Page 150

Ram Krishna Singh

after the snow buried in silence mastoid mountain după ninsoare îngropat în tăcere munte mastoid birds crouch in nests along the snow clad path— wheezing silence păsări chircite în cuiburi lângă poteca rămasă sub nea şuierătoare tăcere with weight of dews tendrils of pea plants nutate breezy silence sub greutatea boabelor de rouă cârceii de mazăre se strâng răcoroasă tăcere inciting her sexy silence— cell phone rings incitantă tăcerea ei sexy 148

Profile for anticusmulticultural

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Growing Within-Desăvârşire lăuntrică by Ram Krishna Singh  

haiku, tanka & other poems Traducerea din limba engleză: Alexandra Flora Munteanu Taner Murat

Advertisement