Page 1

Personal. Angajãm personal pentru distribuþie ºi vânzare zona Bucureºti. Cerinþe: minim studii medii, abilitate comunicare, muncã de teren. Salariu de la 1400 Ron, Tel: 0213151690, 0730566776

é Reprezentant vanzari, distribuitori, merceologi, angajam pentru companie internationala, salariu de la 1500 + bonusuri, posibilitate avansare rapida, Tel: 0318004555

é Ofer transport non stop marfa mobila div ers e oriunde in tara cu duba Renault Master fabr 2009. Rog si ofer s e r i o z i t a t e , 5 0 E U R, alexutzu_1983@yahoo. com, Tel: 0740269595

é Telefoane cele mici preturi! Cele mai mici preturi la telefoane garantat! Toate telefoanele sunt sigilate noi cu factura si garantie, Samsung Galaxy s3 la 18 milioane, Galaxy s3 Mini la 12 milioane, Galaxy s2 la 13 milioane, Galaxy Mini 2 la 5 milioane, Nokia Asha 302 la 3 milioane jumate, Huawei Vision la 5 milioane, Galaxy Gio la 4 milioane si multe alte telefoane, sunt is albe si negre si roz si rosii depinde de modelul cautat. Pentru mai multe detalii sunati, 1 EUR, securizatid@yahoo .com, 0769889889, 0761599599

é Montaj parchet. Oferim servicii de montaj parchet laminat la cele mai mici preturi si cele mai ridicate standarde. Montam orice tip de parchet laminat in cel mai scurt timp. Pret 6-10ron/mp, 6 RON/mp, alinpislaru@yahoo.ro, Tel: 0764854184

é Realizez site-uri de prez entare ( s tatic e/ dinamic e), magaz ine virtuale, design-uri pentru orice tip de site (psd- uri), logo-uri, bannere. Mai multe detalii pe site, 90 EUR, dana_alina_marcu@ y ahoo.ro, http:// marcu-dana-alina.com, Tel: 0728129497

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é VIDEOCHAT

FETE PENTRU VIDEOCHAT PLATA ZILNIC SAU SALARIU FIX 2500 RON/LUNA POSIBILITATE CAZARE SI CARTE DE MUNCA, APROPIERE METROU RATB CONDITII EXCEPTIONALE PROGRAM FLEXIBIL.YM ANGAJARI22, 2.500 RON/LUNA, MODELSLIVE@ YAHOO.COM, WWW.VIDEOCHAT -ANGAJARI.RO, TEL: 0764822425 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

Agent v anz ari. Meitav Europa SRL angajeaza personal calificat in domeniul maselor plastice cu o vasta experienta in vanzari si un bun cunoscator al pietei plasticelor. Varsta cuprinsa intre 30 - 40 de ani si cunoscator al limbii engleze. Salariu atractiv plus alte facilitati, Tel: 0757777741

n Agent Intervenþie. Alistar Security angajam agenti interventie, agenti de paza (fete si baieti) si operator dispecer video, salarizari 1000, 1200, 1500ron, 0737544009 n Agent Pazã, angajam din zonele Mosilor si Baneasa, Tel: 0760389007, 0721407306 n AGENT VANZARI. MEITAV EUROPA SRL ANGAJEAZA Agent Vanzari cu/fara PERSONAL CALIFICAT IN experienta pentru DOMENIUL MASELOR companie internationala, PLASTICE CU O VASTA posibilitate avansare, EXPERIENTA IN VANZARI SI salariu de la 1200lei + UN BUN CUNOSCATOR AL PLASTICELOR. bonusuri, Tel: 0728650079 PIETEI VARSTA CUPRINSA INTRE n Agent Vanzari, Livrator. 30 - 40 DE ANI SI Firma de catering angajeaza CUNOSCATOR AL LIMBII SALARIU agenti de vanzari si livrator ENGLEZE. PLUS ALTE scuter. CV cu poza pe e-mail ATRACTIV TEL: excedentbucuresti@yahoo.com FACILITATI, Tel: 0734140400 0757777741, 0757777742

07 Ianuarie 2013

é Agenþi Pazã urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

n Asistente Farmacie, urgent angajare la farmacia de lângã Podul Fundeni, sect. 2, carmiconcept@gmail.com, Tel: 0734253781 n Asistenti. Spitalul Clinic de Urgenta “Sf.Ioan” Bucuresti scoate la concurs doua posturi de asistenti cercetare stiintifica- medici specialisti obstetrica ginecologie, pentru Nucleul de Cercetare Stiintifica O.G. al Maternitatii Bucur. Concursul se organizeaza conform Legii 319/2003 si O.M.S. 1470/2011. Relatii la sediul institutiei Serviciul R.U.N.O.S, / Ospatar. n Barman Restaurant din zona Unirii angajeaza barman/ospatar cu experienta si diploma. Pentru detalii sunati la 0769077788, bistro@zattara.com Interna Urgent, n Bonã cautam bona interna pentru copil de 2 ani si jumatate, in Bucuresti. Se ofera 4 zile libere/luna, 1.800 RON/luna, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0726399202, 0748656552 Interna. Urgent, n Bonã cautam bona interna pentru gemeni (F/B – 1 an si 3 luni). Se ofera 2 week-enduri libere/luna. Se cere ajutor menaj + bucatarie+ calcat. Bucuresti, 2.000 RON/luna, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0726399202, 0748656552 n Bonã. Fam serioasa cautam bona pentru o fetita de 10 luni, Tel: 0744629814

Buc ãtar Fas t Food º i vânzãtoare cu experienþã, zona Republica, salariu motivant, Tel: 0724036136 Cãlc ãtores e tex tile, calandru ºi croitorese retuº, angajeaz ã c urãþãtorie chimicã-spãlãtorie, Tel: 0755200012

n Contabil expert. Societate cauta expert contabil vorbitor de limba Italiana (avansat). Pentru detalii apelati, doru@kpk-trading.ro, Tel: 0741038406, 0039335258654 transport. n Coordonator Cerinte: Cunostinte PC; Limba Engleza la perfectie; Disponibil part time sau full time; Permis de conducere categoria B; Experienta in cadrul unei firme de transport constituie un avantaj, office@medicalvision.ro, http://www.transport-mvo.ro, Tel: 0736644033

é Casier/ã. Restau-

rant tip fast-food angajeaza casier/a cu/fara experienta. Relatii de luni vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n CONFECÞIONERE. ANGAJAM CONFECTIONERE CU EXPERIENTA. SALARIU ATRACTIV, TRANSPORT PLATIT INCLUSIV PENTRU COMUNELE DE LANGA BUCURESTI. ADRESA: STR. FIZICIENILOR NR 50, SECTOR 3. AUTOBUZE RATB: 102, 202, 135, 123, OFFICE@STARCONFEX.RO

é Croitor. Atelier de creatie rochii de mireasa si ocazie angajeaza croitoreasa cu experienta. Oferim salariu si mediu de lucru atractiv, 1.500 RON, mail@rochiidemireasa.biz, http://www.alice-design.ro, Tel: 0733254254 n Dispecer si agenti paza angajeaza companie de securitate pentru zona Bolintin si Militari, Tel: 0214340052, 0769283938 n Dispecera pentru dispecerat sisteme tehnice de alarme, cu experienta, din Bucuresti, Tel: 0213129035


oferte de muncã România / info / pagina 3

07 Ianuarie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Prioritãþile Parlamentului European în anul 2013. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Anul 2013, în care am intrat de câteva zile, se anunþã crucial pentru Uniunea Europeanã în ansamblul sãu, dar ºi pentru fiecare stat membru în parte. “Parlamentul European va aborda reformele de redresare a economiei ºi va negocia cu statele membre bugetul Uniunii Europene pe termen lung”, a anunþat instituþia europeanã. Deputaþii europeni vor lua decizii ce vor avea impact asupra vieþii de zi cu zi a europenilor, cum ar fi: ameliorarea drepturilor pasagerilor, limitele emisiilor de bioxid de carbon de la automobile ºi alimentele modificate genetic. În domeniul economic, printre prioritãþile de pe ordinea de zi a Parlamentului European se aflã combaterea crizei economice. Acordul Consiliului privind uniunea bancarã va fi negociat în continuare cu Parlamentul European. Vor mai fi abordate guvernanþa zonei euro, reforma serviciilor financiare, agenþiile de rating al creditului, cererile capitale pentru bonusurile bancherilor ºi consolidarea pieþei unice. Punerea în aplicare a structurilor de control democratic va fi ºi ea o prioritate. În legãturã cu Bugetul Uniunii Europene pe termen lung, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene ºi Comisia Europeanã vor negocia bugetul pentru perioada 2014-2020. Deputaþii europeni doresc garantarea investiþiilor pentru cercetare ºi infrastructura transportului. Dupã acordul asupra bugetului, pãrþile specifice precum politica agricolã comunã, cercetarea, programul Erasmus ºi regiunile sãrace pot fi abordate separat. În ceea ce priveºte transportul, deputaþii europeni vor discuta despre limitele emisiilor de bioxid de carbon de la automobile ce au ca scop combaterea schimbãrilor climatice. Vor aborda ºi drepturile pasagerilor dupã ce Comisia Europeanã va propune modificarea legislaþiei existente în domeniu. O reformã cheie a sectorului feroviar va ajuta la revitalizarea industriei, iar deputaþii europeni vor discuta propunerea Comisiei de creºtere a competiþiei pe piaþa feroviarã de transport de pasageri. Parlamentul European va mai aborda problem care vizeazã comercializarea tutunului, clonarea, alimentele modificate genetic, protejarea datelor, creºterea prezenþei femeilor în conducerea companiilor ºi politica europeanã în domeniul azilului. Asupra acestor teme, precum ºi la alte aspecte de ordin economic ºi social care privesc pe cetãþenii europeni în anul 2013 ºi în perspectivã, vom reveni cu detalii în ediþiile viitoare ale ziarului nostru. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

Distribuitor cu/fara experienta, bonusuri dupa realizari, salariu de la 1200 lei, Tel: 0768632530 n FEMEI DE SERVICIU. FIRMA CURATENIE SECTOR 5 ANGAJEAZA FEMEI DE SERVICIU. CARTE DE MUNCA, 40 ORE PE SAPTAMANA, 700 LEI NET+ TICHETE, 700 RON/LUNA, LAURA.CIUCIUC@ HRSOLUTIO.RO, WWW.HRSOLUTIO.RO, TEL: 0721631653 n Frizer. Salon Infrumusetare angajeaza personal (cu experienta) pentru postul de frizerie in zona Brancoveanu, Tel: 0728798292 n Ingrijitoare Bucuresti. Caut doamna pentru ingrijire batrana imobilizata la pat, cu program 24 ore din 24. Detalii la telefon, Tel: 0726187533

é Instalatori gaze

pentru societate autorizata ANRE, Tel: 0745069814 Livrator scuter posesor si de permis c ategoria B angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 n Livrator. Alatura-te echipei noastre! Cautam livratori cu auto propriu pentru sector 6, Tel: 0731333407 n LUCRATOR COMERCIAL. ANGAJAM PERSONAL CU CALIFICARE DE LUCRATOR COMERCIAL. CANDIDATII SUNT PERSOANE CU SAU FARA EXPERIENTA IN DOMENIU SI INTERESATI IN DOBANDIREA UNEI BUNE FORMARI PROFESIONALE, 1.000 RON/LUNA, BACANIA_MODERNA@YAHOO .COM, TEL: 0741056658 n Lucrãtor depozit. Angajam lucratoare depozit cu experienta, Tel: 0213453111, 0720565495

Închiriez n Manichiuristã. spaþiu+masã manichiurã, în salon de bronzat, pentru fatã cu experienþã, preþ avantajos. Zona Militari-bd. Iuliu Maniu, Tel: 0765568717 Maseur, angajez in zona Buc ureº tii Noi, Tel: 0744551580 n Maseuze fete pt salon masaj erotic, aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, comisioane mari de la 40 L pana la 220 L + alte beneficii, oferim si cazare, exclus sex, contacteaza-ne nu ezita. Te asteptam, 3.500 EUR/luna, moulinrougemassage@yahoo. com, www.moulinrougemassage.ro, Tel: 0765744518 Auto, service n Mecanic multimarca turisme si autoutilitare. Salariu avantajos, mijloc transport ratb la poarta unitatii, pranz inclus, service@pancho.ro, http://www.pancho-service.ro, Tel: 0730748670 n Mecanic auto. Service auto Bucuresti, zona Mall Plaza -Bulevardul Timisoara, angajeaza mecanic auto cu experienta in domeniu, Tel: 0751102020, 0751120121 n Menajerã pentru curatenie si gatit, de preferat persoana singura fara nici un fel de obligatii, Tel: 0213164326, 0744432111 n Menajerã angajez pentru curatenie si bucatarie, 8ore/L-V+4ore/S, pt locuinta.cerinte: experienta si referinte, domiciliu preferabil in sect 5-6, virsta max 45 ani, detalii dupa 12:00, 1.200 RON/luna, Tel: 0726789388 n Merchandiser cu experienta pentru Bucuresti angajeaza SC Azad Enterprises SRL. Informatii la telefon sau CV la fax, Tel: 0213362854, Fax: 0213362855 Operator introduc ere validare si prelucrare date pentru SC Dcm Control Conta SRL, studii medii, ex perienta minim 1an, cunostinte limba engleza si franceza, cunostinte solide de c alc ulator, Tel: 0723196423 OSPATAR. RESTAURANT CU SPECIFIC INTERNATIONAL ANGAJEAZA OSPATARI, FETE SI BAIETI, CU SAU FARA EXPERIENTA, TEL: 0754203480

é Manager. Restaurant tip fast-food angajeaza Manager / asistent manager cu experienta. Relatii de luni vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

n Ospãtari ºi ospãtãriþe pentru Club Princess. Sunaþi dupã ora 12.00, Tel: 0766693340 Ospãtãriþã angajez, zona Colentina, Tel: 0752156560 n Ospatari. Cafeneaua Mon Cher Decebal angajeaza ospatari cu experienta in servirea preparatelor de bar si bucatarie. Pt mai multe detalii apelati numai dupa ora 14:00, Tel: 0769480633


pagina 4 / oferte de muncã România

07 Ianuarie 2013 n Patiser, angajam in zona Prelungirea Ghencea, salariu atractiv, Tel: 0721304499 Persoanã serioasa caut pentru a o ajuta in obtinerea de v enit s uplimentar, part-time la inc eput, dan.money4u@yahoo.com, Tel: 0767596971 curatenie. n Personal Angajam personal din Bucuresti pentru servicii de curatenie la program de 4 ore/zi, pentru diferite obiective. Oferim salarizare si transport in functie de obiectiv. Detalii intre orele 9:00-16:00 de L-V la telefon, dl. Dumitrache Antonio, Tel: 0758097688 n Profesor. Institut angajeazã lector, manager de transport. Rog seriozitate. Domeniul transport rutier, Tel: 0743333363 n Recepþionerã pentru Salon Solar Eclips, zona Militari. Program 10-21, 2 zile cu 1 zi, salariu 1000 Ron, Tel: 0765568717

é Secretarã, buna

cunoscatoare a limbii Engleze. CV la e-mail elissa_818@ yahoo.com, Tel: 0740295650, 0760096715 n Secretarã, italian in Romania cu afaceri angajeaza tânãrã draguta part time, eventual studentã, ofer 500 euro luna, sms, Tel: 0756060185 Secretara. Italian in Romania cu afacere angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804

é Sender. Romkayatur SRL angajeaza pentru activitatea de transport international ‘’sender’’ pentru marfa tir, experienta in probleme de marketing, cantacuz@ romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295 n ªofer tir atestat + adr, Tel: 0722647403

ªofer profesionist. Societate comerciala angajeaza soferi profesionisti pentru vidanja, experienta minima 5 ani, Tel: 0735213471 n ªofer

taxi. Angajez urgent ºofer taxi 24h, Logan 2010 GPL, Tel: 0766351740

é ªoferi tir.

Romkayatur SRL angajeaza soferi de tir cu 5 ani experienta pe ruta Europa-Turcia, cantacuz@ romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295 Spãlãtor. Societate angajam personal pentru spalatorie auto, Tel: 0758053875

é Spãlãtor auto. Diamond Car Wash angajeaza, pentru locatiile din Bucuresti Mall si Plaza Romania, spalatori auto cu experienta, Tel: 0737512745

é Vânzãtori hotdog. New York Hot Dog angajeaza vanzatori stand hotdog full time in aer liber. Sunati sau e-mail office@qfs.ro, Tel: 0722549233

n Tâmplar aluminiu si PVC pana in 40 ani cu permis auto, Tel: 0213185918 Tiparitor rotativa si plana, ghilotinist, legatorese pentru tipografie oras Pantelimon, Tel: 0741227999 n Vânzãtoare cu sau fara experienta, pentru magazin alimentar, Bucuresti, zona Dristor. salariu 1000 lei, cosmintriandafil@yahoo.com, Tel: 0744668445 n Vânzãtoare cofetãrie ºi cofetãreasã, ªos. Giurgiului, Tel: 0735353011 n Vânzãtoare pentru magazin alimentar, magazin legumefructe si Plafar, cu experienta si recomandare, Tel: 0723579219, 0767533430

é Videochat fete sau cuplu angajam nu sta acasa incearca aceasta este rezolvarea ta financiara, pt conversatii online, min18 ani, oferim bonus angajare 500$, comision 50-70% CM, premii, instruire personal fem. experienta nu este neces, 2.000 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo .com,0724943274,0764127778


07 Ianuarie 2013

oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 5

é Videochat angajam fete si cupluri, oferim conditii ex c elente de munc a, camere atent decorate intr-o v ila s patioas a. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 3.000 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

é ANGLIA, ANGAJAM FETE CU ASPECT FIZIC PLACUT, INTELIGENTE, SOCIABILE, MINIM 18 ANI P E N T R U E S C O R T SI COMPANIE INTIMA CU PROCENT D E 50%, CAZARE ASIGURATA, PLATA ZILNICA, LOCATIE CENTRALA; RASPUND LA SMS, BEEP, VENUSESCORT@YAHOO .COM, TEL: 447424429905, 40764169055

particular, n Clinceni, Superoferta, teren in rate, Curtea Domnesca, Unitatea Militara, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, Tel: 0723530331

Cunoscãtoare n Videochat limbi strãine, legalitate, Unirii, 500-4000$ lunar.Cazare, bonus, Tel: 0747530013, 0729579287 n Videochat angajãm fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat.Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi.Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, n Elvetia. Oferim locuri de Calea Moºilor, Romanã, Tel: munca in night club si studio cu posibilitati foarte bune de 0732656366, 0763380077 castig! Cazare inclusa, maxima seriozitate, ramonica512@yahoo.it, Tel: 0041767105838

é Videochat, angajam fete si cupluri, oferim conditii ex c elente de munc a, camere atent decorate intr-o v ila s patioas a. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 3.000 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676 n Vopsitor Pregatitor cu experienta, Skoda Team Services angajeaza in zona Rahova, Tel: 0214202544

é Chitila-Ilfov, particular vand teren intravilan 420mp, intabulare, cadastru, toate utilitatile. Rog seriozitate pret us or negoc iabil, 56.700 EUR, Tel: 0755480904

Germania. Caut Macelar pt firma mica la o familie privata. Familia stie limba Romana. Munca este de toate pentru productie si un pic lucru pentru casa. Pentru durata lunga. Sunati la telefon dupa ora 19:00, 800 EUR/luna, rcs@rcs-systeme.de, Tel: 00497812508740, 00497812508740

ªofer cat.B doresc angajare sofer, rog seriozitate. Ofer seriozitate, sudor CO2, electric, mecanic utilaje grele, Tel: 0757108621

n Domnesti, Ilfov, Centura autostrada Bucuresti-Pitesti, extravilan, suprafata 26.882 mp, posibilitate parcelare. Deschiderea este de 89, 60 m, lungime 300 m, cadastru, intabulare, vecinatate parc Renault, IVECO, 800 m de autostrada, zona industriala, 20E/mp, 20 EUR/mp, aurelburlan@gmail.com, Tel: 0722729252, 0744892761

n Periº, strada Orhideelor Nr 32, teren stradal 1000mp, toate utilitatile, pret 25000 sau avans pt. apt. 3 cam 25.000 EUR, é Baloteºti Sãftica, zona dezvoltator, Lahovari, vanzare lot 14 000 valentina_ccc2007@yahoo.com Euro-Rate Loturi De 600m, Tel: 0736688823 400m, Intravilan Construibil, S+P+2, Pot: 30%, în 12 rate lunare fãrã credite, fãrã dobânzi, Direct Proprietar, Avans Minim 1500 Euro, Drum Pietruit, Zonã Case, 38 EUR/mp, raluca.cosea@yahoo.com, Tel: 0721011120

Cismigiu, Str. G -ral Berthelot 21 A, sector 1, Bucuresti (langa Colegiul Sf. Sava) - Teren 298 mp cu PUZ aprobat POT=84%, CUT=2.72, Rmax x H= S+P+2E-3E Hmax-15m. Avize si proiect d i s p o n i b i l e , 1.047 EUR/mp, Tel: 073847012

Brãila municipiu, Urgent vand casa zona 0, 4camere, 117mp, 6m deschidere, toate utilitatile, intre farmacia Iris si str. Grivita. Pret negociabil, detalii la telefon, 110 RON, ingerashii.mei2@yahoo .ro, Tel: 0743773694


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, France n 1. Manutentionnaire; Description: Vous travaillez dans un entrepot logistique, vous effectuez le dispatch de colis en suivant un rythme soutenu. Vous travaillez principalement de nuit a partir de 18h-20h. Vous etes flexible au niveau des horaires. Vous avez deja une experience dans la logistique. Salary: EUR 11 (Hourly); amelie.barant@asap.be n 2. Manutentionnaire; Description: Sur un plateau photo pour des catalogues, vous montez et démontez les stands. Vous travaillez en journée d e 8h a 17h. Vous devez etre polyvalent(e) et bricoleur(euse), ca r vous devez percer, clouer. Salary: EUR 9.65 (Hourly); amelie.barant@asap.be n 3. Danseur / Danseuse; Description: Pour un restaurant cabaret de spectacle, vous dansez le french cancan. Vous assurez environ 100 spectacles par an. Vous travaillez en majorite le week end. Les frais de deplaceme nt sont rembourses. Vous residez dans les villes frontalieres (dept 5 9/62), ou etes pret(e) a demenager - salaire: 100 euros par spectacle; ferraud.lopez@skynet.be n 4. Responsable des ventes; Description: notre client est actif ds le négoce de matériaux ds secteur du bâtiment. Afin de dynamiser ses équipes et son développement en région liégeoise, il est a la recherche d'1 responsable de magasin. Vs etes responsable de la gestion socciale & operationnelle du magasin; Salary: EUR 3000 - 4000 (Monthly); rrslieg@randstad.be n 5. Ingénieur / Ingénieure de projet d'affaires en industrie; Description: en tant que material project coordinator, vs avez pour mission d'agir comme responsable des opérations en terme de planning concernant les projets liés aux matieres 1eres. Vs travaillez en étroite collaboration avec les différents responsables de projets (interne& externes); Salary: EUR 3000 - 4000 (Monthly); rrsnamur@randstad.be n 6. INSTALLATEURS CAMERAS SURVEILLANCE(h/f); Description: Installateurs cameras surveillance (h/f) Option One Security est spécialisée dans le systeme informatique, la télésurveillance pour la sécurisation des biens, des personnes et des informations. Nous avons pour objectif le développement de ce concept de sécurité et le souhait de les rendre accessibles a tous. Aussi, dans le cadre de notre développement, nous sommes également spécialiste et fabricant des énergies renouvelables sur le plan international pour lutter contre la pollution nucléaire. Notre équipe est la pour vous aider a améliorer votre avec des offres sur mesures et garanties pour les clients. Nous recherchons deux installateurs vidéo-cameras surveillance IP et Alarme, détecteur d'incendie pour mener a bien les missions jusqu'a son terme. Täches: Objectifs: 4 installations/jour Missions: -Installation du matériel -Configuration IP -Formation des clients pour le systeme. -Installation du contrôle d'acces (Biométrie). •Installation vidéo-camera surveillance IP -Programmation:Alarme, détecteur d'incendie... Choix et avantages: 1. Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions.... Voiture de société méritée apres un mois convaincant + carte d'essence + cheques repas + abonnement GSM.... 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option one Security participe et investi pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaire pour son propre développement. Description du profil souhaité: Posséder une expérience de minimum 2 ans; Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique: tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français; Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc, ...), Traitement de texte (Word, Writer, ...); Etre en possession du Permis B. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Un travail le samedi; Un salaire de 1860 € brut/mois. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Michel Moukoumbi par mail/ m.andre@optionesecurity.eu Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu.

