Page 1

Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, 0212241312, Tel: 0729005137, 0722763974

Inginer agronom. Societate agricola angajeaza inginer agronom cu experienta minim 2 ani, specialist in culturi fainoase si leguminoase, salarizare corespunzatoare, societatea se gaseste la aproximativ 66km de Bucuresti. Relatii la tel. Cv la fax, Tel: 0727316857, Fax: 0213365195

Muncitori. SC GEOROM INTERNATIONAL SA Bd. Ferdinand, nr. 90, sector 2, Bucureºti, angajeazã prin selecþie, în urma unui interviu, urmãtoarele categorii de personal: 1 Operator la utilaje pentru subtraversãri pentru instalaþii de foraj orizontal dirijat marca Vermeer ºi 4 muncitori necalificaþi pentru instalaþie de foraj orizontal dirijat. Depunerea CV-urilor ºi informaþii suplimentare prin e-mail sau la sediul societãþii, office@georom.ro, http://www.georom.ro, Tel: 0212525727, 0212525728, Fax: 0212525729

é MANICHIURISTA

UNGHII FALSE. ANGAJAM MANICHIURISTA, PEDICHIURISTA, UNGHII FALSE GEL, MODELE UNGHII, EXPERIENTA 2 ANI MINIM. SE OFERA SALARIU + COMSION, SALON @SECRET-BEAUTY SALON.RO, WWW.SECRETBEAUTYSALON.RO TEL: 0765242450, 0723383631

é Obor Bucur metrou, fostul magazin Flanco, 14/14, inchiriez ap 2 cam (dec, g f parchet, termopan, usa metalica, interfon, 2 a/c) mobilat si utilat modern complet, 2 lifturi, banci, complex comercial, piata, scoli, transport, 370 EUR/luna, www.vanzari-apartamente-noi. com/apartamente-bucur-obor, Tel: 0788767777 n Personal curatenie in centre

comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, 0212241312, Tel: 0729005137, 0722763974

é SPÃLÃTOR

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

AUTO CU EXPERIENTA, ANGAJEZ. OFER SALARIU BUN, MASA ZILNICA, 50% COMISION DIN TOT (EXCEPTIE INT.+EXT.), CONDITII FOARTE BUNE DE MUNCA, ACCEPT NUMAI OAMENI SERIOSI SI CORECTI, BYMARIO2283@ YAHOO.COM, TEL: 0729632555

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

10 Iulie 2012 n Agent Intervenþie. Societate securitate angajeaza agenti interventie si inspectori operativi din Bucuresti, calificati, permis cat.B, cu experienta, constitutie atletica, Tel: 0213129035

n Agenti

Agent Vanzari. Firma Spania, cauta colaboratori in Romania pentru distributie produse é Agenti Pazã. prin catalog. Discount de barbati, femei si é Agent Pazã. pana la 30%. Gama agenti interventie, Societate securitate variata de bijuterii, pentru firma de paza. angajeaza agent paza cosmetice, parfumuri, Carte de munca + din Bucuresti, pentru salariu atractiv. ceasuri, pixuri. Detalii pe sedii firma, farmacii; 0755162034, Tel: salariul 800-1000Ron, site, 30 RON, bsionut@ 0721296652, yahoo.com, www. Tel: 0213152184 0767056551 cristianlay-shop.com, Tel: 0721794145, 0762680748 é

é Agent Pazã.

Societate securitate angajeaza agent paza cu domiciliul in Bucuresti, pentru sediu firma, farmacii; pachet salarial 800-1000 lei; program o zi da una nu, Tel: 0213152184

n Agent intretinere spatii verziBuilding Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri angajeaza. Responsabilitati: Intretinerea spatiilor verzi aferente cladirilor administrate in cadrul organizatiei; Beneficii: contract de munca, tichete de masa. Program de lucru de 8 ore/zi. Candidatul ideal: persoana deschisa, intreprinzatoare, dinamica, dispusa sa lucreze in echipa si sa acumuleze noi cunostinte; poseda experienta in servicii de intretineri spatii verzi/ gardening/ landscaping; poseda experienta in folosirea utilajelor si tehnologiilor specifice; poate aduce referinte despre performantele si seriozitatea de care a dat dovada la locurile anterioare de munca. C.V. la fax 021.208.41.53 sau e-mail: daniel.constantinescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari la interviuri la tel.: 0212084150, Tel: 0212084151, 0212084152 n Agent Imobiliar pentru zona Militari, Urgent! salariu + comision, Tel: 0786329477

Vanzari. Companie multinationala in expansiune cauta personal pentru departamentul comercial. O noua campanie de produse si servicii pentru o companie de telefonie internationala destinata persoanelor juridice. Se cauta 15agenti de vanzari cu buna prezenta, chef de munca, sociabili, preferabil cu experienta si cunostinte ale limbii spaniole (nu este obligatoriu). Oferim: timp de lucru complet, training in cadrul firmei, posibilitatea de avansare, contract mercantil cu comisioane ridicate. Cei interesanti trimiteti CV actualizat cu poza la e-mail elena.fertu@bfgrupo.com, Tel: 0724134605 n Ajutor montator PVC cu permis auto categoria B, Tel: 0765141808

n Bonã

1.200-1.400lei, experienta, 8-10 ore, Dr.Taberei, Pantelimon, Cotroceni, Militari, Aviatiei, Muncii, Primaverii, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

n Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

n Bonã,

angajez in Gruiu (Snagov) program 8h/zi, educata, curata, nefumatoare, calma pentru 2 baieti de 3 si 8 ani. Prefer o persoana care sa locuiasca in zonele limitrofe, 1.100 RON/luna, amisescu@yahoo.com, Tel: 0724099433

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0728650079

é Agenþi Pazã ºcoli,

grãdiniþe, salariul 1000 Ron. Urgent! Tel: 0213108660, 0212010567

é Agenti Vanzari

(fete) casa de moda, formare gratuita, Tel: 0752199488

B u c ã t a r c u e x p e r i e n t a in bucataria romaneasca, Tel: 0767955907

n Bucãtar angajez pentru hotel

*** zona Gara de Nord, Tel: 0761677717


oferte de muncã România / info / pagina 3

10 Iulie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Piaþa internã a Uniunii Europene (partea I -a). Mai mulþi cititori, printre care domnii Valentin C. din Vaslui ºi Gheorghe O. din Slatina, Judeþul Olt, ne solicit detalii despre piaþa internã a Uniunii Europene. Concret, cititorii noºtri ar dori sã ºtie dacã într-adevãr aceastã piaþã internã a UE este aºa de beneficã pentru statele membre, inclusiv pentru România. Le rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În “Tratatului privind funcþionarea Uniunii Europene Versiunea Consolidatã” - document publicat la data de 30.03.2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - sunt prezentate politicile ºi acþiunile interne ale Uniunii Europene. Pe parcursul mai multor episoade, ne propunem sã informãm cititorii noºtri cu prevederile actuale referitoare la piaþa internã a UE, în care este asiguratã libera circulaþie a mãrfurilor, a persoanelor, a serviciilor ºi a capitalurilor, este asiguratã în conformitatea cu tratatele Uniunii. Astãzi ne vom opri la prevederile din Art.26 - 30 din Tratatatul privind funcþionarea Uniunii Europene – Versiunea Consolidatã - cu referiri la orientãrile ºi mãsurile pentru asigurarea funcþionãrii pieþei interne, precum ºi unele referiri legate de libera circulaþie a mãrfurilor. Art.26. (1) Uniunea adoptã mãsurile pentru instituirea sau asigurarea funcþionãrii pieþei interne, în conformitate cu dispoziþiile incidente ale tratatelor. (2) Piaþa internã cuprinde un spaþiu fãrã frontiere interne, în care libera circulaþie a mãrfurilor, a persoanelor, a serviciilor ºi a capitalurilor este asiguratã în conformitate cu dispoziþiile tratatelor. (3) Consiliul, la propunerea Comisiei, defineºte orientãrile ºi condiþiile necesare asigurãrii unui progres echilibrat în toate sectoarele vizate. Art. 27. În redactarea propunerilor sale în vederea realizãrii obiectivelor prevãzute la articolul 26, Comisia þine seama de amploarea efortului pe care anumite economii care prezintã decalaje ale nivelului de dezvoltare va trebui sã îl susþinã pentru instituirea pieþei interne ºi poate propune dispoziþii corespunzãtoare. În cazul în care aceste dispoziþii iau forma unor derogãri, acestea trebuie sã aibã caracter temporar ºi sã perturbe cât mai puþin funcþionarea pieþei interne. Art. 28. (1) Uniunea Europeanã este alcãtuitã dintr-o uniune vamalã care reglementeazã ansamblul schimburilor de mãrfuri ºi care implicã interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import ºi la export ºi a oricãror taxe cu efect echivalent, precum ºi adoptarea unui tarif vamal comun în relaþiile cu þãri terþe. (2) Dispoziþiile articolului 30 ºi cele ale capitolului 3 din prezentul titlu se aplicã produselor originare din statele membre, precum ºi produselor care provin din þãri terþe care se aflã în liberã circulaþie în statele membre. Art. 29. Se considerã cã se aflã în liberã circulaþie într-un stat membru produsele care provin din þãri terþe, pentru care au fost îndeplinite formalitãþile de import ºi pentru care au fost percepute în statul membru respectiv taxele vamale ºi taxele cu efect echivalent exigibile ºi care nu au beneficiat de o restituire totalã sau parþialã a acestor taxe ºi impuneri. Art. 30. Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import ºi la export sau taxele cu efect echivalent. Aceastã interdicþie se aplicã de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. Sperãm cã se observã avantajele apartenenþei la UE ºi la piaþa internã a acesteia. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

BUCÃTAR CU EXPERIENTA, SERIOS, SALARIU ATRACTIV, TEL: 0728443300

n Bucãtar cu experienta, ajutor

de bucatari, ospatari, ajutori ospatari, barman, ajutor barman, personal curatenie pentru restaurant nou zona Piata Presei Libere. CV-ul poate fi trimis la fax sau e-mail hotpoint@travel-shop.ro Fax: 0212240080

é Coafeze cu experienþã minim 2 ani pt. salon înfrumuseþare. Salariu fix+ procent, Tel: 0729342004 n Coafor/Coafezã

manichiurista/pedichiurista, maseuza si cosmeticiana. Salon Gul Studio angajeaza in zona Mosilor, salariu atractiv! Tel: 0721991827

é Bucãtar. Restaurant de lux angajeaza urgent personal calificat, cu experienta in domeniu pentru pozitia de bucatar, stefan.ciobanu@ aeroservices.ro n Casier/ã si gestionari, pentru supermarket zona Gorjului Militari, Tel: 0734318473

Casier/ã pentru supermarket în Piaþa Iancului, sector 2 din Bucureºti, 0758108240

é Coafor/Coafezã, Frizer, Manichiurista, Maseuza. Purple Salon angajeaza salonul este situat langa Parcul IOR, 100 EUR, purple_salon@yahoo.com, www.facebook.com/pages/Purple-Salon/183321695062314, Tel: 0765572266


pagina 4 / oferte de muncã România

10 Iulie 2012 frizerita, n Coafor/Coafezã cosmeticiana, manichiura/pedichiura. Salon Kristine angajeaza Cerem si oferim seriozitate, conditii de munca avantajoase. CV pe e-mail, alprim2010@yahoo.ro, Tel: 0721588692, 0744385207 n Colaborare stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã, Tel: 0745234173, 0733084923

Colaboratori. Oportunitate de afacere! Companie americana cu renume mondial, selecteaza colaboratori. Fii alaturi de cei mai buni! Pentru programari interviu, contactati-ne! ogdistribuitor@ yahoo.com, Tel: 0731431464 n Confecþioner/a (masina simpla), angajez in Bucuresti, sector 6, Tel: 0762287016 Manichiuristã, n Cosmeticianã pedichiurã (unghii false), angajãm persoane serioase, dinamice, prezentabile, în sectorul 5, P-þa Rahova- Petre Ispirescu, Tel: 0724764239, 0768168876 n Croitor/easã, angajez pentru croit haine barbati, ciprian.grancea@oracle.com, Tel: 0765414981

Curieri pedestri. Total Post Services angajeaza in Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672 n Cusãtori. Fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase muncitori calificaþi: cusãtoare, croitor manual, tragatori manuali si subtiatoare; zona ªos. Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510056

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0728650079

n Femei pentru curatenie. Firmã n Îngrijitoare - Voluntari. Profesor

de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0729785801 n Fierar betonist priceput la planuri si salahori cu experienta, Tel: 0727505888 n Guvernantã, Persoana fizica angajeaza, cerinte: persoana serioasa, iubitoare de copii, cunoscatoare a limbii indoneziene, Tel: 0722281781 cu experienþã, n Hairstylist angajeazã Janette Hair Salon din incinta Militari Rezidence, salariu atractiv, Tel: 0721757575

é Hairstylist (experienþã minim 1an) ºi vânzãtoare, angajeazã societate comercialã. CV-ul se trimite la cariere@ profihairshop.ro, Tel: 0730501360

pensionar, varstnic, angajez femeie interna fara obligatii, pentru ingrijire, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0765449484, 0213513427 n Inspector ITP tinichigiu auto, electrician diagnoza auto, pregatitor vopsitor. Auto Firstclass angajeaza. Conditii avantajoase, DanielGrigore@autoFirstClass.Ro, Tel: 0760693462 Comercial n Lucrãtor achiziþii-PRO TECH LKW-piese camioane, Militari. Cerinþe: responsabilitate, persuasivitate, spontaneitate, limba englezã-avantaj. CV la fax-0213118587 sau office@pro-tech.ro, http://www.pro-tech.ro, n Lucrãtori Comerciali Acredo Romania recruteaza Lucratori Comerciali pentru retea de hypermarket-uri in zona Bucuresti, http://www.acredoromania.ro, Tel: 0371303309 n Maistrã bandã cusut feþe încãlþãminte, croitoare, pregãtitoare, cusãtoare, curãþenie, Militari- Uverturii, staþia Dezrobirii, Tel: 0725283975 n Manichiuristã cu experienþã, Tel: 0723977137 n Manichiuristã de preferinþã ºi unghii false, Tel: 0723087193, 0767984756

é Inginer chimist cu

experienta in vopsele, lacuri, diluanturi, grunduri industriale si auto pentru societate comercial din Pitesti in vederea deschiderii unei noi fabrici, resurseumane_iunie @yahoo.com, Tel: 0730433044 n Inginer

agronom. Societate agricola angajeaza inginer agronom cu experienta minim 2 ani, specialist in culturi fainoase si leguminoase, salarizare corespunzatoare, societatea se gaseste la aproximativ 66km de Bucuresti. Relatii la tel. Cv la fax, Tel: 0727316857, Fax: n Distribuitori. Firmã de 0213365195 publicitate cauta colaboratori Inginer proiectant. Societate distributie pliante la cutiile postale, de constructii angajam Tel: 0213228784 n Electrician Angajez electrician inginer proiectant constructii cu/ fara experienta nefumator, c i v i l e s i t e l e c o m u n i c a t i i , c.m, pregatire profesionala, tichete o f f i c e @ u n i s a t r o m . r o , T e l : de masa, transport, cv la 0314054150 electricianm3@gmail.com, Tel: 0724001223 n Ingineri energeticieni, n Electricieni în construcþii, SC contractare ofertare, Tel: 0766324953 angajeazã, Tel: 0766324953

tinichigii auto ºi pregãtitori vopsitorie, obligatoriu experienþã, pentru service auto, zona Giuleºti, Tel: 0769274258, 0314285864 n Menajerã

cu experienta. Angajam pentru firma in sectorul 5. Contract de munca, Lu-Vi7-16. Rugam seriozitate, Tel: 0214233646

é Menajerã

n Hidroizolatori, Societate de

construcþii angajeazã, Tel: 0722223398 n Infirmier/ã-Asistenta. Camin de batrani angajeaza asistenta medicala si infirmiera, http://www.casabuniciimaria.ro, Tel: 0762204916

é Mecanici auto,

éManichiuristã, pedichiuristã + tehnician unghii false, se oferã 40% sau salariu fix + carte muncã (se l u c re a z ã c u m a t e ri a l e l e salonului ºi nu se opresc din salariu sau procentaj bani pe materiale ºi nici pentru cartea de muncã). Pentru vizionarea salonului accesati site, http://www.salonhema.ro, Tel: 0766663406 n Manichiuristã,

coafezã, cosmeticianã, pentru salon situat pe bd. Timiºoara vis-a+vis Plazza România, vlasceni@yahoo.com, Tel: 0722258777, 0723329376 n Manichiuristã, cu experienta. Salon angajeaza, situat in zona Bucurestii Noi, sect. 1, Tel: 0722967740 n MASAJ EROTIC, ABSOLVENTE TINERE PENTRU SALON DE MASAJ, CU VARSTA INTRE 18-30 ANI, COMISION, 50-65%, CAZARE, CONTRACT SAU CARTE DE MUNCA, CLIENTELA FORMATA, SALONUL ARE VECHIMEA DE 5 ANI, CER SI OFER SERIOZITATE SI CORECTITUDINE, URGENT, 2.000 EUR/LUNA, CRISS.MASAJ@YAHOO.COM, TEL: 0763977293 n Maseur terapeutic, angajez pentru Salon zona Dorobanti, Tel: 0756753156

Mecanic auto angajam, Tel: 0723533626 n Mecanic auto pentru camioane

cu domiciliul Rahova -Mãgurele, Tel: 0213690024 n MECANIC AUTO CU EXPERIENTA, SERVICE AUTO ANGAJEAZA, TEL: 0723569587

interna in Corbeanca, max. 40ani, fara obligatii familiale, pentru menaj usor, cazare si intretinere gratuita, carte munca, salariu deosebit, uticafj@yahoo.com, Tel: 0763201512 n Menajerã. Familie 3 adulti angajeaza femeie curatenie, nefumatoare, Tel: 0753837201, 0217783485 Muncitor angajez, 0314255326

Tel:

n Muncitor pentru polish auto

sau curatat tapiterie auto Drumul Taberei, Salariu atractiv, Tel: 0760566054 n Muncitori calificati in constructii angajam, Tel: 0736895550 n Muncitori necalificati. Compania Henkel angajeaza muncitori necalificati pentru perioada determinata pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi. Trimiteti CV la e-mail sau sunati, human.resources@ro.henkel.com, Tel: 0212086855 n Operator Pc. Societate comerciala angajeaza operatori PC; limba engleza avansat, termeni tehnici, photoshop si outllook, Tel: 0768420915, 0754040894

n Operator Pc. Birou notarial angajeaza operator calculator cu experienta minim 3 ani in notariat, Tel: 0213273716, 0741321631

n Ospãtari

cu experienta. Angajam pentru evenimente, activitate part time, office@4gt.ro, Tel: 0784425585, 0734498493 n Ospãtãriþã la restaurant in zona Pieteii Victoriei, Tel: 0721755455, 0752022594 Ospãtãriþã cu experienta, serioasa. Echipa noastra este tanara, salariu este atractiv, p ro g ra m u l le je r, T e l: 0733656990

n Patiser cu experienta. Angajez, relatii la telefon, Tel: 0740682911

n Patiser cu calificare, vârsta pânã în 35 ani, Tel: 0761723682


10 Iulie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Patiser. Patiseria se afla in zona Agronomiei in sector 1, program de lucru de luni pana vineri. Salariu este atractiv. Pt mai multe informatii sunati, 1.800 RON, gabrielasingurasu@yahoo.com, Tel: 0784570903 n Paznic. Firma de constructii angajam paznic de noapte in sectorul 4. Conditii de munca bune. Varsta nu este o problema! Pentru detalii sunati, Tel: 0722481495 n Personal cu experienta in vulcanizare si service auto angajez, Tel: 0736469102 bucatarie. n Personal Restaurantul Lotus (fostul Restaurant La Jaratic) situat in zona Grozavesti angajeaza grataragiu, ajutor bucatar, ajutor ospatar, 1 EUR, cristiana.pirlea@yahoo.com, http://www.restaurantlotus.ro, Tel: 076462711

é Personal curãþenie pentru spitate, firmã curaþenie angajeazã, 550lei+ bonuri, Tel: 0726693792 Restaurant. SC n Personal Ansamble Catering&Services angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, pentru Ilfov - zona Stefanesti si Bucuresti zona Theodor Pallady. Cerinte: experienta in domeniu. CV la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: 0726194279, 0722646299 n Personal Restaurant: bucatar, ajutor bucatar, ospatar si picoli. Restaurant Public House angajeaza, Tel: 0722242715, 0763528847

é Personal service auto: director servici, pregatitori auto, vopsitori, mecanici, Tel: 0722210956

n ªoferi transportor auto pentru

Proiectant fiºiere vectoriale (grafician) angajeazã Lartek Grup. Trimiteþi CV pe e-mail office@lartekgrup.net, Tel: 0760679805

é ªoferi taxi, cu

é ªofer cat B, pensionar, stare buna sãnãtate, certificat medical, preferabil maºinã proprietate, domiciliul Bucureºtii Noi, Chitila, Mogosoaia, alexiorgulescu@ gmail.com, Tel: 0722408608 n ªofer cu experienta pe masina Logan 2007 cu GPL, dispecerat Meridian/ Speedtaxi, 0768475916 n ªofer cu calificare, vârsta pânã în 35 ani, Tel: 0761723682 n ªofer cu experienta minim 5 ani. Societate comerciala angajeaza. Solicitam tinuta morala si profesionala decenta. Program luni-vineri 8 ore si 2 sambete pe luna, 1.300 RON/luna, construmi2008@yahoo.com, Tel: 0722793695

Pizzerie zona Baba Novac, Tel: 0784133155, 0766534066

atestat, Bageti angajeazã (facilitãm obþinerea atestatului, închiriem licenþe, vindem maºini), Tel: 0214560298, 0762008061

n Vânzãtoare

cu experienþã magazin non-stop, sector 6. Rog seriozitate, Tel: 0764011340 n Vânzãtoare pentru minibar zona Piaþa Presei, 800Ron+tips. 0212244791, Tel: 0723436343, 0765486755 n Vânzãtoare Minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118

n Vânzãtoare

sau vanzator cu experienta la florarie, salariu avantajos, Piata Veteranilor Militari, Tel: 0761589551, 0727273347 n Vânzãtoare

é Spãlãtori auto,

personal cu experienta in domeniu pentru spalatorie auto zona Dorobanti. Salariu 800ron, Tel: 0763163617 n Tâmplar pal melaminat, Firma

pentru magazin alimentar zona Calea Vacaresti, Tel: 0740391277 n Vânzãtoare la dozator de lapte Piaþa Berceni, Tel: 0723525327, 0720426737 n Vânzãtoare cu experienta. Angajez fata pentru shaormerie, conditii avantajoase, Tel: 0725238644 Vânzãtoare cu experienta angajam pentru locatie in Mall Cotroceni. Stand accesorii. Program: 12h zi/ 3 sau 4 zile pe saptamana, Tel: 0723299339

producatoare de mobila la comanda angajeaza, n Vânzãtor/oare cu experienta. adina.baraitaru@zebrastudio.ro, Angajam pentru magazin de Tel: 0730000034 confectii in piata romana, varsta 30 - 45 ani. Asteptam CV la e-mail, mondoest@ymail.com

Tâmplar PAL, firma producatoare mobilier la comanda angajeaza, Tel: 0729939343

é ªofer livrari cu experienta. Restaurant tip fast-food angajeaza. Relatii de luni- vineri 10:0020:00, 0737997856

soferi cat. C si D cu atestat, 0730017258, 0736937326

é Tehnicieni cu

experienþã, pt. societate automate cafea. Salariu 1800- 2500 lei, Tel: 0729342004

n Proiectant gaze cu experienþã pt. firmã instalaþii gaze, Tel: 0722694056 n Reprezentant vânzãri, agenti vanzari, distribuitori angajam pentru editura noua, Tel: 0755352689

n Personal, societate angajeaza contabil/ contabil, sef cunoscator productie, cunostinte contabiliatate primara si retail pt societate de productie, fochist medie presiune, part time, cv la email n ªofer Romania-Turcia. Firma recrutari@tiptop.ro, Tel: de transport international cu sediul si garajul in Bucuresti angajeaza 0213011567 soferi cu experienta pentru curse Romania-Turcia-Romania. Masini Personal. Institutul Biblic Euro 3 Iveco, Tel: 0730030595, Ateliere a n g a j e a z a : Fax: 0314370005 normator productie, agent ªofer. Societate vanzari (de preferinta cu studii teologice). Relatii comerciala din zilnic intre orele 7.00- 15.00 Bucuresti, punct de la telefon sau la sediul din Bucuresti, sos. Oltenitei nr. lucru Potlogi 255, sector. 4, Tel: Dambovita, angajeaza 0213614756, 0723242900 n Pizzar, ajutor pizzar, pentru

Firma transport intern si international. Obligatoriu se cere experienta minim 2 ani pe transportor auto. CV la Fax, Tel: 0749552000, Fax: 0212203544 n ªoferi taxi cu/fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Tehnician. Aba Security angajeaza tehnicieni sisteme alarmare si interfonie, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie cu permis, Tel: 0213358420

Vânzãtor/oare. Restaurant tip fast-food angajeaza Vanzator cu /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856 n Videochat angajam cupluri, fete, cazare gratuita, camere individuale lux, aparatura ultraprofesionala, bonus angajare 400$, comision 50-70%. C o n v i n g e - te ! http://www.abcvideochat.ro, Tel: 0727587999, 0784666766 n Videochat Acasa. Te-ai saturat

ca toate studiourile sa ofere acelasi lucru? Iti doresti mai mult? acum poti face videochat si de la domiciliul tau. una din cele mai avantajoase job-uri pentru fete si cupluri, http://videochatacasa.eu, Tel: 0767677659, 0720180490 n Vopsitor pregatitor auto - sevice auto (zona Colentina) angajeaza urgent, Tel: 0726723411 n Zidari, Firma angajeaza, pentru detalii sunati, Tel: 0762908348


detalii la http://ec.europa.eu Search for Eures Advisers, Germany n 1. Controller (m/w) Produktion und Supply Chain

Arbeitsort: Konstanz; Description: Die Sunways AG steht für die konsequente Nutzung der Sonnenenergie, um die Energieversorgung der Menschheit wirtschaftlich, langfristig und nachhaltig zu sichern. Sunways bietet technologische Kompetenz, Leistung und höchste Qualität; vom Einzelprodukt bis zum vollständigen Solarsystem. Seit der Gründung hat sich Sunways zu einem international tätigen Technologieführer in der Photovoltaik-Industrie entwickelt. Mit Solarzellen auf Siliziumbasis, Wechselrichtern, Solarmodulen und Solarsystemen bietet das Unternehmen die für Betrieb und Ertrag einer Photovoltaik-Anlage entscheidenden Komponenten an. Mit kundenorientierten Lösungen (transparente und farbige Solarzellen, gebäudeintegrierte Photovoltaik) verwirklicht Sunways einzigartige Ideen. Zur Sunways AG gehören die Sunways Production GmbH in Arnstadt sowie eigene Vertriebsniederlassungen in Barcelona/Spanien und Bologna/Italien. In Arnstadt produzieren wir hochqualitative kristalline Solarzellen auf Siliziumbasis. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Controller (m/w) Produktion und Supply Chain Standort: Konstanz Kennziffer: BH/12/06/100/56 Ihre Aufgaben: Als Allrounder in einem kleinen Team umfasst Ihr Aufgabenbereich das Reporting an verschiedene Adressaten aus dem Management sowie an Externe, unter anderem auch gegenüber dem Gesellschafter LDK. Sie wirken mit bei den Abschlussarbeiten und der Gestaltung der controllingrelevanten Prozesse. Als Schwerpunkt Ihrer Aufgabe sind Sie für die Bereiche Einkauf, Materialwirtschaft und Produktion zuständig und kümmern sich selbstständig um die Themenfelder:; Vorräte (Kennzahlen, Bewertung, Inventur); Kalkulation der Herstellkosten; Produktion (Kennzahlen, bwl. Optimierung); Rohertragsanalysen Ihr Profil:; Betriebswirtschaftliches Studium, Schwerpunkt Controlling/Finanzen mit mind 3 Jahre einschlägige Erfahrung.; Hohe IT-Affinität, insbesondere Excel, wünschenswert PSIpenta, Varial, Lucanet und/oder Cubeware; Englischkenntnisse, Reisebereitschaft; Engagierte, lösungs- und zielorientierte sowie selbstständige Arbeitsweise Sie erwartet eine abwechslungsreiche und gestalterische Aufgabe in einem dynamischen Unternehmen, das durch flache Hierarchien und Flexibilität geprägt ist. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie unsere Anforderungen erfüllen, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und der Kennziffer. Sie erwartet eine abwechslungsreiche und gestalterische Aufgabe in einem dynamischen Unternehmen, das durch flache Hierarchien und Flexibilität geprägt ist. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie unsere Anforderungen erfüllen, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und der Kennziffer. Weitere Informationen finden Sie unter www.sunways.de Sunways AG Personalabteilung Macairestraße 3; 5 D-78467 Konstanz Telefon +49 7531 996770 bewerbungen@sunways.de - Geforderte Anlagen: vollständige Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und der Kennziffer. bewerbungen@sunways.de n 2. Zimmermädchen/Roomboy in 4-Sterne Hotel Arbeitsort: Bad Griesbach i.Rottal; Description: Unser 4-Sterne Superior Hotel ist Teil eines der größten touristischen Betriebe in der niederbayerischen Region Rottal mit insgesamt zehn Golfplätzen, drei First-Class Hotels, vier Gutshöfen und zahlreichen Restaurants. Das Haus verfügt über 180 Zimmer, mehrere Bankett- und Tagungsräume mit einer Kapazität von bis zu 450 Personen, ein Buffetrestaurant, ein a-la-Carte-Restaurant und eine große Lobbybar. Mit unserem neu konzipierten Spa- & Fitnessbereich, der hauseigenen Therme mit Innen- und Außenbecken, dem Kinderclub, der eigenen Tennishalle und viele weiteren Freizeitangeboten erfüllen wir jeden Urlauberwunsch, insbesondere auch den von Gästen mit Kindern. Nicht umsonst sind wir auch das erste zertifizierte "Familotel" des Rottals. Wir suchen ab sofort oder zum nächst möglichen Eintritt Mitarbeiter/innen für die Zimmerreinigung in Vollzeit oder Teilzeit für Frühoder Spätdienst. HAUPTAUFGABEN - Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit der Hotelzimmer sowie der öffentlichen Bereiche Betten beziehen - Zimmer und Bäder reinigen - Minibar auffüllen Sauberhalten der öffentlich zugänglichen Bereiche IHR PROFIL: Berufserfahrung in größeren Hotels erwünscht - Einsatzbereitschaft und Motivation, gute Umgangsformen - Grundkenntnisse in Deutsch für kurze Auskünfte und Gäste-Fragen - Sie sind teamfähig, flexibel und belastbar - gepflegtes Äußeres und eine flotte Arbeitsweise Bereitschaft, nicht nur vormittags sondern bei Bedarf auch nachmittags und am Wochenende zu arbeiten - Führerschein und Fahrzeug sind zur Erreichung des Arbeitsortes aufgrund ungünstiger Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel wichtig ARBEITSZEIT Vollzeit (40 Wochenstunden) oder Teilzeit möglich, 5 Tage Woche. Frühdienst ODER Spätdienst (12:30 - 21:00 Uhr) nach Vereinbarung, auch an Wochenenden WIR BIETEN - eine anspruchsvolle Aufgabe mit Weiterbildungsund Aufstiegsmöglichkeiten - eine unbefristete Ganzjahresbeschäftigung gutes Arbeitsklima in einem harmonischen und motivierten Team die Vergütung erfolgt nach Vereinbarung bei entsprechender Berufserfahrung plus attraktive Vergünstigungen in der gesamten Unternehmensgruppe - Benutzung der hoteleigenen Sport- und Fitnessanlagen - falls erforderlich ein vergünstigtes Zimmer oder Appartement in unserem Wohnpark Bei Interesse bewerben Sie sich bitte mit einer Kurzbewerbung inklusive Lebenslauf unter Angabe Ihrer Telefonnummer zur Vereinbarung eines Vorstellungstermins. Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; verwaltung-dasludwig@hartl.de

n 3. Forschungs- und Entwicklungsingenieur/in Arbeitsort: Marienberg, Erzgebirge; Description: Wir bieten für unseren Standort in Marienberg folgende Stelle an: Entwicklungsingenieur (m/w). Die SCHERDELGruppe ist mit rund 3.800 Mitarbeitern an weltweit 29 Standorten ein führender Hersteller im Bereich der Metallumformung, mit Kernkompetenzen in der Herstellung technischer Federn und Komponenten für die Fahrzeugausstattung. Die SCHERDEL Marienberg GmbH ist ein Unternehmen der SCHERDELGruppe mit ca. 900 Mitarbeitern. Ihre Aufgaben: Enge Kundenkommunikation durch die Bearbeitung und Leitung von Entwicklungsprojekten bis hin zur technischen Akquisition neuer Projekte. Erarbeitung optimaler Lösungen zur Sicherung des Entwicklungszieles und zur fertigungsgerechten und betriebswirtschaftlich günstigen Gestaltung der Erzeugnisse in Zusammenarbeit mit Kunden und den Fachabteilungen. Ihr Profil: Wir suchen einen Entwicklungsingenieur mit guten bis sehr guten Kenntnissen der tschechischen und deutschen Sprache (gerne Bewerber/innen mit Muttersprache Tschechisch). Zur Erfüllung der Aufgaben gehört ein gutes Verständnis des Automotive-Bereichs Sitzstrukturen und -komponenten sowie Erfahrung in der Durchführung und Interpretation von FEM-Berechnungen und Bauteilversuchen. Idealerweise sind Sie mit dem Umgang des CAD-Systems Catia V5 vertraut. Zu Ihren Stärken gehören analytisches, systematisches Denkvermögen, aber auch Kreativität, Kommunikationsstärke, Einfühlungsvermögen und Teamgeist. Internationale Kompetenz und entsprechende Sprachkenntnisse runden Ihr Profil ab. Haben wir Ihr Interesse geweckt Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an unten genannte Adresse. - Geforderte Anlagen: aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Saskia.Starke@arbeitsagentur.de n 4. Referente Internacional de Desenvolvimento de Negócios Arbeitsort: Paderborn; Description: Sobre nós As soluçoes da Wallmedien AG formam um padrao no comércio B2B, especialmente em sistemas eletrônicos de requisiçao e-procurement e sao base para vários premios como o Premio Inovaçao BME. Wallmedien-Soluçoes estao implementadas e em uso em mais de 45 países e em mais de 25 idiomas. Entre nossos clientes incluem empresas internacionais como a Alcoa, BASF, Bayer, Deloitte, Ford, Hella, LBBW, ProSiebenSat.1, Schwan-Stabilo Cosméticos e Syngenta. Sem nossos colaboradores, esse sucesso seria impossível Portanto, estamos constantemente a procura de pessoas apaixonadas por Mudanças e que possam e queiram implementar novas idéias. Oferecemos oportunidades de desenvolvimento e treinamento para iniciantes motivados e também espaço para profissionais experientes. Especificamente procuramos um; braço direito para o nosso CEO o mais urgente possível: Referent International Business Development (m/w) (Referente Internacional de Desenvolvimento de Negócios) Descriçao da vaga: Voce concluiu seus estudos com exito e nos pode fornecer uma experiencia adequada em consultoria gerencial, consultoria ou gerenciamento de projetos Visualiza seu futuro na área de gerenciamento de uma jovem e inovadora empresa de TI que está se expandindo internacionalmente Entao canditate-se a Referente do CEO. A sua espera encontra-se uma área muito ampla e de responsabilidades diversificadas: Voce irá apoiar e aconselhar o nosso CEO em todas as medidas de internacionalizaçao, elaborando análises competitivas de mercado, organizando parcerias de negócio e ajudando a encontrar e construir seus parceiros de vendas e serviços. Internamente voce será uma interface importante entre nossos profissionais e executivos local e no exterior. Voce irá monitorar e controlar o progresso do projeto e criar relatórios. Além disso, voce apoiará o CEO, tanto na comunicaçao com o conselho de administraçao e fiscal, bem como nas atividades relacionadas com investidores. Requisitos indispensáveis:; Formaçao Superior concluída com exito em Admistraçao, Economia, (conhecimento de leis e Direito sao desejáveis); Experiencia relevante em Gestao Consultoria / Foco em Consultoria; Conhecimento dos métodos de gerenciamento de projetos, estratégias de marketing e outras análises (por ex.análise SWOT); Ótimas habilidades de comunicaçao, rede e discussao de idéias.; Técnicas de apresentaçao; Ingles e Portugues - nível avançado falado e escrito; Disponibilidade de viagens Faça parte da nossa equipe de profissionais com hierarquia plana e comunicaçao aberta. Um trabalho desafiador com atividades diversificadas de uma empresa líder de mercado espera por voce. Além de um ambiente dinâmico e trabalhando com muita autonomina, oferecemos um pacote salarial atrativo com perspectivas e oportunidades de desenvolvimento que atendam ao seu desempenho e seu potencial. Despertou o seu interesse Estamos ansiosos para receber seu currículo. Currículo e carta de motivaçao incluindo a data de início assim como pretençao salarial podem ser somente enviados por e-mail: jobs@wallmedien.de. Por favor, considere o tempo de processo de análise para seleçao. Nós entraremos em contato. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Moderation; Präsentation; n 5. Bodenleger/in Arbeitsort: Allersberg, Mittelfranken; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen zuverlässigen und belastbaren Mitarbeiter zur langfristigen Festanstellung (m/w) für folgende Arbeiten: - Verlegen von Böden ( Parkett, Laminat, PVC, Teppich) Hierfür sollten Sie: - Über eine abgeschlossene Ausbildung in dem Bereich oder entspr. Berufserfahrung verfügen - Im Besitz eines PKW Führerscheines sein Bei Interesse bewerben Sie sich bitte umgehend telefonisch Wir sind bei der Suche nach einer Unterkunft auch gerne behilflich - Geforderte Anlagen: Bewerbungsunterlagen bitte zum Vorstellungsgespräch mitbringen ; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Employer Name: Alexander Zernik Fußbodenbeläge; Information: Zernik; Address: Industriestr. 3, D-90584 Allersberg, Mittelfranken, Deutschland; How to apply: telefonisch

n 6. Inside Sales Represantative (m/f) Arbeitsort: Baiersdorf,

Mittelfranken; Description: At Brodos you get part of a modern corporate world, with flat hierarchies, teamwork and hands-on mentality. We are one of the most important German trading partners of national and international telecommunications companies such as Deutsche Telekom, Vodafone, Nokia, etc. In addition we are also a dealer for virtual products. It allows the virtual trade of products at the POS to make it visible, without upfront investment, no risk of theft and to perform with very high availability of goods and selling them. The product range includes a variety of prepaid products from the prepaid top-up, navigation, games and entertainment. Become part of this highly innovative, dynamic and very exciting world. We are currently looking for one / s Inside Sales Represantative (m / f) for the countries France, Spain, Greece and Poland for the distribution of our products in these markets. Work from office in Baiersdorf (Germany) Your Responsibilities: Etablishment , development and support of customer relationships to new and existing retailers Leading sales talks and consultations with potential customers Analysis and collection of information and developments (trends) about customers and competitors in these countries Identify the relevant targets markets and develop the needed strategies to service these markets in these countries Report directly to the managing director Your profile: You have completed a technical or commercial education and you got first working experiences, ideally in sales or marketing. Good knowledge of Microsoft Office Suite Business fluent English and (country language) is mandatory Excellent communicator on all levels of management Teamplayer Knowledge of doing business abroad. Experience & knowledge of the prepaid market are desireable but not prerequisite We offer a n inspirational and creative environment in a dynamic and fast growing company. A place to develop your skills and knowledge constantly. Apply now. Please send your application stating your salary expectations, please email: personal@brodos.de - Internetadresse: http://www.brodos.de; Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse n 7. Verkäufer/in in Teilzeit Arbeitsort: Ainring; Description: SCHIESSER, der Marktführer unter den deutschen Wäschespezialisten versteht es, für unterschiedliche Bedürfnisse passende Produkte für Damen, Herren und Kinder zu kreieren. Die hohe Qualität bei Material und Verarbeitung wird weltweit von Jung und Alt geschätzt. Wir suchen für den Standort Hammerau eine/n Verkäufer/in in Teilzeit. Sie verfügen über Erfahrungen im textilen Einzelhandel und haben idealerweise eine Berufsausbildung als Verkäufer/in bzw. Einzelhandelskauffrau/mann absolviert. Zu Ihren Stärken gehören Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Flexibilität. Sie sind begeisterungsfähig, denken und handeln kundenorientiert und haben Spaß am Verkaufen. Aufgabengebiet: Ihre Tätigkeit umfasst im Wesentlichen die Mitarbeit im Verkauf. Hierzu gehören die Bedienung und Beratung unserer Kunden, Vorbereiten und Einräumen der Ware für den Verkauf sowie der Einsatz an der Kasse. Interesse Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail.: e-mail: personal@schiesser.com Schiesser AG Frau Weiland Schützenstrasse 18 75315 Radolfzell Geforderte Anlagen: vollständige Bewerbungsunterlagen; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert n 8. Orgelbauer/-in Arbeitsort: Ostheim v.d.Rhön; Description: Orgelbau Hey - über 250 Jahre Rhöner Orgelbautradition, seit 1874 in Familienbesitz. Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams eine/n Orgelbauer/in. Neben Stimmungs- und Wartungsarbeiten gehört der Werkstattbereich ebenso wie Montagen zum vielseitigen Aufgabengebiet. Wir freuen uns auf ihre aussagekräftige Bewerbung HEY ORGELBAU Teamfähiges Arbeiten - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert n 9. Automechaniker (auch Reifenservice) Arbeitsort: Leuchtenberg; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Leuchtenberg einen motivierten *** Kfz-Mechaniker/in (incl. Reifenservice) m/w *** für Wartung, Reparatur, Kundendienst etc. an unserem Fuhrpark. Sie sollten den Führerschein Kl. B (alt: 3) und einen Pkw zum Erreichen des Arbeitsplatzes besitzen. Tschechischkenntnisse wären von Vorteil, sind aber kein Muss. Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt telefonisch bei Herrn Janecek unter der Handy-Nr. 0173-5101010 bzw. 00420-603882266 oder per E-Mail unter jannytrans@web.de Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert n 10. Pulidores de maquina Arbeitsort: Sulzbach-Rosenberg; Description: Wir wachsen weiter und suchen zum nächstmöglichen Termin zuverlässige und engagierte Maschinenbediener/innen für Schleifstraße und/oder Wasserstrahlmaschine aus Spanien Sie helfen mit bei der Bearbeitung von Natursteinen Erwünscht sind ausreichende Kenntnisse der Maschinenbedienung CNC-Kenntnisse, CNC-Programmieren u. Erfahrung im Wasserstrahlschneiden von Vorteil Erwartet wird ferner Bereitschaft zum 3-Schicht - Betrieb 6 - 14 Uhr/ 14 - 22 Uhr/ 22 - 6 Uhr Wir bieten - Sueldo mensual bruto será según aptitudes alrededor de EUR 2.000,00, equivalente a EUR 11,50 por hora. - En los primeros 3 meses daremos facilidad para alojamiento, y ayuda en el transporte entre el alojamiento al lugar de trabajo. - Además proporcionaremos un tutor para asistir en traducciones y trámites con las autoridades - Para facilitar la adaptación a la vida en Alemania la empresa ofrecerá un curso básico del idioma de alemán INCOMING Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; r.dewor@gramablend.com


detalii la http://ec.europa.eu n 11. Stellvertretende Hausdame in 5-Sterne Hotel Arbeitsort: Bad Griesbach i.Rottal; Description: Das 5-Sterne-Hotel ist das Flaggschiff unserer Unternehmensgruppe in Bad Griesbach, dem größten Golf & Thermal Resort Europas und ist geprägt von bayerischer Eleganz und weltoffener Atmosphäre. Ob erholungssuchender Urlaubsgast, verwöhnter Feinschmecker, leidenschaftlicher Golfer oder Wellness- & Gesundheits-Enthusiast; bei uns sind dem individuellen Wohlgefühl keine Grenzen gesetzt. Unser Hotel verfügt über 221 Zimmer, darunter 11 Suiten, 2500 qm Privat-Therme, große Schönheits-Oase, mehrere Restaurants und bietet den anspruchsvollen Gästen nicht nur;Quellness (= Wellness + Quelle) sondern Service auf Luxus-Niveau. Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt eine Führungskraft als Zweite/r Hausdame/Housekeeper. AUFGABEN Als zweite (stellvertretende) Hausdame sind Sie verantwortlich für... Tägliche Kontrolle der Zimmer, der Public Area und der Arbeitsabläufe - Einteilung, Unterweisung, Überwachung der Reinigungskräfte und der Auszubildenden in Abwesenheit der Hausdame - Sicherstellen des reibungslosen Ablaufes in Zusammenarbeit mit allen Abteilungen - Durchführung der monatlichen Inventuren - Kontrolle der Einhaltung aller Reinigungspläne für den gesamten Hotelbetrieb - Mit-Verantwortung für VIP-Service, Hoteldekoration, Leasingwäsche, Uniformen, Sicherheitsvorschriften und Fundsachen ANFORDERUNGEN Idealerweise verfügen Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung, bevorzugt in der Hotellerie - Berufserfahrung als Supervisor/Checker im Bereich Housekeeping der Spitzenhotellerie oder als Vorarbeiter/in im Reinigungsbereich erforderlich Ausgeprägter Ordnungssinn, positive Ausstrahlung, keine Angst auf Menschen zuzugehen - Sie sind eine Vertrauensperson und arbeiten selbständig - Sie verfügen über sichere Erfahrungen in Führung, Training und Motivation eines Teams - Sie haben ein ausgeprägtes Organisationsund Durchsetzungsvermögen sowie gute PC-Kenntnisse (MS Office Paket und Fidelio oder Opera) - Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch, Stilsicherheit, guten Geschmack sowie ein Auge für das Detail. - Die Tätigkeit erfordert sehr viel Bewegung. Daher ist es wichtig, dass Sie körperlich fit sind. - Ein gepflegtes, aber zurückhaltendes Äußeres verleiht Ihnen eine dezente und geschmackvolle Ausstrahlung. Sie besitzen: - ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und eine hohe Lernbereitschaft sowie Teamfähigkeit - ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten - ein natürliches, freundliches und sympathisches Wesen - eine gute Allgemeinbildung, Flexibilität, Loyalität - Sie überzeugen durch sehr gute Umgangsformen und Kommunikationsfähigkeit - Sie beherrschen Deutsch fließend in Wort und Schrift - Führerschein und Fahrzeug sind zum Erreichen des Arbeitsortes im Kurgebiet erforderlich ARBEITSBEDINGUNGEN Vollzeit, 5 Tage Woche, auch Samstag/Sonntag, wobei die Bereitschaft, an Wochenenden zu arbeiten, vorausgesetzt wird. WIR BIETEN Neben einer anspruchsvollen Tätigkeit und leistungsgerechten Bezahlung plus Zusatzleistungen bieten wir Ihnen Verpflegung im Hotel, Vergünstigungen für Golfbegeisterte, gute Aufstiegschancen im Unternehmen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie einen unbefristeten Ganzjahres-Arbeitsplatz. Die Möglichkeit einer Unterkunft wäre durch ein vergünstigtes Zimmer oder Appartement in unserem Wohnpark außerhalb des Kurgebietes. Trauen Sie sich zu, diese verantwortungsvolle Aufgabe in einem 5-Sterne-Hotel anzunehmen Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen. Gerne auch per E-Mail - Geforderte Anlagen: Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; bewerbung-maximilian@hartl.de n 12. Teamleiter Customer Service Arbeitsort: Hergensweiler; Description: Als leistungsstarkes Unternehmen im Bereich der Kunststoffverarbeitung gehören wir mit unseren Verpackungssystemen für die Werkzeugindustrie weltweit zu den Marktführern. Wir haben Produktionsstätten in Deutschland, den USA, China und Brasilienund Niederlassungen in allen wichtigenMärkten. Weltweit beschäftigenwir rund 700 Mitarbeiter. Im Rahmen des weiteren Ausbaus unserer Vertriebsmannschaft suchen wir für unser Mutterhaus in Hergensweiler eine/n erfahrene/n Teamleiter/-in Customer Service Sie führen ein Team von ca. zehn Vertriebsinnendienstmitarbeitern/-innen und stellen mit diesem Teamden reibungslosen Ablauf aller Kunden und Arbeitsprozesse sicher. Dazu gehören Angebotserstellung, Beschwerdemanagement, Messenachbereitung,Telefonkampagnen sowie die Pflege und Weiterentwicklungrelevanter Kennzahlen. Die Personaleinsatzplanung sowie die Gestaltungdes Arbeitsablaufes innerhalb des Teams und mit unternehmensinternen Schnittstellen sind ein wichtiger Baustein Ihres Aufgabenbereiches. Um nah an ihren Mitarbeitern und den Arbeitsprozessen zu sein, unterstützen Sie das Team regelmäßig mit am Telefon und nehmenan Messen teil. Sie wirken intensiv mit bei der Einführung unseres neuen Enterprise Resource PlanningSystems. Um diese verantwortungsvolle Führungsaufgabe ausfüllen zu können, sollten Sie nach einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position mitbringen und ein Team gerne führen Betriebswirtschaftliche Kenntnisse, eine hohe Kundenorientierung sowie effektive Kommunikationsfähigkeitensind ebenso Voraussetzung wie eine ausgeprägte Prozessorientierung, Organisationstalent und eine hohe Flexibilität. Aufgrund der Internationalität unserer Kunden sind verhandlungssichere Englischkenntnisse unabdingbar, eine weitere Fremdsprache ist von Vorteil. Mit Systemen wie ERP und CRM haben Sie bereitsgearbeitet, die gängigen MS OfficeProdukte beherrschen Sie sicher. Geforderte Anlagen: Wenn Sie mit unserem erfolgreichen Familienunternehmen in einer zentralen Aufgabe wachsen möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen; jobs@rose-plastic.de

