Page 1

e t h c e t he leven

? p e n is s e ll A f .o .. Alles is liefde ? Wa ar ga at he t ov er

rland 2008, Komedie/drama, Nede 90 minuten ie: Robert Jan

reg Scenario, montage en Westdijk

t ik ineens wat ik “Toen ik vijftien was, wis . En dat is altijd wilde worden: filmmaker bert Jan Westdijk zo gebleven”, zegt Ro Filmacademie (1964). Nadat hij aan de duurde het zes ge) afstudeerde (in monta in 1995 een even je Zus jaar voordat hij met uut maakte. Het fris als verpletterend deb r een stalkende broer lowbudget-filmpje ove deo en zorgde voor ziet eruit als een homevi e. De opvolger een on-Nederlandse hyp rna een beetje tegen, Siberia (1998) viel daa erfilming Phileine maar met de Giphart-v e hij een vette ord zegt sorry (2003) sco te leven ligt qua ech t commerciële hit. He Zusje, maar al zijn bij t onderwerp het dichts tie. Als filmmaker ula nip films draaien om ma t én doet de montage – hij schrijft, regisseer ht nac één ijk niet over gaat Robert Jan duidel met het schrijven 0 200 in al on ijs. Hij beg ersie van Het echte van de eerste scenariov leven!

ie Harmsen rtin Zomer/Milan), Sall Met: Ramsey Nasr (Ma (Dirk) (Simone), Loek Peters

eur, draait een film Martin, een jonge regiss vriendinnetje zijn t me waarin hij samen elt. Hun personages Simone de hoofdrol spe maar hoe goed is hebben ook een relatie, voor een liefdestest! die nu helemaal? Tijd andere man verliefd Kan Simone ook op een liefde laat zich de , worden? Maar helaas eren. Zeker iss reg niet zo heel makkelijk tegenspeler s one Sim r niet als Martin voo t nul komma nul een amateur kiest me oor loopt niet alleen ard Da g. acteerervarin isch uit de klauwen. de filmproductie gigant echte leven staat op Ook hun relatie in het het spel.

De fil mm ak er

© 2008-2009 Nederlands Instituut voor Filmeducatie.


2 film s voo r de prij s van 1

geduldig. Hier is hij Regisseur Robert Jan Westdijk is : “Het heeft me leven echte Het van eindelijk op de set elf jaar gekost, van kiem tot film.”

bij je best Het echte leven is zo’n film waar ook een elijk nam is Het tten. bij moet ople echte Het naar nu je Kijk . n-film film-in-ee tdijk, leven van regisseur Robert Jan Wes door eerd of Het echte leven zoals geregiss sey Ram van e Martin Zomer (het personag als elfde hetz nlijk eige Nasr)? De kijker ervaart op het is hen voor Ook de acteurs in de film. elijk om een bepaald moment niet meer mog iden. sche te ar elka van fictie en eid werkelijkh ffineerd. Westdijks mindfuck begint heel gera titel: Dat begint al met de misleidende in de er is helemaal niets echts aan! En Martin van film openingscredits staat ‘een Zomer’. Huh?

Wat is de waa rhe id?

te spelen dat hij het Dirk (Loek Peters) hoeft niet eens e Simone (Sallie knap warm krijgt van die verleidelijk Harmsen).

ard zei De Franse filmpionier Jean Luc God per djes beel 24 rheid waa de is ooit: “Film gezien t heef leven e echt Het Wie ” seconde. kt in zegt: “niet dus!” Maar Westdijk maa meen feno het ieder geval handig gebruik van dat cinema waar lijkt. r toch Daardoor blijft het voor jou als kijke utste gekl ar elka door twee makkelijk om de Dat . iden sche te ar elka van verhaallijnen ‘echte gaat bijna vanzelf, doordat de twee tdijk Wes van Die en. uitzi rs ande er levens’ dus n, bestaat uit uit de hand geschote er slordig soms schokkerige shots. Het ziet De ht. belic uit, soms onscherp, en lelijk zijn in Mart van s zogenaamde filmscène vaak met veel meer verzorgd. Ze beginnen er zit en, ging ewe erab cam trage, subtiele er wordt en akt, gepl r onde iek muz e sfeervoll teerd. overdrevener – meer soapy - geac de zijn De shots zien er gelikter uit. “Dat laart verk en”, shots zoals Martin ze wil mak sleutel een van e-up Westdijk. “Zoals een clos heel dat t vind in Mart . die in het slot verdwijnt den noem s’ shot emie acad symbolisch. ‘Film lijkertijd we dat op de set. Mooi, maar tege .” zielig je beet een ook wel

Sch izof ren e reg isse ur?

heeft een dubbelrol. “En... cut!” Acteur Ramsey Nasr eur Martin, maar regiss als werk Hier zie je ’m aan het . Zou zijn salaris ook hij speelt ook het personage Milan twee keer zo hoog zijn geweest?

Zel f zoe ken

ndinformatie, Voor de trailer en meer achtergro l! ne.n check www.moviezo

over het Als een regisseur een film maakt ons af wij en maken van een film, dan vrag Zomer in Mart Lijkt of het autobiografisch is. je beet Een ? seur regis eigenlijk op de echte in af zich film hele de lt spee wel natuurlijk. Zo tdijk Wes r waa m terda Ams van het gedeelte vormt woont. Zijn oude stamkroeg De Toog t vind een belangrijke locatie. Robert Jan in, Mart dan zichzelf wel een betere regisseur heid even gedr en maar zegt dat ze qua humor want wel op elkaar lijken. Geen toeval, udeerde best Nasr sey hoofdrolspeler Ram : “Ik Nasr . goed heel s Westdijks maniertje : tdijk Wes ” Jan. ert Rob speel gewoon “Nou, hij speelt zoals ik kán zijn.”

Lief de op de set ! de film. De rest van Dirk krijgt bij toeval de hoofdrol in t. Wat ze niet rtalen natuu een hem n vinde de acteurs elf speelt! snappen is dat Dirk gewoon zichz

scènes want dan komen de zoen- of seks Zo . over her misschien nóg realistisc als een beschouwde Paul Verhoeven het Carice rs cteu ek-a rtbo cadeautje dat Zwa ns de tijde Koch stian Seba en van Houten en. werd ar elka op rliefd orve smo opnames ts gebeurt. zoie als blij is seur regis elke Niet ck & Zo zorgden de affaires van Ben Affle e& Crow ell Jennifer Lopez en die van Russ it, icite publ tieve nega Meg Ryan voor zoveel f of Proo en Gigli films hun dat men denkt dat & Mr. van seur regis De en. Life daarom flopt es scèn sexy de dat bang zo was Mrs. Smith van veel te Jolie lina Ange en Pitt van Brad hij ze in de het verhaal zouden afleiden, dat montagefase eruitknipte!

? Is de liefde geacteerd, of is het echt en, trekk Soms is die grens moeilijk te in en vallen twee hoofdrolspelers ook een s som is Dat het echt voor elkaar. , handige bonus voor de regisseur

Mee r van het zel fde

films, maar Westdijk maakt volstrekt originele ipulatie en in al zijn films draait het om man die daar zijn het de vrouwelijke personages echte Het uiteindelijk het beste in blijken. utfilm debu zijn leven lijkt nog het meest op s gren de en film, Zusje. Die gaat ook over twee de zijn “Het ’. van ‘echt’ en ‘fake heb”, persoonlijkste films die ik gemaakt begint leven e echt Het . over zelf zegt hij er om zo daar je zet en , -film in-de filmmet een w, nieu op het verkeerde been. Dat is niet al eld orbe Brian de Palma deed dat bijvo e thriller in jaren tachtig met de bloederig n lope over ar Body Double. Het in elka rode de ook is fictie en van werkelijkheid en, Crav (Wes ie rilog am-t Scre draad van de ). 2000 7, 1996,199

Film fac t

met Robert Jan Westdijk heeft wel wat Zusje film zijn Utrecht. Hij werd er geboren, een ival Fest Film won er op het Nederlands sorry zegt ine Phile Gouden Kalf en zowel zen als als Het echte leven werden geko val. festi het van openingsfilm

MovieZone Het Echte Leven  

Factsheet bij MovieZone Label-film Het Echte Leven