Page 1

Montator tamplarie PVC, cu experienta, angajam preferabil din sectorul 6, Tel: 0784570556 Oferta imbatabila. Avocat cu domiciliul in strainatate vand urgent prin mandat sau ca drept litigios dreptul de proprietate pt o garsoniera Sinaia si pt 2 imobile Bucuresti. In calitate de nepoata de fiica predecedata. Necesita actiune in revendicare si ulterior punere in executare a hotararii. Solicit seriozitate, 70.000 EUR, avocat_anca_paun@yahoo .com, Tel: 0723775588

Agenþi Compania internaþionalã Roossa angajeazã personal: agenþi vânzãri, distribuitori, curieri, asistent manager. Salariu lunar + comision zilnic, Tel: 0213151690

é Cabinet astrologie, Astrologul Gheorghe Ianos va ofera consultatii de astrologie (la cabinet sau prin telefon), cu o programare in prealabil, 150 RON, gheorgheianos@yahoo.com, http://www.ianos.ro, Tel: 0761927052, 0741752053

CROITOREASA, MASINISTA SI PERSONAL PENTRU BRODERIE, CU EXPERIENTA, CASA DE MODA ZONA FLOREASCA, OFFICE@ ERSAATELIER.RO WWW. ERSAATELIER.RO, TEL: 0722227764, 0212300224

é Finisaje Interioare. Executam profesional: zugraveli, glet, faianta, gresie, parchet, gips-carton, slefuit, demolari, decopertari, tencuieli, vopsitorii, fatade, izolatii termice- hidrofonice, tavane casetate, instalatii electrice si sanitare. Garantam calitate, seriozitate si rapiditate! Executiile se fac mecanizat sau manual. Costuri promotionale! 1 EUR/mp, baducosrl @yahoo.fr, Tel: 0726647714, 0747691761, Fax: 0722740935

Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, 0212241312, Tel: 0729005137, 0728302335

Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, Tel: 0729005137, 0212241312

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200 lei, Tel: 0728650079

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

04 Septembrie 2012 n Ajutor Bucãtar. Restaurant La n Bucãtãreasã.

é Agent Vanzari pentru spray antibacterian, apa de gura antibacteriana si foite antibacteriene, office@viatanaturala.ro

Agent echipa interventie/ coordonator lucrari, menajere part-time si full-time. angajeaza firma curatenie Bucuresti orele 09.00-16:00, Tel: 0730502710

n Agent colector fonduri. Agentie umanitara cauta agenti colectori fonduri stradal in scop umanitar plata la zi din comision, Tel: 0784012373 Agent Pazã fete si baieti, cu sau fara atestat, salariu net incepand de la 1000Ron si operator dispecer cu experienta in monitoriare video, salariu net de la 1.200Ron, Tel: 0764666663

n AGENT PAZÃ SOCIETATE PAZA ANGAJEAZA IN CONDITII AVANTAJOASE, CONFORM LEGII 333/2003, TEL: 0213271418

é Agent Vanzari

cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200 lei, posibilitate avansare, Tel: 0728650079 Agenþi teren, reprezentanti vanzari casa de moda, salariu fix+ comision, croitorulmeu@gmail.com, Tel: 0314059883, 0771125495

é Agenti Intervenþie cu permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Gradinita particulara situata in zona Unirea angajeaza bucatareasa colaboratoare de preferabil pensionara cu experienta in domeniul bucatariei pentru copii (gradinita sau cresa). Programul de lucru este de 6 ore pe zi in intervalul 7:3013:30, grdbarbacot@yahoo.com, Tel: 0213302411, 0749088999 n Casting film. Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting (figuratie si actori) pt film de lung metraj in str. Lunii nr2 et1 (rondul Izvorul Rece). Nu se percep taxe, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475 Circularisti, operator masina A B S , p e r s o n a l c u / fa r a experienta in domeniul pal si accesorii mobilier, Tel: 0720228877, 0786625155

n Coafezã

ºi Cosmeticianã, Urgent, pentru Salon zona Panduri, Sector 5. Exclus începãtoare, Tel: 0765207252

é Bonã, pentru scolar 8 ani, in Militari. program 6 ore, 600 negociabil; capacitate supraveghere teme, maggy_poe@yahoo.com, Tel: 0722209446

n Agenþi Pazã sc angajeaza pentru mall, salariu atractiv, program flexibil, Tel: 0756135734 Agenþi Securitate- SC Caldo Privat Security angajeazã în condiþii avantajoase, p re f e ra b i l B u c u re s t i s i Comuna Pantelimon program d e lu cru flexib il, T e l: 0757557067

Piazzetta angajeaza ajutor de bucatar, restaurant_piazzetta@yahoo.com, http://lapiazzetta.ro/, Tel: 0766685791 n Bonã pentru plecare in Anglia, varsta 20-35ani. Ofer 300 lire, Tel: 0768335197 n Bonã externa. Urgent, cautam bona, obligatoriu vorbitoare de limba rusa, pentru un copil de 1 an. Program 8 ore/zi, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0748656552, 0726399202

é Ajutor Pizzar cu /fãrã experienþã ºi bucãtar pentru restaurant sectorul 6, Tel: 0761966435

Bucãtar Restaurant, sector 3, zona Auchan, angajeaza bucatar si ajutor de bucatar, telefon: 0744777499, ora: 10,00-18,00, Tel: 0744777499

é Coafezã,

cosmeticiana, manichiurista-pedichiurista, Angajez cu sau fara experienta. Zona Militari, famouscoiffure@gmail.com, Tel: 0734526004 n Bucãtar. Restaurant Casa Myt n Coafor/Coafezã cosmeticianã ºi Drumul Taberei nr. 4, angajez frizer cu experienþã, angajeazã bucatar cu experienta+ salon cu vad, situat în M Bravu, Tel: 0765405959, 0216427432 gestiune, Tel: 0722555564


oferte de muncã România / info / pagina 3

04 Septembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Sãnãtatea publicã în Uniunea Europeanã. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03.2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - abordeazã în Titlul XIV, Art. 168, aspectele de ordin legislativ privind sãnãtatea publicã în statele Uniunii Europene. Art. 168. (1) În definirea ºi punerea în aplicare a tuturor politicilor ºi acþiunilor Uniunii Europene se asigurã un nivel ridicat de protecþie a sãnãtãþii umane. Acþiunea Uniunii Europene, care completeazã politicile naþionale, are în vedere îmbunãtãþirea sãnãtãþii publice ºi prevenirea bolilor ºi afecþiunilor umane, precum ºi a cauzelor de pericol pentru sãnãtatea fizicã ºi mentalã. Aceastã acþiune cuprinde, de asemenea, combaterea marilor epidemii, favorizând cercetarea cauzelor, a transmiterii ºi prevenirii acestora, precum ºi informarea ºi educaþia în materie de sãnãtate, precum ºi supravegherea ameninþãrilor transfrontaliere grave privind sãnãtatea, alerta în cazul unor asemenea ameninþãri ºi combaterea acestora. Uniunea Europeanã completeazã acþiunea statelor membre în vederea reducerii efectelor nocive ale drogurilor asupra sãnãtãþii, inclusiv prin informare ºi prevenire. (2) Uniunea încurajeazã cooperarea între statele membre în domeniile care intrã sub incidenþa prezentului articol ºi, în cazul în care este necesar, sprijinã acþiunea acestora. Aceasta încurajeazã, în special, cooperarea dintre statele membre pentru îmbunãtãþirea complementaritãþii serviciilor lor de sãnãtate în regiunile transfrontaliere. Statele membre îºi coordoneazã, în cooperare cu Comisia, politicile ºi programele în domeniile menþionate la alineatul (1). Comisia poate adopta, în strâns contact cu statele membre, orice iniþiativã utilã promovãrii acestei coordonãri, în special iniþiative menite sã stabileascã orientãrile ºi indicatorii, sã organizeze schimbul celor mai bune practici ºi sã pregãteascã elementele necesare pentru supravegherea ºi evaluarea periodicã. Parlamentul European este pe deplin informat. (3) Uniunea Europeanã ºi statele membre favorizeazã cooperarea cu þãrile terþe ºi cu organizaþiile internaþionale competente în domeniul sãnãtãþii publice. (4) Prin derogare, Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã ºi dupã consultarea Comitetului Economic ºi Social ºi a Comitetului Regiunilor, contribuie la realizarea obiectivelor menþionate de prezentul articol prin adoptarea, pentru a face faþã obiectivelor comune în materie de securitate, urmãtoarelor mãsuri: (a) mãsuri care instituie standarde ridicate de calitate ºi de securitate a organelor ºi substanþelor de origine umanã, a sângelui ºi a derivatelor acestuia; aceste mãsuri nu pot împiedica un stat membru sã menþinã sau sã stabileascã mãsuri de protecþie mai stricte; (b) mãsuri în domeniile veterinar ºi fitosanitar, având în mod direct ca obiectiv protecþia sãnãtãþii publice; (c) mãsuri care instituie standarde înalte de calitate ºi de securitate a medicamentelor ºi a dispozitivelor de uz medical. (5) Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã ºi dupã consultarea Comitetului Economic ºi Social ºi a Comitetului Regiunilor, pot adopta, de asemenea, mãsuri de încurajare în scopul protecþiei ºi îmbunãtãþirii sãnãtãþii umane, în special în scopul combaterii epidemiilor transfrontaliere, mãsuri privind supravegherea ameninþãrilor transfrontaliere grave asupra sãnãtãþii, alerta în cazul unor asemenea ameninþãri ºi combaterea acestora, precum ºi mãsuri al cãror obiectiv direct îl reprezintã protejarea sãnãtãþii publice în ceea ce priveºte tutunul ºi consumul excesiv de alcool, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege ºi a normelor administrative ale statelor membre. (6) Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta, de asemenea, recomandãri în scopurile enunþate de prezentul articol. (7) Acþiunea Uniunii Europene respectã responsabilitãþile statelor membre în ceea ce priveºte definirea politicii lor de sãnãtate, precum ºi organizarea ºi prestarea de servicii de sãnãtate ºi de îngrijire medicalã. Responsabilitãþile statelor membre includ administrarea serviciilor de sãnãtate ºi de îngrijire medicalã, precum ºi repartizarea resurselor care sunt alocate acestora. Mãsurile menþionate la alineatul (4) litera (a) nu aduc atingere dispoziþiilor naþionale privind donarea de organe ºi de sânge sau privind utilizarea acestora în scopuri medicale. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Colaborare stabilã, modernã,

pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã, Tel: 0745234173, 0733084923

n Confecþioneri /montatori PVC cu experienta, hala Popesti Leordeni, Tel: 0767396305 CROITOR/EASÃ CASA DE MODA LAURA OLTEANU DESIGN ANGAJEAZA CONFECTIONER CROITORIE COMANDA, SALARIU1600 LEI, TICHETE MASA, PROGRAM: L-V 7,30-16,00, OFFICE @LAURAOLTEANU.RO, WWW.LAURAOLTEANU.RO, TEL: 0722742049

é Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Educator/toare cu minim 2 ani experienþã în zona Domenii, sau educatoare part-time pe program 8-12, angajeazã grãdiniþã particularã, Tel: 0769636066, 0769634754

é Croitor/easã. Compania Cristallini Boutique, zona Unirii -Timpuri Noi, lidera pe piata rochiilor de seara, angajeaza croitoreasa pentru confectionare rochie cap-coada. Experienta necesara. Salariu atractiv, alina@cristallini.ro, http://www.cristallini.ro, Tel: 0734812852

é Electronist pentru

aparate foto, camere video, gps-uri, Tel: 0720667800 n Electrician de intretinere si reparatii angajeaza Sc Pc Splai SA cu sediul in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii 162, Tel: 0213195440, 0723214131


pagina 4 / oferte de muncã România

04 Septembrie 2012 n Electrician. SC Alumatic SRL angajeaza electician automatizari, bucuresti@alumatic.ro, http://www.alumatic.ro, Tel: 0723371731 n Femeie de Serviciu. Restaurant la Piazzetta cauta femeie de serviciu, Tel: 0766685791 n Femeie de Serviciu. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie – punct de lucru Bucuresti. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã! Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0763848858

n Femeie de Serviciu. Angajez femeie de servici pentru 3 scari de bloc program flexibil salariu fix bonuri de masa si carte de munca domiciliu in sector 6, Tel: 0762329427 n Frizer, coafezã, cosmeticianã cu experienþã, angajeazã salon Sorriso, Tel: 0765405959, 0216427432 Frizer/Frizerita si Maseuza cu e x p e ri e n t a in d o m e n i u . A n g a ja m la s a lo n d e frumusete situat in sectorul 6. Mai multe detalii la telefon, princessbeautycenter@ g m a i l . c o m , www.princessbeautycenter.ro Tel: 0724212969

n Gestionar. Angajam gestionar centru colectare fier vechi, cu experienta. Zona Giulesti, Tel: 0721399221 n Hostess. Shooting foto, selecþie sex feminin hostess pentru evenimente promovare artisticã profesionalã, Tel: 0722793065 Inginer constructii civile Societate de constructii angajeaza inginer constructii civile, cu experienta, cu auto proprie, spheraconstruct@gmail.com, Tel: 0721423333

n Inginer constructii civile. Societate de constructii angajeaza inginer constructii civile, cu experienta, cu auto proprie, spheraconstruct@gmail.com, Tel: 0721423333 n Ingineri energeticieni contractare -ofertare cu experienþã, Tel: 0766324953 n Îngrijitoare. Profesor pensionar, varstnic, angajez in Voluntari femeie interna, fara obligatii, pentru ingrijire, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0765449484, 0213513427 n Instalator si sudor electric pentru societate comerciala, Tel: 0763641222 I n s t a l a t o ri d e in s t a l a t i i tehnico- sanitare si de gazefirma angajeaza urgent, Tel: 0729996864

n Instalatori. Societate comerciala angajeaza instalatori pt instalatii termice si sanitare, zona sos Nordului Bucuresti. Pentru detalii contactati tel, Tel: 0723258119 n Ketarese angajam pentru tricotaje cu experienta sau pentru calificare, Tel: 0722699662, 0722312648

é Lãcãtuº pt. SC

Cautis JB’93 Prodcom Impex SRL. Relaþii la nr. de tel, Tel: 0723802418

Manichiuristã si coafezã Coafor angajeaza manichiurista si coafeza, Tel: 0729811610, 0728303302 n MANICHIURISTÃ,

MAEUZA, COSMETICIANA, PEDICHIURISTA SI COAFEZASALON MARILENA IATAN ANGAJEAZA SAU INCHIRIEZ POST DE LUCRU COMPLET n Lãcãtuºi ºi sudori angajeazã UTILAT, ZONA FAVORITfabricã de confecþii metalice (zona DRUMUL TABEREI, TEL: Praktiker Militari). Cerinþe: 0727388321 cunoºtinþe desen tehnic ºi sudurã Angajam Mig-Mag (CO2) ºi Argon. CV pe n Manipulant e-mail, marian.chiriac@seba.ro, manipulant marfa-depozit vinuri, Tel: 0726370381 Tel: 0788237042 n Lãcãtuºi cu experienþã în n Mecanic angajez pentru service confecþii metalice ºi sudor, auto, Tel: 0745184374 angajeazã urgent SC Inox SA n Mecanic auto tinichigiu auto, Aºteptãm CV-uri pe adresa de electrician (diagnoza auto), mail: personal@inoxsa.ro inspector ITP angajeaza AUTO 0214575342/34, Tel: 0753142654 FIRST CLASS, service auto, Bdul.Energeticienilor 13-15. Lucrãtori Comerciali danielgrigore@autofirstclass.ro, Tel: 0760693462, 0785280160 pentru supermarket n Menajerã. Caut menajera in Dr. din Piaþa Iancului, Taberei sau vecinatati, iubitoare de animale, cu varsta intre 40 si sector 2 din 60 de ani, pt menaj complet de 2 ori pe Saptamana, Luni si Joi intre Bucureºti, Tel: orele 8-15. Ofer 450R, 450 EUR, 0758108240 adrilaserenaaa@hotmail.com, Tel: 0748555467 n Mãcelar. Macelaria Karina n Menajera interna 24 din 24 ore Drumul Taberei, angajeaza Caut doamna serioasa, curata pt macelar cu experienta. Contract o familie de 2 persoane, cu munca. Salariu avantajos, Tel: disabilitati: gatit, calcat, spalat, 0762696485 curatenie. Obligatoriu nefumatoare, n Manichiuristã minim 2 ani sanatoasa si rabdatoare. 15-16 experienþã calea Rahovei zile/luna lucratoare, 700 RON, Tel: Sebastian, Tel: 0214250420 0762968782

é Menajerã cu pro-

gram zilnic, salarizare buna angajam pentru firma, Tel: 0748199451 n Menajerã, angajam in Bucuresti

femeie 50-60, fara obligatii familiare, iubitoare de animale, pentru menaj si ingrijire caini si pisici. Preferabil din provincie, Tel: 0723219878 pentru întreþinere n Meºter 3zile/saptãmân pensiune restaurant Regie-Crângaºi, Tel: 0752295946 n Muncitor Angajãm muncitor necalificat întreþinere sediu+ curte firmã zona Colentina- Andronache, Tel: 0733882142

Muncitori pentru montat pavaj angajez, Tel: 0732406042 n Muncitori calificati. Firma de

constructii angajeaza muncitori calificati in constructii pentru lucrari de finisaje (montaj placi gips-carton, gresie, faianta, aplicare tencuieli uscate/umede, zugraveli etc.), Tel: 0721423333


04 Septembrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Muncitori calificati. Firma de constructii angajeaza muncitori calificati pentru structuri (dulgheri, zidari, fierari), buni cunoscatori ai planurilor si tehnologiilor de executie, Tel: 0721423333 n Muncitori. Angajam topitori aluminiu cu experienta pe cuptor creuzet si sortatori deseuri neferoase. Jilava, Tel: 0721399221 n Operatoare PC. Domn italian angajeaza fata (eventual studenta) cunoscatoare PC, Tel: 0749605804 n Ospãtari cu experienþã pentru restaurant tona Tineretului, Tel: 0213306425, 0745525727 n Ospãtãriþe cu calificare ºi ajutor de bucãtar pt. restaurant. Vã rugãm sunaþi dupã ora 11.00, Tel: 0767232094

é Ospãtãriþe. Restaurant central angajeaza ospatari. Experienta in Spania constituie un avantaj. Asteptam CV la e-mail, sorindenia@gmail.com, Tel: 0722724808

n Personal. Caut familie pentru întreþinerea unui teren, care sã locuiascã în Bolintin Vale, Tel: 0724701917 n Personal. Atelier incaltaminte angajam fata la finisat si masinista cu experienta, se lucreaza la pereche, zona Berceni, Tel: 0726978371 n Pizzar. Restaurant La Piazzetta angajeaza pizzar cu experienta, restaurant_piazzetta@yahoo.com, http://lapiazzetta.ro/, Tel: 0766685791 Promoter. Agenþie impresariat artistic cautã persoane de sex feminin pentru promovare showbiz, evenimente artistice profesionale, Tel: 0765249473 cu experienta n Secretarã angajez pentru birou notarial, cu experienta in domeniu si cunostinte pc, Tel: 0745602252 n ªofer categoria B, pentru livrãri în regim de distribuþie, angajeazã firmã distribuitoare de materiale pentru finisaje. Experienþã minim 2 ani, vârsta maxim 25ani, program prelungit, salariu motivant ºi posibilitãþi avansare, mti.buc@gmail.com, Tel: 0763993883

é ªofer TIR,

é Paznic cu atestat, relaþii între orele 10-16, Tel: 0786745138 n Pensionar.

Editura-materiale didactice cauta cadru didactic pensionar pentru munca part-time, salariu, comision, Tel: 0751025287 n Persoana la incadrat tipare si taiat span, cu experienta pentru fabrica de confectii sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

transport frig, carne pe cârlige, cu atestat, card tahograf, experienþã minim 10 ani, disponibil curse lungi ºi repetate. Asteptãm provincia, oferim masã ºi cazare.Relaþii între orele 10-16, Tel: 0786745138

n Tehnicieni service case de

é Spãlãtor auto, spalatorie in zona Dorobanti angajeaza personal cu experienta in domeniu, salariu 900ron, Tel: 0763163617

é Personal, Firmã

curãþenie angajeazã personal pentru spitale, 550 lei+ bonuri, Tel: 0726693792

é ªofer BC, atestat

marfã ºi card tahograf, experienþã transport frigorific.Aºteptãm provincia, oferim masã ºi cazare.Relaþii între orele 10-16, Tel: 0786745138 n ªoferi taxi cu/fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17, str. Piscul Crãsani nr. 29, Militari. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Spãlãtor vase. Restaurant Prezzo pizza angajeaza spalator vase. Detalii la telefon intre orele 9-18. Persoana de contact dl. Mihai, Tel: 0785225000

Vânzãtoare 4 (echipa), minim de experienta, magazin alimentar mixt, sector 3, Piata Trapezului, rog seriozitate, Tel: 0767533430, 0723579219

n Strungar înaltã calificare, frezor

clasic CNC, operator BOHRWERK-CAROUSSEL, rectificator, CTC-ist-normator, angajeazã societate de producþie, Tel: 0213500140, 0213500141

é Vânzãtor/oare.

é Sudor in argon,

operator masina debitare si lacatus mecanic. Fabrica de grille metalice din Otopeni angajeaza, Cv la 0213503810/2, Tel: 0213503810

Persoane douã pentru livrare la domiciliu, produse de restaurant, zona Piaþa Iancului, sector 2 ºi împrejurimi, Tel: 0758108240

n Personal pentru salon, Oana Salon Gold angajeaza: stylisti, manichiuriste, cosmeticiene, maseuze, receptionere si samponeze. Dorim personal serios si foarte punctual. Salonul se afla intr-un ansamblu rezidential, este dotat dupa standarde europene. Nu este salon de cartier! preda_e@ymail.com, Tel: 0744553938

marcat pentru SC DANUBIUS EXIM SRL, cu sediul in Bucuresti-sector 1, Str. Vasile Gherghel nr. 12, Tel: 0212245525, 0212245524 n Vânzãtoare magazin si patiserie angajam. Rog seriozitate, Tel: 0763515630 n Vânzãtoare Laborator cofetarie, zona Rahova-Sebastian, angajez vanzatoare. Pentru depunere CV: eximaldorin@yahoo.com Pentru detalii sunati, Tel: 0722613281

é Sudori, lacatusi confectii metalice si argon din toata tara, echipe de confectioneri metalici specialisti, tamplari si dulgheri din toate tara, echipe tamplari si dulgheri din toata tara, zidari, zugravi, muncitori necalificati. 0728101358, 0728101354, 0728101352, Tel: 0728101357, 0724545653 n Tehnician

dentar serios angajam pentru firma tehnica dentara, Germania, Frankfurt, Tel: 0725084758

Restaurant tip fast-food angajeaza Vanzatoare cu /fara experienta. Relatii de luni-vineri, 10:00-20:00, Tel: 0737997856

é Videochat Fete Plata zilnic,

zona Obor, carte de munca, conditii exceptionale apropiere metrou si Ratb. Messenger Angajari22, Tel: 0764822425 n Videochat studio angajeaza cupluri/fete, zona Titan, comision 50%, cazare asigurata, mail videochat2013, Tel: 0762599187


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Austria n 1. Köche/Köchinnen; Description: Landgasthaus BONKA in 3413 Oberkirchbach 61 sucht: 2 Köche/Köchinnen für ein Lehrverhältnis mit Ausbildungsdauer von 3 Jahren. Gerne werden auch ältere Jugendliche eingestellt, eine Weiterlehre ist ebenfalls möglich. Anforderungen: positiver Pflichtschulabschluss erforderlich. Arbeitszeit: Vollzeit nach Absprache. Zusätzlich wird geboten: Quartier. Der Arbeitsort ist von Richtung Wien aus mit öffentlichem Verkehrsmittel (Bus) erreichbar. Dienstgeber: Bonka Herbert, Gasthaus und Landwirt, Oberkirchbach 61, 3413 Oberkirchbach, Tel.Nr: 02242/6290 Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Hr. Bonka jun. Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstellen als Köche/Köchinnen beträgt 534,00 EUR brutto pro Monat. bonka@aon.at n 2. Sekretär/in (Büro/Verwaltung); Description: Wir sind ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Personaldienstleistung mit Sitz in Linz und suchen für einen Kunden in Enns 1 Sekretär/in (Büro/Verwaltung). ANFORDERUNGSPROFIL: - abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung (Lehre, Fachschule oder höhere Schule) Praxis ist nicht erforderlich (gerne wenden wir uns an Schulabgänger/innen) EDV-Kenntnisse Ausländische Bewerber/innen nur mit Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und mit ausreichenden Deutschkenntnissen in Wort und Schrift. * Aufgabenbereich: - allgemeine Sekretariatstätigkeiten - Telefon - Korrespondenz - Ablage *DV-Beginn: ab sofort * WIR BIETEN: - Arbeitszeit/Ausmaß: Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Stunden pro Woche. Arbeitszeit nach Absprache. - Gehalt: nach Vereinbarung Erreichbarkeit: ist mit öffentlichem Verkehrsmittel gegeben; KONTAKT: Dienstgeber: JOBFACTORY Personalservice GmbH & Co KG, Personalleasing, Gürtelstraße 34 - 36, 4020 Linz, Tel.Nr: 0732/665533. Bewerbung bitte nach telefonischer Terminvereinbarung. Das Mindestentgelt für die Stelle als Sekretär/in (Büro/Verwaltung) beträgt 1.700,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Frau Sabine Pesl; Address: Linz; Phone: +43 732 665533 n 3. Zahlkellner/in; Description: 1 Zahlkellner/in ab sofort gesucht. ANFORDERUNGSPROFIL: - gelernt oder ungelernt, auf jeden Fall mit Praxis - gute Deutschkenntnisse WIR BIETEN: - Saison-oder Vollzeitbeschäftigung bei einer 5-Tage Woche - Entlohnung je nach Qualifikation - Unterkunft und Verpflegung wird bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt DIENSTGEBER: Gasthof SCHEFFAUERHOF, Blaiken 125, 6351 Scheffau. Bewerbung nach telefonischer Terminvereinbarung mit Frau Huber, TEL: 0664-5253126. Das Mindestentgelt für die Stelle als Zahlkellner/in beträgt 1.214,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. hubermichaela@hotmail.com n 4. Kraftfahrzeugmechaniker/in; Description: Ein Kfz-Betrieb in Steyregg sucht: 1 Kraftfahrzeugmechaniker/in mit mehrjähriger Berufserfahrung. ANFORDERUNGEN: - entsprechende Berufserfahrung - entsprechende Deutschkenntnisse Selbständige Arbeitsweise - Führerschein B und eig. Fahrzeug - Führerschein C von Vorteil ARBEITSORT: - Steyregg ARBEITSZEIT: - Vollzeitbeschäftigung, Details nach Absprache DIENSTGEBER: - KFZ Wagner Franz, Windegg 5, 4221 Steyregg BEWERBUNGEN: - Bitte senden Sie ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die Dientsgeberanschrift oder per Mail an: fj.wag@aon.at bzw. bewerben Sie sich telefonisch vormittags bei Herrn Wagner unter T: 0732/64 18 62 bzw. 0664/100 56 26. Das Mindestentgelt für die Stelle als Kraftfahrzeugmechaniker/in beträgt 1.792,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung.. fj.wag@aon.at n 5. Stubenmädchen/-bursch; Description: Inmitten der traumhaften Bergwelt Obertauerns. In ruhiger, sonniger Lage mit wunderbarem Ausblick liegt unser neu erbautes Apparthotel. 1 Stubenmädchen/-bursch. Saisonstelle, Vollzeitbeschäftigung ab Mitte November 2012. Praxis erforderlich. Arbeitszeit nach Absprache, 6 Tage Woche. Entlohnung: Bereitschaft zur Überzahlung, zusätzlich wird kostenlose Unterkunft und Verpflegung geboten. Dienstgeber: ****Hotel Auerhahn, Alpenstraße 3, 5562 Obertauern, Tel.Nr: 0676/3388900 oder 06456/20080. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Lürzer Burkhard. info@auerhahn-obertauern.at www.auerhahn-obertauern.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Stubenmädchen/-bursch beträgt 1.300,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. info@auerhahn-obertauern.at

n 6. Heizungs- und Sanitärmonteur/in; Description: HAUSTECHNIK STRASSER, jahrzehnte lang bekannt unter dem Namen Fa. Schurich in Braunau, beschäftigt sich im Bereich Einfamilienhaus, Wohnbau und Industrie; Für unseren Fachbereich Montageteam suchen wir ab sofort: 1 Heizungsund Sanitärmonteur/in oder Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär) zur selbständigen Montage-Mitarbeit der Installationsvorhaben wie Wärmepumpen, Hackgut, Pellets, Solar, Photovoltaik und natürlich auch Öl und Gas; Auch den Bereich Reparatur und Badsanierung decken wir bestens ab; Einsatzgebiet: Bezirk Braunau und Umgebung; Sie haben: * abgeschlossene Ausbildung und Praxis im Beruf * sind selbständiges, versiertes Arbeiten gewohnt aber auch Teamfähig * sind zuverlässig, engagiert * Führerschein B und PKW * abgeleisteter Wehr/Wehrersatzdienst gerne auch BewerberIn aus dem angrenzenden Bayern; Rahmenbedingungen: Vollzeitbeschäftigung, Montag bis Donnerstag - ganztags, Freitag bis Mittag KONTAKT: Dienstgeber: Haustechnik STRASSER GmbH., Heizung, Lüftung, Sanitär, Salzburger Straße 19, 5280, Braunau am Inn, Tel.Nr: 07722/63596, persönliche Vorstellung nach vorab nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Wolfgang oder Franz Strasser. Das Mindestentgelt für die Stelle als Heizungsund Sanitärmonteur/in beträgt 10,69 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. office@ht-strasser.at n 7. Kellner/in; Description: Wir suchen für unsere Martinsstube in der Trops-Arena St.Martin 1 Kellner/in. ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Praxis im Gastroservice Aufgabengebiet Mithilfe beim Speisen- und Getränkeservice Arbeitsort/Erreichbarkeit 4113 St. Martin Trops-Arena - neben Bundesstraße 127 ein eigener PKW ist vorteilhaft Arbeitsbeginn Befristet für November, Dezember, ev. auch Jänner WAS SIE AUSZEICHNET: nettes kundenorientiertes Auftreten Flexibilität Bereitschaft auch am Wochenende zu arbeiten WIR BIETEN Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß von ca. 20 Stunden pro Woche nach Absprache (auch tageweise nach Absprache) freie Verpflegung Entlohnung ab KV Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrungsjahren KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich bei: Herrn Alfred Ulreich Tel.: +43 7232 2533 täglich ab 10.00 Uhr Martinsstube TROPS-SPORTPARK Familie Ulreich Anzing 44 4113 St. Martin E-Mail: martinsstube@aon.at web: www.martinsstube.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Kellner/in beträgt 1.268,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. martinsstube@aon.at n 8. Restaurantfachmann/-frau; Description: Das 4-Sterne Familienhotel Lagant im Brandnertal bei Bludenz sucht zur Verstärkung des Teams engagierte und motivierte Mitarbeiter/innen. 1 Restaurantfachmann/frau( Lehrstelle ) an Lehrststelle Beschäftigung: ab sofort möglich Anforderungen: Positiv abgeschlossene Pflichtschule erforderlich Englischkenntnisse werden vorausgesetzt - Freude an der Arbeit - Übernahme von Eigenverantwortung Arbeitszeit: - Stunden sind gesetzlich geregelt für Lehrlinge im Tourismus Entlohnung: Kollektive Lehrlingsentschädigung Zusätzlich wird geboten: angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen Team Unterbringung im Einzelzimmer und Verpflegung kostenlos Schwärzler Mitarbeiter Akademie mit individuell abgestimmten Seminaren - gratis Internetzugang und WLAN sowie weitere Mitarbeiter-Vergünstigungen Dienstgeber: Familie Schwärzler Familienhotel Lagant Studa 104 6708 Brand Telefonnummer: 0043 (0)5559 285 Mail: sf@s-hotels.com Internet: www.lagant.at, www.s-hotels.com Starten Sie durch! Das Hotel Lagant in Brand (Vorarlberg) punktet durch familiäre Atmosphäre, besten Service und herzliche Gastfreundschaft. Werden auch Sie Teil der Schwärzler Familie und freuen Sie sich auf professionelle Strukturen und eine ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre. Wir freuen uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Foto und Lebenslauf. Ein persönlicher Vorstellungstermin ist nur nach Vereinbarung mit Hoteldirektorin Sonja Feurstein möglich. Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Restaurantfachmann/frau( Lehrstelle ) an beträgt 568,50 EUR brutto pro Monat. sf@s-hotels.com n 9. Elektroinstallationstechniker/innen; Description: Wir sind ein renommiertes Personaldienstleistungsunternehmen in 4470 Enns und suchen ab sofort für einen unserer Kunden in Salzburg 2 Elektroinstallationstechniker/innen. ANFORDERUNGSPROFIL / WAS SIE AUSZEICHNET: - Lehrabschluß - selbständiges Arbeiten nach Plan - Teamgeist und Verlässlichkeit Führerschein B und PKW erforderlich - ausreichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift AUFGABEN: - Haus- und Gewerbeinstallationen WIR BIETEN: ARBEITSZEITEN / AUSMASS: Vollzeit - genaue Arbeitszeiten nach Absprache ARBEITSORT: Salzburg; christian.mitterhuber@studirach.at

n 10. Koch/Köchin; Description: Das 4-Sterne Familienhotel Lagant im Brandnertal bei Bludenz sucht zur Verstärkung des Teams engagierte und motivierte Mitarbeiter/innen. 1 Koch/Köchin Lehrststelle Beschäftigung: ab Anforderungen: - Positiv abgeschlossene Pflichtschule erforderlich - Freude an der Arbeit - Übernahme von Eigenverantwortung Arbeitszeit: - Stunden sind gesetzlich geregelt für Lehrlinge im Tourismus Entlohnung: Kollektive Lehrlingsentschädigung Zusätzlich wird geboten: angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen Team Unterbringung im Einzelzimmer und Verpflegung kostenlos - Schwärzler Mitarbeiter Akademie mit individuell abgestimmten Seminaren - gratis Internetzugang und WLAN sowie weitere Mitarbeiter-Vergünstigungen Dienstgeber: Familie Schwärzler Familienhotel Lagant Studa 104 6708 Brand Telefonnummer: 0043 (0)5559 285 Mail: sf@s-hotels.com Internet: www.lagant.at, www.s-hotels.com Starten Sie durch! Das Hotel Lagant in Brand (Vorarlberg) punktet durch familiäre Atmosphäre, besten Service und herzliche Gastfreundschaft. Werden auch Sie Teil der Schwärzler Familie und freuen Sie sich auf professionelle Strukturen und eine ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre. Wir freuen uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Foto und Lebenslauf. Ein persönlicher Vorstellungstermin ist nur nach Vereinbarung mit Hoteldirektorin Sonja Feurstein möglich. Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Koch/Köchin beträgt 568,00 EUR brutto pro Monat. sf@s-hotels.com n 11. Lagerarbeiter/in; Description: hekro Personalservice - Mit uns in die Zukunft! Als renommierter Personalbereitsteller suchen wir ab sofort für unseren Kunden in Salzburg-Maxglan; s.raab@hekro.at n 12. Pharmazeut/in; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt 1 Pharmazeut/in Anforderungen: abgeschlossenes Studium erforderlich , Erfahrung in einer Apotheke von Vorteil. Arbeitszeit: Voll- oder Teilzeit nach Absprache.(6-8 von 10) Entlohnung: je nach Qualifikation, Dienstjahren und Vorerfahrung ist der Gehalt verhandelbar. Dienstgeber: Hengster Hans MR., Arzneimittel-Apotheke, Hauptstraße 21, 2232 Deutsch-Wagram, Tel.Nr: 02247/2218 Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte per Mail an: engel_apotheke@aon.at Für eventuelle Rückfragen oder Fragen im Vorfeld steht Ihnen die Familie Hengster unter 02247/2218 zur Verfügung. Das Mindestentgelt für die Stelle als Pharmazeut/in beträgt 3.502,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. engel_apotheke@aon.at n 13. Kontakter/in; Description: Für eine Kommunikationsagentur in Bregenz suchen wir 1 Kontakter/in oder PR-Assistent/in Aufgaben: * Kontakte zu Journalisten (insbesondere Nachbearbeitung von Presseaussendungen, Planung von Presseaktivitäten, Anlaufstelle für Rückfragen, etc.) * Erstellen von Medienverteilern (Ermitteln der richtigen Ansprechpartner) * Schnittstelle Agentur-Kunde-Medien * Dokumentation unserer Arbeit für den Kunden * administrative Aufgaben Anforderungen: * Agenturerfahrung und/oder Medienerfahrung * kommunikativ, kontaktfreudig Arbeitszeit: * Teilzeitbeschäftigung, 20 Stunden/Woche; Arbeitszeit zum Teil frei einteilbar Entlohnung: * nach Vereinbarung Ihre Bewerbungsunterlagen mit näheren Infos zu Agentur-/Medienerfahrung senden Sie an: karin.illmer@ams.at Arbeitsmarktservice Bregenz, Service für Unternehmen, Karin Illmer Die Angabe des Mindestentgelts für dieses Stellenangebot ist nicht verpflichtend, da die gesetzlichen Bestimmungen zur Entgeltangabe hier nicht zutreffen. moebel@agfalterer.at n 14. Elektromonteurhelfer/in; Description: Als erfolgs- und mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen suchen wir für einen Kunden in Ennsdorf 1 Elektromonteurhelfer/in. * ANFORDERUNGSPROFIL: Erfahrung im Elektrobereich bzw. in der Verkabelung von Maschinen Ausländische Bewerber/innen nur mit Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und mit Deutschkenntnissen. * DV-Beginn: ab sofort * WIR BIETEN: - Arbeitszeit/Ausmaß: Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Stunden pro Woche bei gleitender Arbeitszeit - Entlohnung: 10,81 Euro brutto pro Stunde - Erreichbarkeit: ist mit öffentlichem Verkehrsmittel gegeben; KONTAKT: JOBMADE Personalservice GmbH Ferihumerstraße 15 / 1. Stock, 4040 LINZ. Ihren Vorstellungstermin vereinbaren Sie bitte mit Frau Kaufmann. Tel. Nr.: 0732/700 590 13 E-Mail: doris.kaufmann@jobmade.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Elektromonteurhelfer/in beträgt 10,81 EUR brutto pro Stunde. doris.kaufmann@jobmade.at


detalii la http://ec.europa.eu n 15. Maschinenbautechniker/in; Description: Für unseren Kunden suchen wir folgende Besetzung: 1 Montageüberwacher/in Mechanik Referenznummer IBS: 2025_1 Unser Kunde ist ein renommiertes Unternehmen, welches auf eine langjährige Erfahrung im Stahl- und Maschinenbau zurückgreifen kann und somit unzählige und sehr interessante Projekte um den gesamten Globus aufzeigen kann. Für ein weiteres Projekt im Bereich Industrieanlagenbau suchen wir Sie, den/die kompetenten und hands-on Projekt Manager/in und Supervisor/in, um dieses Projekt im vorgesehenen Budget- und Zeitrahmen vorantreiben und abschließen zu können. Unser Kunde bietet: - ein modernes Unternehmen - ein angenehmes Arbeitsklima - ein Team, Ihre Kollegen, welche Sie immer tatkräftig und zu ihrem Besten unterstützen werden - eine effiziente und offene Kommunikationsstruktur - eine problemlöseorientierte Unternehmenskultur unter dem Motto "es gibt keine Probleme, sondern nur Herausforderungen, welche mit einem positiven Blickwinkel und der adäquaten Kommunikation zu einem Meilenstein werden." Aufgabenfeld: Montageüberwachung der gesamten Walzwerkanlage, Bereich Mechanik Anforderungen: - Ausbildung im Maschinenbau bzw. im metallverarbeitenden Bereich (HTL oder eine entsprechende Lehre mit der erforderlichen Berufserfahrung/Know-How) Bereitschaft zu einem längerfristigen Auslandsaufenthalt Mehrjährige Auslandserfahrung, Montageüberwachung Selbstständigkeit und Flexibilität - Trouble Shooter Mentalität Starke Kommunikationspersönlichkeit - Organisationstalent (eine gewissen Flexibilität auf unvorhergesehene bzw. kurzfristige Änderungen reagieren zu können) - Das gewisse Feeling für andere Kulturen und die Herausforderungen auf einer Baustelle, um somit das Projekt in einem multi-kulturellen Umfeld zum Abschluss bringen zu können - Gute Deutsch Kenntnisse - Sehr gute Englisch Kenntnisse Dienstort: 4020 Linz Gehalt: ab EUR 4.000/Monat Arbeitsstunde: 40 plus Überstunden Aufgrund der nötigen Auslandsentsendung für dieses Stellenangebot ist eine Gehaltsangabe nicht möglich (variable Komponenten würden hier zu keiner korrekten Angabe führen). Aus diesem Grunde möchten wir darauf hinweisen, dass sich das Gehaltspacket bei einer Einstellung nach der Qualifikation, der Berufs- und Facherfahrung, nach dem Ausbildungs- und Weiterbildungsniveau sowie nach den vereinbarten Zusatzleistungen jedes Einzelnen richtet wird. Wir freuen uns auf Ihre motivierte Bewerbung! KONTAKT: Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie bitte Frau Knauder oder senden Sie uns Ihre Bewerbung: Innoversal Business Solutions GmbH zH Frau Mag. N. Knauder Lunzerstraße 64 4031 Linz E-Mail: office@inno-versal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Montageüberwacher/in Mechanik beträgt 4.000,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. office@inno-versal.com

n 16. Kellner/in; Description: Herzlich willkommen in der Rohrmooser Erlebniswelt das Veranstaltungs& Unterhaltungszentrum von SCHLADMING - ROHRMOOS "ALLES unter einem DACH" ERLEBNIS - KNAPPENAlm "APRES SKI - DISCO - TANZ" Restauant-Cafe "DORFSTÖCKL" - das Restaurant der REGION mit nationalen und internationalen Gerichten SEMINARZENTRUM SCHLADMING - TAGUNGEN (jedliche Möglichkeiten für Ihre Veranstaltung) VERANSTALTUNGEN ALLER ART (Andrea Berg, Claudia Jung, Ursprung Buam, Die jungen Zillertaler, etc....) APRES SKI BAR SALETTL direkt an der SKIPISTE PLANAI - HOCHWURZEN Wir suchen: 1 Kellner/in. Anforderung: * abgeschlossene Berufsausbildung und Praxis erwünscht * Motivation und Einsatzfreude * kundenfreundliches Auftreten Wir bieten: * Saisonstelle mit einer Vollzeitbeschäftigung * freie Unterkunft und Verpflegung Bewerbung und Information: AMS Gröbming, Elisabeth Sobotka, Telefon: 03685/22137-405. Dienstgeber: Erlebniswelt GesmbH., Rohrmooserstr. 215, 8971 Rohrmoos. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter: www.erlebniswelt.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Kellner/in beträgt 1.600,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.. Elisabeth Sobotka, Telefon: 03685/22137-405. Dienstgeber: Erlebniswelt GesmbH., Rohrmooserstr. 215, 8971 Rohrmoos. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter: www.erlebniswelt.at n 17. Bauspengler/innen; Description: Wir sind ein renommiertes Personaldienstleistungsunternehmen in 4470 Enns und suchen ab sofort für einen unserer Kunden in Steyr 2 Bauspengler/innen **** ANFORDERUNGSPROFIL / WAS SIE AUSZEICHNET: Lehrabschluß erforderlich - Arbeiten nach Plan und Anweisung Genauigkeit - ausreichende Deutschkenntnisse - Teamgeist und Verlässlichkeit - Führerschein B und PKW erforderlich Zuverlässigkeit - Einsatzbereitschaft AUFGABENGEBIET: Dünnblechbearbeitung - Rohrleitungen isolieren - Montage von Fall- und Dachrinnen ARBEITSZEITEN: Vollzeit / die genaue Arbeitszeit erfolgt nach Vereinbarung ARBEITSORT: christian.mitterhuber@studirach.at

n 18. Thekenkräfte (m./w.); Description: McCafé und McDonald's, das sind zwei Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten unter einem Dach und deshalb nicht voneinander zu trennen! Im McCafé verwöhnen wir unsere Gäste mit Café, Torten und Kuchen in vielen Variationen und vermitteln ein völlig neues Lebensgefühl. Auch im klassischen McDonald's Restaurant bieten wir in einem modernen Ambiente unseren Gästen ein umfangreiches gastronomisches Angebot und unseren Mitarbeiter/Innen einen abwechselungsreichen, krisensicheren Arbeitsplatz und tolle Karrierechancen bei einem der größten Arbeitgeber Österreichs. Ab sofort suchen wir für das McCafe in Braunau: 2 Thekenkräfte (m./w.) für den Verkauf und die Kassenbedienung. Die Anlehre erfolgt im Betrieb, gute Deutschkenntnisse, Zuverlässigkeit und Kontaktfreudigkeit sind erforderlich. VOLLZEITBESCHÄFTIGUNG, Arbeitszeit nach Absprache (nach dem Dienstplan: in der Zeit zwischen 7:00 bis 16:00 Uhr und von 16:00 bis 24:00 Uhr, vermehrt auch am Wochenende). Gute Entlohnung über dem Kollektivvertrag. Geboten werden freie Mahlzeiten und Arbeitskleidung. Dienstgeber: McDonald`s, Stepany Ges.m.b.H, Erlachweg 1, 5280 Braunau Mögliche Bewerbungsarten: Online über www.mcdonalds.at (bevorzugt), für Crew bewerben, per E-Mail: at-store0079@restaurant.at.mcd.com oder Bewerbung am Terminal im Restaurant jederzeit möglich. Bitte NUR Online-Bewerbungen und KEINE persönlichen Vorsprachen in der Mittagszeit. Das Mindestentgelt für die Stellen als Thekenkräfte (m./w.) beträgt 7,00 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. at-store0079@restaurant.at.mcd.com n 19. Maschinenbautechniker/in; Description: Als Ingenieurbüro suchen wir für Projekte in Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Kunden: 1 Prozessentwickler (m/w) Gießereitechnik Wir bieten: - Die Chance, die Entwicklung und Produktion von Motorenkonzepten der Zukunft mitzugestalten - Arbeit in einem jungen, aufstrebenden Team - Familiäres Klima und internationale Vernetzung - Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben & umfassende Sozialleistungen - Ein fundiertes Einarbeitungsprogramm, um den Einstieg zu erleichtern Wir erwarten: - Eine fundierte Ausbildung (HTL, FH, Uni/ Gießereitechnik, Metallkunde oder Maschinenbau von Vorteil) oder mehrjährige Berufserfahrung in einem vergleichbaren Umfeld - Motivation, Engagement, lösungsorientierte Denkweise Flexibilität, Offenheit für Neues & Teamfähigkeit Im Sinne des GBG wenden wir uns an Damen und Herren gleichermaßen. Mindestgehalt von EUR 30.000 Überzahlung je nach Qualifikation und Vorpraxis zuständig: Herr Dipl.Bw.Ing. Rudolf Robl, MBA job@technik-service.at 0732 / 25 15 95 Technik-Service GmbH Ingenieurbüro für Maschinen- und Anlagenbau seit 1978 Personalmanagement Personalrecruiting Zerzerstraße 6 - 8 4040 Linz www.technik-service.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Prozessentwickler (m/w) Gießereitechnik beträgt 30.000,00 EUR brutto pro Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung. job@technik-service.at n 20. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Als erfolgsund mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen suchen wir für einen Kunden in Mauthausen 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe). * ANFORDERUNGSPROFIL: - abgeschlossene Berufsausbildung Ausländische Bewerber/innen nur mit Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und mit ausreichenden Deutschkenntnissen in Wort und Schrift. * DV-Beginn: ab sofort * WIR BIETEN: - Arbeitszeit/Ausmaß: Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 48 Stunden pro Woche im Teildienst. Arbeitszeit in 6-Tage-Woche mit Wochenendddiensten. Freier Tag nach Vereinbarung. - Entlohnung: 11,15 Euro brutto pro Stunde (eine Überzahlung ist abhängig von der Qualifikation und der Berufserfahrung möglich); - Erreichbarkeit: ist mit öffentlichem Verkehrsmittel regional gegeben; ein Zimmer kann zur Verfügung gestellt werden; KONTAKT: JOBMADE Personalservice GmbH Ferihumerstraße 15/1. Stock, 4040 LINZ. Ihren Vorstellungstermin vereinbaren Sie bitte mit Frau Kaufmann. Tel. Nr.: 0732/700 590 13 E-Mail: doris.kaufmann@jobmade.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) beträgt 11,15 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. doris.kaufmann@jobmade.at n 21. Feinkostverkäufer/in; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 1 Feinkostverkäufer/in ANFORDERUNGSPROFIL: * Praxis im Feinkostbereich * Idealerweise Lehrabschluss * Sehr guter Kundenumgang * Teamfähigkeit und Flexibilität WIR BIETEN: * Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß von 20 Stunden pro Woche * Arbeitszeit wird im Rahmen der Öffnungszeiten vereinbart * Entlohnung wird je nach Vorkenntnissen vereinbart KONTAKT: Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: Frau Maria Justl, Tel.: +43 7716 20206 Justl Maria GmbH Unimarkt An der Kreuzstr. 2 4792 Münzkirchen E-Mail: maria.justl@unimarkt-partner.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Feinkostverkäufer/in beträgt 1.300,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. irmgard.moedlhammer@escad-austria.at

CNC-Facharbeiter/in; Description: Als n 22. Personalbereitstellungsunternehmen mit Sitz in Linz suchen wir für einen unserer Kunden in Ried im Traunkreis 1 Laser-Stanzmaschinen-Bediener/in. * ANFORDERUNGSPROFIL: abgeschlossene Berufsausbildung (CNC-Dreher/in, -Fräser/in oder Schlosser/in mit CNC-Kenntnissen) Ausländische Bewerber/innen nur mit Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und mit ausreichenden Deutschkenntnissen. * AUFGABENBEREICH: Bedienung von Trumpf Laser-Stanz-Kombinationen (Trumpf 5030, TC 500 und TC 6000) * DV-Beginn: ab sofort * WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß: Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Stunden pro Woche. Arbeitszeit nach Vereinbarung. Entlohnung: 11,15 Euro brutto Stunde (eine Überzahlung ist abhängig von der Qualifikation und der Berufserfahrung möglich); - Erreichbarkeit: ist mit öffentlichem Verkehrsmittel gegeben; KONTAKT: Jobmade Personal Service Stahlstraße 2-4, 4020 LINZ Bitte bewerben Sie sich bei Herrn Bernhard Kals. Tel.: 0699/166 116 27 E-mail: linz2@jobmade.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Laser-Stanzmaschinen-Bediener/in. beträgt 11,15 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. linz2@jobmade.at n 23. Weber/in; Description: Wir suchen für unsere Webfabrik im Webermarkt Haslach 1 Weber oder Webermeister oder Schlosser (m/w) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis zumindest Lehre in einem der obigen Berufe handwerkliches Geschick Führerschein Gruppe "B" Aufgabengebiet Maschineneinstellung, Wartung, Mechanik, etc. Arbeitsort/Erreichbarkeit 4170 Haslach an der Mühl ein eigener PKW ist vorteilhaft Arbeitsbeginn nach Absprache WAS SIE AUSZEICHNET: Teamarbeit eigenständige Arbeitsweise WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer Dauerbeschäftigung ab 20 Stunden pro Woche Entlohnung ab KV Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrungsjahren Schulung/Weiterbildung/Aufstieg Einschulung in den Textilbereich wird geboten KONTAKT: Bitte um telefonische Terminvereinbarung zwecks Vorstelltermin bei: Herrn Willi Hackl Tel.: 07289 71314-21 Webfabrik Haslach Graben 16 4170 Haslach E-Mail: w.hackl@webfabrikhaslach.at web: www.webfabrikhaslach.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Weber oder Webermeister oder Schlosser (m/w) beträgt 7,49 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. w.hackl@webfabrikhaslach.at n 24. Technisch(er)e Sachbearbeiter/in; Description: Die GIA Gruppe gehört im Bereich der Tankstellentechnik/Industrie zu den namhaften Dienstleistungsunternehmen der Branche in Zentraleuropa. Mit Niederlassungen in acht weiteren europäischen Ländern werden sowohl internationale Konzerne als auch nationale Kunden erfolgreich betreut. Wir suchen zum ehestmöglichen Eintritt: 1 Technisch(er)e Sachbearbeiter/in bzw. Mitarbeiter/in im Vertriebsinnendienst Hauptaufgaben: technische Unterstützung Vertrieb (Innendienst) Industrieprodukte Lieferantenund Kundenbetreuung Angebotslegung, Angebotsverfolgung, Kundenaquise fallweise Messebesuche Anforderungen: abgeschlossene technische Ausbildung (HTL- oder Fachschule), bzw. abgeschlossene Ausbildung (Schlosser/in, Installateur/in, Mechatroniker/in) und Kenntnissen im kaufmännischen Bereich (gute EDV-Kenntnisse - MS Office) gute Englischkenntnisse, Zuverläßigkeit und Teamgeist, selbständige Arbeitsweise, hohe Kundenorientierung, lösungsorientiertes Denken und Handeln; Vollzeitbeschäftigung, 38,5 Wochenstunden Arbeitsort: 5280 Braunau Entlohnung: Das gesetzliche Mindestentgelt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) beträgt gemäß Kollektiv zumindest EUR 1441 brutto/mtl., die genaue Bezahlung richtet sich nach Ihrer Qualifikation/Berufserfahrung und wird mit Ihnen vereinbart! Ihre aussagekräftigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an: GIA Austria GmbH, Salzburger Straße 138, 5280 Braunau/Inn, Herrn Harald Neuburger E-mail: neuburgerh@gia.co.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Technisch(er)e Sachbearbeiter/in bzw. Mitarbeiter/in im Vertriebsinnendienst beträgt 1.441,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. neuburgerh@gia.co.at n 25. Elektroanlagentechniker/in; Description: Als erfolgs- und mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung suchen wir für einen Kunden 1 Elektroanlagentechniker/in. * ANFORDERUNGSPROFIL: Arbeitsbeginn: ab sofort * KONTAKT: Dienstgeber: LIS Industrie Service GmbH Lunzerstraße 64 - 11. Stock, 4030 Linz Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Lueger. Tel. Nr.: 0732/34 10 10 30. Email: e.lueger@lis-linz.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Elektroanlagentechniker/in beträgt 11,15 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. e.lueger@lis-linz.at


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / vânzãri terenuri

é Videochat Bonus 600$ angajam hostess, minim 18 ani, cunostinte operare PC. Oferim salariu garantat 1.200 €/ luna, bonus de angajare 600$. conditii si zone excelente, training asigurat, program flexibil, 1.200 €, vchatstudios@ yahoo.com, Tel: 0732229103, 0785378953

Videochat Bucureºti angajeazã fete condiþii deosebite, avantajoase, cazare gratuitã, promovare artisticã ºi profesionalã, Tel: 0722793065 Videochat. Angajam doamne si domnisoare pentru conversatii intr-un studio videochat categoria adulti si non-adulti se ofera contract de munca bonus la angajare 100$, 0732772874 n Vopsitor. SC Sinatra Hold SRL angajeaza in conditii avantajoase, salariu atractiv, bonusuri si prime, bonuri de masa si bonuri pentru alimentatie speciala, ore suplimentare plãtite, cazare asigurata, transport decontat, vopsitori industriali si sablatori, pentru Santierul Naval din Galati, 2.000 RON/luna, Tel: 0754432418

GERMANIA CEHIA, LIBIA, SENEGAL. ZIDARI, FINISORI, RIGIPSARI, NECALIFICATI, SE SOLICITA EXPERIENTA, CAZAREA SI SALARIUL 800-1400 ASIGURATE, CONTRACT 6-24 LUNI, 1.400 EUR, OFFICE @FALCONFCONSULT ING.RO, HTTP://WWW.FALCON FCONSULTING.RO, TEL: 0763128751, 0732036211

04 Septembrie 2012

é

n Dâmboviþa Tãrtãºeºti, particular, vand teren, zona vile, 1000mp, deschidere 24m, 38.000 EUR, Tel: 0766580384

AFUMAÞI PARTICULAR VIND PARCELE 500 M2 TEREN INTRAVILAN IN APROPIERE CENTRU AFUMATI, 2 0 . 0 0 0 E U R , DERYADANA@YAHOO.COM, TEL: 0734189507, 004795150082

Dâmboviþa, Rãcari, teren 2000 mp, 55.000 EUR, Tel: 0721481411, 0724236252

n Cãlãraºi

é GERMANIA SPANIA, CEHIA. AGRICULTURA, CULES MERE, MANDARINE, PORTOCALE, DEPOZITE SORTAT SI AMBALAT FRUCTE SI LEGUME, CONTRACTE 6-12 LUNI.SE ASIGURA CAZAREA SI SALARIUL 700-1000 EURO, PLECARI IMEDIATE, 1.000 EUR, OFFICE@FALCONFCONSULTING .RO, WWW.FALCONFCONSULTING.RO TEL: 0763128751, 0732036211 n Germania. Casa privata langa Frankfurt cauta de urgenta fete, conditii de munca foarte bune, Cazare gratuita, totul legal. Sefa romanca.! Tel: 00491636148946 n Germania. Monica cauta fete cu varsta intre18-40 ani pt munca (masaj erotic) in casa privata. Conditiile sunt foarte bune, iar cazarea gratuita. Rog si ofer seriozitata. Ma aflu in tara pt moment si ma puteti contacta la telefon, Tel: 0763127562, 004915789522710

ªoldanu proprietar, 1000mp, lângã primãrie, ieºire la DN, deschidere 25m, negociabil, Tel: 0723284565 n Cernica. Urgent! Vand teren 750 mp Cernica (Posta) intravilan, liber. Pretabil pentru constructii locuinta, Tel: 0723706659 n Ciorogârla teren P+4, 1700mp, 30 EUR, Tel: 0722591833 n Ciorogârla teren intravilan, P+4, 630mp, toate utilitatiel, cartier nou, 0723.671.571, 280 EUR, Tel: 0722591833 Constanþa, Techirghiol, zona S t a d i o n , t e re n 2 5 0 0 m p intravilan, deschidere 36m, lot A233/31/1, Tel: 0728724798, 0721201020

é DÂMBOVIÞA, CREVEDIA SAMURCASI, PROPRIETAR VAND LOTURI TEREN DE 300, 400 SAU 500 MP, ZONA REZIDENTIALA, APROPIERE LAC, DESCHIDERE 17M, STRADA ASFALTATA, UTILITATI. ZONA LINISTITA, 25 MINUTE DE CENTRUL BUCURESTIULUI, 5 MINUTE DE BUFTEA /MOGOSOAIA. PRET 7, 500 EUR-300 MP, 10, 000 EUR -400 MP, 12, 500 EUR- 500 MP. LA CERERE PUTEM REALIZA PLANUL DE ARHITECTURA SI CONSTRUCTIA CASEI DVS, ADRIAN@MATS.RO, TEL: 0722713640

n Ospãtãriþe Cautam ospatarite

é Zugravi.

Angajam zugravi vopsitori, numai cu experienta (aplicatii manuale si mecanizate) 0722740935, dumitrubaciuw3@ yahoo.com, Tel: 0726647714, 0747691761

si picolite cu diploma sau fara ptr. contract de munca in Cipru. Rugam seriozitate. Salariu luna, 800 EUR, Tel: 0721742815

é Uniunea Europeana. Acredo Romania recruteaza personal pentru strainatate: constructii, agricultura, abatoare, soferi, http://www.acredoromania.ro, Tel: 0371303309

é DÂMBOVIÞA TÃRTêEªTI LOTURI INTRAVILANE, 530-700 MP, INTRE CASE, LANGA PADURE, STALPI CURENT LA LOTURI, URBANISM MAXIM P+2, 20 MIN DE VICTORIEI, INTRE 10.500-14.000 EURO/ LOTUL, PARTICULAR POZE / DETALII PE SITE, 10.500 EUR, WWW.TERENURILAPADURE.RO, TEL: 0722677873, 07655555614


04 Septembrie 2012 n Domneºti Clinceni, particular, SUPEROFERTA, teren în rate, Curtea Domnesca, Unitatea Militarã, Tegheº, Ciutaci, utilitãþi, variante auto, 12 EUR/mp, Tel: 0723530331 n Domneºti, sat Teghes, teren la padure 1600mp, utilitati in zona, negociabil. Urgent! 30 EUR/mp, Tel: 0729100090

Giuleºti Drumul Sabareni, vand teren intravilan, 3700mp, Tel: 0727892162

n Giurgiu Bolintin Vale, 950 mp, gard beton, foiºor, puþ, WC, fundaþie casã, 2 sere, 37.000 EUR, Tel: 0764678425 n GIURGIU MIHÃILEªTI SAT TUFA, STRADA ARGIDAVA, VAND TEREN INTRAVILAN, 2.000MP, TEL: 0758034536 n Giurgiu, Bolintin-Vale 1 hectar parcelabil, cadastrat, cu acces la râul Argeº ºi la gaze, zonã minunatã, 5 EUR/mp, Tel: 0726188516, 0744919171

Grãdiºtea-Ilfov Victoriei 24, vand teren 1000mp langa padure (pentru casa), Tel: 0744247037

é Prahova, Cheia, vand teren intravilan 1000 mp la sosea DN1 A Ploiesti - Brasov localitatea Cheia dupa Manastirea Suzana si 1 km pana in Cheia iar in spatele terenului e Raul Teleajen, pozitie superba, utilitati: energie electrica, apa curenta; acte la zi. Unic proprietar. In zona Cheia s-au facut investitii pentru 2 partii de schi moderne cu finalitate in anul 2012. Constantin, 30 EUR/mp, imprejmuiri@yahoo.es, Tel: 0726844341

Prelungirea Ghencea (vis-a-vis de Grup 4 Security), suprafata 1420 mp, PUD, cadastru (50x28, 4), particular. Negociabil, 150 €/mp, Tel: 0722209953

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9

PREDEAL, é BRAªOV, PARTICULAR VAND IN PREDEAL CENTRAL PROPRIETATE COMPUSA DIN 2 CASE CU TEREN DE 1207 MP PLAT, TOATE UTILITATILE, CENTRALA TERMICA, GARAJ, CASA DIN 2003, 133 MP, 130.000 EUR, PEETRE36@YAHOO.COM, TEL: 0727410168

Bucureºtii Noi casã p+1 4camere 2bãi, bucãtãrie beci 2balcoane finisatã locuitã 125.000euro neg. construcþie 2006, 0766484106

n Prelungirea Ghencea, Valea Cricovului, Teren 630mp, toate utilitatile, 160 EUR, 0723671457

n 1 Decembrie - Ilfov aproape de DN5 si Mega Image, vand teren intravilan 1.000 mp, langa utilitati, cu cadastru si intabulare. Pret 35 EUR/mp, n Mãgurele sosea, langa Rocon, negociabil, 3000mp, deschidere 130m la dannymihai2005@yahoo.com, Tel: drum asfaltat, gaze, curent, 0722657492 negociabil, 40 EUR/mp, Tel: 0788612371 n Moara Vlãsiei vand teren 1300mp + casa demolabila langa lac si padure, deschidere drum 30mp, 15 EUR/mp, Tel: 0729165702 Mogoºoaia Buftea nr. 27, particular 510mp, deschidere D N - T â r g o v i º t e , fa c i l i t ã þ i , convenabil, Tel: 0766412462

n Otopeni prelungirea 23 August, urgent, extravilan, zonã construibilã, 5.000 mp, preþ é Bacãu municipiu, discutabil, Tel: 0786094560 Serbanesti-Holt, Casa 2 Nivele Subsol + Parter + Etaj + Mansarda; Suprafata Teren 476mp; Suprafata Casa 200mp, n Popeºti-Leordeni teren arabil, 100mp/nivel; Material Constructie 22.700mp, deschidere 60, 25m, BCA; Acoperis Lindab; Tamplarie langa zona industriala (Viscofil), PVC; Canalizare Fosa; Diverse Tel: 0722806243 Imbunatatiri. Casa are doua n PRAHOVA BREAZA 1500MP, nivele, fiecare nivel avand intrare TOATE FACILITATILE, ZONA separata. Exista posibilitatea creari SUPERBA, LINISTE, PANORAMA, unei singure intrari, 48.500 EUR, PRET SPECIAL, TEL: hyperlingro@yahoo.com, Tel: 0724865744 0742200094, 0742060988

Prahova Cioranii de Sus, gospodarie, DN1, 80km de B u c u re s t i , 1.100mp, d e s c h i d e re 3 9 m , c a s a batraneasca 4 camere+ casa noua 4 camere, beci, din caramida, invelita cu tigla, fantana, gaze, apa curenta la p o arta, n eg o c iab il, 18.000 EUR, Tel: 0744273627

é Chiajna vila P+1, constructie 2011, din caramida, tabla tip lindab, 125 mp sc, finisata la cheie, strada asfaltata, toate utilitatile (curent, gaze, canalizare). Acceptam ap in Buc la schimb, 79.000 EUR, vile_la_cheie@yahoo.com, Tel: 0766679980 é Ialomiþa, Malu Roºu, Vand casa si teren la 70 km de n Dâmboviþa Corbii Mari casa 3 Bucuresti, 3 camere, hol,

camere, bucatarie, garaj si teren 3500mp la km 50 pe autostrada Buc-Pitesti. Negociabil, 25.000 EUR, Tel: 0727938694 n Domneºti Clinceni- ansamblu vile lângã Cartierul Curtea Domneascã, P+1, 118mp, teren= 250mp, gaze, curent, baile utilate, centrala, acceptam credit “Prima Casa”, 67.000Euro la cheie, la roºu, 31.000 €, www.vileduplex.ro, Tel: 0723530331

bucatarie, camara, pivnita, anexe, acoperis din tabla, pomi fructiferi. Suprafata teren 1.329 mp deschidere pe 2 laturi (cadastru, intabulare), 45.000 RON, dinu.cami@yahoo.com, Tel: 0742989341

Prahova, Cornu de Jos, vand casa veche, toate utilitatile + teren 1.087 mp, Tel: 0751046566 Prahova, Cioranii de Sus, Casa la tara, Gospodarie pe DN1D, 80 Km de Bucuresti la sosea, 1100mp deschidere 39 m, casa batraneasca+ casa noua din caramida, acoperis tigla, beci, fantana, gaze, apa curenta la poarta, 18.000 EUR, ramonna_yrd@yahoo.com, Tel: 0740685457, 0744273627

Dragomireºti-Deal Bâcu, 5 km de Carrefour Militari, P+M, te r e n = 5 0 0 m p , c o n s tru c þie 65mp+anexã, pivniþã, la cheie, 60.000 EUR, Tel: 0722325373, 0724341829 NOI, é BUCUREªTII CASA+TEREN 500MP, DESCHIDERE 24M, TOATE FACILITATILE, GAZE, CANALIZARE, GARAJ, PARTICULAR, 220.000 EUR, MIHAELA.IACOB33@YAHOO.COM TEL: 0216686775, 0769646288

é Lacul Tei constructie 2005,

living 42mp, 3 dormitoare spatioase, 2 bai, langa lac, luminoasa, frumoasa, 130.000 €, romanmari@yahoo.com, Tel: 0723268780, 0727513520

n Militari,

Cãlãraºi Belciugatele, vilã direct la lac, ponton, barcã, pescuit ºi înotat din curte, 7 camere, 2 bãi, 2 balcoane, 2 terase mari, pivniþã, garaj separat, 1.400mp, 36m. Deschidere lac ºi stradã, peste 100 pomi, 99.000 EUR, Tel: 0744514488 n Cernica lângã Mânãstire, vindem vile într-un ansamblu nou, finsate complet, curent, apã, gaze, canalizare, stradã asfaltatã, dezvoltator imobilia, 60.000 85.000 EUR, Tel: 0724588660

é Giurgiului situata la 5 minute de piata Progresul, de vazare casa, parterul este constructie 2002, etajul este constructie 2009, 6 camere, 2 bai, 2 bucatarii, geamuri termopan, acoperis tabla Gerard (cu piatra naturala), centrala termica 2011, gaze, canal, apa (dedurizator), electrictate, satelit, telefon&cablu, strada de acces asfaltata 2011 si cele adiacente, alee de servitute, gard si pavaj curte 2011, casa se vinde partial mobilata, 2 A/C, terasa acoperita, acces RATB la 3 min mers pe jos catre soseaua Giurgiului, Selgros Metro la 7 minute distanta, Centrul Comercial Grand Arena la 5 minute distanta, 150.000 EUR, l.nedea @me.com, Tel: 0723400818

Ansamblu de lux, exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, mobilat, echipat aparatura lux, finalizat pt. 23august, persoane pretentioase, 149.900 €, é Republica, Confederatiei, casa caramida, www.avangardegrandevillage.ro, 2010, casa p+m, 4 camere, Tel: 0744368835, 0722356122 terasa, 102mp su, 75mp amprenta, 208mp curte, 5 pomi Militari-Rosu, fructiferi, 20 vite vie, 89.000 EUR, Ansamblu de lux exclu- dorudeliu@yahoo.com, Tel: sivist! Apartament 4 0745635402 Roºu Dudu, duplex la cheie, camere in vila, 180 mp n 150 mp construiþi, 3 dormitoare, 2 bãi, 88.000 EUR, Tel: 0723319350 + teren, finalizat

pt.persoane pretentioase! 89.900 €, Tel: 0722134720, 0767600804

Pantelimon vand (schimb) casa demolabila 65mp, sector 2 Bucuresti, (cadastru +intabulare), 25.000 EUR, Tel: 0768156782

Sãlaj, in spatele parcului Humulesti, Vanzare Vila constructie P+E+M, 77mp a m p r e n t a la s o l , fi n i s a r i deosebite, toate utilitatile racordate, 5 camere, living, 2 bai, bucatarie open space. Teren 204 mp, 140.000 EUR, georgeta.nicolae.gn@gmail. com, Tel: 0763331139


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere n Militari Roºu, proprietar, et. 1, 42mp, stradal, bloc nou, 30.000 EUR, Tel: 0788395181, n ªtefan Cel Mare, casa 35 mp, 0727525188 teren - 50mp. Camerã, vestibul, Militari Roºu (proprietar), super baie, bucãtãrie ºi dormitor. Necesitã îmbunãtãþiri, 23.000 EUR, ofertã, bloc nou, stradal, 42mp, renata.panait@yahoo.com, Tel: et. 1. Preþ la cheie, 30.000 EUR, 0766320674 Tel: 0788395181

n Berceni Cetatea Veche 4, conf. 2, emidecomandat, 2/4, acte la zi, particular, mobilat utilat, negociabil, 42.000 EUR, Tel: 0762320050 n Bucureºtii Noi, 56 mp, particular, zona linistita, etaj inferior, utilat, semimobilat, langa metrou, exclus agentii imobiliare, Tel: 0744365403, 0769061102

04 Septembrie 2012 Mãrgeanului 60 mp, urgent, parter, toate îmbunãtãþirile, negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0766236612

n Titan casa curte, 3 camere,

n Pipera Cosmopolis Garsoniera situata in Cosmopolis, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 42.000 €, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: é Tunari Pipera-Otopeni Vila 0730109005 é Chiajna Rosu Ap 2 cam, dec, 2006 stil brancovenesc, utilata, la in bloc nou, izolat termic clasa A, cheie, 330 mp constr, sapte finisat la cheie, zona f linistita, loc camere, bucatarie, patru bai, parcare, 65mp utili, rate P+Et+mansarda, terase, balcoane, n Titan Auchan, vând urgent dezvoltator 47 000 E si garsoniera izolatie, semineu, garaj, aproape garsonierã, cf 1, bloc mixt, et 1, 38, 5mp utili in acelasi bloc, de autostrada Bucuresti-Ploiesti, amenajatã modern, 33.500 EUR, finisata la cheie, pret 29 000E, de aeroport si de centura, 450 mp Tel: 0737355643 29.000 EUR, Tel: 0766679980 teren, 170.000 Euro, sau chirie, discutabil, 800 EUR/luna, Titan Auchan dezvoltator, n Colentina vand apartament 2 cc_primex@yahoo.com, Tel: garsoniera duplex cu balcon, camere, confort 1, decomandat, Teiul Doamnei, etaj 10, 0722242826 36mp, la cheie, 29.000 EUR, 48.000 EUR, Tel: 0724559023 Tel: 0741555181

é Pantelimon Delfinului, 2

toate dependintele, scoala, metrou, gradinita, piata, toate utilitatile, Tel: 0736388360, 0766246459

n Unirii vand apartament 3 camere, doua bai, Unirii deal, 100 EUR, mmd632011@gmail.com, Tel: 021313180, 0213138180

n Drumul Taberei Ghencea, Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2012, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Drumul Taberei Favorit, etaj 7/9, confort 1, mobilat lux cu é Titan-Trapezului Imobil nou, multiple imbunatatiri, urgent! Tel: D+P+2+M cu predare in luna 0745055657, 0728005657 decembrie 2012, metrou, asfalt, liniste, 36 mp, la cheie, centrala Drumul Taberei proprie, geam tripan, polistiren de Ghencea Ansamblu 10cm, se pot alege g, f, p, accept credit, 28.500 EUR, rezidential, 90mp, vasile_building@yahoo.com, Tel: 1/3, decomandat, 0758090101

é Alba Iulia Piata Garsoniera, etaj intermediar, amenajata: gresie, faianta, usa metalica, termopane, calorifere noi, zugravit recent, cadastru intabulare, (particular), Tel: 0737989375

n Giurgiului ºosea Luicã, confort 1 decomandat, etaj 4, gresie, faianþã, parchet, centralã termicã, 32 mp, 19.800E, Tel: 0733538292, 0768935619

é Titan-Trapezului Imobil nou, D+P+2+M cu predare in luna decembrie 2012, metrou, asfalt, liniste, 41 mp, la cheie, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10cm, se pot alege g, f, p, accept credit, 32.900 EUR, vasile_building@yahoo.com, Tel: 0758090101

constr. 2012, finisari lux, plata cash, stoc limitat, 55.900 EUR, www.avangarde rezidential.ro Tel: 0722134720, 0767600804

n Giurgiului Grãdiºtea 10, conf. 1, decomandat, 4/4, acte la zi, particular, preþ negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0762320050 n Giurgiului 2 camere conf. 1, 2009, 40mp, decomandat, balcon, mobilat utilat complet, centralã proprie, contorizat, nu plãteºti întreþinere, loc parcare, 35.900 EUR, Tel: 0744376424

é Militari Lujerului, Virtutii, str. Orsova, etaj 3/4, bloc 1990, confort 1 sporit, s.u. 42, fgpt, ac, mobilata, utilata, 44.500 EUR, str_laura@yahoo.com, Tel: 0745397555

Basarabiei Diham, 8/10, 54mp, bloc 87, reabilitat, stradal, termopan, parchet, liber, 53.200 EUR, Tel: 0765610717

n Macaralei Roºu, proprietar, et. 1, S=71mp, stradal, bloc nou, 45.000 EUR, Tel: 0727525188, 0788395181 n Mãgurele 68mp+25mp terasã acoperitã, decomandat, bloc nou, toate utilitãþile. Proprietar. Exclus intermediari. Negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0722193223

Titan Auchan dezvoltator, apartamente duplex cu balcon, 5/5, su=46mp, la cheie, termen predare septembrie 2012, 36.000 EUR, Tel: 0741555181

é Mihai Bravu zona metrou, La 5 min Mall Vitan. Apart 2 camere in confort I, decomandat, 2 balcoane inchise in termopan, etj1, bloc din anul 1991. Apartamentul este renovat recent, complet mobilat si utilat, 79.000 € laura.manolache88@yahoo.com, Tel: 0724992662

- Roºu, Ansamblu rezidential, 90mp, decomandat, 2012, 1/3, finisaje lux, proiect finalizat, oferta limitata, plata cash, 53.900 EUR, www.avangardehome.ro Tel: 0722134720, 0767600804

c a m e r e , a e r c o n d i tio n a t, termopan, parchet, usa metalica, gresie si faianta, semidecomandat, confort 2, etaj 10/10, pret usor negociabil. Merita vazut! 3 8 . 0 0 0 E U R , danielastefania@ymail.com, Tel: 0785814787

é Titan-Trapezului Imobil nou,

n Militari

n Militari,

Rosu Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2012, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 €, http://www.avangardehome.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

Titan Auchan dezvoltator, apartamente duplex cu balcon, 5/5, su=54mp, la cheie, termen predare septembrie 2012, 40.000 EUR, Tel: 0741555181

é Pipera 2 camere Cosmopolis, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, parcare subterana, paza, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 52.500 EUR, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

D+P+2+M cu predare in luna decembrie 2012, metrou, asfalt, liniste, 52 mp, la cheie, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10cm, se pot alege g, f, p, accept credit, 42.900 EUR, vasile_building @yahoo.com, Tel: 0758090101

é Titan-Trapezului Imobil nou,

D+P+2+M cu predare in luna decembrie 2012, metrou, asfalt, liniste, 68 mp, la cheie, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10cm, se pot alege g, f, p, accept credit, 51.900 EUR, vasile_building @yahoo.com, Tel: 0758090101


04 Septembrie 2012

vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Roºu Dudu, duplex la cheie, 150 mp, construiþi, 3 dormitoare, 2 bãi, 88.000 EUR, Tel: 0723319350

é Sibiu, Mediaº, apartament 3 é Alexandriei nr 86, apartament camere, partial mobilat, zona

3 camere, vedere stradala, an constructie 1978, 67 mp, renovat recent. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. La 5 minute de piata, 67.000 EUR, Cotur_Serghei@yahoo.com, Tel: 0762733392

n Berceni zona piata Sudului, particular, vand apartament 3 camere, confort 1 semidecomandat, 8/8, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopan, a/c, parc, Tel: 0732018118 central, vand n Bragadiru apartament 3 din 2 modern f. F.utilat pret negociabil, Tel: 0766231007, 0214481053

Bucureºtii Noi complet utilat si mobilat, etaj 1 din 3, bloc construit in 2009, 0724592003

n Doamna Ghica apartament 3 camere, decomandat, confort I, parter, cadastru, intabulare, 62.500 EUR, Tel: 0723672238 n Drumul Taberei vand apartament 3 camere, confort 1, decomandat, 4/4, exclus intermediari, 53.500 EUR, Tel: 0722893797 n Drumul Taberei, Avangarde Rezidential, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

centrala, geamuri termopan din lemn stratificat, centrala termica individuala, parchet laminat in intreg ap, izolat termic tot blocul, 33.500 EUR, holeheike@yahoo.com, Tel: 0745317553 n Socului proprietar 3 camere, confort 1, 65.000 EUR, Tel: 0788218172

n Chiºinãu Bd. zona Diham, Ap 4 cam, parter/8, 90 mp, 2 grupuri sanitare, modificat, 75.000 EUR, iutzu80@yahoo.com, 0785699362 n Mihai Bravu 100 mp, 8/10, gresie, faianþã, termopane, UM, apometre, repartitoare, vedere panoramicã, 2 bãi, balcon, uºor negociabil, 150.000 €, 0729311926 n Primaverii apartament 4 camere 85mp, demisol 28mp, pod, curte, liber in vila, 330.000 EUR, Tel: 0771620110, 0214344427 n Tineretului vând sau închiriez pe termen lung apartament 4 camere, etajul 2/4, decomandat, complet mobilat ºi utilat, preþ convenabil. Tel, Tel: 0730795808, 0722721502

é Titan-Trapezului Imobil nou,

Pantelimon Delfinului 3 camere; etj 3/14; constructie 1976; dec; conf 1; 93 mp utili; 2 balcoane mari; re n o v a t recent, G+F+P+T+UM; reabilitat termic; pret discutabil, 73.000 EUR, dorinniculescu@yahoo.com, Tel: 0722469752

n Camil Ressu, Inchiriez camera mobilata in apart. 3cam, langa metrou N.Grigorescu. 500 RON (utilitati incluse). Acces baie, bucat, masina spalat, internet, A/C, 500 RON/luna, Tel: 0721246603 n Dorobanþilor Închiriez camerã cu acces dependinþe, pentru menaj femeie în vârstã, persoanã peste 50 de ani, nu accept fumãtoare, Tel: 0212338116 n Lujerului, Piaþa Veteranilor, camerã mobilatã+ baie separat, 800 Ron, 2- 3 luni înainte, Tel: 0314085507, 0726722421

Militari Cora, inchiriez camera in apartament unui baiat curat, nefumator, mobilata, termen lung, Tel: 0730510719, 0753339939

D+P+2+M cu predare in luna decembrie 2012, metrou, asfalt, liniste, 92 mp, la cheie, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10cm, se pot alege g, f, p, accept credit, 69.900 EUR, é Titan Lidl 3 cam. proprietar Et. vasile_building@yahoo.com, Tel: n Roºu, Inchiriez camera, Tel: 1/4, caramida, G+F+P+AC+ 0758090101 0723204190 Termopane+ Centrala termica, 2 n Titan, Auchan Complex Rasarit balcoane, baie cu aerisire, vedere de Soare, caut o colega ptr mixta, 2 locuri de parcare inchiriere 1 camera in apt cu 2 primarie, instalatii noi, 75.000 €, camere, decomandat, complet doctor_alina.grigore@yahoo.com, mobilat si utilat, toate facilitatile, Tel: 0722235201 langa Hipermarket Auchan, rog n Titan-Trapezului Imobil nou, seriozitate, 150 EUR, 0743686816 n Foisorul de Foc, apartament in D+P+2+M cu predare in luna vila de P+1 la parter, 6 camere si decembrie 2012, metrou, asfalt, liniste, 70 mp, la cheie, centrala dependinte, suprafata 190mp, Tel: proprie, geam tripan, polistiren 0744676268 de 10cm, se pot alege g, f, p, accept credit, 47.900 EUR, vasile_building@yahoo.com, Tel: 0758090101

Vitan Real sau Auchan Titan, dezvoltator, de la 66mp, pret de la 40.000 E, la gri, Tel: 0741555181

n Chitila-Ilfov Rudeni 38, spaþiu industrial subsol +parter +etaj, cu teren 2240mp, suprafaþã construitã 681mp, suprafaþã desfãºuratã 1380 mp, suprafaþã utilã 650 mp. Preþ închiriere 3500E/ lunã +TVA. Preþ vânzare 550.000E +TVA, Tel: 0766613878

n Gorjului apartament cf. I decomandat, bloc recent reabilitat termic, 7/10, 2 grupuri sanitare, 2 debarale, gresie, faianta, parchet, usa metalica, urgent, negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0733037430

n Mihalache Ion (Domenii), semidecomandat, 10/10, reabilitat ternic, 2 lifturi pe scarã (particular), 65.000E discutabil, Tel: 0743337024, 0723575164

é Pipera garsoniera situata in

n 1 Mai (Mihalache) Popiºteanu, vilã s+p+2 160mp construcþie nouã centralã proprie AC pentru birouri 800Euro, Tel: 0722446899 n Brãneºti Ilfov, închiriez vilã nouã, 4 camere, 170 mp, toate facilitatile, 550 EUR, 0723695474

é Jilava vila noua nemobila

P+1+Pod 220mp, garaj, terasa, 3 dormitoare, 3 bai, living, dressing, bucatarie, curte 500mp. Doresc contract pe minim doi ani, avans prima si ultima luna din contract+o luna garantie, 500 EUR/luna, iordachemi@yahoo.com, Tel: 0766666658

Cosmopolis, se poate inchiria nemobilata si neutilata/ mobilata si utilta. Preturi incepand cu suma de 230 euro. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 230 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Pipera Garsoniera situata in

Cosmopolis, mobilata si utilta.

é Lacul Tei constructie 2005, Toate facilitatile unui complex nou, living 42mp, 3 dormitoare spatioase, 2 bai, mobilata nou, langa lac, luminoasa, frumoasa, 750 EUR, romanmari@yahoo.com, Tel: 0723268780 OFERTA n ULTRACENTRAL. IMBATABILA. AVOCAT CU DOMICILIUL IN STRAINATATE INCHIRIEZ URGENT PE TERMEN LUNG, CHIRIE ANTICIPAT 6 LUNI, APARTAMENT DE 60 MP CE NECESITA RENOVARE, SITUAT LA PARTER CU INTRARE SEPARATA, IDEAL FIRMA SAU CABINET POZITIE ULTRACENTRALA LA 15 MINUTE DE UNIVERSITATE SI PIATA UNIRII, 450 EUR, AVOCAT_ANCA_PAUN@YAHOO. COM, TEL: 0723775588

gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 295 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Sãlaj, garsoniera mobilata utilata g, f, p sector 5 avans 1 luna +garantie, particular, 200 EUR/luna, Tel: 0744472982

é Salajan,

Pajura Inchiriere garsoniera zona Pajura, etajul 7/10, G+F+P, complet mobilata si utilata, termopan, izolatie, Tel: 0754029501

metrou Nicolae Grigorescu, 2 minute metrou, Particular inchiriez garsoniera cf 1, semidecomandata, 32 mp, 5/10, mobilata, utilata (aer conditionat, masina de spalat, frigider, aragaz, TV, cablu), gresie, faianta, parchet, termopan, plata anticipat + garantie (echivalent 1 luna), termen lung, 250 EUR/luna, corina.dinculescu@yahoo.com, Tel: 0767863907

Solicit in vederea inchirierii garsoniera mobilata sau nemobilata, Tel: 0732864809, 0769526936

n Carol I, Central - Izvorul Rece é Iancu Nicolae Inchiriez vila, Complet renovatã, mobilatã ºi n Universitate, utilatã 2012, et. 2 din 4. Dormitor,

P+1+M, 300 mp construiti, 250 mp teren. P: living 40mp, bucatarie 17mp; E1: 3 dormitoare (19, 20, resp. 21mp); Mansarda open space. Total 4 bai, 1.200 EUR/luna, teoc65@gmail.com, Tel: 0722338899

Cumpar cu plata pe loc garsoniera confort 1 2 sau 3, Tel: 0732864809, 0769526396

Cumpar cu plata cash 2 camere confort 1 2 sau 3 eventual schimb cu garsoniera si diferenta, Tel: 0732864809, 0769526936

Cumpar cu plata imediat, apartament 2 Cumpar cu plata chas camere, indiferent garsoniera confort 1, 2, zona, confortul si modul 3 indiferent zona, Tel: de intretinere, Tel: 0766638972 0766638972

é Intercontinental Nicolae Filipescu, 4 camere cu doua holuri locuibile, 140mp, decomandat, finisaje lux, centrala proprie, contorizare separata, proprietar, 1.050 EUR, Tel: 0733817200

bucãtãrie, WC, baie, dressing, separate. Frigider, aragaz, maºinã de spãlat, pat matrimonial, plasmaTV, telefon, internet, aer condiþionat, centralã, termopan. 250 Euro. Proprietar! 250 EUR/luna, larisaoprea@gmail.com, Tel: 0726679222, 0744377619 n Kogãlniceanu Piata Kogalniceanu, inchiriez garsoniera, Tel: 0216653507

Nerva Traian, garsonierã 45mp, et. 1/8, decomandatã, parþial mobilatã, Tel: 0753814628

Victoriei – Câmpineanu, particular, garsoniere, 42mp – 28mp, etaj 5-8, decomandate, mobilate, utilate, libere, curate, Tel: 0722388563 n Vatra Luminoasã stadionul Naþional, 3/8, mobilat, uºã metalicã, Tel: 0720294222

é Vitan Mall Inchriez garsoniera,

o statie departare, mobilata, centrala electrica! 180 EUR/luna, Tel: 0722260787


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / cereri

n Berceni închiriez apartament 2 camere, contorizat inclusiv gaze, etaj 3, mobilat, Tel: 0762198577, 0314115289 n Brâncoveanu decomandat, etaj 1, renovat, semimobilat, utilat, 1.200 RON/luna, Tel: 0763672844 n Brâncoveanu decomandat, 60 m, et. 1/10, renovat, utilat, Tel: 0729988738 n Brâncoveanu, Lamotesti, 2 camere decomandate, nemobilate, curate, termopan, gresie, faianta, zugravit, particular, 850 RON/luna, Tel: 0769523501 n Carol I, Central - Izvorul Rece Complet renovat, mobilat ºi utilat 2010, et. 2 din 4. Living+ bucãtãrie, dormitor, baie+WC, dressing, balcon. Frigider, aragaz, maºinã de spãlat, plasmaTV, telefon, internet, aer condiþionat, centralã, lift. Proprietar! 425 EUR/luna, larisaoprea@gmail.com, Tel: 0726679222, 0744377619

é Dristor - Alba Iulia - Baba

Novac (langa fost fabrica de ace), Inchiriez apartament 2 camere, et. 5/8, G+P+F, termopan, aer conditionat, telefon, internet, balcon inchis, camari transformate in dulapuri, bucatarie mobilata, 300 EUR/luna, Tel: 0728319984

n Floreasca particular apartament 44mp, mobilat, toate dotarile, 285 EUR/luna, Tel: 0765455725 n Floreasca B. Vacarescu, bloc 2010, lift, 2 camere, open- space, nemobilat, bucatarie echipata, AC, 350E/ luna, Tel: 0740015652

é Floreasca, langa

Kaufland Inchiriez apartament 2 camere, semidec, 50 mp, g+f+p+t + cablu + internet, utilat, mobilat, etaj 3/3, renovat/zugravit, balcon inchis, apometre, boxa, plata 1+1, a.c se pune la cerere din chirie, zona exceptionala, 270 EUR/luna, info@ abcdellapubblicita.it, Tel: 0760844294 n Giurgiului Drumul Gãzarului,

conf. 1, decomandat, proaspãt renovat, complet mobilat ºi utilat. Chirie convenabilã, Tel: 0730273207

n Ghencea Apartament 2 camere, etaj 4/10, semidecomandat, 55 mp, la 2 minute de capatul tramvaiului 41, mobilat, aer conditionat, frigider, aragaz, masina spalat, bucatarie spatioasa, utilata, gresie, faianta, parchet, balcon, 250 EUR, oanapasalan@gmail.com, Tel: 0731137512 n Iancului Intermacedonia, etaj 5/8, complet mobilat º utilat, 250 EUR, Tel: 0721331319 n Lujerului particular complet lux, doamne accepta proprietara 1 sapt/an, 300 EUR, 004969865156 n Militari - Iuliu Maniu Stradal, 1minut metrou, et. 1, decomandat, gresie+faianþã+parchet+termopan+ uºã metalicã, balcon închis, complet mobilat+utilat, curat, 1+1, 300 EUR/luna, Tel: 0721787500 inchiriez n Militari, Gorjului, apartament 2 camere, confort 2, nemobilat, Tel: 0722827289 n Pajura Inchiriez apartament 2 camere decomandate, bloc reabilitat termic, nemobilat, gresie, faianta, geamuri termopan, etaj 9, 1.000 RON/luna, valentinnechita@gmail.com, Tel: 0745016790

é Pajura Inchiriez apartament 2 camere, etaj 3/3, mobilat modern, centrala proprie. Pret 270 euro, avans pe 2 luni si garantie 300 euro, 270 EUR/luna, Tel: 0722296902, 0744353489 n Pajura, particular, inchiriez apartament 2 camere semidecomandate, etaj 4/4, complet utilat, a.c, termopane, masina spalat, frigider, interfon, 300 EUR/luna, Tel: 0733866812 n Panduri proprietar, inchiriez apartament 2 camere stradal, confort 1, decomandat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilat, utilat, 1+1, 290 EUR/luna, Tel: 0728159479

é Pipera, Apartament situat in Cosmopolis, se poate inchiria nemobilat si neutilat / mobilat si utilat. Preturi incepand cu suma de 330 euro. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 330 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Pipera, Apartament situat in Cosmopolis, mobilat si utilat. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 395 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

04 Septembrie 2012

n Sebastian

parc, inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0214104558, 0721430112 n Socului, proprietar inchiriez apartament 2 camere 45mp, proaspat renovat, decomandat, 8/8, bloc reabilitat termic, complet utilat si mobilat, 320 EUR/luna, Tel: 0740088545

Militari, Piata Veteranilor pe Aleea Principala, SC Specialitati Traditionale inchiriaza spatiu 15 sau 30mp, 66 EUR/mp, Tel: 0729960585, 0724957590 n Obor inchiriez spatii (25mp,

é Ultracentral Bd Unirii, in blocul Zepter Inchiriez ap 2 cam, stradal, etaj 2, complet mobilat si utilat, recent renovat, TV, aer conditionat, frigider, paza 24h. liber din 20 sept, 470 EUR/luna, dragos.poed@yahoo.com, Tel: 0722989337 n Ultracentral, Mitropolie, inchiriez apartament 2 camere, termen lung, semimobilat, in vila, etaj 1, toate facilitatile, 250 EUR/luna, Tel: 0724812950 n VITAN MALL, VIS-A-VIS DE STADIONUL OLIMPIA, APARTAMENT DE INCHIRIAT, 2 CAMERE, ETAJUL 2/10, DECOMANDAT, MOBILAT COMPLET, USA METALICA, TERMOPAN, GRESIE, FAIANTA, TOTUL NOU, 350 EUR, GYGYK74@YAHOO.COM, TEL: 0766337801

12mp, 9mp) langa hala Obor (comert, depozitare, birou, prestari servicii, productie), chirie lunara 100E, 60E, 40E, Tel: 0730021046

é Basarabiei Arena Nationala, 4

Camere, et. 4/8, conf. 1, 90mp, nemobilat, bucatarie spatioasa mobilata si utilata, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie spatioasa, proaspat zugravit, termopan, gresie, faianta, bloc 1986, scara curata, apropiere parc, transport RATB, Metrou, termen lung, 350E/luna/1+1, 350 EUR/luna, aurelburlan@gmail.com, Tel: 0722729252 Unirii Fantani, 4 camere, decomandat, cf1, 110 mp, complet mobilat si utilat, imbunatatit (gresie, faianta, termopane, parchet), 3 dormitoare, 2 bai, 3 balcoane, vedere mixta (Fantani si spate), portar. Disponibil imediat, 600 EUR/luna, Tel: 0720951103

é Victoriei, Magazinul Muzica Orange Concept Store. Suprafata inchiriabila 653.29 mp (179.22 etaj, 278.04 - parter, 196.03 subsol comercial). Vitrina 23 metri la Calea Victoriei. Spatiu foarte ofertant, potrivit oricarui domeniu de activitate, 50 EUR/mp, ramona.mondo@gmail.com, Tel: 0743784448

n Ansamblul

Rezidential Straulesti, sector 1, Bucuresti, 300 EUR/luna, Tel: 0723265376

Cantemir Gheorghe ªincai, particular, închiriez apartament 3 camere, mobilat, utilat lux, preþ 550Euro, Tel: 0729342004

n Mãrãºeºti, proprietar, 5 camere,

150 mp, 2 bai, p+g+f, trifazic, boxa 40mp, living 50mp, 900 EUR/luna, Tel: 0764585377, 0737053383

Central, Inchiriez apartamente 2, 3, 4 camere, noi mobilate, preturi avantajoase, Tel: 0766332363 n Garaj Buc. Str. Traian 80E, Tel: 0723391398

n Inchiriez garaj 18mp la parter

Obor Bucur metrou, decomandat, 75mp, utilat, mobilat, imbunatatiri, a/c, parchet, 400 EUR, popescu_holtzhauser@yahoo .com, Tel: 0721032316

bloc, intersectia Ion Mihalache cu Lainici, Tel: 0751048587 n Ofer cazare in regim pensiune, n 1 Mai (Mihalache) Turda, spaþiu drumul la Chiajna, Giulesti, toate comercial, 300mp+ 200 mp utilitatile incluse, ptr lucratori subsol, Tel: 0722302320, studenti etc, la cerere se asigura 0729610604 masa, seriozitate maxima, 250 RON/luna, Tel: 0723605645 n Proprietar, inchiriez camera, bucatarie, baie, proaspat renovate, la curte, de preferat 2 fete, negociabil, 350 EUR/luna, Tel: 0731199013

é Pipera Ap. situat in complexul re z i d e n t i a l Cosmopolis, bucatarie mobilata, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina, centrala proprie, transport Cosmopolis - Metrou Pipera si retur. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 430 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Bãlcescu,

Vasile Conta, Cafenea-Bar, 140mp la demisol in vila, spatiul este renovat, mobilat si utilat, fara taxa de preluare, n Doresc sa inchiriez o camera in particular, 1.500 EUR, Tel: sectorul 3, foarte urgent, la pret 0733817200 derizoriu, Tel: 0733193517 n Berceni Cel mai tare vad n Societate solicit inchiriere comercial din Bucuresti, zona Big apartament 2 camere nemobilat, Berceni, complexul comercial utilat bucatarie, contorizat, curat, Aleea Castanilor, inchiriaza spatii in zona centrala, Tel: 0761131774 comerciale (tarabe) la preturi n Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament, Tel: exceptionale, Tel: 0722633919 0732864809, 0769526936 n Bucuresti spatiu 40mp in curte Solicit in vederea interioara ptr catering, depozit, patiserie, Tel: 0721417508 inchrierii garsoniere, n Ghencea, inchiriere 100mp spatiu productie- depozitare, in apartamente sau case curte cu Centrul de mobila Elite, la curte, Tel: acces auto, trifazic, grup sanitar, 5E/mp+TVA, Tel: 0727406794 0766638972


04 Septembrie 2012

Dacia Logan 2007, 104.000km, diesel, culoare rosie, dotari full- option, jante aliaj, radio cd mp3, 3.800 EUR, Tel: 0724234861 n Dacia Papuc 1304 cu obloane,

5.500 lei, Tel: 0722793065

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

n Autoturisme pentru programul rabla, asigur transport+radiere gratis Bucuresti si Ilfov, Tel: 0760295065

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Tichete Rabla 2012 cu acte

legalizate ofer 0760295065

2300ron,

Tel:

laptopuri, n Calculatoare, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

é Sex total 50 fin, ador sa fac dragoste, imi place la nebunie sexul oral neprotejat, normal, anal, 50 RON, Tel: 0764927274

é Masini spalat au-

é Reparãm

televizoare LCD, monitoare, la domiciliu ºi în atelier, 0720667800

tomate, deplasare gratuita, repar, garantie. Urgenta, seriozitate, Tel: 0212307206, 0722599271, Fax: 0214209371

é Destrabalare

Calculatoare laptopuri monitoare lcd depanez (re) instalez vând, cumpãr inclusiv weekend la domiciliul dvs, Tel: 0723984654, 0768790654

totala, tinere salbatice lipsite de inhibitii si prejudecati, Tel: 0763455435, 0722999939

é Doua fete superbe! oferim servicii totale, poti alege, sau ne poti avea pe amandoua, 150 RON/ora, Tel: 0737115058

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007 n Fiat Panda 2008 decembrie, arata si functioneaza foarte bine, revizii la zi, km 77.320 reali, 2.600 EUR, Tel: 0766539041 n Opel Astra Diesel, an fabricaþie 2011, 77.000km, 2000cmc, 14.900 EUR, Tel: 0735016380

é Renault Kangoo Frigorific Motor 1540 cmc, 2009, diesel, alb, 53000 km, stare impecabila, negociabil, 9.500 €, florentina_ionz@ yahoo.com, Tel: 0722310332

é Accesorii audio-video Comercializam accesorii audio-video pentru toate marcile de automobile. Navigatii dedicate, DVD Player Universal, Monitoare in tetiere, Monitoare parasolar, Ecran oglinda retrovizoare, Camere marsarier, Senzori de parcare, GPS, Scut Protectie, Diagnoza Auto, toate cu transport gratuit. Piese auto pentru autoturisme.Trimiteti e-mail sa contina marca modelul anul de fabricatie, seria de sasiu, piesele de care aveti nevoie.Raspuns garantat, 1 EUR, piese@caraudiomarket.ro, http://www.caraudiomarket.ro, Tel: 0761674731

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

é Bãrbat serios, cadru militari ISU, 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu doamnã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate maximã. Bucureºti, ilfov, Tel: 0735123908 n Caut fata draguta, am 50,

prezentabil, cu posibilitati si ofer la o fata draguta, intretinere, respect si fara ingradirea libertatilor, tudor.stana@yahoo.com, Tel: 0760048280

Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 n Divortat,

44/1.78/86, prezentabil, saten, ochi verzi, sufletist, doresc cunostinta prezentabila, draguta, sufletista, gospodina, fara prejudecati, numai pentru casatorie, Tel: 0769595535, 0752008535


pagina 14 / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / adunãri generale / afaceri

04 Septembrie 2012

n Vajaica Gheorghe, in calitate de reclamant in dosarul civil cu nr. 7044/4/2009 aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti si avand ca obiect dezbatere succesorala- fond chem pe Kellner Iulian, cu ultimul domiciliu cunoscut in Romania, str. Suter, nr. 7, in calitate de parat la Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, camera 301, c13-civil, minori si familia pentru data de 18.09.2012 in vederea dezbaterii cauzei care formeaza obiectul dosarului civil cu nr mai sus mentionat,

n Certificat Inregistrare Societatea

Comerciala Alpha House Design SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Nerva Traian, nr. 17-19, BL. M70, Sc. 3, Et. 3, Ap. 70, CUI 24383183, Nr. Inreg. RC J40/14400/27.08.2008, declara pierdut Certificatul de Inregistrare al societatii, seria B, nr. 1280811. Se declara nul, alpha.housedesign@gmail.com n Pierdut contract de vanzare cumparare adresa str Hristo Botev nr 44, sector 3, Bucuresti. Il declar nul, n Pierdut act cimitir Mihaescu Haralambie Cimitir Buna Vestire fig 13, rand 9, loc 106, Mitropolia Buna Vestire Belu. Il declar nul, n Pierdut cartela Metrorex pe numele Tudor Ileana Iuliana, seria 4771150146127. O declar nula, n Pierdut original D.G.F.P. pentru casele de marcat Datecs model MP500TR seriile 11001570, 11000433 si declaratia de instalare. Le declar nule, n SC Crescento Com SRL cu sediul social in Bucuresti Sector 5, Calea Ferentari nr. 6, bl. 70, sc. 2, ap. 53, CUI 15601980, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/9810/18.07.2003, declaram nul certificatul constatator 228380/07.05.2009, n Pierdut legitimaþie ºi carnet de student pe numele Ioniþa Constantin Marian, le declar nule,

n SC Module Works Srl, sediu str Polona, nr 69, Bucuresti, sect 1, J40/15205/2004, CUI RO16784672 declara pierdut certificatul constatator februarie 2009. Il declar nul, n SC Rox Silver Star SRL cu sediul social in Municipiul Bucuresti Sector 4, Aleea Terasei nr. 4, bl. E2, sc. 3, et. 3, ap. 53, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/274/2007, CUI 20438456, declaram nul certificatul constatator nr. 243930/14.05.2009,

n Lavinia dezleaga cele mai

puternice farmece, vraji, blesteme, impreuneaza persoane iubite, Tel: 0760323730, 0721081184

n SC Vesta Grup Services SRL cu sediul in Bucuresti, str. Heliade intre Vii nr. 8, et. 2, corpul C6, camera 3.2, este citata la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, din Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti, complet C2 MF, in data de 18 septembrie 2012, ora 8.30, in calitate de debitoare in dosarul nr. 6511/300/2012, obiectordonanta de plata,

n Convocator Asociatia Asociatiei Domus Alma Libertatis- CIF 28852932, numar registru special 67/28.06.2011- Judecatoria Sector 3, prin vicepresedintii Constantin Nicolae si Chircu Manuela, membrii ai Consiliului Director, aduce la cunostinta membrilor sai, in conformitate cu prevederile statuare, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a asociatiei pentru data de 12 septembrie 2012 orele 17.00 la sediul din Bucuresti, strada Matei Basarab, numarul 75, bloc L113, etaj 1, scara 2, apartament 27, sector 3. In situatia in care nu se realizeaza cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 17 septembrie 2012 orele 11.00 la aceeasi adresa. Ordinea de zi: -schimbarea presedintelui, secretarului general si a unui vicepresedinte ai Asociatiei/ Consiliului Director; -schimbarea sediului Asociatiei; -primire noi membrii; -diverse. Mapa de sedinta si Convocatorul pot fi consultate la sediul Asociatiei Domus Alma Libertatis din Bucuresti, strada Matei Basarab, numarul 75, bloc L113, etaj 1, scara 2, apartament 27, sector 3, incepand cu data de 08.09.2012 orele 10.00- 16.30,

n Organizator jocuri noroc cauta

colaborare, asociere baruri, Tel: 0737130630

Bellu Ortodox, vand 2 locuri veci cu cate 3 locuri in pamant fiecare, libere, lucrare, pozitie buna, 9.000 EUR, Tel: 0723687697

é Vânzare salon lux. Salon beauty lux zona Calea Calarasi, in vila, 2 etaje, functional si cu clientela formata, aparatura de ultima generatie cavitatie, dermocell, ultrason, stoc marfa, publicitate, chirie mica, Tel: 0745401612

n Centrala

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0213159704, www.targulcarti.ro, Tel: 0731407474, 0740088443

Anticariat cumparam carti din toate domeniile. Deplasare la domiciliul dumneavoastra. Plata pe loc. 0728599965, 0213140473

pe lemne cu gazeificare VIGAS, 25 kw, provenienta Slovacia, negociabil, Tel: 0730833838

n SC Active Gold cumpãrã aur ºi

argint la cele mai bune preþuri garantat, Tel: 0724665533

Societate comerciala vindem lazi frigorifice si motoare second hand, pentru produse congelate, Tel: 0788237041 n Vand Utilaje FastFood: Vand

vitrine rece+calda, hota inox, banc lucru inox, frigider, gratar profesional 60/120 carbuni, 3mese+12scaune albe, chiuveta 2 cuve+baterie actionare antebrat. Toate Noi (factura+garantie), Tel: 0769153553

Vand agentie de turism fara datorii, in Bucuresti. Beneficii : Activitatea se poate incepe in 24 d e o r e d e la c u m p a r a r e . Asigurare facuta recent (50.000 euro). Site profesional cu panou de administrare, gata de pus ofertele pe el. Domeniu, g a z d u i r e , m a i l u l fi r m e i . Contracte deja semnate cu majoritatea tur-operatorilor romani si cativa tur-operatori din strainatate. Bonus : Training personal. Important : La nevoie se poate prelua si spatiul in care isi desfasoara agentia acum activitatea, chiria fiind modica. Timp pana la rezilierea anumitor contracte ale utilitatilor, in curs de desfasurare : - softul de facut facturi - 2 ani, - telefonul fix - 2 ani. Persoana de contact: Spataru Dan, 5.000 €, Telefon: 0722958103, Fax: 0212323333 danspatarujr@gmail.com


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

04 Septembrie 2012

Profesoarã cu experienþã ofer meditaþii românã, francezã orice nivel. Tel: Tel: 0726847832

é Matematica (sotul, 46), romana (sotia, 43), V-XII, experienta psihologica, 13 ani, meditatii. Nu luam banii degeaba (avem o eleva care a luat 10 la Bac), 20 RON/ora, Tel: 0722286920

n Calificari,

cursuri rapide: instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409 n ªcoala de Artã Bucureºti organizeazã înscrieri la 3septembrie2octombrie la disciplinele: picturã adulþi, picturã copii, graficã, decoraþiuni interioare, design vestimentar, canto muzicã uºoarã, popularã, clasicã, pian, orgã electronicã, acordeon, chitarã, percuþie, foto, coregrafie, actorie, improvizaþie jazz, iconografie. Cuza Vodã 100, Sector 4, www.sarta.ro, Tel: 0213306700, 0213306916

é Calificari, cursuri

rapide: instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409

Matematica, profesor sedinte individuale, domiciliul elevului, rezultate rapide, succesul garantat, pret orar circa 15 lei, imakeyhappy@yahoo.co.uk, Tel: 0761929678

é Acoperisuri,

tigla metalica, dulgherie, mansardare, tabla zincata, sisteme pluviale, reparatii orice tip, Tel: 0732605911

n Arta in tamplarie PVC, aplicatii n Meditatii mate -fizica individual, exceptionale in zugraveli, rigips, orice nivel, rabdare, exigenta, faianta- gresie, instalatii electrice, testari permanente, 35 RON/ora, sanitare. Calitate- seriozitate, Tel: 0729219332 Tel: 0764061518


04 Septembrie 2012 n Echipa parchetari montam, reconditionam, chituim, lacuim, toate tipurile de parchet. Detin scule profesionale, aspirator, Tel: 0768586510

é Amenajari apartamente la cheie: g l e t u ri , faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, ins t a la t ii, etc, T el : 0767417284, 0744316918

Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290

é Cadastru / Intabulare. Onorariu cadastru apartament Bucuresti 300lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 300 RON, ioanadinu @customsurvey.ro, www.customsurvey. ro, Tel: 0724943293

n Jaluzele exterioare (rulouri), n Sobar specialist execut sobe, aluminiu = 260 Roni, PVC = 160 cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Roni, Tel: 0722766562, Tel: 0212216699, 0745991298 0756485992

Reparatii PC, Creare site WEB Instalare Windows, Office, Antivirus la domiciliul clientului. Instalare componente hardware, inclusiv drivere. Devirusari. Recuperare date. Instalare codecuri, 65 RON, office@nfc.ro, www.nfc.ro, Tel: 0726475435

n Infiintari societati, PFA Cele

é Executãm orice

tip de acoperiº mansardãri, jgheaburi, burlane ºi orice mici reparaþii, Tel: 0754311325 Faianþã gresie, faþade, lavabile, tencuieli, glet, rigips, finisaje, instalaþii electrice+ sanitare. Calitate la preþ rezonabil. 0740.760.502, Tel: 0740760502

é Instalator apa,

canal, inlocuiri coloane apa, scurgeri, montez centrale termice, instalatii gaze, proiecte si avize Distrigaz, senzori gaz, aragaze, Tel: 0786874095, 0734136661

é Mese Biliard, Poker Producator Mobilier si Jocuri de agrement vinde Mese de Biliard noi si sh, Mese de Poker, Remi, Canapele sufragerie, Mobilier bucatarie, 1 EUR, rosu_04@yahoo.com, http://www.pro-biliard.ro, Tel: 0722225335, 0742225335 n Mester parchetar raschetez montez lacuiesc toate tipurile de parchet masini cu aspirator fara praf, Tel: 0722773366 n Parchetar montez raschetez lacuiesc masini cu aspirator preturi mici, Tel: 0743457184

Parchetar, montez, raschetez, paluxez, chituiesc, lacuiesc, parchet clasic, modern. Detin masina performanta cu aspirator, Tel: 0724448545 n Pompa de glet electrica cu piston si pentru var lavabil, amorsa, grund, lac, vopsea pe baza de ulei, termospumante pt. structuri metalice, tixotrope, etc. Completa cu: tablou de comanda electronic/protectie electronic de presiune electronic, filtru de linie, sistem aspiratie /recirculare, manometru, furtun, pistol, baza suport duza, duza, 4.500 EUR, p.ovidiu77@gmail.com, Tel: 0741116622

n Tapiter cu experienta lucrez

mai mici onorarii pentru infiintari societati, cesiuni de parti sociale, schimbare administratori, obiect de activitate, dizolvari, radieri, lichidari, etc. Avem o indelungata experienta in domeniul dreptului comercial, am infiintat peste 500 de societati comerciale. Consultanta si reprezentare in instanta, dreptul muncii, drept civil, drept comercial. Divorturi, litigii etc, c.ion@cabinet-firme.ro, http://www.cabinet-firme.ro, Tel: 0733617920, 0767699260

tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Gravura manuala pe granit, é Bagaje colete paleti marfa grupaje la camion 7,5 tone sau dube 3,5 tone intern preturi 100-300lei+tva si international 50-300€+tva avem si compartimente frigorifice -5/+15 grade cu termodiagrama printabila, 0721303753 best.transporter@yahoo.com n Închiriem Logan full options 70Ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

sticla, monumente funerare si placi mici tip poza. Deva, Hunedoara, 1 EUR, florin_mcafee@hotmail.com, Tel: 0766254239, 0740233784 n Pensionara, 57 ani, caut sa duc si sa aduc de la scoala elev sau altceva, 4 ore, Tel: 0762875643 n Reparatii maºini automate de spãlat, reparaþii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapi, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Dj nunta, Servicii Organizari Evenimente Bucurestiprimirea perfecta cu mesele plimbarete,hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII . Dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! 0 7 2 6 1 2 9 7 8 2 www.djsiensii.ro

AnuntAZ 4 septembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you