Page 1

EMIEL ARENDS RUIMTELIJK ADVISEUR STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM

BINNENSTAD


Mijn naam is Desiderius Erasmus, een verre nazaat van ‌ Laat ik u meenemen op een wandeling door mijn gedroomde stad van de toekomst.

Zodra u arriveert, wacht u een beloftevol onthaal door een open stad. Zeker als u aankomt via de internationale gateway van het nieuwe Centraal Station, gelegen in het Centraal District Rotterdam. Of u nu inwoner bent, forens of internationale gast: u bent in Rotterdam! Een stad waar wonen, werken, cultuur en vermaak geen aparte werelden zijn. Integendeel! Ze versterken elkaar en gaan als vanzelfsprekend in elkaar over. De binnenstad draait door, ook na 18.00 uur. Het spreekwoordelijke kanon is definitief opgeborgen in de annalen van de stad............


DEEL 1: WAT EENS WAS


VERNIEUWINGSDRIFT.....


VERNIEUWINGSDRIFT.....

.....MAAR OOK EERSTE GEWAPENDBETONNEN GEBOUW, EERSTE PORTIEKFLAT, EERSTE HOOGBOUW (WITTE HUIS), ETC, ETC.....


DE OUDE ROTTERDAMSE BINNENSTAD Programma • 25.000 woningen • 93.500 inwoners • gemiddelde bezetting 3.74 per woning • 2.350 winkels • 1.450 kantoren • 2.000 werkplaatsen • 550 cafés, • 62 schoolgebouwen • 25 rijks/gemeente gebouwen • 24 kerken • 22 feestgebouwen • 13 ziekeninrichtingen • 12 bioscopen • 4 krantengebouwen • 2 schouwburgen


BINNENSTAD tot 1940

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020


DEEL 2: STAD ZONDER HART


Mei 1940: dakloos: 78.000 mensen verwoest: 25.000 woningen 2.350 winkels 2.000 werkplaatsen 1.450 kantoren 550 cafĂŠs, logementen en hotels 62 schoolgebouwen 25 rijks en gemeente gebouwen 24 kerken 22 feestgebouwen 13 ziekeninrichtingen 12 bioscopen 4 krantengebouwen 2 schouwburgen


HET AFFICHE VAN DE TENTOONSTELLING ‘ROTTERDAM STRAKS’ IN 1947, WAAR HET BASISPLAN WERD GEPRESENTEERD.


Het nieuwe hart van Rotterdam wederopbouw plan 1946 #1. Functiescheiding “....De binnenstad is verdeeld in verschillende vlakken, met elk hun eigen dominerend karakter, voortkomende uit den aard van de bestemming der daar op te richten bebouwing.”

#2. Verkeer “.....Het stadsplan kent ook lijnen waarlangs het verkeer zich afwikkelt. In de eerste plaatrs is er een eenvoudig stelsel van hoofdverkeerwegen of boulevards, waarbij de Coolsingel de hartader is. De breedte en indeling van al deze groote verkeersbanen is berekend op een zeer intensief gebruik van auto’s, fietsers en trams.”

Toekomstige binnenstad: 700.000m² bedrijven 405.000m² winkels 225.000m² winkels/bedrijven 301.600m² kantoren 10.000 woningen


WEDEROPBOUW


“De architectuur der omliggende bebouwing zal aan de hofzijde aan even hooge eischen van ‘welstand’ moeten voldoen als aan de winkelstraatzijde.” Uit: Adviesbureau Stadsplan Rotterdam in het nieuwe hart van Rotterdam, 1946

EXPEDITIESTRATEN


DEEL 3: GEZELLIGHEID EN POST MODERNISME


WEDEROPBOUW van 1945 tot 1970

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020


STADSVERNIEUWING van 1970 tot 1980

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020


1984


POST MODERN van 1990 tot 2005

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020


DEEL 3: VAN PROJECT NAAR GEBIED


Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030

“Rotterdam bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad�


STADSVISIE 2007

“Sterke economie en aantrekkelijke woonstad” • Terug naar stad - verdichten • Stoer en zacht • Van projecten naar gebiedsontwikkeling • Prioriteiten (vanuit kansen) • Overheid en meer met stakeholders • Grote projecten en initiatieven • Mobiliteit gericht op auto

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020


Randvoorwaarden Realiseren van een sterke economie en een aantrekkelijke woonstads is alleen mogelijk met: • Openbare ruimte en water

• Bereikbaarheid • Milieu • Cultureel erfgoed en architectuur


Kernbeslissingen sterke economie Kennis en innovatie: Belangrijkste haven van Europa, Clusters: clean tech, medical, food

Vrije tijd voor nieuwe bedrijvigheid

Ruimte voor ondernemers


Kernbeslissingen aantrekkelijke woonstad Bouwen in bestaand stedelijk gebied

Woonmilieus die selectieve migratie tegengaan

Rotterdam transformeert zwakke woonmilieus


3 prioritaire gebieden


DEEL 4: CITY LOUNGE


De Binnenstad als CITY LOUNGE waar ontmoeten en verblijven centraal staat

2008


BINNENSTADSPLAN 2008 2008 - 2020 amBities Binnenstad

“Binnenstad als City Lounge” • Terug naar stad - verdichten • Economie en wonen • Beleving Ambities Binnenstad 2008 - 2020

• Openbaar gebied

Economische clusters Centraal District Rotterdam

• Stoer en zacht

Wilhelminapier EMC Hoboken

• Meer met stakeholders

Binnenstedelijke milieus City Informele, creatieve kwartieren

• Grote projecten en initiatieven

Rivierstad Stadsstraten

• Voorzichtig evenwicht auto/fiets/ Centrumboulevards voetganger (Groene) pleinen Noord-zuid-assen

Boompjes Promenade Rustige rivieroevers Kades binnenwateren

economische clusters Stationskwartier

1900

1910

Wilhelminapier

Binnenstedelijke milieus City

1920

1930

Informele, creatieve kwartieren

(Groene) pleinen

1940

Stadsstraten

1950

Noord-zuid assen

1960

Boompjes promenade

1970

Rustige rivieroevers

1980

1990

2000

2010

2020


Binnenstadskaders


Verbonden stad


Hoe realiseren we de ambities in de Binnenstad

• Inhoudelijke pijlers • Gebiedsgericht werken • Samenwerken met Stakeholders • Goede balans korte en lange termijn • Verbeteren imago • Nieuwe inzichten


• Externe klankbordgroep • Stakeholders • Gebiedscommissies • Stadsbeheer • Duurzaam • Veilig

