Page 1

Nerva Traian, str. Vasile Carlova, proprietar vand garsoniera 4/8 G+T+A/C usa metalica, pret n e g o c i a b i l , 5 0 . 0 0 0 E U R, octavianjigman@yahoo.com, Tel: 0720062640

é MANICHIURISTA

UNGHII FALSE. ANGAJAM MANICHIURISTA, PEDICHIURISTA, UNGHII FALSE GEL, MODELE UNGHII, EXPERIENTA 2 ANI MINIM. SE OFERA SALARIU + COMSION, SALON @SECRETBEAUTYSALON.RO WWW.SECRETBEAUTYSALON.RO TEL: 0765242450, 0723383631

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é CUMPAR

APARTAMENT 2 SAU 3 CAMERE ZONELE MILITARI, DRUMUL TABEREI, CRANGASI, PRETUL MAXIM 53.000 EURO. EXCLUS AGENTIE IMOBILIARA, INTERMEDIARI. EXCLUS PARTER SI ULTIMUL ETAJ, TEL: 0736446482, 0726150207 Buldoexcavatorist. SC B&I Truck Service SRL angajeaza buldoexcavatorist cu experienta si carnet de conducere cat. B. Salariu intre 2000-2500 lei/luna. Puncte de lucru: Bucuresti si j u d . Ilfov, 2.000 RON/luna, ady_bantz@yahoo.com, Tel: 0761613297, 0728317560

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 VIDEOCHAT VREI SA FACI BANI FARA SA TE COMPROMITI. STII LIMBA ENGLEZA LA NIVEL CONVERSATIONAL SI AI 18 ANI IMPLINITI. NOI ITI ASIGURAM LOCATIA, TRAININGUL SI PANA LA 70 % PROCENT. OFERTA MAI BUNA NU EXISTA, 3.000 RON/LUNA, STUDIOLUXURY@YAHOO .COM, HTTP:// WWW.LTVSTUDIO.RO, TEL: 0766517495, 0728343903

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

04 Iulie 2012 n Ai studii superioare si cauti un n Bonã Externa cu experienta, loc de munca stabil si bine platit? Noi iti oferim posibilitatea unei cariere de succes, Tel: 0213151690 Bucãtar angajez, n Ajutor informatii zilnic, intre 09.00-15.00, Tel: 0727282644

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0728650079 n Agent curãþenie. Angajam agenti curatenie in conditii legale, program de la 07:00 la 11:00 (4 ore). Conditii salariale motivante. Conditie obligatorie: cazier curat. CV la fax sau e-mail. Relatii la tel. intre orele 09.00 – 17.00, office@rsi-romprest.ro, Tel: 0744437835, Fax: 0212014856 n Agenþi vânzãri cu experienþã pentru divizii Bucureºti, full time, condiþii avantajoase, posibilitate autoturism, simona.egu@dinodeals.ro, Tel: 0767666446

é Agent Pazã. Societate securitate angajeaza agent paza cu domiciliul in Bucuresti, pentru sediu firma, farmacii; pachet salarial 800-1000 lei; program o zi da una nu, Tel: 0213152184

n Agenti Imobiliari cu experienþã, comision, sediu central, seriozitate, Tel: 0314329671, n Agenþi Pazã, Societate paza si 0752862553 protectie angajeaza in conditiile n Agenþi Pazã ºi bodyguard pt. Legii 333/2003, cu atestat paza obiective Bucureºti, salariu pentru obiective in Bucuresti, atractiv, 0758242994 între orele Bragadiru. Contact Luni-Vineri, Tel: 12.00-16.00, sau CV la ªtrand blue_sky2051@yahoo.com, 0785277252 Strãuleºti, Tel: 0758242994

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Agenþi Pazã ºcoli,

grãdiniþe, salariul 1000 Ron. Urgent! Tel: 0213108660, 0212010567 Agenti Vanzari pentru Bucuresti, editura noua angajeaza, Tel: 0213151690

é Agenti Vanzari (fete) casa de moda, formare gratuita, Tel: 0752199488

Asistent Farmacie, angajez in Jud. Giurgiu, sat Ogrezeni, Tel: 0722664138

zona Antena 1, pt. 2 copii (3-4 ani). Program L-V: 9-17. Salariu 1400 RON, 1.400 RON/luna, contact@bonapentrucopil.ro, http://www.atics.ro, Tel: 0762075087, 0726399202 n Bonã Externa cu experienta, zona Bucurestii Noi, pt. 1 copil (1.5 ani). Progr. 8 ore. Salariu 1400 RON, 1.400 RON/luna, contact@bonapentrucopil.ro, http://www.atics.ro, Tel: 0762075087, 07260399202

n Bonã interna. Agentia noastra cauta bona interna cu experienta,

n Asistenta vanzari cofetarie de serioasa si cu recomandari pentru lux, salariu 0763995159

atractiv,

Tel: gemeni in zona Pipera. Dorim aspect ingrijit, nu fumatoare si de copii, n Austria. Personal îngrijire iubitoare bãtrâni la domiciliu recruteazã 1.400 RON/luna, Firmã. Se cer cunoºtinþe germanã contact@bonapentrucopil.ro, Tel: mediu/avansat. Nu se percep http://www.atics.ro, comisioane. Detalii: 0314286359, 0726399202, 0212360117 Tel: 0765945246, 0727303283 n Bonã, angajez in Gruiu n Automacaragiu, cu atestat si (Snagov) program 8h/zi, educata, experienta pentru automacara curata, nefumatoare, calma pentru 100-140 TF (Terex-Demag), Sc 2 baieti de 3 si 8 ani. Prefer o persoana care sa locuiasca in Kranz Eurocenter angajaza, Tel: zonele limitrofe, 1.100 RON/luna, 0214936349 amisescu@yahoo.com, Tel: 1.200-1.400 lei, 0724099433 n Bonã experienta, 8-10 ore, Dr.Taberei, n Bucãtar cu experienta in Militari, Primaverii, Dorobanti, bucataria romaneasca, Tel: Gara de Nord, Tineretului, 0767955907 Bucuresti. Urgent! Tel: n Bucãtar angajez pentru hotel 0213107403 *** zona Gara de Nord, Tel: n Bonã regim intern, 1.500 lei, 0761677717 experienta, Bucuresti. Urgent, n Bucãtar ºi ajutor bucãtar salate Tel: 0213107403 pentru restaurant Regie, Tel: n Bonã ajutor, caut doamna 0769808866 curata (nu solida) ingrijita, sa ma n Bucãtar/ospatarite cu ajute cu fetita si la menaj, zona experienta si ospatarite. Angajez Politehnica, varsta 35-55 ani, pentru cafenea restaurant in geaninacirjan@yahoo.com, Tel: Drumul Taberii zona Favorit 0734431805, 40734431805, Fax: (sector 6). Ovidiu, Tel: 40734431805 0752129222


oferte de muncã România / info / pagina 3

04 Iulie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Nediscriminarea ºi cetãþenia Uniunii Europene (partea I -a). Doamna Gabriela C. din Suceava, lucreazã în Germania de 4 ani. Ne roagã sã publicãm prevederile legislative europene care interzic discriminãrile pe motiv de cetãþenie sau naþionalitate. În opinia domniei sale sunt frecvente cazurile în care unii angajatori, în special turci, fac selecþie la angajare dupã alte criterii decât cele de competenþã profesionalã, însã e greu de dovedit cã îi dezavantajeazã pe români ori pe bulgari. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În “Tratatului privind funcþionarea Uniunii Europene Versiunea Consolidatã” este prezentatã strategia Uniunii Europene în domeniul nediscriminãrii ºi cetãþeniei Uniunii Europene. Astfel, în art. 18 - 25 ale tratatului, sunt cuprise toate detaliile legislative care interzic cu desãvârºire orice discriminare pe motiv de cetãþenie sau naþionalitate în statele UE. Nu numai aceste discriminãri sunt interzise, dar ºi altele, dupã cum se va vedea din prezentarea ce urmeazã. Astazi vom prezenta prima parte a temei consacrate nediscriminãrii, urmând ca în ediþia viitoare sã publicãm partea a doua a rãspunsului pentru corespondenta noastrã. Art. 18. În domeniul de aplicare a tratatelor ºi fãrã a aduce atingere dispoziþiilor speciale pe care le prevede, se interzice orice discriminare exercitatã pe motiv de cetãþenie sau naþionalitate. Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, pot adopta orice norme în vederea interzicerii acestor discriminãri. Art.19. (1) Fãrã a aduce atingere celorlalte dispoziþii din tratate ºi în limitele competenþelor pe care acesta le conferã Uniunii, Consiliul, hotãrând în unanimitate, în conformitate cu o procedurã legislativã specialã ºi cu aprobarea Parlamentului European, poate lua mãsurile necesare în vederea combaterii oricãrei discriminãri bazate pe sex, rasã sau origine etnicã, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstã sau orientare sexualã. (2) Prin derogare de la alineatul (1), Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, pot adopta principiile de bazã ale unor mãsuri de încurajare ale Uniunii, cu excepþia oricãrei armonizãri a actelor cu putere de lege ºi a actelor administrative ale statelor membre, menite sã susþinã acþiunile întreprinse de statele membre pentru realizarea obiectivelor menþionate la alineatul (1). Art. 20. (1) Se instituie cetãþenia Uniunii Europene. Este cetãþean al Uniunii orice persoanã care are cetãþenia unui stat membru. Cetãþenia Uniunii nu înlocuieºte cetãþenia naþionalã, ci se adaugã acesteia. (2) Cetãþenii Uniunii au drepturile ºi obligaþiile prevãzute în tratate. Aceºtia se bucurã, printre altele, de: (a) dreptul de liberã circulaþie ºi de ºedere pe teritoriul statelor membre; (b) dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în Parlamentul European, precum ºi la alegerile locale în statul membru unde îºi au reºedinþa, în aceleaºi condiþii ca ºi resortisanþii acestui stat; c) dreptul de a se bucura, pe teritoriul unei þãri terþe în care statul membru ai cãrui resortisanþi sunt nu este reprezentat, de protecþie din partea autoritãþilor diplomatice ºi consulare ale oricãrui stat membru, în aceleaºi condiþii ca ºi resortisanþii acestui stat; (d) dreptul de a adresa petiþii Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului European, precum ºi dreptul de a se adresa instituþiilor ºi organelor consultative ale Uniunii în oricare dintre limbile tratatelor ºi de a primi rãspuns în aceeaºi limbã. Aceste drepturi se exercitã în condiþiile ºi limitele definite prin tratate ºi prin mãsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestora. Art. 21. (1) Orice cetãþean al Uniunii are dreptul de liberã circulaþie ºi de ºedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitãrilor ºi condiþiilor prevãzute de tratate ºi de dispoziþiile adoptate în vederea aplicãrii acestora. (2) În cazul în care o acþiune a Uniunii se dovedeºte necesarã pentru atingerea acestui obiectiv ºi în care tratatele nu au prevãzut puteri de acþiune în acest sens, Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, pot adopta dispoziþii menite sã faciliteze exercitarea drepturilor menþionate la alineatul (1). (3) În aceleaºi scopuri ca cele menþionate la alineatul (1) ºi în cazul în care tratatele nu au prevãzut puteri de acþiune în acest sens, Consiliul, hotãrând în conformitate cu o procedurã legislativã specialã, poate adopta mãsuri în domeniul securitãþii sociale sau al protecþiei sociale. Consiliul hotãrãºte în unanimitate, dupã consultarea Parlamentului European. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Bucãtar. Restau-

rant de lux angajeaza urgent personal calificat, cu experienta in domeniu pentru pozitia de bucatar, stefan.ciobanu@ aeroservices.ro

Colaboratori. Oportunitate de afacere! Companie americana cu renume mondial, selecteaza colaboratori. Fii alaturi de cei mai buni! Pentru programari interviu, contactati-ne! ogdistribuitor@ yahoo.com, Tel: 0731431464 n Contabil

program full-time, asteptam CV la e-mail, beatrice.florea@laboratoarelereme dia.ro, Tel: 0214028261, Fax: 0214028256 n Contabilitate primarã Mall Bãneasa, magazin de ceasuri. Numai absolvenþi cu studii n Bucãtãreasã cu experienta si superioare, CV pe e-mail, menaj usor. Angajez pt casa marketing@top-tea-company.ro particulara. CV pe e-mail, office@butterflysolutions.ro, Tel: Curieri pedestri. 0733934447 Bucãtari si ajutori de bucatari angajam pentru firma catering, Tel: 0751880774

n Buldoexcavatorist.

SC B&I Truck Service SRL angajeaza buldoexcavatorist cu experienta si carnet de conducere cat. B. Salariu intre 2000-2500 lei/luna. Puncte de lucru: Bucuresti si jud. Ilfov, 2.000 RON/luna, ady_bantz@yahoo.com, Tel: 0761613297, 0728317560 n Cantaragiu- Sc Unity Pan SRL angajeaza, cod COR 962301. Cv la fax pana la data de 04.07.2012. Interviul va avea loc in data de 05.07.2012, ora 10:00 la punctul de lucru al societatii din B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 37, sector 3, Bucuresti, Tel: 0745184342, Fax: 0314370868 n Casier/ã cu experienþã, angajeazã urgent Chicken Deea in zona Rahova, Tel: 0768130133 n Casier/ã si gestionari, pentru supermarket zona Gorjului Militari, Tel: 0734318473 n Casting figuratie. Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting pt filme, reclame si emisiuni TV. Plata intre 50-300 euro / ziua de filmare. Nu se percep taxe pt. inscriere, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475 n Casting film, Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting (figuratie si actori) pt film de lung metraj. Nu se percep taxe pt. inscriere, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475 n Coafezã si manichiuristã / pedichiuristã, cu experientã, pentru salon situat în Drumul Taberei, Tel: 0744877066 n Coafor/Coafezã manichiurista/pedichiurista, maseuza si cosmeticiana. Salon Gul Studio angajeaza in zona Mosilor, salariu atractiv! Tel: 0721991827

n Confecþioneri / montatori PVC cu experienta, hala Popesti Leordeni, Tel: 0767396305

n Consilier. Firma elvetiana de

Total Post Services angajeaza in Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672

n Cusãtori. Fabrica încãlþãminte

angajeazã în condiþii avantajoase muncitori calificaþi: cusãtoare, croitor manual, tragatori manuali si subtiatoare; zona ªos. Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510056 n Distribuire pliante, angajam persoane (fete) pentru impartit pliante, 4 ore pe zi in zona Universitatii, 5 RON/ora, esserprint@yahoo.com, Tel: 0724397435

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0728650079 n Distribuitori cu/ fara experienta pentru Bucuresti, Tel: 0730566776

n Economist contabil, facturare,

cu notiuni de contabilitate primara cel putin - tipografie angajeaza pentru facturare, gestiune si recuperare debite, post permanent 8 h, 300 EUR, cecilia.plaiasu@yahoo.com, Tel: 0752999997 Electrician Angajez electrician cu/ fara experienta nefumator, c.m, pregatire profesionala, tichete de masa, transport, cv la electricianm3@gmail.com, Tel: 0724001223

aparatura medicala, cauta persoane - relatii cu publicul. Curs gratuit, program flexibil, venit n Electrician autorizat categoria atractiv, medicalinternationalromania@ 2a si 2b, instalatii_ac@yahoo.com, yahoo.ro Tel: 0765388756


pagina 4 / oferte de muncã România

04 Iulie 2012 n Electrician Angajam electricieni, lucrari de comanda, protectie, masura in statii electrice de inalta tensiune, Tel: 0214605166 n Femei pentru curatenie. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0763848858

n Manipulant SC angajeaza ptr n Operator Pc. Birou notarial n P e rs o n a l depozitul din comuna Rudeni judetul Ilfov. Cv-urile se primesc la e-mail. Relatii la telefon, constantin.barbu.pl@gmail.com, Tel: 0749144795 n Mecanic Auto pentru Service Auto - Sos.Centura Popesti Leordeni (linie ratb), service@pancho.ro, Tel: 0748800600, 0724549181 n Mecanic auto pentru camioane cu domiciliul Rahova -Mãgurele, Tel: 0213690024

angajeaza operator calculator cu experienta minim 3 ani in notariat, Tel: 0213273716, 0741321631 n Ospãtar si ajutor bucatar, zona Piata Victoriei restaurant, Tel: 0721755455, 0752022594

salon i n f ru m u s e t a re . Societate a n g a je a z a c o a fe z e , friz e ri, cosmeticiene si manichiuriste cu minim 3 ani experienta. Conditii deosebite de munca si salarizare. C V l a f a x s a u p ri n e - m a i l amalia_amal@yahoo.com, Tel: 0747139948, Fax: 0212532279

é Ospãtãriþe Restaurant central

é Mecanici auto, é Femeie de Serviciu angajeaza Hotel Restaurant, zona Floreasca, Tel: 0724481341 n Femeie de Serviciu pentru restaurant în Centrul Istoric. Telefon, Tel: 0735861685 n Fierar betonist priceput la planuri si salahori cu experienta, Tel: 0727505888 n Infirmier/ã-Asistenta. Camin de batrani angajeaza asistenta medicala si infirmiera, http://www.casabuniciimaria.ro, Tel: 0762204916

é Inginer chimist cu

experienta in vopsele, lacuri, diluanturi, grunduri industriale si auto pentru societate comercial din Pitesti in vederea deschiderii unei noi fabrici, resurseumane_iunie @yahoo.com, Tel: 0730433044

tinichigii auto ºi pregãtitori vopsitorie, obligatoriu experienþã, pentru service auto, zona Giuleºti, Tel: 0769274258, 0314285864 n Menajerã pentru menaj intern in Bucuresti, 2 W libere pe luna. Acceptam doar persoane ingrijite, cu f. multa exp.si recomandari. Varsta max. 50 ani, 1.500 RON/luna, contact@bonapentrucopil.ro, http://www.atics.ro, Tel: 0762075087, 0748656552 n Modelatoare covrigi ºi gogoºi cu experienþã în Piata 16 Februarie, cu domiciliul în zonã. 0722225306, Tel: 0722481685, 0722450754 n Motostivuitorist si Lacatusi. Firma de constructii cu sediul in Bucuresti sector4 angajeaza, detalii la telefon, ciprian_iordachescu@yahoo.com, Tel: 0214604464 n Muncitor calificat. Firma angajeaza muncitori calificati tencuiala mecanizata si finisaje, Bucuresti, Tel: 0372797683, 0728033105 n Muncitori calificaþi, cunoºtinþe execuþie piese dupã desen tehnic, sudurã CO2 ºi electric, angajeazã fabricã de confecþii metalice (Bucureºti, zona Militari), Tel: 0726370381 n Muncitori necalificati pentru ingrijire cladiri angajam urgent pentru firma de curatenie, Tel: 0212305622

angajeaza. Experienta in Spania constituie un avantaj. Asteptam CV la e-mail sorindenia@gmail.com, Tel: 0722724808 n Patiser si patisera angajam, Tel: 0723526253 n Patiser cu experienta. Angajez, relatii la telefon, Tel: 0740682911 n Patiser. Patiseria se afla in zona Agronomiei in sector 1, program de lucru de luni pana vineri. Salariu este atractiv. Pt mai multe informatii sunati, 1.800 RON, gabrielasingurasu@yahoo.com, Tel: 0784570903

Paznic cu atestat, telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 n Persoane pentru vanzari directe

n Personal, fete si baieti pentru

bar si terasa zona parc Carol, program flexibil, Tel: 0763118790 n Personal. SC Dafin Invest SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, angajeaza prin concurs: marcator piese 3-posturi, finisor incaltaminte 2-posturi, sef atelier industria prelucratoare 3-posturi, sef sectie industria prelucratoare 5-posturi, tehnician in industria incaltamintei 4-posturi si operator la prepararea talpii de incaltaminte din fibre 2-posturi: Conditii experienta in domeniu 1-an, lb.chineza prezinta avantaj. Concursul consta pe baza de CV. CV-urile se vor trimite pana la data de 09.07.2012 la tel/fax, data la care are loc selectia. Candidatii alesi vor fi anuntati telefonic, Tel: 0212551567, Fax: 0212551567

carti, albume si enciclopedii ilustrate, castiguri deosebite, comision atractiv, Tel: 0730566776 n Personal pentru curatenie angajam pentru Centrul de Infrumusetare Silhouette. Conditii: persoana prezentabila si atenta la detalii, Tel: 0371049049 Proiectant fiºiere n Personal curatenie angajam in vectoriale (grafician) urmatoarele conditii: Contract de angajeazã Lartek munca; Locatie: depozitul Carrefour din Parcul Cefin Grup. Trimiteþi CV (Ciorogirla); Activitate: curatenie in pe e-mail office depozit si in spatiile sociale; Salariu 650 lei net/luna; Bonuri de @lartekgrup.net, Tel: masa, operational@llord.ro, Tel: 0760679805 0721475777 n Personal Curatenie. Caut personal curatenie pentru joi 5 n Proiectant gaze cu experienþã iulie. Curatenie generala vila, pt. firmã instalaþii gaze, Tel: posturi disponibile 4, munca in 0722694056 echipa, 50 ron / pers, catalin_dtm@ymail.com, Tel: Reprezentant vânzãri cu/ fara 0765215529 experienta, Tel: 0755352689

n ªef

Muncitori angajez pentru constructii ofer cazare, Tel: 0767660019

n Instalator sanitar cu experienta, angajez in Bucuresti, Tel: n Muncitori. Angajam un muncitor 0724560500 necalificat si un sudor - in n Lucrãtoare angajãm urgent, pe Bragadiru Ilfov, relatii la telefon, maºini cusut industriale 2 ace, 1 e-mail sau la sediul societatii in ac, triplock, butonierã, cheiþã. oras Bragadiru, Soseaua Clinceni Zona Liceu IOR, sector 3, Tel: nr. 70, judetul Ilfov, 0735224455, 0372718148 office@konkretline.ro, http://www.konkretline.ro, Tel: Lucrãtori Comerciali pentru 0754235000 magazin Shop&Go Mega Imn Operator calculator angajam, a g e i n z o n a P a n te l i m o n / Tel: 0213265596 R i tm u l u i . R o g s e r i o z i ta te ! Apelabil intre o r e l e n Operator Date. Angajam fete pt 11:00-18:00, progressive_uni- magazin online. Cerinte: Domiciliul in Bucuresti, foarte bune abilitati v e r s a l @ y a h o o . c o m , T e l : de comunicare, atentie la detalii, 0725348651 creativitate indemanare, cunostinte operate PC, eventual cunostinte in n Manichiuristã, coafezã, domeniul bijuteriilor handmade. cosmeticianã, pentru salon situat Salariu 800 - 1000 lei / lunar. pe bd. Timiºoara vis-a+vis Plazza Trimiteti CV si scrisoare de România, vlasceni@yahoo.com, intentie pe e-mail, 1.000 RON, mihaelahrmargele@yahoo.com Tel: 0722258777, 0723329376

é Personal service auto: director servici, pregatitori auto, vopsitori, mecanici, Tel: 0722210956

é Personal

Restaurant, restaurant Il Cantuccio angajeaza ajutor bucatari, pizzeri, menajere, Tel: 0724744153 Personal Restaurant. Angajam baieti cu experienta la cuptor de facut lipii, femei cu experienta la gratar si ajutor de bucatar, zona Unirii, Tel: 0735810766, 0766920507

n Personal

Restaurant. SC Ansamble Catering&Services angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, pentru Ilfov - zona Stefanesti si Bucuresti zona Theodor Pallady. Cerinte: experienta in domeniu. CV la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: 0726194279, 0722646299

Balastiera, Dragor; Angajam in Comuna Carpenisu, Jud.Giurgiu. Rog seriozitate, romcim.agregate@gmail.com, Tel: 0722207070 n Societate Comerciala cu sediul in Popesti Leordeni angajeaza: -Sef rampa depozit deseuri. Se cer studii medii, experienta in activitatea de prestari servicii deseuri. Relatii la telefon: CV prin fax: Tel: 0212016626, 0212016627, Fax: 0212117024 n ªofer auto cu domiciliul în Bucuresti sector 3. Asteptam CV pe fax nr. 0213179143 sau e-mail: office@publicatiileflacara.ro n ªoferi cat. BCE. Societate angajeaza din Bucuresti si provincie cu experienta pe cap tractor DAF, Tel: 0724232162 n ªoferi taxi cu sau fara atestat in Bucuresti. Oferta avantajoasa. Marian Vasiliu, marian_technical@yahoo.com, Tel: 0766490383 n ªoferi taxi cu/fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498


04 Iulie 2012

oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5 n Tâmplari lemn ºi muncitori necalificaþi, Tel: 0722368599

é ªofer cat B,

pensionar, stare buna sãnãtate, certificat medical, preferabil maºinã proprietate, domiciliul Bucureºtii Noi, Chitila, Mogosoaia, alexiorgulescu@ gmail.com, Tel: 0722408608

é Tehnician. Aba Security angajeaza tehnicieni sisteme alarmare si interfonie, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie cu permis, Tel: 0213358420 n Vânzãtoare cu experienþã magazin non-stop, sector 6. Rog seriozitate, Tel: 0764011340

é ªofer livrari cu

experienta. Restaurant tip fast-food angajeaza. Relatii de luni- vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Sudori/instalatori gaz cu experienta la instalatii gaz minim 3 ani, contact@grandgaz.ro, http://wwwgrandgaz.ro, Tel: 0735666676

é Tâmplar calificat

cu experienta in prelucrarea lemnului, furnirului si PAL, Tel: 0735673872 n Tâmplar cu experienta in tamplarie pal melaminat atelier zona Colentina angajez, Tel: 0745030754

Tâmplar confectioner si montator tamplarie aluminiu si pvc, cu experienta de minim 5 ani. Angajam pentru atelier tamplarie PVC+AL, 1.300 RON/luna, office@hbcc.ro, Tel: 0754330090 n Tâmplar. Atelier de mobila exclusivist angajeaza tamplar, salariu motivant si posibilitate de avansare, zona Chiajna sect. 6, Tel: 0744674280, 0742085684

n Vânzãtoare cu experienta, angajez pentru magazin zona Militari. Salariu atractiv, 0763680208, Tel: 0769218834, 0214343431

Vânzãtoare cu experienta, angajez pentru magazin alimentar (piata Valea Ialomitei) salariu 800ron, c_cobai@yahoo.com, Tel: 0769916162 n Vânzãtoare pentru minibar zona Piaþa Presei, 800Ron+tips. 0212244791, Tel: 0723436343, 0765486755 n Vânzãtoare Minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtoare, Minimarket angajeaza in zona Gara de Nord, Tel: 0730376118

Vânzãtor/oare. Restaurant tip fast-food angajeaza Vanzator cu /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856 n Vânzãtori

ºi responsabil magazin ceasuri, Mall Bãneasa. Numai absolvenþi cu studii superioare, cunoscãtori de limba englazã. Trimiteþi CV la e-mail marketing @top-tea-company.ro n Vânzãtoare, restaurant fast-food angajeaza pentru 2 posturi, relatii la telefon sau CV pe e-mail maritimo@chopstix.ro, Tel: 0729145551

n VIDEOCHAT VREI SA FACI

Videochat angajam doamne si domnisoare cu varsta minima 18 ani si cunostinte de limba engleza pentru activitatea de videochat. Program flexibil, bonusuri atractive. ID:boomxangajari, Tel: 0761705741 Videochat program fix 3 ore pe zi, site personal nou. Salariu fix 1.100E, Tel: 0762010957 n Videochat angajam cupluri, fete, cazare gratuita, camere individuale lux, aparatura ultraprofesionala, bonus angajare 400$, comision 50-70%. Convinge-te! http://www.abcvideochat.ro, Tel: 0727587999, 0784666766

Videochat Tanar 25 Doresc colaborare cu doamna / domnisoara serioasa cu sau fara experienta pentru formare cuplu, Tel: 0720909511

BANI FARA SA TE COMPROMITI. STII LIMBA ENGLEZA LA NIVEL CONVERSATIONAL SI AI 18 ANI IMPLINITI. NOI ITI ASIGURAM LOCATIA, TRAININGUL SI PANA LA 70 % PROCENT. OFERTA MAI BUNA NU EXISTA, 3.000 RON/LUNA, STUDIOLUXURY@YAHOO.COM, HTTP://WWW.LTVSTUDIO.RO, TEL: 0766517495, 0728343903 Vopsitor pregatitor auto - sevice auto (zona Colentina) angajeaza urgent, Tel: 0726723411

n Italia.

Sexy Disco cauta impresari, intermediari pentru colaborare dansatoare, animatoare, fete imagine si hostess. Rugam maxima seriozitate, by_maxro@yahoo.com, Tel: 00393478450304 n Cipru, angajam fete bar 40E zi, cazare asigurata, Tel: 0035799951998

n Bonã cu experienta varsta 40 ani imi ofer ingrijire copil 0741143289

serviciile pentru Bucuresti, Tel:

Croitor 40 ani, carnet auto, necasatorit, Dristor, imi ofer serviciile, Tel: 0768671877


detalii la http://ec.europa.eu Germany (BADEN-WUERTTEMBERG) n 1.

