Page 1

é Contabilitate completa declaratii, salarizare, resurse umane, consultanta fiscala, bilanturi, refacere evidente contabile. Preturi avantajoase, Tel: 0723744010, 0314166250

é CABINET

AVOCAT OPERATIUNI REGISTRUL COMERTULUI BUCURESTI / ILFOV: GAZDUIRE, PRELUNGIRE SEDIU SOCIAL; PRELUNGIRE MANDAT ADMINISTRATOR, MAJORARE - MICSORARE CAPITAL SOCIAL, CESIUNE PARTI SOCIALE, PUNCT DE LUCRU, INFIINTARI SOCIETATI COMERCIALE, PFA. ETC, 1 EUR, AV.OPREA.ALINA @GMAIL.COM, TEL: 0745078898

é N E R V A TR A I A N , VAND CASA P+1, 120MP LOCUIBILI FORMATA DIN DOUA APARTAMENTE DE CATE 2 C AMERE DECOMANDATE, SCARA EXTERIOARA, CENTRALA GAZ, APA, CANALIZARE, SINGUR IN CURTE, BUN PENTRU BIROURI, FIRMA, LOCUINTA, 120.000 EUR, OANADENT@YAHOO .COM, TEL: 0745399184, 0745583336

Personal activ. SC angajeazã: agenþi distribuitori, curieri, gestionar depozit, Tel: 0730566776, 0213151690 Prelungirea Ghencea (zona Serelor) Vand teren intravilan, suprafata 440mp si front stradal 24m, ideal pentru o constructie si cu utilitati in zona. Pretul negociabil, 32.000 EUR, rendi3000@yahoo.com, Tel: 0723309096, 0727232949

é Reprezentant vanzari, distribuitori, angajam pentru companie internationala, salariu de la 1500 + bonusuri, posibilitate avansare rapida, Tel: 0318004555 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Agent intretinere spatii verzi - Building Support Services, firma s pec ializ ata in intretinerea si administrarea c ladirilor de birouri, angajeaza Agent Intretinere Spatii Verz i. Responsabilitati: Intretinerea spatiilor verzi aferente cladirilor administrate in cadrul organizatiei; Beneficii: contract de munca, tichete de masa. Program de lucru de 8 ore pe zi. Candidatul ideal: Pers oana des c his a, intreprinzatoare, dinamica, dispusa sa lucreze in echipa s i s a ac umulez e noi c unos tinte; - Pos eda experienta in servicii de intretineri spatii verzi/gardening / landscaping; - Poseda ex perienta in folos irea utilajelor si tehnologiilor specifice; - Poate aduce referinte des pre performantele si seriozitatea de care a dat dovada la locurile anterioare de munca. CV la fax s au e-mail. Informatii suplimentare si programari la interviuri la tel. 0 2 1 2 0 8 4 1 5 2 , simona.rouamare@bss.ro, Tel: 0212084150, 0212084151, Fax : 0212084153

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

n Agent comercial. Firma de constructii angajam agent comercial. Mai multe detalii telefonic, 10 RON, adrianpantilimon@yahoo.com, http://start-upenergy.com, Tel: 0766840827, 0737031497 turism. Agentia é Agent touroperatoare Rizea Travel cauta colaboratori agenti turism cu experienta in vanzari. CV + foto la e-mail hr@rizeatravel.ro, http://www.rizeatravel.ro, Tel: n Agent Vanzari în domeniul 0745169501 asigurãrilor, studii medii, vârsta minimã 18 ani, Agent Vanzari cu/fara cunoºtinþe minime de experienta pentru calculator, abilitãþi de companie internationala, comunicare ºi negociere. posibilitate avansare, Depunere CV la e-mail, salariu de la 1200lei + ina.generali@yahoo.com, bonusuri, Tel: 0728650079 Tel: 0722317461 Agent Pazã. Asociatie de proprietari angajam pensionari pentru paza blocului, 500 lei, program 12/24, Tel: 0733323881

06 Martie 2013 Agent intretinere spatii verzi - Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza Agent Intretinere Spatii Verzi. Responsabilitati: Intretinerea spatiilor verzi aferente cladirilor administrate in cadrul organizatiei; Beneficii: contract de munca, tichete de masa. Program de lucru de 8 ore pe zi. Candidatul ideal: Persoana deschisa, intreprinzatoare, dinamica, dispusa sa lucreze in echipa si sa acumuleze noi cunostinte; - Poseda experienta in servicii de intretineri spatii verzi/gardening/landscaping; Poseda experienta in folosirea utilajelor si tehnologiilor specifice; Poate aduce referinte despre performantele si seriozitatea de care a dat dovada la locurile anterioare de munca. CV la fax sau e-mail. Informatii suplimentare si programari la interviuri la tel. 0 2 1 2 0 8 4 1 5 2 , simona.rouamare@bss.ro, Tel: 0212084150, 0212084151, Fax: 0212084153

n Asistent Manager cafe-bar, restaurant Centru Istoric, nistor_house@yahoo.com, bogdan.iliescu@clicknet.ro, Tel: 0733915707, 0722403977

é Agenþi Pazã. Angajãm urgent agenþi pazã, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660 n Agenti Vanzari fete, training la job, salariu 1200-2000lei. Trimite cv la email, job@copyanc.ro

Ajutor Cofetar Luicã; Vânzãtoare cofetãrie Moºilor ºi Râmnicu Sãrat, Tel: 0735353011

Ambalatoare Manuale. Adecco angajaz ã Ambalatoare Manuale pentru depozit de produse cosmetice; zona Carrefour Militari, 2 schimburi. Salariul se comunicã la interviu. Sunaþi între 9.00 si 17.30 la tel. 0213183546; 0213053605 sau CV la adresa de email: andrei.afrim@adecco.com – rog seriozitate. Adecco Resurse U mane SRL România, Bucureºti, sector 3, str. Halelor, Nr. 5, parter. Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037, Capital social subscris ºi vãrsat: 392.440 Lei, Nr. autorizaþie Agent de Munca Temporara: 17/2005, Autorizaþie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005, Nr. Operator Date Personale: 15866, www.adecco.ro, Tel: 0213183546, Fax: 0213183545

é Barmani, ospatari, vanzatori si necalificati. Angajam la mai multe baruri din sectorul 4. Salariu 12mil/luna, se lucreaza in ture de 12 ore. Varsta 18-30. Diploma de barman, ospatar constituie un avantaj, aplicarejob@ymail.com, http://www.facebook.com /GamblersBAR n Bonã interna cu experienta, pentru fetita 2 ani inclusiv menaj; varstra max 48 ani, foarte curata, aspect fizic placut; salariu 1500 lei, Tel: 0728111363 n Bonã cu experienta, placuta, activa, full-time, pentru copil de 6 luni, zona Drumul Taberei, Tel: 0754866958, 0747396993


oferte de muncã România / info / pagina 3

06 Martie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Cartea albã privind sportul în Uniunea Europeanã (11). Continuãm rãspunsul pentru doamna Teodora W. din Reºiþa, Judeþul Caraº Severin, la care s-au adãugat domnul profesor Eugen A. din Vaslui, antrenor la o echipã de volei, precum ºi domnul Eduard R., fotbalist la un club din Portugalia, despre Cartea albã consacratã sportului, document iniþiat de cãtre Comisia Europeanã. Astãzi ne vom referi la protecþia sportivilor minori. Le rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Exploatarea tinerilor jucãtori este un fenomen ce continuã sã se manifeste în multe state din lume. Cea mai gravã problemã este cea a copiilor care nu sunt selectaþi sã participe la competiþii ºi care sunt abandonaþi într-o þarã strãinã, adesea aceºtia ajungând astfel într-o situaþie de ilegalitate care favorizeazã exploatarea. Cu toate cã, în majoritatea cazurilor, acest fenomen nu se înscrie în cazurile tipice de trafic de persoane, aºa cum sunt ele definite în legislaþie, el este inacceptabil din punct de vedere al valorilor fundamentale recunoscute de UE ºi de statele membre. Acesta contravine, de asemenea, valorilor sportului. În cadrul legislaþiei statelor membre privind imigraþia, trebuie sã fie aplicate cu rigurozitate mãsuri de protecþie referitoare la minorii neînsoþiþi. Abuzurile sexuale ºi hãrþuirea minorilor în domeniul sportului sunt, de asemenea, fenomene care trebuie sã fie combãtute. Comisia Europeanã va continua sã monitorizeze punerea în aplicare a legislaþiei Uniunii Europene, în special a Directivei privind protecþia tinerilor la locul de muncã. Comisia Europeanã a lansat, în completarea monitorizãrii pe care o efectueazã asupra punerii în aplicare a directivei, un studiu privind munca depusã de copii. În elaborarea acestui studiu va fi abordatã ºi problema tinerilor jucãtori care intrã sub incidenþa directivei menþionate anterior. Comisia va propune statelor membre ºi organizaþiilor sportive sã coopereze în domeniul protecþiei integritãþii morale ºi fizice a tinerilor prin intermediul diseminãrii de informaþii cu privire la legislaþia în vigoare, al stabilirii de standarde minime ºi al schimbului de bune practice. Corupþia, spãlarea banilor ºi alte forme de criminalitate financiarã afecteazã sportul la nivel local, naþional ºi internaþional. Având în vedere desfãºurarea frecventã de activitãþi sportive la nivel internaþional, corupþia din acest sector are adesea un caracter transfrontalier. Problemele legate de corupþie la nivel european trebuie sã fie abordate la acelaºi nivel. Mecanismele Uniunii Europene de combatere a spãlãrii banilor ar trebui sã fie aplicate ºi în sectorul sportiv. Comisia Europeanã va sprijini parteneriatele între sectorul public ºi cel privat atunci când acestea sunt în favoarea sportului, precum ºi activitatea autoritãþilor din domeniul combaterii corupþiei, care vor identifica acele aspecte ale sectorului sportiv care constituie pãrþi vulnerabile din punct de vedere al corupþiei. Aceasta va oferi, de asemenea, asistenþã în privinþa elaborãrii de strategii eficace de prevenire ºi de combatere a corupþiei. Comisia Europeanã va continua sã monitorizeze punerea în aplicare a legislaþiei Uniunii Europene de combatere a spãlãrii banilor în statele membre, cu privire la sectorul sportiv. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

Familie n Bona-menajera serioasa cu 2 copii sub 3 ani cauta persoana nefumatoare, rabdatoare si iubitoare de copii pentru activitati de menaj si supraveghere copii in zona sectorului 2 Pantelimon, 1.000 RON/luna, Tel: 0735323733 n Bonã. Caut bona cu experienta scolara, copil 9 ani, Militari. Program 6 ore, 600 negociabil. Capacitate supraveghere teme, Tel: 0722209446 si muncitori n Brutari necalificati, angajeaza urgent fabrica de paine Titan in sectia de brutarie, cu domiciliul in sect. 2 si 3 din Bucuresti sau in Loc. Pantelimon. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295453, 0212043826, Fax: 0212043829

é Bucãtar, ajutor

bucãtar, pizzar, dispecer, angajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache) relaþii L-V 12.00-17.00, Tel: 0731027322

Gradinita n Bucãtãreasã. particulara in zona Aviatiei angajeaza bucatareasa cu atestat, experienþã in domeniul alimentatiei specifice copiilor. Cv se trimite e-mail danutza36@yahoo.com n Cameristã cu calificare si experienta in domeniul hotelier minim un an, office@samaa.ro, Tel: 0212240282, 0728884854 Angajez n Cameristã. camerista in zona Colentina, Tel: 0724654521

é Casier/ã Restau-

rant tip fast-food angajeaza casier/a cu/fara experienta. Telefonati de lunivineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Coafezã cu exerienta minim 3 ani. Salon Natalia (zona Mall Vitan) angajeaza urgent. Conditii avantajoase, Tel: 0726263263, 0721541722 Coafezã, manichiurista (unghii false) zona Stefan cel Mare, Tel: 0726462739 n Coafezã. Salon Velvet din Stefan cel Mare inchiriaza scaun pentru coafeza, Tel: 0763304496, 0212123143


pagina 4 / oferte de muncã România

06 Martie 2013 cosmetica, n Coafor, manichiura. Salon infrumusetare zona metrou Iancului angajeaza personal: coafor, frizerie, cosmetica, mani-pedi. Experienta minim 1 an, laura_janina@yahoo.com, Tel: 0743216094, 0784326464 angajez n Cofetar-patiser, é Croitor/easã. cofetar-patiser, Tel: 0764717039 Societate franceza n Cofetar. Cofetaria Scala cu angajeaza pentru sediul in C.A. Rosetti sucursala din angajeaza cofetara cu experienta, varsta maxima 45 Bucuresti croitorese de ani. Oferim conditii foarte cu experienta avantajoase, salariu motivant, montat produs carte de munca. Solicitam seriozitate, cap-coada, transport scalacofetaria@yahoo.com, decontat, salariu Tel: 0735111222 atractiv, Tel: n Cofetarese cu experienta, ajutoare cofetarese si 0758029770 vanzatoare pentru Cofetarie, pedestri pentru salariu bun, Tel: 0722287339, n Curieri distributia de materiale 0722274817 publicitare in cutiile postale, numai cu experienta, postasi, curieri presa, cu contract de munca si salariu motivant in Bucuresti, Tel: 0212070076 n Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti, Tel: 0212321575, 0732222672 é Confecþionere n Curieri. Subcontractor firma curierat, angajez curieri, Tel: masina simpla 0723372582 liniara, sectie n Dansatoare, night club in confectii textile, centrul istoric angajeaza fete salariul motivant, (dans si ospatarie) cu sau fara experienta in domeniu (ofer si tichete masa, rog seriozitate) pentru mai contract munca, multe detalii sunati, Nicoleta, zona capat tramvai night.club_taboo@yahoo.com, Tel: 0766841607 20 Bucurestii Noi, n Dansatoare. Night Club Tel: 0731022108 Paradisul Eclipselor, din Dr.Turnu-Severin, angajaza Dansatoare cu sau fara experienta, 1.000 RON/luna, dnl_ovidiu@yahoo.com, Tel: 0752972069 Distribuitor cu/fara experienta, bonusuri dupa realizari, salariu de la 1200lei, Tel: 0768632530

é Confecþioneri. Casa de moda, angajez cusator / confectioner produse unicat. Carte de munca, program flexibil, ore suplimentare platite separat. Zona Vatra Luminoasa, ioioact@gmail.com, Tel: 0314263907 n Cosmetician auto. Angajam pentru Spãlãtorie auto in Berceni, Aparatorii Patriei, Paul.argesanu@yahoo.com, Tel: 0728577525 Croitor/easã, confectionere produse cap-coada, zona Unirii, conditii avantajoase, Tel: 0722142873, 0722951008 n Croitorese. Atelier creatie si croitorie cautam croitorese, program full time, salariu negociabil, 1.000 RON, Anna.chirila000@yahoo.com, Tel: 0756609204

é Economist.

Societate comerciala angajam economist cu experienta in domeniul contabilitatii de gestiune. Relatii la telefon sau e-mail marketing @succesniccom.ro, Tel: 0213201925 n Educator/toare. Gradinita particulara in Aviatiei angajeaza educatoare-directoare, cu experienta de minim 5 ani, cunoscatoare de limba engleza, full time. CV se trimite e-mail danutza36@yahoo.com

é Economist. SOMACO Holding, Bd. Timisoara 92A, S. 6, Bucuresti, angajeaza economist financiar-contabilitate, cu experienta. 0214440951, 0214440934, somacoholding@ prefabricateconstruc tii.ro, Tel: 0217782548, Fax: 0217785785

é Electronist, pentru reparaþii electronice, reparatii televizoare, reparatii monitoare lcd, Tel: 0720667800

coafezã, n Hairstylist manichiuristã, cosmeticianã, angajeazã Salon Înfrumuseþare de lux, locaþia este în Domnesti jud Ilfov. Oferim contract de muncã si transport, Tel: 0784414496 ofertare, cu n Inginer experienta in alimentari cu apa si canalizare, lucrari de drumuri si infrastructura. CV la e-mail petroconstruct_group@yahoo. com, Tel: 0735311198 n Lãcãtuº, Frezor. Societate Comerciala angajeaza lacatus confectii metalice si frezor, Tel: 0765430882, 0722365847 pizza, ajutor n Livrator bucatar, bucatarese, zona Piata Domenii, comenzi@kungfu-pizza.ro, Tel: 0734140400 Comerciali n Lucrãtori Benzinãria OMV Aerogãrii angajeazã lucratori comerciali, casieri, ajutor bucãtar. Interviu la staþie Av. Alex. Serbanescu 85, sect 1. Relaþii tel, Tel: 0212331195 Comerciali. n Lucrãtori Societate comerciala angajam sef de magazin si lucrator comercial cu experienta pentru magazin alimentar. Relatii la telefon sau e-mail, marketing@succesniccom.ro, Tel: 0213201925 n Macelar calificat, angajez pentru macelarie in sector 5, Tel: 0722200800 Manager/ asistent manager Restaurant tip fast-food angajeaza cu experienta. Relatii de luni - v ineri 10:00-20:00 la Tel: 0737997856

é FOTOMODELE

FRUMOASE, DEZINVOLTE, PENTRU CASTING FOTO, PENTRU RECLAMA SALON DE MASAJ EROTIC, FOTOGRAFIILE VOR FI ARTISTICE SEXY SAU NUD CU FATA ACOPERITA DE MASCA, TRIMITETI CATEVA POZE SI NR. DE TEL. LA E-MAIL. NU SUNATI PE TELEFOANELE DE PROGRAMARI, TRIMITETI POZE SI NUMAR DE TELEFON IAR DACA VETI FI SELECTATA VETI FI SUNATA, 100 RON/ORA, DELUXE_MASSAGE @YAHOO.COM, WWW.DELUXEMASSAGE.RO

n Manipulant. BIA cauta mai multi muncitori pe perioada determinata pentru zonele Voluntari si Militari. Salariu motivant. CV-urile se pot trimite e-mail, biaoffice@bia.ro, http://www.bia.ro, Tel: 0727500305 Marketing. Castiga bani incepand de azi! Ai cunostinte de marketing? Vrei sa faci bani frumosi din asta? Suna acum si schimba-ti viata, Tel: 0732976286 n Menajerã si supraveghetoare loc de joaca copii (studii de specialitate) pentru Restaurantul Taverna Sarbului, Tel: 0727353353

é Muncitoare

necalificate, fochist-masinist ºi cãlcãtorese Spãlãtorie angajeazã în Bucureºti, zona Iuliu Maniu, Tel: 0755200033


06 Martie 2013

oferte de muncã România / pagina 5

é Muncitoare

n Persoanã (fatã) pentru covrigarie, Tel: 0785589517 n Personal curatenie birouri (femei de serviciu). Firma de prestari servicii curatenie angajeaza, Tel: 0744487695 n Personal si vanzatoare covrigarie patiserie zona Chibrit, Tel: 0760449221

necalificate. Angajãm pentru specializare în cãlcãtorese textile, Tel: 0755200012 n Muncitor pentru spalatorie auto si vulcanizare auto cu experienta angajam, Tel: 0787629626 necalificati. n Muncitori Compania Henkel angajeaza Muncitori Necalificati pentru perioada determinata pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si experienta in domeniu. Trimiteti CV la e-mail human.resources@ro.henkel.com calculator. n Operator Telefonati de luni pana vineri 9.00-19.00, Tel: 0213208818 Operatori dispeceri cu domiciliu in Bucuresti, cu experienta pe monitorizare video minim 6 luni. Salariu net incepand de la 1.200ron, Tel: 0737544009, 0764666663 n Ospãtari. Angajaza Elisa Complex Turistic, 4 stele, Restaurante internaþional, internaþional; Islaz (Brãneºti) Jud. Ilfov, Tel: 0744340397 n Ospãtãriþã. Pizzeria Gili angajaza ospatarita cu experienta, aspect placut, maxim varsta 35, rog seriozitate. Pizzeria se afla in Baba Novac, Tel: 0722218487

é Personal necalificat ºi calificat pentru bandã cusut: operaþii masã, maºinã de cusut 1 ac, 2 ace, personal croit pentru fabrica de încãlþãminte din Bucureºti. Informaþii la telefon, între orele 08, 00-15, 00, Tel: 0371040151 la bucatarie n Personal restaurant cu specific libanez, zona Unirii, Tel: 0762165539

é P E R S O N A L FA S T FOOD CU EXPERIENTA KFC (PREFERABIL DAR NU OBLIGATORIU) PENTRU ZONA SOSEAUA OLTENITEI- BUCURESTI, TEL: 0765166008 n Personal pentru spãlãtorie auto, cu experienþã, din Bucureºti, Tel: 0744636380

é Persoanã serioasa si matura caut pentru a o ajuta in obtinerea unui venit suplimentar, part-time pentru inceput, dan.money4u@ yahoo.com, Tel: 0785055359

Pers onal fas t-food. Rotiseriile Dines angajeaza, personal fast-food, livratori pe scuter cu permis, soferi, si mes t er ul c as ei, officedines@gmail.com, Tel: 0730380381

n Personal. Fabrica confectii foarte serioasa cu activitate de peste 10 ani angajam oameni cu experienta pe posturile: constructor tipare, om la masa de croit (incadrare + taiat) si confectioner, salariu foarte atrctiv, Sos. Viilor nr. 56, n Persoanã pentru marketing. Tel: 0724515514 Telefonati de luni pana vineri 9.00-19.00, Tel: 0213208818 Pizzar angajam pentru resn Persoanã pentru calcat taurant zona Iancului, Tel: perdele, zona Piata Romana, 0212532321 Tel: 0744656640 n Persoanã curatenie. SC n Profesor limba germana, Expert Cleaning SRL part-time 2-3 ore/zi, dupa ora angajeaza, pentru zona 17 in vederea sustinerii de Universitate, Bucuresti, cursuri intensive. CV-uri la program de lucru 10 h/zi. e-mail Pentru relatii sunati, Tel: gprexternaljobs@yahoo.com, 0737211000 Tel: 0728996999

n Profesor de limba germanã. Cerinþe: nivel avansat de limba germanã ºi limba englezã pentru predare liceu, experienþã în sistemul de predare Britanic (este un avantaj); se ofera salariu avantajos, angajeazã International British School Of Bucharest, office@ibsb.ro, Tel: 0212531698 vânzãri, n Reprezentanti agenþi marketing, pentru Bucureºti ºi provincie 1200 Ron+ bonusuri, Tel: 0755352689

é Reprezentanti

Avon cadouri, comision 40%. curs machiaj, 0762627222, Tel: 0730007927, 0758133797

vanzari, é Reprezentanti Avon inscrie, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 cu experienta n Rigipsar salariu 8-12 Ron/ora, Tel: 0766411396 Italian in n Secretara. Romania cu afacere angajeaza fata or doamna pentru menaj part-time, Tel: 0749605804 n ªef garaj (responsabil parc auto) angajeaza Sc Romkayatur Srl cu sediul in Bragadiru, jud. Ilfov. Solicitantul trebuie sa cunoasca limba turca, permisul de conducere este un avantaj, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655295, 0214480250 n ªofer taxi cu atestat angajez. Sediul Soseaua Oltenitei. Dispecerat Pelicanul. Rog seriozitate, Tel: 0760457625, 0720048826


Eures Advisers, France Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 1. Assistant / Assistante de gestion du personnel; Description: Gestion de la paie sur logiciel SAGE. Participation au recrutement et réalisation des entretiens, gesti on et suivi des intérimaires, formation du personnel, gestion admi nistrative du personnel : (AT, mutuelle, maladie...), Réalisation des déclarations administratives; Salary: EUR 35000.00 - 38000.00 (Annually)l; saint-just-en-chaussee.001jf@randstad.fr n 2. Tourneur / Tourneuse sur Commande Numérique -CN-; Production de pieces de précision sur commandes numériques. A partir d'un plan, vous aurez a conduite une machine-outil pour réaliser a l'unite ou en petite série des pieces. Salary: EUR 11.50 (Hourly); Employer Name: Tempor Developpement Mme Sandrine. Address: 3 Petite Rue De La Course 67000 Strasbourg; How to apply: Présentation devant l'employeur; Last date for application: 05/03/2013 n 3. Conducteur / Conductrice de travaux; Technicien Livraisons/Garantie Parfait Achevement pour Mésolia Habitat. Suivre l'achevement des immeubles,as surer sur chantiers les opérations préalables aux réceptions pour final iser les livraisons.Au contact des clients et service réclamations, gérer garanties de parfait achevement. Envoi CV par courrier telecandidater uniquement; Contact: HALL B CS 21063 BORDEAUX 33076 TROYES; Last date for application: 25/03/2013 n 4. Commercial / Commerciale aupres des particuliers; Vous rencontrez des particuliers avec rendez-vous fournis et porte a porte pour leur proposer des solutions d'economie d'energie (isolation, chauffage, production d'eau chaude sanitaire..) ou production d'energie (solaire photovoltaique, eolien..). Partenaire EDF, Synerciel, Feebat; Salary: EUR 1500.00 7000.00 (Monthly); Employer Name: Zephir Energie; M. Ibrahim Saloul; Phone: 00 33 669981010; How to apply: Par téléphone; Last date for application: 12/03/2013 n 5. Assistant / Assistante accueil petite enfance; Accueillir et accompagner l'enfant dans son développement. Participer aux changes, soins et a la mise en place d'activité. Salary: EUR 1430.22 - 1450.00 (Monthly); recrutement@abcpuericulture.com n 6. Conseiller / Conseillere clientele a distance; Relation clientele pour transporteur public : vous serez charge/e de rep ondre aux questions ecrites des voya geurs (courrier & mail) ou telephoniques. Aisance telephonique et surtout redactionnelle exigees. Maitrise logiciels bureautiques. Test ecrit a l'embauche. 2 Postes a pourvoir. Salary: EUR 17550.00 - 18000.00 (Annually); crcefs.superviseur@effia.fr n 7. Formateur / Formatrice; Recherche h/f formateur ayant effect ué des études de psychologie ou des études dans le secteur social. Niveau requis Bac+3 minimum. Salary: EUR 9.50 - 13.00 (Hourly); en.essonne@gmail.com n 8. Attaché(e) commercial(e) biens d'équipement professionnels; Poste de technico commercial sédentaire sur Brumath - Travaux de chiffrages dans le domaine du chauffage. (radiateurs, plancher chauffant...) Salary: EUR 1600.00 - 1700.00 (Monthly); Employer Name: Tempor Developpement Mme Sandrine. Address: 3 Petite Rue De La Course 67000 Strasbourg; How to apply: Présentation devant l'employeur; Last date for application: 05/03/2013 n 9. Assistant administratif / Assistante administrative; Vatel Business School recherche assistante des relations exterieures. Experience de 5 ans de l'industrie hoteliere-restauration (dont poste a l'etranger) obligatoire. Suivi adminis tratif des etudiants (+conseil). Demarchage des hoteliers. Etre force de propositions. Poste evolutif. Salary: EUR 9.43 (Hourly); i.cres@vatel.fr n 10. Chef de rayon fruits et légumes; Votre mission consiste a mettre en v aleur votre rayon, a gérer les commandes, réceptionner les marchand ises. Vous avez obligatoirement une experience en vente de fruits et legumes. Salary: EUR 1500.00 - 1600.00 (Monthly); Envoi CV par courrier; Contact: MAISON FORMATION EMPLOI BP 90124 54810 ANTIBES; Last date for application: 04/03/2013. n 11. Carrossier / Carrossiere; Pour un garage automobile, vous etes en charge de la réparation des elements endommages de la carrosserie et des travaux de redressage. Vous assurez le masticage jusqu'a l' opération de peinture. Prise de poste immediate. Possibilité de CDI par la suite Salaire : 1400 NET a negocier selon profil; Envoi CV par courrier; Contact: ZAC SOLEILBOEUF 04000 PARIS 02; Last date for application: 07/03/2013

n 12. Vendeur / Vendeuse comptoir en biens d'équipement; VOus devez impérativement avoir de l'experience dans le chauffage ou le climatisation pour la vente au compt oir a des professionnels - poste sur Strasbourg. Salary: EUR 10.00 (Hourly); Employer Name: Tempor Developpement Mme Sandrine. Address: 3 Petite Rue De La Course 67000 Strasbourg; How to apply: Présentation devant l'employeur; Last date for application: 05/03/2013 n 13. Responsable salon de coiffure; Au sein d'un salon de coiffure mixte, vous assurez l'encadrement d'une équipe et la gestion des stocks du salon. Vous accueillez et conseillez la clientele. Vous maitrisez les techniques de coiffure. Vous procédez également aux encaissements et a la vente des produits. Salary: EUR 1870.00 (Monthly); Envoi CV par courrier; Contact: 13656 LA BASSEE; Last date for application: 06/03/2013 n 14. Technico-commercial / Technico-commerciale; vous serez charge(e) de la prospection et de la vente a une clientele professionnel de bureaux, container, baraquement de chantier,... vous avez des connaissances dans le domaine du batiment. Salary: EUR 2000.00 (Monthly); n-jamart@jamartsa.com n 15. Magasinier / Magasiniere; vous devez impérativement avoir de l 'expérience dans le domaine du chauffage ou de la climatisation. Poste sur Sarrebourg gestion du stock préparation des commandes d'apres le bon de livraison. Salary: EUR 10.00 (Hourly); Employer Name: Tempor Developpement Mme Sandrine. Address: 3 Petite Rue De La Course 67000 Strasbourg; How to apply: Présentation devant l'employeur; Last date for application: 05/03/2013 n 16. Juriste d'affaires; Au sein d'une equipe, vous assurez la redaction d'actes juridiques, de la veille juridique permanente. Vous apportez votre expertise en conseillant les collaborateurs de la societe et des clients. Experience souhaitee en droit rural. Salary: EUR 24000.00 - 27600.00 (Annually); avignon.tertiaire@synergie.fr n 17. Secrétaire commercial / commerciale; Auto ecole recherche une secretaire polyvalente, sachant gerer des plannings, accueil et renseignements aupres de la clientele, bonne presentation, notions comptabilite, diverses taches administratives, experience serait un plus, repos dimanche lundi; Salary: EUR 1540.00 (Monthly); Envoi CV par courrier; Contact: BP 85 91003 MONTIGNY LE BRETONNEUX; Last date for application: 06/03/2013 n 18. Coiffeur / Coiffeuse; au sein d'un salon de coiffure, vous etes charge(e) de l'accueil, du conseil et de la vente aupres de la clientele. Vous effectuez les coiffures pour une clientele mixte : coupes, shampoing, colorations. vous assurez l'entretien du poste de travail. Salary: EUR 1470.00 (Monthly); Envoi CV par courrier; Contact: 13695 CHAUMONT; Last date for application: 07/03/2013 n 19. Assistant / Assistante ressources humaines; Sous la direction de la responsable vous serez en charge de la gestion administrative du personnel (DPAE, contrats, conges, dossier maladie, accident du travail, saisie des elements de payes, recrutement) du lundi au vendredi de 09h a 12h e t de 14h a 18h. Salary: EUR 10.13 (Hourly); Employer Name: PRESTALIM'S Mme BRUNEAU; Address: PRESTALIM'S 1 RUE DU GOBILLON BP-11 72220 LAIGNE EN BELIN; How to apply: Envoi CV par courrier CV + Lettre de motivation; Last date for application: 18/03/2013 n 20. Chauffeur(se)-livreur(se) préparateur(trice) de commande; Au sein d'une entreprise de fabrication de produits chimiques, vous etes en charge de la preparation et le conditionnements des commandes. Vous assurez la livraison selon une tournee definie. L'habilitation adr souhaite. Possibilite de CDI a la suite. Prise de poste immediate; Salary: EUR 9.43 (Hourly) n 21. Infirmier général / Infirmiere générale; Ste nationale de distribution de dis positifs medico-techniques recherche infirmier h/f pour son agence ouest (dpts 44 -56). Interventions au domicile des patients équipés de pom pes a insuline - secteur St Nazaire. Connaissances souhaitées en diabétologie; Salary: EUR 2600.00 (Monthly); recrutement@actionsrh.com n 22. Auxiliaire de vie; Vous surveillerez l'etat de sante des patients, les accompagnerez dans les gestes de la vie quotidienne et réaliserez des soins d'hygiene, de confort selon la préconisation médic ale. 2 Postes sont a pourvoir. Salary: EUR 1430.22 (Monthly); Employer Name: L'HERMITAGE M. GALLINARI; Phone: 00 33 442721140; How to apply: par téléphone; Last date for application: 07/03/2013

n 23. Secrétaire administratif / administrative; Missions : établissement de contrats, courriers, divers documents, factu ration, utilisation du logiciel de g estion, accueil physique et téléphonique. Si possible ayant travaillé da ns un centre de formation ou société de services. Rigueur, sourire, facilité a s'adapter. Salary: EUR 9.43 (Hourly); contact@g5.fr Responsable du développement commercial; n 24. Co-responsable du développement vous travaillerez au sein d'une équipe commerciale dynamique. Vos missions: assurez le développement clientele par une prospection terrain, aide par une assistante commerciale pour la prospection téléphonique. Portefeuil le clients et exploitations; Salary: EUR 2400.00 (Monthly); Employer Name: PRESTALIM'S Mme BRUNEAU; Address: PRESTALIM'S 1 RUE DU GOBILLON BP-11 72220 LAIGNE EN BELIN; How to apply: Envoi CV par courrier CV + Lettre de motivation; Last date for application: 18/03/2013 n 25. Métallier-serrurier / Métalliere-serruriere;chef d'atelier métallerie serrurerie qui aurait pour fonction d'organiser le travail de ses collegues et de lancer les commandes fournisseurs, de réaliser des plans ... secteur menuiserie/métallerie serrurerie; Salary: EUR 1600.00 2000.00 (Monthly); Envoi CV par courrier; Contact: LE FORMAPOLE CS 30062 36100 MARSEILLE 08; Last date for application: 04/03/2013 n 26. Technicien / Technicienne paie; Au sein du service RH, vous aurez en charge la réalisation de la paie, d es charges sociales et déclarations afférentes pour 270 personnes ainsi que l'établissement des différents reportings RH. Maitrise Décidium et de temps Gestil (ADP- GSI) - Expérien ce exigée en industrie. Salary: EUR 30000.00 (Annually); saint-just-en-chaussee.001jf@randstad.fr n 27. Comptable; pour un organisme de formation de la distribution vous assurez l'animation des formations comptabilité ges tion et paye plus des connaissances informatiques sur les points de vent e.5 postes a pourvoir: Nord/Picardie centre est, Centre ouest, Sud est et Région parisienne. Salary: EUR 2100.00 (Monthly); Envoi CV par courrier; Contact: 91101 GENNEVILLIERS; Last date for application: 15/03/2013 n 28. Vendeur / Vendeuse en accessoires de la personne; Boutique au centre de Bordeaux recherche vendeur(se). Accueil et conseils aupres de la clientele, encaissement et entretien de la boutique. Salary: EUR 9.43 (Hourly); Envoi CV par courrier; Contact: TOUR 2000 CS 41290 33076 PORTBAIL; Last date for application: 11/03/2013 n 29. Hydraulicien(ne) industriel(le) de maintenance; Vous avez de l'experience dans la fabrication de piscine et de Spa en acier galvanisé. vous avez des compet ences en electrotechnique dans le domaine des spas et piscines. Salary: EUR 2000.00 - 2500.00 (Monthly); Envoi CV par courrier; Contact: BP 97 62220 PARIS 15; Last date for application: 06/03/2013 n 30. Réceptionniste en hôtellerie; vous etes en charge de l'accueil physique et telephonique des clients. vous effectuez les demarches administratives liees aux arrivees et aux departs (reservations, facturations.). vous assurez la preparation des petits dejeuners et du linge. prise de poste immediate. Salary: EUR 9.43 (Hourly); How to apply: Envoi CV par courrier; Contact: 06300 LILLE; Last date for application: 04/03/2013 n 31. Assistant commercial / Assistante commerciale; Description: Vos missions: traiter des demandes commerciales des clients en lien avec l'équipe commerciale, détecter des opportunités par la téléprospection, assurer différentes missions de com munication (documentation,organisation de journées,..). Connaissance ADOBE, Indesign; Salary: EUR 20000.00 25000.00 (Annually); candidature@malta-informatique.fr


Eures Advisers, France n 32. Plombier / Plombiere; Description: Dans des bâtiments neufs, vous réalisez l'incorporation PER, le raccordement aux nourrices, la pose des sanitaires, baignoires et appareillages. Prise en charge des repas par l'entreprise; Salary: EUR 10.50 - 12.50 (Hourly); eribiere@interim74.com n 33. Conducteur(trice) ligne production / fabrication indus aliment; Description: Vous serez en charge de la gestion de plusieurs lignes de productions, personne responsable, autonome et dynamique. Horaire d'équipe matin ou apres-midi. Salary: EUR 1431.00 - 1500.00 (Monthly); annemasse@triangle.fr n 34. Maçon / Maçonne; Description: Recherche 3 macons qualifie(e)s. 3 mois de periode d'essai puis possibilite de CDI. 39 h par semain e. salaire selon experience. Salary: EUR 9.50 - 10.00 (Hourly); man600@orange.fr n 35. Ouvrier / Ouvriere de la maçonnerie; Description: Recherche 2 manoeuvres dans le batim ent. Salaire au SMIC. 39 heures par semaine. cdd de 3 mois puis cdi pos sible; Salary: EUR 9.43 - 9.43 (Hourly); man600@orange.fr n 36. Chef de projet informatique; Description: Dans le cadre de l'évolution permane nte du Systeme d'Informations, le Ch ef de Projet Informatique conduit un ou plusieurs projets, dont la natur e consiste a concevoir, (faire) déve lopper, mettre au point et livrer de s applications. 2 postes sont a pourv oir : Compta/rh et Gestion cciale. Salary: EUR 30000.00 40000.00 (Annually); Envoi CV par courrier Contact: BP 69 59009 DIJON; Last date for application: 13/03/2013 n 37. Technicien / Technicienne support technique; Description: Vos missions: prise en charge des demandes d'aides aux utilisateurs par téléphone et télémaintenance, formation par téléassistance, suivi des demandes d'évolution, diffusion de version, documentation produit. Connaissance de Windev est un plus; Salary: EUR 1550.00 (Monthly); candidature@malta-informatique.fr n 38. Opérateur(trice) production/fabrication en ind alimentaire; Description: Vous devez avoir déja travaillé pour une entreprise fromagere. Profil fromager. vous surveillez ou régulez une machine ou une ligne de transformation de produits alimentaires. Salary: EUR 1431.00 - 1500.00 (Monthly); annemasse@triangle.fr n 39. Animateur commercial / Animatrice commerciale; Description: Animateur de reseau pour Panasonic. Distribution spécialisée et Grande Distri.,relayer sur le terrain les n égociations faites en centrales.Val ider le positionnement et l'implanta tion des produits. Mettre en oeuvre les animations regions** Postuler uniquement sur VB4819l@talentup.net ; Salary: EUR 30000.00 - 35000.00 (Annually); n 40. Dessinateur(trice)-projeteur(se) en structures mécaniques; Description: Nous recherchons un projeteur en machine spéciale. Vous justifiez d'une expérience significative de minimun 7ans conception a destination des m achines spéciales. Vous maitrisez l' un des logiciels: Autocad ou Inventor. Salary: EUR 24000.00 - 33000.00 (Annually); recrutement-xlo@gconsept.com n 41. Fromager / Fromagere; Description: vous etes une personne autonome et dynamique. Vous devez savoir écrémer le lait frais, le chauffer, le faire cailler puis séparer le caillé du petit lait. Salary: EUR 1431.00 - 1500.00 (Monthly); annemasse@triangle.fr n 42. Electromécanicien(ne) de maintenance industrielle; Description: Recherchons 2 Electromécaniciens (appareil de levage/ ponts roulants/ p ontence) Maintenance préventive/ cur ative des équipements mécaniques Ex périence 5 ANS MINIMUM obligatoire d ans la maintenance industrielle GAB / DAB Poste en itinérant et sédentaire URGENT; Salary: EUR 11.00 - 13.00 (Hourly); anouchka.gravenhorst@tecxell-interim.com n 43. Formateur / Formatrice informatique; Description: Consept recherche pour l'un de ses clients a Lorient un Formateur (H/F) intervant en bureau d'études sur un outil de CAO INVENTOR. Votre pédagogie et votre expertise sur INVENTOR sont indispensables pour réussir ce projet. Vous serez l'Interface entre développeur et utilisateur. Salary: EUR 1800.00 - 2700.00 (Monthly); recrutement-cpe@gconsept.com n 44. Opérateur / Opératrice informatique; Description: Résoudre les incidents et assister les usagers, diagnostics, gestion des prets informatiques, installations informatiques : annonce sur site IEP : http://www.sciencespo-grenoble.fr/ , rubrique construire un réseau-> tr availler a sciencespo. Salary: EUR 1001.15 - 1001.16 (Monthly)

n 45. Acheteur industriel / Acheteuse industrielle; Description: Réalisation d'achats techniques aupres des fournisseurs internationaux. Négociation et suivi des contrats. Développement du panel des fournisseurs. Respect des objectifs de délai, cout et qualité en fonction des plannings et de la production. Anglais exigé. Salary: EUR 1430.24 2500.00 (Monthly); vanessa.jallet@kellyservices.fr n 46. Assistant / Assistante de cabinet comptable; Description: vous serez charge/e de la saisie comptable et de la révision de comptes. la connaissance de sage coala est un plus. Vous exercez en cabinet comptable et une experience en cabinet est souhaitee. Salary: EUR 1500.00 - 1700.00 (Monthly); Envoi CV par courrier; Contact: CS 50953 67029 MONTPELLIER; Last date for application: 05/03/2013 n 47. Responsable de boutique; Description: Vous gerez une bijouterie de 4 personnes. Vous etes chargé(e) du conseil et de la vente des produits aupres de la clientele, gestion des stocks, de l'équipe, de la mise en vitrine. Vous faites le suivi de la comptabilité. Salary: EUR 1708.98 (Monthly); Envoi CV par courrier et lettre de motivation avec numero offre; Contact: BP 85 91003 LE CROTOY; Last date for application: 06/03/2013

n 48. Ingénieur / Ingénieure de développement informatique; Description: Rattaché au chef de projet, vous participerez a la rédaction des cahiers des charges, a l'analyse, a la réalisation et a l'homologation. Vous avez une expérience réussie dans la conception et le développement, environnements WEB. Vous maîtrisez : ASP.NET, C., Dotnet. Salary: EUR 32000.00 36000.00 (Annually); Envoi CV par courrier; Contact: CS 50953 67029 STE MARIE DE RE; Last date for application: 05/03/2013 n 49. Développeur / Développeuse informatique; Description: Vous intervenez des l'étude, spécification, analyse, développement jusqu'aux tests d'intégration des applications sur des terminaux mobiles. Salary: EUR 32000.00 - 36000.00 (Annually); aix@expectra.fr n 50. Développeur / Développeuse informatique; Description: En binôme ou de maniere autonome vous etes en charge de la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques de l'application. Vous participez au développement de l'application ainsi que du cahier de recette. Vous proposez et développez de nouvelles fonctionnalités innovantes. Salary: EUR 32000.00 - 36000.00 (Annually); aix@expectra.fr n 51. Secrétaire de direction; Description: Vous serez en charge des tâches clas siques de secrétariat et devrez également assurer le suivi des doss iers de rémunération, manager les activités d'une aide secrétaire et d'un agent d'entretien. Connaissance de la formation professionnelle bienvenue. Contrat horaire évolutif. Salary: EUR 14.00 - 14.00 (Hourly); Envoi CV par courrier; Contact: 13344 PONTAULT COMBAULT; Last date for application: 08/03/2013 n 52. Ingénieur / Ingénieure de production informatique; Description: suivre le systeme d'informations tel ecom des clients : assurer l'exploit ation des systemes de supervision et la mise en production des outils de supervision, veiller sur la qualite du systeme d'information du client redaction de documents d'ingenierie, coordination technique. Salary: EUR 30000.00 50000.00 (Annually); stephanie.dallo@t-tconsulting.com n 53. Vendeur / Vendeuse en chaussures; Description: Au sein d'une boutique de chaussures de luxe, vous etes chargé(e) de l'accueil, du conseil et de la vente des articles a la clientele. Vous assurez la mise en rayon et la mise en place de la vitrine. Vous effectuez également de la vente a distance. Salary: EUR 9.43 (Hourly); Envoi CV par courrier; Contact: 06400 SARREGUEMINES; Last date for application: 18/03/2013

n 54. Technicien(ne) laboratoire en matériaux de construction; Description: Technicien laboratoire matériaux-mét allurgie: -Connaissances générales matériaux(métaux, plastiques, céramiques..) -Métallurgie des différents famille d'alliages métalliques -Préparation des échantillons métallographiques et analyses micrographiques -B TS/DUT Matériaux et métallurgie; Salary: EUR 10.00 16.00 (Hourly); d.valliant@pimentinterim.com n 55. Opérateur / Opératrice de saisie; Description: Nous recherchons pour notre client base a Chilly-Mazarin -91, un operat eur/operatrice de saisie pour la saisie et controle de bordereau de depart et retour de tournee - du lundi au vendredi - de 20h a 3h - salaire 1 500 a 1800¤ brut a negocier avec possibilite d'evolution - CDD + CDI; Salary: EUR 1500.00 - 1800.00 (Monthly); rti75@orange.fr n 56. Berger / Bergere; Description: Vous devez etre spécialisé dans la synchronisation des mises bas et maîtriser les pratiques d'insémination artificielle. Envoyer votre cv par mail ou téléphoner 06 14 82 82 85; Salary: EUR 9.43 (Hourly); ottavipl@orange.fr n 57. Infirmier / Infirmiere de soins généraux; Description: vous travaillerez aupres de personne s agées.une expérience est souhaitable. Salary: EUR 2104.50 (Monthly); Employer Name: LES JARDINS DE GOURNAY Mme ND PERDREAU-DIRECTRICE; Phone: 00 33 232899323; How to apply: Par téléphone; Last date for application: 11/03/2013 n 58. Rédacteur / Rédactrice production auto; Description: 3 postes / gestion des dossiers matériels dommages ouvrages : enregistrement des déclarations de sinistres et mise en oeuvre des garanties et positionnement des responsabilités, gestion et reglements. vous serez en relation avec les clients, experts et agents. cdd 3 mois. Salary: EUR 9.43 (Hourly); le-mans.001qu@randstad.fr n 59. Hôte / Hôtesse d'accueil bilingue; Description: - vous aurez en charge l'accueil, l'orientation des visiteurs et l'animation des visites guidées du musée. vous ferez également la vente des produits a la boutique. - vous animerez des ateliers pédagogiques pour les scolaires et journée a theme. bilingue anglais. Salary: EUR 9.43 (Hourly); mefactourouvre@orange.fr n 60. Webmaster chargé / chargée de communication; Description: CBC propose des solutions globales Informatique et Télécom. Dans le cadre de notre développement nous recherchons, un(e) responsable web et web marketing, afin d'accroître notre communication sur les médias actuels. Gestion des sites web, communication virales, et web marketing. Salary: EUR 1800.00 - 2200.00 (Monthly); cyril.nepoty@cbc-solutions.fr n 61. Process Engineer Galvano(m/v); Description: Process Engineer Galvano(m/v). ACB in Dendermonde is dé referentie in het ontwerp en de productie van printed circuit boards voor veeleisende technologische nichemarkten. Door focus op een complete dienstverlening waarbij high reliability als basisvoorwaarde geldt, groeide het bedrijf uit tot exclusief expert: ACB is specialist op vlak van moeilijk te vervaardigen, ingewikkelde en snel af te leveren PCB’s en bijbehorende services. Klanten zijn voornamelijk de grote spelers in defensie, telecom, luchtvaart, medische industrie en elektronica. Namens ACB leggen wij ons toe op de search en selectie van een kwaliteitsbewuste (m/v): Taken: Rol & Missie Als Process Engineer galvano ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het technisch ontwikkelen en beheren van de chemische productieprocessen. Rekening houdend met de wensen van de klant en de markt in het algemeen zoek je steevast naar optimalisatie zowel op vlak van kostefficiëntie als technologisch. Je weet daarbij gebruik te maken van professionele technieken en steunt en coacht de productiemedewerkers om op de juiste manier om te gaan met machines en installaties. Functie: Je bent technisch verantwoordelijk voor de afdeling galvano (kwaliteit, proceswijzigingen, ...); Je hebt kennis van SPC en kan dit in praktijk hanteren ter verbetering en optimalisatie van jouw processen. Je bent flexibel, communicatief vaardig en je beheerst de Engelse taal. Aanbod ACB biedt u een interessante en uitdagende job binnen een flexibele, ondernemende werkorganisatie en reële doorgroeikansen in een zeer gespecialiseerde en innovatieve omgeving. Een competitief salaris, waarbij rekening wordt gehouden met jouw relevante ervaring en expertise, wordt aangevuld met een bedrijfswagen en extralegale voordelen. Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevrouw Lidwina, per mail naar : 21243@hrcc.be Aandacht! Voor deze werkaanbieding is het niet nodig Actiris te consulteren. De tekst van deze vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium


pagina 8 / oferte de muncã România

06 Martie 2013 n ªoferi transport international auto de marfa generala angajeaza Sc Romkayatur Srl cu sediul in Bragadiru, jud. Ilfov. Relatiile de transport acopera destinatia TurciaEuropa- Turcia. Solicitantii trebuie sa aibe experienta in transport international minim 5 ani, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655295, 0214480250 n Spãlãto rauto, angajez pentru zona Militari, contract de munca; pentru mai multe detalii contactati-ma, nichita_baiat_bun@yahoo.com, Tel: 0767691207

n Vânzãtoare cu experienta minim 5 ani in domeniu, in magazin alimentar non-stop, zona Ghencea Compozitorilor, program 2 zile cu 2 zile, salariu 1100 lei, 0766324843 n Vanzatoare. Magazin confectii dama zona Perla Dorobanti angajeaza vanzatoare cu experienta. Asteptam CV e-mail office@formatlady.ro, http://formatlady.ro n Vânzãtor -gestionar ptr. magazin de mobila. Constituie avantaj exeprienta anterioara. Rog CV pe e-mail: office@exotique.ro VÂNZÃTOR SHAORMAR CU EXPERIENTA PENTRU FAST-FOOD, TEL: 0744734660, 0314328565

é Specialist

urmarire comenzi. Companie in domeniul exportului cu produse din lemn, cu locatia in Bucuresti, este in cautarea unui profesionist pentru a se alatura organizatiei in calitate de specialist urmarire comenzi. Cerinte: Studii tehnice universitare finalizate (preferabil industria lemnului); Experienta pe o pozitie similara minim 2 ani, de preferat in industria lemnului; Cunostinte foarte bune in operare MS Office (Word, Excel, Outlook); Abilitati de comunicare si organizare, eficienta, seriozitate si initiativa. Vor fi selectate doar CV-urile care indeplinesc conditiile solicitate. Le asteptam la fax sau e-mail aleppo@aleppo.ro, Fax: 0212325986 n Strungar si rectificator cu experienta minim 5 ani, angajeaza SC producator scule diamantate, Tel: 0746184594 n Vânzãtoare magazin alimentar zona ºos. Giurgiului – intersecþia Luica – oferim c.m, contact: 0764415446, Tel: 0762085021, 0764806336 n Vânzãtoare cu experienta pentru magazin alimentar, Tel: 0726533780

n Vânzãtori si responsabil magazin de ceai in Baneasa, min 25 ani, cunoscatori limba engleza, office@top-tea-company.ro

é Videochat A&N angajeazã personal feminin cu/fãrã experienþã. Oferim 600$ bonus, avans 300$ imediat, salariu fix 1200$ ºi procente 50%-84%. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731080888

é Videochat 19 Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus +500lei cadou la interviu, 0768839893

é Videochat angajam fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077 n VIDEOCHAT DE ACASA TE-AI SATURAT CA TOATE STUDIOURILE SA OFERE ACELASI 50%? ACUM POTI FACE VIDEOCHAT SI DE LA DOMICILIUL TAU. PRIMESTI 70% UNA DIN CELE MAI AVANTAJOASE JOB-URI PENTRU FETE, CUPLURI, DOAMNE MATURE, WWW.VIDEOCHATACASA.EU TEL: 0749466307

é Videochat fete. Bani online cauti job sigur, poti incerca, chatul este solutia, angajam fete si cupluri pt c onv ers atii online, minim18ani, oferim bonus angajare 500$, plata comision 50-70%, cm training, premii, experienta nu es te nec es ara, 2.000 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo .com, Tel: 0764127778

VIDEOCHAT, ANGAJAM FETE PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, BONUS ANGAJ ARE 100$, CUNOSTINTE MINIME DE LIMBA ENGLEZA SE OFERA CARTE DE MUNCA, TRAINING GRATUIT, ASISTENTA TEHNICA, ZONA METROU APATATORII PATRIEI, VICTORAS_RO2004@YAHOO .COM, TEL: 0723127507

é VIDEOCHAT NON ADULT SALARIU FIX. FETE MODELE A B S O L V E N T E STUDENTE HOSTESS VIDEOCHAT NON ADULT INTERZIS EXPUNERE NUD. SUNTEM 15 FETE SI DACA AI CEL PUTIN 18 ANI SI STII ENGLEZA, VINO IN COLECTIVUL NOSTRU, SALARIU FIX 3000 RON/LUNA + BONUSURI. PROGRAM LA ALEGERE, CONDITII LUX, TEHNICA PROFESIONALA, INTIMITATE. SITE-URI P R O F I T A B I L E , NEACCESIBILE DIN ROMANIA. ASIGURAM TRAINING SERIOZITATE MAXIMA. CONTACT TELEFONIC / EMAIL NATALIA, SMALLPLAYMATE@ GMAIL.COM, TEL: 0760089649


06 Martie 2013

é Videochat. Angajam fete tinere pt. videochat, cu s au fara ex perienta, castiguri intre 1000-3000 $/luna, limba engleza scris si vorbit constituie un avantaj. Trimite CV-ul tau cu poz e la e-mail hostessvideochat@gmail. com, Tel: 0735359800 n Vulcanizatori vulcanizare auto, 0761481958

pentru Tel:

Zidari c u ex perienta angajeaz a firma de constructii, Tel: 0737538068

si Germania. n Elvetia Societate pentru plasarea fortei de munca in strainatate recruteaza asistenti medicali, infirmieri. Cerinte: Vorbitori de limba germana, Experienta minim 3 ani. Organizam cursuri de limba germana intensive. Trimiteti CV e-mail gprexternaljobs@yahoo.com, Tel: 0728996999 n Italia. Contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0268470183, 0747661527, 0769875604, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0771391543, 0729772702

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 F R A N T A . AN G A J A M CAMERISTA EXPERIENTA MINIM 5 ANI IN REGIM HOTELIER DE 4*-5* D IPLOMA / CALIFICARE, LB. FRANCEZA LA NIVEL DE CONVERSATIE, I N D E M A N A R E , SERIOZITATE, ATENTIE LA DETALII. CV CU FOTO, RITIXINTERNATIONAL@ YAHOO.COM Germania. Laura din Romania cauta fete intre 18-40 ani pt. munca intima in apartamentul ei de lux. Conditiile sunt foarte bune, iar cazarea asigurata si gratuita. R og si ofer serioz itate. Ma puteti contacta la tel, raspund la bip, sms, Email, Messenger, ae0408@aol.com, Tel: 004915785432254

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Popeºti-Leordeni particular, Intrarea Bateriei, intre case, 350-1050mp, utilitati in zona, 125 EUR/mp, Tel: 0767417517

Uniunea Europeana. Angajam barmanita pentru Night Club in strainatate, limba germana mediu, caz are gratuita, Tel: 00420777312535

n Tãrtãºeºti intrare urgent 1000mp, deschidere 24m, utilitati, zona vile, 26.000 EUR, Tel: 0766580384 n Tãrtãºeºti intrare 1000mp, deschidere 24m, utilitati, zona vile, 26.000 EUR, Tel: 0766580384, 0756055534 n Timiº Timisoara, Sacalaz, proprietar - vand teren agricol extra-vilan 50000mp, situat in spatele zonei industriale, drumul de la Sanmihaiu Roman, tarlaua (sola) 693, parcela 27. Pret: 1 EUR/ mp (negociabil), babugeorgiana@gmail.com, Tel: 0763329250, 0726028540

n Caut loc de munca: femeie de serviciu sau ingrijire locuinta, gradina, copii, batrani, in Bucuresti, Tel: 0248653198 n Menajerã nefumãtoare, doresc angajare la familii pentru cãlcat rufe, 50Lei/zi, Tel: 0737340626

n Menajerã, nefumãtoare, cu recomandãri, doresc sa calc rufe la familii, 50L/zi, Tel: 0737340626 Modelier Incaltaminte, caut loc de munca. Modelier incaltaminte, maistru atelier pregatit cusut incaltaminte, tehnolog inc altaminte, c oordonator produc tie inc altaminte; doar in Bucuresti, Tel: 0732394012 n Tanar, colaborare, angajare doar weekend, ca sofer B personal, distributie, agent imobiliar/ vanzari, Tel: 0766441959

proprietar, é Chitila-Ilfov, vand teren, ST=420mp, D=15, 9m, cadastru +i ntabulare. Facilitati zona: Carrefour; Leroy Marlin, Baumax, Lidl, Gradinitza, Scoala, Piata Chitila, Parculet cu loc de joaca pentru copii, Transport in comun etc, 125 EUR/mp, Tel: 0721253840 n Ciorogârla teren intravilan lot 400mp, utilitati 27euro/mp situat intre vile, stradal, 16m latime, 27 EUR/mp, Tel: 0722591833

n Buftea, Crevedia vand casa modesta 1000mp, posibilitati gaze, deschidere 14mp actele ok, 29.000 EUR, Tel: 0768620017

é Adunatii Copaceni teren de casa 500-1000mp, intre case, intravilan, curent si apa acces la strada principala, acte in regula, mijloc de transport, discutabil, urgent, 16 EUR/mp, infoterenuriadunatiicopaceni@ n Giurgiu, Clejani, Sat Podul yahoo.com, Tel: 0726542645 Doamnei, teren suprafata 1004 mp, deschidere 20m la sosea, electricitate, in curand gaze, fantana, toate actele, urgent! Pret negociabil, n Berceni Comuna, andrea.petcu@gmail.com, Tel: loturi de 520mp, 0724040996 d-15, PUZ, toate n Giurgiu, Comuna Gãiseni, actele, drum acces, vand teren intravilan 6000mp, aproape de Bucuresti, curent, intravilan, 15 EUR/mp, Tel: 0746571401 construibil, Tel: n Giurgiului str. Tiparnitei nr. 0761614440 141-143, teren 1600mp, d-50m, intravilan, utilitati apropiere, toate actele, Tel: 0761614440 n Centura, Popesti Leordeni, n Grãdiºtea Judeþul Ilfov, teren 25000mp, d-50m, loturi pentru casã 750 mp, intravilan, utilitati apropiere, curent, gaze, deschidere 40 toate actele, unic proprietar, ml. 6000E/ lot, 0728084059 Tel: 0761614440 n Militari teren intravilan, 530mp, deschidere 30/17.7, cadastru intabulat nr. postal P+2. PUD si PUZ, pret negociabil, dudan67@yahoo.com, Tel: 0741096503 é Chiajna, strada Caporal Pipercu, unic proprietar, vând intre 650 si 1000mp, deschidere 16m, teren imprejmuit, cu utilitatile aferente localitãþii, strada asfaltatã, in apropiere de Mega Image. Pret negociabil, 105 EUR/mp, stefanliviughita@yahoo .com, Tel: 0722529787, 0764544872

n Otopeni teren intravilan, sup- 12000 mp, zona ferme, deschidere 14m si 36m, 6 EUR/mp, Tel: 0735727764

n Policolor, sector 3, teren 8000 mp, deschidere 40m la strada Gura Calitei, pret 4.5E/mp, Tel: 0735727764

é Corbeanca, vand casa la curte parter+ mansarda+ anexe. casa are 114mp si curtea 576mp, cu deschidere 17 metri. Accept variante, Tel: 0722394432


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere

06 Martie 2013

çGRIGORESCU OFER SPRE VANZARE

APARTAMENT 2 CAMERE INTR-O CONSTRUCTIE NOUA CU 2 ETAJE IN CARE SUNT 6 APARTAMENTE DE 2 SI 3 CAMERE, ANSAMBLUL REZIDENTIAL CASA MARULUI. SITUAT INTR-O ZONA DE CASE NOI PE STRADA MARULUI NR 119, ACCESUL PRIN BD. NICOLAE GRIGORESCU. ANSAMBLUL CASA MARULUI ESTE IN APROPRIEREA STATIEI DE METROU NICOLAE GRIGORESCU, A PIATEI SALAJAN SI A PIETEI TRAPEZULUI, AVAND ACCES USOR LA CHEIUL DAMBOVITEI CATRE CENTRU SI LA AUTOSTRADA SOARELUI. AP NR 1 PARTER = SUPRAFATA 80MP, 2 CAMERE, BALCON 5MP, CURTE 100MP, LOC PARCARE; AP NR 2 PARTER = SUPRAFATA UTILA 62MP, 2 CAMERE, BALCON 5MP, CURTE 100MP SI UN LOC DE PARCARE; AP NR. 3 ETAJUL 1 = SUPRAFATA UTILA 60MP, BALCON 5MP, 2 LOCURI PARCARE; AP NR4 ETAJUL 1 = SUPRAFATA 90MP, 2 CAMERE, BALCON 5MP, 2 LOCURI PARCARE; AP NR 5 = SUPRAFATA UTILA 75MP, 3 CAMERE, 2 BAI, BALCON 5MP, POD PENTRU DEPOZITARE 20MP, 2 LOCURI PARCARE; AP. NR 6 = SUPRAFATA UTILA 90MP, 3 CAMERE, 2 BAI, BALCON 5MP, POD PENTRU DEPOZITARE 20MP, 2 LOCURI PARCARE.UTILITATI: CURENT, APA, GAZ, CATV, TELEFON, INTERNET, CENTRALA PROPRIE DE APARTAMENT, CONTORIZARE INDIVIDUALA, 56.000 EUR, MARULUI121@YAHOO.COM, TEL: 0769061062

é Clinceni particular, vand vila 650mp, piscina, pret negociabil. Detalii www.immobile.ro, 337.000 EUR, www.immobile.ro, Tel: 0720070707

Giurgiu, Joiþa, la 9 km de Carrefour Militari, casa la cheie, 500mp teren, 160mp locuibili, merita vazuta, Tel: 0765511779

Prunaru, n Giuleºti semidecomandat, 3/7, contorizat. Exclus intermediari, Basarabia é Titan Grigorescu (Al. Buchetului Tel: 0752279986 5-7), Bl.C4, metrou Titan la Giurgiu municipiu, cateva minute, cf 1, 34mp, 4/4, imbunatatiri multiple, mai zona Pietei, vand multe detalii pe site, apartament 2 33.000 EUR, valeriu.ene@gmail.com, camere semi http://www.azp.ro, Tel: decomandat, et 0726639670

2/4, fara imbunatatiri. Vand sau schimb cu garsoniera in Bucuresti, Tel: 0726796224

n Strãuleºti, sector 1, casa, 4 camere, 100mp, garaj, teren 400mp, toate utilitatile, n Prahova Buºteni 90.000 EUR, Tel: 0721182009 Buºteni-Zamora, vilã duplex P+1+M, curte separat, particular, la roºu sau finisat, n 13 Septembrie Drumul Sarii, Tel: 0766394910 vila 5 camere, P+1, 160mp, teren 445mp, 320.000 EUR, Progresul, cimitir, Luica, Tel: 0214106827, 0745059646 vand casa noua la curte, 64.000 €, Tel: 0729345841

Spania Malvarrosa, Valencia, 4 camere, 2 bai, bucatarie, in imediata vecinatate a plajei, 390.000 EUR, Tel: 0034677277140

é

é SPANIA, COSTA BRAVA, ZONA LITORALA, P+1 SUPRAFATA 170 MP, 4 n Moºilor 3 camere, garaj, CAMERE, 2 BAI, BUCATARIE PISCINA SI pivnita, stradal, posibilitate DESCHISA, mansardare, Tel: 0722487440, CURTE, 252.000 EUR, TEL: 0034677277140 0764201288

n Giurgiului Piaþa Progresul, particular, 2/7, conf. 1, decomandat, bloc reabilitat, f+g, curat, cadastru, 44.000 EUR, Tel: 0721265025, 0746015103

é Aviaþiei, 2 camere decomandat complet renovat, imbunatatiri, bloc reabilitat termic, 74.500 EUR, Tel: 0722612931

n Roºu Chiajna, casã P+M, 3 dormitoare, 3 bãi, bucãtãrie, centralã termicã, sufragerie la cheie, teren 270mp, 114.000 EUR, Tel: n Cornetu vand sau schimb 0723530968 casa la curte si apartament 3 camere cu o vila, Tel: 0767960129

Giurgiu Sãbãreni, la 8 km de Bucuresti, vila de vanzare, stradal, locuibila, toate utilitatile, “Prima casa”, Tel: 0765313353

n Militari, Virtutii, particular, vand garsoniera confort I decomandat, et 1/8, stradal, nu accept credit sau firme, negociabil, 40.500 EUR, Tel: 0734387638

n Bãneasa, strada Baneasa, de vanzare apartament 2 camere, direct proprietar, parter, 60 mp utili mobilat, ultramodern, cadastru, intabulare, pret negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0745078888

é Baicului, garsoniera Cf. 3 Dec, 18 mp, g+f, term, p. lam, indiv. apa, gaze, centrala, A/C, 16.000 EUR, noodle_est@yahoo .com, 0723204041

é Doamna Ghica, etaj 3/15, an2010, centrala termica, bloc construit in 2010, fara balcon, bloc mixt, 32.900 EUR, narcis@sudestimob.ro, http://www.sudestimob.ro, Tel: 0725550893

Dorobanþilor, Ultracentral, Beller, vand apartament 2 camere, mobilat modern, imbunatatiri cu grad inalt de finisare, parter, cu boxa, Tel: 0723020922

Berceni, Sos. Oltenitei, apartament 2 c amere decomandat, comfort 1, etaj 1/8, an constructie 1981, 57.000 €, Tel: 0730936232

é Domenii, de vanzare apartament unic 2 cam, proprietar, 5min Herastrau, vedere senzationala, renovat modern imbunatatit, 10/10 + et. tehnic, 50mp, reabilitat termic , 65.000 EUR, rolungu@gmail.com, Tel: 0721250668

Militari, Iuliu Maniu, 2 camere semidecomandate, 53mp, et 5, c aramida, stradal, 53.000 EUR, Tel: 0720012750 apartament 2 n Militari, camere, semidecomandat, et 3/9, Tel: 0784593316

Militari, Roºu, dezvoltator, 2 camere 100 mp, etaj 2, 2 bãi, stradal, preþ la cheie, super ofertã, 52.000 EUR, Tel: 0788395181, 0727525188

é Oltenitei, Apãrãtorii Patriei, confort 1, decomandat, etaj 3/4, 53 mp, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, cadastru, intabulare, an constructie 1986, 56.000 €, cipioata@yahoo.com, Tel: 0745024710


06 Martie 2013

vânzãri 2-3-4-5 camere / spaþii / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri imobile / pagina 11

n Sãlaj Aleea Imasului cf. 2 36mp termopan usa metalica parchet gaze separat urgent, n Prahova, Buºteni, particular 17.000 EUR, Tel: 0767473498 vand ap 2 cam in casa, et. 1, 50mp + boxa subsol, garaj, teren 80mp, 40.000 EUR, Tel: 0730158504, 0748942858

n Rahova Buzoieni, 2 camere, 6/9, 1986, semidecomandat, 60mp, cadastru, intabulare, proprietar, parcare, stradal, negociabil, 48.500 EUR, Tel: 0744381345 Rahova (Antiaeriana cu Leres ti), apartament 2 camere, lux, conf.I sporit, 3/4, bloc reabilitat, situat foarte aproape de gradinita, scoala si transport in comun. Dotat cu centrala Vaillant, aer conditionat, toata instalatia din cupru, placat in intregime cu rigips, stucco venetian, complet mobilat si utilat pe comanda, ultramodern, etc, 67.000 EUR, Tel: 0723840623, 0720075598 n Rahova, Buzoieni, colt cu Margeanului, particular, suprafata totala 60mp, etaj 6/9, acte la zi, discutabil, 58.500 EUR, Tel: 0744381345

é Sudului Piaþã, particular, Bloc civilizat, bine facut; Îmbunãtãþiri centrala, contoare gaze, apa, termopane, mobilat negociabil, 50.999 EUR, Tel: 0216342877, 0744367774

Timpuri Noi apartament nou, 65mp utili, 50mp terasa, bloc 2009, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

é DRUMUL TABEREI STR. RAUL DOAMNEI, 3 CAMERE SEMIDECOMANTAT, 1972, CURAT, ZONA LINISTITA, LANGA LICEUL PEDAGOGIC, CADASTRU + INTABULARE, PARCHET, AER CONDITIONAT, LOGIE, BAIE, EVENTUAL MOBILA SI ELECTROCASNICE; LIBER LA 30 MARTIE, 54.900 EUR, VIKTORDAMBO@GMAIL.COM, TEL: 0728899321

piaþa Gorjului, n Militari proprietar, decomandat (circular), 70mp, loc parcare, discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0765881017 é Titan, bloc nou 2006, 2 camere, Logie 1.3 mp, Bucatarie deschisa, 1 Ap aer cond, gresie/faianta Italia, parchet lemn masiv, bucatarie mobilata, usi interioare lemn, termopan. 3 min statie de metrou, 60.000 EUR, crystynyka2001@yahoo.com, Tel: 0731200697

é Colentina, Raul Colentina, 4 camere, confort 1, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, vedere fata/spate, stradal, toate actele in regula, 75.000 EUR, alexe_bobo@yahoo.com, Tel: 0721274436, 0726839097 85 vand n Uverturii apartament 4 camere, particular, Tel: 0766236442

n Nordului, Cartierul Francez vand ap 3 cam luxos, complet mobilat (mobila rover) 2 terase si gradina amenajata cu mobilier specific si videoproiector cu ecran, 3 parcari (2 supraterane si 1 subterana), boxa, imobil pazit 24/24 pret negociabil direct de la n Unirii, Fantani, 5 camere, proprietar, suprafat utila 100 et.I, centrala proprie, renovat, Tel: 0213369106, 0745978855 mp, 250.000 €, 0754999666

n Prahova Buºteni-Zamora, vedere cruce, utilat, particular, preþ de 2 camere, 0722354772 n Carol I etaj7/9, comfort, legea 112, fara probleme, fara imbunatatiri, 64.000 EUR, olivia_nitis@yahoo.com, Tel: 0213148035, 0752698360

n Aviaþiei, vand 4 camere, 4/4, curat, liber, cadastru si intabulare, loc parcare, 123.000 €, btuhari@yahoo.com Tel: 0729858535 n Bãlcescu, etaj 2, particular, 100 mp, confort 1 decomandat, curat, fara bulina, 89.000 EUR, Tel: 0740611643, 0216284875

n Rahova, zona Margeanului Barca, vanzare apartament 3 camere, confort 1, decomandat, etaj 5/8, bloc 1983, imbunatatiri - gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa metalica, contorizat, 2 bai, 1 balcon inchis, stare excelenta, loc parcare, 62.000 EUR, dumiaurel2013@yahoo.com, Tel: 0720788059 n Regie, deosebit, 110mp, et. 1/2 vilã, finisaje superioare, proprietar, Tel: 0212200095

n Basarabiei, Bd. Chisinau, vand spatiu comercial, apartament parter, 50mp, Tel: 0722761240 n Grãdiºtea Judeþul Ilfov, lângã garã, teren+ hale+ birouri, curent, gaze, Tel: 0728084059 n Stadionul National Maior Coravu, spatiu 70 mp, grup sanitar, acces dublu, actual inchiriat 800 e+tva, pret 230.000 e, 230.000 EUR, Tel: 0728928522 n Unirii Budapesta, cedez spaþiu P/1, 33m stradal (contract de la stat). 6000E discutabil, Tel: 0764820541

Particular, cumpar teren intravilan, 250-300-400mp, zone Berceni, Popesti, IMGB, Bucuresti, ofer 20.000E+ VW Jetta sau rate daca e nevoie, cer seriozitate, Tel: 0724021393

n Berceni, camera modern mobilata, cu acces la masina de spalat, frigider, tv, wifi. O luna garantie, 100 EUR, Tel: 0753022170 n Bucureºtii Noi, parc Bazilescu, 5/10, termopan, pensionara primeste o fata/ femeie nefumatoare. 350 Ron/chiria + 250 Ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Bucureºtii Noi, Laromet, Laminorului, camera intrare separata, acces dependinte, microcentrala, pentru 1-2 persoane, 400 ron/chiria + 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Bucureºtii Noi, curte camera separata, mobilata, toate utilitatile, familie tanara/ cuplu, 500 RON/luna, Tel: 0213105665, 0767736391 n Giuleºti, Podul Grand, sector 1, inchiriez camere mobilate in vila, conditii bloc, Tel: 0762439506 n Obor, la metrou, ofer camera pentru baieti, la casa, curte, Tel: 0745083709, 0760276328

n Sector 2, str Herþa 15, vând 3 camere cf 1 cu îmunãtãþiri, decomandat, fãrã intermediari, negociabil, Tel: 0745183532

Timpuri Noi apartament nou, 76mp, complet finisat, bloc 2009, 92.000 EUR, Tel: 0730106207

é Germania, langa Koln (Bergheim-Zieverich), schimb apartament 3 camere cu apartament 2 sau 3 camere in imobil nou (2007, 2013) in n Ultracentral bloc Dunãrea, Bucuresti. Apartamentul se închiriez apartament 3 camere, afla la etajul 2 si este mobilat, et. 2, dotat, utilat, preþ negociabil, akenathon.2k@gmail.com, Tel: 0768767221 Tel: 0213152164, 0724136905

é ªtirbei Vodã, inchiriez casa str. Berzei, detalii www.immobile.ro, sectiunea inchirieri, Tel: 0721616161

Persoanã serioasã, cumpãr de la proprietar apartament sau garsonierã Berceni, Olteniþei, Tineretului, Tel: 0744600976, 0736463258 n Sectoarele 3, 4, 5, -agenþie imobiliarã cautã colaborare cu proprietari de garsoniere ºi apartamente, oferim profesionalism, seriozitate, onoare, Tel: 0724119190

éC O N S T A N Þ A M U N I C I P I U , ULTRACENTRAL, INCHIRIEZ ETAJE VILA, 3 CAMERE/ETAJ, 1 GRUP SANITAR/ETAJ, BUCATARIE SI TERASA CU VEDERE LA MARE, COMPLET U TILAT SI MOBILAT, 1.000 EUR, COSTIN_CALUDA@YAHOO .COM, TEL: 0744345557 n Progresul, cimitir, Luica, inchiriez casa noua la curte, 500E nemobilata, 650E mobilata, Tel: 0729345841

n 1 Mai (Mihalache) Victoriei, Unirii, regim hotelier, garsoniere moderne, cf. 1, calculator, internet, 2 h/60 L, 80 L/noapte, 100 L/zi 08, 60 RON, Tel: 0723518074, 0764826324 n 13 Septembrie garsoniera utilata, 40 mp, g+f+t, centrala proprie, terasa, chirie 800lei, garantie 1200lei, 0728669840 n Berceni proprietar inchiriez garsoniera cf. 1, decomandata, bloc mixt, renovata, exclus intermediari, Tel: 0726814415 n Berceni, Brancoveanu, Budimex, proprietar, inchiriez garsoniera 38mp, foarte curata, toate utilitatile, stradal, parter, 250 EUR/luna, Tel: 0746189891 n Dacia, Piata Spaniei, Galati, Al. Russo, 3/4, semidecomandata, g+f+t+p, utilata, mobilata, microcentrala, termopan balcon 200Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale n Titan avantajos, inchiriez apartament, mobilat nou, amenajat nou, etaj bun, zona atractiva, fara agentii, Tel: 0720079510

é Costin Georgian garsoniera nou renovata, canapea extensibila, pat, aragaz, frigider, masina spalat, debara, balcon inchis. Caut intelectuali, termen lung, 200 EUR/luna, Tel: 0742073612, 0314307122 proprietar n Ferdinand, inchiriez garsoniera dubla, 42 mp, mobilata clasic, centrala proprie, locuinta sau birou, 250 EUR/luna, 0744569407 n Militari Gorjului, mobilatã si utilatã, urgent, Tel: 0728005657, 0745055657

Militari, Apusului, garsoniera vila lux, zona linistita, conditii bune, apropiere metoru, 0744423252, 0730618678 n Rahova confort 3, 2/4, 17mp, mobilat, foarte curat, utilat nou, masina spalat, aer conditionat, 1+1, Tel: 0785366307 n ªtirbei Vodã 164 inchiriez garsoniera confort 1, recent renovata si utilata, et 8, Tel: 0731016697

é 1 Mai (Ion Mihalache), ap. 2 camere semi decomandat, reabilitat termic, nemobilat, bucatarie utilata, GFP, 4/7, metrou chirie 1 luna garantie, 1.200 RON/luna, carmendraghici2006@yahoo.com Tel: 0731713820, 0371191747 n 13 Septembrie, Novaci, proprietar, mobilat modern, utilat complet, g+f+t+p+um+ac, proaspat zugravit, et. 8/8 1+1 garantie, 350 EUR/luna, Tel: 0733022568

é Tineretului de inchiriat gars, conf1, 39mp, renovat recent mobilat modern, g+f+p+t+um, tv+internet, 300 EUR/luna, é Baba Novac, Dristor, laramiesgroup@gmail.com, Tel: Complex New Town, Super 0766300396 oferta apartament lux 2 camere, constructie 2009, etaj 4, decomandat, 95 mp, terasa 18 mp, recent renovat lux, complet mobilat Rovere, marmura, faianta, parchet triplu stratificat, termopan, AC in fiecare camera, jacuzzi, centrala proprie, frigider, loc parcare subteran, paza 24/24, supermarket Billa si Gradinita in complex, acces rapid metrou, usor negociabil, é Tineretului gars. de inchiriat 550 EUR, 3 min de metrou, conf1 anda_solomon@yahoo.com, mobilat modern, utilat complet, Tel: 0743738330 g+f+t+um, tv+internet, 220 n Bãlcescu Nicolae 27-33, EUR/luna, Tel: 0766300396, apartament 2 camere, 400Euro negociabil, Tel: 0740078280 laramiesgroup@gmail.com,

é Tineretului, garsoniera de lux, decomandata, suprafata utila 42mp, mobilata si utilata complet modern, internet, aer conditionat, masina de spalat, balcon inchis, usa antiefractie, et 9/10, 300 EUR/luna, laramiesgroup@gmail.com, Tel: 0766300396

é Berceni, Emil Racovita, particular, renovat complet 2013, aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, electrocasnice A+, bloc Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, usi lemn cires, Curat, 420 EUR, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375 n Ciºmigiu Sala Palatului, inchiriez 2 camere mobilat; exclus agentie; proprietar; pret discutabil, Tel: 0744649447 n Dorobanþilor inchiriez 2 camere, 1/4, vila 2009, mobilat conform zonei, terasa, centrala proprie, 750 EUR/luna, 0740191367 n Drumul Taberei etaj 1/8, decomandat, mobilã nouã, aragaz, frigider, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0748959515 n Drumul Taberei ap, 2 camere, decomandat, mobilat utilat, cablu TV, internet, loc parcare, liber, Prelungirea Ghencea, 260 €, 0744262078 n Floreasca Bach, particular, 2 camere, 2/3, mobilat nou, Tel: 0723711155, 0755465066 n Floreasca, inchiriez ap 2 cam, utilat modern, fara intermediari imobiliari g+f+t, Tel: 0727890868 n Magheru scara A, apartament 2 camere lux, 450Euro, Tel: 0740078280 n Militari Gorjului, cf. 1, decomandat, mobilat, utilat, 230 € Tel: 0745055657, 0728005657 n Rahova, Petre Ispirescu, Barca, confort 1, dec, 1/8, mobilat, utilat nou, 60mp, masina spalat, imbunatatiri, g+f, 1+1, Tel: 0785366307

é Sudului Piaþã, Metrou, Str. Secuilor nr. 8, Ap. 2 cam, et. 2/4, 56mp, modernizat, termen lung, direct proprietar, repartitoare, apometre, termopane, balcon inchis in termopan, bloc de caramida, reabilitat recent, zona verdeata, linistita, 300 €/luna, elianda4@yahoo.com, Tel: 0721909966, 0763661872

Turda, inchiriez apartament 2 camere, mobilat, fara intermediar, Tel: 0724206910 n Unirii, apartament 2 camere, etaj 3, confort 1, decomandat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi interioare, termopan, aer conditionat, complet mobilat si utilat lux. In apropierea imobilului gasiti cu usurinta mijloace de transport in comun, 600 EUR/luna, brave.intermed@yahoo.com, Tel: 0766270793

n Berceni, P. Progresul Stoian Militaru, 10 min Metrou, zona linistita cu verdeata, et. 2/4, 65mp, decomandat, utilat, mobilat clasic, parchet, faianta, recent renovat, internet si cablu, preferabil termen lung, 1av+1g, 300 EUR/luna, Tel: 0724415392 Berc eni, O ltenitei, de inchiriat mansarda in vila construita 2009, suprafata 140 mp, 3 camere, 1 baie, 2 balcoane mari, AC, gresie, parchet, termopan, preferabil pe termen lung Strada foarte linistita, loc de parcare. 1 luna av ans s i 1 garantie, 4 0 0 E U R / l u n a , teo.paul@gmail.com, Tel: 0765750181 n Domenii duplex 3 camere, living + birou, dormitor, 2 bai, bucatarie, proaspat renovat, cu acces separat si acces la curte amenajata, 590 EUR/luna, Tel: 0722250284 n Militari, Apusului, proprietar, închiriez apartament 4 camere mobilat, utilat, 250 Euro sau vînd cu 51000 Euro, Tel: 0771304450, 0723966893 Naþiunile Unite cf. 1, mobilat, utilat, 90mp, etaj 5/7, 2 bai, 3 ac, vedere mixta, particular, discutabil, 550 EUR/luna, Tel: 0722488008 n Pajura conf. 1, semidecomandat, et. 3/3, nemobilat, centralã proprie, Tel: 0722575254, 0724205853

06 Martie 2013 n Rahova 3 camere, gaze, curent, cablu, internet, aer conditionat, nemobilat, termen lung, pretabil firma, birouri, 1.800 RON/luna, Tel: 0727369478 Taberei, Bd n Drumul Timisoara, de inchiriat spatiu comercial 60mp, grup sanitar, priza 380v, deschidere 7m, pretabil pentru farmacie, cabinet medical, fizioterapie si alte activitati comerciale, Tel: Sfanta Vineri, 0734065466 é Unirii, particular, renovat 2013, curat, elegant, termopane, aer conditionat, totul nou, mobilat birou, locuinta sau nemobilat, parchet, travertin, faianta si sanitare toate noi, glasswand, portar, 750 EUR, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: é Moºilor nr 145, inchiriez 0722646375, 0722270225 spatiu comercial, 5 camere, incalzire centrala, grup sanitar, terasa exterioara, 1.800 EUR/luna, doctoruldoctorita@yahoo.com, Tel: 0761728206 n Bãlcescu, etaj 2, particular, 100 mp, confort 1 decomandat, curat, nemobilat, 640 EUR/luna, Tel: 0740611643, 0216284875

é Bãneasa Penthouse Nord, 5/5, 250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, doar agentii, exclus site promovare, 1.500 EUR/luna, Tel: 0744561746

Unirii, Mitropolie, inchiriez apartament in vila, 6 camere, 700 EUR/luna, Tel: 0764642464

Pipera birouri s patiu comercial, locuinta, inchiriez cel mai ieftin pret din zona, stradal, Tel: 0721736276 n Salaj Peco stradal inchiriez spatii comerciale cu vad, Tel: 0786629626 n Titan-Piata Minis artera pietonala circulata, 48mp (vitrina 4 m), amenajat modern, comision 0%, 1.300 EUR/luna, Tel: 0723511663, 0723511662 n Unirii, Calea Serban Voda, de inchiriat spatiu birouri, cladire noua, suprafata 200mp, utilitati contorizate independent (gaze, electricitate, a/c apa), Tel: 0736358152, 0745907156 n Victoriei

inchiriez parter vila, birouri, desfasurare activitate firme, renovat, nemobilat, curte, parcare, central, 450 EUR/luna, Tel: 0734980112 n Vitan zona Stadion Olimpia inchiriez spatiu 135mp, 5 EUR/mp, Tel: 0722398750 n Zeþarilor Giurgiului, zona Zetari, particular hale 300-1200mp, utilitati, acces tir, pretabil depozit, productie, 3 EUR/mp, bogdan@consal.ro, Tel: 0723237381


06 Martie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13

n Dacia Papuc an 2007, 5 locuri, 1, 9 diesel, proprietar, 98.000 Km, are asigurare, ITP, impecabilã, curatã, fãrã accidente, preþ negociabil, 1.650 EUR, Tel: 0766484817 é WW Polo 1.9TDI 101 cp, 98000 km, an fabricatie 2005, Climatizare, Geamuri Electrice fata+spate, proiectoare de ceata, inchidere centralizata, ABS, ESP, 8 difuzoare originale de fabrica, Jante aliaj 17’, cauciucuri vara+iarna, Acte la zi ITP RCA, Al 2-lea proprietar, inmatriculata Pret é Ford Escort 1.4, 1996, negociabil Ptr mai multe detalii benz ina, albas tru, sunati, 5.700 EUR, inmatriculat Dambovita, laurentiu@mediapress.ro, Tel: 0729831229, 0762044333 800 EUR, Tel: 0784228787 Iveco 50C19 microbuz, 20 locuri, alb, 2004, motorina, s tare foarte buna de functionare, 7.500 EUR, Tel: 0766312422

é Opel Astra 1.7TDI, Station Wagon, fabricatie 03.2011; km 22.000; diesel, 81kw, 6v, euro 5, recent adusa, negociabil, gri metalizat, 16.500 EUR, Tel: 0751150832 n Tractor legumicol Fiat 450 cu erbicidator de 300 litrii plus rarita trei randuri, cauciucuri noi, stare forte buna, 5.000 EUR, Tel: 0762370586

é Finalizare orala! pasionala, atenta la dorintele tale, ofer sex total, poze 100% reale, 150 RON/ora, Tel: 0727467845

34, apartament, n Tanar doresc relatie cu tanara sufletista, modesta, sub 30 ani. SMS/Tel, Tel: 0768151657 é Alegerea perfecta! Daca te-ai saturat de escorte grabite si fitoase, vino la mine. eu sunt alegerea perfecta pentru tine. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0727625687

é Militari, 60 finalizarea oralã. Ofer clipe plãcute intime ºi mici fantezii, discreþie totalã, Tel: 0743672252, 0736820476

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

Provoc depedenta super sexy, sani fermi si fundulet obraznic, 23 ani, 1.70 m, 55 kg, ofer clipe de extaz domnilor generosi. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0732791826 é

n Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, second-hand, garanþie, service. Vand. 0722213283, 0765476882

é Domn 45, cãsãtorit, caut doamnã plinuþã voluptoasã grasã, cu soþ neglijent pentru afecþiune, dragoste, iubire, inclusiv cunilingus; din Bucuresti; sms, Tel: 0722482010

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie é Klaudia 24 ani, sâni nr. 5, piese. 0731532310, ofer companie intimã, Tel: 0768398545 0761735545

é DISCRETIE SI IGIENA! SUPER SEXY, 23 DE ANI, PASIONALA IN PAT, OFER SEX ORAL NORMAL SI ANAL, MASAJ DE RELAXARE SI DIFERITE FANTEZII DOMNILOR GENEROSI. TE INVIT LA MINE SA PETRECEM MOMENTE DE NEUITAT. SE POATE SI LA TINE, 150 RON/ORA, RAISA.CEZAR@YAHOO.COM, TEL: 0768493255

Caut Amanta Om de afaceri, 35, elegant, atletic, studii superioare, caut Amanta draguta din Bucuresti. Trimite poze si contact pe e-mail, 400 €, xmihaix@gmail.com n Domn ofer gratis cuni-anilingus unei d-ne suple peste 30 de ani Satisfactie si seriozitate maxime Exclus barbatii Astept sms, Tel: 0761241755

n Atractiv, civilizat si generos caut relatie discreta cu doamna (si cu forme), prezentabila, max. 45 ani, dornica sa depaseasca criza, usor si placut. Sms/email, 0760920020, tedydumitru@yahoo.com


pagina 14 / pierderi / citaþii-licitaþii / adunãri generale / afaceri firme

Subsemnata Gealatu Alina, declar pierderea permisului de biblioteca, Metrorex n Abonament pierdut, pe numele ªtefan Ahmet Bogdãnel. Îl declar nul, Tel: 0722575254 n Act proprietate 2 locuri de veci nr. 3344/18.06.1986, Cimitirul Vintila Voda emis pe numele Pat Ileana. Il declar nul, n Certificat constatator pe Teo & Co Optimus Store SRL CUI RO29243113 J23/2752/201 adresa Bragadiru str.Smardan nr. 16 parter camera nr. 1 Ilfov il de clar nul, Teo&CoOptimusStoreSRL@ yahoo.com certificat n Pierdut inmatriculare nr B03024736/ B48XUY. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator al SC Pi&Dap Srl cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Margelelor nr. 71D, J40/1406/2010, CUI 26505317 pentru punctul de lucru din Bucuresti, sector 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 140, in incinta Pietii Gorjului. Il declar nul, n Pierdut carnet student, legitimaþie transport student, cupoane reducere cãlãtorii CFR, pe numele Viºan Valentin, le declar nule, n Pierdut certificat înregistrare, certificat constatator de la sediul social str Alexandru Donici nr 10 sector 2 al societãþii SC FSR Group Industrial SRL RO27300123 J40/952/2010. Le declar nule, n Pierdut Acte, ofer Recompensa pentru Acte Casa. Pierdut Contract constructie Craciun Virginia; Certificat deces Craciun Florentin; Chitante. Actele s-au pierdut in zona Piata Unirii, alexandru_leonte@ymail.com, Tel: 0735004487 n Sc Cloche Exchange Srl cu sediul in Buc str Poet Panait Cerna nr 1, bl m52, sc 3, CUI 14169531/12.09.2001 si J40/7730/12.09.2001 declar ca am pierdut adresa DGFP de la adresa str Banu Antonache nr 55, sect 1, cu seria 0010137 nr ordine 030529. O declar nula, n Sc Cloche Exchange Srl cu sediul in Buc str Poet Panait Cerna nr 1, bl m52, sc 3, CUI 14169531/12.09.2001 si J40/7730/12.09.2001 declar ca am pierdut adresa DGFP nr 104804/01.07.2002 cu punctele de lucru situate in bd. Octavian Goga nr 22 bl m63 sect 3, str V.V. Stanciu, nr 213, sect 4, str Nicolae Iorga nr 37 bis sect 1. O declar nula,

n A.S.L.G. S4 organizeaza in data de 22.03.2013, ora 12.00, la sediul din Bd.Metalurgiei, nr. 89, sector 4, Bucuresti, licitatie publica cu strigare avand ca obiect inchirierea unui spatiu in suprafata de 1 mp din incinta Scolii nr. 102 G-ral.Eremia Grigorescu. Documentatia de licitatie se poate procura de la sediul A.S.L.G. S4, din Bd.Metalurgiei, nr. 89, sector 4, Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 11:00-12:00. Relatii suplimentare la tel. 021.460.85.94/021.460.85.93 interior 126, Tel: 0214608594 n CII Constantin Juncu organizeaza licitatie publica cu strigare conform Legii 85/2006 pentru vanzarea autovehicolelor Fiat Ducato si Fiat Linea cu un pret de pornire licitatie de 12.608lei +TVA, respectiv 10.028+TVA, proprietatea debitoarei GP Marbone Internazionale SRL. Licitatia va avea loc in ziua de 15.03.2013 la sediul din Str.Heliade Intre Vii, nr. 3-5, sector 2. Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Relatii suplimentare la: Tel: 0731185058, 0723530275 Coman Gheorghe domiciliat in Bucuresti str. soldat Zambila Ionita nr. 3, bl. 33C, sc. 1, et. 2, ap. 16, sector 2 parat in dosarul nr. 17052/301/2011 al Judecatoriei Sector 3 este citat de catre reclamantul Timofte Gheorghi sa se prezinte in data de 26.03.2013 la aceasta instanta, n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 2660/96/2012 – al Tribunalului Harghita – sectia civila, debitoare SC Fecso Company SRL, cu sediul in sat Alunis, comuna Mugeni, nr. 69, jud. Harghita inmatriculata la reg. com. sub numarul J19/67/1997, cod unic de inregistrare 9160994, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, onrc, orc Harghita propunerea formulata, in sentinta civila din 21.02.2013, de intrare in procedura simplificata a falimentului, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency SPRL,

n Sc Sasha Blue Outlet Srl, cu sediul in Municipiul Constanta, str. Soveja nr. 108, mag. 276/1 spatiu comercial, bloc 40A, et. P, judet Constanta, numar de ordine in Registrul Comertului J13/1682/2010, cod unic de inregistrare 27405740, este chemat in judecata in fata Judecatoriei Constanta, cu sediul in str. Traian nr. 33, loc. Constanta, jud. Constanta, in Sala 1, c40, in ziua de 26 martie 2013, ora 08:30, in dosar nr. 32402/212/2012 in calitate de debitoare, pentru Fond - Ordonanta de plata (UOG 119/2007), in proces cu SC Elgeka-Ferfelis Romania SA in calitate de creditoare, D&D n Subscrisa, INSOLVENCY IPURL, lichidator judiciar al SC ROMALIM INTERNATIONAL SRL, anunta vanzarea la licitatie publica, in data de 27.03.2013 ora 16:00, la biroul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 1, et. 7, ap. 21, sector 3, interfon *5064, a urmatoarelor active ale debitoarei: 1. Activul situat in Bucureºti, Bulevardul Timisoara nr. 104 B, sector 6, identificat cu nr. cadastral 224574 (teren), 224574-C1 ºi 224574-C2 (construcþii) înscris în Cartea Funciarã nr. 224574 a loc. Bucureºti, sector 6, compus din teren în suprafaþã de 3.089 mp ºi construcþiile edificate pe acesta, -C1 – cabinã poartã cu o suprafaþã construitã la sol de 11mp. -C2 – halã de producþie preparate din carne, cu o suprafaþã construitã la sol de 1.432mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 300.000 Euro fãrã TVA. In vederea participarii la licitatie este necesara achitarea unei garanþii de participare de 24.000 Euro fãrã TVA ºi a unei taxe de participare de 200 lei, in contul unic de lichidare al debitoarei deschis la PIRAEUS BANK, IBAN RO32PIRB4203709690003000, cu precizarea “garantie de participare la licitatia pentru vanzarea activului din Bd. Timisoara, proprietatea SC ROMALIM INTERNATIONAL SRL” si depunerea dovezii achitarii la lichidator cu 24 de ore inainte de licitatie. Relatii suplimentare la tel, fax, e-mail, mihai.dutu@gmail.com, Tel: 0723598080, 0213220306, Fax: 0213261222

Convocator: Presedintele Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Ilarie Chendi Nr. 2, sector 2, avand Codul de inregistrare fiscala 22889959, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 96/2007, Statutul si ROF-ul OTDR, convoaca Adunarea Generala a Municipiului Bucuresti a tehnicienilor dentari – membrii OTDR pentru data de 23.03.2013, ora 11, 00. Lucrarile adunarii generale judetene se vor desfasura in Bucureºti, str. Cauzaºi Nr. 25-27, Hotel Internaþional. a) La adunarea generala judeteana sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti tehnicienii dentari membrii OTDR activi, cotizanti, inscrisi in RUTD 2012 revizuit si actualizat la 31.12.2012 (publicat pe www.otdr.ro in luna februarie 2013). Adunarea Generala Judeteana a tehnicienilor dentari – membrii OTDR, va avea urmatoarea ordine de zi: Desemnarea (prin alegere pentru completarea / inlocuirea) reprezentantilor tehnicienilor dentari - membrii OTDR, in Adunarea Generala Nationala a OTDR. Accesul membrilor OTDR indreptatiti sa participe la adunarea generala judeteana este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate. Sedinta este statutara daca intruneste conditiile art. 70 din ROF al OTDR. In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, adunarea generala judeteana este convocata, in data de 23.03.2013 ora 13, 00, cu mentinerea ordinei de zi si a locului de desfasurare. Presedinte OTDR - Dombai Attila Csaba, Prin mandatar - Liviu Fera, Presedinte CMB B u c u r e º ti, cmb.otdr@gmail.com, Tel: 0213112194

06 Martie 2013

n Credite nevoi personale, refinantari, chiar si pentru cei cu intarzieri, Tel: 0729945460, 0765502564

é Creare site Web design. Firma profesionala ofera servicii complete in creare site, magazine online, webdesign, redesign, hosting, promovare SEO, creare logo, animatii 3D, flash va ajuta la promovarea afacerii dvs online la preturi de criza. Pentru lucrarile facute de noi Hosting Gratuit + 200 Carti vizita personalizate, 49 EUR, office@joinwebdesign.ro, http://www.joinwebdesign.ro, Tel: 0764832063, 0735327627 n Cumpar drepturi litigioase Legea numarul 10, Tel: 0722269010

é Doamna cumpãr picturã româneascã ºi strãinã, argintãrie, sticlã semnatã, porþelan, mic mobilier, obiecte din bronz ºi antimoniu, etc, Tel: 0721491271, 0214113048 n Medic familie roman cedez (vand) cabinet cu pacienti, Nisa Franta, Tel: 0213369106, 0745978855 n Pianina August-Dassel Berlin, placã bronz, claviaturã fildeº, 1.000 EUR, Tel: 0752279986

Vand Loc de Veci la Cimitirul Metalurgiei din Bucuresti. Rog seriozitate, 2.000 EUR, no_hope23@ yahoo.com, Tel: 0729650006

n Am spatiu 90mp, curent, gaze, corp separat casa, forta munca, caut asociat afacere profitabila, Tel: 0727369478 n Particular, inchiriez patiserie complet utilata, vad comercial, sector 5, pret negociabil, Tel: 0762008071 n Preiau firma platitoare de TVA fara datorii la stat, infiintata intre anii 2000-2012 cu toate actele depuse la administratia financiara, Tel: 0760128813

é Realizare Web Design, site. StarWebs web design Bucuresti, servicii de web design, realizare site-uri de prezentare, magazine online, optimizare SEO, promovare google, promovare online, 100 EUR, office@starwebs.ro, http://www.starwebs.ro, Tel: 0722406872, 0729114187

é Vand afacere cu sandwich-uri in sectorul 4, cu spatiu amenajat si autorizatii la zi, 4.500 €, florin.gabriel2012 @gmail.com, Tel: 0768760820

n Vrei sa ai propria firma? Te ajutam sa pornesti prima ta afacere cu finantare 10.000Euro nerambursabili de la stat! Tel: 0742732127


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

06 Martie 2013

Ordinul n Arhitect, Arhitectilor, autorizatii construire, locuinte, vile, magazine, hale, consolidari, extinderi, supraetajari; 0213152081, Tel: 0724642436, 0213141996

n ªcoalã de ªoferi, pe Dacia Logan 490 Lei, ºedinþa suplimentara 45 Lei, examen (traseu) 90 Lei, 490 RON, Tel: 0725878353, 0785125125 ªcoalã de ºoferi, pe Dacia Logan 450 lei, ºedinþã suplimentar ã 45 lei, examen (traseu) 90 lei, Tel: 0785125125, 0725878353

Chitara, orga, c anto. Profesor, absolvent de Scoala populara de arta, serios, pasionat, cantautor, autodidact, initiez in tainele acestor domenii muzicale persoane incepand cu varsta de 6 ani, in urma unui test de aptitudini. Varsta maxima nu ex is ta, pas iunea n-are varsta. La domiciliul e l e v u l u i , 4 0 R O N / o r a, sorin.durus@yahoo.com, Tel: 0731299469

izolatii si é Acoperisuri, hidroizolatii, tigla metalica, tigla ceramica, sindrila bituminoasa, revizii acoperisuri vechi, jgheaburi si burlane, etc, 1 RON, Tel: 0762176938, ms_dyzzy@yahoo.com, n Acoperiºuri, lindab, burlane, dulgherii, polistiren, asociaþii, blocuri, þiglã metalicã, oriunde, firmã cu contract, reducere 20%, 0732763173, 0758515299

é Matematica orice

zona, profesor, rezultate rapide, sedinte individuale, domiciliul elevului, simplu, comod, eficient, succesul sigur, 0754916860

é Acoperiºuri tablã

zincatã, Lindab, aticuri, reparaþii+ materiale, izolaþii, Tel: 0744111939, 0732563623

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

Casete luminoase, bannere, copertine, decorare cu autocolant, Tel: 0755751818

é Echipa profesionala, execut lucrari de la centura pana la acoperis, amenajari interioare exterioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi, Tel: 0768311717

n Execut orice lucrari de amenajari interioare, particular, preturi accesibile, 0726215249 lucrãri: gresie, n Execut faianþã, marmurã, parchet, glet, zugrãveli, etc, 0726394049 n Executam

oricand si oriunde tinichigerie Lindab, tabla zincata, burlane si jgheaburi, dulgherie, orice mici reparatii, vopsim acoperisuri, lucrari de stat, 10 ani garantie, -20%reducere, Tel: 0724716882, 0753709391

horticol cu n Inginer experienta, execut orice lucrare pt plante sau pomi fructiferi, vie, gazon, Tel: 0761393330 n Jaluzele exterioare (rulouri), AL ºi PVC, preþuri promoþionale, Tel: 0722766562, 0214304183 preþuri n Meseriaº convenabile, zugrãveli, faianþã, sanitare, electrice, rigips, parchet, montez uºi, Tel: 0724121709


06 Martie 2013

é Contabil expert,

servicii contabile complete, salarizare, declaraþii lunare, bilanþ. Prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0766369750, 0720891226 n Expert evaluator ANEVAR, elaborez rapoarte de evaluare imobiliara pentru vanzare cumparare, raportare financiara, lichidare. Tarife negociabile, 200 Ron, 0729937336, george.popovici@evaimob.ro http://www.evaimob.ro

é Contabilitate completa declaratii, salarizare, resurse umane, consultanta fiscala, bilanturi, refacere evidente contabile. Preturi avantajoase, Tel: 0723744010, 0314166250

n Ady Curier&Logistics ofera: servicii de transport rutier de marfuri, mobila si colete de la 1kg-22t cu auto noi cu GPS instalat in regim express si de grupaj intern si international la cele mai mici preturi. Detinem: personal calificat 24/24 de l-d, asigurare marfa pentru fiecare autovehicul de 50000 euro, 0754709173, 0737100603, Fax: 0314183556 n Transport orice Bucuresti si in tara - international, 2 tone capacitate incarcare, pret avantajos, Tel: 0734363466, 0761966209

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara s i in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj s i v olum. Av em experienta necesara ca marfa dv. sa ajunga la destinatie in siguranta. 0 7 2 4 7 2 4 4 4 2 0 , 0767419106, office @transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro

n Camin ingrijire batrani. De ce sa alegeti Casa Suter pentru ingrijirea si tratamentul seniorilor? Pozitie ultracentrala, servicii medicala de specialitate, alimentatie bio 3 mese si 3 gustari, de la orice calculator de la serviciu sau acasa puteti vedea seniorul dumneavoastra. 2.000 Ron / luna, 0721744191, 0755583489, casasuter@gmail.com, http://www.casasuter.freewb.ro/ n Familie tanara cu 2 copii, intretinem batran/a/i in schimbul locuintei, oferim incredere, suport, relatie de suflet, Tel: 0766441959

é Masaj de celulita, reflexoterapie, la cele mai mici preturi, Tel: 0741136818, 0721148627

é Reparatii Flaut /

Piculina. Repar, restaurez, reconditionez profesional; ofer consiliere vanzari/cumparari. Consumabile. Garantie, Tel: 0722585689 nunta, Servicii n Dj Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII ! 0726129782

AnuntAZ 6 martie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you