Page 1

n Agent curãþenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal pentru curatenie in centrul comercial Jolie Ville- situat in cartierul BaneasaPipera, salariu net 750ron. 0212241302, 0722763974, Tel: 0212241312, 0729005137 CLINCENI, SOS. CENTURA, FIRMA VINDE TEREN 15.000 MP, DESCHIDERE LA STRADA 75M, CURENT TRIFAZIC, 2 PUTURI, APA. PRET: 35E + TVA / MP, 525.000 EUR, OFFICE@RIGMOB.RO, TEL: 0744482222, 0722453836, FAX: 0214137143

Cumpar urgent microintreprindere, neplatitoare de tva, infiintata inainte de 2012, in stare de functionare, fara datorii. Sediul poate fi si in afara Bucurestiului. Pret negociabil, mpalexandru@ yahoo.com, Tel: 0734484172 GHENCEA, VIS-A-VIS DE STADIONUL STEAUA, FIRMA INCHIRIAZA HALA 337MP. UTILITATI: CURENT TRIFAZIC, APA, GRUP SANITAR, BIROU, INCALZIRE, PARCARE, ACCES TIR. PRET: 5 E + TVA / MP, 5 EUR/MP, OFFICE@ RIGMOB.RO, TEL: 0744482222, 0722453836, FAX: 0214137143

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079 Mecanic auto cu experienta, service auto zona Brancoveanu angajeaza, adrian.koksal@ yahoo.com, Tel: 0752304540 Personal curatenie Firmã curãþenie angajeazã, 550 lei+bonuri; ºefi specializaþi - salariu atractiv, Tel: 0726693792

é PERSONAL PENTRU SALON INFRUMUSETARE ZONA A V I A T I E I , A N G A J A M IN CONDITII AVANTAJOASE DE SALARIZARE ECHIPA COMPLECTA COAFEZE, STILISTI, COSMETICIENE, MANICHIURISTEPEDICHIURISTE, TEL: 0722121402

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

07 Mai 2012 n Agent(a) Vanzari cu experienta, dumadiserv.militari@yahoo.com, Tel: 0728016285

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555 n Agent comercial, specialist marketing, sp. vanzari, secretara (min 2 ani exp+ permis cat B+ lb engleza). Sofer cat B, incarcator-descarcator, bucatareasa, femeie serviciu (min. 8 clase) - Samsonite angajeaza, office@gbsystem.ro, Tel: 00753333016

Agent Pazã de zi si de noapte, angajam pentru santier firma de constructii, Tel: 0720468942 n Agent Vanzari cu domiciliu in Bucuresti, Societate comerciala angajeaza pentru Bucuresti, judetul Ilfov si judetul Giurgiu, constantin.barbu.pl@gmail.ro, Tel: 0743144795

é AGENT CURÃÞENIE. COMPANIE PRESTARI SERVICII ANGAJEAZA PERSONAL PENTRU CURATENIE. PROGRAM FLEXIBIL, TURE DE ZI/NOAPTE, TEL: 0212319774

Vanzari pentru n Agent monitorizare ºi intervenþie rapidã, Tel: 0214340052, 0754010155 n Agent Vanzari (0788424341), manipulanþi ºi paznic de noapte (0788237041). CV la fax 0214113251,

n Agent Vanzari in domeniul catering (mancare gatita, fast-food, prajituri, torturi) - angajam urgent pentru fast-food in zona Piata Rosetti.Colaborare avantajoasa, Tel: 0723236521 n Agent Vanzari, angajez fete 18-22ani, oferim pregatire, cursuri de vanzari la locul de munca. CV la e-mail, sales@copyanc.ro n Agent Vanzari. Producator detergenti angajeaza agenti vanzari cu experienta minim 2 ani, detalii: arcalux@yahoo.com, http://www.arcalux.ro, Fax: 0311050537

é Agenþi securitate

ºi dispeceri pentru obiectiv în zona Chitila angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0741333918

é Agenþi securitate

cu domiciliul în Bucureºti ºi curs de calificare angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0741333928, 0212242969


oferte de muncã România / info / pagina 3

07 Mai 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Instituþii ºi organisme ale Uniunii Europene. Curtea de Justiþie a Uniunii Europene (partea I-a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Curtea de Justiþie interpreteazã legislaþia europeanã pentru a se asigura cã aceasta se aplicã în acelaºi fel în toate þãrile UE. De asemenea, soluþioneazã litigiile juridice dintre guvernele statelor membre ºi instituþiile europene. Persoanele fizice, întreprinderile sau organizaþiile pot, la rândul lor, sã aducã un caz în faþa Curþii de Justiþie dacã considerã cã le-au fost încãlcate drepturile de cãtre o instituþie europeanã. Spre deosebire de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului de la Strasbourg, Curtea de Justiþie nu poate fi sesizatã direct de persoanele fizice. Spre exemplu, pentru cetãþenii români, numai prin intermediul instanþei naþionale care are pe rol o cauzã, în care se pune în discuþie compatibilitatea unei anumite legi româneºti cu dreptul Uniunii Europene, o persoanã fizicã, care estimeazã cã ar exista o asemenea incompatibilitate, poate cere judecãtorului român sã trimitã la Luxemburg, anumite întrebãri spre interpretare. Curtea de Justiþie a Uniunii Europene este formatã din câte un judecãtor pentru fiecare stat membru. România este reprezentatã la Curtea de Justiþie a Uniunii Europene de doamna Camelia Toader, fost judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a României ºi cadru didactic la catedra Facultãþii de Drept din cadrul Universitãþii Bucureºti. Curtea beneficiazã de sprijinul a 8 „avocaþi generali” care au sarcina de a-ºi prezenta punctele de vedere cu privire la cazurile aduse în faþa Curþii. Pledoariile lor trebuie sã fie imparþiale ºi susþinute public. Fiecare judecãtor ºi avocat general este numit pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit. Guvernele trebuie sã cadã de acord asupra persoanelor nominalizate. Pentru a ajuta Curtea de Justiþie sã facã faþã numãrului mare de cazuri care îi sunt înaintate spre soluþionare ºi pentru a le oferi cetãþenilor o mai bunã protecþie juridicã, s-a înfiinþat Tribunalul (de Primã Instanþã), care se ocupã de acþiunile intentate de persoane fizice, întreprinderi ºi anumite organizaþii, precum ºi de cazurile care au legãturã cu legislaþia în domeniul concurenþei. Tribunalul UE al Funcþiei Publice se pronunþã în litigiile apãrute între Uniunea Europeanã ºi funcþionarii sãi. Ne propunem sã vã prezentãm exemple de cazuri/situaþii în care Curtea pronunþã hotãrâri privind cazurile sesizate. Cele cinci tipuri de cazuri întâlnite frecvent sunt: 1. Acþiuni pentru pronunþarea unei hotãrâri preliminare – când instanþele naþionale îi cer Curþii de Justiþie sã interpreteze un act legislativ European. 2. Acþiuni intentate pentru neîndeplinirea obligaþiilor – când guvernele nu aplicã legislaþia europeanã. 3. Acþiuni în anulare – când se considerã cã anumite acte legislative ale UE încalcã tratatele europene sau drepturile fundamentale. 4. Acþiuni în constatarea abþinerii de a acþiona – când instituþiile UE nu acþioneazã pentru a lua deciziile pe care au obligaþia de a le lua. 5. Acþiuni directe - intentate de persoane fizice, întreprinderi sau organizaþii împotriva deciziilor sau acþiunilor UE. Astãzi ne vom referi la primele douã tipuri de situaþii, în care Curtea de Justiþie a Uniunii Europene poate fi sesizatã. 1. Procedura privind pronunþarea unei hotãrâri preliminare. Instanþele naþionale din fiecare stat membru UE sunt responsabile pentru aplicarea corespunzãtoare a legislaþiei europene în statul respectiv. Dar existã riscul ca instanþele din diferite þãri sã interpreteze legislaþia UE în moduri diferite. Pentru a preveni acest lucru, a fost prevãzutã o „procedurã pentru pronunþarea unei hotãrâri preliminare”. Dacã o instanþã naþionalã are îndoieli cu privire la interpretarea sau validitatea unui act legislativ european, aceasta poate ºi, în anumite cazuri, este obligatã, sã solicite avizul Curþii de Justiþie. Acest aviz poarte numele de „hotãrâre preliminarã”. 2. Acþiuni în neîndeplinirea unei obligaþii. Comisia poate iniþia o acþiune în justiþie în cazul în care considerã cã un stat membru nu îºi îndeplineºte obligaþiile prevãzute de legislaþia europeanã. Procesul poate fi intentat ºi de un alt stat membru. În ambele cazuri, Curtea investigheazã acuzaþiile ºi pronunþã sentinþa. Dacã se constatã cã acuzaþiile aduse statului respectiv sunt întemeiate, acesta are obligaþia de a remedia situaþia imediat. În cazul în care statul membru nu se conformeazã hotãrârii pronunþate de Curtea de Justiþie, aceasta poate impune plata unei amenzi. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Agenti curãþenie, angajam in

conditii legale cu program zilnic 07.00-10.00. Angajam manipulatori marfa in conditii legale cu program de 4 ore saptamanal. Conditii salariale motivante. Conditie obligatorie: cazier curat. CV la fax si e-mail. Relatii la tel. intre orele 09.00–17.00, office@rsi-romprest.ro, Tel: 0744437835, Fax: 0212014856 n Agenti Intervenþie. Societate securitate angajeaza agenti interventie calificati, cu experienta, permis cat.B, constitutie atletica, Tel: 0213129035 n Agenþi Pazã Angajam agenti de paza fete si baieti cu si fara calificare de la 1000lei net, Tel: 0764666663 n Agenþi Pazã Angajam agenti de paza fete si baieti cu si fara calificare de la 1000lei net, Tel: 0764666663

é Asistent Manager.

CHOPSTIX angajeaza Manager si Asistent Manager cu studii superioare, experienta restaurante minim 2 ani si Vanzatoare cu / fara experienta. Informatii Ana Andrei, Tel: 0731791670 n Austria.

Personal îngrijire bãtrâni la domiciliu recruteazã firmã austriaca. Se cer cunoºtinþe germanã ºi/sau italianã/englezã. Nu se percep comisioane. Detalii: 0314286359, Tel: 0765945246, 0727303283

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 n Agenþi

Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, program de lucru avantajos, Tel: 0213152184

Ajutor barman- restaurant pub cu terasa in Piata Alba Iulia (Unirii), Tel: 0213270061 n Ajutor Bucãtar cu sau fara experienta, rapid si dornic de munca - angajam urgent pentru fast-food zona Piata Rosseti, Tel: 0723236521 n Ajutor Bucãtar (doar cu experienta) - Restaurant cu specific libanez (zona parc Cismigiu) angajeaza, pentru detalii sunati intre orele 10:30-19.30, restauranttulin@yahoo.com, http://www.restauranttulin.ro, Tel: 0762212674

n Ajutor gospodaresc - Oferim locuinta la curte in Voluntari, contra ajutor gospodaresc. Preferam pensionari, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427 n Ajutor, doamna peste 45 ani fara obligatie familiara pentru ajutorul sotiei la bucatarie oferim cazare+ salariu, zona langa Bucuresti, Tel: 0767101158 n Asistent Farmacie angajam pentru Spitalul Oxxygene din Otopeni, Tel: 0745230132 n Atelier croitorie din str.Luica nr. 164-168 din cart.Berceni, angajeaza confectionere textile in iuber si triplok dar si in masini speciale la butoniere si nasturi.; 021.683.30.00, Tel: 0763147918, 0724497629

é Barman, ospatar, pizzar pentru restaurant spacific romanesc, office @cluboasis.ro, www.cluboasis.ro, Tel: 0216670211

n Barmani si ospatari/ospatarite.

Restaurant “Casa Olteneasca’’, angajeaza in Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 54, sector 6, 0758111081, 0754024530, andrada_office@yahoo.com, Tel: 0754016103, 0758111081

n Barmani, ospãtari, bucãtari, fãrã

experienþã sau cu maximum 3 ani experienþã, pentru restaurant în Bucureºti. Trimite-þi o scurtã prezentare, cerere sau CV însoþit de o pozã sau CI la adresa de email, ospataribarmani98@gmail.com n Bonã 1.200-1.400 lei, experienta, 8-10 ore, Primaverii, Dr. Taberei, Com.Pantelimon, Lacul Tei, Sos.Nordului, Bucuresti, urgent, Tel: 0213107403 Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti, urgent, Tel: 0213107403

n Bonã

îngrijitoare vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, 0213233966, Tel: 0314097807, 0743393576

n Bonã Familie deosebita 2+1, in

duplex Baneasa, caut bona/menajera interna, serioasa, calma, nefumatoare, prezentabila, in forma fizica buna, varsta 30-50, preferabil cu experienta si cunostinte de limba engleza. Ofer 500Euro, Tel: 0213197759, 0729085036 n Bonã interna angajez pentru Bucuresti, salariu avantajos, Tel: 0725646051


pagina 4 / oferte de muncã România

07 Mai 2012 1.200-1.400lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Domenii, Voluntari, Militari, Primaverii, Tei, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

n Coafor/Coafezã, Manichiurista,

Maseuza Purple Salon angajeaza, salonul este situat langa Parcul IOR, 100 EUR, purple_salon@yahoo.com, https://www.facebook.com/pages/P urple-Salon/183321695062314, Tel: 0765572266 n Conducãtor auto profesionist ºi buldoexcavatorist cu experienþã inclusiv din provincie pentru lucrãri în Bucureºti ºi în provincie, office@tele-electron.ro, Tel: 0214303390, 0217727952 n Confecþioner perdele ºi draperii, cu experienþã, salariu atractiv, Tel: 0741151345, 0767520510

EXPERIENTA. SALARIU ATRACTIV, TEL: 0740085847

n Bucãtar pentru Restaurant Bellini Sincai- specific italian, Tel: 0722100101, 0724262533 n Bucãtar, femeie de serviciuRestaurant Stradivarius din str Ghe. SIncai nr 3, sector 4 angajeaza bucatar cu experienta si femeie de serviciu. Oferim si solicitam seriozitate, Tel: 0213307005

Bucãtar. Firma cu productie de catering cauta bucatar cu experienta pentru linie de self, Tel: 0745363679 n BUCÃTAR/BUCÃTÃREASÃ CU EXPERIENTA DIN CAMPINA, BREAZA SI IMPREJURIMI SAU DIN JUD PRAHOVA, PENTRU RESTAURANT LA EFORIE NORD, FERNANDO.COMAN@FERRUNO. RO, TEL: 0727000830, 0722332059 n Bucãtari, ospatari-ospatarite pentru terasa, foarte seriosi, Tel: 0722287339 n Chimisti. Producator detergenti angajeaza chimisti cu experienta minim 3 ani, arcalux@yahoo.com, http://www.arcalux.ro, Fax: 0311050537

é Coafezã si

frizerita cu experienta. Salon Eva angajeaza, in incinta hypermarket Auchan Titan, Tel: 0721328302

n Confecþionere, oferim bonuri de

masa, transport platit - Gara de Nord, monicadesign@clicknet.ro, Tel: 0213171675 Contabil Companie intermedieri financiare angajeaza contabil full time remuneratie salariu net 1500 ron, Tel: 0728728616

n Croitor maistru confectii textile,

é Curieri pedestri, Total Post Services angajeaza in Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672

cunoasterea limbii franceze constituie avantaj, croitor confectii (pantalon, sacou), cusatori (masina plana si masina surfilat n Curieri pedestri, Total Post incheiat triploc), Tel: 0758029770 Services angajeaza in Bucuresti, Tel: 0212321575, 0732222672

é BONÃ INTERNA, CU

B o n e p e n t ru B u c u re s t i. Recrutam bone cu experienta si recomandari pentru ingrijire copii, program 8-10h/zi, minim 1200 Ron/luna. Veniti cu inca o bona de incredere si daca o angajam si pe ea, platiti doar 50% din comisionul de plasare! R e c ru t a m e d u c a t o a re , asistente medicale, personal studii medii/superioare pentru supraveghere copii ocazional la cererea parintilor (2-4 h seara, week-end) sau in regim p a rt time (2-4h /z i, 2 -3 zile/saptamana sau zilnic). Plata pe ora, Tel: 0742482017

Confecþionere cu experienta pentru masina liniara. Angajez in zona Republica, salariu motivant, Tel: 0723126457

é Confecþioner/a maºinã liniarã, personal calificat masã croit, muncitor necalificat, Tel: 0727387435 n Confecþioner/a

é Croitor/easã (Modelier). Atelier de creatie croitorie dama angajeaza, Tel: 0726236115

Atelierul Demetriahainute botez, angajeaza confectioner, zona Iancului, Tel: 0725274697

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Distribuitor cu scuter pentru

é Croitor/easã.

é Confecþioneri

textiliºti, salariu atractiv, bonuri de masã, transport gratuit. Angajeazã SC cu sediul în Voluntari, Ilfov, 0768994378, 0729602864

Atelierul de creatie Onebeat, cauta croitor/easa cu experienta pentru haina la comanda, program de 8h/zi de luni pana vineri; locatie Calea Dudesti 140 (in spate la Mall Vitan; salariu negociabil. Conditii bune de munca, office@onebeat.ro, http://www.onebeat.ro, Tel: 0728446416, 0728262938 n Croitor/easã. Angajez, pe perioadã nedeterminanatã, croitoreasã cu sau farã experienþã, Tel: 0723583242, 0769800592

livrare produse fast-food.Zona Piata Rosetti, Tel: 0723236521 n Dulgheri cu experienta - Expert Class Construct angajeaza in Bucuresti, 10 RON/ora, Tel: 0730373252 n Electricieni experienta 5ani bransamente coloane instalatii electrice; permis auto, office@badinic.ro, Tel: 0722692297, 0213356476 n Femeie de Serviciu Angajeaza Hotel Restaurant zona Floreasca, Tel: 0724481341


07 Mai 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Femeie de Serviciu cu experientabirouri, depozit, apartament 2 locatii, part time, Tel: 0213467188, 0724305154 n Femeie de Serviciu. Clinica veterinara angajeaza femeie de serviciu, serioasa, muncitoare, dispusa sa lucreze in ture si week-end, Tel: 0213483469, 0213485020

Femeie de Serviciu. SC Fildas Trading SRL angajeaza pentru depozitul din sos. Chitilei, sector 1. Pentru detalii la telefon sau cv la fax resurse.umane@fildas. com, Tel: 0741106666, Fax: 0212204927 n Gestionar, Minimarket zona Gorjului angajeaza, Tel: 0749755893 constructii pentru n Inginer executie, angajeaza Sc Garden Center Grup, Tel: 0755052092 n Inginer auto cu experienta in asigurari; Electrician auto cu experienta. Service auto, angajeza in conditii avantajoase zona Pipera (metrou), Tel: 0723360535 n Îngrijitoare in Zona Titan angajez pentru ingrijire femeie bolnava in varsta de 60 ani, Tel: 0216435582 n Îngrijitoare angajez femeie interna pentru batrana. Ofer masa, cazare lux, 800lei lunar, Tel: 0766661592 Instalator / sudor angajãm pentru firmã Instalaþii gaze ºi termice, Tel: 0737811054

n INSTALATOR A/C. ANGAJAM INSTALATORI AER CONDITIONAT CU EXPERIENTA. PENTRU MAI MULTE INFORMATII SUNATI, MIHAELA6284@YAHOO.COM, TEL: 0760958778 n Instructor aerobic, instructori spinning, receptionera - Sala de sport angajeaza, office.maximbet@yahoo.ro, Tel: 0784749575

n Menajerã cu experienta sau

Livratori cu experienta, cu auto personal. Trenta Pizza angajeaza, Tel: 0751309898 n Lucrãtoare bijuterii hand made din material fimo cu proba de lucru, Tel: 0768590882

é Manichiuristã. Coafor angajeaza personal cu experienta pe postul de manichiura- pedichiura in Drumul Taberei, Tel: 0729811610, 0728303303 n Manipulant

é Lucrãtori calificaþi

în producþie publicitarã, angajeazã firmã de advertising, Tel: 0731212443

marfa, lucrator comercial, merchandiser Merchandising Provider Company angajeaza. Cerinte: persoana serioasa, activa, organizata, se ofera contract pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi, cu posibilitate avansare ierarhica. Trimiteti CV la e-mail, cariere@mercantizare.ro, Tel: 0756054384 n Maseuzã zona Bucureºtii Noi, Tel: 0744551580

Mãcelar calificat, cu experienta, angajam pentru societate de prelucrare carne Chitila, Tel: 0724214880

Manager restaurant. Lantul de restaurante La Historia cauta manager cu experienta in domeniu in vederea asocierii pentru locatiile La Historia De Cuba (St. Stefan nr. 13 sect. 2) si La Historia De Argentina (Vasile Lascar 98 sect. 2). Relatii la telefon dupa ora 12:00, Tel: 0785232321

é Maseuze, clubul Olimpic Gym

angajaza maseuza cu experienta in tratamente anticelulitic, impachetari, reflexoterapie, drenaj, relaxare, terapeutic, etc. trimiteti cu poza la e-mail, n Manichiuristã pedichiurista CV unghii false ºi coafezã cu olimpicgym@gmail.com, Tel: experienþã ºi calificare, zona Piata http://www.olimpicgym.ro, 0760839596 Veteranilor Militari, 0723833246

fara experienta 8h/zi, 6zile/saptamana, zona Salajan, Tel: 0722570222 n Menajerã femeie serioasã, angajez în regim intern pentru cãlcat ºi spãlat impecabil. Locaþie: Snagov, particular, Tel: 0372206701 n Menajerã. Club sportiv Bd. Barbu Vacarescu, sector 2, angajam personal curatenie cu experienta. Tel intre 9:00-15:00, ana.cojocea@pescariusports.ro, Tel: 0730900031 n Meºterul casei si mecanic auto posesor carnet categoaria B Grupul de firme “Dines” angajeaza, Tel: 0724744153 n Modelator covrigi, angajez în Piaþa 16 Februarie, cu domiciliul în zona pieþei, 0722481685, Tel: 0722450754, 0722225306 n Montator pentru usi de interior si metalice, rbtauto@yahoo.com, Tel: 0720197362 n Montator tâmplãrie PVC cu experientã ºi permis cat B, Tel: 0786224722 termopan cu n Montatori experienta, angajez urgent, xpassteam@yahoo.com, Tel: 0761393408, 0720314757 n Muncitori in constructii angajez, Tel: 0767660019 n Muncitori necalificati, Depozit carbuni zona Straulesti sector 1, angajeaza pentru ambalare carbuni in pungi de 3 si 5kg, Tel: 0742102875 n Muncitori/toare pentru produse artizanat, cerinte, dexteritate, seriozitate, dornici de munca, Tel: 0212552076, 0766942951 n Operator calculator angajam, Tel: 0213265596 n Operator dispecer cu experienta video salarizare de 1200lei net, Tel: 0764666663 n Operator Pc /xerox/distributie fluturasi, angajez fete 18-22ani, Oferim pregatire la locul de munca. CV la e-mail comandaprint@copyanc.ro n Operator sala. Firma angajam slot attendant (operatori sala jocuri fete/ baieti), sefi sala, office.maximbet@yahoo.ro, Tel: 0784749575 n Operator substante toxice si agent vanzari pentru o firma noua infiintata DDD, Tel: 0735908859 n Ospãtar, femeie de serviciu, grataragiu. Restaurant sector 2 Foisorul de foc, angajeaza, Tel: 0721204965 n Ospãtãriþã picolita - angajeaza Restaurantul “Casa Persia” din zona Panduri, mgwork@yahoo.com, Tel: 0729006006 n Ospãtãriþe Restaurant angajeaza ospatarite dragute, Tel: 0763725353 n Personal calificat în „injecþie mase plastice”, bãrbaþi, în comuna Jilava, angajãm, Tel: 0730419440

é Personal Coafor,

cosmetica, cu experienta, angajam in Drumul Taberei, Tel: 0728303303, 0729811610


Luxembourg n 1. SERVEUR/SE

Description: GARCON DE RESTAURANT, EN GENERAL; Source:ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 2. SERVEUR/BARMAN BISTRO M/F; Description: GARCONS DE SALLE, SERVEURS ET TRAVAILLEURS ASSIMIL; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg EDUCATEUR DIP CRECHE M/F; n 3. Description:EDUCATEUR DIPLOME;Source:ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 4. RECEPTIONNISTE (HOTEL) M/F A ASSELBORN MOULIN; Description:EMPLOYE A LA RECEPTION (HOTELS) "Compétences requises: INTERNET (DESIGN); MS OFFICE (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)"; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 5. SERRURIER QUALIFIE M/F; Description: SERRURIER (SERRURERIE COURANTE); Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 6. COUVREUR / FERBLANTIER OU AIDE M/F; Description: COUVREURS; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 7.SERVEUR/SE EN SALLE; Description: GARCON DE RESTAURANT, EN GENERAL; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 8. COORDINATEUR COMMERCIAL (M/F); Description: EMPLOYE COMMERCIAL "Compétences requises: INTERNET (DESIGN); EXCEL (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS); WORD (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS); WINDOWS (SYSTEME INFORMATIQUE)"; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 9. RESP ÉQUIPE TÉLÉ-VENDEURS (M/F); Description: TELE-VENDEUR; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg HÔTESSE D'ACCUEIL (M/F); Description: n 10. RECEPTIONNISTE-TELEPHONISTE "Compétences requises: INTERNET (DESIGN); EXCEL (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS); WORD (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS); WINDOWS (SYSTEME INFORMATIQUE)"; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 11. COUVREUR EXPERIENCE M/F OU AIDE; Description: COUVREUR EN ARDOISES, TUILES, ET MATERIAUX SIMILAI; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 12. CHEF DE PROJET MODELISATION M/F EVA- 090312PLHYDROMODEL; Description: BIOLOGISTES ET NATURALISTES; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 13. CHEF DE PROJ MICRO-ALGUES M/F EVA-090312-PLBIOFUEL; Description: BIOLOGISTES ET NATURALISTES; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 14. CHEF DE PROJETS EN OPTIQUE DES PARTICULES CHARGEES M/F; Description: PHYSICIEN (OPTIQUE) Salary: EURO 5000 - 6000 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 15. CHERCHEUR EN INSTRUMENTATION BEAMS M/F; Description: PHYSICIEN (OPTIQUE) "Compétences requises: MS OFFICE (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)" Salary: EURO 4300 - 4500 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 16. CHERCHEUR EN OPTIQUE DES PARTICULES CHARGEES M/F; Description: PHYSICIEN (OPTIQUE) "Compétences requises: MS OFFICE (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)" Salary: EURO 4300 4500 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 17. MENUISIER CONDUCTEUR DE TRAVAUX (M/F); Description: MENUISIER "Compétences requises: WINDOWS (SYSTEME INFORMATIQUE)"; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 18. CHERCHEUR EN MICROBIO ENVIRON H/F EVA090312CHREMICROBI; Description:BIOLOGISTE, EN GENERAL Salary: EURO 4300 - 4500 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 19. INSTRUCTEUR D'EVEIL ET DE GYMNASTIQUE (M/F); Description: EDUCATEURS ET TRAVAILLEURS ASSIMILES "Compétences requises: EXCEL (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS); WORD (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS)" Salary: EURO 2197 - 2422 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 20. WEB-DESIGNER H/F; Description: WEB-DESIGNER "Compétences requises: SQL - DATABASE LANGAGE DE PROGRAMMATION; C++ (LANGAGE DE PROGRAMMATION)"; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg

n 21. CONSULTANT(E) REACH; Description: AUTRES CHIMISTES "Compétences requises: OFFICE (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS)"; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 22. CHERCHEUR EN DÉV INSTRUMENTAL H/F SAM-300312-MAGWIRE; Description: PHYSICIEN, EN GENERAL; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 23. MECATRONICIEN EXPÉRIMENTÉ (M/F); Description: MECATRONICIEN "Compétences requises: WINDOWS (SYSTEME INFORMATIQUE)"; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg SENIOR LEGAL OFFICER-BILINGUAL n 24. GERMAN/ENGLISH(M/F); Description: JURISTE "Compétences requises: WORD (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS); POWERPOINT (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS); EXCEL (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS); MS OFFICE (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)"; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg SENIOR RELATIONSHIP M -BILINGUAL n 25. ENGLISH/PORTUGUESE M/F; Description: GESTION SOCIETES (DOMICILIATION/HOLDINGS/SOPARFI/ "Compétences requises: MS OFFICE (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)"; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 26. CONSEILLER EN VENTE (M/F)- 30HRS/SEMAINE; Description: VENDEUR SPECIALISE; Salary: EURO 1353 - 1353 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 27. SENIOR ANALYSTE PROGRAMMEUR "ORACLE FORMS" (M/F); Description: ANALYSTE-PROGRAMMEUR "Compétences requises: ORACLE (BASE DE DONNEES)" Salary: EURO 2300 4300 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 28. SPECIALISTE "MICROSOFT" CRM (M/F); Description: INFORMATICIENS ET AUTRES PROFESSIONS CONNEXES "Compétences requises: ORACLE (BASE DE DONNEES)" Salary: EURO 2300 - 4000 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 29. RESPONSABLE DE SALLE M/F A ASSELBORN; Description: GARCONS DE SALLE, SERVEURS ET TRAVAILLEURS ASSIMIL Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 30. SERVEUR QUALIFIE (M/F) - CDD 6 MOIS. Description: GARCONS DE SALLE, SERVEURS ET TRAVAILLEURS ASSIMIL Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 31. FRIGORISTE M/F; Description: FRIGORISTE Salary: EURO 0 - 0 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 32. OUVRIER AGRICOLE M/F; Description: OUVRIERS AGRICOLES ET TRAVAILLEURS ASSIMILES Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 33. RESEARCHER IN PHYSICAL CHEMISTRY M/F (EVA-190412-CAPTIV; Description: CHIMISTES Salary:EURO 0 0 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 34. CHERCHEUR EN CLIMATOLOGIE M/F; Description: METEOROLOGUE "Compétences requises: MS OFFICE (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)" Salary: EURO 4300 4500 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 35. CUISINIER QUALIFIE ET EXPERIENCES M/F; Description: CUISINIERS Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 36. COMPTABLE UNIQUE; Description: VOTRE MISSION PRINCIPALE CONSISTERA A ASSURER LA COMPTABILITE GENERALE DE NOTRE STRUCTURE AU LUXEMBOURG.CO MPTABILITE GENERALE JUSQU'A LA REALI SATION DU BILAN,ANALYSE COMPTABLE,FI SCALE & FINANCIERE.CONNAISS APPROFON DIES D'1 LOGICIEL COMPTABLE.+INFOS S UR WWW.POLE-EMPLOI-INTERNATIONAL.FR Salary: Euro 25000 30000 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 37. CREDIT CONTROLLER; Description: RESPONSABLE DU SERVICE DE RECOUVREME NT VOUS EN DEFINISSEZ LA POLITIQUE E T CONTROLLEZ ET SUPERVISEZ LES OPERA TIONS. VOUS COORDONNEZ L'EQUIPE RECO UVREMENT. VOUS ETES EN CONTACT AVEC LES CLIENTS. VOUS ETES TRI-LINGUES, CONNAISSANCE DU LUXEMBOURGOIS APPREC IEE. VOUS MAITRISEZ MS OFFICE ET SAP. - Salaire : SELON PROFIL Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 38. CHEF DE RANG; Description: DANS UN RESTAURANT HAUTE GASTRONOMIE FRANCAISE VOUS SEREZ RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE DE LA SALLE,DE L'AC CUEIL DE LA CLIENTELE.VOUS MAITRISEZ LE SERVICE A L'ASSIETTE ET LE SERVIC E BANQUET,VOUS PRENEZ LES COMMANDES ET VOUS MANAGEZ DES COMMIS ET DES E XTRAS. Salary: Euro 2200 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France

n 39. CHEF DE PARTIE; Description: VOUS PROCEDEREZ A

LA MISE EN PLACE D E PLATS EN CUISINE,VOUS CONNAISSEZ ET RESPECTEZ LES NORMES HACCP.VOUS M AITRISEZ LE SERVICE A L'ASSIETTE ET LE SERVICE BANQUET.VOUS MANAGEZ DES COMMIS ET DES EXTRAS.VOUS CONNAISSEZ LES ETABLISSEMENTS HAUT DE GAMME. BR IGADE 10 PERSONNES. FRANCAIS EXIGE. Salary: Euro 2200 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France Ingenieur/in - Abfallwirtschaft Arbeitsort: Contern; n 40. Description: Unser Unternehmen bietet eine Stelle als Dipl.-Ingenieur/in oder Dipl. Geologe als Projektleiter Altlasten und Altstandorte - Projektleiter für den Bereich Altlasten und Altstandorte - Eigenständige Erstellung von Altlastengutachten - Planung, Ausschreibung, Begleitung und Koordination von Erkundungsund Sanierungsarbeiten örtliche Bauüberwachung, Sanierungszertifizierung Vorausgesetzt wird: - Abgeschlossenes Hochschulstudium; - Mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Arbeitsfeld Altlasten und Altstandorte Eigenständige Erstellung von Altlastengutachten - Gute Kenntnisse der Hydrogeologie und des spezifischen Bodenchemismus bei Altlasten und Altstandorten - Kenntnisse der technischen Auslegung von On-Site oder In-Situ Teamfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft werden vorausgesetzt; - Gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich; Sprachkenntnisse in Französisch sind gewünscht, in Englisch sind von Vorteil Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert Source: BA, Public Employment Services, Germany Techniker/in - Bautechnik (ohne Schwerpunkt) n 41. Arbeitsort: Contern; Description: Ingenieurbüro im Bereich Umweltschutz, technische Gebäudeausrüstung und Grundbau sucht noch eine/n Bautechniker/-in mit Zeichenkenntnissen, Bauzeichner/-in für das Erstellen von Planunterlagen nach Aufmaß bzw. nach Angaben vom Ingenieur, sowie das Erstellen von örtlichen Aufmaßen. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Kenntnisse und Fertigkeiten: CAD-Anwendung Auto-CAD; Textverarbeitung Word (MS Office) Source: BA, Public Employment Services, Germany n 42. Monteur für Fenster und Türen gesucht! Arbeitsort: Luxemburg; Description: Wir suchen für unsere Firma in Luxemburg einen selbständig arbeitenden Monteur für Fenster und Türen sowie für Innenausbau. Sie sollten in allen berufsrelevanten Kenntnisse und Fähigkeiten fit sein und möglichst Berufserfahrungen aufweisen. Der Führerschein Klasse B ist zwingend erforderlich, der Führerschein Klasse C1 wäre wünschenswert. Sie werden in Luxemburg angemeldet. Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, bewerben Sie sich bitte schriftlich mit den üblichen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Fahrerlaubnis C1 Leichte LKW (alt: FS 3): Wünschenswert Source: BA, Public Employment Services, Germany n 43. Quality Analyst (m/f) Arbeitsort: Dudelange; Description: At Husky, our culture is entrepreneurial, fast-paced and never afraid of change. We look for people who thrive in a dynamic environment, are driven by challenge, and have a passion for excellence. Responsibilities: - Auditing finished projects for failures, wrong part quantities, wrong documentation, etc. before shipping to customer - Working with internal customers and/or suppliers to improve part component quality as well as develop efficient operations controls and plans Supporting development of quality assurance strategies, processes and control plans which assure quality and reliability as part of the Operation Plans - Drive continuous improvement of process/product quality, through reduction and prevention of non-conformances while defining and implementing metrics to evaluate the impact of continuous improvement initiatives Qualifications: - University degree (Bachelor or Master degree, preferably in an engineering discipline) or equivalent - Working knowledge of statistical problem solving tools and Continuous Process Improvement tools, including but not limited to Six Sigma, 5S, DOE, Poka Yoke, etc - Strong communication and presentation skills Interpersonal skills and ability to lead or work within a team Change agent with energy, passion, and enthusiasm to drive change - Strong project management skills - Good knowledge of MS Office applications such as Word, Excel Excellent written and spoken command of English, additional languages skills such as French or German are considered an asset If you are interested in the rewards and challenges offered by an industry leader, please forward your application to: Monika GORGES mgorges@husky.ca HUSKY Injection Molding Systems S.A. B.P. 231 L-3403 Dudelange Learn more about HUSKY: www.husky.ca - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse Source: BA, Public Employment Services, Germany


n 46. DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE INFORMATIQUE; Description:VOUS ETES DEVELOPPEUR JAVA J2EE. VOU S CONNAISSEZ LES LANGAGES SQL, XSL, PL-SQL ET LES SERVEURS TOMCAT 6.0.18 + JBOSS 4.2.3. VOUS TRAVAILLEZ SUR LES OUTILS/FRAMEWORKS : JSP, STRUTS, SPRING, HIBERNATE, ECLIPSE, FOP, AJAX. VOS MISSIONS : ANALYSE DES BES OINS, PROTOTYPAGE, DEVELOPPEMENT... - Salaire: A NEGOCIER Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 47. Vertriebsmitarbeiter (m/w) Internet- und Print Luxemburg Arbeitsort: Description: Die AAG ist ein erfolgreiches und aufstrebendes Dienstleistungsunternehmen für Internet und Print mit Sitz in Saarbrücken und Luxemburg. Namhafte Unternehmen aus den Bereichen B to B und B to C zählen zu unseren Kunden. Das Vertrauen unserer Kunden seit vielen Jahren erlaubt uns ein stetiges Wachstum. Für den langfristigen Geschäftsausbau in Luxemburg suchen wir Vertriebsmitarbeiter mit Erfahrung im Vertrieb von Internet- und Printdienstleistungen Vertriebsmitarbeiter (m/w) Internet- und Printdienstleistungen in Luxemburg Ihre Aufgaben: - Kundenakquisition und Kundenbetreuung Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Verkaufsgesprächen - Beratung der Kunden in Internet- und Printthemen Ihr Profil: - Verhandlungssichere Sprachkenntnisse (Wort und Schrift) in Luxemburgisch, Deutsch und Französisch Erfahrungen in vergleichbarer Tätigkeit (Agentur o.ä.) in Luxemburg oder Grenzregion - Affinität zum Bereich der neuen Medien und Online-Kommunikation Kenntnisse der aktuellen Internet-Technologien und sozialen Netzwerke hohe Dienstleistungs- und Kundenorientierung - Freundlichkeit, positive Ausstrahlung, Kommunikationsfähigkeit und Souveränität im Umgang mit Kunden - Strukturiertes, zielgerichtetes und selbstständiges Arbeiten - sicherer Umgang mit MS-Office Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit persönlichen Wachstumschancen, eine leistungsabhängige Vergütung sowie adäquaten Dienstwagen. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen einschließlich möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung schriftlich oder per E-Mail. Einstieg: ab sofort Kontakt: AAG z.Hd. Herrn Jürgen Clemens Feldmannstrasse 113-115 66119 Saarbrücken Tel: +49 (0) 681 97 05 0 E-Mail: juergen.clemens@aa-g.de Webseite: www.aa-g.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich Source: BA, Public Employment Services, Germany n 48. DESSINATEUR(TRICE)-PROJETEUR(SE)INDUSTRIEL(LE) EN MECANIQUE; Description: SPECIALISE DANS LA CONCEPTION MECANI QUE D'APPAREILS DE LEVAGE ET DE MACH INES SPECIALES. MISSION: CONCEPTION DES PROJETS A LA PHASE DE FABRICATIO N, REDACTION DES DOCUMENTS TECHNIQUE S (DEMANDE DE PRIX, CHOIX DE MATERIE LS, PRE-DIMENSIONNEMENT...)MAITRISE SOLIDWORK, AUTOCAD Salaire: SELON PROFIL ET EXPERIENCE Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 49. COMMIS / COMMISE D'ETAGE; Description: HOTEL 5* ET MEMBRE DE "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" RECHERCHE POUR SON DEPARTEMENT ROOM SERVICE UN COMM IS ROOM SERVICE H/F. PREVOIR TRAVAIL DE NUIT ET LES WEEK-ENDS Salary: Euro 10.41 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 50. INGENIEUR / INGENIEURE LOGICIEL INFORMATIQUE; Description: VOUS INTEGREZ UNE EQUIPE PROJET PLUR IDISCIPLINAIRE ET AUREZ EN CHARGE LE DEVELOPPEMENT "LOGICIEL EMBARQUE". VOUS INTERVENEZ SUR TOUTES LES ETAPES DU CYCLE DE DEVELOPPEMENT EN V, DE L 'ARCHITECTURE JUSQU'A L'INTEGRATION EN PASSANT PAR LA CONCEPTION, LE DEV ELOPPEMENT ET LES TESTS. Salary: Euro 30000 - 40000 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 51. RESPONSABLE DE STRUCTURE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE; Description: ORGANISER/METTRE EN PLACE DES ACTIVI TES EDUCATIVES. RENSEIGNER LES PARENTS SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'E TABLISSEMENT,ORGANISER L'INTEGRATION DES ENFANTS. SUIVI ADMINISTRATIF DES DOSSIERS. VOUS DEVEZ SAVOIR MANAGER UNE EQUIPE. VOUS GEREZ LES F ORMATIONS ET LES RECRUTEMENTS. Salary: Euro 2460 - 3000 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 52. CONTROLEUR / CONTROLEUSE DE GESTION; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) ASSISTANT(E) CONTROLEUR(EUSE) DE GESTION, VOUS CONTROLEZ LES COUTS, FAITES DES ANAL YSES DE PLANS, DES SURVEILLANCES DES CHANRIERS. VOUS AVEZ DE L'EXPERIENCE DANS LE GE STION ET LA COMPTABILITE. Salary: Euro 2100 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 53. CONDUCTEUR / CONDUCTRICE DE TRAVAUX DU BTP; Description: VOUS GEREZ LES EQUIPES, UN BUDGET D' HEURES ET DE TRAVAIL, ANALYSEZ DES DOSSIERS DE MARCHE, MAIS AUSSI LE SU IVI DES COUTS DE CHANTIER. VOUS ETES CHARGE(E) DES RELATIONS COMMERC IALES ET VOUS DEFINISSEZ L'INSTALLATION DU CHANTIER. Salary: Euro 15 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 54. METREUR / METREUSE; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) METREUR(EUSE) : VOUS ESTIMEZ ET ETABLISSEZ LES DEVIS ET FACTURES. VOUS REDIGEZ AUSS I UN CAHIER DES CHARGES, ASSUREZ LA PREPARATION ET LE SUIVI DES CHANTIER S AINSI QUE LA GESTION DU BUDGET ALLOUE. Salary: Euro 15 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France

n 55. ASSISTANT / ASSISTANTE GEOMETRE; Description: RATTACHE(E) AU GEOMETRE DU CHANTIER, VOUS AUREZ POUR MISSION DE L'ASSISTER SUR LE TERRAIN, AVANT, PE NDANT ET APRES LES TRAVAUX. VOUS SEREZ AMENE A EFFECTUER LES MESURES TOPOMETRIQUES ET A REALISER DES LEVES TOPOGRAPHIQUES DE TERRAIN. Salary: Euro 14 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 56. CARRELEUR / CARRELEUSE; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) CARRELEUR(EUS E), VOUS EFFECTUEZ DIVERS TRAVAUX DE POSE DE CARRELAGE, ET DE LA POSE DE MOSAIQUE. Salary: Euro 2600 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 57. ANALYSTE DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE; Description: VOUS INTERVIENDREZ CHEZ LES CLIENTS SUR LA MAINTENANCE ET LE DEVELOPPEMENT DE PROJET SOUS JAVA. I L Y A EGALEMENT UN POSTE DISPONIBLE POUR LES PERSONNES MAITRI SANT DOTNET; Salary: Euro 2500 - 4000 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France INGENIEUR / INGENIEURE GENIE CIVIL; n 58. Description:REF:BTP45 ETUDES (BORDEREAUX DE SOUMISSION,DEV IS)ET SUPERVISION DE TRAVAUX EN VRD SI JEUNES DIPLOMES,FORMATION INFRAST RUCTURE EXIGEE. L'ALLEMAND EST UN PLUS. Salary: Euro 2500 - 4000 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France

n 59. CHEF DE RANG; Description: MISSIONS:SERVIR DIFFERENTS TYPES DE CONVIVES LORS DE BANQUETS ET REPAS PROTOCOLAIRES DANS LES BRASSERIES/AP PORTER DES SUGGESTIONS POUR AMELIORER LA QUALITE DU SERVICE/VOUS TRAVAILLEZ DU LUNDI AU VENDREDI POUR LE SERVICE DU MIDI. Salary: Euro 12.19 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 60. ATTACHE COMMERCIAL / ATTACHEE COMMERCIALE EXPORT; Description: VOUS REALISEZ LE DEVELOPPEMENT DU PO RTEFEUILLE CLIENT,LA NEGOCIATION DES CONTRATS DANS LE DOMAINE DES VEHICU LES INDUSTRIELS FRIGORIFIQUES. VOUS ETABLISSEZ VOTRE PLAN DE PROSPECTION ET ASSUREZ LE SUIVI APRES VENTE. POSTE DE TERRAIN. - Salaire : A VOIR SELON PROFIL. VOITURE + GSM; Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France 1. SECRETAIRE COMPTABLE; Description: NOUS RECHERONS UN(E) SECRETAIRE COMP TABLE, VOUS AVEZ DES CONNAISSANCES JURIDIQUE LUXEMBOURGEOISE. VOUS FETE S DE L'ARCHIVAGE, DE LA FACTURATION ET UTILISEZ UN LOGICIEL COMMERCIAL E TC... POSSIBILITE DE CDI PARLA SUITE. Salary: Euro 10.41 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 62. CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE POIDS LOURD; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) CHAUFFEUR(EUS E) SUPER POIDS LOURD. VOUS AVEZ DES CONNAISSANCES EN TRAVAUX PUBLICS. VO US AVEZ IMPARATIVEMENT LES CACES 2 ET 8 CAR VOUS SEREZ AMENE(E) A CON DUIRE DES MINI PELLES SUR CHANTIER. Salary: Euro 12 - 15 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 63. ANALYSTE DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE; Description: MISSIONS:DEVELOPPER DES LOGICIELS ET DU REPORTING METIER,INTEGRER DES MODULES LOGICIELS EN APPLICATIF METI ER AVEC ASSURANCE QUALITE DEVELO- PPEMENT EXTERNE...MAITRISE VISUAL ST UDIO,.NET 4,C#,WPF,SILVERLIGHT; MICROSOFT SQL SERVER 2008 ET REPORTI NG SERVICES. Salary: Euro 3000 - 4000 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 64. ANALYSTE DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE; Description: MISSIONS:DEVELOPPER DE NOUVELLES FON CTIONNALITES METIER,ENRICHIR/ DEVELOPPER DES INTERFACES UTILISATEU RS,MAINTENIR DES APPLICATIONS EXISTANTES...MAITRISE VISUAL STUDIO, BLEND,.NET 4,C#,WPF,SILVERLIGHT. EXPERIENCE EN DEVELOPPEMENT LOGOCIEL ESRI BIENVENUE. Salary: Euro 2500 - 3500 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 65. MONTEUR / MONTEUSE DE PYLONES; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) MONTEUR(SE) E N PYLONES HAUTE TENSION, VOUS FAITES DE L'ASSEMBLAGE, DU LEVAGE, DU RACCO RDEMENT DE PYLONES ELECTRIQUES HAUTE TENSION. VOUS AVEZ LES HABILIT ATIONS POUR TRAVAUX EN HAUTEUR ET LES HABILITATIONS ELECTRIQUE. Salary: Euro 11 - 12 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 66. SECOND / SECONDE DE CUISINE; Description: BRASSERIE A HOSTERT CHERCHE A RENFOR CER SON EQUIPE ET ENGAGE UN CUISINIER, HORAIRES EN COUPURES,LIBR E LE DIMANCHE. Salary: Euro 12.49 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 67. INGENIEUR / INGENIEURE GEOMETRE; Description: VOUS AVEZ OBLIGATOIREMENT UNE FORMAT ION D'INGENIEUR OU UN MASTER EN GEODESIE ET 2 ANS D'EXPERIENCE EN TR AVAUX DE GEODESIE.VOUS DEVREZ PASSER UN EXAMEN D'HABILIATION AU TITRE DE GEOMETRE OFFICIEL AU LUXEMBOURG. 3 MOIS EN INTERIM PUIS CDI REF:BT P1041; Salary: Euro 3300 - 5000 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 68. GARCON / SERVEUSE DE RESTAURANT; Description: VOUS FEREZ LA MISE EN PLACE DE LA SA LLE, L'ACCUEIL DES CLIENTS, LA PRISE DE COMMANDE, LE SERVICE DES PLATS, L'ENCAISSEMENT. POSSIBILITE DE TRAVAIL AVEC OU SANS COUPURE, JOUR DE REPOS A DETERMINER. CE CONTRAT PEUT ETRE REN OUVELESalary: Euro 1800 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France

n 69. COMMIS / COMMISE DE CUISINE; Description: VOUS

AIDEREZ A LA PREPARATION DE PLA TS DE CUISINE ITALIENNE, POSSIBILITE DE TRAVAIL AVEC OU SANS COUPURE, JOUR DE REPOS A DETERMINER. CE CONTRAT PEUT ETRE REN OUVELE; Salary: Euro 1800 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 70. TECHNICIEN / TECHNICIENNE ETUDES DE PRIX BTP; Description: VOUS AVEZ EN CHARGE LE CALCUL DES PR IX POUR DES CHANTIERS DE GROS OEUVRE ET GENIE CIVIL, L'ELABORATION DE DOS SIERS DE SOUMISSION, LA REALISATION DE METRES ET PRE-METRES. - Salaire : A NEGOCIER SELON EXPERIENCE; Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 71. POSEUR / POSEUSE DE REVETEMENTS SOUPLES DE SOLS; Description: VOUS ASSUREZ LA POSE DE TOUS TYPES D E REVETEMENTS DE SOL SOUPLES. VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT ETRE AUTONOME E T SAVOIR GERER SEUL UN CHANTIER DU DEBUT A LA FIN. Salary: Euro 10 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 72. RESPONSABLE LOGISTIQUE; Description: VOUS SEREZ EN CHARGE DE L'ORGANISATI ON ET LA MANAGEMENT DU MAGASIN (3 C OLLABORATEURS). AINSI QUE DES ACHATS ET DE LA NEGOCIATION AVEC LES FOURN ISSEURS. VOUS AVEZ DES CONNAISSANCES EN PIECES TECHNIQUES (MECANIQUE, EL ECTRIQUES, CARROSSERIE). Salary: Euro 2800 - 3500 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 73. CHEF DE PRODUCTION; Description: VOUS SUPERVISEZ UNE EQUIPE DE PRODUC TION.VOUS OPTIMISEZ LES MOYENS ET PROCEDES DE FABRICATION SELON LES IM PERATIFS DE QUALITE, DELAIS. VOUS POSSEDEZ UNE FORMATION BAC+5 SOIT E N CHIMIE - PROCESS- ET/OU MECANIQUE. Salary: Euro 3500 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 74. SOUDEUR / SOUDEUSE A L'ARC SEMI-AUTOMATIQUE; Description: RECHERCHE 4 A 5 SOUDEURS POUR INTERV ENIR SUR DES CHANTIERS A LUXEMBOURG LA LICENCE SOUDURE DOIT ETRE IMPERAT IVEMENT A JOUR. LE CDD PEUT ETRE PROLONGE ET TRANSFORME EN CDI. - Sal aire : A CONVENIR SELON COMPETENCES; Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 75. EDUCATEUR / EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS; Description: A 200 M DE LA GARE DE LUXEMBOURG,VOU S OCCUPEREZ UN POSTE D'AIDEEDUCATRICE EN REMPLACEMENT CONGE MAL ADIE. CDD POUVANT DEBOUCHER SUR UN CDI. AMPLITUDE HORAIRE DE 8H A 19H. Salary: Euro 2000 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 76. INFIRMIER GENERAL / INFIRMIERE GENERALE; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) INFIRMIER(ERE). AMPLITUDE HORAIRE DE 8 HA 19H DU LUNDI AU VENDREDI. VOUS AVEZ DE L'EXPERIENCE EN PEDIATR IE. Salary: Euro 2500 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 77. INGENIEUR ELECTRICIEN/INGENIEURE ELECTRICIENNE DE PRODUCTION; Description: VOUS POSSEDEZ DES CONNAISSANCES TECH NIQUES EN PROGRAMMATION PLC, REGULATION,PROFIBUS,INSTRUMENTATION; ETES RESPONSABLE DU SUIVI DES EQUI- PEMENTS DES LIGNES DE PRODUCTION, FA ITES EVOLUER LES INSTALLATIONS EN Y APPORTANT MODIFICATIONS ET AMELIORAT IONS, CONDUISEZ DE NOUVEAUX PROJETS Salary: Euro 3500 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 78. ELECTROMECANICIEN(NE) DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) ELECTROMECANI CIEN(NE) INDUSTRIELLE, VOUS MAITRISEZ LES NOTIONS PRINCIPALES DE MECANIQUE, D'ELECTRICITE ET DE SOUDURE. VOUS ETES AUTONOME, MOTIVE( E). VOUS TRAVAILLEZ EN POSTE. Salary: Euro 2150 - 2300 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 79. AGENT / AGENTE DE TRANSIT; Description: GESTIONNAIRE DE COMMANDES TRILINGUE POUR STE DE TRANSPORT DE CAMIONS PAR LE RAIL.RELATIONS CLIENTS:PREPARATIO N,REMISE D'OFFRES AUX CLIENTS,TRAITE MENT ET SUIVI DES COMMANDES.PREPARAT ION DU PLAN JOURNALIER DE TRANSPORT. PLUS D'INFO: WWW.POLE-EMPLOI-INTERNATIONAL.FR Salary: Euro 2000 - 2500 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 80. ESTHETICIEN / ESTHETICIENNE; Description: NOUS RECHECHONS UN(E) ESTHETICIEN(NE ), VOUS FAITES DE LA POSE D'ONGLES, AINSI QUE DES SOINS DU CORPS ET DU V ISAGE, MASSAGE, MODELAGE. VOUS ETES RESPONSABLE DU BIEN ETRE E T DE LA SATISFACTION DE VOS CLIENTS. VOUS PARTICIPEZ ACTIVEMENT A LA VIE DE L'INSTITUT. BONNE PRESENTATION. Salary: Euro 12.41 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 81. AFFRETEUR / AFFRETEUSE; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) AFFRETEUR(EUS E) INTERNATIONAL(E), VOUS PARLEZ FRANCAIS, ANGLAIS ET/OU ALLEMAND ET/ OU ITALIEN ET/OU TCHEQUE-SLOVAQUE, (MAITRISE DE 3 LANGUES OBLIGATOIRES ),AISANCE TELEPHONIQUE. *2 POSTES A POURVOIRS* Salary: Euro 2161 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã n Tehnician sisteme de alarmã ºi supraveghere video, cu experienþã, Tel: 0214340052, 0754010155

é Personal curatenie pentru Mall Baneasa, 8.00-11.00, L-D, 400 lei/luna, Tel: 0747202000

é Rigipsari, zugravi si tencuitori (pentru aplicare mecanizata). Numai cu experienta! 0722740935, 1 EUR/luna, baducosrl@yahoo .fr, 0726647714, 0747691761 n ªoferi

é PERSONAL PENTRU SALON INFRUMUSETARE ZONA A V I A T I E I , A N G A J A M IN CONDITII AVANTAJOASE DE SALARIZARE ECHIPA COMPLECTA COAFEZE, STILISTI, COSMETICIENE, MANICHIURISTEPEDICHIURISTE, TEL: 0722121402 n Personal

Restaurant, SC angajeaza ospatari, barmani, bucatari, zona Piata Unirii, Tel: 0722179408 n Personal, fete pentru bar si terasa zona parc Carol, Tel: 0763118790 n Personal. Statie combustibil (peco) situata in bd Nicolae Grigorescu nr 2 angajeaza: lucrator platforma; responsabil curatenie; casier, Tel: 0766819416 n Pizzeri, bucãtari, dispeceri, angajazã pizzerie (zona Ion Mihalache) Relaþii L-V, 12-17, Tel: 0731027322

é RECEPÞIONER. HOTEL 2 STELE PE LITORAL, COSTINESTI, CAUTA RECEPTIONER PENTRU TURA DE NOAPTE PENTRU PERIOADA 1 IUNIE - 1 SEPTEMBRIE. ATRIBUTII: RECEPTIE - DAT SI PRIMIT CHEI TURISTILOR PE TURA RESPECTIVA, CURATENIE, SERVIRE LA MASA LA TURISTI DACA ESTE NEVOIE, ALTE ACTIVITATI DE CURATENIE, MOP, SPALAT VASE, ETC. SALARIU 2000 RON +CAZARE SI MASA. EXCLUS PERSOANE NESERIOASE CARE SE GANDESC SA VINA LA MARE PENTRU DISTRACTIE! TRIMITETI CV+POZA LA E-MAIL, MUNCALITORAL@YAHOO.COM n Rigipsar,

chituitor, zugravi, necalificati - firma serioasa angajeaza cu salarii motivante, lucrari in Bucuresti, Tel: 0755091903 n Rigipsari Firma de constructii angajeaza rigipsari si zugravi, Tel: 0727757960

basculanta, interviu 30.04.2012 ora 9.30, Tel: 0216686948, 0216687970 n ªoferi de taxi cu atestat (facilitãm obþinerea atestatului). Companie taxi angajeazã, închiriazã licenþe, vinde maºini tip Logan. Relaþii telefon 0762008061, Tel: 0214560387, 0762112733 n ªoferi profesionisti. Romcim Agregate SRL angajeaza la Balastiera din Carpenisu, Judetul Giurgiu intrarea de pe Autostrada Buc-Pit km 30, Tel: 0729006405 n Spalatoreasa femeie la vase, Restaurant angajeaza in zona Agronomie, Tel: 0722675766 n Spãlãtori fete-baieti pentru spalatorie auto central, Tel: 0723512794 n Spãlãtori auto, angajam in zona Berceni, Tel: 0723242979 n Specialist preparare rahat (turcesc sau românesc) angajeazã societate comercialã. Asigurãm transportul angajaþilor de la gura de metrou Gorjului. Aºteptãm CV pe e-mail statistica@orlandos.ro, Tel: 0725666888 Stivuitorist Companie prestari servicii angajeaza stivuitoristi si lucratori necalificati. Prog ra m f l e x i b i i n t u re d e zi/noapte, Tel: 0212319774

n Videochat oferta lunii mai,

é Tehnicieni interfoane, sisteme alarmare, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie rapida cu permis angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420 n Tinichigiu auto si pregatitor

vopsitorie. Service auto autorizat RAR, angajeaza, Tel: 0784599880 n Vânzãtoare pentru bar, în zonele Militari ºi Piaþa Presei Libere. 0212244791, Tel: 0765486755, 0723436343

Vânzãtoare cu experienþã în cofetãrie. ªoseaua Giurgiului, Tel: 0735353011 n Vânzãtoare. Cofetãrie angajeazã vânzãtoare cu experienþã, Tel: 0724231140 n Vânzãtor/oare cu multã experienþã în magazin alimentar non-stop zona Ghencea Compozitorilor, program 2 zile cu 2 zile. Salariu 11milioane, Tel: 0766324843 n Vânzãtori si gestionari/ e pentru targuri si expozitii in tara se ofera: cazare, diurna, salariu fix +comision, cerinte: experienta in vanzari min. 2 ani, Tel: 0212552076, 0766942951

é Sudor autogen

pentru tobe de esapament si mecanica simpla (ulei, filtre, placute). Om serios. (atelier pe Sos Antiaeriana), irinna.gabriela@ yahoo.com, 0723217626

é Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contract munca, studio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129

n Tâmplar SC Acant Design angajeaza tamplar slefuitor cu experienta in domeniu Militari, Apusului 400euro luna sau 125.000euro, Tel: 0747289833, 0723215407

Tâmplar. SC Acant Design angajeaza tamplar slefuitor cu experienta in domeniu; Militari, Apusului, 0747289833, 0723215407

Videochat Angajam fete si cupluri pt. VirtualStars Studio oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate, training specializat, bonus angajare 200$, comision 50% 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, site-uri de top, cm, 2.500 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, http://www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

é VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVIDEOCHAT .RO, TEL: 0720818129, 0314250001

Enjoy2Chat Studio angajeaza modele (fete) cu/ fara experienta, minim 18 ani, engleza mediu. Oferim: Comision 65%, vila centrala Tineretului, program flexibil, conditii de lux, asitenta training, plata bilunar, 2.000 USD/luna, enjoy2chat_angajari@yahoo.com, http://www.enjoy2chat.ro, Tel: 0763702746, 0734434861 Videochat, ai peste 18 ani si vrei sa uiti de grijile financiare? Te asteptam intr-un studio modern unde poti castiga cu usurinta bani. Contacteaza-ne! ID:b o o mxan g a jari, T el: 0761705741

07 Mai 2012

n Anglia. Studio videochat cauta

fete, oferim 50%, cazare + transport. Detalii pe mess dany26112006 sau la telefon, 2.000 €, dany26112006@yahoo.com Tel: 07932722030 Germania. Pentru reamenajarea apartamentelor caut mesteri experimentati. Limba germana avantaj. P o s ib i l i t a t i de trai, ramabalacci@arcor.de

é Germania.

IRYS Hauss angajeaza fete tinere pentru masaj erotic si companie intima.legal 100% castig minim garantat 200 euro pe zi. Conditii: minim 18 ani, Pregatitor auto, aspect fizic placut, minim de n Vopsitor program de lucru 9.00 - 17.00. engleza sau germana, pentru mai Salariu atractiv. Zona Domnesti - multe informatii va rugam sa ne contactati la adresa de mess Clinceni Ilfov, Tel: 0724537036 mariaisabela82 - oferim si cerem Multumim! n Vopsitori pregatitori, seriozitate! mariaisabela82@yahoo.com, Tel: mecanici, tinichigii, 004916093383186

receptioneri, sef service pentru service auto, Tel: 0722210956

Portugalia. Cautam fete pentru conditii excelente. Telefon dupa ora 12, http://www.life-club.com, Tel: 00351917527849

é Bona asiatica! Buna ziua, am 33 de ani si 10 ani de experienta in ingrijirea copiilor. Doresc sa lucrez ca baby-sitter in Bucuresti (zona Lacul Tei). Cunosc limba romana, limba chineza si limba rusa. Multumesc, oyunaas79@ yahoo.com, Tel: 0733499570 Bonã, daca ai nevoie de bona sau gatit si calcat suna la telefon, doamna curata, serioasa, Tel: 0766140335


07 Mai 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Buftea P+1+M Casa construita 400mp, D-20, n Mãgurele intravilan de casa, proprietari, 10.000 EUR, Tel: 0768984926 n Mãgurele Ilfov, 1000mp, zonã vile, 20 EUR, Tel: 0768984926 n Mãgurele 2500mp, D-34m, industrial, între vile, accept credit, variante auto sau locuinta, 40 EUR, Tel: 0768984926 n Militari Birsanesti 312mp, intre case, utilitati poarta, urbanism, p+2+M, metrou, RATB; negociabil, Tel: 0721954791

Arad, Sãvârºin, 4 case, partial mobilate intre 19500- 42000E, www.casedevacanta romania.eu, Tel: 0745848824, 0727719196

n Aviatiei, zona Crystal Palace Hotel, imobil s+p+2 la rosu compus din subsol, parter si 2 etaje, 150 mp pe nivel, 600 mp construiti, teren 300 mp, deschidere stradala 11m / 27m adancime, posibilitate n Obor, str.Mihai Spãtarul nr. 9. compartimentare, toate utilitatile in teren 300 mp, 70.000 EUR, Tel: curte, 240.000 EUR, Laurelsanda1@yahoo.com, Tel: 0723132112 0722290230 2662 mp n Dãmãroaia (proprietar) intravilan (50m de la lac Griviþa), utilitãþi, deschidere 37 mp, 145E/mp, Tel: 0726209229

n Alexandriei, Vartejului sector 5, 500mp, apa, lumina, 15.000 EUR, Tel: 0763393018

n Baloteºti,

Lahovari terenuri 1400mp si 8500mp, apa, gaze, electricitate. 0723956076, Tel: 0723144401, 0768687094 n Berceni Comuna proprietar, loturi de 500-550mp, d-15m, intravilan, PUZ, construibil, curent, cale acces, 30 EUR/mp, Tel: 0761614440

é Dâmboviþa, Tãrtãºeºti, langa Padure, Loturi intravilane, intre case, 510-580 mp, gaze, stalpi curent montati pe coltul fiecarui lot, urbanism P+2, 20 min de Victoriei pe DN7, autostrada 4 benzi fara blocaje in trafic, poze/ detalii pe site, 15.000 EUR, particular@terenuriconstruibile.ro, http://www.terenuriconstruibile.ro, Tel: 40722677873, 0765555614

Braºov municipiu, Stupini, vand teren 600mp, Tel: 0723120425, 0729975872

é Braºov, Bran, vand teren 2000 intravilan, S= 2000 mp (d=57, l=36); Gaze, apa, curent; 1 km de castelul Bran; Situat intre case/pensiuni; Acces facil; Disponibil imediat, 27 EUR/mp, marius144@yahoo.com, Tel: 0723676166 n Bucureºtii Noi 2 Cocoºi, 660mp, cartier nou vile, utilitãþi, autorizaþie construcþie, proprietar, Tel: 0766461838

Chitila-Ilfov Teren de vanzare 2500mp, intre Chitila si Rudeni pe soseaua de centura. Acte tot in regula, 10E/ mp negociabil, Tel: 0784615062 n Chitila-Ilfov teren lângã Mercedes 5000mp desc dublã 11, 7 ºi 12, 8ml autorizaþie construcþie p+2 60% din suprafaþã drum asfaltat toate utilitãþile 26E/mp, Tel: 0766284540

é Dragomireºti-Vale, particular vand loturi casa/vila 584 mp intravilan CC zona rezidentiala privata acces asfalt toate utilitatile la teren toate actele PUZ Urbanism Cadastru 16.000 euro, 27 EUR/mp, stefanangler@yahoo.com, Tel: 0745604567, 0741243400

n Giurgiu Bolintin Deal, proprietar, 1130mp, d=21m, cu toate utilitãþile, cadastru, gaz+luminã în faþa terenului, uºor negociabil, 35 EUR/mp, Tel: 0724592450

Giurgiu Mihãileºti 1000 mp teren, sat Posta, Mihailesti, utilitati, 8eur mp, Tel: 0760482503

n Papazoglu teren 400mp, liber, pot= 70%, cut= 3, deschidere 16 si 25mp, 700E/ mp discutabil, Tel: 0734576170 n Popeºti-Leordeni centura, teren 25.000mp, d-50m, intravilan, canalizare si curent in apropiere, toate actele, 30 EUR/mp, Tel: 0761614440 n Prahova, Ologeni, teren 30km de Bucuresti, ideal constructie casa, util la poarta, 2000mp, pret negociabil, Tel: 0770260118

Siliºtea Snagovului proprietar, vând teren intravilan 10.000 mp, întabulat. Posibilitatãþi vînzare parcele mai mici, 25 EUR/mp, alaninaba@ yahoo.com, Tel: 0760908678, 0764830083 n Snagov, Ghermanesti, vand teren intravilan in apropiere de lac, zona vile. Suprafata 1010mp, intabulat, cadastru. Planul urbanistic zonal permite constructie P+1+M. Utilitati: apa, curent, gaz. Proprietar, 63 EUR/mp, cristi8910@gmail.com, Tel: 0740931380 Strãuleºti sat vand teren 1300mp cu casa in constructie, langa balta pt. concursuri sportive-Tiriac, Tel: 0760554916

n Tãrtãºeºti la intrare, zona n Giurgiu Sãbãreni 3 parcele rezidentiala, vand teren 1000mp

480mp fiecare curent, acces rapid, zona linistita, pret 7000E parcela, Tel: 0723285239 n Giurgiu, Greaca, Teren Urgent! Pentru Casa la 60 km de Bucuresti curent electric, sup. 2.500 mp, des 10 mp, 5 EUR/mp, Tel: 0784745173, 0760095938 n Giurgiului, str. Tiparnitei nr. 141-143, intravilan, utilitati in apropiere, toate actele, 1600mp, d-50m, 120 EUR/mp, Tel: 0761614440 n Grigorescu loturi 1000mp, total 4000mp, toate utilitatile, 69 EUR/mp, Tel: 0764412883

deschidere 24m, 42.000 EUR, Tel: 0766580384

n A1 Bucuresti-Pitesti km 30, vand casa curte 4 camere imbunatatiri 1200 mp, deschidere 25m, Tel: 0728530393

n Berceni Comuna vând casã în duplex, 150 mp, P+M, la cheie, teren 250 mp + instalatii udat, gazon, plante, Tel: 0722250562, 0762689975

in 2009, complet finisata. 5 camere + mansarda + garaj. 210 mp locuibili. Mansarda este locuibila (izolata termic + calorifer + 4 geamuri). Spatii mari pentru depozitare. Apa, gaze, curent electric, fosa ecologica, 140.000 EUR, Tel: 0748515127 n Buzãu Comuna Merei, vând é Dâmboviþa, Ciocãnesti, 20km casã cu teren, Tel: 0722204860 de Bucuresti, vand urgent casa 2008 construit, zona lacurilor, 800mp teren, negociabil, 110.000 EUR, n Cãlãraºi, Gurbãneºti, casa 5 variante, camere, teren 1500mp, razvan.malanca@gmail.com, Tel: vand/schimb cu garsoniera cf. 2 0728875979 Bucuresti. Negociabil, 15.900 EUR, n Dâmboviþa, Mereni (Contesti), sandamihai1@yahoo.com, Tel: La 30 km distanþã de Bucureºti, 0724058958, 0763300387 se vinde casa 252 mp construcþie n Carol I Parc, langa Monetaria noua suprafata totala teren Statului, vand casa singur curte 670mp; in imediata vecinãtate a 500 mp, 3 camere + sufragerie, pãdurii, zona pitoreasca, ideala bucatarie, baie, garaj, toate pentru a petrece timpul in natura. Spatiile casei sunt generoase, utilitatile, Tel: 0213352696 fiind formate din living open space n Chitila-Ilfov Urgent vilã finisaje 46 mp, hol 18 mp, 2 grup sanitare lux interior ºi exterior curte de 7 mp, bucãtãrie 22 mp, 2 amenajatã gazon pavaj porþi dormitoare de 22, 5 mp, 2 electrice etc. încãlzire pardosealã dormitoare de 14 mp, dressing panou solar s+p+1+m meritã rom de 14 mp. Construcþia din vãzutã, Tel: 0766284540 materiale de calitate, ideala pentru o familie numeroasa sau cei care Chitilei, Carefour Coloseum, vor sa scape de agitatia Pretul usor Vila P+M, sector 1 toate Bucureºtiului. utilitatile, renovata 2010, negociabil. Acceptam si variante, mo b ilata, u tilata n o u , 72.000 EUR, dinoiu.alex@yahoo.com, Tel: 95.000 EUR, Tel: 0741146876 0723584527

n Chitilei, Carrefour Colosseum, é Berceni, 5’ metrou, Vila P+1 (unitate duplex), living, bucatarie, 2 bai, 3 dormitoare, 2 terase, 2 balcoane, curte amenajata: pomi, flori, iluminat ext, loc de joaca pt copii, iaz cu pesti. Curent, gaze, alarma. Pret negociabil, 110.000 EUR, dragossora@yahoo.com, Tel: 0723283493

Bragadiru vand casa cu etaj 4 camere+ living, bucatarie, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopane. supr. 330mp, 59.000 EUR, Tel: 0761624090

Vila P+M sector 1 renovata 2010, toate utilitatile, 76.000 EUR, Tel: 0741146876 n Ciolpani sat Piscu, vand casa batraneasca cu teren 840mp, 25E negociabil, Tel: 0769654447 n Ciorogârla la intrare, particular, teren 1600mp cu casã sau 600mp+1000mp cu casã, Tel: 0720083238

Domneºti -Ilfov, proprietar, v a n d lo c u i n t a , c o m p l e t finisata, bransata la gaz si curent, 160mp construiti, 4 0 0 m p te re n , c a d a s t ru , intabulare. 81.500Euro usor negociabil, Tel: 0747285818

Dragomireºti Bâcu, la cheie toate utilitãþile 128mp, P+M+camerã tehnicã, teren=500mp, 7km de Carrefour Militari, 55.000 EUR, Tel: 0724341829

n Giurgiu Cosoba casã la cheie P+M, 128mp+camerã tehnicã, teren=411mp, 17km de la Carrefour Militari, 45.000 EUR, Tel: 0724341829, 0722325373


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere Giurgiu, Gãiseni, km 30 Bucuresti-Pitesti, vand casa curte 4 camere imbunatatiri 1200mp deschidere 25m, Tel: 0728530393 n Glina Vand casa 5 camere bca apa caze si canal la poarta izolata + o bucatarie, 48 EUR, printul_fetelor2000@yahoo.com, Tel: 0769923418

é Ialomiþa, Bãrcãneºti, Sat Ulesti, 5km de Barcanesti si la 55km de Bucuresti, zona deal. Casa 4 camere, sobe teracota, bucatarie de vara, 2 bucatarii de iarna, 4 dependinte in curte, 300mp vie, suprafata terenului 1300mp, Stradal, in centru, 30m deschidere, george.istudor@gmail.com, Tel: 0744498887, 0723485425

n Otopeni, Sergiu Celibidache (in spatele clubului Ambasad’or), proprietar, vând 2 vile noi P+M+curte (521mp fiecare), Tel: 0722257867

n Prahova Buºteni vilã duplex, 104mp, curte 253mp, finisatã, mobilatã, 90.000 €, 0724537493

n Dorobanþilor, ASE. vand 2

Vlãdiceasca, Moara Vlasiei, vand casa batraneasca si teren 1300mp in langa lac si padure, pret 17euro/mp, Tel: 0729165702

n Drumul Taberei Moghioros, 2/10, cf. I, parchet, libera, 0721.24.53.43, 32.000 EUR, Tel: é Brancoveanu metrou, 0214136693 particular, ap 2 camere, bloc nou finalizare mai 2012, et. 1/3, suprafata 75 mpc, centrala termica, toate finisajele incluse contorizare, n Giurgiului int.Luicã, confort 1, g+f+p+t+um, decomandatã, parter/4, pretabil posibilitate parcare si boxa 74.500 EUR, cabinet, birou, negociabil, depozitare, http://www.apartamente-vila.ro, Tel: 33.000 EUR, Tel: 0724134657 0730448944

Militari Roºu, proprietar, 42mp, etaj 1, bloc nou, stradal, la cheie, 36.000 €, Tel: 0788395181

n Rahova Liberty Mall, 40mp, et. 5, îmbunãtãþiri, proprietar, Tel: 0766466454 n Rahova, Liceul Bolintineanu, 36 mp, et. 8/10, stradal, dec, usi si ferestre termopan, usa metalica, izolata interior, gresie + faianta, parchet, balcon inchis, apometre, toate utilitatile, 33.000 EUR, Tel: 0735777700

n Victoriei, Casa Armatei (str. Beldiman), proprietar, 5/8, 36 mp, n Sãlaj, str. Buturugilor casa vedere bulevard, 2 lifturi, 30.000E curte 180mp, 4 camere; vand, negociabil, urgent, 0726209229 schimb, variante; pret negociabil, Tel: 0734476958

n Teleorman

Rãsmireºti Vand casa 3 camere baie, bucatarie, gresie, faianta, termopan, Tel: 0724770541, 0765087453

n Voluntari, vizavi de Metro & Praktiker, casa la curte 3 camere, hol, doua intrari, garaj, 180 mp, scoala si gradinita foarte aproape, pretul este negociabil, 50.000 €, oane007@yahoo.com, Tel: 0762091510, 0765855708, Fax: 0766436545

n Barbu Vãcãrescu bloc 2011, 43

mp, et 3/5. finisat, 67.000 EUR, apartfloreasca@yahoo.com, http://www.apartamentdelux.ro, Tel: 0788787878 Particular vand n Berceni apartament 2 camere semidecomandate, 3/4, 54mp, vedre spate, mijloc transport in fata blocului, vad comercial, pret negociabil, 58.000 EUR, Tel: 0728437666 n Berceni, Brancoveanu, Strand Lamotesti, cf 2 etaj 2/4 fara imbunatatiri, 33.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 n Berceni, Brancoveanu, complex Huedin, Strand Lamotesti confort 2 etaj 2/4 fara imbunatatiri, 34.000 EUR, Tel: 0732864809, n Berceni, Obregia, zona Grand 0769526936 Arena, particular, 37 mp, decomandat, stradal, confort 1, etaj intermediar, mobilat, utilat, apometre, 29.900 EUR/mp, partacm@yahoo.com, 0740909081

n Militari, Rosu Padure, vand garsoniera lux, bloc nou, et 2/5, utilata si mobilata complet, finisaje lux, centrala, toate utilitatile, parcare subterana, deosebit, 37.000 EUR, é Prahova, Azuga, Urgent.Teren veniamin79@yahoo.com, Tel: 300mp. P+E. 270mp. Pensiune + 0721277077, 0744677928 magazin, 9 cam. Negociabil, 150.000 €, gheorghe.stefania@yahoo.com, Tel: 0723643662

Roºu, P+1 teren 200mp imprejmuit gard boltari, nefinisate la rosu, facilitati poarta amprenta 100mp pe nivel, Tel: 0761604654

07 Mai 2012

Argeº Câmpulung Muscel, etaj 1, gaze, parchet, decomandat, bloc cãrãmidã, Tel: 0744368229

é Brâncoveanu metrou Particular, vand apartament 2 camere, bloc nou finalizare mai 2012, parter / 3, curte proprie 31mp, centrala, contorizare, toate finisajele incluse g+f+p+t+um, posibilitate parcare si boxa depozitare, 5 min parc Tineretului, 72.500 EUR, contact@apartamente-vila.ro, http://www.apartamente-vila.ro, Tel: 0730448944 n Bucureºtii Noi metrou Jiului, 2 cam. et. 1/10, semidecomandat, parchet, usa metalica, liber, pret negociabil, 52.000 EUR, kum_land@yahoo.com, Tel: 0726573419

Cantemir stradal, foarte spaþios, luminat, vedere faþã ºi lateral. OCAZIE, preþ 49.900E, Tel: 0728111415 n Ciºmigiu, zona Popa Tatu, proprietar vand apartament 2 camere si garaj 45000eur negociabil, Tel: 0722272040 n Crângaºi, vand/schimb apartament 2 camere, parter, avantajos firma, cu imbunatatiri, 65.000 EUR, gpafilms@gmail.com, Tel: 0765610035, 0761619250

n Drumul Taberei Parc, 5/10, cf. I, circular, curat, liber, 021.413.66.93, 47.500 EUR, Tel: 0721245343

camere mansarda (etaj 4), Suprafete utile 13 mp respectiv 8 mp + balcon pentru ambele. Intrare separata din strada. Baia si bucataria sunt pe hol dar sunt in folosinta proprie, 12.500 EUR, mihai@bestdent.ro, Tel: 0760512496 n Drumul Taberei, 2 camere semidecomandate, usa metalica, bucatarie mobilata, balcon, imbunatatiri recente (geamuri termopan, faianta, gresie), curat, pretabil mutare imediata, et. 8 din 10, bloc monolit cu o singura scara, Tel: 0762211077

Popeºti-Leordeni, imobil 2011, 49 mp, la cheie, toate utilitãþile, parcare, zonã rezidenþialã, finisaje deosebite, meritã vãzut. Nu colaborez cu agenþii. Preþ 34.750E, Tel: 0723515223

n1

Mai (Mihalache) 337 intersecþie cu str. Caºin, apartament 2 camere semidecomandat, 5/7, ultrafinisat, gresie faianþã Spania, instalaþii sanitare Grohe, termopane, parchet, uºi nuc, uºã intrare blindatã, 48.4mp utili, 50.000 EUR, Tel: 0721757575 n 13 Septembrie, a/c, termopane, complet mobilat, gresie, faianta, parchet, pretabil cabinet medical sau birouri, parter, 70.000 EUR, valy_vn@yahoo.com, Tel: 0744359199 n Prelungirea Ferentari Vand n 13 Septembrie-Prosper, apartament 2 camere confort 3 particular, bloc stradal, 10/10, zona Toporasi 19000e discutabil, terasa refacuta, semidecomandat, Tel: 0767319769 55mp, liber, urgent, cel mai bun pret din zona, 51.500 EUR, Tel: Prelungirea Ghencea Oferte 0726591918 apartamente: 2 camere 100, 90 mp = 53400 E si 3 camere 102 mp = 59000 E + TVA 5%, loc p a rc a re in c l u s , http://www.latin-residence.ro, é Gara de Nord, Witing, sect 1, Tel: 0761436804, 0766272946 ap 2 cam dec, et 1/3, stradal, cadastru, intabulare, liber pretabil locuit /birou, pret negociabil, 46.000 EUR, dramarimob@ n Sãlãjan Prevederii, cf. 2, n Alexandriei 106mp, termopan, yahoo.com, Tel: 0766661622 1/10, super gresie, centrala, 2 bai, bucatarie n Giurgiului, Flamura 2 camere, decomandat, renovat recent, nou tot, mobilat, mobilata, pret negociabil, exclus et. 2/7, decomandat. Liber, intermediari, Tel: 0723513186 49.000 €, altibiimob@yahoo.com, negociabil, Tel: 0767699347 http://www.altibi.ro, Tel: 0724058958, 0763300387 n Grigorescu, Vlahita, confort 2 sporit, decomandat, etaj 6/10, fara n Titan Urgent, 2 camere 6/8, Baicului particular 3 imbunatatiri, 45mp, 37.500 EUR, d e c o m a n d a t e , z o n a f o a r t e avantajoasa Piata Minis Liceu Tel: 0732864809, 0769526936 camere 1987 83mp Teoretic, Gradinita, Carrefour, Bila, construiti confort1 Lidl, Mega Image, Parc Titan, metrou, negociabil, Tel: 0743174746 decomandat 2 bai 2 n Mihalache Ion, vand 2 camere semidecomandate, renovat, utilat n Titan metrou, particular vand balcoane imbunatatiri 1/10, proprietar, negociabil, Tel: ap. 2 camere 4/10 dec, g+f+p cadastru intabulare curat cadastru, intabulare parcare, 0722808843 balcon, 57.000euro negociabil, negociabil, n Militari Roºu, proprietar, 71mp, etaj 1, bloc nou, stradal, la cheie, Tel: 0724127552, 0729100046 67.000 EUR, Tel: 56.000 EUR, Tel: 0788395181 Titan - Ozana Apartament 2 0732731971 n Militari Uverturii, particular, îmbunãtãþit, gresie, faianþã, camere, decomandat, aleea termopane, modificat, cadastru, Buhusi. Negociabil, 50.000 intabulare, P/4, exclus € , altibiimob@yahoo.com, intermediari, 55.000 EUR, Tel: http://www.altibi.ro, Tel: 0763300387, 0724058958 0766217910 n Militari Gorjului etaj 4, bloc 86, decomandata, termopan, confort 1 n Titan, Trapezului vand ap 2 curat, 52.300 EUR, Tel: camere semidecomandat, stradal, et 4/10, imbunatatiri: gresie, 0722628256 n Militari Valea Lungã, confort 2, faianta bucutarie, baie, holuri, termopan, balcon 31mp, îmbunãtãþiri, G, F, P, T, geamuri é Baneasa, complex termopan, usa metalica, UM, Tel: 0723336308 contorizat, 52mp, 53.000 EUR, rezidential Greenfield vanzare n Moºilor Pizza Hut 3/4, 57mp, Tel: 0760622262 apartament 3 camere 107 mp, modificat, centrala, usi noi, 2 gr. etaj 2/2, bucatarie deschisa, sanitare, parchet, 52.500 EUR, Tunari, sector 2, vand 2 camere centrala proprie, gresie, faianta, Tel: 0722628256 in vila, Tel: 0733102622, parchet, balcon, 2 bai, 0214366335 90.000 EUR, office @dutchiemanagement.com, Tel: 0730103657 n Nerva Traian- Logofat Tautu, apartamente 2 camere modificat, decomandat, etaj 2, loc parcare platit, boxa n Unirii str. Francezã, 60mp, n Brâncoveanu noi, zona subsol (20mp) mobilat si semidecomandat, 1933, fãrã îmbunãtãþiri amenajat, 98.000 €, lucian.paturca bulinã, fãrã îmbunãtãþiri, ideal Brâncoveanu intersecþie Izvorul @yahoo.com, Tel: 0723514211 birouri, preþ negociabil, Tel: Rece, spitalul Budimex, Tel: 0728179294 0730815232

Popeºti-Leordeni, imobil 2011, 61 mp, la cheie, toate utilitãþile, parcare, zonã rezidenþialã, finisaje deosebite, meritã vãzut. Nu colaborez cu agenþii. Preþ 36.750E, Tel: 0723515223

Drumul Taberei Val. Argesului 3 cam. bloc reabilitat 68mp gresie, faianta, parchet, aer conditionat, boxa, loc parcare adp, 55.000 EUR, Tel: 0722359879

é Vitan Mall particu-

lar, stradal, lux, et. 3, 45.000 EUR, Tel: 0764026721

n Kogãlniceanu (Rond) Bulevard,

stradal, vad. Vand/inchiriez 3 camere, demisol. In prezent birouri, 450 EUR, alexamoria@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0724058958, 0763300387


07 Mai 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11 n Berceni metrou, cf. I, mobilat,

n Decebal stradal, conf. 1, dec, et. 7, 106mp, 5 balcoane, 3 bãi, const. 1996, 2 AC, g+f+p+um, jacuzzi, vedere mixtã, negociabil 135.000 Euro. 0733383900; 0768172981, Tel: 0733381880, 0768509570

utilat, 0766, 0766512208

n 1 Mai (Mihalache), Turda, str.

é Rahova proprietar vand ap. confort 1, decomandat, etaj 8/10, suprafata utila 64 mp, utilat si mobilat, 2 balcoane, 2 bai, termopane, parchet, gresie, faianta, usa metalica, cadastru, intabulare, se accepta credit, 68.000 EUR, paul_bica2000@yahoo.com, Tel: 0724026912

n Militari Roºu, proprietar, duplex in bloc, etaj 2+M, 101 mp, stradal, n Apãrãtorii Patriei Camera in bloc nou, preþ, la cheie 600 apartament, curata, balcon, €/mp+TVA 5%, Tel: 0788395181 mobilata modern, frigider, masina spalat, tv, facturile prin grija proprietarului, 90 EUR, Tel: 0724813419 n Bãneasa cartierul Aurel Vlaicu. Primesc in gazda fete, Tel: 0722560728 pensionarã n Brâncoveanu, National vand n Stadionul închiriez camerã mobilatã modern apartament 3 camere, dec et7/8 la o fatã sau douã fete, Tel: imbunatatit, negociabil, 79.000 €, 0720672047 Tel: 0723616515, 0721428355 n Câmpia Libertãþii metrou, camerã fãrã proprietar, mobilatã, toate utilitãþile, tineri cupluri, 90E/ lei, Tel: 0767908711, 0736448533 n Colentina Inchiriez camera Titan, zona Auchan, é Harghita, Odorheiu Secuiesc, curte, 400L, Tel: 0722357724, Urgent, propietar vand vand in teritoriul Ungariei, judetul 0765887641 Csongrad, 25000 mp spatiu ap 3 camere 70mp Logistic de la granita Ro (Nadlac) Giurgiului, Luica, Piaþa Reºiþa, o km langa autostrada M5 la camerã +bucãtãrie la curte, preþ semideco- mandat cu 70 iesirea Balastya. Drum asfaltat si imbunatatiri, 63.000 €, inauntru betonat pentru mare 500 RON/ lunã, Tel: 0722284792

popescu_mona@ yahoo.com, Tel: 0743136982

n Vitan 7/11, bloc 2009, supraf

103 mp, g, f, p, t, A/C, centrala proprie, bucatarie mobilata, 2 bai, dressing spatios, terasa, contorizat, loc parcare, 115.000 EUR, mihairadu@me.com, Tel: 0723342464

n Beller apropiere Parc si Pta Floreasca, supermarket si farmacie 24 ore, P/4, imobil ‘86, 87 mpu, 130.000 EUR, 075308778

tonaj. Spatiu de depozitoare 900mp din care 25x28 m accesibil cu stivuitor. Complexul e in stare buna, ingradit cu acoperis izolat, 275.000 €, terra62@freemail.hu, Tel: 36309353000 n Unirii Magazin in metrou Piata Unirii 15mp, 3.800 €, 0741146876 n Unirii, mini-market, stradal, 52mp, deschidere 12m, utilitatile proprii, pretabil bar/ jocuri, 83.000 EUR, Tel: 0727369478

n Timpuri Noi zona piata Inchiriez 1 camera pentru 1 sau 2 fete 400lei camera, Tel: 0736380629 n Titan, Mega, str.Cozla, dec, 7/10, pensionara primeste 2 fete, 400lei chiria+ 250lei garantia, Tel: 0216442571, 0723713816

n 13 Septembrie, casa singur curte, toate facilitatile, P+M, 140mp, Tel: 0744350819 n Magurele Ilfov, schimb 2800mp n Giuleºti, casa la curte cu 3 cu auto sau locuinta, 0768984926 camere mobilate baie bucatarie n Schimb casa parter + etaj + centrala termica pret 380euro, Tel: mansarda, Berceni comuna, la 5 0746228930 min. Bucuresti - cu apartament 3 camere plus 20.000 euro, detalii la Lizeanu Particular inchiriez vila telefon 0724404529, 0724351664 P+E ultrafinisata suprafata totala 90mp, zona Lizeanu str. Despot Voda, 800 EUR, Tel: 0722526782

é Uranus, Palatul Parlamentului, zona Hotel Marriot, Str. Adrian 23, in comuna Berceni sau Jilava, C r a n g a s i , G i u l e s t i , z o n a Pentru Firma - Sup. utila 100mp, construibil cu utilitati, toate Constructorilor, proprietar, curte 100mp, libera, spatioasa, sp. aprobarile 500- 700mp, particular, cumpar apartament 2 camere, de depozitare 44mp (pivnita si mansarda), nemobilata, gresie, plata pe loc, Tel: 0768590882 Tel: 0723615526 faianta, parchet; centrala termica, 1.000 EUR, n Cumpar cu plata pe loc 2 samoilacristina@yahoo.com, Tel: camere confort 1 2 sau 3 orice 079600037 zona, 0732864809, 0769526936 n Berceni Comuna Cumpar teren

Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936

n Drumul Taberei Orizont, Favorit, Moghioroº 3-4 cam. stradal, numai parter. Particular. 0744521342, Tel: 0744209747, 0722409784

n 1 Mai (Mihalache) Victoriei, Unirii, garsoniere mobilate modern, AC, internet, discretie; 2h-1zi, intre 60-120Lei negociabil, Tel: 0766859599, 0723518074

é Baneasa, Greenfield in complex rezidential, garsoniere complet mobilate si utilate, variante pret 300-335 € comision 0, 300 EUR, office @dutchiemanagement.com, Tel: 0730103657 n Ciºmigiu

Parcul Regina Maria, 2 camere, renovat, mobilat modern, utilat complet, fibra optica, cablu tv, loc parcare, 400 €/luna, 0723047574 n Brâncoveanu metrou, inchiriez apartament 2 camere mobilat, aer conditionat, proprietar, 250 EUR/luna, Tel: 0724688848 n Drumul Taberei Nr 85 bl ts7 apartament 2 camere semidecomandat semi mobilat et 8 din 10, 200 EUR, Tel: 0217773178, 0734761710 n Drumul Taberei lângã Tip-Top, conf. 1, semidecomandat, nemobilat sau semimobilat, et. 7, proprietar, 220 EUR/luna, Tel: 0766486708 n Drumul Taberei, particular doua camere circular, P + UM + G + F + frigider + masina de spalat + mobilat modem, etaj 1, in spatele parcului Drumul Taberei, piata Celibidache (Moghioros), 250 EUR/luna, Tel: 0726155246 n Floreasca 2 camere 83 mp utili, in vila, etaj 2/2, lux particular, 600 EUR, apartfloreasca@yahoo.com, http://www.apartamentdelux.ro, Tel: 0788787878 Ultracentral, n Magheru semidecomandat, utilat, 4/8, renovat, frigider, masina spalat, stradal, 330 EUR, Tel: 0734022722 n Panduri Proprietar, inchiriez urgent apartament 2 camere stradal, confort 1, decomandat, complet utilat si mobilat, etaj 8, panorama deosebita, chirie 1+1, 300 EUR/luna, Tel: 0728159479 n Progresul Piaþa închiriez ap. 2 camere în vilã, etaj 1, termopan, centralã proprie, Tel: 0729609860 n Tineretului, Str.Maria Tanasa 7/9, decomandat, 70mp, mobilat, utilat ultramodern, u.m, a.c, balcon-8m, gresie termoizolanta, 300Ex2, 0216442571, 0723713816

Particular inchiriez garsoniera complet utilata 23mp, ideal o persoana 230E negociabil, Tel: 0725878182, 0740121681 Ghica Inchiriez n Doamna garsoniera Doamna Ghica/ Teiul Doamnei, et. 7/10, mobilat, transport: 110, 1, 8, 2, 200 EUR, Tel: 0741023334 n Doamna Ghica urgent, foarte avantajos, garsonierã, pentru câþiva ani chirie extrem de micã, Tel: 0763447331 n Dristor zona Baba Novac, Campia Libertatii, Aurora, Inchiriez garsoniera mobilata complet, bucatarie utilata, tineresc, min 40 mp, 300 EUR, alina.aurora.ry@gmail.com, Tel: 0721074758 2, 4/10, n Dristor semidecomandata, imbunatatiri, utilata, mobilata, 700 lei x2, Tel: 0216442571, 0723713816 n Drumul Taberei confort I, mobilata, utilata modern, zugravita; rog seriozitate, 230 EUR/luna, Tel: 0723230152 n Drumul Taberei, inchiriez garsoniera renovata, utilata, bine intretinuta, eventual parcare, 230 EUR, andrei.bunescu@yahoo.com, Tel: 0723541453 n Giuleºti, Constructorilor, gars, decomandata, cf 1, spatioasa, 34mp, termopan, mobilata+utilata, contorizata, mocheta, proaspat renovata, 1+2 garantii, 250 EUR/luna, office@medipro.ro, Tel: 0728888069 n Militari Uverturii, cf. 1, decomandatã, cu toate utilitãþile, mobilatã, preþ convenabil, Tel: é Titan Ap. situat in complexul rezidential Citadella, mobilat si 0728075533 utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, N e rv a T ra ia n p a rtic u la r parcare, gradinita. Este situat la inchiriez garsoniera cf.I, 42mp, 10 min. de metrou Titan, langa 6/8, g, f, mobilata, utilata, Tel: hipermarketul Auchan. Anunt 0760989100 proprietar, 334 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: n Pipera platforma capat 0730109006, 0730109005 tranvai 16, 36, metrou, conf. 3, n Unirii Insitutul Bancar, et 3, 16mp, baie, bucatarie, apartament 2 camere, 64 mp, et. centrala term, aer cond, frigider, 2/P+8, bloc 1990, mobilat, masina spalat, aragaz, parchet, 450 EUR/luna, Tel: 0742103080 cablu, internet, 500 RON/luna, n Unirii, Hanul lui Manuc, gurei_ro@yahoo.com, Tel: particular, oferta inchiriere ap. 2 0761613126 camere45 mp, mobilata doar n Rosetti Inchiriez garsoniera bucataria, et. 4/8, 1.400 RON/luna, pret avantajos, Tel: Tel: 0722881515 0723966092 n Seriozitate doresc sa inchiriez garsoniera mobilata sau nemobilata orice zona sau confort, Tel: 0732864809, 0769526936 n Titan, Trapezului, metrou, confort 1, mobilata, utilata, imbunatatiri, 190 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 n Alba Iulia Piata str. Unitatii n Titulescu, Victoriei, deasupra apropiere rond Alba Iulia, Mega Image, et. 3, mobilata, particular apartament 3 camere, decomandata, proprietar, decomandat, renovat, utilat, mobilat, 350 EUR, 0727459151 300 EUR/luna, Tel: 0723210702

581,

701,

Tel:

Brâncoveanu Particular, inchiriez apartament 3 camere, decomandat, finisaje moderne, aer conditionat, alarma, parcare, nemobilat, neutilat, et. 5/10, vedere la bulevard, 275 EUR, Tel: 0724205508

n Dobroeºti Apartament 3 camere

in vila, mobilata, utilata complet, in comuna Dobroesti, 330 EUR, Tel: 0749057608 Dobroeºti Ilfov apartament 3 camere in vila, mobilata, utilata complet, 330 EUR, Tel: 0749057608

n Drumul Taberei Raul Doamnei,

3 cam, 9/10, zugravit, mobilat (dormitor si living) si utilat (frigider, aragaz, aer cond), repartitoare, apometre, termopan, usa metalica, G+F+P, mijl. transport, piata, ideal familie, 1 avans+1 garantie, proprietar, 320 EUR/luna, monica_toma2001@yahoo.com, Tel: 0770238605 n Moºilor - Eminescu, apartament 3 camere, mobilat ºi utilat lux, renovat, 600 EUR, Tel: 0721265675

é Pipera ap. situat in complexul

rezidential Cosmopolis, bucatarie mobilata, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 380 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

é Pipera - Cosmopolis ap. 3

camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 400 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

é Pipera - Cosmopolis ap. 3

camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005


pagina 12 / închirieri oferte 3-4 camere / spaþii comerciale / auto-moto / electro

07 Mai 2012

n Titulescu proprietar parter bloc 73mp, vitrina 7m, multiple destinatii, modern, Tel: 0723232535, 0764117343

é Unirii, Fantani, 3 camere, 2 bai, mobilat, masina spalat si uscat, vedere fata si spate, recent renovat, 950 €/luna, 0749555555

n Victoriei Piata, inchiriez apartament 4 camere, bloc DHL, 4/6, 135mp, 1100E, 0722375323

1 Decembrie Bd, nr. 7, sect. 3 inchiriez spatiu comercial 25mp, 0722314255 n Bratianu IC, Strada Baratiei, in spatele magazinului Cocor, spatiu comercial 30mp, Tel: 0212128838, 0723623613 n Crângaºi piaþã, 16mp, vitrinã mare, Tel: 0761915657 n Drumul Taberei Valea Cascadelor, show-room 650mp, deschidere mare la Valea Cascadelor +1.600mp. Teren betonat, imprejmuit. Foarte reprezentativ! Tel: 0212128838, 0723623613 n Drumul Taberei Valea Cascadelor, spatiu comercial, 74mp, deschidere 4m, Tel: 0212128838, 0723623613 n Ferdinand Particular inchiriez spatiu 120mp termen lung, stradal compus din 5 camere si dependinte amenajat, pretabil birouri, etc, pretul zonei negociabil, Tel: 0724676082 n Magheru. Proprietar 2 spatii comerciale: studio pe Magheru, firma; iar in Herastrau apartament exceptional rezidential, birouri, Tel: 0723694584 n MIHAI BRAVU, SPATIU COMERCIAL, STRADAL, 74 MP, IN STATIE AUTO, VAD COMERCIAL, PROPRIETAR, CONTRACT TERMEN LUNG, 1900+TVA/LUNA, ACCES FATA-SPATE, GRUP SANITAR IAR LA MEZANIN BIROU + SPATIU DEPOZITARE, 1.900 €/LUNA, 0728928522, 0762830530 n Romanã spatiu 67mp, 3 camere, decomandate, demisol vila, stradal, intrare separata, firma luminoasa, utilitati, 950E/ luna, discutabil, pret vanzare: 150000E, Tel: 0734576170

Titan, Complex Potcoava spaþiu comercial, 36 mp, proaspãt renovat, finisaje superioare: gresie, faianþã, termopan, sistem de climatizare ºi ventilaþie mecanicã, alarmã, firmã de pazã ºi protecþie. 1.500 euro/ lunã. Direct proprietar, Tel: 0728931189

Universitate Ciºmigiu spatii comerciale. Suprafeþe de 140 ºi 200 mp, clãdire reconsolidatã 2012, finisaje superioare, dotãri moderne, sistem antiincendiu, reþea internet, camere supraveghere, sistem alarmã, tavan casetat, vitrine la Bdul Regina Elisabeta, vizibilitate excelentã, zonã comercialã ºi pietonalã intens circulatã. Direct proprietar: office @dezvgroup.com, Tel: 0726242981 Universitate, Bd Regina Elisabeta, birouri, Tip open space, suprafeþe între 108- 228 mp în clãdire de birouri reconsolidatã 2012, dotatã cu ascensoare noi, sistem antiincendiu, reþea internet- telefonie, interfon, camere supraveghere, sistem alarmã, aer condiþionat, finisaje superioare: parchet, termopan, tavan casetat, 2 bãi, bucãtãrie mobilatã. Direct proprietar, office@ dezvgroup.com Tel: 0726242981 n Voluntari, Soseaua Stefanesti. Ofer spatiu comercial avantajos 20mp, (Pretabil depozit, eventual florarie), cmunteanu20025@ yahoo.com, Tel: 0213513427

n Cantemir Domo (Budapesta),

ultracentral, 186mp, fara utilitati, urgent, Tel: 0745459180

é PROGRAMUL RABLA

Volkswagen Golf Vand W6 primul proprietar, foarte putin rulata in tara, an fabricatie 2003 140000km, benzina, 1, 4 full, 4.300 EUR, Tel: 0744310785

2012, PLAST LINE SRL, MAI MULTE INFORMAÞII LA TELEFON. 0720625590, TEL: 0728904437, 0246437222

n ATV Linhai nou 0 km, 300cm3 4x4, Tel: 0741753241 n Audi R8 Primul proprietar, inmatriculata in Romania, impecabila, 420cp, an fabricatie 2008, 3172km, benzina, 80.000 EUR, Tel: 0726694027 n Volkswagen Golf 5 fabricatie n Dacia Logan an fabricatie 2008 culoare rosie primul 2005, aer conditionat, inchidere proprietar, Tel: 0730338763 centralizata, airbaguri, alarma, geamuri elecrice, 3.200 EUR, Tel: 0723673185 n Dacia Logan an fabricatie 2005, aer conditionat, inchidere centralizata, airbaguri, alarma, geamuri elecrice, 3.200 EUR, Tel: 0723673185

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 €, 0728203007

Ford, Kia, Skoda etc. inmatriculate in Romania si mici defecte, Tel: 0766285755, 0727594466

n Audi, BMW, Logan, Matiz, Ford, Kia, Skoda etc. inmatriculate in Romania si mici defecte, Tel: 0727594466, 0766285755

alimentare diesel, injectoare, capuri distribuitoare. Garantie, Tel: 0744852658

n Achiziþionãm

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi second - hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, Tel: 0765476882, 0212600843

n Audi, BMW, Logan, Matiz,

n Vand pompe electrice benzina,

frigorifica verticala, congelator, alba lux, frigider, vitrina perdea aer, Tel: 0734376332

é Volkswagen Jetta, 1, 6 TDI, 2010, versiune Highline, 13.500 EUR, rodin_ro@yahoo.com, http://cautare.mobile.ro/vehicule/det ails.html?id=159708321&secret=4c 0de100e49e41a7881898c72aff06e d, Tel: 0723393131

Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

marcile la comanda din desmembrari Spania, mircea_branceanu@yahoo.com, Tel: 0729987305, Fax: 0034916743961

n Vitrina

n Dacia Papuc 1, 9 diesel, stare foarte bunã-proprietar, discutabil, Frigider NE1, volum Tel: 0722722317 n Daewoo Matiz, ca nou, aer é Volvo V40 benzina 2.0L total 299L, volum conditionat, 2008, 500km, Tel: Turbo, 160cp, tapiserie piele, congelator 67L, stare clima, geamuri electrice fata-spate, 0213208984 oglinzi electrice, incalzire scaune, foarte buna 500ron, stare perfecta de functionare, 1.000 EUR, Tel: 0730033150 radu0480@yahoo.com, Tel: n iPad 2 16Gb cu wifi negru. 0763616613 Arata si functioneaza perfect. Tinut cu folie pe ecran si in carcasa Belkin, care in magazin sunt peste 150 lei. Deci in conditii foarte bune. Ultima versiune de soft instalata 5.1. Mai multe detalii, pentru é Volkswagen Golf 1, necunoscatori, ipad pe site- ul 9tdi automatic, hatchoficial Apple, 319 EUR, popescu.oge@gmail.com, back, 2005, 126.111 http://www.apple.com/ipad/, Tel: km, 105 cp (77 kw), Accept: Acura, Dacia 0752665539

dsg 6 viteze tiptronic, climatronic, rcd cu mp3, bluetooth, usb, aux, adusa 07/2009, cauciucuri iarna+vara, instalatie audio “cool and sound”, pilot automat, 10 airbag-uri, cotiera si torpedou refrigerate, bare transversale, service la PBV1, 7.800 EUR, Tel: 0744313226, 0732313226

n BMW, livrez piese auto toate

é Monitor LCD AOC F22S+ 22 inch Tip display LCD TN, diagonala 22 inch, rezolutie 1920 x 1080 pixeli, timp de raspuns 5 ms, standarde CCC, FCC, cULus, TUV/S, TUV-Bauart, CE, RoHS, ISO 13406-2, Windows Vista Basic, EPEAT silver, contrast 60000:1, garantie 6 luni, 350 RON, Tel: 0764720736

electronice fabricaþie dupã 2005: Laptop; Tv-LCD; Iphone; Aparat foto digital; Diverse. Preþuri maximederanj minim, Tel: 0785699822 n Achiziþionez monitoare lcd computere, laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 Frigider, congelator, combina, lada, vitrina frigorifica, aragaz, masina spalat. functionale 100150, Tel: 0213328599, 0722417915

é Reparatii calculatoare instalare Windows, vanzari piese, instalari programe, vand un program care baga 500 de anunturi moca cu licenta pe viata, non stop, 50 RON, sorin_fragrance@yahoo.com, Tel: 0762990287


07 Mai 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

Domn 58 ani doresc o prietena. Rog seriozitate, Tel: 0766529659

é Bruneta sexy sex oral si n Tanar 33, auto, apartm. Buc, normal 50 ron o fin, 1 ora 100 doresc rel. stabila cu tanara ron; oralul se poate si neprot simpla, piept masiv, draguta. cu fin orala, 50 RON, SMS/Tel, Tel: 0768151657 0767799457

Bruneta sexy sex oral si normal 50 r 1 fin, 1 ora 100 ron, 50 RON, Tel: 0721044979

Amanta perfecta, sexy, senzuala, ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0732953635 é

é BRUNETA 20ANI, REALA 100%. SEXI, FOCOASA, CU FORME APETISANTE, BUZE SENZUALE, SANI ISPITITORI, FUND BOMBAT, TE ASTEPT PTR A-TI OFERI UN ORAL UMED DE VIS, NORMAL IN ORICE POZITIE, 69, CUNNIL. DISCRETIE. ZONA MALL VITAN. LUX! AM 3 COLEGE DE APARTAMENT AVETI DE UNDE ALEGE. O SUG BINE... RAU! 100 RON, ESCORTA_JASMINE @YAHOO.COM, WWW.ESCORTAJA SMINE.BLOGSPOT. COM, TEL: 0769983333

Bruneta sexy sex oral si normal 50 ron o fin, 1 ora 100 ron, 50 RON, Tel: 0760907964

é Efectiv voluptoasa poze facute vara asta la mare, te astept in seara asta la mine sa iti ofer o ora de placere garantata, sunt Lorena si pozele ma reperezinta, 150 RON/ora, Tel: 0737058654 é Anal, anal, anal, cine iti poate oferi servicii de calitate, eu, la mine poti gasi ceea ce nu ai gasit pana acum: oral, normal, anal si diferite fantezii, 69, cunilingus etc. si inca ceva, nu-mi place graba, 150 RON/luna, Tel: 0732953637

é Anal,

anal, anal, reala, supla si cu fund obraznic si bombat, ofer sex oral nep. cu fin, 69, normal in dif. pozitii, cunn, annil. si alte fantezii erotice, sunt o fata fara fite si inhibitii, 150 RON/ora, Tel: 0734378940

é Finalizare orala! sigur acum ai facut alegerea perfecta, vino in locatia mea, sunt sigura ca aici vei gasi tot ceea ce ai cautat pana acum, vino, te astept, sigur vei mai reveni, 150 RON/ora, Tel: 0725073448

é NON STOP, IZABEL BLONDA

REUSITA, DULCICA LA FATZA SI TIMIDA, DAR DORNICA SA INVETE TAINELE PLACERILOR MASAJULUI EROTIC (FOTOGRAFII REALIZATE RECENT), 100 RON, TEL: 0734164995

é PATRU FELINE SENZUALE

é PATRU TIPE

SEXY! ESCORTE DE VIS. SUNTEM EXCITATE RAU! NIMFOMANE NESATISFACUTE, CU CHEF NEBUN DE AMOR, TE ASTEPTAM, IUBITULE, VINO SA NE AI IN TOATE POZITIILE, ORAL, NORMAL, 69, DOMINARE, CU FINALIZARE UNDE VREI TU! ZONA MALL VITAN. WWW.ESCORTACL AUDIA.BLOGSPOT. COM, 100 RON, HIGHCLASSMASSA GE@YAHOO.RO, WWW.ESCORTAJA SMINE.BLOGSPOT. COM, TEL: 0720294444, 0788724461

Pasionala in pat! Reala 100%, 1,70, 50kg, 22ani. Te invit la mine pentru o ora de vis, 150 RON/ora, Tel: 0744119405 é

SI PASIONALE TE INVITAM IN LOCATIA NOASTRA SA TE BUCURI DE PLACERI NEBUNE SI PICANTERII EROTICE... VREI SA STII LA CE MA REFER? VINO SI AI SA VEZI SINGUREL, POTI SA ITI ADUCI SI PRIETENII, MOTANITZA2012@YAHOO.COM, 0765845598

é Bruneta sofisticata sexy, dulce,

pasionala si enigmatica, cuvinte ce ma caracterizeaza. Vino si evadeaza in lumea mea plina de fantezii. Iti ofer oral nep. cu fin orala si normal in cele mai sexi pozitii. Poze reale! 200 RON/ora, Tel: 0725646038

é Tanar activ si dotat curat si f educat ofer placeri intime, masaj, show la web, detin locatie si jucarii erotice; vin si la tine, 50 RON, foartedotat@ yahoo.com, Tel: 0768532509

Tanar, prezentabil, stilat ofer companie intima doamnelor deceptionate, sufletiste, generoase, indiferent, Tel: 0735565392

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062


pagina 14 / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri vânzãri / afaceri firme

07 Mai 2012

n Consiliere

credite Consiliere credite cu garantie imobiliara. Inclusiv pentru persoane care lucreaza in afara, altibiimob@ yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0763300387, 0724058958

n Badetoiu

n Pierdut Legitimatie I.P.A. nr. RO 06806 din data de 17/04/2000, titular Barbulescu Luminita Constanta. O declar nula, n Pierdut certificate constatatoare pentru punctele de lucru situate in Sat Gradinari, Comuna Gradinari, Jud. Giurgiu si Comuna Bulbucata, Jud. Giurgiu, ale societatii SC Urgenta Medical Farm SRL, J40/1154/2009 CUI 25028511. Le declar nule, consiliere200@gmail.com

é Clarvazatoarea Olimpia ajuta

oamenii cu probleme care au pierdut speranta. Va ajuta garantat! Tel: 0726556977, 0761853955

n Citatie Paratul Nevzat Ozata, cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 123-135, bl.D11, ap. 31, sector 2, este citat pentru data de 22.05.2012, ora 8.30 la Judecatoria Sectorului 2, completul 12 (C4 - marþi), cu sediul in Bucuresti, Bd. Unirii nr. 37, sector 3, in dosarul nr. 45964/300/2010, avand ca obiect pretentii, in contradictoiu cu reclamantii Nicolau Nicolae Ion s.a, Tel: 0722613707

Prioteasa Sorin Bogdan este citat sa se prezinte ca parat la Judecatoria sect. 6 Bucuresti in data de 10.05.2012 ora 8.30 complet de judecata 3MF in dosarul nr. 6453/303/2012, avand ca obiect exercitarea autoritatii parintesti in contradictoriu cu reclamanta Nica Florentina, Tel: 0734375692 n SC AQ CLASIC SRL, cu

ultimul sediu cunoscut în Bucureºti, str. Voroneþ, nr. 16, bl. A15, sc. 2, et. 1, ap. 24, sector 3, este chemat în instanþã, camera 121, 6-C3, în ziua de 21.05.2012, ora 8.30, în calitate de intervenient în proces cu SC. SKY TECHNOLOGY CONSULT SRL reclamant ºi Toma Dobriþa-pârâtã, é Claudia, cea mai puternica pot pentru Fond-pretenþii, în dosarul sa rezolv orice problema pe care nr. 12927/300/2011, aflat pe rolul alta persoana nu a putut, Tel: Judecãtoriei sector 2, Bucureºti, 0762773001, 0727197079 Bd. Unirii, nr. 37, sector 3,

Marian, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul studiu de fezabilitate aferent investitiei construire pensiune agroturistica propus a fi amplasat in com. Branesti str. Micsunelelor fn Ilfov.Informatii privind proiectul pot fi consultate la Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov str. Aleea Lacul Morii nr. 1 sect. 6 Bucuresti sau in loc Mioveni str. Catanesti bl. M20 sc. 1 ap. 2 jud Arges. Observaiile publicului se primesc zilnic la sediul Ag. pentru Protectia Mediului Ilfov, n SC F.A.M.I Invest Prod SRL cu sediul in str. Serban Voda nr. 50, sector 4 Bucuresti, inregistrata la ONRC-ORCTB cu CUI nr. RO24788721 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea restaurant desfasurata in bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, sector 4 Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti din sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei Lukoil) intre orele 9-12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, n SC NOVA FIT 2000 SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asuprea mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul de constructie hala de depozitare recipienti (cuve) din material plastic folositi in domeniul sanitar propus a fi amplasat in Str. Decebal Nr. 40, tarla 30, P144/2, satul Rudeni, orasul Chitila, jutetul Ilfov. Nu se supune evaluarii impactului a supra mediului si evaluarii adecvate. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, Str. Aleea Lacul Morii Nr 1, Sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 09.05.2012, novafit@gmail.com, Tel: 0722274676

n Mãsuþã activitãþi bebe (Primii Paºi), aproape nouã, recomandatã 6-36 luni, 100 RON, Tel: 0769676678 bucãtãrie utilatã n Mobilã complet, dormitor, living, canapele piele, toate second-hand, Tel: 0723322111

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 C o l e c ti e re v i s ta P l a y b o y aproape toate numerele revistei P l a y b o y e d i t i a ro m a n a , lucipan2002@yahoo.com, Tel: 0746227868

Colectionar cumpar insigne sportive, plachete, medalii, torte olimpice, Tel: 0722274911 De vanzare unituri dentare complet echipate - stare buna de functionare, marca Kavo si Siemens, instrumentar stomatologic, mobilier stomatologic. Pret avantajos, Tel: 0314051998, 0747151516

MOBILIER: 30 SCAUNE M E T A L I C E T IP F E L I C I A TAPITATE, PERFECTA STARE, 15 MESE STUDIU PAL MELAMINAT CALITATE G E R M A N A 140CMX70CMX75CM, PERFECTA STARE, MRTALIC, 3 BIROURI, LA PRETURI FOARTE AVANTAJOASE, TEL: 0747055588, 0213000107

n Utilaje fast-food si patiserie

vand la preturi incredibile: vitrine frigorifice, fripteuze, frigidere profesionale, plite, mese inox, cuptor pizza sau rotativ, expresoare, preparator legume, masini de gheata, bufet salate, mobilier etc, foodserv@live.com, Tel: 0768533208

Vand oua de paun, pui si pauni adulti la preturi foarte avantajoase Ion Dragusin, Tel: 0722257923 n Vand mobilã stil florentin (6 piese), precum ºi mobilã obiºnuitã, dormitor, convenabil, negociabil, Tel: 0212207965, 0771054003

é Vand

vioara de maestru Francesco Maviglia, anul 1951. Pret 3000 euro, razvan.nitu@gmail.com, Tel: 0743208802

é Propunere afaceri: societatea comerciala Golden Gate International este interesata sa colaboreze cu baruri in vederea amplasarii de aparate pentru jocuri de noroc. Oferim conditii avantajoase de colaborare, contact, office @goldengateint.ro, Tel: 0725221752 n Vând fermã zootehnicã complet

echipatã ºi utilatã la 30km de Bucureºti. Preþ negociabil, Tel: 0722234464 n VAND CLUB+PUB+TERASA IN CENTRUL VECHI, SUPRAFATA TOTALA 400MP, 2 ETAJE, CHIRIE MICA, CLUBUL ARE 2 BARURI, PUPITRU DJ, SUPER-SONORIZARE + LUMINI, LA SUBSOL ESTE CRAMA SI DEPOZIT. VAND ACEASTA AFACERE DEOARECE AM CUMPARAT UN ALT CLUB IN ZONA. PRETUL ESTE NEGOCIABIL, 0724202866 n Vand Firma de Constructii vechime 19 ani, fara datorii, inclusiv imobil sediu firma: 3 camere, bucatarie, baie (65mp), curte cu deschidere la strada 18m, gradina (pomi fructiferi si vie). Suprafata teren 400mp. Localizata pe o strada principala din Giurgiu. Detalii la telefon, ics3s.radu@gmail.com, 0749108038


07 Mai 2012

Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966 n Englezã, atractiv, conversaþie, toate vârstele, sectoarele 2 - 3, 38/ºedinþa, Tel: 0728861916

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

é Matematica (profesor sotul 45 ani), romana (profesoara sotia 42 ani) V-XII, experienta psihologica 12 ani, meditatii, nu luam banii degeaba, fara rezultate, 20lei/ ora, Tel: 0722286920

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract, Apa Nova, înlocuiri branºamente, racorduri interioare, reparaþii. 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604

Amenajari interioare, zugraveli, gresie, faianta, gleturi, sape, parchet, glafuri, izolatii, rigips, etc; preturi negociabile, Tel: 0767417284, 0744316918

gresie faianta gleturi rigips tencuiala instalatii electrice polistiren parchet pavaj, Tel: 0784586094

lucrari partiale si integrale la preturi minime, calitate deosebita, anti alcool, seriozitate si punctualitate, curatenie degajare moloz garantie, Tel: 0723492033

n Amenajari Interioare. Echipa n Acoperisuri, tabla de orice fel particulari profesionista executam

é Case

americane structura lemn, parter 90 mp, 3 cam+ baie+ bucatarie+ hol, semifinisari, montaj 1200 e, livrare 10 zile, executam doar la comanda, fundatia nu este inclusa, 7.999 EUR, ecocivic2000@yahoo.com, http://www.casadinlemn.aaz.ro, Tel: 0729256786

é Caut firma constructii in vederea realizarii unei lucrari de mansardare si reabilitare termica a unui bloc in Bucuresti, caut oameni specilizati pe domenii de activitate, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0735696920, 0745750171


07 Mai 2012 colaboratori pentru n Caut instalari aer conditionat, cu masina si scule proprii (cu sau fara firma). Pentru mai multe informatii sunati, adrianconstantin1@yahoo.com, Tel: 0760958778 n Execut zugraveli, glet, izolatii polistiren, rigips, faianta, gresie, parchet, instalatii sanitare, Tel: 0724855925, 0767085556

é Executam orice tip

acoperis, dulgherie, mansarda, izolatii, mici reparatii, 0753486627, 0767035527 învelitori toate n Executãm tipurile, tablã + toate accesorile, acoperiºuri/ reparaþii, aticuri, izolaþii + materiale. Preþuri mici, Tel: 0744111939, 0732563623 n Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu 250lei/mp, PVC 170lei/mp, usi de garaj, www.jaluzeleexterioare-solar.ro, Tel: 0744102003, 0722534353 n Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu ºi PVC, promotie varã plase insecte, Tel: 0722766562, 0756485992

é Mobila

SH Germania canapele, biblioteci, scaune, mese, coltare piele, bucatarie, canapele rustice 3 2 1, depozit mobila second hand, in Bucuresti, s6, office@mobila-secondhand.ro, http://www.mobila-secondhand.ro, Tel: 0737520419

é Parchetar raschetez parchet, chituiesc, lacuiesc, montez parchet, reconditionez, toate tipurile de parchet:parchet exotic (parchet bambus, teck, merbau) parchet laminat, stratificat, parchet clasic (parchet din stejar, fag, cires, nuc, frasin, salcam), dusumele, lambriuri, slefuim si lacuim usi. Masini profesionale pentru parchet, cu aspirator. Timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 12 RON/mp, bia_glinschi@yahoo.com, http://www.parchetar-montat-ras chetat.ro, Tel: 0743457184, 0722773366

n Acte firme. Infiintam firme in 3-5 zile la 1000 lei (taxe si onorariu). Alte servicii: gazduim sediu social temporar, cesiuni, deschidere punct de lucru si orice modificari ale actelor la Registrul Comertului, Tel: 0721285593

n Contabilitate completã, refaceri evidenþe, depuneri, ITM, consultanþã, bilanþ, începând cu 50 Ron, Tel: 0723966893, 0771304450 ofer n Economist-contabil servicii de contabilitate de la A la Z (inclusiv bilant), n Parchetar, montez, raschetez, daniela_gabriela17@yahoo.com, paluxez parchet clasic, modern Tel: 0762334559 detin masina cu aspirator, Tel: 0768586510

n Mandatar financiar. PNL Sector

é Reconditionari cazi de baie. Orice culoare, fara demontare, pret avantajos. Firma Robit-1992: Profesionalism, Experienta, Seriozitate. Garantie 6 ani! Pentru relatii si programari sunati, 236 RON, robit@reccadba.ro, http://www.reccadba.ro, Tel: 0740145043, 0216292399 n Zidarie, tencuieli, glet, faianta, zugraveli toate tipurile cu finisaje superioare, cu proba, seriozitate. Cristian, Tel: 0768366469

Transport cu Dacia papuc acoperita, frigider, masina de spalat, moloz, etc. 50lei cursa, Tel: 0764943357 Transport in Bucuresti si provincie 3.5 t-19 mc, Tel: 0760622242

2 numeste mandatar financiar pentru alegerile locale 2012 pe Boros Amelia, Tel: 0742062839

n Asiguram sonorizari evenimente, detinem echipament profesional de renume in domeniu audio, cele mai mici preturi, Tel: 0765510046

é Inchiriere

post lucru coafor/manichiura-pedichiura. Salon elegant, locatie centrala, clienti fideli, posturi utilate complet. 300/200euro (coafor), n Transport cu Dacia Papuc (manichiura) + acoperita frigidere, masina de n Ingrijesc Domn sau Doamna, la 250/150euro kaya@kayastudio.ro, spalat, bagaje, moloz, pret 50lei, domiciliul meu. Dana, Tel: utilitati, www.kayastudio.ro, 0744638388 0242640587, 0734811477 Tel: 0764943357

Menajerã, ofer menaj 4 ore de 3 ori pe saptamana, particular si birouri. Ofer servicii bona. Sunt credincioasa si sufletista, Tel: 0768096610 Tehnician dentar execut lucrari portelan pentru cabinete private, Tel: 0213515972

AnuntAZ 7 mai 2012  
AnuntAZ 7 mai 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement