Issuu on Google+

Matem` atiques 3r ESO

Exercicis progressions –2n full

Curs 2009/2010 Col legi Sant Francesc

1. Calcula el terme 12`e de la progressi´ o: 3, 6, 9, 12, 15. . . 2. Calcula el terme a200 de la progressi´ o dels nombres parells. 3. Calcula el terme que ocupa el darrer lloc en una successi´ o de 100 termes sabent que el primer val 23 i la difer`encia val 2. 4. En una progressi´ o aritm`etica el cinqu`e terme val 18 i la difer`encia val 3. Cerca el primer. 5. Intercala 3 termes entre 1 i 7 de manera que tots cinc formin progressi´ o aritm`etica. 6. Cerca la difer`encia d’una progressi´ o aritm`etica si el primer val 3 i el sis`e val 23. 7. Suma els primers 1000 nombres senars. 8. Si tu practiques un esport i comences amb 15 minuts el primer dia i afegeixes 5 minuts cada dia, quin dia far` as 50 minuts d’esport? 9. Si has de regar els arbres d’un hort que estan separats 5 metres un de l’altre i n’hi ha 20, quants metres haur` as caminat fins haver regat el darrer si l’aixeta est`a devora el primer arbre? (Cada vegada dus un poal d’aigua a un arbre). 10. Un tipus de bact`eria es reprodueix per bipartici´o cada 10 minuts. Quantes bact`eries hi haur` a despr´es de vuit hores. 11. Si en una poblaci´o de virus en tenim 10000000 per cada ml de l´ıquid, i amb una subst`ancia n’eliminam un 20% cada hora, estudia l’evoluci´ o del virus despr´es de dos dies. I despr´es de vuit? 12. Interpola 4 termes geom`etrics entre 4 i 128. 13. En una progressi´ o geom`etrica amb infinits termes a1 = 7 i r = 1/5. Calcula la suma de tota la progressi´ o. 14. Una poblaci´o ´es de 29524 habitants. Un dels habitants se n’adona d’una not´ıcia i despr´es d’un minut ho comunica a tres amics. Cadascun d’ells ho comunica despr´es d’un minut a altres tres persones diferents, les quals continuen estenent la noticia de igual forma. Quant de temps tardaran en adonar-se tots els habitants?. 15. Una granota dona salts cap endavant i cada cop salta la meitat del salt anterior. Parteix de l´extrem d’una xarca circular de 5 m de radi. En el primer salt es col loca a 3 m del centre. Arribar` a la granota al centre del estany?. 16. Es conta que l’inventor dels escacs va demanar com a recompensa 1 gr` a de blat pel primer quadrat del tauler, 2 pel segon, 4 pel tercer, i aix´ı successivament duplicant sempre, fins al quadrat 64. Troba els grans que va demanar.


2n Full exercicis progressions