Page 209

GROWING WITHIN DESĂVÂRŞIRE LĂUNTRICĂ

none see the skeleton ants squeeze in dark: they die unmourned no ritual, no prayer Nimeni nu vede scheletul pe care furnicile îl descompun în întunericul de sub marmură: mor fără boceală fără ritual, fără rugăciune 34 Watching with tea a row of ants coming to taste the drop on the marble floor mopped a minute ago Beau ceaiul şi privesc un şir de furnici venind pentru a gusta picătura de pe podeaua de marmură ştearsă cu un minut în urmă 35 Lands a brown leaf between the banana and mouth of stone monkey seated at the swimming pool 207

Profile for anticusmulticultural

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Advertisement