Page 217

GROWING WITHIN DESĂVÂRŞIRE LĂUNTRICĂ

midnight downpour now only a whisper and toss of trees aversă în miez de noapte acum doar o șoaptă și zbuciumul copacilor

4 turn into river non-existing roads: hudhud waves se transformă în râu inexistente drumuri: ciocnire de valuri

5 a lone sparrow atop the naked branch viewing sunset o vrabie singuratică pe ramura dezgolită privind apusul

6 215

Profile for anticusmulticultural

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Advertisement