Page 1

Instituto do Santa Irene Informática 4ºB Antía Davila Pérez

Como insertar unha táboa? Táboa>>Insertar

Como unir celdas? Seleccionar celdas. Táboa >>unir celdas

Círculo Área do círculo=×radio

2

Como insertar unha fórmula? Insertar>>Obxecto>> Formula Ver>>elementos de fórmula Como insertar pé de páxina? Insertar>>pe de paxina

1/2


Instituto do Santa Irene Informática 4ºB Antía Davila Pérez

Cadrado

Área do cadrado=lado2

Triángulo

Área do triángulo=

b⋅h 2

Trapecio Área do trapecio=

2/2

 Bb⋅h 2

tablas  

tablas con areas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you