Page 1


POR QUÉ SE MOVEN OS CORPOS Para todos resulta evidente que un corpo que esta detido non comezara a moverse a non ser que unha forza actue sobre el.Se un corpo se esta movendo seguira movendose en linea recta hasta que unha forza faga que se detenga un cambio de direccion,en ocasions actuan forzas sobre un obxecto e non se move.


A FORZA DO ROZAMENTO â—?

A forza do rozamento ĂŠ unha forza que aparece cando un corpo se move ,a direccion desta forza sempre e contraria ao movemento.Se debe ao roce con o chan e tamen a resistencia que ofrece o aire e a auga.No espazo exterior non hai aire polo tanto non existe o rozamento.


AÂ VELOCIDADE â—?

A velocidade nos indica o rapido que se move un corpo, se calcula dividindo o espazo que recorre un corpo entre o tempo que tarda en recorrelo.


A FORZA DA GRAVEDADE â—?

A forza da gravedade ĂŠ a forza fai que os corpos sean atraidos hacia a superficie da terra.A forza da gravedade afecta ao movemento,como calquera forza ,pode facer que un corpo comece a moverse e pode facer que se parar, pero ademais pode mosificar o movemento de outras maneiras.


ARRIBA E ABAIXO â—?

Cando se solta a pelota a forza da gravedade fai ca pelota vai hacia baixo,como e unha forza que non se interrumpa,fai que a velocidade vaia aumentando continuamente.Se envede deisar caer a pelota ha tiramos hacia arriba o movemento sera diferente.


LANZAMENTOS ●

Outro caso mais complexo é o de un lanzamento,é decir ,o caso que ocurriria ao lanzar unha pelota hacia diante .


A RODA â—?

A roda ĂŠ unha maquina simple,consiste nunha peza circular que xira entorno a un exe .As rodas se emplean na maioria dos vehiculos que se desplazan por terra .

la fuerza  

un libro sobre la fuerza

la fuerza  

un libro sobre la fuerza