Page 191

GROWING WITHIN DESĂVÂRŞIRE LĂUNTRICĂ

in the water curtain: I touch the strings that whisper love in each falling drop vântul ridică rotunjimile nudității ei ascunse sub perdeaua de apă: am atins strunele care șoptesc dragostea prin fiecare strop picurat a happier image with salubrious top turns rapturous as she tamps her love with watery lipstick o imagine fericită cu partea de sus salubră se arată a fi o încântare atunci când își tamponează iubirea cu rujuri apoase love’s spirit descends and melds into her body lending it new life: I’m amazed how the unknown becomes one with her beauty

189

Profile for anticusmulticultural

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Advertisement