Page 1

Gemeenteplein Meerhout

Westerlo

Even voorstellen: Pater Van Clé en Sporta Pater Van Clé werd geboren als Fons Van Clé in Meerhout-Zittaart op 15 juli 1891. Hij liep college in Geel en trad in 1910 in het klooster. Hij koos voor de norbertijnenabdij van Tongerlo omdat hij missionaris wilde worden. Uiteindelijk werd hij geen missiepater maar een gedreven volkspredikant.

Pater Van Clé

abdij Tongerlo

Fietslus

Praktische info

Westerlo - Meerhout

Startplaats en parking: Jeugdherberg Boswachtershuis, Papendreef 1, 2260 Westerlo

Tijdens zijn verplaatsingen als predikant maalde hij op zijn zware damesfiets over de Kempense zandwegen en hobbelige kasseien. Onderweg maakte hij kennis met trainende wielrenners en hun weinig benijdenswaardige beroepssituatie. De gesprekken troffen hem zo diep dat hij besloot om zich het lot van deze sportlui aan te trekken. Het bezorgde hem al snel de bijnaam ‘sportpater’.

Hoe bereik je de startplaats? E313 afrit 23, volg borden Westerlo, vanaf Boerenkrijglaan/Hollandse dreef volg bewegwijzering ‘Jeugdherberg Boswachtershuis’

In 1943 werd Sporta - afkorting van sportapostolaat - opgericht. De volgende decennia zou de organisatie zich op steeds meer domeinen manifesteren. Zo richtte Sporta in 1954 voor het eerst in België een sportkamp in, een revolutionair initiatief. Vanaf de jaren ’60 wierp de vzw zich steeds vaker op als pleitbezorger voor de recreatiesport. Die evolutie heeft Pater Van Clé niet meer mogen meemaken: hij overleed op 19 mei 1955.

Afstand: basistraject: 49 km verkorting 1 Westerlo: 36 km Verkorting 2 Meerhout: 23 km

In de schaduw van de abdij van Tongerlo verrees het Sporta-centrum, een combinatie van uitgebreide verblijfsaccommodatie en uitstekende sportinfrastructuur (13 ha), ontspanningsmogelijkheden en activiteiten voor zowel sporters, scholen, bedrijven, verenigingen als gezinnen. www.sporta.be

Pater van Cléroute

Hoe fiets je de route? De route is bewegwijzerd met zeskantige bordjes met rood opschrift.

Routedokter: oplossing binnen 72 uur Opmerking i.v.m. de bewegwijzering van het netwerk of de staat van het wegdek? Vul het meldingsformulier in op www.routedokter.be.

Tenzij het gaat om structurele problemen wordt het probleem waar mogelijk binnen 72 uur opgelost. Erg handig: je vindt op de website ook het laatste nieuws over omleidingen. Surf naar www.antwerpsekempen.be voor meer details over de blikvangers langs het traject. Colofon Opmaak en redactie: TPA Opmaak: Gekko Druk: Favorit Kaart: Els Ruppol Foto’s: TPA, Mie De Backer, Sporta V.U.: Dirk Yzewyn p/a TPA, Koningin Elisabethlei 16, 2018 Antwerpen

w w w. t p a . b e

49 km

D/2011/0408/13 Copyright tekst, kaart en traject: TPA De informatie werd met zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

w w w. a nt w e r p s e ke m p e n . b e


Pater van Cléroute

Legende Pater Van Clé_Opmaak 1 24/03/11 09:36 Pagina 1 Parking Museum

Kasteel

Fietsverhuur

Windmolen

Kerk

Infokantoor

Recreatiedomein

Fort

Café

Boerderij

Natuurdomein

Picknickplaats

Kapel

Blikvangers: Abdij Tongerlo

De geschiedenis van de norbertijnenabdij van Tongerlo gaat terug tot 1130. Een eeuwenoude lindedreef leidt via het poortgebouw naar het abdijplein. Rondom ontdek je talrijke historische gebouwen zoals het bisschopshuis, de prelatuur en de © Copyright Mie De Backer abdijkerk. Centraal staat de Boerenkrijgschuur, met een permanente tentoonstelling. Het da Vincimuseum toont een uitstekende replica van het befaamde ‘Laatste Avondmaal’ van Leonardo da Vinci. www.tongerlo.org Kastelen de Merode

Van de vijftiende eeuw tot aan de Franse Revolutie zwaaide de adellijke familie de Merode de plak in Westerlo. Het imposante kasteel van Prins de Merode, met bijbehorend landschapspark, wordt nog steeds bewoond door haar afstammelingen. © Copyright Mie De Backer Een tweede kasteel, dat van gravin Jeanne de Merode, ligt in de Boerenkrijglaan. Het imposante neogotische gebouw fungeert vandaag als gemeentehuis. In de inkomhal lopen vaak tentoonstellingen. www.toerismewesterlo.be Molendorp Meerhout De titel ‘Meerhout-Molendorp’ is niks overdreven. De gemeente telt drie gerestaureerde molens. De Prinskensmolen dateert van 1728. De Zittaartse molen is een houten standaardmolen, die in 1979 van Haenven in Veerle naar Zittaart verhuisde. De geschiedenis van de watermolen gaat terug tot 741. Door de eeuwen heen verrichtte hij heel wat werk, waaronder graan en schors malen, elektriciteit opwekken en slijpmolens voor diamant aandrijven. www.meerhout.be

START

fietsroute verkorting

83 3

0

fietsknooppunt kilometeraanduiding 2 km

MET DANK AAN TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN VZW NADRUK OF AANPASSING ONDER GELIJK WELKE VORM IS VERBODEN © TPA - © KAARTONTWERP SMETS & RUPPOL

Domein de Merode De familie de Merode liet naast enkele kastelen nog een ander visitekaartje achter: Domein de Merode (1500 ha), een van de grootste groengebieden van Vlaanderen. Een fantastische brok natuur tussen Nete en Demer, Kempen en Hageland. Je treft er een rijke variatie aan landschappen, fauna en flora aan. Zeldzame dieren en planten (nachtzwaluw, klapekster, jeneverbes of waterlobelia) krijgen er alle ruimte. www.demerodeonline.be

Pater van Cléroute  
Pater van Cléroute  

Fietsroute door Westerlo en Meerhout. Afstand 49 km.

Advertisement