Page 1

ISSUE 46 15 May

Free Copy

15 Jun 10


OP ODEL

M

หรือส่งรายละเอียดมาที antsnews@gmail.com


BOURKE ST

COLLINS ST

FLINDERS LANE

QUEEN ST

WILLIAMS ST

LITTLE COLLINS ST

QEAC Qualified Education Agent Counsellor


Editor Talk Affiliated Newsmagazine for the Thai Society

ในช่วงที่ผ่านมา เราได้รับรู้ถึงความร้อนรุ่มของฤดูร้อนและความร้อนแรงของ บรรยากาศการเมืองที่ประเทศไทย ความเศร้าสะเทือนใจกับเหตุการณ์นั้นมีอยู่ในใจ ของชาวไทยทุกคนอย่างแน่นอน พวกเราที่นี่ขอแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก็ได้แต่หวังว่าความรัก ความสงบสุขและรอยยิ้มจะคืน กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งในเร็ววัน หลังจากที่ได้ตี่นตาตื่นใจไปกับ ANTS มิติ ใหม่ในเล่มที่แล้วพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในส่วนของ ANTS online ฉบับนี้เรามาพบกับการเปลี่ยนแปลงเข้มๆในเรื่องของวีซ่านักเรียน และเรื่องราว ที่น่าสนใจของหญิงไทยข้ามประเทศสุดฮ็อตกับสาระแห่งความเท่าเทียมที่ไม่เคยมี ใครนำาเสนอมาก่อน ยินดีต้อนรับคุณขวัญและคุณผึ้ง ที่ก้าวเข้าสู่ทีมพร้อมฝีมือและ ประสบการณ์ที่เต็มเพียบ มาเพิ่มความแกร่งในงานออกแบบและงานอักษร ให้กับ ANTS และเรายังรอคุณอยู่เสมอหากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีม ขอบคุณค่ะ

Level 9, 440 Collins St. Melbourne VIC 3000 T: (03) 9607 1363 F: (03) 9607 1317 Email: info@antsnews.com.au antsnews@gmail.com www.antsnews.com.au Cover

รินลดา วอร์ด รักษาการบรรณาธิการ

Photographer : Chidchanok Senanunsakul From Cover Artwork: Christian Infantas

Contributors

Thong - Chulapong Yukate Dr Deja Sriratana Dr Suda Rattanametanon Jutakan Manurangsan Allan Wong Tee and Tick Marco Riangkrid Thad Patradoon Krisada Oriental Spirit Rinlada Ward Wasant Chote Ruriya Singhay Pranopporn Charoenphannathon Kristiya Phasitchayapat Witharya Punephontharwelap Pitichai Nittayarumphong Chintakan Suphaya-achin Nootnaree Supaviruchbuncha Naradorn Pukason

The Songkran Festival in Thailand this year, as we know, was a bit disrupted by the unpleasant political situation, but all in all it was a great festival. It is our hope here that the country will soon recover with love, peace and smiles. After experiencing the excitement in 45th issue of ANTS, you are now challenged to discover an interesting way of life of people who choose to live as the opposite sex to what they were born. Don’t miss it. In the issue, you will find an explanation of updated changes to the student visa program. It is great to have Kwan as a professional Graphic Designer and Peung as Columnist joining ANTS team. “ANTS online” continues to develop, check out our website for more excitement! Rinlada Ward Acting Editor

ขวัญ เพียงหทัย Advertising Enquiries

Rinlada Ward

ริ นลดา วอร์ด

(03) 96071363

ต้องการ คนมีหัว

Allan Kaufman

E

ISSU

45

15

R

AP

15

ay

10

มาร่วมทำา

M

(03) 95213366 Disclaimer ISSU

Affiliated Newsmagazine for the Thai Society is published 12 times a year. The views expressed in this publication are not necessarily endorsed by the editor or by ANTS. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this publication is correct at the time of printing, the publishers accept no responsibility or liability for any errors, omission or resultant consequences arising from the information in this publication. All material in ANTS is copyrighted and may not be reproduced in part or in whole without written permission from the publishers. Copyright © 2010 Affiliated Newsmagazine for the Thai Society ANTS. All rights reserved.

Page 4

ANTS Classic

E 45

15

AP

R

15

M

ay

15 APR E 45

15 May

10

10

ISSU

ival ranfest k g Son 0

d

ilan

Tha

Son Tha

ilan

gkr an d

ISSUE

45 15 APR

201

fn stival Songkra efestival 0

nd Thaila

Songkra Thailan

d 201 0

2010

nfestival

15 May

10

201

ANTS has change and We are bigger than ever with a better magazine Every day.

Call (03) 9607 1363

Don’t let this opportunity go away because We want you! Graphic Designers, Photographers and Columnists

Rattaya Rarrayapimol Graphic Designer

Leba Ethnic Media

NEWS

We are gMAGAZINE rowing!

Media Representative


Inside ANTS

Administ rat ion Team

Management Ruriya Singhay Executive Secretary

Ruriya Singhay Executive Secretary

Pranopporn Charoenphannathon Accountant

Thanit Prachayasittikul IT Manager

Tus Karnchanapa Co-Ordinator Assistant Editor

Witharya Punephontharwelap Assistance Editor

Wallapa Nuchjalearn Assistance Editor

Kristiya Phasitchayapat Assistance Editor

Christian Infantas Art Director

Natthakarn Pluethithamkool Assistance Art Director

Rattaya Rattayapimol Graphic Designer

Aninta Boonnotok Graphic Designer

Chidchanok Senanunsakul Photographic Director

Pitichai Nittayarumphong Photographer

Chintakan Suphaya-achin Photographer

Kanisa Noppan Photographer

Rinlada Ward

ColumnistTeam

Marketing Director

Harinat Siriwan Strategic Director

Graphic Design Team

Phot ography Team

“A better magazine for the Thai Community� Visit us online: www.antsnews.com.au

Page 5

ANTS Classic


Classic

Health

News

Content

คัลเลอร์ฟูล!! สะบัดธงไตรรงค์ ชูพระบรมฉายาลักษณ์ “ในหลวง” รักชาติ เหนือสิ่งอื่นใด

10 16 Art Corner

20 Cooking

ข่าว News 8 รัชดาฮาเฮ Social Events 8 บำารุงราษฎร์ Health 10 ไปรษณีย์สีแดง Mailbox 13 ชอปปิ งบุ้ ญ Shopping Boom 15 ท่าพระ Art Corner 16 หมอชิต Life Style and Travel 18 เยาวราช Cooking 20 เรืองเล่าจากคนอ่าน ่ Reader’s Story 21 สาทร Eduacation and Migration 22

Underground

24 From Cover

23 Quiz ท่าพระจันทร์ 24 เสวนาพารากอน From Cover 26 Make Over สีลมซอย 2 27 กรมประชาสัมพันธ์ Gossip 27 Horoscopes ดวง 28 สัมภาษณ์พิเศษ Special Interview เวทีราชดำาเนิน Business vs Business 28 29 Technology พันธ์ทิพย์ 31 Sport กีฬามันมัน 32 Entertainment เฉลิมกรุง 34 Fashion สยามสแควร์ Youth Moral 36 พระโขนง Dummy 37 บางซือ์่ 38 โฆษณาช่องเล็ก Classifieds

Make Over

26

34 Fashion

Community Contacts Royal Thai Embassy 111 Empire Circuit Yarralumla, ACT 2600 Tel:(02) 6273 0844 Royal Thai Consulate General Suit 301, 566 St. Kilda Rd. Melbourne VIC3044 Tel:(03) 9533 9100 Thai Airways International 3rd. Floor, 250 Collins St. Melbourne VIC3000 Tel:(03) 8662 2266

สมาคมไทยแห่งรัฐวิคทอเรี ย ่ คุณจุลพงศ์ อยูเกษ Tel: 0432 429 889

สมาคมอออสเตรเลีย – ไทย คุณ Robert Taylor Tel: (03) 9426 9128

วัดไทยนครเมลเบิร์น (Box Hill) Tel: (03) 9899 0883

วัดธรรมรังษี (Forest Hill) Tel: (03) 9878 6162 วัดป่ าโพธิวนั (Warburton) Tel: (03) 5966 5999 วัดธรรมาราม (Sunshine) Tel: (03) 9352 5509

ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมวัดพระธรรมกาย Tel: (03) 9266 0181

Page 6

ANTS Classic

ข่าว

วันที่ (3 พ.ค.) บริเวณอนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ กลุ่มคนเสื้อหลากสี โดย การประสานงานของกลุ่ ม พลเมื อ งอาสา ปกป้องแผ่นดิน และเครือข่ายสังคม ออนไลน์ ได้รวมตัวแสดงพลังกันอีก ครั้ง เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่ง ทุ ก คนพร้ อ มใจกั น เดิ น ทางมารวมตั ว กั น โบกธงชาติพร้อมทั้งชูพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงที่ คนไทยทุ ก คนเคารพรั ก และเทิ ด ทู น เหนือสิ่งอื่นใด หลังจากที่กลุ่มคนเสื้อ แดงประกาศชุมนุมยืดเยื้อ เสมือนจับ คนไทยทุกคนเป็นตัวประกัน ทำาให้พลัง บริสุทธิ์หรือพลังเงียบได้ผุดขึ้นและลุกขึ้น มาทำาอะไรสักอย่าง เนื่องจากเห็นว่าถึง เวลาแล้ ว หากไม่ อ อกมาร่ ว มกั น ปกป้ อ ง บ้านเมือง ทั้งนี้ กลุ่มคนเสื้อหลากสีได้ นั ด รวมกั น ที่ อ นุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ อี ก ครั้ ง ในวันที่ 4 พ.ค.เวลา 16.00 น. โดยมี กำาหนดจะชุมนุมใหญ่ปลายสัปดาห์นี้ ส่วน วันที่ 5 พ.ค.จะงดการชุมนุม เพื่อไปรอรับ เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระ ราชพิธีวันฉัตรมงคล ที่พระบรมมหาราช วัง ส่วนการชุมนุมในวันอื่นๆ จะมีการ ประเมินสถานการณ์วันต่อวัน หากพบว่ามี ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยก็จะงดชุมนุม

Colorful! Waving Thai flags showing the Royal grace that our love for the nation is stronger than ever Foreign news reported that on the 18th of April, family members, friends and colleagues bid farewell to Hiroyuki Muramoto, a Japanese television cameraman for Reuters news agency. Muramoto was killed during the recent violent clashes between security forces and protesters in Bangkok which left 23 dead and over 800 injured. Over 500 mourners have joined to pay their respects. Reuters Editor-in-Chief David Schlesinger shared that he does not wish such a tragedy to occur again, before adding that the footage that Muramoto had captured shows true dedication to his work. A traditional funeral ceremony was held in Muramoto’s hometown. Hiroyuki Muramoto worked for the Tokyo bureau of news agency, Reuters, for 15 years. The cameraman received a single shot which entered the left side of his chest while gathering news footage concerning traffic conditions in Bangkok on April the 10th.


ไม้เอก

” ขาว จัดพิธีศพไว้อาลัย

นายฮิโรยูกิ มูราโมโต ช่างภาพรอยเตอร์ส ของญี่ปุ่น เหยื่อสลายม็อบ 10 เม.ย. สำ�นักข่�วต่�งประเทศร�ยง�นเมื่อ วันที่ 18 เมษ�ยนว่� บรรด�ญ�ติและผู้เกี่ยวข้อง กับน�ยฮิโรยูกิ มูร�โมโต ช่�งภ�พข่�วของ สำ�นักข่�วรอยเตอร์ส ที่เสียชีวิตระหว่�ง ถ่�ยภ�พเหตุก�รณ์ปะทะกันระหว่�งทห�ร และผู้ ป ระท้ ว งในกรุ ง เทพฯได้ จั ด พิ ธี ศ พ น�ยมูร�โมโตแล้ว ท่�มกล�งแขกเหรื่อที่ ไปร่วมง�นกว่�ครึ่งพัน น�ยเดวิด ชเลซิง เกอร์ บรรณ�ธิก�รบริห�รของรอยเตอร์ส ได้ ขึ้ น กล่ � วคำ �ไว้ อ �ลั ย เช่ น กั น ว่ � “เร�ไม่ เคยต้ อ งก�รให้ โ ศกน�ฏกรรมเช่ น นี้ เ กิ ด ขึ้นอีก” ก่อนจะเสริมว่� ภ�พวิดีโอที่น�ย มูร�โมโตถ่�ยไว้ก่อนจะเสียชีวิตนั้นแสดงให้ เห็นถึงคว�มรับผิดชอบต่อภ�รกิจที่ได้รับ มอบหม�ยของเข� ก่อนที่พิธีจะสิ้นสุดที่ ก�รนำ�ศพไปเผ�ที่เมรุต�มประเพณี ทั้งนี้ น�ยฮิโระ มูร�โมโต ทำ�ง�นกับรอยเตอร์ สม�น�นกว่� 15 ปี ก่อนจะถูกยิงเข้�ที่ อกจนเสียชีวิตระหว่�งเข้�ไปเก็บภ�พข่�ว ก�รจล�จลในกรุงเทพฯ เมื่อคืนวันที่ 10 เมษ�ยนที่ผ่�นม� มีผลให้มี ผู้เสียชีวิต ทั้งหมด 23 คน

พระมหากรุณาธิคุณจาก ในหลวงทรงโปรด ช่วยผู้เคราะห์ร้าย ในเหตุการณ์ปะทะกัน วันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 30 เมษ�ยน 2553 พระบ�ท สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว และสมเด็จพระ น�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ ทรงมี คว�มห่ ว งใยผู้ บ �ดเจ็ บ และครอบครั ว ผู้เสียชีวิต สืบเนื่องจ�กเหตุก�รณ์ อั น น่ � ส ล ด ใ จ ที่ ผ่ � น ม � สำ � ห รั บ เหตุก�รณ์เมื่อวันพุธ ที่ 28 เมษ�ยน 2553 บริเวณอนุสรณ์สถ�นแห่งช�ติ โดย ทรงมีพระมห�กรุณ�ธิคุณ พระร�ชท�นค่� ใช้จ่�ยในก�รทำ�ศพ และค่�รักษ�พย�บ�ล ให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบเหตุ จ �กปะทะกั น ในวั น ที่28เมษ�ยน ที่ผ่�นม�

นายกให้สัมภาษณ์ซีเอ็นเอ็น แนวทางแก้ปัญหาม็อบ Funeral held for Japanese cameraman Hiroyuki Muramoto, victim of violent clashes on April 10th Foreign news reported that on the 18th of April, family members, friends and colleagues bid farewell to Hiroyuki Muramoto, a Japanese television cameraman for Reuters news agency. Muramoto was killed during the recent violent clashes between security forces and protesters in Bangkok which left 23 dead and over 800 injured. Over 500 mourners have joined to pay their respects. Reuters Editor-in-Chief David Schlesinger shared that he does not wish such a tragedy to occur again, before adding that the footage that Muramoto had captured shows true dedication to his work. A traditional funeral ceremony was held in Muramoto’s hometown. Hiroyuki Muramoto worked for the Tokyo bureau of news agency, Reuters, for 15 years. The cameraman received a single shot which entered the left side of his chest while gathering news footage concerning traffic conditions in Bangkok on April the 10th.

Thai royal family granted help for blast victim from April 28th On the 30th of April 2010 royal grace, King Bhumibol Adulyadej and royal queen Sirikit, saddened by the recent clashes in Thailand, offered help to those many families affected by the recent crisis. The horrific event occurred on April 28th when several grenade blasts rocked Bangkok, killing one Thai woman and injuring dozens, including foreigners. The royal grace granted medical expenses for the wounded victims and funeral expenses for the dead.

Prime Minister gives an interview with CNN on political solutions to opposition standoff

ส � ร ะ สำ � คั ญใ น ก � รใ ห้ สั ม ภ � ษ ณ์ กั บ คริสเตียน อ�ม�นพัวร์ พิธีกรคนดังของ ซีเอ็นเอ็น น�ยกรัฐมนตรีบอกว่�รัฐบ�ล มุ่งมั่นที่จะห�ข้อยุติสำ�หรับวิกฤตก�รณ์ที่ กำ�ลังเก�ะกุมประเทศในปัจจุบัน แต่เรื่อง นี้ต้องใช้เวล� คว�มอดทน และคว�มร่วม มือ เข�บอกว่� และบทสรุปท�งก�รเมือง จะต้องม�อย่�งถูกเวล� และต้องรับใช้ ผล ประโยชน์ของทุกคนน�ยกรัฐมนตรีบอกว่� รัฐบ�ลตระหนักดีว่�ในทุกวันที่ผ่�นไป คน ไทยต่�งก็เดือดร้อน ประเทศก็เดือดร้อน แต่รัฐบ�ลก็ต้องก�รทำ�ให้มั่นใจว่�จะมีก�ร ปกครองด้วยกฏหม�ยรัฐบ�ลจะพย�ย�ม บังคับใช้กฏหม�ยโดย ให้มีก�รสูญเสีย น้อยที่สุด รัฐบ�ลจะทำ�อย่�งดีที่สุดเท่�ที่ จะส�ม�รถทำ�ได้พย�ย�มผลักดันประเทศ ให้เดินหน้�ต่อไปเร็วที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้

The Prime Minister status, “The Thai government is determined to achieve the fairest possible solutions to the crisis occurring in Thailand”, but warned “It will take time, patience and cooperation from all parties involved”. He told CNN “The right solution must come at the right time and must be beneficial to all citizens.” The PM continued “We recognize that as every day passes by, the people of Thailand suffer, the country suffers, but we want to make sure that there is rule of law. We will try to enforce the law with minimum losses and will do the best we can and try to move the country forward as soon as possible.”

“ทักษิณ”ไม่ตายแต่สบายดี

“Thaksin” Not dead but Well

นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก รัฐมนตรี กล่าวถึงข่าวลืออดีตนายก รัฐมนตรีเสียชีวิตว่า ไม่รู้จะทำาอย่างไรกับ ข่าวลือข้อเท็จจริงคือตนยังคุยโทรศัพท์กับ ท่านก็ยังสบายดียังหัวเราะอยู่เลย เร็วๆนี้ จะแนะนำาให้ท่านปรากฏตัวหรือทำาอะไร บางอย่าง ส่วนข่าวที่คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพ็ชร์ อดีตภริยา และลูกๆเดินทาง ไปประเทศฮ่องกงนั้น ยังไม่ทราบข่าวขอ เช็กข้อมูลก่อน ขณะที่พ.ต.ท.ทักษิณได้ ทวิตวันที่ 30 เม.ย.ความว่า ยันสบายดี และขอเป็นกำาลังใจให้กับกลุ่มนปช โดย ตอนนี้ ม าดู ง านที่ อู กั น ดา ส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ ทวิตหลายวันเพราะเดินทางไปมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

Noppadon Pattama, a legal advisor to Thaksin Shinnawatra, former Prime Minister, denied rumour that his client has died. Noppadon also added that he speaks with the former Prime Minister daily, and confirms the man is still in good health. Pattama has advised his client to make a public appearance to confirm his livelihood at the appropriate time. However, the news about Tahksin’s ex-wife Pojaman and their children visiting in Hong Kong is still uncertain. Thaksin has left a message on Twitter on the 30th of April verifying that he’s still well and keeping good faith in the antigovernment party. Thaksin is currently visiting a business site in Uganda and claimed the reason he had been out of touch was because of his recent trip to Moscow, Russia.

คัดลอกข่าวจาก คมชัดลึก และ ผู้จัดการออนไลน์ รวบรวมโดย และแปลข่าวโดย ทีมงาน ANTS Newsmagazine Page 7

ANTS Classic


Social Events

ทีมฟุตบอลไทย TFC (Thai Football Club) ได้เปิดฤดูกาลปี 2010 แข่งขัน ฟุตบอล league สมัครเล่น เป็นปีท่ี 6 แล้ว หลังจากที่แข่งไปแล้ว 4 match ยังคงสามารถรักษาอันดับ 3 ใน 20 ทีมของตารางไว้ ได้อย่างแน่นเหนียว ด้วยผลการแข่งขันล่าสุด เสมอ 0 - 0 กับ ทีมจีนกลาง หากผู้ ใดสนใจสามารถ ร่วมให้กาลังใจสามารถติดต่อได้ที่ ANTS ตลอดฤดูกาลนะครับ

st 1 thank you party

พี่น้องชาวไทยร่วมใจถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จANTS พระเจ้าอยู่หัว ในวันท Everybody say “HI” 1พฤษภาคมที่ผ่านมา (Melbourne Town Everyhall) say “WELCOME”

พี่น้องชาวไทยร่วมใจถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่

พี่น้องชาวไทยร่วมใจ 1พฤษภาคมที่ผ่านมา (Melbourne Town hall) ถวายพระพรแด่องค์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ วันอาทิตย์ที่ 18 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา พี่น้องชาวไทยร่(Melbourne วมใจถวายพระพรแด่ เมษายน ที่ผ่านมาได้ พี่น้องชาวไทยร่วมใจถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในว Townองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ มีโอกาสไปฟังธรรม hall) 1พฤษภาคมที่ผ่านมา (Melbourne Town hall) 1พฤษภาคมที่ผ่านมา (Melbourne Town hall) บรรยายโดยแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์

ค้ากิตติมศักดิ์ทชที่ร้าตูนฯ พ่อค้าและแม่สถ ขายอาหารของ านเอกอคั รรา สถานเอกอัคร ราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ประจำาปี 2553 จัดโดยวัดธัมมธโรและสมาคมคนไทย ในกรุงแคนเบอร์รา เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกร้าน ขายอาหาร รายได้ทั้งหมดบริจาควัด โดยไม่ หักค่าใช้จ่าย งานสงกรานต์นี้นับว่าเป็นการ เปิดตัวท่านทูตเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตคนใหม่ และภริยา มล. สารภี กิตติชัยเสรี Page 8

ANTS Classic

ซึ่งการบรรยายธรรมครั้งนี้ได้ จัดขึ้นโดยสมาคมไทยแห่งรัฐ วิคตอเรีย มีผู้สนใจเข้ารับฟังเต็ม ห้องบรรยาย RMIT บรรยากาศ อบอุ่น มีพี่ติ่ง (ชรินทร์ นาคสุข) และพี่บี๋ (คุณจุรี) เป็นล่าม สื่อภาษาให้แม่ชีเปิดกรรม คนต่างชาติได้ง่ายขึ้นด้วย


Calendar

May 2010

คำ�ถำมที่ต้องตอบ “ใครแอบกรี้ดพี่อ๊อฟยกมือขึ้น???”

The Thai School of Melbourne Inc

Sat

15

Sun

16

Mon

17

Tue

18

Wen

19

Tru

20

Fri

21

Sat

22

Sun

23

Mon

24

10:00 AM - 4:00 PM 10am to 2pm Wed to Fri, noon to 4pm on weekends.

Tue

25

Wen

26

Artplay, Birrarung Marr Batman Avenue Melbourne VIC 3000 Behind Federation Square, next to the Yarra. Tel.:9664 7900 www.artplay.com.au

Tru

27

Fri

28

Sat

29

Sun

30

Mon

31

วันพระ วันสำาคัญตามปฏิทินไทย

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ วิสาขบูชา วันศุกร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขึ้น ๘ ค่ำา วันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคมน ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำา วันเสาร์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ แรม ๘ ค่ำา วันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ แรม ๑๔ ค่ำา Cardboard Spaces @ ArtPlay

RSPCA Million Paws Walk 2010

“เดี๋ยวนี้ ฝรั่งเขาว่าภาษาไทย ง่ายนิดเดียว”

ภาพงานสงกรานต์ใน Geelong เมื่อคืนวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่าน มา ”อีกหนึ่งชุมชนไทย ที่เข้มแข็ง”

ขอแสดงควำมยินดีกับ�แฟนฟุตบอลเชลซีทุกท่ำน�ที่สำมำรถคว้ำแชมป์ พรีเมียลีกประจำ�ปี�2009�–�2010�ได้เป็นผลสำ�เร็จ

1

Wen

2

Tru

3

Fri

4

Sat

5

Sun

6

Mon

7

Tue

8

Wen

9

Tru

10

Fri

11

Sat

12

Sun

13

Mon

14

Tue

15

16/05/2010

8:30 AM - 2:30 PM Albert Park Lake + 12 Regional Locations 1 Aughtie Drive Albert Park Lake 3206 Tel.:92242222 www.millionpawswalk.com.au

Acoustica @ Night: Resident Strings

20/05/2010

Jun 2010 Tue

15/05/2010 to 27/06/2010

6:00 PM - 7:00 PM City Library 253 Flinders Lane Melbourne VIC 3000 Tel.:96589500 www.melbournelibraryservice. com.au

Australian Chamber Orchestra - Romantic Symphony

07/06/2010

8:00 PM - 10:00 PM Hamer Hall 100 St Kilda Road Southbank VIC 3006 Show on the map Tel.:1800 444 444 www.aco.com.au/ romanticsymphony

Queen’s Birthday 14/06/2010

14/06/2010

Page 9

ANTS Classic


Health

บำ�รุ งราษฎร์

ไขมันไตรกลีเซอร์ ไรด์

Triglycerides Myts

and Facts

A lipoprotein profile measures the level of cholesterol in the blood HDL LDL Triglycerides Total cholesterol สวัสดีค่ะ คิดเห็นกันยังไงกับ ANTS โฉมใหม่ พบกันเป็นครั้งที่ 3 แล้วค่ะ สำ�หรับเรือ่ งของสุขภ�พร่�งก�ย โดย เฉพ�ะอ�ห�รไขมันที่เร�รับประท�น หล�ยท่�นไม่ได้ตดิ ต�มฉบับทีผ่ �่ นม� ก็ มี ข้ อ สงสั ย อย�กให้ อ ธิ บ �ยให้ ว่ � ทำ �ไมไขมันมีหล�ยตัว แล้วมีอะไร บ้�ง เอ�เป็นว่�สรุปกันง่�ยๆ ดังนี้ค่ะ ภ�พที่ 1: แสดงไขมันในเลือด หรือ โคเลสเตอรอลรวม (total cholesterol) ซึ่งประกอบ ด้วยองค์ประกอบสำ�คัญๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1). ฝ่ � ยดี > โคเลสเตอรอลชนิ ดดี (HDL) (2). ฝ่�ยร้�ย> โคเลสเตอรอลชนิด ร้�ย (LDL) (3). ผู้ช่วยฝ่�ยร้�ย > ไขมันไตรกลี เซอไรด์ (triglycerides) ไม่มีใครทร�บว่� ทำ�ไมมีฝ่�ยดี ฝ่�ย ร้�ย แล้วต้องมีผู้ช่วยฝ่�ยร้�ย แทนที่ จะเป็นผู้ช่วยฝ่�ยดี... รู้แต่ว่� ชีวิต จริงก็มักจะเป็นเช่นนี้ แม้แต่ละคร TV เช่น หนังไทย ฯลฯ ก็เป็นแบบนีเ้ ช่นกัน ครัง้ ทีแ่ ล้วเร�เสนอวิธลี ดไขมันหรือใน เลือดหรือโคเลสเตอรอลรวม (total cholesterol) ไปแล้ว วันนี้ก็ม�ดู วิธีลดไขมันที่เป็นผู้ช่วยฝ่�ยร้�ยคือ ไตรกลีเซอไรด์ ดูบ้�งค่ะ ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่ม�จ�ก 2 แหล่ง ได้แก่ ตับสร้�งขึ้นใหม่ และ ม�จ�กอ�ห�รไขมันโดยตรง ร่�งก�ย Page 10

ANTS Classic

คนเร� (ตับ) สร้�งไตรกลีเซอไรด์จ�ก อ�ห�รกลุ่มให้กำ�ลังง�น (แคลอรี) ได้แก่ ค�ร์โบไฮเดรต (แป้ง-น้�ำ ต�ล), ไขมัน, และ โปรตีน (ถั่ว-เนื้อ-นม-ไข่โปรตีนเกษตร-เต้�หู้) ร่�งก�ยเร�ใช้ ไตรกลีเซอไรด์เป็นแหล่งกำ�ลังง�นได้ โดยมีก�รนำ�ไปฝ�กไว้ที่บัญชีไขมัน ในธน�ค�รใหญ่ คือ เซลล์ไขมันทั่ว ร่�งก�ย เมื่อต้องก�รใช้... จะทำ�ก�ร ถอนออกจ�กบัญชีม�ใช้ ตรงกันข้�ม ถ้�มีเกินคว�มต้องก�รก็จะนำ�ไปฝ�ก ไว้ที่เนื้อเยื่อไขมัน ทำ�ให้อ้วนขึ้น ไขมั น ไตรกลี เ ซอไรด์ ใ นเลื อ ดทำ � หน้�ที่เป็นผูช้ ว่ ยฝ่�ยร้�ย คือ ทำ�ให้ โคเลสเตอ รอลฝ่�ยดี (HDL ทำ�หน้�ที่ ช่วยทำ�คว�มสะอ�ดผนังหลอดเลือด) มีอ�ยุสั้นลง+โคเลสเตอรอลฝ่�ยร้�ย (LDL ทำ�หน้�ที่นำ�คร�บไขมันไปทิ้ง ไว้ต�มผนังหลอดเลือด) แทรกซึม เข้�ไปในผนังหลอดเลือดได้ม�กขึ้น นอกจ�กนัน้ ยังสะสมในตับ ทำ�ให้เกิด โรคไขมันจับตับ (fatty liver) ซึง่ เพิม่ เสีย่ ง (คว�มน่�จะเป็น) โรคตับอักเสบ และตับแข็งได้ โปรแกรมให้คว�มรู้เรื่องโคเลสเตอ รอลแห่งช�ติสหรัฐฯ (NCEP) แนะนำ� ให้ใช้ค่�ปกติดังต่อไปนี้ (หน่วย mg/dL = มิลลิกรัมต่อ เดซิ ลิ ต ร; มิ ล ลิ ก รั ม = 1/1000 กรัม; เดซิลิตร =  1/10 ลิตร = 100 มิลลิลติ ร) [American Heart] ปกติ > น้อยกว่� 150 mg/dL

ค่อนข้�งสูง > 150-199 mg/dL สูง > 200-499 mg/dL สูงม�ก > 500 mg/dL วิธีลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ได้แก่ (1). ลดน้ำ�หนัก ถ้�น้ำ�หนักเกิน (2). เปลี่ยนไขมันอิ่มตัว เช่น กะทิ น้ำ�มันมะพร้�ว น้ำ�มันป�ล์ม ฯลฯ เป็นไขมันไม่อิ่มตัวได้แก่ น้ำ�มันพืช ที่ไม่ใช่กะทิ น้ำ�มันมะพร้�ว น้ำ�มัน ป�ล์ม (3). ลดไขมันทร�นส์ ซึ่งมีม�กในเบ เกอรี่ ขนมกรุบกรอบ อ�ห�รจ�นด่วน ฟ�สต์ฟูด เนยข�ว (shortening / ชอตเทนนิง) ที่ใช้ทำ�เบเกอรี่ เนย เทียม (ครีมเทียมหรือคอฟฟี่เมต) (4). ลดโคเลสเตอรอลในอ�ห�ร (5). ลดแอลกอฮอล์ > แม้แต่เหล้� เบียร์ ไวน์ หรือแอลกอฮอล์เพียงเล็ก น้อยก็เพิ่มไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ ม�ก (6). กินผักผลไม้ทั้งผลหรือน้ำ�ผลไม้ ปั่นรวมก�ก (ไม่ใช่น้ำ�ผลไม้กรอง ก�ก) เป็นประจำ� (7). เปลี่ ย นนมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม จ�กไขมันเต็มส่วน (“นมจืด” ทั่วไป เป็นนมไขมันเต็มส่วน) เป็นนมไขมัน ต่ำ� (low fat) หรือนมไม่มีไขมัน (nonfat) (8). ออกกำ�ลังแรงป�นกล�ง เช่น เดินเร็ว (100 ก้�ว/น�ที หรือ 25

by พยาบาลไกลบ้าน อ้างอิงจาก : บล็อก “บ้านหมอ”

ก้�ว/15 วิน�ที หรือเดินจนพูดได้ 3-5 คำ�ก็เหนื่อย) ฯลฯ 30 น�ที/ครั้ง x 5 ครั้ง/สัปด�ห์ขึ้นไป (9). ลดน้�ำ ต�ล เครือ่ งดืม่ เติมน้�ำ ต�ล และน้�ำ ผลไม้ (ถ้�ชอบน้�ำ ผลไม้... ควร กินน้�ำ ผลไม้ปน่ั รวมก�ก โดยปัน่ รวมทัง้ ผล แทนน้ำ�ผลไม้แยกก�ก หรือไม่ก็ ดื่มน้ำ�ผัก เช่น น้ำ�มะเขือเทศ ฯลฯ แทน เนือ่ งจ�กน้�ำ ผักมีน�ำ้ ต�ลต่�ำ กว่� น้�ำ ผลไม้) (10). เปลี่ยนข้�วข�วเป็นข้�วกล้อง หรือขนมปังข�วเป็นขนมปังโฮลวีท (เติมรำ�) และไม่กินข้�วม�กเกินไป โดยลดข้ � วลง ใส่ ผั ก ปริ ม �ณเท่ � กัน เช่น แตงกว� มะเขือเทศ ฯลฯ เข้�ไปแทน (11). กินปล�ทะเลทีไ่ ม่ผ�่ นก�รทอด 2-3 ครั้ง / สัปด�ห์ (12). รับแสงแดดอ่อนตอนเช้� - เย็น (ก่อน 9.00 น. หรือหลัง 16.00 น.) อย่�งต่ำ�วันละ 10-15 น�ที ซึ่งถ้� ออกกำ�ลังไปด้วย เช่น เดิน เดินเร็ว ปัน่ จักรย�น ฯลฯ น่�จะดี เพือ่ ได้ออก กำ�ลัง + ให้ร่�งก�ย (ผิวหนัง) สร้�ง วิต�มิน D ม�กพอ ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเร�มีสุขภ�พดี ไปน�นๆ นะคะ ถ้�มีข้อสงสัยหรือ ต้องก�รทร�บเรื่องเกี่ยวกับสุขภ�พ อะไร ก็ e-mail ม�บอกเร�ได้ค่ะที่ antsnews@gmail.com


Health

บำ�รุ งราษฎร์

แนะนำาสถานที่ออกกำาลังกายในร่ม

Melbourne Sports Albert Park หรือเรียกว่� MSAC (Melbourne Sports and Aquatic Centre) เป็นสถ�นทีอ่ อกกำ�ลังก�ยที่ เดินท�งไปจ�กในเมืองได้สะดวกและ มีที่ออกกำ�ลังก�ยหล�กหล�ย ก�ร เดินท�งส�ม�รถนั่ง tram No. 96 (Bourke - St. Kilda Beach) ลง stop No. 129 ลงด้�นหน้�ของ park หรือ No. 112 (City - South Melbourne / St. Kilda) ลง stop No. 131 เดินเข้�ด้�นข้�งของสระ ว่�ยน้ำ� ห�กท่�นที่มีรถ ค่�จอดรถ $2 per hour ตัง้ แต่ 9am-5pm ค่ะ ขอเม�ท์เรือ่ งร�ค�คร่�วๆ กับสถ�นที่ ออกกำ�ลังก�ยใน Sports Halls แล้ว กันนะคะ เพร�ะร�ยละเอียดจริงๆ คงต้องเม�ท์กันย�ว อ�จขี้เกียจอ่�น กันซะก่อน 10 courts basketball facility ร�ค�ของผู้ ที่ ส นใจอย�กเล่นบ�สฯ จ่�ยคนละ $3.85 เล่นได้ทงั้ วันเลยค่ะ แต่ห�กต้องก�รจองทัง้ สน�มเพือ่ เล่น กับกลุ่มเพื่อนของตัวเอง ร�ค�ก็อยู่ที่ $38.60 (peak) ที่สน�มมีให้ยืมลูก บ�สฯ ด้วยนะคะ ห�กว่�อย�กเล่น แต่ว�่ อุปกรณ์ไม่พร้อมแต่ว�่ เงินพร้อม ก็เช่�ลูกบ�สฯ ได้ในร�ค� $3.65 แต่.. ขอค่�มัดจำ�ไว้ดว้ ย $20.00 นะคะ กัน คนฉกเอ�กลับบ้�น 12 courts badminton stadium สน�มคิดค่�เช่�ร�ยชั่วโมงค่ะ ช่วง peak $18.15, off-peak $14.55 Page 12

ANTS Classic

and Aquatic Centre

ไม้แบดฯ เช่� $3.65 ต่ออันพร้อม ค่�มัดจำ� $20.00 ลูกขนไก่ข�ยใน ร�ค� $3.00 เพิม่ เติมสักนิดกับท่�น ผูป้ กครองทีต่ อ้ งก�รให้ลกู หล�นเรียน รู้ก�รตีอย่�งถูกต้องก็มีให้เรียนนะคะ บุคคลทัว่ ไปทีเ่ กินกว่� 16 ปี $11.40 ถ้�ไม่เกิน 16 ปีก็ $5.20 ค่ะ 10 courts squash facility with international standard glass show court 1 ชั่วโมงของเวล� peak $24.35, off-peak $19.50 ค่�เช่�ไม้ $3.65 พร้อมว�งมัดจำ� $20.00 ลูกซื้อได้ที่ ร�ค� $4.00 กี ฬ �นี้ ก็ มี เ ปิ ด สอน ทักษะก�รเล่นเช่นกันค่ะ เด็กต่ำ�กว่� 16 ปี $5.20 ผู้ที่อ�ยุม�กกว่� 16 ปี $12.15 ค่ะ 27 table table tennis facility $16.60 ต่อ 1 ชั่วโมงช่วง peak, $12.80 off-peak ร�ค�เช่�ไม้และ มัดจำ�ก็ $3.65 บวก $20.00 ซื้อลูก ปิงปองได้ในร�ค� $2.00 3 volleyball Courts Peak $31.00, off-peak $25.00 เช่�ลูก $3.50 และมัดจำ� $20.00 ค่ ะ ...และในส่ ว นของ Aquatics Area จะมีสระว่�ยน้ำ�, ห้อง Spa และห้องสำ�หรับ Sauna ร�ค�ใน ส่วนของ Aquatics Area สำ�หรับ บุคคลทั่วไปอยู่ที่ $9.70 ห�กแสดง บั ต รนั ก เรี ย นร�ค�จะอยู่ ที่ $7.80 ประหยัดได้อีกนิดนึงค่ะ และที่น่�

สนใจกว่�นั้นสำ�หรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่อย�กพ�ลูกๆ ไปออกกำ�ลังก�ยใน น้ำ� ก็จะมี MSAC Swim School ร�ยละเอียดต�มนี้เลยค่ะ Waterbabies (per lesson) / $13.00 Learn to Swim & Stroke Correction (per lesson) / $15.00 Adult Swimming Lessons /$15.00 Squad / $18.30 Private Lessons / $40.25 Aqua Exercise / $11.00 สุดท้�ยขอแนะนำ�ว่�มี Myotherapy / Massage นวด 30 น�ที $53.00,

by T_Chanachai

45 น�ที $69.00 และ 1 ชั่วโมง $83.00 หวังว่�ข้อมูลที่ห�ม�นี้จะ มีประโยชน์และทำ�ให้ท่�นตัดสินใจ ไปออกกำ�ลังก�ยในร่มนี้เมื่อมีเวล� กันนะคะ (http://www.msac.com.au)


ไปรษณี ยส์ ี แดง

ม� เรียนคุณลึก แต่ไม่ลับ ียนม�ถ�มได้ คือ ผมเป็นนักศึกษ� นเข � ่ นอ ค ห้ �สใ โอก ด ปิ เ ่ ี ท น์ ม ั อล �ย ค มี หล ผมดีใจที่ ANTS อนและกำ�ลังห�ง�นทำ� เพื่อนๆ�นบอก เดื 2-3 ได้ ย ี รเล สเต ออ ม� ง ่ พิ เ ี ตร ญ� เรียนระดับปริญ เลย โดยเจ้�ของร้ ค่�แรงต่ำ�ม�ก บ้�งคนไม่ได้ค่�แรง ขอบคุณครับ คนที่นี่ทำ�ง�นร้�นอ�ห�รไทยได้หม ไง ง ยั ับว่�ค่�แรงขั้นต่ำ�ที่นี่เป็น ทดลองง�น คุณลึกพอบอกได้ไ คร วุฒิชัย Melbourne ่ เรียนวุฒิชัย �ยจ้�งจะโทรไปต�มม�ทำ�ง�นเมืช้ต่อั้งไหร น ่ แต ว ล้ แ ช่ ใ ไม่ อน น ่ �แน ่ เวล น ั แต ดว ห�กทำ�ง�นกำ�หน อย่�งนี้ค่�แรงขั้นต่ำ�ที่ประก�ศใ sual อน น ่ แน �น ทง ะเภ ปร น ้ นั l sua ca ca ง�นแบบ ก็ได้ที่เรียกว่�ง�น ห์ต่อชั่วโมง (ก่อนหักภ�ษี) ห�กเป็น มกร�คมปีนี้ จะเป็น 14.35 ดอม่ลลต่ำ�่�กว่� 8.25 ดอลล่�ห์ต่อชั่วโมง ไม่มีง�นอะไรที่แม้แต่ ุ ด้วย หรือแม้จะแค่ทดลองง�นจะได้ไ �ยค�่ จ้�ง ทีร่ ะบมุ �นเี้ ป็นสิทธิ แตอ่ ย่�ลืมหน�้ ทีข่ องคณ งจ่ ้ อ ่ ต งไม ้ � ิตย์ ยจ อ�ท น� อ ทดลองง�นแล้ว ทำ�ง�นได้ไม่เกิน 20 ชั่งโมงต่ � ่ ดว หน � ำ ก ่ ี ยท ม� ฎห มก ต� � ำ งท อ ต้ อ ื ค ่ นะครับ หน้�ที ่ไม่ชอบหน้�ที่ คนไทยจำ�นวนม�กเรียกร้องสิทธิ แต น�ยลึก แต่ไม่ลับ

Mail Box

เรียนคุณลึก แต่ไม่ลับคะ ดิฉนั ย้�ยจ�กเมืองไทยม�แต่งง�นกั และม�อยู่ที่เมลเบิร์นเข้� 10 ปีแล้บช�วออสซี่ เมืองไทยตอนนี้กลุ้มใจม�ก ว่�ปั ว อ่�นข่�ว เช่นใดคะ บ้�นเมืองจะได้สงบเหม ญห�จะจบ อีกเรื่องที่ขอถ�มเป็นเรื่องส่วนตัวคืือนเดิมไหม ปีนี้อ�ยุเกือบ 50 ปีแล้ว ตอนน อส�มีดิฉัน ผ�ยลมดังม�กทุกคืน ดิฉันให้ญ�ตอนแกชอบ ส่งย�สมุนไพรไทยลูกกรอัดเม็ดม� ิเมืองไทย ให้ แกก็ไม่ กิน ฝรั่งนี่เข�ไม่เชื่อสมุนไพรหรือคะ ดิฉันจะ ทำ�ไงดีกับส�มี วิภ�วีย์ Croydon เรียนคุณวิภ�วีย์ เรื่องสถ�นก�รณ์เมืองไทยตอนนี้ ก็ไม่มีประโยชน์ครับ คุณย้�ยม�ม กลุ้มใจไป นี่แล้ว ก็ต้องทำ�ใจเพร�ะเมืองไท ีชีวิตใหม่ที่ อะไรก็ทำ� เมืองไทยต้องแก้ไขปฎิร ยใครจะทำ� ขน�นใหญ่ตั้งแต่ก�รศึกษ�ระดับูปก�รศึกษ� ครับ ส่วนเรื่องปัญห�ส�มีกับย�สมประถมละ ุนไพร คุณ มีท�งแก้สองท�ง หนึ่ง ห�ส�มีใหม่ ที่แน่ใจว่�ไม ่ตดดังตอน นอนหลับ สอง ส่งย�ม�ให้ผม น�ยลึก แต่ไม่ลับ

