Page 1

25.-3o.9.2o12 C RU I S E

body

A N TIC on t e mpora r y A r t Fe st iva l seminaari

SEKS UAALIS UUS NU OTIO

TE N T

Lu on n on AN TI

K AR HO NSA A R I

F IS H IN G

U P TO NAT U R E

tuunaus lent äminen

Last e n A N TI

PHOTO G RA PHY

JEE!

CHI L D R E N’S ANTI

w w w. a n t i f e s t i va l . c o m


ANTI- Contemporary Art Festival | 2 5 . - 3 o . 9 . 2 o 1 2

ANTI- Contemporary Art Festival | 2 5 . - 3 o . 9 . 2 o 1 2

This year ANTI - Contemporary Art Festival is a festival of three parts: alongside our annual programme of work for the spaces and places of Kuopio we present LASTEN ANTI, a brilliant series of workshops for children and Luonnon ANTI, a very special event taking place on Karho Island: leave the city behind and embrace your wild side!

F

estivaalin näkyvin teos on valosuunnittelija Jukka Huitilan valo- ja videoteos Kuopion torin alueella. Huitilan edellinen suuri valoteos valaisi Helsingin Olympiastadionin tornin Lux Helsinki –tapahtumassa saaden suuren yleisösuosion. Kansainvälinen tähti, ihastusta, skandaaleja ja keskustelua herättävä Annie Sprinkle kumppaninsa Beth Stephensin kanssa sanoo ”tahdon” Kallavedelle festivaalin päättävällä hääristeilyllä. Pariskunnan häihin pääsee sekä osallistujaksi että katsojaksi – kunhan yllä on sinistä.

Annie Sprinkle & Beth Stephens

h il d re n ’s A nti C / nti A n 0 L a s te | 10.00 - 16.0

I

E

Along the way other highlights include video and performance work by ANTI’s artist in residence Kris Grey, Heather Cassil’s performance Teresias and Alejandra Herrera’s work for Snellman Park. Australian artists Makeshift invite you to help them preserve seasonal food and Finnish artist Tarja Wallius will help you create your own festival t-shirt.

lm in e n: M a a re t Sa s ht Te ll St o rie g Li f o s s old. ar ye Fr a g m e nt for 4-8 about lights Workshop

28.9. PERJANTAI / FRIDAY

Disappearing Images exhibition Savings Bank Optia | Kauppakatu 22

Dina Ron č evi ć : The Car Restaurant Puijon Maja, Puijontornintie

10.00-19.00

14.3O-17.3O

Maria Kärkkäinen: Ota minut syliin Puijon laskettelurinteen yläosa

Annie Sprinkle & Beth Stephens: Blue Wedding to the Lake Rajoitettu katsojamäärä, ilmoittaudu ennakkoon. Ikäraja 18. Queen R -laiva | Kuopion matkustajasatama

Disappearing Images exhibition Savings Bank Optia | Kauppakatu 22

1O.3O-12.OO

12.OO-18.OO

12.OO-18.OO

12.OO-18.OO

Tarja Wallius: HALOO! HOHTO-työpaja Tuunaa oma ANTI-festivaali t-paitasi Kahvila Alma | Puijonkatu 15

Tarja Wallius: HALOO! HOHTO-työpaja Tuunaa oma ANTI-festivaali t-paitasi Kahvila Alma | Puijonkatu 15

Tarja Wallius: HALOO! HOHTO-työpaja Tuunaa oma ANTI-festivaali t-paitasi Kahvila Alma | Puijonkatu 15

Tarja Wallius: HALOO! GLOW workshop Tune up your bespoke ANTI-festival t-shirt Alma Café | Puijonkatu 15

Tarja Wallius: HALOO! GLOW workshop Tune up your bespoke ANTI-festival t-shirt Alma Café | Puijonkatu 15

Tarja Wallius: HALOO! GLOW workshop Tune up your bespoke ANTI-festival t-shirt Alma Café | Puijonkatu 15

17.OO-2O.OO

Makeshift / Tessa Zettel: Ajan säilöntää Työpaja, ilmoittaudu ennakkoon Marttala | Ajurinkatu 13

Makeshift / Tessa Zettel: Ajan säilöntää Työpaja, ilmoittaudu ennakkoon Marttala | Ajurinkatu 13

Makeshift / Tessa Zettel: Making Time Workshop, sign up in advance Marttala | Ajurinkatu 13

Makeshift / Tessa Zettel: Making Time Workshop, sign up in advance Marttala | Ajurinkatu 13

2O.OO-07.OO

17.OO-19.OO

Jukka Huitila Video- ja valoteos Kuopion torin ympäristö Sytytysseremonia klo 2O.OO

Annie Sprinkle & Beth Stephens: Exploring And Creating Ecosex Art Performatiivinen taiteilijakeskustelu Artists’ talk Sokos Hotel Puijonsarvi | Minna Canthin katu 16

Video and light installation Kuopio Market Place Lighting ceremony at 2O.OO

Alejandra Herrera

2O.OO-07.OO Jukka Huitila Video- ja valoteos Kuopion torin ympäristö Video and light installation Kuopio Market Place

E

ANTI Seminar Sign up in advance before 1O.9. registration@antifestival.com 4O € / 3O € Kuopio Academy of Design | Piispankatu 8

19.OO-21.OO Alejandra Herrera: Domestic Labor Snellmanin puisto / Snellman Park

2O.OO-07.OO Jukka Huitila Video- ja valoteos Kuopion torin ympäristö Video and light installation Kuopio Market Place

2O.OO-24.OO

ANTI-klubi / ANTI Club Vapaa pääsy / Free entrance King’s Crown | Kuninkaankatu 22

10.00-14.00

E

Alejandra Herrera & Marija Mojca Pungercar: Crisis? What Crisis? Taiteilijakeskustelu / Artists’ talk Kahvila Alma / Alma Café | Puijonkatu 15

Maria Kärkkäinen: Take Me Into Your Arms Top of Puijo downhill skiing slope

12.OO-18.OO

E

Limited number of seats, book in advance. Age limit 18. Ship Queen R | Kuopio Passenger Harbour

10.00-16.00

Tarja Wallius: HALOO! HOHTO-työpaja Tuunaa oma ANTI-festivaali t-paitasi Kahvila Alma | Puijonkatu 15

13.OO-18.OO ANTI-seminaari Ilmoittautumiset 1O.9. mennessä registration@antifestival.com 4O € / 3O € Kuopion Muotoiluakatemia | Piispankatu 8

E

Dina Ron č evi ć : Auto Puijon Maja, Puijontornintie

Tarja Wallius: HALOO! GLOW workshop Tune up your bespoke ANTI-festival t-shirt Alma Café | Puijonkatu 15

Dina Ron č evi ć : The Car Restaurant Puijon Maja, Puijontornintie

1O.OO-13.OO

18.OO-2O.OO Päättäjäiset / Closing party King’s Crown | Kuninkaankatu 22

12.OO-16.OO Heather Cassils: Teresias Lääninhallituksen rakennus | Hallituskatu 12-14 Provincial Government building | Hallituskatu 12-14 16.OO-19.OO

Annie Sprinkle & Beth Stephens: Making Love Into Art and Art Into Love Työpaja, ilmoittaudu ennakkoon Musiikkikeskus, tanssisali | Kuopionlahdenkatu 23 Workshop, sign up in advance Kuopio Music Centre | Kuopionlahdenkatu 23

E

2O.OO-07.OO

Makeshift / Tessa Zettel: Ajan säilöntää Sato jaetaan Kuopion torilla

Jukka Huitila Video- ja valoteos Kuopion torin ympäristö

Makeshift / Tessa Zettel: Making Time The Grand Give-Away Kuopio Market Place

11.OO ANTI residenssitaiteilija / ANTI residence artist Kris Grey Kuopion tori Kuopio Market Place 13.OO-15.OO

E

Video and light installation Kuopio Market Place

KOkO festivaalin ajan / ThrOughOut the festival

Kris Grey: Suspicious Packages Videoteos / video installation Temple of Love | Puijonkatu 24

2O.OO-07.OO Jukka Huitila Video- ja valoteos Kuopion torin ympäristö Video and light installation Kuopio Market Place 2O.OO-02.OO ANTI-klubi / ANTI Club Vapaa pääsy / Free entrance King’s Crown | Kuninkaankatu 22

Annie Sprinkle & Beth Stephens: Ecosensual Walking tour Lähtö Snellmanin puisto Start Snellman Park

KRIS GREY

2O.OO-07.OO Jukka Huitila Video- ja valoteos Kuopion torin ympäristö Video and light installation Kuopio Market Place 2O.OO-O2.OO

ANTI-klubi / ANTI Club Vapaa pääsy / Free entrance King’s Crown | Kuninkaankatu 22 21.OO-02.OO Kris Grey SETA-klubi / SETA Club Lekkeri | Huuhankatu 4 Jamie McMurry

Dina Ron č evi ć : Auto Puijon Maja, Puijontornintie

Disappearing Images exhibition Savings Bank Optia | Kauppakatu 22

E

3O.9. SUNNUNTAI / SUNDAY

Katoavat kuvat -näyttely Säästöpankki Optia | Kauppakatu 22

Disappearing Images exhibition Savings Bank Optia | Kauppakatu 22

17.OO-2O.OO

29.9. LAUANTAI / SATURDAY

Katoavat kuvat -näyttely Säästöpankki Optia | Kauppakatu 22

Disappearing Images exhibition Savings Bank Optia | Kauppakatu 22

VAIN LAU ANTAINA ONLY ON SATURDA 1O.OO-19 Y .OO M a ri a K ä rk k ä in e n : O ta m in u t sy li in Ta k e M e In to Yo u r A rm s Puijon lask ettelurinte Top of P en yläosa uijo dow nhill skiin g slope

1O.OO-16.3O Katoavat kuvat -näyttely Säästöpankki Optia | Kauppakatu 22

T

his year we present a programme of events for the young and the young at heart. The workshops begin on the hour and last 45 minutes. Places are limited so book ahead, although there will be walk-up places on the day, so if you haven’t booked just come along and see what’s on! Complimenting the workshops are two performances built around young people. Finnish artist Maria Kärkkäinen presents Take Me Into Your Arms where children help to create a beguiling set of images and The Car, a durational performance by Croatian artist Dina Rončević, has a team of young girls deconstructing a car until nothing is left standing.

1O.OO-15.OO

Katoavat kuvat -näyttely Säästöpankki Optia | Kauppakatu 22

C hild ren’s A nti

1O.OO-16.3O

Katoavat kuvat -näyttely Säästöpankki Optia | Kauppakatu 22

Di Aut n a R o op n alas če v i ć iksi : Din nais A u t o aR You voim onč ng in. wo me e v i ć: np T ull h e C ac ar a a r par t.

tasatunnein. Työpajat kestävät noin 45 min ja alkavat every hour. begin and es minut 45 about last Workshops

27.9. TORSTAI / THURSDAY

1O.OO-16.3O

ar s Fl y? ie r: C an Be A m os La tte animals? d fe uf st ith Fill the sky w

lm in e n: M a a re t Sa lo ta rin o ita va ja e. Va lo jä lk iä -8 -vuotiaill n työpaja 4 Valolähtöine

Each evening will see Kuopio’s market square augmented by a light installation created by the much celebrated Finnish artist Jukka Huitila.

= esitys tai työpaja vain englanniksi / performance or workshop only in English

26.9. KESKIVIIKKO / WEDNESDAY

25.9. TIISTAI / TUESDAY

1O.OO-16.3O

? na lle le nt ää ie r: O sa ak o ut A m os La tte el ol hm a pe Työpaja, joss ämään. laitetaan lent

Ta rja Wal liu s: HA LO O ! HO HT O - ty öp aj a Tuunaa oma AN TI-festivaali tpaitasi. Ta rja Wal liu s: HA LO O ! G LO W w or ks ho p Tune up your bespoke ANTI -festival t-sh irt

Ainutlaatuisen festivaalipaidan voi tuunata tänä vuonna taiteilija Tarja Walliuksen avulla. Valokuvanäyttely Säästöpankki Optiassa taas muistuttaa menneistä festivaaleista ja aika- ja paikkasidonnaisen taiteen hetkellisestä olemuksesta.

AIKATAULU / PROGRAM

L

apsille ja lapsenmielisille tarjotaan viikonlopun aikana teoksia Puijon Majalla ja laskettelurinteen yläosassa. Työpajoissa tuunataan festivaali-T-paitoja, rakennetaan lentolaitteita pehmoleluille ja luodaan valotaideteoksia. Työpajat kestävät 45 minuuttia ja alkavat aina tasatunnein. Voit varata paikkasi etukäteen tai tulla paikan päälle. Työpajojen lisäksi yleisö voi seurata kahden taideteoksen etenemistä, Maria Kärkkäisen valokuvausprojektia ja Dina Rončevićin teosta, jossa tytöt purkavat auton.

a, Puijo Puijon M aj

t’s a pleasure to welcome the spectacular Annie Sprinkle and Beth Stephens to ANTI. Famed around the world for their extraordinary performance works the pair present a wedding like no other: aboard a cruise ship, with the audience reimagined as guests, Sprinkle and Stephens will marry lake Kallavesi in what promises to be a spectacular closing to the festival. The wedding’s dress code? Blue!

Festivaalin muita kohokohtia ovat residenssitaiteilija gender queer –artisti Kris Greyn videot ja esitykset, Heather Cassilsin antiikin myyttiin perustuva, kehon muodonmuutosta käsittelevä Teresias-teos sekä Alejandra Herreran kriisi-aiheinen teos. Luonto on kauden sadon muodossa läsnä Tessa Zettelin teoksessa. Säilömisprosessista syntyy keskusteluja ja kohtaamisia, jolloin valmiit purkit eivät sisällä vain elintarvikkeita vaan myös historiaa ja tulevaisuutta.

L a s ten A nti

/ SATURDAY 29.9. LAUANTAI .00 - 14.00 / SUNDAY | 10 TAI N U N N SU . 3O.9 ntornintie

Luise O’Rourke

Pidätämme oikeudet muutoksiin. We reserve the right to programme changes.

ANTI - Contemporary Art Festival jakautuu tänä vuonna kolmeen kokonaisuuteen. Kuopion keskustassa tapahtuvien teosten lisäksi Luonnon ANTI vie live artin ja katsojat luonnonkauniiseen Karhonsaareen. Lapset saavat oman kattauksensa työpajoja ja esityksiä Puijolla tapahtuvassa Lasten ANTIssa.

ANTIContemporary Art Festival


Pekka Mäkinen

Luonnon Anti 28.-3O.9 Karhonsaari, Karho island

U

utena aluevaltauksena ANTI - Contemporary Art Festival tuottaa luonnonkauniiseen Karhonsaareen Luonnon ANTI –tapahtumakokonaisuuden. Teokset on tuotettu EU-rahoitteisessa Up to Nature –hankkeessa, ja ne esitetään vuonna 2o12 myös Wienissä, Bristolissa ja Oslossa. Karhonsaareen järjestetään maksullinen venekuljetus Kuopion satamasta. Saaressa myydään kevyttä ruokaa ja virvoitusjuomia, mutta omien eväiden tuominen on sallittua. Saaressa voi yöpyä omassa teltassa tai festivaalin tarjoamassa puolijoukkueteltassa. Tarjolla on myös makkaranpaistoa, mato-ongintaa, saunomista ja muita syksyisiä aktiviteetteja. Pukeuduthan sään mukaan, ja mikäli haluat yöpyä, varaa mukaasi ainakin lämmin makuupussi ja retkipatja.

Luonnon Anti 28.9. PERJANTAI / FRIDAY | 16-22 29.9. LAUANTAI / SATURDAY | 11-22 3o.9. SUNNUNTAI / SUNDAY | 1O-14

Lisätietoja sivulta www.antifestival.com

A

NTI has worked for ten hard years in Kuopio, so it’s time to get out of the city and head for the country. The beautiful Karho island is the location of Luonnon ANTI, an unplugged performance event that brings together contemporary performance, Finnish sauna, camping, fishing and fire-side songs. Six new performance works have been commissioned for the island from six leading performance makers. The project travels to Vienna, Bristol and Oslo before reaching Kuopio in September. With overnight camping available it will undoubtedly be an evening under the stars to remember.

E

Pe, la / Fri, sat

Nic Green with Beth Hamer: Slowlo Rajoitettu katsojamäärä, ilmoittaudu ennakkoon / Limited number of seats, book in advance Pe, la / Fri, sat Martin Nachbar: Animal Dances Pe, la / FrI, sat Ingvild Langgård, Ingri Fiksdal, Signe Becker: Night Tripper

Regular boats will take audiences to and from the island from Kuopio passenger harbour. Food and non-alcoholic drinks will be sold on the island, although you’re very welcome to bring your own. You can stay overnight in your own tent or in one provided by the festival – please bring your own sleeping bag and mattress, and dress for the weather!

Pe, la, SU / FrI, sat, SUN FrenchMottershead: Understory 1 O -12 Rajoitettu osallistujamäärä, ilmoittaudu ennakkoon Limited number of participants, book in advance

For more information see www.antifestival.com

Pe, la, SU / Fri, sat, SUN Pekka Mäkinen

Antti Laitinen: Tree

E

LA, SU / SAT, sUN

Johanna Kirsch: My Name Is Ape or The Little Tree Theatre Rajoitettu katsojamäärä, ilmoittaudu ennakkoon / Limited number of seats, book in advance Katso tarkka aikataulu / Check the daily schedule at

www.antifestival.com E = esitys tai työpaja vain englanniksi/performance or workshop only in English

Lisätietoja esityksistä ja aikatauluista / Additional info on the performances and schedules

www.antifestival.com info@antifestival.com +358 50 305 2005

Festivaalikeskus / Festival Centre

Restaurant King’s Crown Kuninkaankatu 22 auki/open 25.-30.9. | 12-20

Ravintola King’s Crown avoinna / Restaurant King’s Crown open Ma-to 10-24 | Pe-la 10-02 | Su 12-20 Mon-thu 10-24 | Fri-sat 10-02 | Sun 12-20

ANTI - Contemporary Art Festival 2012  
ANTI - Contemporary Art Festival 2012  

ANTI - Contemporary Art Festival, 25-30 September 2012 Kuopio, Finland