Page 1

Inbjudan
till
medlemskap
i
föreningen
eller
rådskretsen
för
 TRIALOG
TANKESMEDJA
 En
fristående,
antroposofiskt
orienterad
tankesmedja
 
 Syftet
med
tankesmedjan
kan
sammanfattas
så
här
 • • •

Stärka
möjligheterna
att
nå
ut
med
ett
tregreningsperspektiv
i
en
bredare
samhälls‐
idé‐
 och
kulturdebatt.
 Främja
samverkan
mellan
aktörer
och
intressenter
som
arbetar
med
inspiration
från
den
 antroposofiska
impulsen,
eller
som
arbetar
utifrån
likartade
grundläggande
värderingar.
 Erbjuda
antroposofiskt
inspirerade,
och
värdemässigt
närstående
verksamheter
en
 plattform
för
aktiviteter
som
kan
stärka
samverkan
och
idéutveckling
för
att
fördjupa
 förståelsen
för
deras
arbete
och
värderingar
intern
och
externt.

 


Bakgrund
till
initiativet
 Antroposofiskt
inspirerade
idéer
och
initiativ
inom
bl.a.
pedagogik,
hälsa,
omsorg,
och
odling
har
haft
 viktiga
bidrag
att
ge
till
samhällsutvecklingen
under
de
senast
decennierna.
Idéerna
har
påverkat
i
 riktning
mot
medmänsklighet,
mångfald
och
ekologisk
hänsyn.
 Samtidigt
ser
vi
att
utmaningarna
ökar
i
en
värld
där
mänskligheten
är
på
väg
att
slösa
bort
sina
egna
 existensförutsättningar,
samtidigt
som
socioekonomiska
klyftor
vidgas,
kulturella
motsättningar
 spetsas
till,
och
den
enskildes
frihet
och
kreativitet
alltmer
kommer
i
kläm
mellan
centralbyråkratiska
 regelsystem
och
storskaliga
marknadskrafter.
 Vi
upplever
därmed
ett
ökat
behov
av
att
nå
ut
i
den
allmänna
debatten
med
en
diskussion
om
de
 kvalitéer
som
de
antroposofiska
koncepten
står
för.
 Vi
vill
med
Trialog
Tankesmedja
utveckla
samtalet
och
samarbetet
med
företrädare
för
 strömningar
som
med
olika
filosofisk
bakgrund
gör
likartad
grundläggande
problemanalys.
 Exempel
på
föreslagna
aktuella
projekt:
”Kreativ
mångfald
inom
vård
och
skola”,
”Lokalt
arbete
för
 global
uthållighet”
och
”Antroposofi
och
humanism”.
 Antroposofiska
Sällskapets
styrelse
tog
i
början
av
2012
initiativet
att
tillsammans
med
andra
 intressenter
undersöka
möjligheterna
för
en
tankesmedja.
Resultatet
blev
ett
”grundarmöte”
som
 den
15
december
2012
beslutade
att
bilda
föreningen
Trialog
Tankesmedja
och
anta
preliminära
 stadgar.

 En
interimsstyrelse
bildades
bestående
av:
 Dick
Tibbling,
Mats‐Ola
Ohlsson
och
Ulrike
von
Schoultz
från
Antroposofiska
Sällskapet
 Annika
Laurén,
Ekobanken
 Per
Hallström,
Medarbetareförbundet
 Rüdiger
Neuschütz,
Huvudmannaförbundet
och
INSAM
 Pär
Granstedt,
Rudolf
Steinerhögskolan
samt
Föreningen
SOFIAOrganisationsform
 Tankesmedjan
kommer
att
bedrivas
i
form
av
ideell
förening
för
”juridiska
personer”.
 
(föreningar‐verksamheter‐organisationer).
 Enskilda
personer
inbjuds
att
bli
medlemmar
i
Rådskretsen.
Rådskretsen
kommer
att
vara
 medlemsorganisation
i
föreningen
och
fungera
som
referensgrupp
för
tankesmedjans
arbete.
 Det
praktiska
arbetet
kommer
att
bedrivas
och
finansieras
i
projektform.

 Medlemsavgifter
–
förslag
inför
föreningsstämman
 Föreningsmedlemmar
(juridiska
personer)
 
 Medlemmar
i
rådskretsen
 
 


500‐1000
kr/år
 

100
kr/år


Ett
första
medlemsmöte
hålls
på
Kulturhuset
Ytterjärna
söndag
den
17
februari
2013
kl
10‐ 12.
Alla
medlemmar
i
Föreningen
och
Rådskretsen
är
varmt
välkomna.
Vi
är
tacksamma
för
 anmälan
till
Pär
Granstedt
eller
någon
annan
i
Styrelsen
senast
15/2
 Du
är
välkommen
att
ringa
eller
maila
Pär
Granstedt

för
mer
information.
 Tfn
0158‐33058,
070‐5606418

eller

par@granstedt.com

 
 
 
 Anmälan
 Anmälan
om
medlemskap
i
föreningen
eller
rådskretsen
sänds
med
post
eller
e‐post
till:
 
 par@granstedt.com
 Trialog
Tankesmedja


c/o
Pär
Granstedt


Saltkällan


Molstaberg
61


150
21
Mölnbo

 Juridiska
personer
anger

 Verksamhetens
namn
samt
organisationsnummer
 Adress
 E‐mail,
telefon,
fax
 Kontaktperson
 Enskilda
personer
anger
 Namn
 Adress
 Telefon
 E‐mail
 Du/ni
kan
också
göra
en
intresseanmälan.
Ange
kontaktuppgifter,
om
intresset
avser
föreningen
eller
 rådskretsen
och
ev
frågor
du/ni
vill
ha
mer
information
om!


Inbjudan_till_medelmsskap_Trialog  
Inbjudan_till_medelmsskap_Trialog  

http://www.antroposofi.nu/fileadmin/pdf_filer/2013/Inbjudan_till_medelmsskap_Trialog.pdf

Advertisement