Page 13 ANTS Classic


Health

บำ�รุ งราษฎร์

การฟอกฟันขาว

A Shine

Smile

ถ้�คุณเป็นนักดูหนังทั้งหนัง ทีวีหรือ หนังในโรง และเป็นคนช่�งสังเกตุ จะพบว่� หนังอเมริกัน หรือหนัง แนวฮอลลีวู้ด ด�ร�ตั้งแต่ตัวเอกยัน ตั ว ประกอบเล็ ก ๆ ทุ ก คนจะมี ฟั น เรียงสวยและข�วจั๊วะ เหมือนหลอด ไฟนีออน แต่ขณะเดียวกันถ้�เป็น หนังอังกฤษ ฟันนักแสดง แม้แต่ตัว เอง บ�งครั้งฟันก็ยังเกๆ เหลืองๆ สะท้อนให้เห็นค่�นิยม หรือ ก�ร เห็นคุณค่�ในก�รดูแลฟันของคนใน ประเทศนั้ น แม้ แ ต่ น �ยกอภิ สิ ท ธิ์ เอง ทีจ่ บจ�กอังกฤษ ก็มฟี นั หน้�ทีเ่ ก ม�ก ขอท้�เลยถ้�คุณอภิสทิ ธ์เรียนจบ อเมริก� ฟันจะไม่เก เลย คนอเมริกนั ค่อนข้�งเป็นคนสุดโต่งในหล�ยเรือ่ ง คว�มเป็น “perfectionist” หรือคว�ม ต้องก�รให้ทุกอย่�งสมบูรณ์แบบใน หล�ยเรื่อง เรื่องฟันก็สะท้อนจะเห็น ได้จ�กทีม่ กั จะฟอกฟันให้ข�วเวอร์จน ดูผิดธรรมช�ติ ภ�ษ�วัยรุ่นเข�ว่� ดู “fake fake” ก�รฟอกฟันข�ว เป็นเพียงวิธีหนึ่ง Page 14

ANTS Classic

by หมอสุดา

ของก�รทำ�ฟันให้ข�ว แต่บทคว�มนี้ จะพูดเพียงคร่�วๆ เกีย่ วกับชนิดของ ก�รฟอกฟันข�ว ข้อดีข้อเสียคร่�วๆ เพื่ อ ช่ ว ยในก�รตั ด สิ นใจในกรณี ที่ อย�กมีฟันข�วกัน โดยธรรมช�ติของฟันเร�มีลักษณะ คล้ � ยผ้ � สี ข �วที่ ส �ม�รถดู ด ซั บ สี ต่ � งๆจ�กอ�ห�รที่ เ ร�ท�นเร�ดื่ ม เช่น ช� ก�แฟ น้ำ�ส้ม บุหรี่ที่สูบ อ�ห�รที่มีสีต่�งๆ และเมื่ออ�ยุม�ก ขึ้น แน่นอนสีฟันก็จะเหลืองขึ้นจ�ก ก�รดูดซับสีต่�งๆ ต�มก�ลเวล� 1.ก�รฟอกฟันข�วในฟันที่สีเปลี่ยน ไป จ�กก�รที่ฟันได้รับอุบัติเหตุ จ�ก ก�รกระแทก แล้วฟันต�ย ต้องรักษ� ร�กฟัน สีทเี่ ปลีย่ นเกิดจ�กก�รดูดซับ หนอง ใน ร�กฟัน และจ�กก�รข�ด คว�มใสของฟันจ�กก�รข�ดเลือดไป เลี้ยง โดยม�กจะเป็นกับฟันซี่เดียว หรือ 2-3 ซี่ที่ได้รับก�รกระแทก อัน นีจ้ ะไม่คอ่ ยเกีย่ วกับก�รท�น ก�รดืม่ วิธีก�ร หมอจะเจ�ะฟันเป็นรูเล็กๆ จ�กด้�นในแล้วใส่น้ำ�ย�ฟอกเข้�ไป

ทิ้งไว้ 1-2 อ�ทิตย์ เมื่อสีข�วขึ้นจน คนไข้พอใจ หมอก็เรียกกลับม�อุดรู ทีป่ ดิ ไว้ แต่ถ�้ ยังไม่ข�วถูกใจก็ท�ำ ซ้�ำ ใหม่ แต่น�นอ�จจะประม�ณ 4-5 ปี อ�จต้องกลับม�ทำ�ซ้ำ� แต่ถ้�สีของ ฟั น ที่ ต �ยไม่ ค ล้ำ � ม�ก ส�ม�รถใช้ ก�รฟอกแบบที่ 2 ได้ แต่ถ�้ สีเข้มม�ก คงต้องใช้เทคนิคทีว่ �่ นีจ้ ะได้ผลดีกว่� 2. Home Beaching ก�รฟอกฟัน ข�วแบบเอ�กลับไปทำ�บ้�น ขั้นตอน จะเป็ น ก�รไปพบทั น ตแพทย์ ต รวจ สภ�พฟันว่�ไม่มีฟันผุหรือโรคเหงือก จ�กนั้นหมอจะพิมพ์ป�กเพื่อส่งไป ทำ�ถ�ดพล�สติกที่กระชับกับฟันบน และ ถ�ดสำ�หรับฟันล่�ง จ�กนัน้ หมอ จะให้น้ำ�ย� และสอนวิธีก�รให้ไปทำ� ที่บ้�น โดยปรกติถ้�ทำ�ทุกวันจะเห็น ผลในหนึ่งอ�ทิตย์ ข้อดีของวิธีนี้ คือ ร�ค�ถูกกว่� (ไม่ ได้หม�ยคว�มว่�ถูกนะ แค่ถูกกว่� แบบที่จะพูดต่อไป) ข�วทนน�นกว่� อ�ก�รเสี ย วฟั น หลั ง ฟอกสี ฟั น อ�จ น้อยกว่� เพร�ะน้ำ�ย�ที่ใช้มีคว�ม เข้มข้นน้อยกว่� และต่อม�ถ้�ฟัน กลับม�เหลือง 2 - 3 ปีหลังจ�กฟอก ก็ส�ม�รถแค่ขอซื้อน้ำ�ย�จ�กคลินิก ม�ใช้ได้ โดยค่�ใช้จ่�ยจะถูกลงม�ก (อันนีถ้ กู จริง) เพร�ะ ตัวถ�ดถ้�รักษ� ดีๆ จะใช้ต่อได้เรื่อยๆ ข้อเสีย คือ ข�วช้�กว่� เพร�ะพอกลับ จ�กทำ � ง�นกลั บ บ้ � น ก็ เ กิ ด คว�ม

เหนือ่ ย คว�มอ่อนล้� ขีเ้ กียจทำ� ทำ�บ้�ง ไม่ทำ�บ้�ง วิธีน้ีต้องอ�ศัยแรงจูงใจ และคว�มขยันในก�รทำ� บ�งครั้ง อ�จมีอ�ก�รเสียวบ้�ง หลังจ�กทำ� ก็ ใ ห้ พ ั กไป 2-3 วั น แล้ ว ค่ อ ยทำ � ใหม่ได้ ข้อเสีย อีกประก�รคือถ้� ไม่ระวังอ�จกลืนน้ำ�ย�เข้�ไปได้ มัน ไม่ได้อันตร�ยม�ก แต่ก็ไม่ควรกลืน เข้�ไปในปริม�ณที่ม�กๆ เทคนิคนี้ คนอ�ยุน้อยจะใช้เวล�ในก�รฟอกให้ ข�วน้อยกว่�คนที่อ�ยุม�ก 3. In Office Bleaching ก�ร ฟอกฟั น ข�วที่ ทำ � ที ค ลิ นิ ก ทำ � ครั้ ง เดียวใช้เวล� 1 ชม. หมอจะต้อง ท�ส�รกั น ก�รไหม้ ข องเหงื อ กรอบ ฟั น และใช้ น้ำ � ย�ที่ แ รงกว่ � แบบเอ� กลั บ บ้ � น 3 เท่ � ท�ไปที่ ตั ว ฟั น แล้วใช้คว�มร้อน อ�จจะจ�กเครื่อง เลเซอร์ ห รื อ เครื่ อ งฉ�ยแสงสำ � หรั บ ฟอกฟันข�วโดยเฉพ�ะ เพื่อกระตุ้น ก�รแตกตัวของออกซิเจน เพื่อไปดึง ตัวสีออกจ�กฟัน ข้อดีคอื เร็วทันใจ ข้อ เสียคือเดินออกจ�กร้�นหมอฟันแล้ว กระเป๋�เบ�ลงไปเยอะ อ�จเท่�ค่�ตัว๋ ก�รบินไทยบินไปกลับเมืองไทยช่วง เดือน ธ.ค. (ร�ค�ที่ออสเตรเลีย) ถ้� ผลออกม�ไม่ข�วดังใจก็อ�จต้องยอม ทำ�ใจ หมอบ�งคนใจดีอ�จทำ�ซ้ำ�ให้ อีกหนึ่ง ครั้งไม่คิดเงินเพิ่ม ฟันกลับ ม�เหลืองเร็วกว่�แบบแรก 4. แบบที่ซื้อจ�กร้�นข�ยย�ทั่วไป แบบนี้ ใ ช้ ห ลั ก ก�รแบบเดี ย วกั บ home bleaching ข้อดี คือเงิน ในกระเป๋�ยังเหลือพอไปชอปปิ้งต่อ ได้อีก ข้อเสียคือ ถ�ดที่ใช้ไม่กระชับ น้ำ�ย�คว�มเข้มข้นน้อย ใช้เวล�น�น กว่�ม�ก ประสิทธิภ�พน้อยกว่�ม�ก

“อ่านแล้วก็ลองเลือกว่าอย่าง ไหนเหมาะกับเรา แต่ผู้เขียน อยากให้ ฟ อกขาวขนาด ออสซี่ก็พอไม่ต้องแบบแยงกี้ เวลายิ้มคนเขาจะเห็นความ งามส่วนอื่นของเราด้วยโดย เฉพาะนั ย ตาที่ จ ริ ง ใจไปกั บ การยิ้ม”


ชอปปิ งบุ ้ ญ

ได้อย่�งหนึ่ง นี่ขน�ดเธอเป็นผู้รับ เพียง 7 วัน ยังสำ�นึกในบุญคุณคำ� ข้�วของเจ้�ภ�พได้เพียงนี้ พระสงฆ์ ผู้ บิ ณ ฑบ�ตรทุ ก วั น จั ก ตระหนั ก ถึ ง บุญคุณของคำ�ข้�วได้เพียงใด อย่�งนี้ เองพระพุทธเจ้�จึงทรงสอนว่� ภิกษุ ต้ อ งเร่ ง เพี ย รปฏิ บั ติ แ ละเมื่ อ บรรลุ ธรรมเมือ่ ใดจึงจะไม่เป็นหนีแ้ ก่ผถู้ ว�ย ภัตต�ห�รนัน้ แต่กลับเป็นเนือ้ น�บุญ ของผูถ้ ว�ย เจิมใจชอบไอศกรีมแต่ไม่ ชอบเยลลี่เพร�ะรู้สึกว่�เยลลี่มีรสอม เปรีย้ ว เธอพย�ย�มกินไอศกรีมพร้อม แซมเยลลีเ่ พือ่ ลดคว�มเปรีย้ วของมัน ลง และแม้จะกินเยลลีไ่ ปได้เพียงครึง่ เดียว แต่เธอก็พย�ย�มกินไอศกรีม

ตอน “ผู้ให้”

Shopping Boon เจิ ม ใจเคยตั ก บ�ตรพระหน้ � บ้ � น ตอนเช้� เคยไปเลี้ยงพระถว�ยเพลที่ วัด เคยดูแลให้ก�รเตรียมก�รเป็นไป โดยลุล่วงสมบูรณ์ดีที่สุดเช่นเดียวกัน ในขณะนั้นๆ ก็รู้สึก ว่�จะต้องทำ� อย่ � งไรหนอถึ ง จะคล่ อ งตั ว พร้ อ ม ที่สุดไม่ติดขัดและได้ถว�ยอ�ห�รไป โดยร�บรื่นที่สุด แต่ไม่ได้ตระหนัก ซึ้งถึงคว�มเป็นผู้ให้ได้เท่�ที่เจิมใจ กำ�ลังเป็น “ผู้รับ” และมองกลับไป ยัง “ผู้ให้” ในขณะนี้เลย เจิมใจหิว ข้�วจะต�ยอยูแ่ ล้ว นีถ่ ้�ไม่มผี เู้ มตต� นำ�อ�ห�รม�ให้อย่�งนี้ เจิมใจคงจะ ได้ต�ย เมตต�ธรรมค้ำ�จุนโลกเป็น ดังนี้เอง ได้ยินได้ฟังม�ตั้งน�น เพิ่ง จะตระหนักคว�มเป็นผูใ้ ห้นนั้ ไม่เพียง อ�ห�รนี้เท่�นั้น แม้ก�รให้เสื้อผ้�แก่ คนย�กจน ก�รให้ทุนเด็กชนบทใน ก�รเรียนหนังสือ ก�รร่วมกันช่วย เหลือในย�มเกิดภัยธรรมช�ติ ล้วน หลั่งไหลม�จ�กเมตต�ธรรม แม้พ่อ แม่ที่อบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยคว�มรัก ใคร่แม้แต่เพื่อนผู้หวังดีต่อกัน หรือผู้

Shooping Boon

ให้หมดเพื่อให้สุภ�พสตรีท่�นนั้นได้ บุญม�กๆ เจิมใจรู้สึกขอบคุณสุภ�พ สตรีท่�นนั้นที่ทำ�ให้เธอได้ตระหนัก ขึ้นม�ในคว�มเป็น ”ผู้ให้” ซึ่งเป็นสิง่ ทีเ่ หมือนจะ “เห็นอยู”่ และ “รูอ้ ยูแ่ ล้ว” แต่ บ �งที ก็ ม องข้ � มไปเป็ น เหมื อ น เรื่ อ งธรรมด�ๆ ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ค ว�ม หม�ยอะไร เจิ ม ใจคิ ด ว่ � ถ้ � เร� ตระหนักได้ในคว�มสำ�คัญของก�ร เป็นผู้ให้ ก็จะส่งเสริมให้เร�มีศรัทธ� ใน “ก�รให้” ได้ม�กขึน้ เป็นกำ�ลังใจ ในก�รปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่�งดียิ่ง ท�งหนึ่งเหมือนกัน เจิมใจรู้สึกเบิก บ�นใจ และมีคว�มสุข.

ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์ โดยคุณขวัญ เพียงหทัย

ทีป่ ลอบใจให้คำ�แนะนำ�ต่อกันเมือ่ มีผู้ ทุกข์ใจ ก็รนิ หลัง่ ม�จ�กคว�มเมตต� ในใจของ “ผู้ให้” ทั้ง สิ้นถ้�ไม่มีผู้ให้ โลกนี้จะเป็นอย่�งไร “นี่เข�เอ�ข้�ว ม�ให้เร�กิน นะ” เจิมใจรู้สึกตื้นตัน ใจขึ้นม�จนน้ำ�ต�ซึม เธอมองไปยัง เพื่อนผู้นั่งอยู่รอบโต๊ะ ทุกคนกำ�ลัง รอคอยเจิ ม ใจคิ ด ขำ � ๆว่ � เวล�พระ สงฆ์นั่งล้อมวงคอยเจ้�ภ�พประเคน อ�ห�ร จะรู้สึกเหมือนเจิมใจขณะนี้ หรือเปล่�นะ สุภ�พสตรีท�่ นนัน้ เสิรฟ์ ไอศกรีมเสร็จแล้ว อ�จ�รย์กล่�วนำ� อนุโมทน�แก่เจ้�ภ�พผูเ้ ลีย้ งอ�ห�รใน มื้อนั้น เจิมใจตั้งจิตให้เป็นกุศลแน่ว แน่ในขณะกล่�ว คำ�อนุโมทน�เพื่อ ยังบุญกุศลให้เกิดแก่เจ้�ภ�พม�กๆ รู้สึกขอบคุณผู้ให้และรู้สึกสำ�นึกตน ในฐ�นะผู้รับเป็นอย่�งม�ก เธอเริ่ม ลงมือท�นข้�วและพย�ย�มมี สติ ตระหนักรู้คำ�ข้�ว ก�รเคี้ยวข้�ว ก�ร กลืนอย่�งน้อย ก�รมีสติตลอดเวล� รับประท�นอ�ห�ร ก็เป็นก�รปฏิบัติ ธรรมอันเป็นก�รตอบแทนคุณผู้ให้ Page 15 ANTS Classic


Art Corner

ท่าพระ Once upon a time Rome was known as the most powerful empire of the world. Romans were more advanced in politics and art than any other nations, especially during the time of Caesar Maharajah that many believed every road exited on the planet lead straight to Rome. Nowadays the Big Apple or New York City has become the new destination for modern artists to reach for their wildest dreams.

PopArt

เมื่ อ น�นม�แล้ วโรมเคยเป็ น มห� อำ � น�จ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ทั้ ง ในด้ � น ก�รเมื อ งก�รปกครองอี ก ทั้ง ศิลปะ วิทย�ก�รก็เจริญถึงขีดสุดในยุคของ ซีซ่�มห�ร�ช จนมีคำ�กล่�วว่�ถนน ทุกส�ยมุง่ สูก่ รุงโรม แต่ในปัจบุ นั Big Apple หรือ มห�นคร New York ต่�งห�กทีน่ กั สร้�งสรรค์ศิลปะ และ เหล่�ศิลปินนับแสนฝันเห็นมันเป็น ปล�ยท�ง เป็นจุดหม�ยที่ตนต้อง ไปให้ถึง New York คือ “มดลูกของง�น ศิลปะ” ฟังดูแปลกแต่ก็ไม่เกินจริง ภ�ยใต้คว�มอลหม่�นอื้ออึงของเมือง นี้เองที่ง�นศิลปะมีก�รเคลื่อนไหวอยู่ ตลอดเวล� คลื่นพลังท�งคว�มคิด และจินตน�ก�รไม่เคยหลับไหลแม้ วิน�ที เสมือนว่�มันเป็นฟันเฟืองน้อย ใหญ่ที่ขับเคลื่อนมห�นครอันใหญ่โต นี้ให้คงดำ�รงอยู่ และเมืองอันแสน แออั ด นี้ เ อง ได้ เ ป็ น ที่ จุ ติ ของเหล่ � ศิลปินที่มีชื่อเสียงม�กม�ย อีกทั้งยัง เป็นแหล่งกำ�เนิดของง�นศิลปะหล�ก หล�ยประเภทอีกด้วย ง�น Pop Art ก็เช่นกันที่ อุบัติ ขึน้ กล�งเมือง New York ในช่วง สงคร�ม โลกครั้งที่สองนี่เอง ที่เกิด สภ�วะผันผวนท�งเศรษฐกิจภ�ยใน Page 16

ANTS Classic

by ลมเย็น

ประเทศสังคมเต็มไปด้วยคว�มสับสน ผูค้ นเริม่ เอือมระอ�กับสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ ได้ คว�มนิยมในง�น Abstract ที่ ต้ อ งใช้ จิ ตน�ก�รในก�รชม จึงถูก เมินผ่�นไป ด้วยสังคมในเวล�นั้น เองต้องก�รเสพสิ่งที่เป็นจริงจับต้อง ได้ ไม่ว�่ จะเป็นเครือ่ งอุปโภค บริโภค หรือง�นศิลปะเองก็ต�ม ด้วยสภ�พ ดังกล่�วง�นศิลปะแบบ Pop Art จึงได้รับก�รยอมรับอย่�งกว้�งขว�ง ในเวล�นั้น เพร�ะตัวง�นส�ม�รถ ให้คำ�ตอบที่สังคมต้องก�รได้อย่�ง หมดจด และชัดเจน ศิลปินในแนวนีจ้ งึ ผลิตง�นออกม�ให้ ดูง�่ ยไม่สลับซับซ้อนและมีให้เห็นจริง ในชีวิตประจำ�วัน สัมผัสได้ง่�ย เข้� ถึงคนได้ทกุ ชนชัน้ อีกทัง้ ยังมีก�รแฝง บันทึกภ�พบรรย�ก�ศของสังคมใน ช่วงเวล�นั้นในแง่มุมต่�งๆไว้ในตัว ง�นของพวกเข�อีกด้วย ห�กเร�จะ เรียกง�นของศิลปิน Pop Art อีก แบบว่�เป็นง�นแนว New Realism ก็ไม่เป็นก�รผิดแปลกอันใด ศิลปิน ที่มีชื่อเสียงในกลุ่ม Pop Art นี้ก็มี อทิเช่น Andy Warhol, Roy Lichtenstein, George Segal เป็นต้น พบกันใหม่ฉบับหน้�ครับ

To many people, New York is “the womb of art”. It may sound strange and hard to believe but beneath the surface of frantic conditions of life, the movement of art is happening frequently. There is no break for new ideas and creativity like different cogs working together to keep the artistic spirit alive. And in this very city,

new artistic ideas are formed and many different types artists have found the recognitions they’ve always dreamed of. The Pop Art is also one of the events which occurred in New York. In the second world war, there were a lot of confusions and frustrations all around in the community and the economy was not lifting up. People were fed up with things they couldn’t put their fingers on, even consumable goods and, of course, art. Since the occurrence, Pop Art was widely accepted because many believe it can interpret the hostility and warfare in the most comprehensible way. Most artists in this area of work produce the simplest and straight forward products to make it easy for viewers to understand. Appropriate for all target audience. It also keeps a journal on the society throughout different periods of time, on events and different outlooks. Each individual artwork also gives a distinct expression from each artist. Pop Art is also known as New Surrealism which a lot of artists prefer. Many musicians are known to be a Pop Artist such as Andy Warhol, Roy Lichtenstein and George Sagel etc. More details on what’s going in the artistic world, on ANTS, next issue Andy Warhol

Roy Lichtenstein


rne elbou M ง อ ก่ข ปี y เก่าแ

cer ai Gro วนานกว่า h T น ร้า ยา ที�มีมา

21

Hoddle St.

รายการทีวี ดีวีดี ละคร ไทย จีน เกาหลี ยาสามัญประจำบ้าน อาหารกึ�งสำเร็จรูป นานาชนิด ขนมไทย อาหารไทยสำเร็จรูป เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ ทุกขนิด นิตยสารไทย เพลงไทย เก่าและใหม่ เครื�องสังฆทาน เครื�องบูชาพระ และอื�น ๆ อีกมากมาย

Naris Victoria Street

THAI VIDEO ¾ÔàÈÉ

âÍÍÔª green tea

3 ¢Ç´ $5

Stop19

109

North Richmond Station

251 Victoria Street, Abbortford VIC 3067 เวลาทำการ ��.�� - ��.�� วันจันทร์ Tel: 03 9416 3163 ��.�� - ��.�� วันอังคาร - วันอาทิตย์


Lifestyle and Travel

หมอชิต

ย่านต่างๆ ของเมลเบิร์น ตอนที่ 2

Melbourne’s Precincts ฉบับทีแ่ ล้ว น้�หมีได้พ�ท่�นผูอ้ �่ นไป รู้จักกับย่�นเด่นๆ ของเมลเบิร์นสอง แห่ง เพื่อผู้อ่�นจะได้พ�เพื่อนๆ หรือ ผู้ม�เยือนเมลเบิร์นไปเดินชม และ สัมผัสกับบรรย�ก�ศของเมือง ที่น่� อยูท่ สี่ ดุ ของโลก ฉบับนี้ เร�ม�รูจ้ กั กับ ย่�นต่�งๆ เพิม่ เติมอีกนะครับ ในเมื อ งของประเทศที่ พั ฒ น�แล้ ว นอกจ�กจะครอบคลุมด้วยตึกร�ม บ้�นช่อง สำ�นักง�น ร้�นค้� และที่ จอดรถ รัฐบ�ลของเข�มักจะจัดพืน้ ที่ เพิ่ ม เติ ม สำ � หรั บ ก�รเดิ น เท้ � ด้ ว ย เพร�ะถือว่� ทุกคนมีสิทธิเท่�เทียม กันในเมือง ไม่ว่�จะเป็นรถ หรือคน เดินเท้�ก็ต�ม ส่วน Arcade นั้น ในท�งสถ�ปัตย กรรมเป็นถนนคนเดินในร่ม ซึง่ มีร้�น ค้�เรียงร�ยไปสองข้�ง ซึ่งทำ�ให้เกิด เป็นย่�นขึ้นได้เช่นกัน โดยเฉพ�ะ ห�กมีจุดเด่นอีก เช่นร้�นค้�เด่นชื่อ ดัง หรือก�รตกแต่งทีส่ วยง�มติดต� จะ ทำ�ให้ Arcade นั้นๆ เป็นสถ�นที่ ที่ชักจูงคว�มสนใจผู้ม�จับจ่�ยเดิน เที่ยวได้เพิ่มขึ้น Arcade ดังๆ ในเมลเบิร์นยังรวม Collins two3four, Australia on

Series 2

Collins, The Walk Arcade, The Galleria และ Centrepoint Mall อีกด้วย ซึง่ ตัง้ อยูภ่ �ยในบริเวณใกล้ๆ กันโดยแตกแขนงจ�กถนน Little Collins ทั้งสิ้น ซอยเหล่�นี้ มีร้�นดัง และร้�นค้�ทีเ่ จ้�ของร้�นม�ประกอบ ธุรกิจเอง และร้�นอ�ห�ร ร้�นก�แฟ อีกทั้ง Food Court ที่มีคุณภ�พ น่�ลิ้มลองม�กม�ยให้ท่�นผู้อ่�นได้ เข้�ไปสัมผัส ย่�นที่โดดเด่นอีกย่�นหนึ่งของเมล เบิร์น จะเกิน Chinatown ไปไม่ ได้ ท่�นทร�บหรือไม่ว�่ Chinatown ของเมลเบิรน์ เป็น Chinatown ทีเ่ ก่� แก่ที่สุดในออสเตรเลีย และมีจุดเด่น คือประตูจนี หล�ยตำ�แหน่ง ขัน้ ต�มหัว ถนนของ Little Bourke ช่วงระยะ ตั้งแต่ถนน Spring ถึง Swanston รวมถึงไฟประดับถนน ที่ได้รับก�ร ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม บรรย�ก�ศของ เมืองแห่งย่�น (Precinct Town) ที่ มีเสน่ห์ของเมืองนี้ Chinatown ร�ยล้อมไปด้วยอ�ค�ร ยุคศตวรรษที่ 19 และเป็นที่ตั้งของ ร้�นอ�ห�รจีนชื่อ ดังของเมือง เช่น Shark Fin, Supper Inn, Dragon

by น้าหมี Na Mee อ้างอิงจาก : http://www.visitmelbourne.com

Boat, Kun Ming และ Westlake ทีม่ รี �้ นหยำ�ฉ่� หรือแต่เตีย้ มอร่อยชือ่ ดัง รวมถึงภัตต�ค�รอ�ห�รกว�งตุ้ง ชั้นหนึ่ง Flower Drum ที่ได้ขึ้นชื่อ ว่� เป็น fine dining ระดับดีที่สุด แห่งหนึ่งของเมลเบิร์น ร้�นค้�ต่�งๆ เรียงร�ยข�ยสินค้�ตั้งแต่ของชำ�ร่วย เสื้ อ ผ้ � สิ่ ง พิ ม พ์ ไ ปถึ ง ของชำ � จ�ก เอเชียให้ท่�นเลือกชม และเลือกซื้อ ได้อย่�งจุใจ สถ�นที่ น่ � เยื อ นอี ก แห่ ง ของย่ � นนี้ คือ พิพิธภัณฑ์ช�วจีน ที่ซอย Cohen Place ซึง่ มีพน้ื ทีน่ ทิ รรศก�รถึงห้�ชัน้ และมีข้อมูลให้ผู้ม�เยือนได้ทำ�คว�ม เข้�ใจกับประวัติศ�สตร์อันน่�สนใจ ของที่นี้ ทุกปีที่ Chinatown จะ มีก�รจัดง�นตรุษจีน และเทศก�ล อ�ห�รจีน ซึ่งเป็นก�รเพิ่มสีสันของ ย่�นอีกด้วย ย่�นดังๆ ที่โดดเด่นของเมืองที่จะ นำ � ม�แนะนำ � ต่ อ ได้ แ ก่ Collins Street & Little Collins Street, Docklands, Flinders quarter, Greek quarter, Sports precinct และ Yarra precincts แต่ต้อง คอยติดต�มนะครับ

On our last issue, Na Mee introduced two precincts of Melbourne to our readers, so that your friends and visitors can be brought to see and take the opportunity to enjoy this “world’s most liveable city”. Come and take pleasure in these famous precincts with us. In a city of a developed country, apart from areas that occupied by public and private buildings that include residential, commercial, retail and parking spaces, the city’s authorities usually organise areas for pedestrian as well as for automobile, since every citizen also has the same access rights to the public space. An arcade, in architectural terms, is a covered retail space for pedestrians, which is lined with specialty shops. A precinct can also occur under this category of space, especially when it has strong characteristics such as famous shops or special decorations or attractions, which can

Page 18

ANTS Classic


make any arcade an attractive and interesting precinct for the shoppers. Melbourne’s famous arcades include Collins two3four, Australia on Collins, The Walk Arcade, The Galleria and the Centrepoint Mall, which is situated within closed vicinity of each other and all stemming off Little Collins Street. These lanes and arcades offer a mix of large flagship stores, unique owner-operated shops and quality caf้s and food courts for anyone to experience. Another famous precinct of Melbourne cannot exclude Chinatown. Do you know that Melbourne’s Chinatown is the oldest in Australia? Its outstanding character is the many Chinese gates marking the precincts from Spring to Swanston Street. The decorative streetlights illuminate and

enhance the atmosphere of this charming Precinct Town. Chinatown is lined with 19th century buildings housing many renowned Chinese restaurants such as Shark Fin, Supper Inn, Dragon Boat, Kun Ming and Westlake where Yum Cha is most famous and the wonderful Flower Drum, one of the best fine dining restaurants for Cantonese cuisine in Melbourne. Shops in this thriving precinct off Little Bourke Street sell everything from souvenirs, clothing, publications and grocery from Asia for you to choose and shop till you drop. Another place worth a visit in this precinct is the Chinese Museum in Cohen Place, which has five levels of exhibition space and tells interesting Chinese-Australian history to the visitors. Each year China-

town hosts Chinese Lunar New Year and Asian Food Festivals which add more colour to the precinct. We will keep presenting to you with more precincts including

Trekker

ลัลล้า ณ Lavandula ฟาร์ม

Lavandula

Collins Street & Little Collins Street, Docklands, Flinders quarter, Greek quarter, Sports precinct and Yarra precincts. We shall see you on the next issue.

Farm

by Nootnaree

ผ่�นร้อนม�หม�ดๆ กำ�ลังย่�งเข้�สู่ฤดูใบไม้ร่วง นอกจ�กเมลเบิร์นจะมีอุณหภูมิลดลงเหม�ะแก่ก�รเดินเล่นเย็นใจแล้ว ใบไม้เปลี่ยนสีจ�กเขียวเป็นแดงเหลือง ยังมีเสน่ห์ทำ�ให้เมลเบิร์นน่�หลงใหลได้อีก ห�กใครเบื่อบรรย�ก�ศวุ่นว�ยในตัว เมือง อย�กหลบไปพักผ่อน ผูเ้ ขียนมีฟ�ร์มล�เวนเดอร์หอมๆม�นำ�เสนอค่ะ ทุง่ ล�เวนเดอร์สดุ โรแมนติกมีชอื่ เรียกกิบ๊ เก๋ ว่� Lavandula เป็นฟ�ร์มดั้งเดิมในแบบ สวิส - อิต�เลี่ยน ตั้งอยู่ที่เมือง Hepburn Springs ท�งตอนเหนือของเมล เบิร์น ใช้เวล�เดินท�งโดยรถยนต์ประม�ณ 1.5 ชั่วโมง นอกจ�กกลิ่นหอมของดอกล�เวนเดอร์จะเย้�ยวนใจแล้ว ที่นี่

ยังมีไร่องุน่ กว้�งใหญ่สดุ ลูกหูลกู ต�ให้ เดินทอดน่อง และมีใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวยที่สุดตั้งแต่เคยเห็นม�ให้ชมเป็น บุญต�ด้วย ห�กรูส้ กึ เหน็ดเหนือ่ ยจ�ก ก�รเดินสำ�รวจฟ�ร์ม ที่นี่มีค�เฟ่แนว เมดิเตอเรเนีย่ น ชือ่ La Trattoria ไว้ ให้นั่งพักจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ได้ต�ม อัธย�ศัย ผู้เขียนได้ไปสัมผัสคว�ม ร่มรื่นในช่วงวันหยุดอีสเตอร์ที่ผ่�น ม� จึงเก็บบรรย�ก�ศม�ให้คณ ุ ผูอ้ �่ น ได้อิจฉ�เล่นๆ เผื่อมีใครสนใจจะไป เยือน Lavandula บ้�ง ก็ส�ม�รถ ศึ ก ษ�ข้ อ มู ล ล่ ว งหน้ �ได้ ที่ www. lavandula.com.au ก่ อ นกลั บ อย่�ลืมแวะร้�นข�ยของที่ระลึกซื้อ ผลิตภัณฑ์สกัดจ�กดอกล�เวนเดอร์ ไปฝ�กคนพิเศษทีเ่ มลเบิรน์ ด้วยนะคะ

“Tips: Lavandula ฟาร์ม จะเปิ ด ให้ เ ข้ า ชมระหว่ า ง เดือนกันยายน - พฤษภาคม เท่านั้น หากสนใจจะไปเที่ยว ก็ต้องรีบกันหน่อยแล้วล่ะค่ะ ก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง” Page 19 ANTS Classic


Cooking

เยาวราช

spices

The traditional from around the world

Global Essentials with 20 spices can be used to create a lot of different food variety Coriander, cumin, cinnamon, cassia, cloves, chilli, ginger, cardamon, paprika, staranise, turmeric, all spice, fennel seeds, nutmeg, thyme, oregano, caraway seeds, fenugreek seeds, saffron, vanilla and black peppercorns

“Flavour of t he mont h”

Middle Eastern The essential characteristics of dry spice mixes such as sumac,dukkah, etc. It is also about marinated meats coked on a shish.(skewer). Paprika, coriander seed, sumac, parsley, thyme, cumin, cassia (has a stronger flavor than cinnamon), pomegranates seed, molasses (concentrate flavor of pomegranate), black pepper, cloves, cardamon, mastic and mahlab

Recipe by hippopo.jar

ts ot e l l i f ic r b p m da a l ac io an m Su tach cous is ous p c on

m@

to Pho

gra

p

b hy

O yM

D ZE

esig

y nb

Serve 4 Preparation time: 15 minutesCooking time:10 minutes Combine the lamb, garlic, sumac, coriander and half the oil in a medium bowl, marinated for 1 hour. Season with salt and pepper. Heat a char-grill pan or large frying pan over high heat. Add lamb and seal the lamb both side, each side for 5 minutes or until turning brown. Remove from heat. Meanwhile, bring the chicken stock or vegetable stock to the boil in a medium saucepan over high heat. Remove from heat, add the couscous and stir to combine. Cover ad set aside for 5 minutes. Use a fork to fluff grains to separate. Transfer to a bowl. Add the parsley, mint, pistachio, apricots, onion, tomatoes, lemon juice and remaining oil and toss to combine. Season with salt and pepper. Spoon couscous on to serving plates and top with lamb fillets Serve immediately with Greek yoghurt and pita bread, if desired.

id

4 lamb fillets, trimmed 2 garlic cloves crushed 1 tbsp sumac 1 tsp ground coriander 2 tbsp extra virgin olive oil 1 cup chicken stock or vegetable stock 1 cup couscous 200 gram pistachio kernels, chopped 200 gram dry apricots, diced 1 cup coarsely chopped flat-leaf parsley ½ cup coarsely chopped mint 2 spring onion, thinly sliced 250 gram cherry tomatoes halved 1/4 cup lemon juices

Page 20

ANTS Classic


เรื องเล่าจากคนอ่าน

เคล็ดลับสู‹ “ความประหยัดและอดออม”

From Reader

บทความจากผูŒอ‹าน

สมัยที่ฉันยังเ»šนเดçก ธน�ค�รออมสินเ»šนส¶�บันก�รเงินยอดÎิµสำ�หรับเดçกæ อย่�งเร� ฉันค่อยæ »ระหยัดãชŒเพื่อที่¨ะäดŒมีเงินäวŒหยอดกระ»ุกหมÙทุกæ วัน เมื่อสะสมเหรียÞ¨นเµçมกระ»ุก ฉันกç¨ะรีบนำ�份�กธน�ค�รทันที ãน ช่วงเรียนมห�วิทย�ลัย ทักÉะãนเรื่องก�ร»ระหยัดและอดออมของฉันลดลง ¨ำ�äดŒล�งæ ว่� เงินที่พ่อแม่ãหŒãนแµ่ละเดือนäม่เคยสมดุลกับร�ย¨่�ยสักที หลัง¨�กเรียน¨บ มีง�นทำ� มีเงินเดือนเ»šนของµัวเอง ฉันµŒองบริห�รเงินเดือน อันนŒอยนิดãหŒเพียงพอµ่อค่�ãชŒ¨่�ยµลอด 1 เดือน ซÖ่ง¶ือäดŒว่�เ»šนเรื่องที่สุดหิน เพร�ะลำ�พังเงินเดือนเพียง 9,000 บ�ท กับค่�ãชŒ¨่�ยที่ม�กม�ย ฉันäม่มีเงินออม กระ»ุกหมÙออมสิน¨Öงเ»šนเพียงแค่ว�มทรง¨ำ� ก�ร»ระหยัดและอดออมเกิดขÖéนกับฉัน¨ริงæ หลัง¨�กที่ฉันเริ่มสรŒ�งครอบครัวãหม่ ฉันและส�มีµŒองยŒ�ยม�อยÙ่ที่เมลเบิร์น อย่�งที่ทร�บกันดีว่� ก�รãชŒชีวิµãนµ่�ง»ระเทÈนัéน ãช่¨ะสบ�ยซืéอง่�ยข�ยคล่องเหมือนอยÙ่เมืองäทยบŒ�นเร� ãครที่เคยãชŒเงินอย่�งสุรุ่ยสุร่�ยที่เมืองäทย พอä»อยÙ่µ่�งแดนก経องเรียนรÙŒ¶Öงก�ร»ระหยัดและอดออมดŒวยกันทุกคน ร�ค�ที่พัก อ�ห�ร เครื่องดื่ม สิ่งของเครื่องãชŒ ลŒวนแพงกว่�บŒ�นเร�ทัéงสิéน โดยเฉลี่ยร�ค�สินคŒ�ที่ออสเµรเลีย¨ะ สÙงกว่�ที่เมืองäทย»ระม�³ 3-4 เท่� ดŒวยคว�มที่µŒองบริห�รชีวิµãนµ่�งแดนอย่�งมี»ระสิทธิÀ�พ »˜¨¨ุบันฉัน¨Öงเ»šนแม่บŒ�นนัก»ระหยัดที่รÙŒ¨ักãชŒ¨่�ยอย่�งมีสµิและเ»šนระบบ ห�กãครสนã¨วิธีก�ร»ระหยัดและอดออมãนแบบของ ฉันกçส�ม�ร¶นำ�ä»»รับãชŒãหŒเขŒ�กับก�รดำ�เนินชีวิµของคุ³æ äดŒนะคะ ฉัน¨ำ�แนกก�ร»ระหยัดµ�มหัวขŒอµ่�งæ ดังนีé

“เดือนนี้เราออมเงินไปเท‹าไร”

เรือ่ งอ�ห�รก�รกินฉันขอแนะนำ�ãหŒเริม่ ทำ�อ�ห�รท�นเองµังé แµ่วันนีéเ»šนµŒนä»ค่ะเริ่มทำ�อ�ห�รท�นเองµัéงแµ่วันนีé เ»šนµŒนä»ค่ะ ¶ÖงแมŒอยÙ่เมืองäทย¨ะäม่เคยทำ�อ�ห�รม�ก่อนกçäม่เ»šนäร ของแบบนีéเร�หัดกันäดŒ ก�รทำ�อ�ห�ร ท�นเองที่บŒ�นส�ม�ร¶»ระหยัดค่�อ�ห�รãนแµ่ละสั»ด�ห์äดŒม�กเลยทีเดียว ฉัน¨่�ยµล�ดสั»ด�ห์ละ 1 ครัéง สิéนเงิน 50 – 60 เหรียÞ ซÖ่งส�ม�ร¶ท�นäดŒ 2 คน แบบพอดีæ ค่ะ ห�กเ»รียบเทียบกับก�รä»ท�นขŒ�วนอก

Tips

บŒ�นแลŒว ร�ค�อ�ห�รที่ทำ�เอง 1 สั»ด�ห์ = ร�ค�อ�ห�รท�นนอกบŒ�น 1 มืéอ สำ�หรับคนที่ทำ�อ�ห�รäม่เก่ง กçเริ่ม¨�กก�รทำ�อะäรง่�ยæ เช่นอ�ห�รµระกÙลäข่ä»ก่อนกçäดŒ แลŒวค่อยพั²น�ä»ทำ�อย่�งอื่น สำ�หรับµัวฉัน มัก ¨ะลองทำ�เมนÙãหม่æ อยÙ่เสมอ ฉันเริ่ม¨�กก�รคิดอ�ห�รที่µัวเองอย�กท�น แลŒวกçลองหัดทำ�¨น»ระสบคว�ม สำ�เรç¨ แµ่ก่อนฉันเคยชอบท�นกระหรี่พัฟäก่ของรŒ�นอ�ห�รäทยรŒ�นนÖงม�ก แµ่ดŒวยคว�มที่ฉันเสียด�ยเงินและ µŒองก�ร»ระหยัด ฉัน¨Öงเริ่มหัดทำ�กระหรี่พัฟที่บŒ�น ทัéง»ระหยัดและสะดวก อย�กท�นเมื่อäรกçเอ�ä»ทอดãน กะทะäดŒเลยค่ะ ขอบอกว่� ร�ค�กระหรี่พัที่ข�ยãนรŒ�น ¨ำ�นวน 2 ชิéน = ร�ค�กระหรี่พัพ»ระม�³ 50 ชิéน ที่ฉันทำ�เอง

ของใชŒส‹วนตัว

อยÙ่เมืองäทยãครãชŒสบÙ่เหลวเวล�อ�บนéำ�ยกมือขÖéน ฉันขอยกก่อนãครเพื่อนเลยค่ะ ฉันเคยมีคว�มคิดแย่æ ว่�ãคร ที่ãชŒสบÙ่กŒอนนี่ช่�งเชย¨ริงæ ãนซÙเ»อร์ม�ร์เกçµมี¼ลิµÀั³±์»ระเÀทครีมอ�บนéำ�ว�งข�ยม�กม�ย ทัéงแบบ¼สม วิµ�มิน E และ แบบ whitening เวล�¨ะ¶ÙสบÙ่ทีกçแค่บีบ กด สะดวก¨ะแย่ แลŒวãครยัง¨ะãชŒสบÙ่กŒอนอีกล่ะค่ะ พอยŒ�ยม�อยÙ่เมลเบิร์นäดŒสักพัก ฉัน¨ำ�เ»šนµŒองขอ¶อนคำ�พÙดค่ะ แรกæ กçãชŒครีมอ�บนéำ�หอมæ เริ่ดæ อยÙ่หรอก นะคะ แµ่พอเชçคร�ค�ระหว่�งครีมอ�บนéำ� กับ สบÙ่กŒอน แลŒว พบว่� ครีมอ�บนéำ�ที่นี่แพงกว่�สบÙ่กŒอนอยÙ่หล�ย เท่�µัวนัก ครีมอ�บนéำ�ยี่หŒอหนÖ่ง นéำ�หนัก 500 ml ร�ค�»ระม�³ 10 เหรียÞ ส่วนสบÙ่กŒอน 1 แพçก มี 6 กŒอน ร�ค� 3 เหรียÞ »˜¨¨ุบัน ฉันและส�มีãชŒสบÙ่กŒอนอ�บนéำ�อย่�งมีคว�มสุข äม่äดŒแµกµ่�ง¨�กสบÙ่เหลวµรงäหน และäม่äดŒรÙŒสÖกว่�µัวเองแสนเชยอีกดŒวย ที่สำ�คัÞ »ระหยัดกว่�เหçนæ

เลçกæนŒอยæเกี่ยวกับก�ร»ระหยัดกçคือ ก�รช่�ง¨ด หรือทำ�µ�ร�งค่�ãชŒ¨่�ยµิดäวŒที่µÙŒเยçน เมื่อ¨ับ¨่�ยอะäรแลŒวกçãหŒเกçบãบเสรç¨äวŒเพื่อนำ�ม�¨ดว่�เร�äดŒสิéนเงินä»กับอะäรบŒ�ง พอครบเดือน ãหŒลองม�คิดหักลบดÙว่� เดือนนีéเร�ออมเงินä»เท่�äร หรือ¨ะทำ�เ»šนกร�ฟäวŒคอยเ»รียบเทียบค่�ãชŒ¨่�ยãนแµ่ละเดือนกçยิ่งเริ่ด ¨ะäดŒรÙŒว่�เดือนäหนเพิ่ม เดือนäหนลด และควร¨ะลดค่�ãชŒ ¨่�ยอะäรäดŒบŒ�ง

อ่�นµ่อฉบับหนŒ�ค่ะ

อาหารการกิน

ãนอดีµฉันเคยเ»šนคนกินทิéงæ ขวŒ�งæ ห�กรสช�µิäม่¶Ùกã¨แลŒวล่ะกç¨ะหยุดกินซะอย่�งนัéน ที่ฉันมีพĵิกรรม เช่นนีéกçเพร�ะว่� ขŒ�ว»ล�อ�ห�รที่บŒ�นเร�ช่�ง¶Ùกแสน¶Ùก และมีว�งข�ยม�กม�ยµ�มµรอกซอกซอย นอก¨�ก นัéน เหล่�พ่อคŒ�แม่คŒ�ยังข�ยกันµัéงแµ่เชŒ�µรÙ่¨นกระทั่งดÖกดื่น เรียกäดŒว่� หิวเมื่อäรกçäดŒกินเมื่อนัéน แµ่พอม�ãชŒ ชีวิµที่เมลเบิร์น อะäรæ กçäม่เหมือนบŒ�นเร� โดยเฉพ�ะร�ค�อ�ห�รที่เหçนแลŒวµŒอง»วด㨠อ�ห�ร¶Ùกสุดæ ที่ ข�ยที่นี่µก»ระม�³ 8 เหรียÞ äดŒค่ะ ส่วนรŒ�นอ�ห�รแบบมีบริก�รดีæ นัéนäม่µŒองพÙด¶Öงคว�มแพง ฉันและส�มี เคยä»ชิมสเµกรŒ�นแพงรŒ�นหนÖ่งดŒวยคว�มรÙŒเท่�äม่¶Öงก�ร³์ äม่äดŒเชçคร�ค�ล่วงหนŒ�ä»ก่อน พอเหçนร�ค�ãนเมนÙ แลŒวแทบชçอก สเµกหนัก 300 กรัม 1 ชิéน ร�ค�พุ่งสÙง¶Öง 50-60 เหรียÞ ครัéน¨ะหนีä»ท�นรŒ�นอื่นกçคงäม่ทัน แลŒว กçเลยµŒองทนอยÙ่µ่อä» นอก¨�กร�ค�อ�ห�รที่แพงแลŒว รŒ�นอ�ห�รที่นี่ยังเลือกเ»ด»ดµ�มเวล�ของµัวเอง äดŒอีก รŒ�นอ�ห�รเยçนทั่วä»มัก¨ะ»ด»ระม�³ 3-4 ทุ่มค่ะ โดย¨ะäม่เ»ดบริก�รวัน¨ันทร์ดŒวยนะ ¶Œ�ãครอย�ก ท�นขŒ�วนอกบŒ�นวัน¨ันทร์ล่ะกç หมดสิทธิìค่ะ ä»ซืéอแมคโดนัลท�นก่อนกçแลŒวกัน สำ�หรับãครที่คิด¨ะ»ระหยัด


by

Education and Migration

สาทร

พี่ดา rinlada@icorpinter.com

Bachelor of Computer Science

“ในโลกปัจจุบันนี้คงจะ เป็นการยาก หากจะทำางานหรือดำาเนิน ชีวิตโดย ไม่ใช้คอมพิวเตอร์”

ท่านผู้อ่านครับ เนื่องจากการประกาศ รายชื่ อ ใหม่ ข องอาชี พ ที่ ต้ อ งการใน ออสเตรเลียได้ถูกเลื่อนไปอีก ดังนั้น เราน่าจะลดความเครียดเกี่ยวกับเรื่อง วีซ่าทักษะ แล้วมาคุยกันถึงเรื่องวีซ่า นั ก เรี ย นอั น เป็ น สิ่ งใกล้ ตั ว กั น ก่ อ นนะ ครับ นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เป็นต้นมา ได้มีความเปลี่ยนแปลง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ เรื่ อง คุ ณ ธรรมและความสุ จ ริ ตในโครงการ วีซ่านักเรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่า นี้ก็เพื่อเพิ่มความสุจริตในกระบวนการ แต่ก็ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ ผู้สมัครวีซ่านักเรียนในบางประเภทด้วย สิ่งที่เปลี่ยนก็คือ 1.การเพิ่มการสัมภาษณ์เข้ม เพื่อให้ แน่ใจว่านักเรียนมีความพร้อมทางการ เงินจริงๆ 2.ยกเลิกหรือมีการเข้มงวดกวดขันมาก ขึ้นกับบางเอเจนต์ที่ให้การเป็นเท็จหรือ มีผลงานน้อย Page 22

ANTS Classic

3.จำากัดการใช้ e-visa ในกลุ่มที่มีการ ใช้บริการมาก เมื่อเห็นว่าการจำากัดการ ใช้นี้จะทำาให้ทางการควบคุมได้ง่ายขึ้น 4.เพิ่มการคำานวณค่าใช้จ่ายของ นักเรียน จากปีละ $12,000 เป็น $18,000 5.เพิ่มกฏระเบียบใหม่โดยให้เจ้าหน้าที่ สามารถขอให้ผู้สมัครแสดงให้เห็นหลัก ฐานการเงินที่เชื่อถือได้และผู้สมัคร สามารถใช้เงิ นนั้นได้จริ งในระหว่างที่ เรียนอยู่ในออสเตรเลีย 6.มีการให้อำานาจชัดเจนในเรื่องการยก เลิกวีซ่าที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถ พิจารณายกเลิกวีซ่านักเรียนที่เลื่อน เวลาเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันควร อั น นี้ ค นที่ รู้ ตั ว ว่ า เป็ นโรคเลื่ อ นคงต้ อ ง ระมัดระวังกันหน่อย 7. นักเรียนที่สมัครเรียนทีละ 2 หรือ 3 คอร์สจะถูกประเมินระดับตามคอร์ส แรกที่เรียน (ไม่นับคอร์สภาษาอังกฤษ)

สวัสดีค่ะ คาดว่าทุกคนคงปรับตัว ได้ไม่ยากนักกับกฏระเบียบที่เข้มขึ้น ของวีซ่านักเรียนในตอนนี้ นักเรียน ไทยยังได้ชื่อว่าอยู่ในระดับมีคุณภาพ และเรี ย บร้ อ ยน่ า รั กในสายตาของ โรงเรียนทั่วๆไป เพียงแต่ขอให้ ขยั น เรี ย นและพั ฒ นาเรื่ อ งการใช้ ภาษาอังกฤษขึ้นอีกนิดเท่านั้นก็จะดี เยี่ยม วันนี้ขอคุยเอาใจคนชอบเรื่อง เทคโนโลยี่กันหน่อย Bachelor of Computer Science ใช้เวลาเรียน ประมาณ 3 ปี ค่าเรียนตกอยู่ราวๆ ปีละ $20,000 ขึ้นไป มีสอนใน แทบทุกสถาบัน หากอยากจะ เริ่ ม เรี ยนแบบไ ม่ หั ก โ หมก็ อ าจ เริ่มเรียนที่ระดับ Advanced D i p l o m a ก่ อ น แ ล้ ว ค่ อ ยไ ป ต่ อ Bachelor Degree ทีหลังก็ยัง ได้ ค่าเรียนในระดับAdvanced D i p l o m a จ ะ ป ร ะ ม า ณ ปี ล ะ $10,000ขึ้นไป คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนประกอบ การออกแบบ และ การ ทำางานของคอมพิวเตอร์ไป จนถึงการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง เรี ย นการใช้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละการ คำานวณที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น แคลคูลัส และการจัดเก็บข้อมูล และการสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วย งานอื่นๆโดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งจะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัน สมั ย และประหยั ด เวลาไปอี กโขใน โลกปัจจุบันนี้คงจะเป็นการยากหาก จะทำางานหรือดำาเนินชีวิตโดยไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ ถึงไม่ใช้เองก็ต้องให้ ผู้อื่นใช้แทนใช่ไหมคะ พี่ดาเชื่อว่า คนรุ่นใหม่ทุกคนต้องมีคอมพิวเตอร์ และรู้ วิ ธี ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ม ากก็ น้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จึงเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งยังอยู่ในความ ต้ อ งการของประเทศพั ฒ นาแล้ ว อย่างออสเตรเลีย คอร์สนี้เรียนแล้ว สนุก ท้าทาย สร้างสรรค์ และได้ ประโยชน์แน่นอนค่ะ

Migration

8.หากนักเรียนโชคร้ายสุดๆ ได้รับผล กระทบจากการที่สถาบันปิดตัวลงและ นักเรียนต้องต่อวีซ่าเพื่อจะเรียนต่อจน จบก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่า วีซ่านะครับ

BY Garry Ward Registered Migration Agent (MARN 0955153) gward@icorpinter.com

9.ผู้ที่ศึกษาวิจัยในระดับ postgraduate research (subclass 574) จะถูกประเมินในระดับที่ดีขึ้น คงต้องทำาใจกันหน่อย เนื่องจากที่ผ่าน มามี ก ารใช้ เ อกสารปลอมแปลงและ สร้างความเสียหายมาก คนดีๆและ บริสุทธ์ ก็เลยต้องประสบกับภาวะเข้ม ของกฏระเบียบใหม่ แต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ สิ่งที่ยากเกินไปสำาหรับนักเรียนที่ตั้งใจ มาเรียนและมีความพร้อมจริงๆ

Student Visa Program Integrity Measures 2009–10


6. 7. 4. 5. 3.

1. สีของน้ำาทะเล แสดงถึงบุคลิกภาพของคุณ ก. สีน้ำาเงินเข้ม - คุณมีบุคลิกภาพที่ซับซ้อนเข้าใจยาก ข. ใส สะอาด - คุณเป็นคนเปิดเผย เข้าใจง่าย ค. สีเขียว - คุณเป็นคนง่ายๆ สบายๆ ไม่ค่อยเครียด ง. ขุ่น - คุณเป็นคนสับสนในตัวเอง 2. ความสูงของภูเขาเป็นตัวแทนความทะเยอทะยานในชีวิตของคุณ

4. คุณอยากให้รูปทรงดังกล่าวมีขนาดเท่าไหร่ ก. เล็กมาก ข. เล็ก ค. ปานกลาง ง. ใหญ่ จ. ใหญ่มาก 5. และมันถูกสร้างขึ้นมาจาก ก. ไม้ ข. กระจก/แก้ว ค. เพชร ง. เหล็ก/โลหะ 6. จินตนาการถึงม้า ม้าในความคิดของคุณจะมีสี ก. น้ำาตาล ข. ดำา ค. ขาว 7. คุณเดินอยู่บนระเบียงและเห็นประตูสองบาน เพียงคุณก้าวต่อไปทางซ้ายอีกสี่ ห้าก้าวก็จะถึงประตูบานที่หนึ่ง ส่วนประตูอีกบานนั้น คุณจะต้องเดินไปจนสุดทาง ระเบียง ถ้าประตูทั้งสองบานถูกเปิดทิ้งไว้ และมีกุญแจดอกหนึ่งวางอยู่ตรงหน้า คุณจะเก็บกุญแจขึ้นมาหรือไม่ ก. เก็บ ข. ไม่เก็บ 8. ถ้าหากว่าพายุกำาลังเข้ามาใกล้ คุณจะเลือก ก. ม้า ข. บ้าน

รูปทรง แสดงถึงลักษณะนิสัยของคุณ ก. ทรงกลม - คุณพยายามเอาอกเอาใจทุกๆ คน ข. สี่เหลี่ยมจัตุรัส - คุณเป็นคนหัวแข็ง และเอาแต่ใจตัวเอง ค. สามเหลี่ยม - คุณเป็นคนหัวดื้อ ขนาดของรูปทรง แสดงถึงขนาดที่คุณมีลักษณะนิสัยดังกล่าว วัสดุที่ใช้สร้างรูปทรง แสดงถึงบุคลิกของคุณ ก. ไม้ - รักความสงบ ข. กระจก/แก้ว - เปราะบาง ค. เพชร - ดื้อรั้น ง. เหล็ก/โลหะ - เข้มแข็ง แต่ไม่ค่อยยืดหยุ่น สีของม้า แสดงถึงบุคลิกของคุณอีกเช่นกัน ก. น้ำ�ต�ล - ติดดิน ข. ดำ� - ไม่แน่นอน มีอ�รมณ์ที่รุนแรง ค. ข�ว - หยิ่ง แต่น่�ประทับใจ การเก็บลูกกุญแจ แสดงถึงการฉวยโอกาส ก. เก็บ - คุณรู้จักฉกฉวยโอกาสที่เป็นประโยชน์ ข. ไม่เก็บ - คุณไม่ใช่คนชอบฉวยโอกาส ที่พึ่งในยามที่มีพายุ แสดงถึง คนที่คุณมักจะนึกถึงเสมอเวลามีปัญหา ก. ม้า - สามีหรือภรรยาของคุณ ข. บ้าน - เพื่อนสนิทที่รู้ใจ

1. ลองนึกถึงทะเล แล้วเลือกว่าทะเลในความคิดของคุณเป็นอย่างไร ก. สีน้ำาเงินเข้ม ข. ใส สะอาด ค. สีเขียว ง. ขุ่น 2. คุณอยากอยู่ตรงไหนของภูเขา (คิดคำาตอบไว้นะคะ ไม่มีตัวเลือกค่ะ) 3. คุณชอบรูปทรงใดมากที่สุด ก. ทรงกลม ข. สี่เหลี่ยมจตุรัส ค. สามเหลี่ยม

Quiz

8.

ท่าพระจันทร์

>Father of Many... A little boy got on the bus, sat next to a man reading a book, and noticed he had his collar on backwards. The little boy asked why he wore his collar backwards... The man, who was a priest, said “I am a Father.” The little boy replied “My Dad doesn’t wear his collar like that.” The priest looked up from his book and answered “I am the Father of many.” The boy said “My Dad has 4 boys, 4 girls and two grandchildren and he doesn’t wear his collar that way.” The priest, getting impatient, said “I am the Father of hundreds” and went back to reading his book. The little boy sat quietly thinking for a while, then leaned over and said, “Maybe you should use a condom and wear your pants backwards instead of your collar.” จากเรื่องนี้ คำาว่า collar แปลว่า ปกเสื้อ คำาว่า father แปลได้ 2 อย่างคือ พ่อ ทีมีความหมายแบบพ่อเด็กทั่วๆไป เหมือนที่เด็กชายคิด แต่อีกความหมายนึง คือ คุณพ่อ หรือบาทหลวงนั่นเอง เด็ก คนนี้ไม่เข้าใจว่า บาทหลวงทำาไมใส่เสื้อแบบนั้น จึงเกิดบทสนทนานี้ขึ้น

Page 23 ANTS Classic


From Cover ท่าเสวนาพารากอน ทืหสฟนำ�่นทสว หลังจาก เรื่อง “ผู้หญิงข้ามเพศ” โดยคุณนก ยลดา ที่เกิดมาร่างกายเป็นผู้ชาย แต่จิตใจเป็นผู้หญิง ได้เป็นประเด็นที่ฮือฮาระดับประเทศ เพราะคุณนกได้ออกมา พูด ในฐานะประธานสมาคมผู้หญิงข้ามเพศโดยคุณนก ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จิตใจ ของคุณนกเป็นผู้หญิง แต่เกิดมาในร่างกายที่มีอวัยวะเพศที่ไม่ต้องการ เธอเปรียบว่าเหมือนเป็นคนป่วย ที่ต้องได้รับการบำาบัดและรักษา ซึ่งมีหลายๆ ท่านที่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณนกกล่าว อ้าง และยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่ คัดค้าน....แอนท์ฉบับนี้ เลยขอนำาทุกคนมาพบ กับ สาวสามนาง ซึ่งเป็นทีมนางโชว์หน้าใหม่ กำาลังมาแรงของเมลเบิร์นในขณะนี้ . Teeraphat Jamgrajang หรือ Patricia สาวอวบซึ่งเต็มไปด้วยความสามารถ ที่เคยทำาให้ทุกคนได้ตะลึงมาแล้วในงานสงกรานต์เมลเบิร์น 2010 Dome Riyapan หรือ: Charmy สาวไซส์เล็กกระทัดรัด ผู้ได้สมญา บียองเซ่สาว และ สุดท้าย Sorote Wannasarn หรือ Bunny สาวสวย ในแบบเกาหลี แต่วิญญาณ ความเป็นไทยเกินร้อย. ANTS: คิดยังไงกับกระแส ผู้หญิงข้ามเพศ ที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ป่วยเพศหญิง ที่เกิด ในร่างกายของผู้ชาย Patricia: ไม่เห็นด้วยค่ะ พวกเราเป็นแบบนี้ มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ พวกเรา เป็น species พิเศษ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ พวกเราไม่ได้เป็นผู้ป่วย ขอให้พวกเราทุก คนจงเข้มแข็ง ตอนนี้โลกได้เปิด มีการยอมรับพวกเรามากขึ้น เราเป็นส่วนหนึ่งของ ประชากรชาวโลก เราสรรค์สร้างสิ่งที่เจริญ สิ่งที่สวยงาม สิ่งที่สร้างความสุข รอย ยิ้มให้แก่ทุกคน จงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ เราสามารถสวยได้ เราสามารถเลิศ สง่า งามได้แม้ว่าร่างกายเราจะเป็นชายก็ตาม.

ANTS: ความแตกต่างของ สังคมไทยกับออสซี่ในสายตาของ เกย์ สาวประเภทสอง Charmy: ดูเผินๆทุกคนก็อาจจะคิดว่าสังคมไทยเปิดกว้างมากกว่าในเรื่องนี้ เพราะบ้านเรามีตั้งแต่ตุ๊ดเกรียน เกย์แอ๊บแบ๊ว กระเทยถึกกลาดเกลื่อนตามท้อง ถนน แต่ถ้าดูด้านกฎหมายที่ออสเตรเลียน่าจะเปิดกว้างกว่าเพราะมี การยอมรับทา งกฏหมายเกี่ยวกับ same sex marriage ก็หวังว่าเมืองไทยน่าจะมีกฎหมายแบบ นี้บ้างค่ะ แต่กว่าจะถึงวันนั้นหนูคงรอไม่ไหว หาสามี ที่เป็น PR ดีกว่า ชิมิค่ะ. ANTS: คิดว่าจะเฉาะไหม? Bunny: ไม่เฉาะหรอกค่ะ เพราะต้องเอาตังค์ไปจ่ายค่าเทอม (ล้อเล่นหรอกน่า) ที่ ไม่เฉาะเพราะคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองดีกว่า และก็ไม่อยากไปเพิ่มประชากรผู้ หญิงให้มากขึ้น เดี๋ยวจะหาว่าไปสวยเกินหน้าเกินตาพวกหล่อนอีก คริคริ..

“ จงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ เราสามารถสวยได้ เราสามารถเลิศ สง่างามได้แม้ว่าร่างกายเราจะเป็นชายก็ตาม. ”

Page 24

ANTS Underground


After a novel by Khun Nok Yulda “Woman Across Gender”, born in a man’s body with a heart of a woman, has caught attentions around the country. As a president of “Woman across Gender group “, Khun Nok shared she definitely has a heart of a woman but was only born with a wrong or unwanted sexual private parts. She said it’s like an illness that needs treating and a cure which, as usual, many people both agree and oppose to this view. This issue of ANTS Magazines would like to introduce the readers to our three stunning ladies. These ladies are the new faces of show girls in town which seem to be quite popular at the moment. Patricia, a plump girl full of talents, who has already amazed you at the Songkran Festival 2010. Charmy, a lean and slender girl who is known to be comparable to Byonce. And Last but not least, Bunny, a beautiful girl Korean style but with a Thai woman’s spirit 100%. ANTS: What are your thoughts about the Woman Across Gender, woman’s heart in a man’s body? Pat shared with ANTS: I have to disagree with this view. It is only natural that we are the way we are. I’d like to say we are from special species, it is a miracle not an illness. I would like people like me to stay strong. This world has become more acceptant of us so we should be proud of who we are because we too are a part of world’s populations. We create beautiful things and bring happiness and joy to everybody so we should be proud of what we do. We can be beautiful and gracious regardless of the gender of our bodies.

ANTS: The differences of Thai and Australian cultures from the perspective of the gay community. Charmy shared with ANTS: I guess Thailand to a lot of us seems quite open minded about the gay community, because of all the different types of homosexuality that we see around the country. But when you pay closer attention to the Australian government then you’ll realise that they are, in a way, much more acceptant to us because “Same Sex Couples eligible for certify as civil union” is lawful here. I hope someday Thai government will approve gay people to get married in Thailand too but I don’t think the day will come soon enough for me to wait. ANTS: Would you ever consider “sex change”? Bunny shared with ANTS: I don’t think so, I’d rather spend that money on education and I think it’s better for me to just be myself. Also, I wouldn’t want to add more number to the female population in case they claim we make prettier women than they do (kidding!). “ BE PROUD OF WHO WE ARE, WE CAN BE BEAUTIFUL AND GRACIOUS REGARDLESS OF THE GENDER OF OUR BODIES.”

Page 25 ANTS Underground


Make Over

สี ลมซอย 2 ทืหสฟนำ�่นทสว สวัสดีเป็นครั้งที่สองนะคะ กับคอลัมน์สีลมซอยสอง ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณให้กล�ยเป็นคนใหม่ ...ผลตอบรับจ�กแอนท์สฉบับที่แล้ว คอลัมน์ของคุณพี่บริทนีย์ก็มีผลตอบ รับอย่�งล้นหล�ม มีท่�นผู้อ่�นหล�ยท่�นอีเมล์ม� ทั้งคำ�ชมและ...ม�กม�ย ส�รพัด... ขอรับไว้เฉพ�ะคำ�ชมนะคะ ขอบคุณค่ะ...และท่�นผู้อ่�นอีกหล�ยๆ คน ก็บ่นม�ว่� อย�กจะให้เขียนร�ยละเอียดให้ม�กกว่�นี้ อันนี้ก็เห็นด้วย เจ้�ค่ะ และรับรองว่�จะเกิดคว�มเปลี่ยนแปลงในฉบับต่อไป ...ส่วนวันนี้ ในตอนที่ชื่อว่� “พฤษภ� ค�บ�เร่ต์” บริทนีย์ จะขอ เปลี่ยน น้องกิ๊ฟ ส�วหว�น ให้กล�ยเป็น ส�วเปรี้ยว ลุกส์เฉี่ยว คม และแหกทุกกฏของก�รแต่งหน้� และเหม�ะสำ�หรับก�รไปเดิน โฉบเฉี่ยวในง�นคอนเสิร์ต เลดี้ก�ก้�....... โดยปกติแล้ว น้องกิ๊ฟ ไม่เคยแต่งหน้� ไม่ท�รองพื้น ท�แค่แป้งเด็กและ ที่สำ�คัญคือ น้องกิ๊ฟ ไม่เคยมีคิ้ว.... แนวคิดก�รแต่งหน้� ในวันนี้จึงเป็น อะไรที่ ไม่เน้นคิ้ว เพร�ะพฤษภ� ค�บ�เร่ต์ Concept นี้ต้องแหกทุก กฏค่ะ มันล้�สมัยแล้วกับก�รท�คิ้ว สีเข้มและโก่งเหมือนคันธนู ลบมัน ออกไปจ�กใจเลยคะ หรือเร�จะใช้ม�สค�ร่�สีน้ำ�ต�ลทำ�ให้คิ้วที่มีสีเข้ม กล�ยเป็นสีอ่อนลงก็ได้... หลังจ�กนั้น น้องๆ ก็ใช้สีดำ� ทำ�สโมคกี้อ�ย ที่เบ้�ต�... คว�มลับสีของอ�ยไลน์เนอร์และอ�ยแชโดว์จะยิ่งเด่นชัดขึ้น เมื่อเร�เอ�แปรงแต่งหน้�แตะน้ำ�หม�ดๆ ... ผลที่ออกม�คือ เร�จะได้ สโมคกี้อ�ย ต�ดำ�ปิ๊ด... ที่ส�ม�รถเปลี่ยนส�วเรียบร้อยให้กล�ยเป็นส�ว ร้อน ลุกส์เฉี่ยวได้...!!

TIPS: สีดำ� เป็นสีที่ควรระวังในก�รแต่ง by..Britney

Page 26

ANTS Underground

หน้�....จำ�ไว้นะคะ..สีดำ�ยิ่งเยอะ ยิ่งเพิ่มอ�ยุ และคว�มดุ... แต่ถ้�จำ�เป็นต้องใช้ ควรใช้แต่ น้อย และทำ�ให้แลดูสะอ�ดไม่เลอะเทอะ..


ดวง

Horoscopes

ฉัน

ดวง ราศีเมษ

สวัสดีชาวแอนท์ หลังจากการเปลี่ยแปลงแอนท์สเล่มที่ผ่านไปเป็นยัง ไงกันบ้าง กรรไกรก็กลัวเหลือเกินว่าทางทีมงานจะเจอภัยมืดอะไร กันบ้างมั้ยน้าา ถ้ามีอะไรก็เตือนกันล่วงหน้านะกรรไกรจะได้วิ่งนำา ประเด็นร้อนช่วงเดือนที่ผ่านมาเห็นจะไม่พ้นที่ชาวไฟหมุนอย่างเราเมาท์กันคือ การเปิดตัวของไนท์คลับแห่งนึง ซึ่งได้ยินมาว่าจะเปิดเดือนละครั้ง พวกเราเลย ยกขบวนกันไปเยี่ยมชมซะ ก็ดูแปลกตาดีเหมือนกัน แต่แหม เซอร์ไพรส์บนเวที ที่ได้ยินมาเห็นว่าจะเป็นเป็นทาทาโฟนอินดันกลายเป็นชะนียืนหน้าเอ๋อแทนไป ได้ แก้ตัวใหม่ด่วนน้าาา พอถัดมาอีกอาทิตย์ อีกคลับไทยชื่อดังก็ผันตัวมาเปิดอีเว้นท์เป็นคล้ายผับฝรั่ง บ้าง เปลี่ยนบรรยากาศได้ดีทีเดียว แต่พออยู่นานไปกรรไกรก็เริ่มอยากฟังเพลง ไทย แต่ดีเจฝรั่งเหล่านั้นก็ยังเมามันส์ สุดท้ายก็เลยมองไปมองมาหาเพื่อน สรุป ว่าคืนนั้นคุยกับเพื่อนได้เป็นวรรคเป็นเวรทีเดียวหลังจากที่ไม่ค่อยคุยกันในผับ เพราะมัวแต่ห่วงแดนซ์ ต้องขอบคุณไนท์คลับแห่งนี้ที่ทำาให้ทุกคนสนิทกันมาก ขึ้นนะเนี่ย อ้อ!..สำาหรับเพื่อนๆน้องๆ ช่วงนี้น่าจะส่งรายงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้ามี เวลาออกไปเดินเล่น หรือแอบรู้เรื่องรู้ราวของใครมาอยากให้เขียนแซวก็ส่งอีเมล ล์มาที่ gossipwithgungai@gmail.com นะจ๊ะ จะได้อัพเดทข่าวได้ทันทั่วกัน เพราะลำาพังกรรไกรคนเดียวอาจมีเรื่องเมาท์ไม่มากพอให้หายคันก็เป็นได้

ราศีตุลย์

(21 กันยายน ถึง วันที่ 20 ตุลาคม) มีกิจกรรมที่ต้องเดินทาง ทำาให้คุณรู้สึกเหงา และโดดเดี่ยว งานอาจล่าช้าไปบ้าง แต่จะ ประสบผลสำาเร็จดี งานจะทะยอยมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นโปรเจคใหญ่ในที่สุด แต่อาจ ยังไม่สามารถเปิดเผยกับผู้อื่นได้ เกี่ยวกับ การลงทุนในช่วงนี้สามารถทำาได้ การใช้ จ่ายตามใจตัวเอง จะเป็นสาเหตุให้มีปัญหา ทางการเงิน ความรัก ความพอใจของคุณเกิด จากภายในครอบครัว พวกเขาจะคอยให้กำาลัง ใจเสมอ คนโสด ความรักอาจเกิดขึ้นได้จาก การเดินทาง

ราศีกุมภ์

(21 มกราคมถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์) ช่วงนี้คุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้าน ไม่ ค่อยมีการติดต่อกับผู้อื่น อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหน่วยงาน จะเป็นงาน ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ และ ลงรายละเอียด มากขึน้ แนะนำาว่าไม่ควรคิดทำาการอะไรอย่าง ใจร้อนโดยไม่คิดถึงผลได้ผลเสีย สภาพทาง คล่องทางการเงินยังไม่ดีนัก ให้ระวังเรื่องการ เสียเงินจากอุบัติเหตุ ความรัก คุณอาจจะเจอ ใครที่ทำาให้รู้สึกตื่นเต้นบ้าง แต่ความรักก็ยัง ไม่ค่อยสดใสเท่าไรนัก

ราศีพิจิก

(21 ตุลาคม ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน)

มีการต่อรอง หรือเจรจาทำาข้อตกลงบางอย่าง ให้ ร ะวั ง เรื่ อ งการขั ด แย้ ง กั บ บุ ค คลเพศชาย และจากการกระทำาของคุณเอง คุณอาจได้ รับข่าวที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับคนในครอบครัว ใช้สติและปัญญา ให้มากเป็นพิเศษ งาน หรือปัญหาเดิมๆควรปล่อยวางมีเกณฑ์โชคดี ทางการเงิน หากจำาเป็นต้องใช้เงินทุนสูง ยัง ไม่แนะนำาลงทุนทันที ความรัก มักเข้ามาแบบ กุ๊กกิ๊กมากกว่าเป็นความรักที่จริงจัง สำาหรับ คู่ไหนที่กำาลังทะเลาะกันอยู่ ควรรีบทำาความ เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเร็ว

ราศีมีน

(19 กุมภาพันธ์ถึง วันที่ 20 มีนาคม) คุณจะเครียดกับงานมากกว่าที่ผ่านมา หมด อดทนกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆ มีโอกาสที่ จะพบปะผู้คนมากเป็นพิเศษ ระวังเรื่องของ สุขภาพ มีโชคลาภ ความสำาเร็จทางการเงิน จากหุ้นส่วน เอกสารสัญญาทางการเงินจะ ดำาเนินการได้อย่างไม่ติดขัด จะมีรายได้จาก อสังหาริมทรัพย์ ความรัก จะพบเพื่อนเก่าโดย ไม่คาดคิด มีโอกาสรีเทิร์นไปหาคนรักเก่าได้ สูง แต่ความรักก็ยังคงไม่สดชื่นเท่าไร จะเป็น แบบเพื่อนช่วยเหลือกันมากกว่า

(21 มีนาคม ถึง วันที่ 20 เมษายน) ชาวเมษช่วงนี้ควรปล่อยวางสิ่งที่มุ่งหวัง อาจ เกิดมีปัญหาแบบที่ไม่ได้คาดคิดไว้เป็นปัญหา ที่เกิดจากคุณเองจะปัญหาในการประสานงาน กับผู้อื่นแต่คุณก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้สำาเร็จ ได้ คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องบ้านหรือเรื่อง สุขภาพของคนในครอบครัวคุณควรเอาใจใส่ คนรักของคุณบ้าง อย่าให้ปัญหาเล็กๆ ที่ไม่ เข้าใจกันกลายเป็นเรื่องใหญ่โต

ราศีเมถุน

(21 พฤษภาคม ถึง วันที่ 20 มิถุนายน) งาน และการเงิน จะสูญเสียผลประโยชน์ บางอย่างไป งานจะเกี่ยวข้องด้านการเงิน เป็นหลัก หากกำาลังเจรจาเรื่องการซื้อ/ขาย อสังหาริมทรัพย์ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุด และ การตกลงเรื่องผลประโยชน์ ต้องใช้การแลก เปลี่ยน ยอมขาดทุนไปบ้าง เพื่อให้ได้สิ่งที่ ดีกว่า ความรัก เป็นปัญหาการไม่เข้าใจกัน ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ การที่คุณต้องพบปะผู้คน เยอะๆ ทำาให้คุณพบความรักครั้งใหม่ หรือคน ที่ถูกใจได้

ราศีสิงห์

(21 กรกฎาคม ถึง วันที่ 20 สิงหาคม) จะมีการเปลี่ยนงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ภายในองค์กรของคุณ เพื่อให้งาน สามารถสำาเร็จลุล่วง อย่างไร้ปัญหา คุณต้อง อยู่ภายใต้กรอบ หรือกฏเกณฑ์ มีเกณฑ์ต้อง เสียเงินครั้งใหญ่ อย่าเพึ่งเชื่อคำาแนะนำาจาก เพื่อนในทันที ความรัก แม้ว่ากำาลังอยู่ในช่วง ที่มีแต่เรื่องหนักๆเข้ามาในชีวิต ครอบครัวของ คุณเองก็จะคอยให้กำาลังใจ เตือนสติคุณเสมอ ระยะนี้ ยั งไม่ เ หมาะสำาหรั บ คนที่ กำาลั ง มอง หาความรักครั้งใหม่

ราศีธนู

(21 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 20 ธันวาคม) การเงินโดดเด่นเป็นพิเศษ ควรระวังเรื่อง กระทบกระทั่งกับผู้ร่วมงาน การเจรจา หรือ ตกลงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ ควรจะใช้วิธีการ ต่อรองนอกรอบเสียก่อน และควรดำาเนินการ ด้วยตัวเองดีที่สุด การใช้เล่ห์เหลี่ยม หรือใส่ใจ ในรายละเอี ย ดที่ ม ากเกิ นไปจะเป็ น ผลเสี ย กับตัวคุณ ความรัก คนโสดจะเด่นเป็นพิเศษ เพราะจะเจอคนถูกใจ และสนิทกันได้เร็วอย่าง คาดไม่ถึง ส่วนคนมีคู่แล้วระวังปัญหาจากสิ่ง เล็กน้อย หรือความคิดเห็นที่ต่างกันในเรื่อง เล็กๆน้อยๆ

เป็น

ท์ ใด

โดย..หมอกร ราศีพฤษภ

(21 เมษายน ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม) คุ ณ จะต้ อ งตามแก้ ไ ขเรื่ อ งเก่ า ที่ ห มกเอาไว้ นานมา ทางการเงิน ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่ารีบร้อน มีเกณฑ์เดินทางไกล ความรัก คุณอาจต้องกำาหนดบทบาท อย่าเพิ่งจริงจังกับ เรื่องของความรักมากเป็นพิเศษ ความคาด หวังที่มากเกินไป อาจผิดหวังได้ ด้วยภาระ หน้าที่ คุณจะมีเกณฑ์ต้องห่างไกลจากคนรัก หรือครอบครัว

ราศีกรกฎ

(21 มิถุนายน ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม) ช่วงนี้ เป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับ วิชาการ มีเกณฑ์การเดินทางไกล หรือมีการ ติดต่อธุรกิจที่ผูกพันกันระยะยาวงานส่วนใหญ่ ของคุณเป็นไปได้ด้วยดี ฐานะทางการเงินขึ้น อยู่กับการต่อรองผลประโยชน์ ซึ่งผลสรุปที่ได้ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการ หรือคาดหวังไว้ สาเหตุหนึ่ง คือ ความคาดหวังหรือเป้าหมาย สูงเกินไป ความรัก ยังคงไม่ราบรื่นต่อเนื่องมา จากเดือนที่แล้ว

ราศีกันย์

(21 สิงหาคม ถึง วันที่ 20 กันยายน) งานของคุณจะยุ่งวุ่นวายมากเป็นพิเศษ ให้ ระวั ง เรื่ อ งการมี ป ากเสียงหรือปัญหาโดยไม่ จำาเป็นเนื่องจากการ คุณกำาลังเริ่มวางแผน ทางการเงิน สำาหรับอนาคต หากคุณยังไม่มี ความคิดเหล่านี้ แนะนำาให้เริ่มทำาตั้งแต่วันนี้ เพราะปัญหาด้านสุขภาพ จะเริ่มเกิดขึ้นในช่วง ปลายปี ความรัก ยังสดชื่นดี คุณและคนรักจะ มีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมาก ขึ้น ดังนั้นคนโสดควรเร่งทำาคะแนนเพราะมี ผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่

ราศีมังกร

(21 ธันวาคมถึง วันที่ 20 มกราคม) คุณควรให้ความใส่ใจกับครอบครัวมากเป็น พิเศษ คุณกำาลังพิจารณาลงทุนเริ่มต้นธุรกิจ ตัวคุณเอง อย่างไรก็ดีควรเพิ่มความระวังเรื่อง ความวู่วาม หรือไม่รอบคอบของคุณ การ ดำาเนินการทางการเงินต่างๆประสบผลสำาเร็จ ดี แต่การเก็งกำาไร หรือดำาเนินการต่างๆที่ไม่ เปิดเผย ควรดำาเนินการด้วยความระมัดระวัง ความรัก คุณและคนรักจะเริ่มวางแผน อนาคตของครอบครัวอย่างจริงจัง อาจกำาลัง เริ่มศึกษาดูใจกันอย่างจริงจัง

Page 27 ANTS Underground


Special Interview

สัมภาษณ์พิเศษ

ตอนนี้พวกเราทีมงาน ANTS ก็ได้เ อาหารกลางวันที่นี่ พวกเรามาถึงก่อดินทางมาถึงร้าน Thai City ซึ่งเป็นร้านที่อ๊อฟจะมาทาน คำาถาม พี่โหนก และพี่หยี เจ้าของร้ นอ๊อฟเล็กน้อย ก็เตรียมหาสถานที่ ดูแสง และเตรียม ณ ที่นี้ด้วยนะคะ รวมไปถึงน้องๆ พนานให้การต้อนรับขับสู้พวกเราอย่างดีมากค่ะ ขอขอบคุณมา รอคิวสัมภาษณ์เพราะมีสื่อหลายที่สนใ ักงานที่ร้านในวันนั้นด้วยค่ะ สักพักนึงอ๊อฟก็มาถึง เราจึง ที่จะพูดคุยกันได้ที่หน้าร้านนั่นเอง จอยากคุยกับอ๊อฟกันมากมายทีเดียว ในที่สุดเราเลือกมุม ANTS: สวัสดีค่ะอ๊อฟ คอนเสิร์ตเมื่อคืนเหนื่อยไหมคะ AOF: กับตากล้องพลางโชว์รูป นิดหน่อยครับ แล้วไปกันมารึเปล่าครับเนี่ย (มองหน้า เขินครับ มีซีดีมาให้ งานเมื่อคืนให้ดู เราเลยถือโอกาสขอลายเซ็นต์ซะเลย) โห... (พวกเราพยักหน้าอย่าง เซ็นต์ด้วย ที่ไม่ใส่ส้นสูงกันเนี่ย เต้นเยอะใช่ไหมครับ S ให้ดูว่าเต้นเมามันส์ เห็นด้วยที่สุดพร้อมโชว์รูปน้องทีมงานผมหน้าม้าที่ ANT มาก)

ANTS: ขอเริ่มเลยดีกว่าค่ะมาถึงเมลเบิ ร์นแล้ว ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างรึยังเอ่ย ก็ยังเลยครับ เพราะว่าพอลงจากเครื่อ AOF: ที่จะเล่นคอนเสิร์ตคืนนั้นเลย ก็เลยอ ง อ๊อฟก็เข้าพักที่โรงแรม แล้วก็เตรียมตัว ยากเก็บแรงเอาไว้เพื่อเต็มที่กับการมาค แรกที่เมลเบิร์นครับ รั้ง ์ตที่อื่นๆ ที่อ๊อฟเคยไปมา ANTS: มีอะไรบ้างไหมที่แตกต่างกับการไปทัวร์คอนเสิร กามาแล้วค่ะ) คะ (อ๊อฟเคยไปเปิดคอนเสิร์ตที่ มาเลเซีย ญี่ปุ่นและอเมริ AOF: ะคนไทยน่ารักครับ แต่ อ๊อฟว่าที่ไหนที่มีคนไทยก็ไม่แตกต่างกันเลยครับ เพรามือนเป็นอาหารหูอาหาร เมลเบิร์นจะพิเศษขึ้นตรงที่ว่าเวลาอ๊อฟไปที่อื่น เราเห ฟรู้สึกเลยว่าเค้าตั้งใจที่ ตาสำาหรับการออกไป Hang out แต่สำาหรับคนที่นี่อ๊อ ๊อฟที่นี่ก็พูดให้ฟังครับ จะมาดูอ๊อฟจริงๆ ทั้งจากในเฟซบุ๊ค แล้วก็เพื่อนๆ ของอ มันก็เลยทำาให้อ๊อฟตื่นเต้น แล้วก็ประทับใจครับ

ANTS: อัลบั้มใหม่ที่กำาลังจะ ออกมาเป

็นอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้อัลบั้มยังไม่ได้วางครับ AOF: ของบริษัท รวมทั้งเป็นการล มีแต่ซิงเกิ้ลให้เราไปโหลดฟังเพราะเป็นนโยบาย เพราะถ้าออกเป็นอัลบั้มไปเล องตลาดด้วยว่าคนฟังจะยังตอบรับเราดีอยู่รึเปล่า ชอบใจทีเดียว) แต่อ๊อฟว่า ยแล้วขายไม่ได้ ก็แย่น่ะครับ (แล้วอ๊อฟก็หัวเราะ เดียว ส่วนซิงเกิ้ลที่สองเป็นก็ดีนะ ซิงเกิ้ลแรกที่ปล่อยออกมาได้ผลตอบรับดีที กระแสตอบรับก็ดีเหมือนกัน เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง ซารังเฮโยครับ ซึ่ง ครับ

บ้างไหม มีอัลบั้มไหนที่เราประทับใจเป็นพิเศษ ANTS: ในทุกๆ อัลบั้มที่อ๊อฟทำามา คะ ับใจ AOF: ารณ์ไม่เหมือนครับ ดังนั้นอ๊อฟประท แต่ละอัลบั้มมันก็มีเรื่องราวและเหตุก านไปมันไม่ใช่อ๊อฟคนเดียวครับ แต่มันมี ทุกอัลบั้มครับ เพราะความรู้สึกที่ส่งผ่ ายๆ คนด้วยครับ ที่ทำาให้มันสำาเร็จออก ทั้งพี่ๆ ทีมงาน โปรดิวเซอร์ และหล กับอ๊อฟมาตั้งแต่อัลบั้มแรก ก็เป็นทีม มา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานที่ทำางาน งานที่รู้ใจกันมากครับ Page 28

ANTS Underground


ที่สนใจอยาก สู่เส้นทางนี้ กับน้องๆ มา า ข้ รเ กา ใน บ ลั ด ล็ เค ANTS: อ๊อฟพอจะบอกาสักนิดนึงได้ไหมคะ เดินทางเส้นเดียวกับเร ้อง ะกวดร้องเพลงแล้วมีน ัง ปร ด ั ยจ เค Y AOF: TO ่ ที า ว่ ่ดีเจ เห็น ดีมากอ๊อฟย เมื่อวานอ๊อฟได้คุยกับพี องชั้นอยู่ตรงที่หัวใจมาร้อง แล้วร้องได้ ี้อ๊อฟขำามาก นข งน อ อ่ ตร คนนึงเอาเพลงจุด อฟร้องไม่ดีเท่าน้องเค้าล่ะครับ (มาถึง การร้องเพลง แอบพูดเลยว่าแล้วถ้าอ๊อฟไม่เคยเรียนร้องเพลงนะครับ ไม่เคยรู้ว่า มันออกมา เลยค่ะ) จริงๆ แล้วอ๊ แต่อ๊อฟใช้ใจและความรู้สึกในการร้องเพลงบในด้านไหน ที่ถูกต้องมันเป็นยังไง งนั้นอ๊อฟคิดว่าน้องๆ ที่มีความรักความชอ ในสิ่งที่เราไฝ่ จากความชอบครับ ดัันนะครับ เพราะว่าสักวันมันอาจจะสำาเร็จ ่จะผิดหวัง ก็ตามก็คงต้องลองดูก ลายเวที มีทั้งสมหวังทั้งผิดหวัง ซึ่งส่วนใหญ ฝัน อ๊อฟเองก็ผ่านมาหห้ถึงที่สุดในเป้าหมายของอ๊อฟครับ แต่อ๊อฟก็ยังรักที่จะไปใ ้อง คิดว่าอ๊อฟน่าจะเรียนร คน ๆ าย หล าะ พร เ ้ นี ม าจะได้ยินมุ (ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ ว่าเรัวผู้สัมภาษณ์เอง) ต ต่ เพลงมาด้วยซ้ำาแม้แ ANTS: งานเยอะอย่างน ี้อ๊อฟแบ่งเวลาให้กับตัว เองยังไงคะ รวมทั้งกา รดูแลสุขภาพด้วย อ๊อฟพยายามไม่รับงานห ก ั โห มจ นเ กิ น ไปครับ เพราะอ๊อฟเ AOF: ว่าโลภมาแล้วครับที่ว่า คยผ่านช หามาได้อ๊อฟก็ต้องเอา มีงานอะไรมาอ๊อฟก็เอาหมดทุกอย่าง แต่ท ่วงเวลาที่เรียก ได้ ทำาให้อ๊อฟมาชั่งใจมาซ่อมแซมร่างกายของเราเองครับ พออ๊อ ้ายที่สุด เงินที่ ไปนานๆ เราก็ต้องเลื ดูว่าเราต้องใช้ร่างกายทำางาน แล้วเราก็ยังฟผ่านช่วงนั้นมา ตกใจ) แต่มันก็แล้วแตอกที่จะแบ่งเวลาและเลือกรับงานบ้างครับ อยากอยู่ดูโลกนี้ ใสทีเดียว) (แล้วเรื่องห่ช่วงนะ แล้วแต่เงินในกระเป๋าด้วย..(แล้วอ๊ (แล้วก็ทำาหน้า เท่าไหร่เลยครับ แต่อ น้าเด้งล่ะคะ..ดังมาจากน้องตากล้องค่ะ) อฟก็หัวเราเสียง ๊อฟเป็นคนทางนำา้เยอะม ไม ครับ ากซึ่งตอนนี้ฮิตทานนำา ่ทาครีมอะไร ้ข้าวกล้องอยู่ ะ ิร์น และชาว ANTS ค่ เบ มล เ ่ ี งท พล นเ แฟ ง ึ ANTS: ฝากถ กกาซีนเลย นผ่านทาง ANTS แมองไทยเดือน งา AOF: ผล าก อฝ ฟข อ อ๊ มื สำาหรับผู้อ่านและแฟนๆให้ช่วยกันสนับสนุนด้วยครับ จะวางที่เ นในช่วงเวลา แล้วกันนะครับว่าอยากาอาจจะมีการร่วมสนุกกับหนังสือ ANTS กั ะขอบคุณที่ กรกฎาคมนี้ครับ ซึ่งเร ไพรส์ให้แฟนๆ หรือยังไงก็รอดูกันครับ แล นั้น เช่นอาจจะมีเซอร์ งอ๊อฟประทับใจจริงๆ ครับ ทำาให้การมาเมลเบิร์นขอ

เราจึงขอจบการสัมภาษณ์อ๊อฟลงเพียงเท่านี้ เพราะว่าเราแอบได้ยินเสียงท้องร้องดังแข่งขึ้นมา จากการพูดคุยในวันนี้ทำาให้เราได้รู้จักอ๊อฟกันมากขึ้น แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึก ประทับใจในตัวอ๊อฟเช่นเดียวกันค่ะ ทั้งการพูด การวางตัว นอกจากนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทาง Kittaya Entertainment และ พี่ปุ้ยแห่ง TOY ที่อนุญาตให้เราได้เข้ามา พูดคุยอย่างเป็นกันเองด้วยค่ะ

ติดตามผลงานของอ็อฟได้ที่ http://aboutaof.gmember.com/ หรือที่ http://www.aofpongsak.com/

Page 29 ANTS Underground


Technology

พันธ์ทิพย์ Gnd

High speed differential pair by แป๋ง

USB3 อีกระดับความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล พัฒนาการของคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นเรื่องของอุปกรณ์ เชื่อมต่อ หรือมาตรฐานใหม่ๆ ก็ถูกพัฒนาตามไปด้วย และล่าสุด USB 3 ก็ เริ่มที่จะเข้ามาในบทบาทความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ต่อ พ่วงทั้งหลายด้วย Super Speed USB 3.0 นั้น มีความสามารถโอนข้อมูลในอัตราความเร็ว 5 gigabyte ต่อวินาที ในขณะที่ Hi - Speed USB 2.0 มีอัตราโอนข้อมูลเพียง 480 megabyte ต่อวินาที อธิบายให้เห็นภาพก็คอื ยกตัวอย่างว่าเรามีขอ้ มูล หนังแบบความคมชัดสูงขนาดไฟล์ 25GB จะใช้เวลาประมาณ 13.9 นาทีใน การบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังฮาร์ดไดรฟ์ที่เป็น USB 2.0 แต่ หากเป็น USB 3.0 จะร่นเวลาเหลือเพียงนาทีกว่าๆ เท่านั้น ( 70 วินาที ) และ ที่สำาคัญ USB 3.0 ใช้พลังงานเพียง 1 ใน 3 ของ USB 2.0 จึงขจัดปัญหาการ เชื่อมต่อ USB แล้วพลังงานไม่พอได้อย่างสบาย

USB3 contacts

USB2 contacts

และในขณะนี้ทางบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ก็เริ่มทยอยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ มาตรฐาน Super Speed USB 3.0 ออกมาแล้ว เช่นค่าย Western Digital (WD) กับ Seagate ก็ทำาฮาร์ดไดรฟ์ แบบพกพาออกมาจำาหน่ายแล้ว ส่วน บริษัทผลิตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ HP และ ASUS ก็ได้ผลิตเครื่องที่รองรับ มาตรฐาน USB 3.0 นี้แล้ว

สำาหรับท่านที่ยังไม่พร้อมที่จะอัพเกรดคอมพิวเตอร์ให้รองรับ USB 3.0 ก็ สามารถใช้อปุ กรณ์ทเ่ี ป็น USB 3.0 ได้เนือ่ งจากมันจะยังใช้ได้กบั รุน่ ก่อนหน้านี้ ( Backward Compatible ) เพียงแต่ความเร็วจะถูกจำากัดที่มาตรฐานของ USB 2.0 เท่านั้นครับ หลักๆ ของเจ้ามาตรฐาน USB 3.0 นี้ก็คงจะเหมาะกับใครที่ต้องการโอน ข้อมูลแบบรวดเร็วทันใจ เช่นแบ็กอัพข้อมูลในคอมพิวเตอร์ หรือเซฟไฟล์จำา นวนมากๆ จาก memory card ของกล้องดิจิตอล (ทั้งนี้ความยาวของสาย ไม่ควรเกินกว่า 3 เมตร เพื่อให้ได้ความเร็ว ในการโอนถ่ายสูงสุด) แต่ น่ า เสี ย ดายที่ ไ ด้ ยิ น มาว่ า ฝ่ า ยผู้ ผ ลิ ต โพรเซสเซอร์ยักษ์ใหญ่อินเทลประกาศยังไม่ สนับสนุน USB 3.0 นี้จนถึงปีหน้า ทั้งนี้อาจ จะยังผลให้สายการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ มาเอาใจตลาด USB 3.0 อาจจะช้าลงไปด้วย อย่างไรก็ดีกระผมผู้เขียนในฐานะผู้อุปโภค ก็ตื่นเต้นและยินดีกับเทคโนโลยีใหม่นี้ครับ


by BEIR

กีฬามันมัน

capital city of sports เมืองหลวงกีฬา

Sport

เห็นเขาว่ากันว่าเมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงทางการกีฬาของประเทศ คิดไปคิด มามันก็จริงอยู่ เพราะจะว่าไปเมืองของเราก็มีกีฬาให้ชมให้เชียร์กันมทั้งปี ทั้ง ระดับชาติและระดับโลก มาลองนับกันเล่น ๆ ดีกว่านะครับว่ามีกฬี ากีป่ ระเภท ที่ทำาการแข่งขันกันบ้างในเมลเบิร์น เริ่มต้นนับจากต้นปีกันเลย เดือนมกราคม มักจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติที่เดินทางกันเข้ามาชมและเชียร์ นักเทนนิสที่ตนชื่นชอบในรายการ “Australian Open” ซึ่งถือว่าเป็นเวที Grand Slam ระดับโลก ระหว่าง ที่เทนนิสยังตีกันอยู่นั้น ฟุตบอล A-League ก็กำาลังขับเคี่ยวแข่งขันกัน ติด ค้างมาตั้งแต่ปลายปี กว่าจะมาปิดฉากลงก็เกือบจะล่วงเลยเข้าเดือนมีนาคม เดือนถัดมา เราก็ต้องขอหลีกทางให้กับเหล่านักแข่งรถสูตร1 Formula1 กับ ความเร็วและเสียงกระหึม่ ของเครือ่ งยนต์อนั ทรงพลัง ส่งเสียงคำาราม อีด้ อ้าด ยามขับเคี่ยวกันในรายการ Australian Grand prix ที่ Albert Park ต่อ กันมาติดๆ กับ Australian Football League หรือ AFL ก็ได้เริ่มเปิด ฉากฤดูกาลขึ้น เป็นสีสันของเมืองได้เป็นอย่างดี เนื่องมาจากเมลเบิร์นมีทีม หลักถึง 10 ทีมจาก 16 ทีมทั่วประเทศ จึงเรียกได้ว่าเราเองนั้นป็นเมืองหลัก ของ AFL ก็ว่าได้ พอเข้าฤดูใบไม้ผลิเมลเบิร์นเราก็จะคราคร่ำาไปด้วยสาวๆสวย หนุ่มหล่อในชุด ภูมิฐาน พร้อมใจกันไปอวดโฉมกันที่สนามแข่งม้าในเทศกาล Melbourne Cup ซึง่ งานนีถ้ อื เป็นงานใหญ่ของเมืองเลยทีเ่ ดียว ถูกจัดให้เป็นวันหยุดราชการ ที่ “ทุกคนต้องหยุดงานเพื่อไปดูแข่งม้า” ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ!!! อยูเ่ มลเบิรน์ มันดีอย่างนีเ้ อง มีกฬี าให้ดหู ลากหลายมากมายตลอดทัง้ ปี ม้าแข่ง กันคนยังต้องหยุดไปดู ไม่มที ไี่ หนอีกแล้ว เป็นจริงเป็นจังกันได้ขนาดนี้ ยอมรับ กันเถอะครับว่าเมืองเมลเบิรน์ ของเราเป็น เมืองหลวงทางการกีฬาอย่างแท้จริง

They say Melbourne is a capital city of sports of Australia. It is agreeable as there have been several sporting events for us all to enjoy all year round both domestic and international. Let us look back on what have been happening here in Melbourne recently. Starting from the beginning of the year, in January. Many tennis loving tourists from all over the world have travelled to Melbourne to experience what they call the world class “Grand Slam Tennis” at the Australian Open. Meanwhile, the rest of the non tennis-loving fans were able to enjoy the Australian football League. Each team is still battling through to the finals; it is likely that this could drag on all the way to the end of March. The following month, make way for the racers of the “1 Formular 1”. For those who like the recipe of speed, power, danger and burn out, Australian Grand Prix would have been the perfect soup. Australian Football League or AFL was a lovely start to the sporting season. Seeing as 10 out of 16 AFL teams belong in Victoria, it is fair to say that Melbourne is the city of AFL. Next, Spring. People are coming out with their best looks. We’ll be seeing many of beautiful ladies and handsome gentlemen. Dressed in their most gracious gowns and garments where nothing is too extravagant, all together at the Melbourne Cup. To many Victorians, this event that only takes place once a year is the biggest one of them all. In fact, the Victorian government deemed it was so big, they had to make Melbourne Cup day an official public holiday where everyone gets to take a day off to watch horse racing...unbelievable. So, we are proud to say that living in Melbourne definitely has its advantages. There are plenty of entertaining sporting events all year round. And let just say there’re not many places in the world where people get a day off to watch horse racing. Seeing such dedication and enthusiasm, it is easy to say that Melbourne definitely takes the winner price of being a capital city of sports of Australia! Page 31 ANTS Underground


Entertainment

เฉลิมกรุง

By DJ Pung

สวัสดีคุณผู้อ่าน ANTS Newsmagazine ทุกท่านค่ะ สำาหรับใครที่เป็น คอหนังฟังเพลงต้องไม่พลาดคอลัมน์ Entertainments ของเรา ในโอกาส ที่ ANTS ได้ปรับปรุงรูปโฉมใหม่ให้ดูไฉไลกว่าเดิม รวมทั้งเนื้อหาที่เข้ากับผู้ อ่านทุกเพศทุกวัย ผู้เขียนในฐานะคอลัมนิสต์หน้าใหม่ใสกิ๊งจึงได้รับโอกาสให้ ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์และดนตรีผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่ ครองใจคนไทยในเมลเบิร์นมานาน จะว่าไปแล้วเราก็คนกันเอง เป็นชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในเมลเบิร์นด้วยกันนี่แหละค่ะ ไม่แน่นะ เราอาจจะเคยเดินเฉียด กันไปเฉียดกันมาแถวไหนสักแห่งก็เป็นได้ ครั้งนี้ผู้เขียนขอเขยิบฐานะมาเป็น เพื่อนคุณผู้อ่านได้ไหมคะ สัญญาว่าจะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนผ่านคอลัมน์เฉลิม กรุงตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

ฉบับนี้เราขอหยิบภาพยนตร์อนิเมชั่นดีๆ ฝีมือผู้กำากับไทย “รัฐ จำาปามูล” มาฝาก กัน Sunset Love Song หรือชื่อไทยว่า “เพลงพระอาทิตย์” คืออนิเมชั่นที่เล่า ถึงการเผชิญกับช่วงเวลาเลวร้ายของชีวิต การแสวงหาความหมาย และคำาตอบของ การมีชีวิตอยู่ ผ่านเรื่องราวของเด็กหนุ่มสาว 2 คน ที่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างในสังคม เมืองใหญ่ ในขณะที่ทั้งคู่กำาลังเผชิญกับความมืดมนนั้น มีบางสิ่งเกิดขึ้นซึ่งเปรียบ เสมือนแสงสว่างจากพระอาทิตย์ที่ทำาให้พวกเขาได้เรียนรู้และอาจเปลี่ยนแปลงการ ตัดสินใจครั้งสำาคัญในชีวิต แรงบันดาลใจของอนิเมชั่นเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการฆ่า ตัวตายของคนๆ หนึ่งที่ “รัฐ จำาปามูล” ผู้กำากับของเรื่องรู้จัก ข้อความที่ “รัฐ” ต้องการสื่อผ่าน “เพลงพระอาทิตย์” คือ ความห่วงใยและกำาลังใจจากคนคนหนึ่ง ต่อใครก็ตามที่กำาลังสิ้นหวังในชีวิตเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอัน เลวร้ายไปได้ คนใกล้ชิดของตัวผู้เขียนเองก็เคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายนั้นมาและ กลับมาดำารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมหลังจากที่เธอคนนั้นได้ค้นพบสัจธรรมที่ ว่า “อีกไม่นานก็เช้า เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น อะไรๆ ก็จะกลับมาดีเช่นเดิม” ผู้เขียน เชื่อมั่นว่า แสงยามเช้าจะทำาให้คนเรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและมีพลังในการ ดำาเนินชีวิตต่อไป “รัฐ จำาปามูล” ใช้เวลาถึง 3 ปีเต็มในการสร้างผลงานชิ้นนี้ โดยได้รับการสนับสนุน ส่วนหนึ่งจาก สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) “เพลง พระอาทิตย์” ถูกเผยแพร่ภายใต้ความเชื่อเรื่องการ “PAY IT FORWARD” ซึ่ง หมายถึงการมอบความรู้สึกดีๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน \สามารถดาวน์โหลดฉบับ สมบูรณ์ได้ฟรี รวมทั้งก๊อปปี้เพื่อส่งต่อให้คนที่คุณห่วงใยได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่บล็อกส่วนตัวของ “รัฐ จำาปามูล”

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://sunset-love-song.exteen.com/ พบกับเรื่องราวความบันเทิงที่คุณไม่ควรพลาดในคอลัมน์ Entertainments ได้ใหม่ฉบับ หน้า รับรองว่าคุณจะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะ Page 32

ANTS Underground


Business vs. Business

ไนท์คลับแห่งเมลเบิร์น

Club

เวทีราชดำ�เนิน

Thai and Asian by เฌอเอม

พวกเราชาวเมลเบิร์นนอกจากจะมาเรียนและมาทำางานกันแล้ว  หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมามาก  ก็ ต้องหาที่คลายเครียดกันบ้าง บางคนอาจไปเล่นกีฬา เดินป่า หรือช็อปปิ้ง แต่ก็ยังมีบางกลุ่มอย่างเราที่ นิยมชมชอบไฟสีๆ ในยามค่ำาคืน ดังนั้นวันนี้เรามารู้จัก Thai and Asian คลับชื่อดังแห่งเมลเบิร์นกัน ดีกว่า โดยขอเริ่มจาก

S V

TOY ตั้งอยู่ที่ 101-103 Little Bourke St China Town ติดต่อ 0422 718 424 หรือ เยี่ยมชม ได้ที่ http://www.facebook.com/Toy Melbourne “TOY  เป็นผับเพือ่ คนไทยอย่างชัดเจน  ไม่วา่ จะเป็นบรรยากาศเท่ห์ๆ สไตล์คนไทย ดีเจ คนไทย  วงดนตรี ส ดจากคนไทย  เพลง ไทย ทีมงานก็คนไทย พร้อมโปรโมชั่นเเละ Concept งานใหม่ๆ ทุกอาทิตย์ อาหารเรา มี  มิกเซอร์เราฟรี  บรรยากาศเราดี. ค่าเข้า  $12 เหรียญ เเน่นอนค่ะจ่ายในสิ่งที่ดีกว่า  “ALWAYS TOY ON FRIDAY”

เสเพล  ตั้ ง อยู่ ที่   388  Lonsdale St Melbourne VIC 3000 ติดต่อได้ที่ 0432 499 988 เสเพล Proudly Presents  เชิญคนไทยใน Melbourne พบกับ เสเพล ในรูปเเบบใหม่ ผับไทย  อินเตอร์  พบกับ  DJ ดังฯ  จาก  Asian  night  เเละเพลงไทย  สไตล์  วัยมัน เจอกันทุกๆ  วันศุกร์   EVERY FRIDAY NIGHT. “FREE ENTRY”

D - Club ติดต่อที่ 0430 030 069 หรือ info.dclub@ gmail.com หรือ เยี่ยมชมที่ http:// dclub.no-ip.info

“D Club เป็น Event ในรูปแบบของไทย ไนท์  เน้นด้านความแปลกใหม่ในการจัด Theme Party ต่างๆ รวมไปถึง Pre - Party และ After Party โดยผู้ที่มางาน จะได้รับ รู้ถึงข่าวสารของงานคอนเสิร์ตที่เราจะจัด ขึ้น พร้อมร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลในงาน ขา ฮิปท่องราตรีทั้งหลายจะได้มีโอกาสสัมผัส บรรยากาศทีเ่ ปลีย่ นไปในทุกครัง้  ใครทีส่ นใจ อยากจะไปลิ้มลองสิ่งใหม่  ติดตามข่าวสาร กันให้ดีนะคะ ของดีมีไม่บ่อยค่ะ”

หลายทางเลือก หลายแนวทางกันแบบนี้ ขาเที่ยวทั้งหลายก็เลือกเอาตามแบบ ตามสไตล์ที่ชอบกันเองแล้วกันนะจ๊ะ ถึงแม้ว่าอัตราการแข่งขันจะดูดุเดือดขนาด ไหน แต่พวกพี่เค้าก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอค่ะ ก็พวกเราเป็นคนไทยด้วยกันนี่นา Page 33 ANTS Underground


Fashion

สยามสแควร์

Model : Jirassuda Thongpakdee (Kie) / Puntip Attakanwong (Cher) Photographer : Pitichai Nittayaramphong (Joji) / Chintakarn Kay Suphaya-achin (Kii) MUA, Hair&Stylish : Make Up House (Witharya Tai &Wallapa Ploy) Page 34

ANTS Underground


Cher :

White Shirt Bow Tie Black Jacket Jean Black Hat White Shoes

$90 $4 $480 $300 $15 $80

General Pants Korea April77, Sydney Acne, Singapore H&M, Hongkong HYPE

Kie :

White Shirt $5 Black Suit $99 Leopard $25 White Vintage Shoe Legging

Newtown, Sydney The Rock, Sydney Paddington, Sydney Sydney Hongkong

Page 35 ANTS Underground


Youth Moral

พระโขนง

ตีตั๋ว ทัวร์นรก

by สวย สะท้าน อ้างอิงจาก : http://www.dmc.tv อื่นๆ: //board.palungjit.com ภาพ

สวัสดีคะ สวยมีความรู้สึกยินดีและดีใจมากที่ได้รับเกียรติจาก ANTS Newsmagazine ให้มาบอกเล่าเรื่องราวที่กำาลัง อิน กิ๊บเก๋ และ ฮิตติดลมบนอยู่ในขณะนี้ และวันนี้สวยก็จะมาพาเพื่อน ๆ พี่ ๆ หลบลี้หนีสถานการณ์ร้อนที่เมืองไทย ไปทัวร์กันค่ะ..... สถานที่ที่น้องสวยจะ พาไปนั้น รับรองว่า เป็นสถานที่ยอดฮิตในปัจจุบัน เพราะน้องสวยเห็นว่ามีหลายๆคนพยายามจะไปกันเหลือเกิน นั่น คงจะเป็นเพราะ การเดินทางไปนั้นง่ายแสนง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และ สามารถอยู่ยาวขนาดตั้งรกรากได้ เลยทีเดียว..... ใช่แล้วค่ะ วันนี้สวยจะพาทุกท่านไป “ทัวร์” นรกกัน...... ขอเสียงตบมือหน่อยค่า...... ต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่า นรก คือ สถานที่ที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ต้องเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่ 31ภูมิ หากอยากจะ ทราบว่า ใครตายแล้วไปไหน หรือ อยากทราบว่า ตัวเราเองเมื่อตายแล้วจะต้องไปอยู่ที่ใด ก็มีวิธีสังเกตง่ายๆ คือ เมื่อ ตอนยังมีชีวิตอยู่ เราปฏิบัติตัวอย่างไร พอตายแล้วก็ต้องไปรับผลแห่งการกระทำาของตนเองอย่างนั้น เรียกได้ว่า “ตาย แล้ว ก็ไปสู่ที่ชอบ.... ที่ชอบ” เช่น นรกขุมที่ 1 สัญชีวนรก สำาหรับนักฆ่าตัวยง เห็นยุงเป็นตบ เห็นมดเป็นเหยียบด้วยความสะใจ ซาดิสม์ รวมถึงพวก ที่ฆ่าตัวตาย ก็ต้องมาตีตั๋วจองขุมนี้ นรกขุมที่ 2 กาฬสุตตนรก สำาหรับคนที่ขี้ขโมย ขี้โกง เอาทุกอย่างเป็นของตนเองไม่เลือก ต้องมาเจอกันที่ขุมนี้ นรกขุมที่ 3 สังฆาฏนรก ขุมนี้สุดฮิต คนเยอะเหมือนเข้าไปดูคอนเสิร์ต เรน เพราะเป็นนรกของคนที่ชอบผิดลูกผิด เมียชาวบ้าน มักมากในกาม ไม่รุ้จักพอ นรกขุมที่ 4 โรรุวนรก ขุมนี้สำาหรับนักพูด พูดจาส่อเสียด เหยียดหยันให้คนเขาเจ็บ เขาแค้น นรกขุมที่ 5 มหาโรรุวนรก พวกคอทองแดงที่ชอบดื่มสุราทั้งหลาย ก็จะต้องมาอยู่ขุมนี้ สวยขอเรียกว่า RCA หลัง ความตายคะ นรกขุมที่ 6 ตาปนนรก เป็นศูนย์รวมของผีพนัน การพนันทุกชนิด นรกขุมที่ 7 มหาตาปนนรก สำาหรับคนที่มัวเมาในอบายมุขต่างๆ ต้องมีจุดจบที่นี่ นรกขุมที่ 8 อเวจีนรก เป็นสถานที่สำาหรับพวกที่ทำาอนันตริยกรรม เช่น ฆ่าบิดา มารดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำาสงฆ์ให้ แตกกัน หรือทำาพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต ตายแล้วก็ต้องไปตกนรกขุมที่8 มีชื่อว่า อเวจีนรก (ถึงแม้ จะทำาแค่เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ก็ถือเป็นกรรมที่หนักมาก ต้องตกอเวจีมหานรก ได้ รับ ทัณฑ์ทรมานที่แสนสาหัส มีอายุยาวนานกว่านรกขุมอื่นๆ สำาหรับคนที่เป็นประเภทวัดก็เข้าเหล้าก็กิน บุญก็ทำาบาปกรรมก็สร้าง อย่างนี้ก็ต้องไปประเมินผลกันตอนใกล้จะลาโลก อีกที ช่วงนั้นเรียกว่า ศึกชิงภพ ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลผู้นั้นมีจิตเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่เป็นบุญหรือเป็นบาป ถ้านึกถึงบุญ ได้ จิตผ่องใสในขณะสิ้นลมก็ได้ไปสู่สุคติภูมิก่อน (แล้วบาปกรรมที่ทำาไว้จะตามมาส่งผลในภายหลัง) แต่ถ้าช่วงนั้นจิต นึกถึงสิ่งที่ทำาไม่ดีไว้ จิตใจเศร้าหมองในขณะสิ้นลมก็จะไปสู่ทุคติภูมิก่อน แล้วผลบุญจะตามมาส่งผลในภายหลัง..... หลังจากที่สวยแนะนำาสถานที่แล้ว ก็หวังว่าเพื่อนที่สนใจก็คงมากันถูกนะคะ แค่ มีเคล็ดง่ายๆว่าตอนยังมีชีวิตอยู่ เรา ปฏิบตั ติ วั อย่างไร พอตายแล้วก็ตอ้ งไปรับผลแห่งการกระทำาของตนเอง.... ส่วนตัวสวยเอง.... สวยขอทำาความดี บำาเพ็ญ ทาน สร้างกุศล แล้วขอไปแต่งตัวสวย รำากรีดกรายเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ดีกว่าค่ะ.....

Page 36

ANTS Underground


Dummy

บางซื่อ

สวัสดีครับกับฉบับที่สอง ที่วันนี้พวกเรา “ชมรมเพื่อนนักเรียนไทย” ได้มานำาเสนอถึงอาชีพใหม่ที่คนไทย ไม่ว่าจะ อยู่รัฐไหนๆ ก็นิยมกันนั่นคือ อาชีพในร้านสปาเสริมความงาม ช่วยให้เพื่อนนักเรียนได้เข้าใจในระบบการทำางาน ทั้งนี้อาชีพนวด ไม่ใช่แค่การไปที่ร้านแล้วเรียนรู้แค่ผิวเผินเกี่ยวกับการนวดอย่างเดียว เพราะการนวดไม่ว่าจะเป็น นวดแผนไทย หรือ นวดอโรม่า ก็เป็นอาชีพที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศชาติบ้านเราได้เป็นอย่างดี ซึ่งจำาเป็น ต้องเรียนรู้ อดทน การเข้าใจถึงตัวยาสมุนไพรต่างๆ รวมทั้งประเภทของ ครีม และ น้ำามันในการนวด รวมทั้งยัง มีส่วนอื่นๆ ที่เพื่อนๆ ควรรู้... ในวันนี้เราจึงได้ให้คุณอ้อย ซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ในร้านสปามาก่อน เข้ามารับภาระกิจสำาคัญนี้ ไปเริ่มต้นกันเลยครับ....วันนี้จะเป็นการนวดฝ่าเท้าโดยมีครีมที่ทางร้านผลิตขึ้นเป็นพิเศษมาแสดงให้ดูครับ

1

สิ่งที่ขาดไปไม่ได้คือ การตรงต่อเวลาหรือถ้าจะลางาน ควรโทรบอก ล่วงหน้า ดังนั้นจึงควรที่จะจดเบอร์ของร้านไว้ให้ดี วันนี้คุณอ้อยมา ก่อนเวลา เพราะดูท่าทางจะตื่นเต้นกับอาชีพใหม่นี้

2

เมื่อถึงร้านแล้วควรรีบเปลี่ยนที่ทางร้านมีให้ หรือใส่ชุดโทนสี ที่ทางร้านกำาหนด ในกรณีที่ไม่มีชุด รวมทั้งใส่ใจรูปลักษณ์ ของเราเช่น การรวบผม กลิ่นตัว และความสะอาด โดยวันนี้ คุณอ้อยก้อได้เตรียมตัวเป็นอย่างดีครับ การทำางานประเภทนี้ จะไม่มีเวลาที่ตายตัวว่าเราจะนวดกี่คน หรือเป็นเวลากี่ชั่วโมง เพราะทางร้านจะจัดเป็นคิวให้และต้องขึ้นอยู่กับจำานวนลูกค้า ในแต่ละวันด้วยครับ 3

จากนั้น ควรเข้าใจกับตัวครีม สมุนไพรที่ใช้ใน การนวด และ น้ำามันชนิดต่างๆ ให้ดี เพราะ ปัจจัยเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำาคัญในการนวด รวม ทั้งจุดสำาคัญในการนวดชนิดต่างๆ อย่างการ นวดฝ่าเท้า มีท่าอะไรบ้าง และควรเริ่มจากส่วน ไหนของเท้า (ขอบอกว่า กว่าจะเป็น ต้องขึ้น อยู่กับความอดทนของผู้สมัครครับ ระยะเวลาใน การเรียนรู้จะแตกต่างกันไป)

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำาคัญกับธุรกิจนี้มาก ควรเอาใจใส่กับลูกค้าให้ดี ส่วนมาก ร้านสปา จะมีการเสิร์ฟน้ำา หรือไม่ก็ชาร้อนให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นการผ่อนคลาย รวมถึงแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้นวดเข้าใจถึงอาการของลูกค้าว่าอยาก ให้นวดบริเวณไหนเป็นพิเศษ ปวดบริเวณใด เป็นโรคผิวหนังหรือไม่ และต้องการให้นวด แบบใด (นวดแผนไทย กดจุด หรือ นวดน้ำา มันอโรม่าเพื่อความผ่อนคลาย) เป็นต้น

5

4

ทำาการล้างเท้าของลูกค้าให้สะอาด โดยนำา้ อุ่นและพาลูกค้าไปนั่งยังที่นวดเท้า จากนั้น นำาผ้าขนหนูมาห่อที่เท้าของลูกค้าทั้งสอง ข้างเพื่อเป็นการวอร์ม แล้วเริ่มนวดจาก ข้างใดข้างหนึ่ง แต่ถ้าเป็นการนวดชนิดอื่น เช่นนวดตัว ก็จะให้ลูกค้าเปลี่ยนชุด แล้ว เริ่มการนวดจากเท้า ไปยังศีรษะครับ แต่ ถ้าเป็นการนวดอโรม่า ก็จะใช้น้ำามันซึ่งมี คุณสมบัติต่างกันไป มาช่วยเพื่อความผ่อน คลาย

6

จากนั้นก็เริ่มนวด ทางลูกค้าจะเป็นคนกำาหนด แต่โดยปกติจะใช้ ระยะเวลาในการนวด 30-60 นาที แต่ลูกค้าบางท่านก็จะขอให้ นวดนานกว่านั้น อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าครับ เมื่อนวดเสร็จแล้ว ทางพนักงานก็จะนำาแป้งมาโรยที่เท้า เพื่อ ไม่ให้ลูกค้าลื่นเนื่องจากตัวครีมบางตัว เมื่อทาบนผิวแล้วจะ ลื่นมาก แต่ถ้าเป็นการนวดตัวเช่น นวดแผนไทย กดจุด หรือ นวดอโรม่า ก็ไม่จำาเป็นต้องล้างตัวครับ

7

ขั้นตอนต่อไป ก็เป็นการเก็บเงิน อันนี้เราก็ต้อง มาเรียนรู้ถึงระบบการคิดเงิน การใช้เครื่องรูดบัตร เครดิต เพราะบางทีลูกค้าจะเลือกจ่ายเป็นบัตร เครดิต แต่ร้านสปาส่วนมากจะมีพนักงานที่ดูแลทาง ด้านการเงินไว้อยู่แล้วครับ

8

สุดท้ายนี้หลังจากลูกค้าออกจาก ร้าน ก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงาน ในการดูแลทำาความสะอาดสถาน ที่ให้เรียบร้อย เช่นการเก็บผ้า การเก็ บ ของที่ ใ ช้ ใ นการนวดให้ เข้าที่ และควรรักษาให้สะอาด ตลอดเวลา เพื่อไว้ต้อนรับลูกค้า ปัจจุบัน..ธุรกิจสปามีหลายรูปแบบ อยากให้น้องๆ ทั้งหลายที่สนใจกับอาชีพ นี้ ใช้วิจารณญาณและศึกษาเกี่ยวกับอาชีพนี้ก่อน การที่จะได้มาทำาร้านสปานี้ ต้องขึ้นอยู่กับความอดทน การฝึกฝน เรียนรู้ตัวยา ครีมและน้ำามันชนิด และ ทำางานด้วยการบริการ อย่างเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยปรกติแล้ว รายได้ของ น้องมือใหม่หัดนวดจะขึ้นอยู่กับความสามารถ และราคาตามมาตรฐานจะอยู่ที่ $20 - $30 ต่อชั่วโมง (เมื่อมีลูกค้าและถึงคิวที่เราจะต้องนวด)

เจ้าของบอกกล่าว :

ปัจจุบัน ชาวต่างชาติ จะคิดว่า มาตรฐานของร้านสปาไทย เริ่ม แย่ลง เนื่องจากวิจารณญาณและจุดประสงค์ ในการประกอบกิจการต่างกัน เลยอยาก ขอให้น้องๆ ที่สนใจทำาอาชีพนี้ น้องๆที่ทำาอยู่แล้ว เพิ่งเริ่มทำา หรือคิดที่จะทำา ช่วยกัน รณรงค์ ปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยในการนวดแผนไทย เพราะอาชีพ นี้ สามารถเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศของเราได้ ขอขอบพระคุณ ร้านอโรคะยา (Arokaya) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่, ครูฝึก และให้คำาแนะนำาที่ดีแก่คุณอ้อย ท่านใดสนใจเชิญที่ 299 Bridge Road Richmond Tel: 9421 2250 www.arokaya-thaispa.com

Page 37 ANTS Underground


ed ifi d Class e Classifi ssifi ed

Classifieds

ตองการใหเชารานเปลา ตรงขาม Victoria Market พื้นที่ 44 ตรม. เหมาะสําหรับทํามินิมารท หรือ รานขายของชํา คาเชา อาทิตยละ $490 บวกคาธรรมเนียมอื่นๆ สนใจติดตอ Natalie 0403 377 860

Cla

Your Thai Restaurant a very busy favourite Thai restaurant in Melbourne CBD is Looking for 3 – 4 positions of Full-time and part-time experienced Thai Chef and Kitchen hand start ASAP contact Paul 0403 362 010

ตองการขายธุรกิจ ราน DVD อาหารแหงและ Gift shop รานอยูใกลสถานีรถไฟ Nunawading ราคา $28,000 สนใจติดตอ โทนี 0425 804 332 หรือ กอย 0425 804 331 ดวน !! ขายถูก รานอาหารไทย Take away & Dine in ขนาด 20 – 25 ที่นั่ง เปดกลางวัน และกลางคืน มีลูกคาประจํา อยูยาน Camberwell พรอมที่พักอยู ดานหลัง สนใจติดตอ 0431 229 729 หรือ 0423 488 1191 A Qualified Cook needed to work Full Time. Extensive experience required. Fluency in English and Thai is essential. Contact Payom Thai Restaurant 03 9874 7696 www.payomthai.com.au รับสมัครอาสามัครที่มีความสามารถ ทางการเลนดนตรีไทยไปสอนนองที่ วัด Box Hill ทุกวันอาทิตย รายละเอียด ติดตอ คุณไก 0418 427 998 ราน River Kwai [Clayton] ตองการพนักงานเสริฟหญิฺง 2 ตําแหนง ติดตอ นาง 0430 132 271

รับสมัครดวน พอครัว 6-7 คืน รับฝก 0403 377 860 Page 38

ANTS Underground

โฆษณาช่องเล็ก ทืหสฟนำ�่นทสว

ประกาศฟรี >> ใคร อะไร ที่ไหน อยางไร มาที่ classified@antsnews.com.au

ขายรานอาหาร ยาน Knoxfield Shopping Centre ทําเลดี อยูในยานโรงงาน และ Shopping Centre คาเชาอาทิตยละ $375 ราคาขาย $80,000 สนใจติดตอ 0423 906 469 หรือ 03 9764 9921 Housekeeper required [Melbourne] 2 days per week Mon & Thurs ironing, washing and cleaning, works flexible times, ability of communicate in English may required Please call 0419 533 660 บริการขนสง ของใช, เสื้อผา, หนังสือ, กระเปาเดินทาง, เฟอรนิเจอร, เครื่องใชไฟฟา ทางเรือ และทางเครื่องบิน ติดตอ ปุย: 0414 732 223 (3G) Email: info@ithailandexpress. com.au MSN:i_thailand_express@ hotmail.com

www.iThailandexpress.com.au ดวน! รานอาหาร Zone 2 รับ สมัคร Cook จํานวน 1 ตําแหนง ประสบการณไมจํากัด ขอแคใจรัก การทําอาหาร ยินดีฝกหัดให และ Waitress จํานวน 1 ตําแหนง ติดตอ Natalie 0403 377 860 Qualify Thai Cook needed to work full time. Extensive experience required. Fluency in English is essential. Email CV to: realthai2009@gmail.com Cook needed An International Company is seeking the services of a full time qualify Thai cook, ideally with 3-5 years experience as a senior cook/kitchen manager.Fluency in English is essential.Email CV to: thelake2010@gmail.com หองวางใหเชา 2 Rooms for rent: 7 mins walk to Holmesglen TAFE (Chadstone) and Holmsglen train station ติดตอ จา 0450 077 299

House for Rent In Ringwood $375 p/w - Furnished 4 Bedrooms, 2 Bathrooms, Kitchen, Dining and Laundry rooms, The house has recently renovated, new security features, central Heating 5 mins walk and 3 mins drive to Ringwood Square Shopping Centre, 10 mins walk to Heatherdale and Ringwood Station (Great for Box Hill Tafe and Swinburne Students), 10 minute drive to Swinburne Wantirna Please Call Joo (Thai or English) on 0433 851 518

IELTS TUTORING, Austraian born tutors, University educated, English as native tongueAUSTRALIAN ACCOUNT-

ING AND TAXATION LAW TUTORING

for business and accounting graduates.ph 03 9509 0005 www.cfbs.com.au email info@cfbs.com.au

หองวางใหเชา 126 Ballarat Rd. Maidstone - มีหองคู หองเดี่ยว เครื่องใชในบานครบ ติดตอปาวรรณ 0423 833 221 หรือ ลุงสมบูรณ 0422 878 522 รานอาหารไทย ตองการพนักงาน เสิรฟหญิง ทําวันพุธ, อาทิตย รานอยูตรงขามสถานีรถไฟ Strathmore ติดตอ พี่ออม 0413 910 478 รับสมัครพนักงานนวดหญิงที่มี ใบประกาศ สามารถนวดไทยแผน โบราณ นวดนํามัน และนวดเทาได ประกันมือ $50 ตอวัน ติดตอพลอย 0434 287 911 รานอาหารไทย ตองการรับสมัคร Kitchenhand และ คนผัด ดวน ราน อยูที่ Williamstown สนใจติดตอ หนิง 0425 879 939 Melboourne Exchange Jewelers & Pawnbrokers* บริการชั้นนําสําหรับทองและเครื่อง ประดับทุกรูปแบบ รวมทั้งจํานําและ แลกเปลี่ยนสินคาใหราคาเปนกันเอง สนใจติดตอไดที่ คุณเกด: 0404 184 979 หรือ 0396 211 133 Shop 2, 500 Flinder St Melbourne city

ตองการพนักงาน 1 ตําแหนง ทําในครัว Kitchenhand รานอยู ที่ Kensington ตรงขามสถานีรถไฟ Kensington สนใจติดตอพี่หนอย 0433 983 204 หรือ ที่ราน 9372 2844 Thai Massage at Home $50/hr (Oil Massage, Deep Tissue) Foot Massage $20/15mins Please contact to make appointment 0431 306 776 Thai Massage Staff Needed Experience preferred by not essential. New shop cloase to train station, only 20 mins from the city ตองการรับสมัครพนักงานนวดไทย หากมีประสบการณจะรับพิจารณาเปน พิเศษ (ไมมีประสบการณก็สมัครได) รานใหม ใกลสถานีรถไฟ เพียง 20 นาที จากตัวเมือง Call: 9480 2434, 0408 735 718, email: info@ chillthaimassage.com.au, www.chillthaimassage.com.au Jumpee Travel จําหนาย ตั๋วเครื่องบินสุดถูก โปรโมชั่นพิเศษ MEL – BKK ไป – กลับ เริ่มตนที่ $830 หมดเขตสิ้นเดือน พฤษภาคม นี้ Tel: 02- 9280 1222 CMYKstudiobar a group of young freelance photographers based in Melbourne specialising in wedding, portrait, event,fashion,commercial, documentary and editorial photography. We are fresh, creative, enthusiastic and unique! Yes we are! Do not hesitate to contact us by email cmyk.studiobar@gmail.com or phone 0403 406 146 (Optus) , 0425 182885 (Three)

ฝมือดี

ตองการนักฟุตบอล มารวมทีม แขง Leagueสมัครเลน สนใจติดตอ พี่อน 0434 081 519


The Quality is High. The Fees Aren’t. Competitive Tuition Fees

Fast Track Your Studies

Central City Location

On-Campus Jobs

Scholarships

More Credit Transfers for Diploma, Bachelor and Master degree English Requirement Exemption for Eligible Students (conditions apply)

Apply Now for July 2010 Intake. Call 03 8600 6700 or Email enquiries@mit.edu.au MIT Courses

University of Ballarat Courses

Melbourne > Diploma, Bachelor degree, 1 Year Post-Graduate Diploma, and Master degree in: Business, Accounting, Management, Marketing, Information Technology, and Computer Networking.

At MIT Melbourne and Sydney Campuses > Bachelor degree, 1 Year Post-Graduate Diploma, and Master degree in: Commerce (Accounting), Management, Business Administration (International Management), Business Information Systems, and Information Technology.

Melbourne and Sydney > ELICOS - English Language programs Award conferred by Melbourne Institute of Technology. CRICOS Provider No: 01545C VIC, 02814A NSW

Award conferred by University of Ballarat. CRICOS Provider No: VIC 00103D, NSW 01266K

www.mit.edu.au


ANTS Newsmagazine Issue 46  

ANTS Newsmagazine Issue 46 - 15 May - 15 June 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you