Page 208

Ram Krishna Singh

31 Unmindful of her body’s joy the ascetic absorbed in vision or communion with muse I feel ripples of fire Nebăgând-o în seamă corpul se bucură de asceză absorbit în viziunea sau în comuniunea cu muza simt pulsațiile focului 32 Visits unannounced the bodiless god of love— sweeping the earth and decking the street with kolam one more bride, one more wedding Se abate neanunțat acorporalul zeu al iubirii măturând pământul și aşternând pe stradă desene cu pudră de kolam o nouă mireasă, o nouă nuntă 33 Under the marble 206

Profile for anticusmulticultural

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Advertisement