Page 1

Nummer 47 · 20. årgang · November 2014

AN-TV fik idéen - nu breder den sig

HVAD SKAL JEG STEMME?

Hvad siger de på tv? Hjælp til hørehæmmede

- nu går AN-TVs medlemmer til valg


// VÆRD AT VIDE

JUL I AN-TV HUSET Fredag den 28. november holder AN-TV Huset på Boulevarden åbent helt til klokken 22. Det sker i forbindelse med Christmas Night i Aalborgs midtby, og i anledning af den forestående jul er AN-TV Huset i gavehumør. 500 billetter til ishockeyklubben Aalborg Pirates kommende kampe vil ligge klar til uddeling blandt de besøgende, og det vil også være muligt at møde en eller flere spillere fra klubben og få en autograf med hjem. Christmas Night gæster Aalborg Pirates AN-TV Huset på Boulevarden.

Det er ideelt at placere modem højt og frit, så det trådløse signal kan få forbindelse i hele hjemmet.

STIL MODEM HØJT - og få det bedste trådløse signal

HØJERE HASTIGHED Mange aalborgensiske hjem har efterhånden brug for en højere bredbåndshastighed, lyder meldingen fra AN-TV Huset. Tidligere fungerede det fint med en 20 Mbit-forbindelse til en hel familie, men internetforbruget er i konstant vækst, og nye tjenester kommer til. Resultatet er, at AN-TV Huset modtager henvendelser fra medlemmer, hvis internet står og hakker. Det kan man undgå ved at tage udgangspunkt i sit forbrug, når man køber bredbåndshastighed. Med nye streamingtjenester og perioder, hvor flere familiemedlemmer Side 2

er på nettet samtidig, er en 40 Mbitforbindelse i dag ofte det rigtige valg. Og bredbåndsforbindelsen er vigtig, for den kan mærkes på oplevelsen af for eksempel en streamet film. Derfor står personalet i AN-TV Huset også klar med hjælp og vejledning, så antenneforeningens medlemmer kan få den helt rigtige hastighed svarende til deres forbrug.

I AN-TV Huset kan du få hjælp til at finde den bredbåndshastighed, der matcher dit forbrug.

Et modem ligner måske ikke ligefrem en smuk skulptur. Alligevel bør du overveje at give det en placering i hjemmet, som om det var tilfældet. Det er nemlig vigtigt, hvor man placerer sit udstyr, hvis man vil undgå problemer med sit trådløse net. Mange vil gerne gemme modem under eller bag en radiator, men radiatorer og andre store metalelementer æder det trådløse signal. Sæt heller ikke modem på en højttaler, subwoofer eller andet med magnetfelter, da de også kan ødelægge signalet. Mange af AN-TVs medlemmer har desværre problemer med deres trådløse internet, fordi modem er placeret forkert. Betragt derfor modem som en smuk skulptur og placer den højt og frit tilgængeligt i hjemmet.


Af Thomas Møller · Foto Nils Krogh

AN-TV HAR FOKUS PÅ FORSTÆRKERE Kasper Cheng-Ottzen fra AN-TV Huset arbejder på at begrænse og afbøde generne ved fremtidige kanalomlægninger.

KANALPLAN 2015 - nu skal det være lettere Da AN-TV ved årets begyndelse indførte frit-valg, var det nødvendigt at flytte rundt på en del kanaler. Men kanalomlægninger er ikke populære blandt medlemmerne, for de skal efter en omlægning starte forfra med en ny kanalsøgning. Hos AN-TV har man arbejdet målrettet med at finde en løsning på problemet eller i hvert fald at afbøde det, fortæller Kasper Cheng-Ottzen, butikschef i AN-TV Huset. - I januar 2014 fik vi lagt det, man kalder en logisk kanalliste. Den er ens på alle tv-apparater og tv-bokse. Fra kanal 1 til 6 ligger DR1, TV2, TV3, Kanal 4, Kanal 5 og Kanal 6. Vi har givet dem en fast, logisk placering. På samme måde ligger 24 Nordjyske på kanal 24, forklarer Kasper ChengOttzen.

BYTTER PLADS Det kan blive nødvendigt at flytte nogle af de mange tv-kanaler i forbindelse med en ny kanalplans ikrafttræden. Men idéen er, at kanalerne blot bytter plads, så ingen forsvinder og skal søges på ny.

- Det betyder, at man stadig har alle kanalerne på sit fjernsyn. Man skal blot sammensætte en ny favoritliste, hvor man placerer sine foretrukne tv-kanaler i den ønskede rækkefølge, siger Kasper Cheng-Ottzen.

I dag er der flere fjernsyn i de fleste hjem. Men signalet i antennestikket er kun beregnet til ét fjernsyn. Det betyder, at signalet “fortyndes”, når man fordeler det på flere. Løsningen kan være at installere en forstærker, så alle fjernsyn får et godt signal. I AN-TV Huset kan du få vejledning, bestille teknikerbesøg og i den forbindelse modtage et gratis tilbud på, hvad en forstærker vil koste i dit hjem.

TIL GLÆDE FOR ALLE Han vil ikke udelukke, at der kan være begyndervanskeligheder ved den næste kanalomlægning, og derfor har AN-TV Huset også taget kontakt til byens radio- og tv-forhandlere. - Ofte er det dem, der står med problemerne. Folk ringer og siger, at deres fjernsyn ikke duer. Det kan udvikle sig til en telefonstorm, inden forhandleren opdager, at det alt sammen skyldes en kanalomlægning. Derfor vil vi fremover sørge for, at forhandlerne får et brev med informationer om omlægningen og invitation til en eftermiddag i AN-TV Huset, hvor de kan få svar på deres spørgsmål. Så kan vi udveksle erfaringer og gode tips. Jeg er sikker på, at det vil blive til glæde for alle parter, siger Kasper Cheng-Ottzen.

SERVICE & SUPPORT AN-TV Huset Boulevarden 18 9000 Aalborg Mandag til fredag: Klokken 10.00 – 17.30 Lørdag: Klokken 10.00 – 14.00 Kundeservice Telefon: 88 30 30 30 Træffes alle hverdage: Klokken 8.00 – 19.00 Teknisk support Telefon: 88 30 30 20 Træffes alle dage (inklusiv helligdage): Døgnåbent

Side 3


// INFO

Tirsdag den 2. december 2014 er der valg til Aalborg-Nørresundby Antenneforenings – AN-TVs – repræsentantskab. Valget foregår i Aalborg Kongres & Kultur Center.

VALG I AN-TV

Valghandlingen finder sted klokken 19.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Valglokalerne ligger på første sal, og der er opgang ved restaurant Papegøjehaven. Du skal henvende dig ved valgbordet og fremvise betalt regning for medlemskab af AN-TV eller pbs-kvittering samt relevant ID. Ved valgbordet får du information om valget og bliver guidet til det rette valglokale af en medarbejder fra AN-TV Huset.

VALGHANDLINGEN Man kan ikke deltage i valghandlingen, hvis man møder frem efter, at dørene til valglokalet er lukket. Det annonceres både udenfor og inde i valglokalet, når lokalet lukkes. Derefter kan valghandlingen begynde. Det er Advokatfirmaet Vingårdshus i Aalborg, der er juridisk ansvarlig for valghandlingen. De bistås af AN-TVs konsulent, Poul Jacobsen, der er AN-TVs tovholder på valgets korrekte afvikling.

VALGPERIODEN Du skal have bopæl i Aalborg kommune og være personligt medlem af AN-TV for at kunne stille op til valget.

Valget til AN-TVs repræsentantskab afvikles i Aalborg Kongres & Kultur Center den 2. december 2014.

beskrevet i foreningens vedtægter. AN-TV leverer blandt andet forsyning af tv til cirka 50.000 husstande i Aalborg kommune. AN-TV Huset, Boulevarden 18, 9000 Aalborg er foreningens fysiske værested og butik. Butikken drives i samarbejde med Stofa.

ØVERSTE MYNDIGHED

Valgperioden gælder for 1. januar 2015 til og med 31. december 2017. Valgperioden er denne gang 3 år. Der henvises til notat på AN-TVs hjemmeside (www.an-tv.dk) omkring dette forhold.

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og tæller i øjeblikket 65 medlemmer. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 8 medlemmer. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.

HVEM ER AN-TV?

VALGGRUPPER

AN-TV er en brugerejet og brugerstyret antenneforening, som

Medlemmerne af repræsentantskabet fordeler sig på fire valggrupper.

Side 4

Det fremgår af foreningens vedtægter, hvordan de fire valggrupper vælger sine medlemmer. Valgforordningerne vil blive gennemgået – for hver valggruppe – ved selve valghandlingen tirsdag den 2. december 2014. Gruppe 1 To medlemmer udpeget af Aalborg Byråd. De to repræsentanter udpeget af byrådet behøver ikke at være medlem af byrådet, ligesom de heller ikke behøver at være medlem af AN-TV. De udpeges straks efter kommunalvalget, hvorefter de fungerer i byrådets valgperiode – med mindre byrådet bestemmer andet.


Gruppe 2 Almene boligorganisationer – ét medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer. Hver af de tilsluttede boligorganisationer, der har 750 abonnementer eller derover, udpeger ét medlem. Boligorganisationer, der ikke opfylder kravet om 750 medlemmer, kan indgå valgforbund. Det er organisationsbestyrelsen i den enkelte boligorganisation, der endeligt vælger eller udpeger repræsentanterne. Det er samtidig organisationsbestyrelsen i den enkelte boligorganisation, der endeligt vælger eller udpeger en personlig suppleant for hvert enkelt valgt medlem. Gruppe 3 Andelsbolig- og ejerforeninger samt udlejningsejendomme – ét medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer. Som kandidater til repræsentantskabet kan opstilles abonnenter (udlejere og bestyrelser) og brugere (lejere, ejerlejlighedsejere, ejerlaug og andelsboligtagere). Det er et krav, at kandidaterne skal være til stede for at kunne blive valgt. I forbindelse med valghandlingen udfærdiges en kandidatliste, hvor kandidaterne påføres i den rækkefølge, som deres anmeldelse sker. Herefter præsenterer kandidaterne sig i den rækkefølge, som fremgår af listen. Stemmeberettigede er fra udlejningsejendomme udlejer og lejere, mens det for andelsboligforeningers vedkommende er bestyrelsen og medlemmer af andelsforeningen, der kan stemme. For ejerforeninger gælder, at bestyrelsen og ejerlejlighedsejere kan stemme. Hver af de stemmeberettigede har én stemme, der gives skriftlig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Gruppe 4 Enkelttilsluttede – ét medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer. Som kandidater til repræsentantskabet kan opstilles abonnenter og brugere. Dog kun én person pr. husstand. I forbindelse med valghandlingen udfærdiges en kandidatliste, hvor kandidaterne påføres i den rækkefølge, som deres anmeldelse sker. Herefter præsenterer kandidaterne sig i den rækkefølge, som fremgår af listen.

Stemmeberettigede er abonnenter og brugere. Den stemmeberettigede har én stemme, der gives skriftlig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

DE VALGTES OPGAVE Den grundlæggende opgave for AN-TVs repræsentantskab og bestyrelse er beskrevet i foreningens vedtægter. Det kan imidlertid være vanskeligt at beskrive opgaven fyldestgørende på den måde. Derfor har vi valgt en lidt fyldigere beskrivelse i det følgende. I dagligdagen: Generelt består opgaven i at medvirke til den bedste og bredeste signalforsyning i foreningens dækningsområde. Det gælder primært forsyning af tv- og radiosignaler. AN-TV ejer og driver også TVaalborg. Endvidere udgiver foreningen magasinet AN-TV Nyt, driver Informationskanal og hjemmesiden www.an-tv.dk Vision og fremtid: Igennem det seneste års tid er der i AN-TV foregået en stor og vigtig debat om foreningens fremtidige rolle. Den debat er ikke afsluttet. Det nyvalgte repræsentantskab og bestyrelse skal bringe denne vigtige opgave i sikker havn. For det kommende arbejde i repræsentantskab og bestyrelse forestår der derfor en række vigtige overvejelser som for eksempel: • At analysere foreningens aktuelle og fremtidige rolle og organisation. • At vurdere samarbejdsform med partnere. • At vurdere valg af samarbejdspartner. • At vurdere FTTH-forholdet (Fiber til hjemmet). Kabelanlæg og forretningsområde: Hvad angår kabelanlægget i det enorme Aalborg-anlæg, er der tale om et delt ejerskab mellem AN-TV og Stofa. AN-TV ejer det oprindelige anlæg 100 procent, og Stofa ejer det udbyggede anlæg. AN-TV har købsretten til det udvidede anlæg, og det er endvidere reguleret i det samlede kontraktgrundlag, hvad det oprindelige og det udvidede anlæg kan bruges til.

Du skal fremvise ID og kvittering for betalt medlemskab af AN-TV, inden du kan stemme.

AN-TV og Stofa har således hvert sit forretningsområde. AN-TV forestår primært tv-leverancen og grundudbuddet og Stofa primært internet high pay samt service, administration og vedligeholdelse af anlægget for AN-TV. Antenneanlægget i Aalborg er samlet set et af de mest veludbyggede og topmoderne distributionsnet i Danmark.

DU ER VELKOMMEN Hvis ovenstående har din interesse så kom og deltag i repræsentantskabsvalget tirsdag den 2. december 2014.

FAKTA AN-TV er med næsten 50.000 medlemmer Danmarks næststørste brugerejede og brugerstyrede antenneforening. AN-TV blev dannet i 1993, hvor Aalborg kommune overdrog det daværende Aalborg Byfællesantenneanlæg til brugerne. Læs mere på www.an-tv.dk

Side 5


//UDEFRA

IDÉEN BREDER SIG Antenneforeningen gik mod strømmen, da den etablerede AN-TV Huset på Boulevarden. Butikker er jo gammeldags. Men sandheden har vist sig at være en anden, og nu breder idéen sig til Aarhus, fortæller butikschef Kasper Cheng-Ottzen.

Det er gået stærkt. AN-TV Huset på Boulevarden har netop rundet sine første to år, og de har i den grad vist, at huset har sin berettigelse. AN-TVs medlemmer har taget det til sig og bruger flittigt faciliteterne, og senest har idéen bredt sig til Aarhus, hvor lokale kræfter er gået i gang med et lignende projekt. Ved indvielsen af AN-TV Huset i oktober 2012 var antenneforeningens formand, Ole Davidsen, da heller ikke i tvivl om projektets bæredygtighed. - Vi er blevet synlige, og vores medlemmer ved nu, hvor de kan træffe AN-TV, sagde han. Det kan AN-TV Husets butikschef, Kasper Cheng-Ottzen, skrive under på efter to års drift.

AN-TV Huset var fra starten en succes. På åbningsdagen i oktober 2012 var der kø, straks dørene blev slået op.

Side 6

Det var der i begyndelsen, ligesom det også var tilfældet i Stofas gamle butik på Vesterbro. Men det er slut. AN-TV Huset var nødt til at køre med fuld bemanding hele sommeren for at kunne klare de mange henvendelser. - Men lige så vigtigt er det, at vi gennem de to år har kunnet mærke en stigende kundetilfredshed. Vi kan ikke måle den, men vi kan mærke den, siger Kasper Cheng-Ottzen. Han og det øvrige personale oplever, at folk kommer ind for at sige tak. Det kan være en uge eller en måned efter, at de fik hjælp til at løse et teknisk problem.

- Vi har gennem hele perioden kunnet registrere, at tilstrømningen af besøgende bliver ved med at stige. Lørdag den 11. oktober rundede vi det besøgstal, som vi opnåede i hele 2013, siger Kasper Cheng-Ottzen.

- Vi kan jo forklare det helt anderledes håndgribeligt, end man kan over en mail eller telefon. Men vores succeskriterium er også, at vi løser problemet ved første henvendelse. Hele personalet i AN-TV Huset er topprofessionelle. Vi bliver løbende efteruddannet og er ajour med de nyeste tekniske løsninger, siger Kasper Cheng-Ottzen.

TRAVL SOMMER

IMOD STRØMMEN

Det skyldes blandt andet, at der ikke længere er stille perioder i AN-TV Huset.

Med åbningen af AN-TV Huset gik antenneforeningen mod strømmen.


Af Thomas Møller · Foto Nils Krogh & Thomas Bjørn

Stadig flere funktioner bliver digitaliseret, så det kan måske virke en smule gammeldags at åbne en butik. - Jeg er sådan set ligeglad med, om nogen vil kalde det gammeldags. Sagen er, at det virker, siger Kasper Cheng-Ottzen. Det rygte har da også spredt sig helt til Aarhus, og det resulterede i, at Jesper Pedersen fra Antenneforeningen Aarhus i maj aflagde et besøg i AN-TV Huset. Her fik han en præsentation af huset og dets aktiviteter. - Jeg ville se, om de havde gjort nogle erfaringer i Aalborg, som vi kunne bruge, og det havde de, siger Jesper Pedersen.

FOLK STOD I KØ Han besøgte AN-TV Huset en ganske almindelig torsdag. Det var dagen før Store Bededag, og han ankom klokken 10 samtidig med, at butikken åbnede. - Jeg må sige, at jeg blev lidt overrasket, for folk stod allerede i kø for at komme ind. Men endnu mere overraskende var det, at den forreste i køen var fra Aarhus. Han skulle have en SmartTv-boks, så han kunne se en vigtig fodboldkamp om lørdagen. Han kunne selvfølgelig have bestilt boksen hos kundeservice, men så var han afhængig af, at posten bragte den ud om lørdagen, og det turde han ikke stole på. Derfor var han kørt til Aalborg, siger Jesper Pedersen. Han mødte ved den lejlighed også AN-TVs formand, Ole Davidsen, som fortalte ham om de ting, der havde været vigtige for antenneforeningen, da den etablerede huset. Jesper Pedersen kørte hjem til Aarhus med hovedet fuldt af indtryk, og kort tid efter blev han valgt til ny formand for Antenneforeningen Aarhus. - Jeg stillede op til formandsposten, fordi jeg syntes, at vi ikke var synlige nok, og at vi ikke servicerede vores medlemmer godt nok. Alt for mange tror, at de handler med Stofa, selv om fakta er, at det er antenneforeningen, som de er medlem af, der har Stofa som teknisk leverandør, siger Jesper Pedersen.

Her skal Antenneforeningen Aarhus’ nye butik ligge, fortæller foreningens formand, Jesper Pedersen. Inspirationen er hentet i Aalborg.

ÅBNER I AARHUS Så han og den øvrige bestyrelse havde et stykke arbejde foran sig, og netop konceptet for AN-TV Huset besvarede mange af de udfordringer, som man stod over for i Aarhus. - Jeg er ikke for stolt til at sige, at der er nogen, som har lavet en succes, og den vil vi gerne gøre efter, siger Jesper Pedersen. Han satser på, at en aarhusiansk pendant til AN-TV Huset åbner den 2. januar 2015. Lokalerne er allerede fundet. De ligger blot 100 meter fra Rådhuspladsen. Han lærte jo i Aalborg, at en central placering tæt på busser og parkering er vigtig. Han lærte også, at det handler om at have et dygtigt og veluddannet personale, der kan yde service i topklasse, og dem er man lige nu i gang med at finde. - Vi vil give butikken i nytårsgave til vores 60.000 medlemmer, og så vil vi prøve at videreudvikle idéerne fra Aalborg. Vi vil indrette et tv-studie til TV Aarhus, som vi ejer, og sende live fra butikken for eksempel i forbindelse med valg. Vi håber også at kunne få fat i unge mennesker, der har lyst til at arbejde med og producere tv, så antenneforeningen kan bevare en god relation til den aldersgruppe, siger Jesper Pedersen.

HILS DEROPPE Efter han havde besøgt AN-TV Huset i Aalborg, var han ikke i tvivl om, at et sådant hus er en god måde til at få bedre kontakt til medlemmerne. Så hører antenneforeningen dagligt,

hvilke ønsker de har, og den får mulighed for på en mere direkte måde at give medlemmerne noget for deres kontingent blandt andet service, support og undervisning. - Men det behøver ikke at stoppe der. På sigt kan jeg også forestille mig, at vi skal arbejde med medlemstilbud. Det kan være en fjernsynsmodel, som vi har hængende i butikken til at vise vores mange kanaler, som man kan få lidt billigere hos forhandleren, hvis man er medlem af antenneforeningen, siger Jesper Pedersen. Idéer er der nok af. Den nye butik åbner for masser af muligheder, og begejstringen fra besøget i Aalborg har knapt lagt sig. - Du må gerne hilse deroppe og sige, at der ikke er grund til, at vi skal bruge krudt på at opfinde nyt, når der er gode idéer at stjæle. Men sig det med et glimt i øjet, siger Jesper Pedersen.

AN-TV HUSET AN-TV driver huset i samarbejde med Stofa, der er antenneforeningens tekniske leverandør.

Side 7


//GUIDE

Af Thomas Møller · Foto Nils Krogh

VIDSTE DU? … at TV2 og TV2 Charlie også tilbyder tekstning via tekst-tv. Det foregår på side 399.

Hvis du har svært ved at høre, hvad der bliver sagt på tv, så er der hjælp at hente. DR tilbyder flere muligheder for at tekste danske udsendelser.

HVAD SIGER DE? Det anslås, at cirka 500.000 danskere har svært ved at høre, hvad der bliver sagt på tv. Da de udenlandske programmer er tekstet, knytter problemet sig til danske udsendelser. DR har derfor etableret en række hjælpetjenester, som vi her kort skal gennemgå.

UNDERTEKSTER I programoversigten er dansksprogede udsendelser, hvor det er muligt at slå undertekster til via tekst-tv, markeret med dette symbol: [=]. På tekst-tv finder du underteksterne på følgende sidetal: DR1 398 DR2 397 DR3 396 DRK 398 DR Ultra 395 Ramasjang 397 Desuden kan du finde generel information om undertekster på side 399.

DIGITALE TEKSTER I stedet for tekst-tv kan du vælge DVBundertekster. Det er digitale tekster, der er af en højere kvalitet og dermed nemmere at læse end de traditionelle tekster. DVB-undertekster kan slås til én gang for alle. Det betyder, at de herefter automatisk kommer frem på skærmen, hvis de findes. Det er praktisk for folk med nedsat hørelse, der har brug for tekster, hver gang de ser fjernsyn. Det er en forudsætning for at kunne se DVB-undertekster, at man har en digital tv-modtager. Du aktiverer DVB-undertekster med din fjernbetjening. Fjernbetjeninger er forskellige, men én mulighed er at kigge efter en knap, der hedder ”Subtitles”. Findes den ikke, kan du vælge ”Indstillinger” og derefter menuen ”Undertekster”.

LIVE-TEKSTNING DR tekster på nuværende tidspunkt cirka 65 procent af alle programmer. Mængden af programmer, hvor under-

FÅ DET HELE MED! Du kan læse meget mere om DRs hjælpetjenester på adressen www.dr.dk/fådethelemed Tjenesterne henvender sig til folk, der har problemer med at høre, men også se, læse og forstå tv-udsendelser.

tekster kan vælges til, øges hele tiden. Således bliver en række direkte udsendelser med nyheder, sport, debat og underholdning i dag live-tekstet. Live-tekstning bliver til samtidig med, at tingene sker. En såkaldt respeaker følger udsendelsen på en fjernsynsskærm og gentager det, der bliver sagt, men i kortere sætninger. De indtales i en mikrofon, der er koblet til et computersystem, der omsætter talen til tekst. Teksten bringes på tvskærmen med en lille forsinkelse. Live-tekstningen fungerer dog ikke optimalt, da computerprogrammet har et begrænset ordforråd på godt 150.000 ord. Derfor forekommer der ofte fejl og mærkelige ord i live-tekstningen, og DR arbejder nu på at indføre et nyt system med skrivetolke. De første forsøg er gjort med nyhedsudsendelser på DR2.

TEKSTER PÅ DR.DK Fra andet halvår af 2014 er det blevet muligt at tilvælge undertekster på DRs streamingtjeneste på dr.dk. Du kan se tidligere sendte programmer på www.dr.dk/tv. Her slår du underteksterne til med et klik på ikonet [=] i medieafspilleren.

AN-TV NYT AN-TV NYT / NUMMER 47 / 20. ÅRGANG / NOVEMBER 2014. UDGIVER: AN-TV / POSTBOKS 335 / 9100 AALBORG. ANSVARSHAVENDE ­REDAKTØR: PER NEUMANN. E-MAIL: BESTYRELSEN@AN-TV.DK. HJEMMESIDE: WWW.AN-TV.DK. PRODUKTION: CLIENTI A/S. TRYK: STIBO A/S. OPLAG: 60.000 EKSEMPLARER. AN-TV TAGER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG ANDEN FORCE MAJEURE.

Side 8

AN-TV NYT Nr. 47