__MAIN_TEXT__

Page 1


A homo sapienst nem ülésre formálta az evolúció Bontsuk ki a címben szereplő állítást: az ember biológiai lény is, még ha erről modern korunkban, mesterséges környezetünkben hajlamosak is vagyunk olykor elfeledkezni. Biológiai valónk, a testünk az emberszabású közös ember-őstől néhány millió évnyi evolúciós fejlődés során alakult olyanná, amilyen az ma. írta: Sustik Ferenc Az emberi lény számára története és szerves fejlődése szerint az egy helyben levés (statikus) testtartásai közül az állás és a fekvés a két legtermészetesebb. Evvel szemben az ülés, különösen egy gyomor-magasságban elhelyezkedő vízszintes asztallap melletti, hos�szú órákon át tartó, és mindennapos gyakorisággal történő és ráadásul szinte mozdulatlan ülés történelme csak néhány évtizedes, viszont gyakorlása az elmúlt 1-2 évtizedben példátlan széles körben és sebességgel elterjedt. Az emberi életmódot illetően tehát óriási változás zajlott és zajlik, amelynek egyik vetülete, hogy ülve élünk! Átlagos történelmi ismereteim alapján azt gondolom, 200 évvel ezelőtt és annál korábban az emberek csak napi 1-2 órát tölthettek egy helyben ülve. Nagyszüle-

4

ink korában pedig egy átlagember legfeljebb napi 3 órát töltött ülve különböző tevékenységei során. Ma viszont ennek a háromszorosa, sőt négyszerese sem számít kirívó mértéknek. És mi ez a 2 generációnyi, vagy akár 2 évszázadnyi idő az evolúciós skálán?! És e rövid idő alatt vajon mennyire tudott a homo sapiens genetikailag és anatómiailag alkalmazkodni ehhez az új szokásához, a széken üléshez? Véleményem szerint sajnos csak csekély mértékben. Esély sincs az organikus alkalmazkodásra ilyen rövid idő alatt. Az egyetlen lehetőség, hogy az ülést célzottan erre kifejlesztett eszközökkel tegyük… ha nem is egészségessé, de legalább kevésbé ártalmassá! Igen, azt állítom, hogy ennek a korábban elképzelhetetlenül nagy arányú ülést gyakorló életformának mint kulturális megszaladásnak a kapcsán

a homo sapiens reális célkitűzése csak az lehet, hogy egészsége romlását fékezze. Mert noha székgyártásból él a cégünk, legjobb tudásunk szerint mégis csak azt tudjuk kijelenteni, hogy nincsen elég jó székünk sem nekünk, sem más gyártóknak ahhoz, hogy a ma átlagos ülési időtartamra biztonsággal vállalni tudnánk az egészség megőrzését. Az egyik vezető autógyártó elnökét egyszer megkérdezték, hogy szerinte melyik a legjobb autó, mire ő azt válaszolta, hogy az új autó a legjobb. Ehhez a szemlélethez kissé hasonlóan, ha minket megkérdeznek, melyik a legjobb, legegészségesebb szék, akkor arra hitelesen csak azt felelhetnénk, hogy az, amelyikben kevesebbet ülnek.


Ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy ülni muszáj. A jó tanács az, hogy ha már ülünk, akkor üljünk változatosan, annak érdekében, hogy egy-egy testtartás ne rögzüljön, és ne okozzon később egészségügyi problémát. Akik sokat ülnek és van rá lehetőségük, azoknak a változatos üléshez azt javasoljuk, váltogassák székeiket. Tehát legyen egynél több ülőalkalmatosságuk, amelyek lényegesen különböző testtartásokra késztetik és abban tartják a testüket. Például a klasszikus forgószék mellett egy térdeplőszék, vagy egy nyeregszék, és akár egy álláskönnyítő (magasított vagy emelhető asztallal kiegészítve) is jól szolgálhatja a változatosságot.

