Page 1

é Echipa profesionala, execut lucrari de la centura pana la acoperis, amenajari interioare ex terioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi 0768311717 n Vand instalatie imbuteliat sifoane cu bazin inox, 2 capete, 2 tuburi col, Com Botoroaga, jud. Teleorman, 1700, Tel: 0763631323

Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@ yahoo.com, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VITAN, CHIAR IN

INCINTA GRAND RIN HOTEL, APARTAMENT NOU, 2 CAMERE, COMPLET MOBILAT LUX SI UTILAT (TOTUL ESTE NOU), WI-FI SI TV, PARCARE SUBTERANA, SALA FITNESS / FORTA, PISCINA, SPA, CINEMA, SE POATE BENEFICIA DE TOATE SERVICIILE HOTELULUI (ROOM SERVICE, CLEANING), 400 EUR/LUNA, GRECUCATALIN85 @YAHOO.COM, TEL: 0753536281 Producator de vin din vie proprie z ona Odobes ti Vrancea, vand vin, Tel: 0745091659


pagina 2 / oferte de muncã România

08 Aprilie 2013 n Agent Pazã. Allistar Security angajeaza agenti de paza si transport valori cu certificat sau atestat profesional doar din Bucuresti, Tel: 0737544009, 0764666663 Ajutor Bucãtar, ospatari, barmani, casieri pentru restaurant c entral, Tel: 0756596635

comercial cu n Agent experienta pentru magazin confectii dama-Sophy, zona Mall-Vitan, CV la sophydesign@yahoo.com, Tel: 0757030086

Actriþã film erotic. Selectam fete talentate, frumoase si dezinvolte dornice sa lucreze in industria XXX. Remuneratie pe masura, emeraldbabes@ ymail.com, Tel: 0765464363, 0732098892

é AGENT VANZARI. HYPE ENERGY ROMANIA ANGAJEAZA AGENTI VANZARI CU EXPERIENTA, PENTRU BUCURESTI. SE OFERA SALARIU FIX BONUSURI DE PERFORMANTA, OFFICE@HYPE.COM.RO, HTTP://WWW.HYPE.COM.RO, n Administrator. Familie TEL: 0215280777 serioasa zona rezidentiala Baneasa, angajam Agenti de securitate administrator - sofer, pentru calificati, din Bucuresti, curte si gradina, muncitor, serios, Tel: 0212300808 Tel: 0213152184

Manager. n Asistent Societate comerciala angajeaza asistent manager cu contract de munca pe perioada nedeterminata, varsta minma 21 ani, experienta in vanzari constitue un avantaj, Tel: 0724021090, 0730617641

çBUCÃTAR SEF.

é Bone îngrijire

vârstnici, menajere, experienþã, angajeazã urgent, Agenþia Bona-Mia, program normal sau intern, Tel: 0213233966, 0743393576

n Asistent/a

medicalã cu experienþã ORL, relaþii la telefon, Tel: 0745934892

n Barman cu/fara experienta, angajez din zona Aparatorii Patriei, Tel: 0726858796 n Bonã internã. Aangajez urgent bonã internã, fãrã obligaþii, diponibilã la cãlãtorii, englezã fluent, cu vârsta pânã în 40 de ani, dispusã sã lucreze 3 weekend-uri pe lunã, pentru o fetiþã superbã de 1 an jumãtate. Salariu avantajos. Vã rugãm sã trimiteþi CV însoþit de poza dumneavoastrã pe email, secretariat@psvorg.ro, Tel: 0758110831

é Bucãtar, ajutor bucãtar, dispecer, agajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache) relaþii L-V 12.00 - 17.00, Tel: 0731027322

CERINTE: PASIONAT DE GATIT, CUNOSCATOR AL BUCATARIEI ITALIENE SI/SAU FRANTUZESTI; EXPERIENTA INTR-O UNITATE DE PRODUCTIE IN MASA ESTE IDEALA; FAMILIARIZAT CU NORMELE DE IGIENA HACCP; EXPERIENTA IN STRAINATATE ESTE UN PLUS; BINE ORGANIZAT, CU O GANDIRE STRUCTURATA; SPIRIT DE ECHIPA; CAPACITATE DE LUCRU IN CONDITII DE STRESS; VORBITOR DE LIMBA ENGLEZA LA NIVEL MEDIU/AVANSAT; CUNOSTINTE DE BAZA IN OPERAREA CALCULATORULUI. TRIMITETI CV LA EMAIL RALUCA@RAMAYANA.RO


oferte de muncã România / info / pagina 3

08 Aprilie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni

n Bucãtar experienþã minim 3 ani bucãtãrie internaþionalã pentru firmã evenimente, office@4gt.ro, Tel: 0762578086

Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Solidaritatea între generaþii (8). Continuãm rãspunsul pentru doamna Emilia R., nãscutã în România, dar care s-a stabilit de peste 30 de ani în Italia, în prezent pensionarã, care ne-a rugat sã abordãm ºi teme care privesc persoanele de vârsta a 3-a, mai cu seamã cã anul 2012 a fost anul european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii. Astãzi despre Fondul de Solidaritate Socialã (FSE) ºi Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) – ca surse de finanþare a proiectelor care privesc promovare îmbãtrânirii active ºi solidaritatea între generaþii. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. 1. Fondul Social European este o sursã importantã de inovare, experimentare ºi progres în promovarea îmbãtrânirii active la locul de muncã în Europa. El a fost deja folosit pentru a finanþa iniþiative din partea unei varietãþi bogate de organisme pentru formarea ºi reconversia profesionalã a lucrãtorilor mai în vârstã ºi combaterea discriminãrii de vârstã pe piaþa muncii si la locul de muncã. FSE a fi nanþat proiecte locale ºi regionale care testeazã modalitãþi noi ºi creative de a permite îmbãtrânirea activã la locul de muncã ºi a creat, de asemenea, reþele transnaþionale care promoveazã schimbul ideilor ºi al politicilor bune concepute. În octombrie 2011, Comisia a propus reguli pentru viitoarea politicã de coeziune, inclusiv pentru FSE. Propunerea prevede o creºtere în ansamblu a finanþãrii FSE pânã la 84 de miliarde de euro pentru perioada de programare 2014-2020. Promovarea îmbãtrânirii active ºi sãnãtoase este una dintre prioritãþile de investiþii ale FSE propuse pentru noua perioadã a bugetului Uniunii Europene. Reþeaua ESF- AGE este o reþea pentru promovarea unui rol mai eficient al FSE în încurajarea îmbãtrânirii active, formatã din autoritãþi publice din 14 state membre ºi regiuni. Partajând ºi reunind cunoºtinþele ºi bunele practici, acestea definesc, valideazã ºi disemineazã linii directoare ºi alte instrumente pentru a susþine factorii politici ºi alte pãrþi interesate la pregãtirea, dezvoltarea ºi implementarea strategiilor de gestionare a vârstei în noua perioadã de programare. 2. Fondul European de Dezvoltare Regionalã are un buget de 201 miliarde de euro în perioada de programare actualã, 2007-2013, pentru sprijinirea iniþiativelor de promovare a dezvoltãrii economice si sociale generale a regiunilor Europei, de reducere a discrepanþelor acordând ajutor în special regiunilor celor mai defavorizate ºi de sporire a accesului egal la serviciile publice. FEDR alocã o finanþare semnificativã pentru dezvoltarea infrastructurii ºi a serviciilor sociale ºi de sãnãtate, în vederea formulãrii unor reacþii naþionale ºi regionale la unele dintre provocãrile îmbãtrânirii societãþii, inclusiv prin transformãri ale sistemelor sociale ºi de asistenþã medicalã În contextul cooperãrii teritoriale europene, proiectele care vizeazã îmbãtrânirea activã ºi sãnãtoasã sunt sprijinite prin subprogramul Interreg IV-C ºi prin programul URBACT. Douã dintre subprogramele acestuia - cu finanþare comunã din partea FEDR ºi din partea statelor membre participante - prevãd o susþinere specialã a iniþiativelor de dezvoltare regionalã care pot contribui la obiectivul îmbãtrânirii active ºi sãnãtoase. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Bucãtar. Hanul

Dragodana din Judetul Dambovita cauta bucãtar cu inalta experienta in arta culinara, oferim salariu foarte atractiv, hanuldragodana@ yahoo.com, Tel: 0722520303 Bucatareasa/Menajera: Pregatirea pranzului pentru 15 persoane si efectuarea curateniei (cladire birouri); Salariu motivant; Conditii de luc r u ultra moderne, cristina.stanciu@gbsystem.ro Tel: 0753333002

é Cantaret.

é Cãlcãtor. Curãþãtorie c himic ã ec ologic ã angajeazã cãlcãtorese tex tile º i c alandru, muncitoare necalificate pentru s pec ializ are cãlcãtorese în Bucureºti, Tel: 0755200012 n Coafezã manichiuristã-pedichiuristã, salon 12 ani vechime, persoanã serioasã, carte muncã, Tel: 0762180822 n Coafezã cu experienta minim 3 ani, pentru salon situat pe Sos Fundeni, Tel: 0761672480, 0722249588 n Coafezã cu experienta minim 3 ani, angajam pentru salon zona Balta Alba, Tel: 0723080800 n Coafezã si Cosmeticiana. Angajez coafeza si cosmeticiana cu experienta, gazo74@gmail.com, Tel: 0762155858

é COAFEZÃ. SECRET BEAUTY SALON, ANGAJAM COAFEZA - HAIR STYLIST, EXPERIENTA MINIM 4 ANI. EXPERIENTA IN APLICARE EXTENSII (MICRORING SI CHERATINA) CONSTITUIE UN AVANTAJ, SALON@SECRETBEAUTYSALON.RO WWW.SECRETBEAUTYSALON.RO TEL: 0765468046, 0765242450

Restaurantul Meze Taverna din Centrul Vechi – Str Nicolae Tonitza nr 6, cauta student grec interpret (de preferat voce + chitara si/sau bouzouki) sau interpret grec, cu pasiune pentru repertoriul traditional grecesc (Kalamatiano, Hasaposerviko, Zeimekiko, Zorba, etc) pentru a crea spiritul petrecerilor grecesti in locatia noastra. Confecþionere. Programul artistic va fi Atelier croitorie organizat in serile de vineri si sambata, cu angajeaza croitorese, posibilitate de extindere zona sos. Giurgiului, metrou statia Eroii si in alte zile ale Revolutiei. Program saptamanii, flexibil, conditii gtomulescu@ deosebite, 1.000 divangroup.ro, RON / luna, Tel: www.mezetaverna.ro, 0744384443 Tel: 0757115669


pagina 4 / oferte de muncã România

08 Aprilie 2013 n Curieri pedestri, vanzatori ambulanti, promoteri. Program flexibil, Tel: 0213151690 n Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672

é CONFECÞIONER/A C U E X P E R I E N T A IN MASINA SIMPLA, TRIPLOC SI O M LA CALCAT. ANGAJEAZA FABRICA CONFECTII CU ACTIVITATE DE PESTE 10 ANI, SOS VIILOR NR. 56, TEL: 0724515514

é Cosmetician. Salon zona Drumul Taberei, angajeaza, Tel: 0734257903 n Cosmeticianã cu experienþã pt. salon zonã Alba Iulia, Tel: 0728184599 n Cosmeticianã, angajam pentru Japan Stone Spa, zona piata Domenii, Tel: 0212243237 n Cosmeticianã. Salon Dada Beauty Style situat in zona Iancului angajeaza cosmetician, Tel: 0743216094, 0741315445

é CROITOR/EASÃ CROITOR/EASÃ CU EXPERIENTA IN REALIZAREA ROCHIILOR DE SEARA (TIPAR, CROIALA, FINISAJE) SI M O D I F I C A R E A LO R . OFERIM SALARIU ATRACTIV + TRANSPORT D E C O N T A T ! IULIAFIC@YAHOO.COM, TEL: 0763.099.909 n Croitor/easã cu experienta in realizarea produsului cap-coada, cu executarea tuturor operatiunilor specifice: tipar, croit, cusut, finisaje, asistenta proba. Zona Sala Palatului, salariu atractiv cu posibilitatea de crestere, Tel: 0767852304 n Croitor/easã cu experienta in ajustarea rochiilor de mireasa si de seara angajeaza magazinul Pronovias, salariu atractiv, Tel: 0729881429

Dansatoare si animatoare, cu sau fara experienta, pt. Night Club. Oferim salariu +comision, Tel: 0763301380, 0721117033

n MAGAZIONER. COMPANIE ROMANEASCA ANGAJEAZA URGENT LUCRATOR MAGAZIE, SUNT NECESARE CUNOSTINTE BASIC PT PC, EXPERIENTA IN DOMENIU POATE CONSTITUI UN AVANTAJ. RELATII SI PROGRAMARI LA INTERVIU LA TELEFON: 0730713067 é Frizeri cu Maistru cu minim 10 ani n experienþã, Tel: experienta in confectii metalice 0723977137 si fabricare mobilier pal automatist, angajam pentru companie in n Inginer angajeaza SC, Tel: dezvoltare, Bucuresti, Tel: 0732024407 0731375874, 0723566816

n Electrician auto. Particular caut un electrician auto cu experienta pentru a face o conversie, andrey.cristea@yahoo.com, Tel: 0722987729

é Electrician, tinichigiu, vopsitor angajam pentru service auto, Tel: 0744799030

é Inginer legumicultor. Societate Comerciala cauta inginer in legumicultura cu experienta, sau tehnician cu experienta in legumicultura, sau cunoscator cu experienta in legumicultura, oferim remuneratie pe masura, Tel: 0722520303

n Instalator. Firma de instalatii angajeaza instalatori calificati si necalificati. Nu necesita experienta, office@agv.ro, http://www.service-bosch.ro, Tel: 0731333730, Fax: 0214503309 n Instructor aerobic. Angajez instructor de aerobic pentru n Femeie de Serviciu zona club de aerobic in zona Dristor, angajeazã BAR, Tel: Dorobanti, Tel: 0316207377 0722721416, 0730198405 n Lucrãtor Comercial. Societate comerciala angajam lucrator comercial cu experienta pentru magazin alimentar. Relatii la telefon sau e-mail angajari@succesmagazin.ro, Tel: 0756139945 é Frizer. ACS Beauty n Lucrãtori calificati in masina liniara uberdek si Expert angajeaza triplock, angajeaza atelier pentru salon de croitorie, zona Timpuri Noi, infrumusetare situat in Tel: 0784006305 é Electrician. Metaiv Europa angajeaza electrician autorizat ANRE. Salariu atractiv, madalina3011@yahoo .com, Tel: 0757777746

sectorul 2, www.zoomacs.com, Tel: 0212420426

é Frizer/ita canina. Salon de cosmetica si frizerie canina angajeaza frizer cu experienta, alina.nae@9695.ro, Tel: 0722364315, 0753479121

é Magazioner, Lãcãtuº. Meitav Europa angajeaza magazioner si lacatus cu experienta. Salariu atractiv, madalina3011 @yahoo .com, Tel: 075777746

é Maseuzã. ACS

Beauty Expert angajeaza pentru salon de infrumusetare situat in sectorul 2, www.zoomacs.com, Tel: 0212420426

n Maseuze cu sau fãrã experienþã pentru salon masaj erotic, carte de muncã, clientelã formatã, posibilitate cazare, Tel: 0763362722, 0737541724 n Maºinist/ã încalþãminte sector 3, Tel: 0726206278

é Mecanic sudor utilaje. Meitav Europa angajeaza mecanic full time. Salariu atractiv, madalina3011@yahoo.com, Tel: 0757777746

é Muncitoare. Spãlãtorie lenjerie angajeazã muncitoare necalificate, cãlcãtorese textile, delegate, fochiºti în Bucuresti zona Iuliu Maniu, Tel: 0755200033 Muncitori in constructii. Societate comerciala angajeaz a U rgent muncitori in constructii calificati si necalificati, 800 RON/luna, alyneamtu@gmail.com, Tel: 0729277000, 0722418471


08 Aprilie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 MUNCITORI, NUMAI CU EXPERIENTA IN DOMENIUL PRODUCTIE PUBLICITARA, TEL: 0764033686

é Operatoare salã

jocuri, zona Voluntari ºi Chitila (constituie un avantaj cele cu experienþã în barman, chelner, recepþionistã), depunere CV pe adresa de email office@royalcash.ro calculator n Operator angajam, Tel: 0213235596 n Operator Pc si casa de marcat, angajam pentru Sc Cibicolor Imp Srl, Tel: 0725513117, 0213172785 n Ospãtar/ita cu experienta, lb. italiana; Femeie de serviciu, varsta maxima 45ani. Angajator: Milano Caffe, bd. Dimitrie Cantemir 2, restaurant Horoscop. Sunati intre 08:00-16:00, Tel: 0213357265

é Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam constructor tipare cunoscator Gemini si om la masa de croitbanzicar, cu experienta, salariu foarte atractiv, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514 n Personal curatenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni-vineri, Tel: 0212523180

é Personal fast-food. Rotiseriile Dines angajeaza, personal fast-food, livratori pe scuter cu permis cat. B, soferi, officedines@gmail.com, http://www.dines.ro, Tel: 0736627098

n Ospãtãriþã. Caut ospãtãriþã Hanul Gorjului, bd Iuliu Maniu, Militari, Tel: 0731696317 n Patiser cu experienþã, Tel: 0788404541

n Persoane toate varstele angajeaza Sc Gania Media, pentru reality show si reclame TV, salariu 2000Ron, Tel: 0723413288, 0769268751 Persoane Câºtiguri mari, public spectator, reality, figuraþie. Pânã la 500 Ron/zi. Nu conteazã vârsta, nici aspectul. Urgent. Plata la zi, 0784704928, 0720608154 n Personal calificat montat feþe incaltaminte la pereche, zona Rahova, Tel: 0724526287, 0217764107 n Personal coafor, calificat, pentru salon infrumusetare, in Drumul Taberei, Tel: 0723236784

é Personal. NISSA angajeazã pentru atelierul de creaþie constructori de tipare ºi modelieri. Se cere: cunoaºterea tehnologiei, ordinea operaþiilor, modul de lucru în care se îmbinã piesele; experienþã în realizarea produsului cap-coadã; precizie ºi rigurozitate în efectuarea operaþiilor specifice, aten þ ie ºi concentrare. Se oferã:condiþii salariale avantajoase, în funcþie de performanþe; un mediu de lucru plãcut; Zona Gara Obor. Program de lucru: 07.00-15.30. Ne puteþi contacta la nr. de telefon 0737437222 de luni pânã vineri între orele 09.00-17.30 sau la adresa de mail, office@nissa.ro, http://www.nissa.ro n Personal. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam om la masa de croit (incadrare+ taiat) cu experienta, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

n Reprezentant vânzãri. Esti comunicativa, ai atitudine de lider si abilitati de negociere? te asteptam alaturi de cea mai mare companie de vanzari directe, Avon. Programari interviu la telefon, http://www.avonmania.ro, Tel: 0733367210, 0755974275 n Secretarã asistent manager angajam, stil lucru suedez, part time/ full time, Tel: 0765344032 n Secretarã, angajam pentru societate din Otopeni, perioada determinata de 1 an, studii medii, cunostinte MS Office, lb engleza scris, vorbit. 0213520979, Tel: 0213520978, 0724512713 Sec r etara. Studii superioare; Limba engleza, nivel avansat; Abilitati foarte bune de c omunic are, cristina.stanciu@gbsystem.ro Tel: 0753333002

é Recepþioner

n Os pãtari, ajutor de ospatari si ajutor de barman, pentru Trattoria Daimon, Tel: 0758818161

é Paznic cu atestat, relaþii între orele 10-16, Tel: 0767080226

n Personal, sef tura cu experienta in servicii de curatenie pentru magazin zona centrala Pitesti, program de lucru de 4ore/zi, salariu de 700Ron net. Detalii intre orele 9:00-16:00 de L-V, Tel: 0744777355 n Picolita/ospatarita (fata) si ajutor de bucatar (baiat) pentru restaurant. Sunati intre orele 11-15, Tel: 0721755455, 0752022594 Asociatia de n Portar. proprietari bl. 4A, sc. 2 din Bd Unirii nr. 17 angajeaza portari pensionari la termen, remuneratie in valoare de 500 Ron net, program 12h, Tel: 0722588110

piese, inginer devize, electrician auto angajeaza service auto, office@danlucauto.ro Tel: 0311032820

n ªoferi pe taxi cu atestat la 12 ore, masini 2008, rog seriozitate, Tel: 0763358675 taxi cu/fãrã n ªoferi experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17, str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498


Elveþia n 1. mechapraktiker / produktionsmechaniker (m/w); Description: für meine mandantin, eine regional verankerte und moderne industrieunternehmung in der metallbranche, suche ich nach vereinbarung einen motivierten mechapraktiker / produktionsmechaniker (m/w) referenz: 6089 aufgaben: bei dieser spannenden und anspruchsvollen tätigkeit übernehmen sie folgende hauptaufgaben: -einfache serienarbeiten -feine finish-arbeiten an geschliffenen cns-decor-blechen -punktschweissen sowie mag/wig-schweissen -schlussmontagen anforderungen: für eine optimale erfüllung ihrer aufgaben bringen sie folgende voraussetzungen mit: -motivierter und zuverlässiger facharbeiter aus der metalltechnik -allrounder-fähigkeiten -erfahrung in finish-arbeiten -erfahrung in punktschweissen und mag/wig- schweissen arbeitsort: raum teufen habe ich ihr interesse geweckt? dann freue ich mich auf ihre bewerbung in der von ihnen gewünschten form! gerne informiere ich sie über diese oder andere interessante stellen. ihre bewerbung behandle ich absolut diskret. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; marc.christen@progresspersonal.ch n 2. LKW Fahrer; Description: Als ZeltvermietungsUnternehmen, bauen wir auf diversen Plätzen in der Schweiz unsere Zelte für Messen, Openairs, Firmenevents etc. auf und ab. Wir suchen daher LKW Fahrer welche unser Zeltmaterial mit Sattelschleppern auf diverse Plätze in der Schweiz fahren. Der Fahrer ist z.Teil dabei auch für die Be- und Entladung zuständig. Staplerprüfung erwünscht. Übernachtung im LKW kann saisonbedingt vorkommen. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@fvf-ag.ch n 3. Projektleiter/in; Description: Als ZeltvermietungsUnternehmen, bauen wir auf diversen Plätzen in der Schweiz unsere Zelte für Messen, Openairs, Firmenevents etc. auf und ab. Wir suchen für die interne und externe Projektbetreuung Mitarbeiter, vorzugsweise mit Erfahrung im Umgang mit Personal, Kunden und ev. Events. Mitarbeiter, welche das tägliche Arbeiten am PC, vorzugsweise (Microsoft Navision) gewohnt sind. Mitarbeiter welche saisonbedingt bereit sind Überstunden zu leisten und gegebenenfalls auswärts zu übernachten. Der Mitarbeiter sollte belastbar, mitdenkend, teamorientiert und stressresistent sein und auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Autoprüfung ist ein muss. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@fvf-ag.ch n 4. Dipl. Pflege-Fachperson HF, DN II, AKP (80 - 100%); Description: Zur Verstärkung unseres professionellen Pflegeteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine Dipl. Pflege-Fachperson HF, DN II, AKP (80 - 100%) (evtl. auch mit Weiterbildung in Pflegeberatung NDS HF) Ihr Aufgabengebiet In dieser interessanten und abwechslungsreichen Position sind Sie für die Behandlung, Betreuung und Pflege der Patientinnen und Patienten verantwortlich. Sie sind ein aktives Mitglied eines dynamischen Pflegeteams und helfen mit, eine hochwertige Pflegequalität und eine patientenorientierte, sorgfältige und kompetente Versorgung sicherzustellen. Unsere Anforderungen Sie verfügen über eine abgeschlossene diplomierte Pflegefachausbildung und wenn möglich über einige Jahre Berufserfahrung. Während der laufenden Veränderungsprozesse arbeiten Sie aktiv mit und spielen dabei Ihre Stärken in der interdisziplinären Zusammenarbeit aus. Zudem zeigen Sie Interesse und Lernbereitschaft für das konsequente Arbeiten mit Pflegediagnosen (Pflegeprozess). Wir bieten Sie erhalten die Möglichkeit, bei geeigneter Qualifikation (z.B. Ausweisen von speziellen Skills) interne Schlüsselpositionen zu übernehmen. Falls Sie im Besitz einer Weiterbildung in Pflegeberatung NDS HF sind, besteht die Option, im jeweiligen Führungsteam als Qualitätsbeauftragte mitzuarbeiten und/oder durch individuelle Förderung zusätzliche Projekterfahrung zu sammeln. Es erwartet Sie ein modernes Arbeitsumfeld (das Projekt Skillund Grademix ist auf einigen Abteilungen umgesetzt und das KIS eingeführt) in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit einbringen, Ihr Fachwissen erweitern und von fortschrittlichen Anstellungsbedingungen profitieren können. Bei einem persönlichen Gespräch werden Sie mehr über diese vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben erfahren. Frau Corinne Morandi Müller, Leiterin Pflegedienst, steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung (033 244 33 97). Salary: CHF Kt. Rl. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; m.jegerlehner@rehabern.ch

Monteur Zeltbau; Description: Als n 5. Zeltvermietungs-Unternehmen, bauen wir auf diversen Plätzen in der Schweiz unsere Zelte für Messen, Openairs, Firmenevents etc. auf und ab. Wir suchen daher Monteure welche kräftig, ausdauern, teamorientiert und mitdenkend sind. Monteure die Ihre Arbeit bei Regen, Sonnne, Schnee und Wind ausführen. Monteure die saisonbedingt auch bereit sind Überstunden zu leisten und auswärts zu übernachten. Autoprüfung ist ein muss. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@fvf-ag.ch n 6. Handwerklich begabte Merchandiser; Description: Für allgemeine Umbauarbeiten und Layout-Umstellungen in einer Filiale einer renommierten Baumarktkette suchen wir per 1. Februar 2013 mehrere flexible und handwerklich begabte Arbeitskräfte. Wenn möglich bringen Sie Erfahrung im Laden-/ Messe Bau mit und sprechen Deutsch und Französisch. Sind Sie zudem in Biel und Umgebung wohnhaft, dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; roger.gebert@combera.ch n 7. Handwerklich begabte Merchandiser; Description: Für allgemeine Umbauarbeiten und Layout-Umstellungen in einer Filiale einer renommierten Baumarktkette suchen wir per 1. Februar 2013 mehrere flexible und handwerklich begabte Arbeitskräfte. Wenn möglich bringen Sie Erfahrung im Laden-/ Messe-Bau mit und sprechen Französich und Deutsch. Sind Sie zudem in Etoy oder der näheren Umgebung wohnhaft, dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; roger.gebert@combera.ch n 8. Spitalfachärztin/Spitalfacharzt; Description: Wir sind eine moderne Spezialklinik für Rehabilitation von Bewegungsapparat, Herz und Lunge. Das motivierte Ärzteteam umfasst 3 Chefärzte, 4 Oberärzte und 12 Assistenzärzte. Wur erwarten: Facharzt innere Medizin oder physikalische Medizin und Rehabilitation (oder kurz vor Abschluss), mit Interesse oder Kentnissen in Pneumologie, Kardiologie oder Rheumatologie. Interesse an der Rehabilitation. Wir bieten: - kompetente fachliche Unterstützung durch die Chefärzte - eine verantwortungsvolle und vielseitige Arbeit mit moderner Infrastruktur in einer Gegend mit hohem Freizeitwert. - eine abwechslungsreiche Tätigkeit je nach Interesse in einem Schwerpunkt oder rotierend. ausgezeichnete Weiterbildungsmöglichkeiten in Pneumologie und Schlafmedizin, Kardiologie und muskuloskelettaler Rehabilitation. fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Herr PD Dr. A. Stucki Chefarzt gerne zur Verfügung Tel. 033 244 33 84 Infos: www.rehabern.ch Salary: CHF Kt. Rl. - Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland

n 9. Printmedienverarbeiter EFZ / Buchbinder / Druckausrüster; Description: Für die Produktion von qualitativ hochstenden Drucksachen sind wir auf der Suche nach einem Printmedienverarbeiter / Buchbinder / Druckausrüster. Ihre Aufgaben: Einrichten, Bedienen und Pflegen der Anlagen Falzen / Heften / Schneiden / Folieren / Kuvertieren ... Anforderungen: Sie stellen im Zweischichtbetrieb selbständig eine gute Qualität sowie eine hohe Produktion sicher. Als Fachmann bringen Sie einige Jahre Berufserfahrung, sowie gute Deutschkenntnisse mit. Ihre Einsatzbereitschaft, Freude an der Arbeit und genaue, wie saubere Arbeitsweise runden Ihr Profil ab. Wir bieten Ihnen eine Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung, ein innovatives Arbeitsumfeld, sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen an. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; m.leuenberger@schlaefli.ch

n 10. Assistenzärztin / Assistenzarzt (100 %); Description: Das Berner Reha Zentrum ist eine schweizweit führende Spezialklinik für die Rehabilitation von Bewegungsapparat, Herz und Lunge. Die Klinik umfasst 130 Betten, beschäftigt rund 320 Mitarbeitende und liegt 10 Minuten oberhalb von Thun resp. 30 Minuten von Bern in einer idyllischen Umgebung. Das motivierte Ärzteteam umfasst 3 Chefärzte, 4 Oberärzte und 12 Assistenzärzte. Per Juli/August 2013 suchen wir je eine/n Assistenzärztin/Assistenzarzt (100 %). Die Stelle eignet sich für AssistenzärztInnen mit dem Ausbildungsziel Allgemeine Innere Medizin. Fortgeschritteneren AssistenzärztInnen bietet sich die Möglichkeit einer fachspezifischen Ausbildung in Kardiologie, Physikalischer Medizin und Rehabilitation und Pneumologie. Wir erwarten: - Abgeschlossenes Medizinstudium - Freunde an klinischer Medizin, Pneumologie, Kardiologie oder Rheumatologie - Interesse an der Rehabilitation - Motivierte und teamfähige Persönlichkeit - Sehr gute Deutschkenntnisse. Wir bieten: - Eine verantwortungsvolle und vielseitige Arbeit mit moderner Infrastruktur in einer Gegend mit hohem Freizeitwert - Eine abwechslungsreichte Tätigkeit mit ausgezeichneten Weiterbilbildungsmöglichkeiten in Pneumologie und Schlafmedizin, Kardiologie und muskuloskelettaler Rehabilitation mit Rotation innerhalb den Fachbereichen - Fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Herr PD Dr. A. Stucki, Chefarzt, gerne zur Verfügung, Tel. 033 244 33 84. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an: Berner Reha Zentrum AG, Herr Michel Jegerlehner, Personalleiter, 3625 Heiligenschwendi oder bewerbungen@rehabern.ch - Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland n 11. Oberarzt / Oberärztin Allgemeine Innere Medizin; Description: Das Berner Reha Zentrum ist eine schweizweit führende Rehabilitationsklinik. In vier Kompetenzlinien betreuen wir Patientinnen und Patienten mit muskuloskelettalen, kardialen, pneumologischen und allgemein internistischen Krankheiten. Die Klinik umfasst 130 Betten, beschäftigt rund 320 Mitarbeitende und liegt 10 Minuten oberhalb von Thun. Das motivierte Ärzteteam umfasst 3 Chefärzte, 4 Oberärzte und 12 Assistenzärzte. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir auf 1. Mai 2013 oder nach Vereinbarung einen/e Oberarzt/Oberärztin Allgemeine Innere Medizin. Ihre Aufgaben: - Betreuung der stationären Patientinnen und Patienten aller vier Kompetenzlinien - Selbstständiger Hintergrunddienst Mithilfe bei der Ausbildung der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte - Zusatzaufgaben je nach Kenntnissen. Ihr Profil: - Gute Kenntnisse in Allgemeiner Innerer Medizin (Facharzttitel erwünscht, aber nicht Bedingung) - Freude am selbstständigen Arbeiten - Freude am Teaching von Assistenzärztinnen und Assistenzärzten sowie Pflegepersonal Motivierte, teamfähige Persönlichkeit - Gute Referenzen. Wir bieten: - Eine verantwortungsvolle und vielseitige Arbeit mit moderner Infrastruktur in einer Gegend mit hohem Freizeitwert - Erlangung von Routine in einem breiten internistischen Patientengut - Fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Herr PD Dr. A. Stucki, Chefarzt, gerne zur Verfügung, Tel. 033 244 33 84. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an: Berner Reha Zentrum AG, Herr Michel Jegerlehner, Personalleiter, 3625 Heiligenschwendi oder bewerbungen@rehabern.ch - Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland n 12. Metzger/in; Description: Im Auftrag von unserem Kunden suchen wir einen Metzger. Aufgaben: -Allgemeine Metzgerarbeiten -Verpacken -Einhalten der Hygienevorschriften -Verschiedene Reinigungsarbeiten Anforderung: -Ausbildung als Metzger -Bereitschaft zum Schichten -Einsatzfreudig, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit -Deutschkenntnisse Wenn Sie alle Voraussetzungen mit JA beantworten können, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; diana.egli@swissworkag.ch n 13. Elektromonteur/in; Description: Aufgaben: - Elektro Vorund Endmontage - Schaltanlagenbau - Verdrahtungsarbeiten nach Schema Anforderungen: - Ausbildung als Elektromonteur - flexibel und zuverlässig; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; diana.egli@swissworkag.ch n 14. Polymechaniker/in; Description: Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung zum Polymechaniker - Erfahrung mit CNC Drehen - einsatzfreudig, teamfähig und zuverlässig gute Deutschkenntnisse; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; diana.egli@swissworkag.ch n 15. Polymechaniker/in; Description: Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung zum Polymechaniker (Lehrabgänger erwünscht) - Erfahrung mit CNC Fräsen einsatzfreudig, teamfähig und zuverlässig - sehr gute Deutschkenntnisse; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; diana.egli@swissworkag.ch


Elveþia n 16. Oberarzt / Oberärztin Pneumologie; Description: Das Berner Reha Zentrum ist eine schweizweit führende Rehabilitationsklinik. In vier Kompetenzlinien betreuen wir Patientinnen und Patienten mit muskuloskelettalen, kardialen, pneumologischen und allgemein internistischen Krankheiten. Die Klinik umfasst 130 Betten, beschäftigt rund 320 Mitarbeitende und liegt 10 Minuten oberhalb von Thun. Das motivierte Ärzteteam umfasst 3 Chefärzte, 4 Oberärzte und 12 Assistenzärzte. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir auf 1. Mai 2013 oder nach Vereinbarung einen/e Oberarzt/Oberärztin Pneumologie. Ihre Aufgaben: - Betreuung der stationären pulmonalen Patienten - Mithilfe und Freude am Teaching der Assistenzärztinnen und Assitenzärzte Selbstständiger Hintergrunddienst für alle Kompetenzlinien Zusatzaufgaben je nach Kenntnissen. Ihr Profil: - Gute Kenntnisse in Innerer Medizin (Facharzttitel Innere Medizin [oder kurz davor]) - Erste Erfahrungen in Pneumologie sind erwünscht - Freude am selbstständigen Arbeiten - Freude an klinischer Medizin - Motivierte und teamfähige Persönlichkeit. Wir bieten: - Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motovierten Team - Erlangung von Routine in einem breiten pneumologischen Spektrum, inkl. Schlafmedizin Möglichkeit, ein Ausbildungscurriculum zu durchlaufen Fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Herr PD Dr. A. Stucki, Chefarzt, gerne zur Verfügung, Tel. 033 244 33 84. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an: Berner Reha Zentrum AG, Herr Michel Jegerlehner, Personalleiter, 3625 Heiligenschwendi oder bewerbungen@rehabern.ch - Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland n 17. Projektleiter; Description: Für ein schweizweit tätiges Unternehmen in der Gebäudetechnik, suchen wir für den Standort Basel in den Bereichen Heizung, Kälte, Lüftung und Sanitär: PROJEKTLEITER/INNEN Ihre Aufgabe In einem kleinen Team von erfahrenen Kollegen sind Sie für die technische und kommerzielle Realisierung von Kundenaufträgen verantwortlich. Als Projektleiter/in begleiten Sie die Aufträge für Industrie- und Infrastrukturbauten von der Marktbearbeitung über die Projektierung, das Auftragsmanagement bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Ihr Profil Sie verfügen über eine Ausbildung als Haustechnikplaner/in und haben bereits erste Erfahrung in der Planung und Ausführung von Heizungs-, Kälte-, Lüfungs oder Sanitäranlagen gesammelt. Sie sind in der Lage, diese anspruchsvollen Aufträge technisch und kommerziell abzuwickeln und die Kunden umfassend zu beraten. Sie sind motiviert und mit Freude Partner für unsere Kunden. Zudem arbeiten Sie gerne selbstständig, sind ein/e Teamplayer/in, haben gute Informatik-Anwenderkenntnisse und scheuen es nicht unsere Lehrlinge bei Ihrer Ausbildung zu unterstützen. Ihre Perspektiven Das Unternehmen bietet Ihnen ein herausforderndes und spannendes Arbeitsumfeld, attraktive Anstellungsbedingungen und vielseitige Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten. Interessiert? Wir freuen uns auf Ihr Bewerbungsdossier mit Foto in elektronischer Form. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; sandro.tronnolone@bs.ch n 18. Kundenmaler; Description: Für unseren Mandanten suchen wir zur Verstärkung des Teams Sie als Kundenmaler. In dieser Position sind Sie für die Ausführung sämtlicher Kundenarbeiten zuständig wie Tapezieren sowie Verputz- und Retuschierarbeiten. Sie sind verantwortlich für die Organisation und Koordination von Werkzeug und Material sowie für das saubere Nachführen der Rapporte. Sie haben nach Ihrer Berufsausbildung Erfahrung in diversen Applikationstechniken gesammelt und sind in hohem Masse kunden- und dienstleistungsorientiert. Unser Mandant bietet ein anspruchsvolles und sehr abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem modernen Unternehmen. Ihre Leistungen werden mit attraktiven Anstellungs- und Arbeitsbedingungen honoriert. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen jederzeit gerne Frau Susanne Gobbo, Tel. 071 969 69 89. Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail richten Sie bitte an: Genossenschaft für Personalvermittlung GPV, Susanne Gobbo-Gsell, Wiler Strasse 1, 9542 Münchwilen, susi.gobbo@gpvpersonal.ch - Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland n 19. Bauarbeiter B - Fassaden; Description: Anforderungen: Abgeschlossene Berufslehre als Gipser - Führerausweis Aufgaben: Ausführen von Gipserarbeiten und Fassadenisolieren; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch

n 20. Maler mit Führungsaufgabe; Description: Für unseren Mandanten suchen wir zur Verstärkung des Teams Sie als Maler in Führungsfunktion. In dieser Position leiten Sie die Baustellen und Projekte und sind zuständig für die Organisation und Koordination von Werkzeug und Material. Zudem betreuen und führen Sie die Mitarbeitenden und sind verantwortlich für das Nachführen der Ausmasse und Rapporte. Sie haben nach Ihrer Berufsausbildung Erfahrung in diversen Applikationstechniken/Spritztechniken sowie in der Führung von Mitarbeitenden gesammelt. Wenn Sie zudem in hohem Masse kunden- und dienstleistungsorientiert sind und gerne selbständig und unternehmerisch arbeiten, dann möchten wir Sie gerne kennen lernen. Unser Mandant bietet ein anspruchsvolles und sehr abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem modernen Unternehmen. Ihre Leistungen werden mit attraktiven Anstellungs- und Arbeitsbedingungen honoriert. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen jederzeit gerne Frau Susanne Gobbo, Tel. 071 969 69 89. Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail richten Sie bitte an: Genossenschaft für Personalvermittlung GPV, Susanne Gobbo-Gsell, Wiler Strasse 1, 9542 Münchwilen, Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; susi.gobbo@gpvpersonal.ch n 21. Aluminiumschweisser (m/w); Description: Für unseren Kunden, ein Industrieunternehmen im Fahrzeugbau suchen wir eine qualifizierte und selbstständige Persönlichkeit als Alu-Schweisser. Ihre Aufgaben bestehen aus der Vorbereitung, dem Zusammenstellen der Einzelteile oder Baugruppen und dem Schweißen und der Nachkontrolle von Aluminiumkonstruktionen nach Plan. Die verschiedenen Konstruktionen bestehen aus 3 - 40 mm dicken Blechen oder Profilen von 3 - 16mm Dicke. Wir wenden uns an gelernte Schlosser / Schweißer (m/w) aus dem Metallund Fahrzeugbereich oder mit mehreren Jahren Erfahrung. Zwingend sind mindestens 4 Jahre Berufserfahrung als Aluminiumschweißer und gültige Schweißprüfungen nach SN EN ISO 9606-2. (Präferenz 131 / 141). Auch kommen Sie mit verschiedenen Schweißpositionen zurecht. Sie sind eine selbstständig arbeitende Person, haben keine Probleme mit dem Lesen von Zeichnungen. Die Bereitschaft, in einem 2-Schichtsystem zu arbeiten, setzen wir voraus. Wir bieten Ihnen eine langfristige Anstellung mit Aussicht auf eine Übernahme im Betrieb. Wir garantieren Ihnen ein gutes Salär, gute Sozialleistungen sowie Mithilfe bei allen Fragen rund um Ihr Arbeitsleben. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Unterlagen zu (vorzugsweise per Mail), diese beinhalten: - lückenloser Lebenslauf - vorhandene Arbeitszeugnisse - Aus- und Weiterbildungszertifikate aktuelles Lichtbild - gültige Schweißprüfungen SN EN ISO 9606-2 (zwingend), Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@allinone-personal.ch n 22. ElektronikerIn, ElektrotechnikerIn mit China-Kenntnis; Description: Voraussetzungen: Studium an einer Fachhochschule im Bereich Elektronik, Elektrotechnik oder Physik, Erfahrungen im globalen Handel, Kommunikation mit China für technische Abklärungen mit Entwicklern im Bereich Lithium Batterien, Module und Management Systeme, technische Unterstützung für Verkauf Schweiz und Europa, Kundenbetreuung für technische Fragen und Garantieabklärungen, technische Übersetzungen Chinesisch / Englisch Die Person muss neben den technischen Voraussetzungen auch mit der Mentalität in China vertraut und ein geschickter Verhandlungspartner sein. Ferner muss auch die Bereitschaft bestehen, periodisch (2 - 4x jährlich) nach Fern Ost zu den Herstellern zu reisen. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; roger@lithiumstorage.com n 23. Kaufmann / Kauffrau; Description: Für unser Architekturund Immobilienbüro in Gstaad suchen wir eine/n kaufmännische/n Mitarbeiter/in. Ihre Aufgaben sind: Buchhaltung - Korrespondenz in D/F/E - Allgemeine Administrationsarbeiten - Kundenbetreuung - Persönliche Assistenz. Wir erwarten: - Gute Sprachkenntnisse in D/F/E (Schweizerdeutsch) - Erfahrung im Architekturwesen und Immobilienhandel - Abgeschlossene Ausbildung - Flexibilität und Zuverlässigkeit. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@archi-gstaad.ch

n 24. Melkanlagen Servicetechniker; Description: Zur Verstärkung des Teams in unserer Niederlassung Muolen SG suchen wir eine(n) zuverlässige(n) MitarbeiterIn für Reperaturen, Wartung & Unterhalt von Melkanlagen. Anforderungsprofil: - gutes Technisches Verständnis Selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise Handwerkliches Geschick - Hohes Engagement Kontaktfreudigkeit - Zuverlässigkeit - Kentisse in Elektrik Verfügen Sie über eine Ausbildung als Anlagenbauer, Mechaniker, Elektriker oder gleichwertiges? Haben Sie vielleicht bereits praktische Erfahrungen im Landwirtschaftssecktor oder auf Melkanlagen? Dann sind Sie unser(e) Frau/Mann! Ein motiviertes und leistungsfähiges Team freut sich auf Sie. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; u.sutter@sutter-gmbh.ch n 25. Kältemonteur / Techniker; Description: Zur Verstärkung des Teams in unserer Niederlassung Muolen SG suchen wir eine(n) zuverlässige(n) MitarbeiterIn für die Kühl- & Kälteanlageninstallation. Zu Ihren Aufgaben gehören die Installation von Kühlanlagen / Kälteanlagen beim Kunden vor Ort sowie die Montage von Kompakt-Anlagen in der Werkstatt. Anforderungsprofil: - Hartlötkenntnisse - Technisches Verständnis - Selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise Hohes Engagement - Kontaktfreudigkeit - Zuverlässigkeit Verfügen Sie über eine Ausbildung als Kältetechniker, Kältemonteur oder gleichwertiges? Haben Sie vielleicht bereits praktische Erfahrungen im Kälteanlagengbau? Dann sind Sie unser(e) Frau/Mann! Ein motiviertes und leistungsfähiges Team freut sich auf Sie. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; u.sutter@sutter-gmbh.ch

n 26. Chefarztsekretärin / -sekretär 80-100% ( Arztsekretärin / Arztsekretär ); Description: Das Berner Reha Zentrum ist eine schweizweit führende Spezialklinik für die Rehabilitation von Bewegungsapparat, Herz und Lunge. Die Klinik umfasst 130 Betten, beschäftigt rund 320 Mitarbeitende und liegt 10 Minuten oberhalb von Thun resp. 30 Minuten von Bern (mit ÖV erreichbar) in einer einzigartigen Umgebung. Das motivierte Ärzteteam umfasst 3 Chefärzte, 4 Oberärzte und 12 Assistenzärzte. Ab März 2013 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n Chefarztsekretärin/-sekretär. Ihre Aufgabengebiete: Sie sind zuständig für alle organisatorischen und administrativen Arbeiten im Chefarzt-Sekretariat, unterstützen und entlasten den Chefarzt im administrativen Bereich, bei der Organisation und Durchführung von Events, Fortbildungen, etc., schreiben Arztberichte nach Diktat, erledigen Korrespondenzen nach Diktat oder selbständig, triagieren oder beantworten telefonische Anfragen, sind Anlauf- und Auskunftsstelle für verschiedene interne und externe Kontakte. Ihre Qualifikation: Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als ArztsekretärIn oder Medizinische PraxisassistentIn mit einigen Jahren Berufserfahrung, idealerweise in einer vergleichbaren Position. Sie besitzen organisatorisches Flair, fundierte Kenntnisse der medizinischen Terminologie, gute PC-Anwenderkenntnisse und ein stilsicheres Deutsch. Sie sind eine zuverlässige, flexible und selbstständig arbeitende Persönlichkeit, sind teamfähig und können vernetzt denken. Einige unserer Vorzüge: Es erwartet Sie ein attraktives und lebhaftes Arbeitsumfeld mit interessanten Perspektiven, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Persönlichkeit einbringen und von fortschrittlichen Anstellungsbedingungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten profitieren können. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Frau Annekäthi Sherry, Leiterin Ärztliches Sekretariat, gerne zur Verfügung (Tel. 033 244 33 84). Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; m.jegerlehner@rehabern.ch


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strainatate n Videochat. Firma call center, angajam cu carte de munca doamna pentru videochat, serioasa, engleza mediu, aspect placut, discreta, castig substantial, Tel: 0736169362

autobetoniera, n ªoferi Buldoexcavatorist, Sef statie betoane, Consilier juridic cu experienta. Angajeaza SC Concrete Center SA. Trimiteti CV la e-mail, buyconcrete@gmail.com, http://www.betoanepavele.ro, Tel: 0213213840

é Stivuitorist. Meitav Europa angajeaz a stivuitorist cu experienta si cu permis autorizat ISCIR. Salariu atractiv, madalina3011@yahoo .com, Tel: 0757777746 n Sudor, lãcãtuº, personal izolãri locale, angajeaza companie multinationala Logstor, domeniu activitate: productie tevi preizolate, salariu motivant, Tel: 0214071035 n Tinichigii constructii, dulgheri cu experienta, angajam, Tel: 0212107006, 0721378744 n Traducãtori cu studii juridice (diploma) si cu autorizatie de traducator, cautam pentru limbile: engleza, franceza, germana, spaniola, portugheza; 021.344.16.00/ 031.803.27.51/ 0721.427.908, Tel: 0769255760, 0731546366 n Vânzãtoare angajam pentru magazin fitofarmacie, zona Banu Manta. Obligatoriu studii de specialitate (liceu agricol), cunostinte PC, experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Rugam seriozitate, mlazar71@yahoo.com, Tel: 0722301802 Vanzatoare - Lucrator comert. Angajam vanzator pentru magazin produse traditionale mez eluri branzeturi. Experienta in domeniu constituie avantaj. Magazinul este in zona Teiul Doamnei O bor, ioanavais@yahoo.com, Tel: 0745998743 n Vânzãtoare, angajez pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118

08 Aprilie 2013

é Videochat 19 Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus + 500 lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é Videochat angajam fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima z i. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Mo ºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077

é Videochat, angajam modele v ideoc hat, cunoscatoare de limba engleza. Varsta minima 18 ani. Oferim conditii de lux, siguranta si intimitate. Mancarea si cazarea in Bucuresti sunt asigurate! videochatcasting@ y ahoo.c om, www.facebook.com/us.pred icion, Tel: 0761492807

é Videochat Companie italiana cauta modele Vrei sa castigi bani multi ? Acum ai ocazia ! Garantam maxima seriozitate, contract de munca, 500$, plus comision de 60% si calificare Operator Calculator. Pentru noi nu conteaza experienta sau aspectul fizic, doar sa fii sociabila, serioasa sa ai cunostiinte minime de limba engleza si pc. Suna acum, prioritatea noastra esti tu pentru ca tu contezi ! 0769723741, 0736067399

é Videoc hat. Modele pentru sesiuni de videochat, angajeaz ã G lamour Ssstudio, avans 100 USD, 0761533932, 0724694232

é Vopsitori si pregatitori vopsitorie angajam pentru service auto zona Vitan, Tel: 0722210956

Vânzãtoare, angajez pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtoare. Angajam vanzatoare din zona Crangasi pentru magazin alimentar, Tel: 0721682352 Vânzãtor/oare. Magazin de hrana pentru animale angajeaz a v anz ator / vanzatoare cu carte de munca, alina.nae@9695.ro, 0722364315, 0753479121 n Videochat. Modele pentru sesiuni de videochat, angajeazã Glamour Ssstudio, avans, 100 USD, www.glamorouschat.com, Tel: 0761533932, 0724694232

é Videochat, angajam fete si cupluri, oferim conditii ex c elente de munc a, camere atent decorate intr-o v ila s patioas a. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 3.000 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

é WebMaster administrator. Societate cauta student part time in Bucuresti, cunostinte engleza avansat pentru administrare site cu platforma WordPress si OpenCart. CV la e-mail office@aquatech.ro

é GERMANIA.

PENTHAUS, LUX SERIOS SI EXCLUSIV DIN DUSSELDORF (PISCINA, WIRLPOOL, JACUSSI, SAUNA, PRIVAT SI DISKRET) ANGAJEAZA IN CONDITII LEGALE FETE MANIERATE IN CONDITII LEGALE, CU ASIGURARE MEDICALA, CHIAR SI PENTRU PERIOADE SCURTE DE TIMP. CASTIGURI LUNARE PESTE 12000 EURO. OFERIM SI PRETINDEM SERIOZITATE MAXIMA. ID. MESSENGER: TRAUMOASE. DUSSELDORF, 12.000 EUR/LUNA, TRAUMOASE. DUSSELDORF@ YAHOO.DE, TEL: 004915773704009

é Germania. Cas tig 3.000-8.000Euro pe luna. Cel mai elegant club de noapte din Munchen cauta dansatoare (incepatoare) aspect fizic placut varsta 18-36 ani. Se ofera cazare asigurata si acte legale. Facebook: clubredrose@yahoo.com, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152


08 Aprilie 2013

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / pagina 9

n Germania. Sc Ama Modiane Srl cu sediul in Timisoara angajeaza, pentru munca in Germania, personal cu experienta in transare vita si porc, se ofera salariu motivant, Tel: 0726100715

n Dâmbovita Gulia proprietar, vand teren intravilan 1600mp, cu toate utilitatile la poarta, imprejmuit, pret bun, Tel: 0722336514 Bãrbuceanu, n Dâmbovita, Butimanu, vand teren intravilan, energie electrica, put apa propriu, deschidere 37 m, 2130 mp + casa batraneasca 2 camere, livada, beci, magazie, bucatarie de vara, aflat in mijlocul satului Barbuceanu, 15.000 EUR, vasile.petre@hotmail.com, Tel: 0732333444 n Dragomireºti-Vale, centura Chitilei langa fabrica de paine Spicul. Vand teren intravilan tarla 41/1, parcela 402/40. Deschidere 33, 05m, n Cãlãrasi, Fundulea, ideal 10 EUR/mp, pentru casa, central, 20/30mp, help.plant@yahoo.com, Tel: langa Politia Fundulea, zona 0722207070 linistita, curent electric, 7.600 EUR, caty.musat@yahoo.com, Tel: 0762438489

n Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0747661527, www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702

n Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

Doamna 55 de ani, serioasa, punctuala, harnica doresc sa ingrijesc batrani, menaj, case particulare, curatenie birouri, 8 ore, Bucuresti, Tel: 0730320297 ªofer. Tanar 32 ani, fara cazier, permis conducere din 1999, cunostinte operare pc, engleza bine, doresc angajare, gambitrule@yahoo .com, 0722662035

n Berceni Comuna, loturi de 520mp, d-15, PUZ, toate actele, drum acces, curent, intravilan, construibil, Tel: 0761614440

é Bragadiru, Cartierul Independentei, particular, vand 1000 mp intravilan cu utilitati, gaz, curent, apa, des c hidere 25m, 36 euro/mp negociabil, urgernt, acte la zi, 36.000 EUR, aseb5002@yahoo.com, Tel: 0764485784 n Bucureºtii Noi, Bd Laminorului nr. 87 sector 1, Particular vand Teren 533 mp (pret 533 euro/mp), 18.10m deschidere la Bd Laminorului, 29.45m lungime. Fundatiile si stalpii turnati pe o suprafata de 225mp, planseul turnat pe 75mp, toate utilitatile. Curtea betonata pe toata zona construibila. Fundatia se preteaza la o constructie de P+4. Nu doresc sa colaborez cu agentii, 284.000 EUR, terenlaminorului@yahoo.com, Tel: 0733610086

Centura, Popesti Leordeni, teren 25000mp, d-50m, intravilan, utilitati apropiere, toate actele, unic proprietar, Tel: 0761614440 n Chiºinãu Bd. proprietar, cf. I dec, 10/10, stradal, reabilitat, termopan, fara imbunatatiri. 0744308228, 0721275904, 48.000 EUR, Tel: 0761119103, 0723332420

Constanta municipiu, str. Industriala nr. 9 (zona CET), vand teren industrial intravilan 2 loturi (Lot 1 – 3200 mp; Lot 2 – 7500 mp partajabil), vecinatati incinta Tapimob, Celco, utilitati (gaz, electricitate, apa, canalizare) la granita, cale ferata, pretabil hala productie, depozite: Lot 1 - pret 192.000 euro (60 euro/ mp); Lot 2 – pret 450.000 euro (60 euro/mp), octavia_barboi@ yahoo.com, Tel: 0726383551

é Ghenc ea, Strada sergent major Cara Anghel nr 20, vand teren zona linistita, cadastru intabulare, pos ibilitate c ontruc tie casa/spatiu comercial de cartier, 300 EUR/mp, geo_paun@yahoo.com, Tel: 0765244698 n Giurgiu, Bâcu, Dragomiresti, 1200 mp, 7 km de la Carrefour Militari, malex@digi.ro, Tel: 0722269092 Giurgiului str. Tiparnitei nr. 141-143, teren 1600mp, d-50m, intravilan, utilitati apropiere, toate actele, Tel: 0761614440 n Giurgiului Piata Progresul, teren, imobil demolabil, 250mp, d 8.32m, toate utilitatile, cadastru, intabulare, Tel: 0724310673 n Giurgiului Dedeman, str. Actiunii, teren, imobil demolabil, 332mp, d 11m, utilitati la limita proprietatii, cadastru, intabulare, Tel: 0724310673

Otopeni s tr. Nic olae Grigorescu, loturi de teren intrav ilan av and PUZ (p+2+m), de 500mp cu utilitati, Tel: 0726225765

é Pantelimon Oraº

(in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017 Periº vand teren 6500mp, 20 EUR/mp, Tel: 0721866860

n Periº, 3140 mp, toate utilitãþile zonei, preþ negociabil, Tel: 0765661984 n Pipera, vizavi de Scoala Americana, vand teren intravilan, in spatele cartierului de vile Oxford, langa padure, 100 EUR/mp, help.plant@yahoo.com, Tel: 0722207070

é Prahova, Trãisteni, Valea Doftanei, vand teren zona in plina dezvoltare turistica, excelent pentru casa de vacanta, priveliste absolut superba, parau pe marginea proprietatii, 10 EUR/mp, lacleaning@ymail.com, Tel: 0761641018

n Suceava, Cãlugãreni, 2700mp intravilan, langa padure cu cabana, 3 camere, bucatarie, grup sanitar, fosa, put, curent, 35.000 EUR, Tel: 0744898052

Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, utilitati, zona selecta numai de vile, urgent, 18.000 EUR, Tel: 0766580384, 0756055534


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere

n Alexandriei, vand casa curte 3 camere, gaze, canalizare in poarta, Tel: 0767960129

é Bragadiru, Str. Cristalului, Vila duplex P+1+M, amprenta 108 mp, 90mp/nivel, an 2011, canalizare, apa, stradal, 150m de la sos Alexandriei, izolata 10cm, tripan, centrala+ calorifere aluminiu, gresie, faianta, parchet, mobilata modern, beci, foisor, garaj cu rampa, 170mp teren fara casa. Casa este alcatuita Parter - living, wc servici, bucatarie (mobilata complet, birou; Et 1 - 3 dormitoare, 2 bai complet utilate. Mansarda, open space, 110.000 EUR, robert.torous@yahoo.com, Tel: 0737217177

é B uc ur eº t ii N oi, proprietar, casa + teren 500mp, deschidere 24m, 5 c amere, garaj, toate utilitatile, casa necesita imbunatatiri, 140.000 EUR, mihaela.iacob33@yahoo .com, Tel: 0767698616, 0216686775

Cãlãrasi, Lupºanu, casa batraneasca 80 mp, teren 1100 mp, curent electric, cablu tv, 100m de sos. Bucuresti- Calarasi, 10 km de Lehliu gara, usor negociabil, 6.000 €, Tel: 0762603535

n Clinceni, Ilfov, casa de vanzare constructie 2011 amprenta 75mp, living, baie, bucatarie, 2 dormitoare, teren 300mp. gaze, curent, apa, canalizare, termopane, lindab. interior semi finisata, exterior la rosu. acte la zi, 35.000 EUR, dinumarian_85@yahoo.com, é Domneºti, Þegheº, vila Tel: 0725112611 moderna, 200mp, teren 500mp, 4 camere, 3 bai, structura beton armat B350, stalpi armati cu 8 bare, rezistenta la orice cutremur, acoperis terasa care se poate folosi, geamuri foarte mari, inchideri porotherm, poze din timpul executiei, lemn exotic de fatada, arhitectura foarte SPITAL moderna. In acest moment é COLENTINA, FUNDENI, P+1 TOATE casa este la gri, dar pretul FACILITATILE, 30MP IN FATA este cu casa la cheie.pret CASEI, 15MP IN SPATE, negociabil, 115.000 EUR, 120MP TOTAL TEREN, CASA brvasiluta@yahoo.com, Tel: 130MP, LA 50M DE SPITAL, 0763410787, 0737293644 CAP TROLEIBUZ 66, MAS n Drumul Gãzarului, stradal, 253, 5 MIN CARREFOUR; 100m de Lidl, suprafata teren TREBUIE ZUGRAVITA, 270mp, suprafata construita URGENT, NEGOCIABIL, 140mp, toate facilitatile, 95.000 EUR, posibilitati casa locuit si spatiu FLORINLEPADATU54@YAHOO comercial, 169.000 EUR, Tel: .COM, TEL: 0722416186 0745802408, 0760907281

08 Aprilie 2013 n Crângaºi-Giuleºti 5 minute piaþa Crângaºi, stradã necirculatã, 3/4, conf. 1, n Pantelimon vand garsoniera parchet stejar+îmbunãtãþiri, libera, confort III, 18mp, gaze, proprietar, acte, discutabil, apa calda, calorifer Radet, usa 47.000 EUR, Tel: 0761609081 metalica, termopan, n Crângaºi-Giuleºti 16.000 EUR, Tel: 0723396061

n Rahova dezvoltator vand garsoniera confort 1, parter27.000E, etaj 1- 25.000E, etaj 223.000E, mansarda 18.000E, Tel: 0760482592 vand n Romancierilor, garsoniera confort 1, parter din 4, direct de la proprietar, 33.000 EUR, Tel: 0724242428

n 1 Decembrie Bd, Auchan, vand garsoniera etaj 1/5, bloc reabilitat termic, toate utilitatile, 16.500 EUR, Tel: 0724039102 Septembrie, Petre n 13 Ispirescu, garsoniera cf. 1, et. 7/8, toate imbunatatirile, negociabil, 40.000 EUR, Tel: 0763651970

n Giurgiului pod, vand ap 2 camere, semidecomandat, et. 5/10, gresie, faianta, usor discutabil, 35.000 EUR, Tel: 0746265894, 0723259626

Slobozia, la n Ialomita, MB-uri, vand apartament 2 camere, etajul 4/4, centrala de apartament, termopane, balcon inchis. Blocul este construit intre 1985-1990, acoperisul din 2 ape cu tigla refacut total acum 1 an. Zona foarte linistita; in fata exista un parc cu foarte multe facilitati. Cutei Verginia, 35.000 EUR, kutzey47@yahoo.com, Tel: Ghica, semi 0726152662 n Doamna decomandat confort 2, 40mp utili, p/10, an constructie 1975, bloc reabilitat termic. balcon, geamuri termopan, gresie, n Militari 2 camere faianta, parchet. zona linistita semidecomandate, etaj 3/9, in apropiere de: parcuri, aer conditionat, balcon inchis, scoala, gradinita, transport in Tel: 0784593316 comun etc, 37.000 EUR, n Militari, Lujerului, confort 1, kharmen_a@yahoo.com, Tel: decomandat, et. 1/10 cadastru 0764658508 ºi intabulare, îmbunãtãþiri, 57.000 EUR, Tel: 0767515749

confort 1, semidecomandat, 3/4, îmbunãtãþiri, 5 minute piaþa Crângaºi, proprietar, 47.000 €, Tel: 0761609081

n Giurgiului, langa Cimitirul Progresul, vand casa noua la curte, toate utilitatile, Tel: 0729345841 n Berceni particular, urgent vand ap. 2 camere, confort 1, semidecomandat, stradal, 9/10, 48.000E, Tel: 0723295417

é Constanta, 2 Mai, casa

finisata complet interior si exterior, constructie 2012, bucatarie, living, hol, doua dormitoare, baie, dressing, spatiu tehnic. S 92mp, teren 350mp, utilitati, vecini foarte buni. negociabil, 42.000 €, octa0901@yahoo.com, Tel: 0744441227 n Cotroceni, str. Staicovici, vând casã, 102mp, 3 camere, 1 bucãtãrie, 2 holuri, 2 bãi, curte proprietate 8mp, curte comunã, boxã 7mp, renovabilã, acte, proprietar, negociabil, 110.000 EUR, Tel: 0730367375

é Domenii ap. 3 camere in casa P+1, pod mansardabil, curte. Renovat, balcon, parchet, centrala. Posibil birou. Negociabil, 135.000 €, gklimowicz@hotmail.com Tel: 0745769377

é Pantelimon Oras, Particular Vila vanzare, parter cu etaj, avand o suprafata construita de 120 mp curte 220 mp tuate utilitatile, 65.000 EUR, slly_slly@yahoo.com, Tel: 0723278213 n Prahova, Bãneºti, Campina, 2 case aceeasi curte, 360 mp, toate utilitatile, gaze, sobe, zona deal, nepoluata, 60.000 EUR, Tel: 0762927717

n Militari, Veteranilor, et. 10/10, îmbunãtãþiri, cadastru, intabulare, 35.500 EUR, Tel: 0767515749 n Militari, piaþa Gorjului, cf. 1, decomandatã, bloc 1982, 30.000 EUR, Tel: 0720960565, 0722610201

é Dorobanti Ultracentral Proprietar ofera spre vanzare apartament 2 camere, etaj 1 din 10, decomandat, stradal, spatios si luminos, imbunatatit si renovat modern, 89.000 EUR, ionn.stoian@yahoo.com, Tel: 0318298910 n Drumul Taberei, 42mp, bloc reabilitat termic, loc parcare, boxa, subsol, decomandat, et. 10 sau schimb cu casa curte linga Bucuresti, 35.000 EUR, Tel: 0765722998

é Brâncoveanu, Apartament 2 cam de vanzare, An constructie 1976; Et:9/11; decomandat; Su 40 mp; Balcon; faianta, gresie, parchet, termopan, usa metalica; enovata; metrou, troilebuz; Vedere stradal; Negociabil, 41.000 EUR, b3001dna@yahoo.com, https://flashxmlweb.com/index.p hp?Itemid=537, 0754626025 n Eroii Revolutiei, 2 camere, n Bucureºtii Noi, Parc parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: Bazilescu, 4/10, 50mp, balcon 0723619619, 0722744599 8mp, semidecomandat, reabilitat, contorizat, parchet fag, discutabil, particular, 52.000 EUR, Tel: 0723713816, Giurgiu municipiu, 0216442571

n Cantemir, Unirii, Mega, 1978, 4/10, 50mp, balcon, decomandat, fara imbunatatiri, in curs de reabilitare, particular, discutabil, 62.000 €, Tel: 0723713816, 0216442571

vand apartament 2 camere decomandat, bloc p+1 caramida, renovat, langa Billa, negociabil, 28.000 €, Tel: 0765999567

é Popeºti-Leordeni, Drumul Fermei, vand apartament 2 camere, 60 mp utili, decomandat, finisaje la cheie, imobil tip vila, 2 apartamente pe nivel, P+2, Constructie din caramida, termosistem la exterior cu polistiren de 10 cm, compartimentare interioara din caramida, bucatarie inchisa, cu acces direct la unul dintre balcoane. Apartamentul dispune de 2 balcoane. foarte aproape de statia de metrou Dimitrie Leonida. Zona in continua dezvoltare. Strazi asfaltate, toate utilitatile. Constructie noua, martie 2013. Centre comerciale: Metro, Selgros, Carrefour, piete agroalimentare, Mega Image, mall, scoli, gradinite in apropiere. Promotie: la cumpararea apartamentului, primiti un voucher cadou pentru amenajarea locuintei cu perdele si draperii, 46.000 EUR, helgagroup@yahoo.com, Tel: 0724647871

n Pantelimon, Delfinului, 2 camere, circular, 1/10, bloc reabilitat, stradal, 2 A/C, 52mp, confort 1, acceptãm credit, discutabil, 46.000 EUR, Tel: 0723272097, 0722330307


08 Aprilie 2013 n Prahova, Azuga, 52mp, 4/4, decomandat, acoperis nou, centrala termica, termopane, totul renovat, mobilat, curat, liber; negociabil sau schimb cu garsoniera Ploiesti, Bucuresti, litoral, 40.000 EUR, Tel: 07221332901

n Sãlãjan, zona Pietei, 5 min de statia de metrou Nicolae Grigoescu, proprietar vand apartament 2 camere complet decomandat, la etaj 6/10, cu imbuntatatiri, 57.000 EUR, elena_penes@yahoo.com, Tel: 0746104970

n TIMPURI NOI, AP 2 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 32.000 EUR, TEL: 0724588681 n Titan, metrou, Parc IOR, Barajul Lotru, vanzare apartament 2 camere constructie dupa cutremur 1978, urmeaza sa fie reabilitat, decomandat, confort 1, 56mp, etaj 8/10, vedere catre parc, fara imbunatatiri, foarte spatios, 2 debarale, Ocazie, Pret usor negociabil, 48.900 EUR, doriana@sincronimobiliare.ro, http://www.sincronimobiliare.ro, Tel: 0747697362, 0737309127

n Brâncoveanu

-Covasna, particular, 3 camere, confort 1, 62mp, P/4, centralã, contorizat, parcare, uºã metalicã, aer condiþionat, zonã liniºtitã, verdeaþã, pretabil birouri, etc, 58.000E, Tel: 0726009406 BRÂNCOVEANU, LAMOTEªTI, 3 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, 85MP, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE CCEPTà PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, 0724588680

n Gorjului Militari, vand apartmanet 3 camere, etaj 3/4, decomandat, confort 1, 1980, imbunatatiri, 60.000 EUR, Tel: 0740138251

vânzãri imobile / schimburi / cumparari imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11 n Regie vilã 1/2, 110mp, 2 bãi, 2 balcoane, 2 debarale, toate îmbunãtãþirile, proprietar, apartament 3 Tel: 0766461838 n VITAN MALL, REAL, VAND n Iancului, APT. 3 CAM, OCAZIE, camere, confort 1, DUPLEX NOU, 70 MP, 2 BAI, semidecomandat, suprafata ETJ. 5, PARTICULAR, 55.000 84mp, anul constructiei 1979, 2 balcoane, grup sanitar, n ªtirbei Vodã, langa Parcul EUR, GJARNEA@YAHOO.DE, imbunatatiri lux: gresie, faianta, Cismigiu, apartament 3 TEL: 0745313675 parchet, usa metalica, usi camere, 100mp plus logie, interioare mahon, termopan 4/6, consolidat in 1977, o calitate, reabilitat termic, la 4 noua consolidare in 2013, minute de metrou Iancului, fara evacuare, negociabil, 1 DECEMBRIE 1918 BD, 75.000 EUR, 65.000 EUR, Tel: T H E O D O R PALADY, brave.intermed@yahoo.com, 0746098439, 0720545872 METROU, LA CHEIE, 85MP, Tel: 0722397025, 0766270793 EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, n Teleorman, Rosiori-de-Vede, 45.000 EUR, 0724588680 n Militari, Apusului, conf. 1, vand apartament 3 camare 69mp, semidecomandat, etaj situat in centrul orasului, la 4, îmbunãtãþiri, 61.000 EUR, parter, suprafata 80mp, an Tel: 0722298372 constructie 1990, decomandat, n Militari, Piaþa Gorjului, 9/10, cu unele imbunatatiri, (baie si confort 1, circular, wc de serviciu), vedere spre 53.000 EUR, Tel: 0766430778 Str. Dunarii. Pretabil pentru n Moºilor (Sfintilor nr. 9), activitati comerciale sau liberale. Berc eni partic ular, apartament in vila, 3/4, 3 Pret negociabil, 28.000 EUR, camere, 120mp, 100.000 EUR, kash_paking@yahoo.com, Tel: apartament 4 cam, p/8, 2 Tel: 0213358801, 0745121477 0728275425, 0766402866 intrari, intretinere asigurata + Noi 70mp, gradina 11mp, intabulata, n Timpuri decomandat, etaj 8/8, bloc negociabil, 79.000 EUR, Tel: 1986, renovat complet, 0785447090, 0725072310 n Ozana str Gura Siriului, parchet, usi sector 3, apartament 3 termopan, n Decebal, Dristorului, vand schimbate, se vinde mobilat, camere, 66mp, finisate + 1 loc parcare, construcþie 2013, 2 bai cu geam, balcon inchis apartament 4 camere, etaj 1/4, 62.500 EUR, Tel: 0722313464 cu termopan, vedere libera, vedere mixta, stradal, Tel: loc parcare, acces facil toate 0762111993 mijloacele de transport, n Decebal, Dristorului, vand 95.000 EUR, Tel: 0723665351 apartament 4 camere, etaj 1/4, n Pantelimon Delfinului, bloc violeta_floria@minind.ro, vedere mixta, stradal, Tel: din ‘86, 7/8, 2 grupuri sanitare, 0762111993 liber, parchet masiv, g+f Italia, n TIMPURI NOI, AP 3 n Ferentari 4 camere, cof 2, 2 A/C, ne/mobilat, totul nou, CAMERE FINISAT 72MP LA gaze, recent renovat, proprietar, 58.000 EUR, Tel: 0723272097, CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS 35.000 EUR, Tel: 0765516825 0722330307 AGENÞII, SE ACCEPTÃ n Lacul Tei, langa biserica n PANTELIMON, PARCUL PRIMA CASÃ, 42.000 EUR, Maica Domnului, cf. 1 semidec FLORILOR, STR HÃÞIªULUI TEL: 0724588681 usa metalica reabilitat termic 78MP ET 5 + 6, EXCLUS balcon pe 2 camere interfon AGENÞII, SE ACCEPTÃ 2/10 fara imb zona f linistita PRIMA CASÃ, 42.500 EUR, exclus agentii, 76 mp TEL: 0724588681 contorizat constructir 1975 particular, 61.000 EUR, Pantelimon, v and dan.petriman@yahoo.com, Tel: apartament decomandat, 0769923895, 0723646399 gresie, faianta, parchet, 68mp, stradal, apropiere mijloace de transport in c omun, parc , s c oala, gradinita, supermarket. Fara é Universitate, comision, 55.000 EUR, Coltei, et. 1 (bloc 6 strictflorania@yahoo.com, n Vatra Luminoasã Maior etaje), decomandat; Tel: 0770436758 Coravu proprietar, stradal, 70 3 camere + dresing; mp, vitrina 6m, grup sanitar, n Prahova, Sinaia, zona Hotel fata-spate, pret baie; balcon inchis; acces Mara, vand apartament 3 discutabil, 140.000 EUR, supraf. utila aprox. sarina_luminita@yahoo.com, camere semidecomandat, etaj 2, negociabil. 0768930089, Tel: 0728928522 90mp, renovat 40.000 EUR, Tel: 0726272010, modern; mobilat 0736245794

n Rahova apartament 3 camere, 1/11, bloc proprietari, negociabil, Tel: 0761829765, 0314376247 n Rahova Piata, 3 camere -10/10, dec, 80 mp, 1 balcon, Tel: 0723619619, 0722744599

complet; centrala proprie pret; negociabil, 110.000 €, Tel: 0741232152

n Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

n Particular, schimb ap. 2cam. confort 2, 32mp, zona Pricopan - Rahova etaj 2, cu garsoniera confort 1, Rahova, Tel: 0722391346, 0726168328

Cumparam garsoniera, apartament sau inchiriez in Bucuresti, conf. I, II, III, rog si ofer seriozitate, Tel: 0765119407

n Berceni Big inchiriez camera in apartament, 500 lei chirie si intretinere, Tel: 0728157211 Bucureºtii Noi, curte, camera separata, mobilata, toate utilitatile, familie tanara, 500 EUR, Tel: 0213105665, 0767736391 n Drumul Taberei, bd Timisoara, Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara primeste 1-2fete, familie cu 1copil, nefumatoari, 400ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari

Gorjului, 1 camerã din 3, cu 2 grupuri sanitare, centralã termicã, condiþii deosebite, cheltuielile incluse, 700 RON, Tel: 0740161480

n Pantelimon biserica Capra, 6/10, decomandat, mobilat modern, gresie peste tot, termopane, doamna primeste baiat, 400Ron chiria+ 250Ron garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Rahova, Sebastian, banca, 5/10, 3cam dec, g+f+p+t, mobilat modern, primeste in gazda baiat serios, fara proprietar, 400Ron chiria+ 400Ron garantia, Tel: 0216442571, 0723713816

n Central, particular cumpar apartament cu 2 camere, decomandat, max. etj. 3, an. constr. dupa 1977, zone centrale: Dorobanti, Cismigiu, Stirbei Voda, Stefan cel Mare pana la Circ, Exclus agentie sau intermediar. 0756201911 n Militari, Lujerului, Gorjului, confort 2, Tel: 0764589670

Carol I Parc, casã P+1, 80mp, 3 camere, particular, curte comunã, ideal sediu firme (birouri), Tel: 0722590612 Prah o v a , S i n a i a , st r . Mihail Kogalniceanu, la 3 minute de hotel International, particular, vila 4 camere, 120mp, complet utilat si mobilat, parchet, termopan, gresie, faiantã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere exceptionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacantã, Tel: 0733106680

n BAICULUI, INCHIRIEZ GARSONIERA CF 3, MOBILATA UTILATA COMPLET, GAZE, CURATA SI LIBERA, ET 1/4, BLOC RENOVAT RECENT INTERIOR EXTERIOR, 150 EUR/LUNA, MIULESCU.SILVIU@YAHOO. COM, TEL: 0723188376


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4 camere / spatii comerciale / auto-moto

é Carol, Mosilor, proprietar, garsoniera in vila, intrare separata, contorizata, nimic comun, curata, utilata, dormitor 10mp, bucatarie 10mp, dus, parchet, termopan, 180 EUR, Tel: 0722617119 langa parc, n Ciºmigiu, ultracentral, proprietar, inchiriez camera mansarda, pentru atelier creatie, pictura, sculptura, mic mobilier, desen, croitorie, fotografie, design, etc. Mansarda are lumina naturala, apa curenta, caldura, curent electric, gaz, usa metalica, Tel: 0744191058 n Dristor 2, metrou, 10/10, semidecomandata, utilata, mobilata modern, gresie toata casa, f+um+ac, jacuzzi, 200 Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Drumul Taberei Al. Tincani 4A, 43 mp, p/10, G+F+P, partial, mobilata, termen lung, avans 1 luna +1 garantie, 250 EUR/luna, Tel: 0726395121 n Drumul Taberei Favorit, nemobilata, bloc stradal, 8/10, spatioasa, zugravita, ocazie, 1+1 garantie, 150 EUR/luna, Tel: 0761600234 n Ferdinand, proprietar inchiriez garsoniera, parter, mobilata si utilata complet, Tel: 0769661849 n Floreasca ofer spre inchiriere garsoniera mobilata, Tel: 0770351596, 0765844500 n Moºilor, particular inchiriez garsoniera vis a vis “Pizza Hut”, etaj 4/10, mobilata, confort 1 decomandata, balcon, 200 EUR/luna, Tel: 0723248612

Moºilor, Obor, 60mp, etaj 3, 2 balcoane, termopan, utilat, mobilat lux, 2 aer conditionat, Tel: 0766567481

Ritmului, é Pantelimon, stradal, recent renovata si utilata, mobilata modern, aer conditionat, usa metalica, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, contorizata, cablu, internet, 250 EUR/luna, Tel: 0722337043, 0723623872 proprietar n Republica închiriez garsonierã la curte, zona metrou Republica, preþ discutabil, Tel: 0760967852 n ªtirbei Vodã, Casa Radio, 1 camera, 1/8, dec, 42mp, mobilata si renovata lux, Tel: 0723619619, 0722744599 n Vitan, Real, 32mp, mobilat, proprietar, confort 1, Tel: 0766245929

n Berceni Al Obregia, 54mp particular, renovat 2013, complet mobilat + frigider, aragaz, televizor, maºinã de spãlat, loc parcare, 280 EUR, Tel: 0766348899 n Drumul Taberei etaj 1/8, decomandat, mobilã nouã, aragaz, frigider, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 n Margeanului, inchiriez apartament 2 camere, confort 1, 1.000 RON/luna, Tel: 0762625603, 0762625340

n Olteniþei 50mp, 3/8, parchet, mobilat clasic, contorizat, liber, negociabil, exclus intermediari, 230 EUR/luna, Tel: 0724149374, 0725533510 n Pantelimon, Delfinului, 4/10, decomandat, mobilat clasic, utilat, balcon inchis, apometre si repartitoare, bloc civilizat, aproape de utilitati si mijloace de transport, 250 EUR/luna, tanase_louise@yahoo.com, Tel: 0730296006 Nottara, 6/8, n Romanã, mobilat complet, a/c, usa metalica, 300 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599 n Unirii, Cocor Etajul 2 din 8, confort 1, semidecomandat, mobilat si utilat complet, Tv Lcd, masina de spalat, 45 mp, stradal, curat, liber, pret neg, 450 EUR/luna, balescu.ionut@gmail.com, http://www.ionutbalescu.ro, Tel: 0724254024, 0756295650 Voluntari ofer casa 50mp + curte 100mp, 2 camere, baie, bucatarie utilata, mobilata, calorifere, termopane; 1 avans+2 garantie, 900 RON/luna, Tel: 0763755272

n Camera de Comerþ, Mircea Voda, proprietar, decomandat, 3/7, mobilat, gfpt, frigider, aragaz, masina spalat, usa metalica, stradal, 450 EUR/luna, Tel: 0213264222 n Colentina Andronache, 2 etaje, 220mp/etaj, 2 bai/etaj, Tel: 0723390827 n Drumul Taberei, 3 camere, 6/10, semimobilat, gresie, faianta, parchet, curat, loc parcare, usa metalica, Tel: 0727442222, 0744224007

é Herastrau, Sat francez, Ap. 3 camere, Lux, et 1/5, 140 mp, complet mobilat si utilat, la cheie, Complex Palladian Persepolis cu paza, sala fitness, piscina, sauna, 1.250 € / luna, cristi_zlota@yahoo.com, http://www.imobiliare.ro/anunt/X V01002UC, Tel: 0726173215 n Militari, Cora Lujerului, inchiriez apartament 3 camere, utilat complet, etj 2 din 8, 300 EUR/luna, 0722509451 n Panduri inchiriez apartament 3 camere parter vis-a-vis Spital ORL Panduri, Tel: 0723341022

08 Aprilie 2013

n Prelungirea Ghencea Latin Residence, Inchiriez ap. 3 camere, nou, complet mobilat si utilat. O luna garantie, 400 EUR, Tel: 0727129183 3 camere n Tineretului -mobilat modern, termopan, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

n Militari Apusului, proprietar, închiriez cu 250 euro/luna mobilat ºi utilat sau vând 50000 euro, 250 EUR, Tel: 0723966893, 0771304450 n Romanã Piata, 4 camere -parter, nemobilat, ideal firma, Tel: 0723619619, 0722744599 n Unirii, Mitropolie, particular, suprafata 120mp, nemobilat, etaj 1/2, curte, Tel: 0726714870, 0214908279

Colec tor autoriz at Programul Rabla 2013, 1 EUR, Tel: 0761847751 n Opel Astra H an 2006, 57000km, benzina, 1600cmc, 77kw, 105 cai putere+anvelope de iarna Pirelli (pe jante de otel), caiet de service la zi, unic proprietar, stare tehnica foarte buna, fara accident, Tel: 0722409645

é Toyota Avensis primul proprietar, taxa achitata, An fabricatie 2007, Diesel 126 CP + anvelope de vara, é Baba Novac, 35mp, parter 7.900 EUR, de vila, vitrina 6m, alarma, loc eduardcar@yahoo.com, Tel: parcare, 350 EUR/luna, Tel: 0723176722 0744829712 C r ângaºi. IPROMET Imobili SA, oferã spaþii birouri în bd. Constructorilor nr. 20A, preþuri atractive, locuri parcare, suprafeþe între 30-644mp, Tel: 0746086679 n Iancului piaþã, închiriez spaþiu comercial, parter bloc, fix în staþie autobuz, super trafic, 29mp, vitrinã 4m, 750 EUR/luna, Tel: 0740228477 n Magheru proprietar inchiriez spatiu comercial 35 mp, 0722399360, 0722674647 n Militari, bd. Iuliu Maniu, ocazie! 60 mp super vad, trafic pietonal, intersecþie trecere pietoni, pretabil farmacie, contract direct proprietar, Tel: 0722569057 n Militari, bd. Iuliu Maniu, ocazie! 60 mp super vad, trafic pietonal, intersecþie trecere pietoni, pretabil farmacie, contract direct proprietar, Tel: 0722569057 n Pantelimon Oraº, 1500mp, Gaze, Electricitate, Birou + Hala, Pt Depozitare si productie, Access TIR, 1.800 EUR/luna, Tel: 0729323323, vanzari@btbusiness.ro, n Titulescu parter bloc, 73mp, vitrina 7ml, facilitati, multiple destinatii. Proprietar, 0764.117.343, Tel: 0723232535, 0212505746 n Zeþarilor inchiriez spatiu comercial 28mp in statia de tramvai, 10E/mp cu TVA, Tel: 0729345841

é Tractoare Fiat: Tractor Fiat 640 - 4x4, motor nou, an 1984 - 6100eur; Tractor Case International 574 - 65CP 1980 - 5500eur; Tractor Case International 585 4x4 5600eur, 6.100 EUR, cicsaalexandru@gmail.com, Tel: 0762258022

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Aduc auto la comanda. Cetatean german aduc la comanda, orice fel de autoturism de lux, autoutilitare, frigorifice, camioane, autobuze, piese de schimb, motoare, cutii de viteza, la preturi accesibile. Livrare imediata, catalinbargmann@ yahoo.com, Tel: 0766269900, 0785368106

n Dezmembrari Renault Laguna 2, 1.9dCI, vand motor F9Q, vand cutie de viteze PK6, 6 trepte, chiulasa, pistoane, pompa injectie, injector, alternator, electromotor, compresor a/c, n Autoturisme (dezmembrare+ turbosuflanta, volanta, jante casare). Asigur transport+ aliaj, interior piele, usa, documente radiere. (Bucureºti+ oglinda, caseta directie, plansa Ilfov), Tel: 0767903318 de bord, far, aripa, capota, hayon, parbriz, radiator apa, Cumparam orice radiator a/c, intercooler, incuietori cu 4 fire, macara auto, orice stare, electrica, rezerva aluminiu. inmatriculate sau Cumparam auto marca Renault avariate sau neinmatriculate si neinmatriculate, 11 EUR, volan dreapta, plata, razvanfaget@gmail.com, actele pe loc, Tel: www.dezmembrarikdv.aaz.ro, Tel: 0731917408, 0765513813, 0765119407 Fax: 0267365409


08 Aprilie 2013

electro / matrimoniale femei / prietenie-mariaj / pagina 13

n Osciloscop Tesla, boxe audio, Tv color cu tub, monitor tub 19, diverse componente radio tv, Tel: 0743408458

é Calculatoare

n Cumpar laptop, calculator sau laptop, poate fi si defect, rog si ofer seriozitate, pot oferi maxim 200 euro, 200 EUR, luy_27@yahoo.com, Tel: 0730496489, 0786921717

laptopuri, monitoare, imprimante noi, second - hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

n Reparati pc calculatoare, inginer IT, repar reinstalez Windows, programe, drivere, office, antivirus, invatare, cumpar calculatoare, laptopuri, seriozitate, creare site-uri, 10 EUR, Tel: 0730496489, 0786921717

é Non stop, Mosilor, atractie Maxima si multa Pasiune, vei simti venind alaturi de noi. Suntem Multe domnisoare capabile sa-ti indeplinim toate fanteziile. Impreuna vom gusta din cele mai dulci placeri, Poze Reale, 150 RON, Tel: 0733127275, 0734164995

é Ador sexul total, am forme apetisante, ofer servicii de companie intima, oral, normal, 69, cunilingus, masaj de relaxare si erotic intr-o locatie de lux centrala, suna-ma si garantez revenirea, 150 EUR, Tel: 0769329512

é Anal, anal, anal ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0766785688 é Ador sexul total, sexy, senzuala, ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0736526738

Blonda senzuala. Draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat, sigur vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 0727507646 é

é Oral neprotejat. Sunt o escorta provocatoare si dornica de a oferi placere, Sex Total. Vin si la tine, é Naturala si sexy sani fermi 150 RON/ora, Tel: 0768496526 si fundulet obraznic, 23 ani, oral, normal si anal, ofer clipe de extaz domnilor generosi: masaj, oral pasional, normal si anal, pozitii diverse, se poate si la tine, poze reale, 150 RON/ora, Tel: 0763068349

é Reala 100%, lucrez absolut singura pe cont propriu, Suna-ma. Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

é NON STOP SUPERBA GIULIA, FOARTE PASIONALA, OCHI ALBASTRI NATURALI, MISCARI ELEGANTE SI RAPITOARE, POZE REALE SI RECENTE, TE INVIT IN LABIRINTUL MEU SECRET SI INTIM, 200 RON/ORA, TEL: 0734164995

é Deschis Non Stop, Diferita si Senzuala, iti voi face mai Intai un Masaj de relaxare dupa care vei fi incantat de o finalizare asa cum iti doresti, Fotografiile imi Apartin, numele meu este Otilia, 200 RON, Tel: 0734350224

é BRUNETA SEXI, LA MINE, LA TINE SAU LA HOTEL, BRUNETA 1.74 M, 52 KG, SÂNI NR. 3, 22 ANI, OFER SEX TOTAL, SEX ORAL PASIONAL, SEX NORMAL IN CELE MAI SEXI POZITII SI SEX ANAL. VINO SA-TI INDEPLINESTI CELE MAI ASCUNSE FANTEZII ALATURI DE MINE, 150 RON/ORA, TEL: 0765192765

Salon masaj erotic, te aºteaptã alãturi de 8 fete fierbinþi, într-o locaþie de lux, Tel: 0767163307, 0737541724


pagina 14 / pierderi

08 Aprilie 2013

n SC Generali Romania Asigurare Reasigurare Sa, Agentia Bucuresti 7, declara pierdute urmatoarele imprimate cu regim special: seria: RO/05/M3/NP numerele 4133622-4133624; 4133641-4133642; 4139427-4139430; 4139433-4139434; 4139438-4139440; 4139703-4139707; 4154082-4154083; 4154101-4154102; 4154152-4154155; 4154212-4154213; 4154216-4154218; 4154223-4154225; 4154227-4154230; 4154233-4154234; 4154254-4154255; 4154264-4154265; 4154268-4154270; 4154296-4154297; 4154301-4154305; 4154313-4154315; 4158141-4158145; 4158158-4158159; 4158162-4158163; 4158166-4158169; 4158176-4158184; 4158186-4158200; 4158204-4158215; 4158229-4158230; 4158236-4158240; 4158276-4158285; 4158331-4158350; 4158457-4158459; 4158461-4158470; 4158481-4158484; 4158499-4158500; 4158512-4158525; 4208051-4208055; 4208183-4208184; 4208188-4208189; 4208237-4208239; 4208261-4208265; 4208272-4208275; 4208283-4208285; 4208316-4208325; 4208361-4208373; 4208394-4208395; 4208449-4208450; 4211826-4211828; 4211846-4211848; 4211851-4211853; 4211856-4211857; 4211919-4211922; 4211926-4211940; 4211946-4211960; 4211964-4211967; 4211969-4211975; 4212016-4212018; 4212022-4212025; 4212043-4212045; 4212067-4212075; 4212088-4212100; 4212176-4212179; 4212252-4212253; 4212264-4212267; 4212274-4212275; 4212286-4212295; 4221537-4221541; 4221561-4221565; 4221571-4221580; 4221589-4221590; 4221653-4221654; 4221701-4221703; 4221707-4221708; 4221738-4221740; 4221766-4221767; 4221771-4221775; 4221832-4221850; 4221853-4221855; 4221859-4221860; 4221863-4221864; 4221937-4221939; 4221946-4221950; 4221996-4222000; 4222051-4222056; 4222071-4222075; 4222089-4222090; 4222094-4222100; 4222116-4222124; 4222162-4222165; 4222192-4222193; 4222219-4222220; 4222222-4222225; 4222344-4222345; 4222384-4222385; 4222418-4222419; 4222460-4222461; 4222463-4222468; 4222496-4222525; 4222528-4222530; 4222533-4222535; 4222538-4222540; 4222544-4222545; 4222547-4222550; 4222566-4222570; 4222581-4222585; 4222589-4222600; 4222602-4222610; 4222629-4222630; 4222663-4222669; 4222671-4222674; 4222746-4222747; 4222749-4222750; 4222763-4222765; 4222767-4222770; 4222774-4222775; 4222836-4222840; 4222866-4222867; 4222869-4222870; 4222904-4222905; 4222911-4222914; 4222927-4222930; 4222932-4222935; 4222939-4222940; 4222942-4222950; 4222984-4222985; 4222991-4222994; 4222996-4223000; 4223113-4223122; 4223127-4223135; 4223141-4223150; 4223156-4223158; 4223168-4223170; 4223238-4223239; 4223274-4223275; 4223307-4223315; 4223332-4223350; 4243283-4243295; 4243324-4243325; 4315019-4315021; 4315024-4315025; 4315029-4315035; 4315040-4315050; 4315053-4315057; 4315062-4315063; 4315066-4315069; 4315073-4315075; 4315082-4315083; 4315108-4315109; 4315121-4315124; 4315152-4315155; 4315161-4315170; 4315172-4315178; 4315181-4315186; 4315196-4315199; 4315272-4315274; 4315286-4315289; 4315291-4315294; 4315316-4315325; 4315336-4315345; 4315352-4315355; 4315364-4315365; 4315398-4315405; 4315407-4315429; 4315431-4315450; 4315466-4315470; 4315477-4315485; 4322602-4322620; 4322622-4322626; 4322628-4322650; 4322723-4322725; 4322802-4322805; 4322831-4322835; 4322847-4322850; 4322862-4322864; 4322867-4322868; 4322871-4322872; 4322874-4322875; 4322892-4322893; 4322961-4322970; 4323002-4323004; 4323008-4323010; 4323013-4323017; 4323024-4323040; 4323042-4323045; 4323047-4323050; 4323054-4323060; 4323063-4323065; 4323067-4323069; 4323086-4323089; 4323169-4323170; 4323255-4323275; 4323283-4323285; 4323287-4323289; 4323301-4323302; 4323313-4323315; 4323320-4323325; 4323333-4323334; 4323337-4323340; 4323345-4323350; 4323355-4323365; 4323367-4323375; 4323386-4323404; 4323406-4323436; 4323438-4323440; 4323443-4323444; 4323451-4323453; 4323455-4323457; 4323459-4323469; 4323471-4323475; 4323521-4323525; 4323546-4323549; 4323592-4323595; 4323667-4323668; 4323671-4323672; 4323679-4323680; 4323690-4323692; 4323694-4323695; 4323701-4323703; 4323706-4323707; 4323714-4323723; 4323725-4323730; 4323733-4323734; 4323742-4323743; 4323752-4323760; 4323787-4323790; 4323854-4323855; 4323911-4323912; 4323914-4323915; 4323924-4323925; 4323929-4323930; 4323961-4323963; 4323967-4323970; 4323989-4323990; 4324061-4324064; 4324066-4324068; 4324071-4324075; 4324083-4324085; 4342478-4342480; 4342493-4342494; 4362581-4362585; 4362588-4362590; 4362597-4362599; 4362652-4362655; 4362659-4362660; 4362666-4362675; 4362706-4362725; 4362735-4362739; 4362761-4362763; 4362767-4362768; 4362832-4362835; 4362839-4362845; 4362849-4362862; 4362878-4362879; 4362882-4362885; 4362899-4362902; 4362904-4362910; 4362912-4362917; 4362921-4362925; 4362932-4362940; 4362942-4362950; 4362962-4362964; 4362968-4362975; 4363026-4363032; 4363043-4363048; 4363068-4363070; 4363077-4363087; 4363089-4363100; 4363109-4363110; 4363121-4363135; 4363159-4363175; 4363221-4363225; 4363235-4363250; 4363261-4363265; 4363267-4363280; 4363286-4363293; 4363310-4363311; 4363359-4363365; 4363374-4363376; 4363382-4363399; 4363411-4363415; 4363420-4363423; 4457604-4457605; 4457612-4457620; 4457630-4457635; 4457637-4457640; 4458082-4458084; 4465213-4465215; 4465228-4465230; 4465382-4465384; 4465391-4465393; 4465397-4465398; 4465412-4465413; 4465422-4465425; 4465427-4465433; 4465438-4465440; 4465459-4465460; 4465476-4465483; 4465504-4465510; 4465569-4465570; 4465581-4465587; 4465690-4465695; 4465722-4465723; 4465744-4465745; 4465762-4465763; 4465766-4465769; 4465807-4465810; 4465813-4465815; 4466641-4466645; 4496653-4496654; 4496832-4496835; 4496843-4496845; 4496851-4496852; 4496860-4496861; 4496884-4496886; 4496891-4496892; 4496894-4496895; 4496899-4496900; 4496924-4496925; 4496940-4496942; 4496998-4496999; 4497061-4497063; 4497096-4497100; 4497104-4497105; 4497111-4497112; 4497121-4497123; 4497139-4497140; 4497173-4497174; 4497206-4497210; 4497238-4497241; 4497306-4497316; 4497342-4497345; 4497407-4497420; 4497422-4497425; 4497494-4497500; 4497581-4497582; 4507421-4507425; 4507441-4507448; 4507529-4507538; 4507628-4507630; 4507666-4507668; 4507670-4507673; 4507689-4507690; 4507701-4507702; 4507738-4507740; 4507911-4507912; 4507914-4507921; 4507924-4507925; 4508279-4508280; 4508284-4508285; 4508303-4508305; 4508314-4508315; 4508344-4508345; 4508421-4508425; 4508481-4508485; 4508548-4508550; 4508599-4508600; 4508697-4508698; 4508731-4508735; 4508764-4508765; 4508772-4508773; 4508791-4508792; 4508856-4508860; 4508863-4508865; 4508879-4508880; 4595652-4595655; 4595657-4595660; 4595663-4595664; 4595687-4595688; 4595691-4595694; 4595704-4595710; 4595753-4595755; 4595773-4595775; 4595804-4595805; 4595807-4595812; 4595818-4595825; 4595836-4595838; 4595842-4595843; 4595848-4595850; 4595861-4595863; 4595869-4595870; 4595887-4595890; 4595897-4595900; 4595906-4595910; 4595921-4595923; 4595928-4595931; 4595940-4595941; 4595945-4595950; 4595958-4595961; 4595964-4595965; 4596019-4596024; 4596035-4596036; 4596082-4596095; 4596101-4596105; 4596117-4596120; 4596123-4596124; 4596129-4596130; 4596134-4596135; 4596137-4596140; 4596142-4596150; 4596152-4596175; 4596178-4596181; 4596401-4596403; 4596427-4596430; 4596432-4596435; 4596477-4596480; 4596488-4596490; 4596574-4596575; 4596606-4596610; 4596623-4596625; 4610451-4610465; 4610468-4610470; 4610553-4610560; 4610564-4610575; 4620901-4620903; 4620921-4620925; 4620948-4620950; 4620953-4620957; 4620959-4620960; 4620967-4620972; 4620976-4620978; 4621026-4621028; 4621111-4621115; 4621177-4621180; 4621182-4621192; 4621194-4621196; 4621198-4621200; 4621251-4621255; 4621257-4621260; 4621267-4621296; 4621299-4621335; 4621346-4621347; 4621372-4621374; 4621422-4621424; 4621426-4621435; 4621451-4621455; 4621514-4621520; 4621527-4621530; 4621533-4621550; 4621554-4621558; 4621581-4621590; 4621592-4621600; 4621613-4621615; 4621618-4621620; 4621624-4621625; 4621635-4621650; 4621652-4621660; 4621671-4621675; 4621696-4621700; 4621703-4621705; 4621708-4621720; 4621722-4621735; 4621739-4621745; 4621793-4621794; 4621827-4621830; 4621834-4621835; 4621837-4621845; 4621847-4621850; 4628663-4628665; 4628670-4628675; 4628678-4628680; 4628691-4628700; 4634007-4634010; 4634012-4634013; 4634021-4634025; 4634087-4634094; 4634096-4634100; 4634108-4634112; 4634116-4634117; 4634162-4634165; 4634167-4634170; 4634197-4634200; 4634235-4634239; 4634326-4634329; 4634333-4634346; 4634349-4634350; 4634378-4634398; 4634412-4634422; 4634491-4634495; 4634677-4634680; 4634683-4634685; 4634716-4634720; 4634732-4634735; 4634756-4634765; 4634781-4634785; 4634787-4634788; 4634790-4634792; 4634798-4634799; 4634847-4634850; 4634852-4634854; 4634856-4634857; 4634860-4634866; 4634870-4634871; 4634881-4634886; 4634888-4634892; 4634894-4634898; 4634919-4634925; 4634932-4634945; 4634964-4634967; 4634969-4634975; 4634998-4635000; 4635013-4635015; 4635032-4635035; 4635043-4635051; 4635064-4635065; 4635081-4635085; 4635146-4635150; 4635216-4635225; 4635247-4635250; 4635327-4635330; 4635356-4635357; 4635377-4635380; 4646578-4646585; 4646595-4646603; 4662257-4662260; 4662419-4662420; 4662423-4662425; 4662451-4662452; 4662456-4662457; 4662461-4662463; 4662471-4662472; 4662478-4662495; 4662497-4662500; 4662576-4662578; 4662583-4662585; 4662589-4662590; 4662592-4662596; 4662598-4662599; 4662628-4662630; 4662654-4662658; 4662680-4662684; 4662756-4662760; 4662765-4662766; 4662778-4662780; 4662787-4662795; 4662797-4662799; 4662811-4662818; 4662820-4662822; 4662824-4662825; 4662831-4662832; 4662839-4662840; 4662849-4662850; 4662866-4662870; 4777276-4777292; 4777296-4777304; 4777307-4777308; 4777310-4777313; 4777318-4777325; 4777805-4777810; 4777847-4777849; 4777912-4777914; 4777916-4777930; 4777938-4777942; 4777946-4777949; 4777951-4777953; 4777956-4777957; 4777967-4777970; 4777976-4777985; 4777991-4778000; 4778004-4778010; 4778019-4778025; 4778052-4778054; 4778056-4778065; 4778076-4778080; 4778083-4778085; 4778090-4778095; 4778098-4778113; 4778122-4778129; 4778132-4778150; 4778154-4778155; 4778161-4778165; 4778167-4778184; 4778188-4778190; 4778192-4778203; 4778208-4778210; 4778213-4778215; 4778222-4778243; 4778247-4778265; 4778267-4778275; 4778281-4778285; 4778290-4778299; 4778544-4778545; 4778564-4778565; 4778626-4778635; 4778637-4778640; 4778642-4778665; 4778696-4778699; 4778717-4778720; 4778724-4778725; 4778727-4778729; 4778732-4778735; 4778737-4778740; 4778753-4778759; 4805051-4805055; 4805069-4805071; 4805079-4805080; 4805084-4805090; 4805092-4805100; 4805104-4805115; 4805117-4805125; 4805128-4805130; 4805134-4805148; 4805151-4805158; 4805164-4805175; 4805184-4805185; 48052144805215; 4805225-4805250; 4805254-4805264; 4805273-4805290; 4805292-4805300; 4805313-4805320; 4805322-4805330; 4805353-4805356; 4805358-4805395; 4805397-4805449; 4805451-4805505; 4805507-4805510; 4805530-4805532; 4805598-4805599; 4805637-4805650; 4805687-4805690; 4805724-4805725; 4805776-4805780; 4805843-4805860; 4805864-4805875; 4805900-4805950; 4805955-4805957; 4805959-4805969; 4805985-4806035; 4806037-4806040; 4816452-4816454; 4816458-4816465; 4816467-4816468; 4816470-4816493; 4816495-4816500; 4816503-4816510; 4816516-4816522; 4816524-4816525; 4816610-4816611; 4816678-4816693; 4816695-4816698; 4816776-4816780; 4816801-4816804; 4816806-4816807; 4816809-4816818; 4816822-4816829; 4816831-4816833; 4816840-4816842; 4816844-4816845; 4816851-4816854; 4816856-4816900; 4816902-4816905; 4816932-4816974; 4817001-4817006; 4817008-4817011; 4817013-4817016; 4817019-4817020; 4817051-4817057; 4817059-4817075; 4817081-4817088; 4817092-4817093; 4817098-4817104; 4817251-4817252; 4817256-4817257; 4817276-4817280; 4817286-4817300; 4817331-4817335; 4817401-4817403; 4817406-4817415; 4817417-4817425; 4817537-4817539; 4817555-4817560; 4817562-4817575; 4817587-4817588; 4817603-4817607; 4817613-4817615; 4817617-4817620; 4817625-4817650; 4817661-4817663; 4817674-4817675; 4817681-4817820; 4817823-4817834; 4817836-4817850; 4817859-4817860; 4817863-4817865; 4817886-4817887; 4817892-4817895; 4817924-4817925; 4817931-4817935; 4817943-4817945; 4817961-4817964; 4818013-4818015; 4818232-4818234; 4818252-4818253; 4818258-4818275; 4818277-4818308; 4818310-4818350; 4818372-4818375; 4818382-4818410; 4818441-4818450; 4818456-4818466; 4818476-4818487; 4818509-4818510; 4818521-4818524; 4818530-4818535; 4818546-4818550; 4824226-4824227; 4824229-4824265; 4824269-4824295; 4824297-4824325; 4824476-4824495; 4824501-4824521; 4824523-4824525; 4824638-4824639; 4837052-4837060; 4837064-4837100; 4837102-4837103; 4837106-4837110; 4837112-4837131; 4837136-4837150; 4837153-4837170; 4837177-4837179; 4837182-4837184; 4837189-4837200; 4837226-4837230; 4837234-4837237; 4837241-4837243; 4837249-4837250; 4837276-4837279; 4837281-4837284; 4837286-4837289; 4837291-4837325; 4837333-4837340; 4837366-4837367; 4837371-4837372; 4837405-4837406; 4837577-4837600; 4837627-4837630; 4837632-4837665; 4837668-4837669; 4837671-4837680; 4837682-4837690; 4837692-4837695; 4837697-4837725; 4837727-4837760; 4837762-4837770; 4837773-4837775; 4837777-4837790; 4837796-4837800; 4837805-4837815; 4837817-4837820; 4837822-4837825; 4837842-4837850; 4837944-4837945; 4837962-4837965; 4837988-4837995; 4838011-4838025; 4838038-4838044; 4838046-4838049; 4854257-4854269; 4854271-4854274; 4854276-4854285; 4854290-4854294; 4854296-4854300; 4854501-4854507; 4854516-4854525; 4854537-4854543; 4854553-4854562; 4854566-4854570; 4854585-4854590; 4854594-4854595; 4854599-4854655; 4854691-4854700; 4854726-4854730; 4854732-4854735; 4854758-4854759; 4854764-4854767; 4854772-4854775; 4854777-4854780; 4854787-4854790; 4854792-4854800; 4854807-4854810; 4854817-4854820; 4854831-4854835; 4854841-4854920; 4854922-4854950; 4855046-4855055; 4855057-4855058; 4855066-4855067; 4855069-4855125; 4855151-4855185; 4855187-4855190; 4855192- 4855195; 4855197-4855245; 4855287-4855290; 4855292-4855295; 4855297-4855300; 4855426-4855446; 4855448-4855453; 4855455-4855459; 4855464-4855465; 4855476-4855479; 4855487-4855488; 4855491-4855493; 4863251-4863255; 4863257-4863299; 4863336-4863339; 4863407-4863409; 4863411-4863425; 4863437-4863440; 4863447-4863470; 4863476-4863520; 4863522-4863525; 4863532-4863535; 4863546-4863555; 4863571-4863575; 4863597-4863610; 4863625-4863650; 4863677-4863750; 4863756-4863758; 4863764-4863766; 4863771-4863800; 4863806-4863825; 4864051-4864062; 4864064-4864070; 4864079-4864080; 4864083-4864085; 4864088-4864090; 4864143-4864145; 4874951-4874954; 4874961-4874980; 4874986-4874995; 4975027-4975030; 4975034-4975035; 4975041-4975050; 4975052-4975055; 4975057-4975059; 4975061-4975065; 4975071-4975073; 4975075-4975096; 4975098-4975100; 4975151-4975200; 4975332-4975344; 4975346-4975347; 4975349-4975354; 4975356-4975360; 4975368-4975369; 4975377-4975378; 4975382-4975385; 4975388-4975389; 4975393-4975400; 4975403-4975420; 4975423-4975424; 4975451-4975500; 4975508-4975515; 4975538-4975550; 4975557-4975562; 4975566-4975570; 4975576-4975590; 4975601-4975609; 4975611-4975614; 4975621-4975625; 4975678-4975682; 4975711-4975725; 4975753-4975755; 4975758-4975760; 4975778-4975789; 4975792-4975800; 4975822-4975825; 4975835-4975900; 4975902-4975950; 4985651-4985695; 4985699-4985715; 4985717-4985750; 4985754-4985755; 4985758-4985790; 4985793-4985810; 4985812-4985840; 4985842-4985850; 4985852-4985877; 4985879-4985890; 4985892-4985895; 4985901-4985910; 4985991-4986009; 4986011-4986025; 4986028-4986030; 4986034-4986036; 4986052-4986055; 4986064-4986065; 4986074-4986125; 4986144-4986145; 4990103-4990125; 4990127-4990130; 4990136-4990150; 4990161-4990170; 4990176-4990185; 4990187-4990210; 4990217-4990220; 4990226-4990270; 4990273-4990304; 4990307-4990309; 4990312-4990325; 4990327-4990359; 4990361-4990370; 4990373-4990375; 4990386-4990388; 4990402-4990409; 4990446-4990448; 4990471-4990475; 4990496-4990505; 4990528-4990587; 4990589-4990600; 4990602-4990623; 4990625-4990650; 4990664-4990670; 4990726-4990727; 4990751-4990770; 4990772-4990774; 4990776-4990830; 4990832-4990950; 4990959-4990960; 4990967-4990968; 4990977-4990995; 4991057-4991065; 4994501-4994600; 4994622-4994623; 4994647-4994649; 4994676-4994700; 4994706-4994725; 4994731-4994750; 4994776-4994800; 4994816-4994845; 4994847-4994850; 4994876-4994895; 4994897-4994900; 4994903-4994907; 4994911-4994920; 4994926-4994950; 5005351-5005360; 5005377-5005425; 5005436-5005445; 5005447-5005520; 5005526-5005545; 5005548-5005549; 5010801-5010825; 5010876-5010900; 4139436; 4139442; 4139446; 4139532; 4139598; 4139634; 4139661; 4154049; 4154076; 4154079; 4154123; 4154181; 4154208; 4154210; 4154220; 4154275; 4154317; 4154320; 4158120; 4158227; 4158287; 4158295; 4158353; 4158400; 4158412; 4158418; 4158474; 4158541; 4158545; 4208244; 4208278; 4208400; 4208447; 4211831; 4211833; 4211915; 4211924; 4211962; 4212005; 4212063; 4212256; 4212269; 4215181; 4215194; 4221445; 4221543; 4221658; 4221699; 4221710; 4221734; 4221876; 4221970; 4222058; 4222103; 4222180; 4222257; 4222404; 4222406; 4222416; 4222446; 4222448; 4222575; 4222626; 4222635; 4222651; 4222735; 4222755; 4222898; 4222908; 4222916; 4222921; 4222924; 4222957; 4222960; 4222965; 4223160; 4223236; 4223245; 4243233; 4243298; 4243304; 4243312; 4243337; 4243346; 4315090; 4315189; 4315191; 4315267; 4315309; 4315475; 4322674; 4322702; 4322778; 4322852; 4322880; 4322896; 4322923; 4322925; 4322929; 4322950; 4323052; 4323077; 4323093; 4323103; 4323124; 4323232; 4323281; 4323311; 4323446; 4323448; 4323501; 4323527; 4323542; 4323579; 4323665; 4323685; 4323699; 4323712; 4323750; 4323775; 4323863; 4323885; 4323949; 4324003; 4342499; 4362457; 4362620; 4362623; 4362649; 4362728; 4362741; 4362746; 4362758; 4362775; 4362780; 4362783; 4362811; 4362872; 4362985; 4363037; 4363369; 4363372; 4363401; 4363439; 4457624; 4457626; 4457628; 4457677; 4458076; 4458090; 4465164; 4465190; 4465195; 4465225; 4465265; 4465328; 4465400; 4465420; 4465435; 4465445; 4465464; 4465485; 4465498; 4465717; 4465720; 4465849; 4496700; 4496708; 4496734; 4496746; 4496749; 4496785; 4496847; 4496857; 4496876; 4496878; 4496881; 4496889; 4496907; 4496910; 4496920; 4496949; 4496996; 4497167; 4497250; 4497273; 4497340; 4497461; 4497463; 4497573; 4507450; 4507616; 4507619; 4507622; 4507624; 4507697; 4507704; 4507708; 4507711; 4507836; 4507908; 4508029; 4508040; 4508260; 4508265; 4508301; 4508308; 4508317; 4508331; 4508333; 4508360; 4508404; 4508414; 4508528; 4508621; 4508669; 4508689; 4508705; 4508710; 4508800; 4508839; 4508870; 4508885; 4508890; 4595666; 4595677; 4595764; 4595766; 4595769; 4595795; 4595800; 4595865; 4595913; 4595915; 4595955; 4596060; 4596072; 4596080; 4596107; 4596115; 4596127; 4596132; 4596191; 4596417; 4596463; 4596521; 4596524; 4620874; 4620877; 4620890; 4620915; 4620962; 4620986; 4621047; 4621050; 4621076; 4621120; 4621165; 4621265; 4621338; 4621342; 4621349; 4621416; 4621485; 4621501; 4621505; 4621509; 4621578; 4621680; 4621684; 4621748; 4621760; 4621775; 4621791; 4621805; 4628893; 4634103; 4634192; 4634194; 4634410; 4634424; 4634625; 4634642; 4634670; 4634722; 4634778; 4634878; 4634901; 4634910; 4634917; 4634928; 4634984; 4635025; 4635030; 4635037; 4635077; 4635100; 4635186; 4635334; 4635352; 4635387; 4635413; 4646573; 4646592; 4646608; 4662265; 4662580; 4662773; 4662776; 4662782; 4662785; 4662872; 4662890; 4777960; 4778036; 4778070; 4778186; 4778220; 4778279; 4778344; 4778355; 4778363; 4778389; 4778508; 4778550; 4778669; 4778671; 4778677; 4778680; 4778712; 4805074; 4805082; 4805162; 4805195; 4805335; 4805351; 4805520; 4805540; 4805585; 4805593; 4805603; 4805629; 4805633; 4805718; 4805755; 4805799; 4805827; 4805839; 4805888; 4805892; 4805895; 4816556; 4816560; 4816591; 4816600; 4816608; 4816638; 4816700; 4816910; 4816930; 4817042; 4817096; 4817109; 4817160; 4817192; 4817225; 4817237; 4817345; 4817440; 4817529; 4817532; 4817534; 4817580; 4817583; 4817599; 4817601; 4817854; 4817868; 4817874; 4817889; 4817940; 4817957; 4817959; 4817980; 4817983; 4818019; 4818226; 4818250; 4818427; 4818497; 4824644; 4837232; 4837245; 4837360; 4837374; 4837408; 4837609; 4837856; 4837860; 4837890; 4837897; 4837981; 4854510; 4854532; 4854535; 4854670; 4854675; 4854680; 4854761; 4854784; 4854959; 4855027; 4855032; 4855042; 4855462; 4855481; 4855495; 4863163; 4863165; 4863167; 4863170; 4863173; 4863180; 4863248; 4863403; 4863474; 4863530; 4863652; 4863752; 4864073; 4864149; 4975037; 4975039; 4975067; 4975362; 4975364; 4975439; 4975536; 4975765; 4975769; 4975802; 4975827; 4986061; 4986070; 4986148; 4990212; 4990215; 4990419; 4990436; 4990450; 4990662; 4990673; 4990729; 4990731; 4990737; 4990741; 4990965; 4990973; 4994612; 4994626; 4994629; 4994809; 4994922. Le declaram nule.


animale / pierderi / citatii-licitatii / pagina 15

08 Aprilie 2013 Pierdut legitimaþie de serviciu pe numele Oprea Angela, o declar nulã,

n Vând Bichon Havanez, sex feminin, negru cu alb pe piept, varsta 7 luni, Tel: 0724207161

Vând pui ciobãnesc german cu pedigree, la preþ rezonabil, Tel: 0766323402

é Ofer spre adoptie catelusa Teckel de culoare neagra, in varsta de 10 ani. Asigur hrana pentru tot restul vietii, Tel: 0763672207

n Declar pierdut carnetul de student pe numele Cazacu Diana. Il declar nul, n Pierdut certificat de membru oamgmamr seria B nr 03449 din 11.03.2009. Il declar nul,

n Pierdut certificat constatator conform Legii 359, la sediul social pe SC Shark Evenimente Srl, J40/19944/2005, CUI 18167860, Bucuresti, Bdul Garii Obor nr. 12, bloc B2, scara A, etaj 7, ap. 31, sector 2. Il declar nul, n Pierdut act de concesiune nr. 1274/1980 pe numele Schiopu Bucur si Ursula, soti, pentru un teren de inmormantare in suprafata de 6mp la cimitirul Sf Manastirea Cernica. Il declar nul, certificat de n Pierdut inmatriculare preschimbat, seria B2414569 emis la 14.05.2010 si eliberat la data de 18.05.2010 al SC Audio Profi Productions Srl, cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, Calea Serban Voda, nr. 213-217, etaj 5, ap. 16, inregistrata la Registrul Comertului sub nr, J40/11512/2009, CUI 26289280/03.12.2009 pe care il declaram nul,

n Pierdut certificat constatator emis in temeiul art. 17 alin 1, lit B din Legea nr. 359/2004 privind indeplinirea conditiilor de functionare la sediul secundar din Bucuresti, sector 2, strada Sfantul Stefan, nr. 7, etaj 1, etaj 2 si mansarda pentru CAEN 1820, 5911, 5912, 5920 si pentru activitati proprii de birou pentru societate, conform declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr. 721172/27.07.2012 al Sc Audio Profi Productions Srl cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, Calea Serban Voda nr. 213-217, etaj 5, ap 16, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11512/2009, CUI 26289280/03.12.2009 pe care il declaram nul, n Pierdut acte PFA Mihai Andreea-Valeria Persoana Fizica Autorizata, cu sediu profesional: Bucuresti Sector 1, Bld. Ion Mihalache, Nr. 339, Bloc 15, Scara E, Etaj 6, Ap. 156, CUI 31342224, F40/1000/11.03.2013 declar nule: Rezolutia, Certificat de Inregistrare si Certificat Constatator, Tel: 729850778

n Pierdut certificat constatator emis in temeiul art. 17 alin 1, lit B din Legea nr. 359/2004 privind indeplinirea conditiilor de functionare pentru activitati desfasurate in afara sediului social, conform declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr. 518557/02.11.2009 al Sc Audio Profi Productions Srl cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, Calea Serban Voda nr. 213-217, etaj 5, ap 16, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11512/2009, CUI 26289280/03.12.2009 pe care il declaram nul, n Pierdut certificat constatator emis in temeiul art. 17 alin 1, lit B din Legea nr. 359/2004 privind indeplinirea conditiilor de functionare la sediul social din Bucuresti, sectorul 4, Calea Serban Voda nr. 213-217, etaj 5, ap 16, conform declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr. 721172/27.07.2012 din care reiese ca firma nu desfasoara activitati la sediul social, al Sc Audio Profi Productions Srl cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, Calea Serban Voda nr. 213-217, etaj 5, ap 16, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11512/2009, CUI 26289280/03.12.2009 pe care il declaram nul,

n Sc Maxima Logistic Srl declar pierdute urmatoarele autorizatii: Turcia terta nr 560249, Turcia terta 560250, Ucraina dest tranzit nr 2942371, Ucraina dest tranzit nr 2942373. Le declar nule, Gina Aia SRL, n SC J40/4210/2005, CUI 17317012, pierdut certificat constatator punct de lucru nr. 572822/12.11.2010. Îl declat nul,

Tribunalul Ilfov, cu sediul in oras Buftea, str Stirbei Voda nr 24, jud Ilfov, citeaza pe intimatulparat Abdulhakem Abdul Wahale Saeed, in proces cu recurent-revizuenta Alaghbari Carmen - Maria, pentru data de 10.05.2013, completul R6 (p), ora 9.00, sala 3, recurs- revizuire, nr dosar 7725/94/2010,


08 Aprilie 2013

n SC Virandy Group SRL, J40/20671/2005, CUI 18199497, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru “Alte activitati de tiparire n.c.a”, cod CAEN 1812 si “Servicii pregatitoare pentru pretiparire”, cod CAEN 1813, desfasurate in Bucuresti, sector 6, Calea Plevnei, nr. 145. Informatii se pot solicita la sediul APM Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 9-12, de luni pana vineri,

n Consultatii la domiciliu. Medic generalist ofer servicii medicale la domiciliu: consult, tratamente injectabile, perfuzii, montare/schimbare sonda. 50 Ron, 0723473916

é Parchetar, raschetez,

chituiesc, lacuiesc, montez, reconditionez, toate tipurile de parchet: exotic (bambus, teck, merbau) laminat, stratificat, clasic (stejar, fag, cires, nuc, frasin, salcam), dusumele, contabile é Tarife lambriuri, slefuim si speciale si servicii comlacuim usi. Masini de contabilitate si profesionale cu aspirator, plete salarizare, Conta éA m e n a j a r i timp de executie scurt, Radulescu SRL, Piata Alba apartamente la cheie: calitate, profesionalism, Iulia nr. 7, Tel: 0213209090 gleturi, faianta/gresie, pret bun, 12 RON/mp, rigips, tapet, glafuri, bia_glinschi@ vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: yahoo.com, 0767417284, 0744316918 www.parchetar-montatraschetat.ro/, Tel: n Executam puturi apa mica si mare adancime, Tel: 0722773366, 0743457184 n Doresc colaboratori pentru

Mas euz ã, mas aj de relaxare, reflexoterapie, anticelulitic, cervical (nu sex, nu zone intime), la domiciliul meu Militari-Gorjului, program 09-20, 50 RON, Tel: 0725533751

é Cursuri

n Aer condiþionat, rafturi solide aspectuoase, cantare electronice, feliator, râºniþã cafea, lãzi frigorifice, frigidere. Magazin desfiinþare foarte ieftin, Tel: 0736062764

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é Cumpar decizii

ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

n Producator de vin din vie proprie zona Odobesti Vrancea, vand vin, Tel: 0745091659 n Vand loc de veci cimitirul Domnesti Ghencea 2, Tel: 0767960129 n Vand instalatie imbuteliat sifoane cu bazin inox, 2 capete, 2 tuburi col, Com Botoroaga, jud. Teleorman, 1700, Tel: 0763631323

n Vand instalatie foraj puturi de apa MC-1200 an fabricatie1986, montata pe Autospeciala Tatra an fabricatie1989, 41.000 RON, Tel: 0722687784

é Vitrine s i utilaje macelarie, lant vitrine ventilate 2 bucati x 2, 5m (5m lungime totala) c u 2 agregate incorporate + tavi inox pentru expunerea marfii ce acopera toata lungimea vitrinei; masina tocat carne inox profesionala de capacitate mare; suport transare inox + 20 de carlige inox; malaxor; butuc transare inox; camera refrigerare, dimensiuni 3, 5m lungime, 2m latime, 2, 2m inaltime + suport inox pentru agatare carcase, 2.300 EUR/luna, calutu1980@yahoo.co.uk, Tel: 0724280713

n Contabilitate. Oferim servicii complete de contabilitate, personal-salarizare, consultanta in orice domeniu, intocmire si vizare bilant, mentinerea relatiei cu ANAF, ITM. Totul la preturi avantajoase in functie de volumul de documente ale societatii dumneavoastra. Prima luna este gratuita, carmenpaun.contab@yahoo.com Tel: 0763433198

acreditate naþional, recunoscute in Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi cariera nouã, 0213233966

é Matematica, Profesor, oric e z ona, pregatire supereficienta, rezultate rapide garantat, asimilare usoara, individual, comod, eficient, profesor, Tel: 0754916860 Profesor matematica orice z ona rezultate garantate, comod, eficient, succesul sigur, profesor, experienta, seriozitate, tarif orar informativ 20 lei, Tel: 0761929678

n Acoperisuri, placari exterioare, orice lucrari de stat: scoli, licee, gradinite, Tel: 0740410857, 0722722743 n Amenajez (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249

0729782533 n Executãm învelitori tablã zincatã/ lindab, aticuri, reparaþii, izolaþii+ materiale, Tel: 0744111939, 0732563623 n Executam oriunde in tara tinichigerie, lindab, tabla zincata, vopsim acoperisuri, promotie 40%, garantie 10 ani! Tel: 0724716882, 0753709391

é Executam foraje puturi apa de mica-mare adancime structura pvc de valrom, filtru tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, sablaj de margaritar, denisipare put, limpezire. Se asigura debit apa, dosar parametri foraj, garantie, foraj_puturicristi@yahoo.com, Tel: 0724401595

service auto: vopsitori, tinichigiu, mecanic, conditii avantajoase, Tel: 0723406070 n Închiriem Logan full options 50 ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Universal Service Solution Srl, firma de instalatii autoriz ata, livreaz a, monteaza si intretine centrale termice de orice putere si echipamente de climatizare. 0753117886, office@usscompany.ro, www.usscompany.ro, Tel: 0213351040, 0753061375, Fax: 0213351045

é Contabil expert, é Inox, balustrade inox (49euro), fier forjat (39), porþi, structuri scãri, orice lucrãri. Experienþã, consultanþã, urgenþe, alden_profesional@hotmail. com, Tel: 0725094777 Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403 n Tinichigerie, parazapezi, jgheaburi, burlane, reparatii, vopsit tabla. Sediu: str. slt. Zaharia 8, Tel: 0728376624, 0374073595

servicii contabile complete, salarizare, Bilanþ, declaraþii lunare, înfiinþãri firme, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, 0766369750, 0720891226 n Firma contabilitate, va oferim servicii complete contabilitate, expertize contabile, inspector resurse umane. 0728876109, Tel: 0728876110, 0318803400

n Banca oferta avantajoasa carduri de cumparaturi si credite. Angajati si pensionari, venituri peste 500ron, Tel: 0723301283

AnuntAZ 8 aprilie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you