Page 1

C.E.I.P. DE LEIRADO

“A VOZ DOS NENOS”

MAIO 2006


2

SUMARIO

Agromar 37 Maio 2006

Biografía do autor ............ ..................................................................................................... 3 Unidade didáctica E.Infantil.................................................................................................. 5 Unidade didáctica 1º Ciclo ................................................................................................... 9 Unidade didáctica 2º Ciclo .................................................................................................. 11 Unidade didáctica 3º Ciclo .................................................................................................. 14 E.Infantil 3-4 anos ............. Saída ao zoo ............................................................................ 17 E.Infantil 5 anos ................. A Nosa Plantación ................................................................. 23 Primeiro.................................Aventura no Zoo .................................................................. 27 Segundo ................................. Visita ao Marco ..................................................................... 32 Segundo ................................. Poemas ..................................................................................... 34 Terceiro..................................Unha sorpresa ....................................................................... 35 Cuarto..................................... Poesías Populares.................................................................. 38 Cuarto..................................... O día da Nai ............................................................................. 39 Cuarto .................................... Refráns Populares ................................................................. 40 Contos.................................... A Cidade Perdida ................................................................... 41 Actualidade .......................... Novas do Colexio................................................................... 43 Actualidade .......................... O Teatro .................................................................................... 45 Deportes/Xogos ................. Sortes ....................................................................................... 47 Humor/Pasatempos .......... ..................................................................................................... 54 Colaboración do C.R.A. A Lagoa ....................................................................................... 56 Colaboración do C.E.P. Carlos Casares.......... .............................................................. 58 Calendario de Actividades .................................................................................................. 61 O Noso Entroido ............... .......................................................................................... 62

Esta revista escolar foi coordinada polo Equipo de Normalización Lingüística do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Leirado. Subvencionada polo Gabinete de Normalización lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Maio de 2006


Agromar 37 Maio 2006

BIOGRAFÍA DO AUTOR

3


4

BIOGRAFÍA DO AUTOR

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

UNIDADE DIDテ,TICA-E.INFANTIL

ARRODEA DE VERDE OS E E DE VERMELLO OS A. COLOREA.

MEIGA, MEIGA QUE VOAS AGACHADA NAS TEBRAS QUE DE NOITE REXURDEN NAS TRISTES CARBALLEIRAS.

RODEA OS SOMBREIROS DA MEIGA

CANTOS

RODEACHES?

5


6

UNIDADE DIDÁCTICA – E. INFANTIL

Agromar 37 Maio 2006

LEVA CADA FIGURA AO SEU RECADRO:

PINTA A FIGURA QUE APARECE A CONTINUACIÓN:

É UN __________________________________________


Agromar 37 Maio 2006

UNIDADE DIDÁCTICA-E.INFANTIL

7

PINTA A ESTA MEIGA SEGUINDO O CÓDIGO:

1 NEGRO

2 LARANXA

ENCRUCILLADO:

3 AMARELO

4 MARRÓN

5 LILA

6 BRANCO


8

UNIDADE DIDÁCTICA – E. INFANTIL

BUSCA OS 10 ERROS:

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

UNIDADE DIDÁCTICA-1º CICLO

9

MEIGA Meiga, meiga que voas agachada nas tebras que de noite rexurden nas tristes carballeiras. Manuel Lugrís Freire – “Noitebras”

1.-¿Sabes que é un poema?

Le “Meiga” e marca a separación das palabras coa cor que ti queiras. 2.-Coa axuda dos teus compañeiros cambia as palabras tebras e carballeiras por outras dúas que tamén rimen.

Meiga, meiga que voas

Agora ilustra o poema.


10

UNIDADE DIDÁCTICA 1º CICLO

Agromar 37 Maio 2006

3.-Agora que xa o sabes sen ter que lelo, axuda á meiga a poñer no seu sitio todas as vogais que se fugaron. M G , M G QU V S G CH D N S T BR S QU D N T R X RD N N S TR ST S C RB LL R S.

4.-A meiga está lendo un libro de receitas de conxuros. O libro ten 97 follas e custoulle 10 euros. Xa leu trinta e seis páxinas ¿Cantas follas lle faltan para rematar o libro?

Solución: Fáltanlle 5.-Busca as cinco diferencias entre ad dúas meigas.


UNIDADE DIDÁCTICA TEXTO 2º - 3º CICLO

Agromar 37 Maio 2006

11

O XIRO DO SANCRISTÁN -Vén aco, Andrés, vén acó -decía o crego de San Roque ao sancristán;- ¿ti es home de ben? -¡Ai, señor! ¿E pergúntamo? ¿E haberá no mundo home máis leal e mellor vasallo que min? Se San Roque falara podería decirllo se teño ou non boa lei. -Pero como San Roque non fala, e penso que fai ben, fágoche eu a pergunta. -¡Ave María, señor cura! As súas palabras mesmamente me dan moito que cavilar. ¿Ten vosté algunha duda da miña honradés? -Direiche, Andrés: hoxe recollín os cartos da boeta das ánimas, e notei que non hai nin a metade do que debia de haber. ¿Quen colleu cartos de alí? Andrés rascou fortemente a testa, e despois de vacilar como o que se vai chapuzar en auga fría no mes de xaneiro, dixo: -Pois mire, señor cura: a verdade élle a verdade, e por dicir mentira non me ha de abrir as portas o demo. Onte pola mañán quitei cinco pesos da boeta. -Gandul, mal sancristán, herexe... ¡Roubar desa maneira ás ánimas do purgatorio! -¿Eu roubar? Iso non é certo. Escoiteme, pola nai que o pariu e verá como non foi un arroubo. O sancristán de Santa Minia, preto de Pontevedra, debíame unha cantidade dende hai tres anos. Como non tiña modo de mandarma, escribinlle decindo que metera na boeta das ánimas da súa igrexa cinco pesos, que eu os recollería da boeta de aquí. -¡Mala centella! -Pero señor... ¿ás ánimas perderon algo con iso? -Andrés, as ánimas de Santa Minia nada teñen que ver coas desta vila: son autónomas. Cando queiras xirar ou cobrar un xiro, vaste a casa de Pastor da Cruña, porque senón coas túas filosofías e descubrimentos comerciais eu son o que vai quedar coma as ánimas do purgatorio. ASIEUMEDRE


12

UNIDADE DIDÁCTICA - 2º CICLO

Agromar 37 Maio 2006

1.-Busca no diccionario estas palabras do texto e escribe unha oración con cada unha delas: sancristán, ánimas, boeta, herexe

2.-Busca no texto alomenos catro palabras que non se utilicen na normativa do galego actual.

3.-¿Como se chama o sancristán do texto? ¿Por que se enfada con el o crego de San Roque?

¿A quen lle darías ti a razón, ao crego ou ao sancristán?

4.-Relaciona as palabras que riman: boeta remexe purgatorio poeta cura calella centella peleas igrexa escritorio herexe figura 5.-Busca no texto cinco substantivos, cinco adxectivos e cinco verbos: substantivos:


Agromar 37 Maio 2006

UNIDADE DIDÁCTICA - 2º CICLO

13

adxectivos: verbos: 5.-Escribe as oracións interrogativas que aparecen no texto.

6.-Escribe o nome de dúas vilas que coñezas. 7.- ¿Cómo se chama a parroquia a que pertences? 9.-Na igrexa hai 19 candelabro. Cada candelabro ten tres candeas .¿Cantas candeas terá que acender o sancristán?

10.-O 10 párroco mercou 147 candeas. O sancristán ten que gardalas en tres caixas. ¿Cantas candeas ten que poñer en cada caixa?


14

UNIDADE DIDÁCTICA - 3º CICLO

Agromar 37 Maio 2006

1.- O día das Letras Galegas deste ano está adicado a Manuel Lugrís Freire ¿Qué coñeces deste autor e da súa obra?

2.- A peza teatral titúlase “O xiro do sancristán” está recollida nos Contos de Asieumedre. Explica brevemente de que trata.

3.- Fíxate nas palabras e busca no texto: Tres sustantivos: Tres determinantes: Tres adxectivos: Tres verbos: Tres preposicións: 4.- Analiza a seguinte oración: Adrés rascou fortemente a testa


Agromar 37 Maio 2006

UNIDADE DIDÁCTICA - 3º CICLO

15

5.- Neste conto dialogado aparecen distintos tipos de oracións ¿Que tipos de oracións coñeces?

6.- Investiga que Petos de Ánimas e Cruceiros hai no contorno da túa casa ¿Con que intención se facían?

7.- Escribe unha lista das igrexas que hai na túa zona ¿De que estilo son?

8.- Lugrís Freire naceu en Sada, na ría de Betanzos. Enumera as rías galegas que coñezas.


16

UNIDADE DIDÁCTICA - 3º CICLO

Agromar 37 Maio 2006

9.- Na boeta das ánimas recolléronse 90 €. Se o sancristán colleu as tres oitavas partes. ¿Canto diñeiro quedou na boeta das ánimas?

10.- Andrés e a súa familia foron á igrexa de San Roque. Andrés ten 11 anos. A súa irmá Uxía ten 5 anos máis ca Andrés, o seu pai ten o triple de anos ca Andrés e a súa nai ten catro anos menos có seu pai. ¿Cantos anos ten a nai de Andrés máis ca Uxía?

11.- Á misa do domingo foron cento vinte persoas. Se o 30% eran homes e había 50 mulleres ¿Cantos nenos e nenas estiveron na misa do domingo?


Agromar 37 Maio 2006

E.INFANTIL 3-4 ANOS

17


18

E.INFANTIL 3-4 ANOS

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

E.INFANTIL 3-4 ANOS

19


20

E.INFANTIL 3-4 ANOS

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

E.INFANTIL 3-4 ANOS

21


22

E.INFANTIL 3-4 ANOS

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

A NOSA PLANTACIÓN

E.INFANTIL 5 ANOS

23


24

E.INFANTIL 5 ANOS

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

E.INFANTIL 5 ANOS

25


26

E.INFANTIL 5 ANOS

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

PRIMEIRO

27


28

PRIMEIRO

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

PRIMEIRO

29


30

PRIMEIRO

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

PRIMEIRO

31


32

SEGUNDO

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

SEGUNDO

33


34

SEGUNDO

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

TERCEIRO

35


36

TERCEIRO

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

TERCEIRO

37

Adaptación dun texto da serie “Sapo e Sepo” do escritor Arnold Lobel realizado polas alumnas e alumnos de terceiro curso de Primaria.


38

CUARTO

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

CUARTO

39


40

CUARTO

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

CONTOS

41


42

CONTOS

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

ACTUALIDADE

43


44

ACTUALIDADE

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

ACTUALIDADE

45

O pasado día 25 fomos a Vigo, ao teatro de Caixanova para ver a obra Papyrus. A obra contaba a historia de dous descoñecidos, Pap e Rus que vivían felices cada un no seu país. Pap era campesiña e Rus traballaba nun porto. Pero un día chegou a guerra e tiveron que abandonar o seu fogar buscando un lugar para vivir en paz. Camiñando, camiñando, deron cun descampado onde se atoparon. Decidiron xuntarse para non estar sos. Constrúen unha casa, con flores, árboles, terán un fillo....... E todo o facían con papel e sen falar nada....


46

ACTUALIDADE

Opini贸ns dos nenos e nenas de Terrceiro

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

XOGOS/DEPORTES

47


48

XOGOS/DEPORTES

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

XOGOS/DEPORTES

49


50

XOGOS/DEPORTES

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

XOGOS/DEPORTES

51


52

XOGOS/DEPORTES

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

XOGOS/DEPORTES

53


54

HUMOR/PASATEMPOS

Agromar 37 Maio 2006

LEVA O RATO ATA O QUEIXO

ADIVIÑA, ADIVIÑANZA Para bailar póñenme a capa, para bailar vólvenma quitar. Eu non podo bailar coa capa e sen a capa non poido bailar.

Son redonda e sen pés. Podo correr e saltar, e case non podo estar paradiña nun lugar.


Agromar 37 Maio 2006

HUMOR/PASATEMPOS

55

RESOLVE O ENCRUCILLADO SOBRE XARDINERÍA 1- Facer un burato na terra e poñer as plantas nel. 2- Utensilio para cavar e remover a terra 3- O que se bota na terra para alimentar ás plantas 4- Poñémolas na terra e nacen plantas 5- Recipiente onde poñemos as plantas 6- Utensilio que usamos para cortar flores, ramas... 7- Utensilio de metal ou plástico no que botamos a auga para regar

5

6

1 4 2

H3

BUSCA ESTES XOGUETES NA SOPA DE LETRAS

XEROGLÍFICOS

¿Que plantaches na horta?

No meu aniversario regaláronme...

7


56

COLABORACIÓN C.R.A. “A LAGOA”

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

COLABORACIÓN C.R.A. “A LAGOA”

57


58

COLABORACIÓN C.E.P. CARLOS CASARES

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

COLABORACIÓN C.E.P. CARLOS CASARES

59


60

COLABORACIÓN C.E.P. CARLOS CASARES

Agromar 37 Maio 2006


Luns 15 Maio

Martes 16 Maio

CONTACONTOS

PELÍCULA

10,00: E.I., 1º, 2º

Mércores 17

E.I., 1º, 2º DÍA DAS LETRAS

11,00: 3º, 4º, 5º, 6º

xoves 18 Maio

Venres 19 Maio

PROXECCIÓN VÍDEOS

COLOCACIÓN DO

-

Xoguetes Antigos

PRATO

-

Manuel Lugrís

2º. 3º. 4º. 5º. 6º

Agromar 37 Maio 2006

ENDARIO DE ACTIVIDADES DAS LETRAS GALEGAS

CONMEMORATIVO ADICADO A MANUEL LUGRÍS

RECREO

XOGOS POPULARES

PELÍCULA

13-14 h: Tódolos niveis

3º. 4º. 5º. 6º

RECREO

RECREO XOGOS POPULARES

DÍA DAS LETRAS

13-14h.: Tódolos niveis

RECREO FESTTIVAL DAS LETRAS GALEGAS

Mércores 24 13,30: Programa de Radio

CALENDARIO ACTIVIDADES

RECREO

61


62

O NOSO ENTROIDO

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

O NOSO ENTROIDO

63


64

O NOSO ENTROIDO

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

O NOSO ENTROIDO

65

Documentaci贸n da noticia: Mireya M铆guez Losada Aloia Quijano Ocampo


66

O NOSO ENTROIDO

Agromar 37 Maio 2006


Agromar 37 Maio 2006

O NOSO ENTROIDO

SOLUCIÓN DOS PÁSATEMPOS Pax. 54: A buxaina; A pelota

Pax.55 Sopa de Letras: T

Pax. 55: Encrucillado: 1-plantar; 2-sacho; 3-esterco; 4sementes; 5-maceta; 6-tesoiras; 7-regadeira

Xeroglíficos: cebolas (c + bolas) un tren (un+t r e s +n)

Q U I P A T I N E T E C B U X A I N A R C C A C L A C O O B A C A B H L E P E L O T A O Z A O N E C A S

R

B O L A S

B

67


Debuxos do libro “Os xoguetes esquecidos” de Xosé López González e Xosé Manuel García. Editorial “A Nosa Terra”

AGROMAR 37  

Revista Escolar Letras Galegas, Maio2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you