Page 1

TITORÍAS­CURSO 2009­2010

ESO 1º ESO A 1º ESO B 1ºESO C 2ª ESO A 2º ESO B 3º ESO A 3ª ESO B 4ª ESO A 4ª ESO B

TITOR/TITORA Ana Vázquez Victoría Vázquez Pilar Oujo Luz Cernadas Dolores Coladas Antón Capelán Consolación Losada Juana Ferrer Margarita Béjar

Atención Pais Venres 10:30 Luns 9:20 Luns 12:30 Luns 10:30 Martes 11:20 Xoves10:30 Martes 10:30 Mércores 11:20 Martes 10:30

BACHARELATO TITOR/TITORA Atención  Pais 1ª BACH  A Gonzalo  Mércores 10:30 Temperán 1ª BACH  B Eva Vales Luns 12:30 1ª BACH  C Rosario Corral Luns 10:30 1º BACH  D Carmén Iglesias Martes 11:20 2º BACH  A Teresa Remuñan Martes 11:20 2º BACH  B Alicia Pedreira      Luns 11:20 2º BACH  C 2º BACH  D

Juan Fernández      Luns 9:20 Raquel Martínez Xoves 11:20


horario atencion titores definitivo  

horario titores