Dones de blau marí - Blue Sea Women (2017)

Page 1morro · dones de blau marí


“Dones de blau marí” és l’aventura que ens portà des del maig del 2016 per diferents indrets d’Alacant i Balears i finalitza just un any després, en el Monestir de Santa Maria de la Valldigna, a Simat de la Valldigna (València). Amb la col·laboració de la Fundació Baleària i l’Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears, les meves escultures varen iniciar un periple que les portà a Dénia, El Verger, Xàbia, L’Alfàs del Pi, Eivissa, Santanyí i finalment Simat de la Valldigna, on el Monestir de Santa Maria acull l’última parada d’aquestes dones de pedra i de metall. “Dones de blau marí” és una visió escultòrica entorn de l’ésser sobirà, lliure i emancipat, i s’inspira en la construcció de noves relacions entre dones i homes. Antoni Miquel Morro. Alaró, maig de 2017

“Blue Sea women” is the name of the exhibition of sculptures, that since May of 2016 have been seen alternative spaces in Alicante and the Balearic Islands, and one year later they finish their journey in the Monastery of Santa Maria de la Valldigna, in Valencia. As a result of a collaboration with the Baleària Foundation and the Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears, my sculptures started a journey which took them to Denia, to El Verger, Javea, L’Alfàs del Pi, Ibiza, Santanyí and now, Simat de la Valldigna embraces this last stop for these women of metal and stone. “Blue Sea women” is a sculptural vision, their being sovereign, free and emancipated, inspired by the building of new relationships between women and men. Antoni Miquel Morro. Alaró, May 2017


“Mujeres de azul marino” es la aventura que nos llevó desde el mayo del 2016 por diferentes espacios de Alicante y Baleares y finaliza justo un año después, en el Monasterio de Santa Maria de la Valldigna, en Simat de la Valldigna (Valencia). Con la colaboración de la Fundación Baleària y del Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears, mis esculturas iniciaron un periplo que las llevó a Denia, El Verger, Jávea, L’Alfàs del Pi, Ibiza, Santanyí y finalmente Simat de la Valldigna, donde el Monasterio de Santa Maria acoge la última parada de estas mujeres de piedra y metal. “Mujeres de azul marino” es una visión escultórica en torno al ser soberano, libre y emancipado, y se inspira en la construcción de nuevas relaciones entre mujeres y hombres. Antoni Miquel Morro. Alaró, mayo de 2017
Estació Marítima de Dénia (Alacant) Del 6 de maig al 6 de juliol de 2016 Estación Marítima de Denia (Alicante) Del 6 de mayo al 6 de julio de 2016 Maritime Station of Denia (Alicante) From 6 May to 6 July 2016Torre dels Ducs de Medinaceli (El Verger, Alacant) Del 6 d’agost al 20 de setembre de 2016 Torre de los Duques de Medinacelli (El Verger, Alicante) Del 6 de agosto al 20 de septiembre de 2016 Tower of the Dukes of Medinaceli (El Verger, Alicante) From August 6 to September 20, 2016Casa del Cable Espai d’Art (Xàbia, Alacant) Del 23 de setembre al 23 d’octubre de 2016 Casa del Cable Espacio de Arte (Jávea, Alicante) Del 23 de septiembre al 23 de octubre de 2016 Casa del Cable Art Space (Jávea, Alicante) From September 23 to October 23, 2016Fundació Frax (L’Alfàs del Pi, Alacant) Del 2 de desembre al 28 de gener de 2017 Fundación Frax (L’Alfàs del Pi, Alicante) Del 2 de diciembre al 28 de enero de 2017 Frax Foundation (L'Alfàs del Pi, Alicante) From December 2 to January 28, 2017Es Polvorí Espai de Cultura (Eivissa) Del 3 al 28 de febrer de 2017 Es Polvorí Espacio de Cultura (Ibiza) Del 3 al 28 de febrero de 2017 Es Polvorí Space of Culture (Ibiza) From 3 to 28 February 2017Casa de Cultura Ses Cases Noves (Santanyí, Mallorca) Del 4 de març al 12 d’abril de 2017 Casa de Cultura Ses Cases Noves (Santanyí, Mallorca) Del 4 de marzo al 12 de abril de 2017 House of Culture Ses Cases Noves (Santanyí, Mallorca) From March 4 to April 12, 2017Monestir de Santa Maria de la Valldigna Simat de la Valldigna (València) Del 12 de maig al 16 de juliol de 2017 Monasterio de Santa Maria de la Valldigna Simat de la Valldigna (Valencia) Del 12 de mayo al 16 de julio de 2017 Monastery of Santa Maria de la Valldigna Simat de la Valldigna (Valencia) From May 12 to July 16, 2017Aquest catàleg ha estat realitzat amb motiu de l’exposició itinerant “Dones de blau marí”, amb la col·laboració de l’Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears i de la Fundació Baleària. Les escultures, fotografies i disseny d’aquest catàleg han estat realitzats per Antoni Miquel Morro Mas. Traduccions a l’anglès: Leon Woolls. Agraïments: Generalitat Valenciana, Mancomunitat de la Valldigna, Ajuntament d’El Verger, Ajuntament de Xàbia, Ajuntament de l’Alfàs del Pi, Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de Santanyí, Ajuntaments de Tavernes, Simat i Benifairó de la Valldigna, Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, La Casa del Cable Espai d’Art, Casa de Cultura Ses Cases Noves, Fundació Frax. A totes les persones que heu donat suport a aquest projecte.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.