Zimmerer/Zimmerin Arbeitsort: Wertheim a Main; Description: Zur Verstärkung unseres Team suchen zum nächstmöglichen Eintritt Zimmerer und Dachdecker (m/w) Aufgabengebiet: Zimmereiund Holzbauarbeiten, Dachstuhlbau und Dachdecken Anforderungen: -eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Zimmerei/Dachdeckerei -Berufserfahrung und selbständige Arbeitsweise ist erforderlich ***Bewerber aus Spanien sind willkommen. Bei der Wohnungsbeschaffung sind wir behilflich. Sie sollten mindestens über Grundkenntnisse in Deutsch verfügen. Einsatz ist auch in Spanien. Der Arbeitgeber spricht spanisch!!!*** Bei Interesse bitte per Email oder telefonische Kontaktaufnahme. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis BE PKW/Kleinbusse mit Anhänger (alt: FS 3): Wünschenswert; wert-heim@t-online.de n 2. Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Arbeitsort: Laupheim; Description: Hubert Eble GmbH Fliesenlegerfachgeschäft in Laupheim sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter/in in Vollzeit. Zu Ihrem Tätigkeitsfeld zählt vorrangig die Sanierung von Bädern in privaten Haushalten. Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene Ausbildung (ggfs. mit Berufserfahrung) als Anlagenmechaniker/in oder Fliesenleger/in, ein ordentliches Erscheinungsbild, saubere Arbeitsweise und selbstverständliche Engagement. Einen gültigen Führerschein Klasse B setzen wir voraus. Möchten Sie mehr über uns erfahren, besuchen Sie doch unsere Homepage www.bad-fliese-eble.de. Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung! Bitte senden Sie uns diese per E-Mail zu. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; bad-fliese_eble@t-online.de n 3. Helfer/in - Ausbau Arbeitsort: Laupheim; Description: Hubert Eble GmbH Fliesenlegerfachgeschäft in Laupheim sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter/in in Vollzeit. Zu Ihrem Tätigkeitsfeld zählt vorrangig die Sanierung von Bädern in privaten Haushalten. Wir erwarten von Ihnen ein ordentliches Erscheinungsbild, saubere Arbeitsweise und selbstverständlich Engagement. Einen gültigen Führerschein Klasse B sowie die Mobilität zum Erreichen des Arbeitsplatzes setzen wir voraus. Möchten Sie mehr über uns erfahren, besuchen Sie doch unsere Homepage www.bad-fliese-eble.de Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung! Bitte senden Sie uns diese per E-Mail zu. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; bad-fliese_eble@t-online.de n 4. Projektassistent /in perfekte Französischkenntnisse Arbeitsort: Mannheim; Description: Wir sind eine international agierende private Messe- und Kongressgesellschaft, die im In- und Ausland Fachmessen und Kongresse konzipiert, organisiert und realisiert. Wir - das ist ein dynamisches Team mit rund 80 Mitarbeiter(innen) aus 12 verschiedenen Nationen. Die spring Messe Management GmbH & Co. KG organisiert Fachmessen und -kongresse in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Russland und Spanien. So u. a. die Zukunft Personal, europaweit größte Fachmesse für Personalwesen, Zukunft Kommune, Fachmesse für kommunale Lösungen, Dienstleistungen und Beschaffung oder Swiss Online Marketing, die Schweizer Fachmesse für Digital Marketing. Für unseren Standort in Mannheim suchen wir ab sofort eine/n Projektassistenten/in mit perfekten Französischkenntnissen Ihre Aufgaben: Unterstützung / Entlastung der Projektleitung Neukundenakquisition mit Kundenansprache und Kundenbindung Nachweisliche Abschlussstärke mit überzeugendem Auftreten gegenüber Entscheidern verschiedener Hierarchieebenen sowohl im persönlichen Kontakt als auch in der telefonischen Akquise Spaß am Verkaufen Kontakt zu Kunden und Kooperationspartnern durch telefonische und persönliche Betreuung Verfassen und Erstellen von Konzepten und Präsentationen Marktanalyse, Marktbeobachtung, Wettbewerbsanalyse, Trendscouting sowie Kundensegmentierung Verfassen und Erstellen von Vertragswerken Begeisterungsfähigkeit gute EDV Kenntnisse (Word, Excel) Organisationstalent Ihr Profil: perfekte Französischkenntnisse in Wort und Schrift abgeschlossenes wirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung mit betriebswirtschaftlichem mindestens 2 Jahre Berufserfahrung mit ähnlicher Aufgabenstellung schnelle Auffassungsgabe Kommunikationsstärke, gute Ausdrucksfähigkeit und Organisationstalent Verständnis für komplexe Sachverhalte Nachweisliche Abschlussstärke mit überzeugendem Auftreten gegenüber Entscheidern verschiedener Hierarchieebenen sowohl im persönlichen als auch im telefonischen Kontakt weitere Sprachkenntnisse von Vorteil Begeisterungsfähigkeit Teamfähigkeit Kreativität Was wir Ihnen bieten: einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten selbständiges Arbeiten in eigenverantwortlichen Aufgabengebieten ein dynamisches Umfeld mit persönlicher Atmosphäre Arbeiten in einem engagierten, kollegialen, internationalen Team Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Bewerber-Management-System (siehe unten Onlinebewerbung) Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; jobs@messe.org n 5. Koch/Köchin Arbeitsort: Wangen im Allgäu; Description: Wir sind ein modernes und gastliches Hotel in Wangen Waltersbühl. Aktuell suchen wir eine/n Koch/Köchin für den a la carte und Bankettbereich. Voraussetzung ist eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Koch/Köchin. Wir geben auch Berufsanfängern/innen eine Chance! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; hotel-waltersbuehl@t-online.de

n 6. ABAP-Entwickler/in Arbeitsort: Östringen; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit ABAP-Entwickler/innen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Modulen der Bereiche Financial Services und Banking. Neben Erfahrung in der ABAP OO-Programmierung erwarten wir gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie weltweite Reisebereitschaft. Die Einsätze beziehen sich vorrangig auf Südamerika, so dass portugiesische Sprachkenntnisse von Vorteil sind. Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Projektliste, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Programmiersprache ABAP (SAP); claudia.hoffmann@bancon-it.com n 7. Gesundheits- und Krankenpfleger- oder Kinderkrankenpfleger/i Arbeitsort: Kehl, Rhein; Description: Die Diakonie Kork ist eine Spezialeinrichtung mit 1100 Plätzen für epilepsiekranke und behinderte Menschen, die in Kliniken, Wohnbereichen, einer Sonderschule sowie Werkstätten von ca. 1000 Mitarbeiter/innen assistiert, gefördert, unterrichtet und therapiert werden. Für die Stationen der Epilepsieklinik für Kinder und Jugendliche suchen wir zum 1.6.12 Mitarbeiter mit den Qualifikationen Gesundheitsund Krankenpflegeroder Kinderkrankenpfleger/in mit einem Beschäftigungsumfang von 100 Prozent oder in Teilzeit . Auf den Stationen werden an Epilepsie erkrankte Kinder im Kleinkindalter nach der Geburt bis zum 18.Lebensjahr behandelt. Die Kinder sind altersabhängig in Begleitung der Eltern. Unter Einbeziehung der Eltern werden die Patienten unter Berücksichtigung ihrer Ressourcen von einem multiprofessionellen Team behandelt, betreut, gefördert und beraten. Wir wünschen uns eine engagierte, verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit Gesundheits- und Krankenpflege oder Kinderkrankenpflegeexamen Freude und Interesse an der Betreuung behinderter Menschen Interesse für die Fachgebiete Neurologie und Psychiatrie hohen sozial-kommunikativen Kompetenzen Flexibilität und Eigeninitiative in der Weiterentwicklung der Pflege Wir bieten Ihnen eine vielseitige, intensive und interessante Aufgabe die Mitarbeit in einem engagierten Leitungsteam die Mitgestaltung von Veränderungsprozessen Fortund Weiterbildungen Der/die Stelleninhaber/in trägt den diakonischen Auftrag des Epilepsiezentrums Kork mit und ist Mitglied einer christlichen Kirche. Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD Bund in Verbindung mit dem Kirchlichen Arbeitsrecht der evangelischen Kirche in Baden. Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Haben wir Interesse geweckt Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: Diakonie Kork, Personalabteilung, Landstr. 1, 77694 Kehl-Kork oder personalabteilung@diakonie-kork.de Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Anschrift: Pflegedirektor J. Solf, Tel.: 07851 84 2298, jsolf@epilepsiezentrum.de. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse n 8. IT-Administrator/in Arbeitsort: Schramberg; Description: Wir stellen ein exzellentes Nischenprodukt für Motorräder her. Mehr erfahren Sie unter www.melvin.de Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n IT-Mitarbeiter/in Ihre Aufgaben: - Management des MS SQL Servers - Datenbankmanagement - Vorbereiten von Schnittstellen zu Verkaufsplattformen wie ebay, Amazon etc. Stammdatenpflege in unserer Software Sage Officeline - Pflege der Hardware - Unterstützung beim Programmieren von Webshops und Webanwendungen unserer Fremddienstleister - Interne Schulungen für das Anwenden verschiedener Softwaretools für unsere Mitarbeiter Ihre Voraussetzungen: - sehr gute Kenntnisse SQL MS Server Queries - Webdesign Development - sehr gute englische Sprachkenntnisse, gerne auch italienisch oder spanisch Eine Firmenwohnung steht zur Verfügung. Damit wir uns ein erstes Bild machen können, muss Ihre Bewerbung einen lückenlosen Lebenslauf enthalten mit allen Zeugnissen und Abschlüssen, die Sie haben. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; annette@melvin.de n 9. Beikoch/-köchin Arbeitsort: Leutkirch im Allgäu; Description: Wir brauchen Verstärkung! Wir suchen ab sofort eine/n motivierte/n Beikoch/-köchin. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, Teilzeit bzw. 800EUR sind auch möglich. Unser Schwerpunkt liegt auf der regionalen Küche! Wir bezahlen übertariflich. Voraussetzung: Abgeschlossene Ausbildung oder einschlägige Berufserfahrung Interessiert Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; raphael.notz@jenseitsvoneden.com n 10. Gesundheits- und Krankenpfleger/in Arbeitsort: Isny im Allgäu; Description: Akut. Reha. Pflege. Als privater Klinikverbund mit 3.500 Mitarbeitern in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen-Anhalt setzen wir uns Tag für Tag für die Gesundheit und Erhaltung der Lebensqualität der uns anvertrauten Menschen ein. Die Klinik Schwabenland in Isny-Neutrauchburg ist eine internistische Rehabilitationsklinik der Waldburg-Zeil Kliniken mit 224 Betten mit den Schwerpunkten Kardiologie, arterielle Gefäßerkrankungen, Stoffwechsel sowie onkologische Anschlussheilbehandlung und Nachsorge einschließlich Patienten nach Blutstammzelltransplantation. Dafür suchen wir Sie als Gesundheits- und Krankenpfleger/in in Voll- oder Teilzeit. Ihre Aufgaben: * Unterstützung unserer Klinik- und Therapiekonzeption Ihr Profil: * Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein * Freude am selbständigen Arbeiten in einem jungen Team * Möglichst Berufserfahrung im Umgang mit Patienten in der kardiologischen und onkologischen Rehabilitation Unser Angebot: * Anspruchsvolle Tätigkeit in Voll- oder Teilzeit ab sofort oder nach Vereinbarung * Leistungsgerechte Vergütung sowie weitere Sozialleistungen * Auf Wunsch Unterstützung bei der Wohnungssuche Für Rückfragen steht Ihnen Herr Jürgen Apfel, Pflegedienstleiter unter Telefon 07562/71-1401 gerne zur Verfügung. Haben wir Ihr Interesse geweckt Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse

n 11. Konstrukteur/in Arbeitsort: Stuttgart; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Konstrukteur (m/w). Ihr Aufgaben: Betreuung der Kunden aus In- und Ausland Entwurfszeichnungen erstellen und optimieren Änderungs- und Variantenkonstruktionen ausführen Funktion, Funktionsablauf, Werkstoffauswahlkriterien nach konstruktiven und wirtschaftlichen Gesichtspunkten festlegen Physikalische Kenntnisse auf zu entwickelnde Bauteile unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte anwendungstechnisch umsetzen Toleranzmanagement in den Entwicklungs- und Planungsprozessen Technische Zeichnungen für die Fertigung unter Angabe von Maßen, Toleranzen, Passungen, Bearbeitungszeichen für die einzelnen Fertigungsschritte usw. anfertigen Aktive Teilnahme an Projektteamsitzungen. Beteiligung an der Erstellung von Präsentationen Präsentation der konstruktiven Ergebnisse. Aktive Teilnahme an Projektteamsitzungen und Durchsprache der Konstruktionen mit Lieferanten Anforderungen: Nach Ihrer technischen Berufsausbildung haben Sie erfolgreich Ihr Studium zum Maschinenbauingenieur abgeschlossen. Ihre nachweisbaren 3 Jahre Konstruktionserfahrung auf CATIA V5 ergänzen Sie durch Ihre guten Kenntnisse der Fertigungstechnologien insbesondere aus dem Bereich Druckguss. Idealerweise bringen Sie bereits Projekterfahrung im internationalen Umfeld mit. In jedem Fall erfordert unser internationales Umfeld gute Kenntnisse der englischen Sprache. Ansprechpartner: Herr Villaverde Telefon: (+49) 711/ 50430384 E-Mail: francisco.villaverde@vilfratec.com Incoming Kennung ZAV131 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Kenntnisse und Fertigkeiten: CAD-Anwendung CATIA n 12. Allrounder/in für Zimmer, Küche und Service Arbeitsort: Loßburg; Description: Das Landhaus Hohenrodt ist ein Ferienhotel mit Wellnessbereich. Der Blick vom Hotel reicht weit hinaus auf den Schwarzwald bis hin zu den Hügeln der Schwäbischen Alb. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n Allrounder/in für Zimmer, Küche und Service in Vollzeit. Sie sind behilflich bei der Reinigung der Zimmer sowie der Etagen und bei der Beilagenzubereitung, dem Anrichten von Salaten sowie bei Spül-und Reinigungsarbeiten. Bei Bedarf helfen Sie beim Restaurantservice mit. Eine Ausbildung im Hotelfach ist nicht erforderlich. Berufserfahrung ist erwünscht, die Tätigkeiten können jedoch auch angelernt werden. Gute Deutschkenntnisse sind notwendig, Englischkenntnisse wünschenswert. Die Arbeitszeit wäre ca. von 08.00 - 12.00 Uhr sowie von 17.00 - 21.00 Uhr bei einer 5-Tage-Woche, auch an Wochenenden und Feiertagen! Eine Unterkunft und Verpflegung kann bei Bedarf gestellt werden. Nähere Informationen zu unserem Haus erhalten Sie im Internet unter www.hohenrodt.de. Incoming Geforderte Anlagen: aussagekräftige Bewerbungsunterlagen n 13. kreativer & innovativer Sous-Chef (m/w) Arbeitsort: Laupheim; Description: Akzent Hotel Laupheimer Hof Thomas Rößler Ganz oben in Oberschwaben, zwischen Ulm und Biberach, Donau und Bodensee, Schwäbischer Alb und Allgäu liegen wir im Herzen der Stadt Laupheim. Oberschwäbische Gastfreundschaft und asiatische Moderne laden zum Entspannen, Genießen und Verweilen ein. Oberschwaben und Asien - eine Mischung, die sich überall im Laupheimer Hof und seinem Feng Shui Restaurant Contrast wiederfindet. Unser Restaurant hat nur am Abend geöffnet! Wir verwöhnen unsere Gäste täglich mit marktfrischen Produkten und bereiten ihnen regionale und saisonale Gerichte mit exotischem Flair. Bei der Zubereitung achten wir auf eine leichte, zeitgerechte Küche und verzichten auf Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Jeweils 1 mal im Monat bieten wir eine Sushi-Night und einen Sonntagsbrunch an. Das Hotel ist mit 32 Zimmer - davon 16 Einzelzimmer und 16 Doppelzimmer ausgestattet. Von "oifach guat" bis zum gehobenen internationalen Standard mit asiatischer Schlichtheit. Wir suchen ab dem 15.06.2012 eine/n kreativen & innovativen Sous-Chef (m/w) "mit Liebe und Freude am Kochen" Gerne mit internationaler Erfahrungen (Kein Teildienst!!!). Anforderungen: - abgeschlossene Berufsausbildung zum Koch (m/w) - mehrjährige Berufserfahrung Erfahrung in der gehobenen Küche - Teamfähigkeit - Führungsfähigkeit Aufgaben: - Zubereitung der Speisen (nur mit frischen Produkten!) kreieren von Speisen - Speisekartengestaltung - Kalkulation - Führung des Küchenteams - Mitgestaltung und Aufbau von Kochkursen und Kochshows, sowie von hochkarätigen Events aller Art mit Live-Kochstationen Sie sind kreativ, innovativ und haben Freude am Kochen Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung! Möchten Sie mehr über uns erfahren, laden wir Sie gerne zu einem Besuch unserer Homepage ein! www.laupheimer-hof.de Geforderte Anlagen: aussagekräftige Bewerbungsunterlagen n 14. Vertriebsingenieur (w/m) Arbeitsort: Laupheim ; Description: Ihre Aufgaben: - Markt- und Kundenanalyse - Kundenbetreuung und Akquise Neukunden - Selbstständige Bearbeitung von technischen Anfragen - Aktive Teilnahme an Kundengesprächen und -verhandlungen - Networking - Aufbau und Betreuung eines für die Unternehmensdarstellung positiven und für neue Geschäftsbereiche förderlichen Netzwerkes Ihr Profil: Abgeschlossenes technisches Studium oder in einem vergleichbaren Abschluss - Mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung im technischen Vertrieb - Fundierte technische Kenntnisse, wünschenswert im Maschinen- oder Flugzeugbau - Verbindliches Auftreten, verbunden mit sehr guter Kommunikationsfähigkeit und hervorragendem Verhandlungsgeschick - Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift - Hohes Maß an Flexibilität - Teamfähigkeit Geforderte Anlagen: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationsnachweise; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Kenntnisse und Fertigkeiten: Vertrieb; karriere@3dcontech.com


detalii la http://ec.europa.eu n 15. Ingenieur/in - Maschinenbau Arbeitsort: Stuttgart; Description: Die beo Gesellschaft für Sprachen und Technologie mbH sucht baldmöglichst in Vollzeit (freiberuflich oder in Festanstellung) für die Qualitätssicherung von Übersetzungen von technisch sehr anspruchsvoller Werkstattliteratur einen Fachingenieur, W/M (englischer Muttersprachler) im Bereich Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik oder weiteren Teilgebieten der Automobiltechnik Ihre Aufgabe Ihr Einsatz ist bei unserem Kunden vor Ort im Großraum Stuttgart, mit dem Sie im direkten Kontakt arbeiten werden. Ihre Aufgaben sind vielseitig und umfassen die Qualitätssicherung von technischer Literatur im Automobilbereich wie folgt: Qualitätsprüfung von englischen Automotivetexten mit Deutsch als Ausgangssprache Terminologiearbeit, von der Recherche bis zur Term-Freigabe Durchführung von Qualitätsmaßnahmen Rückfragenmanagement Sie arbeiten in enger Kooperation mit einem professionellen und sehr sympathischen Team von Sprachdienstleistern. Ihr Profil Englischer Muttersprachler mit technischer Ausbildung (idealerweise im Automobil-Bereich) Sie beherrschen das Deutsche in Wort und Schrift Sie sind gewohnt, technische Recherchen durchzuführen und arbeiten gerne mit technischer Literatur Sie sind sicher in der Nutzung der gängigen Office-Programme Teamfähigkeit, Flexibilität, Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit Sie sind selbständiges Arbeiten in Stress-Situationen gewohnt Die Position ist eine Vollzeitstelle für mind. 2 Jahre und sofort zu besetzen. Wenn Sie sich mit diesem Profil wohl fühlen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Ihre Ansprechpartnerin: Ulrike Baral (Geschäftsführerin) Tel. 0711 16646-13 Email: ulrike.baral@beo-doc.de Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse / Bitte NUR Bewerbungen per E-mail! Schriftliche Bewerbungen werden NICHT zurückgesandt. n 16. Prüfplatz-/Prozessingenieur (m/w) (00393993) Arbeitsort: Mannheim; Description: Wer wir sind Roche beschäftigt 80.000 Mitarbeiter in 150 Ländern, die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten. Aufgrund ihrer Zusammenarbeit hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem führenden Pharmakonzern mit Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser Erfolg gründet sich auf Innovation, Neugier und Vielfalt und darauf, dass wir unsere Unterschiede als Vorteil betrachten. Um das Gesundheitswesen durch Innovationen voranzutreiben, wollen wir weiterhin lernen und wachsen. Deshalb suchen wir nach Leuten, die die gleichen ehrgeizigen Ziele wie wir verfolgen. Die Position In der Abteilung Systementwicklung Pumpe" werden unter Beachtung aller relevanten Richtlinien Insulinpumpen und die dazugehörigen Applikationssysteme (z.B. auch PC-basierte Software) serienreif entwickelt und die Produktpflegemaßnahmen gesteuert. In der Position als Prüfplatz-/Prozessingenieur - arbeiten Sie in einem Projektteam von der Konzeptentwicklung bis hin zur Serieneinführung und der anschließenden Betreuung der entwickelten Insulinpumpen Produkte - leiten und verantworten Sie das Fachprojekt Prozessentwicklung (Herstellprozesse und Prüfprozesse) für den Aufbau von Insulinpumpen im Rahmen eines Entwicklungs- oder Technologie-Projektes - sind Sie für die Montierbarkeit und Prüfbarkeit der Pumpe und den Aufbau der Pumpenmontage bei externen Partnern verantwortlich beschreiben und definieren Sie die Prüfprozesse entlang des Herstellprozesses und stellen das erforderliche Testequipment bereit - wirken Sie an der Projektplanung, Kostenkalkulation und Aufwandsabschätzung mit ermitteln Sie Kostenreduktionsmöglichkeiten und optimieren den Prüf- und Produktionsprozess - führen und betreuen Sie ein Team interdisziplinärer Zusammensetzung aus internen und externen Mitarbeitern. - tragen Sie die Verantwortung für das Entwicklungsergebnis des Fachprojektes, für das Fachprojektbudget, das Sie auch überwachen sowie für die Investitionen im Rahmen des Projektes - steuern sie externe Partner und sorgen für die Umsetzung der technischen Lösungen bis zur Serienreife bzw. begleiten die Serieneinführung - unterstützen Sie bei der Lösung von Produktionsproblemen indem Sie nach den Ursachen und Fehlern forschen. Sie haben ein naturbzw. ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium mit Schwerpunkt Produktionstechnik, Automatisierungstechnik oder Kunststofftechnik erfolgreich abgeschlossen. - Sie haben sehr gute Kenntnisse in der Produktionstechnik und der Prozesstechnik. - Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren, davon mindestens 3 Jahre als Leiter eines kleinen Fachprojektes. - Sie sind sicher im Umgang mit Projektmanagementmethoden und weisen eine ausgeprägte Kommunikationsstärke auf. - Ihre Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind gut bis sehr gut. - Sie haben die Fähigkeit, fachübergreifend zu denken. - Sie bringen die Bereitschaft zur Einarbeitung in der Schweiz bis gegen Ende 3. Quartal 2012 mit Die ausgeschriebene Position ist grundsätzlich auch für Teilzeitarbeit geeignet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - in deutscher und englischer Sprache - unter dem Link: http://careers.roche.com/showjobapply.php jobid=00393993&lang=DE Contact: Michael Jortzick, Tel.: 0621-7591340 Incoming Kennung ZAV131 - Internetadresse: http://careers.roche.com/showjobapply.php jobid=00393993&lang=DE; Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert n 17. Bauingenieur m/w Arbeitsort: Herbolzheim, Breisgau; Description: Aufgaben: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Bauingenieur m/w der/die eigenverantwortlich als Tragwerksplaner Projekte bearbeitet und betreut. Profil: Wir erwarten abgeschl.Studium der Fachrichtung Konstruktiver Ingenieurbau, Kenntnisse in den gängigen Statik-und Office-Programmen, Kreativität,Teamfähigkeit, Überdurchschnittliches persönliches Engagement, Englischkenntnisse - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; re@walther-reinhardt.de

Maschineneinrichter/in Thermoformen n 18. (Warmformen/Tiefziehen) Arbeitsort: Langenargen; Description:Wir sind als Entwickler und Hersteller von Komponenten und Baugruppen aus Kunststoff für die Automobilindustrie incl. Nutzfahrzeuge und Omnibus, der Luftfahrtechnik sowie dem Maschinenbau als Systemlieferant erfolgreich am Markt vertreten. Durch unsere kundenorientierten Problemlösungen, Flexibilität und Qualität nach ISO 9001 haben wir uns zu einem führenden Spezialisten entwickelt. Kompetenz, Know-How und das Potential unserer Mitarbeiter sichern uns den Erfolg unseres Unternehmens in einem dynamischen und spannenden Umfeld. Wir expandieren. Zur Verstärkung unseres Teams stellen wir ein: Maschineneinrichter/-in Thermoformen (Warmformen/Tiefziehen) Ihr Profil: Sie haben eine gewerbliche Ausbildung in Industrie oder Handwerk, Berufserfahrung in der Einrichtung von Thermoformmaschinen. Sie verfügen über Deutschkenntnisse. Sie sind gewohnt, mit dem PC zu arbeiten. Ihre Aufgaben: Sie organisieren nach Vorgaben des Abteilungsleiters im 2- Schichtbetrieb (evtl. als Schichtführer) das Rüsten, Einfahren und die Produktion der Thermoformmaschinen. Sie sind zuständig für die Qualität der Werkstücke und für die Eingabe im PPS-System. Dieses Profil trifft auf Sie zu und Sie suchen eine neue Herausforderung Wir bieten Ihnen eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit, leistungsgerechte Bezahlung sowie ein gutes Betriebsklima. Sie sind teamfähig, leistungsbereit und zielorientiert und verfügen über eine gute Selbstorganisation Dann senden Sie uns bitte Ihre schriftliche aussagekräftige Bewerbung zu. Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an: SE Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG Kanalstr. 17 D-88085 Langenargen Tel.: +49 (0)7543 / 9643-0 Fax: +49 (0)7543 / 9643-90 personal@se-k.de www.se-k.de Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse n 19. Systems Engineer Pumps (m/w) (38402551686720110502) Arbeitsort: Mannheim; Description: Wer wir sind Roche beschäftigt 80.000 Mitarbeiter in 150 Ländern, die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten. Aufgrund ihrer Zusammenarbeit hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem führenden Pharmakonzern mit Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser Erfolg gründet sich auf Innovation, Neugier und Vielfalt und darauf, dass wir unsere Unterschiede als Vorteil betrachten. Um das Gesundheitswesen durch Innovationen voranzutreiben, wollen wir weiterhin lernen und wachsen. Deshalb suchen wir nach Leuten, die die gleichen ehrgeizigen Ziele wie wir verfolgen. Die Position In der Funktion als Systems Engineer Pumps (m/w) im Bereich Development Diabetes Care beinhaltet Ihr Aufgabengebiet: - Erstellung und Prüfung einer modularen, ausbaubaren und robusten Pumpenarchitektur in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Architektur-Verantwortlichen der Systeme - Definition und Beschreibung der Pumpenarchitektur (Subsysteme und Komponenten) in Anlehnung an das Projektportfolio im Austausch mit den technischen Projektleitern bzw. mit dem Systems Engineer IDS (Insulin Delivery System) oder den Systemarchitekten der benachbarten Abteilungen - Einbringung von Expertise des Fachgebietes in das Pumpendesign sowie in die Systemarchitektur zur Sicherstellung der Produktziele (Performance, Kosten, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Größe etc.) - Gewährleistung der Wiederverwendbarkeit von Plattformen oder Einzelkomponenten in Produktentwicklungen sowie Life Cycle Management - Definition und Beschreibung der Pumpen internen Schnittstellen unterschiedlicher Fachgewerke sowie Überprüfung der Einhaltung der Schnittstellen im Rahmen von (Pumpen) Neuentwicklungen oder Änderungen von (Pumpen) Produkten - Durchführung der Subsystemintegration; Koordination und Überwachung von Schnittstellentests und Integration der Pumpen Subsysteme und Komponenten - Zusammenarbeit und Unterstützung des System Engineering für das IDS Therapie System sowie Austausch mit Architekten aus anderen Funktionseinheiten und Weiterentwicklung von Methoden Qualifikationen (extern) Für die Funktion als Systems Engineer Pumps (m/w) bringen Sie folgende Voraussetzungen mit: Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium als Systems-Engineering-, Mechatronik-, Maschinenbau-, Elektrotechnik-, Informatik- oder Medizintechnik-Ingenieur (FH oder Uni) sowie möglichst komplementäre Zusatzausbildungen oder Erfahrungen in mindestens einer oder mehrerer der genannten Ingenieurdisziplinen - Erfahrung als Projektmitglied in der Durchführung mindestens eines Produktentwicklungsprojektes von der Planung bis zum Launch Ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick mit unterschiedlichen Stakeholdern im Projektumfeld - Guten analytischen Sachverstand - Selbstständigkeit, hohe Eigenmotivation und Durchsetzungskraft - Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Die ausgeschriebene Position ist grundsätzlich auch für Teilzeitarbeit geeignet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter dem Link: http//career.roche.com/shojobapply.php jobid=0038402551686720110502&lang=DE Incoming Kennung ZAV131 Internetadresse: http://career.roche.com/shojobapply.php jobid=0038402551686720110502&lang=DE; Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert n 20. Helfer/in - Ausbau Arbeitsort: Laupheim; Description: Hubert Eble GmbH Fliesenlegerfachgeschäft in Laupheim sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter/in in Vollzeit. Zu Ihrem Tätigkeitsfeld zählt vorrangig die Sanierung von Bädern in privaten Haushalten. Wir erwarten von Ihnen ein ordentliches Erscheinungsbild, saubere Arbeitsweise und selbstverständlich Engagement. Einen gültigen Führerschein Klasse B sowie die Mobilität zum Erreichen des Arbeitsplatzes setzen wir voraus. Möchten Sie mehr über uns erfahren, besuchen Sie doch unsere Homepage www.bad-fliese-eble.de Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung! Bitte senden Sie uns diese per E-Mail zu. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; bad-fliese_eble@t-online.de

n 21.

Embedded Software Engineer (m/w) 00385833 Arbeitsort: Mannheim; Description: Wer wir sind Roche beschäftigt 80.000 Mitarbeiter in 150 Ländern, die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten. Aufgrund ihrer Zusammenarbeit hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem führenden Pharmakonzern mit Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser Erfolg gründet sich auf Innovation, Neugier und Vielfalt und darauf, dass wir unsere Unterschiede als Vorteil betrachten. Um das Gesundheitswesen durch Innovationen voranzutreiben, wollen wir weiterhin lernen und wachsen. Deshalb suchen wir nach Leuten, die die gleichen ehrgeizigen Ziele wie wir verfolgen. Ihre Position In der Funktion als Embedded Software Engineer (m/w) im Bereich R&D für innovative Infusionssysteme, beinhaltet Ihr Aufgabengebiet: Entwicklung von Embedded Software für Infusionssysteme (Insulin Delivery Systems IDS) Sicherstellung der Umsetzung aller für das Qualitätsmanagement und Regulatory Affairs relevanten internen und externen Qualitätsanforderungen im Verantwortungsbereich einschließlich deren Fortschreibung und Aufdatierung Mitarbeit bei der Erarbeitung der Software-Anforderungen Entwicklung der Software-Architektur sowie des Software-Detaildesigns Software-Implementierung sowie Software-Integration Mitarbeit bei der Software-Verifikation sowie bei Risikomanagement-Aktivitäten Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Arbeitspaketen Betreuung von externen Ressourcen, Dienstleistungen und Lieferanten Unterstützung von Produktpflege, Produktion und Kundendienst Wer wir sind Sie möchten selbst entscheiden, wie Sie sich entwickeln. Sie sind auf der Suche nach einem Unternehmen, in dem Sie über Positionen und geografische Standorte hinweg Ihren Interessen nachgehen können und in dem die Stellenausschreibung nicht die endgültige Definition, sondern nur den Ausgangspunkt Ihrer Rolle darstellt. Für die Funktion als Embedded Software Engineer (m/w) bringen Sie folgende Voraussetzungen mit. Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Uni/FH) als Elektrotechnik-, Informatik- oder Medizintechnik- Ingenieur sowie eine Zusatzausbildung im Bereich Software Engineering - Mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Embedded Software für Medizingeräte sowie modellbasierter Softwareentwicklung (UML mit Artisan Studio) als Projektmitglied - Erfahrung in der Entwicklung von Software in Embedded C/C++ für STM32, MSP430 und V850 Mikrocontroller mit Visual Studio 2008/2010 - Erfahrung mit dem Real Time Betriebssystem ucOSII von Micrium - Erfahrung in funktionaler Sicherheit von High-Risk-Medizinprodukten - Kenntnisse in der Anwendung von assymetrischen und symmetrischen Verschlüsselungstechniken (RSA-2048, Twofish-Algorithmus) Teamfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise sowie Eigeninitiative - Gute Englischkenntnise in Wort und Schrift Bereitschaft zur Einarbeitung in der Schweiz bis vorausschtilich Ende 3. Quartal 2012. Die ausgeschriebene Postion ist grundsätzlich auch für Teilzeitarbeit geeignet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter dem Link: http://careers.roch.com/showjobapply.php jobid=00385833&lang=DE Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert

n 22.

Senior Systems Engineer Wireless Communication Architecture Arbeitsort: Mannheim; Description: Wer wir sind Roche beschäftigt 80.000 Mitarbeiter in 150 Ländern, die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten. Aufgrund ihrer Zusammenarbeit hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem führenden Pharmakonzern mit Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser Erfolg gründet sich auf Innovation, Neugier und Vielfalt und darauf, dass wir unsere Unterschiede als Vorteil betrachten. Um das Gesundheitswesen durch Innovationen voranzutreiben, wollen wir weiterhin lernen und wachsen. Deshalb suchen wir nach Leuten, die die gleichen ehrgeizigen Ziele wie wir verfolgen. Die Position Im Bereich Development Diabetes Care sorgen Sie dafür, dass die medizinischen Geräte des Roche Portfolios wie z.B. Blutzuckermessgeräte und Insulinpumpen untereinander kabellos kommunizieren und sich in ein Netzwerk aus Therapiegeräten und Informationssystemen optimal integrieren. ausbaubare und robuste Kommunikationsarchitektur aus unterschiedlichsten Therapiegeräten und Informationssystemen in enger Zusammenarbeit mit den Systemingenieuren aller beteiligten Geräte definieren und prüfen eigenständig die Systemarchitektur in Kooperation mit Architekten und Spezialisten angrenzender Fachbereiche und beschreiben und dokumentieren ihre Module, Schnittstellen und Designentscheide setzen risikominimierende technische Maßnahmen in der Spezifikation und der Architektur um und etablieren ein Frühwarnsystem bezüglich technischer Systemeinflüsse auf Architektur, Sie haben ein Hochschulstudium Nachrichtentechnik, Informatik, Elektrotechnik, gerne auch mit Promotion, erfolgreich abgeschlossen und verfügen über gute Kenntnisse in zwei der folgenden Disziplinen: Wireless Communication, Embedded Systems, Software Architektur Definitionen, Konzepte moderner Kommunikationsarchitekturen, Verschlüsselungstechnologien und Kommunikationsprotokolle. Sie haben sehr gute Kenntnisse über BlueTooth bzw. BlueTooth Low Energy und verfügen über mehrjährig Praxis in der Systemmodellierung mit SysML o. UML und im Requirement- Management. Sie können auf mindestens 5-jährige Erfahrung in der fachlichen Führung eines Teams von ca. 3 Ingenieuren zurückblicken und waren selbst bereits Mitglied in einem Produktentwicklungsprojekt. Ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick sowie konzeptionelles Denkvermögen zählen zu Ihren Eigenschaften. Ihre Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind sehr gut. Sie bringen die Bereitschaft zur Einarbeitung in der Schweiz bis voraussichtlich Ende 3. Quartal 2012 mit. Die ausgeschriebene Position ist grundsätzlich auch für Teilzeitarbeit geeignet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter dem Link: http://careers.roche.com/showjobapply.php jobid=00393997&lang=DE Incoming Kennung ZAV131 Internetadresse: http://careers.roche.com/showjobapply.php jobid=00393997&lang=DE; Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschens


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

04 Iulie 2012 n Dâmboviþa, Crevedia-Samurcasi Proprietar vand loturi teren de 300 sau 500 mp, zona rezidentiala, apropiere lac, deschidere 17m, strada asfaltata, utilitati. zona linistita, 25 minute de centrul Bucurestiului, 5 minute de Buftea /Mogosoaia. Pret 7, 500 euro lotul de 300 mp, 12, 500 euro lotul de 500 mp. La cerere putem realiza planul de arhitectura si constructia casei dvs, 25 EUR/mp, adrian@mats.ro, Tel: 0722713640 n Dobroeºti, de vanzare 344, 29 mp teren arabil intravilan, pret negociabil, 35.000 EUR, Tel: 0730759771, 0763956099 particular loturi n Domneºti 400mp, intravilan, langa padure, superbe, Tel: 0722416186

n Berceni Comuna vand teren (langa balta) suprafata 1250 mp cu 2 intrari se pot obtine 3 parcele x 415 m pret negociabil, bog.dumitrescu@yahoo.com, Tel: 0721261338

Bragadiru proprietar, terenuri parcelate (300 - 600 mp) puz aprobat, vindem teren sau construim pe baza de contract 2 tipuri de case (la vanzare se respecta modelul de case prevazut in proiectul ansamblului), Tel: 0733800030 n Bucuresti-

é Braºov, Predeluþ,

teren 10000 mp intravilan in Tohanita intre Predelut si Zarnesti. Folosinta actuala: livada/faneata. Latime teren: 60m Lungime: 165 m. Trenul este imprejmuit, are poarta proprie acces. Curentul si gazul in apropiere. Apa din sursa proprie. De o parte si alta a terenului este cate un paraias. Loc linistit, strada principala la cca 50 100m. Pana in Bran centru 4 km, sosea asfaltata. Pret 14 euro negociabil, 14 EUR/mp, Tel: 0724615215 n Bragadiru particular, 1.000mp, deschidere 40m la linia de tren, zona vile, Tel: 0723390662 n Bragadiru

teren îngrãdit gard beton, 500mp, Pod Bragadiru în spate la Gealan, Tel: 0721616161

é DRAGOMIREªTI-DEAL 1 KM DE LA POD DRAGOMIRESTICHIAJNA CATRE RUDENI PE PARTEA STANGA, VAND TEREN 4000MP CU DESCHIDERE 44M LA LINIA DE CENTURA, ZONA DESTINATA PENTRU CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI IDEALA PENTRU PECO, PRET 25 EUR/MP, 100.000 EUR, IMPORT_PARTS@YAHOO.COM, TEL: 0733624742

Urziceni km 25, vand teren agricol 5ha 5E/mp, Tel: 0722412230

n Fundeni zona rezidentiala, proprietar, vand teren intravilan 600mp, utilitati, pret 50000 euro, Tel: 0726840806

Buzãu, E85 vand teren 10900mp, d-70m la E85, PUZ, 30 EUR/mp, Tel: 0740087459

n Giurgiu Bulbucata 30km de Bucuresti, 1.000mp, loc de casa, deschidere la asfalt, 10.500 EUR, Tel: 0745999632

Chitila-Ilfov teren 240mp situat pe Sos. BucurestiTargoviste, deschidere 8m, utilitati la poarta, Merita vazut, 9.000 EUR, Sasu_nicusor2000@yahoo .com, Tel: 0766578567 CHITILA-ILFOV, VAND TEREN INTRAVILAN IN ORAS CHITILA SITUAT PE SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE 240MP, DESCHIDERE 8M, UTILITATI: CANALIZARE, ELECTRICITATE, APA, GAZE LA STRADA, 9.000 EUR, SASU_NICUSOR2000@ YAHOO.COM, TEL: 0766578567

Clinceni proprietar vand trei loturi: 0, 62 ha; 1 ha; 1, 46 ha pretul zonei, Tel: 0733800030

n Dâmboviþa Titu teren intravilan, 2000mp, D. 9, 06m, iesire la DN 7; 3Euro/mp, Tel: 0726394841

Giurgiu Mihãileºti loc de casã 526 mp, deschidere 14, 5m, preþ negociabil, Tel: 0723547475

Mãgurele pod Sabar, vand 800 mp intravilan Bucuresti sect 5, 60 eur/mp si 3000mp extravilan 30 eur/mp, 0722773352

Pantelimon Oraº, (in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze natural, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017

n Pantelimon Oraº vând teren intravilan loc de casã 440mp, cadastru, utilitãþi, proprietate, 13.000 EUR, Tel: 0723851342

Petrãchioaia (hotar Gradistea, Padurea Balamuceanca), proprietar, 100 ha, 1.9 eur/mp sau asociere, 0733800030 Pipera proprietar, lot 1 -1000 mp la sosea colt de strada + lot 2 800 mp in prelungirea primului lot (posibilitate dezvoltare retail tip Mega-Image, Lidl 1000+800) 390 eur/mp, teren 800+ 200 pe aceasi strada 220 eur/mp, teren 600 mp, planul doi (strada asfaltata) 150 eur/mp, teren 7000 mp (posibilitate parcelare- complex case) strada asfaltata (100 m de sosea dinspre rond), Tel: 0733800030

Prelungirea Ghencea vis-a-vis sere 1250 mp, Stradal, PUD Suprafata construibila 200mp S+P+4+M proprietar exclus agentii, 315 EUR/mp, avoica73@ gmail.com, Tel: 0724451938 n Prelungirea Ghencea Cartierul Latin, teren 620mp, cu toate utilitatile, Tel: 0722254639

n Rahova str. Teius, vand teren de casa, posibilitati gaze, apa, electricitate, Tel: 0721171763, 0744659873 n Roºu Dudu, str. Orhideelor, 600mp, drum asfaltat+drum servitute, curent, gaze 50m, 750 EUR/mp, Tel: 0724747682, 0768394925

n Titan, langa Billa sector 3, vand teren 500mp, toate facilitatile zona vile, 0721044017, 0720891640

n Vidra

Teren 482.71 mp, deschidere 21.59m, fundatie de 98.55mp. Langa Dealul verde. Foarte Negociabil! 22.000 EUR, Tel: 0721035681

n Apãrãtorii Patriei Metrou, 3

camere, apã, canal, particular, 37.000 EUR, Tel: 0767875644

Bragadiru, la km 8, vand 6 camere, constructie noua din 2011, living 52m, living 33m, gaze, apa, toate facilitatile, lux, 80.000 EUR, Tel: 0768707528

n Cãlãraºi,

Curcani, vand locuinta 100mp, 4 camere, baie, bucatarie vara, teren aferent 2500mp cu livada pe rod, solar, magazii, construita in 2008 din caramida austriaca cu structura beton armat, acoperis tabla Lindab, geamuri termopan, incalzire cu centrala cu gazeficare, fosa, 100.000 EUR, john.mohora@gmail.com Tel: 0735770080


04 Iulie 2012

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9 n Dâmboviþa, Mircea Voda, vand 2 case, 3000 mp teren, deschidere la soseaua principala Bucuresti-Targoviste, case din caramida, apa curenta, incalzire lemne, posibilitate instalare gaze, gradini, vie, hambar, grajd, curte pasari, 60.000 EUR, encaady@yahoo.com, Tel: 0720776005

é CÃLÃRAªI, FUNDULEA, CASA BATRANEASCA 3 CAMERE, IN G R A D I T A , CURENT, PUT. SITUATA LA 100M DE DN3. SUPRAFATA CURTE 380MP, TOATE ACTELE, 9.500 EUR, DJNIK19@YAHOO.COM, TEL: 0724294175

n Fundeni particular vila lux, 420mp, vis-a-vis de Spitalul de Oncologie, 150.000 EUR, Tel: 0722416186

n Gorjului in spatele pietei, n Carol I Parc Dosoftei. Imobil, demisol, p+3, mansarda, 800mp

P+1, 5 camere decomandate, 3 grupuri sanitare, utilitati, schimb /vand, 250.000 EUR/mp, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387

é Colentina Vand Urgent Casa Batraneasca 248mp Front stradal: 12m, apa curenta, canalizare, posibilitate racordare g a z e . p e s tr a d a S p o r tu l u i vis-a-vis de scoala 32! Urgent! Nistor Razvan, pret negociabil, 64.000 EUR, kokane_ub2@yahoo.com, Tel: 0735029820, 0766280253 CASA n COLENTINA, DEMOLABILA DAR I-AM FACUT 2 CAMERE CONSOLIDATE CU PLASA DE BUZAU INT EXT CANAL IN CURTE CANAL PENTRU APA APA DE LA PUT SI CAMIN PENTRU PUT GAZE LA STRADA, 45.000 EUR, TEL: 0768469241

Constanþa, Eforie, vila malul marii, toate imbunatatirile, 400 mp, primesc eventual apartament Constanta plus diferenta, Tel: 0751010091 Cornetu Ilfov, zona linistita, langa sosea nationala, 5 camere, teren-500mp, toate utilitatile; pret discutabil, Tel: 0722465110

utili, 300mp curte, cladire neterminata, fundatie f. solida, 550.000 EUR, Tel: 0749766193 n Gurbãneºti, Calarasi casa 5 camere, teren 1500mp, vand/schimb cu garsoniera cf. 2 Bucuresti. Negociabil, 15.500 EUR, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387

Herãstrãu Ambasada China, proprietar vand imobil lux S+P+3, pentru detalii sunati, 1.400.000 EUR, Tel: 0733800030

n Drumul Taberei etaj 3, cf. 1, G+F+T, urgent, ocazie, 47.000 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657

ªtefan Cel Mare Floreasca, str. Paul Greceanu, proprietar, vila deosebita P+1 suprafata utila 120 mp, curte 90mp, pentru inchiriere 1.800 eur /luna, 260.000 EUR, Tel: 0733800030

é Pipera Cosmopolis Garsoniera, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 42.000 EUR, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: n Teleorman, Slãveºti, vand casa 0730109005 3 camere +1852 mp cu gazon si pomi fructiferi, la 40km Alexandria si 79km de Bucuresti 0721131107, Tel: 0734069787, 0318073676

n Unirii zona 0, vand casa curte 70mp construiti, 80mp curte, utilitati apa curenta, canalizare, gaze, curent capacitate 380W, 135.000 EUR, danyganea@yahoo.com, Tel: 0749766193

n Militari -Apusului, casa curte 4 camere, amprenta 100mp, teren 410mp, baie, pivnita, é Victoriei piata, proprietar vand 140.000 EUR, Tel: 0732135944 casa 65mp la curte, renovata, compusa din 2 camere, baie, bucatarie, hol, pivnita, pod mansardabil, terasa, curte Otopeni, Complex “Hope” amenajata, 89.000 EUR, Tel: scoate la vanzare ultimele 0722660897 doua apartamente din vila la preturi extrem de avantajoase, ana.oprea87@yahoo.com, Tel: 0742127700

Otopeni, casa de vanzare 310mp utili, 390mp construiti, teren 500mp, pret negociabil, 270.000 EUR, Tel: 0784702816, 0740087459

é 1 Decembrie Bd, Titan, metrou 1 Dec 1918, garsoniera mobilata, renovata. Conf 2, semidec, et 2/10, usa metalica, g+f+p, apometre. Particular. Exclus agentii si intermediari, 24.500 EUR, Tel: 0722663132

n Alexandriei apartament 2 camere, bucatarie, 2 grupuri sanitare, 65mp, curte 60mp, magazie 9mp, 54.000 EUR, Tel: 0745051973

Baba Novac persoanã fizicã, vând apartament 2 camere, stradal, 2 bãi, cces (parter), negociabil, Tel: 0744137028

n Aleea Livezilor Vand garsoniera in Aleea Livezilor, imbunatatiri cu n Berceni Secuilor particular, intrare separat, pret discutabil, ocazie, apartament 2 camere 2/4, proprietar parter, 12.000 EUR, Tel: îmbunatatiri, liber. 55.000 E, Tel: 0786620954 0758888569

Doamna Ghica Planorama, garsonierã spaþioasã, 3/15, bloc nou, centralã proprie, plata cash reprezintã avantaj la negocierea preþului, discutabil, 30.000 EUR, Tel: 0744337877

n Pantelimon Oraº proprietar, acte finalizate, 4 camere, livimg, 2 bãi, bucãtãrie, 75mp amprentã + 75mp etaj, teren 260mp, la roºu 35.000 EUR, la cheie 59.000 EUR, variante auto, Tel: n Dâmboviþa vand sau inchiriez 0764014804 n Pipera Cosmopolis Garsoniera, casa si teren agricol, Tel: plata in rate cu avans de 10%, 0745012253 Pantelimon Oraº vând vilã P + toate facilitatile unui complex nou, n Dâmboviþa Tãrtãºeºti Baldana 1, la roºu, 4 dormitoare, living, centrala proprie, paza, gradinita, (rond) vila p+e, situata stradal la bucãtãrie, 2 bãi, dressing, mini market, piscina, sala de transport drum national 71, constructie balcon, terasã, teren 315mp, fitness, Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt 2012, 6 camere, 2 bai, bucatarie, teren 510 mp, tabla tip lindab, strada asfaltatã, 53.000 EUR, proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau termopan, camin hidrofor, izolatie Tel: 0723851342 Pipera-Tunari, la 5 min cu masina 10 cm, casa la cheie, totul nou, maxi taxi in poarta, conditii bloc, n Polonã, Str. Paul Greceanu, de Scoala Americana, 20 min cu de Pta. Obor, vand sau accept schimb plus vand urgent casa la curte, masina diferenta, accept agentii, proprietar, 4 camere sup 200mp 42.000 EUR, Tel: negociabil, Tel: andreea.mitru@benevo.ro, proprietar, negociabil. urgent, pret 0730109005 0724711381 69.500 EUR, Tel: 0736393539

n Cantemir, Unirii, Domo, 4/8, decomandat, fara imbunatatiri; discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571 Chitilei langa Carrefour Colosseum, vand ap 2 cam 52m patrati garaj, pivnita, curte proprie in vila tip cfr pret 38000 eur, Tel: 0723933356

n Crângaºi Piata, semidecomandat, parter, toate imbunatatirile, aer conditionat, gresie, termopan, parchet, etc, particular, pret negociabil, Tel: 0744434145

n Drumul Gazarului 5 cf. 2,

semidec, 38 mp, toate imbunatatirile, stradal, particular, Tel: 0767383404

é Pipera é Dristor, Zona Ramnicul Sarat

(in spatele magazinului Mega Image), Apartament 2 camere scara ft curata, apt spatios, bine luminat, situat intr-o zona linistita cu verdeata si locuri de parcare.Baia este renovata complet (tevi si instalatie sanitara schimbate) gresie, parchet, aer conditionat, debara spatioasa, termopan (balcon inchis), usa metalica, apartament izolat termic, repartitoare si terasa in stare buna.In imediata apropiere a Hypermarketului Real si la 5 minute distanta de mijloacele de transport in comun, 69.000 EUR, Tel: 0724135385

Fundeni, Str. Maior Bacila, apartament 2 camere stradal, et. 4/4, 60mp, G+F+P+AC, usa metalica, la cheie, 57000E neg, particular, Tel: 0723668146

Giurgiului Piata Progresul, vand urgent apartament 2 camere 8/9, imbunatatiri, proprietar, liber, 42.000 EUR, Tel: 0730005460, 0722240712

Cosmopolis, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, parcare, paza, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 52.500 EUR, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Pipera Cosmopolis, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, parcare, paza, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 52.500 EUR, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

Prahova Câmpina, apartament 2 camere, 3/4, decomandat, caramida, zona verdeata, Tel: 0720591593 n Prelungirea

Ghencea bloc nou in ansamblu rezidential, locuit, Suprafata 85mp, decomandat, finisat la cheie, loc parcare, gratuit, TVA inclus, 0766.272.949, 0761.436.804, 54.000 EUR, Tel: 0761436804 n Grecia, Athena, zonã liniºtitã, n Prelungirea Ghencea Cartierul Latin, 100mp, etaj 1/3+ mansarda, Tel: 0217696232 constructie 2007, centrala proprie, contracte proprii apa si gaze, parchet natural, aer conditionat, n Mihai Bravu metrou, complex sistem de alarma, toate utilitatile, Vitan Residence, suprafata utila Tel: 0722254639 66, 93mp, piatra naturala, 98.000 EUR, Tel: 0748543251

n Romanã str. Caderea Bastiliei, n Nicolae

Grigorescu metrou, etaj 6/10, vedere stradalã, termopan + usa metalica, curat, 49.500 EUR, Tel: 0737368386

n Pipera Cosmopolis, plata in rate cu avans de 10%, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 52.500 EUR, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

vanzare apartament 2 camere Blocul este din caramida reabilitat termic, an 1955, etajul 2, 52 mp. semidecomandat, fara inbunatatiri fara finisaje. Pretul este negociabil, 54.000 EUR, lauradreams@ymail.com, Tel: 0737539502, 0760132018

n Sãlaj

îmbunãtãþiri, gresie, faianþã, parchet, termopan, 25.000 EUR, Tel: 0765285050 SEBASTIAN VAND AP. 2 CAM. CF 1 SPORIT, DEC, G/F/P/T/UM, BALCON. AN BLOC 1986, VEDERE SI ACCES STRADAL, LIPIT DE PARCUL SEBASTIAN, 65.000 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM, TEL: 0723427958, 0729876332

n Sebastian parc, str. Dumbrava

Noua, 7/8, contorizat, cf.I sporit, decomandat, 7/8, cadastru + intabulare, nu accept intermediari, negociabil, Tel: 0726219185


pagina 10 / vânzãri 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / schimburi

é Titan, Piata Minis, cf 1, decomandat, fara imbunatatiri, debara, camara, balcon logie, 10/10, interfon, metrou 600m, negociabil, 50.000 EUR, fixthefix@gmail.com, Tel: 0722655191

Vitan zona Real, vand apartament 2 camere, confort 2, etaj 3/4, imbunatatit, propietar intabulat, 37.000 EUR, Tel: 0769747680

n Victoriei

Piata ultracentral, particular, 3 camere decomandate, 1990, 79mp, boxa, parcare, 145.000 EUR, Tel: 0720732620

Colentina, Alexandru cel Bun, cf. 1, zona linistita, particular, 2 grupuri sanitare, negociabil, accept credit, 77.000 EUR, Tel: 0728719198

n ªtefan Cel Mare apart. 2 camere, et. 2/9, balcon pe toata suprafata apartamentului 9 mp, cu vedere la strada, la 3 minute de statia de metrou Obor, 53.000 EUR, alex.popes11@yahoo.com, Tel: 0721686284

n Drumul

Taberei, Romancierilor, particular vand ap. 3 camere, semidecomandat, stradal, et 2/4, bloc de caramida, parchet, gresie, faianta, termopane, usa metalica, aer conditionat, boxa. Cash, fara “Prima Casa”, 62.500 EUR, diamed_57@yahoo.com, Tel: 0722309251

04 Iulie 2012

é Gara de Nord, proprietar ap 103 mp, superb, complet mobilat, utilat, gata pentru mutare. Finisaje ultramoderne. Loc parcare ADP. Spatii generoase, camere inalte, luminoase. Centrala proprie, instalatie cupru. Instalatie electrica, sanitara noua, 94.500 EUR, liviugrindes@hotmail.com, Tel: 0766522996

n 1 Decembrie Bd, zona Piata Trapezului, sector 3, particular, vand ap. 3 camere, conf. 1, semidec, parter, 63 mp, termopan, g r e s i e , fa i a n t a , p a r c h e t , 59.500 EUR, gty@mail.com, Tel: 0741087373

Sebastian Parc, 4 camere, confort 1, bloc reabilitat, et. 8/8, 2 b a l c o a n e (i n c h i s e in termopan), 2 bai, gresie, faianta, centrala termica, aer conditionat, hol H, 97mp, exclus i n t e rm e d i a ri, 85.000 EUR, Tel: 0732479073

n Unirii Mitropolie, vila singur

curte, s.u 380mp, curte 180mp, 4 camere, particular, 275.000 EUR, Tel: 0729436467 n 13 Septembrie decomandat, hol H, 4/8, sau schimb 2 camere ºi diferenþã. Cadastru, intabulare, fãrã agenþie. Dorneasca14, Tel: 0749040560

n Obor é Bucureºtii

Noi Metrou Bazilescu, Damaroaia, particular, apartament 3 camere, 100 mp, etaj 1, 100 mp grupuri sanitare, balcon, imobil 2012, toate utilitatile, finisat complet, 83.000 EUR, Tel: 0785845626

n Centrul Istoric, Covaci, 3 camere, 108mp, decomandat, pe colt, Tel: 0722307786

n Vitan Real, particular vând ap 2 camere, decomandat, 1/4 cu îmbunãtãþiri, centralã de apartament (gresie + faianþã + parchet + trmopane). Preþ nagociabil, Tel: 0723618214, 0745084199 é Colentina (Biserica Sf.Dumitru-Kaufland) particular vand ap. 3 cam, conf 1 semidec, p/10, 66 mp, an 1972, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala, a/c, calorifere noi, usa metalica, usi interior lemn, un grup sanitar, balcon, cadastru, é Vitan Mall particular, ap. 2 intabulare, zona curata si linistita, mixta, 65.000 EUR, camere, 3/3, stradal, blv. civilizat, vedere Tel: liber, 43.300 EUR, Tel: caty_gabriela@yahoo.com, 0766443771, 0741045061 0724354291

Floreasca, Rossini, proprietar, apartament 3 camere amenajat (gresie, faianta, A/C, parchet lemn, alarma, termopan) 60 mp, partial mobilat (bucatarie Franke, mobilier baie Italia, dormitor), 83.500 EUR, Tel: 0733800030, 0722245004

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si zidarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realizat imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie Aprilie). Destinatia de baza: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre b lo c u ri. P re t n e g o c ia b il, 70.000 EUR, Tel: 0727320025, 0213161319

3 camere, 5/10, decomandat, renovat complet, vedere parc, 74900E, proprietar, Tel: 0764094504, 0216425559

n Militari

n Prelungirea

Ghencea bloc nou in ansamblu rezidential, locuit, Suprafata 85mp, decomandat, finisat la cheie, loc parcare, gratuit, TVA inclus, 0766.272.949, 62.000 EUR, Tel: 0761436804

é Rahova proprietar vand ap. confort 1, decomandat, etaj 8/10, suprafata 72 mp, utilat si mobilat, 2 balcoane, 2 bai, termopane, parchet, gresie, faianta, usa metalica, cadastru, intabulare, se accepta credit, 63.000 EUR, paul_bica2000@yahoo.com, Tel: 0724026912 n Rahova vand apartament 3 camere, confort 1 decomandat, 68mp, 1/8, termopan, aer conditionat, recent renovat, 65.000 EUR, mioara.dinu@yahoo.com, Tel: 0723505835, 0733505557

n Sebastian Parc particular, vand

apartament 3 camere, confort 1, decomandat, et. 1/8, hol H, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, termopan, usa metalica, constructie 1988, 76 mp, 70.000 €, Tel: 0720733431, 0745423264

n Tineretului -Vacaresti -Costache

Stamate, 3 camere, bl. monolit, intrare parc, fara imbunatatiri, 75.000 EUR, Tel: 0214503236 n Titan, zona Minis, proprietar vand apartament 3 camere, semidecomandat 2 pe 4, 70000E, Tel: 0726840806 n Titan, circa 13 Politie, particular vand apartament 3 camere zona curata linistita, Tel: 0727383445

VÃCÃREªTI PARTICULAR VAND AP. 3 CAM, AN BLOC 1986, DECOMANDAT, G/F/P/T/UM, PARTER, LA 1 MIN DE PARCUL TINERETULUI. ZONA SUPERBA, 87.000 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM, TEL: 0723427958, 0729876332

é Drumul Taberei, zona liceu

Lovinescu, ap. 4 camere, cf II, 65 mp, 2 gr. sanitare, proprietar, parter, loc de parcare ADP, boxa 12mp, 1 min statie de autobuz, usa metalica, contor gaze, in curs de reabilitare termica, bloc din 1972, Elena, 65.000 EUR, pepe_petrus@yahoo.com, Tel: 0742426387

Autogarã, duplex etaj 4 ºi 5, scarã interioarã, bucãtãrie stil american, numeroase îmbunãtãþiri, mobilat / nemobilat, Tel: 0768318400

n Drumul Taberei bd. Timiºoara, é Militari Complexul 4 Family

Residence este amplasat la o distanta de 800 m de Bd Iuliu Maniu. Fiind un complex mic acesta ofera intimitate, confort, o legatura mai stransa cu vecinii si de ce nu costuri scazute cu administrarea spatiilor comune. Complexul 4 Family Residence este format din doua corpuri de cladire tip vila, cu regim de inaltime P+2+M, avand un total de 8 unitati locative. Fiecare corp de cladire are cate un apartament de 4 camere pe nivel. Apartamentele sunt decomandate, cu o suprafata totala de 122 mp si suprafata utila de 110 mp. Functiunile sunt gandite in asa fel incat confortul si starea de bine a locatarilor sunt prioritatea principala a dezvoltatorului. Apartamentele beneficiaza de locuri de parcare incluse in pret. Pretul include TVA 5%, 78.000 EUR, paulagoaga@yahoo.com, Tel: 0723608006 n Militari, Veteranilor, vand apartament 4 camere, confort 1 decomandat etaj 8 din 8 terasa renovata recent, termopan, parchet, gresie, 2 bai, loc parcare pret discutabil 78.000 e, Tel: 0769440834 n Ozana, (la 5 min de sectia 13 Politie si 5 min de Auchan Titan). Aleea Fetesti nr. 1, bl. F4, etaj 4/4. Vand apartament cu 4 camere Bloc recent izolat termic, geamuri termopan. Camera de zi 17.99 mp; Dormitor - 13.49 mp; Dormitor - 10.99 mp; Dormitor 9.67 mp; Baie - 2.98 mp; Sas 2.69 mp; Hol - 4.68 mp; Vestibul 5.63 mp; Bucatarie 6.84 mp; Camara - 1.49 mp; G.S. - 0.99 mp; Logie (balcon) - 4.67 mp; Suprafata totala 82.11 mp; Pana in luna iunie 2012 apartamentul a fost inchiriat, iar acum este liber. Pret negociabil, 75.000 EUR, scanteie_sk8er@yahoo.com, Tel: 0752028581

vis a vis de Rãdãcini SRL, garsonierã cu toate autorizaþiile de transformare în spaþiu comercial, cu acces din stradã, 48mp, 60.000 EUR, vlasceni@yahoo.com, Tel: 0723329376 n Tulcea municipiu, vand spatiu comercial si teren, ST= 754mp, Tel: 0757371928, 0746472532

n Rahova Piata, dezvoltator vand

garsoniera si apartament. Garsoniera confort 1- 29.000E, Apartament 2 cam 65mp38.000E, posibil si in rate, Tel: 0763536616, 0760482592

Crangasi schimb ap 2 cam, 1/8, curat, diverse imbunatatiri, parcare, plus diferenta rezonabila, pentru ap 3-4 cam minin 80mp, etaj intermediar in aceeasi zona, rog fara agentii, 0744778030 n Vand casa caramida, curte

314mp sau schimb cu apartament 2 camere si diferenta, Tel: 0725653269, 0314301134


04 Iulie 2012

cumpãrãri garsoniere / 2-3 camere / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Cumpar cu plata imediat 2 camere indiferent confortul zona sau modul de intretinere, Tel: 0732864809, 0769526936

n Cumpar

cu plata cash garsoniera confort 1 2 sau 3 indiferent zona si starea de intretinere a imobilului, Tel: 0764716412, 0721907221 n Cumpar cu plata pe loc garsoniera confort 1 2 sau 3 orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936

Cumpar cu plata cash garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona, Tel: 0768558907 Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona, Tel: 0732864809, 0768526936

n Cumpar cu plata cash apartament 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent de zona si starea de intretinere a apartamentului, Tel: 0764716412, 0721907221

Cumpar cu plata pe loc 2 camere confort 1, 2 sau 3, rog seriozitate, Tel: 0768558907

Cumpar cu cash 2 camere confort 1, 2 sau 3, orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936

n Cumpar cu plata cash apartament 3 cam confort 1 2 sau 3 indiferent de zona si starea de intretinere, Tel: 0764716412, 0721907221

é CUMPAR APARTAMENT 2 SAU 3 CAMERE ZONELE MILITARI, DRUMUL TABEREI, CRANGASI, PRETUL MAXIM 53.000 EURO. EXCLUS AGENTIE IMOBILIARA, INTERMEDIARI. EXCLUS PARTER SI ULTIMUL ETAJ, TEL: 0736446482, 0726150207

n 1 Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, pensionara primeste o fata- 300Ron, 2 fete- 400Ron chiria+ 250Ron garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Berceni -Metrou, cazare în camerã mobilatã în apartament, toate utilitãþile, fãrã proprietar, 260 Ron, 0767908711, 0744271675 n Drumul Taberei Timisoara Frigocom, gfpt, p/10, dec, color, pensionara primeste 1-2 pers. nefumatoare; 400ron/chiria+ 250 ron /garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Titan metrou, Policlinica, str. Cozla, p/4, gfpt, pensionara primeste baiat nefumator, 350ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0216442571, 0723713816

é Intercontinental Nicolae Filipescu, 4 camere cu doua holuri locuibile, 140mp, decomandat, finisaje lux, centrala proprie, contorizare separata, proprietar, 1.200 EUR, Tel: 0733817200

Brãneºti, Ilfov vilã stil conac, 380 mp util, 11 camere, situatã la i n t e r s e c þi a a d o u ã s trã z i . Construcþie 2008, P+1+m, cãrãmidã Porotherm, complet izolatã, acoperiº þiglã Bramac, paratrãznet electronic, tâmplãrie PVC cu aspect de mahon, parchet masiv, gresie italianã Restauro Maggione, centralã proprie cu gaz, garaj pentru douã maºini cu intrare direct în casã, cu poartã ºi uºã automate. Casa are 5 bãi: douã cu cadã de baie ºi acces din dormitoare, trei cu cabine de duº ºi acces de pe holuri. Spaþii de depozitare generoase, inclusiv o cãmarã mare ºi patru dulapuri walk-in. În curtea de 600 mp se aflã o magazie, un chioºc rustic acoperit cu stuf (cu grãtar ºi apã c u r e n tã ), o p iv niþã tr o t u a r e s e m iîn g r o p a tã , betonate, alei cu podeþ de lemn, precum ºi trei locuri de parcare. Gaze, curent trifazic, cablu TV, internet fibrã opticã, puþ propriu de apã. Încãlzire radiantã prin pereþi (fãrã calorifere). Distanþã (cu maºina): 10 min. Selgros Pantelimon, 15 min. Cora Pantelimon, linie de maxi-taxi pânã la Bucur Obor. Casa este lângã pãdure ºi lacul Pasãrea, la 10 min. de Mãnãstirea Pasãrea, 2.000 EUR/luna, web_location@yahoo.com, Tel: 0722559137

n Militari, Iuliu Maniu, confort 1, semidecomandat, utilat, mobilat clasic, parter, Tel: 0724384990

é Vitan

é ªtefan Cel Mare

Str. Tunari Inchiriez garsoniera la 3 min metrou Stefan cel Mare recent renovata 50 mp, nemobilata, parchet g.f.t + AC, centrala proprie, masina spalat, bucatarie complet utilata open space, 200 EUR/luna, paica_mihai@ yahoo.com, Tel: 0749241174

n Vitan Mall, Str. Aghata Barsescu, proprietar, inchiriez garsoniera confort 1, mobilata, spatioasa, parter, fara balcon, 200 EUR, daniiher@yahoo.com, Tel: 0728554720

é Militari,

Cora Lujerului proprietar, inchiriez ap. semi-decomandat, spatios, et. 1/14, mobilat/utilat complet, de lux, 400 EUR/luna, Tel: 0724511345 n Panduri, inchiriere apartament 2 camere confort 1, decomandat, mobilat, utilat, liber, 1+1, 300 EUR/luna, Tel: 0728159479 Pantelimon Delfinului, 4/10, decomandat, mobilat clasic, utilat, balcon inchis, apometre si repartitoare, bloc civilizat, aproape de utilitati si mijloace de transport, 250 EUR/luna, tanase_louise@yahoo.com, Tel: 0730296006

n Pantelimon

Delfinului - de inchiriat 2 camere Proprietar; mobilat, utilat, et. 7/10, liber, termen lung, preferabil familie, 250 EUR/luna, Tel: 0740101121

particular, inchiriez apartament 2 camere, decomandate, etaj4/8, mobilat si utilat. Parchet, faianta, gresie, termopan, aer conditionat, usa metalica, mobilat Ikea. Pentru avans mai mare se negociaza mai mult, 330 EUR/luna, octavianstrunila@yahoo.com, Tel: 0744432278

n Berceni

Lamotesti, inchiriez apartament 3 camere complet mobilat, Tel: 0761837669 n Berceni Almaºu Mare, închiriez apartament 3 camere, conf. 1, semidecomandat, mobilat, parter/4, preþ, 250 EUR, Tel: 0768653055 n Iancului închiriez ap 3 camere, decomandat, nemobilat, ªos Iancului ieºire gura de metrou, et 5, 330 EUR, Tel: 0762962900

n Rahova, curte, 2 camere cu hol si bucatarie, cismea, nemobilate, Tel: 0724254389

é Pipera - Cosmopolis Ap. 3 n Cãlãraºilor, Hyperion, particular

închiriez garsonierã confort I sporit, 40 mp utili, 4/10, mobilat, utilat complet, modern, liber, Tel: 0756500050

é Costin Georgian garsoniera nou renovata, canapea extensibila, aragaz, frigider, masina spalat, debara, balcon inchis. Caut intelectuali, termen lung, 200 EUR/luna, Tel: 0742073612 n Crângaºi etaj 3, mobilatã, 250 EUR/luna, Tel: 0724331431 n Dristor particular, garsoniera, exclus intermediari, 200 EUR/luna, Tel: 0722829838 n Dristor, Fizicienilor, garsoniera, p/8, mobilata modern, utilata, aer conditionat, gresie, faianta, 1+1, 230 EUR/luna, Tel: 0727837400

é Aviaþiei, str Aripilor, Metrou Aurel Vlaicu, proprietar, decomandat, 4/4, mobilat si utilat modern (um, parchet, gresie, faianta, t, 2ac, alarma, cada hidromasaj, aragaz in balcon, frigider, masina de spalat, tv), 380 EUR/luna, b79cez@yahoo.com, Tel: 0768299233 Brâncoveanu -Secuilor, proprietar, inchiriez apartament 2 camere s e m i d e c o m a n d a t c u to a te utilitatile 0314273241, Tel: 0770436747, 0213344383

n Chibrit inchiriez ap 2 camere contorizat, anvelopat, balcon inchis retras, parchet Mihalache -Chibrit, Tel: 0720631997 n Costin Georgian metrou, particular, apartament cochet, 2 camere, Tel: 0216475879, 0726855858 Pantelimon, Cimitirul n Drumul Taberei Romancierilor, Urgent apartament cu 2 Armenesc, absolut Inchiriez cam semidecomandat complet utilat si mobilat, g+f+p, termopan stradal, confort 1 inclusiv balcon, usa metalica, semidec, 7/10, curat, liber. Pret negociabil, 250 EUR/luna, Tel: 0740644555 mobilata clasic, n Iancului, Inchiriez 2 camere utilata, tv, foarte mobilat modern, curat, disponibil imediat, 280 EUR, Tel: curata, ocazie, 0764859558, 0765637663 165 EUR/luna, Tel: n Mihai Bravu, Dimitrov, închiriez ap 2 camere, et 2, bloc civilizat, 0761600234 complet mobilat, discutabil, n Reºiþa Piata, Inchiriez 400 EUR, Tel: 0723513934 garsoniera, cf. 3, libera, exclus n Militari Gorjului, cf. 1, dec. agentii, Tel: 0765747124, mobilat, utilat, urgent, 250 EUR, 0742936131 Tel: 0745055657, 0728005657

é Romanã Lascar Catargiu 24-26 (parter foarte inalt) Complet renovat vara 2010; 2 camere semidecomandate, partial mobilata, aprox 50mp; chicineta mobilata (mobila Ikea lac rosu) , h o t a c u t u b d e evacuare, plita electrica, microunde, frigider; usa metalica SETUM; termopan + jaluzele exterioare; cabina dus - jet masaj, lumina int; calorifere noi; usi int furnir stejar; gresie, faianta; instalatia electrica si instalatia sanitara complet schimbata; parchet lemn, paluxat; scara intrarii in bloc m a r m u r a ; 4 0 0 E U R / l u na, carolinedobre@yahoo.com, Tel: 0744343444

é ªerban Vodã, Diamond Park Tineretului, Complex rezidential nou etaj 3/ 10, 2 camere, centrala, gresie, faianta, parchet, t, balcon, bucatarie complet mobilata si utilata, vedere catre parc, parcare subterana, 350 EUR/luna, Tel: 0722819746 n Timpuri

camere sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 430 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Pipera - Cosmopolis Ap. 3

camere sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 430 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 Progresul Nasaud, Penny, inchiriez 3 camere, etaj 1, 80mp, amenajat lux, 350 EUR, Tel: 0723206440

Noi Apartament 2 camere conf. 1, de inchiriat pe n Unirii inchiriez apartament 3 termen lung, Tel: 0723557829, camere curte, mobilat, Tel: 0723557828 0722635700


pagina 12 / închirieri oferte 4 camere / spaþii / cereri / auto-moto / electro

n Herãstrãu, proprietar ofer inchiriere apartament exceptional si spatiu comercial Magheru, Tel: 0723694584, 0742033737 n Unirii Mitropolie, vila singur curte, s.u 380mp, curte 180mp, 4 camere, particular, 1.400 EUR, Tel: 0729436467

n Rahova Sos Alexandriei Nr 90, Spatiu de inchiriat 100mp, 3 camere rigorifice, 2 vitrine frigorifice, A/C in sala de vanzare si de transare, perdea de aer la intrare, ultraviolete contra insectelor, Tel: 0722505557 n Sector 5 inchiriez spatiu comercial 27mp toate utilitatile grup sanitar apa, aer conditionat, alarma, vad comercial artera principala statie ratb pretabil amanet pret negociabil, Tel: 0762008071 n ªtirbei Vodã, str. Berzei, Spaþii birou 50mp, aer condiþionat, centralã termicã, parcare curte, Tel: 0721616161 n Unirii inchiriez spatiu nemobilat fost sediu firma 5 camere 150mp, Tel: 0164585377, 0763701803 n Unirii inchiriez spatiu nemobilat fost sediu firma 2 camere 60mp, Tel: 0784691496, 0755370959

n Giurgiului Toporaºi camerã în Ilfov, inchiriez vilã cu toate facilitãþile, Tel: carmangerie, fabrica preparare 0771108300 produse din carne 550 mp, standard european, complet utilata n Hala productie si si autorizata DSV, 6 camere birouri, teren frigorifice, aer conditionat, curent trifazic, gaze, apa, canalizare, 18000mp, spatiu celule afumare, 3.000 EUR, productie, 4500mp, popa_eugenalex@yahoo.com, Tel: 0726783563 spatiu birouri 1000mp, n Alexandriei zona cap tramvai cladire construita in 32, cedez contract spatiu in activitate (bar cu terasa) stradal, 2008, informatii 38.000 EUR, Tel: 0784660274

Rover 213 Pret: Echivalentul unui voucher, 0744221177, 0726722677

suplimentare la e-mail global.grounds@ gmx.com

é BMW 320 diesel

anul 2005 negru, tapitarie piele rosie, bord rosu, navigatie, clima, jante, inchidere centralizata, stare foarte buna, Tel: 0784150094, 0761446019

é Volkswagen,

Passat, anul 2006, de culoare negru, clima, jante, televizor in tetiere, inchidere centralizata, motor 1,9 diesel, 0784150094, 0765601599

n Achiziþionez

monitoare lcd calculatoare laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Frigidere, combine frigorifice, masina spalat. Funcþionale 100250, frigidere defecte 50, Tel: 0216340976, 0766986674

é Instalez Windows la domiciliu, repar, devirusez calculator/laptop, instalez orice tip de windows, drivere, imprimanta, antivirus, office, jocuri. Cel mai bun pret de pe piata, 1 EUR, instalariwindowsbucuresti @gmail.com, www.instalariwindowsbuc uresti.wordpress.com, Tel: 0767679593, 0757346422

é Reparatii n Calculator / Laptop si monitoare n Locatii

filmari Casa de productie cinematografica Lumiere Artists cauta locatii de inchiriat pentru filmari. Daca ai o casa, o ferma, un teren sau o cladire n Bragadiru 30mp, langa interesanta trimite-ne poze la primarie, Tel: 0745999632 e-mail. Mai multe detalii la 0213109152, Cãlãraºilor suprafete de la locations@lumiereartists.com 40-100 mp, 7E/mp, prima luna n Persoana fizica, inchiriez bonus, Tel: 0723292575 garsoniera utilata de la proprietar in orice zona cu metrou in Rog seriozitate, n Fundeni Închiriez spaþiu apropiere. comercial 80 mp, Spital Fundeni, 650 RON, Tel: 0724635607 capãt troleibuz 66, Tel: 0744241700

Solicit pentru inchiriere garsoniera sau apartament orice zona mobilate sau nemobilate, Tel: 0768558907

é Lacul Tei, strada Sfanta Ana nr 8, sect 2, particular ofer spre inchiriere depozit stradal exclusiv pentru depozitare marfa 110mp, pret 300 euro negociabil. Pers contact: Tedy, 300 EUR/luna, Tel: 0722237207, 0721282371

n Calculatoare,

laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: n Trabant model 1988, 68000km, 0765476882, 0212600843 cu 8000E in circulatie, 0722412230 n Calculator MB ASV AMD Athlon 64 3000+ 8GZ, 1 GB RAM, video 256MB, GEFORCE FX 5500, retea floppy Dvd Rom+ CD Rom, monitor, tastatura, mouse, Tel: 0766797996

é Afumaþi

Berceni Cel mai tare vad comercial din Bucureºti, zona Big Berceni, Complexul Comercial Aleea Castanilor închiriezã spaþii comerciale (tarabe) la preþuri excepþionale, Tel: 0722633919

04 Iulie 2012

Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament mobilat sau nemobilat indiferent zona, 0721907221, 0764716412 n Solicit

in

vedea inchirierii garsoniera sau apartament mobilate sau nemobilat, Tel: 0732864809, 0769526936

é Dacia Solenza (5

buc), galbenã din fabricã, km între 50000-90000, an fabricaþie 2005, negociabil, 0735846662, 8.000 EUR, Tel: 0214309498, 0766509498

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Opel Vectra vand urgent fabricat 2004, 98000km functioneaza foarte bine, 4.300 EUR, Tel: 0722303480

é Programul Rabla 072062559, 0728904437. Colector autorizat cumpãr maºini mai vechi de 10 ani 0720625590, 728904437. n Peugeot 407 primul proprietar, Cumpãr Voucher, Tel: ABS+ESP, inchidere centralizata, 0720625590, 0728904437 senzori ploaie, jante aluminiu, climatronic, CD+MP3, tinuta in garaj, stare ireprosabila, 7.950 EUR, Tel: 0740091930 n Vand pompe electrice alimentare n Renault Clio itp valabil 2013, benzina si diesel, in rezervor sau

abs, inchidere centralizata, aer exterior, capuri distribuitoare, conditionat, consum mic, injectoare, pentru orice tip auto. 3.500 EUR, Tel: 0728114509 Garantie, 0744852658

LCD repar orice model, instalare Windows, drivere, BIOS, devirusare, recuperare date, configurare routere, RDS, etc, 50 RON/luna, pyanystul@uv.ro, www.reparatii-calculatoare.trei.ro, Tel: 0726054690, 0745666745, Fax: 0314244393

calculatoare,laptop, orice problema, devirusare, instalez orice windows licentiat, la domiciliu. recuperez date, creez/optimizez siteuri, antivirus. Cele mai mici preturi. Disponibil inclusiv duminica, 1 RON, reparpclaptop@yahoo.com, http://instalariwindowsbucuresti.blo gspot.com, Tel: 0767679593, 0724848242


matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

04 Iulie 2012

é Sex total! Lucrez absolut singura, pozele sunt ale mele. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme? Atunci contactati-ma. pupici, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

é Te atrag! Daca sunteti in cautarea

unei

Profesioniste,

é Amanta perfecta, ofer clipe acesta este locul potrivit, nu sunt de vis domnilor cu pretentii si genul de escorta care sta cu

manierati, sex oral neprotejat cu ochii pe Ceas, Nu am Insotitori, finalizare, normal in orice pozitie sunt draguta si manierata, Sex vrei tu, 69, orice fantezie este total, 150 RON/ora, 0756351379 permisa, 150 RON/ora, Tel: 0720702877

é Sex total 100 ron, doamna 38 de ani, ofer sex oral cu finalizare normal, anal, 100 RON/ora, Tel: 0760110634

n Domn 49 ani, manierat, caut

é Sex total 50 fin, ador sa fac dragoste, imi place la nebunie sexul oral neprotejat, normal, anal, é Ador analul! Iti place sa fii 50 RON, Tel: 0764927274 rasfatat, iti doresti un amor cu pasiune si calitate? Te invit alaturi n S t a p a n a o f e r s e d i n t e de mine si iti ofer oral deepthroat, sado-maso de calitate sclavilor normal si anal in orice pozitie, umili. Posed instrumente, Tel: fara fite si fara graba. Anal, 0761709372 Normal, Oral, 150 RON/ora, Tel: 0728353622

é Tipe sexy! Iti garantam clipe relaxante si placute, alaturi de 2 fete cu chef de sex. Oral Normal Anal, 150 RON/ora, Tel: 0720344241

é BUNA IUBI! SUNTEM 7 FETE NON STOP DORNICE SA FIM PATRUNSE IN ADANCUL SUFLETULUI NOSTRU CU CARACTERUL TAU PUTERNIC SI FERM! VINO PE LA NOI PE ACASA! (POZE ELOCVENTE), 150 RON, TEL: 0733127275, 0744202363 é La mine sau la hotel, daca doresti o experienta unica de rasfat total in compania unei brunete simpatica si senzuala, 150 RON/ora, Tel: 0746963466

é Anal, anal, anal, daca doresti sa cunosti o tanara de calitate, stilata si frumoasa, te astept in intimitatea mea luxurianta sa petrecem clipe fierbinti si pasionale, 150 RON/ora, Tel: 0722752195

é Atragatoare! Asteapta sa ma vezi... sunt sexy si atragatoare imi place foarte mult sa fac persoanele sa se simta fff bine cu mine Anal, Normal, Oral cu finalizare, 150 RON/ora, Tel: 0721998508

é Adela caut colega pentru companie intima in Amsterdam, rog si ofer seriozitate, raspund si la sms sau beep. Adela, pupici, nu ezita nu toti au norocul tau; 0031685853508; adelaadela53@ymail.com, Tel: 0031685853508

é Bunã rau Vino sa vezi realitatea, sigur acum ai facut alegerea perfecta, vino in locatia mea, sunt sigura ca aici vei gasi tot ceea ce ai cautat pana acum, vino, te astept, sigur vei mai reveni, sex total, 150 RON, Tel: 0725073448

é Ana, masaj profesional relaxare tonifiere sportiv body senzual erotic Discretie si igiena no sex, Tel: 0731429351

compania unei doamne 35-40 ani, pentru petrecerea timpului liber într-o relaþie reciproc avantajoasã. Exclus prostituate ºi grase, Tel: 0732686356

é Contrar pretului, suntem exact ceea ce cauti, doua prietene dornice sa te duca pe culmile extazului oferim sex oral cu fin. normal in pozitii xxx, show lesby (200 L/ 1 h) diverse fantezii, zona Calea Victoriei, poze reale, 60 RON, Tel: 0724718594

Intelectual, 44 ani, inalt, atletic, prezentabil doresc cunostinta doamna varsta apropriata Bucuresti, Tel: 0726919902

é Qlady Erotic Masaj alegerea ideala pentru o aventura fierbinte o vei face venind la noi intr-o locatie de lux alaturi de 6 domnisoare sexy si dulci. La noi toate dorintele tale devin realitate. Garantam fidelizarea. Vila, bar, loc parcare, 150 RON/ora, qlady_massage@yahoo .com, www.qlady.ro, Tel: 0722999939, 0763455435


pagina 14 / pierderi / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri vânzãri / meditaþii / construcþii

n Pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru situat in Bucuresti, Drumul Taberei nr. 128, sector 6, cod CAEN 5610, Restaurante al SC ROMINA PROD COM IMPEX SRL, J40/29178/1994, RO 6880605 cu sediul social in Bucuresti, strada Torcatoarelor, nr. 30, sector 6. Il declar nul, n Pierdut certificat de inregistrare fiscala seria A nr 0338757. Il declar nul, n Pierdut contract de inchiriere pe numele Ivan Elena. Il declar nul, n Pierdut legitimatie si carnet student, buletin, permis de biblioteca pe numele Tugui Elena. Le declar nule, n Pierdut legitimaþie transport student pe numele Oltean Dan-ªtefan, o declar nulã, carnet student n Pierdut Universitatea Bucuresti pe numele Petrila Livia. Il declar nul, n Pierdut contract construire nr. 653 din 13.01.1975 pe numele de Oprea Vasile si Constanta. Il declar nul,

n Administratorul judiciar numit in dosarul 2887/87/201 – al Tribunalului Teleorman– sectia civila, debitoare Sc Blanco Optimal Srl, cu sediul in Comuna Smirdioasa, satul Soimu, jud. Teleorman, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J34/661/2008, cod unic de inregistrare: 4987851, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila nr. 418/20.06.2012, de intrare in procedura generala de insolventa, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency Sprl,

Sc Pdei Consulting este citata pentru data de 19.07.2012, la Judecatoria Sector 2 Bucuresti, 08:30, in Dosar 30954/300/2011, in proces cu Sc Vinuri Nobile Distribution Srl, pentru somatie de plata

é Vand aparat

n Subscrisa, Legal Consulting,

Management & Liquidation IPURL, nr. RFO0489, cu sediul în Bucureºti, str. Logofãt Udriºte nr. 17, sect. 3, în calitate de lichidator judiciar notificãm intrarea în faliment a debitorului SC EDITURA INFO TEAM SRL, având CUI 4732637, cu sediul social în Bucuresti, str. Amman, nr. 21, parter, ap. 1, sect. 1, J40/21954/1993. Termene limitã: verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi comunicarea tabelului preliminar al creanþelor 13.07.2012; Prima ºedinþã a adunãrii generale a creditorilor – 17.07.2012, ora 12, 00, la adresa: Bucureºti, str. Al. Beldiman, nr. 1, et. 2, ap. 30, sect. 5; Depunerea eventualelor contestaþii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanþelor - 23.07.2012. Afiºarea tabelului definitiv consolidat al creanþelor 27.07.2012,

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 FONEAST vinde n Filatura urgent: 1. utilaje uzate pentru productia de fire; 2. imobil industrial format din 2 hale din beton (suprafata totala de circa 27.000 mp) situate in orasul Oltenita - Calarasi, la 60km de Bucuresti, cu deschidere la DN4, aproape de port si calea ferata, georgiana.dragomir@foneast.com, Tel: 0728088864

n Vand tractor U450 legumicol erbicidator 300litri 10m prasitoare rarita cauciucuri noi 5500euro, Tel: 0762370586

Vand loc de veci cimitirul Damaroaia, pret negociabil, Tel: 0784378775 Camin de batrani ofera cazare si ingrijire pentru persoane in varsta, http://www.casabuniciimaria.ro, Tel: 0762204916

n Vand sala fitness Mosilor, 28 aparate Eleiko Panatta, 2 saune, biciclete, benzi, spatiu 190m (chirie 6.500Ron), vestiare, 65.000 EUR, www.praudfitness.com, 0723938484

n Vand oua de prepelita 0.30 lei/bucata (tratamente naturiste ideale pentru beneficiile medicale si gastronomice) si pui de prepelite, Tel: 0764563813

n Vand canapea extensibila grena Mobexpert, vechime 3 ani, 2.00x1.70x0.40m, confectionata din stofa si bumbac gros, Tel: 0733142246

cafea Italia, NetCaffe 200P, cu cititor de fise 0, 5 lei, pret 350 euro, 0762837515

é Cursuri

de coafura, cosmetica Scoala Internationala Estetika va ofera cea mai ampla oferta educationla. Sediile nostre din Oradea, Arad, Timisoara, sunt destinate doar Cursurilor si sunt dotate cu é Vand aparate aparatura de ultima generatie a putea deservi si cele tratamente corporale pentru mai exigente cerinte. Vacuum, Benexer, Programele de la cursuri sunt dupa modele si Profesional Combo; structurate academii cu experienta in lume, Aparat bronzat UW cu care de altfel Scoala noastra colaboreaza. Diplomele sunt P90; Aparate eliberate de Ministerul roman cu cosmetice Reviderm, acreditare in Romania SI UE. cursuri de: coafor; Combina Face Studio, Organizam manichiura; stilist protezist de Hydradermie, Guinot, unghii; maseur; cosmetica; make up; barman; ospatar, Tel: 0744552207, 500 RON, cursuriestetika@yahoo.com, 0744552207 http://www.cursuri-manichiura-co Tel: n Vând, ofertã JBG II - vitrinã afura-cosmetica.ro/, frigorificã, congelator, casã de 0743758036, 0736434921 marcat, feliator, cântar electric, Tel: 0726258219 Profesor matematica

n Vand

salon remodelare corporalã zona Piaþa Alba Iulia, complet utilat ºi dotat, 5.500 EUR, Tel: 0720469086

orice zona rezultate rapide garantat, simplu, comod, sigur, tarif orar informativ 15 lei, Tel: 0761929678

04 Iulie 2012

é Matematica (sotul, 46), romana (sotia, 43), experienta psihologica, 12 ani, meditatii, pregatire atenta, numai pe intelesul elevului. Nu luam bani degeaba, fara rezultate, 20lei/ ora, Tel: 0722286920

é Acoperisuri. Profesionalism. Executam terase, jgheaburi, burlane, aticuri, invelitoare tabla cererea clientului, restaurari istorice, biserici, Tel: 0724437118


construcþii-amenajãri / pagina 15

04 Iulie 2012 Amenajam fatade polistiren, decorativa, tencuieli, zidarii, glet, zugraveli, faianta; preturi mici, negociabil, Tel: 0724759331

é Amenajari Interioare, zugraveli, gresie, faianta, instalatii sanitare si electrice parchet rigips modificari de orice tip, calitate deosebita preturi corecte, curatenie seriozitate, lego34ro@ yahoo.com, Tel: 0723492033

Amenajari, finisaje echipa profesionista executa la cele mai mici preturi: glafuri, gleturi, rigips, lavabile, tapet, gresie, faianta, parchet, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0761077013, Tel: 0721390290, 0214330604

é Cadastru/Intabula re. Onorariu cadastru apartament in Bucuresti este 300lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 300 RON, ioanadinu@ customsurvey.ro, www.customsurvey.ro Tel: 0724943293 Execut mobilier la comanda, preturi avantajoase, reparatii instalatii sanitare, amenajari interioare, Tel: 0763420594

Echipa de meseriasi renovam apartamente, scari de bloc, birouri la cele mai bune preturi! Instalatii electrice si sanitare, montaj usi, gresie faianta, p a r c h e t, iz o l a tii p o l i s tir e n tencuieli sape betoane! niku_respekt@yahoo.com, Tel: 0727436981

n Executam

foraje denisipari si forajesiputuri@gmail.com, 0764675180

puturi, piloni, Tel:

Faianta gresie, zugraveli, instalatii electrice, sanitare, tencuieli, fatade, Pret rezenobil, Tel: 0764360969, 0740760502

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi frigorifice, dozatoare, Tel: 0764562524


04 Iulie 2012 Hidroizolatii terase, termoizolatii, zugraveli scari de bloc, amenajari interioare, faianta, gresie, parchet, dale beton in jurul blocului, Tel: 0726010164, 0213241003

é CONSTRUCTII CASE ACOPERISURI CASE, AMENAJARI INTERIOAREEXTERIOARE, CONSTRUCTII CASE LA ROSU SAU LA GATA, INSTALATII SANITARE-INCALZIR E, INSTALATII ELECTRICE, ZUGRAVELI APARTAMENTE, PLACARI GRESIE, FAIANTA, PARCHET, HIDROIZOLATII, SAPE, TENCUIELI, GARDURI. TEL. 0760.954.721, 0737.055.040, 10 RON, VALY_VALY75@ YAHOO.COM, TEL: 0760954721, 0737055040

n Instalator autorizat execut instalaþii, gaze termice, sanitare, canalizãri, Tel: 0767332294, 0748608880 n Jaluzele exterioare (rulouri) PVC ºi aluminiu. Pret promotional, Tel: 0722766562, 0756485992

n Închiriem Logan full options

é Tinichigerie,

é Sape, beton amprentat, execut sape mecanizate semi-uscate cu masini profesionale, beton amprentat diverse modele si culori, aplic gresie faianta, pavaje, 10 RON/mp, Tel: 0730186994

Tel:

reparatii, tabla zincata, vopsiri, burlane, jgheaburi, acoperisuri, Tel: 0724716882, 0753709391 é Tansport marfa si mobila, mutari mobilier, case de bani, piane, transport marfa 3-5-10 t, asiguram personal incarcare-descarcare, montare-demontare, Tel: 0726471321 n Contabil

é Reparam acoperisuri tigla metalica, bulane, topogane, montam orice tip de tabla zincata si tigla metalica, Tel: 0754856911

70Ron/zi. 0735846662, 0214309498, 0766509498

si inspector resurse umane imi ofer serviciile, Tel: 0768084941

Transport marfa 3, 5T, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat- descarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455

n Firma specializata in resurse

é Contabil expert,

umane oferim servicii de salarizare si administrare personal. Preturi avantajoase! Suna si convinge-te! 0785207877

servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit, 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

Recuperez taxa prima inmatriculare, recuperez creante, infiintez societati comerciale, Tel: 0727394414

é Dj nunta, Servicii

- Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera c o p i a t o a re a n a l o g i c e s i digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de b iro u ; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru im p rim a n t e , c o p ia t o a re analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399 Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna la p referin tele clien tu lu i, 0728986403

Tinichigerie uºoarã Paintless Dant Removal, nick_pdr@yahoo.com, Tel: 0721914222

AnuntAZ 4 iulie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you