Page 1

12-13 september 2012 Kulturhuset i Ytterjärna

VÄRDET AV DEN ÅLDRANDE MÄNNISKAN


Välkommen till en inspirerande konferens i Ytterjärna med temat Värdet av den åldrande människan I år firar Föreningen Tunabergs gruppboende 20-årsjubileum. Med anledning av detta vill vi, i samarbete med Antroposofiska Sällskapet, bjuda in till en konferens, med det viktiga temat Värdet av den åldrande människan. Vi vet alla, av egen erfarenhet, genom anhöriga eller vänner, vad som händer i det yttre när vi blir gamla. Kroppen har blivit

sliten efter ett kanske långt liv. En del av oss blir kanske lite glömska eller drabbas av demenssjukdomar. Vi blir mer och mer beroende av vår omgivning och våra medmänniskor för att klara av tillvaron. Men vad händer med oss mer? Vad händer med vår upplevelse av världen och oss själva då vi närmar oss livets slut?

Det finns ett stort behov av att uppmärksamma och samtala om detta. Vi vill presentera och sammanföra några personer som på olika sätt arbetar med, och djupt intresserar sig för, vad som händer i denna viktiga tid i en människas liv - ålderdomen.

PROGRAM 12-13 september 2012 i Kristensamfundet, Järna. Hon är även sjukhuspräst på Vidarkliniken.

Päivi Lappalainen är medarbetare vid medicinska sektionen i Dornach, Schweiz.

ONSDAG

Ylwa Breidenstein är präst

19.00 – 19.40

Välkomsthälsning Kammarmusik, pianokvintett Violin: Per-Erik Jonsson, Klara Sternbrink Altviolin: Åke Duvstam Cello: Ulf Randemark Piano: Sylvia Karpe

19.40 - 20.40

Ylwa Breidenstein Värdet av den åldrande människan

Lars Tornstam är professor emeritus vid Uppsala universitet, och prisbelönad förgrundsgestalt inom nordisk socialgerontologisk

9.00 – 10.30

Christhild Ritter är författare och föreläsare. Hon arbetar bl.a. med människors biografier.

Pär Granstedt, samhällsanalytiker och skribent. F.d. riksdagsman och generalsekreterare för AWEPA.

TORSDAG

forskning.

Päivi Lappalainen (översättning från tyska) Tema: Demens 10.30 – 11.00 Kaffepaus 11.00 – 12.30 Lars Tornstam Gerotranscendens – det goda åldrandet 12.30 – 13.30 Lunch 13.30 – 15.00 Samtalsgrupper 15.00 – 15.30 Kaffepaus 15.30 – 16.30 Christhild Ritter Biografi och åldrande 16.35 – 17.30 Panelsamtal - moderator: Pär Granstedt Avslut Ändringar i programmet kan förekomma.


KONFERENS I MIKAELITID 2012 TUNABERG I SAMARBETE MED ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET Tid: Onsdagen den 12 september kl 19.00 till torsdagen den 13 september kl 17.30 Plats: Kulturhuset i Ytterjärna Föredrag och samtal kring temat åldrande och värdet av den åldrande människan. Alla är varmt välkomna! Priset för hela mötet: 800 kr, företag 1500 kr, pensionärer fritt. Enstaka föredrag: 200 kr, pensionärer fritt. Kaffe och måltider ingår ej i priset.

Anmälan: Senast den 5/9 till: Tel 08-55430220 eller e-post kontakt@antroposofi.nu Måltider bokas samtidigt med anmälan.

Boende Hotell Kulturhuset, 08-554 302 00, www.hotellkulturhuset.se Kulturcentrum Järna (studentrum), 08-554 302 51, info@kulturcentrum.nu Håknäs vandrarhem, 08-551 502 21, www.haknas.vandrarhem.dinstudio.se Eller fråga oss efter privat inkvartering. För mer information kring konferensen besök www.tunaberg.info

Tunaberg

/Vardet_av_den_aldrande_manniskan_2012  

http://www.antroposofi.nu/fileadmin/pdf_filer/2012/Vardet_av_den_aldrande_manniskan_2012.pdf

Advertisement