Page 1

AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE PERSREIS ATOUT FRANCE www.franceguide.com/nl

ALGEMENE INFORMATIE / INFORMATIONS GENERALES

Datum aanvraag / Date demande Naam / Nom journaliste photographe : Organisatie / Support : Adres / Adresse : Tel. : Mobiel / Portable : Fax : Email : Internet : Oplage / Tirage : Type Uitgave* / Fréquence : CVP** : Toelichting uitgave / Infos support : Welke talen spreekt u / Langues parlées : * Dag / Week / Maandblad ** Hoeft u niet in te vullen


INHOUD AANVRAAG / PRESTATION DEMANDEE

Bestemming / Destination : Datum / Date : Thema / Thème : Toelichting / Info supplémentaire : Met welk vervoersmiddel reist u / Transport : Aantal personen / Nombre de personnes : Soort aanvraag / Type de demande*** : Verwachte verschijninings datum/ Date de publication : Aantal pagina’s / Nombre de pages : *** Hetzij/ Soit : documentatie / documentation ; overnachting+ontbijt / hébergement+ petit déjeuner ; maaltijden / repas; anders / autre

NOTA BENE Het is aan onze partners in Frankrijk om te beslissen of uw aanvragen wel of niet gehonoreerd kunnen worden. In de maanden juli en augustus organiseren wij geen individuele persreizen.

W ij verzoeken u om bij publicatie het volgende te vermelden :

Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met ATOUT FRANCE via het publieksnummer: 0900 – 1122332 (0,50 € per minuut) of via www.franceguide.com Wij zouden het op prijs stellen indien u ook de internetsite vermeldt van de Franse instantie die haar medewerking heeft verleend aan de totstandkoming van de reportage. U kunt deze internetsite bij de persafdeling vragen.

Bewijsexemplaar : Tot slot willen wij u vriendelijk verzoeken om ons een bewijsexemplaar van de publicatie toe te zenden, liefst in tweevoud zodat wij ook onze partners een exemplaar toe kunnen sturen. Bij voorbaat dank hiervoor.

TITRE VERDANA 18/GRAS Sous titre verdana 16/normal

Aanvraagformulier Individuele Persreis  
Aanvraagformulier Individuele Persreis  

Formulier om een individuele persreis bij ATOUT FRANCE aan te vragen.

Advertisement