Centraal District Rotterdam Lijnbaankwartier Laurenskwartier Hoboken Kop van Zuid Oude Westen Waterfront Cool Zuid

Stuurgroep Binnenstad

Directieraad Binnenstad

Organisatie Binnenstad

Manager Binnenstad Levendige Binnenstad

Binnenstad om te wonen

Verbonden Binnenstad

Bedrijvige Binnenstad


Stakeholders Vereniging Central District Rotterdam Stadhuisplein Lijnbaanakkoord Hoogkwartier Vereniging De Alliantie Grote Kerkplein Schouwburgplein Platform Coolsingelclub Lijnbaankwartier

Nieuwe Binnenweg Witte de Withstraat

Samenwerking Maritiem District

Museumpark

Regieraad Hoboken

Kop van Zuid


Binnenstadskwartieren Centraal District Laurenskwartier Lijnbaankwartier

Oude Westen Maritiem District Cool Zuid

Hoboken Scheepvaartkwartier

Kop van Zuid


Pijlers Binnenstad


Inbreiding: GROOT en klein Hoogbouw Optoppen Transformatie Kluswoningen Inbreien Grondgebonden Drijvend wonen


Klushuizen


Transformatie

Kantoor > Wonen

Kantoor > Kantoor

Kantoor > onderwijs Kantoor > Wonen


Boomgaardhof


Aantrekkelijke buitenruimte


Zijdewindestraat 2009 - nu

voor

na


Waterfront: Westerkade 2008 - nu


Groen


Nieuwe inzichten


Eigenheid


Eigenheid


AMBITIE CITY LOUNGE 2008

Vergroten van levendigheid

Attractiviteit

LEVENDIGE BINNENSTAD

Bewoners Bedrijven

Bezoekers


Aantal bezoekers stijgt. Met de binnenstad op ooghoogte staan de ervaringen voor voetgangers en fietsers meer centraal.

Enzo banken schouwburgplein

Ruim 60% van Rotterdammers bezoekt cultuur en vrijetijdsvoorzieningen in de binnenstad.

Kleinschalige programmering - urban

Bezoekers van evenementen geven bijna 200 miljoen euro uit in de stad. Er worden per jaar meer dan 100 evenementen georganiseerd in en rond de binnenstad.

Zig zag city

Kleine festivals groeien, grote krimpen. Plintenstrategie legt barrières voor voetgangers bloot.

Aantrekkelijke plint-stad op ooghoogte

Aanpak missing links

Cultuur en vrije tijd in toenemende mate reden voor bezoek binnenstad.

Binnenstad is speerpunt cultuurplan.

World food festival - uit je eigen stad

Hardlooproute rondje bruggen

Steeds meer samenwerking tussen culturele instellingen leidt tot programmering op onverwachte plekken in de Binnenstad.


AMBITIE CITY LOUNGE 2008

Schoon, heel en veilig

Leesbaarheid

GASTVRIJE BINNENSTAD

Imago Hospitality

Signing


Er zijn 80 stadsambassadeurs, die informatie en rondleidingen geven aan bezoekers. Enkele daarvan staan in herkenbare kleding op belangrijke plekken in de binnenstad, zoals op Rotterdam Centraal. Er is een aantal Apps beschikbaar om de binnenstad beter te leren kennen.

Het imago van de binnenstad onder Rotterdammers is verbeterd.

Beleving en ervaring van bezoekers overtreft de verwachting. Met ‘De Gastvrije binnenstad’ werkt Rotterdam aan het verbeteren van de bewegwijzering en het creëren van een welkom gevoel. Dit draagt bij aan een positief imago. Rotterdam is aantrekkelijk voor toeristen: Mariana Calleja # Travel Thirst Friendly, sweet and lovely # Rotterdam I am impressed with its people, their kindness & politeness. Admirable! Frankie # Travelettes Rotterdam as ‘the illegitimate love child of Amsterdam and Berlin’ and 21 more reasons ‘I love Rotterdam’.

Meest gastvrije stad 2013: Rotterdam is 3 plaatsen gestegen, naar #17 op de ranking van meest gastvrije stad. Binnen de top 21 scoort Rotterdam het best op het gebied van OV bereikbaarheid en openingstijden van winkels. Er is een stijging van ‘vriendelijkheid en veiligheid’ met 6% t.o.v. 2012.

66% vindt het centrum van de stad aantrekkelijk. Een gastvrije binnenstad is ook een veilige binnenstad. Het veiligheidsgevoel is de afgelopen jaren verbeterd.


AMBITIE CITY LOUNGE 2008

Stedelijkheid

BINNENSTAD OM IN TE WONEN

Versterking woonkwaliteit

Woonmilieus en leefstijlen

Verdichten


Rotterdam is een jonge stad. Trendbreuk in woonmotieven: Het extreme individualisme is voorbij. De Grote Woontest bevestigt dit: past bij het nieuwe collectief denken. De binnenstad heeft ruim 18.000 woningen 9% groei t.o.v 2008.

Er zijn ruim 20.000 huishoudens in de binnenstad waarvan 60% ĂŠĂŠn persoonshuishoudens en 14% met kinderen.

De consument heeft een grotere rol gekregen.

Oude Westen: 26% gezinnen Hoboken: 80% eenpersoons.

Calypso

66% ondervraagden Grote Woontest ziet verbetering in de buitenruimte.

Grote Woontest: groei blauwe en gele leefstijlen in de binnenstad.

De Karel Doorman

Klein & fijn.

Op 1 januari 2013 woonden er 32.400 mensen in de binnenstad 8% groei t.o.v. 2008. Er is meer aandacht voor het gebouw op ooghoogte.

De cultuurhistorische waardenkaart vormt de biografie van de Binnenstad. Uitgangspunt is de bestaande kwaliteit. Door gebruik van de geschiedenis kan nieuwe waarde ontstaan. Woontevredenheid is toegenomen.

Klein en Fijn, Mauritsplaats

100 hoog


AMBITIE CITY LOUNGE 2008

Evenwicht tussen fiets, voetganger en auto

Vergroenen en meer bomen

VERBONDEN BINNENSTAD

Aantrekkelijke buitenruimte

Rivier als stedelijk recreatie landschap

Verbindingen


Intrede dynamisch verkeers management.

Rivier als stedelijk recreatie landschap Vergroening en verblijfsruimte langs het water zoals de Boompjeskade en het Leuvehoofd.

Totaal 8500 bomen in de binnenstad.

4 P&W garages gerealiseerd/in aanbouw • Museumpark (1162) • Boompjes (623) • Kruisplein (760) • Markthal (1100)

5 nieuwe bruggen

Verdichting Een aantrekkelijke openbare ruimte met veel groen is een belangrijke voorwaarde voor het stedelijk leven.