n 13. Fahrer Fernverkehr Planenzug Arbeitsort: Leuchtenberg; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Leuchtenberg ab sofort einen motivierten *** Fahrer Planenzug (m/w) *** im Fernverkehr (Deutschland und EU) mit entsprechender Berufserfahrung. Der Besitz des Führerschein Klasse CE und einer Fahrerkarte sind erforderlich. Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet. Die Bezahlung erfolgt nach Vereinbarung und Leistung. Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt telefonisch bei Herrn Janecek unter der Handy-Nr. 0173-5101010 bzw. 00420-603882266 oder per E-Mail unter jannytrans@web.de - Führerscheine: Fahrerkarte: Zwingend erforderlich; Fahrerlaubnis CE Schwere LKW mit Anhänger (alt: FS 2): Zwingend erforderlich. n 14. Operarios banco y piezas pequenas Arbeitsort: Sulzbach-Rosenberg; Description: Wir wachsen weiter und suchen zum nächstmöglichen Termin zuverlässige und engagierte Naturwerksteinmechaniker/innen aus Spanien Sie helfen mit bei der Bearbeitung von Natursteinen an der "Werkbank" CNC-, NC-Programmkenntnisse von Vorteil Erwartet wird ferner Bereitschaft zum 3-Schicht - Betrieb 6 - 14 Uhr/ 14 - 22 Uhr/ 22 6 Uhr Wir bieten - Sueldo mensual bruto será según aptitudes alrededor de EUR 2.000,00, equivalente a EUR 11,50 por hora. En los primeros 3 meses daremos facilidad para alojamiento, y ayuda en el transporte entre el alojamiento al lugar de trabajo. Además proporcionaremos un tutor para asistir en traducciones y trámites con las autoridades - Para facilitar la adaptación a la vida en Alemania la empresa ofrecerá un curso básico del idioma de alemán INCOMING Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; r.dewor@gramablend.com n 15. Konstruktionsingenieur Auftragsabwicklung (m/w) Arbeitsort: Sarstedt; Description: GEA Ecoflex GmbH ist ein Unternehmen der GEA Group Aktiengesellschaft, einer der größten Systemanbieter für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie. Wir sind innerhalb des GEA Heat Exchangers Segments der internationalen GEA Gruppe verantwortlich für das Plattenwärmetauscher-Geschäft. Als einer der führenden Hersteller von Plattenwärmetauschern, mit internationalen Produktionsstätten und einer weltweiten Verkaufsund Serviceorganisation, greift GEA Ecoflex auf mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Vertrieb dieser Produkte zurück. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Sarstedt einen Konstruktionsingenieur Auftragsabwicklung (m/w) für den Bereich Auftragsabwicklung Ihre Aufgaben Bei uns erwarten Sie anspruchsvolle und spannende Aufgaben innerhalb der technischen Abteilung der Auftragsabwicklung, welche für die Anpasskonstruktionen der Kundenaufträge zuständig ist. Zu Ihren Aufgaben zählen die Abarbeitung der Aufträge in Bezug auf technische Änderungen sowie Anpassungen des Standards an Kundenbedürfnisse unter Berücksichtigung von zeitlichen und geldlichen Erfordernissen. Sie sind maßgeblich am Aufbau einer Gruppe beteiligt, die die langfristigen Veränderungen von weniger standardisierten hin zu komplexeren Produktausführungen gestaltet und begleitet. Als fachlicher Vorgesetzter führen Sie diese Gruppe im technischen Bereich unter Beachtung der zeitlichen und kostentechnischen Vorgaben. Ihr Profil Sie haben Ihr Studium mit dem Schwerpunkt Konstruktionstechnik/Maschinenbau erfolgreich abgeschlossen. Ferner verfügen Sie über einige Jahre Berufserfahrung in der Konstruktion im Bereich Maschinenbau einschließlich verfahrenstechnischer Komponenten. Sie sind es gewohnt, zielstrebig, eigenverantwortlich und strukturiert zu arbeiten. Sehr gute Kenntnisse in der Konstruktionssystematik runden Ihr fachliches Profil ab. Als ein moderner, weltweit operierender Konzern mit mittelständisch aufgebauten Standorten bieten wir Ihnen ein sehr gutes und kollegiales Arbeitsumfeld. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine dem Erfahrungs- und Ausbildungsstand angemessene Vergütung, ein selbständiges Arbeiten in einem jungen Team, gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie ein Tätigkeitsumfeld mit moderner und zukunftsweisender Technologie. Haben wir Ihr Interesse an einer vielseitigen Tätigkeit bei uns geweckt Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail (personal.gea-ecoflex@geagroup.com) zu. Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse n 16. Bauphysiker/in Arbeitsort: Hannover; Description: unser Angebot: spannende und abwechslungsreiche Projekte flexible und planbare Arbeitzeiten durch Gleitzeit eigener Gestaltungsspielraum die Möglichkeit zur Mitwirkung in nationalen und internationalen Projekten marktübliche Bezahlung betriebliche Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung Eingliederung in ein professionelles Team in Vollzeit und Festanstellung Ihre Aufgaben: Erstellung von Schallgutachten im Rahmen von Lärmvorsorgeund Lärmsanierungsmaßnahmen hauptsächlich in Verkehrswegebauprojekten Bearbeitung umfangreicher Maßnahmen innerhalb des passiven Schallschutzes idealer Weise schalltechnische Ertüchtigungen von Außenfassaden unter Berücksichtigung der ENEV - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Kenntnisse und Fertigkeiten: Bauakustik; Bauphysik; Lärmschutz; hannover@ampel-personalservice.de n 17. Helfer/in - Reinigung Arbeitsort: München; Description: Als zertifizierter Innungsfachbetrieb mit Firmensitz in München sind wir im Bereich ISO Norm tätig. Wir suchen per sofort zur Unterstützung unseres Unternehmes Mitarbeiter für mehrere Schlüsselobjekte in München. Objekte sind gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Arbeitsplatz in Nähe Wohnung nach Absprache möglich. Ihr Profil: - Grundkenntnisse der deutschen Sprache - Branchenkenntnis wünschenswert gern lernen wir Sie an. Wir freuen uns auf Ihren Erstkontakt per Telefon oder per Mail. +49 170 2437923; info@md-gebaeudedienste.de

n 18. Fahrer für Schwertransporte Arbeitsort: Leuchtenberg;

Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Leuchtenberg ab sofort einen motivierten *** Fahrer für Großraum-/Schwertransporte (m/w) *** im Fernverkehr (Deutschland, Tschechien und Holland) mit entsprechender Berufserfahrung. Der Besitz des Führerschein Klasse CE und einer Fahrerkarte sind erforderlich. Tschechischkenntnisse wären von Vorteil, sind aber kein Muss. Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet und wird übertariflich vergütet. Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt telefonisch bei Herrn Janecek unter der Handy-Nr. 0173-5101010 bzw. 00420-603882266 oder per E-Mail unter jannytrans@web.de - Führerscheine: Fahrerkarte: Zwingend erforderlich; Fahrerlaubnis CE Schwere LKW mit Anhänger (alt: FS 2): Zwingend erforderlich; Kenntnisse und Fertigkeiten: Schwertransport; jannytrans@web.de n 19. Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Arbeitsort: Rottenburg am Neckar; Description: Aufgaben: -Installationen -Solaranlagen -Bäder, usw. Voraussetzungen: -erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; keuler@volker-keuler.de n 20. Colocadores de Suelos de mármol Arbeitsort: Sulzbach-Rosenberg; Description: Wir wachsen weiter und suchen zum nächstmöglichen Termin zuverlässige und engagierte Fliesen, Platten- u. Mosaikleger/innen aus Spanien als Monteure auf den Objekten Sie verkleiden Wände, Böden und Fassaden mit unseren Produkten Erwartet wird ferner Bereitschaft zum 3-Schicht - Betrieb 6 - 14 Uhr/ 14 - 22 Uhr/ 22 - 6 Uhr Wir bieten - Sueldo mensual bruto será según aptitudes alrededor de EUR 2.000,00, equivalente a EUR 11,50 por hora. - En los primeros 3 meses daremos facilidad para alojamiento, y ayuda en el transporte entre el alojamiento al lugar de trabajo. - Además proporcionaremos un tutor para asistir en traducciones y trámites con las autoridades - Para facilitar la adaptación a la vida en Alemania la empresa ofrecerá un curso básico del idioma de alemán - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; r.dewor@gramablend.com n 21. Beikoch / Beiköchin Arbeitsort: Juist; Description: Für das Hafenrestaurant auf der Nordseeinsel Juist wird ein/e zuverlässige/r Beikoch / Beiköchin gesucht, eine gastronomische Berufsausbildung und erste Berufserfahrungen sind wünschenswert aber nicht Bedingung. Zum Aufgabenbereich gehören die Zubereitung von einzelnen Menükomponenten, kalten Speisen und Salaten, Vorbereitungen wie Gemüse putzen und Kartoffeln schälen sowie die üblichen Reinigungsarbeiten. - Geforderte Anlagen: Übliche Bewerbungsunterlagen; Employer Name: Hafenrestaurant Ihno Wessels; Information: Wessels; Address: Am Hafen, D-26571 Juist, Deutschland; Phone: +49 4935 1363; Fax: +49 4935 8179 n 22. Helfer/in in der Automobilbranche Arbeitsort: Neuburg a.d.Donau; Description: Anlerntätigkeit im Helferbereich bei der Herstellung bzw. Fertigung von KfZ - Sitzen - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; holst@ueberall-job.de n 23. Teamleiter / Coach Werkzeugbau Arbeitsort: Hergensweiler; Description: Als leistungsstarkes Unternehmen im Bereich der Kunststoffverarbeitung gehören wir mit unseren Verpackungssystemen für die Werkzeugindustrie weltweit zu den Marktführern. Wir haben Produktionsstätten in Deutschland, den USA, China und Brasilienund Niederlassungen in allen wichtigenMärkten. Weltweit beschäftigenwir rund 700 Mitarbeiter. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir eine/n engagierte/n Teamleiter / Coach Werkzeugbau Sie motivieren und führen ein Team von bis zu 15 Werkzeugmachern inkl. Auszubildenden. Dazu gehören regelmäßige Mitarbeitergespräche und -beurteilungen ebenso wie die Arbeitseinteilung, die Durchsprache von Aufträgen und Zeichnungen und die fachliche Hilfestellung bei Problemlösungen an den Maschinen. Sie legen Fertigungstermine für Werkzeuge fest und überwachen deren Einhaltung, beurteilen Muster und legen Werkzeugänderungen fest. Mit im Prozess vor- und nachgelagerten Abteilungen arbeiten Sie eng zusammen und sprechen sich regelmäßig im Sinne eines reibungslosen Ablaufs ab. Sie beschaffen und überwachen Messund Prüfmittel sowie Werkzeuge, Materialien, Normteile, Ersatzteile und andere Arbeitsmittel und vergeben Aufträge an Fremdfirmen. Als Werkzeugmachermeister (Formentechnik) oder Techniker konnten Sie langjährige Erfahrung im Bau von Blas- und idealer weise auch Spritzgusswerkzeugen in der Kunststoffindustrie sammeln und leiten heute ein Team im Formenbau. Unserer Stellenbezeichnung;Coach werden Sie gerecht, da Führung für Sie seit Jahren u.a. die Unterstützung von Mitarbeitern bei deren Entwicklung bedeutet. Sie verfügen neben technischem Know-how auf neuestem Stand über eine hohe soziale Kompetenz, sind flexibel und arbeiten gerne selbständig und eigenverantwortlich. Die CNCProgrammierung mittels CAM Software sowie die gängigen Windows-Anwendungen sind Ihnen vertraut, idealer weise können Sie mit Ihren ausländischen Kollegen auch auf Englisch klar kommen. - Geforderte Anlagen: Wenn Sie außerdem gern im Team und für ein erfolgreiches Familienunternehmen arbeiten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen; jobs@rose-plastic.de n 24. Verputzer/in Arbeitsort: Oldenburg (Oldb); Description: Für das Verputzen von Außenfassaden und Innenwänden. - Geforderte Anlagen: pers. Vorstellung nach tel. Terminabsprache; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Employer Name: Izzettin Göktas; Information: Göktas; Address: Am Wüschemeer 14, D-26133 Oldenburg (Oldb), Deutschland; Phone: +49 441 2097685


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / vânzãri terenuri / case-vile

10 Iulie 2012

n Bragadiru teren îngrãdit gard

beton, 500mp, Pod Bragadiru în spate la Gealan, Tel: 0721616161 n Brãneºti, Vadul Anei, vand teren construibil 350 mp, deschidere 16m, adancime 22m, cu cadastru utilitati la 50 mp curent si gaze, 16500 negociabil, Tel: 0767591420

n Italia. Sexy Disco cauta impresari, intermediari pentru colaborare dansatoare, animatoare, fete imagine si hostess. Rugam maxima seriozitate, by_maxro@yahoo.com, Tel: 00393478450304 n Austria. Personal îngrijire bãtrâni la domiciliu recruteazã Firmã. Se cer cunoºtinþe germanã mediu/avansat. Nu se percep comisioane. Detalii: 0314286359, Tel: 0765945246, 0727303283 n Cehia Angajam persoane de max. 55 ani cu diferite meserii, 750 EUR/luna, Tel: 0751831606 Cafe Kreisel n Germania. angajeaza ospatarite cu experienta salariu atractiv, Tel: 004915145339559, 0723333999 n Italia contracte infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0368404046, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702

é Uniunea Europeana. Acredo

Romania selecteaza muncitori calificati si necalificati pentru locuri de munca in: constructii, hotelier, agricultura, industria carnii si auto, soferi, www.acredoromania.ro, Tel: 0371303309 n Vopsitor. SC Den Breejen SRL angajeaza in conditii avantajoase, salariu atractiv, bonusuri si prime, bonuri de masa si bonuri pentru alimentatie speciala, cazare asigurata, transport decontat, vopsitori industriali si sablatori, 1.500 EUR/luna, 0754432418

Cãlãraºi com Frumuºani, 20km de Bucureºti, vând teren intravilan, între 5 - 10ha, cu deschidere la lac 800 - 1.000m, Tel: 0722600350, 0723600363

n Berceni Comuna vand teren (langa balta) suprafata 1250 mp cu 2 intrari se pot obtine 3 parcele x 415 m pret negociabil, bog.dumitrescu@yahoo.com, Tel: 0721261338 n Berceni Comuna intravilan, utilitati, 445mp=11.500E, 550mp=12.500E, intre case, Tel: 0731838654, 0731838653 n Berceni Comuna, particular, lot casã 430mp, urbanism, cadastru, zonã în construcþie, drumuri amenajate, 5.500 EUR, Tel: 0721090150 n Berceni, Metro Berceni, zona industrialacomerciala, 9ha, deschidere 270m, utilitati, acces, 5E/ mp, Tel: 0727271245

Bragadiru proprietar, terenuri parcelate (300 - 600 mp) puz aprobat, vindem teren sau construim pe baza de contract 2 tipuri de case (la vanzare se respecta modelul de case prevazut in proiectul ansamblului), Tel: 0733800030 Bragadiru Ilfov, centurã, particular, 2500mp, extravilan, cadastru, intabulare, negociabil, 16.500 €, Tel: 0723881828

n Cãlãraºilor, Str. Budila, 553mp, deschidere 31m, Autorizatie Constructie S+P+M+6E, proprietar, Tel: 0744501287 n Ciorogârla intravilan, loturi 400-

650mp, utilitati, situat intre vile noi, P+4, proprietar, pret 17- 25euro, Tel: 0722591833 n Ciorogârla teren intravilan, P+4, ultimele loturi 500- 700mp, toate utilitatile, pret 18-25E/mp, proprietar, Tel: 0722591833 n Ciorogârla 3 loturi deschidere la doua drumuri toate utilitatile, intravilan, proprietar, 28 EUR, Tel: 0722591833

Clinceni proprietar vand trei loturi: 0, 62 ha; 1 ha; 1, 46 ha pretul zonei, Tel: 0733800030

Petrãchioaia (hotar Gradistea, Padurea Balamuceanca), proprietar, 100 ha, 1.9 eur/mp sau asociere, Tel: 0733800030

Voluntari, str. Galata, Lot 610 mp (578 mp teren + 21 mp cotã indivizã drum acces), 35.000 EUR, Tel: 0730333755

Pipera proprietar, lot 1 -1000 mp la sosea colt de strada + lot 2 800 mp in prelungirea primului lot (posibilitate dezvoltare retail tip Mega-Image, Lidl 1000+800) 390 eur/mp, teren 800+ 200 pe aceasi strada 220 eur/mp, teren 600 mp, planul doi (strada asfaltata) 150 eur/mp, teren 7000 mp (posibilitate parcelare- complex case) strada asfaltata (100 m de sosea dinspre rond), Tel: 0733800030

Voluntari, str. Galata, Lot 595 mp, (565 mp teren + 30 mp cotã indivizã drum acces), 37.000 EUR, Tel: 0730333755

n Alexandriei casa de vanzare 2

dormitoare, baie, bucatarie, living+ mansarda, toate facilitatile+ teren, Tel: 0767896754

n Berceni comuna, 2 cam,dec

casa 2 cam dec, hol, caramida, tabla, toate dependintele 140 mp curte, 23.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: n Colentina, Ion Creangã, teren n Prahova Poiana Campina, vand 0767299965, 0728429159 liber 640mp, toate utilitãþile, teren 2200mp livada cu pruni, la 15 eur/mp, Tel: deschidere 30m, 189 EUR/mp, sosea, 0743681350 Tel: 0727037198

n Dâmboviþa Titu Targ, intavilan,

2000mp, d=9, 06m la DN7, 2.50 euro/mp, Tel: 0726394841 n Domneºti Clinceni, particular, Superoferta, teren in rate, Curtea Domnesca, Unitatea Militara, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, 12 EUR, Tel: 0723530331 n Domneºti Clinceni loturi Ciutaci, Teghes, UM, Curtea Domneasca, utilitati, posibilitate rate, variante auto, 6.800 EUR, Tel: 0723530331 n Domneºti 1000 mp, 40 E /mp negociabil, aºtept ºi variante, 40 EUR/mp, Tel: 0762193341 n Dristor vand teren 220mp, casa demolabila, PUD P+2, 110.000 EUR, Tel: 0732120726 n Drumul Taberei Ocazie, 945 mp, str. Valea Furcii, P+2, preþ 145.000E, Tel: 0745173797

Ialomiþa Axintele casa si teren 2.000mp, Tel: 0721824723

n Prahova, Predeal, Valea Rasnoavei, 1.000-1.800mp, deschidere DN73A, Paraul Rasnoavei, toate utilitatile. Proprietar, Tel: 0744501287

n Prelungirea Ghencea Cartierul Latin, teren 620mp, cu toate utilitatile, Tel: 0722254639 n Prelungirea Ghencea nr. 159, sector 6, vand teren cu PUD aprobat, suprafata 1420 mp (28x50), posibilitate parcelare, direct proprietar, Tel: 0722209953 n Prelungirea Ghencea, Valea Cricovului, teren intravilan, 638mp deschidere la 2 drumuri 30 si 32, toate utilitatile, proprietar, 300 EUR, Tel: 0722591833, 0723671457

n Pantelimon Oraº vând teren

intravilan loc de casã 440mp, cadastru, utilitãþi, proprietate, 13.000 EUR, Tel: 0723851342

Rostar Celofibrei P+1+M constructie 2012, caramida porotherm, living+4 camere, 3 bai, 2 balcoane, terasa, utilitati, teren 310m, 57.000 EUR, dream_on93@yahoo.com, Tel: 0722573123

n Roºu Dudu, str. Orhideelor, é Braºov, Bran, vand Pensiune

600mp, drum asfaltat+drum turistica in functiune, central, toate servitute, curent, gaze 50m, dotarile, 18 locuri, 7 camere si 2 750 EUR/mp, Tel: 0724747682, apartam, bai proprii, 600mp, 0768394925 1823mp teren, foarte intima, retrasa, linistita, la parau, 350.000 EUR, ecos14bv@yahoo.com, Tel: n Titan, langa Billa sector 3, vand 0755366937 teren 500mp, toate facilitatile zona vile, 0721044017, 0720891640

n Mãgurele

Darasti, intravilan, loturi 500- 1000mp, utilitati, rezidential, Tel: 0727271245 n Mogoºoaia particular, 510mp, dechidere la DN, toate facilitãþile, între Mogoºoaia -Buftea, la nr. 27, Tel: 0766412462

é Bragadiru

Vidra Teren 482.71 mp, deschidere 21.59m, fundatie de 98.55mp. Langa Dealul verde. Foarte Negociabil! 22.000 €, Tel: 0721035681

Bucureºtii Noi vila sector 1, 240mp, construiti, complet renovata, utilata, mobilata, cadastru, intabulare, libera, 95.000 EUR, schimb.imobiliar@ gmail.com, Tel: 0741146876


10 Iulie 2012

Cãlãraºi com Frumuºani, 20km de Bucureºti, vând vilã la roºu, super utilã, 1.200mp cu teren 3 - 8ha, cu deschidere la lac, 1.000m, Tel: 0722600350, 0723600363

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9 n Dumitrana, 4 cam, 100 mp curte 550 mp, imbunatatita, baie bucatarie, placa beton, 46.500 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

n Eroii Revoluþiei, Pieptanari, 4

cam,

180

mp

teren, grupuri anexe, gaze apa,

2 n Cãlãraºi, Budeºti, dupa pod, demisol+mezanin, Ocazie, zona linistita, 4 camere sanitare, 2 bucatarii, baie bucatarie 1000 mp teren, 120 mp construiti, Urgent, 15.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

pivnita, canal 80.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, 0767299965, 0728429159

Tel:

n Gorjului in spatele pietei, demisol, p+3, mansarda, 800mp utili, 300mp curte, cladire neterminata, fundatie f. solida, 550.000 EUR, Tel: 0749766193 é CÃLÃRAªI, FUNDULEA, CASA BATRANEASCA 3 CAMERE, IN G R A D I T A , CURENT, PUT. SITUATA LA 100M DE DN3. SUPRAFATA CURTE 380MP, TOATE ACTELE, 9.500 EUR, DJNIK19@YAHOO.COM, TEL: 0724294175

Carol I, str. Plantelor, vand vila demisol+p+pod mansardabil, cadastru, intabulare, titlu proprietate teren amprenta 220mp, Tel: 0733400055 Chiajna particular vând vilã construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 90.000 EUR, Tel: 0722365592 Constanþa, Eforie, vila malul marii, toate imbunatatirile, 400 mp, primesc eventual apartament Constanta plus diferenta, Tel: 0751010091

n Dâmboviþa, Viºina, vand casa

doua camere pe hol locuibil, cu veranda, baie, bucatarie (g+F) incalzire centrala pe lemne, apa curenta, pamant 3700mp, Tel: 0766428595 Domneºti Clinceni- vile lângã cartierul Casa Domneascã, 3 camere, Sc-118mp, St-250mp, bransate la gaz, curent, asphalt, baile utilate, centrala, 67.000Euro cheie, rosu, 36.000 EUR, Tel: 0723530331

n Domneºti vila P+1, toate utilitatile, balcon, 2 bai, 4 camere 80mp, curte, 60.000 EUR, Tel: 0744521906

Herãstrãu Ambasada China, proprietar vand imobil lux S+P+3, pentru detalii sunati, 1.400.000 EUR, Tel: 0733800030

n Ialomiþa, Jilavele, teren (600mp) 2 corpuri casa (65mp+55mp) garaj+ magazie (13mp); Deschidere DN Urziceni-Ploiesti (27m). Pret negociabil, Tel: 0762598021 n Iancului, vila 12 camere 147mp teren 300mp, 12 camere, amprenta 147mp, constructie veche, foarte solida S.U 320mp pret sub valoare reala 175.000 € disc, OCAZIE, 175.000 EUR/mp, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

Militari, Ansamblu de lux, exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, mobilat, echipat aparatura lux, finalizat pt. persoane pretentioase, 149.900 EUR, http://www.avangarde grandevillage.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Pantelimon Oraº vând vilã P + 1, la roºu, 4 dormitoare, living, bucãtãrie, 2 bãi, dressing, balcon, terasã, teren 315mp, strada asfaltatã, 53.000 EUR, Tel: 0723851342

Pipera, Drumul Bisericii 46A/IV, P+1+M, suprafata construita la sol 88mp, suprafata construita totala 264mp, teren liber-curte 160mp, calea acces unde se poate parca auto, parter: living, baie, bucatarie, hol, etaj: dormitor matrimonial cu baie, 2 dormitoare, baie, mansarda open space pentru a fi amenajata cum se doreste. Se acepta plata in rate 9800E/luna timp de 2ani fara avans sau orice alt tip de comision, Tel: 0727333050, 0728899122 Alexandru n Popeºti-Leordeni, Obregia, vand sau schimb vila P+1+M la cheie, cu apartament 3 camere si diferenta. Urgent, Tel: 0722499624 n Prahova Azuga Valea Prahovei, casã, parter, mansardã, 4camere, teren 600 mp, deschidere 12, 9, toate utilitãþile. 140.000E, Tel: 0744288778

Prahova, Cornu de Jos, vand casa veche, toate utilitatile + teren 1.087 mp, Tel: 0751046566

n Republica, 23august, la o statie ratb (103) de metrou Republica, casa p+m, 102su, 72, 6 amp, 208st curte, sau schimb cu garsoniera pana in 40.000euro plus diferenta, 89.000 EUR, dorudeliu@yahoo.com, http://www.dorudeliu.fad.ro/, Tel: 0745635402

n Militari-Rosu, Ansamblu de lux exclusivist! Apartament 4 camere in vila, 180mp+teren, finalizat pt.persoane pretentioase! 89.900 €, Tel: 0722134720, 0767600804

Pantelimon Oraº vilã tip duplex, 5 camere, 2 bãi, la cheie, 85.000 EUR, Tel: 0766795708, 0766255483

é Snagov, casa de vanzare,

caracteristici: camere 2, Suprafata casa 143 mp, bucatarie, bai 2, terase 1, Suprafata teren 3.000 mp, Centrala Termica, Gaze, Canalizare, Cablu TV, Piscina, locuri parcare 4, Cadastru si Intabulare, 175.000 EUR, doru@international-artists.ro, Tel: 0752179322

ªtefan Cel Mare Floreasca, str. Paul Greceanu, proprietar, vila deosebita P+1 suprafata utila 120 mp, curte 90mp, pentru inchiriere 1.800 eur /luna, 260.000 EUR, Tel: 0733800030

n Teleorman, Slãveºti, vand casa 3 camere +1852 mp cu gazon si pomi fructiferi, la 40km Alexandria si 79km de Bucuresti 0721131107, Tel: 0734069787, 0318073676 Tulcea municipiu, vand casa in Delta: 3 dormitoare s alon bucatarie baie, Tel: 0721823142

Unirii, Popa Nan, Tepes Voda, vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

n Aleea Livezilor Vand garsoniera

in Aleea Livezilor, imbunatatiri cu intrare separat, pret discutabil, proprietar parter, 12.000 EUR, Tel: 0786620954

Drumul Taberei nr 42 vand garsoniera, sup 27.5mp, pret 3500 €, 0740734211

Fundeni apartamente finalizate, la cheie + 1 loc parcare gratuit, garsonierã 30.500 EUR, apartament 2 camere 49.000 EUR, apartament 3 camere 61.500 EUR, Tel: 0766795708, 0766255483

n Pantelimon

Cora garsoniera confort 3 cu gaze si centrala libera etaj 4 fara imbunatatiri bloc curat urmeaza reabilitarea, 11.500 €, Tel: 0732864809, 0769526936

é Viilor, Fabrica de Ciocolatã Bucureºti, vând casã, S+P+1, într-un cartier monarhic, construcþii interbelice, deosebite, suprafaþã construitã 270mp, 100mp curte individualã, compusã din 3 dormitoare, 2 livinguri, 3 bãi, balcon+ terasa, 2 dresinguri, bucãtãrie ºi cãmarã+ uscãtor, renovate în 2010. Contactaþi-ne pentru aceastã ofertã la telefon, 350.000 EUR, Tel: 0744604437

é Pipera Cosmopolis Garsoniera,

toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 42.000 €, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

n Rahova, Suvita, dezvoltator,

vand garsoniera confort 129.000E si apartament 2 camere, confort 137.000E, Tel: 0760482592, 0763536616

é Berceni

- Grand Arena Str.Turnu Magurele, v.a.v. Selgros, 2 camere la pret de garsoniera, confort 1/decomandat, 53mp, et. 10, fara probleme cu terasa, imbunatatiri - AC+T+P+G+F+UM, modern, zona comerciala, apropiere statii R.A.T.B, bloc solid, scara curata, merita vazut, vezi poze site, se accepta credit, 43.000 €, aurelburlan@gmail.com, Tel: 0722729252 n Berceni, Brancoveanu, 2 cam, cf 2, stradal, 5/10, 39mp, 33.800 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

n Drumul Gazarului 5 cf. 2, semidec, 38 mp, toate imbunatatirile, stradal, particular, Tel: 0767383404

Drumul Taberei Ghencea, Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 €, www.avangarderezidenti al.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Drumul

Taberei 2 camere confort 2 sporit, p/10, metrou, liber, decomandat, zona foarte frumoasa, 42.500 €, 0722217144 n Drumul Taberei - Ghencea Ansamblu rezidential, 1/3, decomandat, constr. 2012, finisari lux, plata cash, stoc limitat, 55.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804 n Drumul Taberei, 38 mp, 2 cam, conf 2, 3/10, 38 mp, liber, imbunatatiri URGENT CASH 33.500€, 33.500 EUR/mp, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

n Ultracentral

blv Regina Elizabeta, cf 1, dec, etaj 1, 30 mp, imbunatatit, bloc fara bulina, foarte solid, 46.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159 n Unirii particular vand garsoniera. Negociabil, 64.000 EUR, Tel: 0723054565 n Unirii, stradal, intrarea bulevard, renovat, utilat, termopan, excelent office, 415.000 RON, vandapartament@yahoo.com, Tel: 0763200778

Giurgiului Piata Progresul, vand urgent apartament 2 camere 8/9, imbunatatiri, proprietar, liber, 42.000 EUR, Tel: 0730005460, 0722240712


pagina 10 / vânzãri 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / imobile diverse / schimburi

Liberty Mall strada Nasaud zona sector 5 colt cu soseaua Viilor, apartament 2 camere parter, decomandat, renovat 2012 parchet, termopane, gresie f a i a n t a , 6 5 . 0 0 0 E U R , t udor_marian84@yahoo.com, Tel: 0761674837, Fax: 0214360166

decomandat, n Militari îmbunãtãþiri, 54mp, etaj 3/9, Tel: 0744127693, 0761284960 n Militari, Gorjului, cf1 dec, 2 c, 5/8, bl ‘83, 54 mp, imbunatatit, 52.500 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

Militari, Rosu Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Prelungirea Ghencea Cartierul Latin, 100mp, etaj 1/3+ mansarda, constructie 2007, centrala proprie, contracte proprii apa si gaze, parchet natural, aer conditionat, sistem de alarma, toate utilitatile, Tel: 0722254639 n Prelungirea Ghencea bloc nou in ansamblu rezidential, locuit, Suprafata 85mp, decomandat, finisat la cheie, loc parcare, gratuit, TVA inclus, 0766.272.949, 54.000 EUR, Tel: 0761436804

n Reºiþa nr 25, apartament 2 camere conf. 2, decomandat, gresie, faianta, termopane, statia autobuz 381, 77 langa bloc, exclus intermediari, 36 000 E, é Baba Novac Intersectia cu 36.000 EUR, Tel: 0722301866 Cimpia Libertatii, Proprietar vind 3 camere etaj 10/10, 70mp cu imbunatatiri, vedere parc A. I. Cuza, 70.000 EUR, cannelu@ n Sãlaj, Aleea Pricopal, conf. 2, hotmail.com, Tel: 0212402530 etaj 1, vedere parc, loc parcare, n Berceni 3 cam, cf 2, 49 mp, gresie, faianta, termopan, 2/4 bloc reabilitat, zona linistita, 30.000 EUR, Tel: 0747020546 40.800 EUR, n SEBASTIAN VAND AP. 2 euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: CAM. CF 1 SPORIT, DEC, 0767299965, 0728429159 G/F/P/T/UM, BALCON. AN BLOC n Berceni, 3 cam, 68mp 3/8, cf 1 1986, VEDERE SI ACCES dec, 2 grupuri sanitare, bl ‘85, STRADAL, LIPIT DE PARCUL toate imbunatatirile, 64.500 EUR, SEBASTIAN, 65.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: ELLENNA1978@YAHOO.COM, 0767299965, 0728429159 TEL: 0723427958, 0729876332 n Berceni-Obregia Vatra Dornei, n Sebastian apartament 2 bloc civilizat, doua apartamente pe camere, decomandat, sebastian, nivel, 1/4, cf. 1/dec, 65mp, liber, str vasile topliceanu, an 1989, fara imbunatatiri, intabulat, 64 mp, izolat termic exterior si particular, 62.500 €, 0726591918 interior, termopan, usa metalica, zonã, vând n Brâncoveanu gresia + faianta, parchet, apartament 3 camere în vilã, Tel: apometre, repartitoare caldura, 0735896191 interfon, 61.000 EUR, corinaliv@ n Brâncoveanu Aleea Þebea, 4/4, yahoo.com, Tel: 0723490461 dec, mobilat, totul nou, terasã renovatã recent, intabulare, 75.000 EUR, Tel: 0765517317 Titan Billa, apartament 2 camere, confort 2, centrala proprie, 3/10, 40.000 EUR, Tel: 0730365970

n Militari-Rosu Ansamblu rezidential, 1/3, decomandat, constr. 2012, finisari lux, plata cash, stoc limitat, 55.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804 n Militari-Roºu, complex rezidenþial, 1/3, dec, 85mp, constr.noua 2012, complet mobilat/utilat la cheie, oferta limitata. 0767.600.804 / 0722.134.720, 59.900 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720

n Pipera Cosmopolis, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, parcare, paza, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 52.500 EUR, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Prahova Câmpina vand apartament 2 camere, confort 1 decomandat, ultracentral, fara imbunatatiri 3700 euro, Tel: 0743681350

Colentina, Alexandru cel Bun, cf. 1, zona linistita, particular, 2 grupuri sanitare, negociabil, accept credit, 77.000 EUR, Tel: 0728719198

300mp, P/3, gradina, finisaje lux, loc parcare. Deosebit! TVA inclus, 115.000 €, Tel: 0744368835

é Vitan Prosper, proprietar, 2 camere, semidecomandat, 54 mp, 8/10, bloc 1982, renovat recent, sanitare, elect noi, termopan, aer conditionat, izolat interior, loc parc, apropiere metrou, RATB, Mall Vitan, scoli, gradinite, Kaufland. Se poate vinde partial mobilat, 65.000 EUR, alexandrur81@ yahoo.co.uk, Tel: 0745657855

n 1 Decembrie Bd, Trapezului,

metrou 1 Decembrie, proprietar, 2 camere confort 1, semidecomandat, fara imbunatatiri, 8/10, stradal, 52 mp, an 1976, liber, 45.500 EUR, macsimus4u@yahoo.com, Tel: 0752113431

VÃCÃREªTI PARTICULAR VAND AP. 3 CAM, AN BLOC 1986, DECOMANDAT, G/F/P/T/UM, PARTER, LA 1 MIN DE PARCUL TINERETULUI. ZONA SUPERBA, 87.000 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM, TEL: 0723427958, 0729876332

n Drumul Taberei ap. 3 camere

+baie+ bucatarie+ hol de acces+ 2 debarale cu balcon inchis cu tamplarie termopan, ST= 61, 56mp, totul este renovat (parchet Germania) gresie, faianta, usi interioare+ tamplarie exterioara, termopan+ obiecte sanitare noi in baie. Se afla situat la et. 10, 75.000 EUR, Tel: 0744567876 n Drumul Taberei, Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Titan dec, et. 3/4, 88, balcon,

boxa, intabulare, termopane, izolat termic, exclus intermediari, 65.000 EUR, Tel: 0722209883

n Victoriei

Piata ultracentral, particular, 3 camere decomandate, 1990, 79mp, boxa, parcare, n Militari Autogarã, duplex etaj 4 ºi 5, scarã interioarã, bucãtãrie stil 145.000 EUR, Tel: 0720732620 american, numeroase îmbunãtãþiri, mobilat/nemobilat, Tel: 0768318400

n 1 Decembrie - Ilfov 80mp, et. 3/3, cu utilitãþi, îmbunãtãþiri, fãrã administraþie, preþ, 36.000 EUR, Tel: 0723627232

Militari Roºu, Super Preþ! proprietar, bloc nou, stradal, penthouse, 198mp, et 2+m, preþ 500Euro/mp la cheie, Tel: 0788395181

n Militari confort 1, decomandat,

2 grupuri sanitare, aproape metrou, piaþã, Tel: 0771334731 n Militari, Avangarde Rezidential, discount 10.000 Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu n Colentina Teiul Doamnei, 4 aparatura de lux, (tva inclus), stoc camere, etaj 6/8, urgent, limitat, exclus agentii. 72.000 EUR, Tel: 0760588831 0767600804, 0722134720, 59.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

é Dorobanþilor

n Unirii 43, langa BCR, 2 camere, etajul 4, intrare stradala, utilat, renovat, particular, 160.000 €, 2828iulia@gmail.com, Tel: n Decebal, Th. Speranþia, 0728372945 Bucureºti sector 3, vând ap 3 camere, 76mp, 100.000 EUR, Tel: 0727388807, 0721805988 n Vitan Real, particular vând ap 2 camere, decomandat, 1/4 cu Drumul Taberei Prel. îmbunãtãþiri, centralã de apartament (gresie + faianþã + parchet + Ghencea, Avangarde trmopane). Preþ nagociabil, Tel: Rezidential, n Pajura etaj 2/4, nerenovat, bloc 0723618214, 0745084199 reabilitat, zona linistita, apartament de lux, 48.000 EUR, Tel: 0733300748 Pantelimon spital, 38 mp, 2 cam. conf 2, 9/10, cadastru, intabulare, bloc 1978, 33.500 EUR/mp, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

Floreasca, Rossini, proprietar, apartament 3 camere amenajat (gresie, faianta, A/C, parchet lemn, alarma, termopan) 60 mp, partial mobilat (bucatarie Franke, mobilier baie Italia, dormitor), 83.500 €, Tel: 0733800030, 0722245004

10 Iulie 2012

é Ozana, str. Prevederii sector 3, vand apartament 3 camere, parter/4, decomandate, contorizat, liber, cadastru, intabulare, 55.000 EUR, bucur50@yahoo.com, Tel: 0724630019

n Popeºti-Leordeni, vand urgent

apartament 3 camere, relatii la telefon, Tel: 0761589554 n Prelungirea Ghencea bloc nou in ansamblu rezidential, locuit, Suprafata 85mp, decomandat, finisat la cheie, loc parcare, gratuit, TVA inclus, 62.000 EUR, Tel: 0766272949

n Titan,

circa 13 Politie, particular vand apartament 3 camere zona curata linistita, Tel: 0727383445 n Titan, Conf 1, semi decomandat, 3 camere, Strand Cara, 4/4 Urgent, 52.500 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

é Ultracentral Unirii proprietar Apartament cochet 3 camere amenajat (g+f+p+t+AC+ct) mobilat 60 mp dependinte (pod, boxe, curte) negociabil, 76.000 EUR, ramboniq@yahoo.com, www.barbieru.ro, Tel: 0752069251

apartament 4 cam, su 112mp, 1 baie, 1 bucatarie, 1 living, 1 birou, 1 dormitor oaspeti, 1 dormitor matrimonial, renovat in 2008 de la caramida, inclusiv instalatii sanitare-electrice, pana la finisaje de rafinament (2011), incalzire din centrala proprie prin pardoseala pe toata suprafata apartamentului, apartament disponibil la 30 zile de la semnarea contractului, 70.000 €, Tel: 0746267670, 0745202876 n Dristor, McDonald, 5 cam dec 110 mp, 10/10, bl ‘84, stradal, 70.000 €, euroinvestgrup@yahoo .com, 0767299965, 072842915

n Drumul Taberei bd. Timiºoara,

vis a vis de Rãdãcini SRL, garsonierã cu toate autorizaþiile de transformare în spaþiu comercial, cu acces din stradã, 48mp, 60.000 EUR, vlasceni@yahoo.com, Tel: 0723329376

n Herastrau apartament de lux, in

bloc nou, caramida rosie, finisaje la alegerea clientului, intre 68170mpc, 1600E/ mpc, Tel: 0722324361

Titan Prisaca Dornei, vând garaj auto, 28 mp, apã, luminã, cãldurã, 14.000 EUR, Tel: 0723278207

n Rahova apartament 4 camere,

2/8, bloc deja reabilitat, n OFER CASA 3 CAMERE 69.500 EUR, Tel: 0760588831 LANGA BUC 25 KM, SCHIMB SI DIFERENTA PT 2 CAMERE ORICE ZONA LINISTITA. OFER Rahova, AVANS, SUPORT TAXE, 10 EUR/MP, Mãrgeanului, decomandat, 85 mp, EUROINVESTGRUP@YAHOO.COM TEL: 0767299965, 0728429159

2 balcoane, 2 bãi, termopane, gresie, faianþã, centralã, construcþie 1984, 8/8, negociabil, 75.000 €, Tel: 0722259904

Sebastian Parc, 4 camere, confort 1, bloc reabilitat, et. 8/8, 2 b a l c o a n e (i n c h i s e in termopan), 2 bai, gresie, faianta, centrala termica, aer conditionat, hol H, 97mp, exclus i n t e rm e d i a ri, 85.000 EUR, Tel: 0732479073

Schimb apartament 3 camere, etaj 1/4, zona Dristor, Râmnicu Sãrat, cu apartament 2 camere zona Militari, Tel: 0720218221 n Schimb apartament 3 camere,

bloc 1978 et 1 84 mp 2 bai 2 balcoane, bucatarie mare, imbunatatirigresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica apometre, repartitoare, contor gaz, zona Titan-Billa, cu apartament 2 camere, plus diferenta, particular, Tel: 0722272873, 0728986913


10 Iulie 2012

cumpãrãri case-vile / garsoniere / 2-3 camere / închirieri oferte imobile / pagina 11 n Militari,

n Berceni, zone linistite 3 cam cumparator cu CASH conf 1 sau 2, Berceni sau alte zone linistite, eventual ofer casa 15-25 km de Buc. plus diferenta. Ofer avans imediat, 10 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159 n Cumpar casa/vila in Prelungirea Ghencea cu rate direct la dezvoltator, anamaria_gheorghe81@yahoo.com

Urgent cumpar casa/vila in prelungirea ghencea, rate la dezvoltator, avans 10.000 euro, mondoest@ymail.com Tel: 1234567890

Cumpar cu plata cash garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona, Tel: 0768558907 Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona, Tel: 0732864809, 0768526936 Cumpar cu cash garsoniera confort 1, 2 sau 3, eventual ofer garsoniera confort 3 cu gaze si centrala zona pantelimon si diferenta pentru garsoniera confort 1 sau 2, Tel: 0732864809, 0769526936

n Berceni sau alte zone, cumparator cu CASH cf 1 sau 2, eventual ofer casa apropiere Bucuresti, si diferenta, ofer imediat avans! 2 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

Cumpar cu plata pe loc 2 camere confort 1, 2 sau 3, rog seriozitate, Tel: 0768558907 Cumpar cu cash 2 camere confort 1, 2 sau 3, orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936

n Berceni, zone linistite 3 cam cump CASH conf 1 sau 2, eventual ofer casa 15-25 km de Buc. + diferenta. Ofer avans imediat, 10 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

n Alexandriei, doamnã serioasã ofer închiriez camerã din apartament, Tel: 0765787115 n Giuleºti inchiriez 1 camera la etaj, la curte, baie, bucatarie proprie centrala, intrare separata, Tel: 0721351542 n Unirii inchiriez o camera 25mp, intrare separata cu toate conditiile la 1-2 fete, garantie 150E, 150 EUR/luna, Tel: 0213363453, 0724821183

Dreptãþii, ofer garsonierã mobilatã, parter, confort 1, 1+1 garanþie, 210 EUR, Tel: 0784801299 n Militari, Lujerului, garsoniera p/4, spatioasa, decomnadata, renovata (gresie, faianta, parchet), usa metalica, utilita (aragaz, frigider, masina spalat), mobilata. vis-a-vis Lic Vladimirescu, 200 EUR, Tel: 0751072621 n Obregia Piata sudului, apropie metrou, renovata, complet utilata, n Bãneasa Greenfield, Particular 20mp, confort II, libera, 180 EUR, Inchiriez garsoniera, 350 EUR, Tel: 0758102236 letitia.preduc@gmail.com, Tel: 0722141185 n Cãlãraºilor, Hyperion, particular închiriez garsonierã confort I sporit, 40 mp utili, 4/10, mobilat, utilat complet, modern, liber, Tel: 0756500050

é ªtefan Cel Mare

é Costin Georgian garsoniera nou renovata, canapea extensibila, aragaz, frigider, masina spalat, n Alba Iulia Piata inchiriez casa debara, balcon inchis. Caut curte, 4 camere, 3 bai, mobilata, intelectuali, termen lung, constructie 2011, Tel: 0744545847 200 EUR/luna, Tel: 0742073612, 0314307122

é Apãrãtorii Patriei, casa 91 mp, living, 2 bucatarii, 2 dormitoare, baie, curte 250 mp, 450 EUR/luna, Tel: 0724180736, 0727741853 n Centrul Istoric str. Paleologu, vila parter 6 camere, 2 grupuri, sanitare bucatarie, hol, vestiar, pentru firma sau locuit, Tel: 0213147034, 0723098057

Dãmãroaia proprietar închiriez vilã constructie nouã D+P+1+2, 520mp, Curte 200mp modernã ºi curatã, pretabil firmã, birouri, laborator medical, 2.000 EUR, Tel: 0723993310

é Decebal (Zvon Pub), I n c h i ri e z G a rs o n i e ra amenajata modern (zona de zi/de noapte) 2/4, 45 mp, complet mobilata, interfon, g, f, termopan, usa metalica, catv, a/c, masina de spalat, internet, l i b e ra . P a rti c u l a r. 1 + 1 , 280 EUR, Tel: 0723296270 n Ferdinand, proprietar inchiriez

garsoniera dubla mobilata clasic et 1/6 pret 250 euro, Tel: 0744569407 n Iancului inchiriez garsoniera complet mobilata, 240 EUR/luna, Tel: 0721265675

Str. Tunari Inchiriez garsoniera la 3 min metrou Stefan cel Mare recent renovata 50 mp, nemobilata, parchet g.f.t + AC, centrala proprie, masina spalat, bucatarie complet utilata open space, 200 EUR/luna, paica_mihai@ yahoo.com, Tel: 0749241174

é Cantemir intre Tineretului si

Budapesta, la 2 min de metrou Tineretului, particular inchiriez ap 2 cam, mobilat modern, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, semi decomandat, aer conditionat, 400 EUR, Tel: 0723329699

é Colentina

ap. situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, mobilat si utilat. Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Anunt proprietar, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 Floreasca, langa Kauffland, inchiriez apartament 2 camere, 50 mp, g+f+p+t, cablu, internet, utilat, mobilat, et 3/3, renovat / zugravit, balcon inchis, apometre, b o x a , 1 + 1 , 3 5 0 E U R/luna, info@abcdellapubblicita.it, Tel: 0760844294

n Titan

Auchan, inchiriez garsoniera confort 1, Tel: 0727667640 n Vitan Mall, Str. Aghata Barsescu, proprietar, inchiriez garsoniera confort 1, mobilata, spatioasa, parter, fara balcon, 200 EUR, daniiher@yahoo.com, Tel: 0728554720 Vitan Posta, Valeriu Braniste, cf. 2, 2/4, mobilat modern, semidecomandat, gaze, contorizata, um, ac, 150Ex2, Tel: 0216442571, 0723713816

é Lacul Tei, langa Facultatea de

Constructii, apartament 2 camere, semi decomandat la etajul 3/10, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopane si usa metalica, 220 EUR, agaru_24@yahoo.com, Tel: 0744368591

éC U M P A R Militari G orjului, cf. APARTAMENT 2 SAU 3 n Lucreþiu Pãtrãºcanu particular 1/decomandat, mobilat utilat CAMEREZONELEMILITARI, inchiriez garsoniera cf. 1, 40mp, complet, urgent, Tel: DRUMUL TABEREI, mobilata, zugravita masina spalat, 0728005657, 0745055657 gresie, faianta, 220 EUR, Tel: CRANGASI,PRETULMAXIM 0757472711 53.000 EURO. EXCLUS n Militari mobilat, utilat clasic, n Militari Gorjului, mobilatã, n Drumul Taberei Romancierilor, termopan, centrala, decomandat, AGENTIE IMOBILIARA, utilatã, gresie, faianþã, curatã, Inchiriez Urgent apartament cu 2 INTERMEDIARI. EXCLUS urgent, 800 RON, Tel: cam semidecomandat complet et. 2/8, aproape de metrou, Tel: 0722152813, 0724589048 PARTER SI ULTIMUL ETAJ, n ªtefan Cel Mare, zona Circului, 0728005657, 0745055657 utilat si mobilat, g+f+p, termopan TEL: 0736446482, ofer spre inchiriere casa singur n Militari Piaþa Veteranilor, confort inclusiv balcon, usa metalica, n Militari, Iuliu Maniu, confort 1, curte, pentru sediu firma, Tel: 1, mobilatã ºi utilatã modern, curat, liber. Pret negociabil, semidecomandat, utilat, mobilat 0726150207 0744638214

renovata nou, Tel: 0786190451

250 EUR/luna, Tel: 0740644555

clasic, parter, Tel: 0724384990


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / cereri

Cora Lujerului é Militari, proprietar, inchiriez ap. semi-decomandat, spatios, et. 1/14, mobilat/utilat complet, de lux, 400 EUR/luna, Tel: 0724511345

é PAJURA, VIS-A VIS DE COMPLEX CRISTIM, 2 CAMERE SEMIDEC. ET. 2/4, RENOVAT, COMPLET UTILAT - MODERN, LOC DE PARCARE, 350 EUR/LUNA, TEL: 0727736525 n Pantelimon Delfinului, 4/10, decomandat, mobilat clasic, utilat, balcon inchis, apometre si repartitoare, bloc civilizat, aproape de utilitati si mijloace de transport, 250 EUR/luna, tanase_louise@yahoo.com, Tel: 0730296006

é Teiul Doamnei particular, inchiriez ap. 2 camere, cf. 1, 56mp, complet mobilat si utilat, curat, G+F+P+T+AC, etj. 10/10+etaj tehnic (fara probleme cu terasa), bucatarie mare, toate conditiile. 1+1 garantie, 290 EUR, Tel: 0769652120, 0769652120 n Vitan Mall A. Panu, parter, proprietar, decomandat, partial mobilat, termen nelimitat, 1+1 garantie, negociabil, 250 €/luna, seremet.aristia@yahoo.com, Tel: 0748140851

Alba Iulia - Zvon str. Theodor Speranþia, apartament 3 camere, et. 1/8. Apartamentul dispune de îmbunãtãþiri pretabile pentru birouri firme, 450 EUR, Tel: 0730333755 n Alba

é Prelungirea Ghencea ap. situat in complexul rezidential Primavara, nemobilat si neutilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina, anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 300 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Rahova mobilat, utilat complet, curat, 280 EUR, Tel: 0721203646 n Rahova, curte, 2 camere cu hol si bucatarie, cismea, nemobilate, Tel: 0724254389

é Romanã Lascar Catargiu 24-26 (parter foarte inalt) Complet renovat vara 2010; 2 camere semidecomandate, partial mobilata, aprox 50mp; chicineta mobilata (mobila Ikea lac rosu), hota cu tub de evacuare, plita electrica, microunde, frigider; usa metalica SETUM; termopan + jaluzele exterioare; cabina dus - jet masaj, lumina int; calorifere noi; usi int furnir stejar; gresie, faianta; instalatia electrica si instalatia sanitara complet schimbata; parchet lemn, paluxat; scara intrarii in bloc marmura; 400 EUR/luna, carolinedobre@yahoo.com, Tel: 0744343444

Iulia Piata, Bd Burebista inchiriez apartament 3 camere 5/8 aer conditionat interfon parchet nemobilat pret 400 euro, Tel: 0722206666 n Baba Novac Inchiriez apartament 3 camere - parter, decor lux, bucatarie open space, bar nevada, A/C, usa metalica, gresie, marmura, complet utilat si mobilat, contorizat apa-caldura, 400 EUR/luna, cdradulescu@gmail.com, Tel: 0723305021, 0732410457

é Baneasa, Sect 1 proprietar inchiriez ap 3 cam, parter, Bl. p+3, decomandat, renovat, semi mobilat, 550 EUR/luna, marius.perta@gmail.com, Tel: 0721253840

Berceni Particular, inchiriez ap. 3 camere, semidec, mobilat, utilat str. Izvorul Crisului nr. 15, Tel: 0767602016 n Centrul Istoric -Covaci, 3 camere, etaj 1, 80 mp, 450 Euro/luna, Tel: 0744501287 n Ciºmigiu, stradal, 2 balcoane, aer conditionat, mobilat, utilat et. 4/8, 410 EUR/luna, Tel: 0765532951, 0765532952

Militari spatiu comercial 40mp sau 28mp la Piata Veteranilor cu deschidere la Bd Iuliu Maniu. Vad foarte bun, 0734540940, 0732985096

é Drumul Taberei,

Drumetul, cf. I sporit, et 2/10, particular, mobilat, utilat modern, modificari, UM, 2 balcoane, 320 EUR, Tel: 0752255250

é Pipera - Cosmopolis Ap. 3 camere sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Prelungirea Ghencea inchiriez apartament 88mp nemobilat in vila noua, asigur acces curte, 300 e lunar, Tel: 0722508529

é Ultracentral Unirii proprietar Inchiriez apartament cochet 3 camere mobilat si utilat complet, 400 EUR, ramboniq@ yahoo.com, www.barbieru.ro, Tel: 0752069251

n Floreasca, str. J.Monet, duplex nemobilat, curte, garaj lux 170mp, pret 1600euro, Tel: 0722253001

Moºilor particular, închiriez ap. 4 camere, semimobilat, stradal Moºilor, etaj 7/10. Tel, Tel: 0724545999

10 Iulie 2012

é MÃRêEªTI ZONA UNIRII, DOMO (BUDAPESTA), OFERTA APARTAMENT IN VILA DE INCHIRIAT, IN VILA, ETAJUL 2, 5 CAMERE, 148 MP, 2 GR. SAN, 3 BALCOANE, PARCHET, MOCHETA, DECOMANDAT, NEMOBILAT, POSIBILITATE 2 INTRARI, LOC PARCARE, IDEAL SEDIU BIROU/FIRMA, PRET NEG. 1.000 E, 1.000EUR/LUNA, TEL: 0758385454 ESTICPARTNERS@GMAIL.COM,

Carol I, Plantelor, demisol pretabil atelier, laborator, productie, depozit, birouri, cabinet, etc, toate utilitatile, Tel: 0733400055 n MIHAI BRAVU STRADAL, 75

MP, GRUP SANITAR, ACCES FATA-SPATE, TERMEN LUNG, 1400 E+ TVA/LUNA, 1.400 EUR, TEL: 0723186032

é Constanta, Mamaia, ofer spre

inchiriere: Camere: 50-60 Lei; Garsoniere: 60-80 Lei; Apartamente 2 camere: 80-100 Lei; Apartamente 3 camere n Militari Roºu, halã nouã Isopan, 120-150 Lei. Negociabil, 50 RON, Tel: 110mp la ºoseaua principalã, kenykenate@gmail.com, pretabil service auto, vulcanizare, 0723275384 depozit, spaþiu comercial, Tel: 0767262601 n Moºilor 55mp, vitrina termopan, stradal, gr. sanitar, alarma, posibil curte, exclus intermediari, 700 EUR, Tel: 0732241141 n ªtirbei Vodã, str. Berzei, Spaþii birou 50mp, aer condiþionat, centralã termicã, parcare curte, Tel: 0721616161 Solicit pentru Societate n Vãcãreºti, inchiriere garsoniera comerciala medicala inchiriez sau apartament orice spatiu pentru activitati medicale, aparatura tehnica dentara, zona mobilate sau medicina familie sau alte specialitati (fara dotare), Tel: nemobilate, Tel: 0213309750, 0213308040 0768558907 n Vitan piata, spatiu comercial cu suprafata de 36 mp, diverse activitati (pescarie, pui, mezeluri), Solicit in vederea Tel: 0728088616

n Bucurestii Noi apartament 4 camere deosebite in vila 2 nivele 150mp, 450E, Tel: 0727805701, 0728123917

inchirierii garsoniera sau apartament mobilat sau nemobilat indiferent zona, Tel: 0721907221, 0764716412


10 Iulie 2012

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13 n Barbat casatorit cu situatie 40/1.71/90/, caut tanara draguta pentru fantezii erotice reciproce. Seriozitate. SMS, Tel: 0734798208

n SsangYong Musso verde metalizat, cu motor de Mercedes original, tractiune 4x4 intensiv, an fabricatie 1998, 5 locuri, benzina, motor 2396 cc, 130 CP, geamuri electrice, ABS, servodirectie, DVD Mp3 Player cu radio, boxe, spoilere cu bare de inox, Euro 2, filtru de particule, Airbaguri fata, cutie de viteze manuala, 128.000 km, inmatriculata in Bulgaria, necirculata in tara, stare buna de functionare, 3.800 EUR, mim_office@yahoo.com, Tel: 0726148722, 0752142713

laptopuri, n Calculatoare, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

n Cuplu oferim sex total la domiciliul nostru; ea accepta fin orala, 100 RON, Tel: 0737542070 n Sex total 100 ron, doamna 38 de ani, ofer sex oral cu finalizare normal, anal, 100 RON, Tel: 0760110634

é Dacia Solenza (5

buc), galbenã din fabricã, km între 50000-90000, an fabricaþie 2005, negociabil, 0735846662, 8.000 EUR, Tel: 0214309498, 0766509498

é Nissan Qashqai negru, impecabil, diesel 2008, 85000km, unic proprietar, multiple dotari, computer bord, pilot automat abs, esp, servodirectie, alarma, inchidere centralizata, geamuri fumurii electrice, oglinzi electrice incalzite, transmisie manuala 6+1, service lazi, carte tehnica, stare tehnica foarte buna, proiectoare ceata, jante aliaj 16, cauciucuri iarna +vara, climatizare duala stanga -dreapta, comenzi volan, radio/cd magazie CD, bluetooth, senzori de parcare, tva deductibil. Pret discutabil, 12.500 EUR, alexandra_dumitrescu_1997@yaho o.com, Tel: 0723268623, 0751151272

n Peugeot 407 primul proprietar, ABS+ESP, inchidere centralizata, senzori ploaie, jante aluminiu, climatronic, CD+MP3, tinuta in garaj, stare ireprosabila, 7.950 EUR, Tel: 0740091930

n Renault Clio itp valabil 2013,

abs, inchidere centralizata, aer conditionat, consum mic, 3.500 EUR, Tel: 0728114509 n Renault Kangoo 2007, 67.000km, geamuri, oglinzi, alarma, inchidere ABS, AC, 4.000 EUR, Tel: 0733203114

Salupa Glastron utilata complet cu motor Johnson 75cp, sau fara motor, asigur transport, 0733400055

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Piese auto americane pentru orice model american, 1 EUR, nationala75@yahoo.com, http://www.magicautoparts.ro, Tel: 0747040485 n Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658

n Achiziþionez monitoare LCD, calculatoare, laptopuri, componente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend, 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, masina spalat. Funcþionale 100- 250, frigidere defecte 50, Tel: 0216340976, 0766986674

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062

é Sex total 50 ron, ador sa fac dragoste, imi place la nebunie sexul oral neprotejat, normal, anal, 50 RON, Tel: 0764927274

n Divortat. 42ani, 1.69/80, doresc

ACUM é TRAIESTE MOMENTE UNICE DIN VIATA TA IN COMPANIA CELOR MAI INCITANTE SI EXCITANTE DEVORATOARE DE PLACERI INTERZISE SI FANTEZII NEBANUITE, SOAPTE FIRBINTI, ATINGERI CUTREMURATOARE. NU EZITA, FREE BAR, NEW-NOW, NON-STOP, 80 RON/ORA, PRIVATE_PALACE @YAHOO.COM, WWW. MASAJ-EROTIC-EXCELENT.RO TEL: 0763455435, 0722999939

