Page 1

28. ÁRVERÉS

2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)


4.

17.

25.

32.

41.

47.

55.

61.

82.


28. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2011. október 17-27-ig a nyitvatartási idő alatt 10-18 óráig szombat 10-14 óráig

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően az árverés helyszínén a tételek megtekintésére valamint átvételére nem tudunk lehetőséget biztosítani. A tételek megtekinthetők üzletünkben az árverést megelőző két hétben az árverés kezdetéig. Az elnyert tételeket ugyancsak üzletünkben lehet átvenni az aukció alatt, vagy azt követően. A könyvbemutató helye: 1053 Budapest Múzeum krt. 29. Tel: 318-5857 www.varium.hu - antik@varium.hu Az árverés helyszíne: KORONA MERCURE HOTEL 1053 Bp Kecskeméti u. 14. (Kálvin tér sarok) Az árverés időpontja: 2011. október 27. csütörtök 17 óra


Árverési feltételek 1. Az árverésen licitálni csak név, lakcím megadása és aláírás ellenében az árverésvezetőtől kapott sorszámozott kartonokkal lehet. A vevők a karton átvételével, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az Árverési Feltételeket magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A vásárlási szándékot a karton egyértelmű felemelésével kell jelezni.

2. A licitlépcsők a következők: 1.0002.000 Ft-ig 200 Ft 10.000 Ft-ig 500 Ft 2.00020.000 Ft-ig 1.000 Ft 10.00020.00050.000 Ft-ig 2.000 Ft 50.000100.000 Ft-ig 5.000 Ft 100.000200.000 Ft-ig 10.000 Ft 200.000500.000 Ft-ig 20.000 Ft 500.0001,000.000 Ft-ig 50.000 Ft 1,000.000 Ft-tól 100.000 Ft 3. Az árverésvezető az árat az utolsó ajánlatig emeli, amíg csak egy ajánlat marad és ezt az összeget leüti a legtöbbet ajánló sorszámát bemondva. Ha a tételre az elért áron az Országos Széchényi Könyvtár igényt tart, elővásárlási jogát leütéskor gyakorolhatja. 4. A vételár a leütési összeg+15 % árverési jutalékból áll!

5. A leütést követően a tétel akkor megy át a vevő tulajdonába, ha azt annak kifizetésével érvényesíti. A vevő a teljes vételárat készpénzben, vagy annak 20%-át foglalóként az árverés napján helyben, vagy üzletünkben tartozik megfizetni. A vételárba a foglaló összege – határidőn belüli teljesítés esetén – beleszámít. Az árverés során a tétel leütésével megszerzett vételi jog 14 napig van érvényben. Ennek lejártával - más megállapodás hiányában - a vevő ajánlatát érvénytelennek tekintjük. Ekkor az árverezőnek joga van minden kártérítési felelősség nélkül a tételt másnak eladni, vagy újra árverésre bocsátani és a foglaló összegét megtartani.

6. Az el nem kelt tételek az árverés végéig visszakérhetők. Az árverésvezető fenntartja magának a jogot, hogy a katalógusban megadott sorrendtől eltérjen. 7. Vásárlásra vételi megbízást is elfogadunk, ilyenkor a megbízó helyett az árverésvezető licitál és azonos ajánlat esetén elsőbbséget élvez a jelenlevőkkel szemben. 10.000.-Ft-ot meghaladó kikiáltási ár esetén telefonon történő licitálásra is lehetőséget biztosítunk egyedi elbírálás alapján, de telekommunikációs hiba esetén kártérítési felelősségünk nincs.

8. Vételi megbízás esetén az árverező cég megkövetelheti a felkínált vételi összeg felének előzetes befizetését. Közületek vételi megbízását szabályos, cégszerűen aláírt hivatalos megrendelővel is elfogadjuk. Vételi megbízásokat az árverés napján 15 óráig fogadunk telefonon (318-5857) és e-mailben (antik@varium.hu). Postacímünk: 1053 Budapest Múzeum krt. 29.

9. Sikeres licitálás esetén a tételeket csak a teljes vételár kézhezvétele után adjuk ki üzletünkben (Bp. V. Múzeum krt. 29.), vagy postázzuk. Könyveket külföldre nem küldünk. Ha a vétel nem sikerült az előleget 15 napon belül visszaküldjük a megbízónak. Készpénzfizetési számlát csak a kifizetés napján tudunk adni.

10. Katalógusunk honlapunkon a www.varium.hu valamint a www.axioart.com portálokon is láthatók, ezeken is kezdeményezhetnek vételi megbízásokat.

11. A tételek az árverés előtti kiállításon 10 napig megtekinthetők üzletünkben és árverésre megtekintett állapotban kerülnek. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul és tájékoztatásul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell az árverést megelőzően meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy az megfelel-e a katalógusban leírtaknak. A tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak, ezért a tétel kifizetése után minőségi kifogásokat nem fogadunk el. Budapest, 2011. október

Kárpáti Frigyes


Üdv az Olvasónak!

Múltkor a következőket hallottam a rádióban: “- Éjféltől az MR2 rezidens DJ-inek mixeit adjuk.” Elgondolkoztam, hogy szegény Petőfi a róla elnevezett rádióadó szövegéből vajon mennyit értett volna meg. Változik nyelvünk, változunk magunk is. Minden célszerűvé, anyagiassá válik és felgyorsul. Aki a nagy habzsolásban lélegzetvételnyi szünetre vágyik, nézzen bele katalógusunkba, olvasson bele könyveinkbe. Találhat itt szép szavakat, elgondolkoztató kifejezéseket, gondolatok lassú sodrású folyamát. Belemerülünk, felfrissülünk. Aztán futunk tovább...

Kárpáti Frigyes antikvárius


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

1.

4.

1. Aba Sándor Erdélyi fürdőkalauz. Gyógyfürdők, üdülőhelyek és gyógyforrások ismertetése. Nagyvárad, é.n. Grafika ny. 128 l.+4t. +1 térkép (kihajtható) 16,9 cm Fűzve, rajzos, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.500.-

2. A. B. C. vagy betűfoglaló ‘s olvasó könyvecske a’ nemzeti oskolák’ számára. - A. B. C. oder Buchstabir und Lesebüchlein zum Gebrauchte der Nationalschulen in dem Königreiche Ungarn. Buda, 1837. Királyi Magyar Universitás 112 l. 19cm Valószínűleg Révai Miklós: ABC könyvecske c., 1780. óta számtalanszor megjelent műve. 1845-ben erdélyi változatát is kiadták Kolozsváron. Kétnyelvű (magyarnémet) kiadás, a végén latin nyelvű fabulákkal. Új papírkötésben, jó állapotban. 8.000.-

3. Akeley, Mary L. Jobe Nyugtalan dzsungel. Fordította Tábori Mi hály. Bp. [1944.] Folio 184 l.+8 t. 24,3 cm Papírborítóval ritka! Kiadói félvászon kötésben, színes, rajzos, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

2.500.4. Dr. Áldásy Antal A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címeres levelei. II-VIII. kötet. Bp. 1923-42. MNM Könyvtára - Áldásy József 303 l.+2lev.; XII+2lev.+502 l.+ 1lev.; X+1lev.+503 l.+2lev.; X+1lev.+ 603 l.+2lev.; X+1lev.573 l.+2lev.; XIII+ 1lev.+583.+1lev. 24 cm A mű első kötete (mely sorozatunkból hiányzik!) 1904-ben jelent meg. A második kötet 2 füzetből áll. /A MNM könyvtárának címjegyzéke. II. Címereslevelek./ Fűzve, kiadói borítóban, az első füzet gyenge állapotú, a többi felvágatlan, jó állapotban. RITKA!!

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

36.000.-

5


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

5.

5. Dr. Alföldy Dezső A magyar szerzői jog különös tekintettel a m. kir. Kuria gyakorlatára. Bp. 1936. Grill 252 l. 24 cm /A Jogállam könyvtára 53./ Fűzve, gerince és hátsó borítója szakadt, közepes állapotban.

4.000.6. Alkatrészkatalógus a Wartburg háromhengeres, 0,9 literes személy-gépkocsihoz Bp. 1957. KÖZDOK 246 l. (szövegközti képekkel és táblázatokkal) 20 cm Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

2.000.7. Dr. Almásy György Vándor-utam Ázsia szívébe Bp. 1903. M. Term.tud. Társ. XII+1 térkép (kihajtható)+737 lev.+1 lev.+21 t. (ebből 3 színes, 8 kihajtható) 26 cm Aranyozott feliratú, kopottas kiadói félvászon kötésben, közepes állapotban.

6

12.000.-

10.

8. Ambrózy György A magyar csatakép. 70 képpel. Bp. 1940. Athenaeum 191 l.+1lev. 23,2 cm Kiadói, kitüntetés domborított képével díszített papírkötésben, jó állapotban. 3.000.-

9. Ambrózy György Steppe-lovas népek és a Kárpátmedence Bp. 1947. M. Földr. Int. 81 l.+1lev. 32,8 cm Számos szövegközti és egész oldalas képpel: térképek és fotók. Fakult aranyozású, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

5.000.10. Andersen, [Hans Christian] Összes meséi. Számos fametszvénnyel és hat színes képpel. Bp. [1874. előtt?] Lampel 2lev.+291 l. (szövegközti képekkel, az első színezett)+6 t. (színezett) 16 cm Lampel 1858-ban és 1874-ben adta ki “Andersen meséit” Szendrey Júlia fordítá-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

12.

sában. Ezek képek nélkül kb. 150 oldal terjedelemben jelentek meg. 1874-ben Czanyuga József fordítását adta ki “Andersen újabb meséi és képei” címmel 149 l. terjedelemben, képek nélkül. Ez a kiadás a bibliográfiákban és az OSzK katalógusában nem található meg. Korabeli félvászon kötésben, első és hátsó kötéstábláján színes képpel, jó állapotban.

15.

13. Apor Péter, altorjai b. Munkái. Közli Kazinczy Gábor. Pest, 1963. Eggenberger X+1lev.+ 484 l. 22,4 cm Szabó Dezső tulajdonosi bejegyzésével! Aranyozott gerincű, későbbi félvászon kötésben, jó állapotban. 6.000.-

6.000.11. Anyák himnusza. A legszebb magyar versekből kiválogatta és összegyűjtötte: Dr. vitéz József Ferenc királyi herceg. Bp. [1942.] Írás 118 l. 19,6 cm Aláírt és Számozott (72/500) példány! Aranyozott, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

14. Arany János Első lopás. Költői elbeszélés. Bp. [1890.] Ráth M. 15 l. (két képpel) 20,1 cm Ponyva kiadás! Fűzve, gerincén megerősítve, vászon tékába helyezve, jó állapotban.

5.000.-

15. Aristoteles Nikomachosi ethika. I-II. kötet. Ford. és magy.: Szabó Miklós. Kétnyelvű kiadás! Bp. 1942. Parthenon 1t.+2lev.+274 l.; 266 l. 19,6 cm Számozott (186/1000) példány!

3.000.12. Apáczai Csere János Bölcsészeti dolgozatai Pest, 1867. Eggenberger 160 l. 23 cm Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben, jó állapotban.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

2.000.-

7


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

17.

Kiadói, aranyozott vászonkötésben, kopottas, de jó állapotban.

6.000.16. Ascher Oszkár A versmondás művészete és a színpadi beszéd. Bp. 1953. Művelt Nép 107 l. 20,6 cm Dedikált példány! Kiadói félvászon kötésben, magánkönyvtári bélyegzésekkel, jó állapotban.

3.500.17. Augustin-Jávorka-Giovannini-Rom Magyar gyógynövények. I-II. kötet. I. Általános és leíró rész II. Színes táblák. Festette Csapody Vera. Bp. 1948. Stephaneum-Kiss 494 l.+ 1lev.+54 t.; XIV+1lev.+192 t. (színes) Máig a legalaposabb magyar gyógynövénykönyv. Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

8.000.18. Kis Bábakönyv. A főorvosi képesítéssel bíró bábák számára.

8

19.

Bp. 1921. Állami ny. 79 l. (szövegközti képekkel) 23,4 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.-

19. Baktay Ervin, dr. A csillagfejtés könyve. Az asztrológia elmélete és gyakorlata. Számos ábrával és vázlattal. Bp. é.n. Szerző 351 l. 22,5 cm Első kiadás! Aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben, közepes állapotban.

4.000.20. Baktay Ervin Háromszéktől a Himálajáig. Kőrösi Csoma Sándor életútja. Bp. 1942. Vörösváry 299 l.+2lev.+16t. (kétoldalas) Aláírt példány! Kiadói félvászon kötésben, jó-közepes állapotban.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

3.000.-


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

21.

21. Baktay Ervin A messzeségek vándora. Kőrösi Csoma Sándor regényes életrajza. Bp. 1960. Móra 269 l.+1lev. 20,2 cm Dedikált példány! Kiadói félvászon kötésben, képes, feliratos, hiányos, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

2.500.Balaton 22. Darnay Kálmán Bujdosó gyöngysor. A balaton- és bakonymenti várak történeti regénye. Bp. [1928.] Pantheon 259 l. 19,2 cm Aranyozott feliratú, kopott, foltos, kiadói vászonkötésben, jó-közepes állapotban. 2.500.-

23. Eötvös Károly Utazás a Balaton körül. I-II. kötet. Második kiadás. Bp. 1901. Révai Testvérek 2lev.+301l. +1lev.; 2lev.+298 l. 20 cm Szecessziós díszítésű, kiadói (Gottermayer) sorozatkötésben, jó állapotban. 6.000.-

25.

24. Szabó Gyula, N. Jegyzetek a magyar tenger partján Bp. [1933.] Merkantil ny. 37 l.+5t.+2 térkép (színes, kihajtható) 23 cm Fűzve, rajzos, feliratos, kiadói papírborítóban, régi bélyegzéssel, jó állapotban.

3.000.25. Balázs Béla Halálos fiatalság. Dráma. Gyoma, 1917. Kner 128 l. 20,6 cm LÉVAY-HAIMAN 1.258. (A belső borítón Kozma Lajos rajzával) Első kiadás! Kner-féle kiadói, sarkain vászon erősítésű, barna keményítőspapír kötésben, melyet Kner Albert tervezett, bibliofil példány.

6.000.26. Ballagi Károly-Batizfalvi István Történeti életrajzok. Színképző, jellemnemesítő és oktatva mulattató olvasmányúl az ifjuság számára. I. kötet (a 2-ből!) Pest, 1852. Szerzők VI.+262 l. 16,8 cm Korabeli félvászon kötésben, jó állapotban.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

3.000.-

9


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

27.

30.

27. Balogh Jolán Az erdélyi renaissance. I. kötet (UNICUS!) Kolozsvár, 1943. Erdélyi Tud. Int. 386 l.+1lev.+98 l.+1lev.+392 l.-408 l.+1lev.+1 térkép (kihajtható) 30 cm Fűzve, körülvágatlan, jó állapotban. 10.000.-

28. Balogh Jolán Kolozsvár műemlékei Bp. 1935. KRKÖ Egyesület 50 l.+1lev. +34 t. 24 cm Kopottas, kiadói vászonkötésben, celluxszal javítva, közepes állapotban. 4.000.-

29. Balzac, Honoré de A kurtizánok tündöklése és nyomora. I-II. kötet. Bp. 1920. Genius XV+351 l.+2lev.; 3lev.+310 l.+1lev. 19,5 cm Végh Gusztáv iparművész címlapjával, könyvdíszeivel és kötéstervével. Amatőr könyvgyűjtők részére kézzel számozott 50

10

példányból ez a XV. Festett, aranyozott, kiadói (Gottermayer) pergamen kötésben, kötése a portól szürkült. Bibliofil példány!

15.000.30. Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság Bp. 1941. Stephaneum ny. 118 l. 19 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

4.000.31. Bartha Mariska Az élet tavaszán. Költemények. Bp. 1904. Buschmann 132 l. 17,5 cm Kossuth Ferencnek dedikálva! Szecessziós, aranyozott kiadói vászonkötésben, aranyozott lapszélekkel, szép állapotban.

4.000.32. Bem Kosbán Vladimir, gróf Bem apóról. Visszaemlékezések Bem József tábornokra. Bp. 1934. Nemzeti Szövetség 64 l. (szövegközti képekkel) 21 cm

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

33.

Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, melyen a hibásan nyomtatott nevet leragasztották, jó állapotban.

2.000.33. Dr. Benda László A magyar Alföld őstörténete. I-II. kötet (egybekötve). Kaposvár, 1929. Somogymegyei Keresztény Nyomda 350 l.+1lev.+1 t. 23,3 cm Dedikált példány! Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

6.000.34. Bendefy László, Dr. Kunmagyaria. A kaukázusi magyarság története. Bp. 1941. Cserépfalvi 124 l.+2lev.+2t. 21,5 cm Kiadói vászonkötésben, eredeti, színes, rajzos papírborítóban, jó állapotban.

4.000.35. Bendefy-Benda László Művei I-VI. kötet (Teljes sorozat!) Bp. 1934. M. Etiópiai Expedíció Orsz. Biz.

35.

207 l.; 203 l.; 208 l.+4 mell.; 212l.; 208 l. 23,2 cm 1. Ősidők, ősemberek. 2. A magyar föld és története. 3. A magyar föld szerkezete. 4. Tizenöt év Délafrikában. 5. Afrika meghódítása. 6. Magyar utazók Afrikában. Egységes, kiadói, aranyozott, zöld vászonkötésben, jó állapotban.

15.000.36. Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Bp. 1901. Brit és Külföldi Biblia Társulat 2lev.+908+306 l.+4 színes térkép+ 4lev. (Családi Krónika) 24 cm Aranyozott gerincű, dúsan díszített, kiadói, vaknyomásos fekete, fényezett vászonkötésben, dekoratív példány.

9.000.37. Bilkei Pap Ferenc A’ világi ember vagy Az illendőség, kecsesség, finom életmód, s nyájas udvariság regulái. Wenzel Gottfried Immanuel után. Pest, 1816. Trattner 2 t.(rézmetszetű cím

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

11


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

37.

41.

kép+díszcímlap)+150 l.+1lev. 16 cm Az illemkönyv első magyar kiadása! Korabeli félvászon kötésben, a metszetek javítottak, 111. oldalán nagy tintafolt, egyébként jó állapotban. 8.000.-

38. Biró József Erdélyi kastélyok. Száztizenöt képpel és egy színes melléklettel. Bp. (1943.) Új Idők 1t.+209 l.+1lev.+72 t. 26,8 cm Kiadói félvászon kötésben, eredeti szakadt kartontokban, szép állapotban.

5.000.39. BMW omkp., 41 M. leírás, keze-lés, karbantartás Bp. 1943. Honvédelmi Miniszterium 48 l.+70 t. 20,6 cm A II. világháború sikermotorjának kezelési könyve. Fűzve, kiadói borítóban, régi könyvtári bélyegzéssel, jó állapotban.

12

3.000.-

40. Bobula Ida Kétezer magyar név sumir eredete Montreal, 1970. Gönczöl 138 l. 11,4 cm (haránt alakú) Fűzve, kiadói borítóban, jó állapotban.

2.000.41. (Bod Péter) Az Isten vitézkedő anyaszentegyháza állapotjának és a világ kezdetétül fogva a jelen való időig sokféle változásinak rövid historiája. Bázel, 1760. Rodolf 496 l. (térképek nélkül!) Első kiadás! Kopottas, sarkainál hiányos, korabeli bőrkötésben, régi kéziratos bejegyzésekkel, közepes állapotban. 12.000.42. Bognár István szerk. A győzelmes repülés titkai Bp. 1942. Jövő ny. 191 l.+13 t. 24,7 cm Fűzve, színes, rajzos, kiadói borítóban, sarkai kopottak, közepes állapotban.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

3.000.-


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

44.

43. Bonzó Muki kalandjai a felhő-karcolók hazájában. Elmeséli Öreg Bonzó. [Bp. 1937.] (Hungária ny.) 61 l.+1lev. 15,5 cm Az OSzK katalógusa szerint 7 füzet jelent meg. Fűzve, rajzos, kiadói papírborítóban, foltos, közepes állapotban. 1.000.44. Brassó város és környéke uj kalauza. Zajzon, Előpatak, Málnás, Tusnád, Kovászna és Borszék érintésével. Brassó, 1891. Városi Idegenforgalmi Bizottság 43 l.+10 t. (1 kihajtható)+ 25lev.+1 térkép (mellékletként, színes, 48x35 cm) 18,7 cm Fűzve, aranyozott feliratú, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.500.45. Bucsányi Gyula Természetes élet és gyógymód Bp. 1911. Légrády 237l.+3lev. 21,1cm Első kiadás! Képes, aranyozott, kiadói vászonkötésben, kopásnyomokkal, de jó állapotban. 4.000.-

47.

46. Budai É’saiás Közönséges história melybenn a régi népeknek, nemzeteknek, országoknak és birodalmaknak dolgai foglaltatnak. Készítette és a tanúlók számára most másodszor, megjobbítva kiadta - - . Debrecen, 1811. Csáthy 1lev.+372 l. 17,4 cm Korhű papírkötésben, jó állapotban.

12.000.47. [Budai] Buday Ésaiás Magyar Ország históriája. I-III. kötet. 3. kiadás. Pest, 1833. Trattner és Károlyi 275 l.; 264 l.; 1lev.+210 l.; 20,2 cm I. kötet: A mohátsi veszedelemig 3741527. II. kötet: A mohátsi veszedelemtől Buda vára visszavételéig 1526-1686. III. kötet: Mellyben a felséges Ausztriai ház örökös uralkodása foglaltatik Buda vára visszavételétől a mostani időkig 1686-1833. Feliratos gerincű, egyszerű, fekete vászonkötésben, körülvágatlan, jó állapotban. 12.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

13


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

48.

48. Budai É’saiás Régi római vagy deák írók élete. A’ régi tudós világ historiájából, főképpen a poëtica és rhetorica classisok számára, külön szakasztva kiadta - -. Debrecen, 1814. Csáthy 366 l. 18 cm XIX. szd-i félvászon kötésben, jó állapotban. 12.000.49. Budapest művészi újjáépítése Vágó József elgondolása szerint Bp. 1936. Budai I. XXXII+39 l.(képek) 35 cm A lapszámozásba az előzéklap is beleszámít! Fűzve, szakadozott, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 6.000.50. Budapesti Czím és lakásjegyzék 1911. Huszonharmadik évfolyam. Bp. 1911. Franklin-Társulat LI+2251 l.+1 térkép mellékletként (Kogutowicz Manó: Budapest székesfőváros egész területének térképe. 3-ik, javított kiadás [1908.]) 24,2 cm A színes, hajtogatott térkép-mellékletet vászonra vonták, ezért nem fér bele a könyv-

14

50.

ben lévő fülbe. I. rész: Teljes utcajegyzék, ház és telekjegyzék. II. rész: Felséges császári és királyi ház III. rész: Országgyűlés - intézmények IV. rész: Egyesületek V-VIII. rész: Vállalatok, czégek, orvosok, művészek, ügyvédek, hírlapok, gyárosok, iparosok, kereskedők IX. rész: Budapest lakosainak betű-rendes névsora és magánlakása X. rész: Ujpest Besötétedett aranyozású, hátlapján rajzos reklámmal, kiadói vászonkötésben, papírja töredezik, de jó-közepes állapotban. 20.000.51. A budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egyletének alapszabályai Bp. 1880. Hornyánszky 77 l. 16 cm Kétnyelvű (magyar-német) kiadás! Fűzve, felirat nélküli papírborítóban, közepes állapotban. 2.000.52. Campe, Henr. Joachim Amerika fölfedezése. I. Kolumbus II. Kortez III. Pizzaro (egybekötve). - - után P. E.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

53.

(Peregriny Elek). Pest, 1850. Bucsánszky 1t.+1lev.+ 164 l.; 1lev.+163 l.; 1lev.+120 l. 14,5 cm Új vászonkötésben, melyre az eredeti (1851-es) borítófedelek és gerinc ráragasztva, jó állapotban. 4.000.53. Campe Joákim Henrik A’ jelesebb utazások gyűjteménye. Az Ifjúság számára rendbe szedte - -. Magyarúl kiadta Dobosy Mihály szentesi református prédikátor. Első (és Második) darab. [TELJES!] Pest, 1819-21. Trattner 2lev.+211 l.; 252 l.+1lev. 18 cm Első magyar kiadás! Az utóbbi 20 évben - tudomásunk szerint árverésen nem szerepelt! Címkézett gerincű, új vászonkötésben, címlapján részben áthúzott tulajdonosi névbejegyzések, bélyegzés, összeségében jó állapotban. RITKA! 25.000.54. Chájjám, Omár Robáiyát. Szász Endre 135 eredeti rézkarcával. Bp. 1959. Magyar Helikon 38lev.+ XVIII

55.

+2lev. 24 cm Számozott (1555/2000) és a művész által aláírt példány! Aranyozott, kiadói selyemkötésben, jó állapotban. 6.000.55. Cithara Sanctorum: pjsne duchownj, stari y nowé... Pest, 1834. Trattner-Károlyi 1 t. (cím-képmetszet, sérült!)+XIV+1184 l.+ 32lev. 19 cm Hozzákötve: Phiala Sanctorum: Modlitby nábozné... Pest, 1834. Trattner-Károlyi 237 l. 1lev. Hozzákötve: Prjdawek pronikawych nowych... Pest, 1833. Trattner-Károlyi 108 l.+ 2lev. Bővebb az OSzK példányánál! Datált (1892.) rézveretes, rézcsatos, bőralapú, korabeli kötésben, poncolt élekkel, használt példány, népi iparművészeti remek, ép kötésben. 20.000.56. Dr. Csánki Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. kötet. Bp. 1890. MTA XII+2lev.+788 l.+2lev.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

15


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

56.

23,5 cm Dedikált példány! A mű öt kötetben teljes. Aranyozott, bordázott gerincű, korabeli félbőr kötésben, szép állapotban. 8.000.57. Csatkai Endre Dr. A soproni exlibris története Sopron, 1938. (Röttig-Romwalter ny.) 32 l.+8 mell. (4 színes)+16 t. (kétoldalas) 25,5 cm /Scarbantia Helytörténeti adatok Sopron és Sopron vármegye múltjából/ Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.500.58. Csepel 100/48 Mótorkerékpár használati és kezelési utasítása. Bp. (1949.) Weis Manfred Acél- és Fémművek N. V. 53 l. 10,3 cm (haránt alakú) Fűzve, képes, feliratos, kiadói borítóban, eredeti papírtokban, foltos, de jó állapotban. 2.500.59. Cserey Farkas, nagy-ajtai [idősebb] Isten’ annyának, a’ Boldogságos Szép Szűz Máriának Lórétoni Litániában levő neve-

16

59.

zetek’ rendin folyó dicserete. Bécs, 1772. Trattner 1 címkép (rézmetszet)+144 l.+58 t. (rézmetszetek, egy színezett) 19 cm Egyetlen kiadás! A metszetek Jacob Adam bécsi metsző művei . A mű a Lorettói litánia első magyar nyelvű kiadása. Gerincén és sarkainál javított, korabeli bőrkötésben, jó állapotban. 50.000.60. Csicsáky Jenő “Mu” az emberiség szülőföldje. Második kiadás. Bp. 1938. KMENy 226 l.+1lev.+1 t. 23,5 cm Dedikált példány! Aranyozott, képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. 4.500.61. Csoóri Sándor A tizedik este. [Versek] Bp. 1980. Magvető 100 l.+2lev. 20 cm Dedikált példány! Kiadói vászonkötésben, rajzos, feliratos, eredeti papírborítóban, tulajdonosi bé-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

62.

lyegzéssel és bejegyzéssel, jó állapotban. 2.500.62. Csukás István Elmondani adj erőt. Versek. [Első kiadás!] Bp. 1962. Szépirodalmi 148 l.+1lev. 16,3 cm Dedikált példány! Kiadói félvászon kötésben, javított, eredeti papírborítóban, első szennylapja hiányzik, jó állapotban. 2.500.63. Czakó Elemér Széchenyi a legnagyobb és leghívebb magyar Bp. (1941.) Bp.Szfőv. 1t.+253 l.+1lev. 28,6 cm Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, újszerű állapotban. 3.500.64. Czeke Vilma, B[odorné] Mesebokréta. Népmesék gyermekeknek átdolgozva. Róna Emy rajzaival. Bp. 1937. Palladis 94 l. 24,6 cm Színes, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. 2.000.65. Dálnoki Veress Lajos Magyarország honvédelme a II. világhá

65.

ború előtt és alatt (1920-1945.) I-III. kötet. München, 1972-74. Danubia ny. 488 l. (12 kétoldalas, szövegközti táblával); 463 l.; 303 l.+20 mell. (térképek) 23,5 cm Teljes példány (mellékletekkel) árverésen még nem szerepelt! Egységes, piros, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. RITKA! 30.000.-

66. Deák Farkas Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné (1584-1649) Bp. 1875. Franklin-Társulat 2lev.+ 202 l.+1lev. 22,3 cm Javított gerincű, korabeli félvászon kötésben, jó állapotban. 6.000.67. Deák Fülöp Sámuel Leontine. Román Kotzebue után. I-II. kötet (egybekötve). Kolozsvár, 1831-32. Burián 195+208l. 16,8 cm Címkézett gerincű, foltos, korabeli kartonkötésben, szúrágás nyomaival, közepes állapotban. 5.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

17


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

70.

68. Déchy Mór Jelentés a Magas-Ázsiában tett utazásomról Bp. 1880. Fanda ny. 31 l. 24,2 cm /Különlenyomat a “Földrajzi közlemények” 1880-ik évi folyamából/ Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.69. Déchy, M. v. (Mór) Neuere Forschungen und Bergreisen im kaukasischen Hochgebirge Wien, 1891. Alpenverein 15 l. 17,6 cm /Separatdruck aus den “Mittheilungen des D. u. Oe. A.-V./ Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban. 1.000.70. Déchy Mór Utazásom a Kaukázban Bp. 1885. Fanda ny. 2lev.+35 l.+1t. 23,5 cm /Különlenyomat a “Földrajzi Közlemények” XIII. kötet, III. füzetéből/ Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, melynek alsó sarka sérült, jó állapotban. 1.600.-

18

72.

71. Déry Tibor A befejezetlen mondat. Negyedik kiadás. Bp. 1963. Szépirodalmi 301 l.+1lev.; 395 l.+1lev.; 473 l.+1lev. 18,7 cm Aláírt példány! Kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 5.000.72. Déry Tibor A ló meg az öregasszony. Válogatott elbeszélések. Bp. 1955. Magvető 1t.+515 l. 20,2 cm Dedikált példány! Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 5.000.73. Descovich, Emo - Seeliger, Emil Das U-Boot Wien, 1915. Flottenverein 64 l. (szövegközti képekkel) 15 cm Fűzve, képes (Heusser), feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban, előfizetési felhívással. 1.000.74. Disney, Walt Donald kacsa könyve Bp. [1940.] Palladis 59 l. (5 egész oldalas és 44 szövegközti képpel) 26 cm

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

75.

Színes, képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó-közepes állapotban. 4.000.75. Domanovszky György A Balatonkörnyék népművészete Bp. 1943. Balatoni Intéző Biz. 87 l.+12 t. 20,7 cm Képes, feliratos, kiadói kartonkötésben, gerince hiányzik 2.500.76. Dornyai Béla Régi tatai várképek. Ikonográfiai tanulmány. Tata, 1936. Engländer ny. 78 l. 23,2 cm Dedikált példány! Fűzve, illusztrált, kiadói borítóban, széle sérült. 2.500.77. Dr. Dudich Endre Az Aggteleki Cseppkőbarlang és környéke. Függelék: Kisebb barlangjainak áttekintése. Bp. 1932. Termtud. Társ. 3lev. 186 l.+ 4t.+1 térkép (kihajtható) 18 cm /Népszerű természettudományi Könyvtár 12./

80.

Későbbi vászonkötésben, az eredeti borítófedél ráragasztva, régi könyvtári bélyegzéssel, jó állapotban. 2.000.78. Dutka Mária Az esztergomi Keresztény Múzeum gobelinjei Bp. 1936. Általános Ny. 95 l. 24 cm /A Bp-i Pázmány P. Tud.egy. ... dolgozatai 37./ Fűzve, rajzos (Jeges), kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.79. Éber Antal Közgazdasági anekdoták Szeged, 1942. Városi ny. V+253 l. 23,2 cm Dedikált példány! Fűzve, színes, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 4.000.80. Éber Antal Mikép gazdagodhatunk ingyen? Bp. 1940. Szegedi ny. 230 l. 23,5 cm Dedikált példány! Fűzve, színes, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 4.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

19


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

82.

81. Éber Antal Széchenyi gazdaságpolitikája Bp. [1940.] Franklin-Társulat 278 l.19,2 cm Dedikált példány! Feliratos, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 2.500.-

82. Eckartshausen, [Carl von] Az Isten legtisztább szeretet az én imádságom ‘s elmélkedésem. - - után Helmeczy. Második megjavított ‘s bővített kiadás. Pest, 1821. Müller 1 t. (rézmetszetű díszcímlap)+294 l.+2lev. 15,5 cm Első kiadása 1814-ben jelent meg. Aranyozott, korabeli bőrkötésben, élei körben aranyozva, kartontokban, szép állapotban. 12.000.83. Eckhardt Sándor Két vitéz nemesúr. Telegdy Pál és János levelezése a XVI. század végéről. Közzétette --. Bp. 1944. Magyarságtud. Int. 218 l. 19,3 cm Fűzve, részben felvágatlan, kiadói papír-

20

84.

borítóban, jó állapotban.

3.000.84. Éder József Károly Erdély Ország’ ísmértetésének ‘zengéje. Irta próba gyanánt - - A’ Szebeni Nemzeti Iskolák’ Igazgatója. Hozza adatott: az Erdéllyi Hellységeknek Lajstroma ezen tzim alatt: Elenchus, nomina Civitatuum, Oppidorum et Pagorum in M. Principatu Trannssilvaniae... Nagyszeben, 1826. Hochmeister LXX +113 l. 20,5 cm Az Elenchus 1824-es kiadás! A mű szűkebb vázlata megjelent már 1796-ban, ez a teljes kiadás! Új papírkötésben, körülvágatlan, jó állapotban. 16.000.-

85. [Edinger-Balázs Márta] Edma Nevető Pantheon. [Karikaturák.] Bp. 1955. Szépirodalmi 60lev. 17,3 cm Dedikált példány! Képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, magánkönyvtári bélyegzésekkel, jó állapotban. 3.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

87.

86. Endrődi Sándor Kurucz nóták 1700-1720. Bp. 1897. Athenaeum VIII+293 l.12 cm Kétszínű nyomtatással. Aranyozott feliratú, puha bőrkötésben (Gottermayer ?), zsinór nélkül, jó állapotban. 5.000.-

87. Eötvös József, B. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. Második kiadás. I-II. kötet. Pest, 1870-71. Ráth M. 5lev.+538 l.+ 1lev.; 2lev.+744 l. 17,6 cm Gerincén besötétedett aranyozású, korabeli vászonkötésben, jó állapotban. 9.000.88. Dr. Erdélyi Gyula A magyarok hadi szervezete és hadvezetési művészete ezer éven át. VI. kiadás. Bp. 1944. Hungária ny. 320 l.+1lev. (7980. oldalból a szöveget is érintő hiány!) 20,5 cm Fűzve, feliratos, kiadói borítóban, jó állapotban. 3.000.-

89.

89. Erdélyi Indali Péter Egészen új szerkezetű ABC vagy is vezérkönyv az olvasni tanításban és tanulásban. Képes kiadás. Pest, 1854. Heckenast 120 l. 17,5 cm Javított gerincű, képes, feliratos félvászon kötésben, jó állapotban. 6.000.90. Erdélyi József Az utolsó királysas. - - költeményei. Pápa, 1928. Szerző 102 l. 23 cm Első kiadás! Dedikált példány! Aranyozott félvászon kötésben, jó állapotban. 5.000.91. Erdélyi László Magyar gazdák igaz története Szeged, 1943. Szegedi Új Nemzedék 109 l. 21,1 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.92. Az Erdélyi Szépmives Céh kalendáriuma az 1933-dik esztendőre Kolozsvár, 1933. ESzC. 64 l. (35 képpel) 12 cm

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

21


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

94.

Fűzve, fametszettel díszített, kiadói papírborítóban, közepes állapotban. 3.000.93. Európa válaszúton. Háború vagy béke. Bp. [1933.] Pesti Hírlap 94 l.+1lev. 28,5 cm Aranyozott feliratú, zöld, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 4.000.-

94. 1848-49. A szabadságharc katonáinak egyenruhái. Bp. 1950. Honvéd Levéltár és Múzeum 144 l. (23 színes oldallal) 28,6 cm /Honvéd Levéltár és Múzeum múzeumi kiadványsorozata 1./ Fűzve, képes, feliratos, papírborítóban, jó állapotban. 4.000.95. Faller Károly A fémkohászattan kézikönyve (Különös rész, II. kötet) Arany, ezüst, platin és kényeső. Selmecbánya, 1902. Joerges XIII+ 353 l.+1lev. 23,6 cm

22

97.

Egyszerű, kopott félvászon kötésben, az eredeti borítófedél ráragasztva, közepes állapotban. 5.000.96. Felfedezők lexikona. Szerkesztette Kéz Andor. Bp. [1936.] Franklin-Társulat 162 l. 24 cm “A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára 51. kötete” felirattal. A ritkább, fűzött változat. Fűzve, feliratos kiadói borítóban, közepes állapotban. 3.000.97. Felvidékünk - Honvédségünk /Trianontól-Kassáig/ Történelmi eseménysorozat képekkel. Bp. 1939. Vitézi Rend Zrínyi Csoport-ja 1 t.+236 l.+44 t. 30 cm Színes címerrel díszített, gerincén foltos, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 6.000.98. Fényes Elek Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betűrendben körülményesen leíratik. I-IV. kötet, egybekötve. Pest, 1851. Kozma Vazul 312 l.; 285 l. 306

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

l.; 350 l. 22,5 cm Korabeli, kopottas félvászon kötésben, jó állapotban. 20.000.99. Fitz József A magyar könyv története 1711-ig Bp. 1959. Magyar Helikon 201 l. (szövegközti, részben színes képek-kel)+1lev. 24,5 cm Számozott (349/700) példány! Aranyozott gerincű, kiadói félbőr kötésben, élén kis benyomódással, ajándékozó bejegyzéssel, jó állapotban. 5.000.100. Fitz József A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. I. A mohácsi vész előtt. Bp. 1959. Akadémiai 258 l.+4t. 29,5 cm Kiadói vászonkötésben, szakadozott, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 7.000.101. Fodor József Az ember és a hang. Versek 1945- 1947. Bp. 1947. Új Idők 200 l. 21,2 cm Első kiadás! Dedikált példány!

102.

Fűzve, rajzos (Szász), kiadói borítóban, részben felvágatlan, jó állapotban. 2.000.Folyóirat

102. Glóbus Ujság. Weiss Manfred Konzervgyár dolgozóinak hetilapja. IV. évf. 1-49. sz. 1948. január 2 - december 3. Szerk.: Budavári István, később Szehr Gyula. Bp. 1948. Fischhof ny. 172 l. 29,4 cm A hetilapon jól követhető a nagypolitika változása: a kezdetben nyolcoldalas, illusztrált újságból az év végére egylapos, faliújságra szánt munkaverseny-híradó lett, s a 49. számmal meg is szűnt. Egy szám (18. sz. május 6.) hiányzik! Feliratos gerincű, korabeli félvászon kötésben, jó állapotban. 3.000.103. Ifjusági Könyvtár. Szépirodalmi és ismeretterjesztő ifjúsági folyóirat. Kiadó tulajdonos s felelős szerkesztő: CsiszérUgróczy Ida. Főmunkatárs: Csengey Gusztáv. Első évfolyam. Buda-Pest, 1873. Bartalis ny. 458 l.+ 24 l. 16,2 cm

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

23


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

103.

Teljes gyűjtemény! PIM A/921. Az I. kötet 5 füzetben jelent meg. A II. kötet 6-12. füzetből állt. “Az Ifjusági Könyvtár képes albuma” címmel 24 oldalas illusztrált mellékletet is megjelentettek. Címkézett gerincű, új vászonkötésben, jó állapotban. 6.000.104. Magyar Grafikai Szaklap. Az öszszes grafikai iparok folyóirata. II. évf. 2. szám. Bp. 1947. Athenaeum ny. 33-63 l. 29 cm Novák László emlékszám. Fűzve, képes, feliratos, kiadói borítóban, jó állapotban. 1.400.105. Magyar Iparművészet koronázási különszáma. Szerk.: Gyöngyösi Kálmán. Bp. 1917. Magyar Iparművészeti Társulat 68 l.+2lev.+4 t. (színes) 31cm /XX. évfolyam 1-3. szám/ Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó-közepes állapotban. 3.000.-

24

107.

106. Tér és forma. Építőművészeti havi folyóirat. Bp. 1943. Autiqua 18 l.(szövegközti képekkel) XVI. évf. 1943/1. szám. 23,2 cm (haránt alakú) Spirálba fűzve, eredeti borítóval, közepes állapotban. 2.500.107. Vasárnapi Újság. Felelős szerk: Nagy Miklós. Harminczhetedik évfolyam. (TELJES!) Bp. 1890. Franklin-Társulat 856 l. 40 cm Szövegközti képekkel! A 221-222. oldal felső sarka letépve! Fűzve, vászonnal erősített egyszerű, puha kötésben, jó állapotban. 12.000.Fotó - Levelezőlap

108. Borszék leporello fotóalbuma Szászrégen, [~1910.] Heiter György 15 fotó (1 duplaméretű) 11,5 cm (haránt alakú) Heiter György (1871-1947) fotográfus 1901-től nyaranta Borszéken, egyébként

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

112.

Szászrégenben dolgozott. Híresek a királyi vadászatokon készített felvételei. Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.109. Gruss aus Budapest. Volkstheater. Drezda-Budapest, [é.n.] Schmidt Edgar Színes, tiszta, nem futott, jó állapotban. 1.000.110. Budapest. Margit fürdő - Margarethenbad. [H.év.ny.n.] Szürkés tónusú, színes, dombornyomású címerrel díszített, körben piros-fehér-zöld lap. Megírt, futott, jó állapotban. 1.000.111. Budapest. Muzeum-körút. - Museumring. [H.n.] 1905. [Ny.n.] Színes, megírt, futott, jó állapotban. 1.000.112. Budapest. Nemzeti Színház. National Theater. Bp. 1902. Biró A. Színes, megírt, futott, jó-közepes állapotban. 1.000.113. Üdvözlet Budapestről. Köz-ponti vásárcsarnok. Central - Markthalle. Bécs, [é.n.] Grossmann Szürkés tónusú, tiszta, nem futott, jó állapotban. 1.000.-

113.

114. Bükk. Szépségével elbűvöl a vadregényes Bükk. [Bp. 1929.] MÁV-Klösz Színes, rajzos (Bartha), tiszta, nem futott, jó állapotban. 1.000.115. Az ezeréves egységes Magyarország és a trianoni béke szörnyszülöttje. Bp. 1927. “Urmánczy Akció” Duplaméretű, félbehajtott, színes, tiszta, nem futott lap, jó állapotban. 2.000.-

116. Kincses Kolozsvár visszatérésének emlékére 1940. Hongrie-Hungary. Márton Jenő felvételei. Kolozsvár, 1940. “Margit” Fényképészet 20 db., levelezőlap méretű fotó-leporello 14,5 cm Ajándékozási bejegyzéssel. Feliratos, kiadói borítóban, hátsó borítóján jókora folttal, közepes állapotban. 2.500.117. Komárom. Ács Lajos vendéglője. Komárom, [1938.] Lőwy “Komárom visszatért” bélyegzéssel. Barna nyomású, 3 képre osztott, megcímzett, futott, jó állapotban. 1.000.118. Leipzig. Buchhändlerhaus. Leipzig, 1907. Trenkler Színes, tiszta, nem futott, jó állapotban. 1.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

25


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

120.

119. A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság “Erzsébet királyné” termes gőzöse [Bp. 1914. előtt, Ny.n.] A hajó épült 1896-ban. 1912-ben le-égett, 1914-ben újjáépítették. 1914-ben elsülylyedt, 1923-ban újjáépítették. 1944-ben elsüllyedt, kiemelték. 1945-ben ismét elsüllyedt, kiemelték. Óbudán helyreállították, 1947-ben hadizsákmányként a Szovjetunióba hurcolták. Utoljára az 50-es években látták a Volgán... Barnás tónusú lap, tiszta, nem futott, alsó sarka megtört. 1.000.120. Magas-Tátra - Hohe Tátra leporelló fotóalbuma. Bártfa [~1910?] Divald Adolf 18 fotó 11 cm (haránt alakú) Divald Adolf (1828-1891) Eperjesen működtetett műtermet. Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.121. Marosvásárhely, Ferencz József közművelődési ház. Marosvásárhely, 1914. Porjes Színes, megírt, futott, jó állapotban. 1.000.122. Mátra. Ismerjük meg hazánkat! Keressük fel a gyönyörű Mátrát! [Bp. 1929.] MÁV-Klösz

26

123.

Színes, rajzos (Bartha), tiszta, nem futott, jó állapotban. 1.000.123. Mohács. A mohácsi síkon építendő fogadalmi templom felépítéséhez 1 téglával hozzájárul. (Mohács), 1926. Emlékbizottság Aranyozott dombornyomású, tiszta, nem futott, jó állapotban. 1.000.124. Nagymaros látképe. Bp. 1912. Divald és Monostory Szürke tónusú, megírt, futott, jó állapotban. 1.000.125. Nemzetközi Gyarmati Kiállítás. Paris 1931. Utazás a Föld körül egy nap alatt. Paris, 1931. Lang Színes, rajzos, tiszta, nem futott, jó állapotban. 1.000.126. Pozsony - Pressburg. Liget - Aupark. Dresden, 1899. Bömmler & Jonas Szürkés nyomású, grafittal megírt, futott, jó állapotban. 1.000.127. Pozsony. Pressburg. Theater-platz. Szín háztér. München, 1907. Ottmar Zieher Színes, megírt, futott, jó állapotban. 1.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

130.

128. Gruss aus Pressburg München, 1897. Ottmar Zieher Színes, többosztású, megírt, futott, jó állapotban. 1.000.129. Sopron - Kőszegi hegyvidék (Magyar-Alpok) Régi kultura! Elragadó környék! (Bp.) 1927. MÁV-Klösz Színes, rajzos (Andor), tiszta, nem futott, jó állapotban. 1.000.-

130. Szubert, Awit Wieliczka. [10, fotó után készült fény-nyomat] Kraków, [1893 után] Szubert 10 lev. 22 cm (Képméret: 15,3x21,3 cm) Szubert a lengyel tájfotózás úttörője 1892ben készített egy sorozatot a Wieliczkai sóbánya szépségeiről. 20 képből álló albumát 1893-ban jelentette meg. Ez után Bécsben, Paulussen műhelyében ezekről fénynyomatok készültek, majd album, képeslap formában terjeszteni kezdték. Példányunk egy a korai turista-albumok közül. Aranyozott nyomású, fémcsattal zárható

134.

kiadói tokban, kopottas, közepes állapot. 8.000.131. Thermia Palace Pöstyén. Téli-nyári szálló-szanatórium. Thermális és fizikai gyógyintézet. Pöstyén, [~1914.] Ny.n. 19 l. 18,6 cm Fűzve, aranyozott feliratú, áttört, színes, képes, ismertető, jó állapotban. 2.000.132. “Tokaj” [Erzsébet királyné híd-ja a XX. század elején] [Hely, év, ny.n.] Szürkés nyomású, tiszta, nem futott, jó állapotban. 1.000.133. Üdvözlet a Krampusztól! [Hely, év, ny.n.] Rózsaszín keretű, rajzos, tiszta, nem futott, jó állapotban. 1.000.134. Vadászat. “Erste Internatio-nale Jagd - Ausstellung Wien, 1910.” Wien, 1910. Weiner Színes, rajzos (H. Pohl), megírt futott, bélyeg nélkül, sarka törött, közepes állapotban. 1.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

27


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

135. Visegrád. Salamon - tornya. Salamonthurm in Visegrád. Bp. 1901. Divald Szürkéskék nyomású, grafittal megírt, futott, jó állapotban. 1.000.136. Visegrád. Zách Klára síremléke Nagy Maros, [é.n.] Ifj. H.M. Szürkés nyomású, tiszta, nem futott, jó állapotban. 1.000.—————————— 137. Föld Aurél Fuss vagy fizess ... Egy sportsman naplója. Bp. 1942. Szerző 248 l.16 t. 23 cm Számozott (787.) példány! Aranyozott, zöld, kiadói vászonkötésben, lapjai töredeznek, de jó állapotban. 2.500.138. Földessy Gyula Tanulmányok és élmények az irodalomtörténet, esztétika és filozófia köréből. Bp. 1934. Gergely 269 l.+1lev. 25,1 cm Dedikált példány! Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.-

28

141.

139. Gaal Mózes Kujok Andris keleti utazása. Harmadik kiadás. Góró Lajos huszonkét rajzával. Bp. 1913. Franklin-Társulat 231 l. 20 cm Festett, kiadói vászonkötésben, élei kopottak, de jó állapotban. 4.000.-

140. Gabriel József A temesvári könyvnyomdászok 60 éves története. Ford.: Bauer Adolf. Temesvár, [1911.] Engel ny. 1lev.+ 72 l. 20,1 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.-

141. Galletti, Johann Georg August Allgemeine Weltkunde oder Encyklo-paedie... 11. Auflage Pest-Wien-Leipzig, 1854. Hartleben 968 l. (hasábszámozás!)+1lev.+36 acélmetszetű, színezett térkép, ebből 4 duplaméretű) 29,5 cm Gerincén lekopott aranyozású, korabeli félvászon kötésben, jó-közepes állapotban. 24.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

143.

142. Dr. Gallina Frigyes Budapest utcanevei (Bp. 1931. Bp. Szfőv. Háziny.) 37 l. 25,8 cm /Különlenyomat a Városi Szemle 16. évfolyamából/ Fűzve, rajzos, (ifi. Richter), feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.-

143. Gartner Károly A sipotei Golgotha. Romániai rabmagyarok története. Bp. 1932. Szerző 260 l. 21,3 cm Fűzve, rajzos (Komjáti), feliratos, kiadói papírborítóban, jó-közepes állapotban. 3.000.144. [Gáspár Imre] Gil Blas Kri - Kri! Naptár az ideges évszázad 77-ik esztendejére. Sírva kaczagva írta - - . Bp. 1877. Weiszmann testvérek ny. 2lev.+113 l.+1lev. 19,6 cm Fűzve, rajzos, litografált, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.-

146.

Gasztronómia - Borászat

145. Ambrózy Ágoston Dr. Voltaire és a tokaji Bp. (1934.) Tokajhegyaljai Pinceszöv. 26 l. 19,2 cm Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.146. Ásvány Ákos - Prehoda József Korszerű borászati üzemek Bp. 1964. Mezőgazdasági 169 l. (szövegközti képekkel) 19,8 cm Dedikált példány! Fűzve, aranyozott feliratú, kiadói borítóban, jó állapotban. 3.000.147. Biró Géza, S. Szőlő, must, bor. Bp. 1936. “Növényvédelem és kertészet” 60 l.+2lev. 17,2 cm /A Magyar kir. Földművelésügyi Minisztérium gazdasági szakkönyvsorozata 9. sz./ Spirálfűzéses, feliratos, kiadói borítóban, régi könyvtári bélyegzéssel, közepes állapotban. 2.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

29


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

151.

148. Cocktail. Borhegyi F. r.t. Bp. [~1946.] Révai 16 l. 14,5 cm OSzK 0 Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 1.000.149. Requinyi Géza Borászat Bp. 1948. Magyar Term.tud. Társ. 234 l. 24 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jóközepes állapotban. 3.000.150. Vaday József Vinczellérkönyv szőlőmunkások és gazdák részére Nagyvárad, [1900.] Szerző 128 l. 19,8 cm Első kiadás! Feliratos, kiadói, félvászon kötésben, közepes állapotban. 5.000.——————————

151. Gedeon László Hasznos múlattság; mellyet főképpen az ifjúság számára írt és kiadott - - királyi oktató

30

154.

Nagyvárad, 1823. Tichy 158 l.+1lev. 16,4 cm Feliratos gerincű, későbbi félvászon kötésben, jó állapotban. 8.000.152. Gellért Oszkár Égtájak közt. Versek 1945-46. Bp. 1946. Révai 86 l.+1lev. 18 cm Dedikált példány! Feliratos, kiadói, barna papírkötésben, tulajdonosi bélyegzéssel, jó állapotban. 3.000.-

153. Genthon István Régi magyar festőművészet Vác, 1932. Pestvidéki ny. 127 l.+2lev. +48 t. 24,8 cm Dedikált példány! Fűzve, képes, feliratos, javított kiadói papírborítóban, jó állapotban. 5.000.154. Germanus Gyula Allah Akbar! I-II. kötet. Bp. (1936.) Révai 2lev.+333 l.+1lev.+ 8t.+1 térkép; 311 l.+24 t.+1 térkép 19 cm Első kiadás! Fekete, kiadói vászonkötésben, képes, kia-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

155.

dói papírborítóban, az egyiken kis lyukkal, jó állapotban. 3.000.155. Goldziher Ignácz Az iszlám. Tanulmányok a muhammedán vallás története köréből. Bp. 1881. MTA 3lev.+412 l.+XI l.18,5 cm Kiadói, zöld vászonkötésben, jó állapotban. 4.000.156. Grafikai Művészhetek Tára I-XIV. kötet. Bp. 1925-30. Világosság 18,8 cm Grafikai sokszorosító művészetek - Betűművészet I-II. - Grafikai rajz és metszés A színek világa - Papíros a grafikában - A nyomdászat története I-VII. - Betűszedés (összesen 14 db.) A tizennégy kötet egységes, festett, kiadói vászonkötésben, eredeti hártyapapír védőborítókkal, újszerű állapotban. 36.000.157. Grey Owl (Szürke Bagoly) [Belaney, A. S.] A rengeteg zarándokai. Ford.: Baktay Ervin. Bp. [1941.] Singer és Wolfner 245 l.+ 6 t.

158.

22, 8 cm Rajzos, kiadói félvászon kötésben, színes, eredeti sérült papírborítóban, jó állapotban. 2.500.158. Greguss Gyula Összegyűjtött értekezései. Emlékbeszéddel Greguss Ágosttól. Bp. 1876. Term.tud. Társ. 1 t. (Klösz fotó)+XXX+1lev.+376 l. 22,3 cm Vaknyomásos, korabeli vászonkötésben, jó állapotban. 5.000.159. Grósz Lajos A természet köréből. Népszerű olvasmányok a nagyközönség, a serdülő ifjúság és női olvasók számára. 68 képpel. Bp. (1894.) Franklin 4lev.+367 l. 20,5 cm Festett, kiadói vászonkötésben, szép példány. 3.000.160. Gubányi Károly Ausztrália. [Első kiadás!] Bp. [1915.] Lampel 253 l.+16 t. 1lev. 22,5 cm /A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára/ Jellegzetes, aranyozott, kiadói vászonkö-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

31


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

162.

tésben, (“képes” kötésváltozat), jó állapotban. 4.000.161. Gulyás Pál Tékozló. [Versek] Debrecen, 1934. Nagy K. 103 l. 19,7 cm Dedikált (Kodolányi Jánosnak) és Számozott (13/100) példány! Fűzve, foltos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 4.000.162. Gvadányi József, gróf Unalmas órákban vagy- is a’ téli hosszú estvéken való idő töltés. Mellyet a’ Versekben Gyönyörködőknek kedvéért kiadott - - magyar lovas generális. Pozsony, 1795. Wéber Simon Péter 2lev.+323 l.+2lev. 20,5 cm Első kiadás! Bordázott gerincén vaknyomásos feliratú, újabb félbőr kötésben, körülvágatlan, jó állapotban. 40.000.163. [Gvadányi József] Egy falusi nótáriusnak budai utazása, mellyet önnön maga abban esett viszszon-

32

163.

tagságaival egygyütt az el aludt vérű magyar szívek ‘fel serkentésére, és múlatságára e’ versekbe foglaltt. Pozsony-Komárom, 1790. Wéber Simon Péter XVIII+158 l. (A címlapon Weinmann metszet-vignettájával) 17,7 cm Első kiadás! Fűzve, foltos, korabeli papírborítóban, jó állapotban. 40.000.164. Gyere Békéscsabára. Kis kalauz az idegenforgalom számára. Békéscsaba, [1937.] Körösvidék ny. 65 l. 23 cm Fűzve, feliratos, zöld, kiadói papírborítóban, alsó sarka letépve, közepes állapotban. 2.000.165. Gyergyai Albert A mai francia regény Bp. 1937. Franklin-Társulat 212 l. 19,2 cm Dedikált példány! Kiadói félvászon kötésben, gyenge állapotban. 3.000.166. Gyilasz, Milovan Beszélgetések Sztálinnal Brüsszel, 1963. Nagy Imre Intézet 204

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

166.

l.+1lev. 20,5 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 6.000.-

167. Győrffy György Az árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I-III. kötet. Bp. 1963-87. Akadémiai 907 l.+ 15 mell.; 646 l.+7 mell.; 568 l. (a 9 melléklet hiányzik!) A sorozatnak négy kötete jelent meg! Aranyozott feliratú, kék, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 7.500.168. Halász Gyula Édes anyanyelvünk Bp. 1938. Nyugat 245 l.+4lev. 19,5 cm Aláírt példány! Feliratos, címeres, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 4.000.-

169. Hamvas Béla A láthatatlan történet Bp. (1943.) KMENy 185 l.+1lev. 20,2 cm Első kiadás!

169.

Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.170. Hamvas Béla első nyomtatásban megjelent írása. Szövétnek. Ifjúsági lap. Szerk.: Rácz Kálmán VIII. évf. (191314.) 1-20. sz. (TELJES!) Pápa, 1913-14. Főisk. ny. IV+240 l. 28 cm A lap három folytatásban közölte Hamvas Béla első írását. Három nap a Dunántúlon címmel, amely a Magyar Turista Egyesülettől pályadíjat nyert. Teljes egészében azóta sem jelent meg, rövidített változatát az Atlantisz folyóirat 2010/17. száma közölte. Egyszerű, korabeli félvászon kötésben, jó állapotban.

5.000.171. Hangok a’ multból. A’ magyar nemzet’ nagy napjainak emlékeül. Összeállította és kiadta két magyar honfi. [Kertbeny Károly és Eisler Mór] Lipcse, 1851. Keil 1t.+XIX+345 l. 14,1 cm 70-es évekbeli fekete vászonkötésben, jó állapotban. 8.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

33


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

174.

172. Hankó Vilmos, dr. Házi kincstár. Sok száz titkos szer, hasznos tudnivalók a háztartás, gazdaság, egészségtan s a mindennapi élet stb. köréből. Második, tetemesen bővített kiadás. Bp. [1895.] Lampel 2lev.+239 l.19,6 cm Kiadói vászonkötésben, a ráragasztott eredeti, színes borító szakadt, jó állapotban. 4.000.173. Hedin, Sven Pekingtől Moszkváig Bp. [1925.] Franklin-Társulat 1t.+231l. +1térkép (kihajtható) 22,5 cm /Modern Utazók Felfedezők Könyvtára/ Jellegzetes, kiadói vászonkötésben, (“klasszikus 2” kötésváltozat), jó állapotban. 5.000.174. Dr. Henszlmann Imre Magyarország ó-keresztyén, román és átmeneti stylű mű-emlékeinek rövid ismertetése. (1)-2. kötet. 2: Magyar-ország csúcsíves stylű műemlékei Győr, Sopron, Pozsony, Sz.-György, Bazin, Modor és Nagy-Szombat. Bp. 1876-80. Egyetemi ny. 4lev.+5t.+ 2mell.+1lev.+177 l.; 2lev.+221 l.+4t.

34

176

29,5+31,7 cm A két kötet különböző méretű félbőr kötésben, régi könyvtári és duplum bélyegzéssel, a második kötet felvágatlan, jó állapotban. RITKA! 36.000.175. Hevesy Iván A filmjáték esztétikája és dramaturgiája Bp. (1925.) Athenaeum 217 l.+1lev. 17 cm Aranyozott feliratú és rajzú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 3.000.176. Himler Márton Így néztek ki a magyar nemzet sír-ásói. A magyar háborús bűnösök amerikaiak előtt tett vallomásának hiteles szövege. New York, 1958. St. Marks 196 l. (szövegközti képekkel) 23,7 cm Újabb, egyszerű, félvászon kötésben, az eredeti borítófedél ráragasztva, jó állapotban. 9.000.177. Hóman Bálint Magyar középkor Bp. 1938. Magyar Történelmi Társulat 675 l.+1lev. 24,3 cm /Hóman Bálint munkái I./

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

179.

Kiadói, zöld, félbőr kötésben, jó állapotban. 6.000.178. Horti Pál A St. Louisi Világkiállítás Bp. 1904. Magyar Iparművészeti Társulat VIII+249-324 l.+X l. 31 cm Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, közepes állapotban. 5.000.-

179. Horváth Zsigmond Elmederítő, szívképző s characterfestő történetek a adatok fűzére. Gyönyörködtetve oktató olvasókönyv. I-II. kötet (egybekötve) Pest, 1840. Eggenberger IV+6-222 l.+ 3lev.; 196 l.+3lev. 17,7 cm Címkézett gerincű, új vászonkötésben, jó állapotban. 6.000.180. Hunfalvy Pál Magyarország ethnographiája Bp. 1876. MTA XI l.+1lev.+544 l.18,3 cm Kopottas, zöld, kiadói vászonkötésben, címlapján vakarással, jó állapotban. 5.000.-

182.

181. Illyés Gyula Beatrice apródjai. Regény. Bp. 1979. Szépirodalmi 1t.+577 l.+ 1lev. 18,7 cm Dedikált példány! Az előzéklapra ragasztva I. Gy. által kézzel címzett levél borítékja! Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, tulajdonosi bélyegzéssel, ex librissel, jó állapotban. 4.500.182. James, György [Georg Payne Rainsford] Robin Hood. Angol regény. Fordította Petőfi. I-II. rész [egybekötve] Pest, 1844. Hartleben 240 l.; 285 l. 15,7 cm Első kiadás! A két sorozatcímlap (ami nem tartozik szorosan a műhöz!) másolattal pótolva. A híres regény első, Petőfi második fordítása. 1970 körüli, címkézett gerincű vászonkötésben, márványozott lapszélekkel, jó állapotban. 20.000.183. Jancsó Benedek, Dr. Erdély története Kolozsvár, 1931. Minerva 387 l.+1lev.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

35


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

185.

23 cm Fűzve, javított gerincű, feliratos, kiadói papírborítóban, közepes állapotban. 4.500.-

184. Jehlicka Ferenc A revízió és a szlovákok Bp. 1933. Erdélyi Férfiak Egy. 33 l. 21,6 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.185. Julier Ferenc Magyar hadvezérek Bp. [1930.] Stádium 470 l. (szöveg-közti térképvázlatokkal)+1lev. 20 cm Aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 4.000.-

186. Jung, Willi A német munkásifjúság megválogatása, támogatása, pályafutása Berlin, 1941. Frickert 59 l. (szövegközti fotókkal) 21 cm A mű szerepel a “Fasiszta és szovjet-ellenes sajtótermékek” tiltólistán.

36

189.

Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.187. Juristowski Miklós A megközelíthetetlen sziget. [Fantasztikus] regény. Bp. 1931. Bárd J. és Fia 76 l.+2lev. 19,5 cm Aláírt példány! Korabeli vászonkötésben, az eredeti papírborító belekötve, jó állapotban. 4.000.-

188. Juristowski Miklós Weekendkirándulás a villámrepülő-vasuttal és egyéb elbeszélések Bp. 1931. Bárd J. és Fia 127 l. 19,3 cm Tudományos-fantasztikus elbeszélések. Aranyozott feliratú, korabeli vászonkötésben, az eredeti, képes borítófedél belekötve, jó állapotban. 3.000.189. Karinthy Frigyes Heuréka. [Elbeszélések] Első kiadás! Bp. (1927.) Singer és Wolfner 186 l.+ 1lev. 20,5 cm Aláírt példány!

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

192.

Fűzve, feliratos, kiadói vászonkötésben, közepes állapotban. 4.000.190. Karinthy Frigyes Utazás Faremidóba. (Gulliver ötödik útja.) Bp. 1916. Athenaeum 126 l. 20 cm Első kiadás! Fűzve, rajzos (Vendrei), kiadói papírborítóban, közepes állapotban. 3.000.191. Karinthy Frigyes Üzenet a palackban. [Versek]. [Első kiadás?] Bp. [1938.] Cserépfalvi (Pápai ny.) 80 l.+ 1lev. (címlapterv: Győry Miklós) 24,5 cm Ugyanezen kiadás másik változata az Antiqua nyomdában készült, annak borítóját Fényes Sándor készítette. Kiadói félvászon kötésben, rajzos, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 3.000.192. Dr. Károlyi Árpád Németujvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pöre. III. kötet. Bp. 1932. MTT XII+2lev.+658 l.; 4lev. +691 l. 23,5 cm

195.

/Magyarország újabbkori történetének forrásai/ Aranyozott gerincű, későbbi félvászon kötésben, jó állapotban. 9.000.193. Károsy Pál A Kerepesi-úti temető költészete. Sirversek, sirfeliratok. A Kerepesi-úti temető történetével. Egybegyüjtötte: Károsy Pál. Bp. 1934. Szerző 484 l. (felvágatlan)+2lev. 20,2 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 4.000.194. Katona József Bánk bán. Dráma öt szakaszban. Gyoma, 1921. Kner 153 l. 19,6 cm Rajzos (Kozma L.), kiadói félvászon kötésben, gerincénél a címke hiányzik, jó állapotban. 2.000.195. Katona Mihály Közönséges természeti föld-leírás. Készítette 1819-ik eszt. - - . Pest, 1824. Trattner X+3-519 l. 20,3 cm “A’ Természeti dolgoknak esmérete legfőbb gyönyörüséggel és haszonnal jutal-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

37


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

197.

maztatja-meg a’ vi’sgálódó elmét.” Címkézett gerincű, korabeli félbőr kötésben, könyvtári duplum, jó állapotban. 20.000.196. Kerékgyártó Árpád A műveltség fejlődése Magyarországban. 889-1301. [Unicus!] Bp. (1880.) Kilián XI+559 l. 22,6 cm Aranyozott feliratú, korabeli, vászon utánzatú kartonkötésben, közepes állapotban. 5.000.197. Kertész Árpád A nyomtatott betű története és útja Magyarországon Bp. 1941. Magyar Nyomdászok Tár-sasága 300 l. 20,4 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.Kéziratok - Aprónyomtatványok

198. Árukatalógus. Josef Schuler A. G. Erste Ungarische Stahlschre-ibfeder-, Feder-, Halter- und Indigo- Copierpapierfabrik. Budapest. [Bp. ~1910. Ny.n.] 240 l. 31,2 cm

38

199.

Az egykori Schuler József írószergyárat 1881-ben alapították, angol gépekkel szerelték fel és a századfordulóra a Monarchia meghatározó irodaszer gyártója lett. Tulajdonosa a királytól lovagi címet kapott. Az államosítás után írószergyárként működött tovább a Gyömrői út 61. alatti üzem. 1990. után egy német cégnek adták el, akik a gyártást abbahagyták, a gyárat felszámolták. Az épület egy részét lerombolták, itt használt autókat árulnak. Sic transit gloria mundi... Képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, kopottas, de jó állapotban. 5.000.199. Báli meghívó 1. Medikus - táncestélyre 1942. jan. 17. 17 cm; 2. Scambria - Táncestély 1939. jan.14. 11,2 cm; 3. Zalai Tánc-estély 1938. febr. 05. 22 cm; 4. Mű-vész Est 1941. febr. 20. 12,3 cm; 5. Szent István Bál 1940. febr. 06. 25 cm; 6. Teaestély 1939. febr. 18. 24,8 cm Együtt, jó állapotban. 2.500.200. Einladung zur jährlichen Prü-fung in der S. Eibenschitz’schen MädchenLehr und Erziehungsans-talt am 31-ten

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

202.

July 1845. ... Anfangs der Königs Gasse im v. Gyertyanffy ‘schen Hanse, 2. Stk. [Pest], 1845. [Ny.n.] 1 előnyomott és kézzel datált kártya 13,5x10,5 cm A Gyertyánffy-ház a Király utca 2. alatti (későbbi) Anker udvar. Ez a ház arról is nevezetes, hogy itt szedtek Budapesten először kapupénzt és itt tüntették fel először a kapualjban a la-kók névsorát. Itt működött az 1840-es években az Eibenschitzféle leánynevelő intézet a második emeleten. Bár sarkai töredezettek, jó állapotú. 2.000.201. Felmondólevél - Salver Béla részére 1945. április 30. datálású, géppel írt, két aláírással Rózsavölgyi és Társa (Kozma Lajos által tervezett) fejléces levélpapírján. Bp. 1945. 1lev. 14,5x22,5 cm Szürkés papíron, jó állapotban. 1.000.202. Gyászjelentés 1. Fodor József költő 1973. okt. 07. 2. Ábrányi Emil zeneszerző 1970. febr. 12. 3. Kádár János politikus 1989. julius 1314.

203.

Az első kettő “klasszikus” gyászjelentés, a harmadik köszönőlap, fényképpel. Együtt. 3.000.203. Kiállítási katalógus - Kass János kiállítása. Kass Galéria, Szeged, Vár u. 7. (Szeged), 1970. Móra F. Múzeum 8lev. (részben színes) 30 cm Dedikált példány! Fűzve, képes, feliratos fedőlappal, jó állapotban. 4.000.204. Róna Emy grafikusművész illusztrációi és rajzai. Budapest május 27. - június 12. Fényes Adolf terem. 1960. Bp. 1960. Pátria ny. 1lev. (harmadréthajtva) 20,9 cm Dedikált példány! Képes, feliratos fedéllel, jó állapotban. 3.000.205. Meghívó Képzőművész Jelmezbálba. Bp. 1938. Kellner 1lev. (3-rét hajtva) 30 cm Tahi-Tóth Nándor egész oldalas nyomtatott tusrajzával. Jó állapotban. 1.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

39


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

206.

206. Meghívó - “...és a Szépművésze-ti Múzeum meghívja Önt a Vasarely Múzeum ünnepélyes megnyitására 1987. május 8-án 15 órára.” [Bp. 1987.] MAHIR 1lev. (félbehajtva) 15 cm A művész által aláírt példány! Névre szóló borítékban, színes képpel, jó állapotban. 2.000.-

207. Műsorlap - David Oistrach (hegedű) és Lev Oborin (zongora) koncertje az “Imaházban” 1946. június 12-én. Brno, 1946. 1lev. (két oldalán nyomva) 21x30 cm Mindkét művész aláírásával! Közepén hajtásnyommal, jó állapotban. 6.000.208. Mikszáth Kálmán névjegye, hátoldalán tintával írt, sajátkezű feljegyzésével: “Nagyságos Marczali Henrik Úrnak József körút” Az 1900-as évek elején írhatta, Marczalinak ekkor a József krt. 65. alatt volt lakása.

40

209.

10,5x6,1 cm-es kártya, jó állapotban. 3.000.209. Róth Miksa (1865-1944) üveg-festő művész. 1908. április 30-i datálású, kézzel írt, német nyelvű, magánjellegű levele “Liebe fini (?)” megszólítással, “Miksa” aláírással. Bp. 1908. 3 beírt oldal saját levélpapíron négyrét hajtva, jó állapotban. Hozzátartozik: Dr. Gyuritza Sándor (szegedi gyógyszerész?) gratuláló levele 1908. május 18-i datálással, melyben “magas kitüntetéséhez” jó kívánságait küldi. (Róth Miksa ekkor kapta meg a Ferecz József Rend lovagi címét.) Szeged, 1908. 1 beírt oldal saját levélpapíron négyrét hajtva, jó állapotban. Hozzátartozik: Dr. Márkus Jenő (Beszkárt vezérigazgatóhelyettes) köszönő levele 1942. május 15i datálással, melyben az ajándék könyvet megköszöni. (Ráth Miksának ekkor jelent meg “Egy üvegfestőművész az üvegfestészetről” c. könyve. Bp. 1942. 1 géppel írt, aláírt oldal, céges

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

210.

levélpapíron négyrét hajtva, jó állapotban. 25.000.210. Schwott Lajos 4 db. színes karikaturája Sanyi és Hajnalka házassága (vagy vidékre költözése) alkalmából. (Bp.) 1933. 23x33 cm különálló lapok, grafit, tus, akvarell színezéssel. A művész Szapári Schwott Lajosként szignálta, talán magyarosítani kívánta nevét, bár ennek máshol nincs nyoma. Schwott Lajos (1907-1987) a Ludas Matyi ismert karikaturistája. Külön álló lapok, jó állapotban. 20.000.211. Szabályrendelet a vigalmi adóról. Újpest megyei város. Újpest, (1933.) Grafika ny. 11 l. 23,2 cm Fűzve, címeres, feliratos, kiadói borítóban, függőleges hajtásnyommal, jó állapotban. 2.000.212. Vándorló - könyve. Wander-buch für den Joseph Preisser. No. 402. Pest, 1840. [Ny.n.] 48 l.+1lev. (Pest kihajtható látképe 16x31 cm) 16,8 cm 68 bejegyzéssel és pecséttel, Magyarország, Észak-olaszország, Bajor-ország és

214.

Ausztria városaiból az 1840-45. közötti időszakból. A látképen Pest városa a Duna felől, Lehnhardt metszete. Aranyozott, vaknyomásos, bőrkötésben, jó állapotban. 15.000.213. Vihar Béla “Fehér sátradba térek” versének autográf, aláírt példánya. 1 beírt oldal 21,1x34 cm Félbehajtott, vízjeles papíron, gyűrődésnyomokkal, de jó állapotban. 6.000.——————————

214. Kisfaludy Károly, kisfaludi Iréne. Szomorú-játék öt felvonásban. Pest, 1820. Müller 121 l. 23,5 cm Első kiadás! Feliratos gerincű, későbbi vászonkötésben, körülvágatlan, az eredeti borítók belekötve, jó állapotban. 8.000.215. Kisfaludy Károly, kisfaludi A’ párt - ütők. Eredeti vígjáték három felvonásban.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

41


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

216.

Pest, 1820. Trattner 73 l. Hozzákötve: Kisfaludy Károly, kisfaludi Mikor pattant nem hittem vólna. Eredeti vígjáték egy felvonásban. [Pest] 1820. [Trattner] 77-109 l. 23,1 cm Első kiadás mindkét darab! A második darabot K. egy füttyművésznek írta négy nap alatt. Feliratos gerincű, későbbi vászonkötésben, körülvágatlan, az eredeti borítók belekötve, jó állapotban. 8.000.216. Kisfaludy Károly, kisfaludi Stibor vajda. Eredeti hazai drama négy felvonásban. Pest, 1920. Trattner 118 l.+1lev. 23,3 cm Első kiadás! Feliratos gerincű, későbbi vászonkötésben, körülvágatlan, az eredeti borítók belekötve, jó állapotban. 8.000.217. Kisfaludy Károly, kisfaludi Szécsi Mária vagy Murányvár ostromlása. Eredeti hazai dráma négy felvonásban - A kérők. Eredeti vígjáték három felvonásban. Pest, 1820. Trattner 123 l. 23,3 cm

42

219.

Első kiadás! Feliratos gerincű, későbbi vászonkötésben, körülvágatlan, az eredeti borítók belekötve, jó állapotban. 8.000.218. [Kisfaludy Sándor] Himfy szerelmei. A’ kesergő szerelem. Buda, 1801. Királyi Universitás 1t. (rézmetszetű, javított címkép)+302 l.+5lev. 15,3 cm Első kiadás! Kisfaludy első munkája! Folytatása a “Boldog szerelem” mely 1807-ben jelent meg először már szerepelt árverésünkön (AH 27/192.) Aranyozott feliratú, újabb félvászon kötésben, jó állapotban. RITKA! 15.000.219. Kisfaludy Sándor Minden munkái. Kiadja Toldy Ferenc. Pest, 1848. Heckenast XXXII+1232 hasáb+1 t. (acélmetszetű mellkép) 26,5 cm Aranyozott gerincű, vaknyomásos, korabeli vászonkötésben, jó állapotban. 16.000.220. Kiss Pál Marosvásárhely története Marosvásárhely, 1942. Petri K. 200 l.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

221.

+1lev.+LVI t.+1lev. 23,5 cm Dedikált példány! (Az utolsó oldalon) Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban 6.000.221. Kner Imre A könyv művészete. Tanulmányok a tipográfiáról és a könyvművészetről. Bp. 1957. Bibliotheca-Corvinia 161 l. 29,6 cm Aranyozott, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. 3.500.222. Kner Izidor Eszmék. [Első kiadás!] Gyoma, 1907. Kner 95 l. 13,3 cm Lekopott feliratú, kiadói vászonkötésben, foltos, gyenge állapotban. 3.000.223. Kner Izidor Félévszázad mesgyéjén 1882-1932. Gyoma, 1931. Kner 1 t.+176 l.+ 2lev. 20,8 cm Kopottas, kiadói (Kner A.), félvászon kötésben, nyomtatott dedikációval, közepes állapotban. 3.000.-

224.

224. Koczányi Ferencz Régi földirat a tanuló ifjuság használatára Vác, [1848.] Somogyi és Lukáts 4lev. +176 l. 21,1 cm Újabb, egyszerű félvászon(?) kötésben, az eredeti borító belekötve, jó állapotban. 6.000.-

225. Komlossy Ferentz István első királyunk’ koporsója. Nemzeti históriai dráma 3 fölvonásban. Székesfehérvár, 1823. Számmer 64 l. 20,5 cm Első kiadás! A szerző első saját munkája! Komlóssy Ferenc Dániel (1797-1860) színész, igazgató, a magyar vándorszínészet jelentős alakja. 1843-ban Debrecenben nála lépett fel először Petőfi. Új papírkötésben, régi könyvtárosi bélyegzéssel, jó állapotban. 4.000.-

226. Kós Károly A székely népi építészet Bp. 1944. KMENy 36 l. (szövegközti rajzokkal és fotókkal) 24,5 cm /A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadvá-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

43


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

228.

nyai É. 25. füzet/ Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.227. Kosáry Domokos A chilloni fogoly. Olvasónapló 1958. Bp. 1997. Magyar Írószöv. 114 l.+1lev. 24,2 cm Dedikált példány! Feliratos, kiadói kartonkötésben, jó állapotban. 2.500.-

228. Kosegarte, Henrik Ern. A’ Férjfiú a’ Társaságos Körnnyűlállásokban, vagyis... Magyarázta Köves István Pest, 1820. Trattner VI+193 l.19,1 cm Aranyozott gerincű, zöld, korabeli félbőr kötésben, jó állapotban. 12.000.229. Dr. Kovács Endre - Dr. Szigetvári Zoltán Tarokk-őr. A négyes tarokkjáték szabályainak részletes ismertetése és magyarázata. Bp. (1940.) Hornyánszky 159 l. 17 cm Dedikált példány! Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban,

44

232.

gerincén kis sérüléssel, jó állapotban. 4.500.-

230. Kozma Lajos A nagy szonáta - The great sonata. Gyoma, 2000. Kner 96 l.+1lev. 33,4 cm Számozott (595.) példány, könyvárusi forgalomba nem került. Kiadói, illusztrált papírkötésben, enyhén homorodott, de jó állapotban. 6.000.-

231. Dr. Krancher Oszkár A mézelő méh élete és tenyésztése. Ford.: Hutter Rezső. Sopron, 1915. Röttig Gusztáv és Fia 166 l.+7 t. 17 cm Kiadói, feliratos, félvászon kötésben, jóközepes állapotban, hátsó borítóján tépésnyommal. 3.500.232. Kriza János Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. 1. kötet. (Unicus!) Kolozsvár, 1863. Stein biz. VIII+577 l.+1lev. 22,3 cm Első kiadás!

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

236.

Későbbi egyszerű félvászon kötésben, jó állapotban. 8.000.233. gróf Kreith Béla II. Rákóczy Ferenc és korának története a legjobb kutfők nyomán Bp. 1905. Athenaeum 56 l.+28 t. 29,4 cm Aranyozott feliratú, festett gerincű, korabeli vászonkötésben, jó állapotban. 3.000.234. Dr. Kun Lajos A veszprémi zsidóság multja és jelene [Veszprém], 1932. Szerző VI+7-188 l. +12 t. 22,7 cm Egyszerű, felirat nélküli, újabb vászonkötésben, jó állapotban. 5.000.235. Dr. Küffer Béla Vándorbíráskodás Mátyás király alatt Bp. 1904. Ráth M. 97 l.+1lev. 18 cm Feliratos, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 3.000.236. Lagréné, [Henri] De Hajózás a szárazföldi vizeken: folyók és folyamok. Ford.: Kvassay Jenő; az eredetivel összeegyeztette Makry Endre. I-II.

238.

kötet. Bp. 1885-86. M. Mérnök- és Építész Egylet XII+1lev.+9 t.(kihajtható); XV+ 260 l.+1lev.+ 12 t. (kihajtható) 25,2 cm 1888-ban harmadik kötete is megjelent! Feliratos gerincű, korabeli vászonkötésben, jó állapotban. 15.000.-

237. László Gyula A népvándorláskor művészete Magyarországon Bp. 1974. Corvina 136 l.+8lev.+16 t. (színes)+72 t. 25,6 cm Dedikált példány! Kiadói vászonkötésben, képes, feliratos, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 4.000.238. Lázár Gyula Az ozmán uralom története Európában. III. kötet. Bp. 1877. Franklin-Társ. VIII+334 l.; VIII+339 l. 19 cm Aranyozott gerincű, korabeli félvászon kötésben, az eredeti borítófedelek belekötve, jó állapotban. 7.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

45


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

239.

239. Liber Endre Budapest szobrai és emléktáblái Bp. 1934. Szfőv. ny. 494 l.+1lev. 26 cm Gazdag szövegközti képanyaggal! Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 6.000.240. Ligeti Lajos, szerk. A magyarság őstörténete Bp. 1943. Pázmány Tud.egyetem BTK Franklin-Társulat 289 l.+1lev.+ 3 t. 17,8 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 4.000.241. Lőwy Árpád [Réthy László] Versei [Toronto], 1966. Forum Books 80 l. 17,1 cm Ritka emigráns kiadvány! Fűzve, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.500.242. Lükő Gábor A magyar lélek formái Bp 1942. Exodus 340 l.+20 t. (kétoldalas) 23,5 cm

46

243.

Új, címkézett gerincű, jó minőségű félvászon kötésben, jó állapotban. 4.000.-

243. A magyar béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldöttség működéséről Neuilly S/S.-ben 1920. januárius-március havában. I-II. köt. (a 4-ből!) Bp. 1920-21. M. Kir. Külügyminisztérium XXII+574 l.; XII+522 l. 30 cm A mű három szövegkötetben teljes egy atlasszal. (Központi 112/212.) Egyszerű, felirat nélküli, korabeli félvászon kötésben, jó állapotban. 20.000.-

244. Magyar Emléklapok. Történeti és szépirodalmi közlöny az utolsó forradalom korából. Szerkeszti és kiadja Szilágyi Sándor. Uj folyam 1-4. füzet. TELJES! Pest, 1850. Geibel 312 l.+VII 23,3 cm A szabadságharc leverése utáni második folyóirat-kísérlet, 4 füzet után betiltották, Szilágyit haditörvényszék elé akarták állítani.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

244.

Aranyozott és bordázott gerincű, korabeli félbőr kötésben, az eredeti borítók belekötve, jó állapotban. 15.000.-

245. A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona története. Szerk.: Doromby József - Reé László Bp. [1939.] Merkantil ny. 463 l.+22+ 40+84+180 l. 30,8 cm Aranyozott nyomású, gerincén és hátsó fedlapján restaurált, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 7.000.246. Magyar Írók Albuma. Kiadja Szilágyi Sándor. Pest, 1850. Geibel VII+240 l. 24,5 cm Első kiadás! “...ennek folytatása volt a Magyar Írók Füzetei, melyet szintén Sz. adott ki és szerkesztett 1850 második felében, ebből is csak négy füzet jelent meg, mert ezt is betiltották. (Ezen négy füzet Magyar Írók Albuma cz. külön is megjelent)” (Szinnyei) Feliratos, díszített, kiadói papírkötésben, szép állapotú, gyűjtői példány. 12.000.-

249.

247. A magyar jakobinusok emlékezete. A vértanúk hamvainak feltalálása alkalmából kiadta Budapest Főváros közönsége. Bp. 1919. Bp. Főv. Háziny. 2lev.+ 173 l.+1lev.+14 t. (műmelléklet) 33,1 cm A kísérő tanulmányt Gárdonyi Albert írta. Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, felvágatlan, jó állapotban. 5.000.248. Magyar Tibor, N. Műbőrgyártás Magyarországon Bp. 1980. Akadémiai 201 l.+26 t. (színes)+10 t.+1lev. 24,2 cm Stílszerűen műbőr kötésben, jó állapotban. 3.000.Magyar történeti életrajzok

249. Dr. Dézsi Lajos Tinódi Sebestyén Bp. 1912. MTT 229 l.+11 t. 24,5 cm Aranyozott gerincű, korabeli (Stief, Kolozsvár), félvászon kötésben, az eredeti borítók belekötve, jó állapotban. 5.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

47


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

251.

250. Ferenczi Zoltán Rimay János (1573-1631) Bp. 1911. MTT 264 l.+8 t. 24,5 cm Aranyozott gerincű, korabeli (Stief, Kolozsvár), félvászon kötésben, az eredeti borítók belekötve, jó állapotban. 5.000.251. Vértesy Jenő Kölcsey Ferencz Bp. 1906. MTT 1t.+209 l.+5t.+2 hasonmás 24,5 cm Aranyozott gerincű, korabeli (Stief, Kolozsvár), félvászon kötésben, az eredeti borítók belekötve, jó állapotban. 6.000.——————————

252. Dr. Makai Ernő Pénz és hitel a világválság tükrében Bp. 1934. Tébe 243 l. 25,3 cm Ma is aktuális tanulmány... Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, részben felvágatlan, újszerű állapotban. 3.000.253. Mann, Thomas A varázshegy. Regény. I-II. kötet.

48

255.

Bp. 1963. Európa 440 l.+8t.; 480 l.+8t. 20,5 cm A borító, a kötésterv és az illusztrációk Kondor Béla munkái. A nyomást és a kötést az NDK-ban végezték. Ugyanebben az évben megjelent a “Világirodalom Klaszszikusai” sorozatban is, illusztrációk nélkül. Aranyozott feliratú, vászonkötésben, eredeti, képes (Kondor B.), papírborítóban, jó állapotban. 3.000.254. Márai Sándor Napló 1958-1967. Második kiadás. München, 1977. Griff 229 l. 23,5 cm Aranyozott, kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 2.000.255. Marjay Frigyes Sedántól Prágáig... A magyar tragédia története. Pécs-Bp., 1938. Danubia 430 l.+1lev. 20,8 cm Kiadói vászonkötésben, képes, feliratos, eredeti sérült papírborítóban, jó állapotban. 4.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

257.

256. Márki Sándor Dózsa György és forradalma. Második kiadás! Bp. 1886 Ráth M. VIII+216 l. 22,5 cm Aranyozott gerincű, tetején feslett, korabeli vászonkötésben, közepes állapotban. 2.500.-

257. May Károly Karácsony. Utazási elbeszélés. Ford.: Szekrényi Lajos. Bp. 1898. Szent István Társulat 637 l. +1lev. 17,5 cm Első magyar kiadás! Aranyozott, festett, kiadói (Gottermayer!), vászonkötésben, jó állapotban, dekoratív példány. 8.000.-

258. Melich János A honfoglaláskori Magyarország Bp. 1929. MTA 241-434 l. 24 cm /A Magyar Nyelvtudomány Kézi-könyve I. kötet 6. füzet (második fele)/ Fűzve, barnult, kopott, kiadói papírborítóban, jó-közepes állapotban. 6.000.-

259.

259. Mészáros Lázár Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei- és szereplőiről. Közrebocsátja Szokoly Viktor. Pest, 1871. Athenaeum 105 l. 19 cm Első kiadás! Fűzve, kiadói papírborítóban, ceruzás aláhúzásokkal, gerincén kis hiánnyal, közepes állapotban. 4.000.260. Dr. Mező Ferenc Golden book of Hungarian Olympic Champions Bp. 1955. Sport 131 l. 24,5 cm Dedikált példány! Kétnyelvű (angol-francia) kiadvány. Fűzve, képes, feliratos kiadói papírborítóban, jó állapotban 2.000.261. Mollináry Gizella Földet érint homlokunk. [Versek]. Bp. 1929. Szerző 78 l. 17,8 cm Dedikált példány! Korabeli félvászon kötésben, kis sérüléssel, az eredeti, rajzos (Gebauer), papírborító belekötve, jó állapotban. 2.500.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

49


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

263.

266.

262. Moór Elemér A honfoglaló magyarság megtelepülése és a székelyek eredete Szeged, 1944. Somogyi Kvt. 111 l.+ 1térkép (kihajtható) 24,2 cm /Szegedi Múzeumi Kiadványok I. 13./ Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.263. Moravcsik Gyula A magyar történet bizánci forrásai Bp. 1934. MTT 1lev.+256 l.+1t. (ki-hajtható) 25 cm /A magyar történettudomány kézikönyve I. kötet 6/B füzet/ Fűzve, javításra szoruló állapotban. 5.000.264. Móricz Pál A magyar királyi honvéd 1868-1918. 88 egykorú képpel. Bp. 1928. Athenaeum 211 l. 25,2 cm Dedikált példány! Fűzve, színes kiadói papírborítóban, gerincén kis sérüléssel, kopottas, közepes állapotban. 4.500.-

265. Móricz Zsigmond A szerelmes levél. Kis regény, (Ill.: Boros László, a borítékot Végh Gusztáv rajzolta.) Második kiadás. Bp. (1918.) Légrády 239 l. 12,1 cm Festett kiadói kartonkötésben, eredeti, címkézett védőtokban, közepes állapotban. 3.000.266. Musset, Alfred de Vallomás. La confession d’ un enfant du siécle. Fordította: Kállay Miklós. [Bp.[ (1921.) Genius 1lev.+XVI+342 l. +2lev. 19,5 cm Végh Gusztáv iparművész címlapjával, könyvdíszeivel és kötéstervével. Amatőr könyvgyűjtők részére, kézzel számozott 50 példányból ez a XXXV. Festett, aranyozott, kiadói (Gottermayer!), pergamen kötésben, lapjai néhol hullámosak, kötése a portól beszürkült. Bibliofil példány! 12.000.267. Mussolini, Benito Arnaldo Mussolini élete Bp. [1935.] Franklin-Társulat 91 l.+4t. 18,7 cm

50

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

269.

Aranyozott díszítésű, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 4.000.268. Nagy Imre Mit ad a Kommunista Párt a parasztságnak? Bp. (1945.) Szikra 19 l. 15 cm Fűzve, rajzos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.269. Nagy Iván, vitéz A magyarság világstatisztikája. Öt térképpel. Bp. 1931. KMENy 52 l.+1 t. 24,5 cm Dedikált példány! Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.500.270. Németh László Az értelmiség hivatása Bp. 1944. Turul 287 l. 18,3 cm Első kiadás! /A Tájékozódás Könyvei 1./ Fűzve, feliratos, javított gerincű, kiadói papírborítóban, közepes állapotban. 2.500.-

273.

271. Norden, Hermann Ez Abesszinia! Ford.: Soproni Béla. Bp. [1935.] Franklin-Társulat 159 l.+ 20 t.+1 térkép 20,2 cm /Világjárók Utazások és kalandok/ Fűzve, színes, rajzos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.500.272. Noszlopi László A titkos erők és tanítások lélektana. Varázslat, álomfejtés, médiumizmus. Bp. 1943. Pantheon 136 l. 20,3 cm Feliratos gerincű, kiadói félvászon kötésben, közepes állapotban. 2.000.273. Nyírő József Júlia szép leány [Bp. 1939.] Révai 70 l. 18,5 cm Az Erdélyi Szépmíves Céh halina könyvjelzőjével. Festett, kiadói halina-kötésben, jó állapotban. 6.000.274. Nyírő József munkái. Halina-kötéses sorozat. Bp. 1936-41. Révai 9 db. TELJES! 19 cm

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

51


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

275.

1. Az én népem 275 l. 2. Halhatatlan élet 271 l. 3. Havasok könyve 236 l. 4. Isten igájában 158 l.; 176 l. 5. Jézusfaragó ember 263 l. 6. Kopjafák 226 l. 7. Madéfalvi veszedelem 454 l. 8. Sibói bölény 166 l.; 124 l. 9. Uz Bence 265 l. Festett, egységes, kiadói (Enyvári-Végh), halinakötésben, szép sorozat. 25.000.-

275. Ossendowski, Ferdinand A sötét Kelet árnyéka Bp. [1928.] Franklin-Társulat 143 l. 22,7 cm /Modern Utazók Felfedezők Könyvtára/ Jellegzetes, kiadói vászonkötésben, (“klasszikus 2” kötésváltozat), jó állapotban. 4.000.276. Örösi Pál Zoltán Méhek között. Ötödik, javított kiadás. Bp. 1957. Mezőgazdasági 706 l.+1lev. 24,3 cm

52

277.

Feliratos, kiadói félvászon kötésben, közepes állapotban. 3.500.277. Pap Ignác Ékesszólástan Veszprém, 1847. [Ramazetter ny.] 254 l+XIII l. 18,8 cm Címkézett gerincű, korabeli félbőr kötésben, jó állapotban. 7.000.278. Pauer János A’ Székesfejérvárott fölfedezett királyi sirboltról. (Képekkel) Szfv. 1849. Özvegy Számmer Pálné 2lev.+34 l. (kis fametszetekkel) 18 cm Korabeli, egyszerű félvászon kötésben, jó állapotban. 5.000.279. Péchy-Horváth Rezső Kárpátalja a fenyveszúgás országa Bp. 1942. [1941.] Egyházmegyei ny. Veszprém 156 l.+1lev. 20,3 cm OSzK szerint Eggenberger kiadás. Fűzve, rajzos (Janovits), feliratos, kiadói papírborítóban, részben felvágatlan, jó állapotban. 3.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

281.

280. Peissner Ignác Budapest a XVIII. században Bp. 1900. Singer és Wolfner 219 l.+ 1lev. 19,5 cm Fűzve, gerincén kis sérüléssel, jó állapotban. 2.500.-

281. Pekár Gyula Délen és éjszakon. I-II. kötet Bp. 1898. Athenaeum 4lev.+207 l.+ 1lev.+21 t.; 4lev.+222 l.+1lev.+20 t. 24 cm Szövegközti rajzokkal gazdagon illusztrált. A mű így, 41 táblával teljes. Aranyozott gerincű, festett, kiadói vászonkötésben, tulajdonosi névbejegyzéssel, kisebb foltokkal, kopásokkal, de dekoratív, szép példány. 12.000.-

282. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. jogu város adattára. Szerk.: Csatár István, Hovhannesian Eghia és Oláh György Pécs, 1939. Kultúra 172+164+236 l. (szövegközti képekkel) 31 cm /Pestvármegye adattára I-IV. rész/

283.

Aranyozott, dombornyomású, címerrel díszített, javított gerincű, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 6.000.283. Petőfi Sándor Összes költeményei. Hazai művészek rajzaival és a költő arcképével. Emlékkiadás a Petőfi-ház megalakítása alkalmából. I-II. kötet. Bp. 1907. Athenaeum 2lev.+313 l.+10 t.; 1lev.+312 l.+10 t. 35,5 cm Kiadói, szecessziós növényi motívumokkal, a költő mellképének és szobrának plakettjével díszített, festett kiadói selyemkötésben, aranymetszéssel, jó állapotban. 25.000.284. Petri György Sár. [Versek] Pécs, 1993. Jelenkor 68 l.+2lev. 19,5 cm Dedikált példány! Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.285. Pétzeli [Péczeli] József Haszonnal múlattató mesék, mellyeket rész- szerint É’sopusból vett, rész -szerint maga tsinált, ‘s az olvasásban gyönyör-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

53


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

285.

ködő iffjaknak kedvekért könnyen érthető versekbe foglalt. Győr, 1788. Streibig 6lev.+332 l.16,8 cm 1794-es tulajdonosi névbejegyzéssel. Feliratos gerincű, későbbi, egyszerű vászonkötésben, jó állapotban. 18.000.286. Petzelt, Joseph (József) Verfassung der ungarischen Kriegs-akadémie. Im Auftrage des Kriegsmi-nisters und General-Majors Lázár Mészáros. Pesth, 1849. Lukács és társ. 4lev.+63 l. 21,2 cm A szerző, aki az olmützi hadapród iskola tanára, a független magyar kormány hadügyminiszterének megbízásából készítette munkáját a magyar hadi főiskola címmel. Művét 1848-ban az országgyűlés elfogadta, kinyomtatását elrendelte, de erre csak 1849. tavasz végén kerülhetett sor. Fűzve, eredeti papírborítóban, könyvtári duplum, felvágatlan, kiváló állapotban. 5.000.287. Pilinszky János Végkifejlet. Versek és színművek. Bp. 1974. Szépirodalmi 123 l. 23 cm Dedikált példány! Négysoros vers-kéz-

54

287.

írással. Első kiadás! Kiadói papírkötésben, eredeti papírborítóban, szép példány. 8.000.288. Dr. Pipics Zoltán Így nézd a szépet. Második kiadás. 100 képpel és Haranghy Jenő rajzaival. Bp. [1944.] Szerző 218 l.+2lev. 21,5 cm Dedikált példány! Fűzve, képes, feliratos, javított, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.289. Plutarchus Cheron-béli Plutárchusnak a’ gyermekek’ neveléséről írott könyve, melly görög nyelvből magyar nyelvre le-fordíttatott Hatvany Pál által. Buda, 1795. Landerer 8lev.+58 l. 18,8 cm Egyszerű, későbbi, felirat nélküli félvászon kötésben, jó állapotban. 8.000.290. Potemkin Ödön Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi s temesvári táborozással Pest, 1867. Lauffer 186 l.+1lev. 22,5 cm Címkézett gerincű, korabeli félvászon kö-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

292.

tésben, az eredeti borító belekötve, régi könyvtári bélyegzéssel, jó állapotban. 8.000.291. Radisics, Elemér Hungary. Pictorial record of a thousand years. Bp. 1944. Athenaeum XV+2t.++190 l. +22 t. 27 cm Színes címerrel díszített, kiadói kartonkötésben, képes, eredeti papírborítóban, hártya védőpapírban, újszerű állapotban. 5.000.292. Révész Béla - Kozma Lajos Találkozás Hamupipőkével. I-II. kötet. Bp. 1909. Singer és Wolfner 153 l.+ 3lev.; 30 t.+2lev. 31,7 cm Az egyik legszebb magyar szecessziós könyv! Gerincén festett, kiadói fél pergamen kötésben, sarkai megnyomódva, de jó állapotban. 25.000.293. Dr. Rigler Gusztáv - Dr. Filep Gyula Vezető Kolozsvár városában Kolozsvár, 1903. Ajtai 109 l.+IV+2lev. +1 térkép (kihajtható) 15,5 cm

295.

/A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXII. Vándorgyűlésének tagjai számára/ Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.294. Dr. Róheim Géza Magyar néphit és népszokások Bp. (1925.) Athenaeum 342 l. 17,7 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, körülvágatlan, jó állapotban. 3.000.-

295. Róvó Aladár A könyv Bp. [1934.] Fővárosi Könyvkiadó 62 l. +5 t. 29,4 cm Újabb, felirat nélküli, zöld félvászon kötésben, jó állapotban. 4.500.296. Sassy Csaba Hét ország frontján. - - háborús nap-lója. I-II. kötet. Miskolc, 1930-31. Szerző 319 l.; 313l. 19,5 cm Mindkét kötet dedikált. Az első Gömbös

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

55


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

298.

Gyulának, majd áthúzva Rónay Gyurinak. Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, körülvágatlan, jó-közepes állapotban. 5.000.297. Sassy Csaba 10-es honvédek adomás könyve Miskolc, 1927. Klein ny. 54 l.+5lev. (reklámok) 18,8 cm Dedikált példány! OSzK 0 Fűzve, ragasztott gerincű, feliratos, töredezett, kiadói papírborítóban, gyenge állapotban. 3.000.298. Schubert, G. H. Dr. A növények természetrajza képekben. - ismeretes és kedvelt természetrajzi tankönyvének nyomán kiadta Hochstetter M. F. tanár. A második magyar kiadást átdolgozta Dr. Borbás Vince. 53 ív finomul színezett rajzzal s magyarázó szöveggel. Bp. 1882. Pfeifer 1lev.+52 l.+53 t. (dupla, színes) 32,7 cm A képeken nem zavaró módon, a növények magyar nevével. Színesen illusztrált, javított gerincű, kiadói

56

300.

félvászon kötésben, szép állapotban. 24.000.299. Sértő Ferenc Harkányfürdő legendája. Írta - - fürdő-ellenőr. Siklós, 1935. Cserni ny. 24 l. 20,2 cm Dedikált példány! A füzet utolsó két sora: “S újra ifjan vesszük vissza Nagymagyarországot!” Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, kicsit foltos, de jó állapotban. 3.000.300. Sinka István Harmincnyolc vadalma Bp. (1941.) Magyar Élet 224 l. 21,5cm Aláírt példány! Kiadói félvászon kötésben, kopottas, sarkainál szakadozott, eredeti, képes papírborítóban. 4.500.301. Somlyó György Mesék a mese ellen. Költemények prózában. (Borító és kötésterv: Kass János) Bp. 1967. Szépirodalmi 103 l.+2lev. 24,3 cm Vészi Endrének dedikált és az illusztrátor

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

301.

által Aláírt példány! Kiadói műbőr kötésben, képes, feliratos, megragasztott, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 4.000.302. Somogyi Ede Emlékezzünk régiekről. Az emberiség története első feltűnésétől egészen a kultúra keletkezéséig. Bp. 1908. Budapesti Hírlap ny. 345 l.+ 1lev. 21,8 cm Magyar őstörténettel, szumír-magyar rokonsággal. Aranyozott feliratú, korabeli vászonkötésben, jó állapotban. 3.000.303. Somos István összeáll. Auschwitz!... Hazatért deportáltak megrázó elbeszélései az auschwitzi, majdaneki, birkenaui és lublini német halállágerek borzalmairól. (Eredeti fényképfelvételekkel.) (Kolozsvár), [~1945.] Minerva 63 l. 19,2 cm Fűzve, rajzos, feliratos, kiadói papírborítóban, közepes állapotban. 1.200.-

306.

304. Soós Zoltán Egyszer volt Orenburg. [Versek] Bp. 1984. Zrínyi 101 l.+3lev. 20,1 cm Dedikált példány! Kiadói vászonkötésben, képes, feliratos, eredeti papírborítóban, tulajdonosi bélyegzéssel, jó állapotban. 2.500.-

305. Steier Lajos Az 1849-iki trónfosztás. Ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez. Bp. 1925. Genius 388 l. 19,2 cm Számozott (58/100.) példány! Újabb vászonkötésben, az eredeti borítófedél ráragasztva, jó állapotban. 3.500.-

306. Szabó Magda Katalin utca. Regény. Bp. 1969. Szépirodalmi 249 l.+3lev. 18,7 cm Dedikált példány! Kiadói vászonkötésben, rajzos, feliratos, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 3.500.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

57


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

309.

307. Szakmai jegyzetek a könyvnyomtató számára. Bp. 1940. Első Magyar Betűöntöde RT. 56 l.+4lev. 12,9 cm Fűzve, feliratos, kiadói borítóban, jó állapotban. 1.000.308. Szántó Tibor A betü. A betütörténet és a korszerű betüművészet rövid áttekintése. I-II. kötet. Bp. 1965. Akadémiai 167 l.; 358 l.+1mell+1 füzet (A betűtípusok osztályozása 41 l.) 29 cm Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, papírtokban, jó állapotban. 9.000.-

309. Széchenyi István, gróf Stadium. Írta - - 1831-ben. Kiadta Z**** 1833-ben. I. rész. [Unicus, több kötete nem jelent meg!] Lipese, 1933. Wigand XVIII+299 l. (14 levélen áthúzódó, a szöveget is érintő kis hiánnyal!) 20,8 cm Aranyozott gerincű, vaknyomásos, korabeli vászonkötésben, szép példány. 40.000.-

58

312.

310. Szekfű Gyula Állam és nemzet. Tanulmányok a nemzetiségi kérdésről. Bp. 1942. Magyar Szemle 372 l.+1lev. 19,2 cm /Magyar Szemle könyvei XVII./ Aranyozott gerincű, kiadói félvászon kötésben, védőborító nélkül, jó állapotban. 4.500.311. Szekfű Gyula A száműzött Rákóczi 1715-35. Bp. 1913. MTA VIII+418 l. 18,6 cm Zöld, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 4.500.-

312. Széles Jó ‘sef A’ zsidó vagy a’ külső szín sokszor meg tsal. Néző játék öt Felvonásba. Németből ford.: - -. Pest, 1824. Trattner IV+6-103 l. 18,6 cm Az angol eredeti mű szerzője Richard Cumberland (1732-1811) színigazgató és író (Pallas IV/810.p.) Új papírkötésben, melyre az eredeti borítófedeleket ráragasztották, jó állapotban. 6.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

315.

313. Szemere László Gombáskönyv kezdők részére. Útmutató a gyakoribb gombák megismeréséhez és értékesítéséhez. 250 gomba leírása 50 színes képpel és 50 szövegközti ábrával. Bp. 1926. Állami ny. 293 l.+50 t. (színes) 15 cm Feliratos gerincű, újabb vászonkötésben, jó állapotban. 4.000.-

314. Szemlér Ferenc Ember és táj. Versek. (Kolozsvár) 1934. ESzC. 82+11 l.+1lev. 20,3 cm Számozott (127.) névre szóló példány! Kiadói, címke nélküli, fél pergamen kötésben, jó állapotban. 4.000.-

315. Dr. Szendrei János Magyar műkincsek Bp. 1901. Műbarátok Köre X+94 l.+18 t. (hibás bekötés, de TELJES!) 35 cm /Radisics: Magyar műkincsek 3. kötet/ A sorozatot 5 kötetre tervezték, de csak 3 jelent meg.

317.

Bordázott gerincű, felirat nélküli, újabb félbőr kötésben, jó állapotban. 8.000.-

316. Szent Ut vagy is Gyakorlása azon fájdalmas Útnak, mellyben az halálra itéltetett Isten Ember az Úr Jézus Krisztus ... ment... Vác, 1845. Plessel L. 1t. (rézmetszet) +48 l.+14 t. (a stációk rézmetszetben) 16 cm OSzK 307.846. (nem említi a metszeteket!) Újabb félvászon kötésben, jó állapotban. 5.000.-

317. Szent-Miklóssy Aloyz, primóczi Hunyadi László. Szomorú játék öt felvonásban. Pest, 1820. Trattner 93 l. 19,5 cm A szerző első nyomtatásban megjelent műve. Az állhatatos szeretet jutalma című regényének kéziratát - Kazinczy tanácsára - tűzre vetette... Újabb vászonkötésben, az eredeti borítófedelek ráragasztva, körülvágatlan, jó állapotban. 5.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

59


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

319.

318. Szili Leontin Szerelmes muzsikusok Bp. [1939.] Fővárosi Könyvkiadó 285l. +1lev. 19,2 cm Dedikált példány! Rajzos, kiadói félvászon kötésben, tulajdonosi bélyegzéssel, jó állapotban. 2.000.319. Szmrecsányi Miklós Eger művészetéről. Tanulmányok és jegyzetek a hazai barokk történetéhez. Bp. 1937. Stephaneum ny. XII+332 l.+ 32 t. 24,5 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, régi bélyegzéssel, jó állapotban. 4.000.320. Tandori Dezső Medvék és más verebek. A szerző rajzaival. Bp. 1996. Litera Nova 121 l.+1lev18 cm Dedikált példány! Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.321. Tandori Dezső Mesélj rólam, ha tudsz. Ill.: Szemethy Imre.

60

321.

Bp. 1984. Móra 194 l.+3lev. 18,2 cm Dedikált példány! Fűzve, képes, feliratos, kicsit meggyűrt, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.322. Tandori [Dezső] A vízre írt név - Name urit on water. Bp. (1996.) Liget Galéria 64 l. 23 cm Dedikált példány! Fűzve, rajzos, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.323. Takács Edith Költeményei Haranghy Jenő rajzaival Debrecen, 1916. Csáthy 163 l. 21,2 cm Képes, feliratos, kiadói kartonkötésben, sarkai kopottak, jó-közepes állapotban. 2.500.324. Takáts Gyula Családfa helyett. [Versek] Bp. (1941.) Bolyai Akadémia 80 l. 15,5 cm Első kiadás! Dedikált példány! Hozzátartozik: Takáts Gyula autográf levele 1978. 04. 27. datálással, “Kedves Ferim!” megszólítással. 1 beírt oldal.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

324.

Feliratos, kiadói vászonkötésben, az eredeti borítófedél beleragasztva, tulajdonosi bélyegzésekkel, bejegyzéssel, jó állapotban. 4.500.325. Takáts Gyula Kimondani. [Versek] Pécs, [1981.] Szikra ny. 29 l. 21,5 cm Dedikált példány! Készült 300 példányban! Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.500.326. Tarczai György [Divald Kornél] A budai gyár. Félmult időkből. Bp. [1928.] Szent-István-Társulat 170 l.+1lev. 17,5 cm Dedikált példány! Aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 3.000.327. Tarczai György [Divald Kornél] Holicsi képeskönyv. Tarka bokréta. Bp. 1924. Szent-István-Társulat 182 l. 19,3 cm Dedikált példány! Címkézett gerincű, korabeli félvászon kö-

329.

tésben, az eredeti, rajzos (Jaschik), borítófedelek belekötve, jó állapotban. 4.000.328. Tarczai György [Divald Kornél] Mikó solymár. Regény. Bp. [1930.] Szent-István-Társulat 281 l. 17,4 cm Dedikált példány! Aranyozott gerincű, képes, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 3.000.329. Tarczy Lajos Természettan elemei. Kézi könyv nép - s közép iskolák számára. Három folyamatban. (TELJES!) Pápa, 1844. Reformált Főiskola 109 l. (szövegközti képekkel) 19,5 cm Aranyozott feliratú, egyszerű, 70-es évekbeli vászonkötésben, az eredeti borítók belekötve, jó állapotban. 6.000.330. Teleki Sándor, gróf Egyről-másról. Ujabb emlékeim. I-II. kötet (egybekötve). Bp. 1882. Révai Testvérek 315 l.; 303 l. 18 cm “Kormánybiztosság a zsidók zár alá vett

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

61


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

332.

műtárgyainak számbavétele és megőrzésére. Révai Mór J. 37.” beragasztott cédulával. Címkézett gerincű, korabeli vászonkötésben, jó állapotban. 5.000.-

331. Thierry Amadé Attila. Történelmi kor- és jellemrajz. Jegyzetekkel fordította és felvilágosítá Szabó Károly. Pest, 1855. Geibel VIII+183 l.+1lev. 21 cm Feliratos gerincű, korabeli félvászon kötésben, jó állapotban. 4.500.-

332. Thury Zoltán A kapitány és egyéb történetek Gyoma, [1901.] Kner I. 144 l. 20,6 cm Aranyozott, feliratos, piros, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 5.000.-

333. Turistaházak - Magyar Tájak. A magyarországi turistaházak képes ismertetője. Bp. 1958. Turistaházakat Kezelő Váll. 128

62

334.

l. 9,8 cm (haránt alakú) Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó-közepes állapotban. 1.000.334. Ujj Esztendei Ajándék, a’ jó igyekezetű fiu gyermekeknek ajándékozza egy gyermekek baráttya P**** I**** Kolozsvár, 1799. Hochmeister 2lev.+ 88 l.+2lev. 17 cm Wesselényi Miklós névbejegyzésével! OSzK 0 Korabeli papírkötésben, magángyűjteményi bélyegzéssel, jó állapotban. 20.000.335. Unger Hugó Miskolc a bükkvidéki főváros rövid ismertetése. Miskolc, 1928. Magyar Jövő ny. 1t. (dupla)+80 l.+1 térkép (színes, kihajtható) 20 cm Fűzve, színes, rajzos papírborítóban, jó állapotban. 3.000.336. Váci Mihály Bodza. [Versek] Bp. 1959. Magvető 115 l. 20 cm Dedikált példány!

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

337.

Kiadói félvászon kötésben, rajzos, eredeti, beszakadt papírborítóban, jó állapotban. Vadászat

2.500.-

337. Diezel [Karl Emil] - Mika [Károly] Az őz és a nyúl természetrajza és vadászata. Három műnyomású teljes és számos szövegképpel. Bp. [1912.] Athenaeum 1lev.+150 l.+ 1lev.+3t. 25,5 cm Egyetlen kiadás! Festett, kiadói vászonkötésben, javított, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 8.000.338. Kittenberger Kálmán Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában Bp. (1927.) Franklin-Társulat 1t.+338 l.+65 t.+1 térkép 24,5 cm Első kiadás! Kopottas, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 6.000.339. Nemeskéri - Kiss Sándor Pipaszó. Derűs emlékek egy változatos

340.

életből. Bp. 1941. Dr. Vajna és Bokor 359 l.+ 6 t. 20,6 cm Képes, feliratos, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 4.500.——————————

340. Vajda Péter Növénytudomány. Magyar-latin füvésznyelv és Rendszerisme. Orvosok, gyógyszeresek, kertészek ‘s kiváltképen a’ fűvészetet tanító nélkül tanulni akarók számára. (VIII. nagy réztáblán 368 ábrázolattal.) Pest, 1836. Heckenast 2lev.+236 l.+ 8t. (kihajtható, rézmetszet) 20,7 cm Egyetlen kiadás! Vajda Péter (1808-1846) irodalmár, tanár. Emlékét Petőfi szép költeménnyel tisztelte meg. Címkézett gerincű, korabeli papírkötésben, címlapján befoltozott lyukkal, jó állapotban. RITKA! 24.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

63


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

343.

341. Valló István Győri képeskönyv Bp. (1942.) Officina 1t.+46 l.+24 t. 17 cm /Officina Képeskönyvek 39./ Kiadói, színes, papírkötésben, eredeti hártyapapír védőborítóban, újszerű állapotban. 2.000.342. Vankóné Dudás Juli Falum Galgamácsa Szentendre, 1976. Pest Megyei Múz. 375 l.+12 t. (színes) 23,8 cm Dedikált példány! A szerző tollrajzával. Egy derék ember ex librisével. /Studia Comitatensia 4./ Fűzve, színes, rajzos, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 4.000.343. Varga Nándor Lajos A fametszet. Könyv a fametszet mesterségéről és történetéről, közel 200 képpel (színes fametszetekkel), színes kezdőbetűkkel. Bp. 1940. Képzőműv. Főisk. VI+1lev.+ 381 l.+1lev.+62 t.+1lev.+513-519 l.+ 3lev. 20,4 cm Megjelent 200 számozatlan és 100 számozott példányban, ez számozatlan.

64

346.

Címkézett gerincű, kiadói félvászon kötésben, sarkain kis javítással, jó állapotban. 20.000.344. Várnai Zseni Im itt az Írás! Második kiadás! Bp. 1927. Világosság ny. 1 t.+110 l.+1lev. 24,3 cm Dedikált példány! Aranyozott gerincű, korabeli félvászon kötésben, az eredeti színes borító belekötve, jó állapotban. 4.000.345. Várnai Zseni Örömök kertje. - - meséi. Bp. [1919.] Bíró M. 115 l.+1lev. 17,8 cm Dedikált példány! Illusztrálta Szilágyi Jolán (Szamuely Tiborné!) Ugyanebben az évben megjelent a Népszava kiadásában is, Mühlbeck - illusztrációkkal. Új papírkötésben, az eredeti borítók ráragasztva, jó állapotban. 3.000.346. [Verdion, Otto Bernhard] Róbert Péter született anglus élete és különös történetei, ki- is életét egy lakatlan Szigetben sok esztendőkig tsudálatosan

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

347.

töltötte, emlékezetve méltóképpen megfeleségesedett, gyer-mekeket nemzett és szenvedett sok viszontagságai utánn sorsával való tökélletes meg- elégedését el- érte. Fordította magyarra Sz. Szent-Iványi László. Pozsony-Pest, 1797. Landerer 1t. (rézmetszetű címkép)+5lev.+13-315 l. +1lev. 20,3 cm Első kiadás! Korai robinzonád! “Szentiványi László már 1797-ben lefordított egy német robinzonádot, majd annak folytatását (1802-ben) magyarra, nem az “elméjeket holmi mély tudományokban nyugtalanító érdemes férfijak” számára, hanem az ifjabb nemzedék kedvéért. (Magyar Könyvszemle 2000/1. szám) Az említett folytatást korábban (AH 22/241.) árvereztük, itt van hozzá az előzmény. Címkézett gerincű, korabeli félbőr kötésben, kicsit foltos, de jó állapotban. 20.000.-

347. Veres Péter Szocializmus nacionalizmus Bp. 1939. MEFHOSz 250 l. 20,7 cm

349.

Aláírt példány! Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 3.000.-

348. Verne Gyula [Jules] A bundák hazája. Regény két kötetben. [Egybekötve] Harmadik... képes kiadás. Fordította Gaal Mózes. Bp. [1924.] Franklin-Társulat 328 l. 20,3 cm Színes, festett, kiadói (piros), félvászon kötésben, kis benyomódással, jó állapotban. 5.000.-

349. Verne Gyula [Jules] A Jangada. Nyolcszáz mértföld az Amazonon. Ford.: Visi Imre. Harmadik, egyedül jogosított képes kiadás. Bp. 1908. Franklin-Társulat 430 l. 19,6 cm Korabeli, piros, félvászon kötésben, az eredeti fűzött kiadás papírborítója ráragasztva, jó állapotban. 6.000.350. Verne Gyula [Jules] A két Kip - testvér. Regény. Fordította Zigány Árpád.

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

65


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

352.

Bp. 1904. Franklin-Társulat 212 l. 20,3 cm Színes, festett, kiadói (piros) vászonkötésben, jó állapotban. 6.000.351. Verne Gyula [Jules] Utazás a Holdba kilencvenhét óra és húsz perc alatt. Ford.: Gaal Mózes. Ötödik, egyedül jogosított képes kiadás. Bp. 1916. Franklin-Társulat 280 l. 19,6 cm Korabeli piros félvászon kötésben, az eredeti fűzött kiadás papírborítója ráragasztva, jó állapotban. 6.000.352. Verne Gyula [Jules] A zöld sugár. Francziából fordította Zigány Árpád. Egyedül jogosított magyar kiadás 44 képpel. Bp. 1899. Franklin-Társulat 237 l.+ 1lev. 20,5 cm Színes, festett, kiadói (piros) vászonkötésben, jó állapotban. 8.000.353. Vitruvius Pollio, Marcus Tíz könyve az építészetről. Latinból fordította Fuchs Béla. Bp. 1898. Magyar Mérnök- és Építészegylet XI+204 l. 25,7 cm

66

355.

/Az I. cyklus tizedik illetményének része/ Korabeli, aranyozott gerincű, egyszerű vászonkötésben, jó állapotban. 4.500.354. Voit Pál Az egri főszékesegyház. Doktori értekezés 17 képpel. Eger, 1934. Egri Keresztény Sajtószöv. 103 l. 23,2 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.-

355. Voit Pál Régi magyar otthonok Bp. (1943.) KMENy 319 l. 24,6 cm Kiadói félvászon kötésben, képes, feliratos, eredeti papírborítóban, újszerű állapotban. 4.500.356. Vozáry Aladár, R. Elszállt a turul. Második kiadás. Bp. 1930. Studium 156 l. 21 cm Fűzve, képes (Fáy), feliratos, kiadói borítóban, gerince kicsit sérült, közepes állapotban. 2.500.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

358.

360.

357. Vörös Márton A szerencsés expedíció Bp. [1943.] Franklin-Társulat 104 l.+ 2lev.+20 t. 22,5 cm /A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára/ Jellegzetes, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 2.500.-

360. Weninger Vince Politikai számtan. Második, egészen átdolgozott kiadás. Pest, 1869. Athenaeum VIII+620 l.+ 2lev. 22,8 cm Korabeli félvászon kötésben, kötéstábláján kisebb törés, jó állapotban. 6.000.-

359. Waldapfel Eszter A független magyar külpolitika 18181849. Bp. 1962. Akadémiai 379 l.+16t.+2lev. +1 térkép (kihajtható) 24,7 cm Készült 1000 példányban! Kiadói vászonkötésben, feliratos, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 3.000.-

362. Zaka Lajos A budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egylete negyedszázados fennállásának története Bp. 1887. Egylet V+173 l.3lev. 19 cm Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.500.-

358. Vörösmarty Mihály Tündérvölgy. Széplak. A rom. A két szomszédvár. A délsziget. Gyoma, 1921. Kner 161 l.+2lev. 19,6 cm Rajzos (Kozma L.), kiadói félvászon kötésben, gerincéről a címke hiányzik, jó állapotban. 2.000.-

361. Zajti Ferenc Magyar évezredek. (Skytha-hun-magyar azonosság) Második kiadás. Bp. 1943. Móricz Zsigmond kiadó 1t.+ XII+443 l.+31 t.+4 térkép (kihajtható) 21 cm Kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. 5.000.-

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!

67


Antiquarium Hungaricum Budapest, 1053 Múzeum krt. 29. Tel.: 318-5857

364.

363.

363. Zelk Zoltán Gyermekbánat. [Versek] Bp. 1947. Hungária 32 l. 17,3 cm Első kiadás! Fűzve, címkézett, kiadói borítóban, jó állapotban. 2.000.364. Zelk Zoltán A lélek panaszaiból. Versek. Bp. 1942. Cserépfalvi 74 l.+3lev. 21,9 cm Első kiadás! Aláírt példány! Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, közepes állapotban. 4.000.-

365. Zolnai Béla A magyar stílus Bp. 1940. Magyar Szemle Társ. 46 l.+ 1lev. 19,2 cm Dedikált példány! /Különlenyomat a “Mi a magyar?” c. műből/ Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.500.-

68

--------------------

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET AZ ANTIQUARIUM HUNGARICUM I. ONLINE TÉRKÉP- ÉS METSZETÁRVERÉSÉRE, MELYET 2011. DECEMBER ELEJÉRE TERVEZÜNK AZ AXIOART.COM KÖZREMŰKŐDÉSÉVEL. AZ ÉRDEKLŐDŐK NOVEMBERTŐL BÖNGÉSZHETNEK A TÖBBSZÁZ TÉTEL KÖZÖTT.

--------------------

A leütési árra 15% árverési jutalékot számítunk!


97.

100.

107.

116.

130.

141.

151.

162.

170.


TÁRGYMUTATÓ ALÁÍRT BALATON BUDA ÉS PEST DEDIKÁLT

11,13,20,54,71,168,187,189,206,207,300,301,334,347,364 22,23,24,75 4 9 , 5 0 , 5 1 , 1 0 9 , 11 0 , 111 , 11 2 , 11 3 , 1 4 2 , 1 9 3 , 2 0 0 , 2 3 9 , 2 8 0 , 3 6 2 16,21,31,33,60,61,62,72,76,79,80,81,85,90,101,138,146,152, 153,161,165, 181,203,204,220,227,229,237,260,261,264,269,284, 287,288,296,297, 299,301,304,306,318,320,321,322,324,325,326, 327,328,336,342, 344,345, 365 19,25,41,61,62,90,101,150,154,162,163,169,170,182,190,191,214, ELSŐ KIADÁS 215,216,217,218 225,232,246,257,259,270,273,284,287,309,317, 338,346,363,364 EMIGRÁNS IRODALOM 65,166,176,241,254 1,27,28,38,44,67,84,92,108,116,121,140,143,183,220,226,232,273, ERDÉLY 274,293, 303,314,334 FÖLDRAJZ-ÚTLEÍRÁS 1,3,7,20,21,33,35,44,52,53,56,68,69,70,77,96,154,160,164,167, 173,195,224, 271,275,281,291,293,299,333,335,346,357 GASZTRONÓMIA-SZŐLŐ-GYÜMÖLCS 102,132,145,146,147,148,149,150,172 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI 2,10,43,52,53,64,74,89,103,139,151,157,159,179,187,188, 224,257,346 HADTÖRTÉNET 88,94,97,185,245,264,286,290,296,297 85,144,151,297 HUMOR 5,87,192,211,235 JOG JUDAIKA-ANTISZEMITIZMUS 186,213,234,303,312,330 181,201,208,209,213,287,324 KÉZIRAT 25,194,221,222,223,230,332,358 KNER KÖZGAZDASÁG 79,80,81,91,125,252,309,360 MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 96,160,173,275,357 MÉHÉSZET 231,276 6,39,42,58,95,119,198,236,248,353 MŰSZAKI MŰVÉSZETI 8,27,28,38,49,57,75,76,78,104,105,106,153,156,174,175,178,203, 204,205,206,209,210,226,237,239,253,288,292,315,319,343, 353,354 75,180,294,342 NÉPRAJZ NYELVÉSZET 16,40,168,258,277 ORVOSI 17,18,45,272


TÁRGYMUTATÓ PEDAGÓGIA 2,37,289 SPORT 137,229,260 SZÁMOZOTT, KIS PLD. 11,15,29,54,99,137,161,230,266,305,314 16,112,127 SZÍNHÁZ TÉRKÉP 50,141 TERMÉSZETTUDOMÁNY 158,159,172,329,340 41,59,162,163,285,289,334,346 XVIII. SZ. 4,8,9,13,26,32,34,35,46,47,48,56,60,63,65,66,73,76,83, 93,97,98,99, TÖRTÉNELEM 100,107,115, 117,141,143,155,167,171,176,177,184,192,196,197, 212,233,235,238,240,243,244,247,249,250,251,255,256,258,259, 262,263,267,278,290,302,305,310, 311,331,336,359,361 224,316 VÁC 134,337,338,339 VADÁSZAT ZENE 207


JEGYZETEK ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................


174.

182.

192.

204.

209.

210.

219.

230.

232.


243.

257.

273

292.

298.

309.

343.

346.

352.

ANTIQUARIUM HUNGARICUM

H-1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857 WWW.VARIUM.HU

- ANTIK@VARIMUM.HU

Antiquarium Hungaricum 28. árverés  

Az Antiquarium Hungaricum 28. árverési katalógusa

Antiquarium Hungaricum 28. árverés  

Az Antiquarium Hungaricum 28. árverési katalógusa

Advertisement