Page 257

GROWING WITHIN DESĂVÂRŞIRE LĂUNTRICĂ

120 Holi songs unwilling listeners in the park Melodii Holi ascultători fără voie în parc

121 piddling on the wall he makes a map and laughs in the policeman’s face urinând pe perete face o hartă și îi râde polițistului în față

122 head lifted up the wayside brook— traveler cu capul ridicat pe poteca de la marginea drumului 255

Profile for anticusmulticultural

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Advertisement