Page 1

I SS U E 8 0 / S E P T E M B E R 2 0 1 3

Lo ve Lo  M ve e  My

 Pe ts

F R E E C O PY


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


C O N T E N T

Affiliated Newsmagazine for the Thai Society

Level 8, 807/365 Little Collins St. Melbourne VIC 3000 ISSUE

Tel Fax Email

: (03) 8676 0574 : (03) 8676 0300 : info@antsnews.com.au : antsnews@gmail.com website : www.antsnews.com.au

80

ANTS SOCIETY EVENTS NEWS

8 16

ANTS TERTAINMENT

24 22

MOVIES

14

HORO

40

SHOPPING

41

ANTS GURU

30

34

IMMIGRATION

18

ARCHITECT

20

EDUCATION

27

EV’RY SINGLE THING

28

WATCH

32

AUSSIE’S SLANG

33

ANTS TISTIC FROM COVER

24

SPECIAL INTERVIEW

30

ANTS CHILL OUT

36 C ov e r C o n t r i b u to rs Ad v e r t i s i n g E n q u i r y M e d i a Re p re s e n t a t i v e

22

EAT GUIDE

22

ANTS STALKER

34

THAI TRAVEL

36

ตริ ต รอง / Kalunyoo Kongkatigumjorn Linlada Ward / ผมมั น Architect / ลลิล / ฬ. สิงเห / Bruce Isaacs / เด็กเมื่อวานซืน / Arisara / เมียรณพีร์ / หมอโอ่งแม่นเว่อร์ / Allan Wong / The Thai Language School of Melbourne Inc. / น้องเหนือ / ศ. ลิ้มทองกุล / ไตรภพ เฮงพูลธนา / Troy The Watch Guy 0401 042 588, 03 8676 0574 or sales@antsnews.com.au Leba Ethnic Media / Allan Kaufman

D i s c l a i m e r Newsmagazine for the Thai Society is published 12 times a year. The views expressed in this publication are not necessarily endorsed by the editor or by ANTS. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this publication is correct at the time of printing, the publishers accept no responsibility or liability for any errors, omission or resultant consequences arising from the information in this publication. All material in ANTS is copyrighted and may not be reproduced in part or in whole without written permission from the publishers. Copyright © 2010 Affiliated Newsmagazine for the Thai Society ANTS. All rights reserved.

4

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE


AEC13CPVS2/THA

Advertisement

หากท่านรูว้ า่ ไม่สามารถไปลงคะแนนเสยี งในวันเลือกตัง้ วันเสาร์ท่ี 7 กันยายน, โปรดลงคะแนนเสยี งล่วงหน้ า ้ ไป กฎหมาย คะแนนเสียงของท่านมีคา่ พลเมืองออสเตรเลียทุกคนที่ลงทะเบียนเลือกตัง้ ที่อายุ 18 ปี ขึน กําหนดให้ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ดังนั ้นหากท่านจะต้องทํางานทัง้ วัน หรือไม่สามารถไปยังสถานเลือก ตัง้ ในรัฐหรือเขตปกครองตนเองที่ท่านอาศัยอยู่ ในวันเลือกตัง้ ท่านต้องลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ล่วงหน้ า ท่านขอลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทางไปรษณี ย์ ได้ หรือไปลงคะแนนเสียงที่สถานเลือกตัง้ ที่จัดไว้ล่วงหน้ า

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูที่เว็บไซต์ www.aec.gov.au หรือติดต่อเบอร์ โทรศัพท์ หมายเลข 1300 720 153

Authorised by the Electoral Commissioner, West Block, Queen Victoria Terrace, Parkes, ACT.


TEAM

Linlada Ward Marketing Director

Harinat Siriwan Strategic Director

Cherrie Kromyindee Marketing Officer

Candice Boonjua Translator

Pranopporn Charoenphannathon Editorial team

Ruriya Singhay Editorial Team

Withar ya Punephonthaewelap Editorial Team

Aninta Boonnotok Art Director

Sansern Rianthong Advertising Designer

Prin Chuenmeechow Advertising Designer

Bhavin Mettanant Photographer

Kalunyoo Kongkatigumjorn Photographer

Wirut Lee Khemnak Photographer

Tharit Boonsoong Photographer

Subhorn Limthongkul Journalist

Tharit Manakul Ants Junior

B r u ce Isaacs

International Co-ordinator

Koranit Thongsin

6

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

Follow us


EDITORIAL TALK มีเรื่องน่ายินดีที่จะแจ้งให้พวกเราทราบว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันพ่อปีนี้ จะมีการจัดงานฉลองขึ้น ในค�่ำคืนของวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ที่ Candelles Reception & Convention Centre, 570 Victoria Street, North Melbourne น�ำ โดยท่านกงศุลกิติมศักดิ์ ดร ไซมอน วอลเลซและคณะ ขอเชิญชวนสมาชิก ของชุมชนไทยในรัฐวิคตอเรียทุกท่านมาร่วมในงานสุดพิเศษนี้ เป็นงาน กาลาดินเนอร์ที่หรูแต่บรรยากาศสบายๆ ผู้คนแต่งตัวเรียบรัอยสวยงาม ขอกระซิบว่าอย่าพลาด ไปงานนี้แล้วคุ้มเนื่องจากมีศิลปินชื่อดังจากค่าย แกรมมี่บินตรงมาขับกล่อมพวกเราถึงที่ นอกจากจะได้แสดงความจงรัก ภักดีในวันส�ำคัญแห่งปีแล้ว ยังได้ฟังดนตรีเพราะๆ รับประทานอาหาร อร่อย ได้ดื่ม ได้เต้นร�ำ ได้พบปะเพื่อนๆ และได้สนุกกันอีกครั้ง อย่าลืม ไปพบกันให้ได้นะคะ หลังจากนี้คงต้องตั้งตารอดูผลการเลือกตั้งที่ก�ำลัง จะมาถึง บรรยากาศในวันเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งคงสร้างความตื่นเต้น และความเปลี่ยนแปลงที่จะตามมา จะทางบวกหรือลบเดี๋ยวก็รู้กัน ส�ำคัญ ที่พวกเราต่างหากเพราะไม่ว่าใครจะไปจะมา เราก็ยังสู้เพื่อความอยู่รอด กันต่อไป ข้อส�ำคัญอย่าหวั่นไหวไปกับกระแสให้มากนัก ท�ำใจให้เป็นบวก แล้วจะอยู่อย่างเป็นสุขจ้ะ

Everyone in the Thai community is invited to attend the special event to cerebrate the King’s Birthday or the Thai Father’s Day this year, in the evening of 2nd December 2013. The cerebration and the Gala Dinner will be held at Candelles Reception & Convention Centre, 570 Victoria Street North Melbourne, hosted by the Honorary Consul General, Dr Simon Wallace and Associates. There will be popular artists from GMM Grammy Thailand joining and entertaining us on the night. Please come and meet up with old friends and other members of our community, enjoy the festivities, listen to the music, have dinner, drink, dance, and have a good fun together again.

ANTS ฉบับนี้จะเป็นการช่วยถ่วงดุลย์ความเครียดและน�ำความชื่นใจมาสู่ ผู้อ่านด้วยข้อมูลและภาพของบรรดาสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของหลายๆ คน มา ดูความไร้เดียงสา ไร้มายาและจงรักภักดี ไม่ทราบว่าท่านเป็นเหมือนดิฉัน หรือเปล่าคือพอเห็นสุนัขน�ำทางคนตาบอดเมื่อไรก็จะเกิดอาการบ่อน�้ำตา ตื้นทุกครั้งพร้อมกับคิดว่าเออหนอ..ท�ำไมสัตว์ตัวแค่นี้สามารถดูแลรับผิด ชอบชีวิตคนได้ดีถึงปานนั้น เขาว่าทั้งคู่เป็นเหมือนเพื่อนแท้ที่จะไม่มีวัน ทิ้งกันจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะตายจากไปเลยทีเดียว มาชมและอมยิ้มไปกับ ภาพน่ารักๆ ของสัตว์เลี้ยงข้างในเล่มที่อาจท�ำให้ท่านรู้สึกว่าความสุขนั้น บางทีก็อยู่แค่เอื้อม

This 80th issue of ANTS is about balancing your emotion, and distracting your mind from any sort of stress. Find some nice pictures inside, and then you may realize that love, pleasure, and happiness sometimes can be easily found anywhere.

Be reminded that the Australian Federal Election is on 7th September. Inside, you will find a number of useful information from the government about the election. We cannot wait to feel the excitement on the day and we expect some changes to be made to the government no matter how you vote.

Linlada Ward Editor

ลินลดา วอร์ด บรรณาธิการ

Communit y Cont acts Thai Information and Welfare Association (TIWA)

สมาคมสารนิเทศและสวัสดิภาพไทย (ทิวา)

P: (03) 9639 9964 / E: thaiwelfare.victoria@gmail.com W: http://www.tiwavic.org.au Royal Thai Embassy / 111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600 / Tel:(02) 6206 0100 Royal Thai Consulate General / Suit 301, 566 St. Kilda Rd., Melbourne VIC 3044 / Tel:(03) 9533 9100 “A better magazine for the Thai Community”

/ 3rd. Floor, 250 Collins St., Melbourne VIC 3000 / Tel:(03) 8662 2266 สมาคมออสเตรเลีย - ไทย / คุณ Robert Taylor / Tel: (03) 9426 9128 วัดไทยนครเมลเบิร์น (Box Hill) / Tel: (03) 9899 0883 วัดธรรมรังษี (Forest Hill) / Tel: (03) 9878 6162 วัดป่าโพธิวัน (Warburton) / Tel: (03) 5966 5999 วัดธรรมาราม (Sunshine) / Tel: (03) 9352 5509 Thai Airways International

Visit us online: www.antsnews.com.au

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

7


SO CI A L E VE NT S

"เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 สมาคมไทย – ออสเตรเลียแห่งรัฐควีนส์แลนด์ (TAAQ) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟ Queen’s Cup ประจ�ำปี 2556 โดยใช้สนามแข่งขันที่กรุงแคนเบอร์ราเหมือนปีที่ผ่านมาการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่สนามกอล์ฟ Magpies Belconnen โดยมีสมาคมกอล์ฟแห่ง รัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนการ แข่งขันดังกล่าว มีนักกอล์ฟชาวไทยในออสเตรเลียจาก 5 รัฐ/เมือง ได้แก่ กรุงแคนเบอร์รา รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐวิกตอเรีย รัฐควีนส์แลนด์ และรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เข้าร่วมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 88 คน วัตถุประสงค์ในการจัดการ แข่งขันดังกล่าว คือ 1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา หรือวันแม่แห่งชาติของไทย 2. เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนไทยผู้ซึ่งชื่นชอบกีฬากอล์ฟและพ�ำนักอาศัยอยู่ในรัฐต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย 3. เพื่อน�ำรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟไปถวายวัดธัมมธโร กรุงเแคนเบอร์รา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ส�ำหรับปีนี้เป็นปี พิเศษที่สมาคมกอล์ฟไทยจาก 5 รัฐดังกล่าวเห็นพ้องต้องกันว่าจะน�ำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปใช้เป็นกองทุนส�ำหรับการเตรียมการและจัดงานพิธีเทศน์มหาชาติสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ซึง่ ก�ำหนดจัดขึน้ ทีว่ ดั ธัมมธโรในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เพือ่ ร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้างเขตพุทธาวาสภายในวัดธัมมธโร การแข่งขันกอล์ฟครัง้ นีป้ ระสบผลส�ำเร็จลุลว่ งด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ทกุ ประการ กิจกรรมครัง้ นีถ้ อื เป็นตัวอย่างทีด่ ที สี่ มาคมกอล์ฟไทยจาก 5 รัฐ/เมือง ได้รว่ มแรงร่วมใจ เพือ่ มุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็ง ขณะเดียวกันได้ร่วมท�ำกิจกรรมที่สร้างสรรค์คืนสู่สังคม หมายเหตุ พันเอก นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้รับรางวัลชนะเลิศ Overall Low Net ได้รับถ้วยรางวัล Queen’s Cup ประจ�ำปี 2556 ไปครอง เมื่อค�่ำวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ 81 พรรษา ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ภายใน งานได้มกี ารเล่นไวโอลินบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ จาก น.ส. วรางคณา พฤกษาโรจนกุล นักศึกษาปริญญา เอก สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) ภายในงานพิธีส�ำคัญดังกล่าว มีข้าราชการสถานเอก อัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา และครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทย ชาวต่างประเทศที่เป็น Friends of Thailand และนักกอล์ฟ ไทยจาก 5 รัฐ ได้แก่ กรุงแคนเบอร์รา รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐควีนส์แลนด์ รัฐวิกตอเรีย และ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ Queen’s Cup ร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยพร้อมเพียงกัน จากนั้นรับประทานอาหารค�่ำร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 350คน 3. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ข้าราชการทีมประเทศประจ�ำ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายกสมาคมและผู้แทนสมาคมกอล์ฟไทยจาก 5 รัฐ/เมืองได้แก่ กรุงแคนเบอร์รา รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐวิกตอเรีย รัฐควีนส์แลนด์ และรัฐเวสเทิรน์ ออสเตรเลีย ทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ Queen’s Cup ประจ�ำปี 2556(เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2556) ได้เดิน ทางไปร่วมพิธีไหว้พระ สมาทานศีล ท�ำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสนี้ นายวิญญา จันทรา นายกสมาคมกอล์ฟไทยรัฐควีนส์แลนด์ และนายจรัญ พรหมปัญญานายกสมาคม กอล์ฟไทยรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้เป็นตัวแทนสมาคมกอล์ฟไทยรัฐต่าง ๆ น�ำรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 4,815 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ถวายแด่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ส�ำหรับปีนี้เป็นปีพิเศษ ที่สมาคมกอล์ฟไทยจาก 5 รัฐดังกล่าวเห็นพ้องต้องกันในการถวายเงินรายได้ดังกล่าวส�ำหรับเป็นกองทุนในการเตรียมการจัด งานพิธีเทศน์มหาชาติสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นที่วัดธัมมธโรในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้าง เขตพุทธาวาสภายในวัดธัมมธโร กิจกรรมครัง้ นีถ้ อื เป็นตัวอย่างทีด่ ที สี่ มาคมกอล์ฟไทยจาก 5 รัฐ/เมือง ได้รว่ มแรงร่วมใจ เพือ่ มุง่ สร้างสรรค์กจิ กรรมทีเ่ ป็นประโยชน์และสร้างสรรค์คนื สูส่ งั คม และเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็ง ขณะเดียวกันได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์คืนสู่สังคม รวมทั้งต่างตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดงานพิธีเทศน์มหาชาติสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งจากการเทศน์มหาชาติเป็นอานิสงฆ์ยงิ่ ใหญ่ซงึ่ พระพุทธเจ้าได้เทศน์โปรดพระราชบิดา และเป็นกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างความสามัคคีในหมูค่ นไทยทัว่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มา ท�ำกิจกรรมเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน รวมทัง้ เพือ่ ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการสร้างเขตพุทธาวาสในเมืองหลวงของออสเตรเลีย ซึง่ มีอายุครบสมโภช 100 ปี ในปี 2556 เขตพุทธาวาสดังกล่าวจะเป็นอนุสรณ์สถานที่ส�ำคัญในออสเตรเลียที่มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมราชศรัทธาในเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย อนึง่ งานพิธเี ทศน์มหาชาติสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ รวม 14 กัณฑ์ ก�ำหนดจะจัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา08.00 -24.00 น. ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

