Page 1

Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare enjoy4studio@yahoo.com, www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

n Brãneºti Comuna, un capãt la DN 3 ºi celãlalt la pãdure, vând 5.000mp teren industrial, 20 EUR/mp, Tel: 0742092417 n Ialomiþa, Comuna Balaciu, sat Crãºani, vând 5, 20ha teren agricol, 10.000 RON, Tel: 0742092417

é Parchetar, raschetez, chituiesc, lacuiesc, montez, reconditionez, toate tipurile de parchet: laminat, clasic, dusumele, lambriuri. Masini profesionale cu aspirator, timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 12 RON/mp, bia_glinschi@ yahoo.com, www.parchetar-montatraschetat.ro/, Tel: 0722773366, 0743457184

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é Reprezentant vanzari, distribuitori, angajam pentru companie internationala, salariu de la 1500 + bonusuri, posibilitate avansare rapida, Tel: 0318004555

é Contabil expert, servicii c ontabile c omplete, salarizare, Bilanþ, declaraþii lunare, înfiinþãri firme, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0766369750, 0720891226

n MAGAZIONER. COMPANIE ROMANEASCA ANGAJEAZA URGENT LUCRATOR MAGAZIE, SUNT NECESARE CUNOSTINTE BASIC PT PC, EXPERIENTA IN DOMENIU POATE CONSTITUI UN AVANTAJ. RELATII SI PROGRAMARI LA INTERVIU LA TELEFON: 0730713067

é Universal Service Solution Srl, firma de instalatii autorizata, livreaza, monteaz a s i intretine centrale termice de orice putere si echipamente de climatizare. 0753117886, office@usscompany.ro, http://www.usscompany.ro, Tel: 0213351040, 0753061375, Fax : 0213351045

Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é VITAN, CHIAR IN

INCINTA GRAND RIN HOTEL, APARTAMENT NOU, 2 CAMERE, COMPLET MOBILAT LUX SI UTILAT (TOTUL ESTE NOU), WI-FI SI TV, PARCARE SUBTERANA, SALA FITNESS / FORTA, PISCINA, SPA, CINEMA, SE POATE BENEFICIA DE TOATE SERVICIILE HOTELULUI (ROOM SERVICE, CLEANING) 400 EUR/LUNA, GRECUCATALIN85@ YAHOO.COM, TEL: 0753536281


pagina 2 / oferte de muncã România

05 Aprilie 2013 n Barman cu/fara experienta, angajez din zona Aparatorii Patriei, Tel: 0726858796 n Bonã cu experienþã pentru familii deosebite din Bucureºti. Salarii 1800-2000 lei. Programari interviu la telefon sau CV la e-mail office@profiles.ro, Tel: 0212232359, 0735179929 n Bonã internã. Aangajez urgent bonã internã, fãrã obligaþii, diponibilã la cãlãtorii, englezã fluent, cu vârsta pânã în 40 de ani, dispusã sã lucreze 3 weekend-uri pe lunã, pentru o fetiþã superbã de 1 an jumãtate. Salariu avantajos. Vã rugãm sã trimiteþi CV însoþit de poza dumneavoastrã pe email secretariat@psvorg.ro Tel: 0758110831

A ct r iþ ã. C autam f ete frumoase, peste 1.70, pentru rol in Iubiri Secrete, rol de pi t z i , gabriela_2189@yahoo .com, Tel: 0723413288, 0769268751 comercial cu n Agent experienta pentru magazin confectii dama-Sophy, zona Mall-Vitan, CV la sophydesign@yahoo.com, Tel: 0757030086 Agent Vanzari cu/fara experienta pentru companie internationala, posibilitate avansare, salariu de la 1200lei + bonusuri, Tel: 0728650079

é AGENT VANZARI. HYPE ENERGY ROMANIA ANGAJEAZA AGENTI VANZARI CU EXPERIENTA, PENTRU BUCURESTI. SE OFERA SALARIU FIX BONUSURI DE PERFORMANTA, OFFICE@HYPE.COM.RO, HTTP://WWW.HYPE.COM.RO, TEL: 0215280777

Agenti de securitate calificati, din Bucuresti, Tel: 0213152184 Ajutor Bucãtar, ospatari, barmani, casieri pentru restaurant c entral, Tel: 0756596635

é Bucãtar, ajutor bucãtar, dispecer, agajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache) relaþii L-V 12.00 - 17.00, Tel: 0731027322

çBUCÃTAR SEF.

é Bucãtar. Hanul

Dragodana din Judetul Dambovita cauta bucãtar cu inalta experienta in arta culinara, oferim salariu foarte atractiv, hanuldragodana@ yahoo.com, Tel: 0722520303 Bucatareasa / Menajera: Pregatirea pranzului pentru 15 persoane si efectuarea curateniei (cladire birouri); Salariu motivant; Conditii de lucru ultra moderne, cristina.stanciu@ gbsystem.ro Tel: 0753333002

CERINTE: PASIONAT DE GATIT, CUNOSCATOR AL BUCATARIEI ITALIENE SI/SAU FRANTUZESTI; EXPERIENTA INTR-O UNITATE DE PRODUCTIE IN MASA ESTE IDEALA; FAMILIARIZAT CU NORMELE DE IGIENA HACCP; EXPERIENTA IN STRAINATATE ESTE UN PLUS; BINE ORGANIZAT, CU O GANDIRE STRUCTURATA; SPIRIT DE ECHIPA; CAPACITATE DE LUCRU IN CONDITII DE STRESS; VORBITOR DE LIMBA ENGLEZA LA NIVEL MEDIU/AVANSAT; CUNOSTINTE DE BAZA IN OPERAREA CALCULATORULUI. TRIMITETI CV LA EMAIL RALUCA@RAMAYANA.RO


oferte de muncã România / info / pagina 3

05 Aprilie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Solidaritatea între generaþii (7). Continuãm rãspunsul pentru doamna Emilia R., nãscutã în România, dar care s-a stabilit de peste 30 de ani în Italia, în prezent pensionarã, care ne-a rugat sã abordãm ºi teme care privesc persoanele de vârsta a 3-a, mai cu seamã cã anul 2012 a fost anul european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii. Astãzi despre dialogul social ºi îmbãtrânirea activã. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Comisia Europeanã încurajeazã „dialogul social” bilateral dintre organizaþiile de afaceri ºi sindicate, precum ºi participarea la un dialog trilateral. Este evident cã al treilea partener este guvernul, sau altã autoritate a statului. Au luat astfel naºtere acordurile - cadru, dintre care unele au fost încorporate în legislaþia europeanã. Acestea pot fi deosebit de relevante pentru îmbãtrânirea activã pe piaþa muncii, în aspecte cum ar fi : concediul pentru creºterea copilului; lucrul cu normã parþialã; munca pe duratã determinatã; munca de la distanþã; condiþiile de muncã pentru angajaþii temporari. S-a discutat referitor la prelungirea concediului de creºtere a copilului pânã la concediul filial (îngrijirea oricãrui membru al familiei afl at în întreþinere), precum ºi la extinderea obiectivelor privind îngrijirea copilului ºi a prevederilor care sã acopere serviciile de îngrijire pentru toate persoanele aflate în întreþinere. Accesul la asistenþã medicalã este deosebit de important pentru persoanele mai în vârstã. Regulamentul privind coordonarea legislaþiilor de securitate socialã prevede accesul egal la asigurarea statutarã de sãnãtate ºi la sistemele de asistenþã medicalã pentru persoanele care cãlãtoresc peste graniþe. În plus, Directiva privind drepturile pacienþilor în cadrul asistenþei medicale transfrontaliere protejeazã dreptul pacienþilor de a primi toate informaþiile de care au nevoie pentru a beneficia de asistenþã medicalã într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O proporþie însemnatã a bugetului Uniunii Europene se foloseºte pentru a sprijini eforturile statelor membre de a crea locuri de muncã, de a promova dezvoltarea economicã ºi de a realiza coeziunea socialã, economicã ºi teritorialã în întreaga Uniune. Îmbãtrânirea activã ºi sãnãtoasã este un element central al întrunirii acestor obiective de ansamblu, beneficiind astfel de o atenþie sporitã din partea programelor ºi a proiectelor de fi nanþare. Având un buget de 75 de miliarde de euro pentru perioada de programare 2007-2013, Fondul social european (FSE) promoveazã crearea ºi îmbunãtãþirea locurilor de muncã prin finanþarea unor iniþiative care ajutã oamenii din întreaga Europã, ºi în special pe cei din þãrile mai puþin prospere, sã îºi perfecþioneze competenþele ºi perspectivele profesionale. Comisia Europeanã aprobã prioritãþile de finanþare, nefiind însã direct implicatã în selectarea proiectelor, care sunt gestionate prin autoritãþile de management din fi ecare þarã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Cãlcãtor. Curãþãtorie c himic ã ec ologic ã angajeazã cãlcãtorese tex tile º i c alandru, muncitoare necalificate pentru s pec ializ are cãlcãtorese în Bucureºti, Tel: 0755200012

é Cantaret. Restaurantul Meze Taverna din Centrul Vechi – Str Nicolae Tonitza nr 6, cauta student grec interpret (de preferat voce + chitara si/sau bouzouki) sau interpret grec, cu pasiune pentru repertoriul traditional grecesc (Kalamatiano, Hasaposerviko, Zeimekiko, Zorba, etc) pentru a crea spiritul petrecerilor grecesti in locatia noastra. Programul artistic va fi organizat in serile de vineri si sambata, cu posibilitate de extindere si in alte zile ale saptamanii, gtomulescu@ divangroup.ro, www.mezetaverna.ro, Tel: 0757115669

é COAFEZÃ. SECRET BEAUTY SALON, ANGAJAM COAFEZA - HAIR STYLIST, EXPERIENTA MINIM 4 ANI. EXPERIENTA IN APLICARE EXTENSII (MICRORING SI CHERATINA) CONSTITUIE UN AVANTAJ, SALON@SECRETBEAUTYSALON.RO WWW.SECRETBEAUTYSALON.RO, TEL: 0765468046, 0765242450

Companie intimã. caut colega de camera, pentru companie intima, program zi, comision 50%; zona linistita, rog seriozitate; Tel: 0720754751

é CONFECÞIONER/A CU EXPERIENTA IN MASINA SIMPLA, TRIPLOC SI OM LA CALCAT. ANGAJEAZA FABRICA CONFECTII CU ACTIVITATE DE PESTE 10 ANI, SOS VIILOR NR. 56, TEL: 0724515514

n Confectionera. Urgent n Coafezã cu experienta angajam confectionera textile minim 3 ani, pentru salon dama. Atelier Bucuresti, zona situat pe Sos Fundeni, Tel: Piata Alba Iulia, 0743554746 0761672480, 0722249588

Coafezã cu experienta minim 3 ani, angajam pentru salon zona Balta Alba, 0723080800 n Coafezã si Cosmeticiana. Angajez coafeza si cosmeticiana cu experienta, gazo74@gmail.com, Tel: 0762155858

Confecþionere. Atelier croitorie angajeaza croitorese, zona sos. Giurgiului, metrou statia Eroii Revolutiei. Program flexibil, conditii deosebite, 1.000 RON / luna, Tel: 0744384443


pagina 4 / oferte de muncã România

05 Aprilie 2013 calificati in n Lucrãtori masina liniara uberdek si triplock, angajeaza atelier croitorie, zona Timpuri Noi, Tel: 0784006305

é Cosmetician. Salon zona Drumul Taberei, angajeaza, Tel: 0734257903 n Cosmeticianã cu experienþã pt. salon zonã Alba Iulia, Tel: 0728184599 angajam n Cosmeticianã, pentru Japan Stone Spa, zona piata Domenii, Tel: 0212243237 n Cosmeticianã. Salon Dada Beauty Style situat in zona Iancului angajeaza cosmetician, Tel: 0743216094, 0741315445

é CROITOR/EASÃ CU EXPERIENTA IN CROIREA (CAP-COADA) SI M O D I F I C A R E A ROCHIILOR DE SEARA (ATELIER DE DESIGN VESTIMENTAR DE LUX). OFERIM SALARIU ATRACTIV + TRANSPORT D E C O N T A T ! IULIAFIC@YAHOO.COM, TEL: 0763.099.909 n Croitor/easã angajez pentru lenjerie usoara. Rog seriozitate, Tel: 0763844855 n Croitor/easã cu experienta in realizarea produsului cap-coada, cu executarea tuturor operatiunilor specifice: tipar, croit, cusut, finisaje, asistenta proba. Zona Sala Palatului, salariu atractiv cu posibilitatea de crestere, Tel: 0767852304 n Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672

Dansatoare si animatoare, cu sau fara experienta, pt. Night Club. Oferim salariu +comision, Tel: 0763301380, 0721117033 Distribuitor cu/fara experienta, bonusuri dupa realizari, salariu de la 1200lei, Tel: 0768632530

é Electrician, tinichigiu, vopsitor angajam pentru service auto, Tel: 0744799030

é Electrician. Metaiv Europa angajeaza electrician autorizat ANRE. Salariu atractiv, madalina3011@yahoo .com, Tel: 0757777746

é Inginer legumicultor. Societate Comerciala cauta inginer in legumicultura cu experienta, sau tehnician cu experienta in legumicultura, sau cunoscator cu experienta in legumicultura, oferim remuneratie pe masura, Tel: 0722520303

n Îngrijitoare internã, pentru n Femeie la vase pentru ingrijire bolnavã la pat, restaurant in Centrul Istoric, Bucureºti, Tel: 0728686033 Tel: 0735861685 n Instalator. Firma de instalatii angajeaza instalatori calificati si necalificati. Nu necesita experienta, office@agv.ro, http://www.service-bosch.ro, Tel: 0731333730, Fax: 0214503309 n Instructor aerobic. Angajez instructor de aerobic pentru club de aerobic in zona é Frizer. ACS Beauty Dorobanti, Tel: 0316207377

Expert angajeaza pentru salon de infrumusetare situat in sectorul 2, www.zoomacs.com, Tel: 0212420426

é Frizer/ita canina. Salon de cosmetica si frizerie canina angajeaza frizer cu experienta, alina.nae@9695.ro, Tel: 0722364315, 0753479121

é Frizeri cu

experienþã, Tel: n Electrician auto. Particular caut un electrician auto cu 0723977137 experienta pentru a face o n Inginer conversie, automatist, andrey.cristea@yahoo.com, angajeaza SC, Tel: Tel: 0722987729 0731375874, 0723566816

é Magazioner, Lãcãtuº. Meitav Europa angajeaza magazioner si lacatus cu experienta. Salariu atractiv, madalina3011@yahoo .com, Tel: 075777746 n MAGAZIONER. COMPANIE ROMANEASCA ANGAJEAZA URGENT LUCRATOR MAGAZIE, SUNT NECESARE CUNOSTINTE BASIC PT PC, EXPERIENTA IN DOMENIU POATE CONSTITUI UN AVANTAJ. RELATII SI PROGRAMARI LA INTERVIU LA TELEFON: 0730713067 Maistru cu minim 10 ani ex perienta in c onfec tii metalice si fabricare mobilier pal angajam pentru companie in dezvoltare, Bucuresti, Tel: 0732024407 n Maseuze cu sau fãrã experienþã pentru salon masaj erotic, carte de muncã, clientelã formatã, posibilitate cazare, Tel: 0763362722, 0737541724


05 Aprilie 2013

oferte de muncã România / pagina 5

é Maseuzã. ACS

Beauty Expert angajeaza pentru salon de infrumusetare situat in sectorul 2, www.zoomacs.com, Tel: 0212420426

é Maseuze tinere minim 18 ani, pentru salon masaj erotic, fara contact intim, plata zilnic, oferim cazare gratuita, contract munca, paza, 2.700 EUR/luna, ionita_oana_andreea@ y ahoo.ro, www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0768070764

Persoane Câºtiguri mari, public spectator, reality, figuraþie. Pânã la 500 Ron/zi. Nu conteazã vârsta, nici aspectul. Urgent. Plata la zi, Tel: 0784704928, 0720608154

é Operatoare salã

jocuri, zona Voluntari ºi Chitila (constituie un avantaj cele cu experienþã în barman, chelner, recepþionistã), depunere CV pe adresa de email office@royalcash.ro

é Paznic cu atestat, relaþii între orele 10-16, Tel: 0767080226

Spãlãtorie lenjerie angajeazã muncitoare necalificate, cãlcãtorese textile, delegate, fochiºti în Bucuresti zona Iuliu Maniu, Tel: 0755200033 MUNCITORI, NUMAI CU EXPERIENTA IN DOMENIUL PRODUCTIE PUBLICITARA, TEL: 0764033686 n Operator calculator angajam, Tel: 0213235596

Operator Pc si casa de marcat, angajam pentru Sc Cibicolor Imp Srl, Tel: 0725513117, 0213172785

é Personal fast-food. Rotiseriile Dines angajeaza, personal fast-food, livratori pe scuter cu permis cat. B, soferi, officedines@gmail.com, http://www.dines.ro, Tel: 0736627098

barman, cu n Ospãtar experienta, pentru restaurant in Centrul Istoric, Tel: 0735861681 n Ospãtar/ita cu experienta, lb. italiana; Femeie de serviciu, varsta maxima 45ani. Angajator: Milano Caffe, bd. Dimitrie Cantemir 2, restaurant n Personal, sef tura cu Horoscop. Sunati intre experienta in servicii de 08:00-16:00, Tel: 0213357265 curatenie pentru magazin zona centrala Pitesti, program de n Os pãtari, ajutor de lucru de 4ore/zi, salariu de ospatari si ajutor de barman, 700Ron net. Detalii intre orele pentru Trattoria Daimon, Tel: 9:00-16:00 de L-V, Tel: 0744777355 0758818161

n Ospãtãriþã. Caut ospãtãriþã Hanul Gorjului, bd Iuliu Maniu, Militari, Tel: 0731696317 é Mecanic sudor utilaje. Meitav Europa angajeaza n Patiser cu experienþã, Tel: mecanic full time. Salariu 0788404541 atractiv, madalina3011@yahoo.com, Tel: 0757777746

é Muncitoare.

n Personal curatenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni-vineri, Tel: 0212523180

n Persoane toate varstele angajeaza Sc Gania Media, pentru reality show si reclame TV, salariu 2000Ron, Tel: 0723413288, 0769268751 n Personal calificat montat feþe incaltaminte la pereche, zona Rahova, Tel: 0724526287, 0217764107

é Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam constructor tipare cunoscator Gemini si om la masa de croitbanzicar, cu experienta, salariu foarte atractiv, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

é Personal. NISSA angajeazã pentru atelierul de creaþie constructori de tipare ºi modelieri. Se cere: cunoaºterea tehnologiei, ordinea operaþiilor, modul de lucru în care se îmbinã piesele; experienþã în realizarea produsului cap-coadã; precizie ºi rigurozitate în efectuarea operaþiilor specifice, aten þ ie ºi concentrare. Se oferã:condiþii salariale avantajoase, în funcþie de performanþe; un mediu de lucru plãcut; Zona Gara Obor. Program de lucru: 07.00-15.30. Ne puteþi contacta la nr. de telefon 0737437222 de luni pânã vineri între orele 09.00-17.30 sau la adresa de mail office@nissa.ro, http://www.nissa.ro


Elveþia n 1. mechapraktiker / produktionsmechaniker (m/w); Description: für meine mandantin, eine regional verankerte und moderne industrieunternehmung in der metallbranche, suche ich nach vereinbarung einen motivierten mechapraktiker / produktionsmechaniker (m/w) referenz: 6089 aufgaben: bei dieser spannenden und anspruchsvollen tätigkeit übernehmen sie folgende hauptaufgaben: -einfache serienarbeiten -feine finish-arbeiten an geschliffenen cns-decor-blechen -punktschweissen sowie mag/wig-schweissen -schlussmontagen anforderungen: für eine optimale erfüllung ihrer aufgaben bringen sie folgende voraussetzungen mit: -motivierter und zuverlässiger facharbeiter aus der metalltechnik -allrounder-fähigkeiten -erfahrung in finish-arbeiten -erfahrung in punktschweissen und mag/wig- schweissen arbeitsort: raum teufen habe ich ihr interesse geweckt? dann freue ich mich auf ihre bewerbung in der von ihnen gewünschten form! gerne informiere ich sie über diese oder andere interessante stellen. ihre bewerbung behandle ich absolut diskret. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; marc.christen@progresspersonal.ch n 2. LKW Fahrer; Description: Als ZeltvermietungsUnternehmen, bauen wir auf diversen Plätzen in der Schweiz unsere Zelte für Messen, Openairs, Firmenevents etc. auf und ab. Wir suchen daher LKW Fahrer welche unser Zeltmaterial mit Sattelschleppern auf diverse Plätze in der Schweiz fahren. Der Fahrer ist z.Teil dabei auch für die Be- und Entladung zuständig. Staplerprüfung erwünscht. Übernachtung im LKW kann saisonbedingt vorkommen. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@fvf-ag.ch n 3. Projektleiter/in; Description: Als ZeltvermietungsUnternehmen, bauen wir auf diversen Plätzen in der Schweiz unsere Zelte für Messen, Openairs, Firmenevents etc. auf und ab. Wir suchen für die interne und externe Projektbetreuung Mitarbeiter, vorzugsweise mit Erfahrung im Umgang mit Personal, Kunden und ev. Events. Mitarbeiter, welche das tägliche Arbeiten am PC, vorzugsweise (Microsoft Navision) gewohnt sind. Mitarbeiter welche saisonbedingt bereit sind Überstunden zu leisten und gegebenenfalls auswärts zu übernachten. Der Mitarbeiter sollte belastbar, mitdenkend, teamorientiert und stressresistent sein und auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Autoprüfung ist ein muss. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@fvf-ag.ch n 4. Dipl. Pflege-Fachperson HF, DN II, AKP (80 - 100%); Description: Zur Verstärkung unseres professionellen Pflegeteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine Dipl. Pflege-Fachperson HF, DN II, AKP (80 - 100%) (evtl. auch mit Weiterbildung in Pflegeberatung NDS HF) Ihr Aufgabengebiet In dieser interessanten und abwechslungsreichen Position sind Sie für die Behandlung, Betreuung und Pflege der Patientinnen und Patienten verantwortlich. Sie sind ein aktives Mitglied eines dynamischen Pflegeteams und helfen mit, eine hochwertige Pflegequalität und eine patientenorientierte, sorgfältige und kompetente Versorgung sicherzustellen. Unsere Anforderungen Sie verfügen über eine abgeschlossene diplomierte Pflegefachausbildung und wenn möglich über einige Jahre Berufserfahrung. Während der laufenden Veränderungsprozesse arbeiten Sie aktiv mit und spielen dabei Ihre Stärken in der interdisziplinären Zusammenarbeit aus. Zudem zeigen Sie Interesse und Lernbereitschaft für das konsequente Arbeiten mit Pflegediagnosen (Pflegeprozess). Wir bieten Sie erhalten die Möglichkeit, bei geeigneter Qualifikation (z.B. Ausweisen von speziellen Skills) interne Schlüsselpositionen zu übernehmen. Falls Sie im Besitz einer Weiterbildung in Pflegeberatung NDS HF sind, besteht die Option, im jeweiligen Führungsteam als Qualitätsbeauftragte mitzuarbeiten und/oder durch individuelle Förderung zusätzliche Projekterfahrung zu sammeln. Es erwartet Sie ein modernes Arbeitsumfeld (das Projekt Skillund Grademix ist auf einigen Abteilungen umgesetzt und das KIS eingeführt) in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit einbringen, Ihr Fachwissen erweitern und von fortschrittlichen Anstellungsbedingungen profitieren können. Bei einem persönlichen Gespräch werden Sie mehr über diese vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben erfahren. Frau Corinne Morandi Müller, Leiterin Pflegedienst, steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung (033 244 33 97). Salary: CHF Kt. Rl. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; m.jegerlehner@rehabern.ch

Monteur Zeltbau; Description: Als n 5. Zeltvermietungs-Unternehmen, bauen wir auf diversen Plätzen in der Schweiz unsere Zelte für Messen, Openairs, Firmenevents etc. auf und ab. Wir suchen daher Monteure welche kräftig, ausdauern, teamorientiert und mitdenkend sind. Monteure die Ihre Arbeit bei Regen, Sonnne, Schnee und Wind ausführen. Monteure die saisonbedingt auch bereit sind Überstunden zu leisten und auswärts zu übernachten. Autoprüfung ist ein muss. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@fvf-ag.ch n 6. Handwerklich begabte Merchandiser; Description: Für allgemeine Umbauarbeiten und Layout-Umstellungen in einer Filiale einer renommierten Baumarktkette suchen wir per 1. Februar 2013 mehrere flexible und handwerklich begabte Arbeitskräfte. Wenn möglich bringen Sie Erfahrung im Laden-/ Messe Bau mit und sprechen Deutsch und Französisch. Sind Sie zudem in Biel und Umgebung wohnhaft, dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; roger.gebert@combera.ch n 7. Handwerklich begabte Merchandiser; Description: Für allgemeine Umbauarbeiten und Layout-Umstellungen in einer Filiale einer renommierten Baumarktkette suchen wir per 1. Februar 2013 mehrere flexible und handwerklich begabte Arbeitskräfte. Wenn möglich bringen Sie Erfahrung im Laden-/ Messe-Bau mit und sprechen Französich und Deutsch. Sind Sie zudem in Etoy oder der näheren Umgebung wohnhaft, dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; roger.gebert@combera.ch n 8. Spitalfachärztin/Spitalfacharzt; Description: Wir sind eine moderne Spezialklinik für Rehabilitation von Bewegungsapparat, Herz und Lunge. Das motivierte Ärzteteam umfasst 3 Chefärzte, 4 Oberärzte und 12 Assistenzärzte. Wur erwarten: Facharzt innere Medizin oder physikalische Medizin und Rehabilitation (oder kurz vor Abschluss), mit Interesse oder Kentnissen in Pneumologie, Kardiologie oder Rheumatologie. Interesse an der Rehabilitation. Wir bieten: - kompetente fachliche Unterstützung durch die Chefärzte - eine verantwortungsvolle und vielseitige Arbeit mit moderner Infrastruktur in einer Gegend mit hohem Freizeitwert. - eine abwechslungsreiche Tätigkeit je nach Interesse in einem Schwerpunkt oder rotierend. ausgezeichnete Weiterbildungsmöglichkeiten in Pneumologie und Schlafmedizin, Kardiologie und muskuloskelettaler Rehabilitation. fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Herr PD Dr. A. Stucki Chefarzt gerne zur Verfügung Tel. 033 244 33 84 Infos: www.rehabern.ch Salary: CHF Kt. Rl. - Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland

n 9. Printmedienverarbeiter EFZ / Buchbinder / Druckausrüster; Description: Für die Produktion von qualitativ hochstenden Drucksachen sind wir auf der Suche nach einem Printmedienverarbeiter / Buchbinder / Druckausrüster. Ihre Aufgaben: Einrichten, Bedienen und Pflegen der Anlagen Falzen / Heften / Schneiden / Folieren / Kuvertieren ... Anforderungen: Sie stellen im Zweischichtbetrieb selbständig eine gute Qualität sowie eine hohe Produktion sicher. Als Fachmann bringen Sie einige Jahre Berufserfahrung, sowie gute Deutschkenntnisse mit. Ihre Einsatzbereitschaft, Freude an der Arbeit und genaue, wie saubere Arbeitsweise runden Ihr Profil ab. Wir bieten Ihnen eine Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung, ein innovatives Arbeitsumfeld, sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen an. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; m.leuenberger@schlaefli.ch

n 10. Assistenzärztin / Assistenzarzt (100 %); Description: Das Berner Reha Zentrum ist eine schweizweit führende Spezialklinik für die Rehabilitation von Bewegungsapparat, Herz und Lunge. Die Klinik umfasst 130 Betten, beschäftigt rund 320 Mitarbeitende und liegt 10 Minuten oberhalb von Thun resp. 30 Minuten von Bern in einer idyllischen Umgebung. Das motivierte Ärzteteam umfasst 3 Chefärzte, 4 Oberärzte und 12 Assistenzärzte. Per Juli/August 2013 suchen wir je eine/n Assistenzärztin/Assistenzarzt (100 %). Die Stelle eignet sich für AssistenzärztInnen mit dem Ausbildungsziel Allgemeine Innere Medizin. Fortgeschritteneren AssistenzärztInnen bietet sich die Möglichkeit einer fachspezifischen Ausbildung in Kardiologie, Physikalischer Medizin und Rehabilitation und Pneumologie. Wir erwarten: - Abgeschlossenes Medizinstudium - Freunde an klinischer Medizin, Pneumologie, Kardiologie oder Rheumatologie - Interesse an der Rehabilitation - Motivierte und teamfähige Persönlichkeit - Sehr gute Deutschkenntnisse. Wir bieten: - Eine verantwortungsvolle und vielseitige Arbeit mit moderner Infrastruktur in einer Gegend mit hohem Freizeitwert - Eine abwechslungsreichte Tätigkeit mit ausgezeichneten Weiterbilbildungsmöglichkeiten in Pneumologie und Schlafmedizin, Kardiologie und muskuloskelettaler Rehabilitation mit Rotation innerhalb den Fachbereichen - Fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Herr PD Dr. A. Stucki, Chefarzt, gerne zur Verfügung, Tel. 033 244 33 84. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an: Berner Reha Zentrum AG, Herr Michel Jegerlehner, Personalleiter, 3625 Heiligenschwendi oder bewerbungen@rehabern.ch - Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland n 11. Oberarzt / Oberärztin Allgemeine Innere Medizin; Description: Das Berner Reha Zentrum ist eine schweizweit führende Rehabilitationsklinik. In vier Kompetenzlinien betreuen wir Patientinnen und Patienten mit muskuloskelettalen, kardialen, pneumologischen und allgemein internistischen Krankheiten. Die Klinik umfasst 130 Betten, beschäftigt rund 320 Mitarbeitende und liegt 10 Minuten oberhalb von Thun. Das motivierte Ärzteteam umfasst 3 Chefärzte, 4 Oberärzte und 12 Assistenzärzte. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir auf 1. Mai 2013 oder nach Vereinbarung einen/e Oberarzt/Oberärztin Allgemeine Innere Medizin. Ihre Aufgaben: - Betreuung der stationären Patientinnen und Patienten aller vier Kompetenzlinien - Selbstständiger Hintergrunddienst Mithilfe bei der Ausbildung der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte - Zusatzaufgaben je nach Kenntnissen. Ihr Profil: - Gute Kenntnisse in Allgemeiner Innerer Medizin (Facharzttitel erwünscht, aber nicht Bedingung) - Freude am selbstständigen Arbeiten - Freude am Teaching von Assistenzärztinnen und Assistenzärzten sowie Pflegepersonal Motivierte, teamfähige Persönlichkeit - Gute Referenzen. Wir bieten: - Eine verantwortungsvolle und vielseitige Arbeit mit moderner Infrastruktur in einer Gegend mit hohem Freizeitwert - Erlangung von Routine in einem breiten internistischen Patientengut - Fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Herr PD Dr. A. Stucki, Chefarzt, gerne zur Verfügung, Tel. 033 244 33 84. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an: Berner Reha Zentrum AG, Herr Michel Jegerlehner, Personalleiter, 3625 Heiligenschwendi oder bewerbungen@rehabern.ch - Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland n 12. Metzger/in; Description: Im Auftrag von unserem Kunden suchen wir einen Metzger. Aufgaben: -Allgemeine Metzgerarbeiten -Verpacken -Einhalten der Hygienevorschriften -Verschiedene Reinigungsarbeiten Anforderung: -Ausbildung als Metzger -Bereitschaft zum Schichten -Einsatzfreudig, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit -Deutschkenntnisse Wenn Sie alle Voraussetzungen mit JA beantworten können, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; diana.egli@swissworkag.ch n 13. Elektromonteur/in; Description: Aufgaben: - Elektro Vorund Endmontage - Schaltanlagenbau - Verdrahtungsarbeiten nach Schema Anforderungen: - Ausbildung als Elektromonteur - flexibel und zuverlässig; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; diana.egli@swissworkag.ch n 14. Polymechaniker/in; Description: Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung zum Polymechaniker - Erfahrung mit CNC Drehen - einsatzfreudig, teamfähig und zuverlässig gute Deutschkenntnisse; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; diana.egli@swissworkag.ch n 15. Polymechaniker/in; Description: Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung zum Polymechaniker (Lehrabgänger erwünscht) - Erfahrung mit CNC Fräsen einsatzfreudig, teamfähig und zuverlässig - sehr gute Deutschkenntnisse; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; diana.egli@swissworkag.ch


Elveþia n 16. Oberarzt / Oberärztin Pneumologie; Description: Das Berner Reha Zentrum ist eine schweizweit führende Rehabilitationsklinik. In vier Kompetenzlinien betreuen wir Patientinnen und Patienten mit muskuloskelettalen, kardialen, pneumologischen und allgemein internistischen Krankheiten. Die Klinik umfasst 130 Betten, beschäftigt rund 320 Mitarbeitende und liegt 10 Minuten oberhalb von Thun. Das motivierte Ärzteteam umfasst 3 Chefärzte, 4 Oberärzte und 12 Assistenzärzte. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir auf 1. Mai 2013 oder nach Vereinbarung einen/e Oberarzt/Oberärztin Pneumologie. Ihre Aufgaben: - Betreuung der stationären pulmonalen Patienten - Mithilfe und Freude am Teaching der Assistenzärztinnen und Assitenzärzte Selbstständiger Hintergrunddienst für alle Kompetenzlinien Zusatzaufgaben je nach Kenntnissen. Ihr Profil: - Gute Kenntnisse in Innerer Medizin (Facharzttitel Innere Medizin [oder kurz davor]) - Erste Erfahrungen in Pneumologie sind erwünscht - Freude am selbstständigen Arbeiten - Freude an klinischer Medizin - Motivierte und teamfähige Persönlichkeit. Wir bieten: - Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motovierten Team - Erlangung von Routine in einem breiten pneumologischen Spektrum, inkl. Schlafmedizin Möglichkeit, ein Ausbildungscurriculum zu durchlaufen Fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Herr PD Dr. A. Stucki, Chefarzt, gerne zur Verfügung, Tel. 033 244 33 84. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an: Berner Reha Zentrum AG, Herr Michel Jegerlehner, Personalleiter, 3625 Heiligenschwendi oder bewerbungen@rehabern.ch - Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland n 17. Projektleiter; Description: Für ein schweizweit tätiges Unternehmen in der Gebäudetechnik, suchen wir für den Standort Basel in den Bereichen Heizung, Kälte, Lüftung und Sanitär: PROJEKTLEITER/INNEN Ihre Aufgabe In einem kleinen Team von erfahrenen Kollegen sind Sie für die technische und kommerzielle Realisierung von Kundenaufträgen verantwortlich. Als Projektleiter/in begleiten Sie die Aufträge für Industrie- und Infrastrukturbauten von der Marktbearbeitung über die Projektierung, das Auftragsmanagement bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Ihr Profil Sie verfügen über eine Ausbildung als Haustechnikplaner/in und haben bereits erste Erfahrung in der Planung und Ausführung von Heizungs-, Kälte-, Lüfungs oder Sanitäranlagen gesammelt. Sie sind in der Lage, diese anspruchsvollen Aufträge technisch und kommerziell abzuwickeln und die Kunden umfassend zu beraten. Sie sind motiviert und mit Freude Partner für unsere Kunden. Zudem arbeiten Sie gerne selbstständig, sind ein/e Teamplayer/in, haben gute Informatik-Anwenderkenntnisse und scheuen es nicht unsere Lehrlinge bei Ihrer Ausbildung zu unterstützen. Ihre Perspektiven Das Unternehmen bietet Ihnen ein herausforderndes und spannendes Arbeitsumfeld, attraktive Anstellungsbedingungen und vielseitige Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten. Interessiert? Wir freuen uns auf Ihr Bewerbungsdossier mit Foto in elektronischer Form. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; sandro.tronnolone@bs.ch n 18. Kundenmaler; Description: Für unseren Mandanten suchen wir zur Verstärkung des Teams Sie als Kundenmaler. In dieser Position sind Sie für die Ausführung sämtlicher Kundenarbeiten zuständig wie Tapezieren sowie Verputz- und Retuschierarbeiten. Sie sind verantwortlich für die Organisation und Koordination von Werkzeug und Material sowie für das saubere Nachführen der Rapporte. Sie haben nach Ihrer Berufsausbildung Erfahrung in diversen Applikationstechniken gesammelt und sind in hohem Masse kunden- und dienstleistungsorientiert. Unser Mandant bietet ein anspruchsvolles und sehr abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem modernen Unternehmen. Ihre Leistungen werden mit attraktiven Anstellungs- und Arbeitsbedingungen honoriert. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen jederzeit gerne Frau Susanne Gobbo, Tel. 071 969 69 89. Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail richten Sie bitte an: Genossenschaft für Personalvermittlung GPV, Susanne Gobbo-Gsell, Wiler Strasse 1, 9542 Münchwilen, susi.gobbo@gpvpersonal.ch - Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland n 19. Bauarbeiter B - Fassaden; Description: Anforderungen: Abgeschlossene Berufslehre als Gipser - Führerausweis Aufgaben: Ausführen von Gipserarbeiten und Fassadenisolieren; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch

n 20. Maler mit Führungsaufgabe; Description: Für unseren Mandanten suchen wir zur Verstärkung des Teams Sie als Maler in Führungsfunktion. In dieser Position leiten Sie die Baustellen und Projekte und sind zuständig für die Organisation und Koordination von Werkzeug und Material. Zudem betreuen und führen Sie die Mitarbeitenden und sind verantwortlich für das Nachführen der Ausmasse und Rapporte. Sie haben nach Ihrer Berufsausbildung Erfahrung in diversen Applikationstechniken/Spritztechniken sowie in der Führung von Mitarbeitenden gesammelt. Wenn Sie zudem in hohem Masse kunden- und dienstleistungsorientiert sind und gerne selbständig und unternehmerisch arbeiten, dann möchten wir Sie gerne kennen lernen. Unser Mandant bietet ein anspruchsvolles und sehr abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem modernen Unternehmen. Ihre Leistungen werden mit attraktiven Anstellungs- und Arbeitsbedingungen honoriert. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen jederzeit gerne Frau Susanne Gobbo, Tel. 071 969 69 89. Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail richten Sie bitte an: Genossenschaft für Personalvermittlung GPV, Susanne Gobbo-Gsell, Wiler Strasse 1, 9542 Münchwilen, Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; susi.gobbo@gpvpersonal.ch n 21. Aluminiumschweisser (m/w); Description: Für unseren Kunden, ein Industrieunternehmen im Fahrzeugbau suchen wir eine qualifizierte und selbstständige Persönlichkeit als Alu-Schweisser. Ihre Aufgaben bestehen aus der Vorbereitung, dem Zusammenstellen der Einzelteile oder Baugruppen und dem Schweißen und der Nachkontrolle von Aluminiumkonstruktionen nach Plan. Die verschiedenen Konstruktionen bestehen aus 3 - 40 mm dicken Blechen oder Profilen von 3 - 16mm Dicke. Wir wenden uns an gelernte Schlosser / Schweißer (m/w) aus dem Metallund Fahrzeugbereich oder mit mehreren Jahren Erfahrung. Zwingend sind mindestens 4 Jahre Berufserfahrung als Aluminiumschweißer und gültige Schweißprüfungen nach SN EN ISO 9606-2. (Präferenz 131 / 141). Auch kommen Sie mit verschiedenen Schweißpositionen zurecht. Sie sind eine selbstständig arbeitende Person, haben keine Probleme mit dem Lesen von Zeichnungen. Die Bereitschaft, in einem 2-Schichtsystem zu arbeiten, setzen wir voraus. Wir bieten Ihnen eine langfristige Anstellung mit Aussicht auf eine Übernahme im Betrieb. Wir garantieren Ihnen ein gutes Salär, gute Sozialleistungen sowie Mithilfe bei allen Fragen rund um Ihr Arbeitsleben. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Unterlagen zu (vorzugsweise per Mail), diese beinhalten: - lückenloser Lebenslauf - vorhandene Arbeitszeugnisse - Aus- und Weiterbildungszertifikate aktuelles Lichtbild - gültige Schweißprüfungen SN EN ISO 9606-2 (zwingend), Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@allinone-personal.ch n 22. ElektronikerIn, ElektrotechnikerIn mit China-Kenntnis; Description: Voraussetzungen: Studium an einer Fachhochschule im Bereich Elektronik, Elektrotechnik oder Physik, Erfahrungen im globalen Handel, Kommunikation mit China für technische Abklärungen mit Entwicklern im Bereich Lithium Batterien, Module und Management Systeme, technische Unterstützung für Verkauf Schweiz und Europa, Kundenbetreuung für technische Fragen und Garantieabklärungen, technische Übersetzungen Chinesisch / Englisch Die Person muss neben den technischen Voraussetzungen auch mit der Mentalität in China vertraut und ein geschickter Verhandlungspartner sein. Ferner muss auch die Bereitschaft bestehen, periodisch (2 - 4x jährlich) nach Fern Ost zu den Herstellern zu reisen. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; roger@lithiumstorage.com n 23. Kaufmann / Kauffrau; Description: Für unser Architekturund Immobilienbüro in Gstaad suchen wir eine/n kaufmännische/n Mitarbeiter/in. Ihre Aufgaben sind: Buchhaltung - Korrespondenz in D/F/E - Allgemeine Administrationsarbeiten - Kundenbetreuung - Persönliche Assistenz. Wir erwarten: - Gute Sprachkenntnisse in D/F/E (Schweizerdeutsch) - Erfahrung im Architekturwesen und Immobilienhandel - Abgeschlossene Ausbildung - Flexibilität und Zuverlässigkeit. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@archi-gstaad.ch

n 24. Melkanlagen Servicetechniker; Description: Zur Verstärkung des Teams in unserer Niederlassung Muolen SG suchen wir eine(n) zuverlässige(n) MitarbeiterIn für Reperaturen, Wartung & Unterhalt von Melkanlagen. Anforderungsprofil: - gutes Technisches Verständnis Selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise Handwerkliches Geschick - Hohes Engagement Kontaktfreudigkeit - Zuverlässigkeit - Kentisse in Elektrik Verfügen Sie über eine Ausbildung als Anlagenbauer, Mechaniker, Elektriker oder gleichwertiges? Haben Sie vielleicht bereits praktische Erfahrungen im Landwirtschaftssecktor oder auf Melkanlagen? Dann sind Sie unser(e) Frau/Mann! Ein motiviertes und leistungsfähiges Team freut sich auf Sie. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; u.sutter@sutter-gmbh.ch n 25. Kältemonteur / Techniker; Description: Zur Verstärkung des Teams in unserer Niederlassung Muolen SG suchen wir eine(n) zuverlässige(n) MitarbeiterIn für die Kühl- & Kälteanlageninstallation. Zu Ihren Aufgaben gehören die Installation von Kühlanlagen / Kälteanlagen beim Kunden vor Ort sowie die Montage von Kompakt-Anlagen in der Werkstatt. Anforderungsprofil: - Hartlötkenntnisse - Technisches Verständnis - Selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise Hohes Engagement - Kontaktfreudigkeit - Zuverlässigkeit Verfügen Sie über eine Ausbildung als Kältetechniker, Kältemonteur oder gleichwertiges? Haben Sie vielleicht bereits praktische Erfahrungen im Kälteanlagengbau? Dann sind Sie unser(e) Frau/Mann! Ein motiviertes und leistungsfähiges Team freut sich auf Sie. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; u.sutter@sutter-gmbh.ch

n 26. Chefarztsekretärin / -sekretär 80-100% ( Arztsekretärin / Arztsekretär ); Description: Das Berner Reha Zentrum ist eine schweizweit führende Spezialklinik für die Rehabilitation von Bewegungsapparat, Herz und Lunge. Die Klinik umfasst 130 Betten, beschäftigt rund 320 Mitarbeitende und liegt 10 Minuten oberhalb von Thun resp. 30 Minuten von Bern (mit ÖV erreichbar) in einer einzigartigen Umgebung. Das motivierte Ärzteteam umfasst 3 Chefärzte, 4 Oberärzte und 12 Assistenzärzte. Ab März 2013 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n Chefarztsekretärin/-sekretär. Ihre Aufgabengebiete: Sie sind zuständig für alle organisatorischen und administrativen Arbeiten im Chefarzt-Sekretariat, unterstützen und entlasten den Chefarzt im administrativen Bereich, bei der Organisation und Durchführung von Events, Fortbildungen, etc., schreiben Arztberichte nach Diktat, erledigen Korrespondenzen nach Diktat oder selbständig, triagieren oder beantworten telefonische Anfragen, sind Anlauf- und Auskunftsstelle für verschiedene interne und externe Kontakte. Ihre Qualifikation: Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als ArztsekretärIn oder Medizinische PraxisassistentIn mit einigen Jahren Berufserfahrung, idealerweise in einer vergleichbaren Position. Sie besitzen organisatorisches Flair, fundierte Kenntnisse der medizinischen Terminologie, gute PC-Anwenderkenntnisse und ein stilsicheres Deutsch. Sie sind eine zuverlässige, flexible und selbstständig arbeitende Persönlichkeit, sind teamfähig und können vernetzt denken. Einige unserer Vorzüge: Es erwartet Sie ein attraktives und lebhaftes Arbeitsumfeld mit interessanten Perspektiven, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Persönlichkeit einbringen und von fortschrittlichen Anstellungsbedingungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten profitieren können. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Frau Annekäthi Sherry, Leiterin Ärztliches Sekretariat, gerne zur Verfügung (Tel. 033 244 33 84). Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; m.jegerlehner@rehabern.ch


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate n Personal. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam om la masa de croit (incadrare+ taiat) cu experienta, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514 n Picolita/ospatarita (fata) si ajutor de bucatar (baiat) pentru restaurant. Sunati intre orele 11-15, Tel: 0721755455, 0752022594 cu experienta n Pizzar angajeaza Pizza PPH Sebastian, Tel: 0768299834 Asociatia de n Portar. proprietari bl. 4A, sc. 2 din Bd Unirii nr. 17 angajeaza portari pensionari la termen, remuneratie in valoare de 500 Ron net, program 12h, Tel: 0722588110 n Referent. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de referent. Principalele cerinte: vechime in specialitate 1 an, studii medii, cunostinte de operare Pc- nivel mediu. Data limita pana la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs 17 mai 2013, www.mpublic.ro, 0213193892 n Reprezentant

vânzãri. Esti comunicativa, ai atitudine de lider si abilitati de negociere? te asteptam alaturi de cea mai mare companie de vanzari directe, Avon. Programari interviu la telefon, www.avonmania.ro, Tel: 0733367210, 0755974275 n Secretarã asistent manager angajam, stil lucru suedez, part time/ full time, Tel: 0765344032 n Secretarã, angajam pentru societate din Otopeni, perioada determinata de 1 an, studii medii, cunostinte MS Office, lb engleza scris, vorbit. 0213520979, Tel: 0213520978, 0724512713 Sec r etara. Studii superioare; Limba engleza, nivel avansat; Abilitati foarte bune de c omunic are, cristina.stanciu@gbsystem.ro Tel: 0753333002 n ªoferi pe taxi cu atestat la 12 ore, masini 2008, rog seriozitate, Tel: 0763358675 n ªoferi taxi cu/fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17, str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n ªoferi autobetoniera, Buldoexcavatorist, Sef statie betoane, Consilier juridic cu experienta. Angajeaza SC Concrete Center SA. Trimiteti CV la e-mail buyconcrete@gmail.com, http://www.betoanepavele.ro, Tel: 0213213840

é Stivuitorist. Meitav Europa angajeaz a stivuitorist cu experienta si cu permis autorizat ISCIR. Salariu atractiv, madalina3011@yahoo.com Tel: 0757777746 n Sudor, lãcãtuº, personal izolãri locale, angajeaza companie multinationala Logstor, domeniu activitate: productie tevi preizolate, salariu motivant, 0214071035 n Sudori. mecanici, tamplari si menajera. Producator usi metalice angajeaza, Zona Popesti-Leordeni, office@confidentsteel.ro, Tel: 0725757149

05 Aprilie 2013

é Videochat 19 Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus + 500 lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é WebMaster administrator. Societate cauta student part time in Bucuresti, cunostinte engleza avansat pentru administrare site cu platforma WordPress si OpenCart. CV la e-mail office@aquatech.ro

Tinic higii c ons truc tii, dulgheri cu experienta, angajam, Tel: 0212107006, 0721378744 n Traducãtori cu studii juridice é Videochat angajam (diploma) si cu autorizatie de fete cu/fãrã experienþã traducator, cautam pentru pentru VideoChat. Prolimbile: engleza, franceza, germana, spaniola, gram 5-7h/zi. Salariu fix portugheza; 021.344.16.00/ 1200$, Bonus 300$, Avans 031.803.27.51/ 0721.427.908, 500$ din prima z i. Studiouri în zonele: Unirii, Tel: 0769255760, 0731546366 n Vânzãtoare, angajez pentru Universitate, Crângaºi, minimarket, zona Gara de Obor, Calea Mo ºilor, Nord, Tel: 0730376118 Romanã, Tel: 0732656366, n Vânzãtoare. Angajam 0763380077 vanzatoare din zona Crangasi pentru magazin alimentar, Tel: 0721682352 n Vânzãtor/oare. Magazin de hrana pentru animale angajeaza vanzato/vanzatoare cu carte de munca, alina.nae@9695.ro, Tel: 0722364315, 0753479121 n Videochat. Modele pentru é Vopsitori si sesiuni de videochat, pregatitori vopsitorie angajeazã Glamour Ssstudio, avans, 100 USD, angajam pentru www.glamorouschat.com, service auto zona Tel: 0761533932, 0724694232 Vitan, Tel: n Videochat. Firma call center, angajam cu carte de munca 0722210956 doamna pentru videochat, Auto, serioasa, engleza mediu, n Vulcanizator Tel: aspect placut, discreta, castig info@autoclinique.ro, 0733103948 substantial, Tel: 0736169362

é GERMANIA.

PENTHAUS, LUX SERIOS SI EXCLUSIV DIN DUSSELDORF (PISCINA, WIRLPOOL, JACUSSI, SAUNA, PRIVAT SI DISKRET) ANGAJEAZA IN CONDITII LEGALE FETE MANIERATE IN CONDITII LEGALE, CU ASIGURARE MEDICALA, CHIAR SI PENTRU PERIOADE SCURTE DE TIMP. CASTIGURI LUNARE PESTE 12000 EURO. OFERIM SI PRETINDEM SERIOZITATE MAXIMA. ID. MESSENGER: TRAUMOASE. DUSSELDORF, 12.000 EUR/LUNA, TRAUMOASE.DUSSE LDORF@YAHOO.DE, 004915773704009


05 Aprilie 2013

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Dâmboviþa Gulia proprietar, vand teren intravilan 1600mp, cu toate utilitatile la poarta, imprejmuit, pret bun, Tel: 0722336514 n Dragomireºti-Vale, centura Chitilei langa fabrica de paine Spicul. Vand teren intravilan tarla 41/1, parcela 402/40. Deschidere 33, 05m, 10 EUR/mp, help.plant@yahoo.com, Tel: 0722207070

é Germania. Cas tig 3.000-8.000Euro pe luna. Cel mai elegant club de noapte din Munchen cauta dansatoare (incepatoare) aspect fizic placut varsta 18-36 ani. Se ofera cazare asigurata si acte legale. Facebook: clubredrose@yahoo.com, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152 n Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702 n Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

Doamna 55 de ani, serioasa, punctuala, harnica doresc sa ingrijesc batrani, menaj, case particulare, curatenie birouri, 8 ore, Bucuresti, Tel: 0730320297 n ªofer. Tanar 32 ani, fara cazier, permis conducere din 1999, cunostinte operare pc, engleza bine, doresc angajare, Tel: 0722662035, gambitrule@yahoo.com,

n Chiºinãu Bd. proprietar, cf. I dec, 10/10, stradal, reabilitat, termopan, fara imbunatatiri. 0744308228, 0721275904, 48.000 EUR, Tel: 0761119103, 0723332420

é Bragadiru, Cartierul Independentei, particular, vand 1000 mp intravilan cu utilitati, gaz, curent, apa, deschidere 25m, 36 euro/mp negociabil, urgernt, acte la zi, 36.000 EUR, aseb5002@yahoo.com, Tel: 0764485784 n Brãneºti teren 720mp, deschidere 16m, toate utilitatile, asfalt la 20m, 14.900 EUR, Tel: 0745674724 B uc ur eº t ii N oi, B d Laminorului nr. 87 sector 1, Particular vand Teren 533 mp (pret 533 euro/mp), 18.10m deschidere la Bd Laminorului, 29.45m lungime. Fundatiile si stalpii turnati pe o suprafata de 225mp, planseul turnat pe 75mp, toate utilitatile. Curtea betonata pe toata zona construibila. Fundatia se preteaza la o constructie de P+4. Nu doresc sa colaborez cu a g e n t i i , 2 8 4 . 0 0 0 E UR, terenlaminorului@yahoo .com, Tel: 0733610086

Constanþa municipiu, str. Industriala nr. 9 (zona CET), vand teren industrial intravilan 2 loturi (Lot 1 – 3200 mp; Lot 2 – 7500 mp partajabil), vecinatati incinta Tapimob, Celco, utilitati (gaz, electricitate, apa, canalizare) la granita, cale ferata, pretabil hala productie, depozite: Lot 1 - pret 192.000 euro (60 euro/ mp); Lot 2 – pret 450.000 euro (60 euro/mp), octavia_barboi@ yahoo.com, Tel: 0726383551

é Ghenc ea, Strada sergent major Cara Anghel nr 20, vand teren zona linistita, cadastru intabulare, pos ibilitate c ontruc tie casa/spatiu comercial de cartier, 300 EUR/mp, geo_paun@yahoo.com, Tel: 0765244698 n Giurgiu, Bâcu, Dragomiresti, 1200 mp, 7 km de la Carrefour Militari, malex@digi.ro, Tel: 0722269092 Giurgiului, Tiparnitei - ND Cocea 1100mp, deschidere 45, tripla deschidere la 3 s t r az i, p+ 4. C r is t ina, 25.300 EUR, Tel: 0213358801, 0745121477

é Pantelimon Oraº

(in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017 n Pipera, vizavi de Scoala Americana, vand teren intravilan, in spatele cartierului de vile Oxford, langa padure, 100 EUR/mp, help.plant@yahoo.com, Tel: 0722207070 n Prahova Comarnic vând teren, 9.000mp la 5eur/mp, electricitate pe teren, acces facil, vedere superbã, Tel: 0722272270 n Prahova, Breaza, vand teren in localitatea Breaza. Facilitati. Pret negociabil, vaduvaroxana@yahoo.com, Tel: 0729609998

n Mãgurele-Darasti teren extravilan 4700mp d. 13, 52 asfalt lumina Sabar-Ciorogarla urgent proprietar, 10 EUR/mp, Tel: 0762363985

n Otopeni str. Nicolae Grigorescu, loturi de teren intravilan avand PUZ (p+2+m), de 500mp cu utilitati, Tel: 0726225765

n Dâmboviþa, Bãrbuceanu, Butimanu, vand teren intravilan, energie electrica, put apa propriu, deschidere 37 m, Periº vand teren 6500mp, 2130 mp + casa batraneasca Tel: 2 camere, livada, beci, 20 EUR/mp, magazie, bucatarie de vara, 0721866860 aflat in mijlocul satului Barbuceanu, 15.000 EUR, n Periº, 3140 mp, toate vasile.petre@hotmail.com, Tel: utilitãþile zonei, preþ negociabil, 0732333444 Tel: 0765661984

é Prahova, Trãisteni, Valea Doftanei, vand teren zona in plina dezvoltare turistica, excelent pentru casa de vacanta, priveliste absolut superba, parau pe marginea proprietatii, 10 EUR/mp, lacleaning@ymail.com, Tel: 0761641018

n Suceava, Cãlugãreni, 2700mp intravilan, langa padure cu cabana, 3 camere, bucatarie, grup sanitar, fosa, put, curent, 35.000 EUR, Tel: 0744898052

Tãrtãºeºti sat Gulia 1000mp, toate utilitatile, langa padure, 30 EUR/mp, Tel: 0720792473 n Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, utilitati, zona selecta numai de vile, urgent, 18.000 EUR, Tel: 0766580384, 0756055534

n Alexandriei, vand casa curte 3 camere, gaze, canalizare in poarta, Tel: 0767960129

é Bragadiru, Str. Cristalului, Vila duplex P+1+M, amprenta 108 mp, 90mp/nivel, an 2011, canalizare, apa, stradal, 150m de la sos Alexandriei, izolata 10cm, tripan, centrala+ calorifere aluminiu, gresie, faianta, parchet, mobilata modern, beci, foisor, garaj cu rampa, 170mp teren fara casa. Casa este alcatuita Parter living, wc servici, bucatarie (mobilata complet, birou; Et 1 - 3 dormitoare, 2 bai complet utilate. Mansarda, open space, 110.000 €, Tel: 0737217177, robert.torous@yahoo.com,

é Bucureºtii Noi, proprietar, casa + teren 500mp, deschidere 24m, 5 camere, garaj, toate utilitatile, casa necesita imbunatatiri, 1 4 0 . 0 0 0 E U R, mihaela.iacob33@yahoo.com, Tel:0767698616,0216686775


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere

SPITAL é COLENTINA, FUNDENI, P+1 TOATE FACILITATILE, 30MP IN FATA CASEI, 15MP IN SPATE, 120MP TOTAL TEREN, CASA 130MP, LA 50M DE SPITAL, CAP TROLEIBUZ 66, MAS 253, 5 MIN CARREFOUR; TREBUIE ZUGRAVITA, URGENT, NEGOCIABIL, 95.000 EUR, FLORINLEPADATU54@YAHOO .COM, TEL: 0722416186

Cãlãraºi, Lupºanu, casa batraneasca 80 mp, teren 1100 mp, curent electric, cablu tv, 100m de sos. Bucuresti- Calarasi, 10 km de Lehliu gara, usor negociabil, 6.000 €, Tel: 0762603535

é Domneºti, Þegheº, vila moderna, 200mp, teren 500mp, 4 camere, 3 bai, structura beton armat B350, stalpi armati cu 8 bare, rezistenta la orice cutremur, acoperis terasa care se poate folosi, geamuri foarte mari, inchideri porotherm, poze din timpul executiei, lemn exotic de fatada, arhitectura foarte moderna. In acest moment casa este la gri, dar pretul este cu casa la cheie.pret negociabil, 115.000 EUR, brvasiluta@yahoo.com, Tel: 0763410787, 0737293644

05 Aprilie 2013 Giurgiu, Sãbãreni, Bucureºti la 8 km, vila de vanzare, stradal, locuibila, toate utilitatile, Prima Casa, 0765313353 n Giurgiului, langa Cimitirul Progresul, vand casa noua la curte, toate utilitatile, Tel: 0729345841

é Ialomiþa, Ion Roatã,

é Domenii ap. 3

é Constanþa, 2 Mai, casa finisata complet interior si exterior, constructie 2012, bucatarie, living, hol, doua dormitoare, baie, dressing, spatiu tehnic. S 92mp, teren 350mp, utilitati, vecini foarte buni. negociabil, 42.000 EUR, octa0901@yahoo.com, Tel: 0744441227

camere in casa P+1, pod mansardabil, curte. Renovat, balcon, parchet, centrala. Posibil birou. Negociabil, 135.000 EUR, gklimowicz@ hotmail.com, Tel: 0745769377

n Giurgiu Bâcu casã la cheie din cãrãmidã, tocãrie PVC, camerã tehnicã, puþ, pivniþã, polistiren 10 cm, curte 500 mp, toate utilitãþile, negociabil, 62.000 EUR, Tel: 0722325373, 0724341829 Giurgiu, comuna Cucuruzu, 60k m de Buc ures ti, 2 camere, bucatarie, tencuita toata casa, acoperis nou cu tabla, Puþ in curte, gard nou, pomi fructiferi 4500mp, pret usor discutabil, 5.000 EUR, Tel: 0760494189

500m de gara, Popovici cu Teodorescu nr. 4, 2 camere, hol, bucatarie, 2 intrari, 2 sobe teracota, beci, magazie, apa curenta, 600mp, fantana mare, cablu, internet, gaze in curs de instalare, proprietar, urgent, 12.000 EUR, Tel: 0762932013, 0766276141

Veteranilor, et. n Militari, 10/10, îmbunãtãþiri, cadastru, intabulare, 35.500 EUR, Tel: 0767515749 n Militari, piaþa Gorjului, cf. 1, decomandatã, bloc 1982, 30.000 EUR, Tel: 0720960565, 0722610201

n Rahova dezvoltator vand garsoniera confort 1, parter27.000E, etaj 1- 25.000E, etaj 223.000E, mansarda 18.000E, Tel: 0760482592 vand n Romancierilor, garsoniera confort 1, parter din 4, direct de la proprietar, 33.000 EUR, Tel: 0724242428

n Braºov, Predeal, apartament 2 camere, parter, decomandat, semi imbunatatit, 38.000 EUR, Tel: 0766815447 n Braºov, Predeal, apartament vila 2 camere parter, posibil vanzare doar garsoniera (20.000E), 30.000 EUR, Tel: 0766815447 Noi, Parc n Bucureºtii Bazilescu, 4/10, 50mp, balcon 8mp, semidecomandat, reabilitat, contorizat, parchet fag, discutabil, particular, 52.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571

n Cantemir, Unirii, Mega, 1978, 4/10, 50mp, balcon, decomandat, fara imbunatatiri, in curs de reabilitare, particular, discutabil, 62.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571 n Crângaºi-Giuleºti 5 minute piaþa Crângaºi, stradã necirculatã, 3/4, conf. 1, parchet stejar+îmbunãtãþiri, proprietar, acte, discutabil, 47.000 EUR, Tel: 0761609081 n Crângaºi-Giuleºti confort 1, semidecomandat, 3/4, îmbunãtãþiri, 5 minute piaþa Crângaºi, proprietar, 47.000 EUR, Tel: 0761609081

n Vatra Luminoasã, particular, vand garsoniera confort I, semi - decomandata. Gresie, faianta, parchet, termopan, contorizata, aer conditionat, cadastru, intabulare, 35.000 EUR, catalin.burtanete@yahoo.com, n Doamna Ghica, semi Tel: 0728927732 decomandat confort 2, 40mp utili, p/10, an constructie 1975, bloc reabilitat termic. balcon, geamuri termopan, gresie, n 1 Decembrie Bd, Auchan, faianta, parchet. zona linistita vand garsoniera etaj 1/5, bloc in apropiere de: parcuri, reabilitat termic, toate utilitatile, scoala, gradinita, transport in 16.500 EUR, Tel: 0724039102 comun etc, 37.000 EUR, n Prahova, Bãneºti, Campina, kharmen_a@yahoo.com, Tel: 2 case aceeasi curte, 360 mp, 0764658508 toate utilitatile, gaze, sobe, zona deal, nepoluata, 60.000 EUR, Tel: 0762927717 n Floreasca, Banu Antonache, patinoar, 2/3, conf. 1, fãrã îmbunãtãþiri, 57.000 EUR, Tel: 0726339878

é Prahova, Breaza, casa situata ultracentral intr-o zona foarte linistita, S+P+E. S: beci amenajat cu 2 incaperi. P: hol, living, baie, bucatarie, terasa inchisa. E: 3 dormitoare. Dotari: centrala termica pe gaze, tamplarie termopan, usa metalica, semineu functional. In curte se afla un foisor de 5x3m si un garaj de 6x4m construit din BCA cu centura de beton. Utilitati: apa, gaze, curent, canalizare. Casa se vinde complet mobilata si utilata, 100.000 EUR, stereaalina@yahoo.com, Tel: 0765362214

n 1 Decembrie - Ilfov la 10 km de Bucureºti. Ocazie. Proprietar vând 2 case la curte la preþ de una. Vilã la roºu 100 mp amprentã +casã BCA 108 mp amprentã, total 841 mp teren deschidere 14m, toate utilitãþile, acte complete, preþ convenabil, Tel: 0764401498, 0733796081

é Brâncoveanu, Apartament 2 cam de vanzare, An constructie 1976; Et:9/11; decomandat; Su 40 mp; Balcon; faianta, gresie, parchet, termopan, usa metalica; enovata; metrou, troilebuz; Vedere stradal; Negociabil, 41.000 EUR, b3001dna@yahoo.com, https://flashxmlweb.com/index.p hp?Itemid=537, Tel: 0754626025 n Brâncoveanu, Nitu Vasile, apartament 2 camere, etajul 1/4, confort 1, decomandat, imbunatatiri, (gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica), izolat interior exterior, contorizat, cadastru, 50mp, curat, 47.000 EUR, balescu.ionut@gmail.com, http://www.ionutbalescu.ro, Tel: 0724254024, 0756295650

Giurgiu municipiu, vand apartament 2 camere decomandat, bloc p+1 caramida, renovat, langa Billa, negociabil, 28.000 €, Tel: 0765999567 n Giurgiului pod, vand ap 2 camere, semidecomandat, et. 5/10, gresie, faianta, usor discutabil, 35.000 EUR, Tel: 0746265894, 0723259626

n Ialomiþa, Slobozia, la MB-uri, vand apartament 2 camere, etajul 4/4, centrala de apartament, termopane, balcon inchis. Blocul este construit intre 1985-1990, acoperisul din 2 ape cu tigla refacut total acum 1 an. Zona foarte linistita; in fata exista un parc cu foarte multe facilitati. Cutei Verginia, 35.000 EUR, kutzey47@yahoo.com, Tel: 0726152662


05 Aprilie 2013

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / schimburi / cumpãrãri imobile / pagina 11

n Pantelimon, Cora, ap. 2 camere, confort 3, et. 1/4, complet utilat, Tel: 2 camere 0722540253 n Militari semidecomandate, etaj 3/9, n Prahova, Azuga, 52mp, 4/4, aer conditionat, balcon inchis, decomandat, acoperis nou, Tel: 0784593316 centrala termica, termopane, totul renovat, mobilat, curat, Militari, Roºu, liber; negociabil sau schimb cu garsoniera Ploiesti, Bucuresti, dezvoltator, etaj 2, litoral, 40.000 EUR, Tel: 100 mp, 2 gr.sanitare, 07221332901 preþ la cheie, 48.000 n Progresul Piata, €, Tel: 0788395181, semidecomandat, 42 mp, et. 6/10, îmbunãtãþiri, Tel: 0727525188 0763515496, 0723935622 n Militari, Lujerului, confort 1, decomandat, et. 1/10 cadastru ºi intabulare, îmbunãtãþiri, 57.000 EUR, Tel: 0767515749 n Moineºti ap 2 camere, 3/10, decomandat, repartitoare, apometre, stare buna, fara imbunatatiri majore. Nu accept rate. Se elibereaza dupa plata. Usor negociabil, 47.900 EUR, Tel: 0724248491, 0724264432

n TIMPURI NOI, AP 2 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 32.000 EUR, TEL: 0724588681

n Militari, Apusului, conf. 1, 69mp, semidecomandat, etaj 4, îmbunãtãþiri, 61.000 EUR, n Unirii Budapesta, ap. in vila, Tel: 0722298372 P/1, 70 mp, semidec, stradal, pretabil firma (locuit), 72.000E discutabil, Tel: 0764820541 n Ozana str Gura Siriului, sector 3, apartament 3 camere, 66mp, finisate + 1 loc parcare, construcþie 2013, 62.500 EUR, Tel: 0722313464

PARCUL n PANTELIMON, FLORILOR, STR HÃÞIªULUI 78MP ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.500 EUR, TEL: 0724588681 n Prahova, Sinaia, zona Hotel Mara, vand apartament 3 camere semidecomandat, etaj 2, negociabil. 0768930089, 40.000 EUR, Tel: 0726272010, 0736245794

apartament 3 n Rahova camere, 1/11, bloc proprietari, negociabil, Tel: 0761829765, 0314376247 -Covasna, n Brâncoveanu particular, 3 camere, confort 1, 62mp, P/4, centralã, contorizat, parcare, uºã metalicã, aer condiþionat, zonã liniºtitã, verdeaþã, pretabil birouri, etc, é Oltenitei, Apãrãtorii Patriei, 58.000E, Tel: 0726009406 confort 1, decomandat, etaj 3/4, 53 mp, gresie, faianta, BRÂNCOVEANU, termopan, parchet, usa LAMOTEªTI, 3 CAMERE, metalica, cadastru, intabulare, FINISAT, LA CHEIE, 85MP, an constructie 1986, 56.000 €, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, cipioata@yahoo.com, Tel: SE CCEPTà PRIMA CASÃ, 0745024710, 0742123794 45.000 EUR, TEL: 0724588680

é Popeºti-Leordeni, Drumul Fermei, vand apartament 2 camere, 60 mp utili, decomandat, finisaje la cheie, imobil tip vila, 2 apartamente pe nivel, P+2, Constructie din caramida, termosistem la exterior cu polistiren de 10 cm, compartimentare interioara din caramida, bucatarie inchisa, cu acces direct la unul dintre balcoane. Apartamentul dispune de 2 balcoane. foarte aproape de statia de metrou Dimitrie Leonida. Zona in continua dezvoltare. Strazi asfaltate, toate utilitatile. Constructie noua, martie 2013. Centre comerciale: Metro, Selgros, Carrefour, piete agroalimentare, Mega Image, mall, scoli, gradinite in apropiere. Promotie: la cumpararea apartamentului, primiti un voucher cadou pentru amenajarea locuintei cu perdele si draperii, 46.000 EU R , helgagroup@yahoo.com, Tel: 0724647871

é Chiºinãu Bd. zona Lia Manoliu, Particular vand 3 camere, renovat recent, nelocuit, Imbunatatiri: usa metalica, gresie, parchet, tamplarie termopan, instalatie cupru, bloc linistit, cadastru si intabulat, 79.000 EUR, Tel: 0722499555

n Militari, Apusului, 3 camere, proprietar, gresie, faianta, termopan, usa metalica, centrala termica, aer conditionat, Tel: 0723236501, chico_cico@yahoo.com,

n Regie

vilã 1/2, 110mp, 2 bãi, 2 balcoane, 2 debarale, toate îmbunãtãþirile, proprietar, Tel: 0766461838 n ªtirbei Vodã, langa Parcul Cismigiu, apartament 3 camere, 100mp plus logie, 4/6, consolidat in 1977, o noua consolidare in 2013, fara evacuare, negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0746098439, 0720545872

n Vitan Mall, 4 camere decomandat, 2 bai, 2 balcoane gresie, faianta, termopan, usa metalica, etj 3/4, suprafata utila 96 mp, loc de parcare, Exclus Intermediari, pret negociabil, 113.000 EUR, Tel: 0784468963

n Decebal,

é Universitate,

Coltei, et. 1 (bloc 6 etaje), decomandat; 3 camere + dresing; baie; balcon inchis; supraf. utila aprox. 90mp, renovat modern; mobilat complet; centrala proprie pret; negociabil, 110.000 €, Tel: 0741232152

n VITAN MALL, REAL, VAND APT. 3 CAM, OCAZIE, DUPLEX NOU, 70 MP, 2 BAI, ETJ. 5, PARTICULAR, 55.000 EUR, GJARNEA@YAHOO.DE, TEL: 0745313675

Dristorului, vand apartament 4 camere, stradal, vedere mixta, etaj 1/4, Tel: 0762111993 n Decebal, Dristorului, vand apartament 4 camere, etaj 1/4, vedere mixta, stradal, Tel: 0762111993 n Decebal, Dristorului, vand apartament 4 camere, etaj 1/4, vedere mixta, stradal, Tel: 0762111993

Vatra Luminoasã Maior Coravu proprietar, stradal, 70 mp, vitrina 6m, grup sanitar, acces fata-spate, pret discutabil, 140.000 €, sarina_luminita@ yahoo.com, Tel: 0728928522

n Lacul Tei, langa biserica Maica Domnului, cf. 1 semidec usa metalica reabilitat termic balcon pe 2 camere interfon 2/10 fara imb zona f linistita exclus agentii, 76 mp contorizat constructir 1975 particular, 61.000 EUR, dan.petriman@yahoo.com, Tel: 0769923895, 0723646399

n Brâncoveanu, schimb 2 camere conf. 2, dec, 4/10, îmbunãtãþiri + diferenþã pentru 2-3 camere zona civilizatã, Tel: 0769470881

1 DECEMBRIE 1918 BD, THEODOR PALADY, METROU, LA CHEIE, 85MP, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, 0724588680

n Timpuri Noi 70mp, decomandat, etaj 8/8, bloc 1986, renovat complet, termopan, parchet, usi schimbate, se vinde mobilat, 2 bai cu geam, balcon inchis cu termopan, vedere libera, loc parcare, acces facil toate mijloacele de transport, 95.000 €, Tel: 0723665351, violeta_floria@minind.ro,

TIMPURI NOI, AP 3 CAMERE FINISAT 72MP LA CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.000 EUR, TEL: 0724588681

Berc eni partic ular, apartament 4 cam, p/8, 2 intrari, intretinere asigurata + gradina 11mp, intabulata, negociabil, 79.000 EUR, Tel: 0785447090, 0725072310

n Bucuresti si imprejurimi, caut teren pozitie avantajoasa, cu puz/pud aprobat, in vederea achizitiei/ asocierii, trimiteti e-mail terenuri2013@gmail.com é Apãrãtorii Patriei apartament 4 cam, 2 bai, partial mobilat si utilat (frigider, aragaz, masina de spalat), centrala de ap, et 1, geamuri de lemn triplu stratificat, parchet, gresie, faianta, usa metalica, 5 min metrou. pt poze dati mail, 76.000 EUR, avramiabogdan@yahoo.com, Tel: 0730166661

Particular, cumpar teren intravilan, 250-300-400mp, zone Berceni, Popesti, IMGB, Bucuresti, ofer 20.000E+ VW Jetta sau rate daca e nevoie, cer seriozitate, 0724021393

Cumparam garsoniera, apartament sau inchiriez in Bucuresti, conf. I, II, III, rog si ofer seriozitate, Tel: 0765119407

n Militari, Lujerului, Gorjului, confort 2, Tel: 0764589670


pagina 12 / închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale

INCHIRIEZ n BAICULUI, GARSONIERA CF 3, MOBILATA UTILATA COMPLET, GAZE, CURATA SI LIBERA, ET 1/4, BLOC RENOVAT RECENT INTERIOR EXTERIOR, 150 €/LUNA, n Berceni Big inchiriez camera MIULESCU.SILVIU@YAHOO. in apartament, 500 lei chirie si COM, TEL: 0723188376 intretinere, Tel: 0728157211 n Bucureºtii Noi, Laromet, Laminorului, intrare separata, acces dependinte, microcentrala, mobilata, pensionara inchiriaza camera curte, fara copii, 400ron/chiria + 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 é Carol, Mosilor, proprietar, garsoniera in vila, intrare Bucureºtii Noi, parc Bazilescu, 5/10, termopan, separata, contorizata, nimic comun, curata, utilata, pensionara primeste o fata/ dormitor 10mp, bucatarie femeie nefumatoare. 350 10mp, dus, parchet, termopan, Ron/chiria + 250 Ron/garantia, 180 EUR, Tel: 0722617119 0723713816, 0216442571 langa parc, n Ciºmigiu, proprietar, Taberei, bd ultracentral, n Drumul Timisoara, Frigocom, p/10, inchiriez camera mansarda, decomandat, gfpt, color, pentru atelier creatie, pictura, pensionara primeste 1-2fete, sculptura, mic mobilier, desen, familie cu 1copil, nefumatoari, croitorie, fotografie, design, 400ron/chiria+ 250ron/garantia, etc. Mansarda are lumina Tel: 0723713816, 0216442571 naturala, apa curenta, caldura, curent electric, gaz, usa n Pantelimon biserica Capra, metalica, Tel: 0744191058 6/10, decomandat, mobilat municipiu, modern, gresie peste tot, n Cluj-Napoca termopane, doamna primeste cartier rezidential Iris, ap o baiat, 400Ron chiria+ 250Ron camera decomandata, toate garantia, Tel: 0723713816, utilitaiile moderne, contorizare separata, 600 RON, 0216442571 dan_birsan@ymail.com, Tel: n Rahova, Sebastian, banca, 07495266235 5/10, 3cam dec, g+f+p+t, mobilat modern, primeste in n Crângaºi garsoniera lux, gazda baiat serios, fara langa metrou, sectia politie, spatios, frumos proprietar, 400Ron chiria+ piata, 400Ron garantia, Tel: amenajat, 44mp, 350 €/luna, junior_my_pet@yahoo.com, 0216442571, 0723713816 Tel: 0747370050 n Dacia, Piata Galati, Al.Russo, 3/4, semidecomandata, g+f+t+p, utilata, mobilata, microcentrala, termopan balcon, 200Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Dristor 2, metrou, 10/10, Prahova, Sinaia, str. Mihail semidecomandata, utilata, Kogalniceanu, la 3 minute mobilata modern, gresie toata de hotel Internaþional, par- casa, f+um+ac, jacuzzi, 200 ticular, vila 4 camere, Ex2, 0723713816, 0216442571 120mp, complet utilat ºi n Drumul Taberei Favorit, mobilat, parchet, nemobilata, 8/10, confort 1, termopan, gresie, faianþã, zugravita, 1+1 garantie, 160 centralã termicã, toate noi, EUR/luna, Tel: 0761600234 recent renovat, curte 150 n Drumul Taberei Al. Tincani mp, vedere excepþionalã 4A, 43 mp, p/10, G+F+P, spre munte, ideal pentru partial, mobilata, termen lung, locuit sau casã de vacanþã, avans 1 luna +1 garantie, 250 EUR/luna, Tel: 0726395121 Tel: 0733106680 n Ferdinand, proprietar n Unirii, Mitropolie, apartament inchiriez garsoniera, parter, in vila, singur curte, 6 camere, mobilata si utilata complet, Tel: pret discutabil, 700 EUR/luna, 0769661849 Tel: 0764642464 n Floreasca ofer spre inchiriere garsoniera mobilata, Tel: 0770351596, 0765844500 n Giurgiului Luicã, conf. 1, mobilat, recent renovat, et. 6/10, Tel: 0721140005 n Moºilor, particular n Baicului sector 2, inchiriez garsoniera vis a vis inchiriez garsoniera pe “Pizza Hut”, etaj 4/10, confort 1 termen lung, mobilata si mobilata, utilata complet, 600 RON, decomandata, balcon, 200 EUR/luna, Tel: 0723248612 Tel: 0720004635

Ritmului, é Pantelimon, stradal, recent renovata si utilata, mobilata modern, aer conditionat, usa metalica, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, contorizata, cablu, internet, 250 EUR/luna, Tel: 0722337043, 0723623872 inchiriez n Sebastian garsoniera cf. 1 curata mobilata utilata contorizata stradal, 210 EUR, Tel: 0724891528, 0758504698 n Vatra Luminoasã, Maior Coravu, garsoniera complet mobilata, modern. Aer conditionat, termopan, gresie, marmura, mocheta. usa metalica. Et 5/10. Zona linistita, langa parc. Liber de pe 8 Aprilie, 250 €, 0745201045, dj_jidan@hotmail.com, n Vergului disponibila imediat, curata, mobilata, utilata, 200 EUR, Tel: 0722615227 n Vitan, Real, 32mp, mobilat, proprietar, confort 1, Tel: 0766245929

Rahova, Petre Ispirescu, proprietar ap 2 cam conf 1, semdec, etj 4/4, util+ mob modern, geam+ usi termop, rulouri electrice, baie+ buc cu g+f, centrala term, tv, mas spalat, frig, aragaz, t o t u l i n d i v , c os tur ile apartamentului mici, bloc izolat termic. Zona foarte linistita, rog seriozitate, 320 EUR, anny_marry1981@yahoo .com, Tel: 0763685023, 0766435874

é Baba Novac, 35mp, parter de vila, vitrina 6m, alarma, loc parcare, 350 EUR/luna, Tel: n Sudului Piaþã, Metrou, apt. 0744829712 2 cam, etj. 2/4, renovat, mobilat, termen lung, C r ângaºi. IPROMET proprietar, 280 EUR/luna, elianda4@yahoo.com, Tel: Imobili SA, oferã spaþii birouri în bd. 0763661872, 0721909966 Constructorilor nr. 20A, preþuri atractive, locuri Voluntari ofer casa 50mp + parcare, suprafeþe între curte 100mp, 2 camere, 30-644mp, Tel: 0746086679 baie, bucatarie utilata, mobilata, calorifere, productie termopane; 1 avans+2 n Giuleºti, garantie, 900 RON/luna, alimentara 150mp activ si 120mp anexe (ofice, vestiar, Tel: 0763755272 gr. sanitar), intrari separate,

n Balotesti, Ilfov, Str. Unirii, langa Filatura, apartament 3 camere, et 2, modernizat, Tel: 0766294929 n Colentina Andronache, 2 etaje, 220mp/etaj, 2 bai/etaj, Tel: 0723390827 n Drumul Taberei, Plaza, Particular Ofer spre inchiriere ap. 3 camere, decomandat, renovat recent, utilat si mobilat, foarte curat, cu vedere spre Plaza Romania. Vecinatati cu Cora, Piata Moghioros si parcul Drumul Taberei.Mijloace de transport: tramvai 41, 35, 25, 8 / autobuz: 137, 138, 350 EUR/luna, Tel: 0765214043

n Drumul Taberei etaj 1/8, decomandat, mobilã nouã, aragaz, frigider, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 n Margeanului, inchiriez apartament 2 camere, confort 1, 1.000 RON/luna, Tel: 0762625603, 0762625340 n Mihai Bravu, inchiriez ap 2 cam dec et 2/8 mobilat, termopane, gfp, usa met, Militari, Cora Lujerului, masina spalat, comb. frig, inc hiriez apartament 3 aragaz, TV, internet, liber camere, utilat complet, etj 2 (langa Kaufland), 300 din 8, 300 EUR/luna, Tel: EUR/luna, Tel: 0749814696 0722509451 n Militari Gorjului, etaj 2/8, cf. 1/decomandat, mobilat ºi utilat n Prelungirea Ghencea Latin complet, urgent, 230 EUR, Tel: Residence, Inchiriez ap. 3 0745055657, 0728005657 camere, nou, complet mobilat si utilat. O luna garantie, Moºilor, Obor, 400 EUR, Tel: 0727129183 60mp, etaj 3, 2 n Ultracentral bloc Dunãrea 1, balcoane, termopan, închiriez ap. 3 camere, etaj 2, utilat, pret negociabil, utilat, mobilat lux, 2 dotat, Tel: 0213152164, 0724136905

aer conditionat, Tel: 0766567481

n Olteniþei 50mp, 3/8, parchet, mobilat clasic, contorizat, liber, negociabil, exclus intermediari, 230 EUR/luna, Tel: 0724149374, 0725533510 n Pantelimon, Delfinului, 4/10, decomandat, mobilat clasic, utilat, balcon inchis, apometre si repartitoare, bloc civilizat, aproape de utilitati si mijloace de transport, 250 EUR/luna, tanase_louise@yahoo.com, Tel: 0730296006

n Militari Apusului, proprietar, închiriez cu 250 euro/luna mobilat ºi utilat sau vând 50000 euro, 250 EUR, Tel: 0723966893, 0771304450 n Unirii, Mitropolie, particular, suprafata 120mp, nemobilat, etaj 1/2, curte, Tel: 0726714870, 0214908279

camera de frig, cuptor pe gaze, la curte, 850 EUR/luna, Tel: 0766558339 n Giuleºti, Calea Giulesti, capat tramvai 11, spatiu 50 mp, stradal (ideal pt farmacie), Tel: 0726575002 n Iancului piaþã, închiriez spaþiu comercial, parter bloc, fix în staþie autobuz, super trafic, 29mp, vitrinã 4m, 750 EUR/luna, Tel: 0740228477

05 Aprilie 2013 n Mihai Bravu, Maior Coravu, asociatie proprietari oferim spatiu depozitare la subsolul blocului, aproximativ 100mp, intre 8.00 - 9.00, Tel: 0744643037 n Militari bd. Iuliu Maniu, spaþiu cu super vad, pretabil opticã, carmangerie, etc. suprafaþã 50 mp, Tel: 0729036338 n Militari, bd. Iuliu Maniu, ocazie! 60 mp super vad, trafic pietonal, intersecþie trecere pietoni, pretabil farmacie, contract direct proprietar, Tel: 0722569057 n Militari, bd. Iuliu Maniu, ocazie! 60 mp super vad, trafic pietonal, intersecþie trecere pietoni, pretabil farmacie, contract direct proprietar, Tel: 0722569057 n Pantelimon Oraº, 1500mp, Gaze, Electricitate, Birou + Hala, Pt Depozitare si productie, Access TIR, 1.800 EUR/luna, vanzari@btbusiness.ro, Tel: 0729323323 n ªerban Vodã 140, inchiriez locatii birouri 200mp, etaj 1/5, cladire noua, contorizata independent (gaze, aer, electricitate), Tel: 0736358152, 0745907156 n Titulescu parter bloc, 73mp, vitrina 7ml, facilitati, multiple destinatii. Proprietar, 0764.117.343, Tel: 0723232535, 0212505746 n Zeþarilor inchiriez spatiu comercial 28mp in statia de tramvai, 10E/mp cu TVA, Tel: 0729345841


05 Aprilie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13

n Computer Pentium 4/2700, 1gb ram, 80hdd, cdrw 128, video monitor 17 lcd, tastatura, mouse, 299lei, Tel: 0768790654

Colector autorizat Programul Rabla 2013, 1 EUR, Tel: 0761847751

Osciloscop Tesla, boxe audio, Tv color cu tub, monitor tub 19, diverse componente radio tv, Tel: 0743408458

é Logan, Logan é Dac ia autoutilitar, an 2008, 85.000k m, motorina, culoare alb, cauciucuri iarna-vara, 3.300 EUR, Tel: 0720792473 n Dacia Logan, full options, predau contract leasing expira noiembrie 2015, 5.000 RON, Tel: 0721230074, 0724275224

é Toyota Avensis primul proprietar, taxa achitata, An fabricatie 2007, Diesel 126 CP + anvelope de vara, 7.900 EUR, Tel: 0723176722, eduardcar@yahoo.com,

é Tractoare Fiat: Tractor Fiat 640 - 4x4, motor nou, an 1984 - 6100eur; Tractor Case International 574 - 65CP 1980 - 5500eur; Tractor Case International 585 4x4 5600eur, 6.100 EUR, cicsaalexandru@gmail.com, Tel: 0762258022

Cumparam orice auto, orice stare, inmatriculate sau neinmatriculate si volan dreapta, plata, actele pe loc, Tel: 0765119407

Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Calculatoare

laptopuri, monitoare, imprimante noi, second - hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese. 0731532310, 0768398545 n Reparatii frigidere casnice si comerciale, congelatoare. Convenabil, garantie. 0212328660, 0728247631, 0722565401

é Poze realizate acum Sapte, Atentie 7 Fete Acum in acest moment si toate superbe absolut toate sapte, peste 170 cm inaltime suple sani evidenti Frumosi si Tari, Fundulet Bombat, Asa dupa cum singur poti Vedea! 150 RON/ora, Tel: 0733127275, 0744202363

é Reala 100%, lucrez absolut singura pe cont propriu, Suna-ma. Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

é Blonda senzuala. Draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat, sigur vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 0727507646

é Blondã, super sexy, tandra, pasionala, vino alaturi de mine pentru o partida de amor total, anal, normal, oraldeep. Locuiesc singura. Locatie de lux, 100 RON, Tel: 0729756455

é La tine sau la mine, daca te respecti cu adevarat, nu ezita sa cunosti o fata naturala cu forme de invidiat, pozele spun totul, discretie totala si servicii ireprosabile. Sex total, oral, normal, anal, 150 RON/ora, Tel: 0761174614

é Noua superba, non stop, Giulia Superba, Frumoasa, Super Pasionala, Ochi Albastri Naturali, Corp Frumos dupa cum se Vede in Pozele Facute Aseara! 200 RON/ora, Tel: 0733203993

n Problemist sah-mate, doresc nu doar convietuire, ci autodidacta, eventual atee, cu liceu, varsta apropiata, 78 ani, Tel: 0318006320 n Salon masaj erotic, te aºteaptã alãturi de 8 fete fierbinþi, într-o locaþie de lux, Tel: 0767163307, 0737541724


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale

é Airedale Terrier pui cu pedigree de tip A, vaccinati si deparazitati conform varstei, microcip, pasaport, carnet de performanta, provin din parinti campioni. SIRE: Bono, ROJCH, CAC; DAM: Eryna von Konigs Terry, 2CACJ, ROJCH, 4CAC, 4CACIB, Exc. IV Club Interra 2012, ROCH;

n Pierdut certificat de inregistrare Sc Investment Stil Srl Buc str Cupolei nr 1 nl 106, sc F, et 10, ap 238, sect 6, nr J40/9906/2008, CUI 24007111. Declar nul certificatul, n Pierdut legitimatie de transport pe numele Popescu Beatrice Andreea la mg. O declar nula, n Pierdut proces verbal predare primire locuinta Cavafii Vechi 13 pe numele Obancea Liana. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator suspendare emis pe SC QM Cons & Com SRL, CUI 17331670, J40/4512/2005, sediu Bucuresti, Sect 4, Bd Alexandru Obregia Nr 35, Bl 35, Sc4, Ap163. ll declar nul, Tel: 0766299279 n Pierdut certificat constatator sediu social al SC European Money Strategy Srl, J40/8817/2010, CUI 27394012, Bucuresti, sector 2, str. Prof. Ion Ursu 21. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator suspendare emis pe SC Milena Cconstruct 2001 SRL, CUI 13740353, J40/2201/2001, Sediu Bucuresti, Sect 5, Str Daicareanu Nr 32. Il declar nul, Tel: 0766299279

é Ofer spre adoptie catelusa Teckel de culoare neagra, in varsta de 10 ani. Asigur hrana Pierdut legitimatie Consiliul pentru tot restul vietii, Tel: local sector 4 pe numele 0763672207 Bascoveanu Florina Alina. O n Vând Bichon Havanez, sex declar nula, feminin, negru cu alb pe piept, varsta 7 luni, Tel: 0724207161 n Pierdut certificat de înregistrare ºi constatator de sediu al SC Danamate Logistic SRL J40/23420/2007 CUI 22924479, sediu situat în Bucureºti str Agricultori nr 46 sector 3. Le declar nule, n Declar pierdut carnetul de n Pierdut legitimatie student student pe numele Cazacu Sandu S Adelina Patricia. O declar nula, Diana. Il declar nul,

SC Nor Security SRL având sediul social în Bucureºt sector 1 Virgil Madgearu nr 25D et 3 ap 10 camera 2, înregistratã la Registrul Comerþului Bucureºti sub numãrul J40/7221/2012, având CUI 30351240 am pierdut certificat de înregistrare ºi certificate constatatoare privind autorizare activitãþi CAEN la sediu ºi la terþi în original. Le declarãm nule,

n Dosar 22827/301/2012 Judecatoria Sect. 3 Bucuresti. Sentinta Civila nr. 455/15.01.2013. In numele legii hotaraste: Admite in parte cererea privind pe creditoarea Rezid Grup SRL, cu sediul in Buftea, Bd. Mihai Eminescu, nr. 10, bl. R6, in contradictoriu cu debitoarea Tiloi Ana Maria, cu domiciliul in sect. 3, Bucuresti, Drumul Murgului nr. 3, bl.S33A, sc. 1, et. 3, ap. 23. Someaza parata-debitoarea la plata catre reclamanta-creditoare a sumei de 4139lei reprezentand comision datorat in baza contractului de prestari servicii nr. 532/28.08.2010. Respinge ca neintemeiat capatul de cerere privind somarea debitoarei la plata sumei de 20114 lei, reprezentand penalitati de intarziere. Stabileste termen pentru indeplinirea obligatiei de plata 20 zile de la data comunicarii prezentei ordonante. Cu drept de a formula cerere in anulare pentru parata-debitoarea in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 15.01.2013, office@rezid.ro

Licitaþie publicã deschisã cu strigare pentru vânzarea de aut ov ehic ule. SC Hidroelectrica SA Bucureºti cu sediul în str. Constantin N ac u, nr . 3, s ec t or 2, Bucureºti, organizeazã: licitaþie publicã deschisã cu strigare pentru vânzarea unui nr. de 52 autovehicule uzate cu data primei înmatriculãri în perioada 1998–2007, diverse mãrci. Lista completã poate fi consultatã la sediul din B uc ur eº t i s au pe http://www.hidroelectrica.ro/ A ut o. as px (l a r ubri c a ”Informaþii de interes public/Anunþuri publice”) ºi www.euroinsol.eu. Autovehiculele pot fi vizionate în perioada 04 aprilie– 16 aprilie 2013, orele 9: 00–15: 00 la s ediul Hidroelectrica Bucureºti ºi al sucursalelor. Licitaþia va avea loc la s ediul SC Hidroelectrica SA Bucureºti în data de 17 aprilie 2013 ora 12:00. La licitaþia publicã pot participa atât persoane fizice, cât ºi juridice, în condiþiile de înscriere la licitaþie cuprinse în caietul de sarcini, pânã la data de 16 aprilie 2013. Preþul de pornire al autoturismelor s-a diminuat cu 25% faþã de ºedinþele anterioare de licitaþie. Taxa de participare este în valoare de 100lei cu TVA ºi garanþia de participare la licitaþie este în cuantum de 10% din preþul de pornire al bunurilor licitate, fãrã TVA. Plãþile se pot face la casieria SC Hidroelectrica SA sau cu ordin de platã în contul bancar nr: RO15 RNCB 0072 0183 3187 0001 la Banca C omerc ialã R omânã, Sucursala Sector 1. Informaþii ºi relaþii suplimentare se pot obþine la telefon: 0213074689 s au 0213074682 s au 0720727489 ºi la sediul SC Hidroelectrica SA, Serviciul Administrarea Patrimoniului, camera 422, etaj 4, de luni pânã vineri, între orele 9: 00-15: 00, Tel: 0213032500, Fax : 0213032564

05 Aprilie 2013

n Numitul Vasile Albero cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, str. Niculae Pascu, nr. 3, bl. 7B, sc. 2, ap. 53, sector 3 este citat la Judecatoria Sector 3 pt miercuri. 17.04.2013, ora 08:30, complet C1 familie, in calitate de parat in dos. civ. 30671/301/2011 pt divort cu reclamanta Vasile Angelica, n SC Old Times Factory, cu ultimul sediu in loc. Stefanesti, sos. Bucuresti - Pitesti nr. 33 bloc corp 9B, ap. 2, jud. Arges, este chemat in instanta Judecatoria Buftea, str. Stirbei Voda nr. 24, loc. Buftea, jud. Ilfov, sala mica 2, c7, in ziua de 23.04.2013 ora 08.30, in Dosarul nr. 16685/94/2012, in calitate de debitor, in proces cu SC Expo Market Doralz SRL, pentru Fond - somatie de plata, n Subscrisa, Lex Company IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Saic Bragadiru SA, organizeaza licitatii publice cu strigare pentru datele: 05.04.2013; 11.04.2013, orele 10:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Zizin nr. 3, bl. V75C, ap. 24, privind activele suprafete de teren situate in Orasul Bragadiru, Judetul Ilfov proprietatea societatii debitoare. Caietul de sarcini poate fi cumparat de la sediul lichidatorului judiciar. Informatiile suplimentare se pot obtine la, Tel: 0728171159

Voicu Ion anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Halã depozitare mãrfuri generale (parter), anexe, împrejmuire, utilitãþi, ministaþie de epurare, puþ forat, propus a fi amplasat în Comuna Jilava, DE217, FN, jud. Ilfov. Informaþiile privind proiec tul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, în zilele de lunivineri între orele 9.00- 11.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Ilfov, office@apmif.anpm.ro

n Maseuzã, masaj de relaxare, reflexoterapie, anticelulitic, cervical (nu sex, nu zone intime), la domiciliul meu Militari-Gorjului, program 09-20, 50 RON, Tel: 0725533751


afaceri vânzãri-cumpãrãri / afaceri firme / pagina 15

05 Aprilie 2013

Aer condiþionat, rafturi solide aspectuoase, cantare electronice, feliator, râºniþã cafea, lãzi frigorifice, frigidere. Magazin desfiinþare foarte ieftin, Tel: 0736062764 n Anticariat Aurora cumpara carti vechi si noi, pictura si grafica romaneasca, mic mobilier, statuete, plata pe loc, deplasare la domiciliu. 0213135158, 0726527097

é Anticariat

é Cumpar decizii

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

n Producator vinde utilaje care fabrica hartie igienica, prosop hartie, tub carton, servetele, prosop medical, etc, Tel: 0763839059 n Producator de vin din vie proprie zona Odobesti Vrancea, vand vin, Tel: 0745091659 Vand loc de veci cimitirul Domnesti Ghencea 2, Tel: 0767960129 n Vand instalatie imbuteliat sifoane cu bazin inox, 2 capete, 2 tuburi col, Com Botoroaga, jud. Teleorman, 1700, Tel: 0763631323

é Vitrine si utilaje macelarie, lant vitrine ventilate 2 bucati x 2, 5m (5m lungime totala) cu 2 agregate incorporate + tavi inox pentru expunerea marfii ce acopera toata lungimea vitrinei; masina tocat carne inox profesionala de capacitate mare; suport transare inox + n Vând aspirator cu filtrare 20 de carlige inox; malaxor; prin apã Vortex, 375 lei, nou, butuc transare inox; camera în garanþie. Urgent! Tel: refrigerare, dimensiuni 3, 5m 0214508882 lungime, 2m latime, 2, 2m inaltime + suport inox pentru agatare carcase, 2.300 €/luna, calutu1980@yahoo.co.uk, Tel: 0724280713

é Vand Seif KZ 450, Cantar, etc, dotari amanet sau predare afacere, 12.000 Ron, 0761319330, sisteme_iluminat@ yahoo.com

n Cedez coafor cu vad comercial în zona Baicului -Lidl, foarte bine dotat, 8500E discutabil, 0760778431, 0767440204


05 Aprilie 2013 Executãm învelitori tablã zincatã/ lindab, aticuri, reparaþii, izolaþii+ materiale, Tel: 0744111939, 0732563623 n Executam oriunde in tara tinichigerie, lindab, tabla zincata, vopsim acoperisuri, promotie 40%, garantie 10 ani! Tel: 0724716882, 0753709391

parazapezi, n Tinichigerie, jgheaburi, burlane, reparatii, vopsit tabla. Sediu: str. slt. Zaharia 8, Tel: 0728376624, meditez la n Acoperisuri, placari n Englezã 0374073595 Executam foraje puturi apa é domiciliul dumneavoastrã. exterioare, orice lucrari de mica-mare adancime Începãtori/avansaþi. stat: scoli, licee, gradinite, Tel: de structura pvc de valrom, filtru Scoalã/afaceri/traduceri. 0740410857, 0722722743 tip screen, izolarea primului Asimilare temeinicã, cãrþi strat printr-un inel de ciment, studiu, Tel: 0742207546 sablaj de margaritar, denisipare put, limpezire. Se asigura debit apa, dosar parametri foraj, garantie, foraj_puturicristi@yahoo.com, Tel: 0724401595 n Universal

é Matematica, Profesor, oric e z ona, pregatire supereficienta, rezultate rapide garantat, asimilare usoara, individual, comod, eficient, profesor, Tel: 0754916860 Profesor matematica orice z ona rezultate garantate, comod, eficient, succesul sigur, profesor, experienta, seriozitate, tarif orar informativ 20 lei, Tel: 0761929678

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 n Amenajez (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249 Executam puturi apa mica si mare adanc ime, Tel: 0729782533

Service Solution Srl, firma de instalatii autorizata, livreaza, monteaza si intretine centrale termice de orice putere si é Inox, balustrade inox (49euro), fier forjat (39), echipamente de porþi, structuri scãri, orice climatizare. lucrãri. Experienþã, consultanþã, urgenþe, 0753117886, office alden_profesional@hotmail. @usscompany.ro, com, Tel: 0725094777 www.usscompany.ro, Tapiter cu experienta Tel: 0213351040, lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele 0753061375, Fax: 0213351045 clientului, 0728986403

n Doresc colaboratori pentru service auto: vopsitori, tinichigiu, mecanic, conditii avantajoase, Tel: 0723406070 n Închiriem Logan full options 50 ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Contabil expert

servicii contabile complete, salarizare, Bilanþ, declaraþii lunare, înfiinþãri firme, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0766369750, 0720891226

n Foto-video, oferim servicii pentru diverse evenimente. Preturi de criza, cipstanciu@yahoo.com, Tel: 0721264659, 0736358313 Reparatii Flaut / Piculina. Repar, r es taurez , reconditionez profesional; ofer c ons iliere vanzari/cumparari. Consumabile. Garantie. 0722585689

AnuntAZ 5 aprilie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

AnuntAZ 5 aprilie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement