Page 1

AGENT VANZARI SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA AGENT VANZARI PENTRU ZONA BUCURESTI. CERINTE: PERMIS CATEGORIA B, EXPERIENTA MINIM 3 ANI IN VANZARI. SALARIU ATRACTIV. ASTEPTAM CV LA EMAIL, EDY.NEDELCU@ GLOBALPET.RO, WWW.GLOBALPET. RO

é Cabinet Avocat operatiuni Registrul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare/miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct de lucru, infiintari societati comerciale, pfa. etc, 1 EUR, av.oprea.alina@gmail.com Tel: 0745078898

é Germana, meditatii prescolari, scolari, liceu, bacalaureat si nivel avansat.Cunoscator limba germana din familie si studii, Zertifikat Deutsch si experienta in pregatire germana de 4, 5 ani cu copii diferite varste si adulti orice varsta, 50 RON/ sedinta 2 ore, 25 RON/ora, valentin_revelante@ yahoo.com, Tel: 0728058068 Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000- 3000Euro, www.bestofvideochat.ro, Tel: 0786238785 Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.0003.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Publicitate: Primera Advertising va ofera reclame si jocuri gonflabile, reclame si firme luminoase, standuri expozitionale si sampling, decoruri spectacole, decorari magazine, imprimari digitale, branding auto, preluari anunturi ziare, organizare de evenimente, activitati promotionale, hostess, sampling si figuratie, distribuire materiale publicitare, 0372729384, office@primeratalents.ro, http://www.primeratalents.ro, Tel: 0768027819, 0727691262

é VIDEOCHAT UNIRII CAUTAM FETE

INDRAZNETE, 18-30 ANI CU UN CARACTER DINAMIC SI O DOZA DE AMBITIE SI SERIOZITATE PENTRU SESIUNI DE VIDEOCHAT INTR-UN MEDIU PLACUT.UNIRII, 60%; OFERIM TRAINING SI CAZARE GRATUITA. SUNA ACUM! 2.000 USD/LUNA, STUDIO@LIVEQUEENS.COM, WWW.LIVEQUEENS.COM, TEL: 0766788840, 0734529582

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII) , STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA ,

HR@STANDARDSTUDIO.RO, WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

06 Februarie 2012 n Ajutor Bucãtar minim 3 ani experienta, nefumator. Restaurant zona Aviatiei angajeaza urgent! office@dietunter.ro, Tel: 0753040931

Agent comercial Firma danez a c auta agenti comerciali, informatii la tel, Tel: 0757965211

n Agent Vanzari - SC angajeaza in domeniul Auto (vanzare anvelope). Rog CV la e-mail, mircea.iacob@tire-fix.ro, Tel: 0726149872 intervenþie n Agenþi Romprest Security angajeazã. Condiþii: 1, 85-1, 90m, atestat, carnet cat.B min. 2 ani, experienþã. Salariu motivant + bonuri, Tel: 0730712050, 0730712055

n Agent Pazã. Societate securitate angajeaza agent paza din Bucuresti, salariu 900lei, Tel: 0213100503

Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

é Agenti Pazã barbati si femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca si salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Agenþi Paz ã pentru obiec tiv e în z ona Bãneasa-Otopeni angajeazã firmã securitate. Relaþii luni vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0741051650, 0755128974 n Agenþi Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, cu experienta, program de lucru: o zi da, una nu, Tel: 0213152184 n Agenþi Pazã. Firma de paza angajeaza agenti de paza, barbati si femei cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, Tel: 0751515402 Agenþi teren, reprezentanþi v ânz ãri cas ã de modã, s alar iul f ix + c omis ion, croitorulmeu@gmail.com, 0314059883, 0771125495 n Agenþi Vânzãri pentru firma de protectia muncii, angajãm în conditii avantajoase. Asteptãm CV cu poza la e-mail petregrogorescu28@ yahoo.com

Arhivar f emei nefumatoare cu domiciliul in Bucuresti, pentru sortare, ordonare si ambalare dosare arhiva. Contract full-time. Sunati intre orele 9-17, L-V, Tel: 0721975587 Farmacie n Asistent angajeaza Spitalul Oxxygene Med Plus din Otopeni. Relatii la telefon de luni- vineri 11:0018:00, Tel: 0745230132 manager cu n Asistent experienta de minim 3 ani, cunostinte de limbi straine engleza si franceza, Microsoft Office - SC UMUC SA angajeaza, Tel: 021834137 radiologie n Asistenta angajam, Tel: 0213265596 Barman cu permis auto cat B, bucatar si femeie la spalat vase - Realia, restaurant, sos. Berceni 96, sect. 4, angajeaz a, Tel: 0736112732 n Bonã tanara, cinstita, educata, energica. Angajez pentru doi copii Bucuresti, 1000lei lunar, 1.000 RON, Tel: 0753475625, 0722508529


oferte de muncã România / info / pagina 3

06 Februarie 2012

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Grecia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (191) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Sistemul de învãþãmânt din Grecia (partea a - III- a). Recunoaºterea diplomelor ºi calificãrilor. Continuãm astãzi prezentarea sistemului de învãþãmânt din Grecia, cu aspectele ce privesc recunoaºterea diplomelor ºi calificãrilor obþinute în strãinãtate. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În Grecia, instituþia care se ocupã de recunoaºterea calificãrilor obþinute în strãinãtate este Centrul Inter-universitar pentru Recunoaºterea Calificãrilor Obþinute în Strãinãtate (DIKASA). De altfel, toate statele membre ale UE au un asemenea organism care faciliteazã mobilitatea studenþilor. Organismele naþionale formeazã reþeaua NARIC. Legea elenã acordã DIKATSA competenþã exclusivã în ceea ce priveºte deciziile cu privire la cele mai înalte edificii educaþionale situate în strãinãtate ºi calificãrilor pe care le-au obþinut solicitanþii. Deþinãtorul calificãrii de la o instituþie de învãþãmânt din strãinãtate, prezintã o solicitare de recunoaºtere a calificãrilor, împreunã cu anumite documente doveditoare solicitate de conducere. O comisie specialã examineazã cererea ºi face o propunere cãtre conducerea DIKATSA. Aceasta ia o decizie ºi conducãtorul acesteia emite un act relevant. Pentru ca aceastã calificare sã fie recunoscutã, trei factori sunt examinaþi, fiind decisivi, în ceea ce priveºte studiile pentru care a fost acordatã calificarea: 1. Nivelul academic al instituþiei care a acordat calificarea. 2. Nivelul facultãþii sau departamentului în care au fost susþinute studiile. 3. Conþinutul cursului urmat de persoana care a fãcut solicitarea recunoaºterii calificãrii. DIKOTSA este responsabilã numai pentru recunoasterea diplomelor/ documentelor de nivel academic. Pentru recunoaºterea calificãrilor profesionale existã Consiliul pentru recunoaºterea echivalenþei profesionale a calificãrilor educaþionale post-secundare (SAEITTE). Posibilitatea de dobândire a recunoaºterii diplomelor ºi a calificãrilor unei persoane, joacã un rol foarte important asupra migraþiei în scop de muncã de la nivelul UE.A fost necesarã dezvoltarea unui sistem european care sã garanteze recunoaºterea calificãrilor profesionale obþinute în diferite state membre.

n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Militari, Bãneasa, Herãstrãu, Pipera. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Cotroceni, Aviatiei, Obor, Pantelimon, Crangasi. Urgent, Tel: 0213107403 Mogosoaia, n Bonã Straulesti, Buftea, 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Bonã îngrijire vârstnici, menajere, angajeazã urgent Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, 0743393576, Tel: 0213233966, 0314097807 n Calcatoreasa, confectioner -asamblor, lucrator croitorie pentru atelierul de creatie, Tel: 0740768303 n Cameristã varsta 20-35 ani, ofer cazare si masa, Pensiune Fundata, Brasov, Tel: 0762910850

Tocmai pentru ca acest lucru sa fie cu adevãrat posibil, UE a pus bazele unui sistem de recunoaºtere a calificãrilor profesionale. În cadrul acestui sistem se face totuºi distincþie între profesiile care sunt reglementate (profesii pentru care sunt solicitate calificãri specifice) ºi cele care nu sunt reglementate legal în statele membre gazdã. Astfel, la nivelul UE au fost propuse o serie de instrumente pentru a asigura o mai bunã transparenþã în procesul de recunoaºtere a diplomelor ºi calificãrilor: 1. Cadrul European al Calificãrilor – obiectivul sãu este de a crea legãturi între diferitele sisteme naþionale de calificare ºi sã asigure un transfer omogen ºi o recunoaºtere a diplomelor. 2. Centrele de informare cu privire la recunoaºterea academicã naþionalã - furnizeazã sprijin în recunoaºterea studiilor efectuate în strãinãtate ºi a calificãrilor. 3. Sistemul European de Transfer al Creditelor - faciliteazã recunoaºterea studiilor efectuate în strãinãtate ºi vine în completarea programului de mobilitate pentru studenþi Erasmus. 4. Europass – este un instrument prin care se asigurã transparenþa aptitudinilor profesionale. Prin acest sistem aptitudinile ºi calificãrile sunt mai uºor de înþeles ºi recunoscut în diferite pãrþi ale Europei. Are la bazã cinci documente standardizate: un curriculum vitae (CV); un paºaport lingvistic; un supliment la certificatul professional; un supliment la diploma; un document de mobilitate europass. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

manual pentru n Croitor încãlþãminte, cusut pregãtit masã (fete), tãlpuitor manual Atelier încãlþãminte angajeazã, Tel: 0728853574 n Curieri pedestri in Bucuresti si Ilfov. - Total Post Services angajeaza, Tel: 0212321575, 0732222672 construcþii cu n Devizier experienþã ºi cunoºtinþe Windev, Tel: 0751134000 n Dispecer cu experienta minim 6 luni. Angajam pentru monitorizare video spatii comerciale, Tel: 0764666663 n Dispecer telefon - Firma catering angajeaza fata, Tel: 0764723174

Coafez / Coafeza, Frizer / Stylist, pentru Salon situat in zona Drumul Taberei, minimum de experienta 2 ani, aspect fizic placut. Pentru mai multe detalii Distribuitor cu sau si informatii va rugam fara experienta sa ne contactati, pentru ROOSSA marius33_2004@ Books SRL salariu de yahoo.com, Tel: la 1200lei, bonusuri 0744877066 in functie de realizari, Confecþioner/a Fabrica Tel: 0318004555 confectii dama angajam confectioner, om la calcat final si interfazic cu experienta. Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

Principiul de bazã este cã un cetãþean european trebuie sã aibã posibilitatea sã-ºi practice în mod liber profesia, în oricare Stat Membru al UE. Aplicarea practicã a acestui principiu este din pãcate uneori impiedicatã de cerinþele naþionale care reglementeazã uneori accesul la anumite meserii în statul gazdã.

é Contabil. Ceragem SRL angajeaz a c ontabil c u experienta, cunoscator SAP. In vederea selectiei va rugam trimiteti CV pe e-mail, romania@ceragem.ro

é Confectionere

liniara, CTC, mester banda, sala croit angajam, zona Sura Mare, Eroii Revolutiei., Tel: 0722321565

é Educator/toare cu experienþã angajeazã grãdiniþã particularã (zona Domenii), Tel: 0769636066, 0769634754 n Electrician avand cunostinte utilaje constructii si auto, obligatoriu permis min cat.B angajeaza SC KRANZ EUROCENTER SRL, Oferim cazare, office@kranz.ro, Tel: 0214936349

n Confecþioneri textile Societatea comerciala angajeaza confectioneri salariu atractiv, transport gratuit, bonuri de masa, Tel: é Electrician si montator usi, 0768994378, 0729602864 carnet auto cat. B - SC n Consilier pe probleme de Alumatic SRL angajeaza, Tel: sãnãtate, studii medii ºi 0723371731, 0212554065 superioare, Cãutãm 2 Femeie de Serviciu consilieri, progresiv 600 Euro, serioasa, muncitoare, instruire gratuitã, Tel: dispusa sa lucreze in 0730735115 n Contabil/ã cu experienta de minim un an pentru evidenta contabilitate fiscala - SC Standard Accounting angajeaza, Tel: 0724518396, 0216834137, Fax: 0214602329

ture si week-end, pentru clinica veterinara, Tel: 0213483469, 0213485020


pagina 4 / oferte de muncã România

06 Februarie 2012 Femeie de Serviciu SC Fildas Trading SRL angajeaza femeie de serviciu pentru sediul din str. Islaz (zona Piata Domenii) sector 1. Detalii la tel. sau CV la fax sau e-mail, resurse.umane@ fildas.com, Tel: 0741106666, Fax: 0212204927 n Femeie de Serviciu pentru Clinica stomatologica, Tel: 0723188663 n Femeie de Serviciu Angajam responsabil curatenie (femeie serviciu). Sos Fundeni, nr 50 B, Intrarea Somnului, sector 2. 900 RON, n Fierari si necalificati - Firma de constructii angajeaza cu carte de munca, salariu motivant. Exclus colaborari cu echipe de fierari sau necalificati. Persoana de contact ing. Dae Sebastian de luni pana vineri intre orele 09:00 18:00, 1.200 RON/luna, Tel: 0731707540 decorator, n Florar/easã, vanzatoare - Florarie sector 3 angajeaza, Tel: 0213200211

é HOSTESS ONLINE 100% LEGAL, BESTSTUDIO.RO ANGAJEAZA FETE MIN. 18 ANI PENTRU ACTIVITATEA DE HOSTESS ONLINE.CARTE/CONTRACT DE MUNCA, CONDITII PROFESIONALE. SALARIU LUNAR MINIM GARANTAT 800$+BS. PROGRAM FLEX, 70% COMISION YAHOOMESS: BESTSTUDIO_RO, ADMIN@BESTSTUDIO.RO, WWW.BESTSTUDIO.RO, TEL: 0767282234 n Inginer electrotehnist, vorbitor de limba araba, franceza si engleza - SC Iristel Romania angajeaza, dmares@iristel.ro, Tel: 0317818180 n Îngrijitori - Angajez familie de pensionari pentru ajutor la gospodarie, contra locuinta la curte in Voluntari, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427 n Instalator termic si sanitar cu experienta - SC Camserv SRL angajeaza, Tel: 0213612924 n Lãcãtuºi confecþii metalice ºi sudor electric/CO2, angajeazã Seba Industrial. Cv la 0213183675, Tel: 0726370381

n Livratori cu scuter. Pizza Dominium angajeaza. Cerinte: peste 18 ani, curs legislatie, Tel: 0760660967 n Mãcelar si vanzatoare cu experienta pentru macelarie Vitan, Tel: 0724591498 n Manichiuristã- pedichiuristã+ unghii false, cu experienþã. Urgent, Tel: 0727441237

coafeze, é Manichiuriste, salariu fix + comision. Salon înfrumuseþare angajeaza, Tel: 0729342004 Legator de n Manipulant sarcina - Firma distribuitoare de produse metalurgice angajeaza pentru incarcarea si descarcarea marfurilor din depozit, office@kloeckner.ro, http://www.kloeckner.ro, Tel: 0216830935, Fax: 0216830905 n Maseuzã Vrei sa lucrezi intr-un salon cochet, alaturi de o echipa tanara si dinamica? Green Day Spa angajeaza maseuza. Oferim conditii de munca foarte avantajoase, Tel: 0743189442, 0213165525 n Mecanic cu experienta pt intretienere si reparatii masini unelte. Cunostiinte mecanica, pneumatica, hidraulica. Diploma de calificare (facultate, profesionala). SC angajeaza, angajari.resurse.umane.ir@ gmail.com, Tel: 0722748649

Mecanic auto cunoscator geometrie si electrician auto Ceaklyn Trading angajeaza, Tel: 0726350502, 0728919151 n Mecanic auto - Service auto angajeaza, Tel: 0722607301 n Mecanic auto cu experienta (distributii, treansmisii, articulatii, sisteme franare, utilizare texa si kts) - service auto angajeaza, Tel: 0769678186 n Mecanici cu experienþã pentru Service Auto Mecanicã, Olteniþei -Iriceanu, Tel: 0744501537, 0723351090 n Menajerã - Familie serioasa, zona rezidentiala, angajam doamna interna pentru menaj si gatit, nefumatoare, ingrijita, Tel: 0212300808 n Menajerã - familie cu 2 copii, cautam doamna serioasa, 35-45 ani, pentru menaj si gatit. Program de lucru l-v 9-17, salariu cu/ fara carte de munca, decontare transport cartier Curtea Domneasca, Domnesti. Cerinte: experienta in domeniu; referinte de la locurile de munca anterioare; seriozitate, andrei@master-tech.ro, Tel: 0753233405

Menajerã - Companie cu sediul in B ucuresti angajeaza menajera cu varsta intre 20 - 30 ani, pentru curatenie birouri si protocol, responsabila, serioasa, aspect fiz ic placut, program full time, contract de munca, salariu atractiv. Va rugam sa transmiteti CV la e-mail office@ccirt.ro, Tel: 0788771772

Meºterul casei Restaurant IL Cantuccio angajaza, Tel: 0724744153

é Modele R ECLAME pentru TOATE VÂRSTELE (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. BUCUREªTI +PROVINCIE. 0 2 1 3 1 5 6 5 8 1 , model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039, 0761322310 n Muncitor necalificat pentru bucãtãrie Restaurant angajeazã, Tel: 0316900247 n Muncitori. Firma constructii caut urgent echipa muncitori si masina pentru tencuiala mecanizata, santier Bucuresti. Urgent, Tel: 0733547647 n Operator calculator si menajera angajam, Tel: 0213265596 n Operator Pc - Best ideeas cauta personal pentru ocuparea postului operator retele socializare, se ofera suport financiar si training gratuit, pentru detalii sunati la nr de telefon afisate, 300 USD, bestideas.jobs@yahoo.com, Tel: 0760825560, 0765825560 n Operatori (scot attendant) fete si baieti, sef sala (baieti) pentru sala jocuri casino, office.maximbet@yahoo.ro, Tel: 0784749575 n Patiser patiserie, gogoserie, sector 4 Berceni (Aparatorii Patriei) angajeaza personal calificat, program 8-14, Tel: 0731833800

é Paznic cu atestat, telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 n Persoanã pentru ingrijirea vacilor. Sa stie sa mulga manual. Oferim cazare, masa si salariu, Tel: 0723494830 n Persoanã pentru primire pacienti angajam, Tel: 0213265596

strict feminin n Personal pentru videochat. Procent 90%, avans 300$ din prima zi, salariul 1.000$ condiþionat de seriozitate. Locaþii în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Victoriei, Tel: 0784606572, 0733839026 n Personal numai calificat pentru fabrica de pungi: imprimare, extruder, role, valtehnicserv@yahoo.com, Tel: 0213611892 n Personal pentru deservire bauturi acoolice - nealcoolice si supraveghetor jocuri. Sala de jocuri din incinta Mall Vitan angajeaza. Relatii la telelefon dupa ora 12.00, Tel: 0731170849

é Personal calificat

pentru pozitiile de: bucatar, ajutor bucatar, cofetar-patiser, brutar, lucrator bucatarie, hostess. Restaurant de lux angajeaza urgent. Telefon de luni-vineri 9-17, Tel: 0212088681 n Personal curãþenie pentru sediu banca, program zilnic luni-vineri 8:30-10:30 sau 17:00-21:00 si luni miercuri vineri 8:30 12:30; Firma curatenie angajeaza, rugam seriozitate, Tel: 0766633150 n Personal curatenie cu experienta - Club sportiv Floreasca, Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza, sunati intre 09.00-15.00, Tel: 0730900031

Personal magazin Royal Supermarket angajaza casier, vanzator, mezeluri lucrator comercial program 8 ore, beneficii bonuri de masa, zona Timpuri Noi, Tel: 0785843691 n Personal Restaurant: - SC Ansamble Catering&Services angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, picol, ospatar, spalator vase pentru Bucuresti. Cerinte: experienta in domeniu. CV la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: 0725543451, 0372769557


06 Februarie 2012

oferte de muncã România / pagina 5

Hotel: é Pers onal Recepþioner - c onditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent de liceu/ facultate, c alific are r ec eptioner / tehnician hotel, cunoscator a minim 2 limbi s traine, cunostinte PC, experienta in turism. Curier bagajist conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu, cunoscator a minim 2 limbi straine. Camerista hotel conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/ scoala profesionala, curs de calificare camerista hotel, experienta profesionala in turism. SC Ambasador SA angajeaz a. Relatii la 0213159080/1116,

é Pizzar, curieri, bucãtari angajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache). Relaþii L-V. 12:00-17:00, Tel: 0731027322 n Programator - Angajam programator cu 3 ani experienta pe J2EE, din care 1 an design si 2 ani dezvoltare. Minim 2 ani experienta cu Relational Databases Oracle, MySQL and MS SQL Server, PostrgreSQL. Cunonstinte avansate de engleza, franceza si rusa, manuela.serban@qualitance.ro, http://www.qareers.ro

Reprezentant vânzãri directe angajeaza ROOSSA Books SRL cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079 n Secretarã pentru secretariat/facturare, tinichigiu auto, electrician / diagnoza auto, pregatitori / vopsitori auto. AUTO FIRST CLASS angajeaza, conditii avantajoase, danielnarcis@gmail.com, Tel: 0760693462 n ªofer trailer categoriile B, C, E, atestat ARL marfuri + agabaritic. SC KRANZ EUROCENTER SRL angajaza, oferim cazare, 0214936349

é ªef Turã domiciliat în Bucureºti, pentru interior Hipermarket zona Bãneasa, angajeaz ã firmã paz ã. Preferabil curs sau atestat agent securitate. Relaþii luni vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0741052419, 0755128956

Soferi profesionisti C+E pentru curse pe ruta Romania - Turcia - Romania. SC CEREN TRANSPORT angajeaza. Cerinte: pasaport, viza, seriozitate, experienta, lucian@ cerengroup.com, www.cerentransport. com, Tel: 0730030595, Fax: 0314370005

n ªofer taxi CM + atestat la 24 ore, Tel: 0768562095 n ªoferi taxi sectoarele 2, 3, 4, la 12 ore, cu atestat, Tel: 0767000573 Compania n Stivuitorist. Henkel angajeaza un stivuitorist pentru fabrica de adezivi din Pantelimon. Solicitam atestat de stivuitorist/ISCIR. Trimiteti CV la mail human.resources@ ro.henkel.com, Tel: 0212086855 é ªoferi tax i c u/fãr ã n Tehnician pentru montare alarma, Tel: ex perienþã (fac ilitãm, sistem 0752360000 obþinerea atestatului). Zilnic 9-18/str.Dealul Þugulea, nr. n Vânzãtoare de produse 124 (Militari). 0735846662, patiserie, SC Pavila SRL Tel: 0214309498, angajeaza in zona Dragonul Rosu, Relatii de luni-vineri, 0766509498 9.00- 18.00 la telefon, Tel: n ªoferi taxi cu fãrã 0724373775 patiserie experienþã, Bucureºti, facilitãm n Vânzãtoare atestat, Tel: 0214309498, angajam, zona Izvor, Tel: 0720068403 0766509498

Patiserie n Vânzãtoare angajeaza vanzatoare, patiser si covrigar cu experienta, Tel: 0784570903 magazin n Vânzãtoare non-stpo, domiciliul in sector 6, Tel: 0730508282 n Vânzãtoare pentru aprozar Drumul Taberei, zona Favorit, salariu +carte de muncã. Rog seriozitate, Tel: 0733117838, 0723234219 n Vânzãtoare bar-salã de jocuri, zona Piaþa Presei Libere, 0212244791, Tel: 0723436343, 0765486755 n Videochat Studio angajam fete, baieti, cupluri gay/ lesbi, cu /fara cazare, plata la alegere, bonusuri, transport zona rezidentiala, suport it permanent, 10 site pentru munca, indiferente varsta, mazima seriozitate, robert.studio@ yahoo.com, Tel: 0760925473

n Videochat studio recrutãm fete cu/fãrã experienþã! Avans 600$ imediat! Procent 50-80% sau salariu fix începând cu 900$. Câºtiguri 1.400-4.300$! Site-uri neaccesibile România, Tel: 0730695422, 0761200361


GRECIA

n Waiters, Waiters GENERAL AND ASSISTANT; Description: ASSISTANT Waiters; Starting Date: 04/01/2012;Ending date: 13/02/2012; Education skills required: LYCEUM; Professional qualifications required: No; Experience required: Not required; Minimum age: 20; Maximum age: 40; Employer Name: MARIA PANAGIOTOPOULOU Ltd. Address: 10 13231 PETERSBURG Ag.Dimitriou PETROUPOLEOS Municipality (Headquarters:, GREECE; Phone: 210-5059185; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 13/02/2012; Date published: 04/01/2012; ISCO code: 5123 n Hairdressers, KOUREIS, BEAUTY AND ASSOCIATED PROFESSIONS ASKOUNTES; Description: RECRUITMENT ASSISTANT KOMMOTRIAS WAIT; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Minimum age: 20; Maximum age: 30; Employer Name: Maria Awad DB; Address: PHILADELPHIA 71 13671 Attica Municipality ACHARNON (Chair: Acharnes), GREECE; Phone: 2102466531; How to apply: APPOINTMENT OF THE PROJECT Regulated; Last date for application: 18/02/2012; Date published: 09/01/2012; ISCO code: 5141 Description: n PENTIKIOURISTES-MANIKIOURISTRIES; MANIKIOR-PEDICURE; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Employer Name: PAPPAS IF. PANAGIOTIS; Address: DIM K. Nassos 3B 16672 VARI VARI Municipality Voula - VOULIAGM, GREECE; Phone: 2108976330; How to apply: APPOINTMENT OF THE PROJECT Regulated; Last date for application: 18/02/2012; Date published: 09/01/2012; ISCO code: 5141 n Practice helps nurse INSTITUTIONS AND CLINICS; Description: NURSE; Starting Date: 10/01/2012; Ending date: 19/02/2012; Education skills required: LYCEUM; Minimum age: 25; Maximum age: 35; Employer Name: GHEORGHIOS DIMIROUDIS; Address: 2 AG.EIRINIS 81100 Lesvos Lesvos Municipality (Chair: Mytilini), GREECE; Phone: 2251022233; Last date for application: 19/02/2012; Date published: 10/01/2012; ISCO code: 5132 n NURSES, TEI GRADUATES OR OTHER SCHOOLS; Description: GRADUATE NURSE AEI-TEI (SPECIAL LAPT 2) HIGH DEMAND; Starting Date: 12/01/2012; Ending date: 21/02/2012; Education skills required: Degree; Professional qualifications required: No; Minimum age: 23; Maximum age: 38; Employer Name: BIOAXIS HEALTHCARE HELLAS AE; Address: Avenue 70 15233 PENTELIS HALANDRI FILOTHEIS Municipality - PSYCHICO (Chair, GREECE; Phone: 210-6100330, 210-6101330; Fax: 210-6101330; How to apply: LETTER AND RESUME TO Employers; Last date for application: 21/02/2012; Date published: 12/01/2012; ISCO code: 3231 n Wet-nurses (graduates TECHNOLOGY TRAINING INSTITUTES THE OTHER; Starting Date: 11/01/2012; Ending date: 20/02/2012; Contract type: FULL-TIME FIXED; Education skills required: APPRENTICESHIP; Minimum age: 18; Maximum age: 24; Employer Name: Simba DAY NURSERY; Address: ALEXANDER ZAIMI 9 9 18539 Attica Piraeus Municipality (Chair: Pei, GREECE; Phone: 2104538872; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 20/02/2012; Date published: 11/01/2012; ISCO code: 3231 n Dental assistant; Description: DENTAL ASSISTANT - HIGH DEMAND; Starting Date: 03/01/2012; Ending date: 12/02/2012; Contract type: FULL-TIME Unlimited; Minimum age: 18; Maximum age: 35; Employer Name: KAPETANAKI DESPINA; Address: 31 11521 Vournazou MUNICIPALITY OF ATHENS ATTICA (Headquarters: Athens), GREECE; Phone: 2106470502; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 12/02/2012; Date published: 03/01/2012; ISCO code: 3225 n OPTOMETRES AND VISION; Description: B. OPTICAL; Starting Date: 10/01/2012; Ending date: 19/02/2012; Contract type: FULL-TIME FIXED; Minimum age: 30; Maximum age: 35; Employer Name: GEORGE CH. KAPSETAKIS; Address: AG PANTELEIMONOS 14 18648 DR MUNICIPALITY KERATSINI DRAPETSONA, GREECE; Phone: 210-4634569; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 19/02/2012; Date published: 10/01/2012; ISCO code: 3224 n Physiotherapist AND RELATED OCCUPATIONS; Description: ASSISTANT Physiotherapist; Starting Date: 05/01/2012; Ending date: 14/02/2012; Education skills required: IEK WITH CERTIFICATION; Minimum age: 20; Maximum age: 25; Employer Name: SOUTZIDOU ANTHI; Address: 334 28th OCTOBER 67 100 Xanthi Xanthi Municipality (Chair: Xanthi), GREECE; Phone: 2541076990; Last date for application: 14/02/2012; Date published: 05/01/2012; ISCO code: 3226

n ASSISTANT Occupational Therapists; Starting Date: 11/01/2012; Ending date: 20/02/2012; Employer Name: MARIA TZIMOULI; Address: SOKRATOUS & KOLOKOTRONI 0 42 100 Municipality of Trikala (Chair: trick, GREECE; Phone: 2431024974; Last date for application: 20/02/2012; Date published: 11/01/2012; ISCO code: 3229 n Hairdressers MEN, WOMEN AND CHILDREN; Starting Date: 15/12/2011; Ending date: 24/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Minimum age: 18; Maximum age: 25; Employer Name: Georgios Proffer; Address: 1 STRYMONOS 62100 Serres Serres Municipality (Chair: Serres), GREECE; Phone: 2321025305; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 24/01/2012; Date published: 15/12/2011 n GEOLOGIST; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: AEI; Professional qualifications required: Yes; Experience required: Not required; Minimum age: 55; Maximum age: 60; Employer Name: MUNICIPAL WATER & RETIREMENT CORPORATION; Address: 19th MAY 2 66 100 DRAMAS MUNICIPALITY DRAMAS (Drama), GREECE; Phone: 2521038260, 2521031118; How to apply: APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 18/02/2012; Date published: 09/01/2012 n CLEANERS OFFICES, HOTELS AND OTHER; The Cleaner KATHARISTIS PROPERTY; Required languages: English; Starting Date: 12/01/2012; Ending date: 21/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Employer Name: A.D. IMPERIAL PALACE; Address: 13 54630 ANTIGONIDON THES.NIKIS MUNICIPALITY OF THESSALONIKI (Fundamental) GREECE; Phone: 2310 508300, 2310548698; Fax: 2310548698; How to apply: APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 21/02/2012; Date published: 12/01/2012 n ASSISTANT ACCOUNTANT; Starting Date: 06/12/2011; Ending date: 15/01/2012; Contract type: FULL-TIME FIXED; Education skills required: TEI; Minimum age: 16; Maximum age: 24; Employer Name: KAMARA HRISOULA; Address: Agion Panton 59 54629 THES.NIKIS MUNICIPALITY OF THESSALONIKI (Thessaloniki) GREECE; Phone: 2310746200; How to apply: LETTER AND RESUME TO officials; Last date for application: 15/01/2012; Date published: 06/12/2011 n Elementary WORKERS; ERGATOTECHNITIS; Starting Date: 07/12/2011; Ending date: 16/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: HIGH; Professional qualifications required: No; Minimum age: 20; Maximum age: 50; Employer Name: Dimitris Dimitriadis; Address: 57008 ANTISTASIS 4 IONIAS MUNICIPALITY OF DELTA (Sindos), GREECE; Phone: 2310788628; Last date for application: 16/01/2012; Date published: 07/12/2011 n COMPUTER PROGRAMMERS Starting Date: 10/01/2012; Ending date: 19/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: TEE B INDEX; Employer Name: RHODES TELEMATICS SA; Address: 1st KM Rhodes-Lindos 0 85 100 DODEKANESE MUNICIPALITY OF RHODES, GREECE; Phone: 2241061031; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 19/02/2012; Date published: 10/01/2012 n SELLERS IN STORE; Salesgirl - WAIT RECRUITMENT; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Contract type: PART-TIME PERIOD; Education skills required: LYCEUM; Minimum age: 20; Maximum age: 35; Employer Name: Konstantinos TZAN.NAFTIS; Address: IR.POLYCHNEIOU 2 13 671 ATTICA MUNICIPALITY ACHARNON (Acharnes), GREECE; Phone: 210-2462047; How to apply: APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 18/02/2012; n AGENT DE RESERVATION H/F POSSEDANT B TS TOURISME ET 2-5 ANS D'EXPERIENCE POUR ETOFFER NOTRE SERVICE BASE A H ERAKLION. HABITUDE DES SYSTEMES DE RESERVATION NECESSAIRE. IMPERATIF : PRATIQUE COURANTE DU FRANCAIS, ET LANG.ANGLAISE OU GRECQUES SOUHAITEES. CONTRAT LOCAL 6 MOIS,VOYAGE, LOGEM. - Salaire: SALAIRE A DEBATTRE SELON EXPERIENCE; Required languages: French-fluent, English-basic; Starting Date: 15/03/2012; Ending date: 14/09/2012; Geographical Information; Country: Greece Region: ELLADA; Salary / Contract; Hours per week: 40:00; Contract type: TEMPORARY + FULL-TIME; Education skills required: Advanced Technical Training; Experience required: Up to 2 years; How to apply: Envoi CV par courrier ADRESSER CANDIDATURE EN FRANCAIS A ERKK.MANNIK@POLE-EMPLOI.FR; Last date for application: 28/02/2012; Date published: 27/01/2012; ISCO code: 4221

n RECEPTIONNISTE EN ETABLISSEMENT TOURISTIQUE; Description: HOTE-HOTESSE D'ACCUEIL POUR TOUR OPE RATEUR AFIN DE RENFORCER NOTRE EQUIPE D'ACCUEIL EN CRETE OU A RHODE S. EXPERIENCE TOURIME RECEPTIF ET ACCUEIL DE 2 A 5 ANS DEMANDEE. PRATI QUE COURANTE DU FRANCAIS IMPERATIVE ET ANGLAIS OU GREC SOUHAITES.VENTE E XCURSIONS.VOITURE DE FONCTION+ LOGT. - Salaire : 650 A 800 EUR/M A NEGOCIER; Required languages: French-fluent, English-very good; Country: Greece Region: ELLADA; Hours per week: 40:00; Contract type: TEMPORARY + FULL-TIME; Experience required: Up to 2 years; How to apply: Envoi CV EN LANGUE FRANCAISE A ERKI.MANNIK@POLE-EMPLOI.FR ; Last date for application: 28/02/2012; Date published: 27/01/2012; ISCO code: 4222 / PLONGEUSE SUBAQUATIQUE; n PLONGEUR Description: 2 MONITEURS DE PLONGEE.1/07 AU 31/08. LOGE GRATUITEMENT EN HOTEL. FIXE(650 EUROS)+% SUR VENTES DE FORMATION. POSSEDER PADI DIVE MASTER OU ETRE PLON- GEUR (LOISIR) DE NIVEAU 3 CMAS(DANS CE CAS,SERA FORME AU MONITORAT). ANGLAIS EXIGE. - Salaire : 650+COMM ISSIONS + LOGEMENT; Required languages: English-fluent; Starting Date: 01/07/2012; Ending date: 31/08/2012; Country: Greece Region: ELLADA; Hours per week: 40:00; Contract type: TEMPORARY + FULL-TIME; Education skills required: Vocational Training / Apprenticeships; Experience required: Up to 1 year; Employer Name: EPIDIVE CENTER M. PASCAL GAGNEUR; Address: 21059 ARHAIA PORT EPIDAURE 21059 ARHAIA 57000; How to apply: Envoi CV par courrier CV+LM+PHOTO: EPIDIVE@EPIDIVE.COM ; Last date for application: 13/02/2012; Date published: 20/01/2012; ISCO code: 7216 n Hairdressers, KOUREIS, BEAUTY AND ASSOCIATED PROFESSIONS ASKOUNTES; through ASSISTANT KOMMOTRIAS WAIT RECRUITMENT; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: TEE B INDEX; Minimum age: 20; Maximum age: 30; Employer Name: Maria Awad DB; Address: FILADELFEIAS 71 13671 Attica Municipality ACHARNON (Acharnes), GREECE; Phone: 2102466531; How to apply: APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 18/02/2012; n EMPLOYEES RECEIVING AND SHIPPING CHARGES IN WAREHOUSE; FOREIGN EMPLOYEE TURNOVER; Starting Date: 28/12/2011; Ending date: 06/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Minimum age: 20; Maximum age: 40; Employer Name: NTELIKOS CHR.EFTYCHIOS; Address: 70 16562 ARCHIPELAGOUS GLYFADA MUNICIPALITY GLYFADAS (Glyfada) GREECE; Phone: 210-9638065, 6934446000; Last date for application: 06/02/2012; n Tourist guides, Guide, BUS DRIVER; Starting Date: 12/12/2011; Ending date: 21/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Minimum age: 30; Maximum age: 55; Address: M Antipas 114 16346 Attica Municipality ILIOUPOLEO GREECE; Phone: 9918749; Last date for application: 21/01/2012; n DISTRIBUTORS ADDRESS BY PUBLIC OR PRIVATE POST; DISTRIBUTOR; Starting Date: 07/12/2011; Ending date: 16/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: LYCEUM; Minimum age: 45; Maximum age: 50; Employer Name: ANARGYROS ATHANASIOU; Address: 7 18 344 PLATO MOSCHATO Municipality MOSCHATO - Bulls (Mos) GREECE; Phone: 210-9404150; APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 16/01/2012; Date published: 07/12/2011 n AnimateurInnen f端r den Miniclub; Description: CLAPS ricerca 10 animatrici miniclub con conoscenza della lingua tedesca. Requisti: Eta dai 18 ai 30 anni, con o senza esperienza, predisposizione al contatto con i bambini. CLAPS sucht 10 Animateure f端r den Miniclub mit sehr guten Deutschkenntnissen. Voraussetzung: Alter zwischen 18 und 30 Jahren, mit oder ohne Berufserfahrung, guten Umgang im Kontakt mit Kindern. Required languages: German-very good; Country: Greece Region: R3311; Salary / Contract; Salary period: Monthly; Contract type: TEMPORARY + FULL-TIME; Accommodation provided: Yes ; Employer Name: CLAPS SRL; Information: Romina; Address: Strada Rovereta 6 47891-Falciano; Phone: +39-0549-941025; Email: team@animatori-claps.com; How to apply: Letter + CV to EMPLOYER; Last date for application: 15/04/2012; Date published: 27/10/2011; Last Modification Date: 31/01/2012 ISCO code: 5111


06 Februarie 2012

Serviciile EURES prin Internet

oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã / pagina 7 http://ec.europa.eu/

Cât de des sunt actualizate bazele de date EURES? Baza de date EURES cu locurile de muncã vacante se actualizeazã zilnic. Informaþiile despre tendinþele de pe piaþa muncii ºi despre condiþiile de viaþã ºi de muncã se actualizeazã periodic de cãtre corespondenþii naþionali ai EURES. Ce fel de informaþii oferã portalul EURES? Portalul EURES oferã nu numai informaþii despre locurile de muncã vacante în Spaþiul Economic European ºi Elveþia, ci ºi informaþii despre tendinþele de pe piaþa muncii din toate þãrile ºi regiunile SEE, informaþii practice despre condiþiile de viaþã ºi de muncã în Europa, precum ºi o bazã de date on-line cu CV-urile solicitanþilor de locuri de muncã. Unde pot gãsi mai multe informaþii despre drepturile ºi obligaþiile pe care le am când mã stabilesc în altã þarã? Secþiunea portalului intitulatã „Condiþii de viaþã ºi de muncã” cuprinde detalii în legãturã cu numeroase chestiuni importante, cum ar fi gãsirea unei locuinþe, gãsirea unei ºcoli, impozite, costul vieþii, ocrotirea sãnãtãþii, legislaþia socialã, comparabilitatea calificãrilor etc. În ce limbi este disponibil portalul EURES? Portalul EURES pentru mobilitatea forþei de muncã este disponibil în cele 25 de limbi ale Uniunii Europene/SEE, respectiv: bulgarã, cehã, danezã, estonã, englezã, finlandezã, francezã, germanã, greacã, islandezã, italianã, letonã, lituanianã, maghiarã, maltezã, norvegianã, olandezã, polonezã, portughezã, românã, scoþianã, slovacã, slovenã, spaniolã ºi suedezã. Obiectivul nostru este de a oferi cât mai multe informaþii în toate cele 25 de limbi, dar cel puþin în limbile englezã, francezã ºi germanã. În prezent, informaþiile cuprinse în secþiunea „Condiþii de viaþã ºi de muncã” sunt disponibile în limbile englezã, francezã, germanã ºi în limba naþionalã a þãrii în cauzã.

Mobilitatea forþei de muncã Pot sã mã deplasez liber în altã þarã pentru a lucra acolo? Orice cetãþean al UE are dreptul de a lucra ºi a locui în orice stat membru, fãrã discriminãri pe bazã de naþionalitate. Libera circulaþie a persoanelor constituie una dintre libertãþile fundamentale garantate de Tratatul privind Uniunea Europeanã (art. 3, 39, 40) ºi de legislaþia comunitarã. Regulile comunitare privind libera circulaþie a lucrãtorilor se aplicã ºi statelor membre ale Spaþiului Economic European (Islanda, Liechtenstein ºi Norvegia). Elveþia a încheiat un acord bilateral cu UE privind libera circulaþie a persoanelor. Este important de reþinut cã, dupã extinderile UE din anii 2004 ºi 2007, se prevede o perioadã de tranziþie de maximum ºapte ani în care legislaþia comunitarã privind libera circulaþie a lucrãtorilor încã nu se aplicã pe deplin în UE lãrgitã. Mai multe informaþii se gãsesc în cadrul secþiunii „Condiþii de viaþã ºi de muncã”, „Libera circulaþie a lucrãtorilor”. De ce promoveazã Comisia Europeanã mobilitatea? Se considerã cã o mai mare mobilitate a forþei de muncã, atât cea dintre locurile de muncã (mobilitatea ocupaþionalã), cât ºi cea dintre þãri (mobilitate geograficã), contribuie la progresul social ºi economic, la un grad mai înalt de ocupare a forþei de muncã ºi la o dezvoltare durabilã ºi echilibratã. Aceastã mobilitate permite o adaptare mai uºoarã ºi mai eficientã a economiei europene, a gradului de ocupare a forþei de muncã ºi a forþei de muncã la condiþiile în schimbare ºi constituie un stimulent pentru schimbare într-o economie globalã concurenþialã. Un grad mai înalt de mobilitate între statele membre va încuraja ºi o mai strânsã integrare politicã în cadrul UE. De ce ar trebui cetãþenii europeni sã profite de avantajele mobilitãþii? În UE existã circa 2-3 milioane de locuri de muncã neocupate, în timp ce rata ºomajului se situeazã în jurul a 10% (25% pentru tineri). Pe lângã aceasta, dintre ºomerii care migreazã, 59% îºi gãsesc un loc de muncã în termen de un an (faþã de 35% dintre cei care rãmân în þara lor). Europa oferã posibilitãþi extraordinare oricui doreºte sã se deplaseze pentru a progresa în carierã. Cu toate acestea, europenii sunt deosebit de statici. În anul 1999, 1,2% din populaþia UE a migrat dintr-o regiune în alta, în timp ce în SUA 5,9% din populaþie a migrat dintr-un stat într-altul. Numai 225 000 de persoane (0,1% din populaþia UE) a migrat între douã state membre UE în anul 2000. 0,2% din totalul populaþiei UE locuieºte într-o þarã ºi lucreazã într-alta. Din cele 34 de milioane de lucrãtori care locuiesc în regiunile frontaliere, 1,4 %, adicã 497 000 de persoane, lucreazã în altã þarã decât cea de origine (date din 1999). Ce avantaje prezintã migrarea în altã þarã? Se pot câºtiga multe lucruri în urma unei perioade de studii sau de lucru în strãinãtate: o schimbare adevãratã a mediului profesional, noi orizonturi personale, contacte zilnice cu o altã culturã, posibilitatea idealã de a învãþa o limbã strãinã, ºansa de a studia sau de a lucra împreunã cu persoane de formaþie diferitã, schimb de idei ºi compararea experienþelor.

Gãsirea unui loc de muncã în EURES Ce fel de locuri de muncã oferã EURES? Posturile disponibile în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” acoperã o gamã largã de ocupaþii ºi includ posturi permanente sau temporare. Secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” cuprinde ºi posturi la instituþiile europene? Nu. Posturile vacante de la instituþiile europene sunt publicate pe site-ul Oficiului European pentru Selecþia Personalului (EPSO): http://epso.europa.eu Cum gãsesc un loc de muncã în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã”? Secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” are o interfaþã de cãutare uºor de utilizar. Pentru a gãsi un loc de muncã, solicitanþii pot alege, de exemplu, o þarã, o regiune, o profesiune, un tip de contract, sau pot combina mai multe tipuri de criterii. Posturile vacante sunt anunþate în toate limbile UE? EURES „Cãutarea unui loc de muncã” este disponibil în cele 25 de limbi UE/SEE, iar utilizatorii pot efectua cãutãrile în oricare dintre limbi. Reþineþi totuºi cã, deoarece posturile vacante anunþate pe portalul EURES sunt, în mare parte, importate direct din bazele de date naþionale de posturi vacante, textul anunþului (titlul ºi descrierea postului) sunt în general în limba naþionalã a þãrii sursã. Alte detalii privind postul, cum ar fi tipul de contract, experienþa ºi nivelul de studii cerute etc., sunt traduse în toate limbile. O cãutare dupã „Cuvinte cheie” într-una din limbi nu va face în mod necesar sã aparã toate posturile vacante din baza de date. Dacã, de exemplu, veþi utiliza cuvântul englezesc „waiter” drept cuvânt cheie, nu veþi gãsi, probabil, aceleaºi anunþuri ca în cazul cãutãrii pe baza cuvântului cheie din limba francezã „serveur”. Categoriile predefinite pentru opþiunile „profesiune”, „experienþã cerutã”, „loc” etc. acoperã, totuºi, toate versiunile lingvistice. Reþineþi, vã rugãm, cã fiecare angajator decide în ce limbã prezintã postul vacant în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã”. Dacã un angajator este în mod deosebit interesat de a recruta pe plan internaþional, anunþul poate fi publicat într-una sau mai multe limbi diferite de limba naþionalã a angajatorului.

Pot utiliza EURES pentru a gãsi un loc de muncã, dacã nu sunt cetãþean al unui stat membru UE? Serviciile EURES on-line sunt liber accesibile oricãrui utilizator care are acces la Internet. Cu toate acestea, consilierii EURES fac parte dintr-o reþea care oferã asistenþã cetãþenilor din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum ºi din Norvegia, Islanda, Liechtenstein ºi Elveþia. În cazul în care sunteþi interesat sã locuiþi ºi sã lucraþi în Spaþiul Economic European ºi Elveþia, puteþi contacta ambasada ºi/sau oficiul (oficiile) de ocupare a locurilor de muncã ale þãrii în care vreþi sã ajungeþi. Ministerul Afacerilor Externe din þara dvs. oferã de multe ori surse utile de informaþii ºi link-uri cãtre aceste resurse. Astfel de centre de informaþii vã pun la dispoziþie informaþiile necesare privind cerinþele legale pe care trebuie sã le îndeplineascã un cetãþean al þãrii dvs. pentru a lucra în Europa (inclusiv permisele de muncã etc.). Gãsirea unui loc de muncã prin EURES nu modificã obligaþiile legale ºi procedurile administrative aplicabile unui cetãþean extracomunitar.

TINERE n VIDEOCHAT PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVIDEOCHAT .RO, TEL: 0720818129, 0314250001 n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salariz are deosebita, contract munca, studio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129 Videochat 4000RON lunar? Conditii de lux? Program flexibil? Contract de munca? Programeaza un interviu! 4.000 RON/luna, teen.studio@yahoo.com, www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640

Belgia - constructii Angajam lucratori cu experienta in: constructii, intretinere si renovare acoperisuri; lucrari de etanseiz are si iz olatii acoperisuri /terase multistrat si monostrat, la cald/la rece (cu f olii hidroizolatoare cu bitum aditivat/membrana/ film de poli etan); montaj tigla; lucrari de acoperire /sarpante lucrari de sudura pentru tabla z incata, cornise, burlane. Cunostinte de franceza, permis de conducere. Rugam trimiteti CV + poza + r eferinte, calidinamic@gmail.com, Tel: 0727338770

comercial cu n Agent é Dubai. Daca va intereseaza portofoliu de clienti pe tara in carte doresc sa munciti in Dubai, exista un domeniu ghid electronic destinat sa va angajare, Tel: 0726107617 ajute cu detalii despre vize, cazare, agentii de recrutare, Bonã - Doresc exemple de cv-uri, etc. Vizitati angajare in zona: site-ul pentru mai multe detalii. Noroc! Aviatiei, Baneasa, enterdubai8@gmail.com, Floreasca, Pipera. http://www.dubai-8.com Germania. Castig intre 4000-8000 Euro club de noapte Hot Ambiente Rose din Munchen cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut. Cazare asigurata, harti legale. Cerem si oferim s e r i o z i t a t e , toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152 Germania. Selec tam munc itori agric oli, Tel: 0724135051 n Italia. Dansatoare stripteuze salariu fix+% local lap-Dance, raspundem la beep, Tel: 00393484539428 n Kazakhstan. Proiect manager - HSE Engineer *Managing project (HSE Manager is a plus) *Good skilled with experience on international projects *Advanced english knowledge (written and spoken), russian will be a plus *Place of work Kazakhstan Republic. *Good salary and contract condition on respectable company. *CV can be send on email n.nicolae@mail.ru, Tel: 0077011344851

Experienta la cele 2 fetite ale mele (3 ani si 6 ani), Tel: 0764665184

n Om bun la toate, cu credinta in Dumnezeu, necasatorit (instalatii sanitare/electrice, lacatus mecanic, inovatii, etc), Tel: 0768430439 n Pensionar MApN 54ani, carnet conducere cat. B, experienþã, doresc angajare part-time, Tel: 0732191803 n Secretarã Persoana serioasa cu diploma de Contabilitate primara si Operator pc, doresc angajare, Tel: 0757253267 n ªofer cat. B doresc angajare firmã de pazã-intervenþii, firmã papetãrie sau firmã de curierat rapid, Tel: 021260454, 0314371270 n Subinginer constructii, vasta experienta in executie caut angajament, Tel: 0740107784 n Vânzãtoare caut de munca, 29 ani, absolventa 2010, 1.000 RON/luna, Tel: 0767383120


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere Colentina Rostar, strada Safirului nr 69, vilã nouã la cheie, 110 mp, 2 dormitoare, living, bucãtãrie, 2 bãi, balcon, terasã +curte 150, discutabil, 54.000 EUR, Tel: 0722356085

Prahova Comarnic teren 650mp, cota 700 si teren Baneasa str. Odai, sector 1, Tel: 0741040741, 0756267006 n Alexandriei strada Teius, nr. 69B, colt cu strada Tecuci, vand teren, Tel: 0744659873 n Argeº Topoloveni 368 mp, cu utilitãþi, Tel: 0721635038, 0721635039

n Prahova, Brebu Mânãstirei, teren intravilan 571mp, drept, gaze curent 380v si apa pe teren, deschidere 22m, perfect plan, zona vile, cadastru+ intabulare. Urgent, pretul nu e negociabil! 8.000 EUR, mgabi1980@gmail.com, Tel: 0724511838

n Brâncoveanu Budimex, teren+ casa batraneasca, 281 mp, toate utilitatile. 175.000 E, n Snagov Ciofliceni, vand 2500mp, vis-a-vis padure, Tel: 0760449067 facilitatile zonei, cadastru, intabulare, dubla intrare, deschidere 29m la DN, Tel: n Ciorogârla teren casã, 1ha, 0758232232 35 km Constanþa, 1E negociabil, Tel: 0726128880 n Corbeanca -Laguna n Tei langa Bamboo, teren cu Albastra, teren particular, 3 constructie demolabila 100mp loturi 600, 500, 504, deschidere 5m, 500 euro/mp, deschidere 16, 50 din care 3, Tel: 0723270903 5 drum servitute, electricitate, gaze, canalizare, 68 EUR/mp, n Titan Theodor Pallady, 3300mp, stradal, posibilitati Tel: 0726435563 extindere, pret negociabil, Tel: 0724224755 n Frumuºani, sat Pasarea, vand teren 1000mp cu casa, 3 camere, hol, Tel: 0769276541

n Giurgiu Mihãileºti Teren intravilan 800mp, deschidere lac si sosea, cadastru, 65000E negociabil, Tel: 0727560729, 0742034208

é Corbeanca particular vila 4 camere 120mp constructie+ 250mp teren la cheie, utilitati incluse, 72.000 EUR, sfetcu_narcise@yahoo.com, Tel: 0724289066, 0721882541

n Domneºti Vand vila P+M, sau schimb cu ap. + diferenta Bucuretsi, zona rezidentiala, 120.000 EUR, Tel: 0732518945

n Giurgiu, Bucºani, Particular, Vând casã la curte 9.000mp, 4 camere+ dependinþe, la 40 km de Bucureºti, com. Bucºani GR + loc de casã de 1.300mp. Se poate un schimb + diferenþã, 70.000 EUR, Tel: 0721703809 n Giurgiu, Gãiseni, vand casa 4 camere si curte 1200mp baie, bucatarie, gresie, faianta, Tel: 0728530393

n Mureº Sighiºoara p+1, 5 camere, 2 bãi, bucãtãrie, toate utilitãþile, liberã, curte, 250 mp, intabulatã, 69.000 euro, Tel: 0731316920, 0741124400

n Popeºti-Leordeni Vand vila parter si etaj mansardat racordata la toate utilitatile, finisata interior si exterior, pret negociabil, proprietar, Tel: 0722262484 Buftea curte 500 mp, foisor, garaj, balansoar, verdeata, rustic, Tel: 0762618395

n Chitilei Vila P+M toate utilitatile complet mobilata, utilata, 95.000 EUR, Tel: 0741146876

é Mihai Bravu in zona metrou, str Motilor, vand casa 119 mp ce necesita reparatie, pe un teren de 343mp; utilitati: gaze, canalizare, curent, apa, 188.650 EUR, serban.popescu@brom.ro, Tel: 0744389900

Colentina, Andronache, vand casa demolabila, 200 mp, gaz, curent electric, canalizare, apa, strada asfaltata, 42.000 EUR, lexys_31@yahoo.com, Tel: 0734794804

é Prahova Provita de Jos, vila P+M, Suprafata construita 110mp, 72 amprenta, An 2008. Gaze, electrica, put, fosa septica, 48.000 EUR, Tel: 0723134788

06 Februarie 2012 Prahova Câmpina Vand casa 390 mp, utilitati, 1400 mp teren, zona rezidentiala Muscel, Tel: 0744545847

Snagov vand casa la asfalt suprafata teren 1.500 mp, suprafata construita 190 mp utilitati: gaze, apa curenta, canalizare, lumina toate actele cadastru, intabulare, proprietar, 230.000 EUR, razvansimioana@ yahoo.com, Tel: 0744282829

13 Septembrie, Mariott, casã 4 camere, 90 mp, toate utilitãþile, curte comunã, 35.000 EUR, Tel: 0722966669

Baicului, cf.III, bloc apartamente reabilitat in totalitate de primarie, 4/4, mobilat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, boiler, aer conditionat; negociabil; fara agentii, 24.000 EUR, Tel: 0214670522, 0727872822 Baicului, cf.III, bloc mixt, reabilitat in totalitate de primarie, 4/4, mobilat, gresie, faianta, termopan, us a metalic a, boiler, aer conditionat; negociabil, Tel: 0214670522, 0727872822 Baicului, cf.III, bloc mixt, reabilitat in totalitate de primarie, 4/4, mobilat, gresie, faianta, termopan, us a metalic a, boiler, aer conditionat; negociabil, Tel: 0214670522, 0727872822

n Mihai Bravu dec, renovata, balcon, a/c, 10/10, cadastru si intabulare, proprietar, 40.000 e disc, Tel: 0768733112 n Militari str Timonierului, vand garsoniera conf 1, et 4/4, 28 mp, 28000 euro discutabil, Tel: 0766537733 Militari Preciziei, sector 6, lângã Coca-Cola, 18m, etaj 1, multiple îmbunãtãþiri, decentã ptr o familie, preþ negociabil, 17.000 EUR, 0744202010

n Pantelimon Rond, apropiere Iancului, confort I, 37 mp utili si reali, perfect decomandat, etaj 5/10, bloc 1979, usa metalica, balcon, fara imbunatatiri, accept credit, colaborez cu agentii, 35.000 EUR, Tel: 0729393698

é Pantelimon, vand garsoniera3/ 4, confort 2, gresie, boiler, termopan, aer conditionat, mobilata si utiliata n Central arter P+4, 30mp, complet (frigider, masina de vedere strada, toate spalat, cuptor microunde etc), imbunatatirile, Tel: 0722969471 18.000 EUR, Tel: 0734755338


06 Februarie 2012

Garsoniera é Sebastian Proprietar, bloc mixt, balcon inchis, G, F, UM, 25mp, cf 1, Et 5/8, 35.000 EUR, Tel: 0765713391

Universitate Ion Ghica, lângã Cinema Pro, cu vedere Spital Colþea, mobilatã, utilatã lux, cu loc de parcare. preþ negociabil, 42.000 EUR, Tel: 0744202010 é

vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 9

Taberei é Drumul apartament 2 camere etaj 1, circular, 54 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, A/C, balcon, open space, usa metal, instalatie el. din cupru, 5 6 . 0 0 0 EU R , camelia.f@gmail.com, Tel: 0723954829

é Drumul Taberei Militari, apartamente noi - 2 camere. www.blocklujerului.ro Apartamente noi – 2 camere si garsoniere. Apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! www.blockcastrano va.ro, Tel: 0732855161

n Ferentari, Iacob Andrei Vand apartament 2 camere, n Amzei Piaþã Stradal, et. parter, usa metalica, gresie in 2/10, conf. 1, 63mp, bucatarie, baie hol, Tel: decomandat, an constructie 0748022621 1980, Imb: T+G+F+AC, Tel: 0735342395, 0722657480

Berceni Secuilor, zona linistita, particular, 2/4, liber, recent renovat, gresie, faianta, termopane, liber, 55.000 EUR, Tel: 0758888569

n Giurgiului vand ap. 2 cam conf.I, decomandat, 2/7, 46 mp termopane, izolat, parchet, gresie, renovat, 49.000 EUR, Tel: 0722414964, 0722796781

n Kogãlniceanu etaj 1, 2 camere, pretabil firma, gresie, parchet, termopane, cu vizibilitate la strada circulata, 55mp, 50.000 €, 0723140318

n Prahova, Breaza, langa liceul Aurel Vlaicu si Parcul Brancovenesc. Vand apartan Lacul Tei, apartament 2 ment 2 camere decomandate camere, decomandat, etaj ne-reconditionate, 7/10, constructie 1986, Curat, 20.000 EUR, Tel: 0728157961 renovat, locuibil imediat dupa semnarea contractului. Suprafata 55 mp utili. Recent renovat, liber, locuibil imediat, raman in apartament: mobila Rahova Malcoci, II, bucatarie, mobila dormitor, sdec, 8/18, um, mobila sufragerie, aragaz, frigider, cuptor cu microunde, g+f+p+t, intabulat, televizoare, mocheta, termopan, 39.500 euro usa metalica, aer conditionat, gresie si faianta in bucatarie si discutabil, Tel: baie, repartitoare si apometre, 0744358343, 75.000 EUR, Tel: 0722651065

0731316925

Cora Lujerului, n Militari particular, 2 camere, decomandat, st 73.88, g+f+t+ um+ ac+ ap balcon inchis, 62.000 EUR, Tel: 0744752452, 0766460565

Militari Roºu, proprietar, garsonierã et. 1 bloc nou, stradal, 42mp - pret 35000euro; aprtament 2 camere 57mp 45000E; apartament 2 camere et. 1, 73mp55000Euro; duplexuri etaj 2 ºi mansardã 101-106mp 600Euro/mp. Nu accept Prima Casa, Tel: 0788395181

é Plevnei, Orhideea Gardens, apartament 2 camere, 78 mp utili, etaj 1, lux, video interfon, aer conditionat, paza, 140.000 EUR, gazo74@gmail.com, Tel: 0765446844 n POPEªTI-LEORDENI DIRECT DEZVOLTATOR, APARTAMENTE 2 CAMERE, MOBILATE SI UTILATE, APA, GAZ, CANALIZARE, 57 MP, PRET FARA COMISION, 43.000 EUR, TEL: 0755135033, 0745696225

Rahova Sãlaj, Fabrica de Pâine, I, dec, 1/4, um, g+f+p+t, loc parcare, intabulat, 51.000 euro, Tel: 0744358434, 0731316925

Victoriei Iancu de Hunedoara, Braziliei, I, sdec, 4/7, g+f+p+t, cochet, meritã vãzut, 70.000 euro, Tel: 0741124400

n Brâncoveanu intersectia cu Izvorul Rece, decomandat + imbunatatiri, 64.000 EUR, Tel: 0728179294

n Foiºorul de Foc apartament 3 cam. semidecomandat 60mp, parter din 2, imbunatatiri, Tel: 0212221937, 0785400108

n Gorjului Particular vand 3 Noi Particular camere confort 1 Bdul Iuliu n Timpuri decomandat termopan, ac, Maniu Piata Gorjului, Tel: imbunatatiri, 85000E 0763688714, 0740397376 negociabil, Tel: 0722297548 n Militari Iuliu Maniu 94-100, langa Piata Veteranilor, Proprietar 3 cam, imbunatatit, metrou, 67.000 EUR, mihai.spiru@solvit.ro, Tel: 0735007724 n Militari Apusului, apartament 3 camere et. 2 din 4, sup. 74mp, ideal firma persoana fizica, 65.000 EUR, Tel: é Victoriei Piata (in spatele 0726829629 cladirii guvernului), strada Mexic nr. 2, bl. 1 - particular vand apartament 2 camere, balcon la living, suprafata 46 mp, 43 fara balcon. Etaj 4/4, bloc din 60 dar structura beton cu pereti din caramida, blocul este 100% ok din pct de vedere al sigurantei si uzurii. Parchet lemn (d-ala vechi, f é Militari, Iuliu Maniu, Metrou bun, trebuie raschetat), balcon Gorjului, 3 cam mob.et. 4/10, acoperit, izolat, gresie pe jos, complet mobilat, imbunatatiri, termopane puse peste tot, baia parcare, 77.000 EUR, Tel: refacuta, aer conditionat, 0757057101 apometre, repartitoare de caldura, uscatorie pe etaj (vis-a-vis de apartament). E liniste (blocul nu este la sosea), n Pantelimon Vand vecini ok, curte mare in fata, apartament 3 camere curtea liceului Tonitza in spate. decomandat et. 1, doua Sector 1, zona zero, 74.900 €, grupuri sanitare, imbunatatiri, eugen.dinu1@gmail.com, Tel: Delfinului, exclus intermediari, 0724308033 Tel: 0766191993

é Popeºti-Leordeni Drumul Fermei la Oratoriu Apart. 3 cam cu bucatarie open space etaj 1/4. SU apart.este 78mp constructie martie 2010. Finisaze cu gust, cadastru, liber, nelocuit. Scoala si gradinita gard in gard.Mijloace de transport la 5min, supermarket Carrfour si Piata Sudului. Pretul cu garaj de 19mp 73000 euro negociabil. Pretul fara garaj 67000 euro negociabil, 67.000 EUR, radu75dum@yahoo.com, Tel: 0729697797, 0216291421

n Sebastian parc, I, dec, ac, termopan, g+f, um, cadastru, 62.000 euro, Tel: 0731316925, 0744358434

n Unirii, zona Horoscop, trei camere, semidecomandat, 6/10, mobilat; usor negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0721169388

13 Septembrie Sebastian parc, I, dec, 5/8, liber, um, g+f+p+t, loc parcare, repartitoare, intabulat, pret discutabil, 70.000 EUR, Tel: 0744675395, 0731316925 n 13 Septembrie Novac, I, dec, 7/8, 80 mp, apometre, repartitoare, cadastru, 69.000 euro discutabil, Tel: 0744358434


pagina 10 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile

n BERCENI LA 1 MIN. DE METROU PIATA SUDULUI, VAND AP. 4 CAM, ET. 2, VEDERE SI ACCES STRADAL, 90 MP, SEMIDECOMANDAT, 79.000 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM 0723427958, 0729876332

Germania, casa mare 960 mp, pretabil restaurant + hotel + azil, 650 eur/ mp, Tel: 0760160704

n Dorobanþilor apartament 4 camere etej 3 din 5, decomandat, Tel: 0744362745 n Dristor Vand apartament 4 camere, anul construirii 1979, mobilat elegant, etajul 4/10 cu toate dotarile, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane in zona Dristor metrou, pret 95.000 euro discutabil, 0721257297

Obor - PF c umpar apartament 3-4 cam in zona Obor, ElectroAparataj, Mihai Bravu, Victor Manu, Iancului, Tel: 0729208101

n Giurgiu municipiu, zona Petrom vand apartament 4 camere decomandat, finisaje de lux, complet mobilat, 3/8 (sau schimb cu Bucuresti); negociabil, 58.000 EUR, Tel: 0722213200

n Rahova Bolintineanu, 93 mp, I, dec, 2/10, g+f, intabulat, 64.000 euro discutabil, Tel: 0744358434, 0731316925

Rahova Bolintineanu, I, dec, 100 mp, 8/10, mobilat, utilat, lux, g+f+p+t, 79.000 euro, Tel: 0731316925, 0744358434

n Schimb (nu vand) in zona Crangasi, ap. 2 camere, suprafata 53mp, Conf 1, 1/8, 1982, imbunatatiri multiple, parcare Adp, plus diferenta rezonabila - doresc ap. 4 camere, 90/100 mp, etaj intermediar, in zona, exclus agentii, Tel: 0744778030

1 Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, balcon, pensionara primeste o persoana nefumatoare, 300ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Drumul Taberei Magazin Billa (Celibidache), parter din 4 et, o camera in apartament de 3 decomandat, dotat cu toate utilitatile, mobilat, masina de spalat; inchiriez unei tinere serioasa, 300 RON/luna, Tel: 0733231614

Ghencea n Prelungirea Inchiriez camera in vila, pret 70euro/ luna, Tel: 0724167907 n Titan Auchan inchiriez o camera in apartament 4 camere conf. 1, mobilat, wireless pentru student, 130 EUR, Tel: 0730701936 n Titan MegaImage 5/10, decomandat, gfpt, tv, mobilata modern pensionara primeste baiat nefumator; 350ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Titan Piata, Str.Becaþei, 5/10, decomandat, pensionara primeste fata nefumatoare; 300ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

Vatra Luminoasã, pensionari inchiriem o camera din doua la bloc unui salariat/e, student/e, Tel: 0784415031, 0769642679

Iancului Pensionari inchiriem la bloc o camera cocheta curata, unui salariat-e, student-e, chiria lunar, Tel: 0769642679, 0784415031 n Popeºti-Leordeni,

Fabrica

é Unirii - Vand maga- de Alcool, 2 camere+antreu,

zine in metrou Piata Unirii, 2.500 EUR, Tel: 0741146876

mobilata, incalzire lemne, pentru 2-4 persoane; 350ron/chiria+ 200ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

Antiaerianã, inchiriez o c amer a la c ur t e, T el: 0724790203, 0762571473

06 Februarie 2012

n Oltenitei Particular inchiriez garsoniera, curata, mobilata, confort 1, zona linistita - in apropiere de BRD, mochetata, televizor, cablu, masina de spalat, aragaz, gresie, faianta, 200 EUR/luna, Tel: 0721260604 n Rosetti ºi Unirii, în vilã, mobilatã, utilatã, intrare, contorizare, separatã, totul nou, Tel: 0722152813, n Vitan Mall inchiriez vila 0724589048 300mp, p+1, curte 300mp, Tel: 0722308164

Unirii, Stelea Spãtaru, p+1+m, 12 camere, 8 bãi, sc+400 mp, teren 500 mp, nemobilatã, 5 euro/mp, Tel: 0731316920

Bd. é Berceni Brancoveanu, Vila P+2 suprafata utila 450 mp, curte, parcare, ideal birouri, clinica, gradinita, 2.400 EUR/luna, Tel: 0722699699 n Bucuresti, urgent una sau doua camere curte, intrare separata, mobilata, cablu tv, aragaz, frigider, internet la cerere si calculator, microunde, etc. Cer si ofer seriozitate, persoane cu serviciu; termen f lung, Tel: 0769726591, 0726221023 n Baba Novac Posta, 3/10, decomandat, 38mp, gfp, mobilata, utilata, color, usa metalica; 180Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Ciºmigiu, firma inchiriaza é Titan Piata Trapezului, ofer garsoniera, 27mp, utilata si spre inchiriere garsoniera Cf. 1 mobilata, libera, 1.000 RON, mobilata clasic, utilata, etaj 6. Tel: 0788300014 La 100m de metrou 1 Dec 1918. Pret Fix. Exclus agentii é Bucureºtii Noi Ansamblu Tel: Rezidential, Vila Singur curte Decebal, Str. Voronet, imobiliare, 170 EUR, complet, mobilat echipat. garsoniera 42mp, mobilatã, 0721941059, 0786323588 Parter: ~ 100 mp vestibul, WC utilatã, parter din 4 etaje, n Titulescu apropiere metrou, serviciu, living room, dining apometre, particular, preþ garsoniera, imobil 2011, room, bucatarie; Etaj: 3 discutabil, 220 EUR, Tel: bucatarie mobilata/ utilata dormitoare, baie, acces terasa, 0740470148 complet, 40mp, 210 euro, dressing si baie; Mansarda: 2 plata lunar, Tel: 0753087787 camere open space hobby + n Dristor, particular, inchiriez n Trapezului Proprietar ofer garderobier + spatiu garsoniera, exclus intermediari, spre inchiriere garsoniera Piata depozitare ~30 mp.; Aspirator 200 EUR/luna, Tel: Trapezului, cf. 1, centralizat, internet wireless, 0722829838 decomandata, mobilata clasic, sistem de irigare. Paza 24/24, utilata. etaj 5/10. La 100 metri 1.150 EUR/luna, particular, de metrou 1 dec 1918. Pret saizecisisase@gmail.com, Tel: Dristor, 200 EUR, Tel: garsoniera cf.I, renovata, FIX, 0745440240 0721941059, 0786323588 n Drumul Taberei Academia mobilata complet, moderna, Militarã, vilã, 750mp, Tel: 0762611094 D+P+E1+E2, curte, nemobilatã, particular, termen n Giuleºti, garsoniera lux in lung (vând), Tel: 0744606010 vila, 56mp, utilata, mobilata, balcon, loc parcare, paznic, rezidential, 1.200 Gara de Nord, cartier Radiodifuziune, inchiriez vila RON/luna, Tel: 0723290887 noua confortabila, libera, n Lacul Tei particular, inchiriez n 13 Septembrie visavis hotel nemobilata pentru birouri garsoniera mobilata, utilata, Marriott, 2 camere, mobilat, utilat, 2 balcoane inchise, firma, 7 eur/mp, Tel: Tel: 0722307875 300 EUR, Tel: 0762176359 0740611035 n 13 Septembrie, mobilat Militari Uverturii, proprietar, modern, utilat complet, usa gars onier ã s paþioas ã, n Iancului str Victor Manu nr gresie, faianta, 61, inchiriez vila pret negociabil, decomandatã, mobilatã, metalica, utilatã complet, 180 EUR, Tel: parchet, aer conditionat, 1+1, 800 EUR, Tel: 0768308331 330 EUR/luna, Tel: 0728075533 0733022568 Iancului Vatra Luminoasa, p+3, open space, multiple n Militari piaþa Veteranilor n Brezoianu Ciºmigiu, etaj 2, mobilat clasic, curat, urgent, imbunatatiri, 160 mp/nivel, metrou, cf. 1, 4/10, mobilat, utilat, îmbunãtãþiri, bloc 230 EUR, Tel: 0748959515, Tel: 0721984623 civilizat, zonã liniºtitã 0728005657 0737061611, Tel: 0758525770, n Bucureºtii Noi inchiriez n Kiseleff 55, particular, 5 0764834137 urgent apartament 2 camere camere, 145mp, in vila, conf 1, mobilat, izolat, Tel: locuri parcare, demisol, Tel: n Oltenitei Particular inchiriez 0722855235 garsoniera, curata, mobilata, 0753884884 confort 1, zona linistita - in n Bucureºtii Noi, Depou, 3/4, n Pipera, vila 6 camere, apropiere de BRD, mochetata, semidecomandat, g+f+p+t, 380mp utili, curte 700mp, televizor, cablu, masina de u.m, centrala, mobilata, utilata, stradã privatã, Tel: spalat, aragaz, 200 EUR/luna, f.curata, 2-3 persoane, 210 Ex2, 0216442571, 0723713816 Tel: 0721260604 0722399360, 0722674647


06 Februarie 2012 n Ciºmigiu apart 2 camere mobilat si utilat curat centrale proprie pret discutabil, 300 EUR, Tel: 0744649447

municipiu, é Cluj-Napoca ap decomandat, 2 camere, bucãtãrie, baie, antreu, hol, cãmarã spaþioasã. 50 mp. Încãlzire centralã, centralã proprie. Complet mobilat, 210 EUR/luna, mirceacrisbasanu@ yahoo.com, Tel: 0746110033

închirieri oferte 2 camere / 3 camere / 4 camere / pagina 11 n Decebal inchiriez ap 2 camere Bd Decebal et 1/8 complet mobilat si utilat, model occidental 500 e / luna usor negociabil, Tel: 0744349110

Drumul Taberei Prelungirea Ghencea, mobilat, utilat modern, curat, 0728.548.716, 280 EUR, Tel: 0762900122

n Giuleºti apartament in vila, 73mp, mobilat mobexpert, utilat, gradina 30mp, loc parcare privat, paznic, 380 EUR/luna, andreidana82@yahoo.com, Tel: 0723290887 Mall proprietar n Liberty închiriez apartament 2 camere, nemobilat, 260E. Rog Colentina I n c h i r i e z seriozitate, Tel: 0721878618, a p a r t a m e n t 2 c a m e r e 0213351009 nemobilat, pe termen lung, n Militari Gorjului metrou, es te s ituat aproape de lângã piaþã, cf. 1/sd, etaj 3/9, s c o a l a A r a b e a s c a , M c mobilat, utilat complet tineresc, Donalds, Mega Image. De îmbunãtãþiri, bloc civilizat p r e f e r a t f a m i l i e , f a r a 0737061611, 260 EUR, Tel: agentie, Tel: 0720243810, 0758525770, 0764834137 0727414862 Inchiriez n Pantelimon apartament cu 2 camere etaj Inchiriez 7, mobilate, zona Spital Sf. n Decebal apartament si camere la curte Pantelimon, chirie 200E, Tel: 0745037056 avantajos, Tel: 0722635700

n Militari zona Veteranilor, Inchiriez ap 3 camere et 1 proaspat zugravit, geamuri termopan, nemobilat de preferat firma sau familie 400e, 0736397645, 0724014064

Traian, hala Traian, Labirintului. Apartament 2 camere inchiriere confort 1, renovat, curte, parcari, 300 EUR, Tel: 0723332288 n Unirii complet renovat ºi mobilat modern pentru birouri, Tel: 0722365966 Unirii, 6/8, complet mobilat si utilat, decomandat, g+f+ac; exclus agentii, 400 EUR, Tel: 0762176359

Mall 2 camere ideal sediu firma, stradal, renovat, usa metalica, termopan, parchet, vedere dubla, liber, confort I sporit, decomandat, parter/8, urgent, 5 luni avans, proprietar, 260 EUR/luna, Tel: 0749190556, 0769330969

Dorobanþilor Apartament de lux 90mp, utili, ac, interfon, parchet, doar sedii firme, 1800E, utilitati incluse, Tel: 0763542082

n Vitan

é Drumul Taberei Aleea Compozitorilor, proprietar, apt 3 camere, etaj 3/4, mobilat si utilat, a/c, cablu tv, wi-fi, loc parcare, 420 EUR, Tel: 0722256802 n Mihalache Ion, inchiriez apartament 3 camere, renovat, mobilat, utilat modern, rog persoane de buna conditie, termen lung, nu colaboram cu firme de inchiriere, Tel: 0762356855

Panduri nr.1, inchiriez apartament 3 c amere proaspat zugravit, etaj 3/9, nemobilat; dotari: tv, aragaz, frigider, Tel: 0744571101 n Titulescu apropiere metrou, apartament 3 camere, imobil 2011, bucatarie mobilata/ utilata complet, 87mp, plata lunar, 410 EUR, 0753087787

Sebastian Parc, I, dec, 2/8, g+f+p+t, mobilat, utilat, apometre, repartitoare, 350 euro/lunã, Tel: 0744358434, 0731316925

é Dorobanþilor ap. 4 camere et 1/3, semimobilat, imbunatatit, pretabil firma, 1.000 EUR, lucian.rusanu@yahoo.com, Tel: 0722229958

é Libertãþii proprietar inchiriez 4 camere 120mp, etaj 6, CT, AC, panorama deosebita, ideal firma, 750 EUR/luna, annzaharia@yahoo.com, Tel: 0758033758, 0747134398 inchiriere n Tineretului apartament 4 camere, mobilat, bloc 1995, etaj 3/7, 100mp, 2.000 RON, Tel: 0771024044, 031412253


pagina 12 / închirieri oferte spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro

ANTIAERIANÃ CLÃDIRE B I R O U R I P + 3 , ªO S . ANTIAERIAN Ã 79C, FINISAJE LUX, SISTEM ALARMÃ, REÞEA VOCE DATE, AER CONDIÞIONAT. PRET: 7EUR/MP, TEL: 0723156075, 0213119983 n Antiaerianã, halã 160mp, încalzire, trifazic, pretabil service, producþie, tipografie, depozit. Vând cuptor vopsit auto, Tel: 0746230693

Pantelimon (Supermarket Cora) Str. Cicoarei, Nr. 5 – 13, Sector 3, Este un imobil cu destinaþia birouri, spatiu pentru depozitat materiale us oare, in apropierea Supermarketului Cora, zona aerisita si neaglomerata. Imobilul de inchiriat se afla la primul etaj avand o suprafata de 800 mp, c u intrare separata de restul cladirii. Interiorul este nefinisat, lasand la aprecierea viitorilor chiriasi. Imobilul este racordat la reteaua de gaze naturale, avand si incalzire proprie. Mijloace de transport: Statia de metrou Republica, RATB: 102, 104, 4 EUR/mp, chahine.w@gmail.com, Tel: 0744533366 Cartier 23 n Republica August etaj 1 200mp, productie birouri, trifazic, centrala, ac, particular, 900 EUR, Tel: 0722288808

é Constanþa, Neptun, Jupiter, Saturn, Mangalia - proprietar spatii comerciale bar-restaurant, autoservire, disco-club, magazin haine, incaltaminte, gogoserie, fast food, cat si alte activitati dorite de dvs. Plata chiriei se face in rate, 10.000 EUR/mp, mocea_marius2000@yahoo.co m, http://www.moceagroup.com, Tel: 0766779919, 0728879822, Fax: 0247467270 n Crângaºi Str. Petre Popovat nr. 49 sec. 6 in apropierea pietii Crangasi. Spatiu comercial sau birou, 33mp, grup sanitar, aer conditionat, termopane, 10 EUR/mp, Tel: 0724213532 n Crângaºi 74 ºi 50mp; Ghencea 35mp; Iuliu Maniu 59 (63 ºi 85mp); Bd. Uverturii 87 (76 ºi 212mp), Tel: 0212210267, 0212210270 n Dristor langa McDonal’s, spatiu 100mp, parter bloc. Dotari: gresie, faianta, pereti ghips carton, aer conditionat. Chiria 2400E+TVA, negociabil, Tel: 0722352411 n Militari Inchiriez 2 posturi coafor 250E 1 zi cu zi sau zilnic zona Lujerului, Tel: 072727530, 0722402685 n Militari zona Valea Cascadelor nr 11, spatiu comercial stradal, pretabil magazin mixt, alimentar, saormarie, patiserie, pret negociabil, Tel: 0723656719 n MUNCII INCHIRIEZ 200MP PARTER+SUBSOL VILA, PREFERABIL BIROU NOTARIAL, 1.300 EUR/LUNA, TEL: 0722703743

Obor, spatii pentru farmacie, bijuterii, amanet, case de schimb valutar, Tel: 0736654816

Splai Independenþei. Spitalul Univ ers itar de U rgenta B uc ur es t i, c u s ediul in B uc ur es t i, s t r . S plaiul Independentei nr. 169, sector 5 pune la dispozitia celor interesati in regim de inchiriere un spatiu de 3, 60mp, avand ca destinatie pres tari s erv ic ii de telemedicina si monotorizare medicala la distanta. Pentru mai multe informatii legate de modul de desfasurare a inchirierii va rugam sa va adresati in scris la Secretariat (et. 1, c amera 4), Tel: 0213102192 n Titulescu bulevard, nr. 18, sector 1, închiriez spaþiu comercial 90 mp, Tel: 0722600800 n Ultracentral nou, ºos. Virtuþii, spaþii de închiriat pe etaje, construcþie terminatã 2011, finisaje moderne lux, preþ negociabil, vis-a-vis Cora Militari, 1100mp utili, 11 EUR/mp, Tel: 0744202010 n Unirii Inchiriere spatiu comercial stradal, zona Corneliu Coposu, 80mp, vitrina sml, 1.400 EUR, Tel: 0728728616 n Unirii, ofer 80mp casa 4 camere, parter, pentru catering, birou, depozitare; negociabil, 1.000 EUR, Tel: 0760297977 Vitan Mall, inchiriez spatiu comercial sau birou 50mp, parter vila, Tel: 0722308164

n Fara comision la proprietar, urgent inchiriem, cumparam garsoniere, case, apartamente mobilate/ nemobilate in Bucuresti, Tel: 0216442571, 0723713816

n Audi A3 Coupe 1.9 TDI, 2007, 31000 km reali, cumpãrat Porsche Romania echipare ambiente, Tel: 0727796399 n BMW 318 (e 46), benzinã, 1999, gri metalizat, full option, 130.000 km, impecabil înmatriculat în 2008, pret 4.500 euro, Tel: 0721398362

é BMW X3 motor

3000cmc, benzina, an fabricatie 2004, inmatriculat 6.01.2010, 180000 km reali; pret negociabil, 11.500 EUR, Tel: 0722606629

é Dacia Solenza galbenã din fabricã 2005/benzinã, între 50000-90000k m, negociabil, 1.200 EUR, Tel: 0788009498

é Ford Mondeo Kilometraj 158.000 An de fabricatie: 2003 Motor (cilindree, carburant, norma poluare): 1. 8L benzina 125CP Nivel de echipare: climatronic - 4 geamuri electrice - ridicare/ coborare automata a geamurilor din telecomanda scaun sofer reglabil electric pe inaltime - oglinzi exterioare cu reglaj electric - faruri reglabile electric - parbriz cu degivrare faruri ceata (proiectoare) - cotiere fata/ spate cu spatii pt. depozitare - inchidere centralizata din cheie - volan reglabil pe 2 directii (inaltime si adancime) jante aliaj, transmisie pe lant, necesita schimbare radiator AC, NEGOCIABIL. Trimite email sau contacteaza la telefon, 3.499 €, lulushi21@gmail.com, Tel: 0721500954

é Volkswagen Golf Plus 1.9 TDI, inmatriculata 2007, 207 000 km, culoare alb, carte s erv ic e, 6 000 euro negociabil, Pitesti, Tel: 0720202813

n Daewoo Matiz 2005 dec, pret 1700E, itp, val 2013, culoare gri met, Tel. n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, 0728195371 Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Dacia Logan Accept Dacia Logan, sandero, solenza, daewoo matiz, cielo, tico. Ofer pret maxim, Tel: 0760545466 n Preiau leasing auto numai CI si acte notariale, fara é Rover 213 S cu cu adeverinta de venit etc. Ofer avans maxim 1000-1500 Euro. piese noi, Tel: Rata lunara maxim 400 euro, 0744221177, zaramrs@yahoo.com, Tel: 0722465578 0726722677 n Skoda Octavia 2003, 130.000km, benzina, taxa platita, albastru metalizat, break, full, CD, inmatriculata Ro, ITP, 4.600 EUR, gabrielantim@yahoo.com, Tel: n Autoturisme pentru programul rabla. Ofer 900Ron, 0766687339 0784030245

06 Februarie 2012

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, secon-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 n Frigider mic, mediu, mare, congelator, aragaz, masina spalat, functionare buna 0721662755, Tel: 0765524440, 0754292078 n Frigider Arctic, congelator, masina spalat, functionare buna. 0721662755; Tel: 0765524440, 0754292078

n Achiziþionez monitoare lcd, computere, laptopuri componente nefurate inclusiv weekend 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Congelator, frigider aragaz, masina spalat, combina, lada, vitrina frigorifica. Functionale. Ofer 100-150. Frigider, congelator defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915 n Frigider, congelator, combina frigorifica, masina spalat, functionale 100- 150, defecte 50 ron, Tel: 0213328599, 0722417915

é Interventii rapide Rreparatii masini de spalat la domiciliu in Bucuresti si Ilfov. Deplasarea si constatarea gratuite, garantie intre 1-3 ani. Interventie in functie de programul clientului, contact@servicepro.ro, http://www.servicepro.ro, Tel: 0768506082, 0733919143

é Laptop Service si Reparatii, reparatii si piese de schimb pentru orice model de laptop sau netbook indiferent de producatorul acestuia. Solutiile oferite de divizia de service sunt servicii de tip post-garantie si se adreseaza atat firmelor cat si persoanelor fizice. Se asigura service la nivel de placa de baza si integrat: reballing video, reparatii placa video laptop, inlocuire mufe de alimentare, mufe USB, audio, refacere trasee intrerupte. 0372746151, office@servicelaptopuri.ro, www.servicelaptopuri.ro/, 0756283206, 0761928614, Fax: 0372872588

é Service Pc & Laptop & GSM - Service PC: Instalari Software, Recuperari Date, Upgrade-uri. Retele Date; Service GSM: Decodari, Resoftari, Reparatii. ID Messenger: optimus30prime, Tel: 0764720736


06 Februarie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

é Non-stop Ana! Bruneta frumoasa te invita la ea acasa pt a-ti oferi masaj, sex oral si normal, 69, tot ceea ce tu iti doresti! Suna si nu vei regreta! nu ezita si suna-ma acum cu siguranta vei reveni, zona Decebal, lux, 200 RON/ora, satisfactie.garantata@yahoo.com é Escorta de lux. Sunt Tel: 0720655906, 0736478763 bruneta finuta, fara prejudecati, placerea mea este satisfactia ta. Sex Total! Disponibila la é Alegerea ta perfecta doua tine sau la hotel. Accept si domnisoare tandre si cupluri, 150 RON/ora, Tel: romtanice te asteapa sa 07574732717 descoperi cele mai ascunse fantezii ale tale poze reale zona piata Alba-Iulia lux, 200 RON, Tel: 0764865737

é Carla - s ex total! Finalizare de vis alaturi de o satena nimfomana, draguta cu forme sexy, 23ani, 160, 50kg, ce te asteapta pt a te satisface pe deplin! Oral neprotejat (cu finalizare), normal, anal, cunnil, 69, fantezii! nu mai sta pe ganduri! suna! Poze reale! 100 RON, Tel: 0762920983, 0734710993

é Non-stop Karla bruneta pasionala, 25 ani, ofer servicii de calitate la locatia mea sau a ta, sex oral neprotejat, sex normal in orice pozitie iti doresti, masaj profesional. Suna si nu vei regreta! é Invitã-mã la tine! Daca vrei Decebal lux, 150 RON/ora, sa simti adevarata placere, Tel: 0720664205 invita-ma la tine si nu vei regreta. Rafinata si stilata, experienta imi permite sa-ti ofer o ora de calitate si rasfat. Sex Total. Accept si cupluri, 150 RON/ora, Tel: 0748777098

é La domiciliul tau! Sunt fata pe care o cauti, ofer servicii de calitate fara sa te grabesc, atenta la dorintele tale, pozele imi apartin, suna-ma daca esti interesat. Sex Total. Accept si doi barbati odata, 150 RON/ora, Tel: 0748777106

La tine sau la hotel Daca iti doresti sa petreci clipe pasionale si fierbinti alaturi de o fata sexy si finuta, atunci suna-ma si sigur nu vei regreta. Sex Total! 150 RON/ora, Tel: 0730398643

é Nu rata ocazia! Alice, bruneta s uper buna, bronzata, piele fina, 22ani, 170, 53kg, te astept pt o ora de vis alaturi de mine! Oral pasional, normal, pozitii noi, cunnil, 69, dominare, fantezii! Fac totul fara graba! Ma si deplas ez ! Poz e r eale, recente! 200 RON/ora, Tel: 0721896736

é Sex non stop! Imi place sexul, ador senzatia si traiesc clipa din plin. Discretia este maxima iar satisfactia deplina. Sex Total! Disponibila la tine sau la hotel! 150 RON/ora, Tel: 0744119405

é Transexuala poze reale, fund bombat, fara inhibitii, perversa in pat, ofer companie intima numai domnilor interesati, se poate si program de dominare, detin jucarii, costumatii, nu deranja fara rost, multumesc; nadinenjeim12@yahoo.com, Tel: 0757655519

é Draguta incalzeste-te cu mine, ofer sex oral neprotejat cu finalizare, sex normal, 69, Tel: 0720658879

é

é Deschis - non stop, sapte fete pasionale si exotice iti ofera trupul lor, care freamata chemând pasiunea devoranta, izvorata din dorinta trupului tau incordat, suntem dulci, frumoase si dornice (fotografii recente) - zona Mosilor, 150 RON/ora, Tel: 0734164995, 0744202363

é PRIVATE PALACE 7 FETE TINERE SI NEBUNATICE ASTEPTAM DOMNI GENEROSI PENTRU C LIPE DE NEUITAT; FINALIZARILE EXPLOZIVE SU N T SPECIALITATEA NOASTRA; VILA, BAR, LOC PARCARE, 100 RON/ORA, PRIVATE_PALACE@ Y A H O O . C O M , WWW.MASAJ-EROTIC-EX CELENT.RO, TEL: 0722999939, 0763455435

é Oral neprotejat. Rea? Cu cine merita. Buna? Cu cine trebuie. Tanara frumoasa si sexy, zic eu, dar gusturile voastre nu le stiu. Ma doresti? Da da, suna-ma! Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0763930879

n Caut nora draguta aprox. 30 ani. Trimite sms cu ora la care pot sa te sun, Tel: 0725915354

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 Intermediere germanã - Se cautã doamne atractive pentru parteneri. Suntem o s erioas ã agenþie matrimonialã de origine germanã de intermediere parteneri, care cautã doamne atr ãgãtoare pentru ac ademic ieni ºi întreprinzãtori din Elveþia ºi Germania. Aveti intre 25-45 ani, sunteti liberã, cunoaºteþi bine limba germanã sau englez ã º i doriþi s ã v ã cãsãtoriti cu bãrbatul viselor in s tr ãinãtate, atunci trimiteþi-ne un mesaj cu datele dvs de contact la e-mail. Vã vom contacta de îndatã. Serv ic iile noas tre s unt gratuite pentru femei! Cãsuþa poºtalã Bucuresti: OP 72 Cazacu Mariana CP 71; Telefon Germania + 49 8282 8271 88, dreampartner@gmx.de

Relatie discreta intelectual, casatorit, simpatic, 35 ani, suplu, doresc relatie intima si discreta cu d-na, d-soara simpatica, de scurta durata, fara implicare sentimentala. Exclus prostituatele si barbatii rog sms cu detalii, Tel: 0746532818

é PRIVATE PALACE MASAJ 7 FETE VOLUPTOASE TE ASTEAPTA IN T R - U N CADRU INTIM PENTRU MASAJ CU FINALIZARI EXPLOZIVE. VILA, BAR, PARCARE, 100 RON/ORA, PRIVATE_PALACE@ Y A H O O . C O M , HTTP://WWW.MASAJ-ERO TIC-EXCELENT.RO, TEL: 0722999939, 0763455435


pagina 14 / pierderi / magie / licitaþii / adunãri generale / medicale / afaceri firme

06 Februarie 2012 ç Tratament

n Declar nula polita 0100451 Allianz Tiriac, FACTURIER n PIERDUT SERIA FMT NR. 0000726 0000750 SI CHITANTIER SERIA CMT NR. 0000525 0000550- MARIMED TOTAL SRL. LE DECLAR NULE, n Pierdut legitimatie transport nr 0547349. student Popa Bety Mariana. O declar nula, Generali Romania n SC Asigurare Reasigurare SA declara pierdute si nule chitantele cu seria GLIAS de la nr 2401852-2401900,

é Horoscop personalizat, dragos te, s anatate, compatibilitate, previziuni, generalitati si lectii de viata, 70 lei sedinta, Tel: 071258658

é Cumpãr antichitãþi tablouri, argint (bijuterii si alte obiecte), statuete, obiecte decorative, preturi avantajoase, 1.550 EUR/luna, andra_delia2005@yahoo.com, Tel: 0721120385

TANASA SI ASOCIATII SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC KEFALONIA GROUP INTERNATIONAL SRL, desemnat prin Sentinta Comerciala nr. 6493 din data de 11.12.2009 pronuntata in Dosar nr. 9465/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea SC KEFALONIA GROUP INTERNATIONAL SRL constand in teren intravilan in suprafata de 285 mp si constructii aferente C1 in suprafata de 212 mp din extrasul de carte funciara (222mp din documentatia cadastrala si din contractul de vanzare cumparare) si C2 in suprafata de 63 mp, suprafata utila a C1+C2 este de 245, 53 mp si suprafata construita a C1+C2 este de 284, 58 mp amplasate pe acest teren, situate in Mun.Urziceni, str.Mihai Viteazul nr. 40 si 42, Judetul Ialomita in valoare de 84.000 euro exclusiv TVA conform cu Publicatia de vanzare intocmita cu aceasta ocazie. Licitatile se organizeaza saptamanal in fiecare zi de miercuri ora 15, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78, bl.J2, sc. 2, et. 5, ap. 47, sector 3, interfon 47C. Date suplimentare privind bunurile scoase la vanzare, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Costul unui caiet de sarcini este de 2.000, 00 lei, iar taxa de participare la licitatie este de 100, 00 lei. Achizitionarea caietului de sarcini si plata taxei de participare la licitatie sunt obligatorii pentru toti participantii la licitatie. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon, Tel: 0213201484, 0722472733

n Consiliul de Administratie al Societatii cooperative Mestesugaresti Imbracamintea intrunita in sedinta din 30.01.2012 convoaca Adunarea Generala Ordinara a membrilor cooperatori in data de 08.03.2012 ora 10:00, in Calea 13 Septembrie nr. 118-120, sector 5, cu urmatoarea ordine de zi; Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele economico financiare obtinute in exercitiul financiar 2011 care include: bilant perscurtat; contul de profit si pierdere, anexe, aprobarea situatiilor financiare anuale simplificate incheiate la 31.12.2011; aprobarea repartizarii profitului net; prezentarea raportului comisiei de cenzori; raportul consiliului social; prezentarea programului de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012; aprobarea noului regulament de ordine interioara; sistemul de salarizare; ratificarea deciziilor emise de la ultima adunare generala; ratificarea contractelor de inchiriere emise ultima adunare generala; modificarea la Registrul Comertului adresei unitatii 57; imputernicirea d-nei Stanescu Dumitra pentru depunerea documentelor la Registrul Comertului; imputernicirea d-lui Gebaila Preda pentru semnarea scrisorilor de garantii bancare si a tuturor tranzactiilor efectuate de catre societate si totodata Adunarea Generala Extraordinara in data 08.03.2012 ora 11.00 in acelasi loc cu urmatoarea ordine de zi: Aprobarea vanzarii de active. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de vorum, adunarile se convoaca pe data de 09.03.2012 la aceleasi ore si in acelasi loc,

n Masaj - Tanar, efectuez masaj de relaxare, anticelulitic! Ma deplasez la domiciliu, Tel: 0732455032, 0768222275

colesterol Krilloil-Omega 369 distruge colesterolul rau si trigliceridele. De 48 de ori mai puternic decat Omega 3, contact@krilloil.ro, http://www.krilloil.ro, Tel: 0764477646

é Vand generator

de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

Achizitionez monitoare LCD, computere, laptopuri, componente, functionate refuzate, inclusiv weekend, 0768790564, Tel: 0723984654, 0746283201

é Doamna, cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271

n Masina automata spalat rufe, frigider zil, soba metalica samotata 30/40/80, gaze, functiune, convenabil, Tel: 0726792338, 0212318200 n Stoc limitat tabla inox 250/ l/ foaie, Tel: 0721674534 n Vand SRL fara datorii 100R, Tel: 0744632301 n Vand canapea stofa é Anticariat Cumparam carti extensibila 2 locuri 300 lei noi, vechi, deplasare gratuita, sector 3 Mall Vitan, Tel: plata pe loc, Tel: 0731407474, 0723621028, 0768422152 0213159704

BELLU ORTODOX, 2 LOCURI VECI CU CATE 3 LOCURI FIECARE, LIBERE, LUCRATE, ZONA BUNA, TEL: 0723687697 n Cumpar autoturisme de la proprietari pentru programul rabla. Ofer 900L, Tel: 0744632301

é Vand graifer pentru fier vechi, deschidere gheare 1, 85m, greutatea lui 450kg, 3 . 5 0 0 EU R , sc_prodlador@yahoo.com, Tel: 0745632692

é Vand stoc de marfa ce contine rochii si fuste de seara, topuri bluze pentru doamne, domnisoare, import Germania. Pret de achizitie 16.000 Euro, boboc_al_mic@yahoo.com, Tel: 0744822844

Imprumut fara comision, fara intermediar, Bucuresti-provincie, garantie, siguranta, Tel: 0765642022, 0736524248

é Brutãrie inchiriez, complet utilata, functionala, productie asigurata, 1.500 buc, capacitate de productie 15.000 buc/ 24 ore, 2.500 EUR, Tel: 0730657081, 0728092859


06 Februarie 2012

afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã / pagina 15 Montaj usi, parchet, scari, foisoare, mobila tip IKEA, deblocari usi, masuratori si c ons ultanta, Tel: 0786888774, 0761984385

é Acoperisuri, executam dulgherie mansarde, tigla metalica, jgheaburi, burlane, mici reparatii, Tel: 0727279470

n Cadastru Gabriel Execut lucrari de cadastru si intabulare in Bucuresti si imprejurimi. Inginer Gabriel Stefanescu, Amenajari interioare de gabriel_stefanescu2006@yaho calitate si contracte, rigips, o.com, gresie, faianta, glet, zugraveli http://www.cadastrugabriel.xhos Tel: 0723736479, dec orativ e, glafuri us i, t.ro, ferestre, izolatii, sape etc, Tel: 0765251701 n Echipã parchetari montãm, 0786888774, 0761984385 recondiþionãm chituim lãcuim apartamente, toate tipurile parchet, deþin n Amenajari case/vile, renovari/reparatii, scule profesionale cu aspirator, faianta/gresie, parchet, gips- Tel: 0768586510 carton, lambriu, tavane casetate, plafoane false, Executam zugraveli, zidarie, tencuieli, montaj parchet, interior/exterior, glafuri, tapet, glet, zugraveli, instalatii gresie, faianta, rigips, sanitare, termoizolatii fatade. usi, mobila, instalatii Meseria nu are nici un secret electrice, sanitare, pentru noi, Tel: 0767417284, 0744316918 incalzire, Tel:

n Caut colaborare investitie service auto si magazin alimentar teren 1500mp zona vile IMGB, Tel: 0766399879 Vand scoala auto (complet utilata), autorizatie august 2016, zona Piata Gorjului, 0722767241, 0760249490 n Vand magazin on-line de consumabile cu profit lunar de cca. 5.000 euro. Maxima posibilitate de creste cu putina investitie publicitara. Seriozitate - Mai multe detalii intalnindu-ne. Motiv reintoarcere in tara de origine. Posibilitate de esalonare, 135.000 €, 2punto9@gmail.com n Curs Gratuit de Dans Sacru - Asociatia Venus va invita Tel: 0725758545 vineri 03.02.2012 ora 19:00, sambata 04.02.2012 ora 19:00, duminica 05 02.2012 ora 15:00 - strada Episcopiei nr. 3, langa Bistro Atheneu, instructor Badila Anamaria, Tel: 0733183857 n Cursuri acreditate national, recunoscute Uniunea é Vand Pub pe Lipscani Europeanã, pentru bone sau bãtrâni, începeþi utilat complet, inclusiv îngrijire bucatarie profesionala, de- carierã nouã, Tel: 0213233966 sign ultramodern, situat la Matematica numai etaj, chirie convenabila 1700 euro/luna! domiciliul elevului, U r g e n t ! 3 9 . 0 0 0 EUR, rezultate sigure, raduvldsv@yahoo.com, profesor, Tel: http://www.hattrick-bar.ro, 0754916860 Tel: 0734990099

é Branºament apã, racord canal, acte recepþie Apa Nova, reparaþii, înlocuiri branºamente, canalizãri. 0214343276, Tel: 072050819, 076072723

n Montator usi garaj, rigips, gresie, izolatie, parchet, sape, zugraveala, saune umede super preturi, Tel: 0763624818 n Parchetar, montez raºchetez paluxez parchet clasic modern deþin maºinã performantã cu aspirator, Tel: 0724448545

é Pur N&D Construct. Firma de constructii serioasa, cu experienta, personal calificat, executam: finisaje, zugraveli, faianta, gresie, rigips, tencuieli, sape, termoizolatii, hidroizolatii, case la rosu sau la cheie, lucrari de consolidare. Ne deplasam oriunde in tara. Preturi rezonabile, pur_nd_construct@yahoo.com, Tel: 0726711311, 0728885928

0756210688

n Meditez studenti Politehnica 40lei doua ore acasa la acestia, Tel: 0217772400, 0736423347 Meditez la matematica orice nivel prima sedinta gratuit - Piata Chibrit sedinta 2ore/ 40ron, Tel: 0722546240, 0769249804

Visezi sa pleci in Dubai sau in tarile arabe? Ocazie unica sa inveti araba vorbita in scurt timp si la un pret convenabil. Prima sedinta e gratis, altimaprod@ yahoo.com.

é Apometre! Montaj, sigilari, reparatii, instalatii s anitare, in c upru, polipropilena, masini spalat, autorizat, garantie, Tel: 0213323936, 0722141866

é Arhitect autorizat realizez proiecte cu rezistenta, instalatii, avize, convenabil, Tel: 0749080799, 0724509490

n Mobila la comanda execut la cele mai bune preturi, consultanta si transport gratuit, é Stucco venetian, execut Tel: 0733279183 lucrari decorative cu aspect marmorat; proba de lucru gratuita, materiale, deplasare; preturi negociabile, 10 €/mp, varasteanumarcel@yahoo.com, Tel: 0722329226 n Sudor execut grilaje, porti, garduri si reparatii orice natura, Tel: 0720234564, 0213356906 n Zugrãveli, zidãrii, gresie, faianþã, parchet, gled, ºapã, rigips, betoane, Tel: 0745975345, 0765350831

é Mobilier la comanda. Realizez mobilier comanda din PAL, cu materiale proprii dar si cu materialele clientului. Cu o experienta de17 ani in tamplarie italiana si romaneasca garantez calitate la un pret foarte convenabil! Transport si montaj gratuit, andree_sweety01@yahoo.com, Tel: 0763681660, 0728714961 é CABINET INDIVIDUAL ACTE FIRMA: OFERIM CONSULTANTA JURIDICA, INFIINTARI FIRME, SUSPENDARI, RADIERI, P U N C T E D E LU C R U , CESIUNI, PFA, MODIFICARE OBIECT ACTIVITATE, GAZDUIRE SEDIU SOCIAL. RAPID SI AVANTAJOS! 1 EUR, TEL: 0745078898, FAX: 0213117739


06 Februarie 2012 Cautam urgent inca doi asociati pentru a ne construi cate un apartament 4 camere dotari moderne in bloc vila in Caranfil Aviatiei, pret pe mp ca in Berceni; proiectantul si ceilalti asociati sunt profesori la Institutul de Constructii, exclus intermediari, 0788802270

Contabil expert, servicii complete ºi audit. Prima lunã gratuit. 021.411.81.64, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

é Firma contabilitate oferim servicii complete de contabilitate financiara, de gestiune si revisal, Tel: 0214112965, 0726182324

Închiriem Logan full options, 50 Ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 Sofer personal 44 ani, permis categ. B de 20 ani fara incidente, experienta protocol, administrativ, ofer transport in Bucuresti sau in tara cu auto personal Volkswagen Passat 2008, sunt dispus si pentru angajare full-time sau part-time, Tel: 0721758758 n Transport marfa 3, 5T, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat descarcat. Pret negociabil, Tel: 0763717455 n Transport marfa, pret negociabil, Tel: 0762409901

é Administrare imobile B uc ur es t i f ir ma administreaza imobile / asociatii de proprietari; Administrare, Contabilitate si Cenzorat la preturi fara concurenta, office@techuv.ro, www.proadmin-imob.ro, Tel: 0728784988 n Colantari vitrine, magazin, auto, casete luminoase, printuri de mari dimensiuni, Tel: 0771304786, 0721302260

é Dj evenimente Servicii – Organizari Evenimente Bucuresti. Dj nunta dj botez dj petrecere sonorizari evenimente private: Dj nunta bucuresti, dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul Constanta, Bucuresti, Brasov, Ploiesti, Pitesti, Valcea, DJ SIENSII, siensii@yahoo.com, www.djsiensii.com, Tel: 0726129782

é Echipa DTP ofera servicii de tehnoredactare, iccdtp@ yahoo.com, Tel: 0723641861

Bucuresti é Ortodontie Dentstyle cabinet stomatologic implantologie dentara si ortodontie copii: tratamente ortodontice, aparate ortodontice fixe si mobile, albirea dintilor, tratamente ortodontice copii, adulti, aparat dentar, www.cabinetortodontie.ro/, Tel: 0213188299

é Filmez , fotografiez ev enimente, preluc rez , editez, copiez pe DVD, BlueRay, Tel: 0722589053

é Inchirieri plasme Avis Image Srl asigura spre inchiriere echipamente audio-foto-video pentru diverse evenimente: inchiriere videoproiector, inchirieri plasme Tv, inchirieri Lcd, inchiriere laptop, inchiriere sonorizare, inchiriere flipchart, inchirieriplasme@gmail.com, www.inchirierivideoproiectoare.ro

é Reparatii centrale, execut a m r e p a r a t i i l a orice tip de centrale termice murale (centrale termice de apartament). Reparatii boilere electrice, gaz, serviciu non-stop, in maxim 3 ore va rezolvam problema, seriozitate; 30 RON, reparatii_centrale@yahoo. com, Tel: 0720692661, 0745938594

AnuntAZ 6 februarie 2012  
AnuntAZ 6 februarie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement