Page 171

GROWING WITHIN DESĂVÂRŞIRE LĂUNTRICĂ

aer viciat pacient alergic odorizant de cameră passing the lake in blackish reflection a coal-miner pe lângă lac trece o reflexie întunecată un miner de cărbune stench of burning leaves mounts with smoke in the evening: asthmatic breathing mirosul greu de frunze arse se combină cu fumul înserării: respirație astmatică morning’s foul smell the birds too change their tones: sewage treatment duhoarea dimineții păsările își modifică trilurile: tratarea apelor uzate 169

Profile for anticusmulticultural

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Advertisement