forgoszek.hu

Ha azonban reálisan nézzük, a többségünknek ma még az egyetlen jó szék is csak kivételes esetben áll rendelkezésére, nemhogy több jó szék. Ha az embernek egyetlen munkaszéke van, az akkor számít elég jónak, ha leülvén úgy érezheti, hogy ’beleül’ egy kényelmes foglalatba és elzsibbadás, nyomódás, kényelmetlenség érzése nélkül meg tud feledkezni arról, hogy éppen ül. Az olyan szék lehet alkalmas ilyen érzet kiváltására, amely egyrészt a felhasználó testalkatának figyelembe vételével lett kiválasztva számára, másrészt sokféle módon állítható (magasság, dőlésszög, kartámla, rugózási erő, stb.) és ezáltal az adott tevékenységhez is igazítható. Ezeken kívül lényeges még az is, hogy a

szék a személyre szabás után is rugalmas maradjon, dinamikusan kövesse, illetve tegye lehetővé a székben ülő ember aktív mozgását, és az önkéntelen, nem akaratlagos mikro-mozgásoknak is hagyjon teret. Azon senki sem lepődik már meg, hogy a modern ember évszakonként, sőt egyes tevékenységeihez is különböző lábbeliket használ. Pedig néhány generációval korábban, és azt megelőzően a többség számára az egyetlen cipő sem volt magától értetődő. És ma már az is magától értetődő, hogy a lábakat az átlagosnál erősebben igénybevevő tevékenységekhez, pl. futáshoz, túrázáshoz speciális lábbelit hordunk. Az ergonomikus forgószék ehhez hasonlóan egy az ember fizikumát különösen igénybe vevő, megterhelő tevékenységhez kifejlesztett speciális eszköz. Apropó eszközök. Az embert a többi élő lény közül kiemelő tulajdonságainak egyike az eszközkészítés, másik pedig a fejlett kommunikáció és azáltal való közösségszervezés volt, lévén társas lény. A túléléséhez szükséges erőforrások megszerzésében az emberi faj használt először eszközöket. Az ügyes szerszámkészítési képességgel létrehozott eszközöket a kommunikációs képesség révén az ember-ősök egymás között hatékonyan elterjesztették, majd

az eszközkészítőkhöz visszatérő kommunikáció újabb, még alkalmasabb eszközök létrejöttét segítette elő, és így tovább. E két fő készsége és még néhány további mechanizmus által a későbbi homo sapiens olyan sikeresen alkalmazkodó fajnak bizonyult, hogy mára szinte a teljes természeti környezetet uralma alá hajtotta, miközben egyre magasabb szintű túlélésének minden aspektusát ezer és ezer eszköz szolgálja. És a kommunikáció által megteremtett civilizáció mint szervezettség ma már az egész bolygót összeköti. Populációnk (szerencsésebb) egyedei ma már bármikor, bármely területet illetően igen részletes betekintést kaphatnak akár igen távol élő fajtársaik tevékenységét illetően, illetve átvehetik egymástól szokásaik, eszközeik információját. Az Antares ebben a civilizációs rendszerben arra a feladatra vállalkozik, hogy e modernkori túlélés nélkülözhetetlen tárgyi feltételeinek egyikét, az ’ülőgépet’, vagyis a forgószéket biztosítsa az ülve dolgozók számára. Ezáltal vállalatunk célja, hogy a túlülés következtében felmerülő egészségügyi kockázatok csökkentésére gyógyírként a széles nagyvilágból szállított hasznos információkkal, és megfelelő eszközökkel szolgáljon.

