Page 1

Vand pistol bile cauciuc Walter PP. Aproape nou. Are cutie, incarcator si perie de curatat. Necesita permis port-arma sau autorizatie de cumparare, 900 RON, aldea.laura @gmail.com, Tel: 0724366664 Agenþi vânzãri, distribuitori, curieri. Compania Editorialã Roossa angajeazã. Salariu 1200 Ron+ bonusuri zilnice, Tel: 0213151690, 0730566776

Bucãtar angajam pentru societate de comert exterior (export). Cerinte: experienta si disponibilitate pentru deplasari in Irak. Pentru CV e-mail hr@ blackseagroup.com

é Vand salon lux,

é PIPERA, VAND VILA P+2, 350 MP, 400 MP, ARHITECTURA SUPERBA, IDEALA PENTRU SEDIU DE FIRMA SAU BIROURI CAT SI PENTRU LOCUINTA. ARE ACCES LA O STRADA PRINCIPALA ASFALTATA, POZITIE FOARTE BUNA, GAZE, CANALIZARE. VILA ARE 7 CAMERE, 4 BAI, TERASA 80 MP. SPATII DE PARCARE, CURTE AMENAJATA, BUCATARIE MOBILATA SI UTILATA LUX. POSIBIL SI SCHIMB CU TEREN IN PIPERA, MADA19781@GMAIL.COM, TEL: 0722409821, 0722589565

afacere salon de infrumusetare in zona Berceni, mobilat si utilat profesional, cu stoc de produse, 2 posturi de coafor, 1 post frizerie, manichiura, pedichiura, unghii false. Zona foarte buna, 15.000 EUR, Tel: 0742176337, 0748279500

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

05 Octombrie 2012 Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net, Tel: 0760107633, 0213108660 n Agenþi Pazã cu atestat pentru

é Agent Vanzari cunoasterea limbii ruse constitue avantaj, salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079 n Agent

Bucureºti ºi jud. Ilfov. Recomandarea de la vechiul loc de muncã constituie un avantaj, Tel: 0728800153

Ajutor Barman locaþie Tineretului, Tel: 0727420486 é Agenþi securitate.

Societate paza angajeaza agenti securitate in conditiile legii 333/2003 pentru Bucuresti, salariul motivant, Tel: 0213152184

Intervenþie cu Tel: 0726676817,

experienþã, 0728800153 Vanzari domeniul n Agent pieselor auto, pachet salarial atractiv, permis auto, Tel: 0745178666

é Agent Vanzari, conducatori auto, aistenti manageri angajam pentru clinicile medicale Plus. Va rugam trimiteti CV-ul la Fax: 0212104270 n Agent Vanzari, Sc angajeaza in domeniul auto. Cv-ul se poate trimite pe email office@seleron.ro, Tel: 0741131182

é Agent Vanzari cu/ fara experienta Roossa Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei + bonusuri, posibilitate rapida avansare, Tel: 0728650079 n Agenti curãþenie angajam pentru societate productie cofetarie, patiserie, sectorul 6, Tel: 0722554851 n Agenti Imobiliari angajam pentru agentie imobiliara, sector 4, Tel: 0723473030

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034 Tel: 0721296652, 0767056551

é Agenti Vanzari. Studenti pentru firma de marketing. Oferim training gratuit, Tel: 0768632530

Ambalator manual pentru d e p o z it de p ro d u s e cosmetice; zona Carrefour Militari, 2 sch imb u ri, angajeazã Adecco. Salariul se comunicã la interviu. Sunaþi între 9.00 ºi 17.30 la tel. 0731.036.502/ 0725.139.325/ 021.318.35.46/ 021.305.36.05 sau CV la adresa de email: andrei.afrim@adecco.com – rog seriozitate. ADECCO RESURSE UMANE SRL România, Bucureºti, sector 3, str. Halelor, Nr. 5, parter. Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037, Capital social subscris ºi vãrsat: 392.440 Lei, Nr. autorizaþie Agent de Muncã T e m p o ra rã : 17/2005, Autoriz a þie seria n r. B / 0000008/25.10.2005, Nr. Operator Date Personale: 15866, Tel: 004 021.318.35.46, Fax: 004 021.318.35.45, Web: www.adecco.ro, Tel: 0731036502, 0213183546

n Asistent

Manager, agent vânzãri pt. societate comercialã. Cerinþe: -PC avansat; -limba englezã ºi italianã avansat; -experienþã. CVemail: office@arco-romania.ro

é Bonã interna pentru copil de 1, 8 ani, fetita, salariu 1500Ron, RALY61@ YAHOO.COM, Tel: 0726757911


oferte de muncã România / info / pagina 3

05 Octombrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Politica Uniunii Europene în domeniul cooperãrii administrative (partea a- VIII-a). Domnul Robert N. din Satu Mare ne roagã sã oferim detalii despre reglementãrile comune ale Uniunii Europene privind „Directiva TVA”. Ii rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Directiva 2006/112/CE a Consiliului European din 28 noiembrie 2006 este actul juridic privind sistemul comun al taxei pe valoarea adãugatã. Aceastã directivã codificã dispoziþiile de punere în aplicare a sistemului comun privind TVA, care se aplicã producþiei ºi distribuirii de bunuri ºi servicii achiziþionate ºi comercializate în vederea consumului în interiorul Uniunii Europene (UE). Pentru a asigura cã taxa are un impact neutru, indiferent de numãrul operaþiunilor, persoanele impozabile în scopuri de TVA îºi pot deduce din contul de TVA valoarea taxei pe care au plãtit-o altor persoane impozabile. TVA este suportatã, în cele din urmã, de consumatorul final sub forma unui procent adãugat la preþul final al bunurilor sau serviciilor. Taxa pe valoarea adãugatã (TVA) este o taxã generalã de consum aplicatã activitãþilor comerciale care implicã producþia ºi distribuþia de bunuri ºi prestarea de servicii. Aceastã Directivã a TVA codificã dispoziþiile care reglementeazã introducerea sistemului comun privind TVA în Uniunea Europeanã (UE). Sistemul comun privind TVA se aplicã bunurilor ºi serviciilor achiziþionate ºi comercializate în vederea consumului pe teritoriul UE. Taxa se calculeazã pe baza valorii adãugate bunurilor ºi serviciilor la fiecare etapã din procesul de producþie ºi de distribuþie. Taxa se colecteazã prin intermediul unui sistem de plãþi parþiale care le permite persoanelor impozabile (firme identificate în scopuri de TVA) sã îºi deducã din conturile de TVA valoarea taxei pe care au achitat-o altor persoane impozabile la achiziþiile fãcute în scopuri comerciale în etapa anterioarã. Prin acest mecanism se asigurã cã taxa este neutrã, indiferent de numãrul operaþiunilor. În cele din urmã, TVA este suportatã de consumatorul final sub forma unui procent adãugat la preþul final al bunurilor sau serviciilor. Acest preþ final reprezintã totalul valorii adãugate la fiecare etapã din procesul de producþie ºi distribuþie. Furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii (persoana impozabilã) plãteºte TVA achitatã pentru bunurile sau serviciile în cauzã administraþiei fiscale naþionale dupã ce deduce TVA pe care a plãtit-o la rândul sãu furnizorilor sãi. Operaþiunile efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru UE de cãtre o persoanã impozabilã care acþioneazã ca atare sunt supuse TVA. Importurile realizate de orice persoanã sunt de asemenea supuse TVA. Operaþiunile impozabile includ: - livrarea de bunuri de cãtre o persoanã impozabilã; - achiziþiile intracomunitare pe teritoriul unui stat membru de bunuri provenite din alt stat membru; - prestarea de servicii realizatã de o persoanã impozabilã; - importurile de bunuri din afara UE. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Bonã Interna ptr. copil de 1 an,

nefumatoare, intre 40-50 ani, disponibila ptr. deplasari, zona Bucuresti. Se ofera 2 week-enduri libere/luna, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0726399202, 0762075087 n Bonã/Menajera pentru fetita 2.5 ani, de preferat interna. Zona Crangasi/Giulesti. Rugam seriozitate. Salariul se negociaza, Tel: 0723206313 n Bucãtar sushi experienta medie pentru firma de catering, Tel: 0726375118 n Bucãtar, grataragiu, femeie de serviciu/vase. Restaurant Lotus (zona Grozavesti) angajeaza. Salariu atractiv, echipa prietenoasa, 1 EUR, office@restaurantlotus.ro, http://www.restaurantlotus.ro, Tel: 0767718311 n Casier/ã, vânzãtoare mezeluri, angajeazã supermarket zona Iancului, Tel: 0758108240 n Casting film. Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting (figuratie si actori) pt film de lung metraj in str. Lunii nr2 et1 (rondul Izvorul Rece). Nu se percep taxe, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475 n Circularisti, operator masina ABS, personal cu/ fara experienta in domeniul pal si accesorii mobilier, Tel: 0720228877, 0786625155

é Confecþionere experienþã minim 2 ani, modeliere experienþã minim 3 ani. Domiciliul (de preferat) cartierele Drumul Taberei, Militari; program Luni-Vineri 7-16; contract de munca; tichete de masã; decontare transport 50 Ron, angajeazã Confecþii textile pentru femei, zona Metro-Militari, Tel: 0374027941

é Confecþionere

é Coafezã cu experienþã minim 3 ani pentru salon înfrumuseþare, salariu 1.200RON +comision, Tel: 0729342004

CTC, sala croit, calcat, comuna 1 Decembrie, Ilfov, transport gratuit. 0214687121, Tel: 0744497497, 0720226940

n Coafezã cu experienþã, pentru

Salon Câmpia Libertãþii, Tel: 0726116830 n Coafeze cu cliente, angajez in zona Dorobanti, Tel: 0744602927 n Colaborator. Oportunitate. Companie multinationala, cauta 1.500 persoane pentru colaborare in regim part-time/full time. Oferta avantajoasa! Asteptam cv pe adresa e-mail, office.hr.recruitment@gmail.com, Tel: 0756279699

é Confecþioner

maºinã simplã, personal calificat masã croit, muncitor necalificat, Tel: 0727387435 n Confecþioner

pentru atelier croitorie zona Filaret, Tel: 0735348541 n Confecþioner/a. Angajez confectioneri si croitori, cu experienta, productie cap-coada, salariu 1200-1400 RON, Tel: 0213674963

é Constructor tipare, incadrare tipare, om la masina de calcat si confectioner cu experienta, sos. Viilor nr. 56, Tel: 0723021412

Consultant vanzari showroom Bucuresti importator tapet angajeaza. Necesar: 2 ani experienta in vanzarea de tapet, minime cunostinte de design, bune abilitati de comunicare si operare Pc, persoana dinamica si cu putere de convingere. Asteptam cv-urile la adresa de e-mail orienttapet@gmail.com, Tel: 0737738003


pagina 4 / oferte de muncã România

05 Octombrie 2012

é Coordonatori ºi muncitori specializaþi în producþie publicitarã angajeazã Lartek Grup. Ttrimiteþi cv pe e-mail. Detalii sau mesaje la telefon, office @lartekgrup.net, Tel: 0760679805 Manichiuristãn Cosmeticianã, Pedichiuristã, Coafezã, Cu Experienþã. Angajez pentru Salon Înfrumuseþare nou deschis, Piaþa Gorjului. Anunþul valabil Doar pentru persoane serioase, Tel: 0728995453 n Covrigãreasã cu experienþã, urgent, Piaþa Gorjului, Tel: 0785589517 n Croitoreasã angajez pentru retuºuri ºi modificãri, Tel: 0722677827, 0761144039

é Croitoreasa. Casa de moda, angajeaza croitoreasa, masinista, personal pentru broderie manuala, zona Floreasca, office @ersaatelier.ro, www.ersaatelier.ro, Tel: 0722227764, 0212300224

Curier pentru scuter. Telefon L-V intre 9-19, Tel: 0213208818 n Distribuitor

Pliante. Firma publicitate cauta colaboratori distributie de pliante la cutiile postale sau stradal, Tel: 0213228784

é Curier, consultant si agenti de vanzari, cu sau fara experienta, pentru companie internationala, salariu motivant, 0728680079

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0768632530

é Curieri pedestri.

Firma de curierat angajeaza curieri pedestri si operatori livrare/sortare pe perioada determinata. Salariu motivant! Pentru recrutare si informatii suplimentare rugam persoanele interesate sa sune la numarul de telefon sau sa se prezinte incepand cu data de 1.10.2012 la sediul societatii din Bucuresti, sos Cotroceni, nr. 8, sector 6, intre orele 10.00 - 17.00, in vederea depunerii cv-ului. Punct de reper intre Gradina Botanica si podul Cotroceni, Tel: 0766097847 n Femei pentru curatenie, punct

de lucru Bucuresti pentru firmã de curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã! Informaþii la telefon: între orele 9:00-15:00, Tel: 0729785801

n Femeie la vase - curatenie,

laborator cofetarie, urgent, Tel: 0733021502

n Gestionar/a vanzator/e, sofer

angajam cu carte de munca, zona metrou Gara de Nord. 0213123807, Tel: 0768953688, 0720624450

n Inginer

statie betoane, economist, paznici. Cv pe email, buyconcrete@gmail.com, Tel: 0213213840

n Inginer.

SC GEOROM INTERNATIONAL SA Bd. Ferdinand nr. 90, sector 2, Bucureºti, angajeazã prin selecþie, în urma unui interviu, 1 inginer pentru lucrãri de foraje ºi edilitare. Activitatea se desfãºoarã pe ºantiere. Depunerea CV-urilor ºi informaþii suplimentare prin e-mail sau la sediul societãþii, office@georom.ro, http://www.georom.ro, Tel: 0212525727, Fax: 0212525729

n Inginer/maistru energetician cu

experienta, pentru lucru in statii electrice, Tel: 0214605166, 0743047807

n Îngrijitoare interna din provincie

pentru ingrijire doamna la pat, Tel: 0728686033


05 Octombrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5

é Inspector Resurse Umane.

Organizatie situata in Afumati, cauta Inspector Personal cu experienta. Dorim persoana comunicativa, echilibrata, psiholog@mersel.ro, http://www.defne.ro, Tel: 0736707806

Instalator autorizat gaze naturale angajam, Tel: 0722373693, 0722370973 Instalatori cu experienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice- Sc Lenese Construct Srl angajeaza, Tel: 0732642491

n Instalatori. Societate comerciala angajeaza instalatori pt instalatii termice si sanitare, zona sos Nordului Bucuresti, Tel: 0723258119 n Lãcãtuºi ºi sudori, preferabil cu domiciliul în sectorul 5, Braco Industrial S.R.L, ªoseaua Alexandriei 82, Bragadiru, Ilfov, Tel: 0214201016

Maºinist/ã fete la masã pentru pregãtit- cusut încãlþãminte ºi maºiniste cu experienþã, angajãm SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55). 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326 n Menajerã. Caut menajera din zona Brancoveanu, Tel: 0722404821

n Operatoare call center si agenti

imobiliari cu/fara experinta, salariu, comision, training, seriozitate, office@bazaruldecase.ro, Tel: 0760858471 OSPATAR. RESTAURANT CU SPECIFIC INTERNATIONAL ANGAJEAZA OSPATARI, FETE SI BAIETI, CU SAU FARA EXPERIENTA, TEL: 0754203480

n Ospãtari ºi picoli, cu sau fãrã experienþã, pt. Restaurant- Pub. CV-urile cu pozã se depun pe adresa: milailuca@barmania.ro Ospãtãriþe si livrator scuter posesor permis cat B- restaurant Il Cantuccio angajeaza, Tel: 0724744153

é Model. Firma modelling si publicitate cauta femei, 18-25, é Ospãtãriþe prezenta fizica deosebita, cu sau fara experienta pentru sesiuni angajam pentru resphoto pentru reviste/ calendar/ taurant Coral, Sos reclame. Cerinte: seriozitate, motivatie si dorinta de cariera. Pantelimon nr 247, Valabil cu CV +photo pe mail, Tel: 0723290582 3.000 RON, mark.york11@yahoo.com n Patiser cu experienta. relatii la covrigi si n Modelatoare telefon, Tel: 0740682911 vanzatoare cu experienta. Angajez pentru covrigarie, Tel: 0723569140 circularist (pal n Montator melaminat) si montator (in atelier) cu experienta, Tel: 0760055733

Personal. Fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase: cusãtoare, tragatori manuali si montatoare; zona ªos. Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510056 ospatar(ita) cu experienta pentru Milano Caffe. Asteptam CV-uri in str. Dimitrie Cantemir nr. 2 (zona Unirii, langa restaurant Horoscop),

é Muncã pentru

studenti absolventi cu sau fara experienta, salariu de la 1200ron, Tel: 0747881931

n Maistru cusut, muncitor maºinã subþiat, cusãtori ºi montatori pentru formarea unei benzi de cusut, pt. fabricã de încãlþãminte. Detalii la telefon: Tel: 0371040151 n Manichiuristã-pedichiuristã aplicaþii gel, cu experienþã, zona Tineretului, Tel: 0744787615 n Masaj Erotic&Nightclub Angajam fete pentru masaj si NightClub-Streaptease. Clientela straina. Cazare. Exclus servici sexuale. Detalii pe mail sau la telefon pentru interviu! blackdiamondmassage@yahoo.com www.blackdiamondmassage.ro, Tel: 0724862445

angajam fata la finisat si masinista cu experienta, se lucreaza la pereche, zona Berceni, Tel: 0726978371

n Picol(ita),

bucãtãrie. Restaurant tip fast-food angajeaza lucrator bucatarie cu/fara experienta. Relatii de luni - vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

experienta angajez, Tel: 0769340310

é Personal curãþãtorie chimicã, Soft Clean. Cerinþã obligatorie: minim 2 ani experienþã în domeniu, Tel: 0722226851, 0722190482 n Personal. Atelier incaltaminte

é Lucrãtor

é Mãcelar cu

Personal pentru sala de mese angajam, salariu atractiv, Tel: 0769494711

n MUNCITORI NECALIFICATI SI CALIFICATI ANGAJEAZÃ FABRICA TAMPLARIE PVC (ZONA AUTOGARA RAHOVA). ADRESA INTERVIU: STR. BARLEA, NR. 2B. TEL: 0214250925/26,

é Muncitori cu experienþã industria alimentarã (cuptorist, preparator, operator maºinã ambalat, cofetar, mecanic întreþinere). Domiciliu apropiat Bragadiru-Ilfov, Tel: 0770313796, 0214106590

é Persoane dinamice si tineri dornici de a se afirma intr-o companie internationala. Salariu 1200 + bonusuri, Tel: 0728680079

é Pizzar, bucãtari,

angajeazã pizzerie zona Ion Mihalache, Relaþii L-V 12-17, Tel: 0731027322 n Receptioner

salon. Centru infrumusetare, zona Ateneul Roman, angajeaza receptioner in regim de part-time, manafil@gmail.com, Tel: 0721323072

é Persoane tinere

si dinamice, dornice de afirmare si dezvoltare: agent vanzari, distribuitor, curier, asistent manager pentru companie multinationala. Salariu de la 1200ron+bonusuri, Tel: 0318004555

n ªef de obiectiv- Societate paza

angajeaza, cu experienta, permis auto cat B, atletic, atestat, varsta maxim 40ani, conditii avantajoase, Tel: 0729053588

n Sortatori deseuri neferoase cu

experienta si incarcatoridescarcatori. Sos. Giurgiului 27, Jilava, Tel: 0728024322

n Spãlãtor

vase. Restaurant Prezzo pizza angajeaza spalator vase. Detalii la telefon intre orele 9-18. Persoana de contact dl. Mihai, Tel: 0785225000 n Specialisti cauciucare sau zidire antiacida. Angajam pentru lucrari in tara si strainatate. Cunoasterea unei limbi straine constituie un n Personal angajeaza firma paza avantaj. Interesatii pot sa ne pentru zonele Chibrit, Sala contacteze pe fax la 0213169158 sau e-mail, personal@bteam.ro. Palatului, Berceni, 0770950796


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany n 1. Küchenhilfe in mexikan. Restaurant Arbeitsort: Bad

Griesbach i.Rottal; Description: Für das weithin bekannte mexikanische Restaurant "EL Sotano" in unserem First Class Hotel in Bad Griesbach suchen wir zum nächst möglichen Eintritt eine engagierte KÜCHENHILFE (m/w) oder eine/n Beikoch/Beiköchin.Ausb. z. Beikoch/Beiköchin Kenntnisse in der mexikanischen Küche sind von Vorteil, aber keine Bedingung: Einarbeitung erfolgt durch unseren Koch Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit - Sie zeigen Bereitschaft für branchenüblichen Wochenenddienst Arbeitsbedingungen/Zeitrahmen - Die Stelle ist in Teilzeit mit 35 Wochenstunden zu besetzen. - geregelte 5 Tage- Woche, Mo + Di Ruhetag - Die Arbeitszeit ist von 15:00 Uhr - 22:00 Uhr Neben einem guten Gehalt bieten wir unseren Mitarbeitern: - ganzjährige Beschäftigung mit Urlaubsmöglichkeit im Sommer - Kostenfreie Nutzung der Mitarbeiter-Hotel-Garage - Kostenfreie Nutzung von Innenpool, Sauna, Fitness-Raum (nach Absprache und zu bestimmten Zeiten) - Äußerst günstige Mitarbeiter-Sonderpreise in unseren sieben COLUMBIA Hotels & Resorts (für Übernachtungen sowie Speisen u. Getränke) - Regelmäßige Schulungen im Hause (Produkt-Schulungen, Fortbildungen) - Auswärtigen Bewerbern stellen wir gerne auch eine vergünstigte Unterkunft zur Verfügung. Aufstiegs-Chancen innerhalb des COLUMBIA Hotel Bad Griesbach und - auf Wunsch - Vermittlung in unsere Stadt- und Ferienhotels in Deutschland, auf Zypern, auf ein Luxus-Kreuzfahrtschiff (das von COLUMBIA gemanagt wird) oder in eines unserer Partnerhotels Interessiert Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung. Ihre Ansprechpartner sind Hoteldirektor Herr Dachs-Stoffel oder unser Servicechef Herr Wagner. Geforderte Anlagen: Bitte senden Sie uns am besten eine Kurzbewerbung unter Angabe Ihrer Telefonnummer zu.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Employer Name: COLUMBIA Hotel Bad Griesbach GmbH; Information: Roman Wagner; Address: Passauer Str. 39 a, D-94086 Bad Griesbach i.Rottal, Deutschland; Phone: +49 8532 3090; Fax: +49 8532 309155. n 2. SERVICEKRAFT [m/w] in Vollzeit Arbeitsort: Wackersberg bei Bad Tölz; Description: Der echt bayerische Gasthof im Herzen Oberbayerns liegt nur 3 km von Bad Tölz entfernt, inmitten des ländlich-idyllisch gelegenen Dorfes Wackersberg. Die Traditionsgaststätte lädt seine Gäste ein zu einer gemütlichen Rast oder zu Betriebs- und Familienfeiern (bis zu 200 Personen) im historischen Saal, der gemütlichen Stube oder dem schönen großen Biergarten, in gemütlicher bayerischer Atmosphäre. Das familiär geführte Haus ist bekannt für seine hausgemachten Kuchen und seine bayerische Schmankerlküche, in der Produkte aus der Region verwendet werden. Der Service hat in unserem Hause einen hohen Stellenwert und damit unsere Gäste freundlich und zügig bedient werden suchen wir ab sofort eine SERVICEKRAFT [m/w] in Vollzeit Sie passen am besten zu uns, wenn Sie bereits Erfahrung im Service vorweisen können. Die Ausbildung als Restaurantfachkraft ist zwar von Vorteil, jedoch nicht Bedingung. Wichtig ist uns, dass Sie auch in Stoßzeiten freundlich und zuvorkommend bleiben und die Gäste zügig und fachgerecht bedienen können. Sie besitzen gute kommunikative und rechnerische Fähigkeiten. Wegen der Erreichbarkeit unseres Gasthauses ist der Besitz des PKW-Führerscheines und eines PKWs für auswärtigen Bewerber/innen unabdingbar. Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem familiären Team sowie eine leistungsgerechte Vergütung. Bitte vereinbaren Sie mit Herrn Goldner einfach einen Vorstellungstermin unter 08041-4812 oder senden Sie Ihre Kurzbewerbung per Email an: altwirt-wackersberg@t-online.de Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!! Webinfo Altwirt: www.altwirt-wackersberg.de Webinfo Wackersberg: www. wackersberg.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Bewerbungsbogen; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; n 3. Junior Techniker HF-Technik Produktion m/w Arbeitsort: Roth, Mittelfranken; Description: Die LEONI Kabel GmbH ist Top-Anbieter von Kabeln und elektrischen Leitungen fu r die Automobilbranche und weitere Industrien. Als Kompetenzzentrum steuert sie unsere weltweit angesiedelten Fertigungsstandorte. Als Unternehmen der LEONI-Gruppe, mit mehr als 61.000 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit, bieten wir Ihnen alle Vorzüge eines Top-Arbeitgebers, der für eine hohe Weiterbildungskultur, interkulturelle Offenheit und Innovationskraft steht. Wir freuen uns auf Menschen, die neuen Herausforderungen mit Engagement und Teamgeist entgegentreten. Für den Standort Roth suchen wir einen Junior Techniker HF-Technik Produktion m/w. Ihre Herausforderung: - Durchführung von Typenprüfungen nach Prüfplan bzw. Normen oder Kundenspezifikation - Betreuung und Weiterentwicklung der Hochfrequenzkabelmesstechnik - Auswahl von geeigneten Prüfmethoden, Prüfeinrichtungen, Messtechnik und Standards sowie Wartung der Prüfanlagen - Fachlicher Ansprechpartner der Produktion Bearbeitung von Sonderprojekten Aktives Mitwirken bei der Produktionsoptimierung - Mitarbeit bei Qualitätsprüfungen bzw. fertigungsbegleitenden Prüfungen Ihre Qualifikation: Abgeschlossene technische Berufsausbildung sowie Weiterbildung zum Techniker/-in bevorzugt im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder entsprechende Berufserfahrung Berufserfahrung im Bereich Hochfrequenzmessungen von Vorteil gute EDV-Kenntnisse - Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit - Geforderte Anlagen: Bitte übersenden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen. Positionsnummer 1650; jenny.zschoernig@leoni.com

Restaurantfachmann/-frau Arbeitsort: Poppenhausen n 4. (Wasserkuppe); Description: Sie finden uns mitten im idyllischen Luftkurort Poppenhausen, umgeben von der zauberhaften Mittelgebirgslandschaft der Rhön. Tradition verpflichtet. Der Landgasthof befindet sich seit etwa 200 Jahren im Familienbesitz. Unsere Gästezimmer mit insgesamt 17 Betten sind modern und komfortabel eingerichtet und garantieren einen erholsamen Aufenthalt. In privater Atmosphäre bieten wir Ihnen Rhöner Gastlichkeit: ungezwungen und herzlich. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Servicekraft (m/w) in Vollzeit. Die Arbeitszeiten bewegen sich im Rahmen der Öffnungszeiten zwischen 11:00 und 23.00 Uhr (Teil- und Schichtdienste). Das Aufgabengebiet umfasst das Servieren von Speisen und Getränken im A-la-Carte Service und das Kassieren. Eine abgeschlossene Ausbildung zum/r Restaurantfachmann/-frau oder Hotelfachmann/-frau oder alternativ entsprechende Berufserfahrung im Service ist zwingend erforderlich. Freundlichkeit und Zuverlässigkeit runden das Profil ab. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; info@landgasthof-zum-stern.com n 5. Wirtschaftsingenieur für Produktionscontrolling (m/w) Arbeitsort: Lemförde; Description: Wir sind das führende Chemieunternehmen der Welt, weil wir intelligente Lösungen bieten - für unsere Kunden und für eine nachhaltige Zukunft. Dazu vernetzen und fördern wir Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten - weltweit. Das eröffnet Ihnen vielfältige Entwicklungschancen. Bei uns zählt Ihre Leistung ebenso wie Ihre Persönlichkeit. So werden aus Chancen Karrieren. Bei BASF. Als eines der führenden Unternehmen weltweit entwickelt, produziert und vertreibt die BASF Polyurethanes GmbH (Lemförde bei Osnabrück in Niedersachsen) maßgeschneiderte Polyurethan-Produkte und Problemlösungen. Erfolgreich eingesetzt werden unsere Spezialkunststoffe in der Automobilindustrie, der Bau-, Kühl-, sowie der Möbelindustrie. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Wirtschaftsingenieur für Produktionscontrolling (m/w) Was Sie erwartet: In Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und der Produktion führen Sie Arbeitsablaufanalysen und Machbarkeitsstudien durch. Dabei haben Sie die Kostengesichtspunkte für neue Produkte stets im Blick. Hierzu zählt auch die Erstellung von Arbeitsplänen und der dazugehörigen Plandaten, sowie die Bearbeitung von und Mitarbeit bei Kalkulationsprojekten. Produktionskostencontrolling und die Bewertung von Investitionsmaßnahmen runden Ihr Aufgabengebiet ab. Was wir erwarten: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium oder Vergleichbares in der Fachrichtung Produktionstechnik bzw. Wirtschaftsingenieurwesen oder haben eine Forbildung zum Techniker erfolgreich abgeschlossen. Idealerweise haben Sie mehrjährige praktische Erfahrung in der Arbeitsvorbereitung und Kalkulation bzw. Kenntnisse von Produktionsabläufen, vorzugsweise in der Automobilzulieferindustrie. Dazu kommt Ihre Erfahrung in der Kostenund Ergebnisrechnung. Sie zeichnen sich durch sehr gutes analytisches Denkvermögen, eine hohe Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit aus. Ihre guten englischen Sprachkenntnisse wenden Sie gern auf Ihren Dienstreisen an. Wir bieten: Ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung. Ihre Einarbeitung erfolgt "on the job" in einem engagierten, kompetenten Team. Attraktive Vergütung einschließlich betrieblicher Sozialleistungen sowie hervorragende Entwicklungschancen in einem internationalen Unternehmen. Erwarten Sie, überrascht zu sein und entdecken Sie berufliche Vielfalt bei BASF. Referenzcode DE52575306_BFA_2 Ihre Bewerbung erreicht uns online über www.basf.de/karriere oder schriftlich an BASF Services Europe GmbH Recruiting Services Europe Postfach 11 02 48 10832 Berlin, Deutschland Ihre Fragen beantworten wir gern: Tel.: 00800 33 0000 33 E-Mail: jobs@basf.com n 6. Experte (w/m) Fahrzeughomologation Arbeitsort: Wolfsburg; Description: Die TÜV NORD Gruppe berät, prüft, zertifiziert, entwickelt und qualifiziert. Unsere Dienstleistungen schaffen Sicherheit für alle. Daran arbeiten mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 70 Ländern. Unsere Kunden vertrauen auf eine 140-jährige Erfahrung und umfassende technische Kompetenz in den Geschäftsfeldern Industrie Service, Mobilität, Rohstoffe, Aerospace und Bildung. Unterstützen Sie uns, die Welt sicherer zu machen! Kommen Sie zu uns in die TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG am Standort Wolfsburg als Dipl.-Ing. (FH/TU) w/m Ihre Aufgaben: Prüfung und Prüfberichterstellung gem. nationalen und internationalen fahrzeugtechnischen Vorschriften mit den Schwerpunkten - Gesamtfahrzeug - Elektrische Sicherheit - EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) Projektmanagement zur Unterstützung von Kundenprojekten im Rahmen der Abwicklung internationaler Typprüfungen Verfolgung der Entwicklung internationaler technischer Fahrzeugvorschriften und Umsetzung neuer Vorschriften in entsprechende Prüfverfahren Auf dem gebiet komplexer elektronischer Systeme in Fahrzeugen: Beurteilung der funktionalen Sicherheit und der Entwicklungsprozesse hinsichtlich der einschlägigen Normen Ihr Profil: Dipl.-Ing. (FH/TU), Bachelor oder Masterabschluss Elektrotechnik/Elektronik/Mechatronik Berufseinsteigern/-innen wird eine Chance gegeben Reisebereitschaft Selbstständige, analytische Arbeitsweise Kenntnisse Projektmanagement Gute Englischkenntnisse Interessiert Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins. Bewerben Sie sich bitte bevorzugt online unter www.tuev-nord.de/karriere (Referenzcode: TNM-748-2012). TÜV NORD Gruppe, Personalmanagement TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, Am Technologiepark 1, 45307 Essen Ihre Ansprechpartnerin: Frau Heike Brauner, Tel. 0201/825-2266 www.tuev-nord.de/karriere - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich;

n 7. Projektleiter (M/W) Entwicklung Arbeitsort: Geisenhausen,

Niederbayern; Description: Die QESTRONIC ist ein junges, dynamisches Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Wir bieten Komponenten, Systeme und Gesamtlösungen, von digitaler Elektronik über Hochvolt-Energiespeicher bis hin zu kompletten E-Mobilitätslösungen. Unsere innovativen Produkte ermöglichen es uns, flexibel auf den sich ständig wandelnden Markt zu reagieren. Sie stecken voller Tatendrang und möchten viel bewegen in einem innovativen Team mit kurzen Entscheidungswegen Sie sind interessiert an neuen Technologien und Entwicklung im Bereich Elektromobilität Sie wollen Ihr Know-How vielfältig einsetzen Dann haben wir die richtige Herausforderung für Sie. Gestalten Sie die automobile Zukunft, indem Sie uns an unserem Standort in Geisenhausen/ Nähe Landshut bei der Softwareentwicklung für Elektro- und Hybridfahrzeuge unterstützen. Ihre Aufgaben: - Projekt- und Systemkoordination in anspruchsvollen Fahrzeugentwicklungsprojekten der E-Mobillität inklusive der Verantwortung von Kosten, Terminen und der Qualitätssicherung - Verantwortlich für das technische Anforderungsmanagement sowie die Steuerung und Umsetzung des technischen Konzepts (Lasten-/Pflichtenheft) - Technische Verantwortung für alle Entwicklungsumfänge im Gesamtsystemdesign (Elektronik, Elektromechanik, Test) Fachliches Führen des Entwicklungsteams sowie enge Abstimmung mit den internen Schnittstellenbereichen - Präsentieren und Vertreten der Entwicklungsergebnisse beim Kunden - Berichtswesen an den Leiter Programm Management Ihre Qualifikationen: - Erfolgreich abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium (Elektrotechnik oder vergleichbar), alternativ Ausbildung als Elektrotechniker mit einschlägiger Weiterbildung und entsprechender Berufserfahrung - Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, gerne Systemingenieure - Tiefes technisches Verständnis und Erfahrung in de Entwicklung des automotiven Umfelds - Ausgeprägtes Gesamtsystemverständnis sowie sicherer Umgang im Anforderungsmanagement - Sehr gute Präsentationsfähigkeiten sowie sicheres Auftreten - Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Wenn Sie Gestaltungsfreiheit in einem schnellen, dynamischen Umfeld schätzen, bieten wir Ihnen den passenden Rahmen. Sie sind neugierig geworden; Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe von Eintrittstermin und Gehaltswunsch an uns. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; bewerbung@qestronic.de n 8. Fachmann/-frau - Systemgastronomie Arbeitsort: Zella-Mehlis; Description: Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams für unser Restaurant in Zella-Mehlis eine/n freundliche/n und motivierte/n Mitarbeiter/in. Zu Ihren Aufgaben gehören: Aufnahme von Bestellungen und Kassieren - Zubereiten von Speisen nach Einweisung - Servieren von Speisen und Getränken - Abräum- und Reinigungsaufgaben im Bereich Produktion und Verkauf unserer Produkte Ihr Profil: - Freundlichkeit und gepflegtes Erscheinungsbild - starke Kundenorientierung und Dienstleistungswille Bereitschaft zu Schichtdienst Zuverlässigkeit und sorgfältige Arbeitsweise - Teamfähigkeit Ihre EInstellung erfolgt in Teilzeit mit 30 h/Woche. Mehrarbeit wird grundsätzlich vergütet!!! Wir feuen uns, Sie kennenzulernen! Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Employer Name: Uwe Kurth RestaurantbetriebsGmbH McDonalds Restaurant; Information: Reuss; Address: Industriestr., D-98544 Zella-Mehlis, Deutschland; Phone: +49 3682 484908; Fax: +49 3682 484910 n 9. Baumkletterer/in Arbeitsort: Lübeck; Description: Alles was mit Bäumen und Holz zu tun hat, ist unsere Leidenschaft. Auf Baumpflege und Forstservice versteht sich unser Fachpersonal. Wir sind spezialisiert auf das Bearbeiten von inländischen Naturhölzern. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 1 Forstwirt/in bzw. Baumkletterer/in für alle anfallenden Arbeiten in der Forstwirtschaft. Sollten Sie im Besitz des Kletterschein A sein, wäre dies von Vorteil. Dieser kann aber auch bei uns erworben werden. Körperliche Fitness zum Baumklettern setzen wir voraus. Unterkunft kann bei Bedarf gestellt werden. info@howakuba.de n 10. Oberarzt/Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin /Neonatol. Arbeitsort: Rüdersdorf bei Berlin; Description: Ein Krankenhaus am östlichen Stadtrand von Berlin, der Akut- und Regelversorgung mit den Fachabteilungen: Innere Medizin, Palliativmedizin, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Neurologie und Schmerztherapie, Kinder- und Jugendmedizin, Anästhesiologie und Intensivtherapie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Der im Herbst 2009 fertig gestellte Krankenhausersatzneubau schafft für die Zukunft ein modernes, attraktives und anspruchsvolles Arbeitsumfeld. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Oberarzt / Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin / Neonatologie (Rüdersdorf) Die Abteilung Pädiatrie hat 20 Betten, davon drei für Neonatologie. Sie deckt derzeit das gesamte Spektrum der Akut-Pädiatrie ab. Jährlich werden ca. 1.000 Kinder und Jugendliche stationär behandelt, 700 Geburten begleitet und eine Vielzahl von Patienten in der Rettungsstelle und in der allergologischen Sprechstunde versorgt. Es besteht eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen mit guten diagnostischen Möglichkeiten, u. a. EEG, MRT, CT, sowie mit der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin in der Poliklinik am Standort der Klinik. Sie haben ein offenes und freundliches Wesen die Fachkompetenz auch Teamgeist und sind belastbar und flexibel Wir bieten Ihnen: ein gutes Arbeitsklima individuelles Betätigungsfeld mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten eine der Qualifikation angemessene Vergütung zusätzliche Altersversorgung; strausberg.323-arbeitgeber-service@arbeitsagentur.de


detalii la http://ec.europa.eu n 11. IT-System-Kaufmann/-frau Arbeitsort: Burgau, Schwaben; Description: Wir sind ab sofort auf der Suche nach einem IT-Systemkaufmann / -frau. Bringen Sie umfassende IT-Kenntnisse (vor allem im Bereich Netzwerktechnik) mit dann bewerben Sie sich bitte schriftlich rasch bei uns. Wir freuen uns auf Sie! Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; zink@etc-gmbh.de n 12. Qualitätsingenieur/in Arbeitsort: Betzdorf, Sieg; Description: Wir sind ein weltweit agierender Automobil-Steckverbinder- und Mechatronikbauteilhersteller. Unser Schwerpunkt liegt in der Realisierung kundenspezifischer Lösungen. Wir stellen an uns die höchsten Qualitätsansprüche und sind nach ISO/TS 16949 zertifiziert. Unsere innovativen Produkte für die Automobilindustrie werden global über unsere Konzernmutter vertrieben. Technikbegeisterten Fachkräften bieten wir interessante Karrierechancen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir motivierte Mitarbeiter, die sich gerne anspruchsvollen Aufgaben stellen und ihr Talent entfalten möchten. Qualitätsingenieur m/w Ihre Aufgaben: Innerhalb unserer Abteilung Quality Engineering sind Sie verantwortlich für die qualitätsseitige Begleitung unserer Produkte von der Planungs-/Angebotsphase über das Projektmanagement bis hin zur Serienbetreuung. Im Rahmen der Qualitätsvorausplanung setzen Sie die bekannten Qualitätswerkzeuge wie APQP, FMEA und SPC ein. Sie erstellen und pflegen Kontrollpläne und Arbeitsanweisungen sowie sonstige qualitätsbezogene Dokumente. Ihr weiteres Tätigkeitsgebiet beinhaltet auch die Bearbeitung von Kundenreklamationen und das Einleiten von Korrekturmassnahmen. Sie sind aktiv in der Analyse, Verfolgung und Koordination bei Qualitätsproblemen intern sowie bei unseren Lieferanten tätig. Dazu gehört auch die Durchführung von Audits (ISO/TS 16949, VDA 6.3). Ihr Profil: Sie sind Diplomingenieur/Techniker Qualitätssicherung, Maschinenbau, Kunststofftechnik oder Elektrotechnik. Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen innerhalb der Automobilbranche. Der Umgang mit den gängigen Qualitätstools ist für Sie selbstverständlich. Ihr offenes und fachkompetentes Auftreten gibt Ihnen die Möglichkeit, erfolgreich mit allen Fachabteilungen zusammenzuarbeiten. In Ihrer täglichen Arbeit überzeugen Sie durch hohe Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent und hohe Motivation. Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, Reisebereitschaft sowie gutes Englisch in Wort und Schrift runden Ihr persönliches Profil ab. Sind Sie interessiert Eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem zukunftsorientierten Unternehmen im internationalen Umfeld erwartet Sie. Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, per E-Mail an unsere Personalleiterin Frau Cornelia Schöneberg, schoenebergc@avx-elco.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich. n 13. Assistenzarzt/-ärztin Arbeitsort: Bad Camberg; Description:

MEDIAN Kliniken ist ein deutsches Klinikunternehmen mit derzeit 42 Einrichtungen und etwa 8.500 Betten. Der Unternehmensverbund beschäftigt ca. 6.000 Mitarbeiter. Besondere medizinische Schwerpunkte sind die orthopädische, neurologische, kardiologische und psychosomatische Rehabilitation. Neben hochspezialisierten Fachkliniken gehören auch akutmedizinisch orientierte Einrichtungen und Krankenhäuser zum Unternehmensverbund. Das Unternehmen besteht seit mehr als 40 Jahren und hat seinen Sitz in Berlin. In der Rehabilitationsmedizin gehört MEDIAN Kliniken zu den marktführenden Klinikunternehmen; diese Position wollen wir dynamisch weiterentwickeln. Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken Bad Camberg sind Rehabilitationskliniken für Orthopädie und psychosomatische Medizin. Wir suchen für die MEDIAN Hohenfeld-Klinik für Orthopädie zum 01. Januar 2013 einen/eine Assistenzarzt Orthopädie m/w in Voll- oder Teilzeit wegen der Erweiterung des Tätigkeitsspektrums. In der Klinik behandeln wir das gesamte Spektrum der konservativen Orthopädie und führen Anschlussheilbehandlungen/Anschlussrehabilitationen nach orthopädischen Operationen und nach Operationen wegen Unfallverletzungen durch. Einen Schwerpunkt bildet die Osteologie. Die Klinik wurde als erste Rehabilitationsklinik in Hessen mit dem Zertifikat Klinisches osteologisches Schwerpunktzentrum DVO ausgezeichnet. Das zukünftige ärztliche Aufgabengebiet umfasst unter anderem die Betreuung der Patienten mit der Durchführung von Aufnahme- und Abschlussuntersuchungen, von regelmäßigen Visiten, Erstellung und Überwachung von Rehabilitationsplänen, Arztberichterstellungen und die Teilnahme am klinikübergreifenden Anwesenheits-Bereitschaftsdienst. Die Fachklinik für Orthopädie und Osteologie wird von der Deutschen Rentenversicherung, allen Krankenkassen und Privatkassen belegt. Die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie betreut das gesamte Krankheitsspektrums psychischer und psychosomatischer Störungen, sofern in einer Rehabilitationsklinik behandelbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.median-kliniken.de. Für Auskünfte steht Ihnen auch der Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Herr Prof. Dr. med. Diethard M. Usinger, zur Verfügung (Tel. 06434-29-845 / Sekretariat Frau Reinhardt-Hoyer). Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken sind nach IQMP-Reha und KTQ zertifiziert. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintritttermins und Ihres Einkommenswunsches an: Dorette Schless Personalreferat MEDIAN Hohenfeld-Kliniken GmbH & Co. KG Hohenfeldstr. 12-14 65520 Bad Camberg Telefon: 06434-29860 www.dorette.schless@median-kliniken.de - Geforderte Anlagen: Vollständige Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihres Einkommenswunsches.; Kenntnisse und Fertigkeiten: E-Mail-Programm Outlook (MS Office); Orthopädie (ärztlich); Patientenbetreuung.

n 14. Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w) - IOSB-2012-53 Arbeitsort: Ettlingen; Description: Fraunhofer Society is the largest organization for applied research in Europe. One of over 60 Fraunhofer Institutes, the Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen (Germany) supports research in areas such as real-time image processing, pattern recognition, and performance optimization of electro-optical systems. Research activities in the Adaptive Optics Group at Fraunhofer IOSB revolve around imaging through turbulence (especially along horizontal paths and strong turbulence) and free-space laser communication. We are developing simulations, theoretical models, image processing software and adaptive optics systems. Imaging along horizontal paths has unique challenges, quite different from astronomical adaptive optics, and therefore we promote unconventional approaches to the problem. The AO group at Fraunhofer IOSB is one of very few research units in Europe where work is devoted to this topic. * *Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter - Adaptive Optics Scientist* * Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen, Germany, has an opening for an Adaptive Optics Scientist. The successful candidate will be responsible for running the adaptive optics (AO) laboratory. The tasks will include: (-)Implementation of new AO concepts,(-) (-)Measurements of turbulence strength (r0, t0) with the existing Shack-Hartmann-based AO system,(-) (-)Maintenance of the existing AO systems,(-) (-)Mentoring of, and collaboration with the students.(-) When compatible with the candidate s background, theoretical modeling of problems in imaging and laser propagation could also be undertaken in addition to laboratory work. He/she is also expected to publish papers and give presentations at international conferences. Minimum qualifications: (-)Degree in applicable field of Engineering or Physics (PhD preferred),(-) (-)Broad base of optics knowledge,(-) (-)In-depth knowledge of imaging through turbulence and adaptive optics, Fourier optics,(-) (-)Experience with at least one programming language; familiarity with LabView would be an advantage,(-) (-)Experience with building and testing of AO systems would be a strong advantage.(-) Expected start date: Early 2013. Salary and work conditions according to Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). The initial appointment is for three years and extendable depending on performance and available funding. Fraunhofer-Society is committed to a policy of equal opportunities for men and women. To apply send a CV and the names and contact information of two references to: Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB Kennziffer IOSB-2012-53 Gutleuthausstr. 1 76275 Ettlingen E-Mail: personal@iosb.fraunhofer.de Questions to this position will be answered by: Dr.-Ing. Szymon G adysz Telefon: +49 7243 992 120 E-Mail: szymon.gladysz@iosb.fraunhofer.de Information about the company: http://www.iosb.fraunhofer.de Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen mit Angabe der Kennziffer IOSB-2012-53. n 15. Mitarbeiter im Kundenservice (m/w) Arbeitsort: Frankfurt (Oder); Description: WIRKAUFENS sucht ab sofort engagierte Mitarbeiter im Kundenservice (m/w). Wer wir sind WIRKAUFENS ist DER Elektronikankauf im Internet! Wir bieten unseren Kunden den einfachsten, schnellsten und sichersten Weg, Elektronik zu Geld zu machen. Als junges, dynamisches und stark wachsendes Unternehmen im Bereich Re-Commerce, also der Wiederaufbereitung gebrauchter Elektronik und anschließender Wiederverwendung, leisten wir unseren kleinen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. Diesen fördern auch unsere Partner wie die Deutsche Telekom, OTTO oder blau.de. Wir setzen alles in Bewegung, um unsere Mitarbeiter beruflich weiterzubringen. Was wir Ihnen bieten - Ein tolles Team, das sich auf Sie freut - Ein marktgerechtes, leistungsorientiertes Gehaltspaket Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle - Viel Verantwortung in einem schnell wachsenden Unternehmen Was Sie können sollten - Sie beherrschen fließend Spanisch und Deutsch in - Sie treten unseren Kunden gegenüber freundlich und positiv auf und lassen sich in Stresssituationen nicht aus der Ruhe bringen - Idealerweise haben sie bereits Erfahrungen Diensten wie Google oder eBay - Teamfähigkeit und Engagement stehen bei Ihnen im Vordergrund - Erfahrungen im Umgang mit MS Office Was Sie tun werden - Betreuung unserer Kunden am Telefon oder per Email - Beantwortung von Kundenanfragen zu Shops - Sie tragen durch Ihre eigenen Ideen und Erfahrungen dazu bei Kundenservice ständig zu optimieren Bewerben Sie Sich jetzt: jobs@wirkaufens.de asgoodas.nu GmbH Ansprechpartner: Ferdinandstraße 15 15230 Frankfurt (Oder) Im Internet finden Sie uns unter www.wirkaufens.de - Geforderte n 16. Holzbearbeitungsmechaniker/in Arbeitsort: Kösching; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Holzbearbeitungsmechaniker-/in in Vollzeit. Anforderungen: Ausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker, Schreiner, Tischler oder Zimmerer, - Idealerweise Vorkenntnisse in der Holzbearbeitung, - Bedienung von Sägen, Fräsen und anderen Anlagen, Verarbeitung des Rohstoff Holz zu Holzbauteilen, - Sägen, Schleifen und Kontrolle von Holzelementen, - Qualitätskontrolle, Teamfähigkeit, Flexibilität und handwerkliches Geschick, Bereitschaft zur Schichtarbeit. Der Arbeitsort ist nur bedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Bei Interesse und gegebener Eignung freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung telefonisch oder per E-Mail. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse. personal@binderholz.de

n 17. Projektmanager Export Industrie/Labor: Medizintechnik

(w/m) Arbeitsort: Planegg; Description: Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe mit europaweit mehreren hundert Mitarbeiter(n)/innen. Mit innovativen Hightech-Anlagen und einem kompletten Dienstleistungsangebot sind wir einer der weltweit führenden Systemanbieter im Bereich Sterilisation- und Desinfektionstechnik. Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Hauptverwaltung am Standort Planegg bei München suchen wir Sie in Vollzeitanstellung als Projektmanager Export Industrie/Labor (w/m). ****Bundesweite Bewerbungen sind ausdrücklich erwünscht!*** Ihre Aufgaben: - Erstellung von länderspezifischen Angeboten für Industrie- und Laborprojekte - Bearbeitung von Ausschreibungen - Auftragsabwicklung und Fakturierung Berücksichtigung von Ausfuhrbestimmungen - Projektmanagement - Sicherstellung der Prozessabläufe - Überwachung der Zahlungseingänge Ihr Profil: - Erfolgreiches techn. Studium im Ingenieurbereich bzw. mehrjährige Berufserfahrung im Export-Vertrieb von Investitionsgütern - Gute Anwenderkenntnisse von SAP R/3 und MS Office - kaufmännisches und technisches Verständnis - Verhandlungssichere englische und französische Sprachkenntnisse, weitere Fremdsprache von Vorteil Wir bieten eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit in unserer Unternehmensgruppe, Zukunftssicherheit sowie flexible Arbeitszeiten und attraktive Vertragsbedingungen. - Geforderte Anlagen: Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; personal@mmmgroup.com

n 18. Holzfensterbauer oder Schreiner Arbeitsort: Laupheim;

Description: Hartmut Knaak Herstellung von Fenster und Türen ist ein Familienunternehmen in der 2. Generation, Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt eine/n engagierte/n Holzfensterbauer oder Schreiner oder einen Mitarbeiter mit vergleichbarem beruflichem Hintergrund oder Fensterbauhelfer, mit Wunsch nach einer langfristigen Anstellung. Voraussetzungen: * eine abgeschlossene Berufsausbildung in den oben genannten Berufsfeldern oder in ähnlichen Handwerksberufen * Sie sollten Interesse, Lernbereitschaft und handwerkliches Geschick mitbringen. * Erfahrungen und Kenntnisse im Aufmaß, Arbeitsvorbereitung, Holz und/oder Kunststoff wäre von Vorteil * Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. * ein gültiger Führerschein ist zum Erreichen des Arbeitsplatzes wünschenswert Unsere Baustellen und Auftraggeber befinden sich im regionalen Umkreis. Bewerber aus dem überregionalen Bereich unterstützen wir gern bei der Wohnungssuche! Sie sind motiviert und belastbar, dann nehmen Sie doch gleich heute noch telefonisch mit uns Kontakt auf: Ansprechpartner: Hr. Knaak Tel.: 07392/ 3566 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; fensterbau-knaak@gmx.de

n 19. Mitarbeiter/in im Haustechnik-Bereich Arbeitsort: Kirchham,

Niederbayern; Description: Als einer der größten Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe rund um das niederbayerische Bäderdreieck bieten wir unseren Gästen tägliche Spitzenleistung und kompetenten Service. Unsere Gäste schätzen vor allem die Freundlichkeit und Herzlichkeit unserer rund 440 Mitarbeiter, die hohe Qualität und die familiäre Atmosphäre des Unternehmens und seiner Bereiche, die Hotels und Wellness, Speise- und Unterhaltungsgastronomie, Veranstaltungen zu verschiedensten Themen und Museen, Einkaufsund Bummelmöglichkeiten umfassen. Unser Haustechnik-Team benötigt weitere Unterstützung, daher suchen wir zum nächst möglichen Eintrittstermin eine/n MITARBEITER/IN IM HAUSTECHNIK-Bereich. IHRE AUFGABEN - Sehr abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen unseres Erlebnisparks - Schwerpunkte Ihrer Tätigkeiten sind Wartung und Reinigung, Störungsbehebung und Instandhaltung der haustechnischen und betrieblichen Anlagen sowie weitere Aufgaben aus dem Elektro-Bereich wie z.B. - Betreuung der technischen Einrichtungen. - Sie kontrollieren regelmäßig Räume, Gebäude, Außenanlagen und technische Einrichtungen. - Sie warten die Haustechnik und gewährleisten so die reibungslose Funktion von Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Aufzug-, Schließ- und Alarmanlagen. ANFORDERUNGEN - abgeschlossene Ausbildung in einem elektronischen Beruf erforderlich - Berufserfahrung in einem handwerklichen Berufsfeld, vorzugsweise als Haustechniker, erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich - umfassendes handwerkliches Verständnis und Geschick - gepflegtes, freundliches Auftreten und Teamfähigkeit - Bereitschaft für Wochenenddienste und Arbeit im Wechselschichtsystem - Belastbarkeit und Zuverlässigkeit - Einteilung von Montag bis Sonntag bei gelegentlichem Wochenendeinsatz mit entsprechenden Ausgleichstagen, bei geregeltem Dienstplan. WARUM ZU UNS Suchen Sie einen sicheren und dauerhaften/ganzjährigen Arbeitsplatz bei einem familienbewussten Betrieb, der nach sozialen Werten geführt wird Durch unsere Betriebsgröße haben Sie die Möglichkeit, in verschiedenste Arbeitsbereiche einzusteigen und abwechslungsreiche Tätigkeiten auszuführen. Gerne auch als Queroder Seiteneinsteiger. Wir können Ihnen verschiedene und flexible Arbeitszeitmodelle bieten. Wir arbeiten Sie professionell ein und Sie nehmen regelmäßig an Schulungen teil. Außerdem haben Sie gute Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Hause. Unseren Mitarbeitern bieten wir neben vielen Ermäßigungen und Vorteilen im Betrieb auch attraktive Sozialleistungen. Bei Bedarf sind wir Ihnen bei der Suche nach einer günstigen Unterkunft gerne behilflich. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre vollständige schriftliche Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung. - Geforderte Anlagen: Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen zu.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; personal@haslinger-hof.de


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate n Secretar- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Dumitru Motoc” anunta concurs pentru ocuparea postului de secretar sef. Relatii suplimentare: 0215552875 sau la sediul institutiei, Tel: 0215552875

é Vânzãtor

é Secretarã pentru

protocol, angajam. Sunt necesare: cunostinte Pc, abilitati de comunicare, capacitate de organizare si coordonare, punctualitate, corectitudine, zona Andronache, sector 2, Bucuresti, salariu 1400Ron Cv la email si va rugam sa trimiteti cv doar daca locuiti in zona, hudei.office @gmail.com n Tâmplar pal melaminat Expert. Angajez tamplar pal melaminat kitchen Expert in domeniu. Varsta max 35 ani, Tel: 0724131919 n Vânzãtoare pentru magazin de paine in Obor, http://www.madexport.ro, Tel: 0753195831 n Vânzãtoare cu experienþã la

magazin non stop. De preferat cu domiciliul în sector 6. Magazinul se aflã în Militari, str. Apusului, Tel: 0764011340

é Vânzãtoare

pentru magazin alimentar, Piata Alba Iulia, 1100 Lei, Tel: 0727699696 n Vânzãtoare pentru salã jocuri, program 2 zile cu 2, zona Piaþa Presei, salariu 800+tips. 021.224.47.91, Tel: 0723436343, 0765486755 n Vânzãtoare cu experienþã, zona Militari, Tel: 0724580658 n Vânzãtori si responsabili magazin de ceai si accesorii in Mall Baneasa. Telefon intre 12.00-14.00, marketing@top-tea-company.ro, Tel: 0788166861

fast-food. Restaurant tip fast-food angajeaza vanzator cu/fara experienta. Relatii de luni vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 Vânzãtor/oare profil usi, cu experienta, Tel: 0762375232 n Vânzãtor/oare pentru vitrinã asistatã Billa Barbu Vãcãrescu, sector 2, ºi pentru Galeriile Kaufland Mihai Bravu, sector 3, angajeazã Sc Sergiana Prodimpex Srl. Cerinþe: experienþã minim 2 ani mezeluri, abilitãþi de relaþionare cu clientul, gândire pozitivã. Se oferã: 1 pachet de remunerare motivant/stimulativ. CV-urile se transmit prin fax: 0268414458; e-mail: personal@sergiana.ro sau magura.angela@sergiana.ro, magura.angela@sergiana.ro, Fax: 0268414458

Videochat Angajam fete cu/fara experienta pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Procente 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi.Studiouri in zonele: Unirii, Universitate, Crangasi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Mosilor, Romana, Anunt real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077 VIDEOCHAT A&N VIDEOCHAT ANGAJEAZÃ PERSONAL FEMININ CU/FÃRÃ EXPERIENÞÃ.OFER IM 600$ BONUS, AVANS 300$ IMEDIAT, SALARIU FIX 1200$ SI PROCENTE 50%-84%.ANUNÞ REAL 100%, TEL: 0731080888

05 Octombrie 2012 Videochat, 19 Studiouri Inovatoare videochat Angajeaza fete cu/fara experienta. Limbile straine nu sunt necesare. Oferim 600$ Bonus + Procente 50%-84% + 500lei cadou la interviu, 0768839893

é Videochat, 2500 Euro Salariu

fix, comision, Studio Video Chat legal angajeaza personal cunoscator de limba engleza pentru activitate de Web Chat in conditii deosebite. Studioul este amplasat in zona rezidentiala acces rapid la transport in comun. Asiguram discretie maxima si cele mai bune conditii de lucru, hair styling, make-up profesional, garderoba. Angajarea se face cu carte de munca, salariu fix, comision substantial, bonusuri speciale si prima de angajare, mediafun2000@yahoo.com, Tel: 0723444577

é Videochat Bonus

600$ VchatStudios angajeaza hostess, minim 18 ani, cunostinte operare pc. oferim salariu garantat 1.200 €/ luna, bonus de angajare 600$. conditii excelente, zona ultracentrala, training, program full/part time, 1.200 EUR, vchatstudios@ yahoo.com, Tel: 0785378953, 0732229103

é V IDEOCHAT FETE CONVERSATII ACUM ACEASTA ESTE REZOLVAREA TA FINANCIARA, CONVERSATII ONLINE MIN18ANI, OFERIM BONUS ANGAJARE500$ PLATA ZILNIC COMISION 50-70 %, PREMII, CM CAZARE GRATUITA, TRAINING, EXPERIENTA NU ESTE NECESARA, 2.500 USD/LUNA, IZABELARIZSTUDIO@ Y A H O O . C O M , WWW.WIX.COM/IZUKA0710/ RIZSTUDIO, TEL: 0764127778 n Vopsitor Angajez vopsitor lemn, Tel: 0723348554

n Vulcanizator în Bragadiru, Tel: 0762034051

n Zugravi.

Angajam pentru Bucuresti, NUMAI meseriasi care cunosc cu adevarat finisaje/zugraveli, termosisteme fatade, NU falsii “meseriasi” care nu au de munca sau doresc angajare prin telefon. NU agreem mincinosii si puturosi. Salariu motivant daca sunteti meseriasi adevarati, altfel nu ne pierdem timpul inutil, 2.000 RON/mp, office@fcc.com.ro, http://www.fcc.com.ro, Tel: 0769076236, 0769076237

n Anglia Italia, Plecari urgente

baby sitter, au pair, mother help, menaj, ingrijire batrani azil, Tel: 0786686985, 0213242444 n Anglia, Germania, angajãm fete peste 18 ani ca damã de companie. Cazare ºi transport gratuite. Câºtig substanþial, între 3000- 7000E/ lunã. Cer ºi ofer seriozitate, Tel: 0763309395 n Anglia, agentie escort angajeaza tinere cu aspect fizic placut; se poate oferi contract de munca.rugam seriozitate, juliazamfir@yahoo.com, Tel: 00447404861471 n Franta, Amiens. Caut persoana interna pentru menaj si ca insotitor doi copii la scoala, in Franta-Amiens. Prefer cunoscatoare limba franceza, studii cel putin medii, permis categoria B. Ofer cazare, masa si 250Euro pentru primele doua luni, ulterior negociabil. Dupa ora 17.00, Tel: 0755472429


05 Octombrie 2012

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Dâmboviþa,

Racari oras, Residence, loturi 700-1000mp, utilitati, promotie, 15-18E/mp, Tel: 0721368105, 0724524022

n Grecia.

Dansatoare/hostess intre 20-30 de ani, zilnic 50E plus consumatie. transport si cazare gratuit. rog seriozitate, 1.500 €, alina_mahu83@ yahoo.com, Tel: 0724957398, 00306984345952 n Norvegia. Persoane calificate, pe posturile de bucatari, ospatari si pizzeri, vorbitori de limba engleza mai mult decat mediu, exclus din Bucuresti, de preferinta din Buzau sau din Moldova ori Ardeal, persoane serioase, curate, muncitoare, ascultatoare, supuse, cu alte cuvinte profesionistii. Se ofera pt bucatari si pizzeri salariu de 1.000 euro + tips care variaza de la 40 € la 120 € pe saptamana, o masa pe zi, transport, cazare cu totul inclus, inclusiv transportul din tara. Program de 8-10 ore max pe zi 6 zile pe sapt. Se ofera contract de 6 luni pt inceput (proba) care se va transforma in nedeterminat, in functie de seriozitate. Salariul va fi marit periodic din 6 in 6 luni. Se lucreaza in restaurante, este un lant de 5 restaurante, care se afla in orasul Stavanger, Norvegia. Nu se accepta persoane cu antecedente penale. Ospatari de preferinta fete cu experienta varsta. min 23 ani, salariu de 3.500 Lei plus tips si restul conditiilor ca si ceilalti, sa vb bine engleza. CV + poza la e-mail, alex.norvegia@yahoo.com, Tel: 0726150148

Dobroeºti Fundeni nr.10 teren de vanzare, trei laturi fiecare 500mp, Tel: 0724654700

é Operator utilaj

Manitou Firma constructii angajeaza operator Manitou (4 posturi disponibile). Cerinte: vorbitor de limba rusa, Tel: 0212521810, Fax: 0212520955

n Inginer horticol cu experienta caut loc de munca in domeniu cu CM sau colaborare, Tel: 0731393330 n ªofer profesionist, varsta 34 de ani, avand categoriile A, BE, CE, DE. Atestat: ADR, Agabaritice, Persoane si marfuri generale, Card tahograf (analize si cazier la zi). Cu experienta pe camioane de mare tonaj - Frig si Prelata si nu numai. Mentionez ca sunt din Bucuresti si disponibil pentru inceperea activitatii. 0722857108, ciunguadi@yahoo.com

n Domneºti -Ilfov, teren 500 mp

(1000 mp), cadastru, intabulare, curent, apã, asfalt, 33E/ mp, Tel: 0722221361 particular n Dragomireºti-Vale loturi casa/vila 584mp, intravilan/CC, asfalt, utilitati, PUZ Urbanism cadastru, 13.000 EUR, Tel: 0745604567

n Bragadiru str. Drãganului 8, limitã cu Bucureºti, între case, gaze, curent, 460 mp, deschidere 20 m, meritã vazut, negociabil, 23.000 EUR, Tel: 0723235933 n Bucureºtii Noi teren liber de construcþii, are toare utilitãþile, Tel: 0721208104

Argeº Câmpulung Muscel, Teren intravilan 6000mp langa Campulung Muscel. Exista curent electric tras si are posibilitati de bransare la apa, canalizare si gaze, 8 EUR/mp, Tel: 0766577360

n Cernica 1000mp, str.Floarea Albastra, toate utilitatile, cartier vile, iesire la lac, 155.000 EUR, Tel: 0763908190 n Chitila-Ilfov (centura) vand teren intravilan 430mp, 21.50x 21, 50m, vis a vis de Mercedes, Tel: 0760055733

n Berceni, Dealul Cucului in spate la Selgros si Meridian, n Dâmboviþa Tãrtãºeºti, particular, proprietar vand teren 420mp, vand teren, zona vile, 1000mp, deschidere 24m, 38.000 EUR, Tel: 120 EUR/mp, Tel: 0769757633 0766580384

n Gruiu proprietar, 8000 mp, la

700 m de autostradã, negociabil, 5 EUR/mp, Tel: 0762642541 n Gruiu - Lipia (Ilfov) - 6km Snagov, teren 2000mp intravilan pentru constructii, la sosea, gaze, apa, lumina, deschidere 23m. 23m apropiere Autostrada n Snagov proprietar, 500-1000 mp, 25 EUR/mp, Tel: 0762642541 Bucuresti-Ploiesti, 0213670581 Ciopliceni, lângã n Snagov pãdure, particular, 705mp, deschidere 30m, la stradã, n Jilava langa Vidra, vand teren intravilan, urbanism, gaze, curent, padure 8.800m, Tel: 0764443971, zonã super, gard beton, acces uºor, etc. Accept ºi variante cu 0722235371 Jeep dupã 2008 + diferenþã, negociabil, 40 EUR/mp, Tel: 0768338076, 0722601675 teren 800mp STENYON n Strãuleºti, n MÃGURELE FLORILOR, VAND TEREN 505 stradal 24m, cu vie, pomi, MP INTRAVILAN, 12.600 EUR, grãdinã, casã de vacanþã 84mp AD_VITAM@YAHOO.COM, TEL: verandã, garaj. Zonã asfaltatã 0731088409 cu gaze, apã, canal, luminã, Tel: n Militari (Master), teren 300mp, 0216474716, 0744387366 gard beton, stradal, Club Tenis AMG, d=17m, toate utilitatile, 60.000 EUR, Tel: 0237256232, n Timpuri Noi, vand loc intravilan, 0753826494 n Militari spate Hornbach, Vând 500mp, pret negociabil, Tel: sau schimb teren 4600mp, cu 0213324785 casã curte în zona de vest, Tel: 0723138170

Mogoºoaia vand teren extravilan 26000 metri patrati, Tel: 0726556308 é Dâmboviþa Tãrtãºeºti, Vand teren 1700m, INTRAVILAN (nu este parcelat dar se pot face 3 parcele), in comuna, proprietar, la 50 m de strada principala, deschidere 87. 8m, utilitati pe strada, are cadastru si intabulare, 21.000 €, ana_lazar81@yahoo.com, Tel: 0769297731, 0722752107

é DÂMBOVIÞA, CREVEDIASAMURCASI, PROPRIETAR VAND LOTURI TEREN DE 300, 400 SAU 500 MP, ZONA REZIDENTIALA, APROPIERE LAC, DESCHIDERE 17M, STRADA ASFALTATA, UTILITATI. ZONA LINISTITA, 25 MINUTE DE CENTRUL BUCURESTIULUI, 5 MINUTE DE BUFTEA /MOGOSOAIA. PRET 7, 500 EUR-300 MP, 10, 000 EUR -400 MP, 12, 500 EUR- 500 MP. LA CERERE PUTEM REALIZA PLANUL DE ARHITECTURA SI CONSTRUCTIA CASEI DVS, ADRIAN@MATS.RO, 0722713640

é Popeºti-Leordeni, cartierul Alegria Residence (DN4 dupa centura), vand teren deosebit intre case 691 mp, absolut toate utilitati pe teren (canalizare, curent, gaze) + proiect de constructie duplex p+1+m, 20.000 EUR, thx2k9@yahoo.com, Tel: 0733303404

n Nuci

proprietar, 5000 2 EUR/mp, Tel: 0762642541

n Vâlcea, Bujoreni, Rm. Vâlcea,

vând teren 1, 3 Ha intravilan pe malul Oltului, lângã canton CFR, cu gaze, electricitate, apã ºi cadastru, Tel: 0268512506, 0213308857

mp,

n Obregia Nisei, 160mp teren, utilitati, zona comerciala cu vad, posibilitati constructii, birouri, spatii comerciale, discutabil, accept variante, 150.000 EUR, Tel: 0767641354, 0761379944

PROPRIETAR 250mp în zona Bd.Laminorului. Terenul are toate utilitãþile ºi o casã care poate fi consolidatã sau demolatã. Preþ 65-70.000 euro negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0746256615

Berceni Orãºelul Copiilor, 7 camere, P+M, constructii 2004, 162 mp total, 45.000 €, Tel: 0768605115

é Chiajna Roºu, aproape de

pãdure, casã P+1+M, construcþie 2008, suprafaþã teren 500mp, stradã asfaltatã, utilitãþi, curte amenajtã, termosistem 15cm, complet utilatã, Tel: 0724373043


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere Chiajna, lângã pãdure, reºedinþã lux, S+P+E+M, curte amenajatã, iaz, garaj 2 locuri, 300 mp utili, teren 760 mp, 700.000 EUR, Tel: 0722714023

n Ciorogârla Darvari, sc= 138.5 mp, toate utilitatile, gaze, apa, curent, casele sunt la cheie, construite din caramida, tabla Lindab, plafoane beton, termopane, finisaje de calitate, 71.500 EUR, Tel: 0721142098, 0768618937

n Jilava. Urgent! Ocazie! casa 4 camere 120mp, teren 1750mp, posibilitate extindere 5000mp, toate utilitatile, str. Odai, pret negociabil, 70.000 €, 0728472556

casa pe teren prop. 200 mp, P+1, balcon, apa, gaze, ee, canal, cadastru, intab, autoriz de constr, é Corbeanca, Tamasi, Casa de 68.000 EUR, Tel: 0760392023 vanzare Parter+ Mansarda, suprafata utila 100mp. Parter= living+ bucatarie in stil american, baie si antreu. Mansarda= 3 camere+ baie. Curtea frumos amenajata are 600mp cu deschidere la strada 17m, adiemi34@yahoo.com, 0722394432

Dragomireºti-Deal Bacu, case noi, 5 km de Carrefour Militari, teren=500mp, constructie 70mp, P+M+camera tehnica, pivnita, fosa, la cheie, negociabil, 60.000 EUR, Tel: 0722325373, 0724341829

n Dristor vand casa doua nivele+ pivnita, superfinisata, suprafata utila 130mp, Tel: 0722490804

é PIPERA, VAND VILA P+2, 350 MP, 400 MP, ARHITECTURA SUPERBA, IDEALA PENTRU SEDIU DE FIRMA SAU BIROURI CAT SI PENTRU LOCUINTA. ARE ACCES LA O STRADA PRINCIPALA ASFALTATA, POZITIE FOARTE BUNA, GAZE, CANALIZARE. VILA ARE 7 CAMERE, 4 BAI, TERASA 80 MP. SPATII DE PARCARE, CURTE AMENAJATA, BUCATARIE MOBILATA SI UTILATA LUX. POSIBIL SI SCHIMB CU TEREN IN PIPERA, MADA19781@GMAIL.COM, TEL: 0722409821, 0722589565

Prahova, Valea Doftanei, casã vacanþã la roºu pe malul lacului, proprietar, 35.000 €, Tel: 0749101012

n Ferentari stradal, particular, P+1, 160mp, 4 dormitoare, living, n Roºu Chiajna, vand vilã 2006, 2 bai, bucatarie, toate dotarile, locuibilã, utilitãþi, 250 mp, pret teren 80mp, D=10m, 95.000 EUR, avantajos, Tel: 0722442362 Tel: 0767117586

n Giurgiu Ghimpaþi caramida, acoperita cu tabla, 113mp teren, 800mp, renovata septembrie 2012, negociabil. 0721.851.120, 35.000 EUR, Tel: 0766790736

n Ialomiþa, Slobozia, Vand casa + teren 2500 mp, intravilan, proiect p+1, parter terminat 120mp, BCA, fundatie 80 cm, termopane, parchet, g+f, living, 3 dormitoare, 2 bai, 2 bucatarii, hol, balcon, apa curenta, hidrofor, energie electrica, calorifere cu centrala termica pe lemne, izolatie termica. Curte pavata, parcare 2 locuri, pomi fructiferi, bolta vita de vie. Pretabila locuit sau sediu firma, 105.000 EUR, ana.ropotan@gmail.com, Tel: 0765751945, 0760827795

n Sebastian

Dumbrava Noua, Particular, conf. 1, dec, 35mp, an1985, gresie-faianta, parchet, termopan, design modern, contorizata, renovata, 36.700 EUR, Tel: 0726598439

n Titan Auchan str. Buhusi nr.1,

é Pantelimon Oraº proprietar,

é Dâmboviþa, Potlogi, situatã la 45km de Bucureºti, sup. desfãºuratã 360mp+ 2 garaje+ 3000 mp teren deschidere 35m, toate utilitãþile, parþial mobilatã, d+p+m, învelitã cu tigla, anul construcþiei 2001. Mai multe poze pe Email, 145.000 EUR, sorinbrebenel@gmail.com, Tel: 0724504520

Teleorman, Vitãneºti, vând casã 4 camere, curte mare, ºoseaua Bucureºti Alexandria, pret negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0722583370

é Titulescu Cuza proprietar, casa curte constructie 2007 P+M, 92mp, terasa 12mp, 3 camere, 2 bai, toate imbunatartirile si utilitatile, pivnita, 148.000 EUR, liviugrindes@hotmail.com, Tel: 0766522996

n Unirii Str. Ienachita Vacarescu, Vila demisol locuibil, parter, etaj, pod, terasa, balcon, pivnite, 8camere, 2 bai, amprenta 90mp desfasurat, desfasurat 250mp, teren 150mp, rezistenta, beton armat, toate utilitatiile, telefon 044151095, 400.000 EUR, Tel: 0314192414, 0727534040 n Unirii, Popa Nan, Tepes Voda, vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

confort I, 31mp, 5/10, usa metalica, geam termopan, libera, 35.000 EUR, Tel: 0726625874

n 1 Mai (Mihalache) Domenii,

constructie noua, cu lift, finisaje de lux, zona foarte linistita. Proprietar, pret accesibil, Tel: 0721805460, 0762343750

05 Octombrie 2012

n Trapezului, Theodor Pallady

Proprietar, 2 camere confort 1, semidecomandat, fara inbunatatiri, 8/10, vis a vis Metrou 1 Decembrie 1918, stradal, 52 mp, an 1976, liber. acceptam Prima Casa, 46.000 EUR, é Mihalache Ion, Chibrit, Apart 2 macsimus4u@yahoo.com, Tel: camere, 4/7, 44 mp, cf1, 0766107478, 0752113431 semidecomandat, bloc reabilitat, interior liber igienizat recent, zona linistita, necesita renovare, cadastru si intabulare, n Ultracentral B-dul Unirii, stradal, 44.000 EUR, Tel: 0767517808 4/8, cf 1, decomandat, 3 balcoane, boxã, parcare, îmbunãtãþiri, negociabil, 98.000 EUR, Tel: 0723696659, 0767405792

Obregia Mega Image, 2 camere, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, liber, Tel: 0723619619, 0722744599

n Olt, Slatina municipiu, str.

Alex Obregia nr 4, vand apartament 2 camere, 53.000 €, Tel: 0768732409

n Chiajna complex, 42 mp, et. 1/2, nouã, utilatã, proprietar, 33.000 EUR, Tel: 0724373043 n Ciºmigiu Vând Garsoniera, stradal, parter înalt/ 5, renovata, bucãtãrie mobilata, pretabil cabinet/ birou, 38.000 EUR, Tel: 0745151349, 0722560857 n Berceni ªoseaua Berceni, Piaþa Sudului, avantaje zonã: piaþã, metrou, mall. Renovat, îmbunãtãþiri, parcare, contract contor gaze separat, particular, Tel: 0766886888 n Brâncoveanu Secuilor, apartament 2 camere, 2/4, liber, gresie, faianta, parchet, termopane, zona linistita, urgent, é Ciºmigiu Blvd. Schitu 55.000 E, Tel: 0758888569 Magureanu nr. 3 (Izvor Bucureºtii Noi, Apartament 2 Kogalniceanu) Garsoniera - 24 mp, et. 4/4, proprietar, camere, zona linistita, etaj 2/10, 26.000 EUR/mp, Tel: 0744102910 bloc construit in 1968 din caramida, confort 1, semidecomandat, 56.01 mp. Beneficiaza de toate utilitatile n Ferdinand Avrig, proprietar, zonei, stare buna, incadrat in 5/10, 1982, semidec, 32mp, programul de reabilitare termica. mobilatã, utilatã, îmbunãtãþiri, G + Disponibilitatea vanzarii imediata! F + T + P + UM + AC, loc de Rog seriozitate, exclus agentii! parcare ADP, scarã jugrãvitã recent, preþ negociabil, Petre Cosmin, 50.000 EUR, petre.cosmin.adrian@gmail.com 37.500 EUR, Tel: 0729043584 Tel: 0722291466

Ecaterina Teodoroiu (sens giratoriu), Vand Apartament 2 camere, usa metalica, termopane si balcon inchis, fara alte imbunatatiri, 30.000 EUR, dragos18us@yahoo.com, Tel: 0722238758

n Prahova,

Ploieºti municipiu, Hale, vanzare apartament 2 camere et 3/4, conf I, semidecomandat, 43mp, cadastru, intabulare, fara imbunatatiri. Pret negociabil, robertfloreanedelcu@gmail.com, Tel: 0744672243

n 1 Mai (Mihalache) -Domenii

constructie noua, proprietar, finisaje la comanda. Gresie, faianta si parchet la 10Euro/mp. Centrala proprie, echipat la cheie, 60mp, 70.000Euro, Tel: 0721805460, 0762343750

é Prelungirea Ghencea, strada

Valea Larga, Proprietar, apartamente noi in suprafata de 55 mp. imobil nou, P+2+M, Pret cu TVA si un loc de parcare inclus, 40.000 EUR, garsoniere_ghencea@yahoo.com, Tel: 0768071311

n Brâncoveanu

Particular, 3 camere, decomandat, cu imbunatatiri noi, et. 5/10, intersectia cu Izvorul Rece, negociabil, 56.900 EUR, Tel: 0728179294

MILITARI PLAZA ROMANIA, VAND GARSONIERA CONFORT 1, TEL: 0766953702

n Eroii Revolutiei, 2 camere,

Militari, vanzare garsoniera confort 1, et 2/4, 40mp, bloc izolat, mobilata + utilata, gresie, faianta, apometre, termopane, balcon mare inchis, metrou Gorjului. Sabina, 42.000 EUR, Tel: 0721866235

é Sãlãjan Ofer spre vanzare n Gara de Nord, Minister supr apartament 2 camere intr-o

n Nerva Traian, vand Garsoniera,

41mp, Conf1, 2/8, imbunatatiri, bloc 1990 suprf. 41mp, 49.000 EUR, Tel: 0727880776

Voluntari proprietar vind apartament 2camere in casa compusa din 3 apartamente constructie 2006 in apropierea Complexului Europa suprafata 60mp pret negociabil, 45.000 EUR, danxvaly1@ yahoo.com, Tel: 0770814396, 0723908729

parter/7, dec, 41.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

38mp, 2 camere, 2/9 semidecomandat, liber, 38.000 EUR, Tel: 0723448421 n Giuleºti B-dul Constructorilor, str Rusetu, ap 2 camere, et 1/4, bloc caramida, intabulare+ cadastru, negociabil, 46.000 EUR, Tel: 0761326876

n Militari Roºu, proprietar, super ofertã, la cheie, et. 1, ST=71mp, stradal, bloc nou, 2011, 43.000 EUR, Tel: 0727525188

constructie noua cu 2 etaje in care sunt 6 apartamente de 2 si 3 camere, ansamblul rezidential, Casa Marului, este situat intr-o zona de case noi pe strada Marului la nr 119, accesul se face prin bd. Nicolae Grigorescu, 49.900 EUR, costin062@yahoo.com, Tel: 0769061062 n Sibiu municipiu, Cedonia, Apartament 2 camere zugravit de curand, are usa de metal si se vinde nemobilat. Locatia este centrala, cu acces foarte usor la: statiile de transport in comun (taxi, autobuz), supermarket, dispensar, licee, scoli, gradinite, perfect pentru o familie cu copii. Exclus agentii imobiliare, 45.000 EUR, eirene_danila@yahoo.com, Tel: 0740917958

é Bucureºtii Noi Apartament la

etj 10/10 cu o panorama deosebita, renovat si mobilat de lux, 85.000 EUR, dumitruzaza@yahoo.com, Tel: 0785225478 n Buftea vand apartament in centru, langa Primarie, compus din 3 camere, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, suprafata utila 73mp, suprafata locuibila 64mp, etaj 2, Tel: 0744225641

n Camil Ressu, str. Ramnicu

Sarat, proprietar ap 3cam decomandat, 2 bai, 2 balcoane, centrala proprie, fara imbunatatiri, 64.900 EUR, Tel: 0744533678


05 Octombrie 2012 Cernica Balaceanca casa porotherm, 147 mp, 3 camere, 3 bai, 380v, put, fosa, teren 500mp sau 1000mp, bucatarie vara cu pivnita, la cheie, 80.000 EUR, Tel: 0763569039

é Cotroceni proprietar, vand apartament in vila, etj 2/2, 90 mp, renovat integral, centrala proprie, g/f, parchet, termopan, acoperis nou lindab, ac, boxa subsol, fara legea 112. aproape de parc. pret discutabil, 129.000 EUR, negru_traian@yahoo.com, Tel: 0722701532, 0754015555

Crângaºi str. Vintila Mihailescu, Vanzare apartament 3 camere confort 1 semi decomandat, etaj 6/8, suprafata 72 mp, an constructie 1984, 2 grupuri sanitare, parchet, gresie, usa metalica, apometre, centrala, termopane, Accept schimburi, 72.000 EUR, curierul_mihai@ yahoo.com, Tel: 0720900400

vânzãri 3-4-5 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri garsoniere / 2-3 camere / pagina 11 n Socului proprietar vând ap 3 camere, conf 1, 65.000 EUR, Tel: 0788218172

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, a p a rt a m e n t 3 c a m e re + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si zidarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, g ru p s a n i t a r c u b a i e , i n s t a l a t i e e l e c t ric a s i bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realiz at imb u n a tatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie Aprilie). Destinatia de baza: a p a rt a m e n t locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare s o c i e t a t e c u s e d i u l in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 65.000 EUR, arhintex_arhinvest@yahoo .com, Tel: 0727320025, 0213161319

n Militari, Dreptatii, Ap. 3 cam, 2 bai, s.u. 81mp, constructie 1993, finisaje lux, mobilat si utila complet, 115.000 EUR, Tel: n Drumul Taberei vand catalina.vilcu@gmail.com, apartament 3 camere, confort 1, 0768007731 decomandat, 4/4, exclus intermediari, 53.500 EUR, Tel: 0722893797 n Nerva Traian confort I, D r u m u l T a b e r e i , v a n d decomandat, 80mp, 2/8, ct, apartament cu 3 camere, scara termopan, parchet, curat, zona civilizata, 102.000 EUR, Tel: i n t e r i o a r a (e t j 5 + 6 ) , a n 0727395455 constructie 2006, telefon dupa orele 18, 30, Tel: 0745751899

n ªtefan Cel Mare aleea Circului, P/4, proprietar 3 camere, 65mp, mobilat ºi utilat complet, toate îmbunãtãþirile, renovat nou, vedere mixtã - parcul Circului, parcare, zonã aerisitã etc, 89.000 EUR, Tel: 0768338076, 0722601675

n Timpuri Noi 3 camere, 71mp, bloc 2008, 100.000 EUR, Tel: 0730106207 n Titan, Piatra Craiului, dotari exceptie, et. 1, sauna, jacuzzi, decomandat, 99.000 EUR, Tel: 0721463547

n Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

n 1 Decembrie Bd metrou -2 minute, cf. 1, 2/8, 70mp, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 lifturi, 1980, grãdiniþã în spate, particular, 67.000 EUR, Tel: 0762607525 n 1 Mai (Mihalache) -Domenii, constructie noua, proprietar, finisaje de lux. Gresie, faianta si parchet la 10Euro/mp. Centrala proprie, 2 gr.sanitare, dressing, balcon, 115mp, ultralux, pret accesibil. Echipat la cheie, Tel: 0721805460, 0762343750

Gara de Nord Proprietar, apartament 3 cam 103mp, superb, complet mobilat, utilat, gata pentru mutare. Finisaje ultramoderne. Loc parcare ADP, 84.500 EUR, liviugrindes@hotmail.com Tel: 0766522996

Decomandat, impartit excelent, et 8/10, calduros, proaspat anvelopat, termopane, balcon si bucatarie MARI, vedere mixta, pret discutabil. Bonus oglinda venetiana MARE stare perfecta aprox 1500 euro, 70.000 EUR, miho@mihaicoman.com, Tel: 0729343121, 0730205074

Str.Burdujeni, fara n Titan imbunatatiri, instalatii originale, urgent, 41.000 EUR, Tel: 0761862348

n Unirii,

Mitropolie, vand apartament 4 camere+ 2 mansarde, pret negociabil, rog seriozitate, Tel: 0724744515

n Chiºinãu Bd. zona Diham, Ap 4 cam, parter/8, 90 mp, 2 grupuri sanitare, modificat, g+f+ac, 66.000 EUR, iutzu80@yahoo.com, Tel: 0785699362

2, renovat, inst electrice si sanitare noi, parchet, termopan, apometre, contoare, gresie, faianta, usa metalica. Accept si “prima casa”, 56.000 EUR, Tel: 0722653838

n Liberty Mall particular vand apartament 4 camere, decomandat, 2 balcoane, gresie, n Sãlaj, str. Humulesti, nr. 2, faianta, centrala proprie, proprietar, vand apartament 3 85.000 EUR, camere, etaj 8/10, negociabil, gabrielle26z@yahoo.com, Tel: 45.000 EUR, Tel: 0743535010 0722217037

Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 indiferent zona sau starea in care se afla, Tel: 0732864809, 0769526936

n Vitan Mall, p/4, 130mp, doua intrari, pretabil birouri, 125.000 EUR, Tel: 0744630209

n Giuleºti propietar vand casa 5 cam toate utilitatile 280mp, 7m deschidere, pret negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0721926556

n Herãstrãu Nordului Bucuresti vand cladire birouri s+p+5+6 retras, suprafata totala-1078mp, teren-259mp, 4 locuri parcare, discutabil, 850.000 EUR, Tel: n Berceni Straja (Gradistea) 0756512300 proprietar vand apartament 4 Kogãlniceanu vand camere etj 1/4 super imbunatatiri, 2 bai, 2 locuri parcare, partial spatiu comercial mobilat, 85.000 EUR, Tel: ultracentral, 444 mp, 0729757633

é Drumul Taberei Romancierilor é Pantelimon, Arena Nationala Particular, 4cam, 60 mp. utili, conf

é

n Obor sos. Mihai Bravu 35, bl.P13, 85.000 EUR, Tel: 0740561065

1900 euro/mp, 844.000 EUR, clenciumonica@ yahoo.com, Tel: 0724174700, 40726391079, Fax: 40726391079

n Militari, Bloc nou: Gars. (40 mp util) 34000e; Ap. 2 cam. (50 mp util) - 46000e; Ap. 2 cam. (56 mp util) - 48000e; Ap. 3 cam. (71 mp util) 59500e. Accept credit, preturile includ TVA. 0720353677

n Vand urgent salon coafura aflat in incinta Rin Grand Hotel, 7.000 EUR, avantis.salon@yahoo.com, Tel: 0766374456

Cumpar cu plata imediat 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona, Tel: 0766638972, 0760488840

Cumpar cu plata imediat 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona, Tel: 0732864809, 0769526936

Cumpar cu plata imediat 3 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona eventual schimb cu casa curte apropire Bucuresti si diferenta sau 2 camere si diferenta, Tel: 0732864809, 0769526936


pagina 12 / închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii / cereri

n Drumul

Taberei Timisoara Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara inchiriaza camera; 400 ron/chiria+ 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari Apusului, metrou Pacii, camera la bloc la 2 studente nefumatoare, chirie 400 lei/luna fiecare, anticipat 2 luni, Tel: 0733174755 n Militari Autogara inchiriez camera ptr. 2 fete studente, rog seriozitate, Tel: 0725768571 n Titan inchiriez o camera bloc la 2 studente, rog seriozitate, plata minima, negociabil, Tel: 0760124915

Giuleºti Inchiriez apartament in vila, curat, eleg a n t , p r e t r e z o n a b i l, servo_constructorul@yahoo .com, Tel: 0752266172 PLEVNEI PARTICULAR, VILÃ 24 DE CAMERE, 700 MP, D+P+1+M IMOBIL ISTORIC RESTAURAT ÎN 2009, COMPLET UTILAT, FINISAJE LUX, PARCHET, MARMURÃ, TERMOPAN, VITRALII, AER CONDIÞIONAT, CENTRALÃ TERMICÃ, CENTARALÃ TELEFONICÃ 2011, LINIE FIBRÃ OPTICÃ, 3 LINII TELEFON, DEPOZIT, ARHIVÃ, SALÃ AªTEPTARE, CIRCUIT TV-SATELIT, CAMERE SUPRAVEGHERE, ALARMÃ CU MONITORIZARE, CENTRALÃ ALARMARE INCENDIU AUTOMATÃ, SALÃ ªEDINÞE, 4 GRUPURI SANITARE, CURTE, PARCARE. PRETABIL A M B A S A D Ã / MULTINAÞIONALÃ, TEL: 0733106680

n Domenii închiriez garsonierã în vilã, mobilatã, utilatã, culoar comun, unei persoane serioase, 240 EUR, Tel: 0213193243, 0723672365 n Drumul Taberei, Bld Timisoarei, garsoniera, 6/10, imbunatatiri, mobilat clasic, zugravit recent, doresc sa inchiriez unei familii, 650 RON, Tel: 021846151 n Ferentari Iacob Andrei conf. 3, toate utilitãþile, mobilatã, gaze, centralã, Tel: 0784592977

Militari proprietar inchiriez apartamente si garsoniere in bloc nou, zona Padurea Rosu, www.locuinteinrosu.ro Tel: 0724833030 garsoniera, toate n Unirii conditiile, demisol vila nationalizata, centrala proprie, internet, cablu+ digital HD Dolce, 2 studenti sau studente, negociabil, 200 EUR/luna, Tel: 0721081363, 0766374313 n Victoriei Piaþã, lângã guvern, garsonierã 50 mp, utilatã, mobilatã, Tel: 0728686033

n 1 Decembrie Bd, 2 camere, mobilat, etaj 1, pret 900 lei/luna, 3 luni avans + 1 garantie, urgent, 900 RON/luna, Tel: 0753636967

é Apãrãtorii Patriei Inchiriez 2 camere, 50 mp, decomandat, partial mobilat, masina de spalat, frigider, zona de vile cu liniste si verdeata, centrala proprie. Ofer reducere 30 Euro cuplurilor, 250 EUR/luna, ovidiu_4_vox@yahoo.com, Tel: 0766710421 n Titan langa Billa sector 3, Casa n Brâncoveanu Budimex, curte 265 mp utili+ 1000 mp apartament 2 camere, 4/4, curte, Tel: 0723646109 renovat, ptr 2 fete nefumatoare sau familie 1000Ron garantie VITAN MALL PAR- chirie + 1 chirie, Tel: 0743471646 n Drumul Taberei Posta, inchiriez TICULAR OFER 2 camere decomandate, mobliat, SPRE INCHIRIERE / etaj 4, urgent, Tel: 0727968281

VANZARE VILA, TEL: 0722758289, 0722758297

n 1 Decembrie Bd, Auchan, Renovat recent, semimobilata si utilata (aragaz, ms, ac), 1+1, usor negociabil. Particular, 220 EUR/luna, Tel: 0730280025

é Drumul Taberei AFI-Renovat, utilat complet, Termopan, parchet, gresie, faianta, u.m, frigider, TV, hota, cuptor, plita, cuptor microunde, masina spalat, AC. Langa metrou Politehnica, 400 EUR/luna, Tel: 0766441175, 0722854062

n Drumul Taberei Compozitorilor, utilat si mobilat, Tel: 0728686033 n Diham sector 2, inchiriez pe termen lung apartament 2 camere, semidecomandat, et. 1, liber, foarte curat, g, f, p, usa metalica. De preferat 1-2 studente sau angajate, exclus agentii. 250E/luna+1 garantie, 250 EUR/luna, Tel: 0765970369 n Eminescu -zona, apartament 2 camere mobilat, mansarda, bloc nou, 450 EUR, Tel: 0744602927 n Eroii Revoluþiei, 2 camere, 2 minute metrou, cf. 1, decomandat, parter, centralã, mobilat, utilat nou. particular, 350 EUR, Tel: 0764019615 n Ferdinand Inchiriez apartament 2 camere, parter/4, 55 mp, mobilat nou, pretabil firma, cabinet, locuinta, 350 EUR/luna, atomiha@yahoo.com, Tel: 0721274572 n Intercontinental apartament 2 camere igenizate, mobilate, dotate, etaj 1, plata lunar + garantie, 350 EUR/luna, Tel: 0722412230 n Militari, iuliu Maniu, Valea Lunga, et. 4, eventual firma, Tel: 0744798829 n Regina Maria doua camere mobilate, baie, chicineta, intrare separata, particular, contract, Tel: 0722722381 n Sudului Piaþã, Metrou, Apt. 2 cam.etj. 2/4, mobilat modern, renovat, semidecomandat, bloc caramida, 300 EUR/luna, elianda4@yahoo.com, Tel: 0721909966, 0763661872

é Ultracentral 13 Septembrie, 1 Mai, Alba Iulia, Universitate, Romana, Unirii, Decebal, Apartamente si garsoniere stradale, discrete, curate, mobilate si utilate complet, internet, computer la cerere, inchiriem si pentru 2-3 ore! Tel: 0727401622

n Mogoºoaia

inchiriez spatiu comercial la strada 50 metri patrati, facilitati, Tel: 0726556308

é Drumul

Taberei, proprietar, mobilat utilat modern, confort1, decom, masina spalat, G+F+T+ um+ a/c+ termopan, tv+net, 7/10, contorizat, 351 EUR/luna, avocatiliemarius@yahoo.com, http://www.youtube.com/watch?v=p NS2MB-enZw, Tel: 0763691816

Mãrãºeºti inchiriez apartament 3 camere, lux, mobilat, 3 a/c, 3 LCD, alarma, zona linistita, 700 EUR/luna, Tel: 0727400673 n Moºilor

3 camere decomandate, confort 1, et. 7/8, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, G+F+P, aer conditionat, mobilat, Tel: 0728511403

é Pantelimon Nr 357, Vizavi de Cora, Inchiriez apartament 3 camere, 380 EUR plus 1 luna avans, 380 EUR, Tel: 0751452078 n Tineretului 3 camere -mobilat modern, renovat, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599 n Titulescu, direct proprietar apartament 3 camere decomandat, 5/14, acum renovat, compus din living si 2 dormitoare, mobilat, echipat, termen lung, anticipat, prefer familie, 450 EUR/luna, Tel: 0722293742

n Berceni

bulevardul A.Obregia proprietar semidecomandat, mobilat clasic, fãrã îmbunãtãþiri, et. 2/4, negociabil, 270 EUR, Tel: 0765237373 n Camil Ressu la intersecþia cu str. Fizicienilor, ap. 3 camere, parter, suprafaþã 66 mp, mobilat, loc parcare exterior în spatele blocului, boxã în subsol, 350 EUR, Tel: 0722110711 n Drumul Gãzarului proprietar, inchiriere apartament 3 camere, etaj 2/4, decomandat, semimobilat, utilat, zugravit, 250 EUR/luna, Tel: 0746821071, 0720234586

Berceni Strada Iarba Campului nr. 26, Sector 4, Proprietar, inchiriez spatiu aproximativ 100 mp, 3.000 RON, syanyworld@yahoo .com, Tel: 0723225562 CANTEMIR, CLINICA STOMATOLOGICA SITUATA IN ZONA UNIRII, BD.DIMITRIE CANTEMIR, INCHIRIAZA 1 TURA, ORAR LUNI-SAMBATA. OFERIM UNIT, AUTOCLAV, PUPINEL, LAMPA FOTO, APARAT DETARTRAJ, MONITOR PE UNIT, STERILIZARE CU UV PTR INCAPERI, TV, AC IN AMBELE CABINETE. NU SUNT ALTE COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU INTRETINERE (CURENT, APA, INTRETINERE LUNARA, ETC), 300 EUR/LUNA, CONTACT @ L Y R D E N T . R O , HTTP://WWW.LYRDENT.RO, TEL: 0722518617

Central, Mircea Vulcanescu, sector 1, Bucuresti, inchiriez spatiu birouri central, 6 camere, 2 bucatarii, 1.500 €/luna, RALY61@ YAHOO.COM, Tel: 0726757911 Gruiu - Snagov, Închiriem s p a þ i i d e p o z i t a re 1 . 4 0 0 mp/halã, 1, 5 Euro/mp, Tel: 0726101522, 0721299205

n Bãneasa, Penthouse Nord,

Alba Iulia Piata semidecomandat, 7/10, gresie, faianta, AC, bucatarie utilata, pazã, 480 EUR, Tel: 0760677638

05 Octombrie 2012

5/5, sc=250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, 1.700 EUR/luna, Tel: 0744561746 n Brâncoveanu vis-a-vis metrou, inchiriez apartament 4 camere, nemobilat, contorizat apa, gaze, termopane, renovat, stradal, 380 EUR/luna, Tel: 0737549558 n Dorobanþilor in vila, inchiriez apartament 4 camere, parter, renovat, semimobilat, 1.400 EUR/luna, Tel: 0724722308, 0723159520 n Universitate apartament 4 camere, 110mp, et. 6/8, renovat, mobilat, 800 EUR/luna, Tel: 0722737710

n Romanã Lahovari, 5+1 camere,

130mp, parter, semidecomandat, 2 toalete, ac, usa metalica, 2 boxe, 900 EUR/luna, Tel: 0760828731

Pantelimon nr 247, bl. 54, inchiriem spatiu comercial de 750mp, magazin, Tel: 0723290582 n Ultracentral zona 0, Cedez

spaþiu pretabil amanet, bijuterie, casa de schimb valutar, fast-food, staþie autobuz, Tel: 0748283667 inchiriez doua n Voluntari depozite, langa Romvac, suprafata 600mp cu birouri incluse, toate utilitatile mai putin gaze, pret foarte foarte avantajos, Tel: 0756151515

n Camin studentesc privat, Vatra

Luminoasa, inchiriez pentru studenti, camere in vila, conditii de lux, in regim de pensiune, cu trei mese/zi, 450euro/luna, Tel: 0740195222 n Proprietar ofer inchiriere spatii comerciale Magheru, Pasaj Lujerului si apartament exceptional Herastrau Nordului, Tel: 0723694584, 0769236384

Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament ne sau mobilate orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936 n solicit in vederea inchirierii garsoniere sau apartamente orice zona mobilate sau nemobilate, Tel: 0766638972, 0760488840


05 Octombrie 2012

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Renault Megane

2 an fabricatie 2004, 58.000km, benzina, motor 1, 6-16V, Tel: 0741333356 é Subaru Forester,

sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 €, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319 n Dacia 1310 model 1997, 72000km, in circulatie, 13.000 RON, Tel: 0722412230

Aparate anti caini, Tigari electronice eGo, eGo-T, DST 901, DST 801 Originale. Aparate impotriova cainilor agresivi, rozatoarelor si insectelor pe baza de ultrasunete, si multe altele numai pe site-ul nostru, 39 RON, mgwork@yahoo.com, http://www.mg-shop.ro, Tel: 0766789311

n Cumpar auto Audi, Opel, Peugeot, Daewoo, Renault, Volkswagen etc, ofer pret maxim, n Achizitionam absolut orice Tel: 0760545466 laptop defect, model nou pentru piese, pret@cumpar-laptop.ro, Cumpãr auto Logan, http://www.cumpar-laptop.ro, Tel: 0735674844

Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Cumpar frigider, congelator, combina frigorifica, aragaz, masina spalat. funcþionale 100-150. Frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915 Cumpãrãm Garantat: Aparat foto digital; Tabletã; Laptop; Tv-LCD (eventual defect); Boxe; Calculator P4; Iphone; GSM; Play-Station; Xbox; Magnetofon; Ramã foto; Orgã muzicalã; Maºinã de cusut electricã; Ceas original; Trenuleþ electric; Icoane; Obiective foto; Binoclu; Bicicletã; Diverse obiecte unice preþioase, Tel: 0785699822

Tipe sexy! Te plictisesti si tot é Sex total foto reale oral é cauti pe net ca sa scapi de neprotejat cu finalizare, normal,

plictiseala, suna-ne, iti garantam anal. Accept cunnilingus, 69. Ador clipe relaxante si placute, alaturi sexul anal adanc, 50 RON, Tel: de 2 fete cu chef de sex, oral, 0764927274 normal, anal, (show lesby, real), 150 RON/ora, Tel: 0720344241

Vino sa mi-o tragi, perversa, 38 ani, sani frumosi nr. 3, te astept pe tine pentru 2 finalizari. Sex Total, 100 RON/ora, Tel: 0760110634

é Te atrag! Nu sunt genul de

escorta care sta cu ochii pe Ceas, Nu am insotitori, sunt draguta si manierata, Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756351379

n Ady

ofer gratis cunilingus pasional unei d-ne suple peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime. Numai sms. Exclus barbatii, Tel: 0761241755 n Barbat, 30 ani, 1.83m, 79 kg, brunet, ochi verzi, atletic, ofer masaj de relaxare si companie intima doamnelor si domnisoarelor é Finalizare orala, sex total, sunt singure. Exclus gay, discretie si o escorta educata, manierata si igiena obligatorii. Ma deplasez la cu mult bun simt, 150 RON/ora, dumneavoastra, 50 RON, Tel: 0756587946 datefreddy@yahoo.com, Tel: 0729675563 Clipe fierbinti, placeri fara egal le poti trai doar prin culingus. Domn divortat, 53ani, manierat doreste doamna 40-65ani cu placeri similare pentru casatorie sau relatie. Se cere fizionomie placuta si corp sanatos clinic. Giani, Tel: 0745081160, 0766940819

é Dacia Renault cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, 0762642694, 0724798097

n Domn 53ani, 177/75 divortat,

é Hss Automotive, Piese auto bd Dezrobirii 101, Constanta, Piese si Accesorii Auto-Cea mai buna calitate la cel mai bun pret! office@hssautomotive.ro, www.hssautomotive.ro, 0341410023

escorta care sta cu ochii pe Ceas, Nu am Insotitori, sunt draguta si manierata, Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756351379

fara obligatii doreste pentru casatorie sau relatie doamna gravida indiferent starea sociala sau varsta. Posibilitate de convietuire si in UE. Gigi, Tel: 0766940819, 0745081160 n Tanar 33, auto, apartm. Buc, doresc rel. stabila cu tanara f simpla, sufletista, SMS/Tel, Tel: 0768151657

é Provoc dependenta. Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de ceva nou. Odata ce ma cunosti vei vrea sa ma vezi cat mai des, sex total, 150 EUR, Tel: 0732953635

é Vrei sa fii Fotomodel? Fotograf caut Model Feminin pentru fotografie NUD. Ofer 400Ron/sedinta (4h). Confidentialitate! Trimite e-mail cu poze relevante si contact, 400 RON, fotoartmania@gmail.com

é Te atrag! Nu sunt genul de

Dacia Papuc 1, 9 diesel, 2 locuri carosat, 2004, 1.500 EUR, Tel: 0726203005 n Dacia 1310, an 1994, 42000km, benzina, stare buna, 5 viteze, vopsea originala, ITP 2014, acte la zi, Tel: 0722232563 n Dacia Papuc 1.9D alb, an2005, anvelope M+S noi, electromotor nou, curat, intretinut, 1.850 EUR, Tel: 0733288595 n Land Rover Freelander autoturism 2 usi automate, 2003, Tel: 0744602927

Achiziþionez monitoare televizoare LCD, calculatoare, laptopuri, componente nefurate, asigur transport inclusiv weekend. 0723.984.654, Tel: 0746283201, 0768790654

é Matura hot doamna foarte finuta s i d iscreta, sarutari si mangaieri, soapte dulci si un orgam de vis, asta iti pot oferi eu, locuiec singura, deci te astept, poze reale si recente, 100 RON, Tel: 0762151046

é Miruna, Non stop speciala si senzuala, te invit la mine in noaptea aceasta sa ne rasfatam reciproc intr-un ambient intim si pasional! (poze facute azi - reala), 150 RON, Tel: 0733127275, 0744202363


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri firme

é Pierdut in zona Mieilor, Pta

n Pierdut carte de interventie casa de marcat si DGFP pt firma Sc Ingop Birotica& Tel- Servicii Srl RO25692756 J40/17101/2009. O declar nula, n Pierdut legitimatie de transport student pe numele Miron Bianca Georfiana. O declar nula, bianca.miron09@yahoo.com n Pierdut 2 certificate de nastere pe numele Georgescu Elena si Barbu Carolina, diploma de bacalaureat pe numele Georgescu Elena, hotarare de divort pe numele Georgescu Carolina, diploma de absolvire a Scolii de surori de Crucea Rosie Bucuresti pe numele Georgescu Elena. Le declar nule,

Muncii, Vatra Luminoasa, caine de talie mica, galben, metis, are ham negru si este operata, Tel: 0763771939 n Vand caine labrador negru 5 luni, mascul, cu toate vaccinurile la zi si pedigri. Este dresat si cuminte. 1.100 Ron, 0723313927, office_new2003@yahoo.com Pierdut carnet student pe n Vand pui boxer tigrat mascul, foarte jucaus, in varsta de 9 numele Neagu Paul. Il declar nul, saptamani, carnet de sanatate, toate vaccinele si deparazitarile la n Pierdut carnet student pe zi! 125 €, 0726907581, numele Tirtara Alin Gabriel. Il declar nul, tibi_popescu2006@yahoo.com

n Pierdut Certificat Constatator pentru sediul social din Bucureºti, strada Maºina de Pâine nr. 10, Bl.R30, sc. 2, et. 9, ap. 83, sect. 2 ºi Certificat Constatator pentru punct de lucru în Bucureºti, strada Oteºani nr. 10, Bl.T2, sc.A, at.P, ap. 1, sect. 2, pentru SC Vadem ecum SRL având CUI 7811360, numãr ordine la Registrul Comerþului J40/8425/1995. Le declar nule, n Pierdut permis RATB pe numele Fecioru Alexandra. Îl declar nul, Tel: 0727850107 n SC Europlanner SRL cu sediul în oraº Voluntari, ºos Pipera Tunari, nr 156D, jud Ilfov, înmatriculatã la Registrul Comerþului nr J23/2175/2006, CUI 19147720, declarã pierdute certificat constatator pentru sediu social ºi certificat înmatriculare originale. Le declar nule, n Societate comerciala Alfa Wassermann SRL cu sediul in Bucuresti cod fiscal RO 21107353 declara pierdut certificatul de inregistrare in scopuri de tva,

05 Octombrie 2012

Prezicatoare Ema deschide cartile de tarot, vede viitorul, rezolva boli, vindeca epilepsia, psoriazisul, alcoolismul, impotenta, dezleaga cununiile legate, apropie iubit de iubita, etc Sedinta de tarot este gratis, Tel: 0751858962 é

é Vând cuptor de

covrigi pe gaze, 3.500 EUR, Tel: 0788395181 n Vand pian R Uberlich Jugend

é Anticariat

é Claudia, cea mai puternica, pot sa rezolv orice problema, va ajuta in toate problemele, Tel: 0762773001, 0727197079

Numita Dobrescu Violeta, cu ultimele locatii cunoscute in: com.Iepuresti, sat.Gorneni, jud.Giurgiu, Bucuresti, Aleea Sinaia nr. 20, bl. 84, sc. 1, ap. 26, sector 2 si com.Huiesti, jud.Buzau, este citata sa se prezinte personal la interogatoriu in ziua de 22.10.2012, ora 8.30, la Judecatoria Sectorului 2, cu sediul in Bucuresti, Bd.Unirii nr. 37, sector 3, camera 108, completul 28, in calitate de p a r a t a in d o s a r u l n r . 7226/300/2008, in contradictoriu cu reclamantii Cotirta Irina, Cotirta Otilia-Steluta si Cotirta Dragos-Florin, pentru pretentii banesti. In caz de neprezentare se va judeca in lipsa,

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

Still, Tel: 0728686033

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

n Vând teren 2000 m Daia

Giurgiu; Boyler gaze Germania-nou; 2 cripte la cimitirul “Sf. Vineri”; costume naþionale cu mãrgele; 4 scaune tapiþate cu catifea ºi mãrgele; cap de cerb -montat; papagal viu -1 an “Marele Alexander”. 0216655344, Tel: 0212242597, 0731302210 n Vând urgent foarte convenabil un pat 2 persoane nefolosit, Tel: 0761061630 n Vand rucsac Canon nou, n Cumpãrãm Garantat: Aparat 90Ron, Tel: 0723541453 foto digital; Tabletã; Laptop; Tv-LCD (eventual defect); Boxe; Calculator P4; Iphone; GSM; Play-Station; Xbox; Magnetofon; Ramã foto; Orgã muzicalã; Maºinã de cusut electricã; Ceas original; Trenuleþ electric; Icoane; Obiective foto; Binoclu; Bicicletã; Diverse obiecte unice preþioase, Tel: 0785699822 é VAND NAVETE BERE Giulesti, loc de veci URSUS-TIMISOREANA-CIUCAS; NAVETELE SUNT ECHIPATE CU cu lucrare nefolosit, STICLE SI SUNT PALETIZATE, 11 RON, 3 cripte, Tel: WASCO_BUSINESS@YAHOO.COM TEL: 0766719955, 0745067184 0213324785

é Parafarma Med Trading SRL comercializeaza, in calitate de distribuitor: produse parafarmaceutice, vata medicinala, tampoane sterile, demachiante, seringi si ace de unica folosinta, fase, pansamente, gel ptr radiografii, plasturi, etc, office@parafarmamed.ro, www.parafarmamed.ro, Tel: 0752415980, Fax: 0264213907

Vand pistol bile cauciuc Walter PP. Aproape nou. Are cutie, incarcator si perie de curatat. Necesita permis port-arma sau autorizatie de cumparare, 900 RON, aldea.laura@gmail.com Tel: 0724366664 n Vand combina cosmetica cu 10

functii in stare perfecta, pat pentru cosmetica, dulapior cosmetica, decantor ceara tradiionala de unica folosinta si aparat ceara unica folosinta, 3.500 RON, Irinacalesu@yahoo.com, Tel: 0751188488

Vand orga korg sp 250 clape tari stare foarte buna, 700 EUR, Tel: 0730944002

n Asociere sau preluare coafor n Vand imprimanta color foto zona Dorobanti, Tel: 0744602927 HP 5150, foarte bine intretinuta. n Vând asociaþie (fundaþie, ONG), Pret negociabil, 0723541453

Tel: înfiinþatã în 2006, fãrã datorii, Tel: 0745981076


meditaþii-cursuri / pagina 15

05 Octombrie 2012

n Meditatii Engleza, Franceza.

Profesoara cu experienta, meditez limba engleza si limba franceza, orice nivel, copii si adulti, pregatire teste Cambridge, IELTS, TOEFL, DELF, DALF, interviu emigrare Canada (inclusiv Quebec), Australia, Noua Zeelanda. Seriozitate, convenabil. Zona Mihai Bravu - Vitan - Dristor, /htttp/%252Fmeditatiiengleza.blo gspot.com/, Tel: 0726211664

cursuri rapide: n Calificãri instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409

n Engleza, dezvoltarea carierei/

personala, dificultati comunicare. Orice varsta/ nivel, pregatire interview job, prezentare disertatii, bac. Terminologie economica, juridica, psihopedagogica, resurse umane. 25lei/ora, Tel: 0731146794 bacalaureat, n Matematicã examene naþionale, profesor cu experienþã pregãteºte elevi clasele 5-12. Rog seriozitate, Tel: 0753055841, 0314091459

é Matematica,

Profesor: pregatire eficienta la domiciliul elevului. Pretul afisat este informativ si negociabil 20 lei/ora, dgrsj@ yahoo.com, Tel: 0761929678

é Modulele EDUCare. Persoane deosebite oferim educatie, menaj, babysitting, admiteri. Pachet EDUCare infantil: limbi straine +activitati de joaca+ materii scolare+ utilizare PC, orice nivel. Selectarea si formarea pachetului conform dorintelor. Pret intre 10-25Eur/ora. Pachetul Deluxe complet 8 ore educatie+ menaj+ babysitting 200eur/zi, echipa completa. EDUCare, visam de mici, 10 EUR/ora, Tel: 0745300424

é Profesor cu deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! La cerere lucrez in toate vacantele + week-end! ll632743@gmail.com Tel: 0722456047 n Meditatii engleza Profesor, ofer meditatii la limba engleza, adaptand metodele si materialele de lucru in fct de varsta si nivelul elevilor. Zona Obor, Teiul Doamnei (la cerer, ma deplasez la domiciliul elevului). Durata sedintei este de doua ore. 40 Ron, 0747899707, paulmihalache@gmail.com


05 Octombrie 2012

n Transport marfa 3, 5t orice,

é Profesoarã cu

experienþã ofer meditaþii românã francezã orice nivel, Tel: 0726847832

é Arhitect cu echipa, executa lucrari de proiectare si constructii: structuri, finisari, amenajari interioare, 1 EUR, interactiv_proiect@yahoo.com, Tel: 0723138539

é Branºament apã, canalizare,

acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

é Instalator autorizat montez instalatii sanitare termice, canalizari, masini spalat, aragaze, gauri beton, factura, garantie, Tel: 0722883229

é Executam orice é Branºament apã,

é Amenajari apartamente la cheie: g l e t u ri , faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, ins t a la t ii, etc, T el : 0767417284, 0744316918

canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290 Electrician autorizat P.R.A.M. execut lucrari ºi interventii urgente, Tel: 0734717120, 0741468856

tip acoperis, dulgherie, mansardari, finisaje interior/exterior placari si izolatii. Discount 20% pentru pensionari, Tel: 0731778386 n Jaluzele exterioare (rulouri), aluminiu = 260 ron, PVC = 160 ron, 0722766562, 0756485992 n Particular, zugrãveli, gresie, faianþã, instalaþii electrice sanitare termice, decorativã, zidãrii, case la cheie, polistiren, Tel: 0768333817

n Avocat acord consultanta,

asistenta reprezentare juridica in cauze penale, divorturi, partaje, infiintari societati comerciale etc, Tel: 0728197877

n Contabilitate completã, refaceri

evidenþe, certificate, ITM, consultanþã, bilanþ, plecând de la 50 ron, 0723966893, 0771304450

oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat-descarcat. Pret negociabil, Tel: 0763717455

é Transport marfa si mobila absolut oriunde in tara asiguram transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Casa noastra de expeditie asigura la orice ora din zi si noapte transportul marfii dvs, office@ transportmarfarutier.ro, http://www.transportm arfarutier.ro, Tel: 0727244420

INCHIRIERE CABINET STOMA. CLINICA STOMATOLOGICA SITUATA IN ZONA UNIRII, BD.DIMITRIE CANTEMIR, INCHIRIAZA 1 TURA, ORAR LUNI-SAMBATA. OFERIM UNIT, AUTOCLAV, PUPINEL, LAMPA FOTO, APARAT DETARTRAJ, MONITOR PE UNIT, STERILIZARE CU UV PTR INCAPERI, TV, AC IN AMBELE CABINETE. NU SUNT ALTE COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU INTRETINERE (CURENT, APA, INTRETINERE LUNARA, ETC), 300 EUR/LUNA, C O NTACT@LYRDENT.RO, HTTP://WWW.LYRDENT.RO, TEL: 0722518617

n Ofer cazare in regim pensiune,

drumul la Chiajna, Giulesti, toate utilitatile incluse, ptr lucratori studenti etc, la cerere se asigura masa, seriozitate maxima, 250 RON/luna, Tel: 0723605645

n Pensionara,

57 ani, caut sa duc si sa aduc de la scoala elev sau altceva, 4 ore, Tel: 0762875643

AnuntAZ 5 octombrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you