Page 1

é Agenþi de Agent curãþenie Firmã specializatã în servicii de curãþenie angajeazã personal curãþenie în centre comerciale, salariu net: 700-800Ron, Tel: 0212241302, 0212241312, 0729005137

Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 Agent de vanzari cu si fara e x p e r i e n t a , s a l a r i u d e la 1300+bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079

Unirii, bloc Zepter, etaj 2, decomandat, 3 balcoane, 61mp utili, confort 1, 95.000 EUR, alexandrub@ymail.com, Tel: 0729998900 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é Piese auto import noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

Agent Vanzari. RCS-RDS angajeaza agenti de vanzari. Oferim: contract de munca, program flexibil, castiguri motivante, training permanent. Zone de lucru: Militari, Crangasi, Giulesti, Regie, ionut.tudor@rcs-rds.ro, Tel: 0771101909

é Agent Intervenþie

cu atestat, constitutie atletica, din Bucuresti angajeaza Team Guard, salariu motivant, Tel: 0213129035

curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180 n Ambalator Angajãm fatã pentru

fabricã de ambalaje zona Policolor. Sal 800lei/lunã, Tel: 0737543275 n Asistenta Personala. Angajez fata draguta si open-minded, pentru post asistenta personala. Salariu Atractiv, program flexibil. e-mail cu poze, 1.500 RON/luna, job.profitabil@gmail.com

é Agenþi securitate, pentru obiective din Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv! Se ofera bonusuri, resurse.umane@ aeksecurity.ro, Tel: 0213350505 n Bijutier.

Firma romaneasca, angajam bijutier pentru lucrari de prelucrare, finisare bijuterii din aur, Tel: 0757018200 n Bonã/ Menajerã Angajam doamna interna/externa pentru supraveghere copil si alte activitati casnice. Incercam sa gasim bunica ideala, man.alexandru@gmail.com, Tel: 0723206313 n Brutar. Angajez personal calificat pentru brutarie zona Baneasa, Tel: 0760387797, 0720003020


pagina 2 / oferte de muncã România

06 August 2013

n Bucãtar ºi pitar cu experienþã minim 1 an, pentru Restaurant Mall Bãneasa, Tel: 0734004424 n Bucãtar ºi ajutor bucãtar, restaurant No Name, zona Berceni, 0213320029, 0734575634 Bucatareasa, Ospatar. Urgent, restaurant in cartierul Militari cauta bucatareasa si ospatar cu experienta, meniu traditional, carte de munca. Contact telefonic dupa ora 12:00, manager@casacondor.ro, Tel: 0766376385

é Cãlcãtorese textile, calandru, fochiºti, muncitori necalificaþi, asigurãm instruire zona Apaca, Tel: 0755200033

n Lãcãtuº sudor cu domiciliul n Menajera.

é Dis tribuitori c u /fara experienta. Salariu de la 1200 lei, Tel: 0768632530 n Dulgheri si fierari calificati, cu experienta, oferim conditii avantajoase, Tel: 0721585866 é Croitor/easã Gradinita n Educatoare. particulara angajeaza educatoare produs cap-coada, cu studii de specialitate, magazin- atelier creatie, experienta minim 2 ani, cunostinte lb engleza. Mara Chiforeanu, Centru Bucuresti, relimara1984@yahoo.com, Tel: 0740158170 program part-time, nadia@twinsdesign.ro n Femeie curatenie. Cladire de birouri angajeaza femeie la Tel: 0737444841 curatenie, 0729997410, 0754203480 si retusier n Femeie de Serviciu si un n Croitor/easã angajez urgent, in Mall, Tel: manipulant marfa (obligatoriu autorizatie ISCIR motostivuitor), 0755824940, 0314179195 contract de munca (salariu +tichete de masa +decont transport public) angajeaza urgent SC. Adesgo SA. Relatii telefon interior 145, Tel: 0213366810

n Cameristã - Gospodina pentru pensiune turistica Bucuresti, Tel: 0722793065

é Coafezã manichiurista,frizer, maseuza,SCHappy TimeEsteticsangajeaza. Detaliilatelefon,salariu atractivsauprocent50%, 0762550112 n Coafezã frizerita, manichiurista unghii false, cosmeticiana cu experienta, angajeaza salon coafor zona Brancoveanu, Tel: 0734548871, 0768838620 n Coafezã Salon Ambra, angajeaza in conditii avantajoase (salariu fix + comision + carte de munca) coafeza cu experienta minim 3 ani, Tel: 0785211175 n Coafezã. Angajãm urgent, coafezã, cosmeticianã, maseuzã cu experienþã pentru salon situat în sos. Fundeni, Tel: 0761672480 n Cofetar/Patiser. Cofetarie zona Rahova angajez cofetar/patiser cu experienta. Pentru mai multe detalii sunati 0722613281, eximaldorin@yahoo.com, n Confecþioner/a liniara, triploc, masinista, angajez in zona Cartierul 23 August (Republica), Tel: 0769303862, 0722604371

é Croitor/easã. Fabrica confectii

angajeaza modelier si constructor tipare, sefa sectie, confectionere, cu experienta, conditii avantajoase, zona Berceni, rog seriozitate, Tel: 0768784657

é Croitoreasã. Atelier de Creatie Vestimentarã, situat i n z o n a c e n t ra l a d i n B u c u re s t i , angajez croitoreasa cu experienta, conditii de munca, program 9h/zi 5 zile pe saptamana (full time), carte de munca, salariu motivat, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, elena_sarchiz@yahoo.com, Tel: 0728871465, 0314327846

Femeie de serviciu. Firma de specialitate, angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie in birouri. Program de lucru 5 ore pe timp de noapte. Contract de munca pe durata nedeterminata. Se ofera corectitudine si seriozitate. Cerinte experienta in curatenie, seriozitate si dorinta de a munci, office@markas.ro, www.markas.com, Tel: 0756011965

Rahova-Magurele, 0213690024 n Lucrãtor asamblare mobilier din pal si mdf; Electrician; agajare la compania Alto, punct de lucru Pantelimon. CV la e-mail, relatii la telefon, office@altodisplay.ro, Tel: 0733662213 n Lucrãtor Comercial magazin haine, zona Universitate, experienþã în domeniu, Tel: 0729232203 n Lucrãtori gestionari angajez pentru magazin alimentar situat in Bucuresti, zona centrala, Tel: 0744122043 n Manichiuristã cu experienþã. Salariu sau la comision, la înþelegere, Tel: 0764901833 n Manichiuristã cu experienta, Avantis Salon (in Rin Grand Hotel) angajeazã, 0765935898 n Manichiuristã. Chocolat Salon angajeaza manichiurista cu experienta minim 2 ani, inclusiv in unghii tehnice-gel. Salonul este situate in Bucuresti, zona Dorobanti-Polona, office@chocolatesalon.ro, http://www.chocolatesalon.ro, Tel: 0744642882

é Manichiuriste cu experienþã minim 2 ani + unghii false pt. salon înfrumuseþare. Salariu fix + procent, Tel: 0722549206 n Manichiuriste

cu experienþã minim 2 ani +unghii false, salariu 1300 RON +comision, Tel: 0729342004 n Mecanic auto pentru masinii de epoca, Tel: 0213690024

n Fierari -Dulgheri cu experienta pentru santierul de la Deveselu fara cazier, salariu atractiv, Tel: 0766211298

Salon de infrumusetare angajeaza cu Jumatate de norma, program 17-21. Bucuresti, zona Polona-Dorobanti, 0744642882, http://www.chocolatesalon.ro, Menajera/ocazional bona cu experienta, placuta copiilor, preferabil cu domiciliul in sectorul 5, program part-time, salariu motivant, Tel: 0736877457

é Frizerita,

Coafeza, Cosmeticiana, Manichiurista. Angajator: Salon infrumusetare sect. 6, Cartier Drumul é CROITORESE. ATELIER Bucuresti, Taberei, zona Favorit, 0727388321 DE CREATIE marilena_iatan@yahoo.com, VESTIMENTARÃ, SITUAT IN http://www.marilenaiatan.ro, ZONA CENTRALA DIN n Hairstylist. Salon Wonder, zona BUCURESTI, ANGAJEAZÃ Stirbei Voda - Cismigiu, sector 1, CROITOREASA CU angajeaza in regim de colaborare EXPERIENTA IN hairstylist cu experienta si portofoliu de clienti, Tel: CROIT/CUSUT; CONDITII 0735127737, 0213168840 BUNE DE MUNCA, TIMP PARTIAL (PART TIME) SAU PROn Îngrijitor cladiri. Building Support Services, firma GRAM 9H/ZI 5 ZILE PE specializata in intretinerea si SAPTAMANA (FULL TIME); administrarea cladirilor de birouri, CARTE DE MUNCA; ROG angajeaza ingrijitori cladiri S E R I O Z I T A T E ! (personal curatenie) pentru locatii 2.000 RON/LUNA, aflate in zona Straulesti si Pipera. Program de lucru de 8 ore pe zi, ELENA_SARCHIZ@YAHOO cu disponibilitate pentru tura de .COM, TEL: 0728871465, noapte. Oferim angajare cu 0314327846 contract de munca. CV la fax sau e-mail. Informatii suplimentare si n Dispecer cu aptitudini de programari la interviuri la telefon, secretariat angajam, simona.rouamare@bss.ro, Tel: comenzi@kungfu-pizza.ro, Tel: 0212084150, 0746079892, Fax: 0212084153 0734140400

é Menajerã si ospatarita cu experienta, angajeaza Restaurant Il Cantuccio, 0721251823

angajeaza: serfuitor (subtiat), cusatoare (masinista), fata la masa (pregatit), finisat incaltaminte finite, croitor la stanta. Zona Timpuri Noi, Mall-Vitan, Tel: 0730501000

Pizzar Angajãm piþãreasã/piþar muncitori calificati si necalificati in pt. cuptor pe lemne. Zona constructii, respectiv reabilitari Colentina, Tel: 0745151042, blocuri, cu carte de munca si 0746349696 salariu atractiv. Rog seriozitate, medat_expertconstruct@yahoo.co n Pizzar pentru cuptor cu lemne, m, Tel: 0769856876 zona Dragomireºti ºi Ilfov, salariu+ bonus atractiv, Tel: 0765452415 M u n c i t o r i in c o n s t r u c t i i , n Reprezentant vânzãri produse angajam urgent: zidari, rigipsari, casnice, cosmetice, frumusete finisori, zugravi, gresieri, pensionari, studenti, salariu + faiantari, Tel: 0736670084, comision 40%, fara garantie, Tel: alyneamtu@gmail.com, 0766448836

n Muncitori,

angajez muncitori necalificaþi, Tel: 0723248640 n Operator service- Bucureºti, în domeniul instalaþiilor de încãlzire ºi climatizare. Cerinþe: studii medii sau ºcoalã profesionalã, permis auto cat. B, seriozitate. Beneficii: tichete de masã, instruire tehnicã de specialitate. Relatii la: 021.334.55.17 sau e-mail secretariat.service@csiservice.ro Tel: 0213345517 n Operator Pc cu experienta in Photoshop si Outlook, engleza scris si vorbit avansat, Tel: 0765083486 n Ospãtar, pentru terasa Parc Tineretului, Tel: 0727420486 n Ospatarita cu experienta. Angajez pentru terasa “Coltu’ Berarilor” zona Petre Ispirescu-Malcoci, salariu atractiv + contract, Tel: 0766301835 n Patiseri. Angajam patiseri pentru patiserie cu punct de lucru str. Margeanului, sector 5, zona Rahova, Papu.baker1930@gmail.com, Tel: 0727340112, 0756151584 n Paznic de noapte, angajam paznic de noapte, Tel: 0735531395 n Personal cofetarie, catering, vanzatoare, cofetar bucatar, ospatari si picoli, necalificati; terasa, SC Alimentatie Publica angajeaza, Tel: 0723629359, 0722274817, 0722287339

Secretarã angajeaza companie ruseasca, cunoscatoare limba rus a (oric e niv e l), T el: 0737289636

n ªofer taxi cu atestat la 12 ore

zona Rahova angajez, Tel: 0784710710 n ªofer taxi cu atestat la plan 24h/zi, oferim conditii avantajoase, masini dotate full, Tel: 0762505972, 0762008075 n ªofer taxi cu atestat, oferim conditii avantajoase, dispecerat 800lei/luna, pentru colaboratori, independenti, Tel: 0762008075 n ªofer categoria B+C; relatii la tel. sau CV la fax, Tel: 0788237041, Fax: 0214113251 n ªofer distribuitor. Angajam sofer cu carte de munca pentru distributie bucuresti si Ilfov. CV la e-mail. De preferat sa locuiti in Jilava sau sector 4 Giurgiului, marketing@servetele.ro n ªofer Profesionist. Firmã de transport angajeazã ºoferi cat. B+C+E, cu atestat transport marfã/cartela tahograf, pentru transport si distribuþie Bucureºti ºi naþional. Experienþã în domeniu constiutuie avantaj, Tel: 0731333112 n ªofer profesionist. Firmã de colectare deseuri reciclabile angajeazã ºoferi cat. B+C+E, cu atestat transport marfã/cartela tahograf, pentru transport Bucureºti si Ilfov, Tel: 0762517777 n ªofer taxi cu atestat, dispecerat Pelicanu, la plan 90 lei/ zi, la ramanere 100 lei, Tel: 0761426032 Sudor Lacatus Mecanic. Angajam urgent lacatus mecanic cu abilitati si de sudura, Tel: 0740162050

é Personal tanar si

dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300+bonusuri, Tel: 0371413629 n Personal angajam fara limita varsta pentru reality-show si public

n Menajerã pentru birou, program spectator, 50-700Ron/ zi, Tel: luni-sambata 17.30-22.00, Tel: 0765083486 n Menajerã, 3 zile pe saptamana, Baneasa, 30-50ani, sanatoasa, nefumatoare, serioasa. Relatii telefon intre orele 10-11 si 16-18, Tel: 0745157583

n Personal. Fabrica incaltaminte

n Muncitori constructii. Angajez

é Mecanic auto,

tinichigiu auto, pregatitor vopsitor angajam pentru service auto, experienta necesara 3 ani minim, 0213461788, 0752976762

Personal Restaurant. Angajam fete pentru bucatarie si debarasat sala de mese, Tel: 0765353953

0769268751, 0723413288

n Personal

calificat. Firma incaltaminte angajeaza personal calificat: cusatoreasa si fete masa Conditii foarte bune. Rahova, Tel: 0217764107, 0724526287

n Tâmplar si sofer cu experienta

in montajul mobilierului la client angajeaza SC Mob Large Print SRL. Persoanele interesate sunt rugate sa se prezinte cu CV-ul in complexul de mobila Tamila din Bd. Ghencea nr. 79, Tel: 0753048358 n Tinichigiu auto pentru masinii de epoca, Tel: 0213690024 n Tipograf. Angajam tipograf cu carte de munca pentru masina rotativa. CV la e-mail. De preferat sa locuiti in Jilava sau sector 4 Giurgiului, marketing@servetele.ro n Vânzãtoare pentru magazin alimentar, zona Crângaºi, Tel: 0731554477 n Vânzãtoare angajez pentru magazin alimentar zona Pieþei Progresu, salariu net 1.100 Ron. Rog seriozitate, Tel: 0765591014


06 August 2013

oferte de muncã / cereri de muncã / info / pagina 3

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni

Vânzãtoare Angajãm vânzãtoare (legume/fructe). Zona Colentina, Tel: 0745151042, 0746349696

n Vulcanizator cu experienta in

domeniu, seriozitate; se asigura carte de munca si salariu avantajos, office@rhinotyres.ro, http://www.rhinotyres.ro, Tel: 0720728384, 0769484038

Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni ªomajul - problemã majorã pentru tinerii Europei (9). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Comisia Europeanã a prezentat la 19 iunie 2013, Comunicarea cãtre Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic ºi Social European ºi Comitetul Regiunilor, un Apel la acþiune pentru combaterea ºomajului în rândul tinerilor, apel intitulat « Împreunã pentru tinerii Europei ». Astãzi vã prezentãm aspectele din acest apel care vizeazã investirea în competenþe ºi abordarea problemei neconcordanþei de competenþe. Competitivitatea, capacitatea de inovare ºi productivitatea Europei depind într-o mãsurã extrem de importantã de disponibilitatea unor lucrãtori cu un nivel ridicat de educatie ºi formare. Vechea tendintã de a avea exigenþe din ce în ce mai ridicate în materie de competenþe presupune cã tinerilor care nu dispun de competentele cerute de economie le va fi din ce în ce mai greu sã îºi gãseascã un loc de muncã. Prin urmare, abordarea problemei ºomajului în rândul tinerilor necesitã mãsuri de soluþionare a deficitelor de competenþe ºi a neconcordanþei acestor competenþe. Procesul de dobândire a competenþelor începe din ºcoalã ºi continuã pânã la învãþãmântul superior ºi apoi în formarea prin muncã. Cu toate acestea, rezultatele actuale ale multor sisteme de învãþãmânt sunt necorespunzãtoare deoarece prezintã o ratã de pãrãsire timpurie a ºcolii inacceptabil de ridicatã ºi este posibil sã nu ofere tinerilor competenþele esenþiale. Prin urmare, se impune necesitatea urgentã de a asigura o corelare mai adecvatã între oferta sistemelor de învãþãmânt ºi nevoile de competenþe actuale ºi viitoare, pentru a evite neconcordanþele ºi penuriile în materie de competenþe. Una dintre principalele prioritãþi este de a aborda problema neconcordanþei de competenþe în sectoarele recunoscute ca având un potenþial de creare de locuri de muncã, cum ar fi TIC, asistenþa medicalã ºi economia verde. În martie 2013, Comisia Europeanã a lansat un parteneriat cu mai multe pãrþi interesate la nivelul UE, denumit Marea coalitie pentru locuri de muncã în sectorul digital, pentru a aborda problema deficitului de competenþe TIC la nivelul UE, precum ºi pentru a asigura ocuparea celor câteva sute de mii de posturi vacante, conform estimãrilor, în care se cer aceste competenþe. Ca parte a planului de acþiune pentru forþa de muncã a UE din sectorul sãnãtãþii, Comisia Europeanã a lansat, în aprilie 2013, un plan de acþiune comun pentru a contribui la îmbunãtãþirea previziunilor ºi a planificãrii în legãturã cu forþa de muncã din sectorul sãnãtãþii, în cadrul cãruia statele membre ºi pãrþile interesate pot face schimb de bune practici. Comisia efectueazã, de asemenea, studiu de cartografiere transnaþional pe tema strategiilor de recrutare inovatoare, cum ar fi utilizarea platformelor de comunicare socialã, pentru a-i atrage pe tineri într-o carierã în sectorul îngrijirilor medicale. Comisia va lansa coaliþii similare sau planuri de acþiune pe scarã mai largã pentru a debloca potenþialul de creare de locuri de muncã al „economiei verzi”. Competenþele legate de conducerea unei întreprinderi sunt, de asemenea, esenþiale pentru tinerii care îºi cautã un loc de muncã ºi doresc sã îºi deschidã propria afacere. Dobândirea de cãtre tineri a unei experienþe practice, la nivel de conducere, într-o întreprindere contribuie la asigurarea legãturii dintre educaþie ºi lumea realã, transformând ideile creative în iniþiative antreprenoriale concrete. Pentru a sprijini schimbãrile din sistemul de învãþãmânt, Comisia va oferi orientãri mai detaliate privind promovarea spiritului întreprinzãtor în programele de învãþãmânt. O mãsurã întreprinsã în colaborare cu OCDE privind cadrele de orientare pentru educaþia antreprenorialã la nivelul ºcolilor, al învãîãmântului ºi formãrii profesionale ºi tehnice ºi al universitãþilor va încuraja metodele de predare ºi învãtare care pun accentul pe dezvoltarea spiritului întreprinzãtor. Pentru a-i ajuta ºi mai mult pe tineri sã îºi gãseascã un loc de muncã în strãinãtate, Comisia Europeanã lucreazã, în strânsã cooperare cu statele membre ºi cu pãrþile interesate, la crearea unui spaþiu european al competenþelor ºi al calificãrilor. Acesta va asigura recunoaºterea transfrontalierã mai uºoarã a competenþelor ºi a calificãrilor ºi va facilita mobilitatea forþei de muncã. Prin urmare, Comisia invitã statele membre sã îºi modernizeze ºi sã îºi îmbunãtãþeascã sistemele de învãþãmânt, prin eliminarea lacunelor în ceea ce priveºte competenþele de bazã, prin intensificarea eforturilor de combatere a pãrãsirii timpurii a ºcolii, prin îmbunãtãþirea ofertei de competenþe transversale, cum ar fi competenþele digitale, de conducere a unei întreprinderi ºi lingvistice, precum ºi prin utilizarea pe scarã mai largã a învãtãrii bazate pe TIC. De asemenea Comisia Europeanã invitã toate pãrþile interesate sã îºi intensifice sprijinul acordat Marii coaliþii pentru locuri de muncã în sectorul digital în vederea eliminãrii deficitului de lucrãtori specializaþi în domeniul TIC, care se preconizeazã cã va ajunge la aproximativ 900.000 în Europa pânã în anul 2015. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é VÂNZÃTOARE. SHOWROOM

ALTAMODA, SITUAT IN ZONA CENTRALA DIN BUCURESTI, ANGAJEAZA VANZATOARE CU EXPERIENTA IN TESATURI SI ACCESORII MERCERIE, CONFECTII DE DAMA; OFER CARTE DE MUNCA, SALARIU MOTIVAT; ROG SERIOZITATE, 2.000 RON/LUNA, ELENA_SARCHIZ@YAHOO.COM, TEL: 0728871465, 0314327846

é Vanzatoare.

Showroom Altamoda, situat in zona centrala din Bucuresti, angajeaza vanzatoare cu experienta in tesaturi si accesorii mercerie, confectii de dama, ofer carte de munca salariu motivat, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, elena_sarchiz@yahoo.com, Tel: 0728871465, 0314327846 n Vânzãtor/oare cu experienta, pentru cofetarie pe Sos. Bucuresti Targoviste 22B, Bucuresti, sector 1, office@magicroyal.ro, Tel: 0722195942 n Videochat fete, cauti job sigur oferim salariu fix 300$+ comision 50-70%, bonus angajare 200$, conditii: sa ai minim 18ani, experienta nu este necesara se ofera cm, training, aparatura HD poti incerca, castiga banii tai online, 2.000 USD/luna, suportglance@yahoo.com, Tel: 0766994782

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim seriozitate, fkkrubin@yahoo.ro, 0767609782, 0049078124540 GERMANIA. CLUB DE NOAPTE RED ROSES CAUTA DOAMNE SI DOMNISOARE CU VARSTA 18-35 ANI SI ASPECT FIZIC PLACUT, DANSATOARE SI DAME PENTRU CONSUMATIE. LIMBA GERMANA SAU ENGLEZA ESTE DE PREFERAT. CAZARE ASIGURATA, HARTII LEGALE, TOTO.DOMAN@YMAIL.COM, 0757919152, 004917676159192

n Italia,

contracte pentru infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, Tel: 0747661527, 0769875604, 0729772702, 0368461642

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Asistentã

é Videochat, fete, cauti job sigur oferim salariu fix 300 $ + comision 50-70 %, bonus angajare 200 $, conditii: sa ai minim 18 ani, experienta nu este necesara se ofera cm, training, aparatura hd poti incerca, castiga banii tai online, 2.000 USD/luna, suportglance@yahoo.com, Tel: 0766994782

Medicalã, caut îngrijire bolnavi, internã, Tel: 0749336460, 0733346046 n Bona cu experienta, 45 ani, doresc ingrijire copil varsta max 3 ani, pe termen lung, ofer seriozitate si cer seriozitate, exclus agentii, Tel: 0726033427 n Chimist profesionist, specializare chimie organica (15ani), permis B, engleza avansat, doresc angajare in domeniu, in Bucuresti, Tel: 0754359244 n Doamna serioasa cauta ingrijire batrani fara pretentii financiare, dar cu ramanere in spatiu, Tel: 0769486339, 0212520978


pagina 4 / vanzari terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere

06 August 2013 n Roºu, Militari, P+M, 160mp, 4 n Militari,

n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 195.000 EUR, matei@apulum94.ro, 0726882482 n Dragomiresti, Bâcu, 1000 mp, 7 km de la Carrefour Militari. Terenul se afla in localitate nu in n A2 Soarelui, vand teren camp. Gaze si apa la poarta, 5000mp, drum spre Manolache, malex@digi.ro, Tel: 0722269092 70 EUR/mp, Tel: 0722727947 Taberei, 600mp, n Drumul asfaltat, toate utilitãþile, zonã vile, proprietar, Tel: 0760025264 Giurgiu Sãbãreni 11 Km de Bucuresti, aproape de Padurea Raioasa, 60m de DJ, 500mp Intravilan construibil, curent, gaze, 8.500 EUR, 0733683445, nicu@apulum94.ro,

é BERCENI, TEREN

INTRAVILAN 1. 200 MP, PARCELAT 2X600MP. ZONA REZIDENTIALA CARTIER NOU LA 500M SOS CENTURA, STRADA GHIOCELULUI. VILE CONSTRUITE LANGA TEREN. AVIZE OBTINUTE, PRECUM SI AUTORIZATIE CONSTRUCTIE P+1+M; SE OFERA PROIECT EXISTENT GRATUIT, 15.000 EUR, PAVELM@3GLM.RO, TEL: 0755677424

é Dâmbovita, Rãcari oras, casa boiereasca, caramida, P (sufragerie, birou, bucatarie, baie) + M (2 dormitoare, dressing, baie), teren 400 m, centrala gaze, calorifere, apa, fosa septica, parchet + gresie, geamuri termopan, A/C, CATV, foisor, garaj, magazie, strazi asfaltate, 45.000 EUR, crismd56@yahoo.com, Tel: 0724277734

n Dâmbovita, Viºina comunã, casa 3 camere, 2 holuri, baie, bucatarie, anexe, pivnita, gradina, suprafata 1000mp sau schimb cu garsoniera cf 1 in Bucuresti, n Militari, Birsanesti, vand 312mp, negociabil, 23.000 €, 0761002578 deschidere 12m, utilitati, metrou, supermarchet aproape, urbanism P+2+M, Tel: 0721954791 n Obor, vand teren 762mp, deschidere 14m, toate utilitatile, 400 EUR/mp, Tel: 0722727947 n Prelungirea Ghencea, zona Cartierul Latin, proprietar vand 2 loturi 350m sau 750m, deschidere 22m, strada asfaltata, toate é Domneºti, utilitatile, Tel: 0764624207 Clinceni, langa n 13 Septembrie, vand teren cartierul Curtea 420mp, negociabil, pretabil comert. Vand apartament Domneasca, p+1, Rahova-Salaj, Tel: 0762008061

n Alba Iulia Piata mall Vitan,

gaze, curent, canalizare, iluminat stradal. Acceptam credit, Su=120mp, S.curte=250mp, la cheie, 67.000 EUR, www.vileduplex.ro, Tel: 0723530331

D+P+1+pod, teren 221mp, necesita amenajare, toate utilitatile, zona linistita, proprietar, casa 229.000 EUR, laura@apulum94.ro, n Ferentari, curte, 3 camere, baie, bucatarie, n Bragadiru, particular, 700mp, Tel: 0733683446 hol, gaze, centrala termica, zona vile, super oferta, incercati! n Buftea centru, Casa+1800 teren calorifere, gresie, faianta, curte Tel: 0760192473, 0720038307 Curte cu anexe, pomi fructiferi, pavata si cimentata, 56.000 EUR, bolta vita-de-vie, flori.Curent, gaze, Tel: 0764419986, 0214249166 apa, fosa, maxi-taxi, 145.000 EUR, consuela_18@yahoo.com, Tel: 0726085605

é Bucureºti, limita S5, pânã în Centurã, cartier nou, loturi 3x300mp, 6.900E/ lot, 6.900 EUR, Tel: 0723733274

Domneºti, Clinceni, particular, Superoferta, teren în rate, Curtea Domnescã, Unitatea Militarã, Teghes, Ciutaci, utilitãþi, variante auto, 12 €, Tel: 0723530331

é Giurgiu, Bâcu, central, casã la chie, construcþie 170 mp, teren 400 mp, 65.000 €, Tel: 0722751440 n Giurgiu,

Sãbãreni, 12 Km Bucuresti, P+M, 110mp utili, finisata, izolata, centrala, curte 250mp, 50.000 EUR, é Vrancea, Sihlea, casa 2 nicu@apulum94.ro, 0733683445 camere BCA + 7300mp intravilan+ grajd. Vie+200 pomi. Apa+ curent. Tren, Maxi-taxi, 11.000 EUR, bogdan.modreanu@gmail.com, Tel: 0784028506, 0722226025

é Lacul Tei, vand vila, subsol + parter + etaj, 290mp curte, 160mp amprenta, garaj si bucatarie de vara, Pret Negociabil, 270.000 EUR, andutzzzu69@yahoo.com, Tel: 0767059002, 0722262794 Apusului, P+1+M, n Militari 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 €, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

é Militari, Metro, P+1+POD, 200mp construiti, teren 250mp, constructie 2012, caramida, executie deosebita, toate facilitatile, astfalt, zona vile, pentru clienti pretentiosi, TVA Inclus, pret valabil plata cash, Stoc Limitat, 89.900 €, www.avangardegrande village.ro, 0767600804, 0722134720, 0722501047

n Chiajna, Dudu, casã la cheie, 190 mp+ mansardã, P+1+M, teren 350mp, deschidere 19m, discutabil, 115.000 EUR, Tel: 0765452415 n Dâmbovita, Fierbinþi, Selaru, casa+ anexe (80 mp) curte+ gradina (1200 mp), utilitati: apa, curent electric, cablu, cablu tel, (20 km de autostrada Buc- Pitesti la km 70) situata pe strada principala (DJ611), 12.000 EUR, Tel: 0724069367, 0720548289

é Giurgiu, Adunaþii-Copãceni, sat Varlaam, la 15 km de Bucuresti, Vand casa constructie 2001, P+M (mansarda construita peste placa de beton, izolata cu vata minerala, neamenajata). nu a fost locuita pana in prezent. 2 dormitoare, baie, living cu bucatarie deschisa, hol, terasa inchisa. Gresie, faianta, parchet laminat, tamplarie PVC Rehau, mobilata. BCA, structura beton armat, izolatie exterioara/ polistiren de 10 si 5 cm, acoperis tip onduline. Calorifere, calorifere, centrala electrica aer conditionat, put cu hidrofor + al doilea put in gradina, fosa septica, boiler, apa potabila la poarta, situata stradal, zona in continua dezvoltare. 2700 mp teren, vie, pomi fructiferi pe rod, gradina. Transport maxi taxi prin fata casei, 68.000 EUR, cristard2000@yahoo.fr, Tel: 0745185674, 0747038177

III, 3/4, aproape metrou, zona linistita, termopan, gresie, faianta, parchet, negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0749036796 Bd adiacent, n Chiºinãu semi-decomandata, amenajata, modificata, 28mp, etaj 10/10, 27.500 EUR, Tel: 0733683447, mariana@apulum94.ro,

Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandata, 43mp, balcon, constr. 2012, caramida, ansamblul Avangarde Rezidential, acces piscina/loc joaca/teren fotbal/paza 24/24, TVA inclus, Stoc Limitat, 27.500 EUR, www.avangarderezi dential.ro, 0767600804 0722134720, 0727896938 n Ferentari, garsoniera 15mp, et.

é Militari, Metro, P+1+POD, 100MP construiti, teren 135mp, constructie 2013, caramida, executie deosebita, toate facilitatile, astfalt, zona vile, pentru clienti pretentiosi, TVA Inclus, pret valabil plata cash, Stoc Limitat, 59.900 EUR, ww.avangardecity.ro Tel: 0767600804, 0727896938, 0722501047

Valea Cascadelor, sector 6, vand garsoniera 22mp, imbunatatiri, p+g+f+t+um, negociabil, Tel: 0724587025 n Pantelimon, Chisinau, particular, 3/10, stradal, pozitie foarte buna, renovata recent, g+f+p+um, negociabil, 35.500 €, 0734797454 Zabrautului, n Pieptãnari, particular, urgent, garsoniera conf.III, necesita renovare, pret discutabil, 5.800 EUR, Tel: 0767602643, 0768865779 n Prelungirea Ghencea, bloc nou Red House 3, finisat la cheie, centrala proprie, lift, parcare, stradal, canalizare, bucatarie mobilata si utilata complet ultra modern, 36.000 EUR, emanuel @apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 41mp, 33.300 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

n Chibrit, vand garsoniera confort

Chiºinãu Bd, vand garsoniera 2/10, imbunatatiri, discutabil, 23.000 EUR, Tel: 0734798088

n Cãlãrasi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Cãlãrasi, Vasilaþi, 28km de Bucuresti, particular, vand casa 4 camere + baie, bucatarie, centrala, generator 1200mp si anexe, afacere cu moara, uruitor, presa ulei, 380V sau schimb cu casa la curte sector 4, 5, sau teren+ diferenta sector 4, 5, fara intermediari, 50.000 EUR, Tel: 0723323367

camere, bucatarie, pivnita, uscatorie, 2 bai, teren 330 mp, 100.000 EUR, Tel: 076744435 n Unirii, Rond Cosbuc, vand casa la curte, proprietar, 130.000 EUR, Tel: 0762665658 n Vâlcea Olãnesti, casã 4 camere + anexe, 1000 mp teren, gaze la poartã sau schimb cu apartament Bucuresti, 0722236142

é Prelungirea Ghencea 318-320 Sector 6, ansamblul Avangarde Rezidential, 1/4, decomandata, 43mp, balcon, constructie 2012, caramida, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, paza 24/24, TVA inclus, Stoc Limitat, 27.500 €, www.avangarderezident ial.ro, Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938 n Rahova, Malcoci, garsoniera

confort 1 sporit, Tel: 0723272563, 0727325580 n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

4/4, parchet, termopane, usa metalica, stare foarte buna. Margeanului Cadastru inclus. Negociabil, n Antiaerianã, 9.500 EUR, Tel: 0767778582 Leresti, bloc reabilitat, etaj 4/4, confort I, decomandat, imbunatatiri, intabulat, Militari, Iuliu Maniu 42.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Metro, constructie 2013, Tel: 0733683445 n Bãneasa, 2 camere, bloc 2011, caramida, finisaje lux, 1, 96mp, parter inalt, 2 terase de 14mp- inchise, 1 balcon 12mp 2, 3/4, 48mp, balcon, deschis, boxa. Poate fi utilizat ca ansamblu rezidential, 4 camere, 95.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: parc 7.500mp, loc de 0733683448 joaca, supermarket, n Câmpia Libertãþii IOR, 8/9, decomandat, 48mp, fara centru SPA, sala fitness, semi imbunatatiri, liber, acte la zi, scara negociabil, TVA Inclus, pret valabil impecabila, plata cash, Stoc Limitat, 49.900 EUR, Tel: 0735979186 n Campia Libertatii, Stradal, bloc 25.900 EUR, www. foarte curat, renovat, parchet semidecomandat, bucatarie avangarderezidential.ro, masiv, inchisa, mobilata si utilata complet, geamuri termopan, Tel: 0729920624, apropiere parc, lac, magazine, 0767600804, piata, scoala., 54.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0727896938 0788364188


06 August 2013 n Chisinau Bd adiacent, confort 2, decomandat, 41mp, partial amenajat, etaj 4/10, pret negociabil, 44.000 EUR, mariana @apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Chiºinãu Bd, Diham, Aleea Budacu 3, vand apartament 2 camere, imbunatatit, etaj 2, inclus bucatarie stare buna, fara intermediari, 53.500 EUR, Tel: 0740421314, 0314202667 n Diham, Aleea Budacu nr. 3, vand apartament 2 camere, imbunatatit, inclus bucatarie stare buna, fara intermediari, negociabil, 53.500€ 0740421314, 0314202667 n Dristor, Mc metrou, 2/10, liber, semidecomandat, usa metalica, bloc 1987, balcon inchis, gresie, faianta, accept credit, 58.500 EUR, Tel: 0722217638 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 €, mariana@apulum94.ro, www.red-house.ro, 0733683447 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, vanzare 2 camere, decomandat, 48mp, etaj 3/4, apartamentul necesita renovare, 45.400 EUR, dragos @apulum94.ro, Tel: 0749233924 Taberei, vand n Drumul apartament 2 camere, conf 1, semidecomandat, et 1/10, cu inbunatatiri, 60.000 €, 0765237907

Drumul Taberei, Ghencea, ansamblul Avangarde Rezidential, 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constructie 2012, caramida, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, TVA inclus, Stoc Limitat, 49.900 EUR, www. avangarderezidential.ro Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938 n Eroii Revoluþiei, particular, 3/7, conf. 1, decomandat, îmbunãtãþiri, negociabil, 44.000 €, 0723723456 n Ferentari, str.Radu Constantin nr. 26, ap. 2camere semidecomandat, centrala si gaze proprii, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metal, aer conditionat semimobilat loc parcare negociabil, 25.000 EUR, Tel: 0727053365, 0720046275 n Herastrau, Nordului, bloc nou, zona deosebita, finisat ultra, modern, mobilat complet, mobilier de foarte buna calitate, bucatarie deschisa, mobilata si utilata, baie foarte eleganta, bloc civilizat, parcare, 185.000 EUR, emanuel @apulum94.ro, Tel: 0788364188

vânzãri 2 camere / 3 camere / pagina 5 n Prelungirea Ghencea Bloc 2013, etaj 2/5, cu lift, stradal, vedere spate, finisat, bucatarie Italia, electrocasnice Wirpool, 49.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

é Militari, Iuliu Maniu

- Metro, constructie 2013, caramida, finisaje lux, 1, 2, 3/4, 55mp, balcon, ansamblu rezidential, parc 7.500mp, loc de joaca, supermarket, centru SPA, sala fitness, TVA Inclus, pret valabil plata cash, Stoc Limitat, 32.000 EUR, www.avangarderezide ntial.ro, 0721368190, 0727896938, 0722134720

é Militari, Iuliu Maniu

- Metro, constructie 2013, caramida, finisaje lux, 1, 2, 3/4, 62mp, balcon, ansamblu rezidential, parc 7.500mp, loc de joaca, supermarket, centru SPA, sala fitness, TVA Inclus, pret valabil plata cash, Stoc Limitat, 35.900 EUR, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0729920624, 0767600804, 0722134720

Metro, constructie 2013, caramida, finisaje lux, 1, 2, 3/4, 65mp, balcon, ansamblu rezidential, parc 7.500mp, loc de joaca, supermarket, centru SPA, sala fitness, TVA Inclus, pret valabil plata cash, Stoc Limitat, 42.500 EUR, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0721368190, 0727896938

é Unirii, bloc Zepter, etaj 2, decomandat, 3 balcoane, 61mp utili, confort 1, 95.000 €, alexandrub@ymail.com Tel: 0729998900

n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0., 41.400 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: n Vitan 2 camere, decomandat, 0788364188 60mp, semifinisat, 60mp, 8/8, n Prelungirea Ghencea, Proiect superpret 56.000 euro, Nou Red House 3, stradal, finisat elisabeta@apulum94.ro, Tel: complet, centrala de apartament, 0733683448 lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 1 Decembrie Bd, Jean Steriadi, 49.500 EUR, Tel: 0788364188, 9/10, decomandat, 57mp, emanuel@apulum94.ro, intabulat, pret negociabil, n Prelungirea Ghencea, Red 55.000 €, nicu@apulum94.ro, House 3, bloc nou, Direct Tel: 0733683445 Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, decomandat centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 58.000 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro, n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, decomandat centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet.., 58.000 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

é Militari, Iuliu Maniu

Militari, ansamblu rezidential Avangarde Rezidential, 2/3, decomandat, 85mp, constructie 2012, executie ireprosabila, caramida, finalizat, disponibil imediat, acceptam Prima Casa, zona deosebit de selecta, Ultimele Unitati! 49.900 EUR, ww.avangarderezidenti al.ro, 0767600804, 0722134720

é Prelungirea Ghencea 318-320, Sector 6, ansamblul Avangarde Rezidential, 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constructie 2012, caramida, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, TVA inclus, Stoc Limitat, 49.900 EUR, www. avangarderezidential.ro Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938

n Tineretului, 2 camere, semi decomandat, 10/10, semiamenajat, 1979, pret 58.000 euro/ negociabil, 58.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Tineretului, decomandat 4/10 termopan, usa metalica, cadastru intabulare, aer conditionat, 60.000 EUR, Tel: 0722217638 n Titan, Intr. Badeni, vand apartament 2 camere, 48mp, 4/4, bloc reabilitat termic, apartament renovat complet 2012, 47.000 EUR, Tel: 0732923419 n Titan, Diham, Grigorescu, Bloc 2008, etaj 6, superfinisat, la cheie, spatios, 78mp, 85.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Turda 2 camere, 56mp, bloc 1986-reabilitat 2012, parter inalt, parchet lemn masiv, pret 65.000euro/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Sãlaj, Semanatorului, vand apartament 2 camere, conf 1, parter din 3 etaje, cu imbunatatiri, centrala gaze, bloc nou 2010, 30.000 EUR, Tel: 0726916856 n Stefan Cel Mare Aleea Circului, mobilat complet, finisat ultra moder, et 3/4, bloc caramida, langa parc, vedere superba, zona deosebita, 64.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Tineretului, Piata Norilor, langa metrou, 3/10, semidecomandat, semiamenajat, zona linistita, 64.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Tineretului, 2 camere, 2/8,

stradal, vedere parc, trebuie finisat, semi decomandat, pret negociabil, 69.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Apãrãtorii Patriei, 3 camere, decomandat, p/4, 65mp, vedere fata, bloc 1984, pret 56.000 euro, 56.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Aviaþiei 2, Smaranda Braiescu, 70mp, vand urgent apartament 3 camere, decomandate, p/4, confort 1, gresie, faianta, parchet, geamuri termopane, reabilitat 2012, negociabil, 98.000 EUR, Tel: 0722922990 n Berceni, Emil Racovita, particular, vand apartament 3 camere, parter/4, toate imbunatatirile, discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0311025979, 0765504512 n Drumul Sãrii parter/4, bloc 1990, decomandat, amenajat, balcon inchis, zona foarte linistita, bloc curat, 75.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei, Favorit, vanzare 3 camere decomandat, 64mp, zona linistita, apartamentul necesita renovare, 54.300 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Vanzare 3 camere, etaj 1/9, decomandat, 85 mp utili, gresie, faianta, parchet, etc, 79.800 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

é Drumul Taberei, decomandat, 90mp, 1 balcon, constructie 2012, caramida, ansamblul Avangarde Rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, TVA Inclus, pret valabil plata cash, Stoc Limitat, 49.900 EUR, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938

é Militari, Dezrobirii,

finisaje lux, alarmã, centralã, uºi interior noi, 2 bãi, mobilat complet, 69.000 EUR, Tel: 0722800200 n Militari, Iuliu Maniu, cf. 1/sdec,

complet renovat, G, F, P, T, UM, centralã termicã. Agenþii fãrã comision, 68.000 €, 0733011593 n Obor, Gara Obor, proprietar vând ap 3 camere, cf 1, decomandat, 2/8, an 1986, 64mp, 62.000 EUR, Tel: 0721392917 n Pantelimon vand apartament 3 camere, etaj 3/10, semi-decomandat, 43.000 EUR, Tel: 0725471455 Electroaparataj, n Pantelimon, semi-decomandat, 2 balcoane, etaj4, amenajat, bloc retras, un gr.sanitar, 68.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é Militari, Iuliu Maniu

Metro, constructie 2013, caramida, finisaje lux, 1, 2, 3/4, 85mp, balcon, ansamblu rezidential, parc 7.500mp, loc de joaca, supermarket, centru SPA, sala fitness, TVA Inclus, pret valabil plata cash, Stoc Limitat, 47.900 EUR, www. avangarderezidential.ro Tel: 0721368190, 0727896938, 0722134720

é Militari, Iuliu Maniu

Metro, constructie 2013, caramida, finisaje lux, 1, 2, 3/4, 95mp, balcon, ansamblu rezidential, parc 7.500mp, loc de joaca, supermarket, centru SPA, sala fitness, TVA Inclus, pret valabil plata cash, Stoc Limitat, 52.500 EUR, www. avangarderezidential.ro Tel: 0729920624, 0767600804, 0722134720

é PANTELIMON,

URGENT, APARTAMENT 3 CAMERE CIRCULAR, GRESIE, PARCHET, TERMOPAN, DOUA BALCOANE, BLOCUL ESTE INSCRIS IN PROGRAMUL DE REABILITARE. STRADAL, DOUA PARCURI, 50.000 EUR, TEL: 0723130008 n Pantelimon, ªosea, etaj 6, 3 camere, îmbunãtãþiri, 68mp, an construcþie 1975, decomandat, 55.000 EUR, Tel: 0722742155

é Prelungirea Ghencea, decomandat, 90mp, 1 balcon, constructie 2012, caramida, ansamblul Avangarde Rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, TVA Inclus, pret valabil plata cash, Stoc Limitat, 49.900 EUR, www. avangarderezidential.ro Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938 n Reºiþa, Piaþa (Uioara) vând

apartament 3 camere, decomandat, negociabil, 56.000 EUR, Tel: 0722506932 n Tineretului, Serban Voda, In vila, et. 1, amenajat, 135.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447


pagina 6 / vânzãri imobile / schimburi / cumparari imobile / închirieri oferte imobile n Titan, potcoava 3/4 conf. l, cu balcon, bloc izolat, termopan, AC, UM st-63mp, 53.000 EUR, Tel: 0723602926 n Unirii, Goga, Camera de Comert, 4/8, bloc 2000, decomandat, renovat, 80mp, vedere mixta, 110.000 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446 n Unirii, Budapesta, apartament 3 camere in vila, P/1, 70 mp, cumparat in 2003 pe legea 12 fara probleme, cadastru, intabulare, stradal, pretabil firma (locuit), renovat, lux. 67.500E discutabil, Tel: 0764820541 1 Decembrie Bd, Piaþa Miniº, Vasile Goldiº, apartament semi-decomandat, et. 7/10 cu îmbunãtãþiri (proprietar). P re þ u l e s t e d i s c u t a b i l , 61.500 EUR, Tel: 0768339210, 0767695234

n 13 Septembrie Prosper, 1/8, decomandat, bloc reabilitat, constructie 1988, renovat, loc parcare ADP, mijloace de transport, 76.500 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446 n 13 Septembrie Liceul Odobleja, bloc 1989, reabilitat, 1/8, decomandat, renovat, loc de parcare, zona linistita, 80.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n 13 Septembrie, Prosper, 3/8, bloc 1987, decomandat, amenajari deosebite, zona linistita, loc parcare, 77.000 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446 n 13 Septembrie, 3 camere, bloc 2011, decomandat, 81, 70, finisat, centrala apartament, 2/5, lift, pret 97.000 euro +5 % tva/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, 3 camere, 3/5, decomandat, 2011, nefinisat, 84mp, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, 100.000 euro +5%tva/ negociabil, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro,

n Berceni, 4 camere, decomandat, 75mp, 8/10, bloc 1970, finisat, 68.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Pantelimon, Sectia 9 Politie, confort 2, decomanat, etaj 1/10, bloc 1977, termopan, 64mp, 50.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Rahova, Margeanului, vand ap é Dristor Ramnicu Sarat Sector 4 camere 100mp decomandat 3 apartament 4 camere 98 mp, confort 1 parter/8, pret negociabil, confort 1, decomandat, 2 grupuri 80.000 EUR, Tel: 0720431852 sanitare, 2 balcoane inchise, etaj4/ 10, zona buna aproape de metrou, aproape de o serie de centre comerciale (Mega Image la parter), spatios, gresie/faianta la bucatarie si cele 2 bai, 2 usi metalice, ferestre cu geam termopan tripan, aer conditionat, contorizat apa si caldura, scara in curs de modernizare, bloc in curs de reabilitare termica, fara niciun é Sebastian, parc, risc seismic, an constructie 1993, Ileana Cosanzeana, 90.000 EUR, mirelapopa@flash.ro, 94, 24mp, proprietar, Tel: 0720586901 imbunatatiri, cadastru, n Herãstrãu, bloc nou, finisat complet, parter/5, parcare intabulare, p/8, curat, subterana 2 locuri, terasa 60 mp, liber, 71.500 EUR, boxa, langa parc, 320.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: Tel: 0723821639 0788364188 n Herãstrãu, bloc nou, finisat n Tineretului Parc, bloc 1981, 5/8, 89mp, finisaje complet, parter/5, parcare decomandat, subterana 2 locuri, terasa 60 mp, deosebite, loc parcare, zona foarte 97.000 EUR, boxa, langa parc, 320.000 EUR, curata, Tel: emanuel@apulum94.ro, Tel: laura@apulum94.ro, 0733683446 0788364188 n Titan, Auchan Bd 1 Decembrie, bloc 1980, decomandat, parter, 85mp, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri, 71.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Unirii, fantani, 100mp, 3 balcoane, amenajat, 2 grupuri sanitare, vedere dubla, Tei, proprietar, 180.000 EUR, é Lacul Tel: nestradal, langa parc, cu mariana@apulum94.ro, imbunatatiri, mobilat, 2 bai si 2 0733683447 balcoane. Blocul are terasa si scara renovate, 2 lifturi, vecini deosebiti. Oferta limitata si pret negociabil. Merita vazut, 75.000 EUR, Tel: 0722552028

n 1 Mai (Mihalache Ion), Inchiriez

n Particular casã curte - vilã sau n Unirii, Sc Apulum 94 cumpara teren, zona Kiseleff, Aviatorilor, Caºin, 1 Mai, Domenii. Exclus agenþii imobiliare, Tel: 0723628381

é Militari, Iuliu Maniu

Metro, constructie 2013, caramida, finisaje lux, 1, 2, 3/4, 115mp, balcon, ansamblu rezidential, parc 7.500mp, loc de joaca, supermarket, centru SPA, sala fitness, TVA Inclus, pret valabil plata cash, Stoc Limitat, 59.900 EUR, www. avangarderezidential.ro Tel: 0729920624, 0727896938, 0722134720

é Bucureºtii Noi, vanzare 4 camere, decomandat, 185mp utili, parter, doua locuri parcare, 235.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro, n Ciºmigiu, Puþul cu Plopi, intersecþie ªtirbei Vodã, apartament 4 camere etaj 2/3, garaj+3 boxe=151 mp. Detalii pe site, 129.000 EUR, Tel: 0720050932, www.imobiliare-bellasimona.ro, n Militari, Gorjului Apusului, bloc 1982, stradal, vedere spate, etaj n Dorobanþilor renovat 5/8, semidecomandat, 81mp, centrala, 70.000 EUR, complet, parchet bambus, renovat, nicu@apulum94.ro, 0733683445

centrala proprie, 92 mp n Nerva Traian, adiacent, bloc utili, parcare, 127.000 €, 1987, 7/8, transformat in 3 camere, amenajat, aer conditionat, matei@apulum94.ro, loc parcare, 107.000 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446 0726882482

n Drumul Taberei, bloc 2013, n Pantelimon,

decomandat, partial, etaj4/10, apartamentul este amenajat amenajat complet, centrala termica proprie, bloc1975, 2 grupuri sanitare. lift, 79.000 EUR, 81mp, modificat, 69.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: mariana@apulum94.ro, Www.red-house.ro, 0733683447 0733683447

n Titan, Salajan, particular, spatiu comercial 135 mp, parter+ locuinta etaj, constructie 2009, urgent plecare din tara, negociabil, Tel: 0735815839

apartament 3-4 camere, zona Nerva Traian, Mircea Voda, Unirii, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447, 0213207070

mobilata in casa (2 etaje) pentru studente. imobilul se afla in apropierea parcului Bazilescu si a statiei de metrou cu aceelasi nume; baie separata.frigider separat/curte, 150 €, 0724537260 n Militari, metrou Pãcii, proprietar, închiriez camerã în apartament, chiria lunar fãrã garanþie, Tel: 0762852970, 0761055224 n Rahova, Piaþa, ofer camerã cu baie ºi bucãtãrie separat în vilã, 450 RON /lunã, Tel: 0737053366

mp, g+f+p+t, mobilata modern, utilata, livada 1300 mp, 200 EUR, Tel: 0733273909 n Popeºti-Leordeni, vila suprafata 450 mp, singur curte, posibilitati gradinita, 1200 Euro discutabil, Tel: 0767440204 n Primãverii, închiriez vilã reprezentativã 600mp utili, 580mp teren, compusã din D + P + E + M, oferã liniºte, confort ºi siguranþã celor ce apreciazã luxul. Arhitecturã în stil neoclasic, tapet ºi draperii mãtase, parchet masiv cu intarsii, candelabre, bucãtãrie utilatã complet, alarmã, monitorizare. Rspunde celor mai exigente gusturi, Tel: 0740129999

T a b e re i, é D ru m u l inchiriez garsoniera confort 1, etaj 4/10, mobilata si utilata modern, recent renovata, Tel: 0722661645

n Drumul Taberei, Billa, confort 1, mobilata, utilata, Tel: 0724172633

n Metalurgiei, particular, garsoniera

confort 3, utilata complet, renovata, 3/4, 160E/ luna+ 200E garantie, Tel: 0760992561, 0766675651 n Nerva Traian, particular, inchiriez garsoniera 37mp, renovata, parter, confort 1, 300 EUR/luna, Tel: 0727201046 n Pipera, proprietar inchiriez garsoniera tip studio formata din 2 camere: living open cu bucatarie, dormitor, baie, terasa 10m cu vedere la piscina, mobilat, utilat, et 3 din 3, bgs, complex rezidential, 300 EUR, Tel: 0730583195

Bd, Pantelimon, Miramar, parter/8, confort 1 decomandata, suprafata 40 mp, supercurata, mobilata elegant, utilata, masina spalat, tv, proprietara cumsecade, ocazie, 190 EUR/luna, Tel: 0761600234 n Dristor, metrou, inchiriez garsoniera, mobilata si utilata modern, 250 €/luna, 0723214747 n Drumul Taberei Plaza Romania, particular inchiriez garsoniera curata 5/9, coltar extensibil, bar lemn masiv, g, f, t, TV internet, masina spalat, combina frigorifica, zona linistita, supermarket si teren tenis langa imobil, 215 EUR/luna, eventosophy@yahoo.com, Tel: 0740333015

é Lacul Tei, Obor, Proprietar

apartament LUX 2 cam, 5/8, 60mp, decomandat, izolat interior in bloc izolat renovat 2012, mobilat modern, utilat complet, 2 balcoane, centrala, aer conditionat, contoare, 350 EUR, irena10ok@yahoo.com, Tel: 0732961604 n Mihai Bravu 29-35, bloc P3, apartament 2 camere, mobilat, 6/10, semi-decomandat, G+F+P+T+UM+AC, Tel: 0758107750 Panduri, inchiriez apartament 2 camere, parter, decomandat, multiple imbunatatiri, mobilat ultramodern, Tel: 0741783725

é Pantelimon, Cora, ap. 2 cam nedecomndate, complet mobilat si

é Politehnica, Complex Quadra utilat, a/c, centrala, internet, catv, 2, garsoniera 30mp, nouã, 9/11, panoramã superbã, mobilat nou, bloc nou, 260 EUR, Tel: 0721810476, 0720089154 n Rahova, Petre Ispirescu inchiriez garsoniera numai termen lung minim un an, Tel: 0721139312, 0744856300

n Chiºinãu

é Arges, com Cosesti, schimb (vând) vilã zonã deal-pãdure, 25 km de la Pitesti spre Câmpulung, cu a p a rt a m e n t s a u c a s ã Bucuresti, Tel: 0762674318

apartament 2 camere, etaj 2/10, mobilat, termen lung, pret negociabil, 1.200 RON/luna, Silvia_vasile@yahoo.com, Tel: 0727553712 n Diham, particular închiriez ap 2 camere, cf 1, decomandat, mobilat, pe termen lung, Tel: 0721882500 n Dorobanþi particular, 2 camere, decomandate, mobilate modern, 1/9, numeroase îmbunãtãþiri, 360 EUR/luna, Tel: 0733308395 n Drumul Taberei, Compozitorilor, utilat ºi mobilat, Tel: 0728686033, 0727663448 Taberei, Favorit, n Drumul particular, mobilat ºi utilat, et. 1, Tel: 0751393880 Taberei, Favorit, n Drumul inchiriez apartament 2 camere, 5/10, confort 1, semi-decomandat, mobilat, utilat complet, liber 1+1, 230 EUR/luna, alexutzu4_ever@yahoo.com, Tel: 0784489983

n Bucureºtii Noi, Inchiriez camera

n Ferdinand 140, inchiriez in vila, parter. Detalii n Unirii, Central. Ocazie, 5 cam, apartament decomandat, 140 mp, etj 1/5, la telefon, Tel: 0727629288 mobilat, centrala termica noua, 2 n Giurgiu, Comana, 2013, 100 grup sanitare, gr+f, termopan partial. Fara probleme de structura, fara probleme juridice, acte vanzare complete, pretabil inclusiv birouri. Proprietar, usor negociabil, 135.000 EUR, Tel: 0762107884, 0763106676

06 August 2013

é Berceni,

Bld C-tin Brancoveanu str. Semenic, apartament 2 camere, decomandat, complet mobilat, cu toate utilitatile, zona linistita, 280 EUR, Tel: 0746883827, grigore_valy@yahoo.com,

termopan, usa metalica. Zona foarte linistita, bloc 2011; particular, 270 EUR, akka27ro@hotmail.com, Tel: 0723512102 n ROMANÃ, ULTRACENTRAL, MOBILAT, UTILAT, APARTAMENT 2 CAMERE 42 MP, RENOVAT 2013, 7/9, GRESIE, FAIANTA, USA METALICA, INTERFON, TERMOPANE, PARCHET NOU, AER CONDITIONAT, MOBILAT MODERN, FRIGIDER, ARAGAZ, HOTA, MASINA SPALAT, TELEVIZOR, 380 EUR/LUNA, RADU11_11@YAHOO.COM, TEL: 0744668286 n Tineretului, mobilat, utilat modern, 1/10, semidecomandat, liber, parchet, masina spalat, termopan, aer conditionat, 350 EUR, Tel: 0722217638 n Universitate, Pizza Hat 7/10, semidecomandat, mobilat, utilat, aer conditionat, p+t, masina spalat, 350 EUR, Tel: 0722217638 n Vatra Luminoasã, închiriez ap 2 camere, 45mp, G + F + P + T + A, foarte curat, mobilat, Tel: 0767860128


06 August 2013

auto-moto / electro / matrimoniale / animale / pierderi / autorizatii mediu / pagina 7

n Vitan Mall, str. Foisorului, particular, constructie 2009, complet mobilat si utilat, modern, nou, ac+ct+g+f+t, etaj 1/7. catalina_mirila@yahoo.com, 400 €/luna, maria_mirila@yahoo.com Tel: 0744759069, 0755193950 n Vitan, str. Nucului 62-66, inchiriez apartament 2 camere, 70mp, utilat, mobilat, 320 EUR/luna, Tel: 0723248640

n Volvo S40 an 2004, 12.000 km reali circulati, inmatriculat, caroseria avariata, Tel: 0213315310

n Ghencea, particular spatiu comercial 17mp, capatul tramvaiului 41, exclus intermediari, 500 EUR/luna, Tel: 0727878249 n Ghencea, capatul tramvaiului 41, parter de bloc, 17 mp, n Pompe electrice alimentare particular inchiriez, exclus benzina si diesel, pentru orice tip intermediari, Tel: 0727878249 auto, capuri distribuitoare, injectoare, sonde litrometrice. Militari, Apusului, particular, Negociabil. Garantie, 0744852658 halã parter+2 nivele, curte n Berceni, inchiriez apartament betonatã, acces TIR, 380 V, 3 camere in bloc mansardat, tip pretabil pentru orice activitate, duplex etaj 5-6, 2012, complet Tel: 0766412462 mobilat si utilat, la 3 minute de metrou Brancoveanu si Oraselul Copiilor, Tel: 0723031166 Militari, spaþiu n Militari, proprietar, 3/4, mobilat, centrala, aer conditionat, loc comercial 28mp si parcare, anvelopat exterior, gresie, faianta, termopan, 260 EUR, Tel: 14mp în Piaþa 0722211833 Veteranilor ºi Piaþa n Militari, proprietar, decomandat, 3/4, centralã, AC, utilat, loc Gorjului, stradal, parcare, anvelopat exterior, gresie, supervad, Tel: faianþã, termopan, 260 EUR, Tel: 0722211833 0732985096, n Sebastian parc, inchiriez apartament 3 camere, Tel: 0730376118 0734540940 Calculatoare n Socului, proprietar, inchiriez apartament 3 camere, etaj 1/10, n Militari, Virtutii, Garsoniera, laptopuri, monitoare, semi mobilat, 250 EUR/luna, Tel: Particular, Parter / 8 Stradal, Linia imprimante noi, 0760166116, 0737778263, 41, Conf. 1, Decomandat, Pentru 0722371357 Birou, Cabinet, Sediu Firma, Tel: secon-hand, garantie, 0722269092

service. Vand, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

n Abil, ofer euro, abordabil, tanar

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

é Prezentabil, 41/1.80, n Cumpar frigidere, congelatoare, aragaz, masina spalat, functionale 100-150. Frigidere defecte 50, Tel: 0213328599, 0722417915

n Repar calculatoare, instalez windows, asamblez calculatoare, 40 RON, andrei_ariel@yahoo.com, Tel: 0730612856

é Pache

Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531, 0213115243

é Politehnica, Militari, 2/4, decomandat, 86 mp, contorizat, curat, semimobilat, zona verde, intretinere mica, 360 EUR, Tel: 0721810476, 0720089154 n Universitate, Intercontinental Batistei decomandat, mobilat, utilat, 140mp, centrala propie, p+t, n Rahova, Soseaua Alexandriei antena satelit, usa metalica, Nr 90, bl L 25 - Inchiriez spatiu 800 EUR, Tel: 0722217638 comercial 100mp ideal mai ales pentru macelarie-magazin alimentar. Mai multe detalii la telefon, tonybazalau@yahoo.com, /-, Tel: 0214579565, 0722505557 n Romanã, ASE, particular, inchiriez 5 camere, stradal, 2/2, nemobilat, 140mp, excelent birouri, 0735127737, 0213168840

Rahova, 40mp, constructie noua, toate facilitatile, Tel: 0727354411, 0765261116

é Renault Espace Diesel, an fabricatie 1995, 209000 km la bord, in stare foarte buna de functionare, cu numere rosii consumate. Alte dotari: aer conditionat, geamuri electrice, 850 EUR, Tel: 0722359411

serios, finut, doresc casatorie cu tanara draguta serioasa. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908

n Societatea Comerciala Rubin

2000 Import-Export SRL anunta pierderea certificatului constatator original al punctului de lucru din Bucuresti, sector 1, Calea Buzesti, nr. 2-4, eliberat cu nr. 373697 /09.06.2010. Il declaram nul,

n SC Set 1410 Serv SRL, cu in localitatea Bucuresti, str. é Vand pui Labrador auriu, sediul Jean Steriadi nr. 27, Mun Bucuresti vaccinati si deparazitati conform

é Bruneta sexy.

n BMW 318 an 2009, diesel, full options, înmatriculat, 6 trepte, piele 63000 km, discutabil, 11.700 €, Tel: 0723562088, 0765452415 n OPEL ASTRA CLASIC GRI, GEAMURI AUTOMATE FARA SPATE, BINE INTRETINUTA, NICIUN ACCIDENT MAJOR, NEGOCIABIL, 6.000 € 0748883232

om de afaceri, prezenta placuta, ofer sprijin financiar pe termen lung, 100 e la intalnire, pentru doamna sau domnisoara, frumoasa si discreta. Exclus escorte si profesioniste. Rog é Singurica sexy si finuta, ofer descriere si foto pe mail momente porno in dormitor oral prundeanclaudiu@yahoo.com, Tel: deep nep. cu fin, normal ca-n 0737901729 filme, 69, cunnilingus lent, daca te decizi sa facem amor atunci suna-ma, foto reale din locatie, Romana, ac, parcare, Hotel visit, 150 RON, giuliaanunt@gmail.com, http://giulia.luxuryescort.ro, Tel: 0762896224

Bunã! Sunt o brunetã senzualã, forme apetisante, 19 ani/1, 65/50 kg, ten alb, igienã impecabilã, ofer domnilor clipe incendiare de vis, fantezii, nebunii. Deþin apartament, 200 RON/ora, ramona1996@ yahoo.com, Tel: 0764256858

é Doamna matura 40 ani, roscata, miniona, sani nr. 4, 1.60 inaltime, 45kg, ofer sex total domnilor generosi, Tel: 0735352772, 0764798783, 0766896716

é Organizam petrecere Swing in seara asta Petrecere Romana. Locatie discreta, vila de lux, piscina acoperita, sauna, jacuzzi. Show less la miezul noptii. Locuri limitate. Rezervarile se fac pana la ora 17, 300 RON, partyswing2013@yahoo.com, Tel: 0762969052

inregistrata la ORC J40/7605/1995, varstei, parinti rai Labrador, CUI nr. RO 7803317, informeaza 250 EUR, Tel: 0728683578 publicul interesat ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de Vopsitorie Tinichigerie si Mecanica, cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, str. Turnu Magurele nr. n Pierdut una vigneta Asirom 66, sector 4. Informatii se pot XZ500837694. O declar nula, solicita la sediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului din sorinsiacob@gmail.com str. Splaiul n Pierdut Certificat de Inregistrare Bucuresti, Fiscala Sc Sedativ Srl, CUI Independentei nr. 294, sector 6, de RO17945203, J29/1952/2005, luni pana vineri, intre orele 8 – 16. sediul Ploiesti, Bdul Republicii, Propuneri sau contestatii se pot depune zilnic la sediul Agentiei Prahova. Il declar nul, Nationale pentru Protectia Mediului, n Pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr. 1655068, firma Holland n Titularul proiectului Sc Coinsfri Color Srl, sediul social Bucuresti, Srl, anuntã publicul interesat sector 1, str. Nicolae G.Caramfil nr. asupra depunerii solicitãrii de 22A, nr. de ordine in Registrul emitere a acordului de mediu Comertului J40/7352/03.09.1996, pentru proiectul „Construire halã Cod Unic de Inregistrare 8774457. metalicã cu destinatia service instalatii frigorifice împrejmuire put Il declar nul, forjat” propus a fi amplasat în n Pierdut buletin de identitate si Mãgurele, jud Ilfov, T 17, P148, certificat de nastere pe numele lot 2. Informatiile privind proiectul Ivan Carmen Ioana. Le declar nule, propus pot fi consultate la sediul n SC Ideal Tehno Invest SRL, Cui: Agentiei pentru Protectia Mediului 22750950, J40/21509/2007, Str. Ilfov din Bucuresti, str Aleea Lacul Crusovat, nr. 13, Bucuresti declara Morii nr. 1, sector 6 si la sediul pierdute urmatoarele documente Sc Coinsfri Srl Bucuresti, sector 5, contabile: declaratiile 100, 102, 300 str. Bdul George Cosbuc, nr. luna septembrie 2008 si declaratiile 31-37, sc A, parter, ap. 7. 100, 102, 300, 394 luna decembrie Observatiile publicului se primesc 2008. Odata cu publicarea anuntului zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov, documentele devin nule,


06 August 2013

é Anticariat cumpãrãm cãrþi orice domeniu, deplasare gratuitã. Plata pe loc, http://www.targulcartii.ro, Tel: 0731407474, 0740088443, 0213159704

é Cedez magazin alimentar situat la parterul blocului, stradal, vad pietonal intens, chiria mica, 350 euro, toate avizele necesare functionarii, se vinde cu firma cu marfa, 6.000 EUR, domistgrup@yahoo.com, Tel: 0726723411

Vand canapea piele 3 locuri, extensibila, polo, reflex brun si 2 fotolii polo, reflex brun, 250 EUR, Tel: 0740619585

é Credit Amanet cumpara aur, argint, ceasuri, electronice, autoturisme si diamante. Oferim preturi maxime, Tel: 0745333222

n Engleza Intensiv orice varsta/

dificultati comunicare. Emigrare job, interview croaziera, teste, disertatii. Emag- Parc Crangasi, 20 RON/ora, Tel: 0732865095

é Cadastru, reducere 50%. Firma autorizata realizam cadastru: apartamente 250ron, terenuri 600ron. seriozitate, profesionalism, rapiditate, coman.cadastru@ yahoo.com, Tel: 0721370029 n Consiliere juridica. Ofer servicii

n Predau spaþiu comercial situat în ªerban Vodã 30 mp, 2 grupuri sanitare, contract de la stat. 2700E discutabil. Urgent! Plec din þarã, Tel: 0764820541 n Vând pui ciobãnesc german ideal pentru pazã ºi companie, Tel: 0766323402

consiliere juridica, part time. Registrul comertului, carte funciara, diverse litigii, é Branºament apã, juridice_cadastru@yahoo.com, canalizare, acte recepþie http://www.altibi.ro, Tel: 0724058958, 0213125602 Apa Nova, separãri, n Jurist infiintãm modificãm, înlocuiri branºamente, cesionãm, suspendãm, Tel: 0720506819, recodificãm, gãzduim sedii sociale, deschidem, inchidem puncte de 0214343276, lucru pentru societãti comerciale 0760727231 PFA, IF, ONG-uri din Bucuresti si Ilfov, reprezentãri in relatia cu n Construim case la roºu ºi la Registrul Comertului, Tel: cheie cu materialul clientului, Tel: 0768310191 0742528815 nevoi personale, n Credite refinantare chiar si pentru cei cu n Executam amenajãri (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera intarzieri, http://www.alphacreditinc.ro, Tel: 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, 0765502524, 0729945460 Tel: 0213454129, 0726215249

n Garduri fier forjat, execut lucrari constructii metalice porti, garduri din fier forjat, hale metalice etc. Oferim garantie, transport, Tel: 0729867311 la cheie: salon n Inginer horticol cu experienta, infrumusetare, zona Unirii, super execut orice lucrare pt plante sau pret, merita vazut, Tel: pomi fructiferi, vie, gazon, Tel: 0761393330 0762507555 n Rob Construct Instal 2005 Srl executa case, vile la rosu, la cheie, pe structura din lemn sau beton, amenajari interioare si exterioare, instalatii electrice, sanitare, tamplarie din pvc cu geam termopan, Tel: 0727338277 n Sobar specialist execut sobe, seminee, reparatii, scuturat cosuri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, 0728986403 n Topo intocmesc documente cadastrale, Tel: 0736941957

é Vand tigla ceramica tip

é Vând litigiu foarte mare, Tel: 0726722677

Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta, gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

Avocat infiintez, radiez societati comerciale, reprezint persoane fizice sau juridice in instanta, Tel: 0752024025, 0766762259

n Expert contabil si auditor

financiar, experienta peste 25 ani, ofer servicii complete de contabilitate si audit, in regim full time, part time si project based, temporar, Tel: 0722633834 n Oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane si psi, preturi incepand de la 100Ron, seriozitate si profesionalism, Tel: 0728549662, 0730479897

n Transport marfa, mobila, orice,

oriunde, non-stop, preturi de criza, Tel: 0767980246 n Transport orice Bucuresti si in tara - international, 2 tone capacitate incarcare, pret avantajos, Tel: 0734363466, 0761966209

n Chakra Douce Salon propune

é Contabil expert,

servicii contabile complete, salarizare, bilanþ, semnãturã electronicã. Prima lunã gratuit, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750, 0214118164

Pitesti; Jgheaburi + burlane; geamuri termopan casã sau serã; calorifere verticale; set baie, 0723287531, 0213115243

n Amenajãri Interioare-gresie, faianþã, gips carton, lavabilã etc, Tel: 0742528815

é Contabilitate completa pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti si Ilfov, in relatii cu registrul comertului, administratii si ITM, bilanturi, declaratii salariale si fiscale, semnatura electronica, seriozitate, catalinacontabilitate@ yahoo.com, Tel: 0765722250, 0754817157

é Servicii Foto Video In vara asta va facem poze si va filmam! Ramane doar sa ne sunati si vom stabili impreuna locatia si modul in care dvs vreti sa va creati o imagine, sa va innoiti portofoliul foto sau pur si simplu sa imortalizati momentele placute la care luati parte cu prietenul sau prietenii dvs. Fie ca e vorba de o locatie exotica sau chiar la dvs acasa noi avem tot echipamentul necesar! In functie de locatie si necesarul echipamentului, pretul unei sedinte foto/video pleaca de la 150 euro/shooting. O sedinta foto/video poate dura 1-2 ore, iar editarea pozelor si a videoclipului in PH este un proces inclus in pretul stabilit. Normal la o sedinta foto se trag in jur de 150 de poze, iar selectia finala stabileste cele mai bune 25 de poze, care vor fi printate pe un CD in doua foldere separate, la rez MAXIMA si WEB. In cazul videoclipului el se desfasoara in functie de cerintele si adresabilitatea lui, CV, PartyClip sau Eveniment si va fi editat si transpus pe un DVD la calitate HD, 150 EUR, sebastian02006@yahoo.com, www.filmphotography.webs. com, Tel: 0723152651 n Specialista

n Afacere

n Calificãri rapide: instalatori, electricieni. Rate, zona Tineretului, Tel: 0213262606, 0727332114, 0722209409, 0740306550 n Calificãri construcþii, alimentaþie publicã, turism, înfrumuseþare, orice zona, agent securitate, ISCIR, SSM, é Matematica PSI, managementul deºeurilor, pregatire supereficienta, domiciliul elevului, rezultate garantate, Tel: 0733682844 profesor, sedinte individuale, sigur, comod, rapid, eficient, Tel: n Cursuri calificare 40 0761929678

domenii, recunoscute internaþional, autorizaþii ISCIR, stivuitoriºti, macaragii, fochiºti, liftieri, operator îmbuteliator GPL, sudori, 0784238728, 0744437105

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0721390290, 0761077013

é Expert contabil membru CECCAR activ intocmesc contabilitate, salarii, declaratii electronice, bilant, gestiunestocuri, fonduri europene, evaluare, expert judiciar, Tel: 0762599829, 0212333095

modelaj corporal prin masaj reflexoterapeutic relaxant “Chakra”, epilari, Tel: 0735349810 Maseuza profesionista ofer serviciile pentru masaj traditional, reflexo, bioenergetic, salon strada Toamnei, Tel: 0735349810

n Ofer cazare in regim pensiune,

drumul la Chiajna, Giulesti, toate utilitatile incluse, ptr lucratori studenti etc, la cerere se asigura masa, seriozitate maxima, 250 RON/luna, Tel: 0723605645 n Pensionari cu handicap dorim sa fim luati in spatiu de o familie cu suflet, Tel: 0312313133 n Unghii tehnice gel Buc.sect.4 Lista De Preturi: 50 ron intretinere gel; 60 ron intretinere gel unghii stiletto; 40 ron protectie gel pe unghia naturala; 80 ron aplicatie tips+gel; 90 ron aplicatie constructie gel; 100 ron aplicatie tips/constructie gel stiletto; 5 ron inlocuire unghie; 25 ron; 10 ron majoritatea modelelor (sclipici, gel color si alte accesorii), 0725094594

masaj terapeutic energetic, somatic, reflexogen, relaxant- 90Ron, somatic relaxant70Ron, reflexogen40Ron, holistic- 150Ron, facial- 25Ron. Masajul se realizeaza cu uleiuri terapeutice naturale la punctul de lucru, sector 1. Se ofera seriozitate, Tel: 0723765630, 0763747498

AnuntAZ 06 08 2013  
AnuntAZ 06 08 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement