Page 1

29. ÁRVERÉS

2012. ÁPRILIS 25. SZERDA 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)


7.

48.

103.

34.

51.

150.

43.

81.

177.


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

29. ÁRVERÉS A könyvbemutató helye és ideje: 2012. árpilis 16-tól 25-ig a nyitva tartási idő alatt 10-18 óráig szombat 10-14 óráig A könyvbemutató helye: 1053 Budapest, Múzeum krt. 29. Tel.: 318-58-57 www.varium.hu - antik@varium.hu

Az árverés helyszíne: Korona Mercure Hotel 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. (Kálvin tér sarok) Az árverés időpontja: 2012. április 25. szerda 17 óra

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857 Árverési feltételek 1. Az árverésen licitálni csak név, lakcím megadása és aláírás ellenében az árverésvezetőtől kapott sorszámozott kartonokkal lehet. A vevők a karton átvételével, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az Árverési Feltételeket magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A vásárlási szándékot a karton egyértelmű felemelésével kell jelezni.

2. A licitlépcsők a következők: 1.0002.000 Ft-ig 200 Ft 10.000 Ft-ig 500 Ft 2.00020.000 Ft-ig 1.000 Ft 10.00020.00050.000 Ft-ig 2.000 Ft 50.000100.000 Ft-ig 5.000 Ft 100.000200.000 Ft-ig 10.000 Ft 200.000500.000 Ft-ig 20.000 Ft 500.0001,000.000 Ft-ig 50.000 Ft 1,000.000 Ft-tól 100.000 Ft 3. Az árverésvezető az árat az utolsó ajánlatig emeli, amíg csak egy ajánlat marad és ezt az összeget leüti a legtöbbet ajánló sorszámát bemondva. Ha a tételre az elért áron az Országos Széchényi Könyvtár igényt tart, elővásárlási jogát leütéskor gyakorolhatja. 4. A vételár a leütési összeg+15 % árverési jutalékból áll!

5. A leütést követően a tétel akkor megy át a vevő tulajdonába, ha azt annak kifizetésével érvényesíti. A vevő a teljes vételárat készpénzben, vagy annak 20%-át foglalóként az árverés napján helyben, vagy üzletünkben tartozik megfizetni. A vételárba a foglaló összege – határidőn belüli teljesítés esetén – beleszámít. Az árverés során a tétel leütésével megszerzett vételi jog 14 napig van érvényben. Ennek lejártával - más megállapodás hiányában - a vevő ajánlatát érvénytelennek tekintjük. Ekkor az árverezőnek joga van minden kártérítési felelősség nélkül a tételt másnak eladni, vagy újra árverésre bocsátani és a foglaló összegét megtartani.

6. Az el nem kelt tételek az árverés végéig visszakérhetők. Az árverésvezető fenntartja magának a jogot, hogy a katalógusban megadott sorrendtől eltérjen. 7. Vásárlásra vételi megbízást is elfogadunk, ilyenkor a megbízó helyett az árverésvezető licitál és azonos ajánlat esetén elsőbbséget élvez a jelenlevőkkel szemben. 10.000.-Ft-ot meghaladó kikiáltási ár esetén telefonon történő licitálásra is lehetőséget biztosítunk egyedi elbírálás alapján, de telekommunikációs hiba esetén kártérítési felelősségünk nincs.

8. Vételi megbízás esetén az árverező cég megkövetelheti a felkínált vételi összeg felének előzetes befizetését. Közületek vételi megbízását szabályos, cégszerűen aláírt hivatalos megrendelővel is elfogadjuk. Vételi megbízásokat az árverés napján 15 óráig fogadunk telefonon (318-5857) és e-mailben (antik@varium.hu). Postacímünk: 1053 Budapest Múzeum krt. 29.

9. Sikeres licitálás esetén a tételeket csak a teljes vételár kézhezvétele után adjuk ki üzletünkben (Bp. V. Múzeum krt. 29.), vagy postázzuk. Könyveket külföldre nem küldünk. Ha a vétel nem sikerült az előleget 15 napon belül visszaküldjük a megbízónak. Készpénzfizetési számlát csak a kifizetés napján tudunk adni.

10. Katalógusunk honlapunkon a www.varium.hu valamint a www.axioart.com portálokon is láthatók, ezeken is kezdeményezhetnek vételi megbízásokat.

11. A tételek az árverés előtti kiállításon 10 napig megtekinthetők üzletünkben és árverésre megtekintett állapotban kerülnek. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul és tájékoztatásul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell az árverést megelőzően meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy az megfelel-e a katalógusban leírtaknak. A tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak, ezért a tétel kifizetése után minőségi kifogásokat nem fogadunk el. Szeretettel várjuk árverésünkön. Budapest, 2012 április

Kárpáti Frigyes és munkatársai

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

Üdv az Olvasónak!

Információk özönében élünk. Mindenhonnan dőlnek a hírek, egyre gyorsabban, egyre több. Ellepnek, ledöntenek, legyőznek. Régen egy levél Turinból hetekig jött. Levelet kapni öröm volt, megtiszteltetés. Egy levelet többször is elolvastak. Először boldogan átfutották. Másodszorra alaposabban, egyegy gondolatnál elídőzve. Harmadszorra az író hangulatát is megérezve. Negyedszerre is. Ötödszörre is... Ma kéretlen levelek tömege érkezik. Automatikusan kitöröljük szinte mindet. Aztán lájkoljuk Kossuthot a Facebookon... Kárpáti Frigyes antikvárius

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

3.

54.

143.

24.

78.

218.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

40.

87.

222.


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

2.

1.

1. AISZKHÜLOSZ Oreszteia. Ford. Devecseri Gábor [Bp. 1962, Európa] 2 lev., 154-275. l. 19 cm Devecseri Gábor rajzos dedikációja: [Zolnay] „Vilinek, Erzsébetnek, Eszternek, Zsuzsának Gabi”. Különlenyomat az Aiszkhülosz drámái c. kötetből, a címlapon „A fordító ajándéka tisztelete jeléül” nyomtatott szöveg. Fűzve, kiadói borítóban, jó állapotban. 1.500.-

2. ALMÁSY GYÖRGY, DR. Vándor-utam Ázsia szívébe Budapest, 1903. Term.tud. Társ. XII+1 térkép (kihajtható)+737 l.+1 lev.+21 tábla (ebből 3 színes, 8 kihajtható) 26 cm AH 28/7. Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, gerince tetejét a kutya megrágta, egyébként jó állapotban. 9.000.3. ÁLMOSKÖNYV. LEGÚJABB EGYIPTOMI - CSIZIÓVAL. Budapest, [1939] Somló Gy. 4 lev 19,2 cm

Hozzátartozik: Vőfély köszöntő [Budapest, 1931.] Somló 4 lev 19,1 cm Ponyva kiadás! Mindkettő fűzve, rajzos borítófedéllel, jó állapotban, félvászon tékába helyezve 3.000.4. ANDRÁSI GYŐZŐ A könyvnyomtatásról Budapest, 1944. Pallas ny. 77 l. 15 cm Központi 116/263. Fűzve, szennylapja hiányzik, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.-

5. ANDRÁSSY KURTA JÁNOS A magyar nép szobrászata. Első kötet (Unicus) Előszó: Kádár Zoltán. Első kiadás! Bp. 1944, ABC 68 l.+2 lev.+76 t. 20,1 cm

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

5


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

6.

Ex Libris 44/4. Kiadói papírkötésben, eredeti, enyhén sérült papírborítóban, jó állapotban. 2.500.-

6. ARANY JÁNOS Buda halála. Hún rege. Első kiadás! Pest, 1864. Ráth M. VI+247 l. 16 cm Honterus 81/114. Aranyozott gerincű, vaknyomásos, korabeli vászon kötésben, az előzéklap felső sarka levágva, szép állapotban.

6.000.-

7. ASZLÁNYI KÁROLY Özöngáz [Fantasztikus regény] Bp. 1936, Nova. 276 l., 2 lev. 19,1 cm Mike 42/491, Országház 18/117. Aláírt példány! Aranyozott kiadói egészbőr-kötésben, jó állapotban.

6

8.

8. BALOGH ISTVÁN Egy agg magyar színész életéből. Sajtó alá rendezte és kiadta Dr. Barna János (Makó), 1927. Makói Friss Újság 415 l 14,8 cm Számozott (15/100) és a közreadó által aláírt példány! Opera 20/15. Új, egyszerű vászonkötésben, jó állapotban. 4.000.9. BÁNKI EMIL Magyar munka. A Magyar Gondolat alapvonalai. Budapest, 1944. “Őserő” kiad. 432 l. 20,8 cm A kötet szerepel a Fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus... tiltójegyzéken. Feliratos kiadói nyersvászon-kötésben, gerince alul-felül kissé kopott, egyébként jó állapotban.

2.500.A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

3.500.-


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

11.

10. BEECHER STOWE, HARRIET Tamás bátya, vagy: egy szerecsen rabszolga története. A szövegbe nyomott huszonkét képpel. Budapest, 1899. Rózsa K. 47 l 17,3 cm Ponyva kiadás! Első magyar kiadása 1853-ban jelent meg. Fűzve, rajzos papírborítóban, jó állapotban, félvászon tékába helyezve 2.000.-

11. BEKSICS GUSZTÁV A dualismus. Története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. Budapest, 1892. Athenaeum IV+325 l. 23,3 cm Központi 102/44. Kopottas, korabeli félbőr kötésben, régi könyvtári bejegyzéssel és bélyegzéssel, közepes állapotban.

12. BELLA ISTVÁN Emberi délkörön. — versei.

3.000.-

13.

Budapest, 1982. Magvető 110 l + 1 lev 18,4 cm Dedikált példány! Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.-

13. BENEDEK ELEK Két gazdag ifju története. Regény. (Mühlbeck Károly rajzaival) [Első kiadás!] Budapest, [1908.] Singer és Wolfner 199 l + 4 lev 26,5 cm Krisztina 15/48. Újrakötött gerincű, festett kiadói félvászon kötésben, kopottas, de jó állapotban.

4.000.-

14. BENEDEK ELEK Kisbaczoni versek Budapest, [1926] Lampel 96 l 19 cm Az 1913-ban Benedek Elek kis könyvtára 176-177. köteteként megjelent mű címlap kiadása, 1925-ös(!) ajándékozási bejegyzéssel

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

7


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

16.

Új félvászon kötésben, az eredeti borítók rádolgozva, jó állapotban. 3.000.-

15. BENEDEK ELEK Oh, szép ifjúságom! A régi diákéletből. Márton Ferencz rajzaival. Budapest, 1917. Lampel 141 l + 1 lev 22,5 cm Borítóváltozat Haranghy Jenő rajzával. Lekopott gerincű, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

3.000.-

16. BETÜMINTAKÖNYV BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJÁBÓL IV. KER. KÖZPONTI VÁROSHÁZ Budapest, é.n. Házinyomda 296 l. 28 cm Központi 108/242. Aranyozott címerrel díszített, feliratos, kiadói vászonkötésben, gerincén kis kopással, jó állapotban.

8

8.000.-

17.

17. BEVILAQUA BORSODY BÉLA – MAZSÁRY BÉLA Pest-budai kávéházak. Kávé és kávésmesterség. I-II. Kötet Budapest, 1935. Athenaeum 168 l.+526 l.+ 18 t.; 534-1467 l. + 26 t. 23,5 cm Mike 31/133. Feliratos, korabeli (kiadói?) vászonkötésben, jó állapotban. 25.000.-

18. BIBLIA. Szent Biblia, az-az: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által. A basileai edito szerént ezen új formában szórúl szora ki-botsáttatott. Lipsiában, 1776. Lőve Antal 1 lev. (címlap, erősen javított) + 1028 l.+ 272 l. + 1 lev. (címlap) + 368 l. + 134 l. (a végéről 1 levél, a zsotárok mutató táblája hiányzik!) Az egyik legritkábban előforduló bibliakiadás! A Tótfalusi Kis Miklós kiadásaiban elkezdődött javításon módosított az Im-Hofnál megjelent svájci kiadás, több-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

18.

nyire ezt követték azután az 1908-as revízió megjelenéséig. Néhány kiadása még később is megjelent. (biblia.drk.hu) Korabeli, rozoga bőrkötésben, mely a gerincén repedt, néhány lapja kijár, javításra szoruló állapotban. 30.000.19. BIBLIA. Szent Biblia, az-az: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által. És mostan a basileai ki-adás szerént ezen formában ki-botsáttatott. Po’sonyban és Pesten, 1803. Füskúti Landerer Mihály 1 rézmetszet (díszcímlap) + 1 lev + 1152 l. (671-672. l. szöveghiányos!) + 1 lev +392 l + 123 l + 3 lev 19,8 cm Honterus 71/28. Datált, korabeli szattyánbőr kötésben, mely az idők folyamán erősen lekopott, néhol kilyukadt. Gerince tetején el is szakadt. Aranyozott, poncolt élekkel. Több

19.

lapja foltos, összességében jó-közepes állapotban.

30.000.-

20. BIBÓ ISTVÁN A magyarság és a magyar társadalom jelleme Budapest, 1924. M. Tud. Társ. Rt. 19 l. 23,2 cm Fűzve, feliratos kiadói papírborítóban, jó állapotban.

2.000.-

21. [BOCCACCIO, GIOVANNI] Igen szep Tangredus historia, az kiraly leanyarol Gismundáról, és az Királynak titkos Tanútsossáról Gisquardustról, kik között felbomolhatatlan szeret lévén, halálra adták magokat: Olasz nyelvből az Bocatiusból Deákra fordíttatott Philippus Beroaldus által: Magyar nyelvre Penig fordíttatott G.E.T. [Georgius Enyedi Transylvanicus] által [Nürnberg] 1737. Esler Marton 48 l 15,7 cm

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

9


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

21.

E mű a Dekameron 41. novellája. Ponyva kiadás! Magyarul először 1577ben Debrecenben jelent meg Enyedi György (1555-1597.) unitárius püspök fordításában. Oszk 271.192 Későbbi félvászon kötésben, jó állapotban. 15.000.-

22. BOGDÁN ISTVÁN A magyarországi papíripar története (1530-1900.) Budapest, 1963. Akadémiai 485 l. + 1 lev. + 2 mell. (térképek) 24,3 cm Példányszám: 750 Aranyozott, kiadói vászonkötésben, feliratos, eredeti papírborítóban

22.

Feliratos, kiadói vászonkötésben, szakadozott, eredeti védőborítóban, jó állapotban.

4.000.-

24. BRAUN SOMA, DR. A népmese. Bevezetés az összehasonlító mesekutatásba. Budapest, [1923.] Genius 205 l + 1 lev 17,7 cm Krisztina 19/89. Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

2.000.-

4.000.-

23. BORBÍRÓ VIRGIL – VARRÓ ISTVÁN Győr városépítéstörténete Budapest, 1956. Akadémiai 324 l. + 5 mell. (kihajtható) 29 cm A szöveg között 221, részben színes képpel

10

25. BRÓDY SÁNDOR Az egri diákok. Két magyar Robinson története. [Első kiadás] Budapest, [1894.] Singer és Wolfner 152 l (szövegközti képekkel) + 3 t. 21,4 cm Mühlbeck Károly rajzaival. /Ifjusági

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

26.

Könyvek/ Enyhén kopott, aranyozott, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

4.000.-

26. BRÓDY SÁNDOR Az ezüst kecske. Díszítették magyar festők Budapest (1898). Pallas 3 lev.+ 150 l.+ 1 lev. + 22 t. (részben színes, hártyapapírral) 33,2 cm Nyomtatott és kézzel írt, dr. Gerő Lajosnénak szóló dedikációval! A borítófedélen látható fémplakett Fadrusz Jánosné munkája, a kötet szöveg közti és egész oldalas rajzait többek között Csók István, Fényes Adolf, Feszty Árpád, Glatz Oszkár, Lotz Károly, Mednyánszky László, Thorma János, Tornyai János és Vaszary János készítette. Aranyozott, fémplakettel díszített fekete kiadói, élein felfeslett ripszkötésben. Belül jó, kívül közepes állapotban.

8.000.-

27.

27. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÜZEMI ALKALMAZOTTAINAK CÍMTÁRA 1944. AZ 1944. JANUÁR 1.-I ÁLLAPOT SZERINT Bp. [1944], Székesfőv. Háziny. XIV, 346 l. 23,4 cm Kitűnő adattár Aranyozott kiadói félvászon-kötésben, jó állapotban. 2.500.-

28. BUDAPESTI VÁROSRENDEZÉSI SZABUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK 2/1959. SZÁMÚ RENDELETE. Budapest, 1959. Főv. Nyomdaipari V. 99 l. + 10 térkép 23,8 cm Budapest övezeti térképének 9 szelvényével és 1 áttekintéssel. Barnult aranyozású, kék, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. BÁLYZAT.

6.000.-

29. BUSCH VILMOS [WILHELM] A sárkányok. A róka. Két kaczagtató móka. Magyarul Rudnyánszky Gyula.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

11


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

30.

Harmincznyocz képpel. Budapest, [1918.] Rozsnyai 39 lev 21,8 cm Studio 23/67. Aranyozott gerincű, rajzos, feliratos, kiadói félvászon kötésben, szép állapotban. 3.000.-

30. BUSCH VILMOS [WILHELM] Kacagtató kalandok. Mulatságos apró történetek versekben és képekben. Magyarul Rudnyánszky Gyula. Budapest, [1909.] Rozsnyai (a borítón: Aczél testvérek) 72 l 21,5 cm Nyugat 23/111. Aranyozott gerincű, rajzos, feliratos, kiadói félvászon kötésben, szép állapotban.

3.000.31. BUSCH VILMOS [WILHELM] Ugri Matyi, a bajkeverő holló. A szélpuska. - A szombatesti fürdés. Három

12

31.

kaczagtató történet versekben és képekben. Magyarul Rudnyánszky Gyula [Második kiadás] Budapest, [1918.] Rozsnyay Károly 42 l 20,7 cm Magyarul először 1892-ben jelent meg. Studio 23/70. Újabb, egyszerű papírkötésben, jó állapotban. 3.000.-

32. [BÜRGER, GOTTFRIED AUGUST] Münchhausen báró csodálatos utazásai és kalandjai vizen és szárazon. Az ifjuság számára Höcker Oszkár után átdolgozta Dr. Koltai Virgil. Öt szines képpel. IV. kiadás Budapest, [1909.] Athenaeum ny. 83 l + 4 t (az 5. tábla a borítóra ragasztva!) 18,7 cm Studio 24/63. Ex Libris 44/175. Képes, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

3.000.-


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

35.

33. [BÜRGER, GOTTFRIED AUGUST] Münchhausen. Az igazmondó német báró csodálatos kalandjai. Elbeszélte ő maga. A magyar ifjuságnak elmeséli Gaal Mózes. Budapest, [1913.] Lampel 1 lev + 152 l + 15 t. 21 cm Gustave Doré humoros illusztrációival. Átkötött, egyszerű félvászon kötésben, közepes állapotban. 3.000.-

34. COOPER FENIMORE Vadfogó. Képekkel. Angol eredetije nyomán az ifjúság számára átdolgozta Mikes Lajos. Budapest, [1903.] Lampel 149 l + 1 lev 22,8 cm Egészoldalas és szövegközti rajzokkal. Rajzos, feliratos, kiadói félvászon kötésben, kopottas, de jó állapotban. 35. CZAGÁNY LAJOS Bútorszerkezetek

3.000.-

36.

Budapest, 1957. Táncsics 16 l (szövegközti képekkel) 20 cm Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, kopottas, de jó állapotban. 2.000.-

36. CSÁNYI KÁROLY A magyar kerámia és porcelán története és jegyei Budapest, 1954. Képzőművészeti Alap 120 l + 16 tábla (kétoldalas) 24,5 cm Pastinszky 31/15. Kiadói félvászon kötésben, eredeti papírborítóban, kis kopásokkal, jó állapotban..

5.000.37. CSEREY FARKAS, NAGY-AJTAI Isten’ annyának a’ boldogságos szeplőtelen szép szűz Máriának Lórétomi Litániában lévő nevezetek’ rendin folyó dícsérete. Bécs, 1772. Trattner 144 l.+ 59 rézmet-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

13


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

37.

szet 19 cm AH28/59. Egyetlen kiadás! A metszetek Jacob Adam bécsi művész művei. Ez a Lorettói Litánia első magyar nyelvű kiadása! Korabeli, bordázott gerincű bőrkötésben, jó állapotban. 50.000.-

38. CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY A csókok. Egy történet az arany időből négy könyvben. Békéscsaba, 1920. Tevan 127 l.+ 1 lev. 8,1x9,4 cm Tevan amatőr sorozatának 7. kötete. Kézzel számozott (287/350. sz.) példány. A címlap verzón tintával írt ajándékozási bejegyzés, nem kizárható, hogy Tevan Andor (“Bandid”) maga dedikálta a kötetet! A sorozat egyik legritkább kötete kis jóindulattal minikönyvnek is tekinthető. Gerincén sérült, préselt kiadói papírkötésben, eredeti kopottas papírtokban

14

6.000.-

38.

39. CSOÓRI SÁNDOR Breviárium [Versek, esszék] Budapest, 1988. Eötvös 252 l 20 cm Dedikált példány! Fűzve, képpes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.-

40. CSOÓRI, SÁNDOR Prophezeiung für deine Zeit [Válogatott versek] Straelen, 1982. [Magánkiadás] 77 l. 27 cm Készült 50 számozott példányban, ez számozatlan. Kétnyelvű kiadás. Feliratos, zöld, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

2.000.-

41. DERCSÉNYI DEZSŐ A székesfehérvári királyi bazilika Budapest, 1943. Műemlékek Orsz. Biz. XII l. + 166 l.(képekkel) + 1 lev. + 3 melléklet (kihajtható) 24,6 cm

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

43.

/Magyarország Művészeti Emlékei II. sorozat/ Laskai 16/68. Fűzve, feliratos kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3.000.-

42. DÉRY ATTILA Budapest eklektikus épületszobrászata Budapest, 1991. OMF 215 l. + 36 t. (fotók, kétoldalas) 24 cm Dedikált példány! Fűzve, feliratos kiadói papírborítóban, jó állapotban.

3.000.-

43. DEZSŐ BÁCSI [?] Tündérvilág. Képes mesekönyv Grimm után jó gyermekek részére [Budapest, 1923. után?] AFRA 13 lev (12 egészoldalas színes képpel) 33,8 cm Azonos címmel Kálmán bácsitól (Mikszáth Kálmán) jelent meg egy gyűjtemény 1875-ben. Krisztina 12/386. (bal alsó sarkában más szignóval!) Osz 0.

44.

(csak a reprint kiadás szerepel katalógusukban!). Az Athenaeum és Franklin-Társulat 1923-tól adott ki könyveket AFRA jelzéssel közösen. Képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben. Borítója felhólyagosodott, de ép és dekoratív szép állapotban. Ritka! 15.000.-

44. DOLMÁNYOS ISTVÁN A magyar parlamenti ellenzék történetéből (1901-1904.) Budapest, 1963. Akadémiai 435 l. 24,5 cm Példányszám: 650 Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

4.000.-

45. DROPPA JÓZSEF Murány várának története Pohorella,1905. Bahéry 156 l.(szövegközti képekkel) 24 cm Nyugat 24/188.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

15


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

45.

Kopottas, korabeli vászonkötésben, az eredeti borítófedél ráragasztva, közepes állapotban. 8.000.-

46. DUVAL SÁNDOR [ALEXANDER] MÉHUL [ÉTIENNE NICOLAS] Jó’sef és testvérei, énekes historiai dráma harom felvonasban. Kolo’sváron, 1822. Réform. Kollégyom’ 60 l 19,1 cm Hassaureck német fordítását Szinnyei szerint Láng Ádám János magyarította, de ez kéziratban maradt. Fűzve, egyszerű, korabeli papírborítóban, körülvágatlan, jó állapotban.

5.000.-

47. ENTZ GÉZA – GERŐ LÁSZLÓ A Balaton környék műemlékei Budapest, 1958. Képzőművészeti Alap 175 l. (szövegközti képekkel)+ 1 térkép (kihajtható) 24,5 cm AH 21/17.

16

48.

Kiadói félvászon kötésben, eredeti papírborítóban, kis kopásokkal, jó állapotban.. 3.000.-

48. EÖTVÖS JÓZSEF, B. Gondolatok. A hátrahagyott kéziratokból bővített negyedik emlék-kiadás Budapest, 1886. Ráth M. 4 lev + 480 l 21 cm Szőnyi 23/107. Aranyozott feliratú, kiadói díszes félbőr kötésben, aranyozott lapszélekkel, szép példány

6.000.-

49. EÖTVÖS KÁROLY Utazás a Balaton körül I-II. [Első kiadás] Budapest, 1901. Révai 2lev. + 301 l. + 1lev.; 2 lev. + 298 l. 20 cm /Eötvös Károly munkái 1-2./ Aranyozott nyomású, szecessziós, kiadói (Gottermayer) vászonkötésben, jó állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

5.000.-


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

50.

53.

50. ERŐDY BÉLA, DR. Gyakorlati török nyelvtan Dr. Ahn F. módszere szerint. Második, lényegesen javított és tetemesen bővített kiadás. Budapest, 1878. Grimm és Horowicz 4 lev. + 155 l. + 1 lev. 22,8 cm Opera 14/68. Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben, az eredeti borítófedelek belekötve, jó állapotban.

52. FATÖRŐ, VAGY: A HÁROM KIRÁLYLEÁNY MEGSZABADÍTÓJA, HEGYDÖNTŐ ÉS VASGYÚRÓ TÁRSAIVAL. IGEN SZÉP TÜNDÉRIES TÖRTÉNET. NÉGY KÉPPEL. Budapest, 1890. Rózsa K. 20 l 16 cm Ponyva kiadás! Fűzve, jó állapotban, félvászon tékába helyezve

5.000.-

51. FÁBIÁN – LUDAS – SZABÓ Kerámia és porcelánipari szakmai ismeret I. (füzet) Budapest, Budapest, 1983. Műszaki 231 l. 23,3 cm Példányszám: 430 Könyvárusi forgalomba nem került! Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

53. FÁY ANDRÁS Próbatétel A’ mái Nevelés két nevezetes hibáiról. Pesten, 1816. Trattner VIII + 9-159. l + 1 lev 18 cm Első kiadás! A szerző második, nyomtatásban megjelent kötete. AH27/86. Felirat nélküli, egyszerű, újabb vászonkötésben, javított címlappal, régi tulajdonosi névbejegyzéssel és bélyegzéssel, jó állapotban.

1.000.-

12.000.-

2.000.-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

17


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

56.

54. FAZEKAS MIHÁLY Lúdas Matyi. Karácsony Sándor bevezető tanulmányával, Szoboszlai Mata János címlapjával és 10 eredeti fametszetével Debrecen 1939, Exodus 32 l.+ 10 t. 23,3 cm Zolnay Vilmos névbélyegzőjével Fűzve, kétszínnyomású borítóval, a borítófedél felül kissé rojtos 2.000.-

55. FEHÉR GYÖRGY, DR. Állatpreparátumok készítése. Második, átdolgozott és bővített kiadás Budapest, 1971. Mezőgazdasági 259 l (szövegközti képekkel) 23,8 cm Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

3.000.-

56. FEKETE LAJOS – KÁLDY-NAGY GYULA Budai török számadáskönyvek 15501580.

18

57.

Budapest, 1962. Akadémiai 658 l. + 1 lev. 24,4 cm Példányszám: 500 Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, feliratos, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 4.000.-

57. FLORIÁN’ [FLORIAN, CLARIS DE JEAN PIERRE] Galatea, a’ Florián’ Ur’ első Könyvéből: a’ Magyar Ifjuságnak fordítva még 1811ben; Orvos Doctor Fazakas Sámuel által. Kolo’sváronn [1825.] Király Lyceum 1 lev + 130 l 16,5 cm A Galatea Cervantes első, 1585-ben írt regénye. A spanyol felmenőkkel is rendelkező francia Florian 1783-ban adta ki átdolgozását Párizsban, ezt fordította le a debreceni Fazekas Sámuel. Címkézett gerincű, korabeli vászonkötésben, régi tulajdonosi bélyegzésekkel és bejegyzéssel, jó állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

8.000.-


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

58.

58. FODOR ANDRÁS Kettős rekviem. (Versek) Budapest, 1972. Szépirodalmi 54 l + 2 lev 22,6 cm Dedikált példány! Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2.000.-

60.

60. FOLYÓIRAT. Magyar Gyermekbarát. Alapítá ‘s szerkeszti Szilágyi Ferencz professor. Első esztendő. 1843. Első félév: januárius - junius Kolozsvártt, 1843. Ev.Ref.Főoskola 420 l 20,4 cm PIM A/1513. AH 24/120.(akkor csak második félévét árvereztük) A leírásokban jelzett kőnyomatok nélkül! Újabb, egyszerű, szürke műbőr kötésben, jó állapotban.

59. FOLYÓIRAT. A mi egyetlenünk. A Nehéz Műszaki Egyetem Lapja.[1962]. Szerkesztették a NME 1962-ben végzett hallgatói. Miskolc 1962, Nehézipari Műszaki Egyetem. 4 l. - 31 cm Fényképekkel, rajzokkal illusztrált humoros lap. Semmiféle említésére sem akadtunk, feltehető, hogy több száma nem jelent meg. Hirdeti az 1962-es Húzótüske megjelenését. Kettéhajtva, jó állapotban.

61. FOLYÓIRAT. Tér és Forma 1935/4. szám Budapest, 1935. Pápai ny. 39-52. l + 93130. l 23,2 cm (haránt alakú) A 30-as évek modern kirakati portáljairól. Fűzve, spirálozott, feliratos, kiadói papírborítóban, foltokkal, de jó állapotban.

1.500.-

3.000.-

8.000.-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

19


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

62.

62. FÜST MILÁN Véletlen találkozások. [Első kiadás!] Budapest, [1948.] Dante 201 l + 1 lev. 20,6 cm Dedikált példány! Mike 39/151. Aranyozott feliratú, kiadói félvászon kötésben, jó-közepes állapotban. 5.000.-

63. GAAL [JÓZSEF] Peru fölfedezése és elfoglalása Pest, 1859. Heckenast 111 l (szövegközti képekkel) 15,4 cm dálnoki Gaál József (1811-1866.) Világos után hat év várfogságot szenvedett népszerű színműíró. Egyszerű ,újabb barna műbőr kötésben, jó állapotban.

3.000.-

64. GAAL MÓZES A császár ígérete. Elbeszélés II. József korából. Juszkó Béla képeivel Budapest, [1906.] Stampfel 1 lev + 39 l +

20

63.

1 lev + 3 t.17,4 cm / Hazafias Könyvtár 39./ Képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

2.000.-

65. GAAL MÓZES Csontos Szigfrid és a Nibelungok. 21 képpel. Második kiadás Budapest, 1905. Franklin-Társulat 128 l 15,5 cm /Vasárnapi Könyvtár Negyedik évfolyam 31./ Új vászonkötésben, az eredeti borítófedél ráragasztva, jó állapotban.

2.000.-

66. GASZTRONÓMIA, BORÁSZAT Különféle italok. Szörpök, italok, stb. Budapest, 1902. Athenaeum 1 lev + 61 l. 20,5 cm Mike 29/117.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

67.

69.

Durván javított gerincű, képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, gyenge-közepes állapotban.

Illusztrált kiadói félvászon-kötésben, gerince foltos

67. GASZTRONÓMIA, BORÁSZAT. ERZSI NÉNI [PÉCHY LÓRÁNTNÉ] Tészták könyve. Főtt és sült tészták készítésének gyakorlati kézikönyve. 3., bőv. kiadás Ungvár é.n. (1894 után), Lévai Mór. 117 l., 13 lev. (hirdetés és „Jegyzetekre”) 18 cm Múzeum VII/75. A bibliográfiák a 3. kiadást budapesti megjelenésűnek írják! Rajzos kiadói vászonkötésben, vörös élfestéssel, közepes példány, fűzése laza

69. GASZTRONÓMIA, BORÁSZAT. HUNYADY ERZSÉBET, BÁNFFYHUNYADI A jó házikonyha. Így kell főzni! A sütésfőzés tudományának új kodexe. 3. kiadás. Francia konyha, Vendéglátás c. részekkel kieg. Tutsek Anna Bp. [1930], Singer és Wolfner. XLVIII, 344 l. 23,7 cm Festett kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

3.000.-

70. GASZTRONÓMIA, BORÁSZAT. MADÁR IMRÉNÉ Filléres főzés és hustalan napok 150 ételreceptje. 100 aranytanács anyák, háziaszszonyok, gazdálkodók részére. Összeáll. És kiadja - - (Szeged). 3. kiadás. Szeged (1940), Szegedi Uj Nemzedék 48 l.+ 2 lev. (Zsirtalan főzés pótrész) 21 cm

3.000.-

68. GASZTRONÓMIA, BORÁSZAT. HEGYESI JÓZSEF A legujabb házi cukrászat kézikönyve. 7. jav., bőv. Kiadás Bp. [1924], Győző Andor. 184 l. 20,8 cm Szőnyi 19/144.

3.000.-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

4.000.-

21


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

72.

Kapható mindenütt Fűzve, kiadói borítóban, jó közepes példány 1.500.-

71. GASZTRONÓMIA, BORÁSZAT. MOKRY LENKE Vegetárius szakácskönyv. Utasitások és tanácsok a vegetárius főzés elsajátitására. Higienikus és gazdasági szempontok szem előtt tartásával. Tulnyomóan 1 személyre adagolva. Irta Weixlgärtner Vincéné nyomán - -. Bp. [1913], Kókai Lajos. 191 l. 21,1 cm Országház 12/385. Kiadói, szecessziós, kissé foltos vászonkötésben

2.500.-

72. GEDIKE, FRIEDRICH D. Griechisches lesebuch für die ersten Anfänger. Sechste Auflage. Berlin, 1795. [Mylius] XVI + 240 l. 17,4 cm

22

74.

A XVIII. század kedvelt ógörög tankönyve, számtalan kiadása ismert. Címkézett és bordázott gerincű, korabeli bőrkötésben, jó állapotban. 12.000.73. GÉFIN GYULA A szombathelyi székesegyház. Második kiadás. Szombathely, (1945.) Martineum 226 l. (képekkel) 24,4 cm Dedikált példány! Fűzve, feliratos kiadói papírborítóban, jó állapotban. 4.000.-

74. GUBÁNYI KÁROLY Öt év Mandzsúországban Budapest, 1907. Lampel VII+324 l.+1 lev.+ 16 t. 22,8 cm Honterus 73/193. /A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára/

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

75.

Kiadói vászonkötésben, tábláján színes képpel, jó állapotban.

5.000.-

75. GULYÁS PÁL Misztikus ünnepi asztal. (Versek). Első kiadás! Budapest, 1928. KMENy 136 l. 21,5 cm A költő huga által dedikált példány! Fűzve, felvágatlan, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

3.000.-

76. GYARMATHI ZSIGÁNÉ Tündér király fia, lánya. A világ vége és egyéb mesék és történetek jó fiuk és lányok részére. Második kiadás. Budapesten, [1910.] Magyar Keresk. Közlöny 133 l + 1 lev 21,1 cm Gyarmathi Zsigáné (1845-1910) Kalotaszeg vidékének embereit igyekezett megismertetni az olvasókkal. Festett, kiadói vászonkötésben, szép állapotban.

77.

77. GYÖRGY LAJOS A magyar regény előzményei Budapest, 1941. MTA 1 lev + 540 l 23,5 cm Ceruzás kutatói bejegyzésekkel, helyesbítésekkel. Szőnyi 20/146. Feliratos gerincű, későbbi, kopottas félvászon kötésben, közepes állapotban. 4.000.78. HALMI JÁNOS Csevegő virágok. Mesekönyv 7-12 éves gyermekek számára Budapest,[1923.] Szerző - Bethánia ny. 64 l (4 beragasztott színes képpel) 17,2 cm A színes képeket Hilda T. Miller (18761939.) ismert amerikai illusztrátor készítette. Fűzve, képes, feliratos kiadói papírborítóban, jó állapotban.

3.000.-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

2.000.-

23


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

81.

79. HATÁR GYŐZŐ Heliáne. Regény. Első kiadás! Budapest, [1948.] Magyar Téka 460 l + 1 lev. 23,1 cm Darvas Józsefnek dedikált példány! A kötetben a szerző több helyen javította a sajtóhibákat. AH 21/80. Feliratos gerincű, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. 4.000.-

80. HATÁR GYŐZŐ Özön közöny London, 1993. Hyperion Press 466 l. + 2 lev. 25 cm Dedikált példány! Fűzve, aranyszínű, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

3.000.-

81. HATVANY ISTVÁN Theátrumra alkalmaztatott, ‘s válogatva öszve-szedetett munkák. Első szakasz. (Unicus! Több nem jelent meg!)

24

82.

Pesten, 1793. Trattner M. 155 l (93-94. l. széle sérült, pótolt!) 18,1 cm A szerző büszkén vallja, hogy ő nem szolgai fordító, hanem átköltő... Címkézett gerincű, új papírkötésben, néhány lap sarka javított, jó állapotban. 12.000.-

82. HATVANY PÁL Némelly fel-jegyzésre méltó történetek, mellyeket olvasás közbe egykor máskor öszve szedegetett, és nemzete kedvéért a’ Magyar nyelven Világ eleibe ki-botsátott - -. Kassán, 1796. Ellinger János 5 lev + 12290 l + 6 lev 17,8 cm A mű 174 klasszikus ókori történetet tartalmaz, az elején Gvadányi Hatvanyhoz írt versével. Központi108/115. Korabeli, datált, fébőr kötésben, régi tulajdonosi névbejegyzésekkel, jó állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

20.000.-


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

84.

83. HÉLINANT [DE FROIDMONT] A halál versei. Ófrancia eredetiből ford. Csorba Győző. Bev. Birkás Géza. Holler András rajzaival. Pécs, (1940) Janus Pannonius Társaság. 115 l.+ 2 lev. 17 cm Kétnyelvű kiadás. A kötetet Csorba Győző Kodolányi Jánosnak dedikálta, a címlapon Kodolányi aláírása. Fűzve, rajzos kiadói borítóban, jó állapotban. 2.000.-

84. HERCZEG FERENC Ocskay brigadéros. Történelmi színmű négy felvonásban Budapest 1901, Singer és Wolfner 164 l. 17,8 cm Márkus Miksának (újságíró, színikritikus, később a Magyarországi Újságírók Egyesületének elnöke) dedikált példány! Korabeli, enyhén kopott, préselt egészvászon-kötésben, jó állapotban.

2.000.-

86.

85. HEVESI SÁNDOR Az apja fia. Családi komédia négy felvonásban Gyoma 1912, Kner Izidor 171 l. 20,6 cm Lévay-Haiman 1215/A Fűzve, kiadói borítóban, körülvágatlan, enyhén szamárfüles példány 3.000.-

86. HOFMANN, GEORG FRANZ Ueber Erziehung und Unterricht. Ein Wort zur Ankündigung einer in Pesth errich teten k.k. privilegirten Erziehungsund Unterrichtanstalt für Töchter aus den gebildeten Ständen. Pesth, 1818. Trattner 16 l. 21,4 cm Nevelésügyi vitairat. AH 25/129. Feliratos, újabb, műbőr kötésben, címlapja javított, jó állapotban.

5.000.-

87. IDEGEN VILÁG. RAJZOK ÉS ELBESZÉLÉSEK. SZERK. ÉS KIAD. KAPOSI JÓZSEF, KLINDA TEOFIL.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

25


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

88.

Budapest, 1897. Pesti Könyvny. Rt. 2 lev + 303 l 21,2 cm Krisztina 18/205. Gerince aranyozott selyem. Kaucsuk tábláján festett, szecessziós díszítésű felirattal. Kiadói (Gottermayer) díszkötésben, szép állapotban. 6.000.-

88. IFJUSÁGI PLUTARCH. KIADJA A PÁPAI 5 DB Eger-Pápa-Bécs, 1858-60. Érseki Lyceum ny, A Főiskola betüivel, [Mechitaristák ny] 2 lev + 254 l + 1 lev; 1 t. (kőnyomat) + 191 l; 205 l + 1 lev; 176 l; 1 t (kőnyomat) + 200 l. 16 cm A sorozatnak 6 kötete jelent meg (Oszk 198.014/1-6.), a nálunk hiányzó 5. kötet készült Bécsben. Négy kötet címkézett gerincű, egyszerű, új vászonkötésben, egy korabeli, aranyozott, vaknyomásos vászonkötésben, mind jó állapotban.

KATH. GYMNASIUM NÉHÁNY TANÁRA.

26

12.000.-

89.

89. IFJÚSÁGOT KÉPZŐ ISMERETEK-TÁRA. I-IV. KÖTET. SZERKESZTÉK NAGY MÁRTON ÉS ZIMMERMANN JAKAB. Bécsben, 1840-42. Hagenauer Fridr. özvegye 408 l + 1 lev; 1 lev + 390 l; 392 l; 391 l 20,8 cm Pergamon 17/68. Aranyozott gerincű, kopottas, korabeli félvászon kötésben, gerincein több kis repedéssel, jó-közepes állapotban. 15.000.-

90. ILLYÉS GYULA Nehéz föld. Versek. (Első kiadás!) Budapest, 1928. Nyugat 86 l. 20,5 cm Dedikált példány! A költő első kötete. Központi 107/35. Újabb vászonkötésben, az eredeti borítófedél ráragasztva, jó állapotban.

9.000.-

91. IUVENALIS, DECIMUS IUNIUS Szatírái latinul és magyarul. Ford. és jegyz. Muraközy Gyula

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

92.

Bp. 1964, Akadémiai 388 l. + 2 lev. 20,6 cm /Görög és latin írók 9./ Megjelent 800 példányban! Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 2.000.92. JANCSOVICS ISTVÁN Új kimerítő Magyarszláv szótár megelőzve rövid szlávnyelvtannal... - Madarsko-slovenski obsirni Slovnik s preddavkomslovenskej mluvnice... (Első kiadás!) Szarvas, 1848. Réthy Lipót XLVIII + 448 l. 17,2 cm A szerző még ebben az évben kiadta a szótár másik felét és egy nyelvtant is Szarvason. Fűzve, körülvágatlan, könyvtári bélyegzővel, kötésre szoruló, gyenge állapotban. 6.000.-

93.

93. JANTSKY BÉLA Geológus kalapáccsal az ércek nyomában. (A Velencei-hegység geológiai kutatásai) Bp. 1960, Gondolat. 181 l., 8 t. 20,3 cm 1600 példányban megjelent ritka helyismereti munka. Kiadói félvászon-kötésben, eredeti, kopottas papírborítóban, jó állapotban. 2.500.-

94. JÉKELY ZOLTÁN Lidérc-űző. [Versek] Első kiadás. Budapest, 1964. Magvető 189 l. 19,9 cm Kormos Istvánnak Párizsban dedikált példány! (Kormos ekkor Párizsban élt) Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

2.000.-

95. JUHÁSZ FERENC Írás egy jövendő őskoponyán Budapest, 1974. Szépirodalmi 1 t. (fotó) + 278 l. +1 lev. 24 cm

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

27


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

95.

Dedikált (Juhász F. és Kass J.) példány! Aranyozott feliratú, kiadói papírkötésben, tulajdonosi bejegyzéssel és ex libris-szel, képes, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 3.000.-

96. KALENDARIOM, EZ IGEN RETTENTES BISSEXTILIS. CHRISTUS URUNK SZÜLETÉSE UTÁN VALÓ M DC LXXII. ASZTENDŐRE. MELLYET MOST-IS MAGYAR ÉS ERDÉLY ORSZÁGRA, ÉS EGYÉB SZOMSZÉD HELYEKRE ALKALMAZTATOTT. NEUBARTH CHRISTOPH THEOLOGUS ÉS ASTROLOGUS Solnan [Zsolna], [1671? 1672?], Dadán János 37 lev ( + belekötve 17 részben üres, részben egykorú kézírásos lev.) 15,5 cm RMK I.1143. (egy példányt ismer az MTA gyűjteményében 1672-es datálással, de az csak 36 levél terjedelmű) A múlt század óta még egy példány került elő, az a pozsonyi Szlovák Nemzeti Könyvtárban található, 1671-es datálással és 38 levél terjedelmű. A datálás különbözőségét az adhatja, hogy az adott év kalendá-

28

96.

riumait általában az előző év második felében nyomtatták. Az általunk leírt példány felosztása a következő: Címlap és Ajánlás (1 lev), Naptár (8 lev), Prognostica Perpetua (2 lev), Rövid Astrologiai Visgalas (5 lev), Purgatiok és más orvosságok bevételérül (2 lev), Uy Rövid Kronika (15 lev), Sokadalmak (4 lev). A bőséges - bár nehezen olvasható - kézírásos bejegyzések magyar nyelvűek. Korabeli kopottas bőrkötésben, mely szignált és datált (.P.G.D. M.N.M. C.R.D.ET. S.R.H.C.1.6.F.7.2.), körben vaknyomásos növényi ornamentikával díszített, elöl és hátul a borítófedeleken vaknyomásos, koronás nemzeti címerrel díszített. Aranyozott lapszélekkel, első és utolsó lapján kivakart, régi bélyegzőnyomokkal, összességében jó állapotú különleges ritkaság. 400.000.-

97. KÁLNOKY LÁSZLÓ FORD. Szentségtörők és mártírok. Drámák - fordításában. Budapest, 1988. Magvető 707 l + 2 lev

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

98.

99.

18,6 cm Dedikált példány! Aranyozott feliratú, kiadói műbőr kötésben, jó állapotban.

2.000.-

98. KECSKEMÉTI ÁRMIN A zsidók egyetemes története I-II. Budapest, 1927. Korvin ny. 344 l+ VII l. ; 384 l (339-384. l. képek) 24,5 cm Honterus 77/299. Aranyozott gerincű, kiadói félbőr kötésben, jó állapotban.

15.000.-

99. KERESZTURY DEZSŐ A palota foglya. Arany János utolsó pályaszakasza. Budapest, 1985. (Sylvester ny.) 27 l+ 1 lev. 20,5 cm Számozott (259/300) és kétsoros verssel dedikált példány! Könyvárusi forga-

100.

lomba nem került! Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

3.000.-

100. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Belépőjegy a Manchester United - Ferencváros labdarúgó mérkőzésre. “Inter Cities Fairs Cup Competition Semi-Final United v. T.C. Ferencvaros (Budapest) at Old Trafford” Manchester, 1965. [Ny.n.] 8,9x10,6 cm 1965-ben a Fradi fantasztikus menetelésbe kezdett a második európai kupasorozatban. A VVK első fordulójában a Brno, a másodikban három mérkőzésen a Wiener SC, a harmadikban az AS Roma, a negyedikben három mérkőzésen az Athletic Bilbao hajtott fejet a Mészáros József vezette magyar csapat előtt. A döntőbe jutásért a patinás Manchester United volt az ellenfél. Az első mérkőzésre 1965. május 31-én Angliában került sor. Az angolok 1:1-es félidő után 3:2-re nyertek. De a visszavágón 1:0-ra nyertünk és az akkori szabályok szerint ismét harmadik mérkőzés döntött, melyet

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

29


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

101.

70.000 néző előtt 2:1-re a Ferencváros nyert meg, így bejutott a döntőbe. Ott Torinóban a Juventus legyőzésével (1:0, gólszerző: dr. Fenyvesi) először - és eddig utoljára - kupagyőztes lett. Sárga papírra nyomott jegy, gyűrődésekkel, hajtásnyomokkal, de jó állapotban.

4.000.-

101. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Belépőjegy és emlékplakett a Ferencváros Üllői úti stadionjának 1974. május 19-i megnyitó ünnepségére. Budapest, 1974. [Ny.n.] 10,5x7,8 cm (jegy), 10,4x14,8 cm (doboz) A Fradi stadionjában 1963. novemberében játszották az utolsó bajnoki mérkőzést. A hosszan tartó és elhúzódó átépítést követően 1974-re készült el a ma is álló, korszerű létesítmény. Nagyszabású ünnepség, kitüntetések átadása és öregfiúk mérkőzése után FTC - Vasas bajnoki mérkőzés kezdődött telt ház, 30.000 néző előtt. A Vasas ünneprontó lett, mert 1:0-ra győzött. Az állóhelyre szóló zöld-fehér jegy ára 50 Ft volt, a vékony rézlemezbe

30

nyomott plaketten a klub címere és a stadion sziluettje látható, körben nyomtatott szöveggel. A zöld posztó borítású, aranynyal nyomott dobozba ragasztották a plakettet. Hozzátartozik: 3 db FTC belépőjegy az 1970-es évek második feléből (dátum nélkül), kezelési betépéssel. A jegy hajtásnyommal, szakadással, a plakett kopott aranyozású dobozban, jó állapotban. Együtt 8.000.102. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Fotó. 22 darabos gyűjtemény a XIX. század második fele legismertebb színészeinek fotóiból. Budapest, [1880-1910.] átlagosan 11,5x20,5 cm Blaha Lujza (3 db), Fáy Szeréna, Fedák Sári, Halmi Ferenc, Haraszti Hermin, Hegyesi Mária (2 DB), Ivánfi Jenő, Jászai Mari, Kűry Klára (2 db), P. Márkus Emilia (3 db), Mihályfi Károly, Nikó Lina, Prielle Kornélia, Szigeti Jolán, Vízvári

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

103.

Mariska, a Vízvári család. Barnás, sárgás tónusú fotók, jó állapotban. 10.000.-

103. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Fotó. Deák Ferenc ülő alakos képe. Budapest és Siófok, [~1900.] 16,7x10,8 cm A “haza bölcse” eredeti Ellinger Ede fotográfián. A fotó hátoldalán már feltünteti az 1900-as párizsi Világkiállításon nyert érmeket. A siófoki hivatkozás a mai Krúdy villára utal, amely a XIX. század végén Ellinger panziójaként működött. Arannyal nyomott hátoldalú, barna tónusú fotográfia kisebb karcolásokkal, jó állapotban.

8.000.-

104. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Fotó. Kűry Klára dedikált (Sziklai Kornélnak az én geniális kedves collegámnak sok szeretettel Klárika 899.) fotója

105.

106.

Budapest, 1899. Uher Ödön 20,7x11 cm Kűry Klára (1870-1935.) volt a századforduló szépségideálja egészségesen telt idomaival... Barnás tónusú fotó, jó állapotban. 6.000.-

105. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Fotó. Prielle Kornélia dedikált (Prielle Cornélia Gonda ... emlékül ... ) fotója. Budapest, 1904. Strelisky 21,3x13 cm Prielle Kornélia (1826-1906.) színésznő elsősorban arról ismert, hogy 1846-ban, Debrecenben a felhevült Petőfi egynapi ismeretség után megkérte a kezét és csak a szülői beleegyezés hiánya hiúsította meg a frigyet... Barnás tónusú fotó, jó állapotban.

8.000.-

106. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Fotó. Tisza Kálmán ülő alakos képe. Budapest, 1904. Koller Károly tanár utódai 20,8x11,4 cm

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

31


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

109.

107.

Tisza Kálmán (1830-1902.) a “Generális” aki máig a leghosszabb ideig kormányzó miniszterelnök (1875-1890.) volt. Vörössel nyomott hátoldalú, barna tónusú fotó szárazbélyegzéssel, jó állapotban. 6.000.-

107. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Fotó. Tompa Mihály ülő alakos képe. Debrecen, 1906. 10,9x16,5 cm Tompa 1864-es eredeti fotójáról 1906ban készült nagyobbított másolat. Hátoldalán ajándékozó sorokkal. Kopottas, barnás tónusú kép, közepes állapotban.

5.000.-

108. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Francia papírpénzek. 5 db vegyes címlet. [Hely n.], 1791-95. 1. Assignat de cinquante sols 1793. Mai 23. 8,5x7,5 cm 2. Assignat de cinq livres 1791. nov. 1. 9,6x6,4 cm 3. Assignat de

32

cinq livres 10 Brumaire 2-nie (1793. nov. 1.) 13,7x8,3 cm (körülvágatlan) 4. Assignat de cent francs 18 nivose l’an 3-e (1795. jan. 8.) 14,8x10 cm 5. Assignat de deux cent cinquante L. 7 Vendémiaire l’An deux (1793. szept. 29.) 16,7x10,4 cm Az 5 papírpénz kopottas, de jó állapotban, nagyrészt vízjeles papíron, szárazbélyegzéssel, nyomtatott aláírással 5.000.-

109. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Francia papírpénzek. Promesse de mandat territorial. Bon pour cent Franck. N.4261. Série26. [Hely n.] 28 ventose 4-eme de la République (1796. március 20.) 23x9,6 cm Az első frank papírpénzt 1795-ben adták ki, ezek “Assignat”-k voltak 100 és 10.000 frank névérték között. 1796-ban területi megbízottak folytatták 25-től 500 frankig a pénzkiadást. A párizsi Francia Nemzeti Bank 1800-ban vonta magához a pénzkiadás jogát. Vízjeles papíron narancssárga nyomat,

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

110.

111.

szárazbélyegzéssel, a területi képviselő aláírásával, vízfoltos, közepes állapotban. 5.000.110. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók Térítvény. Szzharminczhárom forint 45 krról Kossuthféle bankjegyekben mellyeket Roszner János általadott. Kassán, 1849. Június 26-kán [Ny.n.] 18,8x11,1 cm 1849. június 24-én Paszkevics csapatai bevonultak Kassára. Az osztrák (és orosz) csapatok által elfoglalt területeken kötelező volt beszolgáltatni a Kossuth bankókat, mert akinél ilyet találtak azt 1-3 hónapig terjedő börtönnel sújtottál. A bankók központi összegyűjtésekor kapott elismervények tulajdonosai elvileg jogosultak voltak azonos értékű császári pénzre, de ezt a megszállók hatóságai elszabotálták és a háborús állapotokra való hivatkozással elutasították.

Barnult hajtásnyomokkal, kézzel kitöltve, jó állapotban. 4.000.-

111. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók Vegyes, aprópénz-pótló cédulák 4 db 1849 1. 6 kraitzár ezüst pénz mellyeket gróf Zichy László ...ki-fizet Alsó Pélben [Tolna megye] Martius 1-ő napján 849. 9,5x7,4 cm 2. Nyugtatvány 5 ezüst krajczárról [Munkács] August 1-sőtől 1849. 7,7x6,1 cm 3-4. 3 és 20 krajczár utalvány Murányalja [Gömör megye] Augustus 18-kán 1849. 6x11 és6,3x9,7 cm A 4 jegyből kettő kézzel számozott és aláírt, kettő csak nyomtatott. Változó, de jó állapotban.

3.000.-

112. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók. 1, 10 és 15 krajcáros felső-magyarországi helyi váltópénz cé-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

33


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

113.

112.

dulák 6 db. 1849. [Ny.n.] 8,3x6,5 től 10,2x7,4 cm-ig 1. 1 krajczáros vczéd [váltócédula] aprópénz szűke miatt E.(rdő)Bényén, 1849.júli. 11. 2. 1 pengő krajczár Jólsva 1849. augustus 6-kán 3. 10 pengő krajczár Rozsnyó 1849. julius 16-kán 4. 15 krajczáros vczéd. S.(áros)Patakon 1849. Júl 5-dikén 5. Utalvány I. váltó krajczárra (Sátoralja)Újhely [dátum nélkül] 6. Utalvány XV. váltó krajczárra (Sátoralja)Újhely [dátum nélkül] 1849. nyarára az országos apró- és váltópénz szűke miatt a nagyobb bankjegyeket szétvagdosták, de egyes városok saját hatáskörben, a városi pénztár hátterével adtak ki csak náluk érvényes váltópénzeket. Ezek egyszerű nyomtatású, de kézzel számozott és a városi pénztáros által aláírt szükségpénzek voltak. Jó állapotú, részben aláírt, részben lebélyegzett cédulák 3.000.-

113. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók. 1, 2, 5 és 10 forintos

34

címletek, 4 db. Buda-Pest, 1848-49. [Pénzjegy nyomda] 12,7x8,9, 9,6x12,6 13,4x9,8, 14,3x11 cm A felelős magyar kormány a Magyar Kereskedelmi Bankkal kötött szerződés önálló bankjegyek kibocsátására, mert az osztrák közös bank az osztrák pénzügyminiszter útján elzárkózott az együttműködéstől és a hatályos törvények alapján rá kötelező pénzellátástól. A magyar kormány 5 millió forint értékű arany és ezüstfedezet letételét határozta el, ez lett a kibocsátott papírpénzek fedezete. Az állami pénzjegynyomda 1848. aug. 5re elegendő mennyiséget gyártott le a 2 forintos bankjegyekből, így ezek aug. 6án hivatalosan is forgalomba kerültek. Ettől kezdve az osztrák papírpénzeket nem fogadták el és nemesfém kiviteli tilalom lépett életbe. Az 5 forintos szept. 6án került kibocsátásra. Az 1 forintosok október 6-án jöttek ki. A hivatalos adatok szerint 1849. március 24-én került forgalomba a 10 forintos bankjegy, azonban az összes általunk ismert példányon (így a most árverésre kerülőn is) az 1848. szeptember 1-i dátum szerepel.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

114.

Kopottas bankjegyek hajtásnyomokkal, közepes állapotban. 8.000.-

114. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók. 15 és 30 pengő krajczáros váltó papírpénzek 2 db. Budán, 1849. január 1-én, [Pénzjegy nyomda] 9,8x6,8, 10x7,2 cm A kormány Debrecenbe települését követően 1849. jan. 9-én kért és kapott felhatalmazást Kossuth az országgyűléstől a 30 és 15 krajcáros névértékű kincstári utalványok kibocsátására, mellyel az égető váltópénz hiányt akarták orvosolni. Az utalványok már Pesten elkészültek, a szövegnyomást a debreceni Kollégium épületébe telepített pénzjegy nyomda végezte el. Január 21-én a 30 krajcárosok tétettek forgalomba. A 15krajcáros febr. 4-re készült el és 6-án került forgalomba. Jó állapotú, ép papírpénzek

3.000.-

115.

115. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók. 6 és 10 krajcáros és 1 guldenes császári bankjegyek 3 db. Ofen[Buda], 1849. [Ny.n.] 6,6x5, 10,1x2,4, 11,3x8,1 cm Windischgrätz a közforgalomban lévő Kossuth bankók ellen vezette be az Almássy aláírású magyarországi osztrák hadipénzt, a császár 1849. márc. 22-i rendelete alapján. Bár e rendelet csak 22étől tette lehetővé, már márc. 1-i dátummal is megjelent Almássy bankó. “Ezen cselekedet a legundokabb csalás nemek közé tartozik” nyilatkozta Kossuth az ellenpénz kibocsátásáról. Elhasználódott, kopott állapotban, az egyik hosszú ragasztással 3.000.-

116. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók. Egri 1, 5 és 10 krajcáros városi pénztári utalvány 3 db Eger, 1849. augustus 15-én, [Ny.n.] 6,5x8, 9,4x7,2 és 9,6x7,3 cm Eger városa is kiadott helyi érvényességű aprópénz-pótló jegyeket. Az 1, 5 és 10

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

35


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

117.

116.

krajcáros cetliket emelkedő sorrendben a főjegyző, a bíró és a polgármester írták alá. A forgalomba helyezés 1849. augusztus 15-én történt, két nappal a világosi fegyverletétel után. Kézzel aláírt, jó-közepes állapotú cédulák 4.000.-

117. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók. Hirdetmény-Kundmachung (a Kossuth bankók beszolgáltatásáról). Pesten, 1849. december 12-én, [Ny.n.] 50,5x39,2 cm A császár már 1848. okt. 3-i rendeletével betiltotta a szabadságharc magyar pénzeit. A világosi fegyverletétel után a katonai kormányzat szigorú büntetéseket szabott ki azokra, akiknél ilyen bankjegyeket találtak. Általában 1-3 hónapig terjedő elzárást kockáztattak azok, akik önként nem szolgáltatták be a náluk lévő bankókat. Az utolsó határidő 1849. december 31. lett, ez után már csak büntettek. Nem csoda, hogy viszonylag kevés maradt fenn ezekből a fizetőeszközökből.

36

Nyolcadrét hajtott kétnyelvű hirdetmény. Ép példány egykorú feljegyzésekkel, újabb tékába helyezve 12.000.-

118. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók. Kamatos utalvány száz forintról ezüst pénzben, három huszast számítva egy forintra, melly öszveget Magyarország kincstárának fő-fizetőhivatala Budán, ezen utalvány áradójának 1849. évi Julius 3-ik napján készpénzben kifizetend. Buda, 1848. Julius 3-ikán, Landerer és Heckenast 23,1x12,8 cm Az országos pénzszűke, az osztrák Nemzeti Bank magyarellenes szabályai szükségessé tették a hazai pénzügyek önállósodását. 1848. áprilisától országos közadakozás indult az önálló magyar pénz fedezetének megteremtésére. Az adakozók mellett befektetőkre is számított a kormány, ezért Kossuth pénzügyminiszter 1848. május 23-án rendeletet bocsátott ki a “Kamatos kincstár utalványok” tárgyában két millió pengő forint

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

118.

értékig 5%-os kamattal. Hogy a köznép is értse a lényeget, közérthető megfogalmazású “Felszólítás a nemzethez kamatos kincstárjegyek kibocsátása tárgyában” is közreadásra került június 1-i dátummal. Jó állapotú, erős papírra nyomva, szárazbélyegzéssel, kézzel sorszámozva, két tintás aláírással, kamatszelvénnyel 8.000.-

119. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók. Kincstári utalvány Két pengő forintra. Budapesten, 1849-ki julius 1-én, [Pénzjegy nyomda] 12,2x8,4 cm 1849. július 27-én helyezték forgalomba Szegeden az új két forintos pénzjegyet, bár a pénzen korábbi dátum van. A bankjegyen Kossuth nyomtatott aláírása, mint “Az ország kormányzója” szerepel. Hajtásnyommal, kézi számozással, foltos, közepes állapotban.

4.000.-

120.

120. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók. Komáromi 5, 8 és 10 krajcáros (2 db) szükségpénzek 4 db. Komárom, 1849. [Ny.n.] 7x5,8, 4,7x4,7, 6,3x5,2 cm 1849-ben a front július közepén átvonult a Klapka vezetésével magyar kézen maradt Komáromon. A vár felkészült az elhúzódó ostromra, immár másodszor. Az itt is fellépő váltópénz hiányt orvosolandó először még áprilisban, majd júliusban szülségpénzeket bocsátottak ki. Hajtásnyomokkal, kopottas, közepes állapotban. 4.000.121. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók. Nagyszebeni 5 és 10 krajcáros utalvány 2 db. Szeben és Hű-Szeben, 1849. junius 2. és 10. [Ny.n.] 9,6x5,7 és 10,3x6,1 cm 1849. március 11-én foglalta el Puchner csapataitól Bem Nagyszebent. A város július 21-ig, Lüders bevonulsáig volt ma-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

37


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

gyar kézen. Kézi számozással és két aláírással ellátott jó állapotú cédulák 3.000.-

122. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth bankók. Száz forint Ezen pénzjegy minden magyar álladalmi és közpénztárakban száz ezüst forint gyanánt ... elfogadtatik. Buda-Pest, 1848. september 1-én, [Pénzjegy nyomda] 18,4x12,2 cm 1848. okt. 15-én Kossuth a Ház egyhangú elhatározásával felhatalmazást nyert a nagyobb (százas és a soha el nem készült ezres) pénzjegyek kibocsátására. A százasok egy okt. 22-én kelt, a pézügyminisztertől aláírt rendelettel kerültek forgalomba, és a szabadságharc végéig aikor csak működésben volt a nyomda állandóan gyártattak. Mike 38/300. Foltos, de jó állapotú, kézzel számozott bankjegy, nyomtatott aláírással

38

8.000.-

123.

123. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Kossuth Lajos kézzel írt, datált és aláírt levele Brázay Kálmán részére Turin [Torino], 1884. okt. 13. 3 beírt oldal 20,5 cm Kossuth Lajos (1802-1894.) a száműzetésben élő kormányzó, a “turini remete” napi kapcsolatban és élénk levelezésben állt a hazai közélettel. Brázay Kálmán (1839-1925.) kereskedő, gyáros édesapja Kossuth katonájaként harcolt, ezért 10 év várfogsággal sújtották. Ambiciózus fia az illatszer-kereskedést tanulta ki, külföldi tanulmányútján találkozott Kossuthtal. A Brázay-féle sósborszesz a XIX. század második felének nemzetközi slágercikke lett, a gyártó ebből gazdagodott meg. Amikor az 1870-es években Kossuth több levelezőtársának panaszkodott szeme kezdődő romlásáról, Brázay egy láda sósborszeszt küldött neki. Kossuth, szemeit sósborszesszel mosogatva csodás javulásról számolt be, amit engedélyével Brázay fizetett hirdetésként közzétett. Ez termékének újabb sikereket hozott. Brázay személyesen többször meglátogatta Kossuthot és szerény anyagi helyzetén is

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

125. 124.

próbált segíteni. Az önérzetes agg Kossuth ezt elutasította, ezért Brázay és barátai anyagi támogatásukat az Athenaeumnak fizették be, ahonnan azt szerzői honoráriumként továbbították Kossuthnak. Jelen levél kapcsolatuk elmélyült időszakából való. Kossuth sajnálkozik, hogy az itáliai járványok miatt nem tudják őt meglátogatni. Hosszasan ír a magyar borokat remekül pótló olasz nedűkről, majd ismét megerősíti, hogy szemeinek erejét a Brázay-féle sósborszesznek köszönheti, mert 82 évesen “... e levelemet is szemüveg nélkül írom, még pedig éjjel lámpafény mellett.” Fekete szegélyű, merített levélpapíron, hajtásnyomokkal, alsó sarkán kb. 3 mmes hiánnyal, ma is olvasható remek állapotban, vászon tékába helyezve 120.000.-

124. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY [Lottó-szelvény] k.k. Lotto-Einladungsschein der Koll. N. 30 (23) zur Ziehung am 25 febr 1826 (15 febr 1823) in Ofen P 2387 (N 3979)

Buda, 1823-26. 8,2x3,7 cm előnyomott cédula A két lutri cédula közül a régebbi a ma is ismert 5 számos változat (megjátszott számok: 2, 4, 5, 10, 56.), a váltástól számítva három hónapig volt érvényes. Az 1826-os csak három számot tett meg (32, 45, 52.) A téma irodalma elég szegényes, 2006-ban jelent meg magyarul “A szerencsejátékok története” című kötet. A két cédula “pártkönyv-piros” tokba helyezve, egyik jobb felső sarkából fél négyzetcentis darab hiányzik, egyébként épek. Ritka kultúrtörténeti csemege! 8.000.-

125. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Prima Wechsel (elsődleges váltó) 4600 Guldenről. Pest, 1844. jauár 20. [Ny.n.] 28,5x11 cm Az épülő Lánchíd képével díszített, előnyomott és kitöltött 5%-os kamatozású váltó Medgyasszay István nevére szól. Medgyasszay István (1819-1882.) gazdag bécsi nagykereskedői családból származott. 1842-ben apja tönkrement, ő előbb

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

39


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

126.

tengerésztiszt, majd aldunai hajózási vezető lett. Vállalkozó szellemű emberként a magyarországi folyami hajózás fejlesztője, majd az első magántulajdonú dunai csavargőzös kapitánya lett. Jelen váltó valószínűleg apja adósságrendezéséhez volt szükséges, fedezetként debreceni vásári kőépülete szolgált. Hajtásnyomokkal, jobb alsó sarkán minimális hiánnyal, olvasható, jó állapotban, karton tékába helyezve

127.

5.000.-

126. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Vándorkönyv. Grűnn Ignátz szabó legény nevére kiállítva Hermannstadt [Nagyszeben], 1854. Steinhaussen 80 l 18,1 cm Erdélyi, részben magyar nyelvű bejegyzésekkel. Korabeli félvászon kötésben, zsinórral, felzetes pecséttel, jó állapotban.

40

6.000.-

128.

127. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Vándorkönyv. Hruza Johann legény részére Brenditz [Morvaország], 1838. [Ny.n.] 80 l 18,5 cm Primeticei és znojmoi bejegyzésekkel Korabeli papírkötésben, fonallal, viaszpecséttel, jó állapotban. 6.000.-

128. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Vándorkönyv. Pittermann (Bittermann?) János legény részére Pest, 1840-47. [Ny.n.] 48 l 17 cm Pesti és Pozsony környéki bejegyzésekkel Újabb félvászon kötésben, fonallal, viaszpecséttel, jó állapotban.

6.000.-

129. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Vándorkönyv. Rottman Bernát péklegény részére Kaschau, 1844. Ellinger 64 l 18,5 cm

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

129.

Ungváron állították ki. Érdekességei az 1848-as utazási engedélyek. Hozzátartozik: Kézzel írt, német nyelvű bizonyítvány 1864-ből a kőbányai Dreher sörfőzde pecsétjével. 1 négyrét hajtott levél a hajtásoknál megerősítve. Hozzátartozik: Kézzel írt, német nyelvű bizonyítvány 1866-ból a “Kir. József Műegyetem” bélyegzőjével. 1 négyrét hajtott levél a hajtásoknál megerősítve. Hozzátartozik: Előnyomott, kitöltött “Vizsgálati bizonyítvány” hajókazán felvigyázó vizsgáról, 1884-ből. 1 levél négyrét hajtva, a hajtásoknál megerősítve. Újabb félvászon kötésben jó állapotban, a jó állapotú bizonyítványok belehelyezve. Együtt: 8.000.130. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Vándorkönyv. Steinberger Márkus férfiszabó legény nevére kiállítva Nagykanizsa, 1843. Wajdits 48 l 17,5 cm

130.

Dunántúli bejegyzésekkel Korabeli papírkötésben, fonallal, viaszpecséttel, jó állapotban. 6.000.-

131. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Vándorkönyv. Stumpf Sándor kovács legény nevére kiállítva Balassa-Gyarmaton, [1861.], Kék L. 32 l 17,5 cm Gyöngyösi, pesti, esztergomi és bécsi bejegyzésekkel. 1867. után a családi eseményeket ( pl. 9 gyermekének születése) írták bele. Újabb félvászon kötésben, jó állapotban.

4.000.-

132. KÉZIRAT, KISNYOMTATVÁNY Vándorkönyv. Sütő Péter csizmadia legény “Útazó Mester-Legények’ számokra rendeltetett Vándor-Könyv”-e. [Kassa], 1837-49. Ellinger ny. 24 l (a 48ból!) 18 cm Aradi, temesvári, szegedi, kecskeméti és

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

41


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

133.

134.

más olvashatatlan helyeken tett bejegyzésekkel. Újabb papírkötésben, üres lapok belekötve,fonallal, felzetes pecséttel, jó állapotban.

6.000.133. KIÁLLITÁSI ÚTMUTATÓ AZ 1885. ÉVI BUDAPESTI ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS KIÁLLÍTÁS BIZOTTSÁGI TAGJAINAK, A KIÁLLITÓKNAK S A KIÁLLITÁS IRÁNT

ÉRDEKLŐDŐKNEK.

HIVATALOS ADATOK BALOGH VIL-

ALAPJÁN SZERKESZTETTÉK

TOLDY FERENCZ Budapest, 1883. Pesti Könyvnyomda IX + 311 l + 16 lev + 4 lev17,4 cm Az 1885. évi kiállítás volt az első, amit a Városligetben rendeztek, erre épült az Iparcsarnok is. 270.000 négyzetméteren mintegy 600 kiállító jelent meg. Itt mutatták be a Ganz-féle kéregöntésű vasúti kereket vagy a Thonet bútorokat is. Aranyozott gerincű, korabeli félvászon kötésben, az Országos Ipartestület béMOS ÉS

42

135.

lyegzésével, jó-közepes állapotban.

4.000.-

134. KIS LAJOS A’ világ történetei a’ legrégibb időktül fogva a’ legújabb korig. Vezérfonalul a’ történeti oktatásban. Pest, 1848. Heckenast 1 lev + 216 l. 17,9 cm A könyv vége valószínűleg hiányzik, mert az Oszk példánya 240 l. terjedelmű. Címkézett gerincű, új papírkötésben, jó állapotban.

6.000.-

135. KIS SZINDARABOK GYERMEKELŐADÁSOKRA. TÖBB KÉPPEL. Budapest, 1893. Athenaeum 1 lev + 124 l + 1 lev 15 cm /Forgó bácsi könyvtára/ Oszk 325.149 (ott 122 l.) Egyszerű, újabb félvászon kötésben, jó állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

3.000.-


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

137.

136. KODOLÁNYI JÁNOS Jehuda bar Simon emlékiratai. Első kiadás! Bp. 1957, Magvető. 223 l. 16,3 cm Kodolányi vejének, Szabó Sándornak dedikálta! A kötetet Győri Miklós illusztrálta. kiadói félvászon kötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 2.000.-

137. KODOLÁNYI JÁNOS Rókatánc. (Elbeszélések) Első kiadás! Bp. [1942], Turul. 266 l. 20,5 cm Dedikált példány. Kiadói félvászon-kötésben, jó állapotban.

2.500.-

138. KOFFÁN KÁROLY De Profundis. 32 fa és linómetszet. Páris 1934-39. Francois Gachot előszavával. Budapest, 1940. Szerző 3 lev + 32 t + 2 lev 24,2 cm Számozott (41/115) és aláírt (Gachot)

138.

példány! Koffán Károly (1909-1985.) grafikus, fotóművész. 1934-39. között Párizsban tanult, az 1937-es világkiállításon aranyérmet nyert. Francia időszaka összefoglalásaként adta ki mindössze 115 példányban “De Profundis (A mélyből)” című bibliofil kötetét. Gachot, Francois (1901-1986.) a két háború között Magyarországon élő francia irodalmár és diplomata. Feliratos, kopott, foltos, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

15.000.-

139. KOMÁROMY LAJOS Magyar nyelv- és írálytan. Gyakorlati oktatás a helyes beszéd, helyesírás és fogalmazás elsajátítására. Második, javított kiadás. 3. lenyomat. Budapest, 1901. Singer és Wolfner 141 l + 1 lev 18,7 cm Oszk 0. Új, felirat nélküli, egyszerű félvászon kötésben, jó állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

3.000.-

43


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

141.

140. KOVÁCS MÁRTON A felsőőri magyar népsziget Budapest, 1942. Sylvester-nyomda Rt. 2 lev+ 118 l+ 1 lev. 24 cm /Település és Népiségtörténeti Értekezések 6. sz./ Honterus 77/336. Fűzve, feliratos kiadói papírborítóban, körülvágatlan, jó állapotban. 3.500.-

141. KOZMA LAJOS - - szignetkönyve. Kner Imre előszavával Gyoma 1925, Kner Izidor XVIII l.+ 50 t. (részben színes) Lévay-Haiman 1370/A Kiadói félvászon-kötésben, a kötéstáblán Kozma szignetjével. Jó állapotú példány, de az eredeti védőborító hiányzik

6.000.-

142. KŐSZEGHI SÁNDOR Nemes családok Pestvármegyében Budapest, 1899. Hungária ny. 1 t (ajánlás színes címerrajzzal) + 447 l + 1 lev 24,6

44

142.

cm Szőnyi 26/291. Aranyozott nyomású címerrel díszített, kiadói (Érczhegyi) vászonkötésben, jó állapotban.

12.000.-

143. KÖZÖNSÉGES TÖRVÉNY A’ VÉTKEK-

RŐL, ÉS AZOKNAK BÜNTETÉSEKRŐL

Buda, 1788. Király Akadémia 4 lev. + 128 l. 19,4 cm Szőnyi 25/288. Kopott, korabeli papírkötésben, jó-közepes állapotban. 8.000.-

144. KRISTÓFFY JÓZSEF Magyarország kálváriája. I-II. Kötet. Második kiadás. Budapest, 1928. Wodianer VI l. + címkép + 1 lev. + 448 l.; VII l. + 449-603(863!) l. 24,4 cm Honterus 83/566.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

144.

Fűzve, ragasztásánál elengedett, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 9.000.-

145. KRÚDY GYULA Esti út. Elbeszélések. Első kiadás! Budapest, 1911. Nyugat 57 l.+ 3 lev. 15,5 cm Opera 20/309. /Nyugat könyvtár 23./ Aranyozott feliratú, későbbi félvászon kötésben, jó állapotban.

3.000.-

146. [LANGENSCHWARZ, MAX LEOPOLD] Europäische Geheimnisse eines Mediatisirten. Metternich und Europa. Wien und Österreich Hamburg 1836, Boomann 247 l. Hozzákötve: [Seiler, Sebastian]: Maria Luise und der Herzog von Reichstadt, die Opfer der Politik Metternichs. [Bern] Paris 1842, ny.n. VII+ 215 l. 19,9 cm Mindkét mű ritka első kiadás! A kötetben többhelyütt „HENTALLER LAJOS sza-

146.

badságharczi könyvtára és okmány s kéziratgyüjteménye” feliratú bélyegző Korabeli kissé kopott vászonkötésben, gerincvignettával. A szövegben ceruzabejegyzések, aláhúzások 10.000.-

147. LESTYÁN SÁNDOR Cigánymuzsika. Rigó Jancsi és Chimai hercegné regényes szerelme. 8 képpel. Budapest, 1940. Dr. Vajna és Bokor 272 l. + 1 lev. + 4 t. (7 képpel) 18,2 cm Dedikált példány! A 8. kép a külső borítón volt. Kiadói vászonkötésben, jó-közepes állapotban.

2.500.-

148. LESZNAI ANNA Édenkert. Versek Gyoma 1918, Kner Izidor 166 l.+ 5 lev. 25,1 cm A borítót és a könyvdíszeket a szerző rajzolta. Lévay-Haiman 1282. A kötetbe he-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

45


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

150.

lyezve egy Kner-könyvjelző (Szentségtörés a csúnya könyv) 6.106/9. Fűzve, színes kiadói borítóban, a borító szélei töredezettek 4.500.-

149. LIGETI LAJOS A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban Budapest, 1986. Akadémiai 602 l. 24,2 cm Ez a szakemberek számára a világ minden táján nélkülözhetetlen kézikönyv az etimológus gazdag ajándéka a nyelv- és történettudománynak. Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, újszerű állapotban.

4.000.-

150. LÓCZY LAJOS, LÓCZI A Khinai Birodalom természeti viszonyainak és országainak leirása. Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt (1877-1880) szerzett tapasztalatai alapján

46

151.

és a meglevő irodalom fölhasználásával. Budapest, 1886. MTT XIV l + 1 lev. + 884 l. + 1 térkép (nagyméretű, hajtogatott, színes, MÁSOLATTAL PÓTOLVA!) 27 cm Honterus 77/353. Aranyozott feliratú, kiadói félbőr kötésben, jó állapotban.. 15.000.-

151. LÓCZY LAJOS A Mennyei Birodalom története Budapest, [1901.] Wodianer F. 2 lev + 288 l + 7 térkép 23 cm /A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára/ Honterus 74/375. Aranyozott gerincű, jellegzetes, kiadói vászonkötésben, a borítófedélen ráragasztott színes képpel, jó állapotban.

6.000.-

152. LONKAY ANTAL SZERK. Tanférfiak, Szülők s Nevelők évkönyve 1865-re. IV. kötet

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

153.

Pest, 1865. Vodiáner ny. 318 l + 1 lev 16,5 cm Laskai 17/309. Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, kötése meglazult, de jó állapotban. 4.000.-

153. LUKACHICH GÉZA, BÁRÓ SOMORJAI Magyarország megcsonkitásának okai Budapest, [1932.] Nyukosz 161 l. + 1 lev. 24,8 cm Dedikált példány! Honterus 76/300. Aranyozott térképpel díszített, feliratos, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

12.000.-

154. LUPI BÁCSI [GOMBOS FERENC ALBIN] Az őserdők fia Brassó, [1900 körül] Brassói Lapok 61 l + 1 t (színes) 16 cm /Idegen világrészekből 8. szám/ Oszk 0. Korabeli félvászon kötésben, ez eredeti borítófedél ráragasztva, könyvtári dup-

156.

lum, jó-közepes állapotban.

3.000.-

155. LUPI BÁCSI [GOMBOS FERENC ALBIN] Kílimandzsáró remetéje Brassó, [1900 körül] Brassói Lapok 64 l + 2 t (színes) 16,2 cm /Idegen világrészekből 6. szám/ Szecessziós rajzolatú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

3.000.-

156. MAETERLINCK, MAURICE A méhek élete. Francziából ford. Binder Jenő Tulsa é. n. (1970-es évek) Pressure Vessel Handbook Publ. 151 l. 17,8 cm A háború utáni egyetlen magyar nyelvű kiadás (utószóval bővített reprint) az Egyesült Államokban jelent meg Fűzve, rajzos kiadói borítóban, újszerű állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

2.500.-

47


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

159.

157. MAGYAR FOLYAMHAJÓZÁSI ÉVKÖNYV 1934. IX. ÉVFOLYAM Budapest, 1934. Pátria VII l. + 340 l. 17,5 cm Szőnyi 20/283. Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 3.000.-

158. MAGYARORSZÁG UJ AUTÓTÉRKÉPE. (ATLASZ). (Budapest, 1941.), Trieszti Ált. Bizt. 16 lev. 17,7 cm Felvidékkel, Kárpátaljával és Észak-Erdéllyel. Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

3.000.-

159. MAJOR MÁTÉ Breuer Marcel Budapest, 1970. Akadémiai 34 l. + 30 t. (kétoldalas, fotók) 23 cm Dedikált példány! /Architektúra sorozat/

48

160,.

Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 5.000.-

160. MARCUS AURELIUS Elmélkedések. Görög-magyar párhuzamos szöveggel. Ford. és magyarázta Huszti József Bp. 1943, Parthenon.1 t., XXXVIII, 265 l. 19,4 cm /A Parthenon kétnyelvű klasszikusai/ Ex Libris 47/236. Aranyozott kiadói vászonkötésben, illusztrált, kissé sérült papírborítóban, egyébként jó állapotban.

4.000.-

161. MATTYASÓVSZKY SÁNDOR, MATTYASÓVSZI

A’ titok’ súllya. Két felvonásban. Esztergamban, 1832. Beimel 4 lev + 52 l 17,8 cm A szerzőről Szinnyei is csak annyit tud, hogy 1812. körül született.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

161.

Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

5.000.-

162. [MEDVE IMRE] A magyar nemzet kis verses krónikája. 21. kiadás Budapest, 1894. Rózsa K. 63 l 17,1 cm Ponyva kiadás! A magyar uralkodók fametszetű arcképeivel. Múzeum 10/232. Fűzve, címeres, oroszlános, kiadói papírborítóban, jó állapotban, félvászon tékában

4.000.-

163. MÉSZÁROS JÁNOS, DR. Honvédek imakönyve (Budapest), 1942. Athenaeum 127 l. 12 cm A „vörös veszedelem” elleni harcra buzdító előszóval. Kopottas, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

1.000.-

165.

164. MEZŐ FERENC, DR. Olympiai kalauz Budapest, 1936. KMENy. 318 l+ 1 lev.+ 16 t.+ 16 lev. Melléklet+ 2 táblázat (az egyik kihajtható) 15,5 cm Dedikált példány! A berlini olimpia műsorával. Kopottas aranyozású, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 3.500.-

165. MÖLLER ISTVÁN A Vajda-Hunyadi vár építési korai Budapest, 1913. Franklin-Társulat 32 l + XXIII t 35,4 cm /Különlenyomat a Magyarország Műemlékei III. kötetéből/ Szőnyi 26/377. Fűzve, képes, feliratos, szürke, kiadói papírborítóban, felvágatlan, jó állapotban.

4.500.-

166. NAGY GONDOLKODÓK. I-II. KÖTET. I.:GÖRÖGÖK ÉS LATINOK II. ÚJKOR Budapest, [1947?] Officina 2 lev

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

49


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

167.

+61+85+125+65+120+64 l.; 2 lev + 80+108+127+76+80 l.18,5 cm Az 1940-45. között megjelent kis kartonkötéses klasszikusok megmaradt példányaiból már a forint bevezetése (1946.VIII.1.) után kiadói kolligátumot készítettek. Az árakkal (32.- és 38.-Ft) azonban valószínűleg túllőttek a célon, hisz akkoriban egy kiló kenyér 1 Ft, egy liter benzin pedig csak 1,60 Ft volt... Aranyozott gerincű, kiadói félvászon kötésben, eredeti, bár kissé szakadt papírborítóban, jó állapotban. 4.000.167. NAGYENYEDI ALBUM MDCCCLI. SZERKESZTI SZILÁGYI SÁNDOR. Buda-Pest, (1851.) Lukács L. 4 lev + 276 l 21,9 cm A kötet az 1849. jan. 8-i, Nagyenyedet ért barbár oláh pusztítás (kb. 800 magyar áldozat) túlélőin próbált segíteni a bevétellel, valamint publikálási lehetőséghez juttatta irodalmunk színét-javát. Központi

50

168.

110/203. Korabeli, barnult aranyozású félvászon kötésben, jó állapotban. 12.000.168. NAGYVÁRADI ÚJ ÉS Ó KALENDÁ1848. SZÖKŐESZTENDŐRE. 16-DIK ÉV Nagyvárad, 1848. Tichy L. 32 lev + 7 üres lev 17,4 cm A kötet egy Petőfi verssel indul. A naptár rész után tiszti név- és címtár, különfélék, végül a vásárok következnek hely szerint. A kötet érdekessége a júniushoz tartozó üres lapra egykorú kézírással bejegyzett 22 soros, titkosírással érthetetlenné tett vers. Kezdete: “Hlszgk gey Lstgnbgn ml jk Lstgnjönkbgn” (Hiszek egy Istenben mi jó Istenünkben). A szisztematikus betűcserén alapuló sifrírozás megfejtése után fény derül a gazdasszony szeretett férje (vagy titkos szerelme) nevére és szép, megható fohászkodásaira. Oszk 0. Fűzve, kékpapírra nyomott borítóban, RIOM A’ 366 NAPBÓL ÁLLÓ

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

171.

amelynek előlapján növényi motívumok, hátoldalán Nagyvárad fametszetű képe játható. Jó állapotú kultúrtörténeti kuriózum! 12.000.-

169. NÉPDALOK. A MAGYAR NÉP AJKÁN

ÉLŐ DALOK GYŰJTEMÉNYE

Győr, [1895.] Gross G. 80 l 15,5 cm Tartalomjegyzéke hibás, mert egy dal kimaradt belőle. Felirat nélküli, egyszerű, új vászonkötésben, jó állapotban. 3.000.-

170. A NÉGY HEYMON TESTVÉR TÖRTÉNETE. IGEN SZÉP TÖRTÉNET ÖREGEK ÉS FIATALOK SZÁMÁRA. 18 SZAKASZBAN. - 5 KÉPPEL. Budapest, 1898. Rózsa K. 93 l 16,2 cm Ponyva kiadás! Kultúrtörténeti különlegességét az adja, hogy az első olyan gyilkosságot írja le, melyet egy sakktáblával követtek el. Oszk 0.

172.

Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban, félvászon tékába helyezve 2.000.-

171. NYÍREGYHÁZA ÉS SZABOLCSVÁRMEGYE KÖZSÉGEI. SZERK. HUNEK EMIL Budapest, 1931. Magyar Városok Mon. kiadóváll. 362 l + 3 t + 141 l 26,3 cm Mike 31/438. Aranyozott feliratú, kék, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

6.000.-

172. NYÍRŐ JÓZSEF Júlia szép leány. Első kiadás! [Budapest, 1939.] Révai 70 l. 18,5 cm AH 28/273 Festett, poros, kiadói halina-kötésben, jó állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

5.000.-

51


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

173.

173. ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÉDTÁR. MELLÉKLET A „POLITIKAI UJDONSÁGOK” 1866. 6-DIK SZÁMÁHOZ. AZ 1865-66-IK ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSEN TARTOTT NEVEZETESEBB BESZÉDEK ÉS IRATOK GYŰJTEMÉNYE. FELELŐS SZERKESZTŐ: PÁKH ALBERT. Pest, 1866. Heckenast 172 l. 27 cm Hozzátartozik: (Országgyűlési Beszédtár II.) Melléklet a „Magyar Néplap”-hoz Pest, 1867. Vodiáner 33-308. l. 24 cm Fűzve, egyszerű kék csomagolópapírba kötve, egykorú tulajdonosi bejegyzéssel, közepes állapotban. 5.000.-

174. ORVOSI. BENE FERENTZ Az orvosi tudománynak rövid rajzolatja, mellyet halgatóinak hasznokra készített -. I-II. Kötet Buda, 1812-13. Magyar Királyi Universitás 4 lev.+ 232 l. ; 4 lev.+248 l. 21,2 cm OSZK 0. Győry 199.p. Katalógusokban nem találtuk, árverésen – tudomásunk szerint - még nem szerepelt. Bene Ferentz (1775-1858) orvos, akadémikus, egye-

52

174.

temi tanár. A magyar orvosok és természetvizsgálók első gyűlésének kezdeményezője és szervezője. Korabeli, rozoga papírkötésben, ceruzás firkákkal, régi névbejegyzésekkel, javításra szoruló állapotban. 30.000.-

175. ORVOSI. MAGYARORSZÁG ORVOSAINAK ÉVKÖNYVE ÉS CÍMTÁRA. 45. ÉVFOLYAM. SZERK: PESTI EMIL ÉS PESTI ERNŐ. Budapest, 1935. „Petőfi” III l. + 379 l. + 2 lev. 23 cm Laskai 14/303 Fűzve, feliratos kiadói papírborítóban, jó állapotban.

5.000.-

176. ORVOSI. PÁPAI PARIZ FERENC Pax Corporis. Az-az: Az emberi Test Nyavalyáinak Okairól, Fészkeiről ‘s azoknak Orvoslásának módgyáról való Tracta. (III. kiadás!)

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

175.

Kolozsvár, 1695. M. Tótfalusi Kis Miklós Címlap (pótolt!)+ 11 lev.+ 354 l.+ 3 lev. 16,3 cm RMK I/1477. Központi 94/56. Borda 6045. 1690-ben jelent meg először, majd azt 1692-ben egy lőcsei „kalóz-kiadás” követte. Az Ajánlás végén Bánffy György kormányzónak ezt írja a szerző: „Illyen jónak őrzésében … munkálódik ez a’ Könyv mellyet Nagyságod Méltóságos neve alatt most másodszor, bővebben és szebb színben botsátok világra: (mert a’ Lőtsei nyomtatást magaménak nem ismérem.)... XIX. szd végi, cimkézett, bordázott gerincű félbőr kötésben, jó állapotban. 80.000.-

177. ORVOSI.[PARACELSUS] PHILIPPUS THEOPHRASTUS VON HOHENHEIM Fünff Bücher vonn dem Langen leben. (Übersetzt von Michael Toxites) Strasburg, 1574. Getruckt durch Bernhardt Jobin 3 üres levél + 3 levél (címlap és előszó) másolattal pótolva! + 4 levél (előszó) restaurált, de eredeti + 1 levél

176.

177.

(Paracelsus metszett képével) másolattal pótolva! + 117 számozott lap + 1 levél (nyomdahely, év, nyomdász, errata) + 3 üres levél 14,8 cm Paracelsus (1493. Einsiedeln -1541. Salzburg) a reneszánsz kor legnagyobb hatású orvosa, természettudósa. Kortársai a kevés rajongó kivételtől eltekintve tanait elutasították, ez a gyűlölet okozta halálát is: valószínűleg megmérgezték. Forradalmian új orvosi elveit a gyakorlatban is alkalmazta, például addig a sebeket kiégették, ő a kitisztítás utáni öngyógyulást hirdette. Legtöbb munkája csak halála után jelenhetett meg, így híres tanulmánya a „Libri V de vita longa” (Öt könyv a hosszú életről) 1560-ban latinul, első német kiadása 1574-ben került csak ki a sajtó alól Paracelsus életrajzírói szerint háromszor járt Magyarországon és talán a tokaji borok alapos megismerése vezette arra a felfedezésre, hogy az aszúsodott szőlőből készült boroknak magasabb a savtartalma. 1527-ben publikálta ezt, majd jelen művének 83-85. oldalain a “Vom Spiritu vini” című fejezetben tette közkinccsé. E művének ritkaságát jelzi,

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

53


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

178.

hogy az utóbbi években árverésen külföldön sem szerepelt! Példányai csak két európai nemzeti könyvtárban találhatók (British Library GRC 7305.a.3. és ÖNB), hazai közkönyvtárakban nem találtunk példányt. (Prov.: Dr. Molnár) Felújított félpergamen kötésben. A kötéstáblák régi nyomtatvány (ősnyomtatvány?) oldalai, melyek piros-fekete kétszínű nyomással készültek. Gerincén kézzel írt címke, sarkai pergamen erősítésűek. Rendkívüli ritkaságú, kiváló állapotú gyűjtői példány! 300.000.178. ÖRÖSI PÁL ZOLTÁN Kis méhészkönyv. Első kiadás! Budapest, 1954. Mezőgazdasági 148 l. (szövegközti ábrákkal) 19,5 cm Fűzve, rajzos, feliratos kiadói papírborítóban, jó állapotban.

54

2.000.-

179.

179. PALLAI SÁNDOR Nemesfémipari zsebkönyv. 2. átdolgozott, bővített kiadás. Budapest, 1970. Műszaki 204 l. 17,2 cm Opera 17/72. /Ipari Táblázatok/ Kopottas, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 3.000.-

180. PARTI NAGY LAJOS Szódalovaglás - mintamondatok nulla Pécs, 1990. Jelenkor 188 l 19,8 cm Dedikált példány! Múzeum online/183. Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

2.000.-

181. [PÁZMÁNY PÉTER Imádságos könyv. Mellyet írt —, A Bóldog Emlékezetű Cardinal es Esztergami Ersek] [Nagyszombat, 1701. Az Academiai bötükkel Hörmann János által] 2 lev.+ 410 l.+ 2 t. 17,3 cm

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

181.

RMK I. 1640. A kötet eleje (12 lev) és vége (411-431. l. + 4 lev.) hiányzik, Langgraffen 11 rézmetszetéből 2 van meg (IHS és Laudetur Sanctissimum Sacramentum). A 167-168. l. alsó sarkát pótolták, szöveghiány van. A A 280. l. tévesen 082-vel számozva. Szabó Károly szerint teljes példány közgyűjteményben nem található. Árverésen kétszer szerepelt: Központi 2002. május/97. Honterus 83/13. Az Imádságos könyvnek ez a ritka kiadása megérdemel egy alapos restaurálást. Kötés nélkül, erősen körülvágott, hiányos példány

15.000.-

182. PEREGRINY ELEK Magyarország története. Az algymnasium használatára. Pest, 1863. Ráth Mór VII l + 201 l 18,4 cm Egyetlen kiadás. Egyszerű, új, felirat nélküli vászonkötésben, jó állapotban.

5.000.-

183.

183. PETŐFI SÁNDOR Czipruslombok Etelke sírjáról Pest, 1845. Beimel 63 l 14 cm Első kiadás, a költő egyik legritkább kötete. 1845. január elején temették el Csapó Etelkét, aki Vachott Sándor feleségének 15 éves húga volt. Petőfi 1844. karácsonyán ismerte meg, december 25-én még a szőke lány emlékkönyvébe rögtönzött verset (“Ha e sötét betűk, a miket itt leírok, Lennének a balsors, a mely tán téged ér: Elvetném tollamat, nem írnék bárha lenne Minden vonásomért egy-egy ország a bér.”) de az 12 nap múlva elhunyt. Két héttel a temetés után Petőfi Vachottékhoz, Etelke szobájába költözött. A ciklus verseit itt és a sűrűn látogatott sír mellett írta. Az irodalomtörténészek azóta is találgatják és elemzik: beszélhetünk-e igaz szerelemről, vagy inkább elfojtott szerelemvágyról. 1845. március 20-án, alig két héttel a János vitéz után jelent meg a ciklus, de a versek megosztották a kortársakat. Az alig néhány száz példányban megjelent füzetke kéziratát Vachottné 1886-ban adta el a Nemzeti Múzeumnak. Alexandra 1/165. Központi

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

55


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

184.

103/123. AH 21/148. Cimkézett, gerincén feslett, foltos, korabeli vászonkötésben, egykorú névbeírásokkal és lejárt gyűjteményi bélyegzéssel. Több lapja enyhén foltos, összességében jó-közepes állapotban. 400.000.-

184. PETŐFI SÁNDOR Összes költeményei. Hazai művészek rajzaival díszített ötödik képes díszkiadás. A költő arcképéval. Budapest, 1889. Athenaeum 1 t (fénynyomat) + 827 l (szövegközti képekkel) 29,2 cm Oszk 0. Zöld, aranyozott, kiadói (Gottermayer) vászonkötésben, kis kopásokkal, de szép állapotban.

18.000.-

185. PETŐFI SÁNDOR Összes költeményei. I-II. kötet Magyar művészek rajzaival. Életrajzi bevezetés-

56

186.

sel ellátta Ferenczi Zoltán. Budapest, 1901. Lampel 2 lev + XXXi l + 496 l; 2 lev + 527 l 18,6 cm /Remekírók képes könyvtára/ Átkötésnél a képek már nem kerültek bele. Aranyozott gerincű, korabeli félpergamen kötésben, szép állapotban. 5.000.-

186. PETŐFI SÁNDOR Újabb költeményei. 1847-1849. Második, javított kiadás. Pest, 1861. Emich 2 lev. + 284 l. + IV l.; 2 lev. + 288 l. + IV l. 15,3 cm Krisztina 20/376. Korabeli, gerincein behasadt félbőr kötésben, jó-közepes állapotban.

15.000.-

187. PULSZKY FERENC Magyarország archaeologiája I-II. Kötet. Első kiadás! Budapest, 1897. Pallas 3 lev+342 l+ XCIX t+ 1 térkép ; 3 lev+ 376 l+ C-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

187.

CXCIV t. 27 cm Honterus 72/380. Bordázott gerincű, korabeli félbőr kötésben, jó állapotban. 25.000.188. RÁBA GYÖRGY A beszéd folytatása. (Versek) Békéscsaba, 1984. Megyei Könyvtár 17 ív 28,1 cm Dedikált és számozott (34/250) példány! Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

2.000.-

189. RACINE, [JEAN] Berenice. Tragédia. Fordította Benedek Marcell. Szalay Lajos rajzaival. (Budapest, 1943.) Új Idők 118 l + 1 lev. 20,2 cm A fordító által dedikált példány! Opera 20/19.

190.

Kiadói félvászon kötésben, hiányos, javított eredeti papírborítóban, jó állapotban. 4.000.-

190. RÁTZ KÁLMÁN Az oroszországi cseh-szlovák légió története Budapest, (1930.) Madách 126 l. 21,5 cm Dedikált példány! Pastinszky 28/153. Egyszerű félvászon kötésben, lapjai sárgultak, jó állapotban.

6.000.-

191. RÁZUS JÓZSEF A gyöngyösi céhek, ipartársulatok és a gyöngyösi ipartestület 25 éves története (Gyöngyös, 1928. „Hangya”) 188 l . (szövegközti képekkel) 23,2 cm Kopottas, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

3.000.-

57


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

192.

192. RÉVAI MIKLÓS Elegyes versei, és néhány apróbb köttetlen írásai. Függelékül hozzájok adatnak másoknak is némelyly hozzá iratott darabjaik, végre néhány régiségek is Pozsonnbann, 1787. Loewe Antal 8 lev (szövegközti rézmetszettel) + 325 l. 17,5 cm Központi 112/272. Bordázott és címkézett gerincű, datált, aranyozott, ragyogó félbőr kötésben, gyűjtői példány! 25.000.193. RÓZSA GYÖRGY Budapest régi látképei (1493-1800.) Budapest, 1963. Akadémiai 387 l + 1 lev + 49 t. (2 kihajtható) 24,4 cm Példányszám 1200. Szőnyi 22/452. Kiadói vászonkötésben, képes, feliratos, eredeti papírborítóban, szennylapjain cellux-foltokkal, jó állapotban.

58

6.000.-

194.

194. SAMARJAY KÁROLY Az Aesthetika fő tárgyei. Mind a két nembeli érettebb ifjuság számára, különösen a nők aesthetikai izlése kiképzésére. Oeser után szabadon átdolgozta- - . Komáromban, 1853. Szigler testvérek 246 l 17 cm A szerző Petőfi és Jókai barátja. “Cursus” című munkája 1844-től több mint 130 kiadást élt meg! Korabeli félvászon kötésben, jó állapotban. 5.000.-

195. SCHOEN ARNOLD A Budapesti Központi Városháza. (Volt Invalidus-ház, majd Károly-kaszárnya). Budapest, 1930. Bp. Szfőv. Háziny. 176 l (szövegközti képekkel) 26 cm Honterus 81/551. Aranyozott gerincű, kék, korabeli vászonkötésben, az eredeti borítófedelek belekötve

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

5.000.-


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

196.

196. SCRIBE, [EUGÉNE] - BOIELDIEU, [FRANCOIS-ADRIEN] Fejér Aszszony. Mulattató Dall-Játék (Opera) Három Felvonásban. Magyarra fordította Pály Elek Nemzeti Énekes ‘s Színész Kassán, 1830. Werfer K. 82 l 18,1 cm Pály Elek (1796-1846.) a magyar opera magalapítója. Fűzve, feliratos, kiadói papírborítóban,, körülvágatlan, jó állapotban. 5.000.197. SEBÖK JÓSEF’, SZENTMIKLÓSI Színjátékai. I. A gyöngyösi menyasszony II. A gyöngyösi remete Esztergamban, 1828. Beimel 60 l + 40 l 16,8 cm A szerző Gyöngyösön volt ügyvéd. Felirat nélküli, korabeli papírkötésben, jó állapotban. 6.000.-

199.

198. SEEMANN GÁBOR A galambosi csárda. Elbeszélés az ifjúság és a nép számára. Öt eredeti képpel. Budapest, [1892.] Lauffer V. 1 lev + 105 l + 4 t (az 5. a borítón van) 18,8 cm Seemann Gábor (1854-1928) tanár, irodalmár. Új félvászon kötésben, az eredeti borítók rádolgozva, jó állapotban.

3.000.-

199. [SEIDL SÁNDOR] Tapsifüles nyuszika és egyéb csodatörténetek. Kicsinyek és nagyok gyönyörűségére. Közli S.S. Harmos Károly rajzaival Bratislava[Pozsony], 1925. “Komensky” 99 l (szövegközti képekkel) 20,2 cm /Ifjúsági Könyvtár I. kötet/ Feliratos, kiadói papírkötésben, jó állapotban.

2.000.-

200. SERESS IMRE A magyar Robinsonok Budapest, [1924. vagy 1925.] “Afra” 144 l 23,8 cm

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

59


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

202.

Ritka magyar robinzonád. Képes (K. Sávely. D.), feliratos, javított gerincű, kiadói papírkötésben, jó állapotban.

4.000.-

201. SIMON ISTVÁN A magyar irodalom Budapest, 1973. Gondolat 721 l + 1 lev 20,3 cm Dedikált példány! Kiadói vászonkötésben, eredeti, javított papírborítóban

2.000.-

202. SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században Budapest, 1961. Akadémiai 195 l. + 1 lev. + LXXII l. (képanyag) + 1 lev. + 1 mell. (kihajtható) 29,2 cm Studio 12/284. Kiadói vászonkötésben, papírborító nélkül, jó állapotban.

60

3.000.-

204.

203. SOPRONI OLIVÉR A magyar művészi kerámia születése. A török hódoltság kerámiája. Budapest, 1980. NPI 241 l. (színes képekkel) + 1 lev. 24 cm /Mesterségek/ Fűzve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, gerincére a címet tollal felírták, jó állapotban. 1.200.-

204. STAROSOLSKY ARANKA Sztambuli lélekvásár. (Regény) Budapest, 1943. Barkóczy 343 l. 20,8 cm Dedikált példány! A borítót Bortnyik Sándor tervezte! Kiadói félvászon kötésben, eredeti papírborítóban, kis kopásokkal, jó állapotban.

2.500.-

205. STEIN AURÉL Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. Az angol eredeti alapján átdolgozta Halász Gyula.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

206.

Budapest, 1913. Term.tud. Társ. IX l.+1 lev.+667 l.+16 t.+ 1 térkép (különálló, hajtogatott, a kötet végén) 23 cm Honterus 79/536. Aranyozott, kiadói (Gottermayer!) vászonkötésben, szép állapotban. 9.000.-

206. STROHMEYER, KURT Stukák... Ford. Marjay Frigyes Bp. 1942, Kókai Lajos 202 l. + 3 lev. 19,3 cm A borítórajzot Varsányi szignálta. A német pilóta hadiélményeit megörökítő kötet szerepel a Fasiszta, szovjetellenes... tiltólistán. Kiadói félvászon-kötésben, jó állapotban, az eredeti, rajzos védőborítón kisebb sérülések

2.000.-

207. SYMONDS, JOHN ADDINGTON Renaissance Olaszországban. I-III. Kötet Budapest, 1881-86. MTA VIII+502 l.+ 1

208.

lev. ; VIII+495 l. ; VIII+469 l. 18,5 cm Nyugat 22/440. Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben, jó állapotban. 5.000.-

208. SZABÓ DEZSŐ Levelek Kolozsvárra és két elbeszélés (Budapest, 1943.) Keresztes 229 l. 17 cm Dedikált példány! Sarkainál feslett, kiadói papírkötésben, jó-közepes állapotban.

3.500.-

209. SZABÓ LÁSZLÓ, DR. A hirdetés tudománya Budapest, [1928.] Az Est 120 l. 24,4 cm Számos reklámgrafikával. Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

5.000.-

61


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

210.

210. SZABÓ PÁL, NEMES-TÓTHI A’ kenyér-mezei diadal. Eredeti hazai vitézi játék 3. felvonásban. Nagy-Károlyban, 1825. Gönyei G. 3 lev + 92 l 20,6 cm A szerző egyetlen nyomtatásban megjelent munkája. Fűzve, feliratos kiadói papírborítóban, körülvágatlan, jó állapotban, borítóján kis tintafolttal 5.000.-

211. SZALATNAI REZSŐ Van menekvés Pozsony 1932, Slov. Grafia 194 l. + 1 lev. 20,6 cm Kodolányi Jánosnak dedikálva! A felvidéki magyarsággal foglalkozó cikkek gyűjteménye. Fűzve, illusztrált kiadói borítóban, a borítón hátul kis vízfolt, a gerincen apró sérülés

62

2.000.-

213.

212. SZEBERÉNYI LAJOS Néhány év Petőfi életéből Szeged, 1861. Burger Zs. 2 lev + 35 l + 1 lev 23,9 cm Szeberényi Lajos (1820-1875.) Petőfi barátja és levelezőtársa volt 1838-tól 1844ig, mikor is egy versbírálat miatt megromlott viszonyuk. Több, addig ismeretlen Petőfi vers az ő közlése után vált ismertté. Nyomott monogrammos, újabb, piros félvászon kötésben, az eredeti borítófedelek belekötve, jó állapotban.

4.000.-

213. SZÉCHENYI ISTVÁN, GRÓF Üdvlelde. Gróf Dessewffy Aurél hátrahagyott némi iromány-töredékivel Pesten, 1843. Trattner-Károlyi 2 lev + 137 l 22,5 cm Első kiadás! Krisztina 28/457. Címkézett gerincű, új vászonkötésben, az eredeti borítófedél belekötve. Régi könyvtári és tulajdonosi bélyegzésekkel, egy kisebb tintafolttal. Jó állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

30.000.-


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

214.

214. SZÉCHENYI ISTVÁN, GRÓF Hitel. [Első kiadás!] Pesten, 1830. Trattner és Károlyi XX + 22-270 l + 1 lev 22 cm Dedikált példány! (Károlyi Györgynek hiv barátság ‘s hazafiui rokon érzés jeléül Széchenyi István) Károlyi György (18021877.) Széchenyi barátja, európai utazásain társa, a reformkor egyik legjelentősebb alakja. Széchenyi e munkája a leghíresebb reformkori vitairat, a kor szellemi erjedésének kovásza. Pastinszky 27/132. Szentkirályi 116. Aranyozott gerincű, fényezett - bár kopottas - zöld félbőr kötésben, Gerincén Károlyi címerrel, Károlyi György beragasztott ex-librisével. Egyedi kultúrtörténeti ritkaság! 100.000.-

215. SZIGLIGET EDE Zsidó. Eredeti szinmű dalokkal. Négy szakaszban. Pesten, 1844. Geibel 130 l + 1 lev + 2 kőnyomatos külső borítófedél 18,5 cm Első kiadás! E népszínműben debütált

216.

1844-ben Pesten Prielle Kornélia. Dúsan aranyozott és datált gerincű fényezett bőrkötésben, az eredeti borítófedelek belekötve, szép példány 8.000.-

216. SZILÁGYI SÁNDOR Nők könyve. Almanach MDCCCLIII-ra. Pest, 1853. Emich 2 lev + 225 l (a 194. oldaltól téves lapszámozás!) 21,2 cm A “Nagyenyedi Album” első kötetének második kiadását betiltották, ezért Szilágyi a “Nők könyvét” küldte kárpótlásul az előfizetőknek. Arany János két verse itt jelent meg először. Petőfi két klasszikusa a “Szeptember végén” és az “Aug. 15-én” (helyesen “Aug 5-én”) az 1849-es és 1851-es betiltott és bezúzott “Újabb költeményei”-ben voltak, ezért itt váltak a nagyközönség előtt először ismertté. Aranyozott feliratú, bordázott gerincű félbőr kötésben, szép, gyűjtői példány

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

20.000.-

63


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

217.

217. SZIRMAI REZSŐ Fasiszta lelkek. Pszichoanalitikus beszélgetések a háborús főbűnösökkel a börtönben. Budapest, 1946. Faust 299 l. 20 cm Egy holokauszt-túlélő személyes bejegyzésével. Korabeli félvászon kötésben, ez eredeti borítófedél ráragasztva, jó-közepes állapotban. 3.000.-

218. TALI FERENC LAJOS A világ 1200 legjobb anekdótája. Budapest, [1931. Centrum ny.] 1 t. + 312 l. 17 cm Bihar 11/386. Kopott aranyozású, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

3.000.-

219. TATAI ANDRÁS Kis természettan. Tanuló gyemekek’ ‘s olvasni kivánó köznép’ számára. Első

64

219.

darab Kecskeméten, 1846. Szilády K. 2 lev + 191 l.(szövegközti képecskékkel) 20 cm Második kötete 1848-ban jelent meg. Oszk 0. Korabeli, javított félvászon kötésben, tulajdonosi névbejegyzéssel, ceruzás beírásokkal, jó állapotban. 8.000.-

220. TÉLI ESTÉK. ELBESZÉLÉSEK, VER-

SEK ÉS TANULSÁGOS OLVASMÁNYOK.

Pest, 1868. Osterlamm Károly IV l + 159 l. 19,2 cm Második kiadása 1874-ben jelent meg. Oszk 0. Címkézett gerincű, új vászonkötésben, az előszó hibásan a 17. oldal elé kötve, jó állapotban. 4.000.-

221. TÉRKÉP. Ethnographical card of turanians (uraloaltaians). Author S. Kitagawa, drawer R.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

221.

Kato. 25th June 1933. [Budapest] 1943. M. kir. Honvéd Térképészeti Intézet 57,8x80 cm Az eredeti japán kiadás után a Magyar Turáni Társaság kis példányszámban magyarok részére is kiadta ezt a néprajzi térképet. Hajtogatott, színes papírtérkép. A hajtások mentén több helyen kisebb beszakadás, egyszerűbb javításra szorul 8.000.222. TISZA DOMOKOS Hátrahagyott versei. Kiadta édesanyja. Pest, 1857. Landerer és Heckenast XVI +157 l 15,4 cm A 19 évesen elhunyt költő házitanítója egy ideig Arany János volt, aki így ír e kötet előszavában: “...én szemeltem ki s állítám össze e kisded gyűjteményt. Néhány legszebb darabnak ki kelle maradni, mert nem a sajtóviszony tekintetbe vételével irattak.”

223.

Aranyozott gerincű, korabeli félvászon kötésben, régi tulajdonosi névbejegyzéssel, jó állapotban.

4.000.-

223. TOLNAY SÁNDOR A’ lovak’ külső szép, vagy rút termetek’ ‘s hibái’ meg-esméréséről, és azoknak belső, ‘s külső betegségeik’ orvoslásáról. Második meg jobbítatott ki-adás. Budán, 1816. Magyar Ki. Universitás 5 lev + 218 l + 1 rézmetszet (kihajtható) A második – szerszámokat ábrázoló – metszet hiányzik! 19 cm Ez a kiadás árverésen – tudomásunk szerint – még nem szerepelt! Kopottas, de jó állapotú, korabeli papírkötésben

40.000.-

224. VADÁSZAT Kittenberger Kálmán Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában 1903-1926. [Első kiadás!] Budapest, [1927.] Franklin-Társulat 388 l

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

65


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

224.

+ 65 t (kétoldalas) + 1 térkép 24,5 cm Dedikált példány! Kopott gerincű, zöld, kiadói bőrkötésben, gerincén kis szakadással, de jó állapotban Hozzátartozik: Kittenberger Kálmán A megváltozott Afrika [Első kiadás!] Budapest, (1930.) Franklin-Társulat 1 lev + 375 l + 80 t. 24,7 cm Dedikált példány! Fakult gerincű, zöld, kiadói bőrkötésben, jó állapotban Hozzátartozik: Kittenberger Kálmán A Kilima-Ndzsárótól Nagymarosig. Csergezán Pál rajzaival [Első kiadás!] Budapest, 1956. Ifjúsági 302 l + 1 lev. 24,6 cm Dedikált példány! Kittenberger Kálmán (1881-1958.) vadász, Afrika-kutató 38 éven át élt Nagymaroson a Kovács Ödön-féle házban. Kovács Ödön Afrika-kutatóval az I. világháború kitöréséig szoros kapcsolatot tartott fenn. Csak indiai hadifogsága és Kovács 1916-os (1919-es?) abessziniai eltűnése szakította meg szakmai és emberi barátságukat. Kittenberger 1920. után, hazatérését követően felkereste Nagymaroson a Kovács családot, majd kiköltözött az általuk felajánlott kis házba. Rövidesen feleségül vette a néhai barát húgát, Líviát. Fekete

66

225.

István szépen írja le ezt az eseményt könyvében (Fekete I: K.K. élete Bp. 1962. 238.l.). Bensőséges kapcsolatukat jól illusztrálja az egyik dedikáció: “Édes Páromnak, Lyviának, kinek csak a gond jutott osztályrészül azalatt, míg a vadont járva e könyvben megírt vadászati gyönyörűséget átéltem, s az Afrika természeti csodáit bámulhattam, mélységes, igaz szeretettel: Kálmán”. Mindhárom kötet a személyes dedikációval egyedi, becses ritkaság

300.000.-

225. VADÁSZAT Szász Imre Ez elment vadászni. Budapest, 1984. Szépirodalmi 278 l + 1 lev 23 cm Dedikált példány! AH 24/358. Kiadói vászonkötésben, képes, feliratos, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

2.500.-


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

227.

226. VADÁSZAT Zsindely Ferenc Isten szabad ege alatt. Elbeszélések vadról, vadászatról, vadászemberekről. Zsindely Endre felvételeivel. Első kiadás! Bp. 1939, Franklin 277 l.+ 1 lev.+ 64 t. 24,6 cm Gerincén fakult kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 4.500.227. VAJDA ALBERT Vakulástól látásig. London (1973) Humour Digest 176 l. 21,2 cm Megyery Sárinak dedikált példány! A kötetbe helyezve a humorista szerző 21 soros, géppel írt, tollal javított és aláírt kísérőlevele Megyeryhez. Kiadói vászonkötésben, eredeti, rajzos papírborítóban, jó állapotban. 2.500.-

229.

228. VAJDA JÁNOS Költemények. 1887-1893. (Első kiadás!) Budapest, 1892. „Szépirodalmi Könyvtár” 97 l + 1 lev. 18,8 cm Múzeum 8/315. Aranyozott feliratú, korabeli félvászon kötésben, jó állapotban. 3.000.-

229. VÖLGYESI FERENC, DR. Férfi lélek, női lélek. A yang-yin elv a természetben. Második kiadás. I-II. Kötet Budapest, 1943. Vörösváry 432 l. + 36 t (4 színes) ; 2 lev. + 437-901 l. + 1 lev. + 28 t (4 színes) 19,5 cm Dedikált példány! Mike 38/654. Aranyozott gerincű, kiadói félvászon kötésnem, jó állapotban.

6.000.-

230. WALKÓ LÁSZLÓ Budapesttől Velencéig írásban és képben. Előszó Dessewffy Arisztid. Első kiadás! Bp. 1907, Athenaeum 3 lev.+ 440 l.+12

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

67


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

230.

lev. (menetrendek, hirdetések) 17 cm Szövegközti és egészoldalas fényképekkel. Aranyozott kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

2.500.-

231. WERNER GÉZA KÁZMÉR A siker receptkönyve. [Kereskedelmi reklám tanácsok] [Budapest, 1942.] Farkas 159 l. 23,7 cm Dedikált példány! Krisztina 12/418. Fűzve, javított és ragasztott gerincű, feliratos, kiadói papírborítóban, közepes állapotban.

3.500.-

232. ZEMPLÉNI ÁRPÁD Költeményei. (1884-1892.) Harmadik bővített kiadás Budapest, 1893. Franke Pál 149 l + 1 lev 19,6 cm

68

231.

Dedikált példány! (Ábrányi Emilnek, Magyarország Byronjának szeretettel és tisztelettel...) Átkötött, egyszerű félvászon kötésben, közepes állapotban.

5.000.-

233. ZICHY JENŐ, GRÓF Kaukázusi és középázsiai utazásai. A magyar faj vándorlása. A gyűjtemények leírása. Írták Jankó János és Pósta Béla. I-II. kötet. Budapest, 1897. Ranschburg 2 lev + 322 l + 120 t (több kihajtható); 1 lev + 323-613 l + 28 t (több kihajtható) + 1 lev 31 cm Dedikált példány (A lelkes Honleánynak hazafias üdvözlettel változatlan híve Zichy Jenő Budapest 12/7 897.) Zichy Jenő (1837-1906.) az Országos Iparegyesület elnöke, a hazai alsófokú iparos-oktatás megszervezője. Saját költségén tudományos expedíciókat szervezett és vezetett Oroszországba, Ázsiába a magyarság eredetének felkutatására. Magánmúzeumot létesített, melyet a fővárosra hagyott. AH 24/374. Dúsan aranyozott, kiadói félbőr díszkö-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

232.

tésben, a kötéstáblákon festett címerrel. Mindkét kötet gerince kopott, aljukból apró darabkák törtek ki. Összességében dekoratív példány!

233.

100.000.-

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

69


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

TÁRGYMUTATÓ ALÁÍRT BALATON BUDA ÉS PEST DEDIKÁLT

7,8,83,138 47,49 17,27,28,42,56,133,193,195 1,12,39,42,58,62,73,75,79,8,83,84,90,94,95,97,99,104, 105,136,137,147,153,159,164,180,188,189,190,201,204, 208,211,214,224,225,227,229,231,232,233 EGER 116 ELSŐ KIADÁS 6,25,53,79,90,92,94,136,1367,145,172,183,216,228 EMIGRÁNS IRODALOM 80,156,227 FÖLDRAJZ-ÚTLEÍRÁS 2,74,150,151,205,230,233 GASZTRONÓMIA-SZŐLŐ-BOR 17,66-71,123,177 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI 10,13,15,25,29-34,43,57,60,63,64,65,76,88,89, 134,135,139,154,155,182,198,199,200,219 HELYTÖRTÉNET 23,41,45,47,49,56,61,73,93,142,165,171,187,191,193 HUMOR 59,218 JOG 143 JUDAIKA-ANTISZEMITIZMUS 98,215,217 KNER 85,141,148 MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 74,151 59,157,179 MŰSZAKI MŰVÉSZETI 5,36,37,42,47,54,61,78,138,141,159,179,193,194,203, 204 5,24,140,169 NÉPRAJZ NUMIZMATIKA 108-122 NYOMDÁSZAT 4,16,22,141,202 ORVOSI 96,174-177,223 PEDAGÓGIA 86,89,134,139,152 3,10,21,52,63,162,170 PONYVA

70

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

TÁRGYMUTATÓ SPORT 100,101,164 SZÁMOZOTT V. KIS PLD. 8,22,38,40,44,51,56,91,99,138,188 SZÍNHÁZ 8,46,81,84,102,104,105,135,161,196,197,210,215 TÉRKÉP-ATLASZ 28,158,221 XVI. SZD. 177, XVII. SZD. 96,176 XVIII. SZD. 18,21,37,72,82,143,181,192, TÖRTÉNELEM 11,44,56,96,103,106,134,142,144,146,149,153,162,163, 167,173,182,187,190,206,207 VADÁSZAT 55,224-226 ZENE 147

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!

71


ANTIQUARIUM HUNGARICUM 1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-5857

JEGYZETEK ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................

72

A LEÜTÉSI ÁRRA 15% ÁRVERÉSI JUTALÉKOT SZÁMÍTUNK!


183.

184.

196.

199.

215.

218.

192.

205.

219.


123.

233.

214.

ANTIQUARIUM HUNGARICUM H-1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 29. TEL.: 318-58-57 177.

WWW.VARIUM.HU

- ANTIK@VARIUM.HU

Antiquarium Hungaricum 29. Árverés  

2012. április 25. szerda 17 óra Hotel Mercure Korona 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you