Page 1

F R E E

C O P Y

"TATTOO" ความเชื่อบนศิลปะ

I S S U E

6 5

/

A P R I L

2 0 1 2


ANTS - front cover.pdf

1

3/30/12

3:49 AM

ถาคุณเห็นคนอื่นก็เห็น

C

M

Y

CM

MY

CY

Can you see this?

So can others?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

CMY

K

K

M

áË ¾Ã ´ŒÒ (M Fre

(Sk Bu EN

โฆษณากับเรา Advertise with us.


iCORP - FP (3).pdf 1 3/11/2011 12:41:12 AM

QEAC Qualified Education Agent Counsellor

Email: education@icorpinter.com www.icorpinter.com

áË‹§à´ÕÂÇ·Õ่ÁÕ·¹ÒÂáÅÐ Public Notary »ÃШӡÒà ¾ÃŒÍÁ·ÕÁ§Ò¹ ¼ÙŒàªÕ่ÂǪÒÞ¡¯ËÁÒÂÍÔÁÁÔà¡ÃªÑ่¹ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒàÃ×่ͧÇÕ«‹Ò·Ø¡»ÃÐàÀ·

?

.

Suite 807, 365 Little Collins Street Melbourne VIC 3000 Telf:(03) 8676 0575, 8676 0578

C

M

Y

The only one who has Immigration Lawyer and Public Notary in place, with a team of migration specialists

Free! first consultation

CM

Call now 03 8676 0575

MY

CY

CMY

K

Migration Services áË‹§à´ÕÂÇ ·Õ่ÁÕ·¹Ò»ÃШӡÒà ¾ÃŒÍÁ·ÕÁ§Ò¹¼ÙŒàªÕ่ÂǪÒÞ ´ŒÒ¹¡¯ËÁÒ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ·Ø¡»ÃÐàÀ· (MARN: 9252631, 0316623, 0955153) Free! ¤‹Ò»ÃÖ¡ÉÒ Skilled Migration

(Skill Assessment / TR / PR) Business visa, Spouse visa, Student dependent visa, ENS/RSMS / MRT / AAT / Court appeals

Business Services

ÃѺ»ÃÖ¡ÉÒ, ·Ó Business Plan ¨´·ÐàºÕ¹¸ØáԨËÃ×ͺÃÔÉÑ· ·ÓÊÑÞÞÒ«×้Í¢Ò¡Ԩ¡Òà áÅÐÊÑÞÞÒ¹ÔµÔ¡ÃÃÁ·Ø¡»ÃÐàÀ·

Education Services á¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊÁѤÃàÃÕ¹·Ø¡¤ÍÏʷءʶҺѹ ºÃÔ¡Òõ‹ÍÇÕ«‹Ò¹Ñ¡àÃÕ¹ Free! ÊÁѤÃàÃÕ¹ãËŒÞÒµÔáÅÐà¾×่͹¨Ò¡àÁ×ͧä·Â ÊÁѤÃÇÕ«‹ÒµÃ§¨Ò¡ÍÍÊàµÃàÅÕ ºÃÔ¡ÒèͧµÑ๋Çà¤Ã×่×ͧºÔ¹ÃÒ¤Ò»ÃÐËÂÑ´ ÃѺá»ÅàÍ¡ÊÒ÷ءÀÒÉÒ ÃѺÃͧâ´Â NAATI


65

Affiliated Newsmagazine for the Thai Society

Level 8, 807/365 Little Collins St. Melbourne VIC 3000 Tel : (03) 8676 0574 Fax : (03) 8676 0300 Email : info@antsnews.com.au : antsnews@gmail.com website : www.antsnews.com.au

C O N T E N T

30

26

ANTS Society

Events News

ANTS Guru

Mail box Aussie's Slang Education Immigration

05 12 39 41 42 43

ANTS Chill out

32 28 34 Co v e r P h o g ra p h e r Co nt r i b uto rs A d v e r t i s i n g E n q u i r i e s M e d i a Re p re s e nt a t i v e

36

ANTS Tips 20 Lifestyle and travel 30 Thai travel 32 Eat Guide 36 ANTS Underground

Fashion

24

ANTS Tistic

From cover 26 From cover special 28 Mythipedia 40 ANTSTertainment

51

Calendar Movies Music Technology Special Interview ปากตลาด เรื่องจริงผ่า(น)ดวง Classifieds ANTS Stalker Gossip Horo

16 17 18 22 34 44 45 48 51 52 53

Kalunyoo Kongkatigumjorn Alan Wong / Linlada Ward / Parkpoom Chaisiriprasert / Tammy / Tus karnchanapa / Witharya Punephontharwelap / พีรอนงค์ 04 0104 2588, 03 8676 0574 or sales@antsnews.com.au Leba Ethnic Media / Allan Kaufman

D i s c l a i m e r Newsmagazine for the Thai Society is published 12 times a year. The views expressed in this publication are not necessarily endorsed by the editor or by ANTS. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this publication is correct at the time of printing, the publishers accept no responsibility or liability for any errors, omission or resultant consequences arising from the information in this publication. All material in ANTS is copyrighted and may not be reproduced in part or in whole without written permission from the publishers. Copyright © 2010 Affiliated Newsmagazine for the Thai Society ANTS. All rights reserved. 4


SOCIAL E VENTS

Thai Culture and Food Festival

นับว่าเป็นอีกกิจกรรมที่คนไทยทุกคนภูมิใจแม้ว่าจะเป็นเพียงผู้ที่ไปเยี่ยม ชมหรือผู้ที่ได้ร่วมท�ำงาน ต้องขอขอบคุณทีมงาน TCFF ที่ได้ทุ่มเทกับ กิจกรรมแบบนี้มาเป็นเวลา 9 ปี และปีนี้ ANTS ก็ได้มีโอกาสพาทีมงาน ที่น่ารักและน้องๆ อาสาสมัครไปท�ำแบบสอบถามเกี่ยวกับหนังสือของเรา ด้วย ขอขอบคุณ คุณพรเทพที่อนุญาตให้เราได้ท�ำกิจกรรมนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่เสียสละเวลาร่วมท�ำแบบสอบถามกับเราด้วยค่ะ อย่าพลาด ติดตามกิจกรรมต่างๆ ทีพ่ วกเราได้ไปร่วมงานได้ที่ facebook.com/ants. newsmagazine นะคะ


S O C I A L EVENTS

ภาพบรรยากาศงานวันมาฆบูชา ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น Box Hill, VIC

SSS on the Camp

ก็ผา่ นพ้นกันไปกับกิจกรรม Camping เมือ่ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ของสมาชิก Siam Smile Society กับบรรยากาศชิลๆ ริมทะเล ณ หาด Mornington ครั้งนี้เหล่า Committee ขน กิจกรรมสนุกๆ มาเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากบรรดาเหล่าสมาชิกไม่ว่าจะเป็น เกมปั่นจิ้งหรีด Twister วิ่งเปี้ยว แต่ที่เรียกเสียงเชียร์ได้มากที่สุดก็คงเป็นเกมกินวิบาก ที่ทั้งโหด มัน ฮา ตบท้ายด้วยบาร์บีคิวสุดอร่อยกับบรรยากาศริมทะเลยามเย็น แต่งานนี้ คนที่คุ้มสุดๆ ก็คงหนีไม่พ้นผู้โชคดีที่ได้รับทั้งความสนุก เพื่อนใหม่และยังได้คว้ารางวัล ใหญ่เป็นตั๋วชมคอนเสิร์ตบอดี้สแลมกลับบ้านไปฟรีๆ อีกด้วย 6


SOCIAL E VENTS

Bodyslam Live in Melbourne

เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ต 2 ชม. ที่แน่นและเต็มไปด้วยคุณภาพอย่างที่เรานับวันนับ คืนนอนกอดตั๋วรอกันจริงๆ กับ Bodyslam live in Melbourne แสงสุดท้าย งานนี้ ใครจะตะโกนร้องจนเสียงหลง กระโดดเป็นลิง ดิ้นไม่เป็นจังหวะก็ไม่มีใครสนใครแล้ว เพราะว่าวงนี้เค้าจัดเต็มอย่างที่เลื่องลือกันมา นานๆ ทีจะได้งานที่คนแน่นเบียดเสียด ไรเหงื่อคนข้างๆ ได้มากขนาดนี้ในเมลเบิร์น เมืองที่เรียกได้ว่าคนไทยเอาใจยากติด อันดับ ถึงตอนวงลาไปก็ลาด้วยความรู้สึกที่เหลือไว้กับพวกเราว่า "อิ่มมาก" ขอบคุณ สหัสซะอีเว้นต์, In-touch Events, Double Dot Events, เบียร์ช้างและ พี่จอยแทงโกล่าและคนอื่นๆ อีกมากมายบรรยายไม่หมด ตั้งแต่คนส่งน�้ำถึงตากล้อง ที่ท�ำให้เราได้มันส์กันแบบไม่ห่วงสวยห่วงหล่อกันเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา

7


S O C I A L EVENTS

ประกวดภาพถ่าย Eastern Suburbs Photographic Society

ยินดีกับตากล้องมือฉมังของ ANTS อีกหนึ่งคน คุณวิรุฐต์ เข็มนาค ที่มีโอกาสได้เข้า ประกวดการถ่ายภาพและคว้ารางวัลชนะเลิศมากับหัวข้อ Pollution

Warrandyte Festival

ในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ.2012 ในงานท่านผู้อ่านจะได้กลิ่น แบบ Country มีทั้งเกมโชว์ ดนตรี อาหารอร่อยๆ แล้วก็เบียร์หลากหลายชนิดให้เราได้ลิ้มลองกัน ในงานนี้ถึงจะไม่ใหญ่โตเท่าในเมือง แต่รับรองท่านที่มางานนี้จะได้รับความสุขแบบพื้นบ้านกลับไป แล้ว enjoy กับผู้คนที่มาร่วมในงาน Warrandyte Festival เหมือนผมในวันนั้น 8


SOCIAL E VENTS

The Queen Mary 2 ได้มาเยี่ ย มเยื อ น

เมลเบิ ร ์ น เป็ น ครั้งแรก

ในวั น ที่ 5 มี น าคมเวลา 7 โมงเช้ า แล้ ว ได้ ออกจากท่ า ในวั น เดี ย วกั น เวลา 18.30 น. ที่ ผ่ า นมาได้ รั บ ความสนใจจากผู้ ค นมากมาย ขนาดของ The Queen Mary 2 มีขนาดใหญ่ กว่าเรือไททานิกอีกนะจ๊ะ International Flower & Garden

งานนี้ จั ด ขึ้ น ใน วันพุธที่ 28 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2012 ในงาน เต็มไปด้วยพืชไม้นานาพันธุ์ มีการจัด Booth ต่างๆเพื่อให้ความรู้ เรือ่ งดอกไม้และศิลปะการจัดดอกไม้โดยมืออาชีพ ภายในงานเพือ่ นๆ จะได้กลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้ที่สวยงามและน่ารัก จนเพื่อนๆ ไม่ อยากกลับบ้านกันเลยทีเดียว

9


Ed i t o r ia l Ta l k คิดถึงเมืองไทยกันไหมคะ ในยามสงกรานต์อย่างนี้ ที่เมืองไทยจะเป็น ช่วงเวลาแห่งความสุขที่สมาชิกในครอบครัวย้อนกลับมาบ้าน มาพบปะ สังสรรค์ หยุดยาวไปเล่นน�้ำสงกรานต์ ท�ำบุญสรงน�้ำพระ และไหว้ผู้ใหญ่ กัน คาดว่าคงจะมีหลายท่านที่คิดถึงบ้านจับใจ ต้องขอเบรคและกลับไป ฉลองสงกรานต์กันเป็นแน่ ท่านผู้อ่านคะ มีข่าวที่ฮือฮาน่าสนใจอย่างหนึ่งในสังคมไทย คือในวัน จันทร์ที่ 21 เดือนพฤษภาคมปีนี้ บริษัทการบินไทยขวัญใจชาวไทยจะมา ท้าประลองฝีเท้าอย่างน่ารักๆ กับทีมฟุตบอลไทยในเมลเบิร์น น�ำทีมโดย ทีมกัปตันและนักบินของสายการบินที่รักคุณเท่าฟ้า รับค�ำท้าด้วยทีมคน ไทยท้องถิ่น Thai F.C. ที่สนามฟุตบอล JJ Holland Park, Kensington งานฟุตบอลการกุศลครั้งนี้ ANTS ขอขอบคุณไอเดียบรรเจิดของคุณ ชาร์ลี แถมเรายังได้รับเกียรติจาก คุณเต้ย อธิวัฒน์ ผู้จัดการคนใหม่ของ การบินไทยสาขาเมลเบิร์นเป็นเจ้าภาพกิตติมศักดิ์ในการดวลฝีเท้าเชื่อม ความสัมพันธ์ และถือโอกาสพบปะกับคนไทยในเมลเบิร์นอย่างใกล้ชิด ในบรรยากาศสนุกๆ ที่หาไม่ได้บ่อยๆ จากนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมรับ ประทานอาหารเย็นกับชาวการบินไทยที่ “ร้านสวัสดี” มีอาหารอร่อย ดนตรีเพราะๆ ในสไตล์ Jazz โดยนักร้องดีกรี Vocal Director หลาย เวที ล่าสุดกับคอนเสิร์ต 4+1 ของช่อง 3 และวงของน้องๆ นักเรียน ราย ได้จะน�ำไปช่วยเหลือ “เด็กพิการซ�้ำซ้อน” ผู้น่าสงสารที่รอความเมตตา อยู่ชั่วนาตาปีที่เมืองไทย โดยจะบริจาคไปยัง “บ้านเด็กพิการซ�้ำซ้อน” ที่ขึ้นกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ อยากจะเชิญชวนให้ท่านมาร่วมการกุศล ร่วมสนุกและย�้ำ มิตรภาพกับการบินไทย ทานอาหารในบรรยากาศอบอุ่นน่าประทับใจ แบบคนกันเองที่ไร้รอยต่อ งานนี้มีลุ้นรางวัลตั๋วฟรีกลับไทยและประมูล สินค้าจากผู้สนับสนุนรายการอื่นๆ คับคั่ง บัตรชมฟุตบอลและงานเลี้ยง มีจำ� กัดกรุณาจองล่วงหน้ากันพลาด รายละเอียดและการขายบัตรดูได้ใน หน้าสุดท้ายของฉบับนี้ ฉบับหน้า และเฟสบุ๊คของ ANTS ค่ะ หวังว่างาน นี้คงช่วยให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศพอให้หายคิดถึงเมืองไทยไปบ้างนะ คะ นอกจากจะได้มาสนุกกันแล้วยังได้ร่วมท�ำบุญด้วยค่ะ ลินลดา วอร์ด / บรรณาธิการ

Do you miss Thailand? Sure we do. In particular, the Songkran Festival or Water Festival is the Thailand’s New Year where people celebrate everywhere. Most people in Thailand will take this time off from works and spend their time with their family and friends. It is a cultural ceremony that people show respect to their elderly and attend religious activities. The well- known festival will be held in big cities such as Bangkok, Chiang Mai, Phuket, etc. attracting tourists and Thais alike. In this issue of ANTS, we are proud to announce “The Charity Football Match on Monday 21 May 2012”. This friendly match is between the team of captains and pilots from Thai Airways International, so called “D.O. F.C.” and Thai soccer team in Melbourne or “Thai F.C.” at JJ Holland Park in Kensington. It is a Charity Fund Raising event for “Children with Blind and Multiple Disabilities”, who have been forever waiting for help in Thailand – inspired by Khun Charlie and Khun Paul, who initiated this event, and Mr Athiwat Krisnampok, the General Manager of Thai Airways Melbourne, our honorary host, would like to invite you to participate the game and later on join a friendly charity dinner at “Sawasdee Thai Restaurant” – to enhance the strong relations between Thai Airways and Thai people in Melbourne. You will not only enjoy music and dance featuring a “VIP surprise guest”, but also donating your money to the unfortunate children. The Charity Dinner will highlight the exciting auctions and raffle for return tickets to Thailand from Thai Airways and many others from our supporters. Further details can be found in the advertisements on the last page of this issue, posters, and Facebook of ANTS. Reserve your tickets now to ensure your place in the event. Because it will sell fast! We hope this event will give you a native environment for those of you who are missing our homeland. Linlada Ward / Editor

Communit y Cont ac t s Royal Thai Embassy / 111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600 / Tel:(02) 6206 0100 Royal Thai Consulate General / Suit 301, 566 St. Kilda Rd., Melbourne VIC 3044 / Tel:(03) 9533 9100 Thai Airways International / 3rd. Floor, 250 Collins St., Melbourne VIC 3000 / Tel:(03) 8662 2266

สมาคมออสเตรเลีย - ไทย / คุณ Robert Taylor / Tel: (03) 9426 9128 วัดไทยนครเมลเบิร์น (Box Hill) / Tel: (03) 9899 0883 วัดธรรมรังษี (Forest Hill) / Tel: (03) 9878 6162

“A b et t e r m a g a z i n e fo r the Thai Communit y ” 10

วัดป่าโพธิวัน (Warburton) / Tel: (03) 5966 5999 วัดธรรมาราม (Sunshine) / Tel: (03) 9352 5509

Visit us online: www.antsnews.com.au


Tea m Linlada Ward Marketing Director

Harinat Siriwan Strategic Director

Pranopporn Charoenphannathon Editorial team

Cherrie Kromyindee Marketing Officer

Candice Boonjua Translator

Ruriya Singhay Editorial Team

Tus Karnchanapa Editorial Team

Withar ya Punephonthaewelap Editorial Team

Aninta Boonnotok Art Director

Itchaya Goaysomboon Graphic Designer

Sansern Rianthong Advertising Designer

Amnuaypond Hirunyaphan Photographer

Bhavin Mettanant Photographer

Kalunyoo Kongkatigumjorn Photographer

Wirut Khemnak Photographer

Katalee Krachangsaeng Social Journalist

Subhorn Limthongkul Journalist

Tana Taechalertpaisarn Proof reader

Tharit Manakul Ants Junior

Nisathip Peeratrakul Ants Junior

Mimii Sumirattana Ants Junior

Tammasak Larpnikornkul Ants Junior

Prin Chuenmeechow Ants Junior

Bruce Isaacs

International Co-ordinator


NE W S

ฮอนด้ามั่น ไทยพร้อมลุยบิก๊ ไบค์ เตรียมเพิม่ ก�ำลังการผลิตรถจักรยานยนต์ ส่งออก และจะเปิดตัวรถใหม่ไม่ต�่ำกว่า 5 รุ่น Honda goes wild on Big Bikes, preparing big project on mass manufacturing and importing including 5 new models.