830 bomen extra sinds 2008

Verbonden stad Een betere samenhang van het stratennetwerk met meer verblijfskwaliteit staat centraal.

Zero emission stadsdistributie: schone en slimme bevoorrading.

Distributie ca.1.500 parkeerplaatsen in de openbare ruimte ten gunste van een aantrekkelijk verblijfsklimaat. Dit is 1/2 van de reductie van het aantal parkeerplaatsen.

in de Binnenstad: bevoorrading vóór de ochtendspits en ná de avondspits.

In de laatste 3 jaar: 800 fietsparkeerplaatsen geplaatst in openbare ruimte.

12.000 m2 groene daken in de binnenstad

+21%

Centrumstijl

meer fietsers in Rotterdam sinds 2008.

als uitgangspunt bij herinrichting

Lijnbaan

Meent

Leuvehoofd


AMBITIE CITY LOUNGE 2008

Inspirerende omgeving

Gewilde vestigingsplek

BEDRIJVIGE BINNENSTAD

Kennisintensieve activiteiten

Kansrijke clusters

Meer bezoekers


Er is een kantorenloods voor de begeleiding van initiatieven voor transformatie en herontwikkeling van incourante kantoren.

N.N. DE café

Winkelen is de nummer 1 reden voor bezoek aan de Rotterdamse binnenstad.

Het nieuwe kantoor

Totaal circa 1.236.600m² kantoren in de binnenstad (> 500m²).

Opvallend veel starters en creatieven hergebruiken gebouwen met nieuwe formules en functies.

Erasmus MC

Binnenstad blijkt bij acquisitie steeds vaker de meest gewilde locatie.

70.000 m2 Lijnbaan

82.400 banen in de Rotterdamse binnenstad

Schieblock

transformeren leegstaande gebouwen in 2011 en 2012.


Mei 1940:

Toekomstige binnenstad 1946:

Binnenstad 2018:

verwoest: 25.000 woningen 2.350 winkels 2.000 werkplaatsen 1.450 kantoren 550 cafés, 62 schoolgebouwen 25 rijks/gemeente gebouwen 24 kerken 22 feestgebouwen 13 ziekeninrichtingen 12 bioscopen 4 krantengebouwen 2 schouwburgen

700.000m² bedrijven 405.000m² winkels 225.000m² winkels/bedrijven 301.600m² kantoren 10.000 woningen

4.060 bedrijfsvestigingen meer dan 120.000 banen 1/3 van alle banen in de Binnenstad 973 winkels 1.500.000 m² kantoren (helft van totaal Rdam) 543 cafés #3 studentenstad van NL 80.000 studenten (HBO en WO) 22.500 woningen 38.000 inwoners 9.000 hotelbedden


EN TOEN GEBEURDE IETS WAT WIJ ALS ROTTERDAMMERS AL WISTEN


DEEL 5: DE UPDATE


update 2014 De Binnenstad als CITY LOUNGE waar ontmoeten en verblijven centraal staat. ja, maar met:

Binnenstad Rotterdam

DE CITY LOUNGE


podium: stad op ooghoogte

Routes & plekken

identiteit

evenementen en festivals

Modern decor

leesbaarheid

benadrukken van

EIGENHEID

wederopbouw en hoogbouw

Urban, jong, sub, diversiteit

architectuur

rivieren en havens

Eigenheid versterkt het profiel van de Rotterdamse binnenstad.

Binnenstad aan het water

zichtbaarheid en gebruik

Durf te kiezen voor typisch Rotterdamse kenmerken. Deze bepalen de kracht van de binnenstad en zijn het gezicht naar buiten toe.


uitgaan van beleving

Werkenden

Bewoners

nieuwe werken

wat zijn

voorkeur voor stedelijkheid

MOTIEVEN

kwaliteit buitenruimte

voor aantrekkelijke ruimte

vanuit motief bedienen

dĂŠ bezoeker bestaat niet

Bezoekers

gastvrij

Bewoners, werkenden en bezoekers gebruiken de Binnenstad op hun eigen manier. Uitgaan van hun motieven voor hetgebruik van de ruimte maakt belevingsmaatwerk mogelijk.


geen intrinsieke stedelijke kenmerken verander mindmap

A-typische binnenstad

Verkeer

vier de vreugde van het fietsen

routes ĂŠn plekken belangrijk

noodzaak tot verbeteren

LEESBAARHEID binnenstad

gebruiker centraal consistentie in communicatie en beeld

wayfinding gekoppeld aan motieven

Urban, jong, sub, diversiteit

start bij brandpunten in binnenstad en beeld

De binnenstad van Rotterdam is de moeite van het ontdekken waard. Aangenaam verblijven in de stad valt samen met je er thuis voelen. Weten waar je bent, waar je heen gaat en hoe je daar komt. Leesbaarheid van de stad – inzichtelijke structuur is essentieel voor wie de binnenstad wil leren kennen. Een langer verblijf en hogere bestedingen zijn het resultaat.


grootschalige programma’s

klein en fijn

Tijdelijkheid en experiment

Nieuwbouw

acupunctuur buurt bestuurt

kleine acties die bijdragen aan groter doel Collectief Particulier Opdracht geverschap klushuizen

Samen

gebiedsontwikkelingen

Transformatie leegstand

NIEUWE INITIATIEVEN

Verdichting van de stad is nodig om de groei van bevolking en het aantal werkenden op te vangen. Verdichting van de binnenstad vergroot bovendien haar aantrekkelijkheid. Behalve ‘extra stenen’ kunnen transformatie en programmering bijdragen aan die gewenste verdichting. Het uitgangspunt daarbij is dat Rotterdammers zelf de stad maken!


Verkeersruimte

Gedeelde winkelruimte: shop in shop

Flexibel werken in wisselende omgevingen

SHARING Gemengde functies: restaurant of café als werkplek of ook als winkel

Bike- en carsharing

Levendig

Delen eten, kranten, gereedschap, etc.

De principes van ‘sharing economy’ beïnvloeden het gebruik van de binnenstad. Publieksstromen veranderen, de fysieke ruimte krijgt er functies bij.


DEEL 6: GROUNDSCRAPER EN DE STAD OP OOGHOOGTE


hoogbouwbeleid tot 2011

hoogbouwbeleid na 2011


plint en hoogbouw

BINNENSTAD op OOGHOOGTE Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad


Belangrijkste ingrediënten: stellen grenzen

Hoogbouwvisie 2011

dynamisch hoogtelimiet • comfortzone • wind • bezonning • continuïteit • inpassing hoogbouw • slankheidsregels • duurzaamheid

Herziening Herziening hoogbouwvisie binnenstad

1


verdichting rond knooppunten

H G G G R M T O


bezonning irt buitenruimte

T

T

T

T

F

T

T

T

T

T


windhinder en buitenruimte Wind Gebouwen


39 hoofdstuk 01 >

k 01 >

LUCHTGEBONDEN WONINGEN

INBREIEN

KLUSWONINGEN

0

0

1.870

90

0

0

0

OUDE WESTEN

210

0

200

170

440

100

110

60

0

1.580

830

180

120

0

1.110

10

1.870

610

470

120

0

600

0

260

130

10

0

0

50

0

90

290

30

30

0

WATERSTAD

110

120

1.690

1.280

370

150

0

NIEUWE WERK

500

0

740

290

20

20

0

KOP VAN ZUID

260

310

2.750

0

0

0

0

2.900

440

11.050

3.690

1.520

540

110

LIJNBAANKWARTIER

LAURENSKWARTIER

HOBOKEN

COOL

TOTAAL IN 2040

TOTAAL POTENTIEEL NIEUWE HUIZEN

20.250

OVerzicHT VAN pOTeNTiëLe NieuWe WONiNGeN per WijK, 2040

TRANSFORMEREN

WATERGEBONDEN WONINGEN

CS-KWARTIER

verdichten IABR

HOOGBOUW

GRONDGEBONDEN WONINGEN

TOTAAL pOTeNTieeL, 2040


projecten gerealiseerd sinds 2010

gerealiseerd


bouwprojecten

bouwprojecten tot 2025


studieplannen

studieplannen


DEEL 7: ZAKBOEKJE BINNENSTAD


ZAKBOEKJE BINNENSTAD Trends en ontwikkelingen voor de Rotterdamse Binnenstad van morgen

€


INWONERS BINNENSTAD TOT 2040

60.000 45.000

ca. 28%

ca. 36.000

2000

ca. 24%

2017

2025

2040


(BLIJVEN) VERDICHTEN STRAKS? EEN BINNENSTAD MET EEN VOLDOENDE DICHTHEID, EN IN EEN AANGENAME GROENE OMGEVING, VERBETERT DE KWALITEIT VAN LEVEN EN LEVERT HET EEN MEER VEERKRACHTIGE EN GEZONDE BINNENSTAD OP.

• IN GROTE STEDEN IN NEDERLAND LEEFT CA. 10% VAN DE STEDELIJKE BEVOLKING IN DE BINNENSTAD. • IN ROTTERDAM IS DIT 6,5%. • 60.000 BINNENSTADBEWONERS in 2040 ZAL DIT CA. 9% WORDEN.


CIJFERS WONEN DOOR DE TIJD VOOROORLOGS

BASISPLAN

2017

2040

WONINGEN

25.000

10.000

21.500

40.000

INWONERS

93.500

40.000

36.000

60.000

3,74

4

1.58

1.5

PERSONEN PER WONING


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

ROTTERDAM

BINNENSTAD

OMLIGGENDE STADSWIJKEN

tot €122.000

€140.000 / 180.000

€122.000 / 140.000

vanaf 180.000

BINNENSTAD & OMLIGGENDE STADSWIJKEN


GOEDKOPE WONINGEN BINNENSTAD

36%

ALLEEN BINNENSTAD

54%

BINNENSTAD EN OMLIGGENDE WIJKEN


PRIJZEN WONINGEN ADAM VS RDAM 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

AMSTERDAM ROTTERDAM

max. ca. €142.000 van ca. €142.000 / 181.000 vanaf ca. €181.000

BINNENSTAD AMSTERDAM

BINNENSTAD ROTTERDAM


VERGELIJKING G4

AANTAL WERKNEMERS AANTAL INWONERS P PER HUISHOUDEN

AMSTERDAM 95.950 86.000 1,58

DEN HAAG 40.545* 19.215 1,56

UTRECHT 48.211 17.932 1,94

ROTTERDAM 90.100 36.000 1,58

OPPERVLAKTE OPP. PER INWONER OPP. PER WERKNEMER

CA. 8.990.600M² 104M² 93M²

CA. 1.983.000M² 103M² 48M²

CA. 2.710.000M² 151M² 56M²

CA. 4.225.600M2 117M² 46M²

* aantal werknemers in D.H. zijn alle werknemers. voor overige steden werknemers met contract 12 uur of meer.


SAMENSTELLING BEWONERS BINNENSTAD 2017

22% 60% 15% 3%


50-55 dB(A)

65-70 dB(A)

55-60 dB(A)

70-75 dB(A)

60-65 dB(A)

>75 dB(A)

Geluidskaart 24hr


35 tot 38 μg/m3 38 tot 40,5 μg/m3

>40,5 μg/m3

Luchtkwaliteit No2 jaargemiddelde


<27 °C

29-30 °C

28-29 °C

30-31 °C

>31 °C

Hittebeeld op dezelfde dag


buitendijks

gebied B1 waterplan 2

gebied A waterplan 2

gerealiseerde waterbuffer

waterkaart Binnenstad


binnenterreinen parken / openbaar

Groen in de Binnenstad


MEER INWONERS = EXTRA HUISARTSEN 2018

36.000 INWONERS

2025

45.000 INWONERS

2040

60.000 INWONERS

0 5 10 aantal huisartsen nodig

15

20

25

30


HOE WORDT DE RUIMTE GEBRUIKT?

bebouwd (30%) water (22%) auto (12%) parkeren (2%) fiets (2%) O.V. (2%) groen (10%) voetganger (20%)

• 70% van de ruimte is onbebouwd • verdichting tot 2025 vindt VOORAL plaats op plekken waar nu al bebouwing staat • andere zaken worden naast toevoegen m² belangrijk....


LIJNBAANKWARTIER

LAURENSKWARTIER

MARITIEM DISTRICT

OUDE WESTEN

COOL

RCD

SCHEEPVAARTKWARTIER

WILHELMINAPIER

HOBOKEN


5.0

WILHELMINAPIER na verdichting

FSI

bruto vloer oppervlak / gebiedsoppervlak

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

WILHELMINAPIER

RCD na verdichting

LIJNBAAN WIJNHAVENEILAND RCD LAURENSKWARTIER COOL ZUID OUDE HAVEN SCHEEPVAARTKWARTIER OUDE WESTEN

gemiddelde binnenstad in nederland

HOBOKEN

0.5

bebouwd / grondoppervlakte

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

GSI


190

FIETS BEWEGINGEN IN DE BINNENSTAD

180

FIETS

170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016


GROEI BUS, TRAM EN METRO 114

BUS

112 110

TRAM METRO

108 106 104 102 100 2014

2015

2016

2017


AUTOBEWEGINGEN IN DE BINNENSTAD

140 130 120 110 100 90

AUTO

80 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016


GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR PER WEEKDAG in 2016 05:00:00 04:00:00 03:00:00 02:00:00 01:00:00 00:00:00 MA

DI

WOE

DO

VR

ZA

ZO


DAG EN AVONDKAART WAAR DE MEESTE ARCHETYPEN ELKAAR ONTMOETEN OP DEZELFDE PLEKKEN


AFGELOPEN JAAR LIEPEN ER CA. 38.000.000 BEZOEKERS IN DE BINNENSTAD. DIT IS EXCLUSIEF BEWONERS EN WERKNEMERS. OOK ZIJN ER DE AFGELOPEN JAREN MEER WINKELS BIJ GEKOMEN Ã&#x2030;N IS DE LEEGSTAND IN HET KERNWINKELGEBIED (MAAR) CA. 3%. (GEZONDE LEEGSTAND ZOU ROND DE 6% MOETEN LIGGEN, DIT KLOPT VOOR DE AANLOOPSTRATEN NAAR DE BINNENSTAD)

AANTAL WINKELS 2016

ca. 9% 2011


DEEL 8: METEN = WETEN


SENSE OF PLACE...

The Atlas of Cultural Ecology of Rotterdam, • Ging over gebruik van de (binnen)stad • Statische (big) data gecombineerd met waarneming en ‘expert jugdement’

functies met avondopening

potentiële investeringskaart

• op basis van eigen data

• combi data en ‘expert judgement’

fietsers en voetgangers

• deel is gemeten (fietsers), deel is ‘expert judgement’ (voetgangers)

(eerste keer écht nadenken vanuit stromen)


OP BASIS VAN SOCIAL MEDIA Geotag fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: de Eric Fischer kaart


OP BASIS VAN GPS

fijnmazig, precies (duur en arbeidsintensief) • Veldacademie bewoners in hoogbouw, GPS onderzoek

• i.s.m. veldacademie en TU delft • onderzoek naar verplaatsingen bewoners

GPS-tracks: centrum te voet

50

Naar een levendige binnenstad

GPS-tracks: centrum per fiets

Veldacademie

52

Naar een levendige binnenstad

GPS-tracks: centrum per auto

Veldacademie

54

Naar een levendige binnenstad

• straat met 6 namen meest gebruikt N-Z door bewoners • gekoppeld aan leefstijlen (rood en blauw)

Veldacademie


• Veldacademie parkeergarages binnenstad, GPS onderzoek fijnmazig, precies (duur en arbeidsintensief)

OP BASIS VAN GPS • i.s.m. veldacademie en TU delft • onderzoek naar parkeergarages Station Rotterdam Centraal

Station Rotterdam Centraal

Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden

Stadhuis

Stadhuis

St. Laurenskerk

aan

aan

Lijnb

Lijnb

St. Laurenskerk

raat

raat

Hoogst

Schouwburgplein

Hoogst

Schouwburgplein

Station Blaak

Station Blaak

Blaak

M

M

aa

aa sb

sb ou l

ev ar d

ou lev ar d

Blaak

raat

Witte

raat

Witte

ithst de W

ithst de W

Blaak

Lijnbaan

03/05/12 - 06/05/12

Veldacademie

03/05/12 - 06/05/12

r= 400 m 5 min Genegeerd gebied

r= 400 m 5 min Genegeerd gebied

Laag gebruik Hoog gebruik

Laag gebruik Hoog gebruik

250m

N

Veldacademie

• gemiddelde verblijfsduur ca. 150 minuten • gemiddelde afstand lopend max 400 meter van parkeergarage

GPS-tracks: Blaak totaal

Veldacademie / TUDelft

Sample size 195/674

Naar eeN leveNdige biNNeNstad 17

GPS-tracks: Lijnbaan totaal

18

Naar eeN leveNdige biNNeNstad

250m

N

Sample size 181/674

Veldacademie / TUDelft


010 MOMENTJES goodiebags en modeshow

â&#x20AC;˘ mensen proberen te verleiden anders te laten lopen â&#x20AC;˘ samen met OFRC


OP BASIS VAN APP

fijnmazig, precies (niet duur en arbeidsintensief)

• Rotterdam Routes • app voor smartphone • GPS

burgemeester

havenroute

headlights

iconen

jazz

brandgrens

natuurlijk rotterdam

oud en nieuw

studenten

wederopbouw


Duitsland 1.137 Italië 450 Verenigde Staten 431 fijnmazig, precies (niet duur en arbeidsintensief) Verenigd Koninkrijk 426 Frankrijk 326 Spanje 284 • Rotterdam Routes Polen 165 Rusland 163 • Elke week wordt de ‘app’ ongeveer 350 gedownload.

OP BASIS VAN APP

+ 33% + 28% + 29% + 23% + 38% + 29% + 27% + 33%

• In totaal zijn er ca. 200.000 routes (deels) gelopen. Populariteit routes 1,6% 1,8% 4,4%

0,6% 0,5% 0,3%

Echt Rotterdams Rotterdam Havenstad

16,8%

Natuurlijk Rotterdam

5,8%

Oud & Nieuw Rotterdam Aboutaleb Route

5,8%

Creatief Noord 14,4%

6,8%

Rotterdamse Iconen Studentroute Brandgrens Rotterdam

8,2%

Wederopbouw Rotterdam 11,9%

Jazzroute RVDS! Wandelroute

9,5% 11,8%

RVDS! Fietsroute RVDS! Kinderroute


OP BASIS VAN APP

fijnmazig, precies (niet duur en arbeidsintensief)

• Rotterdam Routes • vertaald naar kaartbeelden

• combi met papieren plattegrond Rdam info.

6 meest gelopen routes route app

rondje Rotterdam

combi kaart


“EIGEN” KENNIS

toevoegen andere info • Toeristengidsen

Alle onderzochte stadsgidsen Wall Paper

made : 2010 autor: IPC Media Limited doelgroep: rijk , modern en trendy

made : 2009 autor: Erasmus University Rotterdam doelgroep: jonge/moderne bezoeker

overnachtingen

little black book

winkelen

City trip

made : 2010 autor: Gunter Schenk doelgroep: gezin, avontuurlijk

overnachtingen winkelen

uitgaan

overnachtingen

uitgaan

restaurant

winkelen

restaurant

bar / (eet)cafe

uitgaan

bar / (eet)cafe

Festival

restaurant

Festival

overige

bar / (eet)cafe

musea

Festival

architectuur

overige

architectuur

gebiesaanduiding

musea

gebiesaanduiding

overige musea

architectuur gebiesaanduiding

little black book

wall paper

Lonely Planet

made : 2010 autor: Karla Zimmerman doelgroep: doorsnee bezoeker gematigd inkomen

overnachtingen winkelen uitgaan restaurant bar / (eet)cafe Festival overige musea

city trip Alle stadsgidsen

Thomas cook pocket guide Wall Paper City trip Lonely Planet little black book

architectuur

overnachtingen

gebiesaanduiding

winkelen uitgaan restaurant bar / (eet)cafe Festival overige musea architectuur gebiesaanduiding

lonely planet Thomas cook pocket guide

made : 2010 autor: Pip Farquharson doelgroep: rijk, trendy, zonder kinderen

overnachtingen winkelen uitgaan restaurant bar / (eet)cafe Festival overige musea architectuur gebiesaanduiding

thomas cook pocket guide

Verzamelkaart - alle vijf stadsgidsen


MEEST POPULAIRE ROUTES EN PLEKKEN TOERISTEN

+

=


GEBRUIKEN VOOR.. MAKE IT HAPPEN.

• locatieonderzoek voor MAKE IT HAPPEN • kwartieren/sferen combineren met meest gebruikte routes en plekken

oorsprong dam oud

modern

wederopbouw

culturen

druk groots

authentiek

wederopbouw

stads verrassend

“high culture” rust

groen

erasmus

water haven toren maritiem hart

groen

water

euromast

modern

culture

holland amerika lijn new city


GEBRUIKEN VOOR.. MAKE IT HAPPEN.


GEBRUIKEN VOOR.. MAKE IT HAPPEN.

• ipv 1 groot gebaar voor ‘MAKE IT HAPPEN’ verschillende kleinere


GEBRUIKEN VOOR.. BUITENRUIMTE


OP BASIS VAN WIFI CITY TRAFFIC. Veel, heel veel data!

• aanleiding collegetarget: bezoeker langer laten verblijven in de Binnenstad • 10% langer verblijven t.o.v. jaar 0 meting (2015)


COLLEGETARGET

In 2016 lag het aantal unieke passanten in het kernwinkelgebied van Rotterdam op 32.938.432 In 2017 lag het aantal unieke passanten in het kernwinkelgebied van Rotterdam op 29.318.031 In 2016 was de gemiddelde verblijfstijd 4:31:53 In 2017 was de gemiddelde verblijfstijd 4:29:57 Dit betekent dat de verblijfsduur in 2017 10% langer was dan 2 jaar eerder. (kortom: target gehaald)


OP BASIS VAN WIFI GROTE KERKPLEIN


OP BASIS VAN WIFI GROTE KERKPLEIN

herdenking bombardement tango plein

• meten van aantallen en verblijfstijden • conclusie: flying gras carpet verhoogt verblijfsduur en trekt meer mensen


LEUK DATA, MAAR DAN? onderzoek OBI / 7 archetypen

YVONNE & PETER

OMVANG DOELGROEP

3,9 miljoen bezoeken p/jr 14% van alle bezoeken

GERELATEERDE DOELGROEPEN Sportieve gezinnen, startende stedelingen, actieve families, randstedelijke gemakszoekers, gemaksgeoriënteerden, moderne burgerij ACTIVITEITEN Shoppen (bekende formules, speelgoed, (kinder)kleding, sport) kindvriendelijke restaurants, attracties en voorstellingen (Blijdorp, Splashtours, bioscoop, misschien een musical). Wellicht een evenement dat leuk is voor kinderen (Zomercarnaval).

PLEKKEN Sterke focus op kernwinkelgebied, Hoogstraat/Binnenrotte, Schouwburgplein, Stadhuisplein, West-Kruiskade, Witte de Withstraat, Scheepvaartkwartier.

TIJDEN Overdag (winkelen, attracties).

TE BEREIKEN MET Commerciële tv, mond tot mond, internet, huis-aan-huis/makkelijke tijdschriften.

VOORWAARDEN Geschikt voor kinderen, parkeergelegenheid, gezellig/druk, laagdrempelig, betaalbaar met een groep. TE VERLEIDEN MET Leuke, actieve dingen om te doen met kinderen; bezoek zo makkelijk mogelijk (parkeren, kindvoorzieningen); populaire winkelketens in Lijnbaangebied; informele, enthousiaste benadering; gezinskorting.

GEZELLIG GEZIN ALGEMENE OMSCHRIJVING Gezin met kinderen, woont in nieuwbouwwijk, middelbare opleiding, redelijk inkomen. Enthousiast, energiek, ongecompliceerd. Kan behoorlijk overweg met internet, geen grote lezer.Gezellige, actieve dingen met de kinderen, genieten van het leven.

WIE ZIJN YVONNE EN PETER? Yvonne en Peter zijn de stad uitgegaan toen de tweede op komst was. Van tweehoog achter zijn ze naar Bergschenhoek verhuisd, naar een nieuwbouwwoning met een tuin en een carport. Hun kinderen, nu zeven en vijf, hebben daar de ruimte om veilig te spelen met de talrijke andere kinderen in de buurt. De basisschool is op loopafstand, net als het winkelcentrum. Yvonne is gestopt met werken. Peter is manager bij een transportbedrijf in Berkel. Om hun kinderen een andere opvoeding te geven dan ze zelf hadden (hun ouders waren kleine zelfstandigen die weinig tijd voor het gezin hadden), doen ze zo veel mogelijk leuke dingen met de kinderen. Ze hebben een abonnement op Blijdorp, gaan graag naar de nieuwste kinderfilms en eens per jaar (vanwege de kosten) naar een populaire musical in het Nieuwe Luxor. ’s Zomers gaan ze om de week naar de camping in Haamstede. De andere weekenden blijven ze thuis en bezoeken dan een festival of een andere activiteit die geschikt is voor het hele gezin. Dan parkeren ze de auto in een garage die zo dicht mogelijk in de buurt van hun bestemming ligt. Ook handig als ze in de binnenstad gaan winkelen. Dan is het niet zo ver sjouwen met wat ze aan speelgoed, kinderkleding en sportartikelen aanschaffen. Haar eigen kleding bestelt Yvonne meestal via Internet. Kan ze lekker thuis op haar gemak passen en terugsturen wat haar niet bevalt. Als de kinderen naar bed zijn, installeren ze zich samen op de bank en kijken naar favoriete series op de de commerciële zenders. Hun ervaringen delen ze graag met vrienden en met de buren, die ook allemaal jonge kinderen hebben. Ze wisselen tips uit over leuke activiteiten en over aantrekkelijke gezinskortingen.


LEUK DATA, MAAR DAN? onderzoek OBI / 7 archetypen

CULTUURMINNENDE SENIOREN

JANINE

OMVANG DOELGROEP

2,3 miljoen bezoeken p/jr 8% van alle bezoeken

GERELATEERDE DOELGROEPEN Elitaire cultuurminnaars, Klassieke kunstliefhebbers, nieuwe conservatieven, Postmaterialisten ACTIVITEITEN Cultuur (zoekt wat meer klassieke kunstuitingen; musea, klassieke muziek, toneel en cabaret). Niet tot nauwelijks geïnteresseerd in populaire genres als popmuziek. Winkels (hogere segment, delicatessen, boeken), uit eten (soms stijlvolle restaurants).

PLEKKEN Kernwinkelgebied, Schouwburgplein, Kop van Zuid, Museumpark, Hoogstraat, Binnenrotte, Coolsingel, Meent/Oppert.

TIJDEN Overdag (musea, winkelen), Avond (uit eten, voorstellingen)

TE BEREIKEN MET serieuze media, recensies, uitagenda. websites, brochures culturele organisaties).

VOORWAARDEN Goede bereikbaarheid OV en auto (genoeg parkeergelegenheid!), veilig, kwaliteit, goed georganiseerd.

TE VERLEIDEN MET Kwalitatief goed aanbod zowel wat betreft winkels als cultuur als uitgaan, interessante arrangementen, unieke evenementen. Goed en goed verzorgd, goede sfeer.

ALGEMENE OMSCHRIJVING Ouder alleen of samen, kinderen deur uit, koopwoning, soms vrijstaand of twee onder een kap, inkomen modaal of hoger. Breed geïnteresseerd, maatschappij kritisch, cultuur,historie, (ook) internationaal georiënteerd. Internet en serieuze traditionele media. Ook wat meer luxueuze vrijetijdsbesteding.

WIE IS JANINE? Toen de kinderen het huis uit gingen om te gaan studeren, zijn Janine en Gerard gescheiden. Gerard is ingetrokken bij zijn vriendin. Janine is in hun huis blijven wonen. Nog een half jaar en dan is de hypotheek afgelost. Ze houdt van het huis, de buurt waar het staat en ze heeft een breed sociaal netwerk dat ze bij de scheiding per se niet op wilde geven. Bovendien is haar eigen praktijk op loopafstand. Haar vakanties plant ze zo dat ze buiten de schoolvakanties vallen. Meestal gaat ze met een van haar vriendinnen naar het buitenland. Een stedentrip of, in het late voorjaar of de vroege herfst, een maand naar een ver land. Vietnam, China, Chili en Nieuw Zeeland hebben haar voorkeur. Ze zoekt haar reizen zelf uit en boekt ze via Internet. In haar vrije tijd leest ze veel. Ze is lid van een boekenclub met mensen uit de buurt waar ze om de maand bij toerbeurt een boek bespreken. Verder leest ze iedere dag het NRC en bladert steevast de Havenloods door om op de hoogte te blijven van het landelijke en plaatselijke nieuws. Maar als het even kan slaat ze het NOS Journaal ook niet over. Een goede vriendin van haar is cultuurhistorica. Ze laat zich graag door haar meetronen naar musea in en buiten de stad, naar lezingen over architectuur, maar ook naar de Dakendagen en ZigZagCity. Janine bestelt iedere jaar een serie klassieke muziek bij De Doelen. Daarnaast bezoekt ze graag voorstellingen van het RO Theater en van Scapino. Bij cabaretvoorstellingen heeft ze een voorkeur voor de meer traditionele vorm, zoals Youp van ’t Hek of, vroeger, Freek de Jonge. Ze probeert op de hoogte te blijven van de laatste mode, althans van dat wat een beetje bij haar leeftijd past. Niet te modern, maar wel eigentijds en stijlvol, dat is wat ze zoekt.


LEUK DATA, MAAR DAN? CATWALK

• doelgroep proberen langer te laten verblijven • samen met Beurstraverse


DAGKAART totaal van het totaal

dagkaart


AVONDKAART totaal van het totaal

avondkaart


DEEL 9: KINDEREN IN DE BINNENSTAD


• BEASLY: • ‘You need a mix of households within the borders of your inner city’. • ‘Designing for families is desinging for everyone’ • PENNELOZA • ‘I believe that if everything we do in our cities is great for an 8 year old and an 80 year old, then it will be great for all people.’ ...........GEZINNEN DUS! LESSEN VAN DE EXPERTS


GEZINNEN PER KWARTIER irt BINNENSTAD 3% CENTRAL DISTRICT 37% OUDE WESTEN LIJNBAANKWARTIER 10% 15% LAURENSKWARTIER 8% COOL ZUID 1% HOBOKEN 14% MARITIEM DISTRICT 6% SCHEEPVAARTKWARTIER 6% KOP VAN ZUID

22% 60% 15% 3%

% GEZINNEN IN WONING PER KWARTIER 12% 20% 9% 8% 14% 11% 11% 13% 10%

CENTRAL DISTRICT OUDE WESTEN LIJNBAANKWARTIER LAURENSKWARTIER COOL ZUID HOBOKEN MARITIEM DISTRICT SCHEEPVAARTKWARTIER KOP VAN ZUID


0-9 kinderen 10-24 kinderen

WAAR WONEN NU KINDEREN TUSSEN DE 5 EN 12 JAAR?


KINDEREN LEEFTIJD 0 TOT 4

BOUWPROJECTEN TOT 2020 MET APPARTEMENTEN GROTER DAN 80M²


0-9 kinderen 10-24 kinderen nieuwe woningen grootste toevoeging van nieuwe woningen

WAAR WONEN STRAKS KINDEREN TUSSEN DE 5 EN 12 JAAR?


REFERENTIENORMEN VOOR ROTTERDAM • IN AMSTERDAM REFEREREN ZE ALS REFERENTIENORM PER 10.000 NIEUWE WONINGEN +8 BASISSCHOLEN. • OP BASIS VAN DIE NORM DE SITUATIE IS IN ROTTERDAM. • HUIDIGE WONINGVOORRAAD IN DE STAD: 300.000 • HUIDIG AANTAL BASISSCHOLEN: 180 (HOOFD- EN NEVENVESTIGINGEN) • DIT BETEKENT DAT WE OP DIT MOMENT 6 BASISSCHOLEN HEBBEN PER 10.000 WONINGEN. • OP BAIS HIER DE SITUATIE VOOR DE BINNENSTAD. • NU 20.000 WONINGEN (36.000 INWONERS) EN 7 BASISSCHOLEN. • RELATIEF WEINIG SCHOLEN, MAAR DE HUISHOUDENSSAMENSTELLING IS ER OOK NOG ANDERS (MINDER GEZINNEN DAN IN DE REST VAN DE STAD). AANDACHTSPUNTEN • BINNENSTAD WORDT AANTREKKELIJKER VOOR GEZINNEN, • WORDT NOG VEEL BIJGEBOUWD • DE SCHOLEN OP DIT MOMENT OOK VEEL LEERLINGEN VAN BUITEN HET CENTRUM HUISVESTEN CONCLUSIE: RUIMTE IS VOOR UITBREIDING.


BINNENSTAD EN BASISSCHOLEN • IN 2040 ZIJN ER ONGEVEER 4.032 GEZINNEN IN DE BINNENSTAD. • GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER GEZIN IS 1,7. IN TOTAAL ZO’N 6.800 KINDEREN. • ER ZIJN NU 8 BASISSCHOLEN DIE GEMIDDELD PER SCHOOL 480 KINDEREN HUISVESTEN. ALS WE ERVAN UITGAAN DAT DEZE AAN DE MAX ZITTEN, BETEKENT DIT DAT ER EEN EQUIVALENT VAN 6 BASISSCHOLEN BIJ MOETEN OM ELK KIND IN DE BINNENSTAD EEN PLEK OP EEN SCHOOL NABIJ TE GEVEN.


WAAR WONEN DE KINDEREN VAN DE BASISSCHOLEN IN DE BINNENSTAD?

KIJKEND NAAR DE BASISSCHOLEN IN DE BINNENSTAD WOONT MEER DAN DE HELFT VAN DE KINDEREN NIET IN DE BINNENSTAD. ER IS EEN VERSCHIL TUSSEN DE SCHOLEN IN HET OUDE WESTEN EN DE REST VAN DE BINNENSTAD. ALS DIT HET GEVAL BLIJFT ZIJN ER OP BASIS VAN DE REKENSOMMETJE OVER DE HOEVEELHEID SCHOLEN DIE NODIG ZIJN OM DE KINDEREN DIE IN DE BINNENSTAD KOMEN WONEN NOG MEER NODIG.

babylon

augustinus

RSV

â&#x20AC;&#x2DC;t landje

Jan Prins

willibrord


Op basis van eigen observatie de plekken waar je als ouder net even iets harder je hand van je kind vasthoudt bij het oversteken of net iets beter bij de les bent als je langs deze plekken loopt. Daarnaast in rood de plekken waar de meeste ongelukken gebeuren (rood). Dit zijn plekken en randen die een onzichtbare grens voor kinderen als ze in/om huis spelen of bewegen.

randen en black spots


Op basis van de standaard kaarten kleurt er veel meer groen in de Binnenstad. Op deze kaart staan de plekken die kinderen echt kunnen gebruiken. Meestal plekken niet primair voor kinderen. In de meeste gevallen naast spel of speelaanleidingen de mogelijkheid voor ouders om te zitten (belangrijk!)

Spel en speelplekken


De basisscholen in de Binnenstad puilen uit. De meeste scholen hebben een wachtlijst en iets meer dan de kinderen die in de Binnenstad naar school gaan komt niet uit de Binnenstad. Aantrekkelijkheid (City Lounge) zit ook in het hebben van een school om de hoek.

SCHOOL SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

Scholen


Laurenskwartier

SCHOOL SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL SCHOOL

Maritiem District

SCHOOL

SCHOOL

Opgave scholen

plekken met kinderen belangrijkste oversteekplekken belangrijkste zoekgebieden nieuwe scholen


Opgave spel/spelen/groen

plekken met kinderen plekken voor kinderen buiten plekken voor kinderen binnen randen zoekgebieden vergroening/ spelen


DEEL 10: PLACES FOR PEOPLE


Places for people Experiment als veranderkracht


MEER VERBLIJVEN DUS


PLACES FOR PEOPLE

beleid & ambitie

experiment

transitie

kettingstraat eerste permanente droomstraat

terrasvlonders van pilot tot onderdeel beleid


EXPERIMENTENPROGRAMMA 6 EXPERIMENTENPROGRAMMA 2017/18

straten

plekken

routes

samen maken we stad: koppeling van ‘energie’ bij ondernemers en bewoners met ambitie gemeente


STRATEN

ambitie buitenruimte stadsboulevards ambitie buitenruimte stadsstraten â&#x20AC;&#x2DC;energie uit de stadâ&#x20AC;&#x2122; ambitie transformatie straatparkeren knelpunten luchtkwaliteit


PLEKKEN

ambitie buitenruimte pleinen en plekken

ambitie transformatie expeditiestraten

â&#x20AC;&#x2DC;energie uit de stadâ&#x20AC;&#x2122;

Meest gebruikte plekken langs routes op basis van data app Rotterdam routes


ROUTES

Grootste loopstromen in de Binnenstad Rotterdam. Hoe dikker de lijn hoe meer mensen er lopen. Meest gelopen routes toeristische routes op basis van data app Rotterdam routes Verminderen barrierewerking, verbinden omliggende wijken en relatie met water


19 SEPTEMBER 2014 - ROTTERDAM BINNENSTAD

DUS..

Reclaim Your City!


ANDERE ROTTERDAMSE EXPERIMENTEN

super zebra

fiets vlonders

droom straten


pop-up park

terras vlonders

happy streets


HAPPY STREETS 6 EXPERIMENTENPROGRAMMA 2017/18


PARKLETS

• experiment tijdelijk andere inrichting van straatparkeerplaatsen • naast fiets- en terrasvlonders ook ruimte voor zitjes en groen • minstens 2 experimenten 2017/18


CREATIVE CROSSWALKS 6 EXPERIMENTENPROGRAMMA 2017/18

• experiment verbetering oversteekbaarheid • ‘voetganger op een voetstuk’


FIETSVLONDER ALS VOORBEELD

beleid & ambitie

experiment

transitie

parkeerplan & fietsplan

fietsvlonder

permanente inrichting


WAAR

STRATEN

PLEKKEN

ROUTES

• Happy Streets

• Expeditiehoven

• Creative crosswalks

• Parklets

• Schouwburgplein

• Proeftuin Wijnhaven afvalstromen

• Oostplein

• Make it happen streetart route

• Fietsvlonders

• Foodtrucks


Workshop 5: Rotterdam vitale stad  
Workshop 5: Rotterdam vitale stad  
Advertisement