n 7. Assistants(h/f); Description: Assistants(h/f) Option One Security, Engineering en Informatique:circuits électronic et électric partenaire agréer par Electrabel (Gaz-Electricité) et Sécuritas: Sécurité des biens, des personnes et des informations. Nous lançons un systeme innovateur de Lampadaire Solaire sans réseau:fils, cables pour permettre a chaque individu d'avoir l'éclairage public, jardin, piscine, terrain et habitation pour une durée de vie de plus de 25 ans sans rupture et sans facture d'électricité en Europe et en Afrique, pays du soleil. Cette énergie va permettre aux consommateurs d'acquérir l'électricité propre et sans interruption d'éclairage. Nous recherchons 2 assistants (e). Missions:Commerciale et Marketing Traitement des commandes, facturation, tenue du fichier clients, surveillance des stocks... l'assistant(e) commercial(e) assure tout le suivi des ventes. L'assistante commerciale assure les missions de secrétariat classique. Elle organise de plus des réunions avec la direction commerciale et participe aux opérations commerciales (envoi de courrier, action de promotion des ventes par téléphone). L'assistant (e)commercial (e) a en charge le suivi des aspects administratifs de la commande et de la facturation, des devis, des impayés, des livraisons… Réalise des tableaux de bord des résultats, met a jour les fichiers clients, surveille des stocks, fait le suivi des prévisions de vente. •Prospection: PME, l'industrie, des indépendants et les particuliers sur base des rendez-vous fixés préalablement par vous-meme. •Vous analysez les besoins et vous proposez nos services et notre savoir faire jusqu'a la signature du contrat de maintenance et entretien. Choix et avantages: 1. Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 4 réalisations confirmées).. 2. Free lance ou des commerciaux en activité complémentaire:Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Description du profil souhaité:Posséder une expérience de minimum 2 ans. Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique: tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français. Avoir des connaissances en Néerlandais; Avoir des connaissances en Anglais; Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données; (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc, ...), Traitement de texte (Word, Writer, ...). Etre en possession du Permis B. Nous offrons: 1: Employé: -Un contrat a durée indéterminée a temps plein -Un travail le samedi -Un salaire de 1860 € brut/mois -Cheques répas 2:Indépendant: -Convention -Commission de 250 a 500€/contrat Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Moukoumbi a l'adresse mail: infos@optionesecurity.eu Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. n 8. Coordinateur Sécurité Santé, (h/f) / Coördinator (m/v).; Description: Un service public a Woluwé-Saint-Lambert recherche un Coordinateur Sécurité Santé, (h/f). Description de l'emploi: - Contrôler la sécurité des chantiers, assurer la collaboration des différents services. - Informer et conseiller les auteurs de projets et maîtres d'oeuvre sur les aspects de la prévention des risques. - Egalement responsable de la planification d'urgence: actualisation des plans d'intervention d'urgence, organisation d'exercices en situation d'urgence, évaluation des situations d'urgence et des exercices, établir un inventaire et analyse des risques, organisation de l'information sur la planification d'urgence. Profil:- Titulaire du diplôme d'ingénieur civil des constructions, architecte, d'ingénieur architecte, de bio-ingénieur ou d'ingénieur industriel (finalité construction), avoir satisfait a la formation complémentaire de niveau A imposée aux conseillers de prévention et répondre aux conditions de l'Arreté Royal du 25/01/2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles. - Connaissances linguistiques requises: Contacts réguliers avec le public en français et en néerlandais. Brevet de bilinguisme du Selor, niveau 1.- Bilingue français, néerlandais et titulaire d’un certificat élémentaire de connaissance linguistique délivré par le Selor Selor: http://www.selor.be/languagecertificate.aspxTitulaire du permis de conduire type B. Offre:- Horaire et conditions de travail: temps plein - Rémunérations: bareme légal; lvanlintcv@actiris.be n 9. Automaticien / Automaticienne chef de projet; Description: vs participez a ttes les phases du cycle de développement du systeme (définir les programmes néce ssaires, codes, tests, déblocages &d ocumentation) vs suivez le process applations du cycle développement & si nécessaire validez la qualité; Salary: EUR 3000 - 4000 (Monthly); rrsnamur@randstad.be

n 10. Agent commercial indépendant, (h/f) pour la France.; Description: Scheffers Chemic, une entreprise bruxelloise active dans le commerce de gros de produits chimiques industriels recherche des agents commerciaux indépendants, (h/f) pour sillonner la France. Fonction: Apres une formation a nos produits (destinés a la réparation et l'entretien de surfaces) et a nos méthodes de ventes, vous intégrerez une équipe dynamique et aurez en charge de développer la clientele dans votre région. Participation a de nombreux évenements apres la période de formation. Principales activités et responsabilités: Votre rôle sera de la prospection directe chez le client professionnel. - Vous serez préalablement informé afin de pouvoir correctement promouvoir les produits. - Vous trouverez vos clients potentiels de votre propre initiative en prospectant (fabricants et magasins de meubles, cuisinistes/salles de bain, entrepreneurs, architectes et menuisiers bois/PVC). Profil: Expérience dans la fonction souhaitée.Tres bonne connaissance du français (langue maternelle).Vous etes un vendeur-né aimant la prospection active, pret a etre sur le terrain.Vous argumentez de maniere claire et persuasive.Vous etes résistant au stress et pret a vous investir dans le job passionnant qu'est la vente aux professionnels, vous etes tres attaché aux résultats.Vous etes en possession du permis B.Vous devez obligatoirement posséder un véhicule, les frais de celui-ci seront a votre charge.Offre: Vous serez totalement autonome, donc vos gains seront en fonction de votre travail (commissions sur ventes). Type de contrat: indépendant. Régime de travail: temps plein.Salaire: commission sur chiffre d'affaires.Plusieurs postes sont a pourvoir. Lieu de travail: rue de Veeweyde 65 a 1070 Anderlecht. Intéressé ? Envoi de C.V. via email a l'attention de Monsieur Scheffers Stéphane: scheffers.chemic@skynet.beAttention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. n 11. Aide-Ménagere(h/f); Description: Aide-Ménagere(h/f); Pronet Clean est une société agréée titres services qui mise sur la qualitée et la satisfaction de sa clientele en proposant des services a la hauteurs de leurs attentes grâce a son savoir faire unique et forte de son exprérience de longue durée dans ce domain. Tâches: Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence.Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence.Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Soumakie a l'adresse mail: infos@pronetclean.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. n 12. Couvreur, (h/f). Luxembourg et France.; Description: Turbolux recherche pour une entreprise de couverture située au Grand-Duché de Luxembourg un couvreur, (h/f) pour des chantiers au Luxembourg et a Thionville (France). Tâches: Pose de tuile ou ardoises, zinguerie selon compétences. Profil: - Formation de couvreur. - Au moins un an d'expérience comme couvreur. - Sérieux, autonome. Offre: - Contrat de 3 mois, reconductible ou contrat a durée indéterminée. - Salaire brut de 12 a 14 € par heure (a négocier selon qualifications). Panier et déplacements pris en charge pour chantier en France. Intéressé? Envoyez votre candidature par courriel a paquet@turbolux.lu


detalii la http://ec.europa.eu n 13. Moniteur d'encadrement/manager(h/f); Description: Bik Interim est a la recherche d'un "Moniteur d'encadrement". Notre client est un groupe d’asbl et d’entreprises a finalité sociale. Il accompagne les adultes handicapés dans leur projet de vie et soutient les personnes en situation de handicap ou exclues du circuit traditionnel du travail par la création d’emploi. Tâches: Responsabilités principales: - Encadrement – Suivi des travailleurs: Encadrer (c'est-a-dire diriger, gérer, former et motiver) activement le personnel de production en veillant a faire respecter les valeurs du Village; - Encadrement – Suivi de la production: Encadrer une ou plusieurs équipes de travailleurs sur une chaîne de production manuelle ou machine; - Matériel – Gestion en bon pere de famille: Gérer le matériel (c'est-a-dire l’outillage, les véhicules, les équipements, les machines etc.) en bon pere de famille; Administration: Gérer avec précision l’administration nécessaire au suivi de la production, a la gestion des stocks et au suivi de travailleurs; - Optimalisation: Rechercher d’une maniere permanente a optimaliser la production de sa chaîne de production. Description du profil souhaité: Posséder une expérience en gestion d'équipe/management et et si possible une expérience en chaîne de production; Etre parfait bilingue français/ néerlandais; Avoir des compétences des logiciles de gestion (Navision, Excel, Word, Bopack, Codesoft); Etre en possession du Permis B, permis C et D est un atout; Etre doté d'un bon sens des relations humaines, savoir encadrer les travailleurs et susciter leur motivation; Avoir un brevet en électricité/mécanique; Savoir estimer le temps de travail nécessaire a la réalisation des tâches; Savoir plannifier votre travail et le travail d'une ou plusieurs équipes sur la ou les chaînes de production. Nous offrons: Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CDI; avec un horaire de pause 6h-14h/ 14h-22h/ 8h-16h30. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail: brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. n 14. Assistante administrative et commerciale (h/f) / Administratief en commercieel assistent, (m/v); Description: Fashion and Luxury selection a Uccle recherche un Assistant administratif et commercial, (h/f). Description de fonction: - Bras droit de la Direction: gestion quotidienne du bureau, courrier, mail, téléphone, accueil des clients importants, - Réservations de vols, trains et d'hôtels, préparation des réunions (tableaux, résumés, présentations), suivi des plans média, préparations des offres et tarifs, commandes. - Suivi commercial des clients nationaux et internationaux (prestations de services, livraisons de collections) et des commerciaux sur le terrain. - Suivi administratif des clients: facturations, paiements, mais aussi informations, conseils et solutions rapides. Profil: Bilinguisme français / néerlandais exigé + anglais (écrit et oral) - Débrouillarde, organisée, problem solver, commerciale, polyvalente, flexible - Sens des initiatives et des responsabilités - Tres bonnes connaissances de Excel et Powerpoint - Capable de travailler dans une petite équipe - Intéret pour la mode et le commerce. Offre: - Salaire: 2600 euros brut + CR - Temps plein Intéressé?- Cv a l'attention de Mme Marianne Fraeys - 32 (0) 497.189.172 - par mail: marianne@flselection.be - www.flselection.com n 15. Monteurs télécom, (h/f) / Telecom monteurs, (m/v).; Description: Efe Telecom, une société active en télécommunication a 3070 Kortenberg recherche 3 monteurs télécom, (h/f). Tâches: Vous assurez les installations Internet, téléphone, TV digitale chez les consommateurs et les professionnels. Les plus grands clients sont Telenet en Tmac. Profil:- Vous etes flexible, motivé et orienté client- Vous savez travailler de façon autonome- Apres 9 jours de formation, vous obtenez le certificat KI. - Vous avez le certificat VTA ou vous voulez l'obtenir.- Vous habitez de préférence Bruxelles ou le Brabant flamand- Bonne connaissance du français et du néerlandais- Vous etes titulaire du permis de conduiret type B. Offre:- Contrat a durée indéterminée, a temps plein.- Horaire en 2 équipes- Vous commencerez rapidement- Formation de 9 jours prévue- Vous travaillez 40 heures/semaine- En plus de votre salaire, vous aurez d'une voiture de société et d'un laptop.- Vous travaillez dans votre province: Brabant flamand ou Bruxelles-ville en fonction du planning. Intéressé?Envoyez votre candidature par mail a l'attention de Mr Akbulut en mentionnant: Bruxelles/Brabant flamandefe.uitzendbureau@planet.nl

n 16. Technicien ascencoriste(h/f); Description: Business Interim Kantoor située a Avenue Brugmann 24, 1060 Saint-Gilles recherche un Tâches: Notre client est a la recherche de techniciens pour travailler dans les différentes régions de la Belgique. Vous assurez la modernisation des ascenseurs. Description du profil souhaité: Posséder une expérience en montage-modernistation ascenceur, et/ou en électromécanique; Etre en possession d'un brevet A2 en électricité, électronique et/ou électromécanique. Parler le français; Etre en possession du Permis B, et avoir un véhicule personnel; Vous aimez apprendre, et souhaitez évoluer au sein de votre carriere. Vous avez l'esprit d'équipe mais appréciez de travailler de façon autonome. Nous offrons: Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CDI; La possibilité de travailler et d'évoluer au sein d'une sociéte de renom; Un salaire selon la CP 111. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail: brussel2@bikinterim.be n 17. Un Référent Technique, (h/f) Unité Transport pour Kinshasa en République Démocratique Congo; Description: Médecins sans frontiere est une organisation non-gouvernementale d'aide humanitaire. Nous travaillons aujourd'hui dans plus de 60 pays ou nos volontaires apportent leur secours aux populations en détresse, aux victimes de belligérances, sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique. Pour soutenir ce travail, le Centre Opérationnel de Bruxelles recherche un Référent Technique, (h/f) RD Congo Unité Transport. Objectifs et Dimension: L'Unité de Transport Congo (UTC) est un projet établi afin de garantir une qualité de maintenance et de réparation, dont les 2 axes majeurs sont le service mécanique et la gestion du parc. Avec une stratégie de centralisation des ressources et expertises mécaniques a Kinshasa, il s'agit d'apporter un support de qualité aux équipes des projets en proposant les services suivants: service de dépannage, expertise technique du parc entier en RDC, aide a la gestion et commandes des pieces détachées, service de formation national et international, aide a la maintenance d'un parc, équipe de mécanos volants, support aide projet pour commandes trimestrielles et budgétisation. Le parc est notamment composé de 68 véhicules, plus de 80 motos, 3 camions, une flotte de moteurs hors bords, environ 80 générateurs et 20 motopompes. Principales activités (liste non-exhaustive): - Le responsable de l'Unité Transport en République Démocratique du Congo doit s'assurer d'une réponse optimale aux besoins en transport de biens et de personnes des opérations MSF de la mission Congo. - Elaboration et évaluation des objectifs de l'UTC pour l'année en cours et la prochaine - Définition de la stratégie de gestion, de maintenance et de déclassement du matériel d'investissement - Elaboration du budget transport pour l'ensemble de la mission RDC et est responsable du suivi budgétaire - Approvisionnement / Matériel Responsabilité de la gestion et du suivi des stocks pieces détachées sur l'ensemble du territoire - Validation des fournisseurs locaux et des demandes de besoins des projets en collaboration avec le département approvisionnement Supervision des garages de la mission MSF-B et dans les éventuelles ouvertures de projet et pour les urgences, Supervision de l'ensemble des ressources humaines de l'UTC Evaluation réguliere de la qualité des activités des différentes structures UTC en RDC - Assure les relations fonctionnelles et la gestion des ressources humaines de l'UTC Formation Attitude formatrice, conseillere, de transmission de connaissance au quotidien - Briefings techniques en relation avec leur poste aux personnes travaillant dans la mission Elaboration de la formation gestion transport, mécanique avancée, avec la collaboration du gestionnaire UTC, en concertation avec le référent transport et le logisticien - Assure la sécurité dans les transports et sur l'ensemble des structures de l'UTC - Protection des personnes face a leurs tâches, Assure la sécurité incendie, de la citerne gasoil et le déstockage carburant a Kinshasa - Rapport annuel de l'activité Transport de la mission RDC intégrant une analyse financiere Suivi des outils de gestion sur les bases et projets de la mission RDC, suivi de la gestion des pieces. Profil:Connaissances techniques en mécanique automobile indispensables, - Diplôme dans l'automobile souhaité, Expérience en gestion de garage et gestion d'un parc important, - Connaissance de la politique transport MSF et des standards associés - Expérience de terrain en pays en voie de développement - Français, Anglais - Gestion mécanique, gestion garage, connaissance mécanique en Afrique. Offre:Lieu de travail: Kinshasa RDC - Date estimée: ASAP Engagement: Si possible, 2 ans. Minimum 1 an. Intéressé? Votre candidature en ligne doit etre complétée a l'adresse suivante: http://www.msf-azg.be

Responsable Service Livraison bilingue n 18. Néerlandais/Français(h/f) / Een Verantwoordelijk Leveringsdienst Nederlands/Frans(m/v); Description: Le Groupe Parcours, leader indépendant de la location automobile longue durée en France, gere pour le compte de ses 2200 clients un parc de plus de 45000 véhicules. Avec 270 collaborateurs répartis au travers de son réseau de 24 agences, Parcours a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros. Pour accompagner son développement en France et en Europe, le groupe recrute au sein de ses 3 activités: la location longue durée, la vente de véhicules d'occasion et les services (entretien et réparation) et recherche aujourd’hui pour son agence d’Anderlecht (Bruxelles), un(e) Responsable Service Livraison bilingue Néerlandias/Français (H/F). Tâches:Au sein de l’agence composée de 5 personnes, directement rattaché au Directeur d’Agence, vous prenez en charge les tâches suivantes: - La gestion et le suivi des commandes de véhicules que vous avez préalablement passées aupres des fournisseurs: vous jouez le rôle d’interface entre les clients et les fournisseurs, - La prise en charge des démarches administratives qui sont liées a ces opérations: constitution des dossiers de livraison, demandes d’immatriculations, PV de livraison, fiches signalétiques de prises en main, fiches de restitution …, - La réalisation des livraisons et des restitutions de véhicules aupres de nos clients, - D’une maniere générale, la participation aux différentes activités de l’agence. Issu d'une formation supérieure (Bac + 2), vous justifiez d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un poste alliant administratif et commercial, idéalement dans le secteur de la Location Longue Durée ou de l’automobile. Vous vous démarquez par votre sympathie téléphonique (empathie, sourire, écoute) et votre grand sens du service client. Organisé et rigoureux, vous savez faire preuve de réactivité, d’autonomie et de prise d’initiatives. Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez partager nos valeurs: professionnalisme, disponibilité, satisfaction client. Permis B indispensable. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Un salaire de 1900 € brut/mois. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle RISOUTE a l'adresse mail: hr@parcoursbelgium.be n 19. Developpeur Web Master (h/f); Description: Developpeur Web Master (h/f) Option Security, spécialisée dans la sécurisation Informatique, Télésurveillance des biens, des personnes et des informations. Un seul bjectif, le développement de la sécurité par le biais de cameras, vidéo surveillance, alarme, détécteur d'incendie et le souhait de les rendre accessibles a tous. Aussi, dans le cadre de notre développement, nous sommes également spécialiste et fabricant des énergies renouvelables, notamment les pannaux solaires sur le plan international pour lutter contre la pollution. Notre équipe est la pour vous aider a améliorer vos compétences avec des offres sur mesures et garanties pour nos clients . Nous recherchons 1 Développeur Web master qui peut aussi configurer les cameras et vidéo surveillance. TACHES: OBJECTIFS: 4 rendez-vous/jour de qualité •Démonstration et présentation du systeme de sécurité de haute qualité qui a été développé spécifiquement pour des entreprises.Prospection et recherche des clients potentiels... •Création et dévelloppemnt de site Web, du contrôle d'acces (Biométrie et de télésurveillance). •Vous proposer nos services et notre savoir faire jusqu'a la signature du contrat de maintenance et entretien. •Gérez votre agenda. CHOIX ET AVANTAGES: 1. EMPLOYE: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 2 réalisations confirmées). 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option Security participe et investit pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaires pour son propre développement. Description du profil souhaité: Posséder une expérience de minimum 2 ans. Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique: tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français. Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc, ...), Traitement de texte (Word, Writer, ...). Etre en possession du Permis B Nous offrons: Choix et Avantages: 1:Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 4 réalisations confirmées). 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option Security participe et investit pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaires pour son propre développement: Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur MOUKOUMBI a l'adresse mail: infos@optionesecurity.eu


pagina 8 / vânzãri case-vile

07 Ianuarie 2013

é Bragadiru, propietar vand casa cu toate facilitatile, suprafata totala 420mp, P+1+M / 320mp, 6 dormitoare, 2 livinguri, 4 bai, 4 terase, 3 dressing, confort 1, mobilat modern (negociabil!) Materiale constr: caramida poroterma, acoperis Lindab, an constructie 2006. Centrala, gaze, lumina, apa curenta, cadastru, intabulare, Utilat Modern, Ocazie! 209.000 EUR, georgiana.breaz@topo-land.ro, Tel: 0723007444, 0043664426360

é Braºov, Predeal, central, partic ular v and proprietate compusa din 2 case cu teren de 1.207 mp plat, toate utilitatile, centrala termica, garaj, constructie 2003, amprenta sol 133 mp, aproape de partie de ski, 130.000 EUR, peetre36@yahoo.com, Tel: 0727410168

Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, Tel: 0766374432 n CORNATELU, VILA LA ROSU, P+1, AN 2010, 4 CAMERE, LIVING, 2 BAI, BUCATARIE, TEREN 1500MP, 35MIN BUCURESTI, DISCUTABIL, 23.000 EUR, TEL: 0767255365

n Domneºti Linia Centura-1, 5km, vila 3 camere, 118mp, teren= 250mp, 60.000euro la cheie, la rosu, 31.000 EUR, Tel: 0723530331

n Galati, Tecuci, de vanzare casa si teren in suprafata de 600mp situat in centrul orasului vis a vis de Tribunal, pretabil cabinet notarial sau avocatial, 100.000 EUR, Tel: 0723234978 n Giurgiu, Plopºoru, casa de vanzare 6 camere, 2 bai, 2 garaje, 2 magazii si piscina doar betonata si 1000mp, 65.000 EUR, cmolnararpad@yahoo.com, Tel: 0727623452

Giurgiu, Fãcãu, particular vand vila P+E teren 700mp, constr. 2012, cu utilitati trase in casa, din caramida porotherm izolata la exterior, lindab, termopane int+ext, mahon, 3 camere, living, balcon inchis, 3 bai, 2 holuri mari, 2 terase, bucatarie cu iesire in terasa, garaj inchis. + Spatiu comercial (acum functioneaza ca magazin) are grup sanitar, birou, alarma, vitrine frigorifice, zona de agrement, ideala pt. afacere pub, bar, magazin, 200m de padure si Balta Facau, casa se afla la sosea principala asfaltata, luminata stradal, merita vazuta, pretul este negociabil, 70.000 EUR, virgil_serifu@yahoo.com, Tel: 0736932669 n OLT, DRÃGÃNEªTI-OLT, VAND CASA 4 INCAPERI, 2 INTRARI, ACARETURI, TEREN 700MP, 20.000 EUR, TEL: 0723241749

é Peris, Ilfov, la numai 15 minute de Bucuresti, Particular, vand vila P+M, 150mp, plus anexa gospodareasca, din Bca, 4 cam, 2 bai, 2 balcoane, izolatie pardoseala, acoperis, exterioara, AC, Termopane 5 camere, centrala lemn cu gazeificare-economica + instalatie Romstal, teren 970 mp, apa curenta, fosa, gaze strada, in plan canalizare. Situata aproape de lac, zona superba plina de verdeata, 99.000 EUR, 0724573162, cpettrre@yahoo.com,

é Rahova, vand

casa la curte cu o suprafata de 140 mp, cu suprafata utila de 60 mp. Casa este din caramida, recent renovata, 2 cam, holuri, buc si debara, izolata partial, tabla, termopane, gaz, put, strada asfaltata si canalizare, 50.000 EUR, Tel: 0757777742

n Roºu - Chiajna particular, vand casa p+m, sufragerie, 3 dormitoare, 3 bai, bucatarie, é PRAHOVA, BREAZA, CASA ct, teren 300mp, la cheie, Tel: P+1, TREI DORMITOARE, 115.000 EUR, LIVING, BAIE, BUCATARIE, 0723530968 TERASA, GARAJ IN CURTE, PIVNITA, GAZE, CANALIZARE, SITUATA IN CENTRUL ORASULUI BREAZA! CASA SE n Sãlaj Zetari, sector 5, 3 baie, bucatarie, POATE VINDE SI COMPLET camere, loc viran, MOBILATA SI UTILATA. 80mp+105mp tabla, bca, PRIMII PROPRIETARI. ROG imbunatatiri, intabulare, SERIOZITATE! 100.000 EUR, cadastru, STEREAALINA@YAHOO.COM 35.000 EUR, Tel: 0764834421, 0764638169 TEL: 0723326833


07 Ianuarie 2013

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 9 Bratianu IC 44, 2 camere, 50mp, 70.000Euro negociabil suficient, mobilat total, Tel: 0740078280

é Teleorman, Olteni, la 25 km de Alexandria si 115 km de Bucuresti, vanzare casa 4 camere (2 camere cu sobe teracota, una dintre ele dubla, pt. 2 camere +1 camera cu soba caramida), 1 camera zi, baie complet utilata (gresie, faianta, boiler, hidrofor), bucatarie iarna (parchet, faianta), hol 11.5/2.30 m, care poate fi folosit si ca bucatarie de vara, 2 camere care pot fi folosite ca debara, camara, etc, anexe (3 magazii lemne/carbuni diverse, cotet pasari cu tarc, cotet porc, patul cereale, tarc ingradit pentru caine 8/2.5 m, 2 gradini pentru legume (una situata in fata casei, cealalta in spate) fantana, gradina cu pomi fructiferi situata in spate, ingradita cu sarma galvanizata (1.70 m inaltime). Gardul de la strada este din beton, cu porti metalice duble+ inca o poarta metalica mica situata in fata casei, cu alee din beton. Cablu+telefon/internet, succesiune facuta. Pret negociabil, 15.000 EUR, florin4d@yahoo.com, Tel: 0722304532

Noi, Parc n Bucureºtii Bazilescu, Aurel Baiesu, 4/10, semidecomandat, t+um, parchet fag, fara imbunatatiri, discutabil, particular, 55.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571

n Cantemir Biserica, Mega, 4/10, balcon, decomandat, balcon, fara imbunatatiri, vedere stradala, particular, discutabil, 62.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571

Rm. Valcea n Dristor Proprietar, 55mp, bloc 1983, conf. 1, 10/10, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, balcon inchis cu termopan, é Chibrit, Pod Constanta, parcare, cadastru, mobilat, apartament 2 camere, bloc discutabil, schimb cu casa 2009, et 4/9, open space, Ilfov, 54.900 EUR, 0725111222 g+p+f, centrala proprie, termopan maro, usa Drumul Taberei, bd. metalica, 63mp, 59.000 EUR, Timisoara, lânga Plaza Rorazvanflorea77@yahoo.com, mania, vând apartament 2 Tel: 0727543876 camere cf. 2, 5/10, cu n Cosbuc George apartament imbunatatiri, 1 EUR, 2 camere, 44mp, 2/4, cvuscan@yahoo.com, Tel: termopan, parchet, cadastru, 0723270226 intabulare, 30.000 EUR, Tel: 0767445684

Câmpina, n Prahova, ultracentral, persoana fizica vand apartament 2 camere mobilat, stradal, lg.pta centrala, et. 4/4, centrala, parchet stejar, semi decomandat, stare buna, proaspat zugravit, zona linistita. Poate fi vizionat oricand, Pret usor negociabil, 45.000 EUR, mihaella83@gmail.com, Tel: 0725361228, 0745643022

Timpuri Noi 65mp, bloc 2008, la cheie, terasa 50mp, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

n Pajura Cartier, Str. Presei nr 8, Bl. 6, Sector 1, Bucuresti 12 (douasprezece) garsoniere x 41.69mp din care 34.8mp suprafata utila in bloc de caramida P+2. Pret 24.800 Euro/unit. Necesita finisaje interioare. 8 (opt) spatii x 15.4 mp utili pretabile spatii comerciale, cabinete medicale, birouri. Pret 12.800 Euro/unit, Tel: 0372755580

é Giulesti, particular, parc, apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 4/4, imbunatatiri, pret negociabil, 40.000 EUR, Tel: 0767307842

n 13 Septembrie, Novaci, Confort 1 cu îmbunãtãþiri, bloc reabilitat termic. Preþul este negociabil. Suprafaþa 40mp, 48.000 EUR, 0721251080, eddy_blondu@yahoo.com,

Berceni, Alexandru Obregia, pret negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0764531455

é FERDINAND, RITMULUI - PANTELIMON NR. 91, APARTAMENT 2 CAMERE, 56 MP, SEMI DECOMANDAT, ETAJ 7/10, ANUL CONSTRUCTIEI 1981, BLOC REABILAT TERMIC. APARTAMENTUL ARE INSTALATIILE/ TEVILE BUCATARIE SI BAIE SCHIMBATE, PARCHET MONTAT IN 2007, DISPUNE DE AER CONDITIONAT, REPARTITOARE CALDURA. ZONA FOARTE LINISTITA (VEDERE SPATE SPRE ZONA CASE-VILE) SI CU ACCES LA TOATE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN, 57.000 EUR, INBOX3030@GMAIL.COM, TEL: 0726462017, 0722262636

é Dãmãroaia, Bucurestii noi, Apartamente noi Lux 2-3 camere suprafete 80-120mp, terasa, constructie 2012, finisari Lux, lift, interfon, centrala proprie, accept credit, 10 EUR/mp, romeostan10@ yahoo.com, Tel: 0765509623

é Kogalniceanu, ultracentral, vanzare / inchiriere 2 camere, An 1959 Dec, Et 4/6, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 1500mp din care proprietarul detine 20mp prin contract, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 loc uri parc are, baie buc atarie s i dormitor mobilate si utilate Liber. Pentru Chirie 325 EUR / Luna, 65.999 EUR, adrian.manea84@gmail.com Tel: 0754016116

metrou, 2 n Titan apartamente, parc, superbe, stradale, decomandate, an 1984, 4/10, balcon, 69.000E, n Decebal Str. Dristorului nr. celalant 65.000E, 0767715477 3, vand apartament 3 camere, etaj 4/4, bloc din 1988, 2 bai, 2 dormitoare, 2 balcoane, fara imbunatatiri, boxa subsol, loc n Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, parcare de la primarie, ap. 2 camere, ultracentral cadastru, intabulare, 50mp, decomandat, cu boxa si 90.000 EUR, Tel: 0765145596 garaj, z.stefana@gmail.com, Tel: 0741436106 n Vitan Mall, parter, stradal, strada vis-a-vis brutarie, vedere mixta, n Grigorescu, Prevederii nr. 8, apartament 3 62mp, termopan, parchet, usa metalica, prebabil farmacie, camere 66 mp, decomandat, magazin, locuit, frizerie, show renovat 3/4, modificat, cabluri room, birouri, vad exceptional, electrica cupru, etaj 7/8, Usa scara amenajata deosebit, liber, metalica, termopan, balcon accept agentii. Usor negociabil, inchis cu termopan, izolatie urgent, 63.900 EUR, Tel: termica interioara la doua camere. Bloc fara datornici, 0734125237 intretinere foarte mica, 66.000 EUR, 0724892594, marianzaharia@yahoo.com,

n Ialomiþa Coºereni, la 2km de DN2 pe drum asfaltat, Casa 50mp + curte 1000mp, apa curenta, cablu tv, internet, Margeanului, retele n Antiaerianã, electrica noi, apartament 3 camere 80.000 RON, 0727836541, decomandat, 68 mp, finisaje petrecristea@gmail.com, lux, instalatii electrice noi, recent renovat ca nou, bloc din 1985, pret negociabil, 62.000 €, 0727107741, 0761619402 n Teleorman Rosiori de Vede, n Apãrãtorii Patriei, Turnu 3 camere ultracentral, etaj 1, Magurele, vand sau inchiriez centrala, decomandat sau apartament 3 camere, 70mp, schimb cu garsoniera cf.I decomandat, loc de parcare, Bucuresti, Tel: 0740841264 63.000 EUR, Tel: 0722505185

n Brancoveanu metrou proprietar, ap 3 camere, bloc nou livrare feb 2013, sup. totala utila 82mp, livrat la cheie, AC, toate finisajele incluse: g, f, p, t, um, CT, contorizare separata, parc Tineretului, 99.500 EUR, contact@apartamente-vila.ro, http://www.apartamente-vila.ro, Tel: 0730448944

Timpuri Noi 80mp, bloc 2008, la cheie, 110.000 EUR, Tel: 0730106207 Timpuri Noi 71mp, bloc 2008, la cheie, 100.000 EUR, Tel: 0730106207


pagina 10 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri 2 camere / închirieri oferte imobile

Cumpar apartament 2-3 camere decomandat, sect. 1, 2, 3, Tel: 0765171891

é Viilor, langa Lidl - Spataru Preda, vand apartament 3 camere, 2 bai, fara balcon, parter, usa metalica, termopane, repartioare caldura, apometre apa, const 1987. Zona curata si linistita, 62.000 EUR, corneliusbesliu@yahoo.com, n Apãrãtorii Patriei metrou, Tel: 0765743166 inchiriez sufragerie in apartament de doua camere, decomandat, mobilata; anticipat 3 luni, 500 RON/luna, Tel: 0764533521

n Unirii, apartamentul este situat pe Bulevardul Unirii, suprafata 128mp, mobilat si utilat, toate imbunatatirile, 153.000 EUR, 0730758465

n Luica nr. 120 vand sau inchiriez spatiu comercial, Tel: 0722235195, 0722246890

n Schimb apart 2 camere in Bd Mihalache, Ciuperca, Domenii (lux) + eventuala diferenta (daca este cazul), pentru una dintre urmatoarele variante: 1. Teren ultracentral 2. Casa ultracentrala in Bucuresti; Suprafata utila: 46 m2 utili; Stare apartament: renovat total, mobila (canapea extensibila, 2 birouri, masa consiliu, scaun directorial, dulap), frigider, parchet triplu stratificat, geamuri antiefractie (+ grilaje din fier forjat), usi PVC, aer conditionat LG Art Cool, usa metalica (+ grilaj de protectie din fier forjat), interfon. Nu necesita nici un fel de investitie. Stare bloc: renovat interior/exterior (izolat recent, instalatii noi). Locatie: Bd Ion Mihalache, nr 156, cu fata la bulevard, parter/7. Puncte strategice: piata Domenii, biserica Casin, stadionul Tineretului, Romexpo. Mijloace de transport: tramvai, autobuz (300). Altele: locuri de parcare disponibile pe toata durata zilei, este inchiriat momentan, costuri mici de intretinere. Proprietar, 1 EUR/mp, rotariu.valentin@yahoo.com, Tel: 0732474747

Berceni închiriez o camerã în apartament decomandat, cu toate utilitãþile, Tel: 0720406912 n Drumul Taberei Timisoara Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara inchiriaza camera; 400 ron/chiria+ 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari particular, o camerã în apartament 2 camere, în vilã, mobilatã, gresie, faianþã, parchet, termopan, zona Militari, de preferat 2 fete, Tel: 0760298607 n Militari, caut colega de apartament in cartierul Militari Rezidence intr-un apartament cu 2 camere complet mobilat cu toate utilitatile, imobil aflat in apropierea Complexului Militari Shopping Center, 150 EUR, Tel: 0766782911

Teiul Doamnei Maica Domnului, Grigore Moisil, 4/8, decomandat, termopan, pensionara primeste 1-2 fete, cuplu, 400 ron / chiria + 250 ron / garantia, Tel: 0216442571, 0723713816

n Brâncoveanu metrou, Oltenitei 2 camere semidecomandate, g, f, p, t, buc separata utilata, baie comuna, 700ron/chiria+ 500ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

é Rahovei, inchiriez casa la curte cu o suprafata de 140 mp. Casa este din caramida, recent renovata, 2 cam, holuri, buc si debara, iz olata partial, tabla, termopane, put in curte, rzvn_i@yahoo.com, Tel: 0757777742

si ultracentral é Central Inchiriem garsoniere si apartamente in Regim hotelier, zonele: Unirii, Romana, Universitate, Decebal, P-ta Alba-Iulia, Nerva Traian, Camera de comert. Preturi incepand cu 100lei/zi. Inchiriem si pentru cateva ore. Toate locatiile sunt mobilate complet, utilate, curate, discrete, stradale. Poze reale! Tel: 0728433200

Constructorilor é Crangasi, garsoniera, 37 mp, spatioasa, decomandata, termopane, gresie+ faianta, parchet, masina spalat rufe, utilata, mobilata modern, metrou, recent renovata, 200 EUR, viorelia.ciobanu@medipro.ro, Tel: 0728888069 n Decebal, inchiriez garsoniera lux, et3/8, paza, utilata si mobilata complet, 300 EUR/luna, Anca.borcea@agforex.ro, Tel: 0722878855 n Drumul Taberei inchiriez garsoniera mobilata, utilata, g+f+p, termopan, usa metalica, 170 EUR/luna, 0728242513 n Giurgiului inchiriez garsoniera conf. 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, partial mobilata, zona linistita. Telefon dupa ora 16:00, Tel: é Amzei Piaþã, particular, etaj 700 RON/luna, 2, mobilata modern, complet 0723150780 utilata (g, f, A/C, masina spalat). Colaborez cu agentiile dar NU ofer comision. Plata 1 luna+1 garantie, 1.200 RON, Tel: 0744820403, 0723106360 n Banu

Manta, aproape Ion Mihalache si sp. Sf. Maria, garsonierã 35 mp, construcþie 1982 reabilitatã termic, termopane, gresie+ faianþã, mobilatã, complet utilatã, garanþie, 1+1, fãrã intermediari, 260 EUR/luna, Tel: 0767879595 n Berceni Turnu Magurele, particular, proprietar, confort 1, etaj 1, vedere stradala, renovata, mobilata, utilata, termen lung, 210 EUR/luna, Tel: 0732333907 n Bucureºtii Noi 37 mp, renovat recent, bloc reabilitat termic, et2/3, 290 EUR/luna, razvan.stanciu@4net.ro, Tel: 0722254197

n Militari, langa statia de metrou Pacii, proprietar garsoniera cf I, semidec, bucatarie open space, mobilata, utilata recent, proaspat zugravita, o luna garantie, negociabil, 230 EUR/luna, Tel: 0725154642 n Rahova, oferta inchiriere garsoniera decomandata, etaj 2, bloc la strada, langa statia de tramvai, 150 EUR/luna, alexn4000ds@gmail.com, Tel: 0723195905, 0723180634 n Regie Bulevard, P/4, 23mp, mobilatã, g+f+p+t+um, maºinã spãlat, aproape Carrefour + Bricostore, fãrã avans, garanþie 100E, 135 EUR/luna, Tel: 0740176368 (Militari) inchirez n Roºu garsoniera complect utilata si mobilata centrala termica izolata termic termopan. Se afla la parterul unei case intrare separata pret 170 E+800 Lei Garantie, 170 EUR/luna, Tel: 0752261164, bobocpetremihai@yahoo.com,

é Vitan (Stadion Olimpia). Urgent! Garsoniera 36mp, mobilata si utilata modern cu toate imbunatatirile aferente, libera. Radu, 230 EUR/luna, Tel: 0768568568

n 1 Decembrie Bd, Trapezului, inchiriez ap. 2 camere, 62mp, et. 2/4, decomandat, ac, termopan, mobilat clasic, liber, 260 EUR/luna, andreinica2002@yahoo.com, Tel: 0730585992

07 Ianuarie 2013 n 13 Septembrie Marriott, decomandat, et. 8, pretul zonei, decomandat (p, t, g, f, ac), Tel: 0723383177

NOVAC é BABA PROPRIETAR, INCHIRIEZ AP 2 CAMERE, DECOMANDAT, PARCHET, GRESIE, FAIANTA, AER CONDITIONAT, TERMOPAN, USA METALICA, MOBILAT, ET. 15/17, INCHIRIEZ PERIOADA INDELUNGATA, NU COLABOREZ CU AGENTII! 320 EUR/LUNA, CRISTINA_SIMEN@YAHOO. COM, TEL: 0728070256 n Baba Novac Parc IOR, 55mp, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, reabilitat termic, zona foarte linistita si civilizata, mobila rom, mobilat, utilat, 285 EUR/luna, violeta_emilian@yahoo.com, Tel: 0729743935, 0740655163 n Berceni Sun Plaza, 2 camere nemobilate, decomandate, faianta, gresie, parchet, aer conditionat. 02143107778, Tel: 0724034109, 0371106952 n Crangasi, inchiriere apartament 2 camere, proprietar, semidecomandat, cf. I, p/8, mobilat, complet utilat (televizoare, aragaz, frigider, aer conditionat etc), faianta, gresie, parchet, termopan, aproape de metrou, tramvai 41, piata, 300 EUR/luna, Tel: 0730596526


07 Ianuarie 2013

închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / auto-moto / pagina 11

n Drumul Taberei, etaj 1/10, decomandat, mobilã nouã, aragaz, frigider, curat, 1.000 RON, Tel: 0748959515, 0728005657 n Floreasca proprietar, zona linistita Parc GaribaldiKaufland, bloc 3 nivele gen vila, toate dotarile, n Alexandriei, Teius, ap. 3 260 EUR/luna, Tel: camere confort. 1, Alexandriei 90, gresie faianta mobilat utilat 0744483067, 0765455725 modern 330E discutabil Particular, Tel: 0723848313 Lacul Tei, ofer spre

inchiriere apartament cu 2 camere, la etajul 3/10, complet mobilat si utilat, 230 €/luna, tanase.madalina @gmail.com, Tel: 0765916688 n Panduri, Academia Militara, 2 camere, 3/4, mobilat, utilat, proaspat zugravit, g, f, apometre, 280 EUR/luna, Tel: 0734805774, 0732437860 n Tei, str. Grigore Moisil, decomandate, hol mare, stradal, 4/10. Amenajat, mobilat, complet utilat, chiria negociabila, Tel: 0730117869

é Apãrãtorii Patriei, metrou, proprietar, 3 cam, 2 bai, renovat, mobilat si utilat complet, A/C, usa metalica, termopan, g+f+p, foarte curat, 350 EUR, Tel: 0736385300

é Colentina, 3 min Rond Dna Ghica, 5/10, cf1, dec, mobilat complet modern 2012, utilat modern inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne 2012; g, f, p, t, um, AC, balcon inchis, ocazie, é Tineretului Pridvorului 300 EUR/luna, Tel: (Vacaresti), Inchiriez 0721772089 apartament 2 camere langa Sun Plaza, vizavi de parc. Drumul Taberei str.Valea Zona linistita, curata. Utilat, Oltului, inchiriere ap 3 cam, mobilat, 290 EUR, bloc linistit, et. 3/4, alexproteasa@yahoo.com, Tel: decomandat, 67mp, 0726392446 mobilat, curat, Florin, 300 EUR, Tel: 0722535617 Titan, zona Bila, 60mp, apartament mobilat nou cu toate utilitãþile, alarmã, loc n Giuleºti, vis-a-vis stadion Rapid, mobilat complet, utilat, parc are, et. 9 din 10, negociabil, 350 EUR, Tel: 350 EUR, Tel: 0743333363 0720251294 n Iancului nr 1, ap 3 camere, etaj 5 decomandat, nemobilat, neutilat, cf 1 douã grupuri sanitare, vizavi metrou, Tel: 0762962900

é Ultrac entral: 13 Septembrie, 1 Mai, Alba Iulia, Universitate, Romana, Unirii, Dec ebal, Apartamente si garsoniere stradale, discrete, curate, mobilate si utilate complet, internet, computer la cerere, inchiriem si pentru 2-3 ore! Tel: 0727401622

é Liberty Mall, Trafic Greu, Apartament 4 camere decomandat, stradal etaj 1 din 9, vis a vis de OMV, complet mobilat, recent renovat, centrala proprie, izolat termic, modern amenajat, loc de parcare platit, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, instalatii sanitare si electrice noi, stradal, vedere mixta, doua grupuri sanitare, zona cu acces rapid la mijloacele de transport, 10 minute de piata Unirii, 500 €, pentruanuntz@gmail.com, http://www.youtube.com/watch? v=zD4-CNmkadE&feature=cont ext-cha, Tel: 0755840781

Prelungirea G henc ea, proprietar ap 3 camere 9/10, (s tatie autobuz Valea Oltului), 75 mp, decomandat, complet utilat si mobilat modern (mas spalat, plita, cuptor, frig, 2 x A/C, tv) foarte curat si spatios, interfon + 2 camere filmat casa scarii, loc parcare platit ADP sector 6, 350 EUR/luna, sebi_dragomir@yahoo.com, 0733109098, 0721364416

é Liberty Mall Trafic Greu, Apartament 4 camere decomandat, stradal etaj 1 din 9, vis a vis de OMV, complet mobilat, recent renovat, centrala proprie, izolat termic, modern amenajat, loc de parcare platit, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, instalatii sanitare si electrice noi, stradal, vedere mixta, doua grupuri sanitare, zona cu acces rapid la mijloacele de transport, 10 minute de piata Unirii, pret inchiriere 500 euro. Prezentare VIDEO 1 www.youtube.com /watch? v=zD4-CNmkadE& feature=context-cha Prezentare VIDEO 2 www.youtube.com/ watch? v=2dWuUyyps48& feature=plcp, 500 EUR, pentruanuntz@gmail.com, Tel: 0755840781 n Unirii Sitraco, 4 camere, etaj 3, 106mp, utilat modern, firma/ locuit, Tel: 0745993994, 0769582855 n Unirii, ofer spre inchiriere etj 1 al unei vile de 2 etaje, 130 mp, ap 4 cam, 2 bai, p-ta Unirii, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, aer conditionat, usa metalica, mobilat si utilat (masina de spalat, aragaz, frigider, internet, tv etc). Pret negociabil, 890 EUR/luna, matica23@yahoo.com, Tel: 0728507345, 0753705168, Fax: 0737444948

n Luica nr. 120 vand sau inchiriez spatiu comercial, Tel: 0722235195, 0722235195 n 1 Decembrie Bd nr. 7F, sector 3 inchiriez spatiu comercial, Tel: 0722314255 n Bucureºtii Noi, inchiriez spaþiu comercial 20mp, Tel: 0744551580 Cotroc eni inc hiriez aproximativ 100mp pentru firma. Contact dupa ora 17.00, Tel: 0214109532 n MIHAI BRAVU STRADAL ARTERA PRINCIPALA, 73 MP, DUBLU ACCES, GRUP SANITAR, VAD, CONTRACT TERMEN LUNG, 1500 E+TVA, 1.500 EUR/LUNA, TEL: 0728928522, 0723186032 n Militari Iuliu Maniu, spatiu 75mp, toate utilitatile, pozitie foarte buna, stradal, semafor, intersectie, intrare in piata, inchiriere, colaborare sau preluare contract, 0722569057

Plantelor Mântuleasa demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531 n Predau Restaurant utilat si mobilat complet, 130 mp, zona ultracentrala, chirie 1200 euro, pret 7500 euro. Restaurantul a functionat 12 luni. Relatii la adi.oana@yahoo.com, www.restaurant-de-noapte.ro, Tel: 0769778644

Noi in piata, de inchiriat spatiu 15mp dedicat pescariei, cu camera frigorifica 10mp, Tel: 0213317670

pentru n Autoturisme dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

é Combina Bourgoin de cules porumb pe 3 randuri cu tocator, ventilator, motor Perkinson in 6 pistoane, stare foarte buna de functionare, cauciucuri noi, buncar de 3 tone, pret neg, 12.500 EUR, alin_mc21@yahoo.com, Tel: 0746396876 n Dacia Logan si Fiat Albea negociabil, Tel: 0728118896 n Dacia Logan 1.6MPI, 2005, 58.000km, benzina, cauciucuri iarna, 3.300 EUR, Tel: 0722505185 n Dacia Pick Up, 2006, 53000 km Stare foarte buna, 4x4, pornire usoara, rca si itp noiembrie 2013, caroserie fibra si portbagaj autorizate rar, 1.850 EUR, sorinasubtire@yahoo.com, Tel: 0744819728 n Dacia Solenza 1.4MPI, an 2003 Clima 94000km reali, unic proprietar, aer conditionat, servodirectie, geamuri electrice, jante cauciucuri noi iarne+vara, 1.650 EUR, Tel: 0744829712 n Ford S-Max, ok din fabrica, bej metalizat + cadou jante magneziu, mai multe detalii la telefon, Tel: 0744532139 n Honda Civic Benzina, 1, 8 139 CP. Negru/bej. full option. Triptronic. Negociabil, 12.000 EUR, nfghencian@yahoo.com, Tel: 0728995422

n Timpuri

é ªalupã Glastron

utilatã complet, motor Johnson 75 cp, Tel: 0723287531

é Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Cumpar masini remat transport si radiere, ofer seriozitate, plata pe loc, 500 RON, alex_83tapu@yahoo.com, www.cumparmasinirabla.ro, Tel: 0757224238, 0785945740

n Dezmembrez Dacia Nova motor, cutie, planetare, aripi, stopuri, faruri, parbriz, orice piesa, 990 RON, alex_83tapu@yahoo.com, Tel: 0757224238, 0785945740 n Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658


pagina 12 / auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse

audio-video. é Accesorii Comercializam accesorii audio-video pentru toate marcile de automobile. Navigatii dedicate, DVD Player Universal, Monitoare in tetiere, Monitoare parasolar, Ecran oglinda retrovizoare, Camere marsarier, Senzori de parcare, GPS, Scut Protectie, Diagnoza Auto, toate cu transport gratuit. Piese auto pentru autoturisme.Trimiteti e-mail sa contina marca modelul anul de fabricatie, seria de sasiu, piesele de care aveti nevoie. Raspuns garantat, 1 EUR, piese@caraudiomarket.ro, http://www.caraudiomarket.ro, Tel: 0761674731, 0785335445

pompe electrice n Vand alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658 set anvelope n Vand 195/65/15 Bridgestone m+s sh durata de viata inca aprx. 3 ierni, 500 RON, Tel: 0726188779

Cumpar frigider, congelator, aragaz, maºinã spãlat. funcþionale 100- 150. frigidere defecte 50, Tel: 0213328599, 0722417915

frigidere, n Reparatii congelatoare, vitrine frigorifice, aer conditionat la domiciliul clientului, oferim garantie, 0767552647, 0213806880

é Instalare Windows 8 / 7 / XP Reparatii calculatoare, instalare Windows 7 (Seven), instalare windows 8, XP, Vista, reparatii laptopuri, reparatii monitoare LCD, instalare antivirus, programe, devirusare, recuperare de date (baze de date pierdute: Saga, Ciel, date contabile, juridice, etc), stick-uri/modemuri USB rupte/sparte/indoite, drivere, resetare parole windows/Bios, configurare router, conexiuni RDS, DIGI, UPC, romtelecom, wireless, sertizare mufe de retea (UTP), reparatii placi de baza, schimbare/diagnosticare componente (surse, placi video, placi de baza, hard disk-uri, memorii, procesoare). Deplasare si constatare la domniciliu in Bucuresti Gratis.Program zilnic 08:00-22:00. 0767031978, 0314244393, 50 RON/luna, pyanystul@yahoo.com, http://www.ultymatum.uv.ro, Tel: 0726054690, 0743306491, Fax: 0314244393

07 Ianuarie 2013 DESCHIS DE SARBATORI, NON STOP OTILIA DIFERITA SI SENZUALA, ITI VOI FACE MAI INTAI UN MASAJ DE RELAXARE DUPA CARE VEI FI INCANTAT DE O FINALIZARE ASA CUM ITI DORESTI, FOTOGRAFIILE IMI APARTIN, 200 RON, TEL: 0734350224 blonda n Domnisoara apetisanta 22 de ani, dulce, tandra, finuta si educata, accepta invitatia unui domn matur la hotel/domiciliul pers.iti ofer clipe de neuitat si sex total.pozele sunt reale 100%, kiss, 150 EUR/ora, pustoaika_xxx@yahoo.com, /matrimoniale, Tel: 0784057802, 0734622283

é Excentrice si dornice de a te intalni si a iti oferi momente unice, 80 RON/ora, masaj.jovial@yahoo.ro, http://www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0763581129

é Calculatoare,

laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând, angeloangeloo @yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

é i-Phone 4, 32G, stare perfecta negru, stare perfecta de functionare. Cadou dock birou, 300 EUR, nonek02@gmail.com, Tel: 0720732145

