Page 1

Agent Vanzari, o munca ideala si usoara, nu necesita mult timp si nici o mare investitie financiara, profitul este garantat, se vorbeste despre vanzarea de parfumuri de marci renumite si este perfect legal; mai multe informati prin tel, lucalex25@yahoo.com, Tel: 0033778022624

é Anunt in Exclusivitate: NAARGHITA ‘’The Indian Kingsong..." (inregistrata OSIM), 73 ani, supravietuitoare - nerasplatita / neasigurata de statul-beneficiar (integral) al carierei pe cont-propriu; sfioasa si smerita, solicit un ajutor existential si sponsorizarea “Visului Muzical, Româno/Indo European” (relansare 5 ani, sperand pensionarea). “Arta e sa cladesti un palat pe un varf de ac! ” Balzac. Amarghioalei Maria (Naarghita). Cont RIB SA RO11ROIN1000011 0137RO01-Ron; RO65ROIN1100001 10137EU01-Eur. Gratitudine binefacatorilor!

é CORBEANCA, CASA SI TEREN CU 10 % AVANS. TEREN 50 EURO/MP TOATE FACILITATILE, LOTURI DE LA 500 MP. MODELE DE CASA INCEPAND DE LA 29.000 EURO. PROMOTIE APRILIE, 29.900 €, OFFICE@CASEIEFTINE.EU, WWW.CASEIEFTINE.EU, TEL: 0722990642

é CROITOREASA (MAESTRA), PRICEPUTA ROCHII FEMEI, ATELIER MARIA MARINESCU, PROGRAM LUNI/VINERI 6/8 ORE/ZI, SERIOZITATE SALARIU 1200 RON, 1.200 RON/LUNA, MARIA.COLIN@LIVE.COM, TEL: 0728300800

é Dj nunta, Servicii Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782 ªef echipa curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza sef (a) echipa curatenie in centre comerciale, cu experienta, salariu motivant. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137

é Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200 lei, Tel: 0728650079 n Targul de animale de companie si pasari exotice al crescatorilor de elita (A Ch Romania), va invita in Sam Expo (langa Europa), in fiecare duminica 7-14,

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000- 3000Euro, http://www.bestofvideochat.ro, Tel: 0786238785 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

10 Aprilie 2012 n Agenti curãþenie birouri Echipa interventie. Disponibilitate program prelungit/flexibil. Oferim carte munca, castig in mana 1.200-1.500lei (bonuri de masa incluse) + decontare transport, Tel: 0212523180

Agent vanzari Experienta nu este obligatorie. Minim studii medii, atitudine proactiva, cu autoturism p ro p r i u (combustibilul se deconteaza). S a l a riu 6 0 0 - 1 5 0 0 R O N , alexxneamtu@yahoo.com, Tel: 0784485417

é Agenþi de paza, urgent, salariul în funcþie de obiectiv între 800- 1000 ron, Tel: 0213108660, 0212010567

n Agent Vanzari/ Distribuitori pentru Bucuresti cu/fara experienta; castiguri de la 1.200ron, Tel: 0730566776

n Agenþi Pazã, societate paza angajeaza in conditii avantajoase 50 agenti paza conform prevederilor legii 333/2003, Tel: 0213271418

é Agenþi cu permis conducere ºi curs calificare, domiciliaþi în Bucureºti, angajeazã pentru D e p a r ta m e n tu l i n te r v e n þi e Securit Force. Relaþii luni-vineri între 08.30-15.00, Tel: 0752238262

é Agenþi securitate pentru obiective în zona Otopeni angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0748209614, 0741051650

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555 n Agent Vanzari pentru distributie horeca. CV la e-mail marketing@servetele.ro


oferte de muncã România / info / pagina 3

10 Aprilie 2012

n Barmanita (fete) cu experienta.

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Ungaria pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (237) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Formele de impozitare unitare pe þarã, în Ungaria. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Cele mai importante forme de impozitare sunt: - impozitul pe venit; - taxa pe valoarea adãugatã (TVA); - taxa pe autovehicule ; - accize; - impozitul pe profit. Rata de impozit pe venit: - pentru veniturile de pânã la 1.700.000 HUF pe an - 18%: - pentru veniturile de peste 1.700.001 HUF pe an: 306.000 HUF, plus 36% din partea de venituri de mai sus 1.700.000 HUF. - Cotele de TVA se aplicã dupã cum urmeazã: Ungaria are, incepand cu 1 ianuarie 2012, cea mai ridicata cotã de TVA din Uniunea Europeanã, dupã ce guvernul a decis majorarea taxei cu doua procente, de la 25% la 27%. Totusi, s-a mentinut o cota redusã de TVA, de 18%, la produsele alimentare de baza si de 5% la ziare si cãrþi. Pentru majoritatea produselor alimentare TVA este de 18%, pentru majoritatea medicamentelor ºi echipamentelor medicale este 5 %, iar pentru anumite activitãþi (educaþia, petrecerea timpului liber ºi sportul de amatori) se acordã scutire de taxa. - Taxa pe autovehicul este calculatã pe baza puterii motorului vehiculului (în kW) ºi anul de fabricaþie. - Accize. Sunt prevãzute accize pentru produsele de lux ºi anumite bunuri de consum (bãuturi alcoolice, produse din tutun) precum ºi pe combustibil. - Administraþiile locale pot introduce în fiecare zonã taxe locale. Acestea pot fi: taxe pentru construcþii, taxa pe teren, taxa comunalã, taxa pentru turism local ºi taxe industriale. Baza de impozitare poate fi redusã cu urmãtoarele cheltuieli: taxa de ºcolarizare, costurile de achiziþie locuinþã, costuri asigurãri de viaþã ºi anumite cote de donaþii publice. - Cote de impozitare pentru salarii. La un salariu brut de 100 000 HUF (400 EUR) costurile pentru angajator sunt de HUF 135 450 (540 EUR) iar angajatul primeºte 75 500 HUF (300 EUR). Taxele ºi cotribuþiile sunt pe o scarã progresivã: salariile mai mari implicã plata de impozite ºi contribuþii mai mari. Un angajat cu un salariu brut de 500 000 HUF ar primi 260 000 HUF, ceea ce reprezintã 40% din valoarea totalã a venitului brut. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Agenþi securitate domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Bãneasa, angajeazã firmã pazã Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0755128956

Animatoare. Om de afaceri Bucureºti angajez balerinã, animatoare, dansatoare exoticã, suplã, foarte frumoasã. Part-time: 2.000lei, full-time: 4.000lei plus bonusuri +vacante. Accept ºi provincia, ofer cazare. Rog seriozitate. CV+minim 3 poze mari la e-mail anunt2009@gmail.com Asistentã. Om de afaceri Bucuresti angajez asistenta personala, supla, frumoasa, nefumatoare. Ofer 1.000Euro, cazare, bonusuri, accept si provincia. Rog seriozitate. CV+3 poze mari la e-mail anunt2009@ gmail.com,

Cafenea angajeaza, detalii la telefon, Tel: 0767179130 PENTRU n BARMANIÞÃ MANGALIA. ANGAJAM URGENT BARMANITE, OSPATARITE SI FEMEI PENTRU PAHARE. SALARIU AVANTAJOS URGENT SUNATI PENTRU STATIUNEA OLIMP-MANGALIA. ANUNT VALABIL PENTRU CEI DIN MANGALIA. URGENT, BARMIMOZA@YAHOO.COM, TEL: 0722251531 1.200-1.400lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dorobanti, Pipera, Ghencea, Otopeni, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Ciolpani, Mogosoaia, Peris, Buftea, Corbeanca, Tel: 0213107403 n Bonã-Menajera in Corbeanca din Corbeanca, Snagov, Otopeni. 30-50ani, cu experienta. Program 8 ore/zi, 1 RON, office@bonebucuresti.ro, http://www.bonebucuresti.ro, Tel: 0753914660 n Bucãtar pentru Restaurant Realia, sos. Berceni 96, sector 4, Tel: 0726868959 n Bucãtar si femeie de serviciu. Restaurant Stradivaris din str. Gheorghe Sincai nr. 3 Cerem si oferim seriozitate, Tel: 0213307005 n Bucãtar cu experienta in bucataria mediteraneana. Bistro Dines angajeaza. Salariu atractiv, Tel: 0724540839 B u c ã ta r i c u e x p e r i e n ta + calificare, si Lucrator in bucatarie. Restaurant central angajeaza, restaurantzet@yahoo.com, Tel: 0213370115

éC O A F E Z Ã MANICHIURISTA / PEDICHIURISTA, MASEUZA SI COSMETICIANA! SALON ZONA MOSILOR ANGAJEAZA. SALARIU ATRACTIV! TEL: 0721991827 n Colaboratori activitate stabilã,

modernã, salariaþi, pensionari. Progresiv 1000 USD. Pensionare timpurie 500 USD, Tel: 0745234173, 0733084923 Colaboratori pentru reforma sanatatii. Colaborare pe proiect. Un proiect initiat de statul roman, reforma.sanatate@ymail.com, Tel: 0766282076, 0751472958

n Confecþioner/a la masina de

cusut simpla si triploc cu experienta. Fabrica de confectii angajeaza, Tel: 0724515514

n Confecþioner/a,

Starconfex angajeaza - adresa: str Fizicienilor nr 50, linii autobuz: 102, 135, 123, 202, office@starconfex.ro

n Confecþionere în þesãturi sau

tricotaje angajãm cu contract de

n Asistent(a) Manager cu studii muncã -cunoscãtoare maºini de superioare pentru domeniul vanzari en gros produse alimentare zona Afumati Ilfov Doraly, salariul net 1300ron cu bonuri de masa incluse, casadegros@gmail.com,

cusut simple sau speciale (triplock, uberdeck, owerlock) -societatea are sediul în Bucureºti, sectorul 5. Informaþii la tel. 021/4115237, Tel: 0214115237


pagina 4 / oferte de muncã România

10 Aprilie 2012 Contabil Companie intermedieri financiare angajeaza contabil full time remuneratie salariu net 1500 ron, Tel: 0728728616

n Contabil/ã pentru evidenta contabilitate primara, cunoscatoare a programului Saga - depozit en gros de flori si plante situat pe Dn1 la iesire din Saftica angajeaza urgent, salariu atractiv, mateicm@metropolaflowers.ro, Tel: 0721014029 n Contabil/ã studii superioare sau medii, serioasa, cunostinte contabilitate primara, implicare, termen lung, varsta pana in 50 ani. Interviul are loc fara programare miercuri 11.04.2012 la adresa din Bucuresti, Aleea Barajul Iezeru nr. 6A, bloc birouri Cedru, et. 1, birou 127, sector 3 in intervalul 10.00-17.00. Sunt rugate sa participe numai persoanele care vor sa munceasca,

é Educator/toare, particular, angajez educatoare/ bona interna pentru 3 copii: de 3 ani, 5 ani si sugar de 5 luni, sau persoana cu studii pedagogice, iubitoare de animale. Resedinta se situeaza in zona limitrofa Bucurestiului. Se ofera contract de munca, conditii de munca foarte bune, salariu atractiv. Pentru informatii si programari la interviu, Tel: 0733054285 n Gestionar

pentru depozitul regional Constanta si muncitori calificati in urmatoarele domenii: electrician, rigipsar, faiantar. Societate comerciala angajeaza, relatii la telefon, dispecerat@isisteme.ro, Tel: 0728858639

é Faiantari, zugravi si rigipsari. Firma din Bucuresti angajeaza, é C r o i t o r m a n u a l f e þ e pentru detalii sunati, Tel: încãlþãminte, fete pentru pregãtit 0735333352 ºi maºiniste cu experienþã - n Femeie de Serviciu Clinica a n g a j e a z ã S C C o r y l l u s veterinara angajeaza femeie de Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. serviciu, serioasa, muncitoare, 5 5 ) , 0 7 4 4 6 6 1 9 5 7 , T e l : dispusa sa lucreze in ture si week-end, Tel: 0213483469, 0744661956, 0214204326 0213485020 Frizer si cosmetician cu n Croitor/easã pentru perdele, n experienta. Ivatalex Beauty salon draperii, lenjerii, retuºuri haine, angajeaza, Tel: 0723080800 urgent! Tel: 0734720275 n CTC în confecþii -tricotaje angajãm cu contract de muncã. Societatea are sediul în Bucureºti, sectorul 5. Informaþii la tel. 021.411.52.37, Tel: 0214115237

é Ingineri execuþie lucrãri de drumuri, lucrãri de apã ºi c a n a l i z a re , eventual cunoºtinþe topometrie, pentru lucru în þarã ºi strãinãtate. SC Terra-Nova Construct SRL angajeazã, CV la e-mail office@trnc.ro n Îngrijitoare

é Frizer/iþã accept si din provincie, ofer cazare. 0761612298, 0727299322, Tel: 0761612298, 0727299322

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Distribuitor lactate si sandwichuri cu experienta, Tel: 074505513 n Distribuitor flyere. Cautam doamne pensionare pentru distribuire flyere farmacii, Tel: 0731341841 n Dulgher cu experienta si muncitori necalificati, Expert Class Construct angajeaza urgent, salariul 1000 - 1800 RON / Luna, 8 RON/ora, Tel: 0730646595

é Electronist reparaþii electronice ºi electronist reparaþii GSM, Tel: 0720667800

n Îngrijitoare.

Familie italieni cauta doamna buna vorbitoare italiana, fara obligatii, dispusa la program prelungit si de noapte pentru ingrijire, acompaniamento doamna italiana in varsta; pentru Bucuresti, Tel: 0764632194 n Instalator frigotehnist pentru instalatii climatizare- angajeaza Almira Proconsult. Relatii la: Tel: 0213351437, 0745651762 n Livrator cu masina personala. Angajam soferi cu masina personala pentru livrari fast food, Tel: 0731341841 n Maistru constructor, societate de construcþii cu sediul în Bucureºti angajeazã, Tel: 0214106882, 0731024716 n Manichiuristã zona Titan, vad comercial format, experienta minim 1 an, Tel: 0724342498, 0722350447

Manichiuristã cu experienþã minim 3 ani, zona Bd.Iuliu Maniu, Tel: 0733304316

pentru cãmin bãtrâni, zona Bãneasa -Pipera, eventual intern, Tel: 0723786244, 0767906264 n Îngrijitoare. Grãdiniþã particularã angajeazã doamnã serioasã n MANICHIURISTE TEHNICIAN pentru curþenie, zona Militari, Tel: NAIL ART PENTRU SALON ZONA UNIRII, TEL: 0768473661 0734540940


10 Aprilie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Menajerã. Firmã angajeaza menajera, 4 zile pe saptamana, pentru curatenie. Pentru interviu sunati la tel, Tel: 0214090000, 0214090001

é Manichiuristã cu experienþã inclusiv gel, pentru salon zona Tineretului, Tel: 0744554290 n Maseuzã. ACS Beauty Expert

angajeaza pentru salon situat in bulevardul Lacul Tei, http://www.zoomacs.com, Tel: 0212420406, 0763100030 é Modele, Reclame pentru Toate Vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucuresti +Provincie. 0722397039, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581, 0761322310 n Muncitoare necalificate. Firma de artizanat angajeaza 10 muncitoare necalificate cu aptitudini de creatie artistica. anuntul este valabil in perioada 04.04.2012 pana la 11.04.2012 intre orele 14.00-18.00, Tel: 0212552076 NECALIFICATI n MUNCITORI PENTRU PRODDUCTIE GARD BETON PREFABRICAT IN BRAGADIRU - ILFOV. RLATII LA é MASEUZE. QLADY EROTIC TELEFON, MASSAGE ANGAJEAZA TINERE OFFICE@KONKRETLINE.RO, D R A G U T E S I S O C I A B I L E HTTP://WWW.KONKRETLINE.RO, P E N T R U M A S A J E R O T I C TEL: 074111025, 0754235000, (EXCLUS SEXUL). SE OFERA FAX: 0214480178 CAZARE GRATUITA, SALARIU, n Muncitori necalificati - compania C O M I S I O N S I B O N U S U R I Henkel angajeaza pentru Fabrica S U B S T A N T I A L E , de Adezivi din Pantelimon pentru 2.000 EUR/LUNA, QLADY_MAS- perioada determinata. Solicitam S A G E @ Y A H O O . C O M , disponibilitate de lucru in 3 WWW.QLADY.RO, 0722999939 schimburi. Trimiteti CV e-mail, n Mecanic auto ptr. Camioane, human.resources@ro.henkel.com, priceput ºi turisme, domiciliu Tel: 0212086855 Rahova –Mãgurele, Tel: n Operator maºina de injectat 0213690024 poliuretan, pentru secþia de fabricaþie, angajeazã ITU Refrigeration SRL, ºos.Odãii nr. 73-77, sector 1 Bucureºti (linia de centurã Otopeni), Tel: 0213198802, 0213198807 n Operator deservent utilaje, din Bucuresti si Jud. Ilfov, pentru: buldozer si miniîncãrcãtor frontal. Cerinte: disponibilitate deplasari, é MECANIC AUTO CU experienþã minim 1 an, diplomã EXPERIENTA IN COMUNA de maºinist utilaje cale si PANTELIMON, ILFOV, terasamente, Tel: 0757084618 1.400 RON/LUNA, OFFICE@ALYO-SERVICE.RO, HTTP://WWW.ALYO-SERVICE.RO TEL: 0737310177, 0762006574 n Medic veterinar cu experienta, Angajez in orasul Magurele, judetul Ilfov, mandea_tazz@yahoo.com, Tel: 0727887376

Menajerã si bona cu experienta, recomandare si nefumatoare. Angajam pentru familie care locuieste in zona Catelu (Policolor), Tel: 0760129925, 0212404131 n Menajerã pentru birouri angajam urgent. Relatii la telefon, Tel: 0212338075 n Menajerã. Familie serioasa, zona rezidentiala, angajam doamna interna pentru menaj, buna bucatareasa, nefumatoare, ingrijita, Tel: 0212300808 n Menajerã. Agentie de plasament cauta personal curatenie la domiciliu in Bucuresti, Pipera, Snagov si Corbeanca, Tel: 0726399202

Personal. SC Romcim Agregate SRL, Balastiera cu punctul de lucru in sat Carpenisu, intrarea de pe autostrada Bucuresti-Pitesti km 30, angajeaza: soferi basculanta, excavatorist, volist, dragor, mecanic intretinere; se ofera transport de la Bucuresti (autogara Militari), 0729006405

é Operator

plotter pentru materiale Outdoor - Indoor, cunostinte Corel si Photoshop si materiale din domeniul productiei publicitare, ionut.cojocaru@goprint.ro, Tel: 0747070735 n Operatori carti de vizita, brosuri, pliante, Xerox DC260, obligatoriu experienta, minim 1.300lei, Tel: 0725926728

Ospãtãriþe, ospatari cu calificare si experienta, bucatari, bucatarese, femeie la vase si manager, Tel: 0766521632

n Picoli si femeie de serviciu

varsta maxim 40ani - angajam pentru restaurant central, Tel: 0734318278

Pizzar cu experienta. Pizzeria se afla in zona Baba Novac; rog seriozitate, Tel: 0722218487 n Programator sisteme securitate

instalator- programator sisteme de securitate (camere video, alarme, contorl acces). Experienta obligatorie, permis conducere categoria B, seriozitate. securitate angajeaza, office@romspy.ro, http://www.romspy.ro, Tel: 0766320211, 40766320211, Fax: n Personal curãþenie ºi menaj, 40766320211 persoane serioase, stabile, experienþã în cãlcat rufe, fãrã antecedente, minim 10 clase, program 5 ore dimineaþa. Între 9-17, Tel: 0723382513

Personal curatenie. Firmã privatã angajeazã urgent bãieþi si femei pentru curãþenie; maºinist; ºefi turã, Tel: 0726693792 n Personal

Restaurant, SC angajeaza ospatari, barmani, bucatari, zona Piata Unirii, Tel: 0722179408 Personal Restaurant: bucatari, ospatari cu experienta si PR. Restaurant angajeaza, Tel: 0726969601

é Proiectant grafician (proiectant fiºiere vectoriale) angajeazã Lartek Grup. Vã rugãm trimiteþi CV prin fax sau e-mail, cv@lartekgrup.net, Fax: 0214366187


Ungaria n Gépjármuszerelo (villamossági ismeretekkel rendelkezo) Description: A(z) ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Gépjármuszerelo munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . További információ:Villamossági ismeretekben jártasság elonyt jelent. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft; Information: Filó Brigitta; Address: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Phone: (24) 515-215; How to apply: Foglalkoztatónál: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Telefon: 06-24-515-215; E-mail:info@safkar.hu n Szerkezetlakatos; Description: A(z) ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szerkezetlakatos munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.19 - . További információ:Aluminium hegesztésben, CO,AWI hegesztésben jártasság. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft; Information: Filó Brigitta; Address: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Phone: (24) 515-215; How to apply: Foglalkoztatónál: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Telefon: 0624-515-215; Email:info@safkar.hu n Üzleti tanácsadó (üzleti munkatárs) Description: A(z) Groupama Garancia Biztosító Zrt. Üzleti tanácsadó munkatársat keres edelényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:egészség pénztár, önkéntes pénztár, szabadság, üdülési lehetoség, Speciális követelmények:érettségi, erkölcsi bizonyítvány, alapfokú számítógépes ismeret; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Information: Szalontai László; Address: 3530 Miskolc, Arany J. út 1. Phone: (30) 4088-675 n Egyéb, máshova nem sorolható egyszeru szolgáltatási és szállítási foglalkozású (segédmunkás, takarító - legalább 40%-ban megváltozott munkaképességu ) Description: A(z) NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság Egyéb, máshova nem sorolható egyszeru szolgáltatási és szállítási foglalkozású munkatársat keres kapuvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . További információ:Megváltozott munkaképességu munkavállalókat keresnek takarító, segédmunkás munkakörökbe. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Buczku Csaba; Address: 6900 Makó, Béke utca 5. Phone: (30) 467-7603 n Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor; Description: A(z) Inter-Vm Trans Kft Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres újlengyeli munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Speciális követelmények:c+e.kat.jog.nemzetközi árufuvarozói eng.+páv,digitális soforkártya,angol nyelvismeret elony Salary: Hungarian Forint 200000 - 350000 (Monthly) Employer Name: Inter-Vm Trans Kft; Information: Bihari Gábor; Address: 2724 Újlengyel,. helyrajzi szám (HRSZ.) 05/27; Phone: (30) 588-9888 n Fuvarbonyolító (fuvarszervezo / német nyelvismerettel) Description: A(z) Kiss Lajos és Társai Kft. Fuvarbonyolító munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:bér megegyezés szerint, Speciális követelmények:fuvarszervezoi gyakorlat ,NÉMET nyelvismeret szükséges, További információ:Soproni Kft keres fuvarszervezoi gyakorlattal,német nyelvtudással rendelkezo munkatársat. Jelentkezni 06-30-97-95-374 telefonszámon lehet. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: Kiss Lajos és Társai Kft. Information: Markotányos Gyula; Address: 9400 Sopron, Somfalvi út; Phone: (30) 97-95-374

n Egyéb muszaki foglalkozású (szakmunkás / muszaki szakképzettséggel / ) Description: A(z) SOPRONKOHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN Egyéb muszaki foglalkozású munkatársat keres sopron (sopronkohida)i munkavégzésre fegyveres és rendvédelmi szervek (hivatásos és szerzodéses állományú tagjának) szolgálati jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:HSZT alapján, , Speciális munkakörülmények:kifogástalan, józan életvitel!!!, Speciális követelmények:szakmunkás bizonyítvány, betöltetlen 37. életév, magyar állampolgárság, EÜ alkalmasság, buntetlen eloélet, További információ:Sopronkohidai Fegyház muszaki szakképzettségu szakmunkást keres. Hivatásos jogviszony. Telefon: 99-511-537, 511-538, munkanapokon 07-14 óráig. Salary: Hungarian Forint 148000 (Monthly) Employer Name: SOPRONKOHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN; Information: Varga Miklós; Address: 9407 Sopron (Sopronkohida), Pesti B. út 25. Phone: (99) 511-537 n Elektronikai muszerész (elektronikus orvosi muszerek karbantartása) Description: A(z) MOBIL-TECH 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Elektronikai muszerész munkatársat keres érdi munkavégzésre egyszerusített foglalkoztatás jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Speciális követelmények:Betanítás után önálló munkavégzés, gépek és eszközök mozgatása, rakodása., További információ:Munkakör leírása: fogászati eszközök és gépek telepítése, javítása és karbantartása, szállítása, levegokompresszorok telepítése, javítása és karbantartása, szállítása. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: MOBIL-TECH 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság; Information: Németh Ferenc; Address: 2030 Érd, Keselyu utca 12. How to apply: Foglalkoztatónál: 2030 Érd, Keselyu utca 12., cavinton69@gmail.com n Szakács; Description: A(z) FULLINVEST ZRT. Szakács munkatársat keres tokaji munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: FULLINVEST ZRT. Information: Bodnár András Address: 3910 Tokaj, Hajdú köz 2.sz. Phone: (47) 353-403; How to apply: Kirendeltségen: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. u. 16., TELEFONON: 30/974-1501 n Szakács (kínai szakács) Description: A(z) LIDA PLUS KFT Szakács munkatársat keres fóti munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.19 - 2014.02.19. Salary: Hungarian Forint 110000 - 160000 (Monthly) Employer Name: LIDA PLUS KFT; Information: CHEN XUAN CE; Address: 1193 Budapest 19. ker., KÖNYVKÖTO utca 60; Phone: (30) 552-8698; n Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (TELEFONOS ÜGYINTÉZO) Description: A(z) Photel Kommunikációs Zrt. Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású munkatársat keres budapest 09. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Juttatások:Órabér-alapú elszámolás: alapbér + mozgóbér teljesítmény függvényében + BKV bérlet, Speciális munkakörülmények:H-P: 8-20 óráig változó muszak, Szo.-V.: nem rendszeres beosztás; számítógép elotti munkavégzés, fejhallgató használat, nagycsoportos termekben., Speciális követelmények:Pénzügyi közvetíto vagy biztosítási közvetítoi PSZÁF tanusítvány. BOI tanusítvány (OKJ-s képesítés: banki) biztisítási szakügyintézo; valutapénztáros (Felsofokú közgazdász, gazdasági végzettség); felhasználói szintu számítógép ismeret; jó kommunikációs ké; Salary: Hungarian Forint 117000 - 130000 (Monthly) Employer Name: Photel Kommunikációs Zrt. Information: Fekete Nikolett; Address: 1094 Budapest 09. ker., Berzenczey utca 9. How to apply: Foglalkoztatónál: Email-ben, önéletrajz küldésével: allas@photel.hu n Egyéb magasan képzett ügyintézo (customer/system service administrator); Description: A(z) HEWLETT-PACKARD MAGYARORSZÁG KFT. Egyéb magasan képzett ügyintézo munkatársat keres vasvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 . Juttatások:cafetéria, További információ:Elvárások: min. érettségi, számítástechnikai képzettség, adminisztrációban szerzett tapasztalat, angol nyelv kiváló, napra kész ismerete. Jelentkezés: www8.hp.com/hu/hu/jobsathp/index.html Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: HEWLETT-PACKARD MAGYARORSZÁG KFT. Information: Tölgyesiova Klaudia; Address: 1117 Budapest 11. ker., Alíz utca 1. Phone: (70) 3310315 How to apply: www8.hp.com/hu/hu/jobsathp/index.html

n Ruházati bolti eladó (ruházati bolti eladó) Description: A(z) K & SZ DUÓ BT. Ruházati bolti eladó munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Juttatások:bér megegyezés szerint, Speciális munkakörülmények:munkarend:hétvégén is, Speciális követelmények:ruházati végzettség,gyakorlat szükséges,elony a német nyelvismeret, További információ:Sziszi Fehérnemu üzletbe keresnek eladót. Elvárás:ruházati végzettség,gyakorlat. Elony a német nyelvismeret. Jelentkezni 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. Sziszi Fehérnemu üzletbe leadott önéletrajzzal lehet. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: K & SZ DUÓ BT. Information: Kámán Krisztián; Address: 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. How to apply: Foglalkoztatónál: 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17., Jelentkezni 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. Sziszi Fehérnemu üzletbe leadott önéletrajzzal lehet. kamionsofor (nemzetközi n Tehergépkocsi-vezeto, tehergépkocsi-vezeto) Description: A(z) Waberer's International Zrt. Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres budapest 23. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 2014.01.20. További információ:Feltételek: "E" kat. jogosítvány, PÁV I, vagy PÁV II, vagy PÁV II, belföldi és TIR vizsga. ADR (darabos) vizsga megléte elonyt jelent, de nem alkalmazási feltétel. Bérezés: havibér + teljesítménybér. Salary: Hungarian Forint 78000 - 225000 (Monthly) Employer Name: Waberer's International Zrt. Information: Simon Péter; Address: 1239 Budapest 23. ker., Nagykorösi út 351. Phone: (1) 421-6666; How to apply: Foglalkoztatónál: 1239 Budapest 23. ker., Nagykorösi út 351., Simon Péter - 421-6666 n Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetoje (szakács, pultos) Description: A(z) LÁNGÁSZ KFT. Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetoje munkatársat keres adonyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . További információ:Fényképes önéletrajzzal várják a jelentkezéseket az gyorgy.ebl@gmail.com e-mail címre. Elonyt jelent a rácalmási, kulcsi, adonyi, belloianiszi, besnyoi, perkátai és pusztaszabolcsi lakhely. Környezo településken élok jelentkezését várják! Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: LÁNGÁSZ KFT. Information: Ébl György; Address: 2457 Adony, Petofi utca 4. How to apply: Fényképes önéletrajzzal az gyorgy.ebl@gmail.com.hu e-mail címre. n Általános asztalos (asztalos) Description: A(z) Rábaablak 93' Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság Általános asztalos munkatársat keres rábapatyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 . Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: Rábaablak 93' Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság; Information: Molnár József; Address: 9641 Rábapaty, Felsopatyi utca 89; Phone: (20) 972-8193 n Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) Description: A(z) BIBOR PHARMA KFT Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) munkatársat keres monori munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 130000 - 160000 (Monthly) Employer Name: BIBOR PHARMA KFT; Information: Borsai József; Address: 2200 Monor, Petofi utca 31; Phone: (70) 3160084; How to apply: Telefonon: Borsai József: 06-70/316-0084 n Szobalány; Description: A(z) WWW.HAUSFREI.COM KFT. Szobalány munkatársat keres balatonfenyvesi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Salary: Hungarian Forint 90000 (Monthly) Employer Name: WWW.HAUSFREI.COM KFT. Information: Móricz Krisztián; Address: 8646 Balatonfenyves, Aranyosi utca 8; Phone: (70) 200-7574


n Lakatos; Description: A(z) SZEM-MA KFT Lakatos munkatársat keres törökszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Általános karbantartó (karbantartó) Description: A(z) RYDE Hungary Kft. Általános karbantartó munkatársat keres tószegi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - 2013.01.31. További információ:A munkakör betöltéséhez angol vagy német nyelvtudás, valamint szakképesítés szükséges (megfelel villanyszerelo, vagy géplakatos, vagy elektronikai muszerész). Ellátandó feladat: termelogépek javítása, beállítása; alkatrész készítése; éves karbantartási terv elkészítése, elvégzése; gépsorok akadálytalan muködésének biztosítása. Salary: Hungarian Forint 100000 - 170000 (Monthly) n Épületasztalos; Description: A(z) P.H.B.98 KERESKEDELMI KFT. Épületasztalos munkatársat keres nyíregyházai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 110000 (Monthly) n Üzletköto ügynök; Description: A(z) ZSORÓ KFT Üzletköto ügynök munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Juttatások:megbeszélés alapján; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Szakács (kínai) Description: A(z) XING JIA LE Korlátolt Felelosségu Társaság Szakács munkatársat keres gyöngyösi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Speciális követelmények:Kínai fuszerek, receptek, technológiák alapos ismerete; Salary: Hungarian Forint 108000 - 120000 (Monthly) n Lakatos; Description: A(z) ZSORÓ KFT Lakatos munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 . Speciális követelmények:Rajzismeret szükséges, valamint hegeszteni tudni kell; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Erdészeti munkás, láncfurészkezelo; Description: A(z) NÖVÉNYORVOS 2005 KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI SZOLG. KFT Erdészeti munkás, láncfurészkezelo munkatársat keres mátraszentimrei munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.06 - 2012.12.31. Salary: Hungarian Forint 93000 - 125000 (Monthly) n 83. Építmény- és épületszigetelo (német nyelvismerettel) Description: A(z) Hód-Ház Kft Építmény- és épületszigetelo munkatársat keres mázai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Juttatások:szállás, és utazás biztosított; Salary: Hungarian Forint 94000 (Monthly) n Szakács (KIÍNAI SZAKÁCS) Description: A(z) Napfény Tavasz Korlátolt Felelosségu Társaság Szakács munkatársat keres szegedi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: munkaidokeret, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.26 - 2014.02.25. Juttatások:ebéd, vacsora, munkaruha., Speciális követelmények:Kínai fuszerek ismerete,kínai konyhában való jártasság, További információ:KÍNAI SZAKÁCS munkakörbe várnak szakács végzettséggel rendelkezo munkavállalót. A kínai konyhában való jártasság és a kínai konyha ismerete elvárás. Jelentkezés: telefonon Tóth Ferencnénél a 06-30/3361-801-es telefonszámon. Salary: Hungarian Forint 130000 (Monthly) n Pék (betanított pék) Description: A(z) PANING SÜTOIPARI ÉS KER. KFT Pék munkatársat keres monori munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - 2012.06.30. Salary: Hungarian Forint 93000 (Monthly)

Description: A(z) LAYER KER.-I n Gépészmérnök; SZOLGÁLTATÓ ÉS IPARI KFT. Gépészmérnök munkatársat keres szeghalomi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Speciális követelmények:Vezetoi készség, tervezoi szoftverek alkalmazása,ált. gépészeti ismeretek, szerkezetgyártás,, épületgépészet., További információ:Elony: - számítógép vezérelt lemezmegmunkáló gépek programozási gyakorlata: CNC, NC - láng- víz-* lézersugaras vágógépek ismerete. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Traktorvezeto; Description: A(z) PÁSZTOR BERTALAN Traktorvezeto munkatársat keres sárospataki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: munkaidokeret, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Speciális követelmények:gépkezeloi jogosítvány a 83/2003. (VII.16.) FVM rendelet alapján; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Bolti eladó (Eladó) Description: A(z) S.I.S. SONITUS INDUSTRIAL KFT Bolti eladó munkatársat keres körmendi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . További információ:Muszaki beállítottságú, Körmend környéki (10-20 km) álláskeresok jelentkezését várja a munkáltató. Jelentkezni önéletrajzzal lehet az akos.rudolf@sonitus.hu e-mail címen. Salary: Hungarian Forint 100000 (Monthly) n Ügynök, kiskereskedelem; Description: A(z) Determin-R Mega Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Ügynök, kiskereskedelem munkatársat keres miskolci munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 . További információ:A munkáltató munkatársakat keres Miskolc és környéki munkavégzéshez. Fényképes önéletrajz küldheto a ugyvezeto@determin-r.hu címre küldjék. Salary: Hungarian Forint 80000 - 150000 (Monthly) n Virágbolti eladó (virágköto) Description: A(z) DANKOVICS ERNO Virágbolti eladó munkatársat keres sárvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 . Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Területi képviselo (UPC-üzletköto) Description: A(z) Cívis-Telekom Kft. Területi képviselo munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Gépésztechnikus (gépésztechnikus) Description: A(z) HODI AQUA Korlátolt Felelosségu Társaság Gépésztechnikus munkatársat keres tótszentmártoni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Salary: Hungarian Forint 152000 - 200000 (Monthly) n Faipari technikus (dekorajtó gyártó) Description: A(z) BOROVI FAIPARI ZRT. Faipari technikus munkatársat keres szolnoki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . További információ:muszaki szakközépiskolai vagy faipari szakközépiskolai vgégzettség, számtehn. ism. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Elemzo közgazdász; Description: A(z) V PLUS K KFT. Elemzo közgazdász munkatársat keres nyírpazonyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - 2014.03.01. Salary: Hungarian Forint 160000 (Monthly) n Pék, édesiparitermék-gyártó; Description: A(z) GAJDÁR ZOLTÁN Pék, édesiparitermék-gyártó munkatársat keres bárnai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: du.-éj., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: GAJDÁR ZOLTÁN; Information: GAJDÁR ZOLTÁN; Address: 3126 Bárna, Nagyko út 4. Phone: (32) 405-050; How to apply: Foglalkoztatónál: 3126 Bárna, Nagyko út 4.

n Kereskedelmi képviselo; Description: A(z) PERINT DISZKONT KFT. Kereskedelmi képviselo munkatársat keres körmendi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.10 - . További információ:Kereskedelmi végzettség és/vagy többéves tapasztalat, jogosítvány (B kat.) szükséges. Megfelelo jelöltek a vince.horvath@perint.hu e-mail címen jelentkezzenek. Salary: Hungarian Forint 140000 (Monthly) n Pincér; Description: A(z) DIREKTINFO KFT. Ciklámen Hotel Pincér munkatársat keres bázakerettyei munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.10 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Gépjármu- és motorkarbantartó, -javító (Autószerelo) Description: A(z) MOTOR-XXL KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Gépjármu- és motorkarbantartó, -javító munkatársat keres nyúli munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . További információ:Motor XXL Kft. autószerelo munkakörbe, szakirányú végzettséggel és néhány év tapasztalattal rendelkezo munkatársat keres. További információ és jelentkezés: 70/381-4460; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n NC, CNC gépkezelo; Description: A(z) NÉMETH SZERELVÉNYGYÁRTÓ ÉS KER. KFT. NC, CNC gépkezelo munkatársat keres csornai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . Salary: Hungarian Forint 93000 - 120000 (Monthly) n Pék, édesiparitermék-gyártó (kisegíto) Description: A(z) Beki-Pékség Kft. Pék, édesiparitermék-gyártó munkatársat keres berettyóújfalui munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . Speciális követelmények:török jellegu pékárúk készítésének ismerete, pék tanfolyami végzettség; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Pénzügyi ügyintézo (pénzügyi tanácsadó) Description: A(z) ABM-FINAS Kft Pénzügyi ügyintézo munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.27 - . Speciális követelmények:B kategóriás jogosítvány; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Szobalány; Description: A(z) WWW.HAUSFREI.COM KFT. Szobalány munkatársat keres balatonfenyvesi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Salary: Hungarian Forint 90000 (Monthly) Employer Name: WWW.HAUSFREI.COM KFT. Information: Móricz Krisztián; Address: 8646 Balatonfenyves, Aranyosi utca 8; Phone: (70) 200-7574 n Biztosításértékesíto; Description: A(z) ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Biztosításértékesíto munkatársat keres dombóvári munkavégzésre vállalkozási (polgári) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Speciális követelmények:Kíváló kommunikációs készség, proaktív hozzáállás. eredményorientált gondolkodás; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Information: Horváth Zoltán; Address: 7200 Dombóvár, Dombó P. utca 3. Phone: (30) 647-67-94; How to apply: Foglalkoztatónál: 7200 Dombóvár, Dombó P. u. 3., Fényképes szakmai önéletrajz és motívációs levél megküldése után, egyeztetett idopontban n Muszakicikk eladó (munka jellegébol adódóan noknek) Description: A(z) Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság Muszakicikk eladó munkatársat keres jászberényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Salary: Hungarian Forint 50000 (Monthly) Employer Name: Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: IGNÉCZI FERENC; Address: 5100 Jászberény, Szent Imre herceg út 34. Phone: (20) 923-3443


pagina 8 / oferte de muncã România

10 Aprilie 2012

n ªoferi cat. C+E, angajeaza n Tinichigiu auto cu domiciliul societate comerciala din Bucuresti Rahova Mãgurele, Tel: (punct lucru Potlogi, Dambovita), 0213690024 soferi cu atestat, Tel: 0730017258, 0736937326 n ªoferi de taxi cu atestat (facilitãm obþinerea atestatului). Companie taxi angajeazã, închiriazã licenþe, vinde maºini tip Logan. Relaþii telefon 0762008061, Tel: 0214560387, 0762112733

é Secretarãreferent pentru Agentie publicitate, urgent, cu sau fara experienta, Tel: 0213116025 n ªef

echipã interventie curatenie. Necesar experienta similara minim 3 ani, permis conducere, disponibilitate program prelungit/flexibil. Oferim castig net in perioada de proba 1.900lei (bonuri de masa incluse) + telefon+masina serviciu, Tel: 0212523180 femeie pentru n Shaormar, curatenie, in Patiserie, Piata 16 Februarie, sector 1, Tel: 0766764386 ªofer categoria B, cu experienta, rbtauto@yahoo.com, Tel: 0768132180

n ªofer

profesionist posesor certificat profesional cu experienta in domeniu pentru transport intern. Societate angajeaza, Tel: 0765849329 n ªofer taxi cu atestat pe Logan gpl, plan 100ron/zi, la Speed Taxi, varsta minim 35 ani, Tel: 0765785672

é Vânzãtoare

pentru magazin non-stop Militari sector 6, 0730508282 n Vânzãtoare la dozator de lapte

é ªoferi tax i c u /fara experienta (facilitam obtinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Tugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n ªoferi taxi la 12 ore Taxi AS. Pentru relatii sunati, bubu0382@yahoo.com, Tel: 0784197882

Tâmplar PVC montator- atelier, experienþã, permis auto categ.B, carte de muncã. Rog seriozitate. Salariu bun, Tel: 0729278880 n Tinichigiu auto cu experienta.

pentru Service auto, zona Berceni, sector 4. Asteptam CV pe e mail. Detalii la telefon, serviceautocornel@gmail.com, Tel: 0752302883

angajez, Tel: 0720426737 n Vânzãtoare magazin alimentar, zona Baba Novac, de preferat nefumatoare, Tel: 0765213566

Vânzãtoare pentru magazin si patiserie. Rog seriozitate, Tel: 0720068403 n Vânzãtoare angajam, 0722266061, 0723820815

é VIDEOCHAT

TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVI DEOCHAT.RO, TEL: 0720818129, 0314250001

é Videochat angajam full time part time doamne domnisoare activitate online cu sau fara experienta pentru conversatii online, central, se ofera training, carte d e munca, bonusuri bilunare, salarii 500-3.000 $, comision 50-70%, seriozitate, 2.500 USD/luna, 0764127778

Tel:

Vânzãtoare Buftea, angajez 2 vanzatoare pentru magazin de carne si mezeluri pasare, cu experienta in domeniu, in Buftea. Se ofera salariu atractiv si bonusuri din vanzari, Tel: 0766341735

n Vânzãtor/oare cu experienta pentru magazin de paine, program L-V 5:45-21:00, S 5:45-20:00 si D 5:45-19:00, o zi cu o zi. Zona Piata Progresul, Tel: 0728811451

é Videochat LTV Studio Va asteapta in cea mai moderna si de lux locatie din Bucuresti! Castiguri maxime garantate si traning alaturi de cea mai p ro f e s i o n i s t a e c h i p a in domeniu, 3.000 USD/luna, studioluxury@yahoo.com, http://www.ltvstudio.ro, Tel: 0766517495, 0728015931

Tinere é Videochat dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contract munca, studio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129

Videochat angajam fete si cupluri pt. VirtualStars Studio, bonus angajare 200$, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, site-uri de top, cm, 2.500 USD/luna, office@ virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

é VIDEOCHAT FIX 1000$ +

PRIMA SALARIU FIX 1000$ PE LUNA + PRIMA, 50-80%, PLATA ZILNIC, 100% LEGAL, SONY EVI, POSIBILITATE DE CAZARE, ULTRACENTRAL, ACCEPTAM DEBUTANTE. ENGLEZA MEDIUM SAU FRANCEZA, RUGAM SERIOZITATE SI MOTIVATIE, 3.000 USD/LUNA, WEBCAMPROD@GMAIL.COM, TEL: 0744280365

Videochat. Bãieþi ºi fete pentru Videochat, condiþii excelente, pregãtire gratis, cazare, machiaj profesional, minim 200 USD/zi. ID mess: profesional_vision. 0760529868, Tel: 0735889573, 0755790552


10 Aprilie 2012 VIDEOCHAT. ANGAJAM DOAMNE, DOMNISOARE SI CUPLURI PENTRU CONVERSATII PC INTR-UN STUDIOU, CU SAU FARA EXPERIENTA, SE ACORDA TRAINING, MEDIU PROFESIONAL, CONTRACT DE MUNCA, PROGRAM FLEXIBIL, BONUSURI SI AVANS LA ANGAJARE, TEL: 0732772874, 0765946504

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Franta. Societate comerciala franco-romana angajeaza personal calificat in domeniul montajului de usi de garaj rezidentiale si industriale pentru realizare de lucrari in Franta. Se ofera salariu francez! Daca sunteti interesat si corespundeti cerintelor noastre, ne puteti trimite CV pe e-mail sau fax, power.roxana@gmail.com, Tel: 0725899766, 0268471251, Fax: 0268410373

n Giurgiu Vand casa in Bolintin

Vale patru camere, baie, bucatarie cu imbunatatiri, centrala gaze, parchet, gresie, faianta, termopan sau la schimb 3 camere sau patru camere in Bucuresti pret negociabil, 65.000 EUR, Tel: n Alexandriei, Str. Safirului, 0760583567, 0726422583 constructie 2011, 90mp construiti pe duplex. Duplex 2 case P+1+M. Giurgiu Bâcu Cosoba, case la Duplex - parter:bucatarie, dormitor, living, sufragerie+bai, etaj cheie, teren 500mp, cãrãmidã, 2-dormitoare, balcon, baie. gaze, curent, 10km Carrefour Mansarda: 90mp M i l i t a r i . B â c u - 5 5 0 0 0 E u r o , necompartimentata, utilitati, apa, C o s o b a - 4 7 0 0 0 E u r o , T e l : curent, instalatie electrica, 0722325373, 0724341829 instalatie sanitara, sape turnate, casa este la gri, Tel: 0722520460

Italia. Angajam Cameriste, salariu 600 euro, se asigura cazare, masa, transport decontat la al 2 lea salariu. Plecare imediat, recrutare@ humangest.ro, www.humangest.ro, Tel: 0731808024, 0215280287

n Bucureºtii Noi Proprietar casa

n Afumaþi iesire, visavis de Andronic, 10.000mp, deschidere 26m, utilitati; pret negociabil, 50 EUR/mp, Tel: 0761682921 n Alexandriei, Haliu, vand teren construibil, 700mp, 20mx35m, Tel: 0731599939

Bonã, doamna serioasa, 39ani, doresc angajare. Am Arad municipiu, experienta, Wintech Pvc vinde recomandare si teren 44000 mp situat atestat, Tel: la DN, Tel: 0728560074 0751079901 n ªofer, 37ani, detin toate

n Anglia. Studio videochat cauta fete, oferim 50%, cazare + transport. Detalii pe mess dany26112006 sau la telefon, 1.500 EUR/luna, dany26112006@yahoo.com, Tel: 447932722030 n Dubai. Reprezentant Marketing (femeie obligatoriu), Engleza, inginer sub 30 de ani, pentru job. CV la e-mail categoriile, cunosc limba engleza, italiana, sunt casatorit, responsabil n Argeº Gruiu Lipia, 3700mp, marketing@divine-dubai.com, si muncitor, Tel: 0724367637 5 EUR/mp, Tel: 0724245335 http://www.divine-dubai.com

n Berceni Comuna proprietar, loturi de 500-550mp, d-15m, intravilan, PUZ, construibil, curent, cale acces, 30 EUR/mp, Tel: 0761614440

Bragadiru, vand teren 750mp intravilan, zona parc Bragadiru cu toate utilitatile si actele necesare, Tel: 0723380985

Domneºti Clinceni, loturi 650 mp, intravilan construibil, facilitãþi: gaze, curent. 6000 E/lot, Tel: 0723986735, 0761661448

Giurgiului str. Constantin Voda nr. 9, in apropierea Piata Progresului, teren 200 mp si casa veche, zona de case, urbanism, pret usor negociabil, 58.000 EUR, Tel: 0723686182

curte constructie 2002 garaj pod mansardabil baie, bucatarie, centrala termica, gaze pret discutabil, Tel: 0762322599

n Carol I Parc Dosoftei. Imobil, P+1, 5 camere decomandate, 3 grupuri sanitare, utilitati, schimb /vand, 1.315 EUR/mp, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387 n Chiajna particular vând vilã construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 90.000 EUR, Tel: 0722365592 urgent p+1+m n Chiajna 4dormitoare utilitãþi locuinþã Sc110 St 1000m preþ avantajos, Tel: 0762293824, 0721909555

é Giurgiu, Adunaþii-Copãceni, casa 4 camere, 2 bai, bucatarie, camera tehnica, teren 1000 mp, constructie noua, materiale de calitate. Pret negociabil, 60.000 EUR, Tel: 0730019673

n Iancului,

vand casa, semidecomanda, stradal, imbunatatit, 2 balcoane, 210000E discutabil, Tel: 0768942675

n Mihai

Bravu Piata Muncii, persoana fizica vand casa, o camera + dependinte 24mp, parchet, marmura, centrala, curte interioara 9mp; in spatele Bisericii Constantin si Elena, 67.000 EUR, twaste@gmail.com, 0740135109 n Militari Ansamblu de lux exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, mobilat, echipat aparatura lux, finalizat pentru n Ciorogârla vilã P+2, 384 mp persoane pretentioase, 149.900 €, construiþi, DJ 601, 500 mp teren, www.avangardegrandevillage.ro, toate utilitãþile, Tel: 0721252944 Tel: 0744368835, 0722356122 n Militari Lacul Morii, necompartimentatã, 1100mp Clinceni zonã pretabil birouri, grãdiniþã, n Mãgurele Ilfov, 1000mp, centralã, vilã 500 mp construiþi, etc, Tel: 0768318400 intravilan, zona vile vecini; locuibili, 1100 mp negociabil, 21 EUR, Tel: 0766379811, 0765483765 teren, apã, gaze, canal, n Militari Birsanesti 312mp, asfalt, 120000 € ºi deschidere 12m, metrou, utilitati Domneºti duplex cu poarta, urbanism, p+3+M; negociabil, 210 EUR, Tel: 67000 € sau vilã singur 0721954791

Chitila-Ilfov, P+1, 2010, teren 1020mp, utilitãþi, termopan, livadã, D 18m, 259.000 EUR, Tel: 0753817246

curte, 170 mp, gaze, curent, apã, canal, 85000 €. Accept prima casa, rate. Proprietar, Tel: 0723986735, 0761661448

n Nuci Ilfov, 6000mp sau n Braºov municipiu, Stupini, vand 1750mp, 2 EUR/mp, 0724245335 teren 600mp, Tel: 0723120425, 0729975872 é Otopeni, Odaii, vila face parte din ansamblul rezidential HOPE. n Buftea particular, la ºosea, Cladirea este compusa din trei DN Bucureºti-Târgoviºte, între nivele si fiecare apartament Mogoºoaia ºi Buftea, 510mp, Popeºti-Leordeni n Cluj judet, vand casa la curte, (120mp) are curte individuala. Pret Tel: 0766412462 Tel: 0757772161 pornind de la 70000 euro. Pretul centura, teren este negociabil, oferta de neegalat! 70.000 EUR, 25.000mp, d-50m, laura@aldopro.ro, 0744302302 n Cãlãraºi Fundeni Frunzanesti, intravilan, canalizare vand 3000mp sau dezmembrari in si curent in apropiere, Dâmboviþa, Moreni, loturi de 1000mp, teren intravilan, toate actele, acces drum pietruit, curent, intre casa locuibila, 3 n Prelungirea case, urbanism, 18 EUR/mp, Tel: 30 EUR/mp, Tel: camere, locuinta 61 0723699991 Ghencea vila 120mp,

0761614440

n Cãlãraºi, Budeºti, comuna Crivat, proprietar, vand teren intravilan 10 000mp, 2 deschideri 18/60m, 35km distanta de Bucuresti, zona asfaltata, n Rahova str. Teius 96 colt cu 1 EUR/mp, Tel: 0736423376 str. Tecuci, sector 5, vand n Corbeanca vând urgent 600 mp teren de casa. Detalii la teren intravilan, acces utiilitãþi, Tel: telefon, Tel: 0744659873, 0721171763 0722671939, 0765433379

mp, bucatarie, baie, gaze, lumina si apa, teren 630 mp, necesita imbunatatiri, 16.000 EUR, Tel: 0721368475

cartier rezidential, toate utilitatile mobilata modern, drumuri asfaltate, pret negociabil, 125.000 €, Tel: 0729830134


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere

10 Aprilie 2012 n Giurgiului

n Chiajna sat Dudu, Orhideelor 24, bloc construit 2008, folosit 2009, baie, bucãtãrie, parchet, gresie, faianþã, etaj 1, la 2 km de Metro Militari, Tel: 0786963900, 0745417090 é Prahova, Cornu, Vila lux, p+1+pod, 2010, 5 camere, 3 bai, st:744, sc:232, su: 195. Sistem Green House, durata de viata min. 200 ani, rezist. cutremur:8, 5g/R; Gresie, g+f, parchet, obiecte sanitare calitate. Curte si gradina amenajate. Toate utilitatile. Peisaj superb, 205.000 EUR, Tel: 0722152152

Sibiu, Marpod, vand casa 2 camere dependinte 80mp cu teren 600mp, 22.000 EUR, a_potoceanu@yahoo.com, Tel: 0751053220

n Unirii, Mitropolie, casa cu demisol, locuibil parter, etaj, pod, la sol 90mp, desfasurat 250mp, teren 150mp, 8 camere si 2 bai, terasa, balcon, pivnite, toate utilitatile, structura rezistenta din beton armat. 0314192414, 550.000 EUR, Tel: 0744151095, 0727534040

Unirii, Popa Nan, Tepes Voda, vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

n Baba

Novac 2 camere n Drumul Taberei ANL, conf. 1 semidecomandat mobilat, renovat, decom, 2009, 38mp, g+f+p+t+um, nou, Tel: 0746214604 parc RATB, negociabil, n Bacãu municipiu, vand 36.500 EUR, Tel: 0721304723 urgent apt 2 camere 50m, parter, balcon cu beci propriu, dublu izolat, baie renovata recent, centrala, semi-mobilat, 38.000 EUR, lina_gheorghies@yahoo.it, Tel: 0737204440 n Berceni Secuilor, particular apartament 2 camere, 2/4, liber, zonã liniºtitã, termopane, gresie, parchet, balcon 7m, 55.000 EUR, Tel: 0758888569

é Fundeni New City Residence, vã oferã garsonierã 28.900 €, 2 camere 49.500 €, 3 camere 57.800 €, la cheie, ºi un loc de parcare gratuit, www.newcityresiden ce.com, Tel: 0766795708, 0766255483

n Giurgiului, garsonierã cf. 1/d, P/4, ºi 1/4, g+p+ ct+t, 21.000 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619

n Iancului Piata vand garsoniera decomandata, imbunatatiri, loc parcare, etaj 9/9, 30.500 EUR, Tel: 0734791622

n Pantelimon, Cora, vand garsoniera 16mp, 3/ 4, confort 2, gresie, boiler, termopan, aer conditionat, mobilata si utiliata complet, 15.500 EUR, Tel: 0734755338

Berceni, Lidl, inchiriez garsoniera, 35 mp, etaj 6-9, mobilata, 160 EUR, Tel: 0723084225

n Sala Palatului, Gradina Cismigiu, confort 1 decomandat 30 mp, cu imbunatatiri, etaj 3/4, bloc mixt fara risc seismic; fara legea 112, 28.000 EUR, Tel: 0764716412, 0721907221

n Colentina, Doamna Ghica, 2

camere confort 2 sporit decomandat etaj 2/10 cu hol locuibil sup. totala 46 mp fara imbunatatiri, 38.000 EUR, stillhouseimobiliar@yahoo.com, Tel: 0764716412, 0721907221 particular, str. n Crângaºi, Zboina-Neagra, stare buna, 8/8, 65.000 EUR, Tel: 0723678765

n Doamna Ghica apartament 2 camere conf 2, decomandat, 49mp, fara intermediari, accept credit bancar, proprietar, Tel: 0744197041 n Drumul Taberei Ghencea, 1/3, decomandat, 85mp, cãrãmidã, constr. 2011, finisaje lux, tva inclus, accept credit, 58.500 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei Ghencea Ansamblul Rezidenþial Avangarde, P/3, 85mp+ grãdinã 100mp, loc parcare gratuit, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei Ghencea, Ansamblu rezidenþial “Avangarde”, p/3, 60mp+50mp grãdinã, constr. 2011. Deosebit! 49.900 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720

Drumul Taberei zona Favorit, Apartament mobilat, pret usor negociabil, 50.000 €, gicaioja2@yahoo. com, 0742258962 n Galaþi municipiu, Mazepa 1, apartament 2 camere, mobilat ultilat ultramodern, 60.000 EUR, laviii_guess@yahoo.com, Tel: 0754746785 n Giurgiului apartament 2 camere decomandat sau scimb cu garsoniera+ diferenta pana la 47000E, 47.000 EUR/ora, daniel_pancu77@yahoo.com, Tel: 0763842686

é Mihai Bravu, intersectie cu Vatra Luminoasa, particular 2 camere stradal, constructie 1963, semidecomandat, confort1, pe colt de bloc, utila 47mp, etaj 6/8, vedere strada, balcon 10 mp pe ambele camere, camara debara, neamenajat, intabulare, necesita amenajari, structura beton si caramida. Exclus agentii, 49.000 EUR, Tel: 0749112656 n Militari zona autogara Militari, particular vand apartament 2 camere conf. 1, decomandat et. 7/9, pret negociabil, 58.000 EUR, Tel: 0723503339 n Militari, Roºu, 85mp, et. 1, decomandat, 2 balcoane, constr. 2011, finisãri lux, zonã deosebitã, ultrarezidenþial, 57.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804 constr.nouã, n Militari-Roºu, cãrãmidã, 1/3, dec, 85mp, 2 balc, finisãri lux, zonã rezidenþialã, finalizat, (platã cash), 55.900 EUR, Tel: 0722356122, 0744368835

n Olteniþei Popeºti, penthouuse,

110 mp, 2011, lift, parcare, finisat deosebit, modern la cheie, 58.000E, Tel: 0732533780, 0723206698 n Olteniþei Popeºti, centru, 2 camere, zonã rezidenþialã, 62 mp, 2011, la cheie, lift, parcare, proprietar, 39.000E, Tel: 0732533780, 0723206698

Titan intersectia Restaurant Alba si Aushan. Apartament 2 camere conf. 1, 52 metri semidecomandat cca 1970 imbunatatiri deosebite cu parchet, Tel: 0216435541

é Titan, Piata Minis, cf 1, decomandat, fara imbunatatiri, debara, camara, balcon logie, 10/10, interfon, metrou 600m, negociabil, 57.000 EUR, fixthefix@gmail.com, Tel: 0722655191

Unirii mansardã, douã camere ºi dependinþe, zona Unirii, suprafaþã utilã 38mp + 12mp s p a þi i a d i a c e n t e , im o b i l civiliz at d in p erio ad a interbelicã, accesul pe scara de serviciu, 24.000 EUR, Tel: 0726266264

n Militari Valea Lunga, confort 2, 32.000 EUR, Tel: 0723336308 n Militari, in spate la Metroul Pacii, zona linistita (aer curat), curtile oamenilor in fata blocului, apartament decomandat cu 2 camere, balcone mari la fiecare camera, o camera pe fata, una pe n 1 Decembrie Bd apartament 2 spate, imbunatatiri partiale, camere mobilat, pret discutabil. 1, 63.000 EUR, Tel: 0722227410 37.000 EUR, Tel: 0730071712

é 1 Decembrie Bd, Ttrapezului,

vis-a-vis de piata, 2 min. metrou, vand 2 camere, cf. 1, semi-decomandat, usa metalica, termopan, gresie, faianta, balcon inchis termopan, usi interioare, termopan, contorizat, Particular, pret discutabil, 53.000 EUR/mp, iulian.gheorghe68@yahoo.com, Tel: 0760622262, 0767467408

apartament 3 camere confort 1 decomandat, renovat recent, usi interioare noi, aer conditionat, termopan integral inclusiv balcon, usa metalica, nu necesita investitii, aproape de scoala / gradinita, vecini linistiti, pret negociabil, 57.000 EUR, Tel: 0758117868 n Iuliu Maniu nr.65, et. 8 din 10

etaje, vedere mixtã, super lux, decomandat, Tel: 0721200017

n Avangarde

Rezidenþial, oferta primãverii-discount 5000Euro, etj. 1-2-3/3, decomandat, 85mp, C’2011-cãrãmidã, finisaje lux, tva-inclus, exclus agenþii. 0767.600.804 / 0722.134.720, 58.500 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Constanþa

Eforie Sud decomandat, etaj 4/4, zonã liniºtitã, mobilat cu gust, aproape de plajã, negociabil, 58.000 EUR, Tel: 0241748054, 0726304681 n Cora Lujerului Particular, 3 camere, str. cupolei, intre cora lujerului-mall plaza, semidecomandat, 1980, g+f+p+t+um+2ac, parcare, izolata 1 camera, 67.000 euro, 0725622321, Tel: 0725622321

n Militari particular 3 camere,

decomandat 3/8, G+F+P+T aer, 2 parcari, boxa, subsol, 2 grupuri sanitare, 3 debarale, miniatelier, centrala, negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0744236947

n Pantelimon

Cora vand apartament 3 camere, confort 1 decomandat, complet mobilat, cu imbunatatiri, gresie+fainta+parchet, termopane, 10/10, 65.000 EUR, stefanninel@gmail.com, Tel: 0731362215

é Polona apartament 3 camere in vila, suprafata 84mp utili + 2 n Doamna Ghica vand urgent balcoane (10 mp), constructie cu apartament spatios renovat, utilat, zona linistita, exclus agentie, 65.700 EUR, Tel: 0721375816 n Drumul Taberei Valea Ialomitei, apartament 3 camere, decomandat, etaj 2/10, multiple imbunatatiri, scoala, gradinita, metrou in curand, 75.800 EUR, Tel: 0725632507 n Drumul Taberei Apartament 3 camere, particular, suprafata 80 mp, decomandat, semi-mobilat (mobila facuta pe comanda), termopane, parchet, gresie, faianta, obiecte sanitare noi, instalatii noi, usa metalica, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, balcon, 2 lifturi, 8/8 (terasa impecabila, refacuta), constructie 1982, loc de parcare propriu. Accept credit, 63.500 €, 0788282293 n Drumul Taberei îmbunatatiri, reabilitat, contorizat gaze, 62.000 €, Tel: 0762274010, 0765412239

doua etaje + mansarda, etaj 2, an constructie 1932, fara bulina sau probleme consolidare. Centrala proprie, termopane, parchet lemn masiv, gresie si faianta, usa metalica intrare, renovat 2010. Impartire actuala: living1 25 mp; living2 22 mp, dormitor 14, 50 mp, hol 9 mp, baie bucatarie, debara 13, 50mp. Pret negociabil, 109.000 € crystinapena@gmail.com, Tel: 0729522411, Fax: 0372872433

é Rahova proprietar vand ap.

confort 1, decomandat, etaj 8/10, suprafata utila 64 mp, utilat si mobilat, 2 balcoane, 2 bai, termopane, parchet, gresie, faianta, usa metalica, cadastru, intabulare, se accepta credit, 68.000 EUR, paul_bica2000@yahoo.com, Tel: 0724026912

é Gara de Nord ocazie 3 camere, 3/8, 60 MP, sdec, balcon, termopan, parchet, necesita renovare, imobil reabilitat termic, disponibil imediat, 54.700 EUR, moncapro@yahoo.com, Tel: 0756012222

n Vitan

Barzesti, Rin Grand Hotel, Proprietar 3 camere, 7/11, bloc 2009, supraf 103 mp, g, f, p, t, AC, centrala proprie, bucatarie mobilata, 2 bai, 1 dressing spatios, terasa, contorizat, supravegheat, loc parcare inclus, negociabil, 115.000 EUR, mihairadu@me.com, 0723342464


10 Aprilie 2012

vânzãri 4 camere / spaþii / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / spaþii / pagina 11 Gorjului, p/10, n Militari decomandatã, mobilatã, utilatã, cu balcon, urgent, Tel: 0728005657, 0745055657

n Militari

apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrande village.ro, Tel: 0744368835 n Militari Autogarã duplex, etaj 4-5, numeroase îmbunãtãþiri, G+F+T+AC, alarmã, la cheie, bucãtãrie stil american, scarã interioarã, Tel: 0768318400

Unirii Fantani, particular, apartament 4 camere, 3 balcoane, etaj 6, vedere mixta, neamenajat, ac, loc parcare; negociabil, 178.000 EUR, Tel: 0737318698

n Berceni cumpãrãm teren intravilan în zonele Metalurgiei, Berceni, 5000-10.000 mp. Oferta pe e-mail accesexports@gmail.com

n Cumpar cu plata imediat garsoniera sau apartament indiferent de zona confort. rog seriozitate, stillhouseimobiliar@yahoo.com, Tel: 0764716412, 0721907221

Cumpar cu plata cash garsoniera sau apartament confort 1 2 sau 3 indiferent zona, stillhouseimobiliar@ yahoo.com, Tel: 0732864809, 0769526936

1 Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, balcon, pensionara primeste o persoana nefumatoare, 300-400ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

inchiriere spatiu n Central, comercial in vila situata in sector 1. Este alcatuita din S+P+1E. Are 11 camere plus dependinte si este renovata recent. O data cu cladirea se pun la dispozitie teren suprafata 150 mp si hala suprafata 170 mp. Pretul negociabil, 3.300 EUR/luna, laura@aldopro.ro, 0744302302 n Giurgiului, in apropiere de Dedeman, ofer spre inchiriere casa noua la curte, mobilata, toate facilitatile, Tel: 0729345841

Nerva Traian Inchiriez garsoniera confort 1 et 1/8 40m2 decomandata nemobilata, Tel: 0753814628 n Pajura Inchiriez garsoniera, corp 1, 4/4, semimobilata, curata, 600lei/ luna, Tel: 0770260002 n Pantelimon, Cora, bloc ANL cartier 23 August, cf. 2, 2/4, gresie, centrala proprie, termopane, 650 RON/luna, Tel: 0740188958 n Rahova garsoniera confort 3, mobilata; pe termen lung, Tel: 0764901746 n Solicit in vederea inchirierii garsoniera mobilata sau nemobilata, rog seriozitate, Tel: 0764716412, 0721907221 n Solicit sa inchiriez garsoniera orice confort mobilata/nemobilata, stillhouseimobiliar@yahoo.com, Tel: 0732864809, 0769526936 n ªtefan Cel Mare spital Colentina, garsoniera, et. 3, mobilata modern utilata curata, Tel: 0731296665 n Titan 2/8, apropiere metrou, mobilat, utilat, gresie, faianþã, parchet, termopan, cu îmbunãtãþiri, 200E, Tel: 0733632399, 0761861041

Bragadiru Inchiriez apartament 2 cam, tip penthouse, centrala, a/c, mobilat, utilat, parcare, lift. RATB 302, 407 pana in Unirii, 4 0 0 E U R / l u n a , andreeapiciorus@yahoo.com, Tel: 0740530762

n Reºiþa Piaþã, predare contract magazin 6 mp, vad foarte bun, Tel: 0721839833 n Militari ofer inchiriere camera in apartament, 125 €, 0726394108 Unirii, vand magazine in Statia m e t ro u P ia t a U n irii, n Drumul Taberei 34, garsonierã n Militari persoana conf. 1, dec. p/10, G+F+P, partial 2.500 EUR, Tel: 0741146876 singura inchiriez cam- mobilatã, termen lung. Avans 2 luni + 1 garantie, 200 EUR/luna, era la o salariata n Berceni Inchiriez ap. 2 cam. Tel: 0726395121, 0217251172 conf. 1, 7/10, utilat, mobilat, serioasa, nefumatoare, Voluntari, Wintech exclus agentii, Tel: 072119804, 075168364 conditii bune, Tel: Pvc vinde spatiu Giurgiului, Iacob n Berceni str. Emil Racoviþã, 0217724267 comercial in incinta Andrei, urgent, conf. conf. 1, nemobilat, uºã metalicã, termopane, gresie, faianþã, aragaz, China Town, cu toate n ªerban Vodã camerã pentru 3, toate utilitãþile, glafuri, parchet, frigider, instalaþie 1-2 fete, termen lung, mobilatã, utilitatile, Tel: mobilat, utilat, 600 cupru, maºinã de spãlat, lavabil, bucãtãrie, gresie, faianþã, baie, uºi glisante, 2/9, placat polistiren încãlzire centralã, Tel: RON, 0784592977 0751079901 10cm, parcare auto, 0729278880 0734622014

mobilat, utilat, renovat recent, toate facilitãþile, g, f, p, t, 240E, Tel: 0733632399, 0761861041 n Unirii apartament 2 camere decomandate et. 2, Tel: 0722724672

n Fizicienilor, Inchiriez ap. 2

camere conf 1 Decomandat, complet mobilat si utilat, internet, inchiriere pe termen lung, contact Andrei, 300 EUR, Tel: 0726605195 n Giurgiului Ogradei, proprietar, închiriez apartament 2 camere confort 2, complet mobilat, toate condiþiile. Rog seriozitate, Tel: 0731738906 n Militari Valea Lungã, conf. 2, etaj 4/4, semidecomandat, complet utilat. Urgent- rog seriozitate, 250 EUR/luna, Tel: 0733312510 n Militari Proprietar inchiriez apartament 2 camere, utilat mobilat, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, usa metalica, pret negociabil, 320 EUR, 0766968361 n Militari etaj 3/10, confort 1, mobilat, utilat, urgent, 220 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Moºilor intre Eminescu Obor. oferim apartament 2 camere semidecomandat, luminos, linistit, curat, Tel: 0216654714

é Pipera - Cosmopolis Ap. 2

Argeº Piteºti municipiu, vis-a-vis de Spitalul Militar, inchiriez (sau contract de comodat pe termen lung) apartament cu 2 camere. Etaj 3 din 4, Tel: 0744221177, 0726722677

n Titan aproape metrou, 3/8,

camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 394 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

n Rahova apartament 3 camere

(Margeanului, Barca), decomandat confort 1, etj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat, 2 bai, 350 EUR/luna, nicoletaianculescu@yahoo.com, Tel: 0726820714 Bravu Inchiriez n Mihai apartament 3 camere str Emil Racovita etj 2 din 4, toate facilitatile. Relatii telefon, Tel: 0745851374 Ghermanesti, n Snagov apartament 3 camere parter, centrala termica, nemobilat, 200 EUR, Tel: 0722384254

Frumuºani, sud Bucuresti, inchiriez apartament 4 camere semi mobilat, toate conditiile la c u rte , 1 5 0 E U R , T e l : 0760166116

é MOªILOR, INTERSECTIA CU

EMINESCU, 4 CAMERE, 500 EUR, TEL: 0723009452 n Victoriei Piata, inchiriez apartament 4 camere, bloc DHL, 4/6, 135mp, 1100E, Tel: 0722375323

é Pipera - Cosmopolis Ap. 2

camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 375 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

n B e r c e n i , în c h i r i e m s p a þi i depozitare ºi spaþii birouri. Tel: Tel: 0723580992 n Dristor,

inchiriez spatiu comercial langa Mc Donald’s Dristor, suprafata 10mp, Tel: 0722352411


pagina 12 / închirieri oferte spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro

10 Aprilie 2012

n Eroii Revoluþiei, ofer pentru inchiriere spatiu birouri, oficiu, Wc, depozit, Tel: 0721302289 n Giurgiului, inchiriez spatiu comercial 70mp, posibil si jumatate, in apropiere de sos. Giurgiului, in statia de tramvai, 10 EUR/mp, Tel: 0729345841

Grozãveºti proprietar, Metrou Grozavesti, Spatii birouri 150 - 3000mp, 8-12E/mp, G, F, T, internet, telefon, parcare, paza 24h, 8 EUR/mp, Tel: 0213125535, 0734825197

n Autoturisme, de la proprietari,

é Republica. Birou -

industrial - stocaj. Particular inchiriez cladire noua. Parter si etaj 800 mp. Curte imprejmuita 600 mp. Acces TIR. Langa metrou, autostrada, centura, sectie politie, 4.000 €/luna, www.plexirom.ro, Tel: 0752088052

n Militari cedez spatiu minimarket, stradal, incadrat intre scoala si parc, 20mp+ depozit, toate utilitatile, 7.000 EUR, Tel: 0724504147 n Militari Piaþa Gorjului, ofer spaþiu comercial pretabil amanet, schimb valutar, stradal. Preþ avantajos, negociabil, Tel: 0767756647, 0723150078 n Rahova, Str. Teius, spatiu n Doresc sã închiriez spaþiu comercial stradal toate utilitatile, comercial în zone cu trafic trafic, Tel: 0767634447 pietonal sau apartament transformat în sp.comercial la Timpuri Noi Inchiriem 2 spatii parter. Ofer 350-400 euro/lunã, comerciale, 7mp in complex Tel: 0724764239 Timpuri Noi la intersectia Calea Solicit pentru inchiriere Vacaresti cu V.Stanciu adiacent a p a rt a m e n t 2 c a m e re grupului universitar Titu mobilat/nemobilat, Maiorescu. Pretabil reparatii stillhouseimobiliar@yahoo. incaltaminte, prestari servicii, com, Tel: 0732864809, birouri, 249 EUR, Tel: 0769526936 0213317670

n Chevrolet Epica 22.000km, impecabil, full, pret discutabil sau variante 8+1, 8.200 EUR, Tel: 0729345841

Ford Fusion 2006, 70.000km, full, stare impecabila, negociabil, 5.800 €, Tel: 0722340560, 0769274258

é VOLKSWAGEN GOLF 1, 9TDI AUTOMATIC, HATCHBACK, 2005, 126.111 KM, 105 CP (77 KW), DSG 6 VITEZE TIPTRONIC, CLIMATRONIC, RCD CU MP3, BLUETOOTH, USB, AUX, ADUSA 07/2009, CAUCIUCURI IARNA+VARA, INSTALATIE AUDIO “COOL AND SOUND”, PILOT AUTOMAT, 10 AIRBAG-URI, COTIERA SI TORPEDOU REFRIGERATE, BARE TRANSVERSALE, SERVICE LA PBV1, 7.800 € BRUT, TEL: 0744313226, 0732313226

transport + radieri + acte gratuit. Oferim ºi cerem seriozitate, 1.100 RON, 0751395749, 0723599888 n Cumpar tichete rabla 2012. Ofer 1700, Tel: 0744632301 n Rable pentru Remat 2012, avariate, epave etc. Ne ocupãm de transport + radieri, rog seriozitate, Tel: 0766511316 n SC Remat Andrada Servexim, primeºte maºini în cadrul programului Rabla 2012, transport gratuit, Tel: 0763239955

n Ford Transit 17+1, 22.000km,

impecabil; pret discutabil sau variante 8+1, 20.000 EUR, Tel: 0729345841 n Kia Cee’d 1.4 109CP 2007 68.000km, ABS, 8 airb-bag-uri, servo, geamuri electrice, oglinzi electrice si incalzite, AC, CD MP3 USB, comenzi volan, proiectoare, inchidere centralizata, stare foarte é Dacia Logan Taxi galben buna, unic proprietar, ITP 2013, natural, licenta si numar de 6.200 EUR, Tel: 0764477466, Bucuresti, an fabricatie 2006, 0722619213 280000km, diesel, 3.000 EUR, Tel: 0760338422 n Dacia Logan 2005 unic proprietar 1600c3, aierbeguri sofer+ pasager, geamuri electrice fata spate, 2.580 €, 0744632301

é Mercedes-Benz 190 din 1988, automat, benzina, cu p i e s e d e re z e rv a , T e l : 0722272086

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n SC Andreada Servexim SRL

colecteaza autoturisme si elibereaza vouchere in valoare de 3800lei, in cadrul programului rabla 2012. Va asteptam in Bld. Metalurgiei nr. 164, sect. 4, Bucuresti (intrare prin str. Dumitru Brumarescu). Detalii la tel. 0754016100, Tel: 0754016102, 0758111081 n Vand piese Dacia Nova: usi, hayon, faruri, stopuri, radiator, electromotor, toba esapament etc, Tel: 0723454197 n Vand piese BMW 524, turbo n Autoturisme de la proprietari suflanta, pompa servo, pompa de asigur radiere si transport gratuit. alimentare alternator, oglinzii, rotii, etc, Tel: 0723454197 Ofer 1100, Tel: 0744632301

é Pegas Modern Bicicleta ºa lungã, exceptionala, aproape noua, 750 RON, Tel: 0749112656

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

n Peugeot Boxer HDI 3, 5 tone, fabricaþie 2006, 235.000 km, diesel, 2800 cmc, 120 CP, airbag ºofer, servodirecþie, computer bord, 5.500Euro, Tel: 0723119121

n Dacia Super Nova 2001, geamuri fumurii, jenþi magneziu, cauciucur+jenþi iarnã, 87.000km, alarmã, deschidere portbagaj, 1.500 EUR, Tel: 0722810272 n Fiat

Ducato 2007, 3,5tone, frigorificã, primul proprietar, stare impecabilã, negociabil, 13.000 EUR, Tel: 0722340560, 0769274258 n Ford Transit an: 2007, transport

marfa, rulaj: 70.000km, combustibil: Diesel, cilindrii: 2402cmc, culoare: galben metalizat, 8.750 EUR, Tel: 0733541574

n Achiziþionez

é Seat, Leon, 1.9TDI, climatronic, oglinzi incalzite-reglabile electric, ABS, ESP, 8 airbag, bluetooth, jante aliajR16, inchidere pe cheie tip breloc-2 chei, radio-CD-MP3-cu intrare auxiliara si comenzi pe volan, reglabil, computer bord, pilot automat, proiectoare ceata, bancheta rabatabila cu sistem de asigurare a scaunelor pt.copii-ISOFIX, reglaj lombar scaune fata, KM.reali, nerulata in romania. mai multe detalii la teleon. EXCLUS SCHIMBURI, 6.250 EUR, puyk_n2003mda@yahoo.com, Tel: 0762307048

monitoare lcd computere laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi second - hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, Tel: 0765476882, 0212600843

n Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545

n Reparaþii

maºini spãlat automate la domiciliul clientului, regim urgent, Tel: 0768911412, 0720433791


10 Aprilie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Doamna superba, foarte elevata, stilata, plina de eleganta, ofer companie intima domnilor generosi si educati, conditii de lux, discretie é Te invit la mine, ma implic maxima, locatie centrala, poze total in ceea ce fac. Ofer cu reale, 90 RON/ora, 0723948591

é Te interesez? Asculta-mi vocea, mangaie-mi trupul fin, alege experienta si vino sa ne iubim. Poze noi, 100% reale. Intimitatea, discretia si seriozitatea sunt atuuri pe care le cer si le ofer la randul meu, 150 RON, blackwishez@yahoo.com, Tel: 0737096697

placere sex total, 150 RON/luna, Tel: 0733848224

é Bruneta reala 100%, daca vrei sa ma cunosti nu ezita sa ma suni, Sex total, locatie curata si discreta, 150 RON/ora, Tel: 0748777087

é Amalia Drumul Taberei, domnisoara frumoasa si naturala, deosebita prin stil si atitudine, ofer discretie, intimitate si relaxare domnilor generosi, 150 RON/ora, Tel: 0786963549

é QLADY EROTIC MASAJ. CEL MAI FIERBINTE MASAJ EROTIC.VINO SA TRAIESTI O EXPERIENTA UNICA DE RASFAT TOTAL IN COMPANIA UNOR DOMNISOARE DORNICE SA TE INVALUIE INTR-O ATMOSFERA EXPLOSIVA CU O FINALIZARE DE VIS, 120 RON/ORA, QLADY_MASSAGE@YAHOO. COM, WWW.QLADY.RO, TEL: 0722999939, 0763455435

é Acces direct la 3 brunete focoase, senzuale, unice! Nu vei regreta daca vei veni la noi, intr-o locatie luxoasa si retrasa unde te vei simti perfect! Bar, sauna, jacuzzi, absolut totul pentru tine! 0314304569, 100 RON/ora, office_vipgentlemensclub@ yahoo.com, www.vipgentlemensclub.ro, Tel: 0728143134, 0728132388

Anal, anal, anal, Reala si foarte naturala. é Blonda pasionala, vino sa Convinge-te. descoperi adevarate placeri si fantezii erotice ascunse ofer Senzualitatea, companie intima domn generos si stilat, anal, oral rafinamentul si pasiunea deep, normal, 200 RON/ora, pe care o pun, pentru a Tel: 0760500200 te face sa te simti Matura 45 ani sex oral, incredibil de bine ma fac normal uro scato deosebita de celelalte dominare 60ron, Tel: fete, 150 RON/ora, Tel: 0728353622 0724457330

é Sex total Claudia, studenta dulce, bruneta frumoasa cu picioare lungi si forme sexy, 23ani, 170, 55kg, ofer pasarica calda domnilor manierati! oral fierbinte, normal pasional, cunnil, 69, masturbari, fantezii! poze reale 100%! 2 0 0 R O N / o r a , pustoaica2012@yahoo. com, Tel: 0788724461

é Anal, anal, anal, cine iti poate oferi servicii de calitate, eu, la mine poti gasi ceea ce nu ai gasit pana acum: oral, normal, anal si diferite fantezii, 69, cunilingus etc. si inca ceva, nu-mi place graba, 150 RON/luna, 0732953637

é

é Finalizare orala! blonda pasionala, ofer companie intima sex oral, normal si masaj erotic cu finalizare unde doresti, ador cunnilingus, annilingus, 69 si mici alte fantezii, poze reale, vino, te astept, 150 RON, Tel: 0733827156

é Sex total! Claudia si Andreea oferim companie intima domnilor generosi, sex oral si normal, (oral, normal, deep, 69, uro) locatie ultracentrala de lux Mall Vitan, 150 RON/ora, highclassmassage@yahoo. ro, www.masaj-tantric.ro Tel: 0720294444, 0769983333

é Bãrbat prezentabil, serios, cadru-ISU, 41/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã, Bucureºti-Ilfov. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908 Casatorit doresc cunostinta cu doamna casatorita pentru relatie intima, Tel: 0730113640

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062

é Adrian pentru femei min18ani

ador sa-ti fac cunnilingus. Ti-ar place sa te simti bine, trimite sms. Am 30 ani, 1, 84m, Tel: 0729264910

Intelectual prezentabil 42 ani, 1, 85, doresc o relaþie profundã cu perspectiva cãsãtoriei, cu o tânãrã doamnã atrãgãtoare ºi idealistã, Tel: 0318069525


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / mediu / medicale / afaceri firme

Certificat de n Pierdut inregistrare, Certificate constatatoare sediu profesional si terti ale Dragan I. Cristian P.F.A, F40/3332/2008, CUI 24634048 cu sediul in Al.Cislau nr. 7, bl. 3E, sc. 1, et. 7, apt. 41. Le declar nule, Tel: 0723531723

é Yorkshire Terrier Toy super pret 250 de euro; l-am cumparat acum 2 sapt dar il dau ca plec din tara si nu pot sa il iau cu mine; e foarte jucaus si foarte intelgent, se ataseaza foarte repede si foarte usor, ideal; ptr copii mici, distractia maxima; este exact cel din poza; are 2 luni si 3 saptamani; are carnet vaccin; are si cosulet din blana artificiala, jucarii, boluri de mancare si apa. hranit numai cu Royal, 250 EUR, securizatid@yahoo.com, Tel: 0760499499, 0761599599

n SC

LEKERLAND INVEST SRL, cu sediul in Bucuresti sector 4, Str. Huedin nr. 6, bl.M1/2, Sc. B, Et. P, Ap. 46, avand J40/2821/2010 si CUI 26663040, declaram pierdut si nul certificatul constatator aferent sediului social, n Pierdut legitimatie student pentru reducere transport, Rotaru Anamaria Andrada, Tel: 0729179700

é Clarvazatoarea Lucretia, romanca, specialista in Magie si Tarot, in Ritualuri arabe si dezlegari, te asteapta pentru a-ti rezolva problemele legate de suflet, sanatate sau afaceri. Vrei sa se intoarca iar la tine si sa fie totul cum a fost? Vrei sa te mariti? Numai Celebra Lucretia face si desface orice fel de blestem sau vraja. Suna, rezolvari sigure si discretie 100%, lucretia_clarvazatoare@yahoo.com Tel: 0784690312, 0748491506

n Citaþie tribunal: Numita BALOTÃ VIOLETA, cu domiciliul legal în Bucureºti, sector6, Bd.Timiºoara nr. 69, bl.C13, sc.D, ap. 160, este citatã în calitate de pârâtã, la Tribunalul Bucureºti, cu sediul în Bd.Unirii nr. 37, sector3, secþia a-V-a civilã, camera101 cc-minori ºi familie fond4, pe data de30.04.2012, ora8, 30, în dosarul civil nr. 7073/3/2012, având ca obiect deschidere procedurã de adopþie, în vederea exprimãrii consimþãmântului, 0723451840

Eu Manoli Ion, fiul lui Vasile si Constanta, reclamant in dosarul nr. 58/199/2010 ce are ca obiect partaj judiciar - iesire din indiviziune, aflat pe rolul judecatoriei Buhusi, citez pe Manole Vasile fiul lui Gheorghe si Anica, domiciliat in Bacau, str. I.Cocea nr. 16 B-9, sa se prezinte la aceasta instanta, C2 C pe data de 26.04.2012 la ora 9,00, n Lichidatorul Judiciar numit in dosarul 345/121/2012 – al Tribunalului Galati – sectia a II-a civila, debitoare SC GOMEDIN SRL, cu sediul in Str. 1 Decembrie nr. 1918 nr. 4, loc. Tecuci, jud. Galati, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J17/592/2004, Cod unic de inregistrare: 16361613, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 02.04.2012, de intrare in faliment prin procedura simplificata, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best InsolvencyIPURL, n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 11744/121/2011– al Tribunalului Galati– Sectia A II-A civila, debitoare Sc Tradigrein Srl, cu sediul in Str. Costache Conachi nr 11, bl R10, ap 37, loc Galati, jud. Galati, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J17/834/2008, Cod unic de inregistrare: 23742688, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 04.04.2012, de intrare in faliment prin procedura simplificata, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Ipurl, n Mihai Anisoara domiciliata in Adunatii Copaceni jud. Giurgiu, este chemata in judecata, in calitate de parata in data de 25.04.2012 ora 8.30 in dosarul nr. 8453/236/2011, sala 4, CM7 cauza cu minori, Judecatoria Giurgiu cu sediul in str. Episcopiei nr. 13, Giurgiu, dosar ce are ca obiect divort, reclamant fiind Mihai Ion,

10 Aprilie 2012

Numita Ilie Gabriela cu ultimul domiciliu in bd. Iuliu Maniu nr. 75-77, bl. 2B, sc. 1, ap. 38, sector 6, Bucuresti este chemata in data de 04.05.2012 la Judcatoria Sector 6 din str. Stirbei nr. 115, sector 1 Bucuresti la ora 8.30, complet MF4 in proces de divort cu Ilie Daniel in dosar nr. 3707/303/2012,

n SC GMM SRL Tulcea cu sediul

loc Macin str Grivitei nr 5, J36/49/30.01.2006, CUI RO18329635/2006 reprezintata prin administrator Stere Stefan este convocata la conciliere directa in sediul SC Saaf SA din Bdul Dinicu Golescu nr 38 sect 1 Bucuresti in data de 08.05.2012 orele 11 pentru solutionarea litigiului izvorat din contractul C36/55/RC/11.07.2011, Tel: 0745068932

n Gheorghe

Eugenia Carmen PFA titular al planul/ programului pentru locuinte individuale p +1, solicita obtinerea avizului de mediu PUZ neterminat si declarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului /programului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Buc. din Aleea Lacul Morii nr. 1 sct. 6 de luni pana joi 9-11,

é Tratament Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu -32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

n Vând set complet de utilaje ºi mobilier necesare pentru patiserie, Tel: 0735869555

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 n Stanta plana cutii carton, Micro-ondul, C03-C07, latime utila 1.6m, productie Romania; motor Motovario, regulator Altivar 58, regim de functionare manual sau automat, protectie accidente. In stare buna de functionare + 30 de matrite, 4.500 EUR, http://cutiecarton.ro/, Tel: 0726395592

é Vand 2 costume populare, 35 de ani vechime, zona Oltenia. Pret 1.000 euro costumul, negociabil, 1.000 €, Tel: 0723343000

n Preiau firme cu datorii active si

pasive toata tara, Tel: 0785899000 n Vând fermã zootehnicã complet echipatã ºi utilatã la 30km de Bucureºti. Preþ negociabil, Tel: 0722234464 n Vand afacere mini market, din motive de calatorie. Vand urgent (cedez) afacere de mini market in lucru, dotat cu frigidere, rafturi, n Vand oua pentru incubatie, camere de supraveghere, alarma, rasa de gaini Brahma, Tel: aer conditionat si alte dotari 0730496087 proprii, in zona Pantelimon-Bucuresti, vad foarte Vand curcani crescuti bun si clientela formata de peste 4 ani. Pret discutabil, 12.000 EUR, la curte, Tel: florinsrl12@yahoo.com, Tel: 0767193846 0730496087


10 Aprilie 2012

meditaþii / construcþii / pagina 15 n Acoperiºuri, accesorii, dulgherie, reparaþii, jgheaburi ºi burlane, tablã zincatã, Tel: 0749775995

é Acoperisuri lindab, zincatã accesorii, reparaþii, dulgherie placãri polistiren, jgheaburi, Tel: 0733625096

cursuri rapide: n Calificãri, instalatori, electricieni, fochiºti, constructori, rate minime, Unirii. 021.326.26.06, 021.330.12.88, Tel: 0740306550, 0722209409

Organizam in toata tara cursuri terapeut Reiki. Diploma si posibilitatea ratelor, Tel: 0732639979 n Profesor matematica, orice zona, individual, eficient, rezultate rapide, succesul garantat, Tel: 0726588025

Amenajari interioare, zugraveli, gresie, faianta, gleturi, sape, parchet, glafuri, izolatii, rigips, etc; preturi negociabile, Tel: 0767417284, 0744316918 é Branºament

é Matematicã,

(soþul 45 ani) Românã (soþia 42 ani) V-XII, experienþã psihologicã, 12 ani mediþaþii, nu luãm banii degeaba, fãrã rezultate, 20 RON / ora, Tel: 0722286920

é Acoperisuri, mansarde, tigla metalica, jgheaburi, burlane, la preturi mici, reparatii, Tel: 0723775902

apã, é Branºament canalizare, asistenþã contract Apa Nova, înlocuiri branºamente, lucrãri interioare, reparaþii 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604

apã, racord canal, acte recepþie Apa Nova, reparaþii, înlocuiri branºamente, canalizãri 0720506819, Tel: 0760727231, 0214343276

apã, é Branºament canalizare, asistenþã contract Apa Nova racorduri interioare, înlocuiri branºamente, reparaþii, 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604

n Echipã din Bolintin executãm

case la roºu, faþade. decorativã, tencuieli, gleturi, garduri, ºape, Tel: 0728338860 n Execut lucrãri de instalaþii branºamente apã + racord canal + acte Apa Nova, Tel: 0744959881, 0768274863


10 Aprilie 2012 n Închiriez

n Vand

autorizaþii taxi Bucureºti, auto nu mai vechi de 5 ani, Tel: 0744690399

é Contabil Expert, Evidenta contabila completa, salarizare, resurse umane, REVISAL, depunere declaratii online, refacere contabilitate, expertize, pentru SC, SRL, SA, PFA, II, Cabinete (AvocatiI, Medici), Broker, A s o c i a t i i B l o c , O N G , etc, leeafincont@yahoo.com, www.expertcontabil-contabilitate .ro, Tel: 0722384543

é Experienta in

Germania si Anglia, ofer servicii de amenajari: gresie, faianta, parchet, rigips, zidarie, tencuieli, finisaje interioare si exterioare, izolatii. Pret negociabil, ignatcristian1966@ yahoo.com, Tel: 0721898973, 0755884457

Agentie recrutare bone, Agentia Human Resources Project va ofera toata experienta, calificarea si seriozitatea, pentru a va gasi cea mai potrivita bona, alinaconu@hrproject. ro, Tel: 0724127059

é Firma de constructii cu experienta, executam: proiectare+ executie+ avize pt constructii civile industriale si agricole. (De ce noi? Rasp: Pretul si Calitatea!), popa_nicolae_florin@yahoo.com, Tel: 0740237292, 0767885010

é Închiriem Logan é Schele mobile profesionale de

vanzare la cele mai mici preturi. Schelele sunt noi, zincate, echipate complet. Inaltime de lucru de la 4, 5m pana 14, 5 m, 660 EUR, scaftek@gmail.com, Tel: 0726425624

full options, 50Ron/zi, 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Anti-rozatoare, vindem aparate cu ultrasunete impotriva tuturor daunatorilor soareci, sobolani, gandaci, caini insecte, cartite. Deoarece suntem importatori pretul este cel mai mic! www.anti-rozatoare.ro, http://www.stopdaunatori.ro, Tel: 0735666678, 0725600400

linie covrigi, cuptor electric, fierbator electric, mixer coca, asa de lucru (inox), chiuveta industriala (inox), hota cu ventilator (inox), raft depozitare (inox), 8.000 EUR, Tel: 0723888878

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera c o p i a t o a re a n a l o g i c e s i digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de b iro u ; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru im p rim a n te , c o p ia to a re analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399 n Societate ofera servicii de

resurse umane, salarizare, declaratii. Experienta peste 10 ani, ok.expert@yahoo.com, Tel: 0726099102 n Tehnician dentar execut lucrari portelan pentru cabinete private, Tel: 0213515972

é Sonorizari pt. nunti sonorizari profesionale pt. nunti, botezuri, mese festive, majorate, etc. Servicii profesionale la preturi de criza, 700 RON, Tel: 0766680698

AnuntAZ 10 aprile 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...