5


Az

Antarescsoport története írta: Szekszárdi Márta


Az 1990-es évek elején a rendszerváltás utáni kelet-európai piac hatalmas lehetőséget kínált a nyugat-európai befektetők számára. A másik oldalon pedig éppen úgynevezett „nemzetgazdasági érdek” volt a KGST-országok vezetői részére, hogy vegyesvállalatokat hozzanak létre a tőkebeáramlás biztosítása végett. 1991-ben két vállalkozó kedvű észak-itáliai fiatalember, Francesco Cosmi és Gabriele Briatti, amelyek közül az előbbi egy szép cseh lányt vett el feleségül, Itáliából Csehországba kezdett exportálni egyebek mellett irodaszékeket. Ennek kapcsán megalapították ott vállalkozásukat, amelynek nevét egy óriáscsillag, az Antares jól hangzó nevéről kölcsönözték. Francesco a cseh vállalatot irányította, Gabriele pedig az itáliai beszerzéseket. (Megj. Azokban az években Udine környéke volt az európai székgyártás központja, nagyságrendileg évi 40 millió darab szék kibocsátásával.) Az üzlet jól működött, ezért az alapítók alig egy év múltán tovább léptek; úgy döntöttek, hogy Prága közelében egy kis kárpitozó üzemet hoznak létre, hogy helyi összeszereléssel biztosítsák még hatékonyabban az egyre növekvő kereslet kiszolgálását. 1993-ban az addig egységes Csehszlovákia két államra vált szét és evvel az Antares addigi belföldi vevőinek egy része egyik napról a másikra külföldivé vált. A szlovákiai vevőpartnerek kiszolgálására ezért 2 éven belül, az egyik olasz unokatestvérrel megalakult a Pozsonyhoz közeli Somorján az Antares Eurotrade sro, amely nem sokkal később szintén helyi termelést alakított ki. Az alapítástól eltelt néhány év múltán a vállalkozók arra a megállapításra jutottak, hogy cégük további növekedését a helyi piac nem biztosítja, ezért a következő stratégiai terv született. Egyrészt meg kell hódítani a Csehországhoz közeli államok piacait, ahol a termékre igény van, és a piac még nélkülözi az agresszív konkurenseket. Másrészt saját alkatrészgyártást kell indítani, és a többi, Itáliából alkatrészt importáló székgyártóval szemben még versenyképesebben termelni. Ezután a vállalat egyes szakmai részlege élére profi menedzsereket szerződtettek és egy új sebességfokozatba kapcsoltak. 1994-ben Poznanban volt az első kiállítás, amelyen az Antares részt vett és ekkor kezdődtek az első exportszállítások Fehéroroszország, Oroszország, Lengyelország felé. Gabriele fivére 1995. elején Magyarországon egy az egyetemről akkor kikerülő helyi fiatalemberrel, Olajos Tiborral közösen nyitott hasonló vállalkozást, Veneto 2000 Kft néven. (A társaság a gazdag olasz tartomány nevét vette föl, kiegészítve az akkor bűvösnek számító évszámmal.) 1996-ban megkezdődött a magasabb technológiai igényű, bőr kárpitozású főnöki székek gyártása. 1997-ben indult előbb a műanyag székalkatrészek (támla- és ülésburkolatok) gyártása, majd 1999-ben az alapvető fém irodaszék alkatrészek (váz, mechanika, kioldó, stb.) gyártása, egy profi porszóró festőüzemmel együtt. 1998-ban az Antares Kolozsvárott is megkezdte működését és 2000-ben már ott is saját gyártást üzemeltetett. Jelenleg a cég Romániában piacvezetőként napi kb. 1000 szék előállításával szolgálja ki helyi és moldovai viszonteladóit. 2000-ben Szófiában megalakult az Antares Bulgaria Ltd., mely szintén meghatározó helyi szereplővé vált. 2008-ban a Balkán felé történő terjeszkedés céljával, a vajdaságbéli Zentán megalakult a szerbiai Antares. 2012-ben itt is egy saját kis összeszerelő üzem létesült, és annak révén, a válságot követően indult meg az ottani termelés, és azután a belgrádi kereskedelmi képviselet. Az Antares International Group manapság több, mint 300 beszállítóval áll kapcsolatban a világ különböző országaiban; belföldi piacain összesen kb. 2200 viszonteladó partnerrel működik együtt; export tevékenysége 12 további európai országra terjed ki; munkatársi létszáma meghaladja a 300 főt; telephelyei összesen 35,000 m2-nyi gyártási- és raktárcsarnokkal működnek; a vállalatok összesített kibocsátása évi kb. 900.000 db szék, árbevételük 25 millió Euró összesen. A vállalatcsoport a gazdasági válság ideje alatt a korábbi expanzió helyett azt a stratégiát követte és követi ma is, hogy a vállalatok működését optimalizálja, a szolgáltatási minőséget az adott piacokon a legmagasabbra fejlessze, valamint a felső-közép kategóriás irodaszékek szegmensében is kiépítse meghatározó piaci pozícióját.

7


Antares

PARTNERTALÁLKOZÓ, TERMÉKBEMUTATÓ

Budapest, 2014. március 12.


Fektessünk hangsúlyt az ülésre! Ülni szeretünk, mert ülni jó! Ülünk a buszon, otthon a fotelban, és legtöbbet persze munkahelyünkön. És nem gondolunk arra, hogy ennek a kényelemnek mekkora ára van. Az ülés öl! Minél többet ülsz, annál kevesebb ideig élsz! Ezek drámai mondatok, de vajon igazak lehetnek? Nem ok nélkül merül fel ugyanis az emberekben ez a kérdés, lássunk tehát adatokat, felmérési eredményeket! Ha naponta csak három órát ülnénk, két évvel tovább élhetnénk. Az ülő életforma olyan káros, hogy az orvostudományon belül külön terület foglalkozik a mozgásszegény életmód okozta tünetek kutatásával. A sok ülés növeli többek között az elhízás, a tüdőembólia, a stroke és a cukorbetegség kockázatát. Nem túlzás azt állítani, hogy korunk legújabb népbetegségéről van szó, aminek összefoglaló neve: ülésbetegség. 17 ezer kanadai felnőtt bevonásával készült egy 12 éven át tartó felmérés, ahol tanulmányozták, a mozgásszegény életmód hogyan befolyásolja egészségüket. A résztvevők közül, akik a legtöbb időt, napi 11 órát vagy annál többet töltöttek ülve, 50 %-kal nagyobb valószínűséggel haláloztak el a kutatási időszak alatt azokhoz viszonyítva, akik náluk jóval kevesebbet. Ez a különbség még akkor is megmaradt, ha az eredményt korrigálták az életkorral, a dohányzási szokásokkal, és a sportolással töltött idővel. Ezen új kutatási terület egyik mérföldköve, hogy tudományosan is definiálták, mit jelent a mozgásszegény jelző. Eszerint mozgásszegény állapot jellemzi azt az embert, aki egy adott ébrenléti aktivitás során 1,5 metabolikus ekvivalensnél (MET) kevesebb energiát fogyaszt. Az 1 MET tehát oxigénszükségletet mér, azaz az alapanyagcsere energiaszükségletét mutatja meg. Kalóriára lefordítva: ülő életmód jellemzi azt, aki félóránként csupán 30-38 kalóriát éget el. Egy amerikai becslés szerint egy héten átlagosan 56 órát ülünk úgy, mint egy növény, egy helyben, mozdulatlanul. Amikor valaki hosszabb időt tölt ülve, az anyagcseréje lelassul. Az évmilliók során aktív életmódhoz alakult izmaink keringése a mozdulatlanságban lanyhul, így azok kevesebb kalóriát égetnek el. Csökken a zsírsavak lebontásáért felelős enzimek termelődése, ez növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Minél kevesebbet mozog valaki, annál kevesebb vércukrot használ fel a szervezete, nő a cukorbetegség kockázata. A depresszió is gyakoribb az irodai dolgozók körében: minél lassabb a keringés, annál kevesebb jó hangulatot biztosító hormon jut az agyba. A sok ülés megterhelést jelent a gerincre, különösen a gerinc alsó szakaszára. És ez még nem minden, de ahhoz már elég információ, hogy fölkapjuk a fejünket és elgondolkodjunk, mit tehetünk. Mert jó, ha tudjuk, hogy tehetünk valamit és tennünk is kell, hiszen ülni kell! Konkrét javaslatok a következő lapszámban. forrás: origo.hu

9


$

A valutaháború és következményei írta: Olajos Tibor

A 2008-ban kezdődött gazdasági válság – amely mára globális rendszerválsággá érett – egyik fontos aspektusára, a valuták háborújára szeretném felhívni a figyelmet.

megoldani a helyzetet, hogy ezzel a többlet pénzzel élénkítsék majd a gazdaságot. Azonban ez a pénzbőség nem ért el a reálgazdaságba, hanem a pénzügyi szférában maradt, és ez okozza azt a skizofrén Kezdetben csupán rövid lefutású hitel- és helyzetet, hogy a tőzsdék újra szárnyalnak, pénzügyi válságnak vélték a 2008 őszén korábbi rekordokat döntenek meg, mielindult folyamatokat. Azonban a ban- közben a GDP, a fogyasztás, a vállalatok kok csődhelyzete miatt leálló hitelezés kibocsátása visszaesik. a fogyasztás azonnali visszaesését hozta magával, és egy negatív spirálba került a A pénznyomtatásnak ugyanakkor adódott reálgazdaság: a vállalatok eladásai zuhan- egy másik fontos következménye is: a jatak, emiatt elbocsátásokra kényszerültek, pán, az angol és főleg az amerikai valuta onnan növekvő munkanélküliség, csökke- fokozatos értékvesztése más országok nő adó bevétel, stb. származott. pénzéhez képest. Ezzel a szándékos leértékeléssel az exportot kívánták elősegíteni, A kormányok és jegybankok a nyuga- hogy versenyképesebbé váljon a terméti világban pénznyomtatással gondolták kük, és azáltal a saját iparuk, a világ többi

10


$ nemzetének iparához képest.

hozott gazdasági növekedést, utána pedig a bajokat súlyosbította. Végső soron így Már 2010-ben, elsőként a brazil pénz- mindenhol a lakosság munkaereje, munügyminiszter jelentett ki, hogy a Fed-nek kabére értékelődik le. (USA jegybank) a QE politikája megindította a „valutaháborút”. Ezalatt azt Milyen közvetlenebb következményekkel értette, hogy a Fed arra késztetett szin- jár mindez akár ránk nézve, Magyarorte minden országot, hogy megpróbálják szágon, és a bútor ágazatban? gyengíteni a saját valutájukat, az export növelése érdekében. Amiatt volt dühös A pénzbőség bár még hivatalosan kimua brazil politikus, mert szerinte ez a lé- tatott inflációt nem okozott a világban, pés vészesen felerősítheti az inflációt az ugyanakkor a fontos ipari nyersanyagok olyan feltörekvő piacokon, mint Brazília és energiahordozók árának folyamatos és destabilizálhatja az árfolyamokat. növekedéséhez vezetett. Hiába stagnál az iparcikkek iránti kereslet, ennek ellenére Igaz, korábban, még a válság kitörése az acél és a kőolaj (vegyipari termékek) előtt, Kína tartotta mesterségesen alacso- ára növekszik, mint ahogyan a szállítások nyan a valutáját, majd rögzítette a Jüan költsége is. Ez minden iparcikk, így töbárfolyamát. Emiatt sok kritikát is kapott bek között az irodaszékek és alkatrészeaz USA-tól és a többi kereskedelmi part- ik árának növekedését is magával hozta. nerétől, azonban az USA is ezt az eszközt Ráadásul ezek az árak amerikai Dollárban vetette be 2009-től. és Euróban emelkedtek. És a Forint is évről-évre kb. 3 %-kal gyengül. A feltörekvő, fejlődő országok (mint Brazília, Törökország, India, Indonézia, stb.) Ez utóbbinak ugyanaz a háttere, mint felvették a kesztyűt, és szintén elkezdték föntebb említettük: a magyar gazdasággyengíteni a valutájukat. politika is az export bővülését szorgalmazza, ami legkönnyebben a fizetőeszEbből a folyamatból szinte csak az Euro- közünk gyengítésén keresztül érhető el. zóna és Svájc maradt ki, a német befolyás (Miután megoldást találnak a deviza himiatt (akik ahogyan egykor az erős már- telesek problémáira, várhatóan tovább kához, úgy most az erős Euróhoz ragasz- hagyják gyengülni a Forintot, amit a rekodtak). kord alacsony kamat is elősegít.) Néhány év elteltével, immár a 2014 év eleji események után láthatjuk e politika negatív következményeit. A szándékolt gyengítés sok fejlődő országban kicsúszott a kontroll alól, és olyan nagymértékű leértékelést okozott, ami már magas inflációt gerjesztve a lakosság megélhetését veszélyezteti. Emiatt kamatemelésre kényszerültek a jegybankok, tovább növelve így a nemzeti adósságterheket. Mivel előbb-utóbb minden ország kénytelen csatlakozni a valutaháborúhoz, egy-egy ország csak átmeneti előnyre tehet szert a többiekhez képest. És amint Japán példája mutatja, aki a legagresszívabb a Yen gyengítésével, nekik is csak rövid ideig

Így Magyarország is bekapcsolódott a valutaháborúba, hogy megőrizze az export-képességét, illetve gazdasága versenypozícióját a nemzetközi versenyben. Azonban a gyengébb Forint automatikusan az importált termékek Forintban kifejezett árának folyamatos növekedését fogja okozni. Zárszóként: csak remélhetjük, hogy a nemzetek közötti valutaháború megmarad ezen a szinten, és nem jut eszébe senkinek, hogy a gazdasági háborút hidegháborúvá, vagy netán igazi háborúvá hagyja elfajulni, mint arra a közelmúlt ukrajnai eseményei is figyelmeztetnek.

11


Forgószék:

nem bútor, hanem termelőeszköz Az ülőmunkát végző ember egészsége és kényelme szempontjából nézve a széke a legfontosabb munkaeszköze. Az irodai munkakörökben már 1999 óta létezik szabályozás a számítógépes munkahelyek kialakítására – 50/1999. (XI.3) EüM rendelet –, mert az illetékes állami vezetés már akkor felismerte, hogy fontos az ülőmunkát végző emberek egészségének megőrzése. E szabályozás az akkori viszonyok közepette előremutatónak számított, ma már viszont csupán az elvárható minimumnak tekinthető, és aktualizálása lenne időszerű. A számítógépeknek a munkaszervezés, munkavégzés és kommunikáció terén betöltött szerepe forradalmi módon nőtt az elmúlt negyedszázadban, aminek következtében az emberek még sokkal nagyobb arányban és hosszabb időtartamban valamilyen széken és egy monitor előtt ülve töltik munkaidejük, sőt, az ébren töltött idejük nagy részét. Ugyanezen negyedszázad alatt a komfortos és egészség-megőrzésre alkalmas – egy szóval ergonomikus – forgószékek terén is hasonlóan jelentős technikai előrelépések történtek. Azonban a gazdasági válság miatt sok helyen, a vállalatok és a közintézmények körében egyaránt, még a 15 évvel ezelőtti feltételeknek sem felelnek meg teljes mértékben. Ennek oka részben forrás szűke, részben az ülőmunka feltételeinek és a munkahatékonyságnak, valamint a hosszú távú egészség-megőrzés összefüggéseinek figyelmen kívül hagyása, vagy e tényezők alábecsülése. Az ülő eszköz jelentőségét a következő hasonlattal lehet jól szemléltetni: Egy személygépkocsinak mint az ember helyváltoztatását szolgáló eszköz-együttesnek a motoron, karosszérián, futóművön kívül elengedhetetlen részét képezik az ülések is. Ehhez hasonlóan, a számítógépes munkavégzéshez, illetve a digitális dimenziókba való behelyeződéshez az embernek mint biológiai lénynek egy megfelelő eszköz-együttesre van szüksége, amelynek a különböző informatikai eszkö-

zök mellett, nélkülözhetetlen részét képezi a forgószék, vagy még kifejezőbb szóval az ülőgép is. Az ülve dolgozó emberek számára a jelenleginél jobb, valóban ergonomikus ülőalkalmatosság biztosítása révén a következő célokat lehet egyidejűleg elérni: a) Jobb munkahelyi közérzet - az ember hatékonyabban termel, az egyéni (és vállalati) értéktermelés már rövidtávon gyarapodik. b) Egészségmegőrzés - középtávon a túl sok és rossz ülésből eredő problémák elmaradása kevesebb hiányzást hoz és táppénzt visz, a vállalat hatékonyabban termel. c) Egészségmegőrzés - a társadalom egészségügyi ellátási (tb) kiadásai hosszútávon csökkennek, az általános egészségi (jóléti) színvonal emelkedik. Ezek által az ergonomikus munkaszékek mint termelési és mint egészségmegőrzést befolyásoló eszközök egyénileg, gazdaságilag, társadalmilag egyaránt hasznos célt szolgálnak. Ennek megfelelően célszerűbb a munkaszékekre nem bútorként, hanem gépként, ülőgépként, sőt termelőeszközként tekinteni.

Olajos Tibor, Sustik Ferenc


A fárasztva vizsgáló gép Az Antares Hungary Kft. 2013 év elején egy fárasztva vizsgáló tesztelő gépet üzemelt be székgyártó üzemében. Azt valljuk ugyanis, hogy a tesztelés a tudás anyja, és nem az ismétlés, különös tekintettel, ha hibáról van szó. A tesztek segítségével tudunk meggyőződni az új termékek és alkatrészek főbb jellemzőiről, használatuk biztonságáról. Ezen kívül a (vásárlói) felhasználói visszajelzéseket közvetlenül tudjuk ellenőrizni, és probléma esetén mind a vásárlók, mind pedig az alkatrész beszállítók felé tárgyszerű adatokat tudunk így közvetíteni. A tesztelés tematikája: 1. Igényfelmérés; a vizsgálat céljának azonosítása 2. Tesztelés végrehajtása és nyomon követése - hibák rögzítése - tapasztalatok feljegyzése - dokumentálás 3. Az eredmények kiértékelése, majd közreadása E fárasztva vizsgáló tesztelő gépünket tárgyalószékek, forgószékek tesztelésére egyaránt tudjuk használni, továbbá az egyes alkatrészeket (pl. lábkereszt, görgők, gázlift, mechanika, karfák) is tudjuk ellenőrizni, vizsgálni.

Az ülőlapokat 10 kg-tól 160 kg-ig fokozat nélküli, tetszés szerinti terheléssel tudjuk tesztelni, a háttámlákat pedig 10 kg-tól 60 kg-ig terjedően. Mód van vizsgálni az ülőlapot és a háttámlát egyszerre, de csak ülőlapot vagy háttámlát külön-külön is, sőt az egyes alkatrészeket, pl. karfákat is külön. A tesztelési adatok bevitele a tesztelő gép érintőképernyős computerén történik, és az alábbi paramétereket állítjuk be: terhelés, nyomóerő, ciklus hossza (ismétlések mennyisége), maximális nyomóerő hossza és az egyszeri terhelés időtartama, terhelési hiba idő. A berendezés számlálja és rögzíti a ciklusokat, jelzi és rögzíti a hibajelenségeket, törés esetén pedig automatikusan leáll. A teszt végeztével a tapasztalatokat kiértékeljük, és azok függvényében fogalmazzuk meg a további teendőket, hogy végül mindenki megelégedésére szolgáló irodaszékeket készítsünk.

Jáger István

13


A Fehér család tönkölykenyere Családunk öt tagjával igyekszünk egészséges élelmiszereket fogyasztani, köztük a tönkölybúzából készült kenyeret is. Ezt eleinte boltban vásároltuk, de bevallom, nagyon zavart a magas ára. Mivel édesanyám szakácsnő volt, és gyakran segédkeztem mellette a konyhában, gondoltam, én is kipróbálom a kenyérsütést. Mindig volt valami kelesztett kalács otthon, aminek az illata ellenállhatatlan volt! Korábban a rétes nyújtásra is vállalkoztam, gondoltam ez biztosan könnyebb lesz annál. És ha már kenyér, akkor legyen a lehető legjobb és legyen bio. Számomra nem nehézség, hanem inkább élvezet a kenyérsütés. Megesik, hogy hajnalban ébredek fel, és mire a család álmosan a konyhába kóvályog, a frissen sült, ropogós kenyér illata segíti az ébredést! Hozzávalók: 1 kg teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt (legjobb a friss őrlésű) 1 kg fehér (finom) tönköly vagy normál liszt 5 dkg élesztő 5 dkg vagy 2 evőkanál só 1 kiskanál cukor langyos víz, amennyit a massza felvesz magvak tetszés szerint (kömény, len, napraforgó, de lehet dió és tökmag is) Elkészítés: Egy edényben 3 dl langyos vizet a cukorral, az élesztővel és 3 kanál fehér liszttel elkeverünk. Hagyjuk felfutni, kb. 5 perc. Ezalatt néhányszor megkeverjük. Közben egy nagy edényben összekeverjük a liszteket a sóval és a magvakkal. Amikor az élesztős keverék felhabosodott, összekeverjük a liszttel és annyi langyos vizet öntünk hozzá, hogy dagasztani lehessen. Pontos mennyiséget nem tudok mondani, mert a teljes kiőrlésű lisztek sok vizet felvesznek. Érdemes több lépcsőben adagolni, mert ha sok vizet teszünk, újra kell lisztet adni hozzá stb. Nem szükséges sokáig dagasztani, amikor leválik a kezünkről, már jó! Amikor elkészült a tészta, 1 órára, az 50 fokra előmelegített sütőbe tesszük. 1 óra után kizsírozott tepsibe tesszük, és esetleg kukoricadarával meghintjük a tepsit. Közben a sütőt 180-200 fokra melegítjük. Én 4-5 cipót szoktam formálni a tésztából, mert szeretjük a kérgét. Be is vághatjuk a tetejét 2-3 centinként egy éles késsel, legalább 2-3 cm mélyen. Kb. 30 percig sütjük, majd a sütő aljára tesszük, 5 percre, maximális hőfokon, és megpirítjuk alulról. Ha van grill a sütőben, akkor felülre is tehetjük, hogy a teteje is megpiruljon, de óvatosan, mert hamar odaég! Így a kérge ropogós lesz, a belseje is megsül, de nem szárad ki.

Fehér Attila

14


Szóeredet-fejtés E kis magazin első lapjain szerepelnek a médium, közbenjáró, közvetítő és gyógyír szavak. Látszólag nincsen egymáshoz közük. De valójában van, lássuk, miként, mert ez érdekes! Gyógyír: latinul a medicina jelenti a gyógyírt, gyógyszert, amely közvetve a medicus (gyógyító, egészséges) melléknévre, végtére pedig a medeor, medéri = gyógyít, közbenjár jelentésű igére vezetődik vissza. Ez az ige két tagból tevődik össze: a med- gyök jelentése köztes, közép, míg az eo ige pedig azt jelenti megy, jár. A gyógyító tehát lényegében (a megelőző jelleggel történő) közbe lépés, közben járás képét eleveníti fel. Médium: ugyancsak a fent említett med- gyökből származik, a belőle képzett latin medium melléknév, amely a jelzett szó (talán instrumentum?) eltűnését követően vált önálló főnévvé, közvetítő eszköz jelentéssel. Manapság általában, és az itt hivatkozott írásban is tömegközlési csatorna értelemben van használva. Közbenjáró: e szó latin tükörfordításának két tagja a fentebbiek szerint a med+eo; míg a közvetítő pedig ennek szinonimája. Ez az indoeurópai közös med- szótő a magyar köz- tővel feleltethető meg. A köz- finnugorkori szó, egyrészt ’a test közepe, két végpont közötti közép’ jelentéssel, másrészt ’személyeket, dolgokat egymástól elválasztó terület, térköz’ értelemben. A medicina és medium szavakat ugyan idegen eredetűnek érezzük, de ugyanez a tő jelen van másutt is a nyelvünkben, anélkül viszont, hogy ott idegennek érzékelnénk, például a mezsgye (köztes határvonal), vagy a vármegye (közigazgatási terület) szavainkban. forgoszek.hu 2014/1 Információk az egészséges ülés szempontjairól és eszközeiről az ülő embereket kiszolgáló szakmai közönség részére IMPRESSZUM felelős kiadó: Sustik Ferenc fotó: Kovács István Péter grafikai tervezés: Varsányi Anna A címlapon az Antares Hungary Kft. ’Eszter’ koncept széke látható.

Canton International Furniture Fair (CIFF) Canton, 2014. március 28. - április 1. A világ legnagyobb irodaszékekhez kapcsolódó kiállítása Kínában, ahol a késztermékek mellett bemutatják az alkatrész kínálatot, az ehhez kapcsolódó nyersanyagokat és azok megmunkáló berendezéseit. www.cantonfair.net Salone Internazionale del Mobile Milánó, 2014. április 3-13. Bútoripari szakkiállítás elsősorban az olasz tervezők újdonságaival, melyek itt kerülnek először bemutatásra, fontos szerepet biztosítva így ennek a kiállításnak. www.cosmit.it Orgatec Köln, 2014. október 21-24. Az idei fő tematika: ’Modern Office & Facility’. Hogyan dolgozunk és élünk? Milyen követelményeket kell teljesíteni annak érdekében, hogy ideális munkakörülményeket teremtsünk? A munka teljes világa kerül bemutatásra! www.orgatec.com

Nemzetközi kiállítások


forgoszek. hu

Profile for Antares Hungary Kft.

forgoszek.hu magazin 1. szám  

forgoszek.hu magazin 1. szám  

Advertisement