é Masina de spalat Gorenje WA402 Folosita, stare foarte buna de functionare, intretinuta. Cuva si tambur inox, 85/60/60, cap 5 kg. Fara garantie, fara factura fiscala, cu manual de utilizare. Transportul nu e inclus, 170 RON, Tel: 0721979076, risteaalina@yahoo.com,

n Simona, o escorta de lux, pozele mele sunt reale, garantez ca eu sunt fata din poza 100%, vino ca sa ai parte da un sex oral exploziv cu finalizare si sex normal in ori ce pozitie vrei. Te astept, locatie lux si discret, 200 RON/ora, Tel: 0785640469 n Casatorie, relatie. Am 25, locuiesc in Belgia, caut o fata intre 18-30 ani care ar dori sa inceapa o viata noua in Belgia langa mine, balint.tibor@ymail.com é Placa de sunet de studio Tel: 0032493962912, Focusrite 2i2, noua, o vand ca 0040743979856 am luat alta, 500 RON, taekwondok2@yahoo.com, Tel: 0727039980

n Achiziþii, cumpãrãm garantat: Tv-LCD; Laptop; Camerã video; GPS; Jocuri; Iphone; Tabletã; GSM; Magnetofon; Diverse, Tel: 0785699822

é Ciocolate sexi si obraznice te asteapta alaturi de ele in castelul lor de gheata, 80 RON/ora, masaje87@yahoo.ro, www.masaj-erotic-elegant.ro, Tel: 0764343709

é DELIA ACUM VENITA, NOUA NOUTZA, DULCICA, RRRAITA CAND VORBESTE, PLINA DE FARMEC PERSONAL, POZELE FACUTE CU FATA SI NEPRELUCRATE, DE 10 MINUTE REALIZATE, ITI OFERA RELAXARE + FINALIZARE DE VIS, 200 RON/ORA, TEL: 0733203993 n Deschis de Craciun! A venit sezonul sarbatorilor si este ocazia sa te rasfeti in compania Craciunitelor. Beneficiezi de cadouri obraznice si astfel iti vei condimenta viata intima. Deschis si in zilele de Craciun, 61 RON/ora, Tel: 0730881188

é Te invitam alaturi de cele mai sexy si frumoase fete, 80 ron/h, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: 0765505383

Cãsãtorit 52/166/72, doresc relatie cu o doamnã 45ani, sinceritate, caldura sufleteasca, respect reciproc. Sms orele 9-17, Tel: 0760944908

é Caut Amanta, Manager, 35, atletic, studii superioare, caut Amanta sexy & discreta in Bucuresti. Sprijin financiar 500 E/luna. Rog poz e pe e- mail, 500 EUR/luna, xmihaix@gmail.com n Divorþat 53 ani, 1, 70/68kg, caut partenerã pentru prietenie, cãsãtorie, cu un copil minor, preyentabilã, maxim 45 ani, Tel: 0726933784 n Domn 50 ani, fara obligatii, cu locuinta, doresc doamna pentru prietenie/casatorie, Tel: 0737394666 n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574 n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574 n Ofer cunnilingus si analingus, Gratis doamnelor si domnisoarelor, indiferent de varsta si greutate. Am locatie! Rog SMS, smecherie_cu_capac@yahoo. com, http://www.smssaumail.com, Tel: 0733327822 n Ofer si cer pasiune. Domn 45 ani ofer clipe de pasiune unei doamne interesate, eventual convietuire (sms, mail), doru6doru@yahoo.com, Tel: 0729437500

é Prietenie cu doamna matura. Domn dragut, serios, finut, 44/1.80/88, necasatorit, doresc prietenie/relatie cu doamna max - 57- ani, rog seriozitate, multumesc, marius1_1969@yahoo.com, Tel: 0785886234

n Desertul tau te asteapta intr-un stil frantuzesc, rafinat, avand parte de clipe incendiare, domnisoare superbe, o finalizare exploxiva si un rasfat magic, 100 RON/ora, moulinrougemassage @yahoo.com, www.moulinrougemassage.ro, Tel: 0768468956


07 Ianuarie 2013

é Catei ciobanesc de Berna pui in varsta de 7 saptamani, au carnete de sanatate si sunt deparazitati si vaccinati la zi; pot fi vazuti la mine acasa atat puii, cat si ambii parinti, 1.000 RON, dobremariandobremarian1@ yahoo.com, Tel: 0723777321

n Pierdut Certificat de inmatriculare vagon RATB 249 nr. inventar B 02790. Il declar nul, Tel: 0766442479 n Pierdut certificat constatator sediu social ºi terþi cu nr. 397540/30.07.2009 ºi 751160/09.12.2005. Le declar nule, Tel: 0723586063 n Pierdut certificat constatator sediu social Mob Art Area Srl, conform declaraþiei nr. 244455/25.05.2005 ºi a declaraþiilor tip nr. 397540/30.07.2009 ºi nr. 751160/09.12.2005. Le declar nule, Tel: 0723586063 n Pierdut legitimatie de serviciu pe numele Zanea Bogdan loc de munca CNADNR-MTI. O declar nula, n Pierdut chitanta in original la Omniasig, serie Omnvig numar 6258924 pe numele de Palcau Manuela. O declar nula, n Subsemnatul Tudose A Gheorghe anunt pe cale publica pierderea legitimatiei de atestare profesionala avind calitatea de responsabil tehnic cu executia pt domeniile constructii civile industriale si agrozoo cu structuri metalice, legitimatie seria R nr 04114 din 19.12.1997,

n Citatie: Numitele Petre Alexandra Loredana, Petre Marina Cornelia sunt chemate la Judecatoria Bolintin-Vale, jud. Giurgiu, in ziua de 14.01.2013, ora 9:00, in dosar nr. 1095/192/2009, 0729611816

animale / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri / pagina 13

Anunt umanitar: Andrei Eduard este un baietel de 7 ani slabut, dar vioi, in continua miscare; are la prima vedere agitatia spacifica generatiei lui, insa la el ac eas ta s e datoreaz a sindromului hiperkinetic cu deficit de atentie (ADHD) de care sufera. A fost un copil foarte dorit de parintii lui, dar s - a nas c ut mult pr ea devreme, la sase luni de sarcina s i nasterea prematura a cauzat suferinta psihica de acum. La 4 ani i-au aparut primele crize de epilepsie, la 5 ani a fost diagnosticat cu Autism infantil si ADHD. Datorita nasterii premature retina nu s-a dezvoltat suficient si a trebuit sa fie operat de retinopatie de prematuritate la ambii ochi, iar acum dioptriile lui sunt -19 la ochiul drept si -14 la ochiul stang. Andrei face in prezent terapie ABA la Fundatia “Copii in dificultate” in Bucuresti. Ajutorul terapeutilor ABA este esential in dezvoltarea lui viitoare, dar aceste terapii se fac contracost si se agunge si la 3000ron pe luna doar pentru acestea, suma care depaseste cu mult veniturile familiei. Daca vreti sa-l ajutati pe Andrei sa-si continue orele de terapie si sa fie in viitor un copil cu o viata normala, puteti face donatii in c ontul RO87BTRL00301201S7387 0XX des c his la Banc a Trans ilv ania, Tel: 0765243214 n Citatie dezbatere succesiune. Prezumtivii mostenitori ai defunctei JOITOIU TEODORA, decedata la data de 18.12.2012, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, str. Eufrosina Popescu nr. 54, sector 3, sunt chemati la sediul Biroului Notarului Public Durnescu Mihaela Gabriela si Asociatii din Bucuresti, str. Bucur, Nr. 27, Ap. 2, sector 4, in ziua de 08.01.2013 ora 15:00 pentru a lua parte la dezbaterea succesiunii defunctei Joitoiu Teodora. Vor aduce toate actele ce le detin in legatura cu aceasta succesiune (testamen, titluri de proprietate privind imobilele defunctei, ca: acte de vanzare, donatie, partaj, extrase de carte funciara), acte de stare civila (nastere, casatorie, infiere, deces), acte de identitate, Tel: 0723288948

n Numitul Grasu Marius cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, str.Nucsoara nr. 9, bl. 40, scara 1, et. 3, ap. 12, sector 6, este citat in calitate de parat pentru termenul din 25.01.2013, ora 8.30, la Judecatoria Sector 6, Complet 12C, cu sediul in Bucuresti, str.Stirbei Voda nr. 115, sector 1, in dosarul 16565/303/2012, avand drept obiect fond pretentii in contradictoriu cu reclamanta Asociaþia de Proprietari a Blocului 40, Smart Scop n SC Management SRL, CUI RO28465626, Adresa: Str. Chitila-Padure, nr. 18, Mogosoaia, ILFOV, Telefon/ e-mail: +40744505513; office@smartscop.ro; Adresa nr. 34 din 03 Ianuarie 2013. INVITATIE DE PARTICIPARE in vederea selectiei de oferte pentru achizitia de utilaje si echipamente fara montaj. SC Smart Scop Management SRL va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de utilaje si echipamente fara montaj pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin PNDR prin masura 312, cu denumirea “Infiintare firma prestatoare a serviciilor de curatenie in comuna Mogosoaia” din localitatea Mogosoaia, judetul ILFOV. Criteriul de selectie este cel mai bun pret. Codul CAEN principal sau secundar necesar pentru participarea la ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii ce face obiectul achizitiei. Obiectul contractului va consta in achizitia de echipamente de curatenie si de spalare. Tip contract: contract achizitii bunuri. Termenul limita de depunere a ofertelor: nu mai devreme de 17.01.2013. Termenul maxim pana cand se pot depune ofertele: 18.01.2013 ora 22:00. Adresa la care se trimit ofertele Str. Chitila-Padure, nr. 18, Mogosoaia, ILFOV. Data si ora deschiderii ofertelor: 21.01.2013, ora 09:00. Valoarea supusa licitatiei (eligibila + neeligibila) 110.300 lei fara TVA. Instructiunile pentru ofertanti, listele de cantitati / specificatiile tehnice / termenii de referinta se regasesc in dosarul cererii de oferta. Dosarul cererii de oferta poate fi obtinut printr-o cerere la adresa societatii in baza unui proces verbal de predare-primire. Reprezentant legal: DECEBAL STEFANITA PADURE,

Se citeaza Brandusescu Mihai Cristian, cu ultim domiciliu in Bucuresti, str. Portita nr. 5A, sector 5, pentru termenul din 8.01.2013 in dosar 21232/303/2012, Judecatoria Sector 6, cam. 209, 4-C in contradictoriu cu Dumitru Ionel, obiect succesiune,

Judecatoreasca: n Sentinta Romania, Judecatoria Sector 2 Bucuresti - Sectia Civila. Sentinta civila nr. 3856. Sedinta publica din data de 16.03.2012 instanta constituita din: Presedinte: Adriana Daniela Barcau; Grefier: Mirela Rusu. Pentru aceste motive in numele legii hotareste: Admite cererea formulata de reclamanta Frangulea Elisabeta Rozalia, domiciliata Bucuresti, sector 3, Bd. Theodor Pallady nr. 5, bl. X4, sc. 5, et. 3, ap. 189 in contradictoriu cu paratul Frangulea Petre, cu ultimele domicilii cunoscute in Bucuresti, sector 2, str. Ronda, nr. 45 si in Bucuresti, sector 2, str Popa Nan, nr. 23, bl. 57, sc. 1, ap. 12, precum si prin publicitate, potrivit art. 95 C. proc. civ, respectiv prin afisarea citatiei la usa instantei si prin publicarea citatiei intr-un ziar raspandit. Dispune desfacerea casatoriei incheiate intre parti la data de 02.10.1992 si inregistrate sub nr. 2076/02.10.1992 la Consiliul Local al sectorului 2 Bucuresti, din culpa comuna. Reclamanta va reveni la numele purtat anterior casatoriei, acela de “Adam”. Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta astazi, 16.03.2012,

n SC Edera Invest SRL, cu sediul în Bucureºti, sector 2 str Cozia nr 21 înregistrat la ONRC sub J40/26511/1992, CUI 3900023, informeazã pe cei interesaþi cã a depus solicitarea pentru emiterea autorizaþia de mediu pentru activitatea fabricarea pâinii, fabricarea produselor proaspete de patiserie cod CAEN 1071, desfãºuratã în Bucureºti, sector 2 str Baicului nr 31, informaþii se pot obþine la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Bucureºti, sector 6 Aleea Lacul Morii nr 1 între orele 9.00 - 12.00 în fiecare luni pânã vineri. Propuneri sau contestaþii formulate în scris se pot depune la sediul APM Bucureºti în termen de 10 zile de la data publicãrii prezentului anunþ,

n Vand vitrine frigorifice noi, sigilate Carrier Multinor 2040, 2040/80 si Carrier Areor, Tel: 0760808584 cumpãrãm n Achiziþii, garantat: Tv-LCD; Laptop; Camerã video; GPS; Jocuri; Iphon; Tabletã; GSM; Magnetofon; Diverse, Tel: 0785699822

é Vând covoare

persane, dimensiuni 3x4m, stare buna, curate, Tel: 0723287531 é Acordeon Weltmeister S4! Vand acordeon profesional Weltmeister S4, pentru mai multe detalii, contactati-ma la telefon, 1.400 EUR, stategabryel@yahoo.com, Tel: 0745208885

é Anticariat

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é VAND CUPTOR MOBIL DE PIZZA PE VATRA CU LEMNE. CAPACITATE DE 4-5 PIZZA. DESIGN ERGONOMIC SI CONSUM REDUS DE LEMNE, 1.500 EUR, TOMA_DGM@YAHOO.COM, TEL: 0720601789

n Cumpãr hotãrâri Legea 290 (Basarabia), Legea 9 ºi decizii Legea 10. Programãri notariat tel.: Tel: 0733633217

é Vand Cantar Balanta Sibiu 5000 kg, 2.000 RON, adrianstanoi@yahoo.com, Tel: 0746044595

Vând lemn de foc la n Ingrijim batrani pt. casa. palet, H-1, 70 x1m Cuplu de tineri ingrijim batrani singuri in vederea x1, 2m, transport cedarii casei, Tel: gratuit la domiciliu, 0766777891 460 RON, Tel: n Terapeut Reiki Radiestezie, terapie spirituala in general, 0723830428 http://terapeuti.ro/terapeut-cabin et/daniel-andrei-radiestezie-info n Vând urgent, centralã (gaze) energetica-reiki-spiritualitate-bu Saunier - Duval, 700 RON, Tel: 0728519343 curesti/, Tel: 0768581843

é Vand iphone 4S black, 16gb, cumparat de o luna, inc lude tot pac hetul, incarcator, casti, cutie, garantie; pretul negociabil sau schimb cu Samsung S3 tot black. Pt detalii sunati, 1.900 RON, Tel: 0762690484 n Vand prepelite ouatoare, pui si oua pt. consum si pt. incubat. Gabi, Tel: 0766292819


pagina 14 / finanþãri-credite / afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri

NONSTOP n AMANET SECT.1 PRIMIM IN AMANET AUR, ARGINT, OBIECTE ARTA, ANTICHITATI, CEASURI, AUTO, TELEFOANE, TELEVIZOARE, DIVERSE, AMANETNONSTOP_SECTOR1 @YAHOO.COM, AMANET-NON-STOP.RO, TEL: 0764995418

Bar, cafenea pizzerie, complet utilata, in functiune, cuptor de pizza pe lemne, magazinul Unirea, etaj 4 z ona food-court, pret negociabil, 35.000 EUR, Tel: 0723266508

é PREDAU RESTAURANT UTILAT SI MOBILAT COMPLET, 130 MP, ZONA ULTRACENTRALA, CHIRIE 1200 EURO, PRET PREDARE AFACERE 7500 EURO. RESTAURANTUL A FUNCTIONAT 12 LUNI, 7.500 EUR, ADI.OANA@YAHOO.COM, WWW.RESTAURANT-DE-NO APTE.RO, TEL: 0769778644 n Vand linie brutarie completa, a functionat 6 luni, Tel: 0722235195, 0722246890 n Vand Afacere tip Fast Food. Este complet utilat contine 2 frigidere, cuptor Pui Rotisor, Cuptor Panini, Cuptor cu Microunde, 2 friteuze, hota, masa inox, tavi inox, clesti innox, farfurii inox, mobilier, Chioscul are dimensiunea 3mx3m + copertina si acoperisul+ Expresor De Cafea, 4.000 €, 0741578153

n Cesionez SRL. Cesionez urgent societate comerciala infiintata 2009. Rog seriozitate, Tel: 0724130693

é Consultanta Culinara pt Restaurante este rãspunsul la maximizarea profiturilor restaurantelor si soluþia pentru a face afacerea dumneavoastrã sã creascã. Avem o experienþã vastã în identificarea problemelor cu care se confruntã unii proprietari de restaurante, oferim strategii de acþiune, adaptam solutii prin definirea conceptelor, regandirea meniurilor, si pregatirea-instruirea personalului, 100 EUR, office@culinary-marketing.ro, www.culinary-marketing.ro, Tel: 0727895133

é Vand Salon de infrumusetare in zona Berceni - Aparatorii Patriei, super ocazie! Salonul este utilat modern si complet, vad format, 2 posturi de coafor, 1 post de frizerie, manichiura /pedichiura, toata aparatura necesara, posibilitate cosmetica, chirie Foarte Mica! 4.000 €, salonrosemary@ yahoo.com, www.salonrosemary.eu, Tel: 0742176337, 0762930333

é Germana

pensionar, toate varstele, 60Ron/ doua ore, Militari, Crangasi, Drumul Taberei, Universitate, ciobanualexandru_ 2004@yahoo.com, Tel: 0217602031, 0720518671 n Matematica, Profesor, la domiciliul elevului, rezultate garantate, pret Orar informativ circa 20 lei negociabil, Tel: 0761929678 n Profesor matematica, orice zona, individual, eficient, sigur, comod, rapid, pret orar circa 20 lei, Tel: 0761929678

n Amenajari gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii etc. negociabil, Tel: 0767417284, 0744316918 n Arhitect, Ordinul Arhitecþilor, autorizaþii construire, locuinþe, vile, magazine, hale, consolidãri, extinderi, supraetajãri. 0724642436, Tel: 0213141996, 0213152081

Acoperisuri, executam lucrari: tigla, tabla tiglata, izolatii si hidroizolati, revizii acoperisuri vechi, confectionam si montam parazapezi, jgheaburi si burlane, zugraveli interioare, gresie, faianta, parchet, oferim garantie, 1 EUR, ms_dyzzy@ yahoo.com, Tel: 0762176938

é Acoperisuri, executam lucrari: tigla, tabla tiglata, izolatii si hidroizolati, revizii ac operis uri v ec hi, confectionam si montam parazapezi, jgheaburi si burlane, z ugrav eli interioare, gresie, faianta, parchet, oferim garantie, 1 EUR, ms_dyzzy@yahoo .com, Tel: 0762176938

07 Ianuarie 2013

é Branºament apã,

é Lemn de foc, fag,

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

la paleþi 170/100/120, transport gratuit la domiciliu, 500 RON, Tel: 0721896118

n Echipa parchetari montez, raschetez, lacuiesc parchet toate tipurile.Detin scule profesionale cu aspirator, Tel: 07262836521 n Efectuez zugraveli, gleturi, faianta, gresie, parchet, preturi avantajoase, Tel: 0721172697

é Firma de foraj executa puturi forate pentru alimentare cu apa (sere, solarii, gradini, constructi civile si industriale, ferme zoothnice, lacuri piscicole, etc) la preturi accesibile. Executam denisipari si decolmatari puturi cu probleme, Tel: 0724928667 n Hale Semirotunde Mondragon. Unic importator pentru Europa - Mondragon Steel Buildings Alba Iulia vinde Hale Semirotunde la Cel Mai Bun Pret din Romania! Proiectare, executie fundatii si montaj incluse! Tel Emiratele Arabe Unite: +971509261648, 50 EUR, office@ConstructieHale.ro, http://www.ConstructieHale.ro, Tel: 0722411385, 0731934465 n Ieftin si rapid curatenie A-Z dupa constructor, de intretinere garsoniere, apartamente, case, vile, echipa profesionala, Tel: 0721748379, 0786692449

n Lichidare stoc materiale instalaþii sanitare. Le vând cu 75% din preþul de magazin, Tel: 0760944908 n Montaj acoperisuri. Firma profesionista si serioasa din Cluj Napoca efectuam acoperisuri, dulgherie, montaj invelitoare tigla metalica, tigla de orice fel, jgheaburi si burlane, pervaze si aticuri si multe alte lucrari de tinichigerie, etc, deaksandor74@yahoo.com, Tel: 0741921944

é Montaj parchet.

Oferim servicii de montaj parchet laminat la cele mai mici preturi si cele mai ridicate standarde. Montam orice tip de parchet laminat in cel mai scurt timp. Pret 6-10ron/mp, 6 RON/mp, alinpislaru@yahoo .ro, 0764854184 n Vand

burghie noi SDS Plus si Max (intre 6-50), discuri diamantate beton, Tel: 0741265997


construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã / audit-contabilitate / pagina 15

07 Ianuarie 2013

é Piese turnate din Fonta. Produc si vand, piese turnate din fonta. Execut orice tip de piesa. Greutatea maxima de productie a unei piese fiind de pana la 450 kg. Rog seriozitate, officebadarau@yahoo.com, Tel: 0735179755

é Promptitudine, calitate: zugraveli rigips gresie faianta izolatii parchet scafe mobila, preturi avantajoase, Tel: 0765011227

é Vând canapele

pentru birou sau casã, Tel: 0723287531

é TABLA, TERMOPANE, VANZARI SI MONTAJ TIGLA METALICA, 23 RON/MP, BOCAITEODOR@YAHOO.COM, HTTP://WWW.ACOPERISTABLA.COM, TEL: 0768715708, 0730427110

AVOCAT INFIINTEZ, RADIEZ SOCIETATI C O M E R C I A L E , REPREZINT PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE IN INSTANTA, TEL: 0752024025, 0766762259

é Þiglã ceramicã

tip Piteºti 1 lei / buc, Tel: 0723287531

é Vând bideuri vas

wc, etc, Tel: 0723287531

n Avocat acord asistenþã ºi reprezentare în procese civile, comerciale, insolvenþã, registrul comerþului în Bucureºti ºi judeþele limitrofe, Tel: 0724651579

é Acte firme,

infiintari, mentiuni, recodificare, cesiuni, obiect, sediu, consultanta juridica, reprezentare in instanta, Tel: 0722503454, 0770305094 Avocat, infiintari rapide societati, asociatii, fundatii insolvente. Profesionist, accesibil, Tel: 0788234602, 0723473497

é Cadastru si intabulare, rezolvari rapide apartamente si terenuri pentru clienti multumiti. Ne recomanda seriozitatea Tel: 0730725621, 0753854102

Oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane si psi, preturi incepand de la 100Ron, serioz itate si profesionalism, Tel: 0728549662, 0730479897


07 Ianuarie 2013

é Contabil expert.

Servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

n Fitma taxi, 1 licenta vinde Logan 1, 5dci, an 2007, 71000km, diesel, negociabil, 6.000 EUR, Tel: 0766737052

é Inchiriez duba cu sofer Renault Master 3,5 tone, fabr 2009, 40 EUR, alexutzu_1983@yahoo .com, Tel: 0740269595

é Închiriem Logan full options 50 ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Transport marfa

é Ofer transport

non stop marfa mobila diverse oriunde in tara cu duba Renault Master fabr 2009. Rog si ofer seriozitate, 50 EUR, alexutzu_1983@ yahoo.com, Tel: 0740269595 é Inchiriez duba cu sofer Renault Master 3,5 tone fabr 2009, 40 EUR, alexutzu_1983@yahoo .com, Tel: 0756612322

n Transport marfa 3, 5t, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat-descarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455 n Transport marfa, pret de criza, Tel: 0769100475

é Transport marfa materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti si oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530

é Transport marfa si persoane. ofer servicii de transport marfa si persoane intern si international. 50 ron local 1, 3 ron/km extern, 50 RON, Tel: 0762106331, mely_pely01@yahoo.com,

si mobila absolut oriunde in tara asiguram transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Casa noastra de expeditie asigura la orice ora din zi si noapte transportul marfii dvs, office @ transportmarfarutier. ro, http://www.transport marfarutier.ro, Tel: 0727244420

é Dj nunta Organizari Evenimente Bucurestiprimirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

n Transport Papuc: marfã, moloz, mobilã, preþuri avantajoase, Tel: 0761594411, n Doamna, 55 ani, prestez 0723685063 ingrijire varstnici, orice zona, apelati cu incredere, Tel: 0730320297 n Iau in spatiu, sector 3 Bucuresti, ieftin 350 mil. urgent, Tel: 0735668183, 0721316959 n Menajerã nefumatoare, n Creatie vestimentara. Atelier doresc sa fac curatenie/calcat de designer vestimentar la o familie; experienta executa pe comanda o gama maxima la vile mari, Tel: variata de articole de 0727959398 imbracaminte de dama, barbati n Ofer camera mobilata, si copii. Lucram cu modelele decomandata in Bucuresti, si materialele noaste sau ale unei doamne in activitate clientului. Originalitate si contra menaj usor pentru o Rog maxima profesionalism, 0784900190, persoana. seriozitate, Tel: 0217774942 fyncily@yahoo.com,

é Ingrijire, menaj

bolnavi. Familie serioasa oferim ingrijire, menaj, curatenie, gatit, aprovizionare persoane in varsta, bolnavi, mihaigujba@ yahoo.com, Tel: 0745659733, 0765565649

é Realizez site-uri de prezentare (statice/ dinamice), magazine virtuale, design-uri pentru orice tip de site (psd- uri), logo-uri, bannere. Mai multe detalii pe site, 90 EUR, dana_alina_marcu@yahoo .ro, marcu-dana-alina.com, Tel: 0728129497 n Va deranjeazã mirosul de la hazna sau fosa septicã? Diavolina este soluþia! Uitati de vidanjã, http://www.diavolina.ro, Tel: 0214506290, 0723346776

AnuntAZ 7 ianuarie 2013  
AnuntAZ 7 ianuarie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement