Page 1

Kostnad Enstaka föredrag 140:-, pens/stud 100:Hela seminariet, med Projektiv geometri 700:-, pens/stud 530:inkl kaffe lördag för- och eftermiddag.

Projektiv geometri kostnadsfritt för studerande.

"Astronomi och astrologi" 1- 3 mars i Kulturhuset i Ytterjärna


Besök av

Betala gärna i förväg till pg 588 71-5 Måltider kvällsmat fredag och lunch och kvällsmat lördag (ingår ej) Boende kan bokas hos: Kulturcentrum Järna, 08-554 30251, info@kulturcentrum.nu Hotell Kulturhuset, 08-554 30200, hotell@kulturhuset.nu Anmälan För måltider, projektiv geometri, sektionsmötet och hela seminariet helst före den 22:a februari! Anmälan och ytterligare information: Antroposofiska sällskapets sekretariat: 08-554 302 20, kontakt@antroposofi.nu .

Oliver Conradt från matematisk/astronomiska sektionen Goetheanum, Dornach

Fredag 1 mars 9 - 12 Projektiv geometri, vi börjar med enkla övningar och blir sedan mer avancerade.

”Mot en ny kosmologi”


Fredag 15-17 Sektionsmöte, Fria Högskolan för Antroposofi Arbetsmöte med Oliver Conradt för alla som har ett intresse för sektionsområdet, antingen genom sitt yrke eller som har ett allmänt intresse för något av områdena astronomi, matematik eller teknik. (kostnadsfritt)

Varmt välkomna! önskar Kerstin Hemlin, Thomas Andersson och Mats-Ola Ohlsson


 Seminarium fre 1 mars kl 19 och lör 2 mars kl 9.00-17.00 Fredag 19.00

"Den astronomiska signaturen för 2013 - solfläckar och kometer" Lördag 9.00 - 17.00

Astrologi - Eurytmi - Teknologi Arr : Antroposofiska Sällskapet


Människan är till sitt väsen ett stjärneväsen. Så som konstellationerna vid den jordiska födelsen visar på erfarenheter i den andliga världen i livet före födelsen, så är stjärnkonstellationerna i dödsögonblicket en sammanfattning av livet här på jorden, en sammanfattning i kosmisk skrift. Det som vi tillägnat oss under vår vandring här på jorden bär vi med oss in i den andliga världen genom dödens port. I dödsögonblicket blir vi skänkande, den moderna människan har möjlighet att ta med frukterna av sitt fria handlande som gåvor, in i den andliga världen.

Program Lördag 2 mars 9 - 10.30 Mot en ny kosmologi 1 Paus 11 - 12 Eurytmi, konstnärligt övande tillsammans med Maria Linden och med Sylvia Karpe vid flygeln.

Oliver Conradt ger en bild av vad antroposofin kan bidra med, till en utvidgning av astrologin, också genom några exempel på hur man kan tolka dödshoroskopen.

Lunchpaus

Genom eurytmin kan vi leva oss in i några av de konstellationer vi kan se på stjärnhimlen just nu.

Paus

Vi får också ta del av vad som hänt sedan förra året inom rytmoch strömningsforskningen. Är himlen klar, kommer vi att avsluta kvällen med att gå ut tillsammans med Oliver Conradt och blicka upp mot stjärnor och planeter!

Oliver Conradt född 1970 i Dornach/Schweiz, har doktorerat i ämnet ”Rum och motrum i den matematiska fysiken” och har mångårig erfarenhet som waldorflärare. Sedan sommaren 2005 leder han sektionen för matematik och astronomi vid Goetheanum och är där även medansvarig for utbildningsprogrammen. Han ar gift och har tre barn.

13.30 - 15 Mot en ny kosmologi 2

15.30 - 16.30 Det senaste inom forskningen med att utveckla Paul Schatz`s inversionsteknologi genom projektet med Hexagon-mekanismen. 16.30 - 17 Sammanfattning och framblick 17.30 Kvällsmat och konstnärlig afton med musik m.m.

Oliver Conradt talar på tyska och kommer att översättas av Elisabeth Geiger. Tag med eurytmiskor, till projektiv geometri: färgpennor och linjal! Det finns önskemål att vi har alla elektroniska apparater avstängda under mötet.

2013_1-3_mars_Mot_en_ny_kosmologi_A5  

http://www.antroposofi.nu/fileadmin/pdf_filer/2013/2013_1-3_mars_Mot_en_ny_kosmologi_A5.pdf