Page 1

Nieuwjaarsreceptie

België - Belgique P.B. 2000 Antwerpen BC 4931

e

4 Wijk P

P

Donderdag 4 februari 2010 20.00 uur Multatuli, Lange Vlierstraat 9 2000 Antwerpen

Welkomstwoord door Parlementslid

Maya Detiège -

De ploeg van sp.a St. Andries wenst je een

bruisend 2010

Optreden van “Big Mama” -----------------------------------------Nieuwjaarsreceptie 4 februari 2010 om 20.00 uur

Inschrijving af te geven tot 02 februari in café Multatuli of bij: • • •

Raymond De Loose: Kloosterstraat 139/12 Anton Geerts: 0478/397.387 John Huysmans: jan.huysmans@pandora.be

Naam: …………………………………………………………… Aantal personen: ………………………………………………. Worstenbrood: ……… Appelbol : ………

en nodigt je graag uit op haar nieuwjaarsreceptie op 4 februari 2010. Inschrijven met bon op achterzijde.

VIERDE WIJK

P309416 Tijdschrift (jan. – feb. - maart) SPa-Propagandakring Vierde Wijk V.U. John Huysmans De Burburestraat 37/42 2000 Antwerpen Afgifte Kantoor Antwerpen 1

VIERDE WIJK


Samen werken aan een Warm, Kansrijk en Sociaal 2010! Beste vrienden, In 2009 heeft de ploeg van sp.a St. Andries zich knap ingezet om mensen samen te brengen. De geslaagde viering van het 100 jarig bestaan van de socialistische wijkwerking is hier een goed voorbeeld van. Kwaliteitsvolle tijdsbesteding en zinvolle ontmoetingskansen in de wijk voor iedereen werd mooi door onze ploeg in de praktijk gebracht. We hebben duidelijk aangetoond wat voor socialisten vandaag belangrijk is: succesvol opkomen voor een betere samenleving waar iedereen gelijke kansen krijgt. Ook in 2010 zullen we bewijzen dat een moderne en open socialistische wijkwerking een krachtige hefboom is om de dromen van gewone mensen concreet vorm te geven. Door te blijven luisteren naar de verwachtingen van de mensen. Door nog meer constructief samen te werken. Door nog beter ongelijkheid om te zetten in eerlijke kansen. Door nog meer mensen samen te brengen rond positieve projecten die de bouwstenen zullen vormen van de open en warme samenleving van morgen. Daar ligt onze verantwoordelijkheid. Dat is onze opdracht: Ervoor zorgen dat de mensen het vandaag beter krijgen dan gisteren. En dat morgen beter wordt dan vandaag. Uit naam van de ganse ploeg wens ik u een Warm, Kansrijk en Sociaal 2010! Anton Geerts, voorzitter

De Armoede rukt op. Net zoals in de jaren tachtig breidt de armoede uit naar de onderlaag van de middenklasse. De laatste maanden komen er steeds meer leefloners, mensen met een grote schuldenlast en werklozen bij. En het slechte nieuws is dat de armoede nog zal toenemen. Meer dan 20% van de Belgische kinderen leven in armoede. In Antwerpen is dat percentage nog hoger. De Europese norm voor armoede is minder dan 878 euro per maand. Begin er dan maar aan als je bijvoorbeeld 726 euro leefloon hebt! Europa heeft 2010 uitgeroepen als het jaar tegen de armoede in het bijzonder voor kinderen. Wat kunnen we doen om kinderen uit de armoede te halen? Het onderwijs moet zo lang mogelijk kosteloos. Kennis en kunde zijn samen een van de sleutels tot een beter leven. De rechten moeten ook gekend zijn. Meerdere kinderen hebben recht op studie en krediettoelage maar zijn er niet altijd van op de hoogte. Tenslotte dienen we ervoor te zorgen dat de gezinnen een basisinkomen/comfort hebben. Hierbij speelt het beschikken

over een gewaarborgde hoeveelheid elektriciteit en gas een voorname rol. Het verlagen van de gas/elektra prijs is niet de oplossing, want nog steeds onbetaalbaar en vooral de grootverbruikers plukken hiervan de vruchten. Neen, laten we de hoeveelheid kosteloze energie vergroten. Werk is de anti-armoede garantie. Soms is werken echter niet lonend. De overstap van leefloon naar deeltijds werken moet dan ook voldoende extra inkomen opleveren. Je zal maar een eenoudergezin zijn en je blauw betalen aan kinderopvang en op het einde van de maand minder overhouden dan toen je niet werkte. De juiste aanpak van de kinderopvang draagt bij tot de oplossing van (kinder-) armoede bestrijding. Schulden en armoede gaan dikwijls ook hand in hand. Daarom is preventief ingrijpen aan te raden: op jonge leeftijd moeten kinderen leren omgaan met en beheren van geld.


Sociaal bouwwerk Van Craesbeeckstraat Nationalestraat: afbreken en vervangen door nieuwbouw of eerherstel van dit complex uit het interbellum?

De vroege en sterke Socialistische aanwezigheid uit zich nog steeds in het grote aantal sociale woningen in onze wijk. Wel 30% van de woningen terwijl het landelijke gemiddelde slechts 6% is! De eerste sociale woningen waren een sprong in de toekomst. In 1920 kreunde de buurt onder het aantal mensen, wel 32000! Ze woonden dicht op elkaar in beluiken en stegen. Zo’n steeg kan je nu nog vinden in de Wilem Lepelstraat. Nu zou je denken ,,wat woonden de mensen toch pittoresk in die steeg”, als je echter weet dat men met meer dan 10 mensen per huisje woonde en slechts 1 WC en waterpomp per steegje was voorzien, weet je wel beter. De woon-blokken in de Nationalestraat hadden ook op de binnenkoer slechts een gemeenschap-pelijke WC en pomp. Zelfs de woelige sixties konden deze toestanden niet keren. De hygiëne was toen een stuk

minder. Om hier aan te verhelpen werden er wel publieke badhuizen opgericht (bijvoorbeeld in de Pachtstraat) waar je goedkoop een bad of douche kon nemen. Neen, dan waren de sociale appartementen zoals in de Van Craesbeeckstraat / Nationalestraat een verademing. Opgericht in 1939 waren ze al voorzien van afzonderlijk sanitair per woonruimte een ware revolutie. Intussen is er echter veel veranderd, het aantal wijkinwoners nam af tot ¼ (7500 mensen) en het wooncomfort van toen is niet meer van deze tijd. Het renoveren en verbouwen van deze woningblok wordt een dure zaak en men dient na te gaan of dit kan met het behoud van de eigenheid van het gebouw. Sommigen wensen het gebouw dan ook af te breken en nieuwbouw te voorzien. Het verzoek van de mensen om toch (in deze wijk) te mogen blijven wonen en de historische waarde van dit interbellum gebouw heeft ervoor gezorgd dat er nog niet beslist is wat er met dit pand zal gebeuren.

100 jaar socialistische wijkwerking: Een geslaagd eeuwfeest! Het eeuwfeest van de socialistische beweging in Sint-Andries werd op 7 en 8 november onder het motto ‘de dromen van gewone mensen waarmaken’ door de Antwerpse socialistische beweging talrijk en uitbundig gevierd. Op zaterdag werd ondermeer een door het publiek erg gewaardeerde bewerking door regisseur Walter Tillemans en de pas overleden auteur Jan Christiaens van de ‘Parochie van Miserie’, over de droom en strijd voor meer gelijkheid en betere kansen in deze kleurrijke wijk, knap opgevoerd.

Blije gezichten bij jong en oud! Op zondag zorgde Willy Claes voor enkele bijzonder T

gesmaakte en stijlvolle muzikale hoogtepunten, naast mooie zang van ‘De Ram’ en een bijdrage van Arbeid en Kunst, als eerbetuiging aan het moedige werk en de volgehouden inzet van de vorige generaties voor een meer eerlijke samenleving. Samen maken we een betere toekomst!

In haar inspirerende en strijdvaardige toespraak* belichtte nationaal sp.a voorzitter Caroline Gennez mooi het eerder begonnen werk van onze voorgangers in de ‘Rode Burcht’ voor een betere samenleving en de verantwoordelijkheid die we als socialisten dragen vandaag en morgen samen succesvol dit werk verder te zetten. (*de volledige tekst is te lezen op http://www.carolinegennez.be/artikel/mij n-gedacht/)


Die Cronijcke van Sint Andries Straten of gebouwen in onze wijk verwijzen dikwijls naar een roemrijk verleden of een bijzondere geschiedenis, die langzaam uit ons collectief geheugen verdwijnt. Daar gaan we wat aan doen en we openen met een stukje van Marcel Cole.

Munt In 1474 werd op de hoek van de huidige Kloosterstraat en Muntstraat een nieuw gebouw voor de Munt opgericht, die voordien op de Vlasmarkt gevestigd was. De Antwerpse Munt was een belangrijke instellingverantwoordelijk voor de muntslag en als dusdanig nauw betrokken bij de economische activiteiten. In de loop der eeuwen werd het complex dat het volledige bouwblok tussen de huidige Kloosterstraat en de Lange Ridderstraat omvatte, herhaalde keren uitgebreid of vernieuwd tot het gebouw zijn functie in 1758 gedeeltelijk verloor. De Munt (Hôtel des Monnaies d’Anvers) – waar tot in het Oostenrijkse tijdvak de Brabantse munten werden geslagen, takelde vanaf 1800 gedurig af. In zijn oorspronkelijke vorm moet het in de Muntstraat een prachtige gevel geweest zijn (opgericht in 1750). Architect van dienst was de jonge Jan Pieter Van Baurscheit.

Deze was tevens de directeur van de Munt in opvolging van zijn vader. In de Lange Riddersstraat had de Munt een dienstuitgang aan nummer 14, die volledig verdwenen is en nu geïntegreerd is in de “Stadsvlinder” een creatie van Jo Crepain. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd het gebouw uiteindelijk in 1797 in beslag genomen en verkocht.

Op 14 december 1797 werd de Munt geveild in twee loten: het gebouw met uitgang in de Riddersstraat werd toegewezen aan Jos. de Roy voor 355000 frank. Het tweede lot, aan de hoek van de Kloosterstraat werd verkocht aan Alex - Jos. Ceurvorst, oud-bediende van de Munt, aan de prijs van 430000 frank. Dit laatste werd door de zusters Apostelinnen betrokken. In 1845 kocht baron Willem Nottebohm het overige deel voor 81100 frank en richtte er een rijstpellerij in.

De schilderijen en andere kunstvoorwerpen werden in alle richtingen verspreid. Het domein werd later stadsmagazijn. In 1977 werd het volledig gesloopt.

Sterke Peer Iedere wijkbewoner kent wel her hoekhuis aan de Kloosterstraat 2 met zijn vreemde Loggia-gevel. Er zit een leuk verhaal achter deze bijzondere woning. Het huis werd in 1902 gebouwd door Petrus Janssen (°1862 – 1915) beter gekend als Sterke Peer. Peer die hoofdzakelijk paardenbeenhouwer is geweest, was ook herbergier, handelaar in kolen en martkramer. In het huis heeft nooit een beenhouwerij geweest, daarvoor was de ruimte te klein, maar om een jenevertje te drinken, dicht bij de drukke Scheldekaaien was het een ideale plek. Peer claimde op een bepaald moment dat hij de zwaarste, de dikste en de sterkste man ter wereld was. Als een soort John Massis avant la lettre trok Peer een kar beladen met 4500 kg kasseien voort. Hij won daarmee een weddenschap met zijn broer

Louis, wat hem een koe opbracht. Zijn naam werd hierdoor gevestigd en Sterke Peer trok door het ganse land om zijn krachttoeren te tonen. Willem Pouillon schrijft in 1913 een kluchtige sketch over “Sterke Peer aan het havenkwartier”, een klucht die toen werd opgevoerd in bioscoop “Alhambra” in de Hoogstraat. In augustus 1914 woonde Peer in Zwevegem omwille van de oorlog. Peer die rondtrok met een foorwagen, werd getroffen door een bomscherf en overleed op 3 april 1915 aan zijn verwondingen.

Peer Janssen, de zwaarste, dikste man ter wereld, slechts 189 kilo

Rode Burcht lente 2010  
Rode Burcht lente 2010  

Tijdschrift sp.a St.Andries Antwerpen

Advertisement