Page 1

Maya Detiège: Met een warm hart over de grenzen heen  opkomen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.  De Tsjernobyl‐kinderen die hun vakanties 

Volgens Maya  Detiège  dreigt  een  nobel 

bij Vlaamse  gastgezinnen  doorbrengen, 

initiatief met een jarenlange traditie nu in 

hebben grote  problemen  om  een  visum 

het water  te  vallen.  'Vele  gastgezinnen 

te krijgen.  Elke  schoolvakantie  opnieuw 

beginnen

zakken ze  naar  ons  land  af  voor  enkele 

paasvakantie stond  voor  de  deur,  maar 

zorgeloze en  gezonde  weken  bij  een  van 

ze wisten nog van niets. Moesten ze zich 

de vele  Vlaamse  gastgezinnen.  Het 

voorbereiden? En  vergeet  niet,  de 

project

jaar.

meeste van die gezinnen lieten zo'n kind 

Onafgebroken, en  met  resultaat,  want 

naar hier  komen  in  plaats  van  zelf  op 

een verblijf  van  één  maand  in  ons  land 

vakantie te  gaan.  Helaas  beginnen 

doet de  radioactieve  stof  in  het  lichaam 

sommigen nu  te  redeneren  "als  ons 

van die  kinderen  met  twee  derde 

Tsjernobyl‐kind dit  jaar  niet  komt, 

afnemen.  

kunnen wij  misschien  wel  eens  iets 

loopt

al

twintig

vragen

te

stellen.

De

1 Mei 2009 Samen Bouwen aan een Warme, Kansrijke en Succesvolle Toekomst!

boeken". Je  kunt  dat  die  mensen  zelfs   

niet kwalijk nemen.'   Minister van Buitenlandse Zaken Karel De 

Gucht (Open VLD) zegt met de zaak bezig 

Het probleem  is  dat  één  van  de  duizenden 

Tsjernobyl‐meisjes

vorige

zomer niet  terugkeerde  van  haar  gezondheidsvakantie  in  de  Verenigde  Staten.  Ze  had  het  er  te  goed,  de  problemen  in  Wit‐Rusland  zag  ze  niet  meer  zitten.  Daarop  verscherpte  de  overheid  prompt  haar  voorwaarden  en  werd  het  voor  de  Tsjernobyl‐kinderen  veel  moeilijker  om  hun  land  nog  te  kunnen verlaten. 

te zijn, maar hoopt vooral op de goodwill  van de Wit‐Russische overheid.  'We zijn over dit dossier in contact met  onze partners binnen de Europese Unie  en werken aan een aangepaste tekst die  we zo snel mogelijk willen voorleggen  aan Wit‐Rusland. We hopen dat bij hen  de goodwill aanwezig is om de zaak snel 

sp.a St. Andries nodigt je graag uit op haar vooravondfeest!

af te ronden', klinkt het.  

Donderdag 30 april, 20.00 uur Multatuli, Lange Vlierstraat 9 2000 Antwerpen


1 Mei 2009: 

Verkiezingen 7 juni ‘09 

 

Samen Strijdbaar voor een Warm, Kansrijk en Succesvol St. Andries! 

Daarom is de sp.a nodig! 

Beste buurtbewoners,   Beste vrienden van de Rode Burcht,  

Verkiezingen zijn  in  een  parlementaire  democratie  uitgesproken 

Meer dan ooit staan de socialisten van St. Andries klaar om verder constructief aan 

momenten om te kiezen  voor programmapunten die effectief  en krachtig 

de slag te gaan om onze warme, open en kleurrijke wijk veilig te helpen groeien. 

richting kunnen geven aan de ontwikkeling van onze samenleving.  

De uitdaging is immers groot:  

Slagen we  er  in  een  betekenisvolle,  richtingbepalende  en  stabiele  kracht  te  blijven 

Waar kiezen we voor? 

die er is om te luisteren én te handelen naar de verwachtingen van de mensen?   Weten  we  deze  verwachtingen  om  te  zetten  in  concrete  realisaties  die  zichtbaar  zorgen voor een betere toekomst voor de buurt?  

kinderen.

Zal  onze  inspirerende  visie  door  efficiënte  slagkracht  daadwerkelijk  de  positieve  veranderingen tot stand brengen die we nodig hebben?  

De socialisten van St. Andries hebben alvast vol optimisme de keuze gemaakt!  We werken voluit verder aan succesvolle oplossingen die een echt antwoord bieden  Meer ruimte voor kwaliteitsvol wonen en leven voor iedereen.  

Meer aandacht voor goed onderhouden open ontmoetingsruimtes. 

Meer aantrekkelijke,  veilige  en  toegankelijke  mobiliteitsvoorzieningen  op 

Meer zekerheid op een sterke en stabiele koopkracht voor de mensen. 

We kiezen voor het creëren van nuttige jobs zodat mensen zinvol  aan de slag kunnen. 

We kiezen  voor  een  warme  en  open  samenleving  die,  ook  op  Europees  vlak,  de  zwakkeren  sterker  maakt  en  die  niemand  uitsluit. 

maat van de mensen.  •

We kiezen ervoor te investeren in duurzame en aangename woon‐  en leefomstandigheden voor de mensen. 

aan de verwachtingen van de mensen uit de wijk:   •

We kiezen ervoor te investeren in kwaliteitsvol onderwijs voor alle 

Daarom doen we het! 

Als we  deze  keuzes  succesvol  willen  omzetten  in  goede  en  concrete 

Daarom mag je op ons rekenen! 

resultaten voor de mensen is een slagkrachtige en eensgezinde sp.a nodig! 

De ploeg van sp.a  St. Andries is er immers voor A!  Anton Geerts,      Voorzitter  

Aan jou om te bepalen hoe groot die slagkracht van sp.a op 7 juni zal zijn!


Rode Burcht lente 2009  

Periodical Letter April '09

Advertisement