Page 81

GROWING WITHIN DESĂVÂRŞIRE LĂUNTRICĂ

Nu, eu nu voi Deprimat răsărit de soare și anemice cuvinte încurajatoare oare voi muri neştiut lăsat să putrezesc în nisip și în adierea spurcată a vântului? Nu vreau ca soarele să ducă dorul luminii mele și să dojenească noaptea pentru că a scris soarta cu degete degerate lingând picioarele sperietorilor ei nu pot trece cu vederea imaginile pe care le-am născocit pentru îngroparea secretelor din calea unei oglinzi prăfuite şi ale Domnului ascunse erori

79

Profile for anticusmulticultural

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Advertisement