8

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE


The Thai Language School of Melbourne Incorporated Wesley College ,620 High Street, Glen Waverly 3150, Victoria , Australia P.O. Box 2212, Mount Waverley, Victoria, 3149 Tel. 03 8370 7310 Email: enquiry@thaimelbourne.com www. thaimelbourne.com

ข่ าวประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556

ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2556 มีการจัดงาน “ครัวไทยสู่โลก” ที่ Guilford Young College รัฐแทสเมเนีย

ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่าง Guilford Young College คุณอภิรตั น์ อจลบุญ กงสุลใหญ่กติ ติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ อาหาร 3 ท่านจากประเทศไทยประกอบด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ มาลี หมวกกุล จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ชัชชญา รักตะกนิษฐ ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสติ และอาจารย์ กนกวรรณ ปลาศิลา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาสาธิตและสอนวิธีการ ประกอบอาหารไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติจ�ำนวน 250 คน ได้แก่ กระทงทอง ทอดมันปลากราย ทูน่าฟู-ย�ำมะม่วง ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย หมี่กะทิแบบปักษ์ใต้ ต้มข่าไก่ ย�ำวุ้นเส้น แกงเขียวหวาน ข้าว เหนียวมะม่วง บัวลอยเผือก ตะโก้แห้ว โดยมี บริษัท การบินไทย จ�ำกัด(มหาชน) บริษัท แทงโกล่า จ�ำกัด และทีมประเทศไทยร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ โครงการนี้ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถสร้าง Friend of Thailand จ�ำนวน 250 คนภายในเวลา 5 วัน ผู้เข้าร่วมงานแสดงความชื่นชมประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย นอกจากนั้น ยังสามารถเลือกซื้อสินค้า เครื่องปรุง วัตถุดิบที่มีคุณภาพของไทยใช้ในการประกอบอาหารไทยรับ ประทานในครัวเรือน และในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรอง โดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาค รัฐและเอกชนรัฐแทสเมเนียและเจ้าหน้าทีท่ มี ประเทศไทยจากกรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนียเ์ ป็น แขกรั เชิญพิเ1ศษ7/19/2013 โดยมีนัก3:13:10 เรียนทีPM่เข้าร่วมในโครงการเป็นผู้ประกอบอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน ANIBTบ - 02.pdf

1. คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนชุดใหม่ โรงเรี ยนสอนภาษาไทยนครเมลเบอร์ น ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ในวันประชุมประจาปี ของโรงเรี ยน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ้ ดใหม่มาบริ หารโรงเรี ยน 2556 ที่ Wesley College, Glen Waverley ที่ผ่านมา เราได้ มีการเลือกตังคณะกรรมการชุ รายชื่อของคณะกรรมการชุดใหม่มีดงั นี ้ จารุ ณี (Lynn) เติมไพบูลย์ เยาวภาณี วงศาโรจน์ แทน ปั ณฑุรอัมพร Gloria Kiri Malcolm Pearson Ian Sperling

วัชรี วรรณ (Charee) ลาซารัส Connie Vanderwerp David Wadsworth

พรสุรีย์ กุลดิลก เกรดี ้ Kate Verghese

ครู ใหญ่ รองครู ใหญ่ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขาธิการ กรรมาธิการทัว่ ไป กรรมาธิการทัว่ ไป กรรมาธิการทัว่ ไป กรรมาธิการทัว่ ไป กรรมาธิการทัว่ ไป

2. ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ และ เบอร์ โทรศัพท์ใหม่ของโรงเรี ยน หลังจากที่ได้ มีคณะกรรมการชุดใหม่ ทางโรงเรี ยนก็ได้ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ และ เบอร์ โทรศัพท์ ใหม่ เพื่อความสะดวกและเหมาะสม ดังนี ้ PO Box 2212 Mount Waverley VIC 3149 Tel: 03 8370 7310 Email address: enquiry@thaimelbourne.com

เวปไซด์ของโรงเรี ยนยังเหมือนเดิม คือ www.thaimelbourne.com ส่วนสถานที่ทาการสอนยังคงเป็ นที่เดิมและเวลาเดิมบ่ายวันอาทิตย์ที่ Wesley College, 620 High Street Road,

Glen Waverley VIC 3150

จึงแจ้ งมาให้ ทราบ ขอบคุณคะ


SO CI A L E VE NT S

2 5 Hours live in Mel b our n e ภาพโดย มดจ๊อก และ มดโฟล์ค

คอนเสิร์ตผ่านไปแบบมันส์ๆ อย่างไม่ได้คาดหวังมาก่อน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา วง 25 Hours ก็มาสร้างกระแสความแนวครัง้ แรกในออสเตรเลียกับอีเว้นท์ขาแข็งอย่าง TO Melbourne ทีร่ ว่ มกับ Intouch Events และ Double Dot Organiser จาก Sydney โดยวงเปิดก็ยงั เป็นวงนัก ร้องน�ำหน้าใสและหน้ากวน Medped และนี่คือภาพบรรยากาศในงานจากทีมมดจ้า

T h a i l i c i o u s แอบซุ่มเปิดสาขาสอง เอาใจคนไทยที่มีใจรักการร้องเกะ ภาพโดย มดเกด

หลังจากเปิดสาขาแรกด้วยความแรงทั้งการเปิดตัวและรสชาติ ตอน นี้เชฟสาวหน้าใสคุณบ๊วยหนึ่งในหุ้นส่วนก็เดินหน้าโปรโมทสาขาสอง ที่เขาว่าเป็นการรวมตัวกันกับ KParty หรือ KBox สาขาสองนั่นเอง แบบนี้โปรโมชั่นกินไปร้องไปมีรอเพียบชัวร์ ข่าวมาจากเมื่อครั้งที่วง 25 Hours มา Live สดที่เมลเบิร์น ร้านนี้ก็ได้มีโอกาสท�ำอาหารให้ หนุ่มๆได้ทานเป็นมื้อแรก คุณพี่แหลมถึงกับชมว่าอร่อยกว่าที่เมือง ไทยอีก แหม่...มดนะไม่อยากจะเม้าท์

10

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE


AEC13CPVS1/THA

Advertisement

หากท่านรูว้ า่ ไม่สามารถไปลงคะแนนเสยี งในวันเลือกตัง้ วันเสาร์ท่ี 7 กันยายน, โปรดลงคะแนนเสยี งล่วงหน้ า ้ ไป กฎหมาย คะแนนเสียงของท่านมีคา่ พลเมืองออสเตรเลียทุกคนที่ลงทะเบียนเลือกตัง้ ที่อายุ 18 ปี ขึน กําหนดให้ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ดังนั ้นหากท่านจะเดินทางไปที่อ่น ื หรือไม่สามารถไปยังสถานเลือกตัง้ ในรัฐหรือเขตปกครองตนเองที่ท่านอาศัยอยู่ ในวันเลือกตัง้ ท่านต้องลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ล่วงหน้ า ท่านขอลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทางไปรษณี ย์ ได้ หรือไปลงคะแนนเสียงที่สถานเลือกตัง้ ที่จัดไว้ล่วงหน้ า

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูท่ีเว็บไซต์ www.aec.gov.au หรือติดต่อเบอร์ โทรศัพท์ หมายเลข 1300 720 153

Authorised by the Electoral Commissioner, West Block, Queen Victoria Terrace, Parkes, ACT.


SO CI A L E VE NT S

M u d fe s t [ T R A N S # 2 .1 ] ภาพโดย มดจ๊อก

เคยไหมที่บางทีเราคนไทยเข้าไปนั่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนชาติอื่นแล้วเค้าพูดภาษาของเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ เรื่องหรอกว่าเค้าพูดอะไรกัน แต่พอจะจับบางค�ำรวมกับภาษากายได้บางอย่างท�ำให้เราพอรู้ว่าเค้า พูดถึงเรื่องอะไร การแสดงละครโลกเล็กของโปรเจคนี้ก็พยายามจะสื่อสิ่งนั้นออกมา โดยการน�ำ เอาภาษาสวยๆ ทั้ง 6 ภาษามาท�ำให้เราเห็นถึงความสวยของการออกเสียงที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น Mandarin, Vietnamese, Indonesian, Thai, Korean และ English งานนี้มดเต้ย วิทยา ก็เป็น ตัวแทนประเทศไปแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความเยอะของอักษรไทย ขอปรบมือให้เธอค่ะ

T SV S n ow Tr i p 2 0 13

ภาพบรรยากาศของสมาคมนักรักหิมะทั้งหลายจาก TSV Snow Trip เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม หลังจากลงเขามาเรอะ ไม่ต้องพูดถึงคอพับกันทุกนายนะฮะ งานนี้ต้องขอ ขอบคุณทางสมาคม TSV ที่จัดทริปดีราคาถูกใจนักเรียนให้พวกเราได้ไปนอนดมหิมะขาว นวลที่ Mt.Buller ทริปหน้าจะไปไหนต้องติดตาม แต่มดได้ยินมาคร่าวๆ ว่าจะไปแข่งกีฬา ที่ Canberra อะไรท�ำนองนี้แหละ หุหุ

12

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE


AEC13CPF1/THA

Advertisement

ท�าอย่างไรให้การออกเสียงของท่านได้รับการนับคะแนน การเลือกตัง้ ระดับสหพันธรัฐวันเสาร์ที่ 7 กันยายน

ในวันเลือกตัง้ ท่านจะได้รบั บัตรเลือกตัง้ สองใบคือ สีเขียวส�าหรับสภาผูแ้ ทนราษฎร และสีขาวส�าหรับวุฒสิ ภา บนบัตร สีเขียวท่านลงคะแนนเสียงเลือกผูแ้ ทนในสภาผูแ้ ทนราษฎรส�าหรับท้องถิน่ หรือเขตเลือกตัง้ ของท่าน บนบัตรสีขาว ท่านลงคะแนนเสียงเลือกผูแ้ ทนในวุฒสิ ภาส�าหรับรัฐหรือเขตปกครองตนเองทีท่ า่ นอยูอ่ าศัย

ไม่ต้องกังวลหากท่านเขียนผิดพลาด ท่านขอบัตรลงคะแนนเสียงอีกใบแล้วเริม ่ ใหม่ ได้ บัตรเลือกตั้งสีเขียว – ใส่หมายเลขทุกช่อง บนบัตรเลือกตั้งสีเขียวให้ ใส่หมายเลข

ลงทุกช่องตามล�าดับที่ท่านต้องการ

บัตรเลือกตั้งสีขาว – ลงคะแนนเสียงได้สองวิธี บนบัตรเลือกตั้งสีขาวท่านมีทางเลือกลง คะแนนเสียงสองวิธีคอื

อย่างใดอย่างหนึ่ง – เหนือเส้น ใส่หมายเลข “1” ในช่องเพื่อเลือกพรรคหรือกลุ่มที่

ท่านต้องการ

หรือ – ใต้เส้น ใส่หมายเลขลงทุกช่องตามล�าดับทีท่ า่ นต้องการ

ฝึกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.aec.gov.au หรือติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 1300 720 153

Authorised by the Electoral Commissioner, West Block, Queen Victoria Terrace, Parkes, ACT.


MOVIES

Movies

words /

น้องเหนือ

CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2 เรื่องมันยิ่งเริ่มวุ่นเข้าไปใหญ่ เมื่อคนที่อพยพไปจากเมืองหลังจากที่เกิด ปรากฏการณ์ประหลาดจากความเพีย้ นๆของพระเอกหนุม่ นักวิทยาศาสตร์ ทีท่ ำ� ให้อาหารทุกอย่างในโลกนีม้ นั ใหญ่ขนึ้ หากแต่ในการกลับมาครัง้ นี้ มัน ไม่ใช่แค่อาหาร แต่มันได้พัฒนาตัวเองกลายเป็นสัตว์ต่างๆนานาชนิด ใคร ที่ควบคุมน�้ำหนักห้ามไปชมโดยเด็ดขาดครับ เพราะท่านจะนั่งน�้ำลายไหล ไปพร้อมๆ กับความสนุกที่รับรองคุณภาพโดยค่าย Sony Picture ครับ

THE FAMILY ค�ำกล่าวที่ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นคงจะเป็นค�ำเปรียบเทียบที่เหมาะสมที่ สดเพราะ เมื่อคุณปู่เป็นมาเฟีย คุณลูกๆหลานๆ ก็หลายมาเป็นครอบครัว มาเฟียกันหมด (จริงๆมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแหะๆ) แต่ก็เพราะ พวกเขาเกิดมาเพือ่ สิง่ นีแ้ ล้ว เรามาดูกนั ดีกว่ารอบครัวมาเฟียครอบครัวน่ะ ต้องเจอเรื่องล�ำบากยากเข็นเพียงใด เอาไว้เป็นตัวอย่างที่ดีส�ำหรับสถาบัน ครอบครัวนะครับ

RIDDICK ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากพระเอกหนุ่มกล้ามปูผู้ซึ่งเป็นต�ำนานอย่าง Vin Diesel การกลับมาอีกครั้งของภาคต่อในภาคนี้ การเข้ามาจับกุมพระเอก หนุ่มของเรา บนดวงดาวที่เต็มไปด้วย สัตว์ประหลาดที่แสนจะดุร้าย แต่ ที่ร้ายกว่าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นก็คือพ่อพระเอกของเรานี่แหล่ะครับ แต่ ความเข้มข้นของเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างนั้นต้องไปติดตามให้ได้สำ� หรับใคร ที่ชอบภาพยนตร์แนว Action Sci-Fi แล้วล่ะก็ห้ามพลาดเด็ดขาด หรือ แม้แต่แฟนพันธุ์แท้ของ Vin Diesel ถ้าพลาดแล้วจะเสียใจ ขอบอกว่าคุณ เค้าเท่ห์มากในเรื่องนี้ครับ

RUSH ใครที่ไม่เคยพลาดไปซื้อตั๋วดู F1 แล้วล่ะก็ห้ามพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดเมื่อ พระเอกหนุ่มจากเรื่อง Thor ได้ทิ้งขวานสายฟ้า มาจับพวงมาลัยรถแข่ง F1 เรื่องนี้เอาใจคอคนรักความเร็วแบบสุดๆ ครับ ส่วนการแข่งจะดุเดือด เพียงใด นักแข่งเหล่านี้พวกเขาเดิมพันชัยชนะของพวกเขาด้วยอะไร ค� ำ ว่าความรักและศักดิืศรีจะน�ำพาชัยชนะมาให้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดได้หรือไม่ ไปติดตามชมได้ครับ

14

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE


AEC13CPVS3/THA

Advertisement

คุณได้รบั คูม ่ อื กำรเลือกตัง้ ระดับสหพันธรัฐ ปี ค.ศ. 2013 แล้วหรือยัง คุณจะได้รับคู่มือการเลือกตัง้ ระดับสหพันธรัฐปี ค.ศ. 2013 เป็ นภาษาอังกฤษทางไปรษณี ย์ ภายใน คู่มือคุณจะพบข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องทราบเพื่อท�าให้คะแนนเสี ยงของคุณได้รับการนั บคะแนน ส� าหรับการเลือกตัง้ ระดับสหพันธรัฐในวันเสาร์ท่ี 7 กันยายน

โปรดจ�ำไว้วำ่ คะแนนเสียงของคุณเป็ นสิง่ ที่มีค่ำ และกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เป็ น ้ ไปทุกคน หน้ ำที่ตำมกฎหมำยของพลเมืองออสเตรเลียอำยุ 18 ปี ขึน อ่ำนคู่มือกำรเลือกตัง้ ระดับสหพันธรัฐปี ค.ศ. 2013 เป็ นภำษำไทยทำงออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์ www.aec.gov.au ขอรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือสัง่ คู่มือนี ้ ได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ หมำยเลข 1300 720 153

Authorised by the Electoral Commissioner, West Block, Queen Victoria Terrace, Parkes, ACT.


NEWS

เรียบเรียงข่าวโดย / ศ. ลิ้มทองกุล

ผลวิจยั จากวารสาร Nature Climate Change กล่าวว่าพืน้ ทีป่ า่ ในยุโรปตัง้ แต่ สเปนเรือ่ ยไปจนถึงสวีเดนมีอายุเก่าแก่ขนึ้ ทุกวัน ต้นไม้เหล่านีเ้ ริม่ สูญเสียศักยภาพ ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนไดออกโซด์ ซึง่ เป็นสาเหตุของอุณหภูมโิ ลก ทีเ่ ริม่ เปลีย่ นแปลง ด้วยระดับน�ำ้ ทะเลเพิม่ ขึน้ ตลอดจนปัญหาคลืน่ ความร้อนและ อุทกภัยทีเ่ กิดถึข่ นึ้ ทีผ่ า่ นมา จากปัจจัยทีก่ ล่าวมา พลเมืองยุโรปจึงไม่อาจวางใจได้ อีกต่อไปว่า ป่าจะสามารถดูดซับคาร์บอนทีป่ ล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม โรง ไฟฟ้า และรถยนต์ได้ในระดับทีเ่ คยเป็น ซึง่ ปัจจุบนั นีผ้ นื ป่าในยุโรปสามารถดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทปี่ ลดปล่อยออกมาได้เพียง 10% เท่านัน้ โดยยุโรปจัดว่า มีพนื้ ทีส่ เี ขียวมากทีส่ ดุ ในรอบหลายร้อยปีนบั ตัง้ แต่ยคุ กลาง ซึง่ เป็นผลมาจากความ พยายามฟืน้ ฟูปา่ ทีถ่ กู ท�ำลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อย่างไรก็ดี ข้อมูลตัง้ แต่ ปี 2005 เป็นต้นมาพบว่า อัตราการขยายตัวของป่าไม้เริม่ ช้าลง เนือ่ งจากต้นไม้ อายุมากขึน้ ถึงแม้วา่ ป่าทีก่ ำ� ลังฟืน้ ตัวใหม่ยงั สามารถเป็นอ่างดูดซับคาร์บอนได้อกี หลายสิบปีกจ็ ริง แต่ถงึ กระนัน้ ก็เริม่ จะมีสญั ญาณบ่งบอกถึงจุดอิม่ ตัวแล้ว ดังนัน้ ทุก ประเทศควรทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดูแลป่าไม้ หากยังต้องการให้ อ่างดูดซับคาร์บอนเหล่านีท้ ำ� หน้าทีข่ องมันต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน

ข้ อ มู ล จากรั ฐ บาลของหลายประเทศที่ มี ก ารรวบรวมโดยองค์ ก ร “Joint Organizations Data Initiative” ชีว้ า่ ยอดการส่งออกน�ำ้ มันดิบออกสูต่ ลาดโลก ของประเทศในสมาชิกกลุม่ โอเปกลดน้อยลง โดยข้อมูลระบุวา่ ซาอุดอิ าระเบีย ประเทศผู้ส่งออกน�้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก “ส่งออก” น�ำ้ มันที่ระดับ 7.32 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ลดลงจากระดับ7.79 ล้านบาร์เรล ต่อวันของเดือนพฤษภาคม ขณะทีป่ ริมาณการผลิตน�ำ้ มันรายวันโดยรวมของราช อาณาจักรแห่งนีก้ ป็ รับลดลงกว่า 20,000 บาร์เรลในเดือนมิถนุ ายนเหลือเพียงวัน ละ 9.64 ล้านบาร์เรล ไม่เพียงแต่ซาอุดอี าระเบียเท่านัน้ แต่ขอ้ มูลล่าสุดยังพบว่า อิรกั ผูผ้ ลิตน�ำ้ มันรายใหญ่อนั ดับ 2 ของกลุม่ โอเปกก็มกี ารส่งออกน�ำ้ มันในเดือน มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมาลดลงเหลือ 2.33 ล้านบาร์เรลต่อวันเช่นกันจากระดับ 2.48 ล้าน บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม ขณะทีย่ อดการส่งออกน�ำ้ มันของคูเวตก็ปรับลด ลงเหลือ 2.09 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเดียวกัน จากระดับ 2.23 ล้านบาร์เรลใน เดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับไนจีเรีย แองโกลา อิหร่าน และลิเบีย ทีต่ า่ งประสบ ปัญหาภายในจนต้องปรับลดการส่งออกน�ำ้ มันของตนเช่นเดียวกัน ซึง่ สาเหตุสำ� คัญ ที่ท�ำให้ชาติสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มโอเปกปรับลดปริมาณการส่งออกน�้ำมันสู่ ตลาดโลกในช่วงทีผ่ า่ นมาเป็นเพราะความต้องการทีล่ ดลง รวมถึงการทีก่ ลุม่ โอเปก ซึง่ ผลิตน�ำ้ มันกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการทัว่ โลกนัน้ ต้องเผชิญกับการ แข่งขันจากบรรดาผูผ้ ลิตน�ำ้ มันนอกกลุม่ มากขึน้ ในระยะหลัง

“บีเอ็มดับเบิลยู” ค่ายยานยนต์ยกั ษ์ใหญ่ซงึ่ มีฐานอยูท่ นี่ ครมิวนิก ในแคว้นบาวา เรียของเยอรมนี ประกาศเปิดตัวรถยนต์ไฮบริด ซูเปอร์คาร์ รุน่ “i8” ยานยนต์ “plug-in hybrid” รุน่ นีซ้ งึ่ ทางบีเอ็มดับเบิลยูได้ซมุ่ พัฒนามานานหลายปีเตรียม ถูกผลิตวางจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนมิถนุ ายน 2014 หรืออีกไม่ถงึ 1 ปี นับจากนี้ โดยมีการก�ำหนดราคาขายเริม่ ต้นไว้ทคี่ นั ละประมาณ 148,466 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือราว 4.64 ล้านบาท

เคนยา ดินแดนในแอฟริกาตะวันออกซึง่ เคยต้องพึง่ พาพลังงานจากต่างชาติมาช้า นาน ก�ำลังจะขึน้ แท่นกลายเป็นประเทศผูส้ ง่ ออกน�้ำมันเป็นครัง้ แรกภายในระยะ เวลาไม่ถงึ 5 ปีนบั จากนี้ หลังจากมีการขุดพบแหล่งน�ำ้ มันขนาดใหญ่แห่งใหม่เมือ่ ปีทแี่ ล้ว ซึง่ มีการยืนยันว่ามีปริมาณน�ำ้ มันดิบมหาศาล มากกว่าบ่อน�ำ้ มันของชาติ เพือ่ นบ้านอย่างยูกนั ดาทีถ่ กู พบเมือ่ 7 ปีกอ่ น แหล่งน�ำ้ มันทีถ่ กู ค้นพบใหม่นตี้ งั้ อยู่ ในเขตเทอร์คานาอันห่างไกลทางตะวันตกเฉียงเหนือของเคนยา และในระยะแรกนี้ คาดว่าการขนส่งล�ำเลียงน�ำ้ มันไปยังโรงกลัน่ ทีเ่ มืองท่ามอมบาซานัน้ อาจต้องพึง่ พา การขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือรถไฟเป็นหลัก เนือ่ งจากการก่อสร้างโครงข่ายท่อส่ง น�ำ้ มันของเคนยายังไม่มคี วามพร้อม บริษทั ทุลโลว์ ออยล์ พีแอลซีจากสหราช อาณาจักรซึง่ เป็นผูส้ ำ� รวจพบแหล่งน�ำ้ มันดังกล่าวในเคนยาเมือ่ ปีทผี่ า่ นมาเตรียม เริม่ เดินหน้าขุดเจาะน�ำ้ มันดิบในเคนยาอย่างเป็นทางการในปีหน้า

16

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE


พระต�ำหนักเคนซิงตันเผยแพร่ พระฉายาลั ก ษณ์ อ ย่ า งเป็ น ทางการของ “เจ้าชายจอร์จ” พระโอรสองค์น้อยในเจ้าชาย วิลเลียมและเจ้าหญิงแคทเธอ รี น ที่ ป ระสู ติ เ มื่ อ เดื อ นที่ แ ล้ ว โดยมี ไมเคิล มิดเดิลตัน บิดา ของเจ้าหญิงเคต เป็นผูฉ้ าย

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป การปล่อยให้ชอ่ งระบุเพศในใบเกิด “ว่าง” แทนทีจ่ ะระบุคำ� มาตรฐานอย่าง “หญิง” หรือ “ชาย” จะเป็นเรือ่ งทีส่ ามารถ ท�ำได้ในเยอรมนี โดยการเปลีย่ นแปลงข้อกฎหมายนีจ้ ะเปิดโอกาสให้พอ่ แม่ยงั ไม่ ต้องรีบตัดสินใจเรือ่ งเพศของเด็กแรกเกิด ซึง่ วิธนี จี้ ะท�ำให้ทารกทีเ่ กิดมามีลกั ษณะ ก�ำกวมทางเพศสามารถเลือกว่าเขาหรือเธอต้องการจะเป็นชายหรือหญิงได้ในภาย หลัง นอกจากนีต้ ามกฎหมายฉบับใหม่ บุคคลแต่ละคนสามารถตัดสินใจไม่ระบุวา่ ตนเองเป็นชายหรือหญิงก็ได้ เยอรมนีเป็นชาติแรกในยุโรปทีเ่ ปิดโอกาสให้มที าง เลือกเช่นนี้ ซึง่ หนังสือพิมพ์ซดึ ดอยช์ไซตุง ทีม่ ฐี านในเมืองมิวนิกระบุวา่ เป็นการ เปลีย่ นแปลงทีถ่ อื เป็น “การปฏิวตั วิ งการกฎหมาย” กระนัน้ ก็ตาม ยังไม่เป็นที่ แน่ชดั ว่าการเปลีย่ นแปลงครัง้ นีจ้ ะมีผลต่อการระบุเพศในเอกสารประจ�ำตัวอืน่ ๆ อย่างไร เป็นต้นว่า หนังสือเดินทาง ซึง่ ยังต้องเลือกระหว่าง 2 ตัวอักษร คือ “เอฟ” ส�ำหรับเพศหญิงและ “เอ็ม” ส�ำหรับเพศชาย ขณะที่ FamRZ วารสารกฎหมาย ครอบครัวของเยอรมนีเรียกร้องให้ใช้ตวั อักษร “เอ็กซ์” แทนเพศทีส่ าม ทีจ่ ริงแล้ว กฎหมายฉบับนีไ้ ด้ผา่ นความเห็นชอบตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม แต่เพิง่ มีการรายงาน ข่าวในตอนนีห้ ลังจากทีบ่ ทความของวารสาร FarmRZ ตีพมิ พ์บทความเรือ่ งนีใ้ น ฉบับเดือนสิงหาคม ซึง่ นับเป็น 6 สัปดาห์หลังจากทีอ่ อสเตรเลียออกกฎหมายว่า ด้วยการรับรองสถานะเพศทีส่ ามเป็นชาติแรกในโลก โดยระบบของออสเตรเลียที่ ว่านีส้ ามารถน�ำมาใช้กบั เอกสารประจ�ำตัวได้ทกุ ประเภท และบุคคลสามารถเลือก ระบุวา่ ตนเป็นเพศทีส่ ามได้โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงว่าเขาจะผ่านการผ่าตัดแปลงเพศหรือ การรักษาด้วยฮอร์โมนมาหรือไม่

เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจนิวยอร์กประกาศต่อสาธารณะถึงความส�ำเร็จทีส่ ามารถยึดปืน เถือ่ นได้มากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์นวิ ยอร์กทีย่ าวนานกว่า 389 ปี โดยสามารถ ยึดได้ถงึ 254 กระบอก และจับกุมผูต้ อ้ งหา 19 คน ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายขนอาวุธ เถือ่ น 2 เครือข่าย โดยแก๊งลักลอบขนอาวุธเถือ่ น 2 เครือข่ายนัน้ ได้ลกั ลอบน�ำ เข้าอาวุธปืนทีถ่ กู ขโมยหรือได้มาอย่างผิดกฏหมายในรัฐนอร์ธแคโรไลนา, รัฐเซาท์ แคโรไลนา, จอร์เจีย, โอไฮโอ และอริโซน่า ก่อนน�ำเข้ามาในนิวยอร์ก

สิงคโปร์ประกาศแผนแม่บทขยายท่าอากาศยานชางงี เพือ่ รองรับการย้ายฐานทัพ อากาศและรับมือความท้าทายจากสนามบินคู่แข่งอย่างกัวลาลัมเปอร์และ สุวรรณภูมิ นอกจากนีร้ ฐั บาลแดนลอดช่องยังมีแผนย้ายท่าเรือเพือ่ สร้างเมืองริม น�ำ้ แห่งใหม่ โดยทัง้ หมดนีม้ เี ป้าหมายเพือ่ คลายความกังวลของประชาชนและฟืน้ คะแนนนิยมทีถ่ ดถอยของพรรครัฐบาลกลับคืนมาอีกครัง้


IMMIGRATION

New 457 words / Allan Wong Registered Migration Agent (MARN 0316623) icorpinter@gmail.com

หลัง 1 July 2013 มีอะไรไหม่ๆ ในวีซ่า Subclass 457 วีซ่า 457 ค่อนข้างเป็นที่คุ้นเคยเพราะมีคนไทยเก่งๆ หลายท่านที่ถือ วีซ่านี้และท�ำงานอยู่ในออสเตรเลีย หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 มีการ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่างทีเดียวนะครับ วีซ่านี้เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้นายจ้างสามารถจ้างคนนอกประเทศมาท�ำงาน ในต�ำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะได้นานจนถึงสี่ปี สามารถน�ำครอบครัวติดตาม ได้และเข้าออกประเทศได้ไม่มีก�ำหนด การสมัครมีสามขั้นตอน คือขอเป็น ผู้สปอนเซอร์ ขออนุมัติต�ำแหน่งที่จะสปอนเซอร์ และลูกจ้างสมัครขอวีซ่า สิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่างแรกเห็นชัดๆ คือเรื่องของค่าสมัครวีซ่าซึ่งจะ ประกอบด้วย 3 อย่างคือ ค่าวีซ่าหลักเหมือนเมื่อก่อน ค่าวีซ่าเพิ่มส�ำหรับ คู่ครองและบุตร ค่าวีซ่าเพิ่มส�ำหรับผู้ที่สมัครวีซ่าในประเทศเกินหนึ่งครั้ง ใครที่ก�ำลังเล็งว่าจะให้ธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่งสปอนเซอร์ ให้ดูตรงนี้แล้ว จ�ำไปบอกเจ้านายด้วยว่าการที่จะสมัครขอเป็นผู้สปอนเซอร์น่ะต้องมี คุณสมบัติอย่างนี้: • ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฏหมายในหรื อ นอกประเทศ ออสเตรเลียก็ได้ • ถ้าอยู่ในออสเตรเลียและท�ำมานานมากกว่าสิบสองเดือน ต้องมี ประวัติการสอนงานตามข้อก�ำหนด ถ้าท�ำมาน้อยกว่าสิบสองเดือน ต้องมีแผนการสอนงานที่ได้มาตรฐานและตรวจสอบได้ • ถ้าประกอบการอยูน่ อกประเทศออสเตรเลีย การขอสปอนเซอร์กเ็ พือ่ จุดประสงค์ดังต่อไปนี้ - เพือ่ ก่อตัง้ หรือช่วยในการก่อตัง้ ธุรกิจในออสเตรเลียทีม่ เี ครือข่ายอยู่ ต่างประเทศ หรือ - เพือ่ บรรลุจดุ มุง่ หมายหรือช่วยในการบรรลุจดุ มุง่ หมายในหน้าทีข่ อง ผู้สมัคร • มีการจ้างแรงงานในประเทศออสเตรเลียและไม่มีการเลือกปฏิบัติใน การจ้างงาน

18

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

• ไม่มขี อ้ มูลในทางลบ หรือมีเหตุผลทีย่ อมรับได้ในเรือ่ งข้อมูลในทางลบ นั้น • มีจ�ำนวนต�ำแหน่งแน่นอนที่จะขอจ้างในช่วงที่ธุรกิจได้รับการอนุมัติ เป็นผู้สปอนเซอร์ • ถ้าเคยได้รับอนุมัติเป็นผู้สปอนเซอร์มาก่อน ธุรกิจนั้นต้องด�ำเนินการ ฝึกสอนงานมาอย่างต่อเนื่อง การฝึกสอนงานของสปอนเซอร์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตรงนี้ก็มีการ เปลี่ยนแปลงดังนี้ - ยกเลิกของเดิมที่ว่าต้องมีการรับปากเรื่องการสอนงานในช่วงที่เป็น ผู้สปอนเซอร์ เปลี่ยนมาเป็นการที่ต้องท�ำอย่างต่อเนื่องและเป็นภาค บังคับ มีการบันทึกชัดเจนด้วยนะครับ - ผู้สปอนเซอร์ต้องมีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องและตามมาตรฐานเป็น เวลาสามปีหลังจากได้เป็นผู้สปอนเซอร์และเก็บหลักฐานไว้เพื่อการ ตรวจสอบ หากต้องการต่ออายุการสปอนเซอร์ตอ้ งแสดงให้เห็นว่าได้ มีการจ่ายเงินเพือ่ สอนงานตามมาตรฐานในทุกๆ ปีทเี่ ป็นผูส้ ปอนเซอร์ การบรรลุมาตรฐานการฝึกสอนงานแบบ A และ B • มาตรฐาน A คือได้มีการจ่ายเงินเท่ากับ 2% ของค่าจ้างทั้งปี ให้กับ กองทุนเพือ่ การสอนวิชาในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับธุรกิจของผู้ สปอนเซอร์ • มาตรฐาน B คือมีการจ่ายเงินเท่ากับ 1% ของค่าจ้างทั้งปีในการให้ ความรู้แก่ลูกจ้างที่เป็น PR หรือ Australian Citizen สิ่งที่นับเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานB มีหลายอย่างหากต้องการราย ละเอียดก็ติดต่อถามมาได้นะครับ ก็คงเห็นแล้วนะครับว่ามีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นหลายอย่างในการสมัครวีซ่า ประเภทนี้ หากคิดที่จะสมัครจริงๆควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ กฏหมายอิมมิเกรชั่นจะได้ท�ำได้อย่างถูกต้องและมีโอกาสประสบความ ส�ำเร็จนะครับ


A R CHI T E CT

ประตู

w o r d s / ผมมัน A r c h i t e c t i n fo@hybriddesigns.com

ทางเข้า คือส่วนส�ำคัญที่สุดของบ้าน อาคารทั้งหลาย ท่านผู้ประกอบการ คงจะเจอกับ Rules and Regulations ต่างๆ ของออสเตรเลียกับมาบ้าง แล้วนะครับ ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ หัวใจหลักของกฎทุกข้อก็เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ที่จะมาเยือนสถานที่ของท่านเองนั่นแหละครับ ส�ำหรับบรรดา เจ้าของร้านที่อ่านคอลัมน์ผมอยู่ ผมคงจะไม่พูดถึงระบบระเบียบการท�ำ ทางเข้าหรือประตูให้นา่ เบือ่ มากขึน้ ไปอีกหรอกครับ ผมจะลองพูดถึงประตู เข้าตามหลักฮวงจุ้ยดูครับ "ประตู" ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในหลักฮวงจุ้ยเพราะเป็นที่เปิดรับกระแสพลัง ประตูที่ดีจะได้รับกระแสพลังที่ดี ส่วนประตูที่ไม่ดีย่อมรับกระแสพลังที่ไม่ ดี ในทางธุรกิจ “ประตู” เป็นประการด่านแรกที่บ่งบอกถึงความส�ำเร็จได้ ถ้าลองสังเกตุกันดี ประตูจะมีหลักการในการติดตั้งและตกแต่ง เพื่อสร้าง ความส�ำเร็จแก่เจ้าของสินค้า หรือ สถานที่นั้นๆ สิ่งแรกคือต�ำแหน่งของประตู เราอาจจะเคยได้ยินค�ำว่าประตูเสือ ประตู มังกร หลายๆ คนอาจจะไม่เข้าใจ เอาเป็นว่าหลักการง่ายๆ สังเกตดังนี้ มอง ตรงไปถ้าซ้ายมือ คือ “ประตูเสือ” ขวามือ คือ “ประตูมังกร” ถ้าในฮวงจุ้ยมักบอกว่าประตูมังกรดีว่าประตูเสือ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประตูทั้งสองมีค่าเท่ากันอยู่ที่จะเลือกใช้งาน ประตูมังกร หมายถึง ประตู ที่ต้องการการเคลื่อนไหว เหมาะส�ำหรับร้านค้าประเภท ต้องการให้ลูกค้า เข้าออกตลอดเวลา เช่น ร้านโชว์หว่ ย ร้านขายอาหาร ร้านหนังสือ ธนาคาร ร้านขายยา ยิ่งต้องการความคึกคักยิ่งต้องเปิดประตูมังกร ประตูเสือ หมายถึงความนิ่งเฉย เหมาะส�ำหรับร้านค้าหรือธุรกิจประเภท ที่ต้องการให้ลูกค้าอยู่ในร้านนานๆ เช่น ร้านนวด ธุรกิจขายประกัน ร้าน ขายของอัญมณี โชว์รูมขายบ้าน โชว์รูมขายรถ ถ้าอยากให้ลูกค้านั่งนานๆ ควรจะเปิดประตูเสือต้อนรับไว้ สาเหตุของการใช้ประตูเสือและมังกร มีการ อธิบายทางจิตวิทยาว่า ประตูที่อยู่ทางขวา เป็นประตูที่มนุษย์คุ้นเคยมาก ที่สุด เพราะมนุษย์ถนัดมือข้างขวามากกว่ามือทางซ้าย

20

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

ส่วนประตูทางด้านซ้าย แม้วา่ มนุษย์จะไม่ถนัดซ้าย แต่มนุษย์จะคุน้ เคยกับ การเดินทางชิดซ้าย ไม่วา่ จะเป็นทางเท้าหรือทางถนน ท�ำให้รสู้ กึ ปลอดภัย กว่า สามารถอยู่ในสถานที่นั้นๆ ได้นานกว่า ส่วนประตูทอี่ ยูต่ รงกลาง เรียกว่า “ประตูเอก” เป็นประตูออกแบบให้ใช้งาน กับพื้นที่ค่อนข้างล�ำบาก เพราะเมื่อวางประตูอยู่ตรงกลางจะท�ำให้จัดสรร พื้นที่ใช้สอยได้ยาก สถานที่นั้นต้องเป็นที่ๆ ไม่ใหญ่เกินไป และ ไม่เล็กเกิน ไป เช่น คอนวิเนียนสโตร์ขนาดกลาง แต่ถ้าเป็นคอนวิเนียนที่มีขนาดใหญ่ จะนิยมมี 2 ประตู เพราะผูอ้ อกแบบค�ำนึงถึงการเข้าออกอย่างสะดวกสบาย และใกล้ที่จอดรถของลูกค้าเป็นหลัก ส่วนขนาดของประตู ถ้าประตูเปรียบเสมือน “ปาก” ปากที่ดีควรมีขนาด ที่พอดีกับสิ่งปลูกสร้าง ไม่ใหญ่จนเกินไป หรือเล็กจนเกินไป ประตูที่ใหญ่ ไม่สามารถกักเก็บพลังชี่ได้ ต้องเข้าใจว่า ปัจจุบันอะไรๆ ก็ทันสมัยมากขึ้น ร้านค้าส่วนใหญ่ล้วนมีแอร์กันทังนั้น ตามหลักการออกแบบประตู ประตูทมี่ ขี นาดใหญ่กว่าตัวอาคาร เป็นประตู ที่ไม่สามารถกักเก็บอากาศได้ ท�ำให้สิ้นเปลืองค่าไฟ อีกทั้งฝุ่นควันที่เข้ามา ง่าย ท�ำให้สินค้าภายในร้านไม่สะอาดสะอ้าน ต้องท�ำความสะอาดบ่อย  ส่วนประตูที่เล็กเกินไป ไม่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้าร้าน เพราะนอกจากจะไม่ เห็นเด่นชัด แลัวยังไม่น่าเข้าอีก ส่วนเรื่องของการเปิดปิดประตู ก็มีการถก เถียงกันมาก ว่าควรเปิดประตูโดยการผลักหรือการดึง แต่ถ้าอธิบายในเชิง จิตวิทยาแล้ว ประตูทดี่ ที สี่ ดุ ต้องเป็นประตูผลักเข้า เพราะถูกต้องตามสรีระ วิทยา มนุษย์ตอ้ งเดินไปข้างหน้า การทีท่ ำ� ประตูให้ผลักเข้าเพือ่ ตอบรับโจทย์ ข้อนี้ ท�ำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเองตั้งแต่เปิดประตูเข้ามา ไม่ว่าท่านจะเลือกท�ำประตูทางเข้าร้านแบบไหน อย่าลืมท�ำด้านในให้น่า ประทับใจด้วยนะครับ


EAT GUIDE

รับประทานอาหารสวยๆ ในบ้านไทย สไตล์คุณหญิงวนิดาที่

Jinda Restaurant by Krua Thai Thai Café ร้านอาหารไทยหลายร้านใหม่ในเมลเบิร์นตอนนี้ มีแนวความคิดในการ ตั้งชื่อสั้นๆ มีความหมายชัดเจนบรรจุไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มากมาย แต่พอมาได้ยินชื่อร้านนี้เป็นร้านที่ชื่อบุคคลธรรมดา โลโก้เรียบง่าย และ เหมือนจะพอเดาสไตล์ของร้านได้เป็นนัยจากชื่อ ... เมื่อได้มีโอกาสมา เห็นภาพประกอบร้านก็ถึงบางอ้อขึ้นมาทันทีว่าชื่อร้านมาจากไหน โดยที่ เจ้าของร้านยังไม่มีเวลามานั่งเล่าให้ฟังซักค�ำ หากเปรียบกับการแข่งขัน ยุทธวิถีของวงการเพลง ร้านนี้ก็เปรียบได้กับ Psy ศิลปินที่ดังมาจากเพลง Gangnam Style โดยใช้ภาพลักษณ์ทขี่ ดั แย้งกับกระแสทุกสิง่ และมีจดุ ยืน เด่นของตัวเองอย่างชัดเจน ร้านนี้บรรยากาศเหมือนเราทานข้าวอยู่ในบ้านของคุณยาย สีที่ใช้ ความ สวยเปลือยของผนังขัด เฟอร์นิเจอร์ที่รอเวลาจะถูกใช้มานานกว่าสิบปี เพลงสุนทราภรณ์บรรเลงเบาๆ ทั้งวัน และของตกแต่งทุกอย่างถูกจัดวาง ให้เรารู้สึกเหมือนกับเป็นวนิดาไปทานอาหารกับครอบครัวอย่างไรก็อย่าง นั้น แหม่...เขียนไปก็อินไป ร้านนี้เสริฟอาหารไทยภาคกลางและอาหารชาววังสมัยนิยมที่หาทานยาก แม้ที่7/8/12 ประเทศไทยเอง ด้วยความที่ครอบครัวตันประพัฒน์เป็นครอบครัว Bulk - oQP.pdf 11:46:03 PM ที่คลุกคลีกับการท�ำอาหารมาตั้งแต่รุ่นคุณตาและคุณยายและได้สืบทอด เคล็ดลับก้นครัวมาให้กบั ป้าเปิล้ และอาปุก๊ มาเป็นร้านครัวไทยและตอนนีก้ ็ Bulk - QP.pdf 1 27/03/2012 4:43:33 PM ถึงเวลาต่อยอดให้กบั ลูกหลานรุน่ Gen Y มาสืบทอดฝืมอื ทัง้ การท�ำอาหาร

w o r d s / G a n g กินดะ Photo / Jock2ey

และการบริหาร ว่าแล้วเราก็มาท�ำความรู้จักกับอาหารของพวกเขากันดี กว่า “กองทัพแรก” คือเหล่าคุณก๋วยเตี๋ยวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเย็นตาโฟ, ก๋วยจั๊บ, บะหมี่น�้ำและแห้ง และก๋วยเตี๋ยวน�้ำตก ราคาชามละ $6 ที่เรียก ว่ากองทัพเพราะว่าคุณก๋วยเตี๋ยวเหล่านี้คืออาหารขึ้นชื่อของป้าปุ๊กป้าเปิ้ล แห่งครัวไทยที่ใครๆ ก็รู้ว่าอร่อยอันดับต้นๆ ของออสเตรเลีย ตามมาด้วย อาหารชาววังหาทานยากอย่างหมีก่ ะทิเสริฟมาพร้อมพานลายคราม ราคา จานละ $12.90 ลืน่ คอด้วยชานม, นมเขียว นมชมพู และกาแฟเย็น ตบท้าย ด้วยพระเอกจากวังที่ชื่อว่า ข้าวผัดน�้ำพริกปลาทู ที่มีปลาทูฉีกเป็นชิ้นๆผัด กับข้าวและน�้ำพริกรสจัดพร้อมเสริฟกับผักเคียงแก้เผ็ดและปลาทูอีกชิ้น โตๆ ราคาจานละ $12.90 แก๊งกินดะเราลงความเห็นกันว่าหากใครคิดถึง เพือ่ นเก่าทีไ่ ม่ได้เจอกันนาน เราแนะน�ำให้มาทานอาหารกลางวันในวันเสาร์ อาทิตย์ ท่านจะได้เจอคนไทยจากทั่วทุกสารทิศเดินเข้าออก ทักทายกันยัง กะมางานเลี้ยงรุ่น .... ไม่เชื่อลองมาดู Jinda Thai Restaurant

1-7 Ferguson Street, Abbotsford VIC Hours: Open 7 days 11 am – 11 pm Phone: 03 9419 5899 Facebook: Jindamelb Instagram: jindamelb


ีย คว

าม

รู ้ เ ล

็กๆ

ี้ยง ว์เล มีส ัต

ส�ำ

หร

ับค

นท

ี่เริ่ม

คิ ด

จะ

Lo ve Lo  M ve e  My  Pe ts

สัก

ตัว ใ

นอ

อส

เต

รเล

CO VE R F E A T U R E

w o r d s / ตริตรอง Photo / Kalunyoo Kongkatigumjorn Place / Pawsome Place; Dog Grooming Salon and Boutique o n 4 8 3 M a l v e r n R o a d , S o u t h Ya r r a , Te l . 0 3 - 9 8 2 6 0 7 7 3 , w w w.pawsomeplace.com.au

เป็นที่ทราบกันดีว่าหลายๆ ท่านชอบเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอาจจะรวมถึงสุนัข แมว กระต่าย นก หนู ปลา หรือสัตว์เลื้อยคลานบางประเภท (อะหยึยย..) แต่ที่ ท็อปฮิตก็เห็นจะเป็นสุนัขกับแมวนะคะเพราะสองประเภทนี้มีบุคลิกภาพ ให้ความเป็นเพื่อน ขี้เล่นและจงรักภักดีมากกว่าอย่างอื่น ค�ำว่าสัตว์เลี้ยง หรือ Pet นั้นหมายถึงสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ไม่ใช่เพื่อเอาไว้ขาย เพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการแข่งขัน หรือเพื่อใช้งาน ซึ่งล้วน เป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจ นักวิทยาศาสตร์ได้มกี ารพิสจู น์โดยเฉพาะในด้าน การแพทย์แล้วว่าสัตว์เลี้ยงนั้นให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายหลาย ด้าน ที่น่าสนใจก็คือได้มีการอนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงบางประเภทที่ได้รับ การรับรองทางการแพทย์แล้วว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มที่ใช้ในการบ�ำบัดรักษา (Therapy Animals) ซึ่งโดยมากจะเป็นสุนัข เข้าไปเยี่ยมผู้ที่ถูกจ�ำกัด บริเวณ ถูกกักกันหรือถูกจ�ำคุกได้เพือ่ ช่วยบ�ำบัดทางด้านจิตใจ มักมีคำ� กล่าว เสมอว่าสุนัข คือ “Best Friend” ของมนุษย์ และได้มีการยอมรับกันแล้ว ในเรื่องของPet Therapy หรือการบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยโดยใช้สัตว์เลี้ยง ซึ่ง โดยมากจะใช้สุนัข วิธีการก็คือการน�ำสุนัขที่ฝึกมาแล้วพร้อมกับคนดูแล มาให้การบ�ำบัดแก่ผู้ป่วย โดยจะมีการวางเป้าหมายร่วมกันและค่อนข้าง ประสบความส�ำเร็จไม่วา่ จะเป็นด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปญ ั ญา ว่ากันว่าเด็กทีเ่ ติบโตขึน้ มาในสิง่ แวดล้อมทีม่ สี ตั ว์เลีย้ ง จะมีผลท�ำให้เป็นคน มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนเป็นพิเศษด้วยนะคะ

24

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE


ท่านทีอ่ พยพมาอยูท่ อี่ อสเตรเลียและก�ำลังคิดจะมีสตั ว์เลีย้ ง จะด้วย ความที่รักสัตว์หรือด้วยความที่ต้องการเพื่อนแก้เหงาก็ตาม โปรด ทราบไว้นิดหนึ่งนะคะว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยให้ความส� ำคัญ และยกย่องสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีกฏหมายคุ้มครองสัตว์ ในแต่ละรัฐที่ค่อนข้างเข้มงวด คนรังแกสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงแต่ไม่ ดูแลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เช่นปล่อยให้เจ็บป่วยโดยไม่รักษา ไม่เคยพาออกก�ำลังกาย ไม่พาไปฉีดวัคซีนตามก�ำหนด แล้วมีผล ท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยทุกทรมานแก่สตั ว์เลีย้ ง อาจถูกเพือ่ นบ้านแจ้ง ความ ถูกปรับหรือติดคุกเอาง่ายๆ นะคะ นีค่ อื เรือ่ งจริง.. เพราะทีน่ ี่ มีองค์กรส�ำคัญทีค่ อยคุม้ ครองดูแล และป้องกันไม่ให้สตั ว์ถกู ท�ำร้าย หรือทารุณกรรมด้วยประการทั้งปวง องค์กรนี้มีชื่อว่า RSPCA ซึ่ง ย่อมาจาก the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ซึ่งจะมีอยู่ในทุกรัฐและมีองค์กรส่วนกลางเรียกว่า RSPCA Australia Incorporated ท�ำหน้าที่รักษากฏหมายและ ผลักดันให้มกี ารออกกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสวัสดิภาพ ของสัตว์ไม่วา่ จะเป็นสัตว์เลีย้ งหรือสัตว์ปา่ ทีเ่ ติบโตอยูต่ ามธรรมชาติ และองค์กรนี้ก็มีอ�ำนาจหน้าที่ละม้ายคล้ายกันกับต�ำรวจประมาณ นั้นแหละ แต่จะดูแลสวัสดิภาพของสัตว์แทนที่จะเป็นคน เพราะ ไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นที่มี “Human Rights” สัตว์ก็มี “Animal Rights”เหมือนกัน ผูร้ กั สัตว์ทงั้ หลายทีอ่ ยูใ่ นรัฐวิคตอเรียสามารถหา รายละเอียดและกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติมได้ที่ www.rspca.org และเนือ่ งจากสุนขั เป็นสัตว์เลีย้ งยอดนิยม เราจึงน�ำความรูเ้ กีย่ วกับ หน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าของสุนัขมาเล่าสู่กันฟังดังนี้:


CO VE R F E A T U R E

- ต้องน�ำไปลงทะเบียนกับ Council ใกล้บา้ นหลังจากอายุสามเดือนขึน้ ไป ถ้าไม่ท�ำจะโดนปรับนะคะ - น�ำไปใส่ไมโครชิพ (เป็นแผ่นคอมพิวเตอร์เล็กใต้ผิวหนัง เป็นที่รวม ข้อมูลของสุนัขและเจ้าของ) ใส่ปลอกคอ แขวนป้ายชื่อและควรปรับ ข้อมูลในไมโครชิพให้ตรงกับปัจจุบันเสมอ - ต้องน�ำไปฉีดวัคซีนปีละครั้ง และให้ยาถ่ายพยาธิตามความเหมาะสม หลังจากขอค�ำแนะน�ำจากสัตวแพทย์ - ควรพาไปพบสัตวแพทย์เมื่อสุนัขป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ - ให้อาหารอย่างถูกสัดส่วน และให้ทอี่ ยูท่ ปี่ ลอดภัยและมิดชิด หากสุนขั หาย ผูท้ พี่ บจะน�ำไปส่งที่ Council ซึง่ จะเก็บสุนขั ไว้ไม่เกินสองสัปดาห์ ถ้าเจ้าของไปรับจะต้องเสียเงินค่าปล่อยตัวร่วมๆ ร้อยกว่าเหรียญ - ให้สุนัขออกก�ำลังกายทุกวัน และฝึกให้มีความประพฤติดี - หากสุนขั ถ่ายในทีส่ าธารณะเจ้าของต้องเก็บไปทิง้ ไม่งนั้ อาจมีโทษโดน ปรับอีกเช่นกัน - ให้มีสิ่งกระตุ้นจิตใจอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่นมีของเล่นหลายๆ แบบและ ขนาด - ตบแต่ง ตัดเล็บและตัดขนให้อย่างสม�่ำเสมอ ขอให้ผู้รักสัตว์ทั้งหลายมีความสุขกับสัตว์เลี้ยงของท่าน และอย่าลืมว่าถ้า รักสัตว์ก็ต้องเคารพ(สิทธิของ)สัตว์ด้วยนะคะ

26

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE


E D U CA T I O N

Bachelor of Science (Food Technology and Nutrition)

words / Linlada r i n l a d a @ i c o r p i n t e r. c o m

ออกจะเห็นด้วยนะคะ เมื่อมีคนพูดว่า ท�ำอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินแล้วไม่มีการแห้ว เพราะคนต้อง บริโภคอาหารทุกวันเพื่อให้มีชีวิตรอด คอร์สที่เกี่ยวกับอาหารจึงไม่มีค�ำว่าตกรุ่นหรือล้าสมัย คอร์สที่ชื่อ Bachelor of Science (Food Technology and Nutrition) จึงเป็นคอร์สหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของนักเรียน ต่างชาติ และยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเป็นทวีคูณเมื่ออาชีพNutritionist ถูกเพิ่มเข้ามาใน Skill Occupation List ของ Immigrationเมื่อไม่นานมานี้ คอร์สนี้ใช้เวลาเรียน 3 ปี ค่าเรียนปีหนึ่งตกราวๆ $19,000 - $28,000 มี สอนอยูห่ ลายสถาบันซึง่ ชือ่ คอร์สอาจจะแตกต่างกันไปบ้างคือที่ University of Ballarat, Deakin University, RMIT, และ Victoria Universityกว่าจะเรียนจบก็หมดตังค์ไปเยอะ แต่จบมาแล้วคุ้มเพราะจะถูกเรียกอย่าง เพราะพริ้งว่า Food Scientist หรือ Nutritionist มาดูกันซิว่าต้องเรียนกันประการใดจึงจะจบทางด้านนี้ได้ คอร์สนีเ้ น้นหนักไปในทางเรือ่ งของอาหาร สุขภาพ และโภชนาการซึง่ ก็คอื การให้อาหารแก่คน ไม่วา่ จะเป็นคน ธรรมดาหรือคนทีม่ ปี ญ ั หาเรือ่ งสุขภาพ เพือ่ การบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคน วิชาที่ เรียนก็มที งั้ เรือ่ งของสุขภาพ สรีระและการท�ำงานของร่างกายคน กระบวนการทางเคมีในเรือ่ งของอาหาร การ น�ำเทคโนโลยี่มาใช้กับอาหาร การรักษาคุณค่าของอาหาร อาหารและยา ตลอดจนกระบวนการผลิตอาหาร ร่างกายและความเจ็บป่วย การพัฒนาการผลิตอาหาร การรับประกันคุณภาพของอาหาร และความปลอดภัย ในเรื่องของอาหาร น้องๆ คะ หลายคนคงได้ยินและจ�ำได้ถึงประโยคที่ว่า You are what you eat อาหารที่ดี ท�ำให้สขุ ภาพดีและอายุยนื ยาว ทุกคนจึงปราถนาทีจ่ ะบริโภคอาหารทีด่ แี ละอย่างถูกต้อง อาชีพนักโภชนศาสตร์ หรือ Nutritionist จึงเหมือนผู้ที่อยู่ในความต้องการของใครๆ ที่อยากรู้เรื่องนี้อย่างถ่องแท้ เหมือนเป็นผู้ช่วย บอกทางให้คนมีสขุ ภาพดีอายุยนื ยาวปราศจากโรค ช่างเป็นอาชีพทีส่ ร้างกุศลโดยแท้ ผูท้ จี่ บด้านนีส้ ามารถหา งานท�ำได้ตามโรงพยาบาล สถานพักฟื้น คลินิค โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร โรงแรมขนาดใหญ่ หรือเป็น นักวิชาการทางด้านอาหารตามสถาบันสอนระดับสูง หรือสถาบันวิจยั เรือ่ งอาหาร อือ้ ฮือ..เท่หน์ อ้ ยไปไหมเนีย่ ค่าตอบแทนคงไม่ตอ้ งพูดถึงเพราะเป็นระดับนักวิทยาศาสตร์แขนงหนึง่ แล้วนีน้ า มีรจึ ะจ้างกันถูกๆ พีด่ าหวังว่า น้องๆ ทีอ่ า่ นคอลัมน์นแี้ ล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาอาหารและโภชนาการขึน้ มาบ้าง จินตนาการดูแล้วน่าจะเป็นคอร์สทีเ่ รียนสนุกเพราะเรียนเกีย่ วกับเรือ่ งทีถ่ กู ใจคือเรือ่ งอาหาร สุขภาพและชีวติ แถมยังเป็นอาชีพที่อยู่ในความต้องการของออสเตรเลียอีกต่างหาก คิดว่าคอร์สนี้น่าเรียนขึ้นมาบ้างรึยังคะ??


E V' R Y S I NG LE T HI NG

•AITT อีกหนึ�งทางเลือกที�มีคุณภาพ •เรามีหลากหลาย Diploma courses ที�น่าสนใจ •ติวเข้มเพื�อเตรียมตัวสอบ IELTS

บทที่ 6

Listen -Shop-Stop words /

ที่มา :

เด็กเมื่อวานซืน

Magazine

ht t p : / / p r i nt m e d i a ce nt r. co m / 2 0 1 3 / 0 6 / m e et - f a b i o - s e i d l c re a t i v e - d i re c to r- b e h i n d - b i l l b o a rd s - m u s i c - p l a y i n g magazine/ ht t p : / / a d s of t h e w o r l d . co m / m e d i a / a m b i e nt / b i l l b o a rd _ m a g a z i n e _ b ra z i l _ t h e _ e n d _ of _ t h e _ s i le nt _ m a g a z i n e

เรียนภาษาแค่ $���/Week “พิเศษสำหรับนักเรียนไทย

” สมัครเรียนวันนี� รับฟรี iPad / Samsung* Galaxy Tab 2

The empty shop ht t p : / / w w w. c re a t i v e m o v e. co m / c re a t i v e / a - lo ja - v a z i a /

Amstel ht t p : / / w w w. b ra n d b uf fet . i n . t h / 2 0 1 3 / 0 8 / a m st e l - b e e rvending-machine/

สวัสดีครับ Ev’ry Single Thing ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านไปพบกับ หนังสือที่ร้องเพลงได้ ร้านเสื้อผ้าที่ไม่มีเสื้อผ้า และ ตู้เครื่องดื่มที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นลองติดตามกันดูครับ ปี1927 คือปีทยี่ คุ แห่งภาพยตร์เงียบได้สนิ้ สุดลง พร้อมกับ การเกิดขึ้นของเทคนิคการท�ำภาพยนตร์ใหม่ๆ ใครจะไปคิดว่าอีก 86 ปีต่อมา จะถึงยุคที่หนังสือจะไม่ เงียบอีกต่อไป Billboard นิตยสารส�ำหรับคอเพลง ร่วม กับ Ogilvy Brazil ได้คิต Project โฆษณาที่เรียกได้ว่า สุดยอดมากๆ เพราะว่ามันคือการท�ำให้นิตยสารเพลง สามารถร้องเพลงได้!! เพียงแค่คุณน�ำ Smart Phone ของคุณไปวางไว้บน ปกของนิตยสาร Billboard ใกล้จุดอ่านที่เรียกว่า NFC (Near Field Communication) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ทีท่ ำ� หน้าทีค่ ล้ายกับตัวอ่านในบาร์โค้ด ทีช่ ว่ ยให้มอื ถือของ คุณกับนิตยสาร Billboard สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่าง รวดเร็ว โดย ไม่ตอ้ งใช้ QR codes ไม่ตอ้ งดาวน์โหลด App หรือพึ่ง Bluetooth ในการเชื่อมต่อ แบบเดิมๆ อีกต่อไป ตัวอ่าน NFC จะท�ำการเล่นเพลงสดๆ บนมือถือของคุณ จาก Billboard’s Song List ได้ทันที แน่นอนว่าผูอ้ า่ นนิตยสาร Billboard สามารถเพลิดเพลิน ไปกับการอ่าน เรื่องราวของวงดนตรีวงโปรด ในขณะ เดียวกัน กับการฟังเพลงของวงนั้นไปพร้อมๆ กัน เรียก ได้ว่าอ่านวงไหน ฟังวงนั้นกันเลยทีเดียว Project นี้นอกจากจะเปิด ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ อ่านแล้ว ยังสร้างมิติใหม่ๆ ให้กับวงการนิตยสารอีกด้วย ต่อไปนี้ผมคงไม่แปลกใจ ถ้าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะมี คนบอกผมว่าต่อไปนี้หนังสือนิทานจะเล่านิทานให้คุณ ฟังเองได้

28

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

ที่กลางห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ในประเทศบราซิล มีร้าน เสื้อผ้าร้านหนึ่งตั้งขึ้นมา ร้านนี้มีชื่อว่า A Loja Vazia หรือแปลว่า The Empty Shop ในร้านแห่งนี้ จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัย เหมือนกับร้านขายเสือ้ ผ้าแบรนด์เนมชือ่ ดังทัว่ ไป หากแต่ สิ่งที่ต่างออกไปจากร้านอื่นๆ ก็คือ ร้านนี้ตั้งขึ้นโดยไม่ได้ มีจดุ ประสงค์อยูท่ กี่ ารขายเสือ้ ผ้า หากแต่เพือ่ การเป็นการ รับบริจาคต่างหาก เพราะว่าความเป็นจริงแล้ว ร้านนี้คือ หนึ่งในแคมเปญบริจาคเสื้อผ้า สุดครีเอทีพ โดยผูบ้ ริจาคสามารถน�ำเสือ้ ผ้าสภาพยังดีทไี่ ม่ได้ใช้แล้ว ไป บริจาคได้ทรี่ า้ นนี้ โดยจะมี Stylist ทีจ่ ะคอยคัดเสือ้ ผ้าทีไ่ ด้ รับบริจาคมา ไปจัดวางใหม่ให้สวยงาม ตามชั้นวางที่ว่าง เปล่านี้ ให้เหมือนร้านเสื้อผ้าธรรมดาทั่วไป และเมื่อหมด วัน ทางร้านก็จะจัดการน�ำเสื้อผ้าเหล่านี้ไปเก็บรวบรวม และน�ำไปบริจาคต่อให้กับผู้คนที่ขาดแคลนทั่วโลก แคมเปญนี้ น อกจากจะประสบความส� ำ เร็ จ ในบราซิ ล แล้วยังมีการขยายสาขาไปยังยุโรปและประเทศอื่นๆใน อเมริกาใต้อีกด้วยครับ

Enrol กับเราวันนี�

แคมเปญนี้ยังท�ำให้เราลองมองย้อนกลับมามองตัวเราว่า เรามีครอบครองอะไรมากเกินไปหรือเปล่า และเตือนสติ เราว่า ยังมีผคู้ นอีกมากมายทีย่ งั ขาดแคลนอยูบ่ นโลกใบนี้

P: +61 3 9620 1100 F: +61 3 9620 1122

• Business & Management • Marketing • English (Further Study) • Digital Production • Graphics Pre-Press

Level 3, 475 - 485 Flinders Lane Melbourne Victoria 3000 AUSTRALIA E: admissions@aitt.vic.edu.au This offer should be read in conjunction with your course application date *Conditions Apply-Depending on the availability at the time of Enrolment

CRICOS Provider Code 02868J

a partner in education...


เคยคิดบ้างไหมครับว่าชีวิตที่วุ่นวายแบบที่เราๆต้องเผชิญกันทุกวัน แบบ นี้บางทีก็ควรหยุดพักบ้าง ที่เนเธอร์แลนด์ บริษัทเบียร์ Amstel ได้ออก แคมเปญ สนุกๆ ที่ชื่อว่า Pause โดยแคมเปญนี้ มีจุดมุ่งหมายให้คนใน เมืองใหญ่ที่ใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง ลองหาเวลาอยู่นิ่งๆ และ ผ่อนคลายบ้าง โดยมี กติกาง่ายๆ ในการร่วมสนุก เพียงแค่คุณยืนอยู่เฉยๆ ให้ครบสาม นาทีต่อหน้าตู้เครื่องดื่มของ Amstel แค่นี้ก็เอาไปเลยเบียร์ฟรี 1 กระป๋อง จาก Amstel แต่มีข้อแม้ว่าคุณห้ามขยับตัวระหว่างที่เล่นเกมส์นี้ เพราะว่าเครื่องนี้จะ ติดตั้งเซนเซอร์ที่จะจับการเคลื่อนไหวของคุณ หากคุณขยับตัวเช่นรับโทร ศัทพ์ หรือเดินออกจาก จุดที่ก�ำหนดไว้หน้าตู้เครื่องดื่ม คุณก็จะต้องเริ่ม ต้นใหม่อีกครั้ง เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่า คุณได้ใช้เวลาสามนาทีเพื่อเป็นการผัก ผ่อนอย่างแท้จริงนั่นเอง บางทีสิ่งส�ำคัญที่แคมเปญนี้ต้องการจะสื่อถึงเราก็อาจเเป็นการเตือนเรา ว่าบางทีชีวิตก็ต้องการติดเบรคบ้าง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าขอบคุณครับ

HORIZON

Expand your with professional courses in Telecommunications Information Technology Hospitality

Automotive Fabrication English

WWW.IMPERIAL.EDU.AU

WWW.EAA.EDU.AU

03 9417 4777

03 9654 3433

BJSB PTY LTD T/A The Imperial College of Australia | ABN: 85 123 406 039 | CRICOS: 02858M RTO: 121966

Quality ISO 9001

GOVERNMENT FUNDING AVAILABLE ON ALL OUR COURSES

This training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding*

*Eligibility criteria applies

ABN: 45 101 976 596 RTO 21265 CRICOS 02450B


25  Ho Li ur ve s  in  Me l

bo ur ne

SPE CI A L I NT E R V I E W

w o r d s / มดเกด Photo / Jock2ey, Kalunyoo Special Thanks / TO Melbourne Event Organiser

ได้ยนิ ชือ่ เสียงของความแนวและเป็นกันเองของวงนีม้ านาน มดก็ได้มโี อกาส สัมภาษณ์วง 25 Hours กับการมาทัวร์ทปี่ ระเทศออสเตรเลียครัง้ แรก อยาก จะบอกว่าเหมือนนัง่ คุยกับเพือ่ นยังไงอย่างนัน้ ถึงแม้วา่ เมลเบิรน์ จะต้อนรับ พวกเขาด้วยอากาศหนาวและลมฝนแต่วงนี้ก็บ่ยั่น ไปดูกันว่าภายใต้ความ ขี้เล่นเป็นกันเองและกวนกวนของพวกเขาแล้วยังแอบมีความลึกซึ้งนะ

ถ้าวันหนึ่งมี 25 ชั่วโมงจริงๆ จะท�ำให้ชีวิตเปลี่ยนไปแค่ไหน แล้ว 1 ชั่วโมงนั้นแต่ละคนจะใช้ท�ำอะไร จ๊อบ: เราอยู่ดนตรีมา 24 ชั่วโมงแล้ว ก็คงจะอยู่กับดนตรีต่อไปครับ บัง: ผมอยากออกมาดูโลกครับ เดินทางไปทีอ่ น ื่ ไกลๆครับ เพราะว่าลองมา

เพราะบางคนก็ไม่เคยดูเราแสดงเพราะมาอยู่ที่นี่นานแล้วแต่ก็อาจจะเคย ฟังเพลงเรา แล้วพอมีโอกาสได้มาเล่นก็อยากให้เขาสนุก และก็เป็นครัง้ แรก ของเราที่ได้มาเล่นต่างประเทศด้วยครับก็เลยตื่นเต้น

ที่เมลเบิร์นแล้วรู้สึกเหมือนมันสนุกมากและอยากลองไปที่อื่นอีก ปู๋: ผมอยากจะพาคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือทุกๆคนไปเที่ยว ครับแล้วใช้เวลาให้เต็มที่ครับ แหลม: ผมอยากเอาเวลานัน ้ ให้กบั ตัวเองครับ เพราะว่าเราให้กบั อะไรอย่าง อื่นมาหมดละ เลยอยากจะขอชั่วโมงพิเศษตรงนั้นให้กับตัวเอง ท�ำอะไร อย่างที่อยากจะท�ำ โฟร์: ถ้ามีจริงๆ ผมขอถุงใส่มน ั ครับเอาไว้ใช้เมือ่ ไหร่กไ็ ด้ทผี่ มอยากจะใช้มนั

ลักษณะเด่นของ 25 Hours ในความคิดของสมาชิกในวงคืออะไร

แนวดนตรีของวง 25 Hours เปรียบเทียบได้เหมือนกับกีฬาอะไร

ความคาดหวังในครั้งแรกของการมาเยี่ยมแฟนเพลงที่ออสเตรเลีย แหลม: คือเราไม่รู้อะไรเลย เราไม่รู้ว่าเขารู้จักเราแค่ไหน ฟังเพลงเราไหม

ถ้าไม่รวมหน้าตานะครับ (หัวเราะ) นับเถอะครับเดีย๋ วมันจะไม่เต็ม (ฮา) คือ พวกเรามีบุคลิกพิเศษตั้งเครื่องดนตรีที่เราใช้รวมถึงการเรียบเรียงเลยครับ คือ 25 hours เป็นวงแรกๆ ของประเทศไทยเลยในยุคนี้ที่เราสามารถเอา กีตาร์อคูสติกมาเล่นในวงร๊อคได้แบบเต็มทีไ่ ม่ได้เล่นเป็นตัว Back Up แล้ว ก็มกี ารใช้เสียงประสานในแบบยุค 60s ทีห่ ายไปนานมาใช้ใหม่ในยุคนี้ และ เสียงร้องที่แหลมมาก

30

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

ไตรกีฬานะ เพราะว่ามันเป็นกีฬาแบบผสมผสาน ก็เหมือนแนวดนตรีของ เราที่มีอะไรหลายอย่าง และคนดนตรีหลายบุคคลิกที่มารวมตัวกัน คิดว่าตัวเองเป็นใครในซีรีส์ยอดฮิต Hormone จ๊อบ: ถ้าเป็นผมเหรอ ผมคิดว่าผมคงเป็นไผ่ครับ เพราะผมชอบสไปร์ท บัง: ผมเป็นสไปร์ทละกันฮะ เพราะว่า .... คุณเป็นไผ่ไง ผมก็เป็นสไปร์ทไง


จ๊อบ:

แต่ผมไม่ได้ชอบพี่หนิ อะไล่เลยดีกว่า พี่ปู๋นี่ต้องเป็นวิน เพราะวินนี่ จะออกเพลย์บอยหน่อย แล้วหมอกนี่จะติสๆ อยู่กับตัวเอง อันนี้ผมมอบ ให้พี่แหลมเลย แหลม: ผมเป็นหมอกเหรอ จ๊อบ: หมอกหงอยไง แหลม : ผมยังไม่แก่เลยแหม่ อย่าเพิ่งเดะ จ๊อบ: เพราะว่าพี่แหลมนี่จะมีสมาธิกับสิ่งที่ท�ำมาก อย่างเช่นเวลาเค้าแชท อยู่เงี้ยผมไปคุยกะเค้าเค้าไม่รู้เรื่องเลยนะ ผมว่าพี่แหลมเลย ส่วนถ้าเป็น ต้านี่ต้องพี่โฟร์เลยครับรักเดียวใจเดียวชอบเล่นกีตาร์ด้วยฮะ


WA T CH

For the Ladies นาฬิกาส�ำหรับคุณผู้หญิง

w o r d s / Tr o y t h e Wa t c h G u y jewelleryandwatch@gmail.com

Watches can be confusing and difficult to know which Brand and which style to buy. So many Brands, functions, styles, sizes, colours, shapes, automatic or battery and so the list goes on. My advice to the ladies wanting to purchase a Quality watch is simple. Choose a watch that looks beautiful on your wrist. Simplicity is always more elegant. It means you don’t need a busy watch or bling to over compensate or show off. Diamonds on the watch to me look charming, however if they are too small, forget it. Choose a quality Brand name. Swiss Brands or Swiss made are the market leaders. I would recommend quartz ( battery ) for the ladies not automatic. They are more accurate and less adjusting the crown on automatics. 100m water resistant is also ideal. Sapphire glass won't easily scratch. Leather straps are attractive but remember they wear quickly and discolour not an everyday watch. Bracelets are better for everyday wear. Most Swiss Brands will carry a 2 year International warranty. Then to choose a Brand- Rolex, Cartier and Omega are the big 3 and $3000 up. Chanel, Dior, Tag, Longines and the list goes on $1500 up. If you want something amazing and can afford it, Patek Philippe.

32

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

ส�ำหรับท่านผูห้ ญิงแล้วเรือ่ งนาฬิกาอาจจะดูยงุ่ ยากและน่าสับสน ยีห่ อ้ ไหน ดี ฟังก์ชั่นการใช้งาน ขนาด สไตล์ ออโตแมติกหรือแบตเตอรี่ ฯลฯ ผมขอ แนะน�ำให้ท่านสุภาพสตรีเลือกง่ายๆ เลยครับ นาฬิกาไหนที่สวยเหมาะ กับข้อมือของท่าน แค่นี้ครับ ยิ่งเรียบเท่าไหร่ยิ่งดีครับ ไม่จ�ำเป็นต้องห้อย ระโยงระยาง (ผมทราบครับว่าช่วงนีอ้ าจจะก�ำลังอิน แต่ไม่นานหรอกครับ) หากจะเพิม่ เพชรเข้าไปแล้วด้วยล่ะก็ ถ้าเพชรเม็ดเล็กๆ ก็อย่าเลยดีกว่าครับ หากท่านจะเลือกนาฬิกาดีๆ สักเรือนนึง เลือกยีห่ อ้ ทีม่ าจากสวิสเซอร์แลนด์ ดีที่สุดครับ หรือประกอบที่สวิสก็ได้ครับ ผมขอแนะน�ำให้เลือกแบบควอตซ์ (แบบใส่ถ่านที่เราเห็นอยู่ทั่วไป) อย่า ใช้แบบออโตเมติกจะดีกว่าครับ ให้เวลาที่แม่นย�ำและไม่ยุ่งยากในการตั้ง เวลาเหมือนนาฬิกาทีใ่ ช้ระบบออโตเมติกครับ ถ้าจะเลือกแบบกันน�ำ้ ก็เลือก แบบ 100 เมตรนะครับ หน้าปัดแซฟไฟร์ดีที่สุดครับเพราะไม่ค่อยเป็นรอย ขีดข่วน สายหนังก็ต้องระวังเรื่องสีมันจะซีดนะครับหากจะใส่นานๆ แบบ สายเหล็กน่าจะเหมาะกับทุกโอกาสดีครับ และนาฬิกาจากสวิสฯส่วนมาก จะมีประกัน 2 ปีครับ สาม ยีห่ อ้ ทีผ่ มแนะน�ำหากคุณผูห้ ญิงตัดสินใจจะซือ้ นาฬิกา มี โรเลกซ์ คาร์ เทียร์ โอเมก้า ราคาประมาณสามพันเหรียญขึ้นไป รองลงมาก็ ชาแนล ดิ ออร์ แทก ลองจีน และอื่นๆ ราคาประมาณพันห้าร้อยเหรียญขึ้นไป และ ส�ำหรับท่านที่มีก�ำลังซื้อจริงๆ ผมเชียร์ยี่ห้อที่ท่านไม่มีวันผิดหวังครับ… ปาเต๊ก


MORE AUSSIE S L A NGS A N D SAYINGS words / Bruce Isaacs

A U S S I E S LA NG S

The use of slang and sayings is mainly for comedy and a strong way to put a point of view across. Sometimes it can be a bit rude and maybe not perfectly politically correct, but rarely is it offensive to anyone. It is therefore strange that the Federal Labor Government is pushing to reduce its use, apparently in order to make workplaces more migrant friendly. With approximately 1 in 4 Australian workers being born overseas, and 17% being from non-English speaking countries, being more migrant friendly is a noble and good cause, but reducing slang is not the way to do it. Business groups and many other commentators have criticised the government. It is better to just keep learning this comedic and historical use of the English language, and not be told how we all should speak. This government push will not lead to anything. Australian culture cannot be just taken out of Australians. As the famous tennis player John McEnroe said – “you cannot be serious”. การใช้แสลงมักใช้เพือ่ ความตลกขบขันหรือไม่กใ็ ช้ในการเพิม่ /เติมน�้ำหนักในการ เสนอความคิดเห็น ในบางครัง้ อาจดูเหมือนเป็นค�ำพูดไม่สภุ าพ แต่การใช้คำ� แสลง ไม่ได้มจี ดุ ประสงค์หลักเพือ่ ดูถกู หรือให้รา้ ยผูอ้ นื่ ตามทีร่ ฐั บาลได้มคี วามต้องการ ทีจ่ ะลดการใช้คำ� แสลงลงเพือ่ ให้สถานทีท่ ำ� งานมีคี วามเป็นกันเองมากขึน้ ส�ำหรับ คนต่างชาตินนั้ ผมไม่คดิ ว่ามันจะช่วยให้ดเู ป็นกันเองมากขึน้ ตรงไหน ค�ำแสลงบาง ค�ำสะท้อนถึงธรรมเนียมหรือรูปแบบการใช้ชวี ติ ของคนออสเตรเลีย มากกว่าค�ำที่ เป็นทางการเสียอีก

THINGAMAJIG (or thingamabob, or dooverlackie)

Please send in your ‘slang meaning’ requests to info@antsnews.com.au or

brucei7@hotmail.com www.beachtennisthailand.com

Receive a

Means that a person suited to one job may not be suitable for another job. Everyone has different skills. It comes from the racing industry, where some horses race better on certain courses than on others. If the track is wet, pick a horse that can run in these heavy conditions. หมายความว่า คนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีห่ นึง่ อาจจะไม่เหมาะสมกับ อีกหน้าทีห่ นึง่ ทุกคนมีทกั ษะต่างกัน แสลงค�ำนีม้ าจากวงการแข่ง ม้า เวลาทีม่ า้ แข่งทีว่ งิ่ ได้ดใี นเส้นทางบางจุด

*

iPad / Samsung Galaxy Tab 2 ils Deta Full

HORSES FOR COURSES

.au edu .vic. t t i a . www

Nua

lsiri,

Tha

ilan

d

(Picture for illustrative purposes only) *Conditions Apply-Depending on the availability at the time of Enrolment This offer should be read in conjunction with your course application date

Level 3, 475 - 485 Flinders Lane Melbourne Victoria 3000 AUSTRALIA

Enrol today & get an iPad / Samsung Galaxy Tab 2 for yourself!

Is a thing that you don’t know the name of at the particular time you are speaking. For instance, you may say “please pass me that thingamajig”. เป็นค�ำทีเ่ รียกแทนค�ำทีบ่ างทีลมื ชือ่ ไปหรือนึกไม่ออก เหมือนเวลาทีค่ นไทยพูดว่า "ไป หยิบไอ้นนั่ มาซิ"


A NT S S T A LKE R

พิมลพรรณ พงศ์เลิศนภากร

Photo / Kalunyoo Kongkatigumjorn

Pimolpun Ponglertnapakorn (White)

C

M

Y

CM

MY

CY

เรียนจบจากที่ไหนมาบ้าง

Geelong Grammar School, St. Catherine's School, William Angliss Institute, Monash University (Bachelor Degree), Victoria University (Master Degree) อายุอานาม

30 years old ปัจจุบันท�ำอะไรอยู่

Just opened up a dog grooming salon in South Yarra with my boyfriend since last October. I am lucky as he is a Graphic Designer, so he did all the interior in the store. Very handy of him!! hehehe I run the store myself. If you do come by with your lovely pooches, you will see me there always. The store is called Pawsome Place. ท�ำไมถึงเลือกท�ำงานนี้

I want to be able to have my dogs with me while I work! Of course it is also my love for dogs and the thought of taking of their well-being. It is really rewarding at the end of the day. สัตว์เลี้ยงส่วนตัว

We have 2 dogs....The Shih Tzu named BooBii (บู้บี้) and the Cavalier King Charles Spaniel named Onsen (Japanese word for hot spring).

34

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

ถ้ามีวันว่างๆ ชอบท�ำกิจกรรมอะไรกับสัตว์เลี้ยง

We go for walks around the area or at the park. Or simply lay on top of me while I am on the couch!!! คิดว่าสัตว์เลี้ยงบ่งบอกลักษณะของผู้เลี้ยงได้มากแค่ไหน

I think very much so! Like me, I am not an active person...that's why I have a Shih Tzu and a Cavalier. วั น หนึ่ ง หากหมาของคุ ณ พู ด ได้ คิ ด ว่ า ค� ำ แรกที่ จ ะได้ ยิ น เขาพู ด คื อ ค�ำว่า

They will say "I love you" to us. I am certain of it!!!! อาหารสัตว์เลี้ยงกับอาหารตัวเองอันไหนอร่อยกว่า

I think human food is yummier. Because if not, they would not want our food more than theirs....if that makes sense lol. Not saying that human food is better for them than dog food. Some of our food can be very toxic to dogs. Owners need to be very careful in what they give their pooches. อยากฝากอะไรเกี่ยวกับ Pawsome place

Please call or come in to visit us!! We are open, friendly and very reachable. If you have any questions at all, we are willing to answer. My staff and I truly love and care for dogs. Your little ones will be treated as if they are our own. I am looking forward to meet all your pooches very soon!!!!

CMY

K


T HA I T R A V E L

เพื่อนชวนเพื่อนเที่ยว

Friendship to Friend Trip ตอนสี่ words /

ไตรภพ เฮงพูลธนา

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ จุดหมายของเราวันนี้คือ การล่องเรือชมวิวเหนือ เขือ่ นรัชชประภา แต่เดิมนัน้ อุทยานแห่งชาติเขาสกมีเฉพาะพืน้ ทีเ่ ป็นป่าเขา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ�ำเภอพนม และอ�ำเภอบ้านตาขุน จังหวัด สุราษฎร์ธานี สภาพพื้นที่เป็นธรรมชาติอันกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าดิบ ชื้น ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต�่ำสลับซับซ้อน พื้นที่ราบมีน้อย อยู่มาภายหลัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้สร้างเขื่อนรัชชประภาขึ้นมาโดยปิดกั้นล� ำน�้ำคลอง แสง ทีบ่ า้ นเชีย่ วหลาน ต�ำบลเขาพัง อ�ำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าจึงท�ำให้พนื้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ด้านทิศเหนือบริเวณคลองแสง กลายเป็นอ่างน�้ำขนาดใหญ่เหมือนเป็นทะเลสาบน�้ำจืด ทะเลสาบน�้ำจืด นี้มีขนาดใหญ่ประมาณ 185 ตารางกิโลเมตร น�้ำที่ถูกเขื่อนปิดกั้นนั้นท่วม พื้นที่ลุ่มก่อให้เกิดเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ 162 เกาะ พื้นที่ประมาณ 14.06 ตารางกิโลเมตร เกาะเล็กเกาะน้อยนี้ก็คือ ส่วนที่โผล่พ้นน�้ำของเขา หินปูนที่ถูกน�้ำขังนั่นเอง ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามน่าพิศวงยิ่ง เราไป ถึงท่าเรือทีท่ า้ ยเขือ่ นรัชชประภา ประมาณ 9 โมงเช้า เรือหางยาวแล่นออก จากท่าไปเรื่อยๆ ภาพข้างหน้าภูเขาหินปูนที่ถูกน�้ำท่วมหลังจากการสร้าง เขื่อนสวยงามจริงจริง น�้ำใสมากจนเขียวเพราะแสงกระทบจากด้านล่าง สะท้อนขึ้นมา น�้ำลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 30 เมตร แต่บางแห่งลึกถึง 120 เมตร ทิวทัศน์เปลี่ยนไปเรื่อยๆ น�ำ้ สาดกระเซ็นเปียกตัวเรา แต่ดูเหมือน จะน�ำความสดชื่นมาให้เพราะความสะอาดของน�้ำจืดไม่เหมือนน�้ำทะเลที่ ท�ำให้ตัวเราเหนียวเหนอะหนะน่าร�ำคาญ ในบริเวนอ่างเก็บน�้ำเหนือเขื่อน รัชชประภานีอ้ ดุ มไปด้วยปลาน�ำ้ จืดมากมายหลายชนิด เช่น ปลาแปป ปลา แกง ปลาหนามหลัง ปลาใบไม้ ปลาสร้อย ปลาเล็บมือนาง ปลาปากใต้ ปลา รากกล้วย ปลาหมูจดุ ปลาแขยงหิน ปลากระทุงเหวเมือง ปลาบูห่ มาจู ปลา ปักเป้า เป็นต้น ส่วนปลามังกรที่ว่ามีอยู่ที่นี่นั้นมีจ�ำนวนจ�ำกัด

36

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

เรือวิ่งมาได้ประมาณ 20 นาที นายท้ายน�ำเรือตีวงอ้อมเขาที่อยู่ด้านหน้า ของเราเพือ่ จะไปดูทางด้านหลังของ “เขาสามเกลอ” ซึง่ เป็นไฮไลท์ของทริ ปนี้ ภาพเขาสูงตัง้ เรียงรายกันสามลูกทอดเงาไปยังพืน้ น�ำ้ สีเขียวใส สวยงาม ราวภาพวาดจากยอดจิตรกรด้วยพู่กันจีน ฉายา “กุ้ยหลินของเมืองไทย” นั้นไม่ได้เกินความเป็นจริง ตอนนี้เราจึงเข้าใจว่าท�ำไมเขาจึงต้องอ้อมเรือ มาทางด้านหลังเพียงเพื่อให้ได้มุมที่โดดเด่นที่สุด และเมื่อเสียงเครื่องเรือ หางยาวหยุดลง ความเงียบเข้ามาครอบคลุม สงบทั้งกายสงบทั้งใจ ได้ยิน แต่เสียงลมหวีดหวิว เสียงนกป่าร้อง เสียงชะนีไพรร้องเป็นระยะๆ ภาพ จากหนังสือต่างๆที่เคยเห็นเทียบไม่ได้เลยกับความสวยงามที่เห็นด้วยตา ของท่านเอง ใช้เวลาละเลียดความสุขพร้อมกับเก็บทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ พอสมควรแล้ว เรือล�ำน้อยก็พาเราไปพักทานอาหารเที่ยงกันที่เรือนแพค ลองคะ ทีน่ มี่ เี รือนแพให้นกั ท่องเทีย่ วได้พกั แรมซึง่ จะได้บรรยากาศดีมากๆ ใครใคร่ว่ายน�้ำว่ายเพราะน�้ำใสแจ๋วและเย็นเจี๊ยบ ใครอยากพายเรือแคนนู เชิญได้ตามอัธยาศัย เรามีเวลาพักกันชั่วโมงครึ่ง เราจึงขอไปบุกป่าต่อกับ ไกด์ไก่เพราะเราอยากจะลองสัมผัสดูว่าหากเรามาเดินป่าจริงๆ สภาพจะ เป็นอย่างไรและเราจะเห็นอะไรกันบ้าง เราจึงขอให้ไกด์ใช้เส้นทางสั้นๆ แบบฉบับย่อ ไกด์ไก่พาเรานัง่ เรือไปอีกสัก 10 นาที ก็ถงึ จุดหมายเราลงจาก เรือแล้วก็เริม่ เดินป่าระยะสัน้ ๆกัน สังเกตว่าเขามีความช�ำนาญมาก อธิบาย ถึงพืชพันธุ์ไม้ที่เราพบระหว่างทางพร้อมกับสรรพคุณของพันธุ์ไม้นั้นๆ ได้ รสชาติไปอีกแบบ ไม่เลวครับส�ำหรับท่านที่ชอบการเดินป่า แต่ที่นี่มีกติกา กันนิดนึงครับ หากจะเดินป่าท่านสามารถใช้ไกด์ทอ้ งถิน่ อย่างไกด์ไก่แต่จะ ต้องมีเจ้าหน้าทีข่ องอุทยานแห่งชาติฯติดตามไปด้วยหนึง่ คนนัยว่าเพือ่ ความ ปลอดภัยของตัวท่านเองครับ


เวลาบ่ายสี่โมงเย็นออกเรือเลียบดูสัตว์ป่าและนกป่าตามชายฝั่งอีกเล็ก น้อยแล้วก็มุ่งหน้ากลับท่าเรือที่เขื่อน ลงจากเรือแล้วรถตู้มารับพาวิ่งขึ้น บนสันเขื่อนเพื่อดูทิวทัศน์ยามเย็นบนตัวเขื่อน เขื่อนรัชชประภาเป็นเขื่อน อเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระ มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” เพื่อเป็นสิริมงคลแทนชื่อเดิม “เขื่อนเชี่ยว หลาน” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” เขือ่ นรัชชประภา เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร อ่างเก็บน�ำ้ ครอบคลุมพืน้ ทีถ่ งึ 185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน�ำ้ ไหลเข้าอ่าง เฉลี่ยปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้า เครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์ จ�ำนวน 3 เครื่อง รวมก�ำลัง การผลิต 240,000 กิโลวัตต์ พลังน�้ำจากเขื่อนสามารถน�ำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้น�้ำที่ปล่อยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า ยังส่งต่อเพื่อใช้ประโยชน์ใน ด้านเกษตรกรรม เช่นบริเวณสองฝัง่ น�ำ้ ในตอนล่างเป็นผลให้พนื้ ทีป่ ระมาณ 100,000 ไร่ ในเขตท้องทีต่ �ำบลตาขุน อ�ำเภอคีรรี ฐั นิคม และอ�ำเภอพุนพิน สามารถท�ำนาปรังและปลูกพืชในฤดูแล้งได้ผลดี ใช้เวลาพอสมควรบนหลัง เขื่อนเสร็จแล้วรถตู้ก็บ่ายหน้าเข้าที่พักบ้านต้นไม้ Nature Resort เป็นอัน จบโปรแกรมส�ำหรับวันนี้ พรุ่งนี้เราจะพาท่านเดินทางไปยังท่าเรือดอนสัก เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปตะลุยเกาะสมุยกันแล้ว


ANTS Directory

ºÃÔ¡ÒÃ

ÊÔ¹àª×èÍ à¾×èÍ·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ·‹Ò¹ ÊÔ¹àª×èÍ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ ŧ·Ø¹ã¹ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ à¾ÔèÁǧà§Ô¹¡ÙŒ ´Í¡àºÕéµèÓ à§Ô¹¡ÙŒà¾×èÍ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹¸ØáԨ Personal Loan Car Loan

¤Ø³¹Ô´ ACL395056

0423 676 955 Translation แปลเอกสาร NAATI-accredited Professional (Level 3) Thai to English 0402 589 351 thaitranslation.com.au@gmail.com

นักแปล/ล่ าม รวดเร็ว ไม่ แพง

รั บรอง NAATI Translating and Interpreting Service Accredited by NAATI. Fast, Reliable, & Reasonable Website: http://nuanstranslation.weebly.com/: http://www.facebook.com/nuanstranslation

Contact: (คุณนวล) Nuan 0433 680 678 or nuan.seth@gmail.com

38

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE


Classified

ลงประกาศฟรี สำ�หรับคนที่หาบ้าน หางาน และบริการต่างๆ ส่งอีเมล์มาที่ classified@antsnews.com.au

Airport transfer (Weekday after 7pm and weekend) Pick up & Delivery / Moving house service (Available only weekend) Service by a big van. (Mercedes Benz Sprinter) We have experiences in delivery and moving stuffs and on time. Please contact: 0431 749 525

รับสมัคร พนักงานเสริฟ ร้านอาหารไทยย่าน Lilydale รับสมัครพนักงานที่มีประสบการณ์ ถ้าไม่มีประสบการณ์ ยินดีฝึกให้ ต้องพูดภาษา อังกฤษได้ดี 0403 259 918 หรือ 0402 589 433

Full time cook with at least 3 years experience are required Thai restaurant in Northcote, please send resume to thai2010restaurant@gmail.com

A busy modern Thai restaurant in Western suburb seeking experienced staff: cook, bartender, and waiter/waitress. Call 0428183423

รับสมัครพนักงานนวดไทย ร้านใหม่ ใกล้สถานี รถไฟ เพียง 20 นาที จากตัวเมือง Call: 9480 2434, 0408 735 718 email: info@chillthaimassage.com.au, www.chillthaimassage.com.au

A Thai cook required to work full time from 3 pm. Preston area. Australian citizen or PR only. No Student visa or Working Holiday visa holder. Call 9480 2628 or email: info@buddhathai.com.au

รับสมัครพนักงานหลายต�ำแหน่ง ร้านอาหาร ย่าน Berwick เปิดรับสมัคน chef, kitchen hand, kitchen hand/delivery, waiter/ waitressสนใจติดต่อ 0413 320 750

Tasty-T Thai Restaurant (5/100 Furlong Rd, Cairnlea) looking for experienced cook and waitress/waiter. Please call 8361 8868 or email: itruengjai@gmail.com

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว (Full time Chef) ที่ มีประสบการณ์ด้านอาหารไทย สนใจติดต่อ ร้าน โอชาไทย 0433 709 399

ด่วน!!! ร้านLife Thai Massage รับสมัคร พนั ก งานนวดหญิ ง !! ที่ มี ป ระสบการณ์ NonSexual 100% การันตีวันละ $100 ให้ $30 ถึง $35 ต่อชั่วโมง เจ้าของและเพื่อนร่วมงานเป็นกันเองอยู่กันแบบ พี่น้อง สนใจติดต่อ รีน่า 0449 810 899 หรือ 9464 1508

รับสมัครพนักงานนวดหญิง ไม่มีประสบการณ์ ก็สมัครได้แต่ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น พิเศษ plus เงินการันตี $100 ต่อวัน ร้านมี Tram & train ผ่าน สนใจติดต่อมาใด้ทุกเวลานะคะ 03 9489 2919 หรือ 0402 198 913 www.tranquilelements.com.au Email; teresa@tranquilelements.com ร้าน Sukho Spa & Thai Massage (Moonee Ponds) รับสมัครพนักงานนวดหลายต�ำแหน่ง กรุณาติดต่อ คุณ Nadia 0401 852 733

Full time thai cook required, must have experience. Greensborough and preston area Please send resume to:sherk88@ yahoo.com or call on 0403 128 692

Tutor Available PhD graduate from Monash University. Offer group tutorials or one-on-one, Any subjects from primary levels to university levels. Area of expertises are in Biology, Physiology and Maths. Contact Dr Anderson at annanderson.melbourne@gmail.com or 04 11263856.

Natural Essence Of Thailand ร้านนวดเปิด ใหม่เดิน 5 นาทีจาก Doncaster Shoppingtown (Westfield) ต้องการรับสมัครพนักงานนวดที่มี ประสบการ์ณหรือมีใบประกาศ (Non Sexual) ร้านเปิด 10.00am - 9.00pm ค่าแรงชั่วโมงละ $32 - $34 การันตี $70/วัน การเดินทางสะดวก สมัครได้โดยตรงที่ 0426-978-958 คุณอ้อย ต้องการขายร้านนวดไทย ด่วน! ท�ำเลดี ย่าน Hawthorn East ตกแต่งสวยงาม พร้อมเปิด ด�ำเนินการต่อทันที มีลูกค้าประจ�ำ สนใจติดต่อ 0450 514 889 ESL Training Program for Thai Community : เรามี Trainer ทีม่ คี วามรูแ้ ละคุณสมบัติ ทีจ่ ะสอน ให้แก่กลุ่มต่างๆ พร้อมจัดหาวัสดุการเรียนการ สอน ทุกอย่างฟรี!/นักเรียนจะเรียนเพียงสัปดาห์ ละครั้ง (4-5 ชั่วโมงต่อครั้ง)/เรียนจบได้รับใบรับ รองจากสถาบัน เงื่อนไขเรียบง่ายคือ: กลุ่มขั้นต�่ำ 10 คน/เป็น PR or Australian Citizenship ติดต่อ Mr.Khan Call: 03 9417 4777 or Mob. 0404 240 470 เปิดแล้ว ULTRATUNE บริการโดยคนไทยซ่อม รถ service, brake, etc รับประกันคุณภาพ ทั่วประเทศ, ฟรี roadside assistance. Call 93345000 บริการให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งรายงาน Assignment สนใจติดต่อ มด modnisana@gmail.com หรือ Text มาที่ 0478791757 ขายร้านนวด ท�ำเลดีมาก ย่าน South Yarra ตั้ง อยู่บนถนน Toorak เปิดมาแล้วกว่า 7 ปี มีลูกค้า ประจ�ำอยู่แล้ว ย่านช้อปปิ้ง ลูกค้า Walk-in เยอะ สนใจติดต่อ 0404574134, 0403549288 ห้องนอนให้เช่าใจกลางเมือง ใกล้ Flinders Station และ Crown Casino Fully Furnished มี อิ น เตอร์ เ นต แชร์ เ ฉพาะค่ า ไฟ สนใจติ ด ต่ อ 0401042588 //2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

39


HORO ราศีมังกร 16 ม.ค. – 12 ก.พ. ความรักในเดือนนี้คนรักจะเข้ามาท� ำให้ชีวิตเราดูวุ่นวายอยู่สักหน่อย ผู้บังคับบัญชา โปรเฟซเซอร์หรืออาจารย์ผู้สอนยังคงไม่สนใจใยดีกับการ เรียนหรือหน้าที่การงานของเรา เหมือนถูกลอยแพ ยังคงมีเกณฑ์ได้พบ เจอหรือรู้จกั กับเพือ่ นต่างชาติอยู่ตลอดเวลา สภาพทางการเงินคงต้องหวัง พึง่ รายได้หลักจากหน้าทีก่ ารงาน แต่ถา้ อยากลองเสีย่ งโชคดูบา้ งก็ไม่เป็นไร เพราะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์อย่างไม่คาดฝัน ราศีกุมภ์ 13 ก.พ. – 13 มี.ค. คนรักที่เพิ่งได้มาและก�ำลังหวานชื่นอยู่นั้นอาจจะมีเกณฑ์ต้องพลัดพราก และมีเรือ่ งต้องท�ำให้เสียใจครัง้ ใหญ่ ระวังการผิดใจกับเพือ่ นฝูง บริวารหรือ คนที่เราพึ่งได้นั้นยังคงเป็นที่พึ่งที่ดีอยู่เสมอโดยเฉพาะในเรื่องเงินๆ ทองๆ ในเดือนนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องหน้าที่การงานอย่างไม่คาดฝัน ราศีมีน 14 มี.ค. – 12 เม.ย. ความรักในเดือนนี้อาจมีเกณฑ์ต้องห่างไกลกันซักพักหนึ่ง และให้ระวัง เรื่องค�ำพูดค�ำจากันเอาไว้ให้มากๆ ระวังบริวารหรือคนที่เราใกล้ชิดจะเข้า มาท�ำให้ชีวิตเราวุ่นวาย นัยว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ เรื่องหน้าที่ การงานยังคงต้องอาศัยญาติพี่น้องทางบ้านเป็นผู้ช่วยที่ดี ราศีเมษ 13 เม.ย – 13 พ.ค. จะได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องทางบ้านเป็นอย่างดี เรื่องเงินๆ ทองๆ เพือ่ นเท่านัน้ ทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ ทีด่ ที สี่ ดุ ระวังการผิดใจกับบริวารหรือลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา เดือนนี้มีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือคนที่มีคู่อยู่แล้ว ความรักก็จะหวานชืน่ ยิง่ ขึน้ หน้าทีก่ ารงานเดือนนีด้ จู ะคลีค่ ลายไปได้ดว้ ยดี ราศีพฤษภ 14 พ.ค. – 13 มิ.ย. เดือนนี้จะมีรายได้เข้ามาให้เก็บเป็นกอบเป็นก�ำ แต่ไม่วายมีเรื่องต้องจ่าย ออกหักลบกลบหนี้แล้วยังพอมีเหลือเก็บฝากธนาคารอยู่บ้าง ระวังเพื่อน ฝูงที่รักใคร่ชอบพอกันจะเข้ามาท�ำให้ชีวิตต้องวุ่นวาย รุนแรงถึงขั้นความ เป็นเพือ่ นต้องยุตลิ ง ระวังชือ่ เสียงของตัวเองจะหม่นหมองเพราะเรือ่ งคาวๆ ของความรักเป็นเหตุ การเงินมีแต่จ่ายออกอย่างเดียว ราศีเมถุน 14 มิ.ย. – 14 ก.ค. จะมีรายได้พิเศษเข้ามาให้ได้เก็บเพิ่มเติมจากรายได้หลักที่มีอยู่แล้ว เรื่อง ทายาทสืบสกุลทีเ่ ฝ้ารอกันมานานทัง้ บุตรและธิดา ผูห้ ญิงมีเกณฑ์ตงั้ ครรภ์ กันในเดือนนี้ ถ้าจะสมัครงานไปท�ำงานต่างประเทศยังคงมีเกณฑ์ได้ไป ท�ำงานสมใจ เรื่องหน้าที่การงานยังคงไปได้สวย การเรียนการศึกษาไม่น่า มีเรื่องต้องหนักใจมีเกณฑ์ผ่านฉลุย

40

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

ทำ�นายดวงชะตาประจำ�เดือนกันยายน พ.ศ.2556 words /

หมอโอ่งแม่นเว่อร์ o n g m a n v e r @ y a h o o . c o m . a u

ราศีกรกฎ 15 ก.ค. – 16 ส.ค. เพราะหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเดือนนี้จึงดูวุ่นวายเป็น พิเศษ เรื่องเงินๆ ทองๆ ไม่ต้องหันไปพึ่งใครอื่นไกล เพื่อนเรานั่นล่ะจะเป็น ผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ เดือนนีม้ เี กณฑ์ได้ขบั รถใหม่ปา้ ยแดงหรือ อาจจะได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ความรักญาติผใู้ หญ่ทางบ้านจะเป็น คนแนะน�ำให้ได้รู้จักกัน ราศีสิงห์ 17 ส.ค. – 16 ก.ย. เรือ่ งการเงินและรายได้พเิ ศษเพือ่ นเราเองนีล่ ะ่ จะคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ ตลอดเวลา เราเองยังคงมีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินออกอยู่ตลอดทั้งเดือน ชีวิตใน เดือนนี้ดูจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไรมักจะมีเรื่องติดๆ ขัดๆ อยู่บ้าง แต่ ก็ไม่ถึงกับร้ายแรงอะไรมากนัก หน้าที่การงานยังคงไปได้สวยเหมือนเดิม ราศีกันย์ 17 ก.ย. – 16 ต.ค. ชื่อเสียงต�ำแหน่งหน้าที่การงานดูสดใสดีมาก เดือนนี้มีเกณฑ์รวยแบบไม่รู้ เรื่อง ไม่รู้เงินทองฟ้าประทานมาจากไหนกระเป๋าตุงเหลือเกิน มีเกณฑ์ได้ พบเจอเพื่อนฝูงหน้าตาใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และเป็นการพบเจอ แบบไม่คาดฝัน คนรักหุ้นส่วนหรือคู่ครองจะคอยช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การ งานเป็นอย่างดี รู้ว่าเล่นแล้วไม่ถูกก็จะมุ่งหน้าหาอบายมุขอยู่นั่นล่ะ ราศีตุลย์ 17 ต.ค. – 15 พ.ย. เดือนนี้คนโสดเหงาใจมีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่ที่ถูกใจ คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะ หวานชื่นยิ่งขึ้น การเงินมีเกณฑ์เร่งงานเร่งโปรเจคเพื่อให้เกิดรายได้จาก หน้าที่การงานหลัก อย่าคิดเล่นหวยรวยเบอร์มีแต่จะหมดตูด ให้ระวังการ เข้าใจผิดกันในระหว่างหมูญ ่ าติพนี่ อ้ งรวมถึงบริวารคนใกล้ชดิ ด้วย ระวังจะ มีศัตรูหรือคนคอยจ้องท�ำให้ชื่อเสียงเราเสื่อมเสีย ราศีพิจิก 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. การเงินยังคงมีเกณฑ์กระเป๋าฉีก ระวังการผิดใจกับเพือ่ นฝูงและญาติพนี่ อ้ ง หน้าทีก่ ารงานจะก่อให้เกิดรายได้พเิ ศษซึง่ เป็นรายได้ทมี่ เี ข้ามาอีกทางหนึง่ นอกจากรายได้หลัก ความรักเดือนนีต้ อ้ งกินแห้ว หรือมีเกณฑ์ตอ้ งพังทลาย ราศีธนู 16 ธ.ค. – 15 ม.ค. เจ้าของกิจการมีเกณฑ์ต้องหาบริวารหรือลูกน้องใหม่เพราะทีมเก่าพากัน ลาออกกันหมด เดือนนี้หน้าที่การงานดูโดดเด่นดีมาก จะมีรายได้พิเศษ นอกเหนือจากรายได้หลักเข้ามาให้เก็บแบบกระเป๋าตุง หรือคนรักหุ้น ส่วน, คู่ครอง นั่นล่ะจะเป็นคนน�ำมาให้ แต่อย่าได้ชะล่าใจเพราะการเงิน ยังคงมีเกณฑ์ต้องจ่ายออกตลอดเช่นเดียวกัน ความรักยังคงไปได้เรื่อยๆ ไม่มีเรื่องต้องเสียน�้ำตา


S HO P CO R NE R

c o r n e r words / Something Aussie

Canterbury Rose Moisturising Hand & Body Lotion (75ml) enriched with Evening Primrose Oil (RRP: $9.95)

ครีมบ�ำรุงผิวผสมอีฟนิ่งพริมโรสออยล์ วิตามินอี เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีผิวแห้งและแพ้ง่าย บอบบาง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ลดรอยด�ำจากสิว ลดรอยแผลเป็น บ�ำรุงผิวพรรณให้สดใส ลดริ้วรอย หมองคล�้ำ ด้วยกลิ่นหอมของกุหลาบป่า

Lavender Hand & Nail Cream (100ml) with Emu Oil & Chamomile (RRP: $9.95)

ครีมบ�ำรุงผิวผสมอีมูออยล์ ลาเวนเดอร์ และคาโมมาย ซึมซาบ ไม่เหนียวเหนอะหนะ ผสานคุณค่า ของสารสกัดบริสุทธิ์จากอีมูออยล์ ให้ผิวที่แห้งกร้านกลับนุ่มนวลมีชีวิตชีวา ปรับสภาพผิวและ คืนความอ่อนนุ่มจากผิวชั้นในสู่ผิวชั้นนอก กลิ่นหอมจากดอกลาเวนเดอร์ช่วยให้ผ่อนคลายจาก ความเครียด

Rose Hand & Nail Cream (100ml) with Aloe Vera and Honey (RRP: $9.95)

ครีมบ�ำรุงผิวอโรเวลา และส่วนผสมจากน�ำ้ ผึง้ เพือ่ ผิวอ่อนนุม่ ชุม่ ชืน่ ลดเลือนจุดด่างด�ำ ชะลอการเกิด ริว้ รอยและยังช่วยกระชับรูขมุ ขน ท�ำให้ผวิ เรียบเนียน แลดูออ่ นกว่าวัย พร้อมกลิน่ หอมจากกุหลาบ SPECIAL OFFER: Any 3 for $25

Our courses: • General English • English for High school • EAP/IELTS Exam Preparation • Certificate IV in TESOL • Certificate IV in Business • Diploma of Management • Advanced Diploma of Management • Diploma of Interactive Digital Media Awarded 41st fast growing company In Australia in 2013

Level 4, 398 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000 Tel: (03) 9600 0087

Fax: (03) 9642 1470

www.uit.edu.au email: sun@uit.edu.au twitter.com/studyuit facebook.com/ studyuit


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


ANTS 80  

ANTS Newsmagazine 80 | September 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you