Page 1

Aktuellt OKTOBER 2012

Kalendarium

Kallelse till

Antroposofikurs

Höstmöte i Antroposofiska sällskapet

5 onsdagar kl 16 30 – 18 30 kursstart 7 november Inspirerande tankar om människan och hennes andliga kapacitet. Fördjupningskurs för den som vill veta mer 5 onsdagar kl 16 30 – 18 30 Anmälan, kontakta sekretariatet. Pris 1500

i norrköping Söndag den 18 november 10.00-16.30 Ståthöga i Norrköpiing

Vad rör sig i tiden? Vad berör mig? 16 november KL 19-20 Järna Vi möts för samtal vid brasan i Skäve kafé Varmt välkomna! Carl van der Weyden och Mats-Ola Ohlsson

BEHÖVER ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET (1923) ÅTERBILDAS NÄSTA ÅR?

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET ORGANISERAR MENTORPROGRAM Informationsmöte om innehåll och deltagande – fredag 23 november 15:00-16:30 i Kulturhuset i Ytterjärna.

lördagen den 17 november kl 14.00 Seminarium på Kulturhuset Ytterjärna Förberedelse FORUM December 2011 s. 64-69 Sune Nordwall m.fl.

Antroposofiska sällskapet bjuder in till informationsmöte om initiativ till ett mentorprogram. Idén med programmet grundas i att skapa kommunikation mellan generationer genom personliga möten och förmedlande av kunskap och erfarenhet. Mentorer i programmet kan alla vara som vill förmedla sin kunskap och erfarenhet inom något område som är inspirerat av antroposofi, men även har ett intresse av att ta in nya impulser i sin utvecklingsväg.

Matematisk-astronomiska sektionen

De som vill vara adepter i programmet bör ha ett intresse för de antroposofiska initiativen och områdena samt en vilja att förvalta, utveckla och förnya de nuvarande organisationerna och verksamheterna. En gemensam punkt för alla deltagare i programmet är även att utforska sin personliga utveckling i förhållande till antroposofin i dagens samhälle.

Nästa arbetsmöte är söndagen 18 november kl 14-18 i Kulturhuset, Ytterjärna. orland bishop Besöker järna i slutet av november Se hemsida för mer info.

MYSTERIEDRAMA PÅ ”SVENSKA” I GOETHEANUM! 26-31 DECEMBER 2012 Mysteriedramerna framförs på Goetheanums stora scen med svensk simultanläsning i hörlurar. Även föredragen översätts. Nu kan ni anmäla er direkt på Goetheanumshemsida (www.goetheanum.org/4759.0.html). Eller genom foldern

KONTAKTA OSS För mer information och utförligare program se www.antroposofi.nu Telefon 08-554 302 20 E-post kontakt@antroposofi.nu Postlåda 1800, 153 91 Järna Postgiro: 5 88 71-5

Ur kalendariet: ”Den moderna människans tröskelsituation” 10 November i Häggatorp ”Ad Hoc” gruppen visar scener ur Rudolf Steiners mysteriedramer på Camphill Häggatorp. 15.00 inledande föredrag till temat Ulrike von Schoultz 16.00 till 16.30 kaffepaus 16.30 till 18.00 sceniska bilder ur ” Invigningens port.” Del av första bilden , samt andra, tredje , åttonde och nionde bilden. Platsantalet är begränsat, anmälan behövs. Ta kontakt med Christofer Wärnlöf Häggatorp 1, 53461 Vedum Tel. 0512 40320 Mobil 0707411051 FOTO: Mats-Ola Ohlsson. ”Ad Hoc” gruppen i Kulturhuset i Ytterjärna.


Avsändare: Antroposofiska sällskapet Postlåda 1800, 153 91 Järna

VINTERMÖTE 4-6 januari 2013 i Kulturhuset Fritt inträde, bidrag välkomnas endast kostnader för måltider och fika tillkommer Levande historia Antroposofiska Sällskapets egen levande historia står denna gång i centrum för vintermötet. För hundra år sedan grundades Antroposofiska Sällskapet för första gången (28 december 1912) och strax därefter bildades det första Landssällskapet just i Sverige (januari 1913). Ett uppmärksammande av dessa datum ger oss idag anledning till besinning. Vilka är vi i förhållande till Sällskapets historia och framtid? Till besinningen hör även årstemat ”Sällskapets identitet”. Hur igenkänner vi och hur formar vi denna identitet?

Program i översikt Programmet är ännu inte i sina detaljer färdigt och presenteras därför här endast i översikt. Fullständigt program återfinns i kommande nummer av FORUM med utgivning i mitten av december och på hemsidan. Fredagen den 4 januari Kväll med början kl 18:00 -Introduktion och konstnärligt bidrag -Samtal 1: tema historia Lördagen den 5 januari Morgon med början kl 9:00 -konstnärlig övning -Samtal 2: tema nutid -Workshop 1

Eftermiddag och kväll -Workshop 2 -Samtal 3: tema framtid -Konstnärligt bidrag Söndagen den 6 januari Morgon med början kl 9:00 -konstnärlig övning -Samtal 4: plenum framtid Avslutning kl 12:00 Förberedelsegruppen Vintermötet arrangeras av Antroposofiska Sällskapet i Sverige genom Mats-Ola Ohlsson, Cristina DiMarco, Göran Nilo och Tobias Ossmark.

Ett rum i rummet Under vintermötet kommer huvudsaklig vikt att läggas vid en gestaltning av levande historia genom en serie muntliga erfarenheter och framföranden. Den centrala formen blir – liksom förra året – ett rum i rummet, ett litet vardagsrum på scenen, en plats för intervjuer och personliga berättelser. Särskilt inbjudna till denna scen är ett drygt tiotal människor med olika bakgrund och i skiftande åldrar, men alla med någon form av förbindelse till Antroposofiska Sällskapet i Sverige. Ansvarig samtalsledare: Johannes Nilo från Dokumentation am Goetheanum. Konstnärlig praktik Vid sidan om samtalen kommer utforskande och konstnärlig gestaltning att erbjudas i workshops (mindre grupper). Dessutom kommer konstnärliga bidrag att framföras i form av eurytmi och talgestaltning. Välkommen med din intresseanmälan till kontakt@antroposofi.nu eller 08-55430220 före 1/12. Det underlättar vår planering.

Din e-postadress? Vi vill gärna ha din e-postadress för utskick etc. mejla till kontakt@antroposofi.nu

Två ytterdörrar från första Goetheanum (utställningen ”Goetheanum Einszueins” 29.9 2011 - 7.1.2012.) FOTO: Charlotte Fischer.

aktuellt_oktober_2012_webb  

http://www.antroposofi.nu/fileadmin/pdf_filer/2012/aktuellt_oktober_2012_webb.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you