Page 1

MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - GRIJANJE I

Red. br.

STANJE 2006./2007. Naziv i sjedište škole

Voda u OŠ J - javni vodovod; B - Grijanje (C - centralno; P - peći) bunar; U - ulični vodovod p - plin; d - drva; lu - lož ulje

1 OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac Matična škola

J

C-p

PŠ Budrovac

J

P-p

PŠ Čepelovac

U

P-p

PŠ Mićetinac

J

P-d

PŠ Sirova Katalena

U

P-d

PŠ posebni program

J

C-p

Matična škola

J

C-p

PŠ Apatovec

B

P-d

PŠ Dubovec

B

P-d

PŠ Glogovnica

B

P-d

PŠ Sveta Helena

B

P-d

PŠ Križevačka Poljana

B

C-p

PŠ Veliki Raven

B

C-lu

PŠ Vojakovac

B

P-d

PŠ Vojakovački Osijek

U

P-d

Matična škola

J

C-p

PŠ Carevdar

B

P-d

PŠ Đurđic

B

C-p

PŠ Majurec

B

P-d

PŠ Vojakovački Kloštar

B

P-d

PŠ Većeslavec

B

P-d

Matična škola

J

C-p

PŠ Glogovac

J

C-p

Matična škola

J

C-lu

PŠ Peteranec

J

C-p

PŠ Torčec

B

C-p

PŠ Sigetec

J

C-p

PŠ Hlebine

J

C-p + d dvorana

Matična škola

J

C-p

PŠ Gotalovo

J

P-p

2 OŠ Ljudevita Modeca Križevci

3 OŠ "Vladimir Nazor" Križevci

4 OŠ Koprivnički Bregi

5 OŠ Fran Koncelak Drnje

6 OŠ Gola

Snimanje stanja u školstvu ožujak 2007.

1


Red. br.

Voda u OŠ J - javni vodovod; B - Grijanje (C - centralno; P - peći) bunar; U - ulični vodovod p - plin; d - drva; lu - lož ulje

Naziv i sjedište škole PŠ Otočka

B

P-d

PŠ Novačka

J

P-d

PŠ Ždala

J

P-d

Matična škola

J

C-p

PŠ Veliki Otok

J

C-p

PŠ Podravska Selnica

J

C-p

Matična škola

B

C-p

PŠ Imbriovec

B

C-p

Matična škola

J

C-p

PŠ Delovi

J

C-p

PŠ Plavšinac

J

P-d

Matična škola

B

C-lu

PŠ Kutnjak

J

C-p

PŠ Kuzminec

B

P-d

PŠ Subotica Podravska

J

P-d

PŠ Veliki Poganac

B

P-d

Matična škola

B

C-d

PŠ Srijem

B

P-d

PŠ Velika Mučna

J

C-p

PŠ Veliki Botinovac

B

P-d

PŠ Mala Mučna

B

P-d

Matična škola

J

C-lu

PŠ Bočkovec

B

C-p

PŠ Fodrovec

B

C-lu

PŠ Miholec

J

P-d

PŠ Gregurovec

B

P-d

Matična škola

J

C-lu

PŠ Hižanovec

J

C-lu

PŠ Kolarec

J

P-d

B

C-p

7 OŠ Legrad

8 OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec

9 OŠ "Prof. B. Mađer" Novigrad Podravski

10 OŠ Andrije Palmovića Rasinja

11 OŠ Sokolovac

12 OŠ Sveti Petar Orehovec

13 OŠ S. R. Erdödy Gornja Rijeka

14 OŠ Kloštar Podravski Matična škola PŠ Kozarevac

U Snimanje stanja u školstvu ožujak 2007.

C-p 2


Red. br.

Voda u OŠ J - javni vodovod; B - Grijanje (C - centralno; P - peći) bunar; U - ulični vodovod p - plin; d - drva; lu - lož ulje

Naziv i sjedište škole PŠ Prugovac

U

C-p

PŠ Suha Katalena

U

C-lu

PŠ Podravske Sesvete

U

C-p

Matična škola

B

C-p

PŠ Cirkvena

B

P-p

PŠ Sveti Petar Čvrstec

B

C-lu

PŠ Trema

B

C-lu

Matična škola

J

C-p

PŠ Medvedička

J

P-p

PŠ Repaš

J

C-p

Matična škola

J

C-p

PŠ Drenovica

J

P-d

PŠ Crnec

J

P-d

Matična škola

J

C-p

PŠ Šemovci

U

C-p

PŠ Hampovica

U

C-p

PŠ Miholjanec

U

C-p

19 OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac

U

P-p

20 OŠ Kalnik Centar za odgoj, obrazovanje i 21 rehabilitaciju Križevci

J

C-lu

J

C-p

22 Glazbena škola Alberta Štrige Križevci

J

C-p

15 OŠ "Grigor Vitez" Sveti Ivan Žabno

16 OŠ Molve

17 OŠ Ferdinandovac

18 OŠ prof. F. V. Šignjara Virje

PŠ posebni program

Koprivnica, 9. svibnja 2007. Izvor podataka: ravnatelji na sastanku 9.5.2007. b U J

Bunar: Ulični vodovod Javni vodovod sveukupno vodovod

31 11 40 82

C-lu C-p P-p

Centralno lož-ulje Centralno plin Peći plin ukupno plin Centralno drva Peći drva ukupno drva sveukupno grijanje

11 37 6 43 1 27 28 82

C-d P-d

Snimanje stanja u školstvu ožujak 2007.

3


RIJANJE I OPSKRBA VODOM

STANJE 2013./2014. Voda u OŠ J - javni vodovod; B - Grijanje (C - centralno; P - peći) bunar; U - ulični vodovod p - plin; d - drva; lu - lož ulje

Snimanje stanja u školstvu ožujak 2007.

4


Voda u OŠ J - javni vodovod; B - Grijanje (C - centralno; P - peći) bunar; U - ulični vodovod p - plin; d - drva; lu - lož ulje

J

C-lu

J

C-p

J

C-lu

J

P-d

J

C-p

Snimanje stanja u školstvu ožujak 2007.

5


Voda u OŠ J - javni vodovod; B - Grijanje (C - centralno; P - peći) bunar; U - ulični vodovod p - plin; d - drva; lu - lož ulje

Snimanje stanja u školstvu ožujak 2007.

6

Snimanje stanja u školstvu 200607 grijanje i vodovod 2001314  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you