Page 1

260 ANUÁRIO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN LUSÓFONA

2012

Datas de recepción e aceptación de traballos Data limite para o envío de abstracts: 30 de maio de 2012 Data de resposta de aceptación: 2 de agosto de 2012 Título: Medios públicos de comunicación no espazo lusófono

Parte I. Monográfico. Medios públicos de comunicación no espazo lusófono O sistema público de televisão cultural e educativa no Brasil César Bolaño e Paulo Victor Melo (Universidade Federal de Sergipe) Artigo recibido o 29 de agosto de 2012 A Relegitimação do Serviço Público de Televisão em Portugal no contexto de hiperfragmentação da oferta Francisco Rui Cádima (Universidade Nova de Lisboa) Artigo recibido o 3 de setembro de 2012 Debates abertos en torno aos medios públicos audiovisuais galegos: xustificar o inxustificable? Ana Isabel Rodríguez Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela) Artigo recibido o 15 de outubro de 2012 A contribución da radio e da televisión públicas de Galicia á normalización e normativización da lingua galega Carme Hermida Gulías (Universidade de Santiago de Compostela) Artigo recibido o 24 de setembro de 2012 Modelos gobernanza das políticas de comunicación e das radiotelevisións públicas do espazo lusófono Francisco Campos Freire (Universidade de Santiago de Compostela) Artigo recibido o 25 de agosto de 2012 O ombudsman nos meios públicos de comunicação em Portugal e no Brasil: da promessa de uma ética participada aos desafios cotidianos Madalena Oliveira (CECS, Universidade do Minho) e Fernando Oliveira Paulino (Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília) Artigo recibido o 9 de outubro de 2012 Rádios Públicas Brasileiras: condições de funcionamento, gestão e adaptabilidade à tecnologia digital Nelia R. Del Bianco e Carlos Eduardo Esch (Universidade de Brasília) Artigo recibido o 21 de setembro de 2012 A publicidade nos medios públicas de Galicia. A Televisión de Galicia e o “modelo publicitário galego” Emma Torres Romay (Universidade de Vigo) Artigo recibido o 15 de setembro de 2012


ANUARIO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN LUSÓFONA

2012 261

Parte II. Lingua, medios e cultura 2.1. Lingua e comunicación A língua portuguesa e os médios na integração de imigrantes nepaleses em Portugal Inés Branco (Universidade Nova de Lisboa) Artigo recibido o 11 de setembro de 2012 O acordo ortográfico da língua portuguesa en sites de jornais brasileiros: realismo ou conformismo? Mychelly Santos de Carvalho (Universidade do Miño) Artigo recibido o 2 de setembro de 2012

2.2. Medios e integración Tecnologias da informação: questões de acessibilidade e identidade Maria Stella Galvão Santos (Universidade Potiguar - UnP) Artigo recibido o 24 de setembro de 2012 A responsabilidade pública s sobre a discapacidade no texto cinematográfico Antía López Gómez (Universidade de Santiago de Compostela) Artigo recibido o 7 de setembro de 2012 2.3. Cibercultura Novos elos na Cibercultura: o consumo de telenovela brasileira entre imigrantes brasileiros em Portugal Fernanda Castilho e Danúbia Andrade (Universidade Federal de Rio de Janeiro) Artigo recibido o 12 de setembro de 2012 Ciberespaços públicos: as novas ágoras de discussão social Rosália Duarte Isabel Rodrigues (Universidade de Beira Interior) Artigo recibido o 29 de agosto de 2012 Ciber-urbanidade: um ambiente cognitivo e interativo para a exportação do Outdoor personalizado Eduardo Zilles Borba, Francisco Mesquita e Luís Pinto de Feria (Universidade Fernando Pessoa) Artigo recibido o 5 de setembro de 2012 Parte II. Miscelánea A incidencia do espazo mediatico na identidade cultural cotiá: espazo público vs. espazo privado Enrique Castelló Mayo (Universidade de Santiago de Compostela) Artigo recibido o 14 de setembro de 2012


262 ANUÁRIO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN LUSÓFONA

2012

Contribuição para o estado da arte sobre consumerismo em Portugal Alcina Dourado (Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal) Artigo recibido o 26 de setembro de 2012 Uma estética sem ética Catarina Moura (Universidade da Beira Interior / LabCom) Artigo recibido o 9 de outubro de 2012 Ciências da comunicação no Brasil: o papel histórico da Intercom (1977-2012) Francisco de Assis e Maria Cristina Gobbi (Universidade Metodista de São Paulo) Artigo recibido o 5 de setembro de 2012

Agradecemento aos revisores Os artigos publicados no Anuário Internacional de Comunicación Lusófona 2012 sometéronse a un proceso de blind peer review que realizaron os investigadores e investigadoras que referimos a seguido: Alberto Pena Rodríguez, Ana Isabel Rodríguez Vázquez, António Adami, Antía María López Gómez, Berta García Orosa, Carmen Costa Sánchez, César Ricardo Siqueira Bolaño, Cristina Schmidt, Fernando Paulino Oliveira, Fernando Redondo Neira, Filipa Gonçalves Subtil, Joaquim Paulo Serra, José Carlos Venâncio, Jose Gomes Pintos, Luís Cunha, Maria Augusta Babo, María Baptista, Marta Pérez Pereiro, Mónica Valderrama Santomé, Nélia del Bianco, Olga Osorio, Regiane Miranda de Oliveira Nakagawa, Rosa Cabecinhas, Vitor Reia Baptista, Xosé López García, Xosé Pereira Fariña, Xosé Soengas Pérez.


ANUARIO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN LUSÓFONA

2012 263

Normas para a publicación Os artigos deberán ser redirixidos en formato Word, papel tamaño A4, en Times New Roman, tamaño de letra 12 e con interlineado de 2. Gráficos e ilustracións deberán ser presentados en jpg ou tif, con resolución de 300 dpi (mínimo), no final do texto e en páxinas destinadas para ese feito. Os artigos deberán incluir un resumo (máximo: 1000 caracteres). O texto completo non deberá sobrepasar os 50.000 caracteres (incluindo espazos). Os elementos de identificación do(s) autor(es) deberán ser enviados nunha páxina separada e deberá incluir:: Título, nome do(s) autor(es), institución a cal pertencen, palabras-chave ( (máximo: 5), ben co nome completo, enderezo postal, teléfono, fax e enderezo de e-mail da persoa responsable pola proposta do artigo. É preciso achegar o resumo e as palabras chave nun dos dous idiomas do Anuário (portugués ou galego) e en inglés. As referencias a autores ao longo do artigo deberán ser feitas da seguinte forma: (Berten, 2001:35) – ou ‘tal como Berten (2001: 35) considera, «utopia é também uma ideologia»’; (Winseck & Cuthbert, 1997); (Gudykunst et al.,1996); (Agamben, S/D:92). As referencias bibliográficas deberán ser presentadas no final do artigo, respetando os seguintes exemplos: • Berten, A. (2001) ‘A Ética da Discussão: Ideologia ou Utopia?’, Comunicação e Sociedade, 4: 11-44. • Winseck, D. & Cuthbert, M. (1997) ‘From Communication to Democratic Norms: Reflections on the Normative Dimensions of International Communication Policy’ in Sreberny-Mohammadi, A., • Winseck, D., McKenna, J. & Boyd-Barrett, O. (eds.) (1997) Media in a Global Context: A Reader, London: Arnold, pp. 162-76. • Gudykunst, W., Ting-Toomey, S. & Nishida, T. (eds.) (1996) Communication in Personal Relationships Across Cultures, Thousand Oaks, CA: Sage. • Foucault, M. (1971) L’Ordre du Discourse, Paris: Gallimard.

DATAS DE RECEPCI+ôN E ACEPTACI+ôN DE ARTIGOS