Page 1

é Berceni, Centrul de Sanatate Soldanului, sectOR 4 inchiriaza cabinete medicale pentru diverse specialitati, Tel: 0756539125 CLINCENI, SOS. CENTURA, FIRMA VINDE TEREN 15.000 MP, DESCHIDERE LA STRADA 75M, CURENT TRIFAZIC, 2 PUTURI, APA. PRET: 35E + TVA / MP, 525.000 EUR, OFFICE@RIGMOB.RO, TEL: 0744482222, 0722453836, FAX: 0214137143 GHENCEA, VIS-A-VIS DE STADIONUL STEAUA, FIRMA INCHIRIAZA HALA 337MP. UTILITATI: CURENT TRIFAZIC, APA, GRUP SANITAR, BIROU, INCALZIRE, PARCARE, ACCES TIR. PRET: 5 E + TVA / MP, 5 EUR/MP, OFFICE @RIGMOB.RO, TEL: 0744482222, 0722453836, FAX: 0214137143

é Otopeni Cartier Odai, Str Ion Creanga, vând teren 9654 mp, strada asfaltata, apa canal, gaze, electricitate. Zona mixta si rezidentiala, intrarea se poate face din DN 1 si din linia de centura, 100 EUR/mp, ciprianpapa@yahoo.com, Tel: 0723209667

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079 Personal curãþenie, firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal c uratenie in c entre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, 0212244658, 0729005137

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é Solicit ajutor umanitar socio-profesional (Anunþ de Micã Publicitate, în exclusivitate): NAARGHITA ''The Indian Kingsong'' (înregistratã OSIM), 73 ani, singurã, îndureratã dupa tragediile pierderii celor preþioºi vieþii (21ani), retrasã în pioºenie, fãrã sãrbãtori; rãmânând fãrã avere/bunuri, locuinþã (vândute pentru legea necesitãþilor); Supravieþuitoare (surghiunitã) fãrã venituri (dupã 33 ani /1956-1989/ de muncã performantã profitabilã dar nerãsplatitã /neasiguratã), neprotejata de stat (beneficiar 100% al carierei muzicale). Sfioasã ºi smeritã solicit ajutor umanitaro-existenþial; de asemeni sponsorizarea ''Visului Muzical Romano/Indo-European (relansarea pentru 5 ani, sperând onorarea împrumuturilor de supravieþuire; "visând" pensionarea). "Dacã ai fost învins, luptã din nou! Va veni un timp când vei câºtiga!" (Epictet); "Arta e sã clãdesti un palat pe un vârf de ac!" (Balzac); "Orice aþi face, lucraþi ca pentru Dumnezeu !" (Iisus Hristos, Coloseni). Cu credinta, Amarghioalei Maria (Naarghita). Cont RIB SA (Romanian International Bank): RO11ROIN110000110137RO01 - Ron; RO65ROIN110000110137EU01 - Euro. Gratitudine binefãcãtorilor!

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

02 Mai 2012 Agent Vanzari cu domiciliu in Bucuresti, Societate comerciala angajeaza pentru Bucuresti, judetul Ilfov si judetul Giurgiu, constantin.barbu.pl @gmail.ro, Tel: 0743144795

Administrator. Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator, bun la toate, pentru casa si gradina, muncitor, serios, posesor permis auto, Tel: 0212300808 n Agent Imobiliar cu/ fara experienta pentru sediu in Nerva Traian. conditii avantajoase, Tel: 031432967, 0755200044 Age n t P a z ã . A n g a j a m pentru obiective in Bucuresti si zona Pipera-Tunari. Salariu + b o n u r i, www.blackhawksecurity.ro, Tel: 0762309361

Intervenþie cu é Agent atestat, experienta auto B, Tel: 0213358420

Agent Vanzari/Distribuitori in B uc ur es t i, S oc ietate angajeaza pentru munca teren domeniu carti. Salariu 1000 + c omis ion, Tel: 0730566776

é Agenþi securitate é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, 0318004555

ºi dispeceri pentru obiectiv în zona Chitila angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0741333918

é Agenþi securitate

cu domiciliul în Bucureºti ºi curs de calificare angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0741333928, 0212242969

é Agenþi de paza, urgent, salariul în funcþie de obiectiv între 800- 1000 ron, Tel: 0213108660, 0212010567 n Agenti Intervenþie. Societate securitate angajeaza agenti interventie calificati, cu experienta, permis cat.B, constitutie atletica, Tel: 0213129035


oferte de muncã România / info / pagina 3

02 Mai 2012

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Ungaria pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (250) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Instituþii ºi organisme ale Uniunii Europene. Consiliul European. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Consiliul European. Consiliul European ºi-a început activitatea în 1974, ca forum de discuþii între liderii europeni. A devenit rapid organism de sine stãtãtor, asumându-ºi rolul de a stabili prioritãþi ºi obiective pentru întreaga Uniune Europeanã. În 1992, a obþinut statut oficial, iar în 2009 a devenit una dintre cele 7 instituþii ale Uniunii Europene. Reuniunile Consiliului European sunt întâlniri la nivel înalt în cadrul cãrora liderii UE iau decizii privind prioritãþile politice generale ºi iniþiativele majore. În mod normal, se organizeazã 4 astfel de reuniuni pe an, prezidate de un preºedinte permanent. - Rolul Consiliului European. Consiliul European are un rol dublu - stabilirea prioritãþilor ºi direcþiei politice generale ºi abordarea problemelor complexe sau sensibile care nu pot fi rezolvate prin cooperare interguvernamentalã la un alt nivel. Deºi poate influenþa stabilirea agendei politice a Uniunii Europene, nu are puterea de a adopta acte legislative. - Cine sunt participanþii la Consiliul European? În cadrul Consiliului European se reunesc ºefii de stat sau de guvern din fiecare þarã a Uniunii Europene, preºedintele Comisiei ºi preºedintele Consiliului European care prezideazã reuniunile. Înaltul Reprezentant pentru politica externã ºi de securitate comunã ia, de asemenea, parte la reuniuni. - Cine este preºedintele Consiliului European? Preºedintele Consiliului European este Herman Van Rompuy. Mandatul sãu a început la 1 decembrie 2009 ºi expirã la 31 mai 2012. - Când ºi unde se reuneºte Consiliul? Consiliul se reuneºte de douã ori pe semestru. Dacã este nevoie, preºedintele poate convoca o reuniune specialã. De cele mai multe ori, reuniunile au loc la Bruxelles. - Cum se iau deciziile? Dacã Tratatul nu cuprinde prevederi speciale referitoare la acest aspect, Consiliul European ia deciziile prin consens. În anumite situaþii, se aplicã regula unanimitãþii sau a majoritãþii calificate, în funcþie de prevederile Tratatului. Preºedintele Consiliului European, preºedintele Comisiei Europene ºi Înaltul Reprezentant pentru politica externã ºi de securitate nu voteazã. - Anul acesta, Consiliul European s-a reunit la data de 2 martie 2012, prilej cu care ºefii de stat sau de guvern au discutat chestiuni referitoare la strategia economicã a Uniunii Europene ºi la situaþia internaþionalã. De asemenea, au pregãtit o serie de reuniuni internaþionale la nivel înalt. - În ceea ce priveºte chestiunile economice, liderii UE au aprobat cinci prioritãþi pentru anul 2012, privind acþiuni care sã vizeze: - continuarea consolidãrii fiscale diferenþiate, favorabilã creºterii, - reluarea activitãþii normale de creditare a economiei, - promovarea creºterii ºi a competitivitãþii, - abordarea aspectelor legate de ºomaj ºi a consecinþelor sociale ale crizei ºi - modernizarea administraþiei publice. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Bona in Pipera, angajam urgent program 8-10 ore, experienta copil 0-1 an, experienta recomandari salariu 1400 lei, http://ww.atics.ro, Tel: 0748656552, 0212360117 n Bona interna - zona Pipera pentru 2 copii, limba engleza sau turca, experienta, é Agenþi Pazã calificati sau menaj/gatit, placuta, curata, necalificati. AKA Group Secu- Tel: 0726399202 rity angajeaz a pentru n Bonã interna, zona Bucuresti si zona Otopeni. Floreasca, experienta, salariu Salariu atractiv, Tel: 1300 lei, contact@bonapentrucopil.ro, 0213524567 Tel: 0726399202, 0762075087 n Agenþi Pazã Angajam agenti n Bonã regim intern Bucuresti de paza fete si baieti cu si Angajam bona program intern fara calificare de la 1000lei Bucuresti experienta net, Tel: 0764666663 recomandari conditii lucru excelente salariu 1500 lei negociabil copil 3 luni, office@atics.ro, http://ww.atics.ro, Tel: 0726399202, 0212360117

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 n Agenþi Pazã. Angajam agenti paza din Voluntari, Afumati, sector 1, 2, 3, Tel: 0757100123, 0757500060 n Ajutor Bucãtar Fast Food, cu experienta, varsta maxima 45 ani, program lucru 7 zile/ 12 ore- 7 zile liber salariul 1000lei/ luna, Tel: 072255961 n Asistent Farmacie angajam pentru Spitalul Oxxygene din Otopeni, Tel: 0745230132 n Asistenta radiologie angajam, Tel: 0213265596 n Atelier croitorie din str.Luica nr. 164-168 din cart.Berceni, angajeaza confectionere textile in iuber si triplok dar si in masini speciale la butoniere si nasturi.; 021.683.30.00, Tel: 0763147918, 0724497629 n Austria. Personal îngrijire bãtrâni la domiciliu recruteazã firmã austriaca. Se cer cunoºtinþe germanã ºi/sau italianã/englezã. Nu se percep comisioane. Detalii: 0314286359, Tel: 0765945246, 0727303283 n Barmani, ospãtari, bucãtari, fãrã experienþã sau cu maximum 3 ani experienþã, pentru restaurant în Bucureºti. Trimite-þi o scurtã prezentare, cerere sau CV însoþit de o pozã sau CI la adresa de email, ospataribarmani98@gmail.com n Bonã externa, cu experienta, pentru copil 7 luni, program L-V, 9-18:00, zona Pipera, 1400 lei, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0726399202, 0762075087

Bone pentru Bucuresti. Recrutam bone cu experienta si recomandari pentru ingrijire copii, program 8-10h/zi, minim 1200 Ron/luna. Veniti cu inca o bona de incredere si daca o angajam si pe ea, platiti doar 50% din comisionul de plasare! Recrutam educatoare, asistente medicale, personal studii medii/superioare pentru supraveghere copii ocaz ional la cererea parintilor (2-4 h seara, week-end) sau in regim part time (2-4h/zi, 2-3 zile/saptamana sau zilnic). Plata pe ora, 0742482017

é B u cãtar si ajutor bucatar Restaurant Il Cantuccio angajeaza, Tel: 0724744153 n Bucãtar pentru Restaurant Bellini Sincai- specific italian, Tel: 0722100101, 0724262533 n Bucãtar, vanzatoare cu experienta, Tel: 0764553955 n Bucãtar, cu experienta si femeie de serviciu Restaurant Stradivarius din str Ghe. SIncai nr 3, sector 4 angajeaza, oferim si solicitam seriozitate, Tel: 0213307005 n Bucãtar, femeie de serviciuRestaurant Stradivarius din str Ghe. SIncai nr 3, sector 4 angajeaza bucatar cu experienta si femeie de serviciu. Oferim si solicitam seriozitate, Tel: 0213307005

Bucãtar. Firma cu productie de catering cauta bucatar cu experienta pentru linie de self, 0745363679


pagina 4 / oferte de muncã România

02 Mai 2012 cu experienta n Bucãtari meniu romanesc si international si barmani, pentru restaurant Pub in Piata Alba Iulia (Unirii), Tel: 0213270061

é Bucãtari, grataragii, pizzari, debarasatori, femei vase-zarzavat - Vila Petra Eforie-Nord angajeaza. Asiguram cazare, masa, salarii atractive, Tel: 0742544766, 0741390705 Casier/ã si manipulant marfa. Market angajeaza. Trimiteti CV (recomandabil cu poza) pe adresa de e-mail jobs@quickdeli.ro

é Coafezã si

frizerita cu experienta. Salon Eva angajeaza, in incinta hypermarket Auchan Titan, Tel: 0721328302 n Conducãtor auto profesionist ºi buldoexcavatorist cu experienþã inclusiv din provincie pentru lucrãri în Bucureºti ºi în provincie, office@tele-electron.ro, Tel: 0214303390, 0217727952 n Confecþionere cu experienta pentru masina liniara. Angajez in zona Republica, salariu motivant, Tel: 0723126457 n Confecþionere, oferim bonuri de masa, transport platit Gara de Nord, monicadesign@clicknet.ro, Tel: 0213171675 Contabil C ompanie intermedieri financ iare angajeaza contabil full time remuneratie salariu net 1500 ron, Tel: 0728728616

n Inginer auto cu experienta in asigurari; Electrician auto cu experienta. Service auto, angajeza in conditii avantajoase zona Pipera (metrou), Tel: 0723360535 n Îngrijitoare in Zona Titan angajez pentru ingrijire femeie bolnava in varsta de 60 ani, Tel: 0216435582 Instalator / sudor angajãm n é Curieri pedestri, pentru firmã Instalaþii gaze ºi Total Post Services termice, Tel: 0737811054 angajeaza in Ilfov, A/C. n INSTALATOR ANGAJAM INSTALATORI Tel: 0212321575, AER CONDITIONAT CU 0732222672 EXPERIENTA. PENTRU MAI n Curieri pedestri, Total Post MULTE INFORMATII SUNATI, Services angajeaza in MIHAELA6284@YAHOO.COM, Bucuresti, Tel: 0212321575, TEL: 0760958778 sanitar cu n Instalator 0732222672 experienta minima, salariu intre 800 -1200, Tel: 0722756493, 0726211864 n Instructor aerobic, instructori spinning, receptionera - Sala de sport angajeaza, office.maximbet@yahoo.ro, Tel: 0784749575 n Livratori cu auto propriu sau é Distribuitor cu sau scuteristi cu scuter personal Unitate de catering angajeaza fara experienta de urgenta, Tel: 0729986271, pentru ROOSSA 0722718831 Books SRL salariu n Livratori pe scuter. Restaurant angajeaza. CV la de la 1200lei, bonusuri in functie de spagopizza85@yahoo.com,

realizari, Tel: 0318004555 n Dulgheri cu experienta Expert Class Construct angajeaza in Bucuresti, 10 RON/ora, Tel: 0730373252 n Electricieni calificaþi instalaþii electrice interioare, branºamente, salarii atractive, seriozitate. Bucureºti, Tel: 0722355662 Electricieni experienta 5ani brans amente c oloane instalatii electrice; permis auto, office@badinic.ro, Tel: 0722692297, 0213356476 n Femeie de Serviciu Angajeaza Hotel - Restaurant zona Floreasca, Tel: 0724481341 n Femeie de Serviciu cu experienta- birouri, depozit, apartament 2 locatii, part time, Tel: 0213467188, 0724305154 n Femeie de Serviciu. Clinica veterinara angajeaza femeie de serviciu, serioasa, muncitoare, dispusa sa lucreze in ture si week-end, Tel: 0213483469, 0213485020

Femeie de Serviciu. SC Fildas Trading SRL angajeaza pentru depozitul din sos. Chitilei, sector 1. Pentru detalii la telefon sau cv la fax, resurse.umane@fildas. com, Tel: 0741106666, Fax: 0212204927

é Croitor/easã. Atelierul de creatie Onebeat, cauta croitor/easa cu experienta pentru haina la comanda, program de 8h/zi de luni pana vineri; locatie Calea Dudesti 140 (in spate la Mall Vitan; salariu negociabil. Conditii bune de munca, n Gestionar, Minimarket zona office@onebeat.ro, angajeaza, Tel: http://www.onebeat.ro, Tel: Gorjului 0749755893 0728446416, 0728262938

é Lucrãtori calificaþi

în producþie publicitarã, angajeazã firmã de advertising, Tel: 0731212443 Mãcelar calificat, cu experienta, angajam pentru societate de prelucrare carne Chitila, 0724214880 n Magazioner si inginer auto cu experienta - Service auto angajeaza, Tel: 0755747467 n Maistru croitor confectii textile angajam, cunoaºterea limbii franceze constituie avantaj, croitor confectii (pantalon, sacou), cusãtori (maºinã planã ºi maºinã surfilat încheiat triploc). Relaþii la: Tel: 0758029770

Manager restaurant. Lantul de restaurante La Historia cauta manager cu experienta in domeniu in vederea asocierii pentru locatiile La Historia De Cuba (St. Stefan nr. 13 sect. 2) si La Historia De Argentina (Vasile Lascar 98 sect. 2). Relatii la telefon dupa ora 12:00, Tel: 0785232321

n Manichiurist - pedichiurist, urgent salariu+ comision, Tel: 0720362695

Menajerã si bona cu experienta, recomandare - Particular angajez, salariu atractiv, pentru casa in zona Policolor, Tel: 0760129925, 0212404131 n Menajerã interna, zona Snagov, 3 zile libere luna, 1000 lei, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0726399202, 0762075087 n Menajerã, dorim o doamna peste 45 ani fara obligatie familiara pentru ajutorul sotiei la bucatarie. Oferim masa, cazare+ salariu zona lanaga Bucuresti, Tel: 0769106300 n Menajerã. Familie serioasa, zona rezidentiala, angajam doamna interna, nefumatoare, buna bucatareasa, ingrijita, pentru menaj si gatit, Tel: 0212300808 n Menajerã. Club sportiv Bd. Barbu Vacarescu, sector 2, angajam personal curatenie cu experienta. Tel intre 9:00-15:00, ana.cojocea@pescariusports.ro Tel: 0730900031 n Menajera/Bucatareasa interna. Cautam doamna Fara Obligatii pentru menaj/bucatarie (maxim 55 ani) in regim intern Bucuresti pe termen lung, 1.200 RON/luna, curata, organizata, experienta, buna gospodina/bucatareasa, cu initiativa, Tel: 0726399202

é Modele, Reclame pentru Toate Vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucuresti +Provincie. 0722397039, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581, 0761322310 n Muncitori necalificati angajam pentru productie gard beton prefabricat in Bragadiru Ilfov, office@konkretline.ro, http://www.konkretline.ro, Tel: 0754235000, Fax: 0214480178 n Muncitori necalificati, Depozit carbuni zona Straulesti sector 1, angajeaza pentru ambalare carbuni in pungi de 3 si 5kg, Tel: 0742102875 n Muncitori. Fabrica de incaltaminte, angajeaza muncitori cu experienta pentru staifat, preformat si pregatit fete (masa), Tel: 0730501000 n Operator dispecer cu experienta video salarizare de 1200lei net, Tel: 0764666663 n Operator Pc cu experienta in utilizarea calculatorului, limba engleza la nivel mediu! avadaniandreea@yahoo.com, Tel: 0767484348, 0755646209


02 Mai 2012

oferte de muncã România / pagina 5 sala. Firma n Operator angajam slot attendant (operatori sala jocuri fete/ baieti), sefi sala, office.maximbet@yahoo.ro, Tel: 0784749575 n Operator substante toxice si agent vanzari pentru o firma noua infiintata DDD, Tel: 0735908859 n Ospãtar, barman, ajutor bucatar, femeie de serviciu, doar cu experienta minim 5 ani - Restaurant Hanu’Dacilor din rond Piata Romana, angajeaza, Tel: 0734949494 n Ospãtar, femeie de serviciu, grataragiu. Restaurant sector 2 Foisorul de foc, angajeaza, Tel: 0721204965 Restaurant n Ospatarita, angajeaza. Experienta in Spania constituie un avantaj. Asteptam CV la e-mail, sorindenia@gmail.com, Tel: 0722724808 n Persoanã pentru primire pacienti angajam, Tel: 0213265596 n Personal pt spãlãtorie auto, cu experienþã (autoturisme, autoutilitare), program flexibil, contract muncã + bonus, Tel: 0723311518 n Personal bucãtãrie, personal fast-food, scuterist, casier pentru Rotiseriile Dineº, Tel: 0213374185, 0730380381

é Personal Coafor,

cosmetica, cu experienta, angajam in Drumul Taberei, Tel: 0728303303, 0729811610

n Personal. Statie combustibil (peco) situata in bd Nicolae Grigorescu nr 2 angajeaza: lucrator platforma; responsabil curatenie; casier, Tel: 0766819416 n Picolite cu aspect fizic placut, de preferat cu experienta Restaurant Hanu’Dacilor din rond Piata Romana, angajeaza: salariul 1.500Ron, Tel: 0734949494 n Pizzar cu experienta, Baba Novac. Rog seriozitate, Tel: 0722218487 n Pizzar cu experienþã Restaurant angajeazã, CV la e-mail, spagopizza85@yahoo.com n Rigipsari cu experienta. Firma de constructii angajeaza, Tel: 0727757960

é Rigipsari, zugravi si tencuitori (pentru aplicare mec aniz ata). Numai c u experienta! 0722740935, 1 EUR/luna, baducosrl@ yahoo.fr, Tel: 0726647714, 0747691761

n Personal Restaurant, SC angajeaza ospatari, barmani, bucatari, zona Piata Unirii, Tel: 0722179408 n Personal Restaurant. Angajam bucatar si ospatar pentru restaurant terasa, sector 4, Tel: 0762760929 n Personal Restaurant: ospatarita, ospatar, picolita, bucatareasa, pizzar, zona Colentina, Tel: 0723420075, 0212403089

Sudor cu domiciliul in Buftea, aptitudini tehnice. NU se cere calificare sudor, Tel: 0731495131 n Sudor electric - 1 post, sudor electric si autogen - 1 post, lacatus confectii metalice - 2 posturi. Firma de constructii agajeaza, zona bld. Ferdinand, Tel: 0212521810 n Tâmplar SC Acant Design angajeaza tamplar slefuitor cu experienta in domeniu Militari, Apusului 400euro luna sau 125.000euro, Tel: 0747289833, 0723215407

Tâmplar. SC Acant Design angajeaza tamplar slefuitor cu experienta in domeniu; Militari, Apusului, Tel: 0747289833, 0723215407

n ªoferi basculanta, interviu 30.04.2012 ora 9.30, Tel: 0216686948, 0216687970

é ªoferi taxi cu/fara ex perienta ( fac ilitam obtinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Tugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, 0214309498, 0766509498

Vânzãtoare serioasã, responsabilã, vârsta cuprinsã între 25-55 ani, pentru magazin haine Militari, Iuliu Maniu, Tel: 0723501969 n VÂNZÃTOR/OARE PENTRU MAGAZIN GENERAL IN ORASUL PANTELIMON! SALARIU ATRACTIV + CARTE DE MUNCA! PENTRU DETALII TRIMITETI CV CU POZA LA E-MAIL ADMARY2@YAHOO.COM

é VIDEOCHAT TINERE PENTRU AG E N T I E , VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW. ANGAJAREVIDEOCHAT.RO TEL: 0720818129, 0314250001

n Tehnician ITP, Service Auto angajeaza in zona Militari, Tel: 0732001102, 0314252445

n Secretara. Domn italian angajeaza fata pt mic secretariat, cunoscatoare PC si limba italiana. Ofer salariu + event cazare, Tel: 0749605804 n Shaormar si Patiser cu experienta si profesionist. Urgent! Angajam in Zona Gorjului, danyganea@yahoo.com, Tel: é Tehnicieni, instalatori, 0744523512 reprezentanti vanzari sisteme alarme, interfonie electro angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420

é Shaormar, luc r ator c omerc ial fas t food c u experienta, salariu atractiv, in functie de experienta si performate, 1.500 RON/luna, Tel: 0212420054 é Pers onal c uratenie pentru Mall Baneas a, 8.00-11.00, L-D, 400 lei/luna, Tel: 0747202000

n Spãlãtori fete-baieti pentru spalatorie auto central, Tel: 0723512794 n Stivuitoristi si manevranti de platforme pentru lucru la inaltime (nacele). Angajam pe perioada determinata, zona Ploiesti, Tel: 0726336747, 0728777758

é Videoc hat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contrac t munc a, s tudio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129


CHERCHEUR EN DÉV INSTRUMENTAL H/F n 40. CHEF DE PARTIE PATISSIER / PATISSIERE; Description: DANS n 22. SAM-300312-MAGWIRE; Description: PHYSICIEN, EN GENERAL; UN RESTAURANT GASTRONOMIQUE DE CUISINE FRANCAISE,VOUS n 1. SERVEUR/SE Description: GARCON DE Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg METTEZ EN PLACE LES PATISSERIES,VOUS CONNAISSE Z ET RESTAURANT, EN GENERAL; Source:ADEM, n 23. MECATRONICIEN EXPÉRIMENTÉ (M/F); Description: RESPECTEZ LES NORMES HACCP.VOUS MAITRISEZ LE SERVICE A Public Employment Services, Luxembourg MECATRONICIEN "Compétences requises: WINDOWS (SYSTEME L'ASSIETTE ET LE SERVICE BANQUET.VOUS MANAGEZ DES n 2. SERVEUR/BARMAN BISTRO M/F; INFORMATIQUE)"; Source: ADEM, Public Employment Services, COMMIS ET DES EXTRAS. BRIGADE DE 10 PERSONNES. LANGUE FRANCAISE EXIGEE. Salary: Euro 2200 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Description: GARCONS DE SALLE, SERVEURS Luxembourg Public Employment Services, France ET TRAVAILLEURS ASSIMIL; Source: ADEM, n 24. SENIOR LEGAL OFFICER-BILINGUAL GERMAN/ENGLISH(M/F); Public Employment Services, Luxembourg Description: JURISTE "Compétences requises: WORD (MS OFFICE / n 41. Ingenieur/in - Abfallwirtschaft Arbeitsort: Contern; Description: EDUCATEUR DIP CRECHE M/F; PROGRAMME WINDOWS); POWERPOINT (MS OFFICE / Unser Unternehmen bietet eine Stelle als Dipl.-Ingenieur/in oder Dipl. n 3. Desc ription:EDUCATEUR DIPLOME;Source:ADEM, Public PROGRAMME WINDOWS); EXCEL (MS OFFICE / PROGRAMME Geologe als Projektleiter Altlasten und Altstandorte - Projektleiter für den Employment Services, Luxembourg WINDOWS); MS OFFICE (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)"; Bereich Altlasten und Altstandorte - Eigenständige Erstellung von Altlastengutachten - Planung, Ausschreibung, Begleitung und Koordination n 4. RECEPTIONNISTE (HOTEL) M/F A ASSELBORN MOULIN; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg von Erkundungs- und Sanierungsarbeiten - örtliche Bauüberwachung, Description:EMPLOYE A LA RECEPTION (HOTELS) "Compétences n 25. SENIOR RELATIONSHIP M -BILINGUAL Sanierungszertifizierung Vorausgesetzt wird: - Abgeschlossenes requises: INTERNET (DESIGN); MS OFFICE ENGLISH/PORTUGUESE M/F; Description: GESTION SOCIETES Hochschulstudium; - Mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Arbeitsfeld (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)"; Source: ADEM, Public (DOMICILIATION/HOLDINGS/SOPARFI/ "Compétences requises: MS Altlasten und Altstandorte - Eigenständige Erstellung von Employment Services, Luxembourg OFFICE (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)"; Source: ADEM, Altlastengutachten - Gute Kenntnisse der Hydrogeologie und des n 5. SERRURIER QUALIFIE M/F; Description: SERRURIER Public Employment Services, Luxembourg spezifischen Bodenchemismus bei Altlasten und Altstandorten (SERRURERIE COURANTE); Source: ADEM, Public Employment n 26. CONSEILLER EN VENTE (M/F)- 30HRS/SEMAINE; Description: Kenntnisse der technischen Auslegung von On-Site oder In-Situ Services, Luxembourg VENDEUR SPECIALISE; Salary: EURO 1353 - 1353 (Monthly) Source: Sanierungsanlagen sind von Vorteil - Gute EDV-Kenntnisse und die Anwendung von Ausschreibungsprogrammen (z.B. ORCA (GAEBFormat)) n 6. COUVREUR / FERBLANTIER OU AIDE M/F; Description: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg COUVREURS; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 27. SENIOR ANALYSTE PROGRAMMEUR "ORACLE FORMS" sind erforderlich; - Teamfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft werden vorausgesetzt; - Gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sind n 7.SERVEUR/SE EN SALLE; Description: GARCON DE (M/F); Description: ANALYSTE-PROGRAMMEUR "Compétences erforderlich; Sprachkenntnisse in Französisch sind gewünscht, in Englisch requises: ORACLE (BASE DE DONNEES)" Salary: EURO 2300 4300 RESTAURANT, EN GENERAL; Source: ADEM, Public Employment sind von Vorteil Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg Services, Luxembourg Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis n 8. COORDINATEUR COMMERCIAL (M/F); Description: EMPLOYE n 28. SPECIALISTE "MICROSOFT" CRM (M/F); Description: B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert Source: BA, Public COMMERCIAL "Compétences requises: INTERNET (DESIGN); EXCEL INFORMATICIENS ET AUTRES PROFESSIONS CONNEXES Employment Services, Germany (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS); WORD (MS OFFICE / "Compétences requises: ORACLE (BASE DE DONNEES)" Salary: n 42. Techniker/in - Bautechnik (ohne Schwerpunkt) Arbeitsort: PROGRAMME WINDOWS); WINDOWS (SYSTEME INFORMATIQUE)"; EURO 2300 - 4000 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Contern; Description: Ingenieurbüro im Bereich Umweltschutz, technische Services, Luxembourg Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg Gebäudeausrüstung und Grundbau sucht noch eine/n Bautechniker/-in n 9. RESP ÉQUIPE TÉLÉ-VENDEURS (M/F); Description: TELE-VENDEUR; n 29. RESPONSABLE DE SALLE M/F A ASSELBORN; Description: mit Zeichenkenntnissen, Bauzeichner/-in für das Erstellen von GARCONS DE SALLE, SERVEURS ET TRAVAILLEURS ASSIMIL Planunterlagen nach Aufmaß bzw. nach Angaben vom Ingenieur, sowie Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg das Erstellen von örtlichen Aufmaßen. Zwingend erforderlich sind CAD HÔTESSE D'ACCUEIL (M/F); Description: Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 10. RECEPTIONNISTE-TELEPHONISTE "Compétences requises: n 30. SERVEUR QUALIFIE (M/F) - CDD 6 MOIS. Description: Kenntnisse (bevorzugt Autocad), MS-Office, Erfahrung im Bauwesen. INTERNET (DESIGN); EXCEL (MS OFFICE / PROGRAMME GARCONS DE SALLE, SERVEURS ET TRAVAILLEURS ASSIMIL Erfahrungen technische Gebäudeausrüstungen sind von Vorteil. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: WINDOWS); WORD (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS); Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg WINDOWS (SYSTEME INFORMATIQUE)"; Source: ADEM, Public n 31. FRIGORISTE M/F; Description: FRIGORISTE Salary: EURO 0 - Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Kenntnisse und Fertigkeiten: Employment Services, Luxembourg 0 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 11. COUVREUR EXPERIENCE M/F OU AIDE; Description: n 32. OUVRIER AGRICOLE M/F; Description: OUVRIERS CAD-Anwendung Auto-CAD; Textverarbeitung Word (MS Office) Source: BA, Public Employment Services, Germany COUVREUR EN ARDOISES, TUILES, ET MATERIAUX SIMILAI; AGRICOLES ET TRAVAILLEURS ASSIMILES Source: ADEM, Public n 43. Monteur für Fenster und Türen gesucht! Arbeitsort: Luxemburg; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg Employment Services, Luxembourg n 12. CHEF DE PROJET MODELISATION M/F EVA- 090312- n 33. RESEARCHER IN PHYSICAL CHEMISTRY M/F Description: Wir suchen für unsere Firma in Luxemburg einen selbständig arbeitenden Monteur für Fenster und Türen sowie für PLHYDROMODEL; Description: BIOLOGISTES ET NATURALISTES; (EVA-190412-CAPTIV; Description: CHIMISTES Salary:EURO 0 - 0 Innenausbau. Sie sollten in allen berufsrelevanten Kenntnisse und Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg Fähigkeiten fit sein und möglichst Berufserfahrungen aufweisen. Der n 13. CHEF DE PROJ MICRO-ALGUES M/F n 34. CHERCHEUR EN CLIMATOLOGIE M/F; Description: Führerschein Klasse B ist zwingend erforderlich, der Führerschein EVA-090312-PLBIOFUEL; Description: BIOLOGISTES ET METEOROLOGUE "Compétences requises: MS OFFICE Klasse C1 wäre wünschenswert. Sie werden in Luxemburg NATURALISTES; Source: ADEM, Public Employment Services, (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)" Salary: EURO 4300 - 4500 angemeldet. Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, bewerben Luxembourg Sie sich bitte schriftlich mit den üblichen Bewerbungsunterlagen. Wir (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 14. CHEF DE PROJETS EN OPTIQUE DES PARTICULES CHARGEES n 35. CUISINIER QUALIFIE ET EXPERIENCES M/F; Description: freuen uns auf Ihre Bewerbung! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, M/F; Description: PHYSICIEN (OPTIQUE) Salary: EURO 5000 - 6000 CUISINIERS Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Fahrerlaubnis C1 Leichte LKW (alt: FS 3): (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg n 36. COMPTABLE UNIQUE; Description: VOTRE MISSION n 15. CHERCHEUR EN INSTRUMENTATION BEAMS M/F; PRINCIPALE CONSISTERA A ASSURER LA COMPTABILITE Wünschenswert Source: BA, Public Employment Services, Germany n 44. Quality Analyst (m/f) Arbeitsort: Dudelange; Description: At Husky, Description: PHYSICIEN (OPTIQUE) "Compétences requises: MS GENERALE DE NOTRE STRUCTURE AU LUXEMBOURG.CO our culture is entrepreneurial, fast-paced and never afraid of change. We OFFICE (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)" Salary: EURO MPTABILITE GENERALE JUSQU'A LA REALI SATION DU look for people who thrive in a dynamic environment, are driven by 4300 - 4500 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, BILAN,ANALYSE COMPTABLE,FI SCALE & FINANCIERE.CONNAISS challenge, and have a passion for excellence. Responsibilities: - Auditing Luxembourg APPROFON DIES D'1 LOGICIEL COMPTABLE.+INFOS S UR n 16. CHERCHEUR EN OPTIQUE DES PARTICULES CHARGEES WWW.POLE-EMPLOI-INTERNATIONAL.FR Salary: Euro 25000 - finished projects for failures, wrong part quantities, wrong documentation, M/F; Description: PHYSICIEN (OPTIQUE) "Compétences requises: MS 30000 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, etc. before shipping to customer - Working with internal customers and/or suppliers to improve part component quality as well as develop efficient OFFICE (WORD/EXCELL/ACCESS/POWERPOINT)" Salary: EURO France operations controls and plans - Supporting development of quality 4300 - 4500 (Monthly) Source: ADEM, Public Employment Services, n 37. CREDIT CONTROLLER; Description: RESPONSABLE DU assurance strategies, processes and control plans which assure quality Luxembourg SERVICE DE RECOUVREME NT VOUS EN DEFINISSEZ LA and reliability as part of the Operation Plans - Lead internal audit teams; n 17. MENUISIER CONDUCTEUR DE TRAVAUX (M/F); Description: POLITIQUE E T CONTROLLEZ ET SUPERVISEZ LES OPERA coordinate and ensure regularly scheduled audits and interpret quality MENUISIER "Compétences requises: WINDOWS (SYSTEME TIONS. VOUS COORDONNEZ L'EQUIPE RECO UVREMENT. VOUS standards - Understanding of process capability, control methods and ISO INFORMATIQUE)"; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg ETES EN CONTACT AVEC LES CLIENTS. VOUS ETES Quality Management Systems (QMS requirements) - Drive continuous n 18. CHERCHEUR EN MICROBIO ENVIRON H/F TRI-LINGUES, CONNAISSANCE DU LUXEMBOURGOIS APPREC improvement of process/product quality, through reduction and prevention EVA090312CHREMICROBI; Description:BIOLOGISTE, EN GENERAL IEE. VOUS MAITRISEZ MS OFFICE ET SAP. - Salaire : SELON of non-conformances while defining and implementing metrics to evaluate the impact of continuous improvement initiatives Qualifications: - University Salary: EURO 4300 - 4500 (Monthly) Source: ADEM, Public PROFIL Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France Employment Services, Luxembourg n 38. CHEF DE RANG; Description: DANS UN RESTAURANT degree (Bachelor or Master degree, preferably in an engineering n 19. INSTRUCTEUR D'EVEIL ET DE GYMNASTIQUE (M/F); HAUTE GASTRONOMIE FRANCAISE VOUS SEREZ RESPONSABLE discipline) or equivalent - Working knowledge of statistical problem solving Description: EDUCATEURS ET TRAVAILLEURS ASSIMILES DE LA MISE EN PLACE DE LA SALLE,DE L'AC CUEIL DE LA tools and Continuous Process Improvement tools, including but not limited "Compétences requises: EXCEL (MS OFFICE / PROGRAMME CLIENTELE.VOUS MAITRISEZ LE SERVICE A L'ASSIETTE ET LE to Six Sigma, 5S, DOE, Poka Yoke, etc - Strong communication and WINDOWS); WORD (MS OFFICE / PROGRAMME WINDOWS)" SERVIC E BANQUET,VOUS PRENEZ LES COMMANDES ET VOUS presentation skills - Interpersonal skills and ability to lead or work within a Salary: EURO 2197 - 2422 (Monthly) Source: ADEM, Public MANAGEZ DES COMMIS ET DES E XTRAS. Salary: Euro 2200 team - Change agent with energy, passion, and enthusiasm to drive change - Strong project management skills - Good knowledge of MS (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France Employment Services, Luxembourg Office applications such as Word, Excel - Excellent written and spoken n 20. WEB-DESIGNER H/F; Description: WEB-DESIGNER n 39. CHEF DE PARTIE; Description: VOUS PROCEDEREZ A LA command of English, additional languages skills such as French or MISE EN PLACE D E PLATS EN CUISINE,VOUS CONNAISSEZ ET "Compétences requises: SQL - DATABASE LANGAGE DE German are considered an asset If you are interested in the rewards and PROGRAMMATION; C++ (LANGAGE DE PROGRAMMATION)"; RESPECTEZ LES NORMES HACCP.VOUS M AITRISEZ LE SERVICE challenges offered by an industry leader, please forward your application A L'ASSIETTE ET LE SERVICE BANQUET.VOUS MANAGEZ DES Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg COMMIS ET DES EXTRAS.VOUS CONNAISSEZ LES to: Monika GORGES mgorges@husky.ca HUSKY Injection Molding n 21. CONSULTANT(E) REACH; Description: AUTRES CHIMISTES ETABLISSEMENTS HAUT DE GAMME. BR IGADE 10 PERSONNES. Systems S.A. B.P. 231 L-3403 Dudelange Learn more about HUSKY: "Compétences requises: OFFICE (MS OFFICE / PROGRAMME FRANCAIS EXIGE. Salary: Euro 2200 (Monthly) Source: Pôle Emploi, www.husky.ca - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse Source: BA, WINDOWS)"; Source: ADEM, Public Employment Services, Luxembourg Public Employment Services, France Public Employment Services, Germany

Luxembourg


n 46. DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE INFORMATIQUE; Description:VOUS ETES DEVELOPPEUR JAVA J2EE. VOU S CONNAISSEZ LES LANGAGES SQL, XSL, PL-SQL ET LES SERVEURS TOMCAT 6.0.18 + JBOSS 4.2.3. VOUS TRAVAILLEZ SUR LES OUTILS/FRAMEWORKS : JSP, STRUTS, SPRING, HIBERNATE, ECLIPSE, FOP, AJAX. VOS MISSIONS : ANALYSE DES BES OINS, PROTOTYPAGE, DEVELOPPEMENT... - Salaire: A NEGOCIER Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 47. Vertriebsmitarbeiter (m/w) Internet- und Print Luxemburg Arbeitsort: Description: Die AAG ist ein erfolgreiches und aufstrebendes Dienstleistungsunternehmen für Internet und Print mit Sitz in Saarbrücken und Luxemburg. Namhafte Unternehmen aus den Bereichen B to B und B to C zählen zu unseren Kunden. Das Vertrauen unserer Kunden seit vielen Jahren erlaubt uns ein stetiges Wachstum. Für den langfristigen Geschäftsausbau in Luxemburg suchen wir Vertriebsmitarbeiter mit Erfahrung im Vertrieb von Internetund Printdienstleistungen Vertriebsmitarbeiter (m/w) Internet- und Printdienstleistungen in Luxemburg Ihre Aufgaben: - Kundenakquisition und Kundenbetreuung - Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Verkaufsgesprächen - Beratung der Kunden in Internet- und Printthemen Ihr Profil: - Verhandlungssichere Sprachkenntnisse (Wort und Schrift) in Luxemburgisch, Deutsch und Französisch - Erfahrungen in vergleichbarer Tätigkeit (Agentur o.ä.) in Luxemburg oder Grenzregion - Affinität zum Bereich der neuen Medien und Online-Kommunikation Kenntnisse der aktuellen Internet-Technologien und sozialen Netzwerke - hohe Dienstleistungsund Kundenorientierung - Freundlichkeit, positive Ausstrahlung, Kommunikationsfähigkeit und Souveränität im Umgang mit Kunden Strukturiertes, zielgerichtetes und selbstständiges Arbeiten - sicherer Umgang mit MS-Office Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit persönlichen Wachstumschancen, eine leistungsabhängige Vergütung sowie adäquaten Dienstwagen. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen einschließlich möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung schriftlich oder per E-Mail. Einstieg: ab sofort Kontakt: AAG z.Hd. Herrn Jürgen Clemens Feldmannstrasse 113-115 66119 Saarbrücken Tel: +49 (0) 681 97 05 0 E-Mail: juergen.clemens@aa-g.de Webseite: www.aa-g.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich Source: BA, Public Employment Services, Germany n 48. DESSINATEUR(TRICE)-PROJETEUR(SE)INDUSTRIEL(LE) EN MECANIQUE; Description: SPECIALISE DANS LA CONCEPTION MECANI QUE D'APPAREILS DE LEVAGE ET DE MACH INES SPECIALES. MISSION: CONCEPTION DES PROJETS A LA PHASE DE FABRICATIO N, REDACTION DES DOCUMENTS TECHNIQUE S (DEMANDE DE PRIX, CHOIX DE MATERIE LS, PRE-DIMENSIONNEMENT...)MAITRISE SOLIDWORK, AUTOCAD Salaire: SELON PROFIL ET EXPERIENCE Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 49. COMMIS / COMMISE D'ETAGE; Description: HOTEL 5* ET MEMBRE DE "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" RECHERCHE POUR SON DEPARTEMENT ROOM SERVICE UN COMM IS ROOM SERVICE H/F. PREVOIR TRAVAIL DE NUIT ET LES WEEK-ENDS Salary: Euro 10.41 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 50. INGENIEUR / INGENIEURE LOGICIEL INFORMATIQUE; Description: VOUS INTEGREZ UNE EQUIPE PROJET PLUR IDISCIPLINAIRE ET AUREZ EN CHARGE LE DEVELOPPEMENT "LOGICIEL EMBARQUE". VOUS INTERVENEZ SUR TOUTES LES ETAPES DU CYCLE DE DEVELOPPEMENT EN V, DE L 'ARCHITECTURE JUSQU'A L'INTEGRATION EN PASSANT PAR LA CONCEPTION, LE DEV ELOPPEMENT ET LES TESTS. Salary: Euro 30000 - 40000 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 51. RESPONSABLE DE STRUCTURE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE; Description: ORGANISER/METTRE EN PLACE DES ACTIVI TES EDUCATIVES. RENSEIGNER LES PARENTS SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'E TABLISSEMENT,ORGANISER L'INTEGRATION DES ENFANTS. SUIVI ADMINISTRATIF DES DOSSIERS. VOUS DEVEZ SAVOIR MANAGER UNE EQUIPE. VOUS GEREZ LES F ORMATIONS ET LES RECRUTEMENTS. Salary: Euro 2460 - 3000 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 52. CONTROLEUR / CONTROLEUSE DE GESTION; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) ASSISTANT(E) CONTROLEUR(EUSE) DE GESTION, VOUS CONTROLEZ LES COUTS, FAITES DES ANAL YSES DE PLANS, DES SURVEILLANCES DES CHANRIERS. VOUS AVEZ DE L'EXPERIENCE DANS LE GE STION ET LA COMPTABILITE. Salary: Euro 2100 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 53. CONDUCTEUR / CONDUCTRICE DE TRAVAUX DU BTP; Description: VOUS GEREZ LES EQUIPES, UN BUDGET D' HEURES ET DE TRAVAIL, ANALYSEZ DES DOSSIERS DE MARCHE, MAIS AUSSI LE SU IVI DES COUTS DE CHANTIER. VOUS ETES CHARGE(E) DES RELATIONS COMMERC IALES ET VOUS DEFINISSEZ L'INSTALLATION DU CHANTIER. Salary: Euro 15 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France

n 54. METREUR / METREUSE; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) METREUR(EUSE) : VOUS ESTIMEZ ET ETABLISSEZ LES DEVIS ET FACTURES. VOUS REDIGEZ AUSS I UN CAHIER DES CHARGES, ASSUREZ LA PREPARATION ET LE SUIVI DES CHANTIER S AINSI QUE LA GESTION DU BUDGET ALLOUE. Salary: Euro 15 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France

n 67. INGENIEUR / INGENIEURE GEOMETRE; Description: VOUS

AVEZ OBLIGATOIREMENT UNE FORMAT ION D'INGENIEUR OU UN MASTER EN GEODESIE ET 2 ANS D'EXPERIENCE EN TR AVAUX DE GEODESIE.VOUS DEVREZ PASSER UN EXAMEN D'HABILIATION AU TITRE DE GEOMETRE OFFICIEL AU LUXEMBOURG. 3 MOIS EN INTERIM PUIS CDI REF:BT P1041; n 55. ASSISTANT / ASSISTANTE GEOMETRE; Description: Salary: Euro 3300 - 5000 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public RATTACHE(E) AU GEOMETRE DU CHANTIER, VOUS AUREZ POUR Employment Services, France MISSION DE L'ASSISTER SUR LE TERRAIN, AVANT, PE NDANT ET n 68. GARCON / SERVEUSE DE RESTAURANT; Description: APRES LES TRAVAUX. VOUS SEREZ AMENE A EFFECTUER LES VOUS FEREZ LA MISE EN PLACE DE LA SA LLE, L'ACCUEIL MESURES TOPOMETRIQUES ET A REALISER DES LEVES DES CLIENTS, LA PRISE DE COMMANDE, LE SERVICE DES TOPOGRAPHIQUES DE TERRAIN. Salary: Euro 14 (Hourly) Source: PLATS, L'ENCAISSEMENT. POSSIBILITE DE TRAVAIL AVEC Pôle Emploi, Public Employment Services, France OU SANS COUPURE, JOUR DE REPOS A DETERMINER. CE 1800 n 56. CARRELEUR / CARRELEUSE; Description: NOUS CONTRAT PEUT ETRE REN OUVELESalary: Euro RECHERCHONS UN(E) CARRELEUR(EUS E), VOUS EFFECTUEZ (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, DIVERS TRAVAUX DE POSE DE CARRELAGE, ET DE LA POSE DE France MOSAIQUE. Salary: Euro 2600 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public n 69. COMMIS / COMMISE DE CUISINE; Description: VOUS Employment Services, France AIDEREZ A LA PREPARATION DE PLA TS DE CUISINE ITALIENNE, n 57. ANALYSTE DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE; Description: POSSIBILITE DE TRAVAIL AVEC OU SANS COUPURE, JOUR DE VOUS INTERVIENDREZ CHEZ LES CLIENTS SUR LA REPOS A DETERMINER. CE CONTRAT PEUT ETRE REN OUVELE; MAINTENANCE ET LE DEVELOPPEMENT DE PROJET SOUS JAVA. Salary: Euro 1800 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment I L Y A EGALEMENT UN POSTE DISPONIBLE POUR LES Services, France PERSONNES MAITRI SANT DOTNET; Salary: Euro 2500 - 4000 n 70. TECHNICIEN / TECHNICIENNE ETUDES DE PRIX BTP; (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France Description: VOUS AVEZ EN CHARGE LE CALCUL DES PR IX INGENIEUR / INGENIEURE GENIE CIVIL; POUR DES CHANTIERS DE GROS OEUVRE ET GENIE CIVIL, n 58. Description:REF:BTP45 ETUDES (BORDEREAUX DE L'ELABORATION DE DOS SIERS DE SOUMISSION, LA SOUMISSION,DEV IS)ET SUPERVISION DE TRAVAUX EN VRD SI REALISATION DE METRES ET PRE-METRES. - Salaire : A JEUNES DIPLOMES,FORMATION INFRAST RUCTURE EXIGEE. NEGOCIER SELON EXPERIENCE; Source: Pôle Emploi, Public L'ALLEMAND EST UN PLUS. Salary: Euro 2500 - 4000 (Monthly) Employment Services, France Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 71. POSEUR / POSEUSE DE REVETEMENTS SOUPLES DE n 59. CHEF DE RANG; Description: MISSIONS:SERVIR SOLS; Description: VOUS ASSUREZ LA POSE DE TOUS TYPES D E DE SOL SOUPLES. VOUS DEVEZ DIFFERENTS TYPES DE CONVIVES LORS DE BANQUETS ET REVETEMENTS REPAS PROTOCOLAIRES DANS LES BRASSERIES/AP PORTER IMPERATIVEMENT ETRE AUTONOME E T SAVOIR GERER SEUL DES SUGGESTIONS POUR AMELIORER LA QUALITE DU UN CHANTIER DU DEBUT A LA FIN. Salary: Euro 10 (Hourly) SERVICE/VOUS TRAVAILLEZ DU LUNDI AU VENDREDI POUR LE Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France SERVICE DU MIDI. Salary: Euro 12.19 (Hourly) Source: Pôle Emploi, n 72. RESPONSABLE LOGISTIQUE; Description: VOUS SEREZ Public Employment Services, France EN CHARGE DE L'ORGANISATI ON ET LA MANAGEMENT DU n 60. ATTACHE COMMERCIAL / ATTACHEE COMMERCIALE MAGASIN (3 C OLLABORATEURS). AINSI QUE DES ACHATS EXPORT; Description: VOUS REALISEZ LE DEVELOPPEMENT DU ET DE LA NEGOCIATION AVEC LES FOURN ISSEURS. VOUS PO RTEFEUILLE CLIENT,LA NEGOCIATION DES CONTRATS DANS AVEZ DES CONNAISSANCES EN PIECES TECHNIQUES LE DOMAINE DES VEHICU LES INDUSTRIELS FRIGORIFIQUES. (MECANIQUE, EL ECTRIQUES, CARROSSERIE). Salary: Euro VOUS ETABLISSEZ VOTRE PLAN DE PROSPECTION ET ASSUREZ 2800 - 3500 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment LE SUIVI APRES VENTE. POSTE DE TERRAIN. - Salaire : A VOIR Services, France SELON PROFIL. VOITURE + GSM; Source: Pôle Emploi, Public n 73. CHEF DE PRODUCTION; Description: VOUS SUPERVISEZ UNE Employment Services, France 1. SECRETAIRE COMPTABLE; EQUIPE DE PRODUC TION.VOUS OPTIMISEZ LES MOYENS ET Description: NOUS RECHERONS UN(E) SECRETAIRE COMP TABLE, PROCEDES DE FABRICATION SELON LES IM PERATIFS DE VOUS AVEZ DES CONNAISSANCES JURIDIQUE QUALITE, DELAIS. VOUS POSSEDEZ UNE FORMATION BAC+5 SOIT LUXEMBOURGEOISE. VOUS FETE S DE L'ARCHIVAGE, DE LA E N CHIMIE - PROCESS- ET/OU MECANIQUE. Salary: Euro 3500 FACTURATION ET UTILISEZ UN LOGICIEL COMMERCIAL E TC... (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France POSSIBILITE DE CDI PARLA SUITE. Salary: Euro 10.41 (Hourly) n 74. SOUDEUR / SOUDEUSE A L'ARC SEMI-AUTOMATIQUE; Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France Description: RECHERCHE 4 A 5 SOUDEURS POUR INTERV ENIR SUR n 62. CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE POIDS LOURD; Description: DES CHANTIERS A LUXEMBOURG LA LICENCE SOUDURE DOIT NOUS RECHERCHONS UN(E) CHAUFFEUR(EUS E) SUPER POIDS LOURD. VOUS AVEZ DES CONNAISSANCES EN TRAVAUX ETRE IMPERAT IVEMENT A JOUR. LE CDD PEUT ETRE PROLONGE PUBLICS. VO US AVEZ IMPARATIVEMENT LES CACES 2 ET 8 ET TRANSFORME EN CDI. - Sal aire : A CONVENIR SELON CAR VOUS SEREZ AMENE(E) A CON DUIRE DES MINI PELLES COMPETENCES; Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, SUR CHANTIER. Salary: Euro 12 - 15 (Hourly) Source: Pôle Emploi, France Public Employment Services, France n 75. EDUCATEUR / EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS; n 63. ANALYSTE DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE; Description: Description: A 200 M DE LA GARE DE LUXEMBOURG,VOU S UN POSTE D'AIDEEDUCATRICE EN MISSIONS:DEVELOPPER DES LOGICIELS ET DU REPORTING OCCUPEREZ METIER,INTEGRER DES MODULES LOGICIELS EN APPLICATIF REMPLACEMENT CONGE MAL ADIE. CDD POUVANT DEBOUCHER METI ER AVEC ASSURANCE QUALITE DEVELO- PPEMENT SUR UN CDI. AMPLITUDE HORAIRE DE 8H A 19H. Salary: Euro 2000 EXTERNE...MAITRISE VISUAL ST UDIO,.NET (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France 4,C#,WPF,SILVERLIGHT; MICROSOFT SQL SERVER 2008 ET n 76. INFIRMIER GENERAL / INFIRMIERE GENERALE; Description: REPORTI NG SERVICES. Salary: Euro 3000 - 4000 (Monthly) NOUS RECHERCHONS UN(E) INFIRMIER(ERE). AMPLITUDE Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France HORAIRE DE 8 HA 19H DU LUNDI AU VENDREDI. VOUS AVEZ DE n 64. ANALYSTE DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE; Description: L'EXPERIENCE EN PEDIATR IE. Salary: Euro 2500 (Monthly); MISSIONS:DEVELOPPER DE NOUVELLES FON CTIONNALITES Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France METIER,ENRICHIR/ DEVELOPPER DES INTERFACES UTILISATEU RS,MAINTENIR DES APPLICATIONS EXISTANTES...MAITRISE VISUAL n 77. INGENIEUR ELECTRICIEN/INGENIEURE ELECTRICIENNE DE Description: VOUS POSSEDEZ DES STUDIO, BLEND,.NET 4,C#,WPF,SILVERLIGHT. EXPERIENCE EN PRODUCTION; DEVELOPPEMENT LOGOCIEL ESRI BIENVENUE. Salary: Euro 2500 - CONNAISSANCES TECH NIQUES EN PROGRAMMATION PLC, ETES 3500 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France REGULATION,PROFIBUS,INSTRUMENTATION; RESPONSABLE DU SUIVI DES EQUI- PEMENTS DES LIGNES DE n 65. MONTEUR / MONTEUSE DE PYLONES; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) MONTEUR(SE) E N PYLONES HAUTE PRODUCTION, FA ITES EVOLUER LES INSTALLATIONS EN Y TENSION, VOUS FAITES DE L'ASSEMBLAGE, DU LEVAGE, DU APPORTANT MODIFICATIONS ET AMELIORAT IONS, CONDUISEZ RACCO RDEMENT DE PYLONES ELECTRIQUES HAUTE TENSION. DE NOUVEAUX PROJETS Salary: Euro 3500 (Monthly) Source: Pôle VOUS AVEZ LES HABILIT ATIONS POUR TRAVAUX EN HAUTEUR Emploi, Public Employment Services, France ET LES HABILITATIONS ELECTRIQUE. Salary: Euro 11 - 12 n 78. ELECTROMECANICIEN(NE) DE MAINTENANCE (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France INDUSTRIELLE; Description: NOUS RECHERCHONS UN(E) n 66. SECOND / SECONDE DE CUISINE; Description: BRASSERIE ELECTROMECANI CIEN(NE) INDUSTRIELLE, VOUS MAITRISEZ LES A HOSTERT CHERCHE A RENFOR CER SON EQUIPE ET ENGAGE NOTIONS PRINCIPALES DE MECANIQUE, D'ELECTRICITE ET DE UN CUISINIER, HORAIRES EN COUPURES,LIBR E LE DIMANCHE. SOUDURE. VOUS ETES AUTONOME, MOTIVE( E). VOUS Salary: Euro 12.49 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment TRAVAILLEZ EN POSTE. Salary: Euro 2150 - 2300 (Monthly) Services, France Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile

é Videochat Angajam persoane pentru videochat din studio / domiciliul propriu, comision progresiv 50-80%, bonus angajare 10%, castiguri intre 800-5000$, plata bilunar / zilnica, camere separate, conditii lux, bonusuri de performanta, training, program flexibil. Oferta noastra chiar este reala! Vizitati siteul nostru! angajarevideochat@ yahoo.com www.lovechatstudio.ro Tel: 0764331989, 0723755457

VIDEOCHAT. ANGAJAM DOAMNE, DOMNISOARE SI CUPLURI PENTRU CONVERSATII PC INTR-UN STUDIOU, CU SAU FARA EXPERIENTA, SE ACORDA TRAINING, MEDIU PROFESIONAL, CONTRACT DE MUNCA, PROGRAM FLEXIBIL, BONUSURI SI AVANS LA ANGAJARE, TEL: 0732772874, 0765946504

n Italia, Grecia, Cipru. Plecari urgente pentru hotelarie: calificati si necalificati, 0786686985, Tel: 0213242444 n Italia. Asistent Manager, vârsta între 29-34 ani, cunoscãtoare limba italianã, cu permis categoria B - angajeazã AG Professional Work, professionalwork_2006@ yahoo.it, Tel: 00393349560323

n Obor, str.Mihai Spãtarul nr. 9. teren 300 mp, 70.000 EUR, Tel: 0723132112

n Tãrtãºeºti la intrare, zona rezidentiala, vand teren 1000mp deschidere 24m, 42.000 EUR, Tel: 0766580384

Uniunea Europeana. Personal calificat tamplarie si constructii angajam pentru lucru in strainatate. Nu se percep taxe, 0731495131

n Ciorogârla zona Manastirea Sanmarcasesti, vand teren intravilan 1000mp. Toate utilitatile, Tel: 0762679841, 0765275389

pregatitori n Vopsitori, vopsitorie, electrician auto, mecanici, tinichigii. SC Bright Carts SRL angajeaza, Tel: 0753096899, 0753096890

n Germania. Pentru reamenajarea apartamentelor caut mesteri experimentati. Limba germana avantaj. Posibilitati de trai, ramabalacci@arcor.de

02 Mai 2012

é Asistent Manager, tanara 28 de ani casatorita caut job URGENT ultimile joburi au fost ca administrator firma transport rutier de marfuri 2007-2010, si asistent manager after school mai 2011-dec 2011, 1.000 RON/luna, dana.nica@yahoo.com, Tel: 0730072106 n Menajerã in casa, femeie de serviciu la o scara sau ingrijire batrana, Tel: 0732102632

Alexandriei, Vartejului sector 5, 500mp, apa, lumina, 15.000 EUR, Tel: 0763393018 n Baloteºti, Lahovari terenuri 1400mp si 8500mp, apa, gaze, electricitate. 0723956076, Tel: 0723144401, 0768687094 n Berceni Comuna proprietar, loturi de 500-550mp, d-15m, intravilan, PUZ, construibil, curent, cale acces, 30 EUR/mp, Tel: 0761614440 n Brâncoveanu, Str Alunisului, nr. 111, teren 322 mp, gaze, canalizare la poarta, curent, apa in curte Negociabil, 125.000 EUR, lily_beyou3@yahoo.com, Tel: 0734584022, 0720838868

Braºov municipiu, Stupini, vand teren 600mp, Tel: 0723120425, 0729975872

é Braºov, Zãrneºti, Plaiul Foii, teren 4200 mp, la poalele muntilor Piatra Craiului, in zona de cabane, vedere la munte, 15 EUR/mp, e_dadai@yahoo.com, Tel: 0767098447

Chitila-Ilfov Teren de vanzare 2500mp, intre Chitila si Rudeni pe soseaua de centura. Acte tot in regula, 10E/ mp negociabil, Tel: 0784615062

n Cornesti DB teren intravilan, zona linistita in apropierea baltilor de pescuit situat la aprox. 300m de sosea dn1b, la25km de Ploiesti si 40km de Bucuresti, suprafata 10 000mp.deschidere 30ml, 5 EUR/mp, robertina_07@yahoo.com, Tel: 0724538341

é Dâmboviþa, Tãrtãºeºti, loturi intravilane langa padure, 510-590 mp, gaze, stalpi curent la fiecare lot, intre vile construite locuite, 20 min de Piata Victoriei, particular, poze/ detalii pe site, 15.000 EUR, particular@terenuriconstruibile.ro terenuriconstruibile.ro, Tel: 0722677873, 0765555614

n Ghencea, proprietar, vand terenuri intravilan pt constructii in Intr. Cosmina -1800mp cu 70e /mp si str. Arefu 450mp cu 100e/ mp, negociabil, sector 5, Tel: 0727016713

Giurgiu Mihãileºti 1000 mp teren, sat Posta, Mihailesti, utilitati, 8eur mp, Tel: 0760482503 n Mãgurele 400mp, D-20, intravilan de casa, proprietari, 10.000 EUR, Tel: 0768984926 n Mãgurele Ilfov, 1000mp, zonã vile, 20 EUR, Tel: 0768984926 n Mãgurele 2500mp, D-34m, industrial, între vile, accept credit, variante auto sau locuinta, 40 EUR, Tel: 0768984926 n Militari Birsanesti 312mp, intre case, utilitati poarta, urbanism, p+2+M, metrou, RATB; negociabil, Tel: 0721954791

Teleorman Bujoreni teren intravilan, 2900 mp, in comuna linga fostul SMT, 2 EUR/mp, trandafir.clau@ yahoo.com, Tel: 0766584381

n Voluntari Becheanului, vand teren 500mp (parcelabil), zona de vile noi construite, toate utilitatile, deschidere 18m, proprietar, 110 EUR/mp, mihai.ionita64@yahoo.com, Tel: 0720658268

Arad, Sãvârºin, 4 case, partial mobilate intre 19500- 42000E, www.casedevacanta romania.eu, Tel: 0745848824, 0727719196

n Bãneasa (Oriflame) vând vilã P+2, teren 416 mp în afara perimetrului construibil, Tel: 0744329836 n Berceni, Dimitrie Leonida, strada Amurgului nr 52, living bucatarie deschisa 4 dormitoare 2 bai 2 balcoane curte 450 mp amprtenta 118 constructie 2011 finisata 2 terase fiecare de cate 27 metri, 135.000 EUR, Tel: 0760778431

Bragadiru vand casa cu etaj 4 camere+ living, bucatarie, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopane. supr. 330mp, 59.000 EUR, Tel: 0761624090 n Bucureºtii Noi Sector 1, vila 600mp, pe un teren de 1985mp, partial finisata, 150.000 EUR, 0724279298 n Bucureºtii Noi proprietar singur curte baie bucatarie garaj centrala termica toate facilitatile pod mansardabil termopane noi, Tel: 0762322599


vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 9

02 Mai 2012

n Giurgiu, Ghimpaþi, vând n Vidra particular vând casã casã +teren 2600 mp, Tel: 15km de Bucureºti, 20m deschidere, total 2.700mp, Tel: 0728998371 0767782653, 0733151433 n Vitan Mall 4 camere, proprietar, toate utilitatile, Tel: 0763886325 é Buzãu, Zoreºti, la 3 km de statiunea balneara Sarata Monteoru; vand casa locuinta este P+1, suprafata construita la sol 136 mp + garaj 36 mp, 2 terase spatioase, Parterul este compus din living-room, é Mãgurele, comuna Varteju bucatarie, 2 camere, baie, hol, vand casa P+1, 120.000 EUR, pivnita iar etajul din 2 camere Tel: 0766900136 si hol. Gresie, faianta, apa curenta. Terenul are o suprafata de 1267 mp, pomi fructiferi, vita de vie si un foisor, 60.000 EUR, nemre_chamas@yahoo.com, Tel: 0741963577

n Cãlãraºi, Mitreni, 45km Bucuresti, casa 3 camere, bucatarie, baie, terasa, separat 2 camere, bucatarie, terasa, dependinte, teren 1.800mp, 18.000 EUR, Tel: 0762684414 n Cornetu vila P+1+pod, 5 camere, 2bai, living 35mp, bucatarie mobilata, 2 terase cu piatra naturala, 400mp teren, finisari cu gust, toate utilitatile, asfalt, 0723570006, 120.000 EUR, Tel: 0723581566

é Dâmboviþa, Ciocãnesti, 20km de Bucuresti, vand urgent casa 2008 construit, zona lacurilor, 800mp teren, negociabil, variante, 110.000 EUR, razvan.malanca@gmail.com, Tel: 0728875979 n Domneºti -Ilfov, proprietar, vand locuinta, complet finisata, bransata la gaz si curent, 160mp construiti, 400mp teren, cadastru, intabulare. 81.500Euro usor negociabil, Tel: 0747285818

Vlãdiceasca, Moara Vlasiei, vand casa batraneasca si teren 1300mp in langa lac si padure, pret 17euro/mp, Tel: 0729165702 Voluntari, pe DN2, vand cladire (locuinta + comercial), p+e+m, 270 mp/nivel, Tel: 0722237246

é Prahova, Azuga, Urgent. Teren 300mp. P+E. 270mp. Pensiune + magazin, 9 cam. Negociabil, 150.000 EUR, gheorghe.stefania@yahoo.com, Tel: 0723643662

n Republica, 23 august, la o statie ratb (103) de metrou Republica, casa p+m, 102su, 72, 6 amp, 209st curte, 11, 5m la strada, camera, baie, bucatarie finisate, 90.000 EUR, dorudeliu@yahoo.com, http://www.dorudeliu.fad.ro/, Tel: 0745635402

Roºu, P+1 teren 200mp imprejmuit gard boltari, nefinisate la rosu, facilitati poarta amprenta 100mp pe nivel, Tel: 0761604654

n Berceni, Obregia, zona Grand Arena, particular, 37 mp, decomandat, stradal, confort 1, etaj intermediar, mobilat, utilat, apometre, 29.900 EUR/mp, partacm@yahoo.com, Tel: 0740909081

Militari Roºu, proprietar, 42mp, etaj 1, bloc nou, stradal, la cheie, 36.000 EUR, Tel: 0788395181

é Vâlcea, Brezoi, vand casa vacanta (vila) 250mp+3000mp teren. Pret 100.000E sau schimb cu apartament Bucuresti central, 07446885825

Budimex, n Brâncoveanu, confort 3 cu gaze etaj 4 bloc in curs de reabilitare si mansardare zona foarte curata, 25.500 EUR, Tel: 0721907221, 0764716412

n Drumul Taberei, p/10, metrou, confort II, decomandat, 42.500 EUR, Tel: 0722217144

n Ghencea, Drumul Cooperativei, Ansamblu imobiliar nou vinde: garsoniere 52 mp = 35000 E; 2 camere 95 mp = 62000 E, 68 mp = 45000 E; 3 camere 120 mp = 72000 E, 10% pentru plata cash, Tel: 0735170042 n Grigorescu, Vlahita, confort 2 sporit, decomandat, etaj 6/10, fara imbunatatiri, 45mp, 37.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

n Mihalache Ion, vand 2 camere semidecomandate, renovat, utilat 1/10, proprietar, negociabil, Tel: 0722808843 n Militari Roºu, proprietar, n Vãcãreºti langa Parc, vand 71mp, etaj 1, bloc nou, garsoniera, inchiriez 55mp, stradal, la cheie, 56.000 EUR, parter de bloc, 0724969820 Tel: 0788395181 n Viilor garsoniera, apropiere parc Carol, 24 mp, parter, bloc curat, 30.500 EUR, Tel: 0724404644, 0724404688

n Giuleºti vilã P+1, 220mp, curte 260mp, finisãri de lux, mobilã lux, 220.000 EUR, Tel: 0724537493

Giurgiu, Gãiseni, km 30 Bucuresti-Pitesti, vand casa curte 4 camere imbunatatiri 1200mp deschidere 25m, Tel: 0728530393

Berceni, Al. Obregia nr. 4, BCR, etaj 6/10, 65.000 EUR, Tel: 0786463121

n Colentina, Aleea Sinaia, confort 2 sporit decomandat etaj 2/10, 46 mp vedere mixta hol locuibil, 38.000 EUR, Tel: 0764716412, 0721907221

n Sãlaj, str. Buturugilor casa curte 180mp, 4 camere; vand, schimb, variante; pret negociabil, Tel: 0734476958 n Rahova piata, dezvoltator n Sector 2 vand casa vand garsoniera conf 1, posibil demolabila 120mp cu cadastru si in rate, Tel: 0763536616 si intabulare; sau schimb, Tel: 0767857800

n Teleorman, Alexandria, vand casa compusa din 5 camere, baie, bucatarie, 2 holuri, detine n Fundeni Particular vand vila centrala proprie, termopane, P+1 toate facilitatile, 70mp garaj, suprafata construita 200 curte, 130.000 EUR, Tel: mp, gradina 700 mp, 0722416186 110.000 EUR, Tel: 0730104025, 0720187168

n Berceni Complex Huedin Argeselul confort 2 semidecomandat etaj 4/4, 30.000 EUR, Tel: 0764716412, 0721907221 Brancoveanu, n Berceni, Strand Lamotesti, cf 2 etaj 2/4 fara imbunatatiri, 33.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 Brancoveanu, n Berceni, complex Huedin, Strand Lamotesti confort 2 etaj 2/4 fara imbunatatiri, 34.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

Argeº Câmpulung Muscel, etaj 1, gaze, parchet, decomandat, bloc cãrãmidã, Tel: 0744368229

Popeºti-Leordeni, imobil 2011, 61 mp, la cheie, toate utilitãþile, parcare, zonã rezidenþialã, finisaje deosebite, meritã vãzut. Nu colaborez cu agenþii. Preþ 36.750E, Tel: 0723515223 n Prelungirea Ferentari Vand apartament 2 camere confort 3 zona Toporasi 19000e discutabil, Tel: 0767319769

Popeºti-Leordeni, imobil 2011, 49 mp, la cheie, toate utilitãþile, parcare, zonã rezidenþialã, finisaje deosebite, meritã vãzut. Nu colaborez cu agenþii. Preþ 34.750E, Tel: 0723515223 Prelungirea G hencea Oferte apartamente: 2 camere 100, 90 mp = 53400 E si 3 camere 102 mp = 59000 E + TVA 5%, loc parcare inclus, www.latin-residence.ro, 0761436804, 0766272946

n 13 Septembrie, a/c, termopane, complet mobilat, gresie, faianta, parchet, pretabil cabinet medical sau birouri, parter, 70.000 EUR, valy_vn@yahoo.com, Tel: 0744359199

106mp, n Alexandriei termopan, gresie, centrala, 2 bai, bucatarie mobilata, pret negociabil, exclus intermediari, Tel: 0723513186

particular, n Berceni apartament cu îmbunãtãþiri, et. 3/4, 42.000E, Tel: 0723315668 n Titan Urgent, 2 camere 6/8, decomandate, zona foarte avantajoasa Piata Minis Liceu Teoretic, Gradinita, Carrefour, Bila, Lidl, Mega Image, Parc Titan, metrou, negociabil, Tel: 0743174746 n Titan metrou, particular vand ap. 2 camere 4/10 dec, g+f+p curat cadastru, intabulare parcare, balcon, 57.000euro negociabil, Tel: 0724127552, 0729100046 n Titan, Trapezului vand ap 2 camere semidecomandat, stradal, et 4/10, imbunatatiri: gresie, faianta bucutarie, baie, holuri, geamuri termopan, balcon termopan, usa metalica, contorizat, 52mp, 53.000 EUR, Tel: 0760622262 n Tunari, sector 2, vand 2 camere in vila, Tel: 0733102622, 0214366335

n Gara de Nord apart in vila 3 cam baie bucatarie utilitati g+f+t curte comuna 2 famili pret negociabil urgent, 30.000 EUR, ionutz.com28@yahoo.com, Tel: 0767157652, 0767157652

é Giurgiului 129, vand apartament 3 camere, dec, et. 4/10, faianta, usa metalica, balcon 10m, repartitoare, cablu, internet, 68 mp, 54.000 EUR, aurelh2005@yahoo.com, 0757524694, 40757524694, Fax: 40757524694


pagina 10 / vânzãri 3-4-5 camere / spaþii / schimburi / cumpãrãri garsoniere / 2 camere

n Iancului semidecomandat, 2/10, G+F+P+T. AC, 2 grupuri sanitare, semi imobiliat, loc parcare platit, constructie 1964, 64.700 EUR, Tel: 0723686321

é Kogãlniceanu, ultracentral Piata Mihail Kogalniceanu nr. 1, apartament 3 camere. Renovat recent, finisaje moderne, instalatii sanitare si electrice schimbate, gresie, faianta, termopan, 2 aparate aer conditionat, apometre, usa metalica, alarma, complet mobilat. Semidecomandat, 60mp. Construit 1960, Parter inalt. Relatii: HINCU VASILE, vasile.hincu35@gmail.com, Tel: 0731434749

adiacent, apartament, vilã 2010, duplex, 3 camere, 87mp, scarã interioarã, special interesant, locuit sau firmã, sud - vest, luminos, finisaje calitate, 2 bãi, Tel: 0740059667, 0746060266

Unirii, mini-market, stradal, 52mp, deschidere 12m, utilitatile proprii, pretabil bar/ jocuri, 83.000 EUR, Tel: 0727369478

n Moºilor,

Titan, zona Auchan, Urgent, propietar vand ap 3 camere 70mp semidecomandat cu imbunatatirii, 63.000 EUR, popescu_mona@ yahoo.com, Tel: 0743136982

02 Mai 2012

n Magurele Ilfov, schimb 2800mp cu auto sau locuinta, Tel: 0768984926

n Rahova, Proprietar, Apart 4 cam, utilat/mobilat, loc parcare, scara civilizata. Merita vazut. Rog seriozitate, ro.tatianapopescu@gmail.com, Tel: 0754054106

Militari Roºu, proprietar, duplex in bloc, etaj 2+M, 101 mp, stradal, bloc nou, preþ, la cheie 600 Euro/mp+TVA 5%, Tel: 0788395181

Odorheiu é Harghita, Secuiesc, vand in teritoriul Ungariei, judetul Csongrad, 25000 mp spatiu Logistic de la granita Ro (Nadlac) 70 km langa autostrada M5 la iesirea Balastya. Drum asfaltat si inauntru betonat pentru mare tonaj. Spatiu de depozitoare 900mp din care 25x28 m accesibil cu stivuitor. Complexul e in stare buna, ingradit cu acoperis izolat, 275.000 EUR, terra62@freemail.hu, Tel: 36309353000

n Cumpar cu plata cash garsoniere confort 1 2 sau 3 in Bucuresti sau imprejurimi maxim 15km, Tel: 0764716412, 0721907221 n Cumpar

cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936

n Cumpar cu plata cash apartamente de 2 camere confort 1 2 sau 3 in Bucuresti si imprejurimi, Tel: 0721907221, 0764716412 n Cumpar cu plata pe loc 2 camere confort 1 2 sau 3 orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936 n Titan Particular cumpar apartament 2-3 camere cf. 1, zona Titan, Parc Ior, Gloria, Potcoava, bloc 4 etaje, negociabil, Tel: 0757111678


02 Mai 2012

închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 11

n Dristor zona Baba Novac, Campia Libertatii, Aurora, Inchiriez garsoniera mobilata complet, bucatarie utilata, tineresc, min 40 mp, 300 EUR, alina.aurora.ry@gmail.com, Tel: 0721074758 n Alba Iulia Piata, inchiriez camera mobilata pentru 2 persoane, Tel: 0722669536 Novac, metrou, n Baba camerã separatã, confortabilã, toate facilitãþile, fãrã proprietar, tineri, cupluri, 90E, Tel: 0784070012, 0744271675 n Bãneasa cartierul Aurel Vlaicu. Primesc in gazda fete, Tel: 0722560728 n Colentina Inchiriez camera curte, 400L, Tel: 0722357724, 0765887641 caut colega n Muncii, apartament decomandat, mobilat, utilat, 120 EUR, Tel: 0740161872, 0737434397 n Timpuri Noi zona piata Inchiriez 1 camera pentru 1 sau 2 fete 400lei camera, Tel: 0736380629

n Giuleºti, casa la curte cu 3 camere mobilate baie bucatarie centrala termica pret 380euro, Tel: 0746228930 n Victoriei Piata, proprietar vila 8 camere, P+1+ curte, 250mp, Tel: 0722452923 n Vidra particular închiriez casã 15km de Bucureºti, 3 camere, etc, Tel: 0767782653, 0733151433

n Berceni, Grand Arena, particular ofer garsoniera conf1 G+F+P mobilata complet, parc in fata blocului, Tel: 0720725721 n Doamna Ghica Inchiriez garsoniera Doamna Ghica/ Teiul Doamnei, et. 7/10, mobilat, transport: 110, 1, 8, 2, 200 EUR, Tel: 0741023334

Drumul Taberei Inchiriez gars oniera c onfort 1 decomandata parter/ 4 zona Romancierilor mobilata si utilata. 0745098289, Tel: 0726779503, 0744818106

n 1 Mai (Mihalache), Turda, str. Parcul Regina Maria, 2 camere, renovat, mobilat modern, utilat complet, fibra optica, cablu tv, loc parcare, 400 EUR/luna, 0723047574 n 1 Mai (Mihalache), Turda, str. Parcul Regina Maria, 2 camere, renovat, mobilat modern, utilat complet, fibra optica, cablu tv, loc parcare, 400 EUR/luna, Tel: 0723047574

Ultracentral, n Magheru semidecomandat, utilat, 4/8, renovat, frigider, masina spalat, stradal, 330 EUR, Tel: 0734022722

Drumul Taberei 42, zona Piata Moghioros, inchiriez garsoniera confort 1 mobilata, particular, rog seriozitate, Tel: 0744315499 n Regim Hotelier Romana, Magheru, garsoniera complet mobilata si utilata, curatenie, discretie maxima, cablu tv, wi-fi, intrare stradala, 2-3h. 80/Lei. 120/Lei /ZI, 80 RON, acomodation22@yahoo.com, Tel: 0760953461 n Sector 4, garsoniera confort 1, zona linistita, curata, semimobilata, Tel: 0723150780 n Seriozitate doresc sa inchiriez garsoniera mobilata sau nemobilata orice zona sau confort, Tel: 0732864809, 0769526936 n Solicit in vederea inchirierii garsoniere mobilate sau nemobilate orice zona sau confort, 0721907221, 0764716412 n Titan, Trapezului, metrou, confort 1, mobilata, utilata, imbunatatiri, 190 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 n Unirii Fantani, ultracentral, inchiriem garsoniera, poate fi amenajata si pentru birou. Informatii detaliate la tel, Tel: 0744357249, 0729027210

é Vitan Mall Inchiriere garsoniera conf. 1, semicomandata, 36mp, mobilata si utilata, loc parcare. 200 euro/luna plus garantie, 200 €/luna, zdraveius@ yahoo.com, Tel: 0733049949

Crangasi, 3/8, cf1, dec, ideal renovat, mobilat apr2012. Complet, 2 tv, LCD SONY, etc.Fara agentie, 430 EUR/luna, cosminmon@ yahoo.com, Tel: 0723256244 é

é Aviaþiei, Burileanu, bl BRD Ap lux, super utilat si mobilat, clima, LCD, masina spalat rufe. Merita vazut! oanabalanica@yahoo.com, Tel: 0723182719 n Brâncoveanu 2 camere semidecomandat, confort 2, utilat complet, gresie, faianta, termopan, parchet, frigider, masina de spalat, 250 EUR/luna, Tel: 0724102187 n Centrul Istoric Locaþie: Strada Lipscani (între Calea Victoriei ºi BNR) Apartament 2cam. (Centru) Ofer spre închiriere ap. cu 2 camere decomandat, mobilat, bucãtãria utilatã, centralã proprie, geamuri termopan, parchet, gresie, faianþã, suprafaþa 100mp, 450 EUR/luna, Tel: 0724965852 n Colentina Inchiriez 2 camere curte, 800 RON, Tel: 076588764, 0768372103

é Constanþa, Mamaia, Apartament 2 camere, situat pe bld Mamaia, (Sat Vacanta) mobilat si utilat complet, curatenie, cablu tv, toate utilitatile, cu vedere la mare, 150/Lei/ZI, 150 RON, acomodation22@yahoo.com, Tel: 0726656320

é Moºilor, Rovine, particular, exclus agentii! 2 camere, decomandat, mobilat clasic, g+f+p+ termopane, et. 7/ 8, utilat (masina de spalat+ aragaz+ frigider), 300 EUR/luna, Tel: 0726978482, 0765772412 n Panduri Proprietar, inchiriez urgent apartament 2 camere stradal, confort 1, decomandat, complet utilat si mobilat, etaj 8, panorama deosebita, chirie 1+1, 300 EUR/luna, Tel: 0728159479

é Tulcea municipiu, Central, Mircea Voda, particular, inc hiriez ap. 2 c am decomandat, mobilat, utilat: aragaz, frigider, TV, masina de spalat automata, aspirator. Are geamuri termopan, usa metalica, gresie si faianta. Nu ofer comision, chiria 1 luna+1 luna garantie, 700 RON/luna, Tel: 0743924778

Drumul Taberei bd Timisoara, conf. 1 sporit, 3 cam dec mari utiliti - masina spalat, tv color, frigider, aragaz t-usa met, mobilat, renovat, gres, 3 debarale, acces 137, 136, tr 25, 8, 35, metrou 5 min (Gorjului), zona linistita, acces Profi. 1+1, 300 EUR/luna, Tel: 0760072596 Moºilor - Fainari, decomandat, et. 1, mobilat, utilat, balcon inchis, G+F+P, curat, liber, 2 grupuri sanitare, 420 EUR, Tel: 0723686321

n Alba Iulia -Zvon, str. Teodor Speranþia, et. 1/8. Apartamentul dispune de îmbunãtãþiri pretabile pentru birouri firme, 550 EUR/luna, Tel: 0722110711 é Pipera Complex Terra Residence, 2 camere decomandate, langa padure, an 2007, contorizat, foloseste apa din put, complex pazit. supraf apartament 73 mp utili, 400 EUR/luna, Tel: 0767098447 n Titan Inchiriez ap. 2 camere, mobilat si cu electrocasnice, viz-avi de Auchan Titan, 0722437568, Tel: 0765228337

é Drumul Taberei ap 3 camere, et 4/4, mobilat utilat, pret de criza! 250 EUR, cristinapaun2000@yahoo.es, Tel: 0720898128

é Unirii, Fantani, 3 camere, 2 bai, mobilat, masina spalat si uscat, vedere fata si spate, rec ent renov at, 950 EUR/luna, Tel: 0749555555


pagina 12 / închirieri oferte 4 camere / spaþii comerciale / auto-moto / electro

n Brâncoveanu visavis de metrou si parc, inchiriez apartament 4 camere, mobilat, renovat, termopane, usa metalica, contorizat, apa, gaz, caldura, 430 EUR/luna, Tel: 0725420486

é Universitate, Calea Victoriei Teatrul Odeon, inchiriez sau vand apart.interbelic superb 174 mp utili; 1000 E sau 175000 E, 1.000 EUR/luna, mtofan7@gmail.com, Tel: 0722269847

n Audi R8 Primul proprietar, inmatriculata in Romania, impecabila, 420cp, an fabricatie 2008, 3172km, benzina, 80.000 EUR, Tel: 0726694027

n Dacia Logan an fabricatie 2005, aer conditionat, inchidere centralizata, airbaguri, alarma, geamuri elecrice, 3.200 EUR, Tel: n Victoriei Piata, inchiriez 0723673185 apartament 4 camere, bloc n Dacia Logan an fabricatie DHL, 4/6, 135mp, 1100E, Tel: 2005, aer conditionat, 0722375323 inchidere centralizata, airbaguri, alarma, geamuri elecrice, 3.200 EUR, Tel: 0723673185

é Volkswagen Passat CC, maºina este ok, doar pe partea stângã este uºor zgâriatã, se vede în poze. Este luatã pe comandã de la Porsche Bucureºti Nord România 10.2009 /63, 330km, carte service, extra full option, panoramic, trapã, model highline, interior piele Seat Leon Cupra ALCANTARA, navigaþie mare + DVD, dublu climatronic, 2.0TFSI, 240cp, automatik - DSG 6+1 motor 2, 300nm, full si 0 TSI 200cp, padele la volan F1, autohold, oglinzi extrafull, primul rabatabile, scaune încãlzite, proprietar, 2009, computer bord, pilot automat, 26000km, benzina, senzori ploaie ºi lumini, senzori parcare faþã/spate, 16.000 EUR, Tel: jante aliaj 18, ABS/ESP, 0724279298 geamuri spate fumurii, radio + CD + mag CD, comenzi volan etc, necesita schimbarea placutelor de frana fata+spate; nu accept variante, pret fix, Fabia stare Alex, n Skoda 16.000 EUR, excelenta, primul proprietar, aly_frumosu@yahoo.com, Tel: ABS, airbag, aer conditionat, 0742452960 radio CD, 2010, 18000km, benzina, 8.500 EUR, Tel: 0768677683, 0723030628 Skoda Octavia 2 fabricaþie 2005, 98500km, diesel, primul proprietar, cauciucuri iarna+varã, carte service, ITP 2013, 6.500 EUR, Tel: 0722219553

n Berceni Obregia, vis-a-vis Cinema Cultural ºi Piaþa Strãduinþei, 80 mp, supervad comercial, vizibilitate mare, 2.900E, Tel: 0723649435 n Berceni Zona Metro, închiriez spaþiu depozit, cu pod rulant, birouri grupuri sanitare, parcãri, vad comercial, Tel: 0722222654

Berceni. Cel mai tare vad comercial din Bucureºti, zona Big Berceni, Complexul Comercial Aleea Castanilor, închiriezã spaþii comerciale (tarabe) la preþuri excepþionale, Tel: 0722633919

é Volkswagen Golf é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

n Dacia Solenza an fabricatie n Tineretului Inchiriez spatiu 2005, 130000km, benzina, birouri sau cabinet medical, 5.000 RON, Tel: 0724279298 60mp/ 500E, exclus agentie. 0784691496, Tel: 0755370959, Dacia Solenza 2003 Clima, 0721074051 verde metalizat, 16800km, benzina, proiectoare ceata, Titulescu proprietar alarma, neaccidentata, itp parter bloc 73mp, 2013, proprietar unic , 2.450 EUR, Tel: 0216431813 vitrina 7m, multiple

destinatii, modern, Tel: 0723232535, 0764117343

n Hyundai, Sonata, (limuzina) an 2005 perfecta stare de n Vãcãreºti, fost cabinet functionare, rulaj-90000km, full notarial, coafor, magazin electric, 8.000 EUR, alimentar, 55mp, vitrina strada, emildragnea@yahoo.com, Tel: Tel: 0724969820 0743002142

1, 9tdi automatic, hatchback, 2005, 126.111 km, 105 cp (77 kw), dsg 6 viteze tiptronic, climatronic, rcd cu mp3, bluetooth, usb, aux, adusa 07/2009, cauciucuri iarna+vara, instalatie audio “cool and sound”, pilot automat, 10 airbag-uri, cotiera si torpedou refrigerate, bare transversale, service la PBV1, 7.800 EUR, Tel: 0744313226, 0732313226

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

02 Mai 2012

Frigider NE1, volum total 299L, volum congelator 67L, stare foarte buna 500ron, Tel: 0730033150

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi second - hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, Tel: 0765476882, 0212600843

é Monitor LCD AOC F22S+ 22 inch Tip display LCD TN, diagonala 22 inch, rezolutie 1920 x 1080 pixeli, timp de raspuns 5 ms, standarde CCC, FCC, cULus, TUV/S, TUV-Bauart, CE, RoHS, ISO 13406-2, Windows Vista Basic, EPEAT silver, contrast 60000:1, garantie 6 luni, 350 RON, Tel: 0764720736

é Vand boxe pasive FBT-800W set de boxe (2 buc), model FBT-Mitus 115, din lemn, 800wati, modelul nou pe neodynium. Extraordinare, boxele sint sigilate, ofer factura, garantie in Romania. Pret extraordinar, cu mult mai mic fata de pretul pietei, 6.500 RON, ionica_radu64@yahoo.com, Tel: 0722568854

n Achiziþionãm electronice fabricaþie dupã 2005: Laptop; Tv-LCD; Iphone; Aparat foto digital; Diverse. Preþuri maxime- deranj minim, Tel: 0785699822 n Achiziþionez monitoare lcd computere, laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 Frigider, c ongelator, c ombina, lada, v itrina frigorifica, aragaz, masina spalat. functionale 100- 150, 0213328599, 0722417915

Elec tronis t depanare televizoare la domiciliul c lientului. Serioz itate. Garantie, Tel: 0744256874


02 Mai 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

Casatorit doresc cunostinta cu doamna casatorita pentru relatie intima, Tel: 0730113640

é Bruneta sofisticata sexy, dulce, pasionala si enigmatica, cuvinte ce ma caracterizeaza. Vino si evadeaza in lumea mea plina de fantezii. Iti ofer oral nep. cu fin orala si normal in cele mai sexi pozitii. Poze reale! 200 RON/ora, Tel: 0725646038

é BRUNETA 20ANI, REALA 100%. SEXI, FOCOASA, CU FORME APETISANTE, BUZE SENZUALE, SANI ISPITITORI, FUND BOMBAT, TE ASTEPT PTR A-TI OFERI UN ORAL UMED DE VIS, NORMAL IN ORICE POZITIE, 69, CUNNILINGUS. DISCRETIE. ZONA MALL VITAN. LUX! AM 3 COLEGE DE APARTAMENT AVETI DE UNDE ALEGE. O SUG BINE... RAU! 100 RON, ESCORTA_JASMINE @YAHOO.COM, WWW.ESCORTAJA SMINE.BLOGSPOT. COM, TEL: 0769983333

é Buna rau! Bruneta stilata, ofer d-lor care stiu sa aprecieze o ora de vis cu doua finalizari, oral, dep.normal si anal in diferite pozitii, 150 RON/ora, Tel: 0723934502 n Doamna 53, fara obligatii doresc casatorie domn, varsta apropiata, cer si ofer seriozitate, Tel: 0737542973 n Doamnã vãduvã 75ani, fãrã obligaþii, doresc sã cunosc un domn vãduv apropiat de vârsta mea, prezentabil, ca sã alung singurãtatea, Tel: 0217452345

é Finalizare orala! Buna, sunt o bruneta sexi si nimfomana, care asteapta sa iti indeplineasca toate fanteziile nu ezita sa ma cauti. Oral, normal, anal, 150 RON/ora, Tel: 0756587946

n Domn german, origine romana, situatie materiala buna, doresc prietenie, casatorie fata frumoasa, serioasa 18- 40 ani. Rog seriozitate, Tel: 0737542558 n Domn 58 ani doresc o prietena. Rog seriozitate, Tel: 0766529659 n Domn 58 ani doresc o prietena. Rog seriozitate, Tel: 0766529659

é PATRU TIPE SEXY! ESCORTE DE VIS. SUNTEM EXCITATE RAU! NIMFOMANE NESATISFACUTE, CU CHEF NEBUN DE AMOR, TE ASTEPTAM, IUBITULE, VINO SA NE AI IN TOATE POZITIILE, ORAL, NORMAL, 69, DOMINARE, CU FINALIZARE UNDE VREI TU! ZONA MALL VITAN. WWW.ESCORTACL AUDIA.BLOGSPOT. COM, 100 RON, HIGHCLASSMASSA GE@YAHOO.RO, WWW.ESCORTAJA SMINE.BLOGSPOT. COM, TEL: 0720294444, 0788724461

é Pasionala in pat! Reala 100%, 1, 70, 50kg, 22ani. Te invit la mine pentru o ora de vis, 150 RON/ora, Tel: 0744119405

Relatie casatorit, 47, doresc relatie cu tanara (doamna) prezentabila, florescujean@ gmail.com, Tel: 0732967521

é Senzatii nebanuite Plina de eleganta si rafinament, sunt o domnisoara fina, educata, manierata. Sunt adepta 175.65.44, caut seriozitatii, calitatii si bunului n Tanar pentru prietenie, gust. Sex total, 150 RON/ora, doamna casatorie, Tel: 0763799812 Tel: 0768496526

n Tanar dragut 33 Buc.doresc relatie durabila cu tanara sufletista, sub. 30 ani, Tel: 0784884933 n TANAR 27 DE ANI, ASPECT FIZIC PLACUT, CAUT DOAMNA GRASUTA DISPONIBILA PTR CLIPE DE RELAX, ERIC2LOVE2000@YAHOO. COM, TEL: 0768826457

Tanar, prezentabil, stilat ofer companie intima doamnelor deceptionate, sufletiste, generoase, indiferent, Tel: 0735565392 n Tânãr, 30 ani, salariat fãrã obligatii, cu locuintã la tarã, doresc sã cunosc o fatã serioasã, nematerialistã, pt o relatie de prietenie - cãsãtorie, Tel: 0786830811

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062


pagina 14 / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / adunãri generale

02 Mai 2012

Diverse - Adunari Generale

é Clarvazatoarea Olimpia ajuta oamenii cu probleme care au pierdut speranta. Va ajuta garantat! Tel: 0726556977, 0761853955

Lichidatorul judiciar numit in dosarul 76561/3/2011 – al Tribunalului Bucuresti – sectia a vii-a civila, debitoare SC PREMIUM DAY SPA SRL, cu sediul in B-dul Nicolae Balcescu nr. 24, sc. B, et. 10, ap. 5, sector. 1, Bucuresti, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J40/1854/2010, Cod unic de inregistrare: 26552980, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 03.04.2012, de intrare in faliment prin proc edura generala, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar BEST INSOLVENCY IPURL,

Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Comerciale Simex SA. Subsemnatul Stanca Bogdan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Simex SA, in baza dispozitilor art. 117 si urm. din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata, convoc actionarii SC Simex SA pentru a participa in ziua de 17.05.2012, ora 12.00, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ce va avea urmatoarea ordine la zi: Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a SC Simex SA: 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie; 2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului comisiei de cenzori, pentru exercitiul financiar 2011; 3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si stabilirea modului de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar al anului 2011; 4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul economico- financiar al anului 2011; 5. Prezentarea demisiei a doi dintre membrii consiliului de administratie, urmand a se lua act de renuntarea la calitatea lor de membri in consiliul de administratie si eliberarea din functie; 6. Diverse. Lucrarile Adunarii Generale Ordinare vor avea loc la sediul societatii, respectiv in Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, etaj 1, camera 8, sector 1. Actionarii indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale Ordinare sunt cei inscrisi in registrul actionarilor Societatii Comerciale Simex SA la data de 17.05.2012. In cazul neindeplinirii cvorumului pentru prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 18.05.2012, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Actionarii, persoane fizice, care nu vor putea sa participe la lucrarile Adunarii Generale Ordinare, pot da procura speciala de reprezentare altor actionari. Procurile de reprezentare trebuie sa fie autentificate de un notar public. Actionarii, persoane fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice, vor avea asupra lor, obligatoriu, actele de indentitate. Reprezentantii persoanelor juridice vor avea asupra lor si mandatul de reprezentare in original. Procurile, in original, se pot depune/ expedia la sediul Societatii Comerciale Simex SA Bucuresti, sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, etaj 1, camera 8,

Subscrisa SC Digital Cable Systems SA cu sediul in loc Bucuresti Bd Dimitrie Pompei nr 10 A t elf 0215296001, CUI 17307027 inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/4049/2005, reprezentata prin dl Dinu Malacopol Director General, in calitate de creditor, cheama in judecata, la data de 7.05.2012 la Judecatoria Sect 2 Buc, cam 113, ora 8.30 pe debitoarea SC Leobiz Solutions SRL, cu sediul in Buc sect 6, str Valea Oltului nr 77-79, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/11180/2007, CUI 21898096 in dosarul cu nr 4661/300/2012, avand ca obiect fond - ordonanta de plata OUG 119/2007, n Subscrisa SC Digital Cable Systems SA cu sediul in localitatea Bucuresti bd Dimitrie Pompei nr 10 A tef 0215296001, CUI 17307027, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/ 4049/2005, reprezentata prin dl Dinu Malacopol - Director General, in calitate de creditor, cheama in judecata, la data de 16.05.2012, la Judecatoria Sect 2 Buc camera 121, ora 8.30, pe debitoarea SC Valsider Production SRL, cu sediul in localitatea Dragomiresti - Deal, Aleea Costanza nr 21, jud Ilfov, inregistrata la registrul comertului sub nr 123/264/2011, CUI 19418838 in dosarul cu nr 3377/300/2012, avand ca obiect fond - ordonanta de plata OUG 119/2007,

n SC Soondinger SRL avand sediul in str. p-ta Alba-Iulia nr. 3, bl. 12, sc. 1, et. 12, ap. 40 localitatea Bucuresti in numele: Sc Athos Construction& Invest Srl. Titulari ai planului/ programului PUZ parc foto-voltaic Fetesti judetul Ialomita Tarla T275/1/1, 3, T276/1/2 T259 in suprafata de cca 96ha cf CU nr 21 din 05.03.2012 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru PUZ parc foto-voltaic. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia mediului Ialomita orasul Slobozia str Mihai Viteazu nr 1. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.N.M Ialomita, in termen de 15zile de la data publicarii anuntului,

Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Comerciale Simex SA. Subsemnatul Stanca Bogdan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Simex SA, in baza dispozitilor art. 117 si urm. din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata, convoc actionarii SC Simex SA pentru a participa in ziua de 15.05.2012, ora 12.00, la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ce va avea urmatoarea ordine la zi: Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a SC Simex SA: 1. Reducerea numarului administratorilor de la 3 (trei) la 1 (unu); 2. Modificarea art. 15, 16 si 16.1 din Actul constitutiv al societatii ca urmare a reducerii numarului de administratori; 3. Cesiunea in totalitate a partilor sociale detinute de catre societate in cadrul SC Aaylex Distribution SRL, societate de nationalitate romana cu sediul in Bucuresti, sector 2, sos. Andronache nr. 2, avand numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J40/11430/2000 si Cod Unic de Inregistrare 13587820 catre SC Aaylex Trading SRL; 4. Diverse. Lucrarile Adunarii Generale Extraordinare vor avea loc la sediul societatii, respectiv in Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, etaj 1, camera 8, sector 1. Actionarii indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare sunt cei inscrisi in registrul actionarilor Societatii Comerciale Simex SA la data de 15.05.2012. In cazul neindeplinirii cvorumului pentru prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de 16.05.2012, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Actionarii, persoane fizice, care nu vor putea sa participe la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare, pot da procura speciala de reprezentare altor actionari. Procurile de reprezentare trebuie sa fie autentificate de un notar public. Actionarii, persoane fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice, vor avea asupra lor, obligatoriu, actele de indentitate. Reprezentantii persoanelor juridice vor avea asupra lor si mandatul de reprezentare in original. Procurile, in original, se pot depune/ expedia la sediul Societatii Comerciale Simex SA Bucuresti, sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, etaj 1, camera 8,


02 Mai 2012

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15 faianþã.zugrãveli, n Gresie, parchet laminat, rigips, faþade polistiren, mochetã, 0726406875

Colectionar cumpar insigne sportive, plachete, medalii, torte olimpice, Tel: 0722274911 MOBILIER: 30 SCAUNE METALICE TIP FELICIA TAPITATE, PERFECTA STARE, 15 MESE STUDIU PAL MELAMINAT CALITATE G E R M A N A 140CMX70CMX75CM, PERFECTA STARE, MRTALIC, 3 BIROURI, LA PRETURI FOARTE AVANTAJOASE, TEL: 0747055588, 0213000107

é ACHIZIÞIONAM

CARTI DIN TOATE DOMENIILE. DEPLASARE LA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRA PLATA PE LOC, TEL: 0728599965, 0213140473

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

Salupa americana Glastron, utilata complet, cu motor Jhonson 75cp; biblioteca furnir mahon, tigla, Tel: 0733400055 n Vând vitrinã mezeluri 3m, feliator profesional-disc 32, vitrinã orizontalã, perna de aer 2m/1m. Pachet 3500ron, Tel: 0768002516 n Vand oua de paun, pui si pauni adulti la preturi foarte avantajoase Ion Dragusin, Tel: 0722257923

é Vând utilaje de curãþat covoare profesionale, noi, tehnologie moderna, Tel: 0788395181

é Vand Utilaje Cofetarie: Vitrinã cofet. 2m = 1700eur; mese inox 350r; spalator 380r; cantar 400r; mixer planetar 1600r; mese bar/cof 170r; scaune 75r; ustensile. Unele chiar sunt noi noute cu certificate de calitate, facturi si garantii, 1 EUR, vali911@yahoo.com, Tel: 0766717920

Vand SC de distributie produse alimentare, cifra de afaceri 70.000 euro/luna, retea de peste 250 clienti formata, agenti + soferi, 2 masini de marfa cu frig, 3 masini mici, depozit de refrigerare in complex specific, stoc marfa, sold in piata. Societatea functioneaza, 30.000 EUR, fier_beton_ro@yahoo.com, Tel: 0733624742

é Propunere

afaceri: societatea comerciala Golden Gate International este interesata sa colaboreze cu baruri in vederea amplasarii de aparate pentru jocuri de noroc. Oferim conditii avantajoase de colaborare, contact office @goldengateint.ro, Tel: 0725221752

apã, é Branºament canalizare, asistenþã contract Apa Nova racorduri interioare, înlocuiri branºamente, reparaþii, 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604 é Profesor cu deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare nationala cls a 8-a, Bac, admitere f a c u l t a t e s i s t u d e nti! ll632743@gmail.com, Tel: 0722456047

n Acoperiºuri, mansarde, þiglã metalicã, sisteme pluviare, renovãri, construcþii de la A/Z, Tel: 0737121738 n Acoperisuri, tabla de orice fel gresie faianta gleturi rigips tencuiala instalatii electrice polistiren parchet pavaj, Tel: 0784586094

n Caut colaboratori pentru instalari aer conditionat, cu masina si scule proprii (cu sau fara firma). Pentru mai multe informatii sunati, adrianconstantin1@yahoo.com, Tel: 0760958778

é Caut firma constructii in vederea realizarii unei lucrari de mansardare si reabilitare termica a unui bloc in Bucuresti, caut oameni specilizati pe domenii de activitate, Bianca.iercu@yahoo.com, 0735696920, 0745750171

Amenajari interioare, zugraveli, gresie, faianta, gleturi, sape, parchet, glafuri, izolatii, rigips, etc; preturi negociabile, Tel: 0767417284, 0744316918 n Amenajari Interioare. Echipa particulari profesionista executam lucrari partiale si integrale la preturi minime, calitate deosebita, anti alcool, seriozitate si punctualitate, curatenie degajare moloz garantie, Tel: 0723492033

é Executam orice

tip acoperis, dulgherie, mansarda, izolatii, mici reparatii, Tel: 0753486627, 0767035527

electrice. é Instalatii Electrician cu experienta, montez circuite noi, verificari si reparatii pt cele vechi, circuite suplimentare, impamantari, protectii impotriva electrocutarii, montaj prize, aplice, sisteme de iluminat cu senzori, temporizare, etc.Ieftin si rapid, 50 RON/ora, profelectrica@yahoo.com, profelectrica.eu, 0755392756

SH Germania é Mobila canapele, biblioteci, scaune, mese, coltare piele, bucatarie, canapele rustice 3 2 1, depozit mobila second hand, in Bucuresti, s6, 1 RON, office@mobila-secondhand.ro, www.mobila-secondhand.ro, Tel: 0737520419

é Parchetar raschetez parchet, chituiesc, lacuiesc, montez parc het, reconditionez, toate tipurile de parchet: parchet exotic (parchet bambus, teck, merbau) parchet laminat, stratificat, parchet clasic (parchet din stejar, fag, cires, nuc , fras in, s alc am), dusumele, lambriuri, slefuim s i lac uim us i. Mas ini profesionale pentru parchet, c u as pirator. Timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 1 2 R O N / m p , bia_glinschi@yahoo.com, www.parchetar-montat-rasch etat.ro, Tel: 0743457184, 0722773366


02 Mai 2012

executãm n Particular, construcþii case la roºu, tencuieli ºape, gleturi, zugrãveli, faianþã, instalaþii sanitare, rigips, parchet, etc, Tel: 0767782653, 0733151433 SC GLOBAL PROFIL CONSTRUCT SRL EXECUTA ACOPERISURI TIGLA METALICA ZINCATA, CUPRU, MANSARDARI CASE, VILE, PLACARI IZOLATII, ACCESORII TABLA TIP LINDAB, REPARATII MICI+ MARI TENCUIELI, F I N I S A J E 2 0 % D I SCOUNT, OFERIM G A R A N T I I , WWW.GLOBALPROFIL.RO, TEL: 0765554409 n Schele si cofraje firma Saligny Tech ofera spre vanzare / inchiriere schele, cofraj stalpi, cofraj placa, popi, placa tego, grinda H20 doka, trepiede, capete popi, cofraj complet la preturi avantajoase de la 1 euro, 1 EUR/luna, clienti@cofraje-schele.ro, http://www.cofraje-schele.ro/, Tel: 0735787814

n Contabilitate completã, refaceri evidenþe, depuneri, ITM, consultanþã, bilanþ, începând cu 50Ron 0723966893, 0771304450 ofer n Economist-contabil servicii de contabilitate de la A la Z (inclusiv bilant), daniela_gabriela17@yahoo. com, Tel: 0762334559

Transport marfã, mobilã, diverse, în spaþiu închis, (dubiþã) 1 Ron/ km, 1 RON, Tel: 0723264647

Transport cu Dacia papuc acoperita, frigider, masina de spalat, moloz, etc. 50lei cursa, Tel: 0764943357

é Transport marfa materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti si oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530

é Transportam marfuri generale (non adr), cu dube, camioane, intern si international, oriunde si oricand 24h/24h, 7zile/7zile, la cele mai mici preturi.Nu ezitati sa ne contactati, pretul il faceti dvs, 1 RON, turungiuflorin@ yahoo.com, Tel: 0722368089, 0723871696

n Asiguram - sonorizari evenimente, detinem echipament profesional de renume in domeniu audio, cele mai mici pr et ur i, Tel: 0765510046 n Cel mai frumos pelerinaj in Israel. Profita de ocazie luna mai, iunie, iulie, 6 nopti, 480euro/persoana, Tel: 0729315678, 0217812525

n Menajerã, ofer menaj 4 ore Tehnician dentar execut de 3 ori pe saptamana, luc r ari portelan pentru particular si birouri. Ofer cabinete private, 0213515972 servicii bona. Sunt credincioasa si sufletista, Tel: n Super tricouri personalizate 0768096610 Vindem o gama larga de personalizate, tricouri cu Menajerã, ofer menaj 4 tricouri mesaje haioase, tricouri funny, tricouri cu personaje animate, ore de 3 ori pe imprimate cu orice text saptamana, particular si tricouri sau poza doriti dvs, tricouri birouri. Ofer servicii reclama cu logo-ul/sigla firmei dvs. Tricourile sunt unisex, bona. Sunt 100% bumbac de 150 gr/mp, credincioasa si de o foarte buna calitate, 25 RON, comenzi_tricouri@ sufletista, Tel: yahoo.com, www.funnyprint.ro, 0768096610 Tel: 0755228343

AnuntAZ 2 mai 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement