Page 1

Naam: Anthony Blanckaert Klas: 6MO1 Leercoach: Victoria Van der Meersch

2017-2018 1-2-2017

GeĂŻntegreerde proef

Sint-Jozefsinstituut Handel, Toerisme & IT Zilverstraat 26 8000 Brugge


1

Voorwoord

Als laatstejaarsstudent aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge, studeer ik de richting Marketing en ondernemen. Dit schooljaar werd ons gevraagd om een geïntegreerde proef te maken, dit is een bundel van allerlei taken doorheen het schooljaar. De taken die werden opgegeven, bestonden uit individuele opdrachten en ook groepsopdrachten. Het doel van deze proef was om ons te testen op kennis en allerlei vaardigheden. We moesten voornamelijk de theorie, die we de voorbije jaren hebben geleerd, omzetten in praktijk. Deze proef is een goede voorbereiding op het hoger onderwijs en de bedrijfswereld waarin we later mogelijk zullen terechtkomen. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal personen te bedanken of extra in de verf te zetten. Dankzij hen heb ik dit allemaal tot een goed einde kunnen brengen. Eerst en vooral wil ik mijn leercoach mevr. Van der Meersch bedanken voor de inzet die zij toonde tijdens de lesuren minionderneming. Mevrouw Van der Meersch gaf ons ook steeds goede raad en sprong bij waar nodig om van de minionderneming een succes te maken. Ten tweede zou ik graag dhr. Decock bedanken om mij bij te staan als klastitularis en voor zijn theorielessen waar ik veel van opstak. Ook de taalleerkrachten (dhr. Vandaele, mevr. Vandewalle, mevr. De Muynck, mevr. Deparcq en mevr. Van Hecke) waren een grote steun bij bepaalde opdrachten. Niet alleen de taalleerkrachten waren een enorme steun maar ook dhr. Devriendt heeft mij heel goed geholpen dit schooljaar. Hoewel toegepaste informatica niet mijn sterkste vak was, toch heb ik enkele belangrijke dingen bijgeleerd. Bv. de opbouw en structuur van deze gip-bundel is te danken aan dhr. Devriendt. Tot slot wil ik de directie bedanken om het uitwisselingsproject met Zweden realiseerbaar te maken en Vlajo voor het vertrouwen in ons, het was een unieke ervaring. De digitale versie van mijn geïntegreerde proef kunt u via onderstaande link of in de submap ‘Eindwerk’ terugvinden. Link naar eindwerk: http://issuu.com

3


4


2

Inleiding

Doorheen het schooljaar werden er verschillende opdrachten gegeven, allemaal In het kader van de vakken bedrijfseconomie, informatica, Nederlands, Frans, Engels en Duits. Onze minionderneming, Gusto del Mundo, stond bij de meeste deeltaken centraal. Het concept van Gusto del Mundo is wereldkeuken. Wij verkochten in het eerste semester typische producten van op de Kreeftskeerkring en in het volgend semester werd ons assortiment vervangen door typische producten van op de Steenbokskeerkring. Al onze producten zijn Fairtrade. Het belangrijkste vak voor de geĂŻntegreerde proef was ons hoofdvak, namelijk bedrijfseconomie. Het vak zat verwerkt in bijna alle gip-taken. Alle kennis die tijdens de lessen meekregen, konden we dit keer toepassen in de praktijk. Het begon allemaal met het bedenken van een (droom)onderneming. Daarna konden we meteen aan de slag met het neerschrijven van een marktanalyse en businessplan. Binnen de minionderneming had iedereen zijn functie en in het tweede semester kwamen er vacatures vrij om van functie te veranderen. Na het opstellen van een cv en sollicitatiebrief gingen we op sollicitatiegesprek, dit was een uitstekende kans om te bewijzen dat men de nieuwe functie waardig was. Vanuit het vak Nederlands werden we vooral beoordeeld op taalgebruik, schrijfvaardigheid en het correct toepassen van de NBN-normen. EĂŠn van de opdrachten was om een uitnodiging voor de aandeelhouders op te stellen. Daarnaast werden ook onze kennis en vaardigheden op de proef gesteld bij het opmaken van een cv, het schrijven van een sollicitatiebrief en het maken van een sollicitatiefilmpje. Het maken van een barcode en gepersonaliseerde QR-code leerden we tijdens de lessen toegepaste informatica. In dit vak hebben we ook geleerd hoe een aandeelhoudersbrief correct en volgens de NBN-normen wordt uitgewerkt. Daarnaast werden we nog beoordeeld op de structuur van onze cv, sollicitatiebrief en -filmpje. Opdrachten met betrekking tot de taalvakken Frans, Engels en Duits waren zeker relevant, vooral voor de nabije toekomst. Zo maakten we een Frans reclamecampagne over een product dat de minionderneming verkoopt. Voor Engels hebben we de opdracht gekregen om een fictief bedrijf op te starten a.d.h.v. een businessplan. Tijdens de les Duits hebben we een aanvraag geschreven om naar de leverancier van Gusto del Mundo te versturen. Ook voor deze drie taalvakken hebben we een cv opgesteld.

5


6


3

Inhoudsopgave

1

Voorwoord ......................................................................................................................... 3

2

Inleiding ............................................................................................................................. 5

3

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 7

4

Overzicht bijlagen ............................................................................................................... 8

5

Bibliografie ......................................................................................................................... 9

6

Deelopdrachten .................................................................................................................10 6.1

Online aankoop aandeel en registratie aandeelhoudersvergadering .............................. 10

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ......................................................................... 10

6.3

Starting up your own business.......................................................................................... 11

6.4

Une campagne publicitaire ............................................................................................... 11 6.4.1 Scenario .................................................................................................................. 11 6.4.2 PowerPoint ............................................................................................................. 12

6.5

Sollicitatiebrief en cv......................................................................................................... 13 6.5.1 Sollicitatiebrief en cv .............................................................................................. 13 6.5.2 Digitale appsite bij cv .............................................................................................. 14 6.5.3 Sollicitatiefilmpje .................................................................................................... 14

6.6

Sollicitatiegesprek ............................................................................................................. 14

6.7

Geschäftsbrief (Anfrage) ................................................................................................... 15

6.8

Businessplan ..................................................................................................................... 16

7

Conclusie ...........................................................................................................................27

8

Bijlagen .............................................................................................................................28

7


4

Overzicht bijlagen

Bijlage 1 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering en aandeelhouderskaart (6.2) Bijlage 2 Starting up your own business (6.3) Bijlage 3 Sollicitatiebrief en cv Nederlands (6.5) Bijlage 4 Sollicitatiebrief en cv Engels (6.5) Bijlage 5 Cv Frans (6.5) Bijlage 6 Cv Duits (6.5)

8


5

Bibliografie

Boeken Devriendt, D. (2016). Word 2016-deel 2-gevorderd. Oostkamp: WWW-Soft GCV Heyvaert, F. Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Van Doorne, O. (2013). Handel 6 Module 6. Berchem: Uitgeverij De Boeck nv. Heyvaert, F. Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Van Doorne, O. (2013). Handel 6 Module 7. Berchem: Uitgeverij De Boeck nv. Heyvaert, F. Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Van Doorne, O. (2013). Handel 6 Module 8. Berchem: Uitgeverij De Boeck nv. Vandaele, J. (s.d.). BAANbrekend Jakobs, L., Stoops, I. (2011). Wirtschaft. Wommelgem: Van In Online bronnen http://www.google.be http://sintjozefbrugge.smartschool.be http://mini.jozefienen.be http://mijnwoordenboek.nl http://mytaggle.nl

9


6

Deelopdrachten

6.1 Online aankoop aandeel en registratie aandeelhoudersvergadering Bij het opstarten van de minionderneming waren wij opzoek naar 80 aandeelhouders. De aandelen verkochten wij aan familie, vrienden en kennissen waardoor wij een mooi startkapitaal van â‚Ź800,00 verkregen. Om een aandeel aan te kopen, dienden de kandidaat-aandeelhouders zich te registreren via http://mini.jozefienen.be. Daarnaast kon men ook aanduiden of men al dan niet aanwezig ging zijn op de eerste aandeelhoudersvergadering.

6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Nadat de aandeelhouders geregistreerd waren, werd het tijd voor het opstellen van een uitnodiging voor onze eerste aandeelhoudersvergadering. De aandeelhoudersvergadering vond plaats op woensdag 25 oktober 2017 in de zaal Tabigha, Noordzandstraat 46 te Brugge. Daar werd Gusto del Mundo voorgesteld via een Pecha Kucha en nadien maakten wij van de gelegenheid gebruik om voor de eerste maal onze producten te verkopen. De aandeelhoudersbrieven werden goed uitgewerkt en wij maakten ze iets persoonlijker door een QR-code eraan toe te voegen. Via deze QR-code kon men onmiddellijk de geregistreerde gegevens nakijken en/of aanpassen. In bijlage van de uitnodiging zat een bijhorende aandeelhouderskaart waarop een barcode gedrukt werd. Deze was verplicht mee te brengen naar de vergadering zodat wij een vlot verloop bij het aanmelden konden garanderen. Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering en aandeelhouderskaart (4 stuks)

10


6.3 Starting up your own business In addition to managing a mini enterprise, we also had to set up a fictional company. I chose to cooperate with Anna Khatrishvili for this assignment. We had the idea to raise Dress Up, an interior and decoration shop. Before we started our business plan, we made a 'quick pitch'. In this, our concept is being explained and more importantly, why Dress Up is meant to be a success. Beside this, Anna and I went to Zenito, a business counter, to look at the more practical side of our mission. You can find the various steps for starting up a company in the attachments. Bijlage 2: Starting up your own business

6.4 Une campagne publicitaire 6.4.1 Scenario

Ah oui, Je peux avoir un Fanta svp?

Oui, comme entrée je veux manger des scampis et comme plat principale le ratatouille svp. *drinkt van Fanta Garçon? Le Fanta a expiré selon moi! C’est possible de boire quelques chose différent svp! Et pas de Fanta parce que je n’y crois plus…

Voilà monsieur, ça c’est votre table. Vous voulez déjà boire quelques chose? *brengt kaart Naturellement. Voici, votre Fanta. Vous avez déjà choisi? C’est noté, merci beaucoup!

Mes excuses, je vais voir ce que je peux vous offrez.

Voilà monsieur, j’ai quelque chose différent. C’est une boisson, appelée Jarritos. C’est trés populaire en Mexique. Vous avez le choix entre trois goûts. Le premier goûts est guava, la deuxième est aussi très bon, à savoir mango et on a aussi la lime. *drinkt van Jarritos Waw, c’est super! C’est le meilleur que j’ai bois dans ma vie!

11


6.4.2 PowerPoint

12


6.5 Sollicitatiebrief en cv 6.5.1 Sollicitatiebrief en cv Binnen de minionderneming had iedereen zijn eigen functie en in het tweede semester kwamen er vacatures vrij om van functie te verwisselen. Hiervoor was het van uiterst belang om eerst een goed geschreven sollicitatiebrief op te stellen. Deze brief werd geschreven in twee talen, nl. Nederlands en Engels. Bij een sollicitatiebrief hoort natuurlijk ook een cv en deze hebben wij zowel voor het taalvak Nederlands gemaakt maar ook voor de vreemde taalvakken, nl. Frans, Engels en Duits. Bijlage 3: Sollicitatiebrief en cv Nederlands Bijlage 4: Sollicitatiebrief en cv Engels Bijlage 5: Cv Frans Bijlage 6: Cv Duits

13


6.5.2 Digitale appsite bij cv Rechts onderaan op mijn cv kunt u een QR-code terugvinden. Wanner u deze code scant met een smartphone (of QR-reader), dan komt u rechtsreeks op een pagina te recht waarop aanvullende informatie over mij te vinden is. Link naar digitale appsite: http://www.mytaggle.nl/account/app-qr-code.php

6.5.3 Sollicitatiefilmpje Mijzelf op een creatieve of originele manier voorstellen deed ik a.d.h.v. een sollicitatiefilmpje. Deze is terug te vinden op mijn appsite of via onderstaande link. Link naar sollicitatiefilmpje: http://www.youtube.com/watch?v=XViniAarrdQ

6.6 Sollicitatiegesprek Binnen de minionderneming deed ik als administratief directeur heel wat kennis op over de werking ervan, zowel intern als de relaties met de klanten en aandeelhouders. Door deze ervaring van het voorbije semester, solliciteerde ik op dinsdag 16 januari 2018 voor de functie van commercieel directeur. Tijdens het sollicitatiegesprek waren mevr. Roelandt, mevr. Deparcq, mevr. Van Hecke en mevr. De Muynck aanwezig. Zij stelden vragen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits en het was dan ook de bedoeling om in diezelfde taal de vragen te beantwoorden.

14


6.7 Geschäftsbrief (Anfrage)

15


6.8 Businessplan Together with Anna Kahtrishvili, I've established a business plan for the involved subjects 'business economics' and 'English'. This is about our fictional company, as mentioned earlier, an interior and decoration shop. The business plan starts the next page, you will see that assignment 6.3 is included as well.

16


GIP 2017 - 2018

BUSINESSPLAN DRESS UP

ANNA KHATRISHVILI ANTHONY BLANCKAERT


1

EXECUTIVE SUMMARY

1

executive summary ............................................................................................................................. 1

2

elevator pitch ......................................................................................................................................... 2

3

products and service .......................................................................................................................... 3 3.1 what are we going to sell? ....................................................................................................... 3 3.2 assortment ..................................................................................................................................... 3 3.3 kind of business ........................................................................................................................... 3

4

the market ............................................................................................................................................... 4 4.1 typical clients ................................................................................................................................ 4 4.2 suppliers .......................................................................................................................................... 4

5

Market analysis ..................................................................................................................................... 5

6

marketing strategy .............................................................................................................................. 6 6.1 the marketing p’s ......................................................................................................................... 6

7

competitor analysis ............................................................................................................................. 7 7.1 swot ................................................................................................................................................... 7 7.2 competitors .................................................................................................................................... 7 7.3 USP’S ................................................................................................................................................. 7

8

logistics ..................................................................................................................................................... 8 8.1 production ...................................................................................................................................... 8 8.2 delivery to clients ........................................................................................................................ 8 8.3 payment ........................................................................................................................................... 8 8.4 supplier ............................................................................................................................................ 8 8.5 equipment ...................................................................................................................................... 8 8.6 staff .................................................................................................................................................... 8

9

cost and pricing strategy .................................................................................................................. 9 9.1 variable costs ................................................................................................................................ 9 9.2 fixed costs ....................................................................................................................................... 9

10 financial forecasts ................................................................................................................................ 9

2017-2018

businessplan

1


2

ELEVATOR PITCH

Does this sound familiar to you? You spilled your food or drinks on the tablecloth and the cloth got so dirty you got to throw it away, resulting in an angry mom and an empty wallet? We, at our enterprise ‘Dress up’, have the best solution! We are going to sell tablecloths where you can spill on and sweep the fluid away with paper. With our cloths, you’ll never have to throw them away because they’re reusable. They’re available in different colors and shapes. We also have semi-products like: matching napkins, napkin dispensers, pillowcases, runners and placemats with the same design or color. Because of all these products, your living room becomes a cozy place to be. These products are perfect for celebrations, romantic dinners or families with messy children. So you don’t have to be afraid anymore! Your tablecloth will be as clean as ever. Some of you are probably wondering why our enterprise is so special? Well, our enterprise differentiates itself amongst others because we also come to you to take measurements and to give you all the advice that you need.

2017-2018

businessplan

2


3

PRODUCTS AND SERVICE

3.1 WHAT ARE WE GOING TO SELL?

The enterprise is called: Dress Up. We gave it a short name because it will be easy for clients to remember. This name is suitable for this concept because our intention is that people pay more attention to the beautiful dressing and decorating of their house. We think it’s important that your house is in perfect condition not only for you but also for others. Everybody loves to come home after a long and tired workday and enjoy the beautiful and stylish atmosphere. Your house can radiate some class and reflects your character, that’s the reason why we want to work in this sector. Our focus is on linen tablecloths. It’s an expensive product but it’s a quality product. If we talk about the long term, you will save lots of money because the advantage of linen tablecloths is that it’s impermeable to liquid. Because of this advantage you don’t have to buy new tablecloths. This is not our one and only product. We have extended our product line with matching napkins, napkin dispensers, pillowcases etc. 3.2 ASSORTMENT

We are going to sell linen tablecloths where you can spill on and swipe the fluid away. That’s our main product but of course our product line consists of more products. We have semi-products like runners, placemats, napkins, napkin dispensers, pillowcases, blankets and many table accessories. If you want a pleasant fragrance in your home, you can also buy one of our scented sticks or scented candles. They smell really good! These are practical products that a lot of people want or need to make their home cozy.

3.3 KIND OF BUSINESS

We are a wholesale business. Only independents are our clients. We hope to have a permanent clientele of catering operators.

2017-2018

businessplan

3


4

THE MARKET

4.1 TYPICAL CLIENTS

Our target group isn’t that extensive. We just want to reach independents. Because of the fact that we should lose some wholesalers if we accept individuals too. We hope to have a permanent clientele of catering operators. 4.2 SUPPLIERS

Our suppliers will be Sander, Andrea House S.L, Blomus and Dekocandle. These suppliers have everything that we need. Their products are of high quality. Three of the four suppliers are located abroad but that shouldn’t be a problem. They all ask between €9,00 and €11,00 shipping costs by a maximum price of €100,00. We think, it’s not that much. We could get around 20% discount (by some suppliers) but we still have to discuss it.

2017-2018

businessplan

4


5

MARKET ANALYSIS

First of all you need to take a few important steps • open a current account (your bank has to be situated in Belgium) • apply a company registration number in KBO (database of the government) → €85,50 apply a VAT number → €55,00 • prove that the CEO has a certificate of business management • pay an equitable remuneration - SABAM (only if you play music in your shop) • sign up for an Insurance Fund → main job: €708,35 pro quarter (20,5% on netto-salary) → secondary job: exemption: annual income <€1 471,01 There are some requirements to start up your own company: • The capacity to exercise rights: you have to be 18+ • Nationality: you need to be European or own a self-employed permit • Entrepreneurial skills: you have to prove your basic knowledge of business management and also your professional expertise Social rights • self-employed in main job and assisting spouse maxistatute • other self-employed Type of company Private limited liability company the benefits: • • • • •

own rights and obligations limited liability (for certain companies) fiscality all the agreements are clear on paper possibilities for a good follow-up regulation before you die the disadvantages:

• formal decision making and acts • more legal and administrative liabilities so more expenses • heavier accounting commitment

2017-2018

businessplan

5


6

MARKETING STRATEGY

6.1 THE MARKETING P’S

1. Product Cf. Products and service, page 3

2. Price

We have a large assortment so the price will be depending on the product. • Our linen tablecloths will cost between €50,00 - €120,00 (excl. taking measures), it depends on the size and design • The placemats will cost €9,99 per piece • The runners will cost between €10,00 - €20,00 per piece, it depends on the design • The pillowcases will cost between €15,00 - €25,00 per piece • Table accessories will cost between €5,00 - €150,00 The VAT is already calculated in the price, VAT is 21%. Taking measures costs around €25,00 per hour, incl. VAT.

3. Promotion

Nowadays everybody uses social media so it’s a simple manner to advertise. You can reach the people in a fast and easy way. People would like it if we keep our Instagram and Facebook up to date. For example, what our novelties are… We will also have a website. We don’t have to pay for a website creator because a friend of Anna is a web designer. He wants to create and design our website for free. Friends, family and acquaintances will make promotion to others too. Word-of-mouth advertising can reach a lot of people. We will also sell at expo halls (trade fairs).

4. Place

We will settle our enterprise in the centre of Bruges because we both live here. It's a city with a lot of inhabitants, tourists and passers-by. We’ve found a building, close to the market square and it has an interesting rental price. The rental price is €650,00 a month.

The address is Ezelstraat 151, 8000 BRUGGE

2017-2018

businessplan

6


7

COMPETITOR ANALYSIS

7.1 SWOT

Strenghts

Weaknesses

customer oriented services

expensive

taking measurements at home

starting company to be known

high quality products

youth is less attracted the place to park

Opportunities

SWOT

Threats

a lot of tourists

experience

good location

due to a strong competition (of webshops) the prices can go down

7.2 COMPETITORS

Unfortunately, we have some competitors like Maison du Monde, Ikea,… but that’s outside the city. This means that there are little to no competitors (except Casa and Blokker) in the centre of Bruges, this can be our advantage! We have to make good advertisements and promotions so that people are attracted us. 7.3 USP’S

Our enterprise differentiates itself amongst others because we also come to you to take measurements and to give you all the advice that you need. In that way we keep a great contact with our clients. We sell our products in a store but also online. It’s possible to visit our shop at Sunday and to order 7/7. Our clients can always contact us on social media, we’ll respond at the same day.

2017-2018

businessplan

7


8

LOGISTICS

8.1 PRODUCTION

We wouldn’t have a large building (45m2), for selling our products is no more place needed than a shop and a stock behind. We don’t manufacture. 8.2 DELIVERY TO CLIENTS

People can buy the products in our shop, but they can also order online. They have to pick up their goods in the shop, we don’t deliver to home. 8.3 PAYMENT

It’s possible to pay cash (only in euro) or with your debit- and credit card (we accept Bancontact, Maestro, Visa and Mastercard) 8.4 SUPPLIER

• Sander, located in Germany: tablecloths, runners, placemats, pillowcases, blankets, … • Andrea House S.L, located in Spain: decoration: chandeliers, vases, … • Blomus, located in Germany: tablecloths, (scented) candles, scented sticks, baskets, clocks • Dekocandle, located in Belgium: (scented) candles, candles (inside/outside), chandeliers 8.5 EQUIPMENT

Our shop needs a cash desk with a banking terminal. The shop also needs a private company network and one computer, so it’s easy to get in touch with our clients, suppliers and other people. We need two or three tables to show our products, it’s an easy view for the clients, attractive and they receive more inspiration like this. the tables are totally different decorated, namely we would have a rustic, modern and neutral table. We also want a long rack against the wall. On the left/right side of the rack should hang a coat reck with fitted hooks with samples on it. 8.6 STAFF

We will hire some staff that help us keeping an eye in the shop and help our customers too. Of course, staff is expensive, so we had thought to hire only one employee at the beginning.

2017-2018

businessplan

8


9

COST AND PRICING STRATEGY

9.1 VARIABLE COSTS

The variable costs depend on the success that our enterprise will have in the beginning. The biggest variable cost that we have is our stock. Next to that is the cost of supplier also a variable cost, the order will probably be a different amount every time. One day we can sell a lot of products and the other day it can go less well. That’s the risk that we have to take… 9.2 FIXED COSTS

First of all, we have to pay rent for the building, this will be €650,00 a month. Next to this cost we also have to pay for electricity, gas, water, the internet and telephony, the check of annual fire protection and maybe a professional warning system…? We also have to pay our employee, that would be €1200,00 a month. 10 FINANCIAL FORECASTS

realistic

pessimistic

Purchasing price per customer

€5,00 - €75,00

€15,00

Average amount of customers a month

In the shop: 250 Online: 350

In the shop: 50 Online: 20

€540 000,00

€12 600,00

Total annual revenues

Realistic way: Most people will pay €75,00. We’ll have around 600 clients a month in. So every year we’ll have around 7200 customers and earn €540 000,00. Pessimistic way: We’ll sell an average of €15 per customer. If we have 70 customers a month, the total amount will be €12 600,00 a year.

2017-2018

businessplan

9


7

Conclusie

Mijn laatste jaar in de richting Marketing en ondernemen was een jaar vol met opdrachten en nieuwe uitdagingen. Dankzij Gusto del Mundo hebben wij veel bijgeleerd omtrent ondernemen. Hard werken om iets te bereiken, is het allerbelangrijkste dat ik heb opgestoken tijdens de lessen minionderneming. Naast de minionderneming werden ons ook verschillende deelopdrachten opgelegd, verspreid over het volledige schooljaar. Deze opdrachten vroegen een enorme inspanning en namen veel tijd in beslag maar men kon er uiteraard heel veel uit leren. Bijvoorbeeld gestructureerd tewerk gaan en plannen heb ik geleerd bij het werken aan mijn eindwerk. De deelopdrachten met betrekking tot de taalvakken waren zeker relevante opdrachten. Zoals correct een brief opstellen of de manier waarop gecommuniceerd wordt met leveranciers of klanten, zijn nu zeker geen geheimen meer. Later zal ik wellicht solliciteren voor een bepaalde functie, ook dit heb ik al onder de knie. Cvâ&#x20AC;&#x2122;s in verschillende talen en op een originele manier opstellen, leerden wij ook bij het maken van de deelopdrachten Mits kleine aanpassingen zijn deze taken bruikbaar voor in de toekomst. Om Gusto del Mundo tot een goed einde te brengen, zijn mijn teamleden en ik met de volle honderd procent ervoor gegaan. Op die manier hebben wij een leerrijk en ondernemend jaar mooi kunnen afsluiten.

27


8

Bijlagen

De bijlagen kunt u op de volgende paginaâ&#x20AC;&#x2122;s terugvinden. Hieronder wordt nog eens een klein overzicht van de bijlagen weergegeven. Bijlage 1 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering en aandeelhouderskaart (6.2) Bijlage 2 Starting up your own business (6.3) Bijlage 3 Sollicitatiebrief en cv Nederlands (6.5) Bijlage 4 Sollicitatiebrief en cv Engels (6.5) Bijlage 5 Cv Frans (6.5) Bijlage 6 Cv Duits (6.5)

28


Gusto del Mundo Zilverstraat 26 BE 8000 BRUGGE

BE77 0018 2346 8442 gustodelmundo@hotmail.com www.gustodelmundo.be

Tel. 050 33 19 43 Fax 050 31 50 51 Mevrouw Mia Andries Kleitbergstraat 6 8510 ROLLEGEM

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Brugge

U1-01

2017-10-28

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 25 oktober 2017 Geachte mevrouw Andries Uw registratie als aandeelhouder van Gusto del Mundo is succesvol verlopen. Alvast bedankt voor het vertrouwen in ons. Wij hebben vernomen dat u aanwezig zal zijn op onze aandeelhoudersvergadering. Wij kijken alvast uit naar uw komst. Mochten er eventueel vragen zijn, neem gerust contact op via email: gustodelmundo@hotmail.com. De vergadering vindt plaats op woensdag 25 oktober 2017 in de zaal Tabigha, Noordzandstraat 46 te Brugge om 19.30 uur. De avond verloopt als volgt: • verwelkoming door mevrouw Brys, directeur van het Sint-Jozefsinstituut - Handel, Toerisme & IT Brugge; • voorstelling van onze minionderneming via Pecha Kucha; • receptie met een drankje. Via http://mini.jozefienen.be > Mijn gegevens of met de QR-code onderaan deze brief kan u uw geregistreerde gegevens nakijken. Uw toegangswachtwoord kreeg u per mail toegestuurd. Breng uw aandeelhouderskaart (in bijlage) mee naar de vergadering zodat wij u een vlot verloop bij het aanmelden kunnen garanderen. Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten

Anthony Blanckaert Administratief directeur


Gusto del Mundo

Gusto del Mundo

Aandeelhouderskaart

Aandeelhouderskaart

Vergeet u deze kaart niet mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering? We hebben ze nodig om in te scannen. Bedankt!

Vergeet u deze kaart niet mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering? We hebben ze nodig om in te scannen. Bedankt!

Voornaam

Voornaam

Mia

Mireille

Familienaam

Familienaam

Andries

Andries

Barcode

Barcode



 Sint-Jozefsinstituut – Handel, Toerisme & IT Zilverstraat 26 8000 Brugge

Sint-Jozefsinstituut – Handel, Toerisme & IT Zilverstraat 26 8000 Brugge

Gusto del Mundo

Gusto del Mundo

Aandeelhouderskaart

Aandeelhouderskaart

Vergeet u deze kaart niet mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering? We hebben ze nodig om in te scannen. Bedankt!

Vergeet u deze kaart niet mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering? We hebben ze nodig om in te scannen. Bedankt!

Voornaam

Voornaam

Petra

Anthony

Familienaam

Familienaam

Bellaert

Blanckaert

Barcode

Barcode





Sint-Jozefsinstituut – Handel, Toerisme & IT Zilverstraat 26 8000 Brugge

Sint-Jozefsinstituut – Handel, Toerisme & IT Zilverstraat 26 8000 Brugge


HOW TO START YOUR DREAM BUSINESS First of all you need to take a few important steps • •

open a current account (your bank has to be situated in Belgium) apply a company registration number in KBO (database of the government) → €85,50 apply a VAT number → €55,00

• • •

prove that the CEO has a certificate of business management pay an equitable remuneration - SABAM (only if you play music in your shop) sign up for an Insurance Fund → main job: €708,35 pro quarter (20,5% on netto-salary) → secondary job: exemption: annual income <€1 471,01

There are some requirements to start up your own company: • • •

The capacity to exercise rights: you have to be 18+ Nationality: you need to be European or own a self-employed permit Entrepreneurial skills: you have to prove your basic knowledge of business management and also your professional expertise

Social rights • •

self-employed in main job and assisting spouse maxistatute other self-employed

Type of company Private limited liability company the benefits: • • • • •

own rights and obligations limited liability (for certain companies) fiscality all the agreements are clear on paper possibilities for a good follow-up regulation before you die the disadvantages:

• • •

formal decision making and acts more legal and administrative liabilities so more expenses heavier accounting commitment


Anthony Blanckaert Hazenpad 5 8210 ZEDELGEM anthony.blanckaert@sintjozefbrugge.be +32474 08 32 01 Gusto del Mundo T.a.v. Van der Meersch Victoria Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Brugge, 8 januari 2018 Sollicitatie commercieel directeur Geachte mevrouw Van der Meersch

Ik heb vernomen dat de functies binnen de minionderneming Gusto del Mundo zullen veranderen. Via deze weg wil ik mij gemotiveerd voorstellen als kandidaat voor de openstaande vacature van commercieel directeur. Door mijn huidige functie als administratief directeur heb ik al heel wat kennis opgedaan over de werking van de minionderneming, zowel intern als de relaties met de klanten en de aandeelhouders. Ik ben geĂŻnteresseerd in de functie als commercieel directeur omdat ik beschik over de nodige vaardigheden om bijvoorbeeld de verkoop tot een succes te brengen. Tijdens het weekend en in de vakanties werk ik als jobstudent zaal- en kassamedewerker in een restaurant. Bij het uitoefenen van deze job ben ik toegewijd om de klanten te omringen met de beste zorgen door hen een goede service te verlenen en klantvriendelijkheid in het achterhoofd te houden. Zowel zelfstandig als in teamverband werken is voor mij geen moeilijke klus. Dankzij mijn ervaring als (hoofd)animator zijn mijn pluspunten verantwoordelijkheid opnemen en leiding geven. In het bijgevoegd Curriculum Vitae (CV) kunt u meer informatie vinden over mijn ervaringen en opleidingen. Graag had ik u dan ook verder toegelicht in een persoonlijk gesprek en kunnen we dieper op mijn motivatie ingaan.

Met vriendelijke groeten

Anthony Blanckaert Bijlage: Curriculum Vitae (CV)


Curriculum Vitae

ANTHONY BLANCKAERT CONTACT

ADRES Hazenpad 5 8210 ZEDELGEM

+32 (0) 474 08 32 01

GEBOORTEDATUM anthony.blanckaert@sintjozefbrugge.be

07 augustus 1999

GEBOORTEPLAATS Brugge

OPLEIDINGEN

VAARDIGHEDEN

2016 – heden Sint-Jozefsinstituut|Brugge Marketing en ondernemen (handel)

Algemeen

IT

Doorzetten Competitief Sociaal

Word PowerPoint Excel Access

2011 – 2016 SFX De Frères|Brugge Economie – Moderne Talen

WERKERVARING

TALENKENNIS

2016 – heden MisterGrill & Buffets|Brugge Kassier (weekendwerk)

Nederlands Frans Engels

●●●●● ●●●●● ●●●●●

2015 – 2016 ’t Oud Wethuys|Oostkamp Barman (weekendwerk)

VRIJWILLIGERSERVARING

INTERESSES OF HOBBY’S

2016 – heden Kazou|Brugge Animator

Tennis en paardrijden


Anthony Blanckaert 5 Hazenpad 8210 Zedelgem anthony.blanckaert@sintjozefbrugge.be +32 (0) 474 08 32 01 Gusto del Mundo Mrs Victoria Van der Meersch 26 Zilverstraat 8000 Bruges 8 January 2018

Dear Mrs Van der Meersch Application for Sales Director I understood that the various jobs of our young enterprise Gusto del Mundo will soon be redistributed. I am writing to express my sincere interest for the position of Sales Director. Thanks to my actual position as Administrative Director I have acquired knowledge about the working of the young enterprise as well internally as externally regarding customers and shareholders. I am interested in the position of Sales Director because I have the required skills to turn sales into success. During weekends and holidays I often work as a cashier in a restaurant. Listening to customers and understanding their needs are important aspects of this job. I always keep customer care in the back of my mind when I work at the restaurant. I enjoy working on my own but appreciate teamwork as well. I trust that my experience as kidsâ&#x20AC;&#x2122; animator learns me the basics of leadership and the importance of taking responsibility. With this application letter, I attach my resume for your consideration. It shows my education details and work experiences. Thank you for taking time to review it and I am looking forward to your reply so that we can further discuss my application. Yours sincerely

Anthony Blanckaert Administrative Director Enc CV


Curriculum Vitae

ANTHONY BLANCKAERT CONTACT

ADDRESS Hazenpad 5 8210 Zedelgem

+32 (0) 474 08 32 01

DATE OF BIRTH anthony.blanckaert@sintjozefbrugge.be

07 August 1999

PLACE OF BIRTH Bruges

EDUCATION

SKILLS

2016 – present Sint-Jozefsinstituut|Bruges Marketing and Entrepreneurship

General

IT

Go-getter Competitive Social

Word PowerPoint Excel Access

2011 – 2016 SFX De Frères|Bruges Economics – Modern Languages

WORK EXPERIENCE

LANGUAGES

2016 – present MisterGrill & Buffets|Bruges Cashier (weekend job)

Dutch French English

●●●●● ●●●●● ●●●●●

2015 – 2016 ’t Oud Wethuys|Oostkamp Bartender (weekend job)

VOLUNTEER WORK

LEISURE INTERESTS

2016 – present Kazou|Bruges Animator

Tennis and horse riding


Curriculum Vitae

ANTHONY BLANCKAERT ADRESSE

CONTACT

Hazenpad 5 8210 Zedelgem

+32 (0) 474 08 32 01

DATE DE NAISSANCE

anthony.blanckaert@sintjozefbrugge.be

le 7 août 1999

LIEU DE NAISSANCE Bruges

FORMATION

QUALITES

2016 – présent Sint-Jozefsinstituut|Bruges Marketing en Entreprendre

Perséverant Compétitif Social

2011 – 2016 SFX De Frères|Bruges Sciences modernes

CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE

2005 – 2011 Het Palet|Bruges Education primaire

Word PowerPoint Excel Access

EXPÉRIENCE

LANGUES

2016 – heden MisterGrill & Buffets|Bruges Caissier (job de vacances)

néerlandais français anglais

●●●●● ●●●●● ●●●●●

2015 – 2016 ’t Oud Wethuys|Oostkamp Barman (job de vacances)

BENEVOLAT

LOISIRS

2016 – présent Kazou|Bruges Animateur

Jouer au tennis et faire de l’équitation


Lebenslauf

ANTHONY BLANCKAERT ADRESSE

KONTAKT

Hazenpad 5 8210 Zedelgem

+32 (0) 474 08 32 01

GEBURTSDATUM anthony.blanckaert@sintjozefbrugge.be

7. August 1999

GEBURTSORT Brügge

SCHULAUSBILDUNG

FERTIGKEITEN

2016 – heute Sint-Jozefsinstituut|Brügge Marketing und Unternehmen

Stärken

2011 – 2016 SFX De Frères|Brügge Wirtschaft – Fremdsprachen

EDV

Eiferer Word wettbewerbsfähig PowerPoint sozial Excel Access

BERUFSERFAHRUNG

SPRACHKENNTNISSE

2016 – heute MisterGrill & Buffets|Brügge Kassearbeiter (Ferienjob)

Niederländisch Französisch Englisch Deutsch

2015 – 2016 ’t Oud Wethuys|Oostkamp Barmann (Ferienjob)

FREIWILLIGENARBEIT

HOBBYS

2016 – heute Kazou|Brügge Animator

Tennis und reiten

●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●


Gusto del Mundo 2017 - 2018

Eindwerk Anthony Blanckaert  
Eindwerk Anthony Blanckaert  
Advertisement