Page 1

Matem` atiques 3r ESO

Exercicis progressions –2n full

Curs 2009/2010 Col legi Sant Francesc

1. Calcula el terme 12`e de la progressi´ o: 3, 6, 9, 12, 15. . . 2. Calcula el terme a200 de la progressi´ o dels nombres parells. 3. Calcula el terme que ocupa el darrer lloc en una successi´ o de 100 termes sabent que el primer val 23 i la difer`encia val 2. 4. En una progressi´ o aritm`etica el cinqu`e terme val 18 i la difer`encia val 3. Cerca el primer. 5. Intercala 3 termes entre 1 i 7 de manera que tots cinc formin progressi´ o aritm`etica. 6. Cerca la difer`encia d’una progressi´ o aritm`etica si el primer val 3 i el sis`e val 23. 7. Suma els primers 1000 nombres senars. 8. Si tu practiques un esport i comences amb 15 minuts el primer dia i afegeixes 5 minuts cada dia, quin dia far` as 50 minuts d’esport? 9. Si has de regar els arbres d’un hort que estan separats 5 metres un de l’altre i n’hi ha 20, quants metres haur` as caminat fins haver regat el darrer si l’aixeta est`a devora el primer arbre? (Cada vegada dus un poal d’aigua a un arbre). 10. Un tipus de bact`eria es reprodueix per bipartici´o cada 10 minuts. Quantes bact`eries hi haur` a despr´es de vuit hores. 11. Si en una poblaci´o de virus en tenim 10000000 per cada ml de l´ıquid, i amb una subst`ancia n’eliminam un 20% cada hora, estudia l’evoluci´ o del virus despr´es de dos dies. I despr´es de vuit? 12. Interpola 4 termes geom`etrics entre 4 i 128. 13. En una progressi´ o geom`etrica amb infinits termes a1 = 7 i r = 1/5. Calcula la suma de tota la progressi´ o. 14. Una poblaci´o ´es de 29524 habitants. Un dels habitants se n’adona d’una not´ıcia i despr´es d’un minut ho comunica a tres amics. Cadascun d’ells ho comunica despr´es d’un minut a altres tres persones diferents, les quals continuen estenent la noticia de igual forma. Quant de temps tardaran en adonar-se tots els habitants?. 15. Una granota dona salts cap endavant i cada cop salta la meitat del salt anterior. Parteix de l´extrem d’una xarca circular de 5 m de radi. En el primer salt es col loca a 3 m del centre. Arribar` a la granota al centre del estany?. 16. Es conta que l’inventor dels escacs va demanar com a recompensa 1 gr` a de blat pel primer quadrat del tauler, 2 pel segon, 4 pel tercer, i aix´ı successivament duplicant sempre, fins al quadrat 64. Troba els grans que va demanar.

2n Full exercicis progressions  

2n full de progressions 3r eso

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you