คุณแดง สุรางค์ เปรมปรีดิ์ ประกาศล้างมือไม่ท�ำละครอีกแล้ว ลั่นอนาคต ไม่คิดเล่นการเมือง แต่สนใจท�ำหนัง Channel 7’s “Dang” Surang Prempree resigns from television, said she’s not interested in joining the politics but may consider movie industry. 12

“ก้อย - โย่ง” แต่งวันที่ 5 เดือน 5 ปี 55 เผยฝ่ายชายลงทุนตัดเย็บชุด เจ้าสาวด้วยตัวเอง Koi and Yong got hitched on the 5th of May 2012, source revealed ‘the groom made the wedding dress himself’.

บัวขาว ป.ประมุข กลับบ้านเกิดที่สุรินทร์ หลังจากหนีออกจากค่าย ซึ่งชาว บ้านแห่สร้างเวทีมวยฝึกซ้อมเรียกความฟิตก่อนตัดสินใจอนาคตตนเอง โดยวอนไม่อยากให้พูดถึงเรื่องอดีตอีกต่อไป และนายกสมาคมมวยอาสา แก้ไขปัญหาเอง Thai boxer Buakao P. Pramook went back to his hometown after running away from the camp where the town members prepared him a boxing gym, ready for practice. The famous boxer implored he ‘does not want to talk about the past’ and will let the boxing society solve their own conflicts.


พบการรั่วไหลของทรายออกจากถนน และบริเวณดังกล่าวมีการวางท่อ ประปา รวมถึงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงเกิดการทรุดตัวของ ถนนพระราม 4 ขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมา Thailand Authorities assumed the large hole which opened up on Rama IV Road near Witthayu intersection last month resulted from a leak in a four-decade-old drainage tunnel under the road.

แฉ บิน ลาดิน วางแผนปลิดชีพประธานาธิบดีบารัค โอบามา และนายพล เดวิด เพเทรอัส เพือ่ ทีจ่ ะให้รองประธานาธิบดีโจ ไบแดนก้าวขึน้ มาเป็นผูน้ ำ� ประเทศแทน ไม่นานก่อนที่ตนจะถูกโจมตีจนเสียชีวิต Documents taken before Bin Ladden’s death, from his compound, reveal a plot to kill President Obama and David Petraeus making Vice President Joe Biden take over the presidency.

ผู้ปกครองอิตาลีแห่พาลูกย้ายโรงเรียน ประท้วงครูสาวถ่ายปฏิทินวาบหวิว Furious parents have pulled their children out of an Italian nursery school after it emerged that one of the teachers posed for glamour calendars as part of her extracurricular activities

พายุทอร์นาโดขนาดย่อมถล่มเมืองทาวส์วิลล์ ในรัฐควีนส์แลนด์ ก่อให้ เกิดความเสียหาย หลังคาบ้านปลิวลอยหายไป รถยนต์พลิกหงาย และ เสาไฟฟ้าล้มเป็นจ�ำนวนมาก A tornado has ripped through Townsville, in Northern Queensland, causing severe damage to a number of homes. 13


NE W S

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.6 เขย่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ เม็กซิโก โดยแรงสั่นสะเทือนไกลถึงเมืองหลวงที่อยู่ห่างไกลหลายร้อย เมตร ท�ำเอาผู้คนวิ่งหนีตายไปอยู่บนท้องถนน แต่ยังไม่มีรายงานความ เสียหายร้ายแรงใดๆ A 7.6 magnitude strong earthquake has hit central southern Mexico, rocking Mexico City. No major damage has yet been reported.

ต�ำรวจทางตอนใต้ของอินเดียจับกุมนักเคลื่อนไหวเกือบ 200 คน ซึ่งรวม ตัวประท้วงต่อต้านการกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ ก่อนหน้านี้ได้หยุดปฏิบัติการไปเป็นเวลานาน Police in a southern India had arrested nearly 200 activists who were protesting the start of work at a long-stalled nuclear power plant. 14

อิหร่านเริ่มต้นปีใหม่เปอร์เซียในวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ด้วยการยิงปืน ใหญ่เป็นเชิงสัญลักษณ์จากเรือพิฆาต และการกล่าวสุนทรพจน์ของบรรดา ผู้น�ำ ที่รับปากว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งก�ำลังประสบปัญหาจากการ คว�่ำบาตรของชาติตะวันตก Iran celebrated “Persian New Year” on March 20th by firing a canon as a symbol of strength while leading officials made a speech and promise to improve the country’s economic crisis after the boycott with some western countries.

สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูปูที่ 5 กษัตริย์แห่งตองกา เสด็จสวรรคต แล้วในวันที่ 18 มีนาคม ที่โรงพยาบาลบนเกาะฮ่องกง George Tupou V, the king of Tonga, who has died aged 63 at Hong Kong hospital on March 18th 2012.


คุณยายทวดจากรัฐยูทาห์ วัย 101 ปี ท�ำสถิติ โดดร่มร่อนด้วยอายุมากที่สุดในโลก 101 year old grandmother made world’s records for being the oldest person to sky dive.

เวียงจันทน์ สะหวันนะ ได้แชมป์ลาว ซึ่งมีคน ติดเชื้อ HIV/AIDS เกือบ 5,000 คน Almost 5,000 people in Laos have tested positive for HIV/AIDS, according to the National Centre for HIV/AIDS/STIs.

แฟนๆ ชาวไทยก�ำลังจะได้พบกับ เหวียนหง็อกจีง ราชินแี ห่งชุดชัน้ ในแห่ง เอเชีย แบบเต็มๆ ตาผ่านนิตยสาร MARS ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เธอถ่ายแบบ ให้กับนิตยสารในประเทศไทย Ngoc Trinh is to be on the cover of MARS Thailand. This will be her first time to appear on the cover of a Thai magazine.

ลาวก�ำลังยุติกิจการที่ให้บริการการเล่นพนัน ในเมืองบ่อเต็น เพราะกลัวปัญหาอาชญากรรม Laos plans to end gambling in the former casino of Boten due to the worries of increasing criminal activities.

เปิ ด ฉากขึ้ น อย่ า งเป็ น ทางการเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส� ำ หรั บ ศึ ก รถสู ต รหนึ่ ง ชิงแชมป์โลกฤดูกาล 2012 พร้อมการเริ่มต้นอย่างร้อนแรงของทีม แม็ค ลาเรน เมื่อสามารถจองกริดสตาร์ทแถวแรกของสนามออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ซึ่งทีมได้ทั้ง ลูอิส แฮมิลตัน และ เจนสัน บัตตัน ปล่อยให้ทีม แชมป์โลก 2 สมัยล่าสุดอย่างเรดบูลล์ ต้องไปออกสตาร์ทจากแถวสามแทน The Formula 1 Grand Prix 2012 has started with the outstanding performance from the McLaren team led by Lewis Hamilton and Jenson Button. They managed to hold the first two starting grid positions while the Red Bull team, the former World Champion in 2010 and 2011, started from the third.


WH AT ' S ON APRIL

Thailand วันสำ�คัญของไทย

วันพระ

1 เม.ย. 2 เม.ย. 2 เม.ย. 6 เม.ย.

2012

วันข้าราชการ พลเรือน

วันรักการอ่าน

13 15 เม.ย.

13 เม.ย. 14 เม.ย. 22 เม.ย.

วันสงกรานต์

วันผู้สูงอายุ แห่งชาติ

วันอนุรักษ์ มรดกไทย

วันครอบครัว

วันจักรี

วันคุ้มครองโลก

1 April (Sunday) April Fools Day

1 April (Sunday) 3 April (Tuesday)

Change Your Smoke Alarm Battery Day

Under Australian law, all owners of homes and units are required to install at least one 9V battery-operated smoke alarm designed to last a year or longer. This national awareness day aims to highlight the importance of general fire safety and the role smoke alarms play in house fires.  

ศุกร์

เสาร์

แรม 14 ค่ำ� เดือน 5

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 6

20 28

Melbourne events

schools

School Term 2 begins

7 April (Saturday)

Anzac Day

- Public Holiday  

8 April (Sunday)

29 April

Easter Sunday

Easter Monday -

in Victorian

25 April (Wednesday)

Easter Saturday

9 April (Monday)

14

แรม 8 ค่ำ� เดือน 5

- Public Holiday

6

16 April (Tuesday)

Good Friday

เสาร์

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 5

6 April (Friday)

Daylight saving ends 3.00 am

put your clocks back 1 hour  

ศุกร์

Public Holiday

Save the Frogs Day Aims to raise awareness about the disappearance of frogs.


Mov i e s

words /

น้องเหนือ

The Cabin in the Woods

C h i m p a n ze e

The Luck y One

กับภาพยนตร์แนวซาดิสต์สยองขวัญ ในรูปแบบใหม่ ที่คงไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน เมื่อกลุ่มวัยรุ่นที่ไปพัก ร้อนในบ้านกลางป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งแท้จริงแล้วบ้านไม้ เก่าๆ หลังนี้ได้ถูกดัดแปลงโดยกลุ่มไฮโซโรคจิตที่ทุ่ม เงินมหาศาล ให้มันกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่พวก เขาจะใช้ในเกมล่าเหยื่อเด็กวัยรุ่นที่มาพัก ถ้าใครชอบ แนวนี้ห้ามพลาดครับ

ภาพยนตร์แนวสารคดีของ Disneynature ที่จะ น� ำ เสนอเรื่ อ งราวของลิ ง ชิ ม แพนซี ตั ว น้ อ ยที่ ต ้ อ ง พลัดพรากจากครอบครัว การใช้ชีวิตอยู่เพียงล�ำพัง ในป่าใหญ่ดูเหมือนเป็นชีวิตน้อยๆ ดวงนี้จะเป็นไป ไม่ได้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น คนรักสัตว์และคน ไม่รักสัตว์ก็แนะน�ำให้ลองไปดูได้ครับ

กับรูปถ่ายใบหนึ่งที่ช่วยชีวิตทหารหนุ่มให้รอดตาย จากสงคราม เขาสัญญากับตัวเองว่าถ้ารอดกลับมา จะออกตามหาผู้หญิงในรูปนั้นให้เจอ กับภาพยนตร์ แนวรักโรแมนติกที่จะบอกคุณว่า ความรักสามารถ ลบทุกความหมายของค�ำที่ว่า เป็นไปไม่ได้ ให้คุณได้ พิสูจน์ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ

Iron Sk y

S a fe

คุณคงเคยเชื่ออยู่เสมอว่ามนุษย์ต่างดาวจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลอัน ไกลโพ้น หน้าตาคงอัปลักษณ์เหมือน ปลาหมึกยักษ์ในต้มย�ำกุ้ง แต่ภาพยนตร์ เรื่องนี้ก�ำลังจะลบความเชื่อเหล่านั้นตรงที่ว่า พวกเขาอยู่ใกล้เราแค่ดวงจันทร์นี้ เอง และแท้ที่จริง ก็คือพวกนาซีที่แอบซุ่มกองก�ำลังและความแค้นมานานกว่า 70 ปี และแน่นอนพวกเขาไม่ได้มาดี กับสงครามข้ามจักรวาลเหนือจินตนาการ ครั้งนี้ เราชาวโลกจะรอดพ้นไปได้อย่างไร พลาดแล้วจะเสียใจครับ

ภาพยนตร์แนวแอคชั่นสุดมัน เมื่อ กลุ่มผู้มีอิทธิพลและอาชญากรระดับโลกใน นิวยอร์คก�ำลังตามล่าตัวเด็กน้อยวัย 12 ปี ผู้ซึ่งเก็บรหัสลับระดับชาติไว้ ก็ตาม ฟอร์มครับ เด็กคนนี้คงถูกจับตัวได้ง่ายๆ ถ้าไม่มีพระเอกมหาภัยคอยคุ้มครอง อยู่ เรื่องนี้เป็นแนวแอคชั่นเต็มรูปแบบ ราวกับจะระเบิดเมืองนิวยอร์คทั้งเมือง ครับ ถึงแม้จะมีเรื่องราวของเด็กมาเกี่ยวข้องแต่รับรองครับว่า ฉากบู๊ไม่ถูกลด ความตื่นเต้นสะใจลงแน่นอนครับ 17


Mus i c

words / LiLy AnAn

Elizabeth St.

พักเรื่องวุ่นๆ ไหนจะสอบไหนจะท�ำงาน หันมาอัพเดตเพลงใหม่ๆ อัลบั้มใหม่ๆ รวมถึงชาร์ตเพลงทั้งจากเกาะอังกฤษ, อเมริกา และของออสซี่เองไว้ประดับความรู้ให้ไม่ อายเค้ากันบ้างนะจ๊ะเด็กไทยทั้งหลาย!!! :D

A r t i st : Hilltop Hoods

A r tist: The Shines

A l b u m : Drinking from the Sun

Album: Por t of Morrow

เปิดตัวคอลัมน์ใหม่ขอไม่ตกเทรนด์! ยกวงฮิปฮอปที่มาแรงที่สุดในออสเตรเลีย ตอนนี้ “Hilltop Hoods” มาแนะน�ำกัน

มาถึงอีกหนึ่งอัลบั้มที่เห็นแล้วสงสัยทันที เพราะกระโดดเข้าเป็น Highest Entry บน ARIA Albums Chart ที่อันดับ 4 เลยทีเดียว!

Hilltop Hoods คือสามหนุ่มจาก Adelaide ที่ปัจจุบันมีสมาชิกวงคือ MCs Suffa, MC Pressure และ DJ Debris โดยพวกเขารวมตัวกันตั้งแต่สมัยเรียน และคร�่ำหวอดอยู่ในวงการเพลงมากว่ายี่สิบปี ปล่อยสตูดิโออัลบั้มชุดแรกตั้งแต่ ปี 1999 แต่ไม่เข้าสู่สารบบชาร์ตเพลงออสเตรเลียใดๆ ทั้งสิ้น จนกระทั่งผลงาน สตูดิโออัลบั้มชุดที่สามออกมาเมื่อปี 2003 ผู้คนก็รู้จักนามพวกเขา “Hilltop Hoods” วงฮิปฮอปมาแรงที่มีผลงานคว้าอันดับ #1 ARIA Albums Chart และ ยอดขายระดับ Platinum ติดกันเรื่อยมา!!!

The Shines วงอเมริกันอินดี้ร็อคที่ประกอบด้วยสี่หนุ่ม James, Joe, Yuuki, Richard และหนึ่งมือกีต้าร์สาว Jessica โดยหลังจากเปลี่ยนสมาชิกในวงเกือบ ยกเซ็ตแล้วก็ได้ฤกษ์ปล่อยผลงานสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 4 ในรอบห้าปีออกมาซะที ในชื่อชุดว่า Port of Morrow อัลบั้มนี้เน้นเครื่องดนตรีที่เป็นอิเล็กทรอนิก มากขึ้น แต่ยังคงท�ำนองอินดี้ป็อปในสไตล์ของ The Shines อยู่ ถึงซิงเกิ้ลแรก “Simple Song” จะไม่ดังเปรี้ยงปร้างแต่ก็ท�ำให้อัลบั้ม Port of Morrow นี้โดด เข้ามาเป็นศิลปินต่างประเทศที่เข้าชาร์ตได้สูงสุดในวีคแรก ณ ARIA Albums Chart ตอนนีเ้ ลยทีเดียว ยังไงขาร็อคเข้าไปฟังเพลงของพวกเขาดูใน YouTube-> The Shines – Simple Song

ต่อยอดมาถึงปัจจุบัน สตูดิโออัลบั้มใหม่ชุดที่ 6 ผลงานล่าสุดของพวกเขา Drinking from the Sun เปิดตัวไปแล้วด้วยซิงเกิ้ลสุดเท่อย่าง “I Love It” ที่ได้เสียงร้องของสาวสุดเก๋อย่าง Sia มาร่วมแจม (เธอคนนี้แหละที่เป็นสาว เจ้าของเสียงร้องท่อนฮุคในเพลง “Wild Ones” ของ Flo Rida!) ท�ำให้ล่าสุด อัลบั้ม Drinking from the Sun นี้กระโดดขึ้นเป็นอันดับ #1 ARIA Albums Chart และคว้ายอดขาย Platinum ไปครองเรียบร้อย!!! นอกจากเพลงจะ ดีแล้ว ใครทีช่ อบมิวสิกวิดโี อเจ๋งๆ วงนีเ้ ค้าใช่ยอ่ ย! ลองเปิดไปดูเอาเองแล้วกันบน YouTube-> Hilltop Hoods - I Love It Feat. Sia - Animal Logic Version 18

ฉบับหน้ามาตามติดกันต่อว่าอัลบั้มไหนจะเจ๋งมาแรงจนต้องหยิบมาแนะน�ำ หรือ ลุ้นต่อว่าเพลงไหนจะรุ่งหรือจะร่วง… อย่าลืมหยิบ ANTS ฉบับหน้านะจ๊ะ!!! ;) *ARIA = Australian Recording Industry Association (ชาร์ตเพลงที่นิยมที่สุดของชาวออสเตรเลีย)


Little Bourke St.

Swanston St.

Elizabeth St.

Lonsdale St.

Bourke St.

The world of Thai Cuisine โลกของอาหารไทย

Chef Aroy Thai Fish Cake 1kg

Knorr Thai Chicken Rostip Powder 1kg

Ettason Sydney Office Ettason Perth Office Ettason Brisbane Office

Amoy Oyster Sauce 5lb

(02) (03) 9728 87912288 2329 (08) 9328 9328 7845 7845 (08) (07)3274 3274 2322 2322 (07)

Aroy-D Coconut Cream 560ml

Call today to enquire

Lee 0401 574 778

QQ Fish Ball Range 500g / 1kg

Doree Oil Range 20l

Aroy-D Jasmine Rice 25kg

โทรติดต่อสอบถาม Ettason Melbourn Office (03) 8791 2329

www.ettason.com


ANTS Tips

ฮูเร...ทูพวกช็อคกาฮอลิก เพราะว่ากินแล้วมีประโยชน์!!!

ฟันสวยด้วยคอลลาเจน

UC San Diego School of Medicine and VA San Diego Healthcare System (VASDHS) ค้นพบพัฒนาการทางร่างกายของผู้ป่วยโรคหัวใจล้ม เหลวบวกกับโรคเบาหวาน หลังจากได้รับการรักษาจากสารเคมีที่ค้นพบจาก Dark Chocolate โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยจากโรคหัวใจล้มเหลวและเบาหวานนั้นจะมีสภาพของ กล้ามเนือ้ อ่อนแรง เนือ่ งจากเซลล์ทเี่ ป็นตัวหลักในการสร้างพลังงานของกล้าม เนื้อถูกท�ำลาย จึงส่งผลให้ผู้ป่วยหายใจล�ำบาก ไม่มีเรี่ยวแรง และเดินเป็น ระยะทางไกลๆ ไม่ได้ แต่หลังจากที่ผู้ป่วยรับการรักษาจากการรับประทาน สารเคมีที่สกัดจาก Dark Chocolate ทุกวัน วันละ 100 mg เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสภาพกล้ามเนื้อของผู้ป่วย แสดง ว่าที่รับประทานอยู่ทุกวันนี่ก็ประโยชน์ทั้งนั้น แต่ถ้ามากไปไขมันส่วนเกินก็ อาจจะไปสะสมที่พุงได้นะคะ

เหงือกร่นเป็นอาการที่มักจะก่อให้เกิดการเสียวฟัน การเสื่อมสภาพของ รากฟัน และอาการอักเสบเรื้อรังของเหงือก งานวิจัยใน วารสาร Head & Face Medicine ของ BioMed Central พิสูจน์ว่า คอลลาเจนจากสัตว์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเหงือกฟันได้  โดยคอลลาเจนจะท�ำให้ เหงือกหนาขึ้น และในงานวิจัยส่วนมาก คอลลาเจนยังช่วยท�ำให้เหงือกสร้าง ตัวขึ้นมาครอบคลุมส่วนที่รากฟันโผล่ได้ นักวิจัยจาก เยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ได้ท�ำการทดลองกับผู้เข้ารับการ รักษาที่มีปัญหาเหงือกร่น โดยการสกัดคอลลาเจนผ่านกระบวนการพิเศษ และเย็บติดลงไปบริเวณฟันที่มีปัญหา หลังจากนั้นสองอาทิตย์จึงถอดไหม ออก โดยไม่มีผู้รับการรักษาคนไหนใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มเติม คอลลาเจนท�ำหน้าที่เป็นเหมือนโครงสร้างที่ท�ำให้เซลล์ของร่างกายของเรา ซ่อมแซมตัวเองได้ ซึ่งส่งผลให้อาการเหงือกร่นดีขึ้นหรือในบางครั้งก็สามารถ ท�ำให้อาการเหงือกร่นหายไปได้ ขอแสดงความยินดีกับอีกนวัตกรรมใหม่ ทางการแพทย์ที่เหมาะส�ำหรับคนกลัวมีดหมอค่ะ

ที่มา UC San Diego: Clinical and Translational Science

ที่มา BioMed Central: Head & Face Medicine

แกงกะหรี่กันความจ�ำเสื่อม

ใครจะรู้ว่าอาหารจานหอมเครื่องเทศกับข้าวสวยร้อน ๆ นอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังมีประโยชน์ กับขมองอิม่ ของเราอีกด้วย จากการวิจยั ของมหาวิทยาลัยดุค ในนอร์ธ แคโรไลน่า สหรัฐอเมริกา โดย เชือ่ ว่าสารเคอร์คมู นิ ทีอ่ ยูใ่ นขมิน้ ซึง่ เป็นเครือ่ งเทศทีอ่ ยูใ่ นส่วนผสมหลักของแกงกะหรีน่ นั้ มี บทบาทส�ำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของโปรตีนทีช่ อื่ แอมมิลอยด์ ในสมองทีเ่ ชือ่ ว่าเป็น สาเหตุของความจ�ำเสือ่ ม และทางสมาคมโรคอัลไซเมอร์แห่งสหรัฐอเมริกา ออกมาสนับสนุนผล งานวิจยั นี้ โดยชีว้ า่ ชุมชนชาวอินเดียทีร่ บั ประทานแกงกะหรีอ่ ย่างสม�่ำเสมอ มีอตั ราการเกิดของ โรคความจ�ำเสือ่ มต�ำ่ อย่างน่าประหลาดใจ นอกจากนัน้ ก็ยงั มีงานวิจยั จากศูนย์ เอ็ม ดี แอนเดอร์สนั มหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า สารเคอร์คิวมินตัวเดียวกันนี้ยังสามารถช่วย หยุดยั้งมะเร็งเต้านม ไม่ให้ลุกลามไปที่อื่นได้ โดยสถาบันได้ทดลองกับหนูที่เป็นมะเร็งเต้านม พบว่าหนูทไี่ ด้รบั สารเคอร์ควิ มินเพียงอย่างเดียว สามารถท�ำให้กอ้ นเนือ้ เล็กลงเรือ่ ยๆ ได้อกี ด้วย ที่มา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 20


สติมาปัญญาเกิด

การจะสร้างสตินั้นท�ำได้ไม่ยากและไม่ง่าย จากการค้นหาตามต�ำรา เราได้มาคร่าวๆ สี่วิธีดังนี้ 1. สร้างสมาธิก่อนเรียน หรือ ท�ำงาน โดย นั่งบนเก้าอี้ตามปกติ ไม่จ�ำเป็นต้องหลับตา เพียง ให้มีสติรู้ลมหายใจเข้า-ออก ก�ำหนดจุดเพ่งมอง ปฏิบัติประมาณ 5-10 นาที ช่วยขจัดความ ยุ่งเหยิงทางใจ สมองคลายเครียด พร้อมใช้ความคิด ทั้งยังรับรู้ และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 2. ลดความเร็วในการเดิน ให้จิตใจจดจ่ออยู่กับการก้าว สลับกับพิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบตัว ช่วยผ่อนคลายความเครียด และกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต สามารถประยุกต์ใช้เมื่อเดินเล่น เดินไปเรียน และท�ำงานได้ 3. รับประทานช้าลง โดยค่อยๆ ตักอาหาร และเคี้ยวให้ละเอียด ไม่เพียงลดอาการท้องอืด และ ลดการท�ำงานหนักของกระเพาะอาหาร ยังเป็นการฝึกรวบรวมสมาธิให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท�ำด้วย 4. เลี่ยงคาเฟอีนเข้มข้น แม้คาเฟอีนจัดเป็นสารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ลดความง่วง เหนื่อยล้า เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า ท�ำให้กลไกการคิดรวดเร็ว และ มีสมาธิขึ้น แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับในปริมาณไม่มากเกินไป โดยเฉพาะวัยเรียน อาจลดความเข้มข้นจากการดื่มกาแฟเป็นชาแทน หากต้องการก�ำจัดความฟุ้งซ่าน เข้าสู่โหมดสงบ มีสติ ลองสร้างสมาธิด้วยวิธีข้างต้น สามารถฝึกปฏิบัติได้ทุกที่ เมื่อสติมาปัญญาย่อมเกิดแน่นอน ที่มา เดลินิวส์

วิธีง่ายๆ ป้องกันการผมร่วงของท่านสุภาพบุรุษ แฟชั่นคือการแหกข้อห้ามอย่างมีสไตล์

เบื่อไหมกับกฎการแต่งตัวที่จ�ำเจ เคยไหมกับข้อห้ามที่ว่า อย่าใส่สีด�ำทั้งชุดนะ มันเหมือนสีไว้ทุกข์ แฟชั่นคือการเดินนอกกรอบแบบมีสไตล์ ใครเริ่มก่อนคือ ผู้น�ำ เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่การคิดนอกกรอบกันดีกว่า ห้ามมิกซ์ลายเดี๋ยวจะกลายเป็นป้า ถึงแม้ว่าลายขวางจะไม่เข้ากันกับลาย สก๊อต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปด้วยกันไม่ได้กับลายจุด ลายตาราง หมากรุก และผ้าขนนก บางทีหากเลือกเสื้อหรือกางเกงลายขวางเรียบๆ แต่ เลือกกางเกงหรือกระโปรงที่มีลวดลายสนุกๆ ใครจะรู้ว่านั่นแหละเข้ากันได้ แบบลงตัว ยีนส์บนและยีนส์ล่างจะดีเหรอ บางทีการเล่นกับผ้ายีนส์นั้น กุญแจส�ำคัญคือ ความต่างของสียนี ส์ แนะน�ำให้ลองหยิบกางเกงยีนส์สคี รามเข้ม กับเสือ้ เชิตผ้า ยีนส์เบาๆ บางๆ เล่นกับสร้อย นาฬิกา กระเป๋าหรือรองเท้าหนังด�ำ (ข้อส�ำคัญ อย่าเล่นกับหนังน�้ำตาล เพราะอาจจะดูคาวบอยไปนะ) น�้ำตาล+น�้ำเงินเข้ม+ด�ำ สีทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นสีกลาง ลองหยิบสี พื้นเป็นสีด�ำล้วนแล้วหยิบแจ๊กเก๊ตหรือบูทยาวสีน�้ำตาลหนัง จ�ำไว้ว่าให้เลือก สีน�้ำตาลเข้มเท่านั้น ไม่อย่างนั้นก็คาวบอยไปอีกแหละ

ปัญหาผมร่วงและผมบางเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำ� ให้หนุ่มสาวขาดความมั่นใจ หนุ่มสาวมากมายประสบปัญหาเกี่ยวกับผมและหนังศีรษะ ไม่ว่าจะเป็น ผม แห้ง เสีย แตกปลาย หรือ ขาดสารอาหาร เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มรักษา เราควรที่จะรู้ต้นเหตุของการหลุดร่วงของผมก่อนเพื่อที่การรักษาจะได้มี ประสิทธิภาพมากที่สุด ส�ำหรับคุณผู้ชายที่ก�ำลังมองหาวิธีการรักษาผมร่วง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับคือ Rogaine ด้วย ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างรวดเร็ว อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างผม ใหม่ขึ้นมาและหยุดปัญหาผมร่วงส�ำหรับหนุ่มๆที่ไม่อยากพึ่งสารเคมี คือ วิตามินที่ช่วยลดปัญหาผมร่วง ไม่ว่าจะเป็น วิตามินเอ, ซี, อี หรือ ไบโอติน วิตามินเหล่านี้ผ่านการทดสอบแล้วว่าช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผมได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ส�ำหรับสุภาพบุรุษที่มีชีวิตเร่งรีบและขี้ลืมอาจจะลองเลือก ใช้แชมพูที่ช่วยสร้างผมขึ้นมาใหม่ถึงแม้ประสิทธิภาพจะไม่สูงเท่ายาอย่าง Rogaine แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวยาและบุคคลที่ใช้ การป้องกันและรักษาปัญหา ผมร่วงของท่านสุภาพบุรุษไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสาเหตุของการผมร่วงหรือ ผมบางมาจากหลายปัจจัย ท่านอาจจะต้องใช้เวลาในการหาวิธีรักษาที่ถูกกับ ตัวท่าน อย่ายอมแพ้กันนะคะ ที่มา Healthandbeauty.net.au 21


W

hat's Hot?

words / Parkpoom Chaisiriprasert

<< Apple iPad 3 หรือ The new iPad กับการเปิดตัว

อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มีนาคม 2012 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งนับ ว่ากระแสความแรงต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์จากค่ายแอบเปิ้ลก็ สามารถเรียกความสนใจได้ในทุกๆ ครั้งเหมือนเช่นเคย iPad 3 มีการปรับเปลีย่ นมาใช้หน่วยประมวลผล A5X Quad-Core graphics ที่สามารถประมวลผลภาพได้เร็วกว่าเดิม ร่วมกับ ระบบปฏิบัติการ iOS 5 และ iCloud โดยมีรูปลักษณ์ภายนอก ที่ ยั ง คงมี ค วามโค้ ง มนไม่ แ ตกต่ า งไปจาก iPad 2 เดิ ม ซึ่ ง มี อัตราส่วน 7.31x9.5x0.34 นิ้ว หน้าจอแสดงผล 9.7 นิ้ว น�้ำ หนัก 601 กรัม ที่มาพร้อมกล้อง iSight Camera ความละเอียด 5 ล้านเมกะพิกเซล นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษในการแสดง ผลแบบ Retina ที่ให้ความละเอียดสูงกว่า iPad 2 ถึง 4 เท่าก็ ว่าได้ พร้อมการเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi และ 4G ใช้งานต่อเนื่อง ได้ถึง 10 ชั่วโมง โดยมีความจุกับราคาเริ่มต้นส�ำหรับ Wi-Fi ที่ 16 GB $499, 32GB $599 และ 64 GB $699 ส่วน 4G ที่ 16 GB $629, 32GB $729 และ 64 GB $829 อ้างอิง :

The Optimus OLED Keyboard >> แป้นพิมพ์ที่พร้อมสำ�หรับ

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานและพร้อมที่จะให้คุณสร้างความแตกต่าง ไปจากความรู้สึกเดิมๆ เนื่องจากแป้นพิมพ์ที่ว่านี้เป็นแป้นพิมพ์เรืองแสง ที่ช่วยให้คุณสามารถทำ�งานในที่มืดได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถ พิมพ์แบบสัมผัสได้ (ฮิๆ ผมด้วย) เพราะต้องคอยมองแป้นพิมพ์ตลอดเวลา ยิง่ ในทีม่ ดื หน้าจอจะสว่างมากแต่แป้นพิมพ์จะมองไม่เห็นเลย เจ้าแป้นพิมพ์ เรืองแสงที่ว่านี้สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Mac OS  X ผ่านการเชื่อมต่อด้วย USB 2.0 แถมช่อง อ่าน SD การ์ดมาให้อีกด้วย จุดเด่นที่สำ�คัญคือความสามารถในการปรับ แต่งไอคอนและการทำ�งานต่างๆ ปุ่มได้อีกด้วย ดีแบบนี้ราคาก็สูงหน่อย นะครับ เพราะอยู่ที่ $2068 อ้างอิง :

22

h t t p : / / w w w. a r t l e b e d e v. c o m / e v e r y t h i n g / o p t i m u s / m a x i m u s /

ht t p : / / w w w. a p p l e. c o m / i p a d / fe a t u re s /


<< Samsung Galaxy Beam สมาร์ทโฟนที่มีความสามารถ

ในการฉายภาพ หรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องโปรเจคเตอร์นั่นแหละ ครับ นับว่าเป็นเครื่องแรกของโลกกันเลยทีเดียว พอฟังดูแล้วก็ยัง งงๆ ว่ามันจะเป็นยังไง ทั้งที่เครื่องเล็กนิดเดียว แต่ก็รองรับการ ฉายภาพที่ความละเอียดสูงสุดระดับ nHD (640 x 360 Pixels) และขยายภาพได้ถึง 50 นิ้ว พร้อมความสว่าง 15 Lumen อีกทั้ง เจ้า Galaxy Beam ตัวนี้ยังมาพร้อมกับประสิทธิภาพในอีกหลายๆ ด้าน เริ่มจากขุมพลังในการประมวลผล Dual Core Cortex-A9 1 GHz ท�ำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Android 2.3 Gingerbread หน่วยความจ�ำ 8 GB (ตัวเครื่อง) และสามารถเพิ่มการ์ดหน่วยความ จ�ำ microSD สูงสุด 32 GB หน้าจอแสดงผล Super AMOLED 16 ล้านสี ระบบสัมผัส Multi-Touch ความละเอียด 480 x 800 พิกเซล กว้าง 4 นิ้ว ขนาด 124x64.2x12.5 มิลลิเมตร น�้ำหนัก 145.3 กรัม กล้องดิจิตอลหน้าหลัง ความละเอียดระดับ 1.3 ล้าน และ 5 ล้าน Pixels การเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายผ่าน Wi-Fi และ Bluetooth กับคุณสมบัติเหล่านี้ก็นับว่าน่าสนใจเลยทีเดียว แต่ก็ต้องขอบอก ก่อนว่าท่านใดที่สนใจก็ยังคงต้องรอลุ้นราคาเปิดตัวกันอีกทีนะครับ อ้างอิง : ht t p : / / w w w. t 3. co m / re v i e w s / s a m s u n g - g al a x y - b e a m - re v i e w


FA S H I O N

ไม่เจ็บตัว สร้างสรรค์ช่วยได้ words / Arisara

24

มาปักษ์นี้คงคิดว่าจะมาคุยกันเรื่องเจ็บๆ แต่เราๆ คงไม่โหดขนาดนั้น creative ช่วยเราได้เสมอ Tattoo…Tattoo…เราใช้แค่เป็น inspire ก็คงพอเพียง ไปดูกัน เลยเค้าจะใช้กันยังไง ให้เก๋ เท่ เปรี้ยว มาพบกับความ creative ของเหล่าดีไซน์ เนอร์และศิลปินในวงการออกแบบ สื่อ ศิลปะต่างๆ ที่น�ำเอา Tattoo มาเป็น inspiration ในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดการตีความและสร้างมุมมองใหม่ๆ ของศิลปะ Tattoo ขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยใช้สารพัดเทคนิคที่ไม่ต้องเจ็บตัวช่วย ได้ อย่างที่เราน่าจะพบเห็นกันง่ายที่สุดน่าจะเป็นวงการโฆษณา Ad โฆษณา Magazine เล่มนึงมีการน�ำเสนอสินค้าประเภทรองเท้าก็น�ำเอา Tattoo มา สร้างลวดลายบนเรียวขาด้วยการ paint มาน�ำเสนอเพื่อส่งเสริมให้ตัวสินค้า ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การถ่ายแบบมากมายในวงการแฟชั่นที่มีการน�ำเสนอ


µÑÇ ËÒ¡¤Ø³¡ÓÅѧàµÃÕÂÁ75 ÊÁѤÃÇÕ«‹Ò·Ó§Ò¹ 4 ? ËÒ¡¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃãËŒ áºº ENS? ¹Ò¨ŒÒ§Ê»Í¹à«ÎÃ

ËÒ¡¹Ò¨ŒÒ§¢Í§¤Ø³ ¡ÓÅѧÁͧËÒ ¡Òýƒ¡ÍºÃÁÅÙ¡¨ŒÒ§?

มุมมองใหม่ผ่านเลนส์โดยใช้การ make up การน�ำเอาคริสตัลเข้ามาผสมผสานในลวดลาย Tattoo ที่ไม่ต้องเจ็บตัว ทันสมัย หรูหรา สามารถหลุดลอกไปเองได้ เหมาะส�ำหรับคนฮิปๆ อยากเก๋ๆ เวลาไปเม้าท์ในปาร์ตี้ การสร้างลวดลาย จากการ burn ผิวด้วยการอาบแดดโดยใส่เสื้อที่เจาะลวดลาย ก็สามารถเก๋ได้ แม้แต่ในสิงสาราสัตว์ก็ไม่เว้น ชาว รัสเซียเกิดไอเดียส�ำหรับเจ้าเหมียวของเขา โดยใช้ชื่อ cattoo (อันนี้ส�ำหรับคนรักสัตว์ถูกวิจารณ์ในทางลบนะจ๊ะ ช่าง ท�ำกันได้) ความ pop ของ Tattoo ยังไม่หมด แบรนด์ดังอย่าง Louis Vuitton ยังจับเอาเจ้าอู้ดมาเล่นสนุกได้อย่าง น่ารัก ไม่ต้องโหดก็เก๋ได้ และ Scott Campbell ยังน�ำ symbol LV มาท�ำ Tattoo บนตัวนายแบบส�ำหรับแฟชั่น โชว์ของ Louis Vuitton อีกด้วย Gucci น�ำเอามาพรีเซนต์บนกระเป๋าในคอลเลคชั่นที่ช่วยเหลือ UNICEF ในวงการ product design น�ำเทคนิค digital print มาใช้ในการออกแบบชุดโต๊ะ เก้าอี้ ได้สนุกสนานเช่นกัน งานศิลปะที่ก็ ยังน�ำมาใช้ในการสื่อถึงแนวความคิดของตนสู่สาธารณะโดยเทคนิคการท�ำเซรามิกและ paint ลวดลาย Tattoo น�ำ เสนอท่วงท่าของนักบัลเล่ต์ได้อย่างงดงาม ทีนี้มีไอเดียมากมายกันแล้ว ลองไปหาลวดลายตามชอบมา Tattoo กัน ดูนะจ๊ะ น่าจะช่วยเสริมสร้างเสน่ห์กันได้ไม่เบา 3

·Ñé§ËÁ´¹Õé àÃÒ ª‹Ç¤س䴌 ! GIT Australia can provide the following services to meet your needs: Provide RPL for qualifications to overseas cooks and chefs Issue Hospitality qualifications through Skill Recognition Provide training records to employers to meet the training benchmark requirement!

GI T

australia

I N T E R N AT I O N A L C O L L E G E

28-32 Elizabeth Street Melbourne, VIC 3000 Email: study@gurkhas.vic.edu.au Web: www.gurkhas.vic.edu.au

Contact us

03 9607 8676 1333 0578 807, 365 Little Collins Street, Melbourne, VIC 3000 email: info@icorpinter.com www.icorpinter.com


F RO M C OV E R

หนึ่งมุมมอง ในห้องแสดงศิลปะ กับคำ�ที่ว่า

“รอยสัก”

S t o r y b y / พีรอนงค์ photo / Kalunyoo Kongkatigumjorn

จุ่มหมึก ขี้เถ้าหรือเขม่า ก่อนขีดเขียนอักขระหรือรูปวาด จรดปลายเข็มหรือเครื่องปลายแหลมลงบนสิ่งที่หาใช่ผืน ผ้าใบหรือกระดาษ หากแต่เป็นการแสดงความงามบนวัสดุ ที่อยู่กับมนุษย์ผู้นั้นมาแต่ก�ำเนิด และคงจะอยู่ติดกับผู้นั้นจน วันตาย (หากไม่ได้ลอกผิวหนังออก) ศิลปะการเสริมความ งามที่ผ่านมานานนับพันปี... “การสัก”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

26


เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ฉันเคยกลัวทุกครั้งเวลาเดินผ่านร้านรับสัก เสียงที่ลอด ออกมาจากร้านไม่คุ้นชินกับหู คอยท�ำให้ตาไม่อยากดูไปทางนั้นๆ ไม่เข้าใจว่า ท�ำไมคนบางคนถึงได้สนใจ คลั่งไคล้กัน กับสิ่งนี้ที่ซึ่งอาจจะต้องผ่านค�ำว่าเจ็บ ก่อน ความงามจึงจะถูกผลิตออกมา อาจจะเป็นด้วยเพราะว่า เคยโดนสอนมาว่าการสักนั้นมีอดีต อดีตที่ถูก ค่านิยมฝังมาว่า เป็นของนักโทษ หรือ เป็นของพวกกะลาสี ที่เขานิยมกัน ผู้ที่มี รอยสักบางคนในอดีตนั้นจึงนิยมซ่อนรอยสักกันไว้อย่างมิดชิดที่ต่างจากปัจจุบัน นี้อย่างสิ้นเชิง หากความเข้าใจเรื่องศิลปะท�ำให้จิตใจมนุษย์ต่างไป เมื่อเข้ามาในความคิด ของฉันใจฉันละเอียดอ่อนมากขึ้น การมองอะไรถูกปรับเปลี่ยนเสียใหม่ ท�ำให้ มองเห็นอะไรก็หาที่มาและที่ไปและชื่นชมกับคุณค่าของสิ่งนั้นๆเสมอ การ ออกแบบที่มีกรรมวิธีที่หลากหลาย รวมไปถึงความหมายลึกซึ้งถึงการสัก ในขั้น จิตใจและพิธีกรรม ความเชื่อ สื่อถึงประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งของไทยโบราณ และค่านิยมสมัยใหม่ ถูกบรรจุอัดแน่นในศิลปะแขนงนี้ ภาพสักมีหลายลวดลาย รูปแบบและจุดประสงค์ แตกต่างกันไปตามองค์ ประกอบหลากหลายในบางครัง้ ช่างน่าสนใจ ภาพสวยงามทีเ่ ป็นสีขาวด�ำ ซึง่ เป็น สีทนี่ ยิ มมากทีส่ ดุ เพราะได้แสดงถึงการจับจังหวะทีว่ า่ ง positive และ negative ให้ดูเป็นภาพ หรือหากพิเศษ ก็จะมีการแต่งแต้มสี ไปเพิ่มเติมและผสมบนความ โค้งเว้าของร่างกาย เส้นสายของการวาดนี้เกิดขึ้นโดยช่างที่มีฝีมือ ตวัดลงไปบน พื้นที่ความว่างเปล่าที่ไม่เรียบและมีชีวิต อาจกล่าวได้ว่า ผู้ท�ำศิลปะชนิดนี้ต้องมี ความนิ่งของมือ และพิสูจน์ความนิ่งของใจของผู้ถูกวาดศิลปะประเภทนี้ลงไป หากการสักแยกออกได้เป็นสองประเภท หนึ่งเพื่อความพึงพอใจด้านความ งดงาม และสองเพื่อเสริมสร้างและตอบสนองความเชื่อและความศรัทธา ก็คง

A1.pdf 1 28/10/2011 6:44:24 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ต้องสนับสนุนว่า การสักนี้ตอบโจทย์ได้ไม่ใช่แค่ดี แต่ดีมาก การสักเป็นการน�ำ ศิลป์มาใกล้และประชิดตัวได้มากที่สุด ยิ่งถ้าหากว่ามีการสลักลายลงไปบนส่วน ที่ง่ายต่อการมองเห็นของตัวเองด้วยนั้น คงจัดงานศิลปะนี้ได้ว่าเป็นงานศิลปะ ที่เห็นได้บ่อยที่สุดตามความต้องการของผู้สักนั้นเอง การสักเพื่อเรื่องความงาม นี้จัดได้ว่าหาได้ไม่ยากนัก เพราะด้วยความนิยมแพร่หลาย แต่ความน่าสนใจ ส�ำหรับฉันคืออีกประเภทของการสักที่ได้เกริ่นมาก่อนหน้านี้... การสักเพื่อคุ้มครอง สนับสนุน และตอบสนองความเชื่อ เป็นหัวข้อใหญ่ และนิยมมากในไทย หรือจะขอเรียกในที่นี้ว่า การสักยันต์.... การสักยันต์นั้น มีประวัติน่าสนใจและยาวนาน ยันต์มีรูปต่างๆ มีคาถาอาคม ลายลักษณ์อักษร ที่เขียนลงไป บางลายมีความหมายและเขียนขึ้นมาเฉพาะบุคคลมีลายเดียวใน โลกเพื่อคนผู้นั้น ตัวอักษรต่างๆ รวมไปถึงอักษรอักขระไทย ช่างน่าพิศมัยและ น่าสนใจเมื่อปรากฏอยู่บนเรือนร่าง แต่การสักยันต์ ไม่ใช่เพียงแต่แค่นั้น การสัก ยันต์มีความศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวเนื่องด้วยคุณสมบัติของพระ หรือผู้ที่คนทั่วไปเรียก ว่าอาจารย์หรือครู ผู้ที่กระท�ำการสัก หรือแม้แต่ผู้ที่ถูกสักยันต์เองก็เช่นกัน ควร มีความประพฤติอย่างไรจึงจะเหมาะสม หากใครที่ต้องการสักยันต์ หรือกระท�ำ การใดในส่วนนี้อยากให้ลองหาความรู้เพื่อให้เข้าใจแน่แท้ในจุดนี้ด้วย หากการเลือกซือ้ เสีอ้ ผ้ามองแต่คณ ุ สมบัตหิ ลักทีว่ า่ ปกป้องร่างกายให้ความ อบอุ่น ก็คงไม่มีการออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่ความเห็นทางศิลปะของมนุษย์ ลึกซึ้งกว่านั้น จึงมีเสื้อผ้าแบบสวยๆที่ถูกออกแบบ เครื่องประดับ ตุ้มหู ก�ำไล ส�ำหรับรอยสักก็คล้ายคลึงกัน เป็นศิลปะที่สามารถสวมใส่ได้และคงอยู่ตลอด ไป ยิ่งส�ำหรับผู้ที่สักยันต์นั้น เชื่อว่าทุกคนหากเลือกได้ก็คงสักยันต์สิ่งที่ดีไว้บน ร่างกาย และเป็นการดีไม่น้อย ที่มีสิ่งเตือนใจให้เกิดสิ่งดีและท�ำสิ่งดีอยู่ติดไว้ เตือนใจได้ตลอดเวลา 3

การงาน การเงิน ความรัก ไพยิปซีมีคำตอบใหคุณได

0402 190 940 ทำนายโดย นภัง (พิมพ Box Hill)

บริการทำนายทางโทรศัพท ดวยการติดตอกลับโดยตรงหาลูกคา เมื่อชำระคาบริการผานระบบโอนเงินทางอินเตอรเนต 27


F RO M C OV E R S P EC I A L

 คนที่มีรอยสัก&คนสัก ว่าด้วยเรื่องสักแล้ว นอกจากเราจะมีนายแบบที่หลงใหลในความเจ็บปวดทั้งสองคนมาถ่ายแบบให้ ไม่วายที่จะมาทำ �ความรู้จักและถามความคิดเห็นเกี่ยว กับการสักซักเล็กน้อย และแน่นอนที่จะขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นความคิดเห็นอีกด้านของช่างสัก ฉบับนี้เรามีช่างสักคนไทยที่ทำ�งานสักจริงที่ออสเตรเลีย มาแบ่งปันความรู้และให้เราได้ชมผลงานของเค้าอีกด้วย

Ouddy

Por

ตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ที่ Barkly International College เป็น manager ร้าน ญี่ปุ่น Mikoshi at Fitzroy St Kilda และ ทำ� ไทย event organizer “ผมว่าถ้ามองในปัจจุบัน ถ้าเรามองให้เป็นศิลปะ มันก็จะเป็นศิลปะบนเรือน ร่าง ที่ผู้สัก "ภาคภูมิใจ" และพร้อมที่จะตายไปกับมัน อย่างน้อยเราก็ไม่ได้สร้าง ความเดือดร้อนให้กับใครครับ และยิ่งในปัจจุบันการสักได้กลายมาเป็นกระแส แฟชั่นที่เข้าถึงวัยรุ่นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน ก็จะเห็นรอยสักบน เรือนร่างเกือบทั้งนั้นครับ”

ตอนนี้ผมกำ�ลังยืนหันหลังอยู่บนปก ANTS ครับ “รอยสักที่มีในสมัยก่อนเพราะมีครูบาอาจารย์ แต่สมัยนี้ ถ้ามองเป็นศิลปะเป็น แฟชั่นมันก็สวยงามดี แต่คิดกันให้ดีก่อนเพราะเวลาลบมันแพงกว่าเจ็บกว่าตอน สักเยอะ แล้วที่ผมสักมันก็เป็นอะไรที่บ่งบอกถึงตัวเอง คนไทยส่วนมากโดย เฉพาะผู้ใหญ่ จะมองว่ามันสกปรก เสียดายร่างกายดีๆ อยู่แล้ว ไปเติมสีให้มัน ทำ�ไม ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงคนก็จะมองว่าอีนี่แรง แต่มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล เพราะ เราก็ทำ�บนตัวเรา ไม่ได้ไปสักบนตัวชาวบ้านซะเมือ่ ไหร่ และมันก็ไม่สามารถบอก ได้ว่าคนๆ นั้นเป็นคนดีหรือเลวด้วย”

วิโรจน์ นิลผ่องอำ�ไพ Wirot Nilphongamphai

28

กฤษดา ศรีภูริจรรยา Kritsada Sripoirijanya


เข้ามาอยู่จุดนี้ที่ทำ�อยู่ได้อย่างไร

ตอนเด็กๆ ชอบดูแม็กกาซีน Tattoo ของต่างประเทศ ประกอบกับเรียนทางด้าน ศิลปะมาโดยตลอด และเห็นเพื่อนไปสักมาด้วย เลยเกิดกิเลศอยากสักบ้าง! เลย ไปขอให้รุน่ พีท่ ีเ่ ป็นช่างสักให้เค้าช่วยสอน ช่วยแนะนำ� ก็เลยได้เริม่ ฝึกและทำ�งาน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่มาเริ่มจริงจังและทำ�เป็นอาชีพจริงๆ ก็ช่วง6ปีหลังนี่เอง เพราะได้ไปรู้จักกับกลุ่มช่างสักของไทยและได้รวมกลุ่มกัน (TATTOO CORE) การสักมีกี่ประเภท อะไร อย่างไรบ้าง

การสักมี สองประเภท 1. การสักด้วยเครื่องสักโดยการใช้อุปกรณ์ที่ทำ�งานด้วย พลังงานแม่เหล็ก หรือมอเตอร์ในการสัก 2. การสักมือ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ที่พึ่งด้วยไฟฟ้าแต่อย่างใด อาศัยแค่เข็มสักและมือของช่างสักในการทิ่มเข็มใน แต่ละครั้ง (การสักมือจะมีมาก่อนการสักด้วยเครื่อง และในหลายประเทศก็ ยังนิยมในการสักด้วยมือ บางครั้งก็ใช้การสักด้วยการตอก!) ส่วนประเภทงาน สักนั้นมีหลายประเภท แต่ประเภทหลักๆ ก็มี Japanese (Oriental), Tribal, American Traditional (Old school), Realistic, etc. ในแต่ละประเภทก็ยัง มีแยกปลีกย่อยออกมาอีกหลายประเภท คิดว่ารอยสักสามารถสื่อศิลปะในแง่ไหน

งานสักสื่อได้ในหลายๆ ด้านของงานศิลปะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับช่างด้วยว่าสามารถ ครีเอท และนำ�เสนองานออกมาได้มากน้อยเพียงใด! แต่ถ้าจะให้สื่อแบบคร่าวๆ อย่างแรกก็น่าจะเป็นศิลปะทางด้านอารมณ์ บางงานก็สื่อออกมาทางด้านวิจิตร ศิลป์ได้ด้วย Biee

มนตรี แซ่ตั้ง Montree Sae-tang

ตอนนี้ทำ�อาชีพ Tattoo อยู่สามร้าน Green Lotus Tattoo @ Sydney Road วันอังคารถึงวันพฤหัส Maithai Tattoo Parlor @ Malvern วันศุกร์ Voodoo Inks Tattoo @ Carlisle Street, St Kilda วันเสาร์และอาทิตย์

ว่าด้วยเรื่องของการสัก คนไทยเรามีความเชื่ออยู่พอสมควรในเชิงของ ไสยศาสตร์ คุณมีความคิดเห็นอย่างไร

ทางใครทางมันครับ ความเชือ่ ของแต่ละบุคคลมันห้ามกันไม่ได้ และมันก็มมี ากับ สังคมไทยมาหลายร้อยปีแล้วด้วย แต่แค่อยากแนะนำ�ว่า ถ้าจะสักอะไรประมาณ นี้แนะนำ�ให้ไปสักที่วัด กับพระ! ดีกว่าสักตามสำ�นักอาจารย์ต่างๆ ซะอีก!

29


nak

L I F E ST Y L E & T R AV E L

Fairfield Park Boathouse and Tea Garden Words / ANTS / Photo / Wirul Khemnak

30


สวนสวยเงี ย บสงบที่ แ ปลกแยกจากตั ว เมื อ งเพี ย งไม่ กี่ น าที อาจท�ำ ให้ เวลา 1 ชั่วโมงในการพักสายตา คล้ายกับว่าเป็นการพักผ่อนในวันหยุดเลยก็เป็นได้ ฉบั บ นี้ เราขอแนะน�ำ สวนเรื อ และสวนจิ บ ชายามบ่ า ยที่ ไ ปหาได้ ง ่ า ยๆ และ บรรยากาศดี น่าพายเรือติงนองนอยเล่นที่ Fairfield Boathouse and Tea Garden ค่ะ ที่นี่เค้าขึ้นชื่อเรื่องชาและ scone ที่มาพร้อมกับ homemade strawberry jam and fresh cream หรือใครอยากจะดื่มน�้ำหวานเย็นสดชื่น แบบโบราณ เค้าก็มี cyder แบบไอศครีมลอยหน้าให้เพลินเวลาอากาศร้อนอีก ด้วยนะ การจัดวางสวนที่ให้ผู้เยี่ยมชมได้รับบรรยากาศริมน�้ำและพื้นหญ้า บวก กับสถาปัตยกรรมแบบ Victorian โบราณที่มีโรงเก็บเรือและระเบียง หากใคร อยากหลบลมหนาวก็มฉี ากกันลมและผ้าห่มไว้คอยบริการอีกด้วย ถ้าใครนิยมชม ชอบการบาร์บีคิวสรวญเสเฮฮาแบบกันเอง เค้าก็มีบริเวณเฉพาะและเตาให้พวก เราพกเนื้อและเครื่องดื่มมาเองและสังสรรค์กันตามระเบียบนะคะ ด้วยความเงียบเป็นส่วนตัวและน่ารักของสวนนี้ ไม่แปลกเลยที่จะมีการจัดงาน แต่งงานและ function เกิดขึน้ บ่อยๆ หากใครผ่านไปมาก็ไปพักผ่อนกันได้นะคะ ตามรายละเอียดข้างล่าง และติดตามข้อมูลข่าวสารของเค้าได้ตามเว็บไซต์เลยจ้า

Address: Fairfield Park Dr Fairfield VIC 3078, Australia Transportation: 15 minutes drive from the City or 5 minutes walk from Fairfield station Tel: (03)9486 1501 or visit fairfieldboathouse.com/

31


T H A I T R AV E L

เขื่อนรัชชประภา Wo r d s & P h o t o / Ta u n g z a

หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสายมาตลอดทั้งวัน กลุ่มก้อน เมฆน้อยใหญ่ที่ปกคลุมอยู่ก็จางหายไปทิ้งไว้เพียงแสงสีทองของดวง อาทิตย์ยามอัสดง ผมบันทึกภาพที่อยู่ตรงหน้าด้วยเลนส์ตาทั้งสอง คู่ หลายครั้งที่ความงามตรงหน้าท�ำให้ผมหลงลืมที่จะบันทึกภาพนั้น ให้ใครต่อใครได้เห็น ใครจะรู้ว่าฟ้าหลังฝนนั้นงดงามเพียงใด หากไม่ เคยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมาก่อน ไม่กี่นาทีที่เรือของเราแล่นออกจากท่า ผมได้ยินเสียงใครบางคนพูด ขึ้นว่า "ที่นี่.. คงไม่จ�ำเป็นต้องไปถึงสวรรค์แล้ว" ผมหันไปยิ้มตอบ จริงแบบที่เค้าว่า จะมีใครอยากไปสวรรค์ในเมื่อ ตรงหน้าเรานั้นแทบไม่แตกต่างจากค�ำค�ำนั้นเลยทีเดียว เรือแล่นไปช้าๆ จนถึงที่หมาย เรามาถึง แพลอยน�้ำขนาดไม่ใหญ่ มากนัก ท่ามกลางเวิ้งน�้ำกว้างใหญ่และขุนเขาที่โอบล้อม ที่นี่ช่าง แตกต่างจากทุกที่ที่ผมเคยสัมผัสมา เราแยกย้ายกันเก็บของเข้า ที่พักก่อนมานั่งรับประทานอาหารค�่ำ คืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็ม ดวง เรานั่งอยู่ริมระเบียงแพไม้ไผ่ แสงจันทร์สะท้อนไปทั่วทั้งผืนน�้ำ 32

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


มีเพียงความเงียบสงบ บทสนทนาระหว่างเพื่อนเก่าที่รู้ใจ ผมคิดไม่ออกว่าจะมี ช่วงเวลาไหนที่ดีไปกว่านี้? หลังจากบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนที่ผ่านมา เราพูดคุยเกี่ยวกับอนาคต ความฝัน ความส�ำเร็จที่เราวาดหวังไว้ ผมอดยิ้มไม่ได้ว่าพวกเราแทบไม่ได้เปลี่ยน ไปเลย เรื่องราวในอดีตที่ยังเป็นที่จดจ�ำของบรรดาเพื่อนๆ ถูกขุดคุ้ยขึ้นมา เสียง หัวเราะของความสนุกสนานและบรรยากาศเก่าๆ กลับมาอีกครั้ง ใครจะคิดว่า ความผูกพันของเราเดินทางมามากกว่าครึ่งชีวิตแล้วทั้งๆ ที่ผมยังรู้สึกเหมือนเรา เพิ่งรู้จักกันเมื่อวาน ใครบางคนเริ่มผลอยหลับไป ผมล้มตัวนอนลงมองแสงดาว ริบหรี่ดวงหนึ่งที่ริมขอบฟ้าแล้วค่อยๆ หลับไป เช้าวันต่อมา เพียงแค่ลืมตาตื่น ผมรู้สึกถึงลมเย็นๆ ที่พัดมาสัมผัสที่หน้า ผมนอน มองดูท้องฟ้าที่ค่อยๆ เปลี่ยนสีจากมืดสนิท กลายเป็นสีนำ�้ เงินเข้ม ก่อนจะกลาย เป็นสีชมพู รอให้แสงของดวงอาทิตย์สีทองผ่านพ้นทะลุหมอกหนาที่ปกคลุมอยู่ บนยอดเขาออกมาสะท้อนกับท้องน�้ำเป็นประกายระยิบระยับแวววับตา

Bulk - QP.pdf 1

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

..ราวกับสรวงสวรรค์.. บางที.. ถ้า สวรรค์ คือ สวนของพระเจ้า.. 27/03/2012 ที่นี่.. 4:43:33 คงมีเPM พียงแค่นางฟ้าเท่านั้นที่หายไป

เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา หรือที่เรียกว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” เนื่องจากทัศนียภาพที่แปลกตาของภูเขาหินเหนือน�้ำในเขื่อนที่ถูกปกคลุมไป ด้วยหมอกในยามเช้า โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมกิจกรรมแบบผจญ ภัยจะมาเดินป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาสกก่อนจะมานอนแพที่บริเวณเขื่อนแล้ว ค่อยแวะต่อไปยังเกาะต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น เกาะเต่า เกาะสมุย หรือ เกาะพงัน ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทย นิยมเดินทางมาในช่วงปลายฝน ต้นหนาวเพื่อสัมผัสอากาศเย็นและล่องเรือเพื่อชมความงาม จากสนามบินสุราษฎร์ธานีไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 401 ระยะทาง 65 กิโลเมตร หรือจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีที่อ�ำเภอพุนพินใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเขื่อนต้องโดยสาร รถประจ�ำทางระหว่างจังหวัดไปลงตรงปากทางเข้าเขื่อนแล้วต่อเข้าไปยังท่าเรือ หรือจ้างรถแท็กซี่จากสนามบินมาส่ง ปัจจุบันมีบริษัททัวร์ต่างๆ ให้บริการและ อ�ำนวยความสะดวกทั้งที่พักในการเดินทาง เพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยทิ้งค�ำถาม ไว้ได้ที่ www.facebook.com/taungza หรือจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.taungza.com 3 การเดินทาง :


S P EC I A L I N T E R V I E W

BODYSLAM Words /

ลลิล /

Photo / Kalunyoo Kongkatigumjorn

ึ่ง ันดับหน อ ก อ ็ ร ง r องว ขาเดฟข ับ World Tou ง ล พ เ น ก แฟ ard ป็นเดือน กระหึ่ม Billbo ปลื้มใจสุดๆ เ น ั ก อ ร ั๋ว ัน เค้าด้วย ที่กอดต ระโดดก ด้ยิน หลังจาก dyslam ก็ได้ก บิร์นเป็นหนึ่งกับ ลงข่าว ไ ถ แ เ o น ล า B ง ม เ ย ของไท ั้งแรกนี้ มีนคร slam ใน ถมยังต้องนั่งรอ y d o B ร ง ์ตค nแ ณ์ว ่า คอนเสิร ้าสัมภาษ มาจาก Londo รื่อง พี่ตูนบอกว ข เ ส า ก ง ีโอ ค ินทางตร ะได้ขึ้นเ งานได้ม �ำลังสอง งานนี้มด มาว่า ทางวงเด 6 ชั่วโมง กว่าจ ิร์น ปลื้มใจยกก ิอยู่ ลเบ ะซิบ เสียงกร มบินสุวรรณภูม ที่ส�ำหรับชาวเม เต็ม ี่สนา เครื่องท ลยครับ” ฟิตมา ื่อยเ “ไม่เหน

34

ไอ am เป็น l s y d o ยุ่ง มี B ตรี บวก เสมอ และอย่า น ด น ่ ล เ ่ ี ำ ่ � สม ๆท กถึงน้อง ารฝึกซ้อมอย่าง า ฝ ง ั ย dyslam คัญคือก ทศ ทาง Bo จด้วยว่า สิ่งส�ำ ทวั่ ประเ ์ ต ิ ร ส เ ใ น ง ว รค์ อ นึ่ง ดอลในด สพติดค่ะ จะตอ่ ทวั วงร็อคอันดับห m a l เ s ง ่ ิ y ส ของ Bod มถงึ เกี่ยวกับ รงั้ นแี้ ลว้ ่วนการมาเยือน อนเซอรอ์ นื่ ๆ รว ค ์ ต ิ ร ส เ วั รค์ อน ริงๆ ส nts ทีม และสป หลงั จบท ไม่มีการหยุดจ ปอนเซอรใ์ หญ่ uble Dot Eve ยงนี้ ส o ยี่ แรง เบยี รช์ า้ ง Events และ D นเสิร์ตเจ๋งๆ เ ีๆ กันเลย ขอบคณ ุ งขอ ้ชมคอ ouch เสิร์ตด ครงั้ นี้ ตอ้ ัสชะอีเว้นต์ In-t ายที่ท�ำให้เราได ะลุ้นรอชมคอน กม สห ราจ ทีมผู้จัด ละอื่นๆ อีกมา แน่นอน พวกเ นึ่ง ่า แ แทงโกล ของดี ไม่มีแค่ห ปีนี้ มั่นใจว่า 3 ีกค่ะ แบบนี้อ


35


Ea t Guide Oma h’s :  มาเลย์โมเดิร์น words / ANTS

ไม่ ไ ด้ จ ะพู ด ถึ ง เพลงของพี่ เ ป้ พ ระเอกช่ อ งหลากสี แต่ ก�ำ ลั ง พู ด ถึ ง อาหาร มาเลย์เซี่ยนในรูปแบบโมเดิร์นไนส์ กับบรรยากาศของร้านที่เป็นเอกลักษณ์ และเมนูแบบแตกต่าง เมนูที่เราได้ลิ้มลองมาคือ Duck Laksa ก๋วยเตี๋ยวกะทิเป็ด, Oyster Omlette ไข่เจียวหอยนางรม และ Ice Kachang รวมมิตรน�้ำแข็งไสราดนม ซึ่งเป็นเมนู แนะน�ำ นอกจากนี้เมนูอาหารของที่นี่เป็นเมนูที่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแบบสั่ง แล้วทานรวม ดังนั้นจึงเห็นรายการอาหารที่แตกต่างออกไปกับร้านมาเลย์เซี่ยน อื่นๆ ที่เราเคย review มา ราคาอาจจะแพงกว่ากินอาหารจานเดียวเล็กน้อย แต่ นอนยันจริงๆ ว่าถูกปากคนไทยทุกจาน เพราะว่าร้านนีจ้ ะเน้นรสชาติเข้มข้นมาก ที่เด่นพอๆ กันกับอาหารเห็นจะเป็นบรรยากาศ ที่เหมือนกับมาโรงเตี๊ยมยังไง อย่างงั้น ถ้วยกับตะเกียบที่วางไว้พร้อม โต๊ะไม้ขัดสีมันขนาดพอดีตัว ไฟห้อย เพดานที่ดัดแปลงมาจากกรงนก และพื้นปูนขัดมันที่ท�ำให้รู้สึกถึงผิวสัมผัสที่ไม่ แปลกแยก น่าตกใจที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ท�ำให้การรับประทานอาหารน่าภิรมย์ขึ้น ร้านนี้สาขาแรกตั้งอยู่ที่ Port Melbourne ไม่ไกลจากทะเลมากนัก และเมื่อไม่ นานมานี้ได้เปิดสาขาใหม่ที่ Hawthorn ใครใกล้ที่ไหนก็แวะไปได้ตามที่อยู่และ รายละเอียดข้างล่างนะคะ 3 36

Omah’s Malaysian Nyonya Cuisine

338-342 Burwood Road, Hawthorn 03-9818 7777 Port Melbourne: 136-138 Rouse Street, Port Melbourne 03-9676 9918 www.omahs.com Hawthorn:


Phone +613 9670 2840

Fax +613 9670 2896


ANTS Subscribe page.pdf 1 3/11/2011 4:03:21 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

เพียงแค่ส ม ปี เราจัด ัครสมาชิกกับ AN ส่งถึงบ้า นทันทีทุก TS ราย เดือน!

6 months (6 issues) AUD$25.00

38


บักหำ�ตอบหมาย สวัสดีครับ กระพ้ม นายบักห�ำไม่น้อย ก็กลับมาพบกับผู้อ่านกันอีกจนได้นะครับ เช่นเคยครับ มือปืน รับจ้างเช่นผมเนี่ย แม้ทางเลือกจะหามีไม่มากแต่ก็เลือกรับงานนะครับ งานที่รับต่อจากคุณลึกแต่ไม่ลับ เนี่ย เคยได้ลองไม้ลองมือกันมาแล้ว ผมชอบครับ มันเสี่ยงดีที่ส�ำคัญตื่นเต้นมาก ถ้าผู้อ่านทราบว่าผมไป ท�ำงานยืนล้างจานอยู่ร้านไหน อะไรจะเกิดขึ้นบ้างระหว่างทางกลับบ้านเลิกงาน อั๊ย-ยะ เสียว วุ้ย คุณลึกเองก็ต้องระวังนะครับ ถึงจะเลิกแซวคนอื่นมาสักพักแล้วก็เหอะ คนไทยน่ะแม้จะโกรธง่ายหายเร็ว แต่ก็จ�ำกันไม่ลืม กันจนตายนะครับ ยิ่งเรื่องบุญคุณความแค้นเนี่ยยิ่งกว่าหนังจีนก�ำลังภายในที่เราดูกันในทีวีอีกนะครับ แต่พี่ไทยเราเนี่ยขอบอกว่าแรงกว่าพี่จีนเยอะ โกรธใครอาฆาตกันเป็นสิบชาติ เด็กเสิร์ฟออกอาหารผิดจานเดียว กัดจิก กันไปยันเรียนจบกลับไทยไปแล้วยังไม่วายตกเป็นขี้ปากอยู่ ผมเองก็เป็นคนธรรมดาเดินดินคนหนึ่ง อารมณ์โกรธโมโหก็มี เหมือนคนอื่นๆ ทั่วไป เพราะฉะนั้นคนที่เอางานมาทิ้งให้ผมท�ำแทนอยู่เรื่อยๆ เนี่ยก็ควรจะระวังหลังไว้บ้างนะครับ ถึงผม จะชอบท�ำแต่ไม่ได้หมายความว่าจะท�ำให้ได้ตลอดนะครับ ระวัง ลึก แต่ ไม่ลับ จะกลายเป็น ลึก ลา ลับ ทราบแล้วเปลี่ยน (นี่ๆ พี่ลึก ผมล้อเล่นนะครับ) ปล. โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า ใครทั้งโง่ทั้งบ้า ยกมือขึ้น.. 3

เครื่องแกงครบรส..ต้องเครื่องแกงนิตยา!! เคล็ดลับความอร่อยในราคาเบาเบา An easy way to enjoy your finest Thai curry Nittaya It costs less than you believe.. Only spend $0.82 per 100 grams* ‘It’s as good as making it at home’ The right blend of herbs and spices is now available to you..

Available in 1 kg Pack *Price from Red Curry Paste

0

Green Curry Paste

Yellow Curry Paste

Massaman Curry Paste

Panang Curry Paste

Red Curry Paste

IMPORTED & DISTRIBUTED BY : Tangola Pty Ltd. 7 Hinkler Road, Mordialloc, Victoria 3195, Australia Tel: (03) 9588 1811 Fax: (03) 9588 1833


MY THIPEDIA

รู้ให้จริงบูชาให้ถูกต้อง

การนับถือผีปู่ย่าในล้านนา words /

น้องเหนือ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ANTS ฉบับนี้น้องเหนือขอน�ำเสนอการบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีต้นก�ำเนิดจากทางเหนือของเราแต่เป็นสิ่งดีที่ควรน�ำมาให้ ความรู้กันครับตามที่เค้าว่า บูชาบรรพบุรุษ จะน�ำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองครับ

เพราะช่วยให้ความคุ้มครองบ้านเรือนและลูกหลานที่อยู่ในเรือนด้วย แต่บาง ครั้งความหมายของค�ำว่าผีเรือนของชนบางกลุ่มก็หมายถึงวิญญาณของพ่อแม่ ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้ว

ผีปู่ย่า เป็นผีหรือวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นผีประจ�ำตระกูล ที่มีการนับถืออยู่ในวงศ์ญาติเดียวกัน โดยจะมีบทบาทและหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ความสัมพันธ์ในกลุ่มเครือญาติ ท�ำให้มีการแก้ไขปัญหาหรือยุติข้อขัดแย้งในหมู่ เครือญาติได้ การนับถือผีปู่ย่านั้นจะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการสืบเชื้อสาย และการนับถือเครือญาติ เรียกว่าเป็นกลุ่มผีเดียวกัน ซึ่งเป็นการสืบทอดทาง สายมารดา ดังนั้นการนับถือผีปู่ย่าจะมีการถ่ายทอดผ่านทางผู้หญิงเท่านั้น เชื่อ กันว่าคติการนับถือผีปู่ย่านั้นจะเป็นแบบแผนวัฒนธรรมของชาวล้านนามาแต่ โบราณ แต่จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ได้พบว่า นอกเหนือจากชาว ล้านนาและไทลื้อที่สิบสองปันนาที่มีการนับถือผีปู่ย่าด้วยแล้ว ยังมีชาติพันธุ์ เผ่าไทอีก ๗ เผ่า คือ เผ่าไทหย่า ไทยั้ง ไทจุ่ง ไทลาย ไทเหนือ ไทด�ำ และไท น�้ำ ล้วนมีการนับถือผีปู่ย่าด้วยกันทั้งสิ้น ตระกูลหรือญาติที่เป็นผีเดียวกันกลุ่ม หนึ่งๆ จะมีหอตั้งผีอยู่ที่บ้านต้นตระกูลหรือบ้านเก๊าผีตั้งอยู่บริเวณหัวนอน หรือ ที่แจ่งมุมของเขตรั้วบ้าน แต่บางบ้านอาจไม่มีหอผีจะมีแต่หิ้งผีปู่ย่าตั้งไว้ภายใน บ้านที่หัวนอนในห้องของเจ้าของบ้าน มีเก๊าผีคือ ผู้หญิงที่มีอาวุโสเป็นผู้สืบทอด ประกอบพิธีกรรมบูชาเซ่นสรวงและมักจะเป็น ม้าขี่ หรือ ร่างทรง ด้วย ในการ นับถือผีปู่ย่า นอกจากจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บ้านเก๊าผีดังกล่าวมาแล้ว แต่ใน การปฏิบัติบูชากลุ่มคนที่อยู่ในสายผีเดียวกันในทุกหลังคาเรือนจะต้องมีหิ้งผี ปู่ย่าอยู่ในทุกบ้าน หิ้งผีปู่ย่านั้นนิยมจัดตั้งไว้บนหัวนอนเจ้าของบ้านโดยสูงจาก พื้นบ้านประมาณสองเมตร ถือเป็นของสูง เด็กๆจะไปเล่นเกะกะใกล้ไม่ได้ ผู้ อาวุโสหรือพ่อแม่เท่านั้นที่จะเกี่ยวข้องกับผีปู่ย่าได้ ในครอบครัวที่เคร่งครัดจะ จัดส�ำรับกับข้าวด้วยอาหารคาวหวานอย่างละเล็กละน้อย พร้อมกับคนโทน�้ ำ เซ่นไหว้ทุกวัน เพราะเชื่อว่าหากเลี้ยงไม่ดีเท่าที่ควรแล้ว ผีปู่ย่าจะอดอยาก อาจ จะท�ำโทษให้ครอบครัวเดือดร้อนต่างๆ นานา เป็นต้นว่าเด็กเล็กจะเจ็บป่วย แต่ หากปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอจะช่วยคุ้มครองและดลบันดาลให้เกิดโชคลาภต่างๆ ได้ ผีปู่ย่าที่อยู่ในเรือนเหล่านั้นบางครั้งก็จะถูกเรียกว่าเป็น ผีเรือน หรือ ผีเฮือน

แต่อย่างไรก็ดีจากการศึกษาของผู้เขียนได้พบว่าความหมายของผีเรือนในบาง ท้องที่ของล้านนานั้นหมายถึงผีหลายๆ ตนที่อยู่ในเรือนและท�ำหน้าที่ต่างๆ กัน ซึ่งในจ�ำนวนนี้จะมีผีพ่อของเจ้าของเรือนอยู่ด้วย โดยมีผีปู่ย่าหรือผีวงศ์ซึ่งเป็นผี ประจ�ำตระกูลเป็นหัวหน้าใหญ่สุดอยู่บนเรือน อย่างไรก็ดีผีปู่ย่าหรือผีบรรพบุรุษ ของบางสายตระกูลที่เป็นผู้น�ำทางสังคม เช่น หัวหน้าหมู่บ้าน เจ้าเมือง หรือ กษัตริย์ นอกจากจะได้รับการนับถืออยู่ในกลุ่มวงศ์ตระกูลแล้ว ยังได้รับการ นับถือบูชาจากชาวบ้านชาวเมืองอีกด้วย

40

ดังนัน้ ผีปยู่ า่ หรือผีบรรพบุรษุ ของผูน้ ำ� ทางสังคมจึงมีฐานะเป็นทัง้ ผีประจ�ำตระกูล และผีของชุมชนด้วย ซึง่ ในส่วนทีม่ บี ทบาทต่อชุมชนนัน้ จะมีชอื่ เรียกว่า ผีเสือ้ บ้าน หรือ ผีเสื้อเมือง และจะมีบทบาททางสังคมเพิ่มขึ้น เพราะนอกเหนือจากการที่ จะต้องดูแลลูกหลานในวงศ์ตระกูลแล้ว ยังจะต้องดูแลชาวบ้านหรือชาวเมืองอีก ด้วย ซึง่ บทบาทเช่นนีม้ ลี กั ษณะเหมือนบทบาทของหัวหน้าหมูบ่ า้ น เจ้าเมือง หรือ กษัตริย์ จะเห็นได้วา่ บทบาทของผีปยู่ า่ จะมีสว่ นเกีย่ วข้องอยูใ่ นสังคมหลายระดับ นับตั้งแต่ระดับครัวเรือน เครือญาติวงศ์หรือสายผีเดียวกัน และระดับชุมชนใน กรณีที่ผีปู่ย่าหรือผีบรรพบุรุษของผู้น�ำทางสังคมท�ำหน้าที่เป็นผีเสื้อบ้าน หรือ ผีเสื้อเมือง จึงท�ำหน้าที่ที่อาจจัดอยู่ในประเภทเป็นผีอารักษ์หรือผีเจ้านาย ดัง ในด้านประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีปู่ย่านั้นโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่นับถือผี ปู่ย่าจะต้องมีการเซ่นไหว้หรือที่เรียกว่า เลี้ยงผี ในโอกาสต่างๆ เป็นประจ�ำอย่าง น้อยปีละหนึง่ ครัง้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากความเชือ่ ทีว่ า่ ผีปยู่ า่ จะช่วยคุม้ ครองลูกหลาน ไม่ว่าจะไปท�ำกิจกรรมใดๆ เช่น เดินทางไกล แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ค้าขาย มีคน มาพักในบ้าน เจ็บป่วยได้ไข้ ฯลฯ จะต้องบอกกล่าวให้ทราบ และบนบานขอร้อง ให้ช่วยคุ้มครอง ดังนั้นจึงต้องมีการเลี้ยงผีเพื่อเป็นการสักการะวิญญาณของ บรรพบุรุษ เป็นการขอขมา แสดงความขอบคุณที่ได้ช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษา และอ�ำนวยอวยผลให้เกิดความส�ำเร็จในการท�ำมาหากินในช่วงเวลาที่ผ่านมา 3


AUSSIE SL ANGS

MORE AU S S I E SL AN G S AND S AY I N G S words / Bruce Isaacs

FAIR DINKUM

CACTUS Means something is broken, dead, not functioning, unfixable or doesn’t work any more. Eg if your car motor blows up, the car is unfixable and ‘cactus’. Another way of saying this is to say the car is ‘buggered’. If a person is ‘cactus’, they are overly tired and hungover. แปลว่า แตกหัก เสีย พัง ไม่สามารถใช้งานใด้ หรือ ซ่อมไม่ได้ ตัวอย่างคือ ถ้ามอเตอร์รถของคุณเสีย รถของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ unfixable หรือ cactus มีความหมายคล้ายๆ กับคำ�ว่า buggered ตัวอย่างวิธีใช้ของคำ�ๆ นั้นคือ ถ้าคนๆ นึงอยู่ในสภาพ cactus คนๆ นั้นอาจจะอ่อนแอ เพลีย หรือ แฮ้งค์อยู่

Means true, genuine or real. If someone asks you if you are fair dinkum, they are asking if what you are saying is actually true. Eg Bob says “I won tattslotto last night”, and John asks “Fair dinkum?”. The word dinkum originally meant work, so fair dinkum relates to doing a fair or true share of the work. For example, if I tried really hard to do something, I can say that I had a fair dinkum go. A true or real Aussie is a ‘dinkum Aussie’, who can also be called ‘dinky-di’. You can also say fair dinkum as an exclamation of amazement. แปลว่าจริง หรือ แท้ เช่น ถ้ามีคนมาถามว่าคุณเป็น fair dinkum หรือเปล่า เค้าหมายความว่า สิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นเรื่อง จริงหรือเปล่า เช่น ถ้าคุณพูดว่า ฉันถูกหวยเมื่อคืน แล้วเพื่อน คุณถามว่า “Fair dinkum?” คำ�ว่า Dinkum ที่แท้แล้วแปล ว่า งาน คำ�ว่า fair dinkum นั้นจึงหมายความว่า งานที่แท้ และเป็นธรรม อีกตัวอย่างหนึ่งคือ เราสามารถพูดได้ว่า I had a fair dinkum go (ฉันทำ�ไปอย่างพอสมควร) คนออสซี่แท้ๆ คือ Dinkum Aussie ซึ่งก็มีชื่อที่ไว้เรียกเล่นว่า Dinky-Di และ เราก็สามารถใช้คำ�ว่า Fair Dinkum เป็นคำ�อุทานที่แสดงความ ประทับใจได้ด้วยอีก

GOING LIKE THE CLAPPERS Bells have clappers, which make the loud noise. So going like the clappers means going really fast, or flat out in a vigorous manner, like the fast ringing of bells. Eg I was being chased by a bull, so I ran like the clappers. Clappers นั้นเป็นสิ่งที่ห้อยอยู่ในกระดิ่งหรือระฆัง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีเสียงดังลั่น ฉะนั้นการ going like the clappers นั้นจึงแปลว่าการทำ�อะไรที่รวดเร็วและรุนแรง เต็มกำ�ลัง คล้ายๆ กับการสั่นของกระดิ่ง ตัวอย่างคือ มีวัวมาวิ่งไล่ฉัน ฉันเลยวิ่ง like the clappers

Please send in your ‘slang meaning’ requests to info@antsnews.com.au or brucei7@hotmail.com 41


E D U C AT I O N

Bachelor of Engineering (Electronics and Computer System)

words / Linlada r i n l a d a @ i c o r p i n t e r. c o m

น้องๆ คะ ใครๆ ก็รู้ว่าการที่ถูกเรียกว่า“วิศวกร” นั้น เป็นหนึ่งในสุดยอดของ ความปลืม้ แต่การจะเป็นวิศวกรได้นนั้ มันก็ยากอยูเ่ นอะ อย่างไรก็ตามการศึกษา ที่ออสเตรเลียนั้นเป็นระบบที่ดีและไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการท่องจ�ำแต่ต้อง ตั้งใจเข้าเรียนสม�่ำเสมอ และอ่านต�ำราให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ พี่ดาย�้ำกับน้องๆ อยู่เสมอว่า การที่จะเรียนอะไรให้ได้ผล เราต้องท�ำใจให้รักมันเสียก่อนเป็นเบื้อง ต้นแล้วทุกอย่างก็จะลืน่ ไปอย่างเป็นธรรมชาติ นีค่ อื เรือ่ งจริง มาพูดต่อเรือ่ งคอร์ส วิศวกรรมและวันนี้ขอคุยเรื่อง Bachelor of Engineering (Electronics and Computer System) คอร์สนี้เป็นเรื่องของการน�ำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะในการแก้ปัญหา มาใช้เพื่อการออกแบบ สร้าง พัฒนา และบ�ำรุง รักษาสินค้า การบริการ และระบบข้อมูลข่าวสารในองค์กร และนี่ คือกิจกรรม และวิธีการของคนยุคใหม่และทันสมัยโดยแท้ ที่ต้องมองหาวิธีการ อุปกรณ์และ กลยุทธใหม่ๆ เพื่อความล�้ำหน้าในธุรกิจและชีวิต แน่นอน..คุณจะรู้สึกดีและ ภูมิใจมาก เมื่อริเริ่มคิดค้นและสร้างอะไรใหม่ๆ ดีๆ แล้วประสบความส�ำเร็จ ก่อนใครๆ และจากนั้นก็มีผู้คนน�ำไปใช้ คนยุคใหม่มักจะชอบแข่งขันทางความ 42

คิด สร้างสรรค์และมองหาสิ่งใหม่ๆ เสมอ คอร์สนี้จึงสอนเราเกี่ยวกับการเติบโต รุดหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ ค่ะ ผู้สมัครเรียนคอร์สนี้จะได้ความรู้เรื่องอุปการณ์ การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้าง ระบบการท�ำงาน การออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ และการแก้ปัญหา ที่เกิดในระบบ จริงๆ แล้ววิชานี้จะให้ความรู้โดยองค์รวมของระบบข้อมูล ข่าวสาร ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบการสือ่ สาร วิชาที่ “โดนๆ” ก็เช่น Digital Electronics Design, Professional Skills - Telecommunications, Digital Signal and Image Processing, Database Management System, Robotic Control และ Wireless Communications เป็นต้น หืม้ มม... น่าเรียน น่าลองไปหมด ใช่ไหมล่ะ.. บอกก่อนว่าคอร์สนี้ใช้ทักษะของคณิตศาสตร์ค่อน ข้างมาก เพราะต้องใช้หัว มาคิดมาค�ำนวณซะเยอะ ดีเสียอีกที่พลังงานในสมอง จะได้ถูกน�ำมาใช้เต็มที่อย่างเป็นประโยชน์ คอร์สนี้เรียนแล้วสุดเท่ทั้งหญิงและ ชาย เปิดสอนในมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องเทคโนโลยี ในรัฐวิคตอเรีย เปิดสอนที่ Swinburne University เรียน 4 ปี ค่าเรียนราวๆ ปีละ $24,000 เรียนแพง แต่ก็สุดคุ้มและจบมามีคนรอคิวจ้างค่ะขอบอก ทั้งยังเป็น skill ที่ต้องการใน ออสเตรเลียอีกด้วย คนเรียนแบบนี้สิที่เรียกว่า bright เก่งคิด เก่งค�ำนวณ เก่ง ในการสร้างสรรค์ออกแบบและพัฒนาเพื่อโลกในยุคใหม่แต่ก็ไม่ขาดในเรื่องของ จรรยาบรรณ พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอกลับบ้านไปเที่ยวสงกรานต์ก่อนแล้วจะ เอาความสุขกลับมาฝากทุกคนนะคะ 3


R E FO R M S

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงในวี ซ ่ า ถาวร ประเภทที่มีนายจ้างสปอนเซอร์ words / Allan Wong Lawyer/Notary Public/ Migration Agent (MARN 0316623) i n f o @ i c o r p i n t e r. c o m

ท่านผู้อ่านที่รักครับ รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่งจะประกาศการปรับเปลี่ยนวีซ่า ประเภทถาวรของผู้ที่มีนายจ้างสปอนเซอร์โดยจะเริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคมที่ จะถึงนี้ เปลี่ยนอีกแล้วนะครับ และจะมีผลกระทบกับบรรดาวีซ่า ENS, RSMS และ Labour Agreement ทั้งหลายท�ำให้เกิดการจังงังไปตามๆ กัน แต่ความ เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ต้องไปกังวลให้ปวดหัวนะครับ จุดประสงค์ใหญ่ๆ ก็เพื่อ ให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจของ ประเทศ เป็นการตอบสนองอย่ า งฉั บ พลั น ต่ อ ความต้ อ งการตลาดแรงงาน และเพื่อให้แน่ใจว่าต�ำแหน่งเหล่านั้นตกอยู่กับผู้ที่จะให้ประโยชน์แก่ประเทศ ออสเตรเลียจริงๆ โครงการนี้ช่วยให้นายจ้างได้สปอนเซอร์ลูกจ้างต่างชาติเข้า มาเพื่อบรรจุในอัตราว่างในธุรกิจของตน ขณะที่ RSMS ก็ช่วยให้บรรดาธุรกิจ บริเวณพื้นที่ห่างไกลความเจริญได้หาคนที่มีทักษะมาท�ำงานได้ ว่ากันโดยรวม แล้วการเปลี่ยนแปลงก็คือ ลดประเภทวีซ่าจาก 6 เหลือ 2 ประเภทโดยไม่แยก เป็นในหรือนอกประเทศ, ท�ำกระบวนการให้ได้ PR สะดวกรวดเร็วขึ้น ส�ำหรับ ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวประเภท 457, และอนุญาตให้ผู้สมัครมีอายุได้ถึงก่อนเต็ม 50 ปี วีซ่าจะเหลืออยู่ 2 ประเภทก็คือ subclass 186 ส�ำหรับลูกจ้างที่มีนายจ้าง สปอนเซอร์ที่อยู่ในเขตเมือง (ENS) และ subclass 187 ส�ำหรับลูกจ้างที่มีนาย จ้างสปอนเซอร์ในเขตพื้นที่ห่างไกล (RSMS) มีวิถีทางอยู่ 3 ทางที่น�ำมาใช้กับวีซ่าแต่ละประเภทดังนี้ เลือกให้เหมาะของใคร ของมันนะครับ - ส�ำหรับผู้ที่ถือวีซ่า ชั่วคราว 457 และท�ำงานกับนายจ้างมาอย่างน้อย 2 ปีและนายจ้างต้องการ สปอนเซอร์ต่อแบบถาวรในอาชีพเดิม T h e D i re c t E n t r y s t rea m -ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้ท�ำงานในออสเตรเลียด้วย วีซ่า 457 หรือผู้ที่สมัครโดยตรงจากนอกประเทศ T h e L a b o u r Ag re e m e n t s t rea m – ส�ำหรับผู้ที่ได้รับการสปอนเซอร์ โดยนายจ้างโดยผ่านข้อตกลงในการจ้างแรงงานหรือข้อตกลงในการอพยพ ถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล Temp Residence Transition st ream – คือวิธีการที่สั้นและรวดเร็ว จากการถือวีซ่า 457 ไปสู่การเป็น PR เป็นการตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ Te m p o ra r y Re s i d e n ce Tra n s i t i o n s t rea m

IMMIGR ATION

ที่ลูกจ้างเหล่านี้ได้ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของออสเตรเลีย คุณสมบัติที่ส�ำคัญคือ: • งานและต�ำแหน่งต้องตรงกับของเดิมเมื่อถือวีซ่า 457 • ต�ำแหน่งนั้นจะต้องมีว่างเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี • ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการจ้างต้องเหมือนกับการจ้างชาวออสเตรเลีย • ค่าจ้างเท่ากับ“อัตราในท้องตลาด”คือให้เท่ากับที่จ้างคนออสเตรเลียใน ต�ำแหน่งและพื้นที่เดียวกัน • นายจ้างต้องรักษาคุณสมบัติในการฝึกสอนงานแก่คนท้องที่ไปอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับนายจ้างที่สปอนเซอร์ลูกจ้างแบบ RSMS จะต้องมีการประกอบการที่ ดีและถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในท้องที่ห่างไกลตัวเมือง มีข้อก� ำหนดส�ำหรับ ลูกจ้างดังนี้ • ต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี • มีผล IELTS อย่างต�่ำ 5 ในแต่ละแบนด์ • ไม่ต้องมีการประเมินทักษะและคุณวุฒิเพราะมีผลจากการจ้างที่ผ่านมา The Dire c t Ent r y St ream - ใช้ส�ำหรับผู้สมัครจากนอกประเทศหรือผู้ ที่ไม่ได้สมัครประเภทแรก เช่นนักเรียนต่างชาติเป็นต้น การจ้างงานประเภทนี้ นายจ้างต้องแสดงให้เห็นว่า • เป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการดีและถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในออสเตรเลีย • เป็นต�ำแหน่งที่จ้างเต็มเวลาและต�ำแหน่งนั้นว่างอยู่อย่างน้อย 2 ปี • ต�ำแหน่งนั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อ • ค่าจ้างเป็น “ราคาท้องตลาด” • นายจ้างมีประวัติฝึกสอนงานคนออสเตรเลีย นายจ้างผู้สมัครผ่าน RSMS จะต้องมีคุณสมบัติ: • มีผลประกอบการดีและถูกกฎหมาย • จ้างแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 2 ปี • ต�ำแหน่งนั้นได้รับการเซ็นรับรองโดย Regional Certifying Body (RCB) • อาชีพนั้นอยู่ในกลุ่มทักษะ ระดับ 1-3 ใน ANZCO • จ้างในอัตรามาตรฐานในท้องตลาด ส่วนผู้ที่สมัครใต้วีซ่า ENS แบบ Direct Entry ถ้าจะให้แน่ใจในความส�ำเร็จ ผู้สมัครขอวีซ่าควรจะต้อง • มีผลการประเมินทักษะและมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี • Be less than 50 years of age; อายุต�่ำกว่า 50 ปี • มีผลสอบ IELTS ที่ 6 ในทุกแบนด์ ส่วนผู้สมัครวีซ่าภายใต้ RSMS แบบ Direct Entry ควรจะต้อง • มีคุณวุฒิจากต่างประเทศหรือออสเตรเลียเหมาะสมกับทักษะใน ANZCO ระดับ 1-3 (ส�ำหรับสาย trade ต้องมีผลประเมินทักษะจาก TRA ถ้าไม่ได้ถือ วุฒิบัติของออสเตรเลีย ) • อายุน้อยกว่า 50 ปี • มีผล IELTS 6 ในทุกแบนด์ ถ้าจะว่าไปแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ให้โอกาสคนมีอายุสูงขึ้น แต่ที่แน่ๆ คงต้อง พัฒนาภาษาอังกฤษกันอีกแล้วล่ะครับ 3

43


ปากตลาด

Ni c h e Market words /

“ฒ”

ทันทีที่วางสายโทรศัพท์จากเพื่อนที่เคยร่วมวีรกรรมด้วยกันมามากมาย ก็ท�ำให้ เรานึกถึงว่าครั้งหนึ่งเราเคยเดินเข้าร้านสักด้วยกัน แต่สุดท้ายก็เป็นผมคนเดียว ที่สัก ที่เพื่อนไม่สักไม่ใช่เพราะกลัวเจ็บนะ แต่เจ้ากรรมไม่ชอบเสียงเครื่องสัก ซะงั้น..เอากับเค้าดิ ได้รับอีเมลจากท่านบอกอ บอกว่าฉบับนี้เราจะพูดถึงความเชื่อกับศิลปะบน ร่างกาย กระผมก็เลยคิดว่า การสักเคยเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดมาช่วงสมัย หนึ่งจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว จริงๆ แล้วการสักเป็นการแสดงออกถึงด้านหนึ่งของศิลปะแบบดิบๆ แต่มักจะ มีคุณค่าของตัวมันเอง แต่อย่างว่า ผู้ใหญ่บางคนไม่ชอบสักเท่าไหร่ กลับมองว่า มันดูเลอะเทอะและไม่สามารถลบออกได้ แต่ก็นั่นแหล่ะนี่คือเหตุผลที่ท�ำไมผม ถึงบอกว่ามันเป็นด้านดิบที่มีคุณค่าของตัวมันเอง การตลาดก็เหมือนกันต้องใช้ศิลปะทั้งด้านดิบและด้านของการยอมรับจาก สังคม นัน่ คือสาเหตุทเี่ ราต้องมีการตลาดเฉพาะกลุม่ หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า Niche Market การตลาดเฉพาะกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การท�ำให้บุคคลหรือกลุ่มรู้สึกอบอุ่น และกลมกลืนไปกับมโนภาพของตนเอง เพื่อให้เข้ากับต้นฉบับผมขอยกตัวอย่างของการตลาดที่ใช้เรื่องของศิลปะบน ร่างกายเพื่อเพิ่มยอดการขายให้อ่านดูนะครับ 44

บริษัทไวน์ยี่ห้อดัง Yellow Tail ตัดสินใจโฆษณาด้วยรูปรอยสักกว่า 600,000 ชิ้น ที่แถมไปกับนิตยสาร Newyorker ของอเมริกา ฉบับเดือนตุลาคม 2008 อีกตัวอย่างก็คือ ยางยี่ห้อ ดันล็อป ของบริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ ส่ง เสริมการขายโดยการมอบยางรถยนต์ให้ฟรี 1 ชุด ส�ำหรับลูกค้าที่สักโลโก้บริษัท ไว้ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม จะเห็นได้ว่า การตลาดเฉพาะกลุ่มจะมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกของเฉพาะกลุ่ม แต่ อย่าคิดว่าการตลาดเฉพาะกลุ่มจะดูเล็กๆ นะครับ เพระว่าถ้าความรู้สึกได้ถูก ตอบโจทย์ พวกนี้ก็จะกลาย เป็นพวกที่ซื่อสัตย์ต่อสินค้า (Loyalty) ไปโดย อัตโนมัติ อย่างที่ว่ากันว่า เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ แต่อย่าลืมนะครับ เหรียญมีสอง ด้านเสมอ คิด วิเคราะห์ ให้ดี ว่ากลยุทธ์ที่มี ตอบโจทย์ได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ก็ ลองคิดใหม่นะครับ จงใช้การตลาดให้เป็น เป็นกลยุทธ์ ไม่ใช่จอมยุทธ์ที่ออกเดิน หาเคล็ดลับโดยไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับ สุดท้ายของฉบับนีก้ ข็ อเตือนคนทีค่ ดิ ว่าก�ำลังจะไปสักว่า คิดให้ดนี ะครับก่อนจะท�ำ ถึงแม้ว่าสมัยนี้จะลบรอยสักได้ แต่มันจะกลายเป็นความทรงจ�ำไปโดยอัตโนมัติ นะครับ แต่ถ้าศรัทธาที่มีต่อศิลปะชนิดนี้มันแรงกล้าพอที่จะท�ำให้ตัวคุณเองและ ครอบครัวรับมันได้ ก็เดินเข้าไปที่ร้านได้เลยครับ เป็นประจ�ำอยู่แล้วที่จะฝากข้อคิดไว้เสมอก่อนจากกันไปฉบับนี้ขอฝากอะไรที่ มันเกี่ยวกับความทรงจ�ำที่จะอยู่กับเราตลอดไปละกันนะครับ “ดีชั่วอยู่ที่ตัวท�ำ สูงต�่ำอยู่ที่ท�ำตัว” ก็ขอให้คนที่มีรอยสักเป็นของตัวเองจงศรัทธากับสิ่งที่เลือก ไปแล้วนะครับ 3


Mor Ong.pdf 1 1/03/2012 12:04:07 PM

เรื่องจริงผ่า(น)ดวง

"เมื่อน้องสาวจะเลิกห้าวเป้ง" words /

วาสนาหมาน้อย

น้องนักเรียนหญิง(ห้าว): พี่หมอฮะ เมื่อไรผมจะเลิกห้าวเป้งได้สักทีฮะ ปีนี้ ผ่านร้อนผ่านหนาวมา 27 ปีเต็มแล้วฮะ พี่หมอ: กึ๋ย....เป็นสาวเต็มตัว ดันแทนตัวเองว่าผมซะงั้น!(นึกในใจ)

อ้อ..ตามดวงที่เกิดมาแล้ว เราไม่ได้เป็นสาวห้าวอย่างที่เห็นนะเออ น้องนักเรียนหญิง(ห้าว): ถูกฮะ ว่าแต่พี่หมอรู้ได้ไงฮะ

พี่หมอ: ก็ช่วงอายุเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 17 ปี เรามีพระพุทธเป็นเทวดาคุ้มครองคอยดูแลเราอยู่น่ะสิ ลักษณะนิสัย

ของพระพุทธคือ เน้นออกไปทางการพูดจา เจรจาอ่อนหวาน แต่จะมีการวิตกกังวลง่าย เราเป็นสาวหวานนะเมื่อก่อนพี่หมอขอทาย น้องนักเรียนหญิง(ห้าว): อืมม...แม่นเหมือนตาเห็นเลยฮะ แล้วตอนนี้เทวดาองค์ไหนดูแลผมอยู่ฮะ

อืมม...เข้าใจถามนะเรา ตอนนี้ที่เราห้าวนี่อะนะเป็นเพราะพระเสาร์ท่านดูแลเราอยู่ เพราะทางโหราศาตร์ไทยท่านว่าพระ เสาร์เป็นเทวดานพเคราะห์ หรือบาปเคราะห์ ให้ผลในทางรุนแรง ดุดัน แข็งแรง กล้าได้กล้าเสีย บุคลิก ดุดัน เคร่งขรึม และพระเสาร์ ท่านจะคอยดูแลเรานับจากอายุ 17 ปีไปเป็นเวลาอีก 10 ปี ณ ปัจจุบันนี้เราจึงมีสภาพอย่างที่เห็น ฮ่าๆๆ พี่หมอ:

น้องนักเรียนหญิง(ห้าว): แล้วผมจะกลับเนื้อกลับตัวไปหวานได้อีกครั้งมั้ยฮะ เพราะที่บ้านอยากให้กลับมาเป็นสาวเหมือนเดิม

ดูจากการแต่งตัวที่ยึดเอาเกาหลีเป็นสรณะ แว่นด�ำทรงตี๋ใหญ่ ทรงผมย้อมสีแดงเหมือนตกลงไปในถังสี ลักษณะท่าทางที่ ห้าวเป้งสุดฤทธิ์ และลีลาการจีบหญิงของน้องเค้า นี่มันทอมฮะ ชัดๆ บอกได้เลยว่าท่าจะยาก...(อันนี้ก็ยังนึกในใจอยู่เหมือนเดิม) แต่เนื่องด้วยหลักฐานทางโหราศาตร์ พี่หมอขอท�ำนายว่าเราจะห้าวอย่างนี้เป็นปีสุดท้าย เพราะปีหน้านี้ พระพฤหัสบดี จะเข้ามา แปะมือเปลี่ยนตัวจากพระเสาร์เข้ามาท�ำหน้าที่ดูแลเราแทน โดยท่านจะเข้ามาท�ำหน้าที่ดูแลน้องไปอีกถึง 19 ปี เราก็จะกลายเป็น สาวที่มีความสุขุมรอบคอบขึ้นมาในปีหน้านี้ทันที ไม่ห้าวเหมือนก่อน เพราะพระพฤหัสบดีเป็นเทวดาที่มีความ เมตตาปราณี และมี ความสุขุมรอบคอบคอบเข้ามาท�ำหน้าที่ดูแลเรานั่นเอง อย่าลืมบูชาเทวดาประจ�ำตัวกันด้วยล่ะ พี่หมอ:

น้องนักเรียนหญิง(ห้าว):

นะเออ 3

โอ้ว...อย่างนี้ค่อยโล่ง ขอบคุณพี่หมอมากเลยฮะ ปีหน้านี้จะได้กลับไปคะ ขา จ๊ะ จ๋า กับเค้ากันบ้าง สนใจติชม เสนอแนะ หรือส่งเรื่องจริง ผ่า(น)ดวง ที่คุณอยากจะเล่าให้ เพื่อนๆ ที่ Australia ได้ฟังกันที่ vasanamanoi@yahoo.com.au


ANT S Directory

PRINTING Translation แปลเอกสาร

"ขนของกลั บ บ้ า น" ไทยและลาว

Business card Takeaway menu Sticker print

NAATI-accredited Professional (Level 3) Thai to English

0401 345 613

0402 589 351 thaitranslation.com.au@gmail.com

ºÃÔ¡ÒÃ

ÊÔ¹àª×èÍ à¾×èÍ·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ·‹Ò¹ ÊÔ¹àª×èÍ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ ŧ·Ø¹ã¹ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ à¾ÔèÁǧà§Ô¹¡ÙŒ ´Í¡àºÕéµèÓ à§Ô¹¡ÙŒà¾×èÍ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹¸ØáԨ Personal Loan Car Loan

¤Ø³¹Ô´ ACL395056

0423 676 955 46

นามบัตร $120


47


CL A SSIFIE D Airport transfer (Available

time: Weekday after 7pm and anytime on weekend)

Pick up & Delivery / Moving house service (Available only weekend) Service by a big van. (Mercedes Benz - Sprinter) We have experiences in delivery and moving stuffs and on time no worry. Please contact: 0431 749 525

รับสมัครพนักงานซักรีดด่วน ย่าน

Kensington งานเต็มวัน 2- 3 วันต่อ สัปดาห์ ติดต่อ Ross 0412 338 582

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว

(Full time Chef) ที่มีประสบการณ์ ด้านอาหารไทย สนใจติดต่อ ร้านโอชาไทย 0433 709 399

Full time thai cook required, must have experience. Preston area. Please send resume to: sherk88@yahoo.com or call on 0403 128 692

A qualified cook needed to work Full Time. Extensive experience required. Fluency in English and Thai is essential. To register, please send your resume to E-mail : rhotchilli2@gmail.com

ร้านอาหารไทยย่าน western

suburb รับสมัครพนักงานเสริฟหลาย ต�ำแหน่งและคนส่งโฮมที่มีรถของตัวเอง ติดต่อ 0428 183 423

ต้องการนักฟุตบอลฝีมือดีมาร่วม ทีมแข่ง League สมัครเล่น สนใจติดต่อ พี่อ้น 0434 081 519

48

รับสมัครพนักงานนวด ทั้ง ญ & ช

100% non - sexual (CBD, Melbourne) - ร้านเปิดตั้งแต่ 11am-10pm ทุกวัน - มีประสบการณ์หรือมีใบประกาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ไทย น�้ำมัน เท้า) - ไม่มีประสบการณ์ ยินดีรับสอน พร้อมรับรองงาน ขอคนตั้งใจจริง - เดินทางสะดวก ร้านตกแต่งสไตล์ โมเดิร์น ร่มรื่นเหมาะแก่การท�ำงาน และพักผ่อนไปในตัว อยู่ด้วยกันแบบ ครอบครัว สบายๆ - $30/hr (negotiable)+ tips - วันละ 2 Shifts: 11am-4pm and 4pm-9pm สนใจติดต่อ The Garden Retreat Thai Massage (Contact Dream on 03 9671 3222)

ร้านอาหาร Khaosan road

รับสมัคร ด่วน! พ่อครัว แม่ครัวที่มี ประสบการณ์ ร้านตั้งอยู่ที่ 696 Mt. Alexander Rd, Monee Ponds, Vic. สนใจติดต่อคุณ Bee 0411 803 759

รับถ่าย Engaged, Wedding,

comercail, special Event, Art, Montage สนใจติดต่อได้ที่ Yahya : 0431 843 641 หรือ วันเพ็ญ 0433 932 223 หรือทางอีเมล์ที่ idizimage@yahoo. com.au ใช้กล้อง Hasselblad H4D40 คุณภาพ สูงความละเอียด 40 พิกเซล ราคากันเอง

Custom made kitchen, cabi-

nets, wardrobe furniture Ph: 0414 732 223 Pui, 0400 686 666 Terry

ลงประกาศฟรี สำ�หรับคนที่หาบ้าน หางาน และบริการต่างๆ ส่งอีเมล์มาที่ classified@antsnews.com.au

รับสมัครพนักงานนวดไทย หากมี

ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ (ไม่มีประสบการณ์ก็สมัครได้) ร้านใหม่ ใกล้สถานีรถไฟ เพียง 20 นาที จากตัว เมือง Call: 9480 2434, 0408 735 718 email: info@chillthaimassage.com. au, www.chillthaimassage.com.au

ร้านอาหาร ในเขต regional area

ต้องการรับสมัคร cook ที่มีประสบ การณ์อย่างน้อย 3 ปี พูดภาษาอังกฤษ ได้ดี ส่งใบใบสมัครและ resume ไปที่ baan2011@gmail.com

Qualified cooks are needed

for Thai restaurants in New Castle, NSW. Good working conditions and attractive package salary. Extensive experiences in Thai cuisine and good command in English are required. Contact: Thanawan 0435778618

Full time cook with at least 3

years experience are required  Thai restaurant in Northcote, please send resume to  thai2010restaurant@gmail.com

รับสมัคร Cook ที่มีประสบการณ์

เพื่อไปท�ำงานใน Regional Area ติดต่อ 0428 183 423

A well-established Thai

restaurant in Geelong and Torquay are looking for qualified cooks. Fluency in English, and at least 3 years work experiences are required. Please email your resume' to thai2012restaurant@ gmail.com

Carpet Cleaning.

ท�ำความสะอาดพรมและพื้นกระเบี้อง - ย้ายเข้า - ย้ายออก (End of lease) Call: 0450 230 933       www.shiningfresh.com.au

ต้องการขายเก้าอี้ส�ำหรับร้าน

อาหารเป็นหนังแท้สีอิฐโครงเหล็ก สภาพ ดีนั่งสบายมากๆ มีประมาณ 60-70 ตัว ราคาตัวละ $26 ถ้าซื้อเยอะต่อรองได้ สนใจติดต่อ 0429956036

A Karaoke Bar in Eastern

Suburb is looking for a receptionist. Require fun outgoing personality with good PR skill and like to interact with customers Young< 30 and presentable, good command of English $30 per hour + commission The contact person is Tim, phone number 0433 377 215, call after 3 pm Karaoke Bar ย่านตะวันออก ต้องการ Receptionist มีความสามารถ ในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง เข้ากับคนได้ง่าย กับทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้า บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 30 ปี ติดต่อ ทิม 0433 377 215 หลังบ่ายสามโมง

ร้าน Chaba Thai Massage and Spa (Hughesdale station) รับสมัคร พนักงานนวดไทยและนวดสปา ร้านให้ การันตี $60 ค่าแรงชม.ละ $30 (ส�ำหรับ ผู้มีประสบการณ์) ร้านอยู่ใกล้สถานีคะ ท�ำงานตั้งแต่ 10am -9pm สนใจติดต่อ 0414415341 ปู

รับสมัครพนักงานในครัวย่าน Foot-

scray ติดต่อ 0421 039 574 email: thaiangelsrestaurant@hotmail.com


$$


ANTS St alker

พชร มูลพฤกษ์ words / ants / photo / Wirut Khemnak

แนะน�ำตัว

พีท พชร มูลพฤกษ์ ครับ ตอนนี้ท�ำอะไรอยู่

เรียน Bachelor of Science, Majoring in Chemical Systems ที่ Melbourne University ต�ำแหน่งพ่วงท้ายเมื่อไม่นานที่ผ่านมา

เดือน จาก ไทยคลับเมลเบิร์นยู ความรู้สึกตอนที่ได้ต�ำแหน่ง

ก็ดีใจครับที่มีคนเลือก ไม่ว่าเค้าจะชอบผมจริงหรืออยากแกล้งก็ตาม :D แต่ก็ กังวลนิดๆ เหมือนกันว่าจะไปแข่งกับเค้าได้มั้ยเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีอะไร ดีมาก รู้สึกยังไงถ้ามีคนเดินมาบอกว่า ตอนเป่า Sax หล่อที่สุด

ก็คงรู้สึกภูมิใจมากครับ เพราะเวลามีคนมาชื่นชมเราที่เราท�ำในสิ่งที่เรารัก และตั้งใจฝึกฝน มันจะท�ำให้มีก�ำลังใจที่จะพัฒนา และท�ำสิ่งนั้นต่อไปครับ ท�ำไมถึงเลือกเครื่องดนตรีชิ้นนี้

ผมชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้ว เวลาได้ฟังอะไรเพราะๆ เจ๋งๆ ก็อยากจะลอง เล่นเองบ้าง พอดีตอนนั้นคุณพ่อฟังเพลงของ Kenny G บ่อย ผมได้ยินก็คิดว่า มันเท่ดีเลยอยากเล่นได้บ้างก็เลยขอคุณพ่อเรียน เป่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่

เริ่มตอนประมาณ ป.5 ครับ ชอบนักดนตรีคนไหนเป็นพิเศษ

พี่โก้ Mr. Saxman ครับ ฟังพี่เค้าตั้งแต่อัลบั้มแรกที่ออกมา ตอนนั้นเพิ่งเริ่ม เรียน Sax พอดี พี่เค้าเลยกลายเป็นเหมือน idol ของผมเลยตอนนั้น ถ้าเกิดติดเกาะอยู่กับเพื่อนอีกคน คิดว่า Sax จะช่วยให้เรารอดได้ อย่างไร

ก่อนอื่นก็หวังว่าบนเกาะนั้นจะมีชนเผ่าหรือชาวเกาะอยู่นะครับ :D จะได้ใช้ ดนตรีผูกมิตรกับพวกเค้าเผื่อเค้าจะรับไปเป็นพวกด้วย 3 51


Mor Ong.pdf 1 1/03/2012 12:04:07 PM

GOSSIP

สาวเสริฟตัวร้าย กับเจ้านายมหาภัย (ตอนที่ 8) words /

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ซ้อแชรี่ แคชโอนลี่

ฉันยังจ�ำได้ว่าเมื่อสิบปีก่อน ..ตอนที่ดิฉันตัดสินใจมาเมลเบิร์นใหม่ๆ กลุ่มคนไทยมีแค่หยิบมือ และนักเรียนนักศึกษาอย่างดิฉันก็จะไป รวมตัวกันที่ “ไหมไทย” ร้านอาหารไทยใจกลางเมือง ที่ตอนกลางวันขายอาหารไทยแต่พอตกคืนวันศุกร์ก็จะแปลงร่างเป็นผับที่ “โคตร จะสนุก” และ “โคตรจะเมา” ความสนุกสนานของไหมไทยมันอยู่ที่ เวลาคุณเดินเข้าไปในร้านแล้ว คุณจะรู้จักทั้งร้านตั้งแต่เจ้าของ เด็กเสิร์ฟ พี่ๆ น้องๆ ที่นั่งตั้งแต่โต๊ะหนึ่ง ยันโต๊ะสุดท้าย แต่น่าเสียดายที่ร้านนั้นได้ปิดตัวลง เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ฝันของกะเทยลูกเจี๊ยบ ที่บอกตัวเองว่า ถ้าชั้นมีร้านอาหาร ชั้นจะท�ำให้ได้แบบร้านไหมไทย ห้าถึงสิบปีต่อมา ดิฉันเปิดร้านอาหารไทยของตัวเอง ด้วยน�้ำพักน�้ำแรงของตัวเองและผัวฝรั่ง เพราะความฝันที่อยากจะมี “ไหมไทย” เป็นของตัวเองบ้าง แต่ฝันของกะเทย โดนท�ำลายย่อยยับในพริบตา เละเทะเหมือนโกเต๊กเปียกน�้ำ ด้วยภาพของเด็กไทยรุ่นใหม่ๆ ก็ ท�ำให้ กะเทยรุ่นกลางอย่างดิฉันฝันสลาย คุณคงอยากรู้ใช่ไหมคะ ว่าดิฉันไปเจออะไรมา ...ใช่ค่ะ ดิฉันเปิดรับสมัคร พนักงานครัว มีเด็ก มากมายมาสมัคร สิ่งแรกที่เด็กพวกนี้พูดไม่ใช่ค�ำว่าสวัสดีนะคะ แต่เป็น ค�ำถามว่า “ได้เงินเท่าไหร่ เมื่อไหร่ขึ้นเงิน” ดิฉันเงียบอึ้งไปสัก พัก ราวกับโดนตบหน้าด้วยรองเท้าผ้าใบเบอร์ 42 “ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับ ก�ำลังรอเรียน แต่ร้านอื่นเค้าก็รับผมนะครับ ผม ท�ำงานหลายร้าน” ...ดิฉันตัดสินใจรับน้องคนนี้เข้ามาท�ำงาน เพราะได้ยินว่าน้องเค้ามีประสบการณ์การท�ำงานมาก่อน หนึ่งเดือนผ่านไป น้องคนไทยรุ่นใหม่คนนั้น ท�ำให้ดิฉันเห็นด้านแย่ๆ เยอะแยะมากมายไปหมดค่ะ และดิฉันจะพูดไว้เป็นข้อๆ ไว้เลย เผื่อน้องๆ ที่อ่าน อยากไปสมัครงานร้านอาหารไทย จะได้รู้ไว้ว่า อะไรควรและอะไรไม่ควร หนึ่ง - จ�ำใส่กะโหลกน้อยๆ ไว้นะคะ ว่าเราคนไทย จะย้อมสีผมสีอะไรก็หนีความเป็นไทยไม่พ้น ดังนั้น เวลาพบผู้ใหญ่ให้ กล่าวค�ำว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ” ข้อสอง - จะเก่งกาจมาจากไหนก็ตาม เวลาไปสมัครงานที่ไหนก็ให้พก Resume ไปด้วย เพราะเมเนเจอร์ร้านอาหารเค้างานยุ่ง และ คงไม่มีเวลาพอที่จะตรัสรู้ นั่งเข้ากรรมฐานแล้วรู้ว่า คุณท�ำอะไรได้หรือไม่ได้ ข้อสาม - เข้าไปท�ำงานร้านไหนก็ตาม จงยอมรับกฎและระเบียบของร้านนั้น กฎระเบียบของแต่ละร้านไม่เหมือนกัน ดังนั้น กฎ มีไว้ ตาม ไม่ได้มีไว้แหก และอย่าเปลี่ยนกฎตามอ�ำเภอใจ ข้อสี่ - สูตรอาหารก็เช่นกัน เด็กรุ่นใหม่ๆ ท�ำอาหารได้สามสี่อย่าง และสร้างมโนภาพว่า ฉันคือเชฟใหญ่ น้องคะ เชฟไม่ได้มีไว้ cook อย่างเดียวนะคะ แต่ เชฟมีหน้าที่ในการท�ำ อะไรอื่นๆ อีกมากมายอาทิ food cost, การศึกษาและวิจัยทางการตลาด วางแผนการ ขาย... แยกให้ออกนะคะ ระหว่างเชฟ กับ คนครัวห้าบาทสิบบาท ข้อที่ห้า - ห้ามแอบกินเหล้าในขณะท�ำงานค่ะ เพราะเป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง ข้อหก - การท�ำงานไว ท�ำงานหนัก ไม่ได้ครอบคลุมค�ำว่า “ท�ำงานดี” ข้อที่เจ็ด - โลกไม่ได้สร้างในปีพุทธศักราชที่คุณเกิด ดังนั้นอย่าเอาตนเองเป็นศูนย์กลางของโลก แล้วให้คนอื่นหมุนตาม ... อย่าตั้งตน เป็นพระอาทิตย์ เพราะเดี๋ยวมันจะร้อน ข้อที่แปด - ฉายเดี่ยว ตกม้าตายทุกราย เพราะการท�ำงานร้านอาหาร เน้นการท�ำงานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นถ้าคุณไม่สามารถ ท�ำงานร่วมกับคนอื่นได้ ดิฉันขอเสนอให้คุณ ไปบวช 3 (อ่านต่อฉบับหน้า)


HORO

APRIL 2012 words /

หมอโอ่งแม่นเว่อร์ ongmanver@yahoo.com.au

ราศีมังกร 16 ม.ค. - 12 ก.พ.

ราศีกรกฎ 15 ก.ค. - 16 ส.ค.

การเงินจะต้องหมดไปกับเรื่องลุ่มหลงมัวเมาเลี้ยงหญิง กินเหล้า เข้าผับ เข้าบาร์ อันนี้ต้องพึงระวัง และระวังจะต้องทะเลาะกับเพื่อนฝูงมิตรสหาย จะแตกแยก ให้นึกถึงความดีที่เคยท�ำให้กันไว้ก่อนหน้านี้จะช่วยให้เข้าใจกัน ดีขึ้น ความรักช่วงปลายเดือนระวังจะมีเรื่องบาดหมางไม่เข้าใจกัน การงาน บริวารยังไว้ใจได้ดีจนเกือบถึงสิ้นเดือน

การเงินนั้นเดือนนี้ให้รีบกอบโกย มีแรงท�ำได้เท่าไรท�ำไป เงินก�ำลังไหลเข้า กระเป๋าเป็นกอบเป็นก�ำ ระวังเรื่องอารมณ์ จะมีเรื่องไม่เข้าใจกันระหว่าง เพื่อนฝูง คนรักยังคงเป็นคนน�ำลาภและรายได้พิเศษมาให้

ราศีกุมภ์ 13 ก.พ. - 13 มี.ค.

เดือนนีย้ งั คงมีความขยันขันแข็งเป็นพิเศษ ไม่รเู้ อาเรีย่ วแรงมาจากไหน ระวัง เรื่องการเงินกันหน่อยหนา กระเป๋าจะแบนโดยไม่รู้ตัว เพื่อนฝูงดีจะน�ำลาภ และรายได้พิเศษมาให้ จะย้ายบ้านจะซื้อยวดยานพาหนะ ให้คนอื่นไปท�ำให้ แล้วจะดีกว่าเราจัดการเอง

มีเกณฑ์จะได้เจอคนรักอย่างไม่คาดฝัน เพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือเรื่อง การเจรจาเซ็นเอกสารสัญญาราบรืน่ ดี เดือนนีเ้ ก็บเงินไว้บา้ งอย่าเอาไปเลีย้ ง สาวเยอะ การงานยังไม่ราบรื่น สะดุดและติดขัด

ราศีมีน 14 มี.ค. - 12 เม.ย.

ราศีสิงห์ 17 ส.ค. - 16 ก.ย.

ราศีกันย์ 17 ก.ย. - 16 ต.ค.

เดือนนี้มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นก�ำ เหมาะกับการฝากธนาคารเพื่อเอา ดอกเบี้ยเป็นที่สุด ความรักยังไม่ดีต้องซดน�้ำแห้วต่อไป การงานราบรื่น สดใสสุดๆ

เดือนนี้เดินทางต้องระมัดระวังอุบัติเหตุ เซ็นเอกสารสัญญาต้องตรวจทาน ให้ละเอียด ก่อนออกจากบ้านปิดน�้ำไฟ แก๊ส เช็คให้ถ้วนถี่ การเงินที่คิด เอาไว้จะส�ำเร็จดังความคาดหมาย ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันในหมู่เพื่อน ฝูงที่สนิท งดไปเที่ยวในสถานที่อโคจร

ราศีเมษ 13 เม.ย. - 13 พ.ค.

ราศีตุลย์ 17 ต.ค. - 15 พ.ย.

ถึงเวลาได้เป็นข่าวมีหน้ามีตาในวงสังคมทั่ว Melbourne อีกแล้ว ถ้าเป็น นักกีฬาไปแข่งก็จะได้เหรียญรางวัล งานวิจัยก็จะได้ตีพิมพ์ การเงินยังได้รับ ความช่วยเหลือจากเพื่อนเป็นอย่างดี ความรักยังต้องระทมขมขื่น

เดือนนี้ปลอดโปร่งหลังจากดวงไม่ดีต่อเนื่องมาหลายเดือนยังพอมีเวลาให้ได้ ตัง้ ตัวตัง้ รับกับเรือ่ งไม่ดกี นั บ้าง แต่การเงินยังไม่สดใสเท่าทีค่ วร คนรักเดือนนี้ ค่อยพูดจากันรู้เรื่องความรักยังดูสดใสดี

ราศีพฤษภ 14 พ.ค. - 13 มิ.ย.

ราศีพิจิก 16 พ.ย. - 15 ธ.ค.

ความรักยังคงสดใสต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือน คนโสดยังคงมีเกณฑ์ได้ เจอเนื้อคู่ในเดือนนี้ กระแสการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การงานยังคงต้อง ประคับประคองอยู่ดี

ถ้าบูชาพระราหูด้วยของด�ำ 8 อย่างได้จะยิ่งดีมาก จะท�ำให้เรื่องร้ายๆ บรรเทาเบาบางลงไปได้ การเงินมีแต่สะดุดไม่ราบรื่น ความรักยังดูหดหู่ และหม่นหมอง

ราศีเมถุน 14 มิ.ย. - 14 ก.ค.

ราศีธนู 16 ธ.ค. - 15 ม.ค.

การเงินยังเหมือนกับเส้นกราฟที่ขึ้นๆ ลงๆ มีเก็บและจ่ายออกพอๆ กัน คน โสดมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่ช่วงสิ้นเดือน การงานยังคงไปได้ด้วยดี

การท�ำงานพูดคุยติดต่อเจรจาอะไรก็ตามจะดีมากหากอาศัยบริวารที่มีอยู่ เป็นคนด�ำเนินการให้ การเงินได้มาจากการท�ำงานให้เก็บไว้บ้างหน่อยหนา อย่าจ่ายออกเยอะ อย่าหวังพึ่งพิงพึ่งพาเพื่อนฝูงที่มีอยู่ในเดือนนี้ เดือนนี้ถ้า โสดเหงาใจจะได้พบเจอเนื้อคู่นะเออ

53


KBOX.pdf 1 31/01/2012 4:14:59 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANTS Newsmagazine 65  

ANTS Newsmagazine 65

ANTS Newsmagazine 65  

ANTS Newsmagazine 65

Advertisement