Page 1

Boy A

er: jk li e s n e m n o is t a W traf? s e d f o d a a d is m e d er ? W aa r ga at he t ov

nië Drama, Groot-Brittan minuten

Regie: John Crowley

2007, 100

ie

Peter Mullan (Terry), Kat

je over zijn film John Crowley wil dat een denker, want nadenkt. Hij is zelf ook aan de universiteit. hij studeerde filosofie val dat je in Boy A Het is ook al geen toe werk ziet. De nu zo’n fantastisch acteer k in eerste instantie elij 39-jarige Ier was nam Hij regisseerde een theaterregisseur. hele wereld, van de r ove n toneelstukke ar vooral in het Japan tot New York, ma dig maakt hij tveigen Dublin. Tegenwoor Tarantino-achtige en bioscoopfilms. Het aantal Dublinse losers Intermission, over een zijn speelfilmdebuut. 3 in de liefde was in 200 film. Daarmee Boy A is pas zijn tweede in de prijzen. Zo en ker e ers viel Crowley div t is de Britse Oscar) won hij de BAFTA (da oorsteenmantel, en, ook mooi op de sch Film By the Sea (de de MovieSquad Award heeft inmiddels ook al jongeren juryprijs). Hij t: de zwarte komedie een derde film gemaak re? Is There Anybody The

(Jack), Met: Andrew Garfield Lyons (Michelle)

nooit een baantje, Jack is 24 en heeft nog vriendinnetje of een een bankrekening, een zat namelijk de laatste dvd-speler gehad. Hij enis. Nu is hij weer op tien jaar in de gevang echte leven beginnen. vrije voeten en kan het seringsambtenaar De sympathieke reclas . Maar hij drukt Terry helpt hem daarbij it, nóóit los te noo Jack op zijn hart om in de bajes zat. tijd die al laten waarom hij sverse vriendinnetje Ook niet tegen zijn ker k om aan zijn verleden Michelle. Lukt het Jac te ontsnappen?

De fi lm m ak er

© 2008-2009 Nederlands Instituut voor Filmeducatie.


To ne el ver su s Fil m

w Garfield is de Het geweldige acteerwerk van Andre dschrift Variety filmtij Het al. verha hele motor achter het t veelbelovende riep hem uit tot een van de tien mees

A doen Het spel en de situaties van Boy Het is en. denk k elstu soms aan een tone s elen gevo en ties emo de r een film waa ts effec ial spec niet en en, spel de hoofdrol veel zijn of spectaculaire actiescènes. Er en film, overeenkomsten tussen theater Regisseur maar ook belangrijke verschillen. k of elstu tone een John Crowley: “Of je nu de in en altijd t moe je een film regisseert, ller verte alen verh e goed eerste plaats een vind, is dat zijn. Wat ik het moeilijkst aan film je in het hoef Dat en. denk t moe s je in shot heeft het in daar t wan , doen te t nooi ter thea . Alleen publiek altijd een vast gezichtspunt de acteurs bewegen.”

jonge acteurs.

naar bed geweest. Jack is nog nooit met een meisje lle niet helemaal Miche met keer e eerst de dat Vandaar soepel loopt.

is in op veertienjarige leeftijd niet de bak zelf hij s zoal tal, gedraaid voor autodiefs flashbacks beweert, weten we heus wel. De de dan uit rs ande zien er visueel niet . Dat elen afsp n hede het in zich scènes die film hele de gaat mij ens “Volg is bewust. je verleden over hoe je in het heden niet aan dat iets kan ontsnappen. Het verleden is ds stee nog r helemaal afgesloten is, maa ley. Crow actueel”, verklaart John

Zel f zo ek en

Ka de rs

alleen af Hoe een shot eruit ziet hangt niet era. De cam de egen bew niet van een al dan kader. het men t noem shot het randen van de tbij dich of ver hoe ering kadr Ook de laat de Wat . lend bepa is t staa era cam d vallen? regisseur binnen, en wat buiten beel ver lijk rede In Boy A staat de camera vaak nd afsta rlijk figuu ook weg. Daarmee ontstaat een film de t krijg en , met de hoofdpersoon afstand, observerend karakter. Hoe meer onage pers het rond je g evin hoe meer omg A over Boy r waa ies prec ook dan is ziet. Dat hem totaal gaat: over een jongen in een voor arlijke geva nieuwe, onbekende en mogelijk de dus wereld. De kadrering versterkt aal. Een psychologische lading van het verh ouders s Jack hoe is d ander mooi voorbeel r vade de “Van . acht gebr en in beeld word der moe de en , hand een r maa n zie je allee r de is een hoofd in de slaapkamer. Maa Crowley legt zo ”, zien it volu ik laat eren kind s zij hun uit. “Ik behandel zo de ouders, zoal maar sen, men als kinderen behandelen: niet als dingen, objecten.”

n) doet er alles aan om Sociaal werker Terry (Peter Mulla Garfield) tegen zichzelf ew (Andr de jonge crimineel Jack n. en de maatschappij te bescherme

ley de Op sommige momenten laat Crow dycam stea een Met . egen bew camera wel ele soep een in Jack dan era cam de volgt van vaak glijvlucht. Daardoor zie je Jack vrij op t effec een de achterkant. Ook dat heeft s Jack van nt erka ons. Doordat we de acht g kkin itdru atsu gela hoofd zien, zien we zijn en ijzing aanw ke ngrij bela niet en missen zo em willen wat hij precies denkt of voelt. Stiek te hter erac om en, duik d hoof we IN zijn an heeft, bega hij aad misd erge e welk en kom en of hij er spijt van heeft.

Fla sh ba ck s

vaak voor Regisseur John Crowley kiest heel niet het gezicht van de je ij waarb , shots elijke bruik onge je als kijker gissen hoofdrolspeler ziet. Daardoor moet naar zijn gedachten.

rongen In Boy A wordt heen-en-weer gesp n wete n begi het In . tussen twee tijdlijnen van ig wein heel r wij, de kijkers, maa de voorgeschiedenis van Jack. De n ons nachtmerries en flashbacks geve wat en ijzing aanw r zeke r maa langzaam urd. gebe is ies prec den verle het in er t Als kijkers zijn we eigenlijk een soor dat van detectives, die aan de hand enis ‘bewijsmateriaal’ de voorgeschied Jack dat t Wan . eren kunnen reconstru

ndVoor de trailer en meer achtergro l! ne.n iezo .mov informatie, check www

Me er van he tze lfd e

r dan In Groot-Brittannië maken ze mee ers. Als Pott y Harr en a’s dram uum kost alleen sociaalfilmland staat het bekend om de alen over realistische drama’s: dat zijn verh onderkant de aan (arme of gewone) mensen Boy A zou a them van de samenleving. Qua aalsoci de zien n allee daar best in passen, er rauw wel stal mee er a’s realistische dram ) 1993 ed, (Nak h Leig Mike van uit. De films ) zijn 1998 Joe, is e Nam (My h Loac en Ken te film bekende voorbeelden. In die laats ens trouw an speelt Boy A-acteur Peter Mull de hoofdrol. e De motieven en moorden van jong een lijk ukke nadr ook en misdadigers spel over , 2003 , Sant Van (Gus hant rol in Elep re school) een schietpartij op een middelba 2003). en Van God Los (Pieter Kuijpers, blijft de en is Het meest bekend én berucht ley (Stan ge Oran rk cultklassieker A Clockwo te eers deze llig, Kubrick, 1971). Niet geze apart, vol film over zinloos geweld, wel heel weirde shots.

Fil mfac t

juridische De titel verwijst naar een Engelse voor een traditie die kinderen beschermt die echte Hun ernstige misdaad veroordeeld zijn. al, tsza rech naam wordt niet gebruikt in de r wee straf hun zodat ze na het uitzitten van n. kere terug en kunn j veilig in de maatschappi

MovieZone Boy A  

Factsheet bij de MovieZone-film Boy A

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you