é Bãrbat drãguþ, serios, 41/1.80/88, cadru militar-ISU, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908

é Bãrbat cadru

militar ISU, serios 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã serioasã. Rog seriozitate maximã, 0735123908

cunostinta doamna din Bucuresti, pentru casatprie, Tel: 0736893444 n Domn vãduv, 61 ani, 1, 63/76, fãrã obligaþii, casã, maºinã, doresc cunoºtinþã doamnã pentru prietenie- cãsãtorie. Fãrã obligaþii, vârstã apropiatã, Tel: 0735862932 n Tanar 33, auto, apartm. in Buc, doresc relatie stabila cu tanara simpla, sufletista, mai plinuta, draguta, sub 30ani. SMS/Tel, Tel: 0763153620

é Qlady Erotic Masaj alegerea ideala pentru o aventura fierbinte o vei face venind la noi intr-o locatie de lux alaturi de 6 domnisoare sexy si dulci. La noi toate dorintele tale devin realitate. Garantam fidelizarea. Vila, bar, loc parcare, 150 RON/ora, qlady_massage@yahoo.com, http://www.qlady.ro Tel: 0722999939, 0763455435


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri

n SC Legal Consulting Office SRL Bucuresti, sector 3, Aleea Moreni, nr. 2, bl. 6G1, sc. 2, et. 1 ap. 19, J40/7843/2001, CUI 14180386 declara pierdut si nul certificatul constatator privind suspendarea activitatii,

é Vand Ciobanesc Carpatin, 5 saptamani, primul vaccin facut, deparazitare interna si experna, din parinti superbi, 500 RON, crisdenisa@yahoo.com, Tel: 0721585780, 0730659889

n Pierdut carnet de student cu numele Stanciu N Laura.Il declar nul, Pierdut carnet si legitimatie de student Universitatea Ecologica Facultatea de Ed Fizica si Sport pe numele de Neamu Daniel, le declar nule,

n Pierdut legitimaþie student pe numele Zaharov Sorin seria B0766545, o declar nulã, n Pierdut certificat constatator nr 621610/11.05.2012, eliberat de ORC Bucureºti, pentru SC Electroclem SRL necesar depunerii cererii de finanþare la 0I - IMM,

Judecãtoreascã. n Hotãrâre Pentru aceste motive in numele legii hotaraste: Admite cererea formulata de reclamanta Iancu Elena domiciliata in Bucuresti, str. Marin Bonea, nr. 37, bl. 7, apt. 62, sc. 4, sector 3 impotriva paratului Iancu Nicu cu ultimul domiciliu in Bucuresti, str. Aleea Bistritei nr. 11, bl. 4T, sc. 1, et. 7, apt. 79, sector 3 citat prin Mica Publicitate si in contradictoriu cu Autoritatea Tutelara sector 3, Bucuresti. Dispune desfacerea casatoriei incheiata de parti la data de 24.05.1986 si trecuta in registrul starii civile al fostului Consiliu Popular al Comunei Vasilati din culpa exclusiva a paratului, incredinteaza reclamantei spre crestere si educare pe minora Cristina nascuta la data de 10.05.1989. Obliga paratul sa plateasca suma de 700.000lei lunar cu titlul de pensie de intretinere in favoarea minorei Cristina Alexandra de la data formularii cererii 26.02.2004 pana la majorat. Reclamanta va reveni la numele purtat anterior casatoriei acela de Chivan. Cu apel in 30zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 07.12.2004, n Numita Lupascu Monica Mihaela cu ultimul domiciliu in Bucuresti, str. Irisului nr. 43 -45 sector 3 este citata in calitate de parata la Judecatoria sector 3 Bucuruesti in dosarul nr. 32977/301/2011 ora 08.30, avand ca obiect incredintare minor la data de 09-08-2012 in proces cu reclamantul Mateescu Florin,

CIOTÃ (fostã n Numita DHADWAL) Lucia este chematã la Judecãtoria Buftea în ziua de 16 iulie 2012, ora 08:30 în calitate de reclamantã în proces cu Oros Nicola pârât în dosarul 7744/94/2007 pentru Fondcontestaþie la executare, repunere n Anunþ Public: UM 02248 pe rol, Tel: 0000 Bucureºti anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de Se cauta descdendentii lui Gerd emitere a acordului de mediu Vilnov decedat in Bucuresti in pentru proiectul “Centralã termicã 1970 autorul m u z i c i i aferentã pavilioanelor nr. 15 ºi nr. “Marusecica” autor versuri Petre 16 din cazarma 329 Boboc”, Lescenco pentru incheierea propus a fi amplasat în sat Boboc, formalitatilor legale la folosirea com. Cochirleanca, judeþul Buzãu. acestei p i e s e , Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei leshenkofilm@mail.ru pentru Protecþia Mediului Buzãu, din Buzãu, str. Democraþiei, nr. Lex Company 11, ºi la sediul UM 02248, din n Subscrisa, IPURL in calitate de lichidator Bucureºti, str. Drumul Taberei, nr. judiciar al debitoarei SC Marinco 7-9, sector 6, în zilele de Prodiv SRL organizeaza licitatie luni-vineri, între orele 8-16. publica cu strigare in data de Observaþiile publicului se primesc 16.07.2012, ora 14.00, la sediul zilnic la sediul A.P.M. Buzãu din lichidatorului judiciar din Bucuresti, Buzãu, Str. Democraþiei nr. 11, str. Zizin nr. 3, bl.V75C, ap. 24, bogdan.enache@plotplan.eu, privind activul depozit si teren in http://www.plotplan.eu, Tel: suprafata totala de 465.22mp 0213365058 situat in zona Valea Cascadelor, evaluat la pretul de 225.293E n Titularul proiectului Ahmad (fara TVA). Caietul de sarcini Khalife Giulia anunta publicul asupra depunerii poate fi cumparat de la sediul interesat lichidatorului judiciar. Informatiile solicitarii de emitere a acordului suplimentare se pot obtine la, Tel: de mediu pentru proiectul Locuinta P+E+M propus a fi 0728171159 amplasat in Bucuresti, sector 2, str. Gherghitei nr. 18. Informatiile Subscrisa, Lex privind proiectul propus pot fi Company IPURL in consultate la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din calitate de lichidator pentru Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii judiciar al debitoarei SC nr. 1, sector 6 si la sediul Ahmad Khalife Giulia, comuna Tunari, sat S.A.I.C. Bragadiru SA Tunari str. Mihai Viteazu nr. 1B, Ilfov. Observatiile organizeaza licitatie judetul publiculuii se primesc zilnic la publica cu strigare in sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov,

data de 16.07.2012, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Zizin nr. 3, bl.V75C, ap. 24, privind activele suprafete de teren situate in orasul Bragadiru, judetul Ilfov proprietatea societatii debitore. Caietul de sarcini poate fi cumparat de la sediul lichidatorului judiciar. Informatiile suplimentare se pot obtine la Tel: 0728171159

Achiziþionãm monede aur ºi argint, medalii, decoraþii, brevete cu plata pe loc. LD Mondial Antiq, pasajul Villacrosse, vis-a-vis de P o l i þi a Capitalei, Tel: 0784374364, 0213174046

é Vand aparat cafea Italia, NetCaffe 200P, cu cititor de fise 0,5 lei, pret 350 euro, 0762837515 n Vand

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

Camin de batrani ofera cazare si ingrijire pentru persoane in varsta, http://www.casabuniciimaria.ro, Tel: 0762204916

é CENTRALA TERMICA PE LEMNE ATMOS DC 50S reparatii la jumatate de pret fata ECHIPATA COMPLET, de cabinetele stomatologice; proteza completa = 400 ron; FOLOSITA 2 IERNI, GARANTIE, reparatie proteza = 30 ron, C A Z A N , S T A R E F O A R T E BUNA, 6.000 RON, TEL: 30 RON, Tel: 0767273245 n Vand oua de prepelita 0.30 0246267600 lei/bucata (tratamente naturiste ideale pentru beneficiile medicale n Padure de stejar 57ha, 80ani, si gastronomice) si pui de Jud. Giurgiu, 2.100E/ha, Tel: prepelite, Tel: 0764563813 0722217144 n Executam proteze dentare si

10 Iulie 2012

canapea extensibila grena Mobexpert, vechime 3 ani, 2.00x1.70x0.40m, confectionata din stofa si bumbac gros, Tel: 0733142246 n Vand vaca gestanta rasa Holstein + capastru de piele; vand oua de prepelita crescute bio; dau teren in arenda in spatele magazinului Cocor (800mp) negociabil, Tel: 0737234383, 0741133060

é Vand aparate tratamente corporale Vacuum, Benexer, Profesional Combo; Aparat bronzat UW P90; Aparate cosmetice Reviderm, Combina Face Studio, Hydradermie, Guinot, 0744552207, 0744552207


finanþãri credite / afaceri firme / meditaþii-cursuri / pagina 15

10 Iulie 2012

Vand scaune si accesorii frizerie, stare perfecta, preturi avantajoase, sandutudor1@yahoo .com, Tel: 0726689787 é Vand Atelier de

é Vand mobilier salon coafura: scafe (1100-1900 ron), scaune coafor (incepand de la 800 ron), ucenici (incepand de la 400ron), accesorii, pat cosmetic si masaj (incepand de la 700 ron), ucenic cosmetica (250 ron), scaun cosmetica (incepand de la 250 ron, ucenic pedichiura (450 ron), capete de manechini (250 ron), lampa uv (110 ron). Toate produsele sunt noi, 1.000 RON, spireagabi@ yahoo.com, Tel: 0729792843

Croitorie. Vand afacerea, atelierul este dotat cu masini industriale de cusut, 2 uberderk, 2 triplok, 2 liniare, 1 butonier, 1 masina nasturi, 1 ket, banzic cu lama profesional, 1 curis mic profesional, pret discutabil, 8.000 EUR, nitaconstantinpetrica @yahoo.com, www.ateliercroitorie. blogspot.com, Tel: 0760302074

n Vrei un credit avantajos? Suma: 1000- 20.000ron, rate fixe; perioada: 12- 60 luni. Radut Alexandra, Tel: 0725600284

n Calificari,

é Vand tigla Craiova 1 ron / bucata, geamuri termopan pentru sera, burlane si jgheaburi pentru o casa la 1/2 pret, dormitor complet, Tel: 0733400055

é Cedez integral aparatura salon de remodelare corporala si cosmetica, 4.500 EUR, leasing linie bodyphoria@yahoo.com, n Vand/cedez autoservire complet utilata, www.bodyphoria.ro, 0722278803 salon remodelare n Vând fast food în Bragadiru, mobilier, vesela, tacamuri. Gratar n Vand vulcanica, corporalã zona Piaþa Alba Iulia, modern, pe profit, potenþial mare, roca Tel: complet utilat ºi dotat, 5.500 EUR, chirie micã, negociabil, 10.000 €, floriolflo@yahoo.com, 0732030090 Tel: 0720469086 Tel: 0762109461, 0784549404

cursuri rapide: instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409

n Cursuri de coafura, cosmetica

Scoala Internationala Estetika va ofera cea mai ampla oferta educationla. Sediile nostre din Oradea, Arad, Timisoara, sunt destinate doar Cursurilor si sunt dotate cu aparatura de ultima generatie pentru a putea deservi si cele mai exigente cerinte. Diplomele sunt eliberate de Ministerul roman cu acreditare in Romania SI UE. Organizam cursuri de: coafor; manichiura; stilist protezist de unghii; maseur; cosmetica; make up; barman; ospatar, 500 RON, cursuriestetika@yahoo.com, www. cursuri-manichiura-coafura-cosmeti ca.ro/, 0743758036, 0736434921

é Cursuri

bona, ingrijitor. Profesional Nounou organizeaza cursuri bona, babysitter, ingrijitor batrani si prim ajutor. Agentia garanteaza angajarea fara comision a celor ce urmeaza cursurile, 450 RON, info@nounou-bebe.ro, http://www.nounou-bebe.ro, Tel: 0765524705


10 Iulie 2012

é Matematica (sotul, 46), romana (sotia, 43), experienta psihologica, 12 ani, meditatii, pregatire atenta, numai pe intelesul elevului. Nu luam bani degeaba, fara rezultate, 20lei/ ora, Tel: 0722286920 pregatire n Meditatii/Cursuri intensiva lb. italiana, spaniola, franceza, engleza, germana, maghiara, rusa, portugheza, 13 RON/ora, roxana@remarx.ro, http://www.remarx.ro, Tel: 40721420525, 0268327173, Fax: 0268327173 n Profesor matematica orice zona rezultate rapide garantat, simplu, comod, sigur, tarif orar informativ 15 lei, Tel: 0761929678

Acoperiºuri toate tipurile, învelitori zincatã/ lindab, reparaþii+ accesorii, materiale. Preþuri mici, Tel: 0732563623

é Acoperisuri, restaurari istorice tabla zincata cupru, inox, tigla Lindab, aticuri, dulgherie la cererea clientului, constatare gratuita, seriozitate, preturi mici, Tel: 0724437118

é Cadastru / Intabulare. Onorariu cadastru apartament in Bucuresti este 300 lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 300 RON, ioanadinu@ customsurvey.ro, www.customsurvey.ro Tel: 0724943293 n Executãm

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0761077013, Tel: 0721390290, 0214330604 n Branºament apã, canalizare,

acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276 n Executãm învelitori tablã zincatã/ lindab+ toate accesoriile, izolaþii, reparaþii acoperiºuri+ materiale, Tel: 0744111939

învelitori tablã zincatã/ lindab, reparaþii acoperiºuri+ toate accesoriile. Preþuri mici, Tel: 0722749192 foraje puturi, n Executam denisipari si piloni, forajesiputuri@gmail.com, Tel: 0764675180

Firmã executã jgheaburi, burlane, învelitori tablã zincatã/ lindab, reparaþii acoperiºuri+ dulgherie. Preþuri mici, 0740464600 n Hidroizolatii terase, termoizolatii, zugraveli scari de bloc, amenajari interioare, faianta, gresie, parchet, dale beton in jurul blocului, Tel: 0726010164, 0213241003

n Avocat, rezonabil, preturile se

é Reparam acoperisuri tigla metalica, bulane, topogane, montam orice tip de tabla zincata si tigla metalica, 0754856911

stabilesc la negociere cu clientul, infiintez firme, modificari, sustin cauze civile, comerciale, penale. etc, Tel: 0722650090

é Transport marfã,

mobilã, diverse în spaþiu închis (dubiþã), 1 Ron / km, 0723264647

n Instalatii

é Sapa elicopterizata, executam

ºapã mecanizat, beton elicopterizat, tencuiala mecanizata, 10 RON/mp, www.sapetencuieli.ro, Tel: 0724462819 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Tinichigerie, reparatii, tabla zincata, vopsiri, burlane, jgheaburi, acoperisuri, Tel: 0724716882, 0753709391

é Contabil expert,

servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit, 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

electrice, sanitare, termice. reparatii si montaj Filip, Tel: 0760285283, 0749838242 n Menajerã, 35 ani, nefumãtoare, fac menaj (curat, spãlat, cãlcat) la o familie, L-V 8H/zi, experienþã vile, Tel: 0727959398 n Reparatii masini de spalat, deplasare constatare gratuita, garantie, urgente, Tel: 0731532310, 0768398545 n Tapiter lucrez la domiciliul clientului tapiterie, saltele, usi capitonate, Tel: 0729226701 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, 0728986403

é Vacanta in Tenerife. Vrei o

vacanta de neuitat in Tenerife? Inchiriez ap. de vis cu piscina si vedere la ocean, pret pe saptamana 400€. Organizez transport aeroport, masina, n Transport marfa 3, 5T, orice, escalada, scufundari acvatice, oriunde, oricand. Asigur personal turul insulei, pachete luna de serios incarcat- descarcat, pret miere. Detalii la e-mail, 400 EUR, negociabil, Tel: 0763717455 eireuna31@yahoo.com Închiriem Logan full options 70Ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

AnuntAZ 10 iulie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

AnuntAZ 10 iulie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement