Page 1

ПОПУЛЯЦЫН ТОО ТОЛГОЙ,ӨСӨЛТӨД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД

10А АНГИЙН СУРАГЧ Ч.АНУ


ПОПУЛЯЦ (ТОО ТОЛГОЙ)

ПОПУЛЯЦ НЯГТШИЛ

ПОПУЛЯЦЫН ТОО ТОЛГОЙ БОЛОН НЯГТШИЛД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ


ТУХАЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЮМУУ ЭСВЭЛ ЭЗЛЭХҮҮНД БАЙГАА НИЙТ БОДГАЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТООГ ПОПУЛЯЦЫН ТОО ТОЛГОЙ ГЭНЭ.


ТУХАЙН НЭГЖ ТАЛБАЙ ЮМУУ ЭСВЭЛ ТОДОРХОЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ЭЗЛЭХҮҮН ДЭХ БОДГАЛЬ БОЛОН БИОМАССЫН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ПОПУЛЯЦЫН НЯГТШИЛ ГЭНЭ.


ПОПУЛЯЦЫН НЯГТШИЛ DONEC QUIS NUNC

•ЖИГД •БҮЛ

ТАРХАЛТ

МАЯГИЙН ТАРХАЛТ

•ЦАЦАГДМАЛ

МАЯГИЙН ТАРХАЛТ


БҮЛ МАЯГИЙН ТАРХАЛТ (ЧОНО)


ЦАЦАГДМАЛ МАЯГИЙН ТАРХАЛТ (ЭРВЭЭХИЙ)


ПОПУЛЯЦ БОЛ ӨӨРИЙГӨӨ ЗОХИЦУУЛАХ СИСТЕМ ЮМ.


ПОПУЛЯЦЫНDONEC ТОО ТОЛГОЙД QUIS NUNC НӨЛӨӨЛӨХ

•ИДЭШ •ЦАГ

ТЭЖЭЭЛИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ

УУРЫН НӨХЦЛИЙН НӨЛӨӨ

•ХҮНИЙ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


ГЭРТ:

-INFERNO ҮЗЭЭД ПОПУЛЯЦ ТОО ТОЛГОЙД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙГ БИЧЭЭРЭЙ. ПОПУЛЯЦЫН ХЭТ НЯГТШИЛ ЯМАР СӨРӨГ ҮР ДАГАВАРТАЙ ВЭ? - ЭНЭ СЭДВЭЭ ТОВЧЛОН ТЭМДЭГЛЭХ

sant  

santiin buh suragchdad zoriulav

sant  

santiin buh suragchdad zoriulav

Advertisement